دانلود رایگان

پروژه طرح ارتقای امنیت اجتماعی. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه طرح اقای امنیت اجتماعی. doc پرداخته شده است

دانلود رایگان پروژه طرح ارتقای امنیت اجتماعی. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 95 صفحه

مقدمه:
برنامه اجرايي نيروي انتظامي است که در راستاي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحت عنوان طرح جامع عفاف اجرا شد.پس از تصويب طرح جامع عفاف و تاييد آن توسط علي خامنه اي ، محمود احمدي نژاد (که بعنوان رييس جمهور، رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز بشمار مي رود) طرح جامع عفاف را به نيروي انتظامي ابلاغ کرد. نيروي انتظامي برنامه اجرايي خود پيرامون عملي کردن طرح جامع عفاف را پس از چند جلسه هماهنگي با محمود احمدي نژاد با عنوان طرح ارتقاي امنيت اجتماعي آغاز کرد.[۲] [۳] با توجه به آنکه طرح در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب گرديده بود ،در کنار دولت قوه قضائيه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نيروي مقاومت بسيج و... نيز همکاري داشتند.
مراحل نخستين طرح بيشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدي ابتدا جمع آوري معتادان و سپس جمع آوري اراذل و اوباش ،بازرسي از کارگاهها و فروشگاههاي لباس و ارايشگاههاي مردانه ،عکاسي ها و.. نيز در دستور کار نيروي انتظامي قرار گرفت. اجراي اين طرح واکنش هاي فراواني به همراه داشته است و در بسياري موارد با مقاومت شهروندان روبرو گرديده است. [۴][۵].
اين طرح مورد حمايت مسئولان بلند پايه جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت. سيد علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، در ديدار با دانش آموختگان علوم انتظامي از نيروي انتظامي خواست با قدرت اين طرح را ادامه دهد

فهرست مطالب:
ابعاد حقوقي و روند طرح
قانونگذاري پيرامون پوشش و آرايش مردم
عاملان طرح
شکايت چهل حقوقدان از نيروي انتظامي
بودجه ۱۰۳ ميلياردي
اقدامات پليس پيرامون پوشش و روابط مردم
کنترل پوشش وبازداشت ها
کنترل ظاهر مردم در فرودگاهها
بازجويي از مردم پيرامون محل خريد لباس
کنترل خريدهاي مردم
کنترل روابط افراد و بدحجابي در شرکت ها و کافي شاپها
پلمپ عکاسي ها
دادگاه سيار و پرونده سازي
کنترل موبايل ها
اقدامات عليه افراد موسوم به ارازل و اوباش
خشونت در اجراي طرح
ديدگاه هاي رسمي داخلي
پوشش خبري و واکنش گروهها و افراد
انتقادها به طرح
آغاز گشت هاي بسيج در محلات
درگيري ها بين مردم و پليس
آثار اقتصادي
آغاز طرح
پايگاه ها و نهاد هاي مرتبط در انجام عمليات ارتقاي امنيت اجتماعي 1 و 2 در تهران
پايگاه هاي دوازده گانه پليس امنيت به شرح زير
حوزه هاي پنجگانه اطلاعات نيروهاي انتظامي
نوع و نحوه برخورد در زمالن دستگيري
دستگيري در منازل در روزهاي آغازين طرح
دستگيري افراد در روزهاي بعدي طرح ارتقا امنيت اجتماعي
متهمين ارجاع شده از کلانتري ها و پايگاه ها به پليس امنيت
محل استقرار بازداشت شدگان قبل از انتقال به کمپ کهريزک
افراد بازداشتي در کلانتري ها
يازداشتي ها در پايگاه هاي پر جمعيت
بازداشتي هاي کلانتري ها و پايگاه هاي پليس امنيت پس از انتقال به پليس مرکزي
گرفتن اغرار هاي واهي تحت شکنجه
مجموعه سوالاتي که از افراد ميشد بدين قرار بود
فريب افکار عمومي و بهره برداري تبليغاتي از طريق به راه انداختن کارنوالهاي سيرک مداررعب و وحشت
نقل و انتقال بازداشتي ها از پليس امنيت مرکزي به کمپ کهريزک و اهداف آن
وضعيت فيزيکي کمپ کهريزک
آب
غذا
درمان و مصدومين
انواع و اقسام و ساعات شکنجه ها و عوامل دخيل:
شکنجه هاي لحظه ورود به کمپ کهريزک
محيط داخلي سالن و اتاق هاي کمپ
ضرب و شتم ها و شکنجه ها در داخل اتاق ها و سالن کمپ
پيرترين و جوان ترين بازداشتيها
اولين دسته آزاديها
احياي شرافت اسلامي و انساني
فريب افکار عمومي و عوام فريبي در مقوله
وضعيت فعلي کمپ کهريزک
شرح نهايي و سخن آخر در مورد عمليات به اصطلاح ارتقا امنيت اجتماعي
مفهوم امنيت و ابعاد آن
امنيت فكري - فرهنگي
ارتداد؛ اخلال در امنيت فكري - فرهنگي
امنيت سياسي - اجتماعي
دو يادآوري مهم
پي نوشتها

منابع ومأخذ:
.1 گزيده مقالات سياسي - امنيتي، پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهران، چاپ دوم، 1378، ج 1، ص 317.
. Barry Buzan2
.3 همان صص 318 - 319.
. Wolfers 4
.5 به نقل از: همان، ص 319.
. Rosco Pound 6
. Social Engineering7
. Sanction8
.9 ر.ك. ناصر مكارم شيرازي و ديگران، تفسير نمونه، ج 12، ص 539.
.10 و اذقال ابراهيم رب اجعل هذاالبلد آمنا - ابراهيم 35.
.11 واذ جعلنا البيت مثابه للناس و أمنا - بقره 125.
.12 فليعبدور رب هذاالبيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف - قريش 3 و4.
.13... و هذاالبلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم - تين 3 و 4.
.14 نگاه كنيد به ادامه آيات فوق.
.15 و ضرب الله مثلاً قريه كانت آمنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذا قها الله لباس الجوع و الخفو بما كانوا يصنعوان (نحل 112).
.16 ر.ك: تفسير نمونه، ج 11، صص 430 - 432.
.17 يريد الله ليبين لكم و بهديكم سسن الذين من قبلكم. (نسأ 26).
.18قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا... (آل عمران 137).
.19 و لن تجدلسنه الله تبديلا (احزاب 62).
.20... و ان يعودوا فقد مضت سنه الاولين (انفال 38).
.21 نهج البلاغه، (به كوشش صبحي صالح)، خطبه هاي 25 و 96.
.22 نامه 78
.23 خطبه هاي 175 و 178 (ر.ك: شرح ابن ابي الحديد بر نهج البلاغه ج 10 ص 62 -63).
.24 خطبه 163.
.25خطبه 127.
.26 خطبه 40.
.27 نامه 53.
.28 وقتي خليفه دوم پيرامون حضورش در جنگ با حضرت مشورت مي كند، امام مشفقانه براي حفظ مصلحت و امنيت مسلمانان او را نهي كرده و راههاي ديگري پيشنهاد مي كند. ر.ك: خطبه هاي 134 و 146.
.29 خطبه 91.
.30 خطبه 131.
.31 خطبه 169.
.32 خطبه 218.
.33 وعدالله لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم... (انفال 60).
.34 قال رسول الله(ص): حرس ليله في سبيل الله عز و جل افضل من الف ليله يقام ليلها و يصام نهارها (محمد محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، چاپ انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ج 2، ص 134)
.35 و عنه (ص): عينان لاتمسها النار؛ عين بكت من خشيه الله و عين باتت تحرس في سبيل الله. (همانجا).
.36 بعضي از مفسران واژه رابطوا در آيه 200 سوره آل عمران را هم به همين معني گرفته اند.
.37 قال رسول الله (ص): رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا و ما عليها (همان، ص 133).
.38 و عنه(ص): ان الصلاه المرابط تعدل خمسمأه صلاه (همان، ص 134).
.39 به عنوان نمونه، ر.ك: شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 11، كتاب الجهاد و محمدباقر مجلسي بحارالانوار، ج 1 صص 1 - 57.
.40 از حضرت علي عليه السلام (ميزان الحكمه، ج 2 ص 124.)
.41 از همان حضرت و در همان منبع.
.42 از همان حضرت، همان منبع، ص 125.
.43 گرچه در نامگذاري برخي اقسام به اسم جهاد يا دفاع بحثهايي صورت گرفته است. ر.ك: شهيد ثاني شرح لمعه، 2 جلدي، از انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم، ج 1، ص 216 به بعد. محمد حسن نجفي، جواهرالكلام، دار احيأ التراث العربي، ج 21، ص15.
.44 نقش عبادتها در انقياد انسان و آرامش روحي او را نبايد فراموش كرد. براي مثال نتيجه مورد نظر از نماز خودداري از فحشأ و منكرات است (عنكبوت، 45) و براي انجام آن چهار هزار حد (و مرز) وجود دارد (امام صادق(ع)، ميزان الحكمه، ج 5 ص 377.) در زمين يا لباسي كه از آن مردم است پذيرفته نمي شود و حتي آمادگي براي آن با آب عصبي باطل است. در وقتهاي منظم خوانده شده، تكبر و كوچك ديدن ديگران را از بين مي برد (همان، ص 375 بايد با طمأنينه و آرامش همراه باشد و...
.45 لزوم مشروع بودن جهت معامله، اهليت طرفين، احكام معامله فضولي و خيارات نمونه هايي از اهتمام شارع مقدس به حفظ نظم عمومي و تمرين رعايت حقوق مردم به شمار مي رود.
.46 الغاصب يوخذ باشق الاحوال.
.47 انجام هر كار مسبوق به اراده و آن مسبوق به تصور و تصديقهايي است كه در جاي خود توضيح داده اند. اين روايت مشهور نبوي (ص)، ترجمان همه آن گفته ها است كه انما الاعمال بالنيات .
.48 از نظر تمام مراجع ديني، مسلمان بايد به اصول دين يقين داشته باشد .
.49 ر.ك: آيات و تفاسير روايي آن در: ميزان الحكمه، ج 5 صص 162 - 163.
.50 علي عليه السلام: اهلك شيء الشك و الارتياب ، همان ص 163.
.51 ر.ك: همان، ج 1، صص 380 - 385.
.52 در اين زمينه نگاهي به رواياتي كه علامه مجلسي زير عنوان عقاب من احدث ديناً او اضل الناس گردآوري كرده است، غفلت سوز و هشداردهنده است (بحارالانوار، ج 72، ص 216 باب 110)؛ در اين ميان مخصوصاً تأملي دوباره در سرگذشت كسي كه موجب انحراف ديني مردم شده و پشيمان گشته بود براي اهل گفتار ونوشتار ضروري است. (همان،ج 72، ص 219).
.53 بقره، 217.
.54 به عنوان نمونه، ر.ك: امام خميني، المكاسب المحرمه، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1374، ج 1، ص 258 به بعد.
.55 حجرات، 10.
.56 تفسير نمونه، ج 22، صص 186.
.57 ر. ك: وسائل الشيعه، ج 18، ص 554 به بعد، باب 1 و 3.
.58 ر.ك: شيخ طوسي، الخلاف، چاپ سنگي، ج 3، ص 145 - شهيد ثاني و شهيد اول، شرح لمعه ج 2، ص 391، محمد حسن نجفي، جواهر، ج 41، ص 605 - شيخ انصاري، كتاب الطهاره، ص 359.
.59 كنزالعرفان ج 1، ص 390.
.60 چاپ شده در: علي اصغر مرواريد، سلسله الينابيع الفقيهيه، دارالتراث، بيروت، ج 9، ص 142.
.61 المبسوط ج 8، ص 71، الخلاف، ج 3، ص 178.
.62 المبسوط ج 8، ص 71.
.63 ر.ك: رسول جعفريان، تاريخ سياسي اسلام، چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ج 2، ص 275.
.64 لا اكراه في الدين (بقره 256).
.65 بقره 109: و دكثير من اهل الكتاب لويردونكم من بعد ايمانكم كفارا و نيز نسأ 89.
.71 عبدالرحمن الجزيري، الفقه علي المذاهب الاربعه ج 5، ص 425.
.72 عامدانه است چون گفته شد براساس هماهنگي با قدرتهاي خارجي صورت گرفته است و آگاهانه است زيرا براساس عناد و دشمني با نظام اسلامي و سردمداران آن انجام مي شود و اين همه بعد از قد تبين الرشد من الغي است. در اكثر آيات مربوطه بر اين نكته پافشاري شده است كه اين جرم پس از روشن شدن حق و هدايت ارتكاب شده است همانند نسأ 115 - آل عمران 86 - محمد 25 و 32.
.73 سوره زمر آيه 20 و اصل سيزدهم قانون اساسي ج 1،1.
.74 بحارالانوار ج 9 ص 255 تا 344 و ج 10.
.75 عنكبوت 46 و نحل 125.
.76 ر.ك: ميزان الحكمه، ج 1، صص 512 - 514.
.77 ر.ك: بحارالانوار، ج 27، صص 67 -68.
.78 ر.ك: وسائل الشيعه، ج 18، صص 309 - 311.
.79 انما جزأالذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فساداً ان يقتلوا و يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الاخره عذاب عظيم.
.80 ابن منظور، لسان لعرب، ج1، ص 302.
.81 نعمت اله صالحي نجف آبادي، تفسير آيه محاربه واحكام فقهي آن، نامه مفيد، فصلنامه دارالعلم مفيد، قم، بهار 1376، شماره 9، صص 60 - 61 و نيز ر.ك: سيدمحمود هاشمي شاهرودي، محارب كيست و محاربه چيست؟ فصلنامه فقه اهل بيت، قم، زمستان 1376، شماره 11 و 12. صص 144 - 146.
.82 همان، ص 62.
.83 تفسيرالميزان، ج 5، ص 327.
.84 سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي، فقه الحدود و التعزيرات، چاپ اول، مكتبه اميرالمومنين، قم، 1413 ق، ص 787.
.85 نعمت اله صالحي نجف آبادي، همان، ص 62 و نيز ر.ك: تفسير نمونه، ج 4 ص 360.
.86 محقق حلي، شرايع الاسلام، ج 4 ص 180.
.87 ر.ك: شيخ حر عاملي، همان، ج 18 ص 533 به بعد. ابواب حدالمحارب.
.88 نعمت الله صالحي نجف آبادي، همان، ص 63.
.89 سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي، همان ص 797.
.90 محمدحسن نجفي، همان، ج 41، ص 569.
.91 چاپ شده در: سلسله الينابيع الفقيهيه، ج 23، ص 431.
.92 ر.ك: سيدمحمود هاشمي شاهرودي، همان، ش 13، صص 57 - 66.
.93 شيخ حر عاملي، همان، ج 18، ص 534.
.94 تحريرالوسيله، چاپ انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ج 2، ص 364.
.95 همان، ص 365، م 1.
.96كيهان مورخ 10/7/1378، ص 14.


پایان


نامه


پروژه


جهت


اخذ


مدرک


ارشد


تحقیق


حقوق


کلاسی


ارائه


رشته


پروژه


طرح


ارتقای


امنیت


اجتماعیdoc


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد …

کاشت درختان و بوته ها راه بسیار مناسبی برای کسب درآمد است . همه افراد و نهادهای ...

صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

انجمن پرسشنامه ایران اولین پایگاه عرضه خدمات ابزارسازی پژوهش به صورت تخصصی است.

Persian Gig - HPCaaS، سرویس جدید پرشین‌گیگ

پرشین گیگ با بیش از یک دهه تجربه،‌ پرشین گیگ با رنگین کمانی از سرویس های ابری در بستری ...

دکتر عباس ترکاشوند - دانشگاه علم و صنعت ایران - …

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت,School Of Architecture And Environmental Design, tehran, persian, farsi ...

دانشگاه شهید بهشتی: اخبار - sbu.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی با همکاری پژوهشکده غیردولتی غیر‌انتفاعی علوم شناختی

تاریخ اجتماعی کتابخانه ها

بسمه تعالی دانشگاه تهران. دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی مربوط به درس تاریخ اجتماعی ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت

با سلام خدمت مخاطبین فرهیخته پایگاه مقالات علمی مدیریت. این پایگاه حاصل فعالیت های ...

دانشگاه علوم پزشكي مشهد - دانشگاه علوم پزشکی …

دانشگاه علوم پزشکی مشهد ... فوق تخصصی جراحی عروق علوی; مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی ...

Articles - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

دیابت یک بیماری مزمن محسوب می شود. و یکی از موارد بسیار مهم در امر مراقبت از بیماران ...

میگنا - بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی رضايت …

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی رضايت شغلي Job satisfaction

درباره طرح امنیت اجتماعی - aftabir.com

پلیس بااجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی به صورت مستقیم با دشمنان انقلاب ...

دانلود مقاله و پروژه - دانلود مقاله رایگان طرح امنیت اجتماعی‌‌

دانلود مقاله و پروژه ... طرح امنیت اجتماعی ... اول طرح ارتقای امنیت اجتماعی ...

اجرای طرح ارتقا امنیت ترافیکی در شهرستان قدس

... طرح ارتقای امنیت ... طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با ... به پروژه های ...

تحقیق و بررسی در مورد طرح ارتقای امنیت اجتماعی

تحقیق و بررسی در مورد طرح ارتقای امنیت اجتماعی ... تحقیق درباره اگزماي دست.doc 0

مهاجرت ،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها

... دانلود پروژه ... بر امنیت اجتماعی.doc ... مخدر و ارتقای امنیت اجتماعی ...

مهاجرت ،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها

... بر امنیت اجتماعی.doc ... به ارتقای امنیت اجتماعی دست ... doc. تعداد صفحات: ... پروژه و ...

۱۵۹ طرح ارتقای امنیت اجتماعی در لرستان اجرا شد

۱۵۹ طرح ارتقای امنیت اجتماعی در لرستان اجرا ...

ایرنا - فرمانده انتظامی قصرشیرین: طرح ارتقای امنیت اجتماعی ...

... اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی از رویکردهای نیروی انتظامی در راستای ناامن کردن ...

۱۵۹ طرح ارتقای امنیت اجتماعی در لرستان اجرا شد - فر …

... از ۶۸۱ طرح پاکسازی، ۱۵۹ طرح ارتقا امنیت اجتماعی و ۳۷۰ طرح کنترل محورهای مواصلاتی ...

برچسب ها - امنیت اجتماعی

طرح امنیت اجتماعی ... جمع خبرنگاران اظهار کرد ارتقای امنیت اجتماعی ... پروژه ساخت یک ...

۱۵۹ طرح ارتقای امنیت اجتماعی در لرستان اجرا شد

۱۵۹ طرح ارتقای امنیت اجتماعی در لرستان اجرا ... اجتماعی.

دانلود تحقیق و مقاله در مورد امنیت شهری

سنجش عوامل موثر بر ارتقای امنیت ... و امنیت اجتماعی شهرها doc.file ... پروژه امنیت ...

برچسب ها - امنیت اجتماعی

نیز گفت طرح ارتقای امنیت ... از پلیس های تخصصی در ارتقای امنیت اجتماعی ... پروژه ساخت ...

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در آستانه‌اشرفیه | …

وی به دستگیری 20 نفر معتاد پر خطر در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در آستانه ...

اخبار شهر باغستان | باغستان شهریار - طرح ارتقای امنیت ...

... عصر دیروز طرح ارتقای امنیت اجتماعی باحضور سرداراصلانی, ...

مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

... مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت ,دانلود پروژه ... طرح توجیهی ... علیه امنیت اجتماعی ...

- تقدیر طلاب مدرسه رضویه از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی ...

... رضویه در جهت حمایت از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به امضای طلاب مدارس مختلف ...

با هماهنگی و دستور مرجع قضایی طرح ارتقای امنیت اجتماعی

... دومین مرحله از طرح ارتقای امنیت اجتماعی با جمع‌آوری تجهیزات ماهواره‌ای از پیش ...

شفاف‌سازی اطلاعات مكانی؛ زمینه ارتقای امنیت و …

شفاف‌سازی اطلاعات مکانی؛ زمینه ارتقای امنیت و ... این پروژه در ... طرح gnaf ابتدای سال ...

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:ارتقای سطح امنیت

... سرمایه گذاری داخلی و خارجی و آرامش اجتماعی ... طرح های آماده سایت ... اجرای پروژه ...

دانلود پاورپوینت رفتار مصرف کننده دکتر سیدرضا سیدجوادین دکتر محمدرحیم اسفیدانی

خلاصه ی کتاب مبانی انسان شناسی (دکتر روح الامینی)

دانلود پاورپوینت در مورد سنگ ها

دانلود پاورپوینت علوم تجربی فسیل ها

پاورپوینت درباره آلودگی نفتی در خلیج فارس

پاورپوینت استحکام سنگهای رسوبی و دگرگونی

نقشه 1:250000 زمین شناسی کاشان

رام اصلی و آپدیت رسمی اندروید 7.1.1 برای سامسونگ Galaxy C7 2017 SM-C7100

دانلود فایل فلش نصبی فارسی نوکیا 5130 با RM-495

تشخیص عیوب دندان در تصاویر رادیولوژِی و xray با پردازش تصویر همراه دیتابیس و دامیونت لاتین

دانلود کد برنامه انتشار صوت-حرارت-نور قطار در متلب

حل عددی مسئله انتقال حرارت ناپایای یک بعدی با سه روش مختلف در فرترن 90 (همراه با گزارش کار)

آموزش متلب به زبان فارسی

دانلود پروژه متلب تجزیه سیگنال EEG به باندهای فرکانسی با استفاده از تبدیل ویولت و رسم نمودار آن

دانلود کد متلب الگوریتم ICA جهت استخراج ویژگی سیگنال EEG، به همراه تحلیل داده های ICA

شبیه سازی کنترل برش اره برقی با منطق فازی در متلب

پاور پوینت کتاب حسابرسي (2) تأليف : پرويز گلستاني – امير علي خان خليلي

پاورپوینت خلع سلاح

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

تحقیق آماده در مورد خسارت تأخیر تأدیه‏ ى وجه نقد

كلياتي در خصوص حوادث و گزارش هاي جنايي، عامه پسند

پروژه بررسي جرم قاچاق كالا و ارز از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق ايران. doc

دانلود پاورپوینت تئوری جدایی سیاست از اداره ویلسون- 38 اسلاید

پروژه مقايسه كودكان تيز هوش از نظر شخصيت با كودكان عادي

آسیب های نوپدید اجتماعی با تأکید بر شبکه های اجتماعی

پاورپوینت درباره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

دانلود کارگاه روابط فرازناشویی - دکتر بهنام اوحدی

نظریه‌های مرتبط با جامعه ‌پذیری، تئوریهای جامعه پذیری، نظریات جامعه پذیری، مبانی نظری جامعه پذیری

پایان نامه فحشا در ایران

خلاصه فصل سوم کتاب انسان از دیدگاه اسلام