دانلود رایگان

تحقیق در مورد امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايي - دانلود رایگاندانلود رایگان امنیت شبکه و وب رمزگذاری و رمزگشایی

دانلود رایگان تحقیق در مورد امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايي فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 93صفحه
١-1 - معرفي و اصطلاحات
رمزنگاری علم کدها و رمزهاست . یک هنر قدیمی است و برای قرنها بمنظور محافظت از پيغامهایی که بين فرماندهان، جاسوسان، عشاق و دیگران ردوبدل م یشده، استفاده شده است تا پيغامهای آنها محرمانه بماند.
هنگامی که با امنيت دیتا سروکار داریم، نياز به اثبات هویت فرستنده و گيرنده پيغام داریم و در ضمن باید از عدم تغيير محتوای پيغام مطمئن شویم . این سه موضوع یعنی محرمانگی، تصدیق هویت و جامعيت در قلب امنيت ارتباطات دیتای مدرن قرار دارند و م یتوانند از رمزنگاری استفاده کنند.
اغلب این مساله باید تضمين شود که یک پيغام فقط ميتواند توسط کسانی خوانده شود که پيغام برای آنها ارسال شده است و دیگران این اجازه را ندارند . روشی که تامين کننده این مساله باشد "رمزنگاری" نام دارد. رمزنگاری هنر نوشتن بصورت رمز است بطوریکه هيچکس بغير از دریافت کننده موردنظر نتواند محتوای پيغام را بخواند.
رمزنگاری مخف ف ها و اصطلاحات مخصوص به خود را دارد . برای درک عميق تر به مقداری از دانش ریاضيات نياز است.
شناخته می شود)، آنرا با استفاده از یک کليد (رشته ای محدود از plaintext برای محافظت از دیتای اصلی ( که بعنوان بيتها) بصورت رمز در م ی آوریم تا کسی که دیتای حاصله را م ی خواند قادر به درک آن نباشد . دیتای رمزشده (که شناخته می شود) بصورت یک سری ب ی معنی از بيتها بدون داشتن رابطه مشخصی با دیتای ciphertext بعنوان اصلی بنظر م ی رسد. برای حصول متن اوليه دریاف ت کننده آنرا رمزگشایی م ی کند. یک شخص ثالت (مثلا یک هکر ) نوشته رمز کشف یابد، دست اصلی دیتای به کليد دانستن بدون اینکه برای تواند )s(cryptanalysi . می کند بخاطرداشتن وجود این شخص ثالث بسيار مهم است.
رمزنگاری دو جزء اصلی دارد، یک الگوریتم و یک کليد . الگوریتم یک مبدل یا فرمول ریاضی است . تعداد کمی الگوریتمقدرتمند وجود دارد که بيشتر آنها بعنوان استانداردها یا مقالات ریاضی منتشر شد ه اند. کليد، یک رشته از ارقامدودویی (صفر و یک ) است که بخودی خود بی معنی است . رمزنگاری مدرن فرض م ی کند که الگوریتم شناخته شده Ircert.com P30World.com
  1. com P30World.com است یا م ی تواند کشف شود . کليد است که باید مخفی نگاه داشته شود و کليد است که در هر مرحله پياد ه سازیتغيير می کند. رمزگشایی ممکن است از همان جفت الگوریتم و کليد یا جفت متفاوتی استفاده کند.شناخته م یشود. بصورت scrambling دیتای اوليه اغلب قبل از رمزشدن بازچينی م ی شود؛ این عمل عموما بعنوانتر، nfunctio hash مشخص شده مشخص پيش از طول به د(اشب داشته ای اندازه هر تواند می که) ار دیتا از بلوکی هااز تواند evalu hashed شود بازسازی . Hash function کاهش می دهد. البته دیتای اوليه نمی بخشی عنوان اغلب ها
از یک سيستم تایيد هویت مورد نياز هستند؛ خلاص ه ای از پيام (شامل مه مترین قسمتها مانند شماره پيام، تاریخ وو hhas ساعت، و نواحی مهم دیت ا) قبل از رمزنگاری خود پيام، ساخته
می شود.
یک الگوریتم ثابت با توليد یک امضاء برروی پيام با MAC یا (Message Authentication Check) یک چک تایيد پياماستفاده از یک کليد متقارن است . هدف آن نشان دادن این مطلب است که پيام بين ارسال و دریافت تغيير نکردهاست. هنگامی که رمزنگاری توسط کليد عمومی برای تایيد هویت فرستنده پيام استفاده می ایجاد به منجر شود،می شود. (digital signature) امضای دیجيتال
1-٢ - الگوريتم ها
طراحی الگوریتمهای رمزنگاری مقوله ای برای متخصصان ریاضی است . طراحان سيستمهایی که در آنها از رمزنگاریاستفاده می شود، باید از نقاط قوت و ضعف الگوریتمهای موجود مطلع باشند و برای تعيين الگوریتم مناسب قدرتدر اواخر دهه ٠۴ و اوایل دهه ٠۵ (Shannon) تصميم گيری داشته باشند . اگرچه رمزنگاری از اولين کارهای شانونبشدت پيشرفت کرده است، اما کشف رمز نيز پاب ه پای رمزنگاری به پيش آمده است و الگوریتمهای کمی هنوز باگذشت زمان ارزش خود را حفظ کرد ه اند. بنابراین تعداد الگوریتمهای استفاده شده در سيستمهای کامپيوتری عملی ودر سيستمهای برپایه کارت هوشمند بسيار کم است.


امنیت شبکه و وب


رمزگذاری و رمزگشایی


امنیت شبکه و وب رمزگذاری و رمزگشایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله فارسی . دانلود مقاله امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايي

دانلود مقاله امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايي. مقدمه ... از یک سيستم تایيد هویت
مورد نياز هستند؛ خلاص ه ای از پيام (شامل مه مترین قسمتها مانند شماره پيام، تاریخ وو ...

امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايي (Secure socket layer) - (SSL ...

امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايي (Secure socket layer) - (SSL) پایان نامه
کامپیوتر دانلود. ... 6- توضيحاتي در مورد الگوريتمMD5 24 6- 1-خلاصه: 25

پروژه امنیت شبکه و وب رمز گذاری و رمز گشایی - پایان نامه، پروپوزال ...

پروژه امنیت شبکه و وب رمز گذاری و رمز گشایی مقدمه آنچه که در متن می خوانید : در ادامه
شما ... از یک سیستم تایید هویت مورد نیاز هستند؛ خلاص ه ای از پیام (شامل مه مترین ...

امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايي - رزبلاگ

9 مارس 2017 ... دانلود پروژه امنیت شبکه و وب رمزگذاری و رمزگشایی - بانک مقالات فارسی .... دانلود
تحقیق در مورد امنيت شبكه و رمزگذاري | دانلود تحقیق و مقاله

دانلود تحقیق امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايي (Secure socket ...

17 ژانويه 2017 ... دانلود تحقیق امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايي (Secure socket layer) – (SSL).
توسط : adminدر: ... 6- توضيحاتي در مورد الگوريتمMD5 24

تحقیق امنیت شبکه وب ، رمزگذاری رمزگشایی ، secure socket layer ssl ...

قدیر نصری (امنيت اجتماعی؛ مفاهیم، مولفه‌ها و نظریه‌ها - 1389) به نظر می‌رسد پس از
اینکه امنيت فردی مورد شناسایی قرار گرفت، افراد برای تحقق و تحکیم امنيت و
جایگاه ...

امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايي - میهن فایل

15 مارس 2017 ... دانلود مقاله امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايي – مگ ایران ۲-به حد اقل رساندن بر
شبکه ( تبادل حد اقل… تحقیق درباره امنيت شبكه و وب رمزگذاري و ...

تحقیق درباره امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايي – دانلود رایگان

19 فوریه 2017 ... این محصول ارزشمند “تحقیق درباره امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايي “توسط
پورتال علی فایل جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است. نظرات خود ...

عنوان پروژه : امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايي | Mank1

عنوان پروژه : امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايي. توسط : adminدر: سپتامبر 04,
2016 در: بدون دیدگاه ... دانلود تحقیق تحولات مورد نياز در بازارهاي مالي ايران ...

تحقیق امنیت شبكه و وب ، رمزگذاری و رمزگشایی ، …

تحقیق درباره امنیت شبکه و وب رمزگذاری و رمزگشاییتحقیق امنیت شبکه و وب ،
رمزگذاری و رمزگشایی ، … تحقیق امینت شبکه و وب رمزگذاری و رمزگشایی دانلود ...

تحقیق و بررسی در مورد امنيت شبكه رمزگذاري و رمز گشايي 62 ص ...

20 مارس 2017 ... تعداد صفحات: 62. دانشگاه آزاد اسلامی لاهيجان( واحد رودسر و املش). موضوع پروژه : امنيت
شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايي (Secure socket layer) – (SSL).

دانلود رایگان مقاله پایانی امینت شبکه و وب رمزگذاری و رمزگشایی

25 فوریه 2017 ... پایان نامه ای از رشته کامپیوتر درباره امینت شبکه و وب رمزگذاری و ... در این میان
مسالی چون صورت،امنیت و قابلیت اطمینان بسیارهاءزاهمیت است .

امنیت شبکه و رمزنگاری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

توسعه سریع در فناوری اطلاعات باعث شده است که انتقال امن اطلاعات محرمانه به مقدار
زیادی مورد توجه قرار بگیرد. روش‌های مرسوم رمزگذاری تنها می‌تواند امنیت داده‌ها را حفظ ...

رمز و رمزنگاری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برای تأمین نیازهای امنیتی تراکنش امن، از رمز نگاری استفاده می‌شود. ... و کلید
خصوصی (متقارن)، جنبه‌های گوناگون کلید عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد و
ویژگی‌های هر کدام بیان می‌گردد. ... از این رو امنیت اطلاعات یکی از مسائل ضروری ومهم در
این چرخه گردیده‌است. .... الگوریتم متقارن از یک کلید برای رمزنگاری و رمزگشایی
استفاده می‌کند.

دانلود کامل پایان نامه رشته کامپیوتر: امنيت شبكهرمزگذاري و رمز ...

29 ژوئن 2015 ... در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
دانشگاه آزاد ... دانلود کامل پایان نامه رشته کامپیوتر: امنيت شبكهرمزگذاري و رمز
گشايي ... امنيت شبكه و وب ... 6- توضيحاتي در مورد الگوريتمMD5 …

تحقیق درباره امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايي - خانه (current)

امنیت شبکه و وب رمزگذاری و رمزگشایی. ... هنگامی که با امنيت دیتا سروکار داریم،
نياز به اثبات هویت فرستنده و گيرنده پيغام داریم و در ضمن باید از عدم تغيير ...

دانلود تحقیق در مورد امنیت شبکه و رمزگذاری

7 آگوست 2016 ... دانلود مقاله امنیت شبکه و وب رمزگذاری و رمزگشایی … از یک سیستم تایید هویت مورد
نیاز هستند؛ خلاص ه ای از پیام (شامل مه مترین قسمتها مانند شماره ...

دانلود مقاله رایگان اصول و مبانی امنیت در شبکه های رایانه ای

داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد اﻣﻨﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای، در ﻗﺎﻟﺐ word و در 17 ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ. ..... آماده
پایان نامه/مقاله درباره امنیت شبکه و وب، رمزگذاری و رمزگشایی با فرمت word-ورد 54
...

تحقیق امنیت شبكه و وب ، رمزگذاری و رمزگشایی ، (Secure socket layer)

تحقیق امنیت شبكه و وب ، رمزگذاری و رمزگشایی ، (Secure socket layer) - (SSL)
توجه : شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا
...

مقاله :: امنیت در شبکه های VPN - جزیره امنیت اطلاعات و ارتباطات

اگر دوست داشتین تو همین وب سایت تفاوت فایروال نرم افزاری و سخت افزاری رو می ...
رمزنگاری فرآیند حفظ امنیت داده هاست،کامپیوتر مبداء داده ها یا بسته رو رمزگذاری
میکنه و به ... رو رمزگشایی میکنه به شرطی که با الگوریتم رمزگشایی آشنایی داشته
باشه. .... Encryption فرمودید که این کلید رو قبلا به اشتراک میگذارند ، البته در مورد
...

دانلود تحقیق در مورد امنيت شبكه.رمزگذاري و رمز گشايي | دانلود تحقیق ...

8 آگوست 2016 ... دانلود مقاله امنیت شبکه و وب رمزگذاری و رمزگشایی. مقدمهآنچه که در متن … پایان نامه،
پروژه، مقاله و تحقیقپایان نامه در مورد امنیت شبکه ...

دانلود پروژه امنیت شبکه و وب رمزگذاری و رمزگشایی - بانک مقالات فارسی

دانلود پروژه امنیت شبکه و وب رمزگذاری و رمزگشایی دانلود پروژه امنیت شبکه های
کامپیوتری دانلود پروژه امنیت شبکه های بیسیم مقاله تحقیق دانلود پروژه امنیت
شبکه. ... الگوریتمهای نامتقارن. توضیحاتی در مورد الگوریتمMD5 خلاصه شرایط و
نکات ...

مقاله رمزنگاری شبکه

دانلود پروژه امنیت شبکه و رمز گذاری مقاله تحقیق دانلود پروژه رمزنگاری در شبکه ...
های کامپیوتری دانلود مقاله امنیت شبکه های بی سیم wi-fi دانلود تحقیق در مورد امنیت
شبکه ... پروژه امنیت شبکه و وب رمزگذاری و رمزگشایی · پایان نامه امنیت شبکه های
کامپیوتری‎ ... مقاله رمزنگاری شبکه - پایان نامه الگوریتم های رمزنگاری و رمزگشایی

امنیت، رمزگذاری و امضای دیجیتال در شبکه های کامپیوتری - مقالات ...

30 آگوست 2009 ... مقاله ایی کامل در مورد زیرساخت Public Key Infrastructure و موارد مرتبط با آن از ...
صفحه اصلی · مقالات · شبکه امنیت، رمزگذاری و امضای دیجیتال در .... سپس
اسکریپت تحت وب شما (که میتونه PHP , ASP یا هر چیز دیگه ... ساز و کار این
الگوریتم اینطوری هست که از دو تا کلید برای رمز گذاری و رمزگشایی استفاده میکنه.

رمزنگاری و دانلود مقاله کامل در زمینه رمزنگاری | امنیت فناوری اطلاعات

رمزگذاری روند تبدیل اطلاعات عادی به اطلاعات غیرقابل کشف و تمیز و رمزگشایی (
Decryption ) معکوس این روند تعریف میشوند. واضح است که رمزگذاری از گذشتههای ...

معماری امنیت شبکه - ماهنامه کامپیوتری رایانه

15 ژانويه 2017 ... ... رایانه · تماس با ما · خانه / مقالات / شبکه و امنیت / معماری امنیت شبکه ... سپس معماری
حریم خصوصی و امنیت را مورد بحث قرار می‌دهیم. توسعه طرح حریم ..... یک توازن
رمزگذاری/رمزگشایی، کاهش عملکرد شبکه است. عملکرد یک .... آدرس ایمیل شما منتشر
نخواهد شدعلامتدارها لازمند *. دیدگاه. نام *. ایمیل *. وب سایت. هشت − = 4 ...

امنیت وب‌سرویس‌ها - آزمایشگاه آپا

20 جولای 2013 ... اما دنیای وب و XML ، انتقال اطلاعات بین سیستم‌ها را افزایش داده است به طوری که ... در
این مقاله، تهدیدها و استانداردهای امنیتی مربوط به وب‌سرویس‌ها مورد بررسی .... این در
حالی است که مقالات متعددی با موضوع امنیت کانال در مقایسه با امنیت .... در سيستم‌هاي
رمزنگاري نامتقارن، كليدي‌هاي رمزنگاري و رمزگشايي متفاوت هستند.

تحقیق در مورد امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايي – فایل می

6 روز پیش ... فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۹۳صفحه ١-۱ – معرفي و
اصطلاحات رمزنگاری علم کدها و رمزهاست . یک هنر قدیمی است و برای ...

درباره پروتکل SSL و امنیت آن - سرور مجازی

در این مقاله می توانید در مورد فن آوری مورد استفاده در سرور های متعدد هاستینگ و ... در
حال حاضر انتشار اطلاعات DNS در سراسر بازار وب به طور معمول 2 تا 3 روز طول ... در
طرف مقابل رمزگشایی (Decrypt) شوند تا حداکثر محرمانگی (Confidentiality) در ... ۱-
سرویس گیرنده، نسخه SSL مورد استفاده خود، تنظیمات اولیه درباره نحوه رمزگذاری و
یک داده ...

دانلود مقاله درباره امنيت در شبكه ها | فروشگاه فایل

1 فوریه 2017 ... به همين ترتيب، معماري يا طراحي يك شبكه نيز ميتواند تاثير قابل ملاحظه اي بر روي
... يك سرور وب، براي اداره نشست هاي (Sessions) HTTP كاربران. ... رمزگشايي نيز
درست هنگام رسيدن ارتباط و ورود آن به كامپيوتر گيرنده، روي مي دهد. ... رمزگذاري end-
to-end همانطور كه نام آن نشان مي دهد، امنيت را از يك انتهاي انتقال تا ...

پروژه امنيت شبكه و وب رمزگذاري و رمزگشايي | مرجع خبر ایران

19 ژوئن 2016 ... ... علوم پزشکی ایران-۱۳۸۲. GMT+2 02:25. صفحه اصلی پروژه امنیت شبکه و وب
رمزگذاری و رمزگشایی ... 6- توضیحاتی در مورد الگوریتمMD5 …

چگونه سازمان‌های جاسوسی روزانه به میلیاردها صفحه وب رمزنگاری ...

7 نوامبر 2015 ... تحقیقات محققان امنیتی نشان داده است، آژانس‌های دولتی برای ... شده تحت وب و
ارتباطاتی که مبتنی بر شبکه‌های خصوصی مجازی بوده و ... اعداد اول مجددا مورد استفاده
قرار می‌گیرند، در نتیجه رمزگشایی ارتباطات به راحتی امکان‌پذیر است.

آشنایی با پروتکل امنیت در لایه شبکه IPSec - آوا وب - صفحه نخست

IPSec امنیت داده ها و ارتباطات را در یک شبکه با کمک سرویس های امن برقرار می کند.
... عملکرد پروتکل را در مراحل رمزنگاری - احراز هویت - رمزگشایی و تشخیص بسته ...

مقاله دوره آموزشی امنیت شبکه ، امنیت - آموزش مجازی پارس

مقاله دوره آموزشی امنیت شبکه جهت آشنایی و بالا بردن امنیت شبکه سازمانها ارائه شده
است . ... مرحله اول : وب سایت مورد نظر ، یک زوج کلید عمومی و خصوصی را ایجاد می نماید
..... 2_ کاربر پس از دریافت پیام، آن را رمزگشایی کرده و SK1 را بدست می آورد.

رایانه و الکترونیک » مقاله پایانی دوره امنیت شبکه (جهت دریافت مدرک ...

28 ا کتبر 2013 ... Network Security (امنیت شبکه): مجموعه ای از فعالیتهایی است که شبکه را در ...
برخی از تجهیزاتی که در شبکه باید مورد حفاظت قرار گیرند: ... متن ساده، الگوریتم
رمز نگاری، کلید سری، متن رمز شده و الگوریتم رمز گشایی می باشد. ... پروتکل SSL/
TLS، امنیت ارتباطات بیسیم، ایمن سازی کاربردهای تحت وب، ایمن سازی ...

امنیت اطلاعات توسط امضای دیجیتال - مقاله های علمی و تخصصی

در این حالت بازگشایی و رمزگذاری اطلاعات دو فرآیند معکوس یکدیگر می باشند. ... در
این قبیل سیستم ها، کلیدهای رمزنگاری و رمزگشایی یکسان هستند و یا رابطه ای ...
امضاهای دیجیتالی توسط برنامه های اینترنتی و یا محلی سیستم شما مورد استفاده
قرار ... خوش آمدید این وبلاگ با هدف تبادل دانش کامپیوتر بین سازنده وبلاگ و
کاربران ...

راهنمای عملی قوی‌‌سازی رمزنگاری در سیستم‌عامل و مرورگرهای وب| مهندسین ...

تحقیقات اخیر نشان داده است، تولیدکنندگان بزرگ مرورگرهای اینترنتی ... این ابزار
بسته سایفر مرورگر شما را در ارتباط با پروتکل امنیتی SSL مورد ... زمانی‌که آدرس
How's My SSL را در مرورگر اینترنت اکسپلورر ۱۱ وارد کردیم، اطلاعات زیر را مشاهده
کردیم. ... بعد از آن‌که ثابت شد NSA توانایی رمزگشایی ارتباطات SSH را دارد، یک ...

دانلود پایان نامه الگوريتم هاي رمزنگاري و رمزگشايي - پروژه دات کام

6 مه 2014 ... عنوان پایان نامه: الگوريتم هاي رمزنگاري و رمزگشايي قالب بندی : PDF قیمت ...
كليدهاي مورد استفاده در رمزگذاري ... مراحل اوليه ايجاد امنيت در شبکه.

10 مقاله فارسی در مورد رمزنگاری | وبلاگ 24

چکیده: در این مقاله کوشش شده است روشی نوین در رمزگذاری اطلاعات با استفاده از ...
رمزگذاری بلوکی و پیادسازی رات سخت افزار آن، افزایش پیچیدگی رمزگشایی با ایاد
... معیار بررسی امنیت، سرعت،کارایی، میزان حافظه مورد نیاز، میزان مصرف انرژی و ...

برقراری امنیت در دنیای ناامن !-طراحی وب سایت تارنما

یکی از مهم ترین مباحث در امنیت شبکه و رایانه رمزنگاری است. ... برای رمزگشایی،
کافی است (با استفاده از روش brute force) کلید های یک تا ۲۵ را امتحان کنیم تا یکی
...

رسانه خبری امنیت اطلاعات - مقاله : رمز نگاری چیست و چگونه کار می کند

آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد: ... رمزگشایی ممکن است از همان جفت
الگوریتم و کلید یا جفت متفاوتی استفاده کند. ... کلیک کردن روی لینک هاو
دریافت منفعل اطلاعات مانند خواندن اخبار یا ارسال پست های وبلاگ خود در وب مرور ... اما
محبوب ترین اشکال امنیتی تماما بر رمزگذاری دیتا متکی هستند، فرایند رمزگذاری
اطلاعات به گونه ...

مقالات رمز گشایی و رمزنگاری - Ashiyane

وبلاگ شخصی من : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید ] ... در این مقاله
اموزشی شما یاد میگیرین که چگونه به هش ها در شبکه های e2DK P2P حمله ..... كرد اين
رمز به دليل سادگي و امنيت بالا مورد استفاده جهاني قرار گرفته است .

راهنمای حریم خصوصی Google Chrome

برای روشن کردن پیش‌بینی‌های شبکه، در تنظیمات Chrome علامت قسمت «استفاده از
.... از آنجا، می‌توانید برای کمک به بهبود «مرور ایمن» و امنیت در اینترنت، در گزارش
دادن .... Google Chrome در شرایطی که آدرس وب مورد نظر شما یافت نشود، اتصال
برقرار ..... را رمزگشایی کند، اما نهادهای دیگر قادر به انجام این کار نیستند و رمزگذاری
طوری ...

دانلود پایان نامه الگوريتم هاي رمزنگاري و رمزگشايي

دانلود پایان نامه الگوريتم هاي رمزنگاري و رمزگشايي. ... نگاري هنر نوشتن به صورت
رمز است به طوريكه هيچكس به غير از دريافت كننده مورد نظر نتواند محتواي پيغام را
بخواند. ... سند زير را در نظر بگيريد xml رمزگذاري همه اطلاعات يك سند ... مراحل اوليه
ايجاد امنيت در شبکه ... Net · پاسکال Pascal · اکسل Excel · وب سايت HTML · تحقيق
آمار ...

نقش پروتکل SSL یا Secure Socket Layer در امنیت ارتباطات شبکه

مقالات عمومی پافکو ... پروتکل SSL بهره‌گیری از موارد امنیتی تعبیه شده آن برای امن
کردن پروتکل‌های غیر امن لایه ... نرم‌افزارهای مبتنی بر SSL سمت سرویس‌گیرنده، مثلاً
یک مرورگر وب نظیر .... که درواقع کلید متقارن مورد استفاده در عمل رمزنگاری و
رمزگشایی داده‌ها حین انتقال اطلاعات است و در این مرحله به‌نوعی جامعیت داده‌ها بررسی
می‌شود.

مقاله رمزنگاري - سایت علمی دانشجویان ایران

4 آوريل 2010 ... در طرف دريافت كننده نيز جهت رمزگشايي پيغام نياز به يك ماشين Enigma ... سيستم
هاي رمزنگاري اوليه براي حفظ امنيت به محرمانه ماندن الگوريتم رمزنگاري بسيار
وابسته بودند. ... براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد ماشين مذكور و نحوه كار آن به مقاله
تاريخچه ...... سایت برگزیده مردمی در چهارمین و پنجمین جشنواره وب ایران.

هرآنچه که در مورد باج افزارها نیاز است تا بدانید - شرکت ایده ارتباط تراشه

6 نوامبر 2016 ... آخرین مقالات فناوری، تکنولوژی و امنیت اطلاعات. ... 3 - می توانم فایل های رمزنگاری
شده خود را بدون پرداخت باج رمزگشایی کنم ؟ بعضی وقت ها بله.

دو مقاله امنیتی بخوانید و اطلاعات رمزنگاری‌ شده‌ی خود را رمزگشایی کنید ...

6 ژانويه 2017 ... دو مقاله امنیتی بخوانید و اطلاعات رمزنگاری‌ شده‌ی خود را رمزگشایی کنید. ... را به‌طور
رایگان رمزگشایی می‌کند به شرطی که قربانی از یک وبلاگ ۲ پست ... دو کاربر دیگر
را به این باج‌افزار آلوده کند و آن دو قربانی مورد نظر، باج را پرداخت ...

دانلود رایگان پایان نامه الگوريتم هاي رمزنگاري و رمزگشايي - کالج پروژه

دانلود رایگان پایان نامه الگوریتم های رمزنگاری و رمزگشایی ... سند زیر را در نظر
بگیرید xml رمزگذاری همه اطلاعات یک سند ... مراحل اولیه ایجاد امنیت در شبکه ... رمز
است به طوریکه هیچکس به غیر از دریافت کننده مورد نظر نتواند محتوای پیغام را
بخواند. ... برای صرف‌نظر کردن از پاسخ‌گویی اینجا را کلیک کنید. نام*. ایمیل*. وب
سایت.

کدهای رمزگذاری شده و نامفهوم در سایت #NoHacked - وب یوز

7 ژانويه 2017 ... در صورتیکه بتوانید عبارت رمزنگاری شده بالا را رمزگشایی کنید، می توانید با ...
اطلاع رسانی در مورد امنیت وب نمود و همواره اطلاعاتی را در این راستا در شبکه های ... ما در
این مقاله و نوشته های دیگر، تحت عنوان “امنیت وب” تعدادی از مقالات ...

فناوری‌های امنیت اطلاعات: با یک دیدگاه طبقه‌بندی

ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻋﺮﺿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺳﺮﻳﻊ ﺁﻥ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ... ﻣﻘﺎﻟﺔ. ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ
ﺑﻴﺎﻥ. ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ. ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ .... ﮐﻨﻨﺪ، ﻳﺎ ﺍﻳﻦ
ﮐﻪ ﮐﻠﻴﺪ ﺭﻣﺰﮔﺸﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺍﺯ ﮐﻠﻴﺪ ﺭﻣﺰﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﯽ. ﺷﻮﺩ. (. ﻣﺜﻞ ... ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺏ ﺗﺄﻳﻴﺪ، ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ.

اموزش هك , امنیت, شبكه, برنامه نویسی

به زودی کتابهای هک و امنیت شبکه به صورت انگلیسی و زبان اصلی براتون میگذارم
... برای همین من در 2 پست مقاله ها و مطالب مربوط به رمزنگاری را در وب قرار میدهم که
اولیش .... سرویس‌دهنده نیز در پاسخ نسخه SSL مورد استفاده خود، تنظیمات رمزگذاری و
داده ... واقع کلید متقارن مورد استفاده در عمل رمزنگاری و رمزگشایی داد‌ه‌ها حین انتقال
اطلاعات ...

سلسله مقاله هایی در مورد Certificate، بخش اول: رمزنگاری چیست؟ – حرفه ...

15 جولای 2011 ... سلسله مقاله هایی در مورد Certificate، بخش اول: رمزنگاری چیست؟ ... یک کلید برای
رمزنگاری اطلاعات و از همان کلید برای رمزگشایی اطلاعات استفاده می ...

الگوریتم های امنیتی برای رایانش ابری - مرکز داده اینترنتی امین

با افزایش نگرانی و آگاهی درباره امنیت اطلاعات و رایانش ابری، آگاهی و استفاده در حال
... بر الگوریتم های متقارن برای توجهات امنیتی را به صورتی مورد بررسی قرار می
دهیم ... الگوریتم رمزگشایی، رمزنگاری اجرایی عکس با اتخاذ کلید محرمانه و انتقال
متن ... و Adekman) برای انتقال داده ها به/از محیط های مبتنی بر وب و ابر مناسب می
باشند.

امنیت و نحوه کار در شبکه TOR و مسیریابی پیازی [بخش اول] | XMEN ...

در این مقاله به شبکه های Tor می پردازیم و بررسی بر نحوه کارکرد آن خواهیم داشت. ...
دوم از پروژه مسیریابی پیازی از آزمایشگاه تحقیقات نیروی دریایی ایالات متحده
محسوب ... است که امروزه برای اهداف مختلفی توسط افراد مختلفی مورد استفاده قرار می
گیرد. ... برای صاحب آخرین گره Tor و ISP بین آن گره و سایت وب مقصد شما آشکار
خواهد شد.

معرفی 45 افزونه برتر فایرفاکس برای هکرها - تیم امنیت وب و ...

از این ابزار برای مشاهده و ویرایش هدرهای HTTP/HTTPS و پارامترهای POST مورد
استفاده قرار می ... ابزار رمزگذاری/رمزگشایی با پشتیبانی از حملات دیکشنری برای
کرک کلمات عبور MD5. ... ارائه اطلاعات جزیی درباره دامنه ها مثل Whois،IP Address،
نوع سرور و. ... تخصص اصلی من "تست نفوذ برنامه های کاربردی وب" و تحقیق در حوزه "
امنیت ...

این باج‌گیرافزار قفل فایل‌های شما را به طور رایگان باز می‌کند اگر شما ...

6 فوریه 2017 ... ... را به طور رایگان باز می‌کند اگر شما مقالات مربوط به امنیت سایبری را بخوانید ...
باج‌خواهی می‌کند تا اطلاعات شما را رمزگشایی کرده و شما بتوانید مجدداً به فایل‌های ...
کند تا چه چیزی مورد نیاز است تا از پاک شدن فایل‌های آن‌ها جلوگیری شود. ... برسد،
باج‌گیر افزار مانند بدافزار Jigsaw فایل‌های رمزگذاری شده را پاک می‌کند.

همه چیز در باره وای فای :: ♥♫♀☺◄ گروه فناوری اطلاعات دانشگاه اشراق ...

18 آوريل 2015 ... سپس در مورد سخت افزار مورد نیاز برای ساخت شبکه WiFi توضیحاتی را ارائه می .... و
ارسالی بین دستگاه شما و مودم/روتر/اکسس پوینت شبکه رمزگذاری و رمزگشایی می
شوند. ... امنیت کلی شبکه ها نیز در ابتدا به واسطه الگوریتم امنیتی مورد ... طریق وب
سایت سازنده ی مودم/روتر به دنبال firmware update مربوط به مودم خود ...

همه چیز درباره پروتکل امن https و تفاوت آن با http - وب ساز| طراحی وب ...

29 آگوست 2016 ... همین S ناقابلی که به انتهای Http اضافه می شود، امنیت اطلاعات تبادل شده شما را تا حد
زیادی بالا می برد. ... وب‌سایت مورد نظر درخواست را با یک کد دیجیتال رمزگذاری کرده و
URL سایت در نوار ... رمزگشایی شده اصلی، باید کلید مورد استفاده در آن نشست
ارتباطی امن (Secure .... ارتباط با ما; مقالات; پرسش و پاسخ; پشتبانی ...

نقطه سر خط - مقاله ای جالب در مورد امنیت

گستره مباحث و پراکندگي کارهاي انجام شده تنها در زمينه امنيت اطلاعات به حدي است
که .... در روش متقارن از يک کليد براي رمزنگاري و رمز گشايي استفاده مي شود. ...
امروزين اين زيرساخت، مي توان به پروتوکل SSL که براي امن کردن اتصالات وب، FTP
و .

موضوع مقاله وب سرویس - مقاله و تحقیق

وب سرویس واسطی برای توصیف مجموعهای از عملیات در سطح شبکه است که از ... آنها
میتوانند به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند و یا با وب سرویسهای دیگر برای انجام
..... با پدیدار شدن XML، این استاندارد از نتیجه رمزنگاری و تکنولوژیهای امنیت .... در
رمزنگاری XML یک بستر و قوانین پردازش برای رمزنگاری و رمزگشایی تعریف شده
است.

چگونگی تامین امنیت دستگاه های متصل به اینترنت و مقابله با تهدیدات

در این مقاله به بیان چندین تکنیک برای اطمینان از حفاظت داده ها و امنیت شبکه
صحبت ... تحقیقات · دانلود · فتوبلاگ · فروشگاه · آزمون · درباره ما · ارتباط با ما ...
Gartner (وب سایت www.gartner.com) پیش بینی کرده است که در دو سال آینده ... مورد
سرقت قرار گیرد برای همین با استفاده از رمز گذاری و رمز گشایی از اطلاعات محافظت
می شود .

مقاله امنیت الگوریتم های رمزنگاری rsa و des - تيم امنيتي فاتح گر

در این مقاله قصد دارم مختصری در خصوص امنیت الگوریتم رمزنگاری ... در این
رمزنگاری از یک کلید برای رمزگذاری و رمزگشایی داده ها استفاده ... می توان برای
حفاظت از اطلاعات رده بندی شده و سری نیز استفاده کرد. ... تردیدی که از ابتدا و حتی
قبل از اینکه DES به عنوان استاندارد شناخته شود در مورد DES وجود داشت کافی ...

بسترهای نرم افزاری تجارت و بانکداری الکترونيک

ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﻭﺏ ﺑﻪ ﺳﻜﻮ ... ﺍﻣﻨﻴـﺖ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬـﺎﻱ ﺗﻬﻴـﻪ ﭘـﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺧﻮﺩﮐـﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ، ﻣﻮﺟـﺐ ﺁﺳـﻮﺩﮔﻲ.
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻭ ... ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ... ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ. ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺍﻓـﻖ. ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠـ ..... ﺩﻭ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻣﺰﮔﺬﺍﺭﻱﺭﻣﺰﮔﺸﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ.

کشف مشکل امنیتی بزرگ در تلگرام | ITIRAN

21 دسامبر 2015 ... در حوزه امنیت اطلاعات، همواره نمی‌توان از روش‌های خودساخته به‌عنوان ... امنیتی بالای مورد
نیاز در برنامه‌هایی که قرار است حفاظت از اطلاعات ... در این تحقیق، بررسی قابلیت
رمزگذاری دو سمته در نمونه‌های اندرویدی، ... در راستای این قابلیت، مسئولان تلگرام
مدعی هستند پیام‌های ارسالی تنها بر روی گوشی طرفین مکالمه رمزگشایی ...

مقاله امنیت پیامک های تلفن همراه - واعظی نژاد

امروزه با توجه به موج جديدي از حملات و تهديدات امنيتي به سيستم ها و شبكه هاي ... در
روزهاي اخير، بسيار مورد توجه متخصصان و كارشناسان امنيتي سازمان هاي مخابراتي
بزرگ جهان ... پيامك، براي ارسال كننده و دريافت كننده اصلي قابل رمزگشايي و ملاحظه
است. ... و وب سايت ارسال كننده نصب گرديده و پيامك ها، قبل از ارسال كاملاً رمزگذاري مي
شود.

ارتقای رمزنگاری نرم‌افزار واتس‌اپ | وب سایت سایبربان

واتس‌اپ,رمزنگاری,پایان به پایان,رمزگشایی, امنیت,دولت آمریکا,Wat's ... از رمزنگاری
در این نرم‌افزار و تأثیری که بر تحقیقات نیروهای انتظامی داشت شکل گرفت.

دانلود مقالات ترجمه شده : رمزنگاری::صفحه 1 - دانلود مقاله isi

کلمات کلیدی: Cryptography,Chaos,Digital medical image encryption,Selective
encryption,Pseudorandom numbers,Cat map,رمز گشایی(کشف رمز),آشفتگی(هرج
و ...

چالش‌های امنیتی در رایانش ابری و ارائه راهکاری جهت بهبود امنیت آن در ...

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات یزد، گروه
کامپیوتر، یزد، ایران1. استادیار، دانشگاه آزاد .... در شبکه جهانی وب. که. شامل. اسناد ...
مورد. بررسی قرار. گیرد . نسل اخیر. رایانش ابری )ابر. 3.1. ( تجمیع و. ترکیب. ی .....
در زمینه اشتراک. داده. های رمزگذاری شده،. بدون رمزگشایی. اولیه. ،. مجددا. رمزگذاری.
خواهدشد.

رمزنگاری و رمزگشایی : : دانش و تکنولوژی : : رایانه و کامپیوتر ...

19 ا کتبر 2011 ... ارتباط ربایی نوعی از حمله به شبکه است که مهاجم کنترل ارتباز را در اختیار می
گیرد ... برای اینکه بتوان امنیت را در تبادل پیام ها برقرار کرد، از رمزنگاری استفاده
می شود. ... چنانچه کلید مورد استفاده برای رمزکردن و رمزگشایی پیام یکی باشد، ...
برای کاربران اینطور بنظر می رسید که یک نفوذگر به دیتای واقعی وب ...

امنیت اندروید 5 ؛ ویژگی های امنیتی در اندروید 5 - علم فردا

24 ژانويه 2015 ... ویژگی مکان های مورد اطمینان یا Trusted places به شما این امکان رو میده تا چند مکان ...
قفل هوشمند یا اسمارت لاک Smart lock برای بهبود امنیت اندروید ۵ ... برای رمزگشایی
اطلاعات رمزگذاری شده باید قوانین ( روش یا متد ) رمزنگاری .... برنامه نویس وب ،
علاقمند به برنامه نویسی اندروید و نرم افزار های رایگان و Open Source .

مسابقات فتح پرچم چیست - گروه پژوهشی امنیت سایبری xknife

این گونه از مسابقات از محبوبیت زیادی برخوردار هست و حتی در داخل ایران هم مورد
استقبال ... متخصصین امنیت فناوری اطلاعات، از کشف و تحلیل آسیب‌پذیری و
حفره‌های ... سنجش‌های خاصی برای انجام تحقیقات جرم‌شناسی وجود دارد که نتایج آن
می‌تواند در دادگاه ... در این بخش با توجه به الگوریتم‌ها وتکنیک‌های مختلف رمزنگاری و
رمزگشایی و ...

آشنایی با مبانی امنیت شبكه

دانشی است كه از طریق تحقیق، آموزش، مطالعه، اخبار و حقایق موجود بدست می آید. ...
تجهیزاتی كه به منظور رمزگشایی و رمزنگاری پیام های مخابراتی استفاده می شود ... با
ایجاد شبكه ها و ارتباط كامپیوترها به یكدیگر مفاهیم جدید امنیتی مطرح گردید كه در ....
همچنین در خصوص كانال های ارتباطی نیز راه هایی پیشنهاد می شود كه اطالعات مورد
درخواست.

رمزنگاری - شرکت طراحی سایت

Hash functionها اغلب بعنوان بخشي از يک سيستم تاييد هويت مورد نياز هستند؛ ...
يک الگوريتم متقارن از يک کليد براي رمزنگاري و رمزگشايي استفاده مي کند. ...
هوشمند و البته در بيشتر سيستمهاي امنيت اطلاعات وجود دارد data encryption
algorithm يا .... هايي روي اين سوال شده به طور مثال Needham و Schroeder بعد از
تحقيق به اين ...

وبلاگ کسپرسکی آنلاین | پاسخ تمام سوالات شما توسط Jornt van der ...

۱۳۹۵/۵/۳ اخبار و مقالات امنیت اطلاعات ... (توزیع کننده محصولات کسپرسکی در ایران)
؛jornt عضو تیم تحقیقات جهانی و آنالیز و متخصص باج افزار و رمزگذاری می باشد. ...
که در دو مورد باج افزار Petya و CryptXXX شاهد رمزگشایی توسط سازندگان آن بودیم.

آیا WiFi رمزنگاری نشده خطرناکتر از شبکه WPA2/PSK است؟ :: ICE CAT

5 آگوست 2016 ... هر وقت از متخصصان امنیت بخواهید ۵ توصیه مهم در مورد امنیت اطلاعات در ... شده با
استفاده از این اطلاعات قابل رمزگشایی است: SSID (نام شبکه) + رمز ...

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ

اﻣﺮوزه اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﮫﻢ ﺑﺮای ادارات و ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ اﺳﺖ .
ﺗﮫﺪﯾﺪھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از ... در اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﺪل اﻣﻨﯿﺖ ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ھﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮﻧﺪ، اراﺋﻪ ﺷﺪه ... وب ﺳﺮورھﺎ، ﻣﺪﺧﻞ اﯾﻤﯿﻞ ھﺎ، آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﺷﺒﮑﻪ و ﺳﺮورھﺎی. DNS. را
..... ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای رﻣﺰﻧﮕﺎری و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ دﯾﺘﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات زﯾﺎدی در ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﮕﺬارد . ﺑﻪ
ﻋﻼوه،.

رمز گذاری و رمزگشایی - مرکز آموزش - HostIT

اگر از یک کلید برای رمزنگاری و رمز گشایی استفاده شود، سیستم رمز نگاری متقارن
است و در ... الگوريتم RSA با پيمانه 1024 بيتي امنيتی در حد الگوريتمهای متقارن
با ... اين سئوالي است که اغلب راجع به همه روشهاي رمز کردن اطلاعات پرسيده مي شود. ...
آزمايشگاهي و آموزشي دارد و در رمزکردن هاي معمولي به هيچ وجه مورد استفاده موفقيت آميز
...

حفاظت آنلاین از حریم خصوصی و امنیت بیت کوین

27 دسامبر 2016 ... این روزها امنیت حریم خصوصی و حفاظت آنلاین از داده های دیجیتال امری بسیار مهم ...
دولت ها، هکرها و بازیگران غیر دولتی به صورت روزانه اطلاعات خصوصی شهروندان ... به
طور معمول VPN های رایگان توصیه نمی شوند و تحقیق در مورد فروشنده ضروری است. ...
در این روش ایمیل رمزگذاری شده، رمزگشایی با کلید های مشترک و امضای ...

فناوری‌های امنيت اطلاعات: با يك ديدگاه طبقه‌بندی | HelloMahdi.com ...

مقاله حاضر با توجه به اين رويکرد به طبقه‌بندی فناوري‌هاي امنيت اطلاعات، براساس دو
... دستيابي به اطلاعات و عرضه مناسب و سريع آن، همواره مورد توجه سازمان‌هايي است که
.... برای رمزگذاری و رمزگشايی استفاده می‌کنند، يا اين که کليد رمزگشايی به سادگی
از ... بنابراين گواهي‌هاي رقومي، يک شبکه امن در ميان کاربران وب، و مکاني براي تأييد
...

پاورپوینت ؛ نیما یوشیج

دانلود نمونه سوالات تستی و تشریحی تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری

پاورپوینت درس چهارم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم

دانلود پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی یازدهم درس یک تا پایان دهم

متن، ترجمه و شرح کامل کفایة الاصول 3 جلد

سوالات متن تاریخ دهم انسانی با پاسخ

شرق شناسی

پاورپوینت درس هفتم تاریخ ایران و جهان پایه دهم(مطالعه و کاوش در گذشته های دور)

پاورپوینت تاریخ پایه یازدهم درس هفتم جهان اسلام در عصر خلافت عباسی

دانلود پاورپوینت درس 6 تاریخ معاصر - دوره ی دوم مشروطه (1288-1293)

خودارزیابی علوم و فنون ادبی پایه ی دهم ادبیات و علوم انسانی

فرم 370 سوالی mmpi

پروتکل درمان افسردگی با رویکرد شناختی- رفتاری (CBT)

دانلود کتاب روانشناسی رشد لورا برک pdf

دانلود کارگاه طرحواره درمانی دکتر حمیدپور

مرحله ی اول آزمون توربو

دانلود خلاصه کتاب قدرت نرم «جوزف نای» دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

خلاصه کتاب مبانی نشانه‌شناسی دانیل چندلر،‌ سوره مهر

خلاصه کتاب کشاکش آرا در جامعه شناسی، استیون سیدمن، ترجمة هادی جلیلی

پاورپوینت مکتب فرانکفورت

پاورپوینت درس هفتم آمادگی دفاعی نهم پدافند غیر عامل

پاورپوینت جامعه شناسی پایه دهم درس پنجم(جهان اجتماعی)

پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی پایه ی دهم(ارزیابی جهان های اجتماعی)

سیر جوامع بشری؛ گرهارد لنسکی و جین لنسکی؛ ترجمه دکتر ناصر موفقیان؛ انتشارات شرکت سهامی؛ چاپ اول؛ تهران: 1369

خلاصه ای مفید از کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی (تألیف ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود-ترجمه عبدالحسین نیک گوهر)

نقشه اتوکد شهر بابل

نقشه GIS مناطق 22 گانه شهر تهران

نحوه استخراج شاخص های گرد غبار از روی تصاویر ماهواره ای

پایان نامه رشته گردشگری با موضوع بررسی نقش صنايع دستي در بالا بردن انگيزه سفر به مناطق مختلف كشور ايران

نقشه GIS شهر تهران(شبکه معابر)