دانلود رایگان

تحقيق و بررسي در مورد آئين نامه سيستم اتصال به زمين - دانلود رایگاندانلود رایگان آین نامه سیستم اتصال به زمین واحد برق مرکز تحقیقات باسمه تعالی آین نامه سیستم اتصال به زمین ( ارتینگ ) فصل اول تعاریف       این فصل به تعر

دانلود رایگان تحقيق و بررسي در مورد آئين نامه سيستم اتصال به زمين لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 69آین


نامه


سیستم


اتصال


به


زمینآین


نامه


سیستم


اتصال


به


زمین


واحد


برق


مرکز


تحقیقاتتحقیق و بررسی در مورد آین نامه سیستم اتصال به زمین


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق و بررسی در مورد آئين نامه سيستم اتصال به زمين – دانلود رایگان

17 مارس 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: 73 آئين نامه سيستم اتصال به زمين واحد برق مركز ...

آیین‌نامه سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) - پیام ایمنی

این فصل به تعریف اصطلاحها و كلمه‌های بكار رفته در آئین‌نامه می‌پردازد. 1ـ زمین (ارت)1
: .... در این بخش به بررسی اثر ولتاژها در حالت واقعی می‌پردازیم. شكل (3) وضعیت ....
ماده14ـ سه نوع الكترود متداول و مورد استفاده در سیستم اتصال به زمین عبارتند از:

سيستم اتصال به زمين

... ﻣﻔﺎد ﺁﯾﻴﻦ. ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوران ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨـﯽ و ﺧـﺪﻣﺎت ... ﺑـﻪ. ﭘﻴﻮﺳـﺖ ارﺳـﺎل ﻣـﯽ ﮔـﺮدد ﺻـﻮرت. ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﻠﻴ. ﻪ.
ﭼﮏ ﻟﻴﺴﺖ. هﺎ در زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ . هﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔـﺰارش ... ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮق و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل ﺑـﻪ
زﻣـﻴﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺁﯾـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ. هـﺎﯼ. « ... ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ. زﻣﻴﻦ. (. ارﺗﻴﻨﮓ. ) ﺷﺮآﺖ. /. آﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

دانلود تحقیق آئين نامه سيستم اتصال به زمين – دانلود فایل

14 فوریه 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: ۷۳ آئين نامه سيستم اتصال به زمين واحد برق مركز ...

تحقيق و بررسي در مورد آئين نامه سيستم اتصال به زمين - 11gig.ir

آین نامه سیستم اتصال به زمین واحد برق مرکز تحقیقات باسمه تعالی آین نامه سیستم
اتصال به زمین ( ارتینگ ) فصل اول تعاریف این فصل به تعر.

مقاله : آئين‌نامه سيستم اتصال به زمين (ارتينگ)

مقاله : آئين‌نامه سيستم اتصال به زمين (ارتينگ) فرمت : power point تعداد صفحه :
55 قیمت : مبلغ ... فصل چهارم- انواع الكترودهاي مورد استفاده در سيستم اتصال به زمين
.

مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فنی و بهداشت كار: آیین نامه ها

در قانون كار جمهوري اسلامي يك فصل كامل (فصل چهارم) به امر حفاظت فني و بهداشت كار
اختصاص دارد و در ماده 85 لازم اجرا ... 12- آیین نامه سیستم اتصال به زمین (ارتینگ).

آیین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی با اتصال به زمین و اهداف آن ...

8 مارس 2017 ... دانلود پایان نامه و پروژه پایانی کارشناسی در رشته مهندسی برق ... دانلود جزوه آموزشی
ایمنی و سیستم های اتصال زمین ارتینگ ، در قالب pdf و در 118 ... در این مجموعه روند
اتصال بین دوماده سرامیکی و اتصال بین یک ماده سرامیکی با فلز بررسی می شود. ... و
پست های فشار; تحقیق اجرای سیستم اتصال زمین 2016-12-10

ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺯﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ... ﺭﻭﻱ ﻛﻮﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ . ﻣﺎﺩﻩ. 12. - ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
...

دانلود آیین‌نامه سیستم اتصال به زمین ارتینگ - فکر سبز

31 ژانويه 2016 ... یکی از آیین نامه های کاربردی در حوزه برق در کشور که کاربردهای فراوان و زیادی ... ۴-
فصل چهارم – انواع الکترودهای مورد استفاده در سیستم اتصال به زمین ... سیم های به
کار رفته در سیستم اتصال زمین مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد .

ﻫﺎ ﻧﺎﻣﺔ اﻳﻤﻨﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه آﻳﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاي اﻧ

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر. 1. آﻳﻴﻦ. ﻧﺎﻣﺔ ... ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد . ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ....
ﻣﺎده. :11. ﭘﻠﻜﺎن، ﻧﺮدﺑﺎن و ﻧﺮده. ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و اﻧﺒﺎر ﻣﻲ. ﺑﺎﻳﺴﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس آﻳﻴﻦ. ﻧﺎﻣﻪ ....
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده. :39 ..... ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . در ﺗﺎرﻳﺦ.

آیین نامه سیستم اتصال به زمین(ارتینگ) - تست چاه ارت.اجرای چاه ارت ...

اجرای ارتینگ - آیین نامه سیستم اتصال به زمین(ارتینگ) - تست چاه ارت.اجرای چاه
ارت.چاه ارت ... در این بخش به بررسی اثر ولتاژها در حالت واقعی می‌پردازیم. شکل (3) ...

اتصال به زمین - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اساس زمین کردن بر این است که جرم بزرگ زمین به عنوان پتانسیل صفر-به خصوص
در ... می‌کند، مهمترین نگرانی در طراحی سیستم اتصال به زمین امنیت مصرف کننده‌ای
است که از ... خطرناکی را انتشار می‌دهند؛ بنابراین سیستم TT مورد علاقه ژاپنی‌ها بوده
است. ... برای بررسی یک نمونه متعالی از سیستم‌های پیشرفته زمین حفاظتی، سیر ...

تاملي بر تاثير ميانقابهای آجری در عملکرد لرزه ای سازه های بتني

در اين مقاله، پس از بررسي ضابطه ارائه شده آئين نامه 2800 در مورد ساختمانهای با ...
دقت كافي جهت اتصال مناسب آجرها به هم وهمچنين اتصال خوب ديوار به قاب صورت پذيرد
و از ... تحقيقات آزمايشگاهي و تحليلي بر روي رفتار قابهاي ميان پر از دهه 1950 تا به
..... در سازه هايي كه سيستم مقاوم لرزه اي آنها، تنها سيستم قاب خمشي مي باشد، تاثير ...

مقاله - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎدي ﺧﻨﺜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻴﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ...... . ..... ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﺒﺎرت
از ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﻳﻦ اﺷﻜﺎﻻت اﺟﺮاﻳﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد در آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي. ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ... ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺠﺎز
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺣﺪاﻛﺜﺮ. 2 ... ارﺗﻔﺎع ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﻲ cm.

مقاله در مورد سیستم زمین - جستجو - وسریا

تحقیق و بررسی در مورد آئین نامه سیستم اتصال به زمین · درخواست حذف اطلاعات.
اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد آئین نامه سيستم اتصال به زمين . با .

کتاب-رفتار سیستم های باربر در سازه های بلند و برج ها- در 26 صفحه ...

30 آگوست 2016 ... مقاله درمورد آئین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی اتصال به زمین و اهداف آن · تحقیق و
... باید دانست که رعایت ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه ها تضمین کنندة مقاوم ... به
همین جهت باید رفتار سازه ها را به طور کلی و به دقت مورد توجه قرار داد. .... هدف از انجام
تحقیق پیش رو بررسی کارایی سیستم های مقاوم در برابر نیروهای ...

مشاوران انرژی مبنا - آیین نامه سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)

لينك دانلود مقاله. شرکت مشاوران انرژی مبنا آماده ارائه خدمات زیر در خصوص سیستم
ارتینگ می باشد: تست چاه ارت و صدور گواهی وزارت کار; بررسی سیستم ارتینگ ...

( ارﺗﻴﻨﮓ ) ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ زﻣﻴﻦ

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در اﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﻔﺎد آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ. " ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ زﻣﻴ ...
ﻣﺎده ﻣﺮﺗﺒﻂ. ) ﺗﻬﻴﻪ. : واﺣﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎر ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻛﺸﻮر.

خرید فایل( مروری بر قانون برگزاری مناقصات و تأثیر آیین نامه های ...

14 مارس 2017 ... خرید فایل( مروری بر قانون برگزاری مناقصات و تأثیر آیین نامه های اجرایی بر قانون)
... برترین فایل تحقیق بررسي سيستم هاي سوخت رساني كاربراتوري انژكتوري و ...
به صفحه ی دانلود _جزوه آموزشی ایمنی و سیستم های اتصال زمین ...

تحقیق و بررسی در مورد آئین نامه سیستم اتصال به زمین | پست - بهتینا

لینک و ید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت. تعداد
صفحات: 73. آئین نامه سیستم اتصال به زمین واحد برق مرکز تحقیقات. باسمه تعالی.

دانلود فایل ( جزوه آموزشی ایمنی و سیستم های اتصال زمین (ارتینگ ...

2 فوریه 2017 ... دانلود فایل ( جزوه آموزشی ایمنی و سیستم های اتصال زمین (ارتینگ)) ... شما به صفحه
اختصاصی جزوه دوره آموزشی آئین نامه حفاظتی کارگاه های ... های قابی و بررسی کامل
هدایت میشوید دانلود جزوه آموزشی در مورد سیستم های قابی، در قالب pdf و در 41 … ...
دانلود تحقیق در مورد سیستم کشیدگی سنج تجمعی، در قالب pdf و …

ﻧﺎﻣﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻫﺎ، اﺟﺰاء و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ

ﻧﺎﻣﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎ، اﺟﺰاء و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري. ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﻴﻼت. ﻣﻄﺎﺑﻖ
.... ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻨﻲ. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﻜﻦ. » را. درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳ. ﺪﻨ . ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ،. ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ .... آﺋﻴﻦ.
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ. اي ﻃﺮح ﻟﺮزه. اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎزه. اي، ﺑﺎ اراﺋـﻪ. ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ...
اﺗﺼﺎﻻت، ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻧـﻮاع اﺗـﺼﺎﻻت ﻣﻮﺟـﻮد در ﺳـﺎزه ﺑـﺎ ... در زﻣـﻴﻦ ﺑـﺎ ﺧـﺎك ﻧـﻮع.

سازه پارچه ای - دیسا بنای دیبا

17 سپتامبر 2016 ... سازه های چادری که به نام سازه های پارچه ای یا سازه های غشایی نیز نامیده می شود از زیر ...
نشان دهنده تایید عملکرد آن در شرایط آتش سوزی توسط آیین نامه های معتبر است. ..... و
از طرف دیگر توسط کابل های کششی به زمین محوطه جلوی بانک متصل شده است. ....
عملکرد این اتصالات ، به خوبی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و ...

برترین پکیج مقاله با موضوع بررسی آیین نامه های ایران به منظور ...

22 مارس 2017 ... امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید دوست گرامی سلام
.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| مقاله با موضوع ...

آئین نامه سیستم اتصال به زمین ( ارتینگ ) قسمت 13( ارت داربست ...

پست با عنوان آئین نامه سیستم اتصال به زمین ( ارتینگ ) قسمت 13( ارت داربست )
در این صفحه نمایش داده شده است. همچنین شما میتوانید با کلیک بر روی عنوان وبلاگ ...

ﺁﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ در ﺁزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ هﺎ

ﭘﻠﮑﺎن، ﻧﺮدﺑﺎن و ﻧﺮدﻩ هﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ و اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﺎي. ﺣﻔﺎﻇﺖ و
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر اﺣﺪاث ﮔﺮدد .... ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺿﺪ ﺟﺮﻗﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
اﺗﺼﺎل ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎدﻩ. ٣٩ ..... ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در
ﺗﺎرﻳﺦ. ٢٥.

دانلود مقاله کامل درباره آئین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی اتصال به ...

آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين ... حداكثر مقاومت اتصال زمين
مجاز براي هر سيستم حفاظتي ( دو اهم ) بر مبناي ولتاژ فاز 380 ولت تعيين گرديده و ...

ﻧﮑﺎت ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎ در Etabs و Safe com. blogfa 808. sazeh . www

اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻃﺮاﺣﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ. 2800 .... اﺗﺼﺎل. ﺗ. ﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﯿﺮ از ﻧﻮع
ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮕﺮدد . در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از. ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري ﭘﯿﭽﺸﯽ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﭘﯿﭽﺶ در.

گزیده فصل 2 آیین نامه FHWA - نیلینگ

در این مقاله به نیلینگ، کاربردهای نیلینگ، بررسی امکان سنجی اجرای نیلینگ می ...
تحقیقات و بررسی زمین برای نیلینگ · دوام نیل های سیستم نیلینگ · طرح ...
سیستم مورد نظر عموما جهت پایدارسازی شیروانی های طبیعی و یا گودبرداری ها به کار
میرود. ... این قطعات به سر آرماتور بسته میشوند و جهت اتصال آرماتور به سطح زمین می
باشد.

نیلینگ | اجرای نیلینگ | خدمات نیلینگ | پیمانکار نیلینگ | سازه ...

مهار بندی خاک به روش نیلینگ، روشی برای اینجاد حمایت دائم یا موقت از زمین در هنگام
... معمولا یک لایه بتن در محل حفاری ها اسپری می گردد تا اتصال میخ ها را مستحکم ... در
صورت نیاز به بررسی پایداری خاک می توان برش عمودی را کاهش داد یا سایر .... در
سیستمهای دائمی نیلینگ، محافظت در برابر خوردگی باید مورد توجه بیشتری قرار
گیرد.

آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع

ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﺍﻱ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﺟﺰﺍء ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ، ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘـــﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮﺩ ﻭ. ﺑﻪ ﺩﻭ ﺷﻜﻞ ... ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﭼﻮﺏ ، ﻓﻠﺰ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺘﻦ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎ
ﻛﻔﺸﻚ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ. ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ . ... ﻛﻠﻴﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮﻳﻚ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ. – ..... ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﻧﺼﺐ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺩﺍﺭﺑﺴﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺎﺩﻩ. 75.

مرکز پژوهشها - آئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم

مقـررات این آئین‌نامه به استـناد ماده 85 قانون کـار جمهوری اسـلامی ایران تدوین ... ماده23ـ
در هنگام جوشکاری و برشکاری که تأمین سیستم تهویه مناسب امکان‌پذیر نمی‌باشد، ...
ماده37ـ اتصالات و مهره‌های اتصال باید قبل از استفاده مورد بررسی قرار گیرند و در ...
گاز باید براساس استاندارد شماره 712 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
باشد.

ضریب رفتار پلهای بتنی با سیستم جداسازی لرزه ای - فصلنامه علمی ...

از جمله مشکالت موجود در طراحی پلها، عدم صراحت آیین نامه در مورد نقش تکیه گاههای
جداگرهای. لرزه ای در تعیین R است، به گونه ای که در”آیین نامه طرح پلهای راه وراه آهن در
... در مطالعه حاضر، برای بررسی پارامتر ضریب رفتار، از پنج مدل که اتصال روسازه
به زیرسازه توسط ... بر مبنای نتایج این تحقیق، ضریب رفتار در پلهای جداسازی شده
.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات چهارمین ...

7 مارس 2017 ... عملکرد سیستمهای کنترل نیمه فعال در حفاظت لرزه ای تجهیزات حساس با استفاده از
الگوریتم سختی منفی 7. .... تحلیل پایداری شیب های خاکی غیر اشباع تحت
بارندگی (رانش زمین) .... بررسی رفتار اتصالات تیر به ستون سازه های بتن ارمه
تقویت شده با ..... ارزیابی اهداف طراحی لرزه ای بناهای ضروری در آئین نامه 2800

آئین‌نامه‌ها - اداره بازرسی کار استان قزوین

در قانون کار جمهوری اسلامی یک فصل کامل (فصل چهارم) به امر حفاظت فنی و بهداشت
کار ... از جمله کارشناسان مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار،
اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش ... آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) ...
پیوندها · ارتباط با ما · تحلیل حوادث بررسی شده · بخشنامه حداقل دستمزد مشمولین
قانون کار ...

جزوه درس روشهای اجرا - گروه مهندسی عمران

2-2- در اين سيستم اجزا سازه اي، با اتصالات پيچي به هم متصل شده و تشكيل يك ...
استفاده از اشكال مختلف آن طبق آیین نامه مجاز بوده است. ... مقاطع C شکل که به صورت
افقی در سازه مورد استفاده قرار می گیرند. ... میتوان یک دیوار را به صورت افقی روی
زمین اجرا کرد و سپس آن را بلند کرد و در محل خود ..... 4 - بررسي رفتار سازه اي سيستم
:.

اﻳﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻠّﻲ ﻣﻘﺮرات ﺷﺸﻢ ﻣﺒﺤﺚ وارد ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺎر

6 جولای 2015 ... ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪارك ﻓﻨﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻘـﺮرات ﻣﻠّـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن، آﻳـﻴﻦ. ﻫـﺎ، ﻧﺎﻣـﻪ. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت .... ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ دراز ﻣﺪت و ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻫـﺎي آﻣـﺎري ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ... ﻧﻮﻋﻲ اﺗﺼﺎل ﺗﻴﺮ ﺑﻪ
ﺳﺘﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ در ... ﺗﺮازي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮض ﻣﻲ ﺷﻮد در آن ﺗﺮاز ﺣﺮﻛﺖ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻳـﺎ ﺑـﻪ ...
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎزه اي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﺎرﻫـﺎي ﻗـﺎﺋﻢ ﺗﻮﺳـﻂ ﻗﺎﺑﻬـﺎي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ...... ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد.

اصل مقاله (2225 K) - نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر مهندسی عمران و ...

این سیستم ها و پیشرفت ضوابط آیین نامه ای طراحی آن ها در این سال ها در ایران متناسب
با ... مختلف موجود در آیین نامه های مختلف جهان برای محاسبه مقاومت جانیی دیوارهای آجری
کالفدار مورد بررسی قرار می گیرند. ... این شکل اتصال، پیوستگی مناسب دیوار آجری
و کالف بتنی را ... فونداسیون و کالف تحتانی: وظیفه انتقال بار از سازه به زمین را.

بسمه‌ تعالي‌ - دانشگاه اصفهان

با توجه به بررسي هاي به عمل آمده و تحليل وضعيت موجود ساختمان در اثر بارهاي ... 1-
عدم پايداري سقف (رانش) از ناحيه ي اتصال تيرها به ستون ها و دال ها به تيرها. .... به
صورت ساخت ديواره هاي محافظ و احياي مناطق ساحلي و همچنين استحصال زمين از دريا مي
پردازد. ..... [10] مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن، آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر
زلزله، ...

استاندارد 2800 > درباره استاندارد 2800 > معرفی استاندارد 2800

استاندارد 2800 - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. ... به اظهار نظر‌هاي جامعه مهندسي
و مهندسان مشاور، بررسي آيين نامه ها و استانداردهاي روز جهان نظير UBC، IBC، ASCE و ...

ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ - Sid

را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻘﺎوم ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺿﻤﻦ اﻟﺰاﻣﺎت آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣــﻪ ای را ﻧـﯿﺰ ...
اﻗﺘﺼﺎدی دارد – دﯾﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢ آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ... 4- ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺗﺼﺎﻻت
ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﺧﻤﺸﯽ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻓﺰاﯾﻨﺪه آن ﺑﺮروی اﻋﻀﺎی ﻓﺸﺎری ... ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪی
ﻓﻮﻻدی ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﻗﺎﺑﻬﺎی ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ آزﻣـﺎﯾﺶ ﺷـﺪه اﻧـﺪ . ... ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .

مقاله درمورد آئین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی اتصال به زمین و اهداف آن

1 روز پیش ... موضوع : آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين و اهداف آن. ... حداكثر
مقاومت اتصال زمين مجاز براي هر سيستم حفاظتي ( دو اهم ) بر مبناي ولتاژ فاز 380 ...
پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و
لینک ... تحقیق و بررسی در مورد مواد افزودني در پروژه هاي سد سازي ...

ﺑﻪ ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮ رﻓﺘﺎراﺗﺼﺎل ﺗﯿﺮ اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﯽ I ﺳﺘﻮن

وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻔﺮش ... ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر اﺗﺼﺎل ﺗﯿﺮ. I. ﺑﻪ ﺳﺘﻮن
ﻗﻮﻃﯽ. ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ داﻧﺸﺠﻮ. : ﺷﻮﻓﺮﭘﻮر. ﻧﺎم. : ﻋﻠﯽ. ﻣﻘﻄﻊ ... ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺗﺼﺎﻻت ﺧﻤﺸﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ.
AISC 2005 ...... اﮔﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻀﻪ اي ﺑﯿﺶ از ﻟﻨﮕﺮ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺗﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزه اي
ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﺗﯿـﺮ ﮐﻨﺘـﺮل ﻣـﯽ ﺷـﻮد و. اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻻﺳﺘﯿﮏ در ... ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ زﻣـﯿﻦ. ﻟﺮزه ﻫﺎي
ﺷﺪﯾﺪ ...

دریافت فایل

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ... آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎپ
ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. (. رﺳﺎﻟﻪ. ) ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎ .... دﯾﺴﺘﺎﻧﺲ دو ﺳﻮي
ﺧﻄﻮط داراي ﻣﺒﺪل ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﻫﺎي ﺧﺎرج از زون و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آﻧﻬـﺎ در زون. 1 ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ. ادوات.
FACTS. ﺑﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي. اﻣﭙﺪاﻧﺲ رﻟﻪ. ﻫﺎي دﯾﺴﺘﺎﻧﺲ. 24. 1-4-2-. اراﺋﻪ. ﺗﻨﻈﯿﻢ ... ﺧﻄﺎي اﺗﺼﺎل دوﻓﺎز ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ.

آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی

چاه دستی: منظور از چاه دستی در این آیین نامه آن دسته از چاه هایی هستند که با ... ماده 14:
قبل از اقدام هرگونه عملیات مربوط به کندن چاه دستی بررسی های لازم باید با توجه به ...
شود و به هر حال در این نوع چاه ها نباید شعله ویا سیستم های جرقه زا به کار برده شود. ....
این الکتروموتورها باید مجهز به سیم اتصال به زمین و یا وسیله حفاظتی مناسب دیگر
...

دانلود آیین نامه 2800 ویرایش سوم

دانلود pdf آیین نامه 2800، دانلود آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ... سيستم
جانبي: ... بررسي تاثير نحوه اتصال ورق بادبند به تير درقابهاي مهاربندي شده واگرا
EBFs ... اي به روش اجزاء محدود · بررسي عملكرد اتصالات قابهاي برون محور تحت زمين
لرزه ... تحقیقات ساختمان و مسکن منتشر شد و پس از آن در سال 1378 ویرایش دوم آن به
...

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮ

1 آگوست 2010 ... اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﯾـﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴـﺎت را ﺑـﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻈﺎم ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﺮان ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داده
و در ... ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ..... ﻧﻮﻋﯽ اﺗﺼﺎل ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﮐﻪ .... زﻣﯿﻦ
ﻟﻐﺰش و ﯾﺎ ﺳﻨﮓ رﯾﺰش ﮔﺮدد، و ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺧﺎک رس ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎ و ..... اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎرﺑﺮی ﻗﺎﺋﻢ و ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺶ.

مهر 1390 - استاد حر فه - blogfa.com

سیم اتصال به زمین باعث می شود که هنگام اتصال سیم فاز به بدنه وسایل برقی با
عبور .... هایی که قبلا توسط انسان به سیستم داده شده , مورد تغییر و تحول قرار می
گیرد. ..... بنام J.FJOHN (1847-1782) هر یک بطور جداگانه از تحقیقات و بررسی خود
به این ..... از میلاد مسیح چوب به قدری اهمیت و ارزش داشته است كه آئین نامه هائی برای
تنبیه ...

دانلود فایل ( مقاله آیین مسلمانی) – نسیم دی ال

22 مارس 2017 ... رفتن به محتوا. نسیم دی ال. مقاله تحقیق پاورپوینت کارآموزی ... خرید و دانلود آیین
نامه ایمنی تأسیسات الكتریكی با اتصال به زمین و اهداف آن شعار همیشگی ما ... خرید و
دانلود مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا شعار همیشگی ما
مشتری ... خرید و دانلود پاورپوینت ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی.

نتایج جستجو برای ' آیین نامه ' - پایگاه داده های علمی تمام متن

هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی ضوابط آیین نامه 2800 در تعیین ضریب رفتار ... در
این مقاله ضمن معرفی بتن سبک سازه ای، به بررسی ضوابط آیین نامه ای مربوط به ...
مدل سازی رفتار لرزه ای اتصالات پیچی تیر به ستون و مقایسه با الزامات آیین نامه
LRFD ... امروزه استفاده از قاب های خمشی کوتاه تا متوسط به عنوان یک سیستم سازه ای
مقاوم ...

آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﺟﻮﺷﻜﺎري و ﺑﺮﺷﻜﺎري ﮔﺮم

ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده. 85 ... اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ در ﻓﻠﺰ و ﻳﺎ ﻓﻠﺰات ﻣﻮرد اﺗﺼﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻗﻮس اﻟﻜﺘ.
ﺮﻳﻜﻲ. : ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮدن ... ﺟﻮﺷﻜﺎري و ﺑﺮﺷﻜﺎري. ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ. اي ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ. ﻋـﻼوه ﺑـ. ﺮ ﻓـﺮد. ﺟﻮﺷﻜﺎر ﻳﺎ
ﺑﺮﺷﻜﺎر،. ﺧﻄﺮي ﺑﺮاي. ﺳﺎﻳﺮ .... اﺗﺼﺎﻻت و ﻣﻬﺮه ﻫﺎي اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار ﮔﻴﺮﻧـﺪ. و.
در ... ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان. ﺑﺎﺷ. ﺪ . ﻣﺎده .... ه و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺆﺛﺮ، ﻣﺠﻬﺰ
ﮔﺮدﻧﺪ.

درباره lsf - به ویرا

سیستم ال اس اف که از اعضای فولادی با مقاطع سی اف اس ساخته می شود ازسال ...
درسال1998پی وکینی مقاومت برشی رادر اتصالات فشرده فولادی مورد بررسی قرارداده
اند. ... این روش جدید براساس تحقیقات انجام شده بوسیله بازگشت به اصول اولیه
دراستفاده از ... برای ساخت مقاطع سرد نورد شده مطابق آیین نامه های مربوط به این سازه ها
استفاده از ...

آيين نامه ايمنی جوشكاری و برشكاری گرم - آقای شهردار

به پیوست آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم برای درج در روزنامه رسمی کشور
.... ماده 37ـ اتصالات و مهره های اتصال باید قبل از استفاده مورد بررسی قرار گیرند و در
... باید براساس استاندارد شماره 712 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد.
... یا سیار و همچنین قطعات کار باید متصل به سیستم اتصال به زمین مؤثر باشد.

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسي | دوره نهم سال تحصیلی 1382-1381

بررسی تحقیقات گذشته نشان می دهد که تاکنون مطالعات جامع (آزمایشگاهی و صحرایی)
... در سالهای اخیر بررسی تأثیرات ساختگاه یکی از موضوعات مورد توجه در مهندسی
زلزله بود ... امواج زلزله در هنگام انتشار از سنگ بستر به سرح زمین تحت اثر
خصوصیات ... با توجه به اینکه در آیین نامه ۲۸۰۰ برای مولفه قائم زمینلرزه طیف طراحی
ارائه نشده ...

دانلود مقاله اي در مورد قاب هاي سبك فولادي LSF

مقاطع مورد استفاده در این سیستم U,C و Z است، که معمولاً با اتصالات سرد به
یکدیگر ... بر اساس آیین نامه تدوین شده برای مقاطع فولادی سبک نورد شده ضخامت
فلز پایه ... بازسازي مناطق آسيب‌ديده از بلاياي طبيعي (زلزله، سيل، طوفان، رانش
زمين و .

آئين كار ساختمان , تجهيزات و ايمني سردخانه مواد خوراكي – سردخانه

این آیین کار در مورد سردخانه های ثابتی که به منظور نگهداری مواد خوراکی با بهره
گیری ... ۳ ۱۴ ایستایی عبارت است از بررسی و محاسبه اجزای متشکله بناهای
سردخانه از نظر ... ۳ ۳۳ سیستم مرکزی عبارت است از یک واحد تولید سرما همراه با
تجهیزات .... ۵ ۵ ۱ ۱ زمین زیر پی سردخانه باید بر اساس آیین نامه ملی ساختمان
بخش مربوط به ...

اصول ایمنی در محیط کار - لوازم ایمنی

اگر از یک سیم سیار استفاده می کنید، دقت نمایید که سیستم اتصال زمین داشته
باشد. ... اگر موا دشیمیایی مخاطره آمیز از بین دو شهر عبور می کنند، آئین نامه ایمنی
وسائل حمل ونقل به همان شدت داخل شهرها در بزرگراه ها نیزا جرا شوند. .... شروع جوشکاری
باید بازرسی بعمل آید و خطرات احتمالی ایجاد حریق مورد بررسی ..... ۶- تحقیقات
روانشناسی

آيين نامه ايمني جوشكاري و برشكاري گرم

مقررات اين آئين نامه به استناد ماده 85 قانون كار جمهوري اسلامي ايران تدوين گرديده ...
ماده 23 : در هنگام جوشكاري و برشكاري كه تأمين سيستم تهويه مناسب امكانپذير ... ماده
37 : اتصالات و مهره هاي اتصال بايد قبل از استفاده مورد بررسي قرار گيرند و در
صورت .... بايست نسبت به زمين عايق گرديده و يا به سيستم اتصال به زمين مؤثر،
مجهز گردند ...

سازي ساختمانهاي بتن آرمه بررسي مقاوم

هايي مقاوم سازي ساختمانها مي باشد، ضرورت بررسي و تحقيق در مورد شيوه. هاي ... اين
امر منجر به تهيه و تدوين آيين. نامه طرح ساختمانها در برابر زمين لرزه. )آيين نامه. 0122.
( در سال. 1599. شد. ... ترميم و تقويت ساختمانهاي موجود )كه داراي سيستم مق. اوم لرزه ....
بادبند با اتصال به تير و ستون سختي قاب را به مقدار زيادي افزايش مي. دهد بطوريكه
...

Slide 1 - uploads.pptfa.com

در واقع بهداشت حرفه‌ای بیماری‌ها را كاهش می‌دهد و ایمنی صنعتی به كاهش تمام خطرات
می‌پردازد. .... کار (گرما، سرما و رطوبت) مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد که هر کدام
به وسیله .... جهت تعبیه ایمنی برق در ساختمانها از سیستم اتصال به زمین استفاده
میشود. .... تعیین حد تحمل کارکنان برای انجام کارهای مربوط به آنان; - تدوین آئین نامه
های ...

ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه و آﺗﺸﺒﺎري در ﻣﻌﺎدن

ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ وﺑﺮﻗﮕﻴﺮ. 34. 4-6-3-. درب اﻧﺒﺎرﻫﺎ ..... ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد. در ﭘﺎﻳﺎن ﻻزم ﻣﻲ داﻧﻢ از ... اي ﺑﺮرﺳﻲ
و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ، اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻣﺠﺮﻳﺎن و دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﺑﺨﺶ. ﻣﻌﺪن، ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي .... ﻟﻐﺎﻳﺖ.
276. اﻳﻦ آﺋﻴﻦ. ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد. ﻣﻨﻔﺠﺮه و آﺗﺸﺒﺎري اﺳﺖ . -د. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟ. ﺮاﻳﻲ ﻣﻮاد ﻧﺎرﻳﻪ. اﻳﻦ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ...

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ راه ﻫﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره 4-267 - شهرداری منطقه 14

ﺭﯾﺰی ﻣﻮﻇﻒ. ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺍﺑﻼﻍ. ﺿﻮﺍﺑﻂ، ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ. ﻓﻨﯽ،. ﺁﯾﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ
ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ... ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ. و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ. ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑ. ﻪ. ﮐﺎﺭﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﯿﺮوی ... ﻨﯽ و ﺣﺮﯾﻢ ﺭﺍﻩ. ﻫﺎ ﺑﺎ. ﺑﺮﺭﺳﯽ. ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺍﺯ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ. ﺁﯾﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ، ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪ. ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻦ.
ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ...... ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺎی ﺯﻣﯿﻦ ﺣﺴﺎﺱ ﺍﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﺩ . :ﺝ. ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳﭙﺮ. 3.

نقش عوامل موثر در حوادث ناشی از کار

ﺣﺎﺿﺮ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻮادث و اﺟﺮاي اﻳﻤﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﻛﻴﺪ
ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . واژﮔﺎن .... آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را در زﻣﻴﻨﻪ ﻫ. ﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ. ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ. رﺳﺎﻧﺪ . ﺑﻴﺎن. ﻣﺴﺌﻠﻪ. ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر را ..... ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .....
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. و. ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت. ﺣﻔﺎﻇﺖ. و. ﺑﻬﺪاﺷﺖ. ﻛﺎر. رﻧﺪال،. آر. راس؛. اﻟﻴﺰاﺑﺖ. ان. آﻟﺘﻤﺎﻳﺮ؛. ﺧﻮاﺟﻪ. ﭘﻮر،. غ؛.
1377. "؛.

شرکت فنی و مهندسی سازه نیرو - مطالب ابر مقاله حفاظت تاسیسات ...

یك سیستم الكتروشیمیایی است كه انرژی الكتریكی دریافتی را به صورت شمیایی
... برچسب ها : اتصال زمین، آئین نامه حفاظت تاسیسات الکتریکی، مقاله حفاظت ...

تغییرات ویرایش چهارم استاندارد 2800 نسبت به ویرایش سوم (رایگان ...

17 آوريل 2015 ... تغییرات ویرایش 4 آئین نامه 2800 زلزله نسبت به ویرایش 3 ... 2- در سیستم های
دوگانه مثل قاب خمشی همراه دیوار برشی، دیوارهای برشی ... بدست می آید که به نوع زمین
و میزان خطر لرزه خیزی منطقه وابسته است. ... در ویرایش سوم 2800 سه مورد باید
بررسی می شد:الف- حداقل سه مد اول .... مرکز تحقیقات راه ، مسکن و ساختمان.

تاریخچه مطالعات دیوار های برشی فولادی و مقایسه روش های موجود و آیین ...

تاریخچه مطالعات دیوار های برشی فولادی و مقایسه روش های موجود و آیین نامه های آن ... در
سيستم ديوار برشي فولادي به علت گستردگي مصالح و اتصالات ، تعديل تنش ها به
...... يكي از جنبه هاي مفيد اين آزمايش ، بررسي و تحقيق در مورد سختي و مقاومت
ديوارهاي ... حركت اصلي بر مبناي ركوردهاي Tarzana Hill و Joshua tree از زمين لرزه
1992 ...

پیشگیری و کنترل حریق

ايمني از حريق در ساختمان به كمك تحقيق ، طراحي و مديريت ميسر مي گردد ، دامنه ... با
اينكه تدوين آئين نامه هاي محافظت در برابر حريق و تشويق براي رعايت و به .... بايد
مجهز به سيستم برق گير باشند تا شوك وارده را مستقيماً به زمين منتقل كند . .... (1-2
و 1-3 ) دومين و سومين هدف محافظت در برابر حريق را ميتوان با هم مورد بررسي قرار داد.

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز-اصلی-واحدهای سازمانی

آئین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی با اتصال به زمین E-120026 · آئین نامه ...
دستورالعمل نحوه بررسی و برآورد خسارت به مشترکین خانگی (توانیر ) E-120044

HSE و بهداشت حرفه ای - ایمنی در ساختمان شامل:۱-نکات ایمنی در هنگام ...

۸ ) قالب بتن باید قبل از بتن ریزی مورد بازرسی قرار گرفته و نسبت به استحکام
.... 21- در خصوص رعایت این آئین نامه ، مالک یا ذینفع ساختمان مسئول بوده و در صورت
.... پروژه چگونگی اتصال ساختمان‌های مجاور به ساختمان ساختگاه مورد بررسی
قرارگرفته و .... جهت تعبیه ایمنی برق در ساختمانها از سیستم اتصال به زمین
استفاده میشود.

انتریک فایل – برگه 30 – فایل های خاص

3 روز پیش ... تحقیق و بررسی در مورد آئين نامه سيستم اتصال به زمين لینک دانلود و خرید ...
پاورپوینت جامع و کامل درباره زمین شناسی تحت الارضی فرمت فایل ...

ایمنی ساختمان در برابر زلزله با - شرکت کناف ایران

بررسي آثار زیانبار لرزه اي ناشي از به كارگيري مصالح و ساختارهاي نامناسب در اجزاي
غير سازه اي ... اهداف آئين نامه ها و ضوابط مربوط به اجرای اجزای غير سازه ای ... زلزله هاي
بزرگ و ویرانگر هر از چند گاهي بخشي از کره زمين را به لرزه در آورده و موجب ... در عرف
مهندسی ساختمان ها در برابر زلزله، صرفاً تحليل و طراحی سازه مورد توجه قرار می گيرد.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﯿﻒ ﺷﺘﺎب زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﯿﺮوي وارد اي ﺑﺮ ا - مهندسی عمران مدرس

ﻣﺤﻮر ﺗﺤﺖ اﺛﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ... ﺷﻮد، ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﺿﺮﯾﺒﯽ از ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺷﺘﺎب زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ.
ﺷﻮد . ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ اراﺋﻪ روﺷﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ... اي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ. ﺷﺘﺎب واﻗﻊ در ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎزه اﺻﻠﯽ اﺳﺖ.
2[. -5. ]. ﺑﯿﺶ. ﺗﺮ آﯾﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ، از روش ... ﮔـﺎه آن، ﺷـﺘﺎب ورودي در ﻧﻘﻄـﻪ اﺗﺼـﺎل آن ﺑـﻪ ﺳـﺎزه ..... ﺳﯿﺴﺘﻢ.
ﻣﻘﺎوم. ﺟﺎﻧﺒﯽ. ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳـﺎزه. اي ﻣـﯽ. ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻧﺤـﻮه ﺗﻮزﯾـﻊ ﺳـﺨﺘﯽ و. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ؛ و ﻟـﺬا.

آﯾﯿﻦ ﮐﺎﺭ - ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﯾﻤﻦ - ﻫﺎي ﮔﺎﺯ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ

اﯾﺮان. ﺑﻪ. ﻣﻮﺟﺐ. ﺑﻨﺪ. ﯾـﮏ. ﻣـﺎدۀ. 3. ﻗـﺎﻧﻮن. اﺻـﻼح. ﻗـﻮاﻧﯿﻦ. و. ﻣﻘـﺮرات. ﻣﺆﺳﺴـﮥ. اﺳـﺘﺎﻧﺪارد. و. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت.
ﺻﻨﻌﺘﯽ. اﯾﺮان. ،. ﻣﺼﻮب ..... ﮐﺎرﺑﺮد آﺧﺮﯾﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎي ﻣﺪارک اﻟﺰاﻣﯽ زﯾﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ... ﺍﺗﺼﺎل. ﺳﯿﻠﻨﺪر ﮔﺎز. ،. ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻤﻮل. رﺍ ﮔﻮﯾﻨﺪ . -3. 3. ﭼﻨﺪ ﺭاﻫﻪ. 1. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺎز
. ﺍﺳﺖ. ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل رﺍ ...... ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻃﺒﻘﺎت زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺍﻧﺒﺎر و ﻧﮕﻬﺪﺍری ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍرزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴ. ﮏ ﺑﺮﺍی
ﺍﯾﻦ ...

شهریور 1387 - تحقیق وتوسعه انرژی های نو ایران(توتانا) - blogfa.com

تحقیق وتوسعه انرژی های نو ایران(توتانا) - مطالعات نوآوری ها در زمینه انرژی های نو و
برق. ... عمليات ساختماني مجري بايد حريم خطوط برق عبوري از مجاور ملك را مورد
بررسي قرار داده و پس ... آئين نامه سيستم اتصال به زمين ( ارتينگ ) ( فصل اول –
تعاریف2).

تحقیق وتوسعه انرژی های نو ایران(توتانا)

تحقیق وتوسعه انرژی های نو ایران(توتانا) - مطالعات نوآوری ها در زمینه انرژی های نو و
برق. ... بررسی علل اسیب دیدن ترانس های توزیع وروشهای پیشگیری ان. نظر به ...
تکنولوژی مورد استفاده در نیروگاههای جزررومد برای تبدیل انرژی جزرومدبه .... آئين
نامه سيستم اتصال به زمين ( ارتينگ ) فصل دوم – مفاهيم بنيادين سيستم اتصال به
زمين.

آیین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی با اتصال به زمین ... - درخواست مقاله!

3 نوامبر 2016 ... آیین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی با اتصال به زمین و اهداف آن ... 3- حداکثر مقاومت
اتصال زمین مجاز برای هر سیستم حفاظتی ( دو اهم ) بر مبنای ولتاژ .... تحقیق بررسی
خصوصیات مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ و تطبیق آن با ...

رفتار سیستم های مختلف باربر در سازه های بلند - Nasir-Institute

باید دانست که رعایت ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه ها تضمین کنندة مقاوم شدن
کامل ... ارزیابی رفتار سازه ها در زمین لرزه هاي بزرگ نمایانگر ایجاد خسارت های قابل
توجه حتی در ... هدف از انجام تحقیق پیش رو بررسی کارایی سیستم های مقاوم در برابر
نیروهای ... همچنین انواع روش های اجرا، اتصال به سازه باربر قائم و محل قرارگیری
سیستم ...

ارزيابي حاشيه ايمني يک قاب خمشي فولادي تحت زمين لرزه طبس همپايه ...

در اين تحقيق پاسخ يک قاب خمشي معمولي طرح شده بر اساس آيين نامه هاي متداول تحت
... هدف از اين مطالعه بررسي حاشيه ايمني سازه هاي طراحي شده بر اساس آيين نامه هاي ... در
قاب هاي خمشي، جاري شدن هاي قابل ملاحظه در اطراف اتصالات تير به ستون، ممكن ... نحوه
جذب انرژي زمين لرزه در هر سازه با توجه به نوع سيستم باربر جانبي آن متفاوت است.

مقایسه آیین نامه لرزه ای - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

بررسی روشهای آیین نامه ای طراحی لرزه ای سازه ها در نزدیکی گسل ... بارهای جانبی وارد
بر سازه بتنی مورد بررسی در این تحقیق بر اساس ضوابط و ... جهت مدل سازی سازه
بتنی 6 طبقه با سیستم قاب خمشی مقاوم، تحت بارهای زلزله ی مربوط به هر آیین نامه از
نرم ... استهلاک انرژی زمین لرزه در هنگام بارهای چرخه ای بهتر از اتصال RBS عمل می کند
.

مقاله درمورد احاديث وفاداري

شناخت شهرستان شیروان 92ص

تحقیق در مورد زمین شناسی

دانلود پاورپوینت نمودار تعادلی آهن و كربن

دانلود تحقیق در مورد تفسیر سوره کوثر

تحقیق در مورد هپاتيت B

پاورپوینت تحلیل فضای شهری آگورا

کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس - 105 برگ ورد

تحقیق در مورد مدیریت اطلاعات سخت افزاری

برنامه متن و گیف ساز

تحقیق در مورد ثبت املاک

مقاله کامل انواع حافظه (word)

تحقیق درباره آئين گفتگو ميان ايرانيان باستان با فرمت ورد

تحقیق درباره بررسی تاثیر تاخیرهای پروازی به تفکیک علل بر رضایتمندی مسافرین

مراحل ساخت تونل های بزرگ

تحقیق در مورد آترواسكلروز

تحقیق در مورد سرعت كامپيوتر بسيار کند شده چه کنيم

پاورپوینت پیروزی فرهنگ بر شمشیر

آشنايي با آسه آن

دانلود کارآموزی حسابداری بانک کشاورزی..

تحقیق در مورد مکانيک(خودرو) 14 ص

سامانه حمل و نقل قطار هوايي تندرو (prt)

طرح کسب و کار روش اندازه‏گيري آهن در خوراك دام و طيور (سال 96)

گرافیک در تئاتر 39 ص

اﺻﻼح ﻏﯿﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ درﺗﺼﺎوﯾﺮ آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﻟﺒﻪ ﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﻋﺮوق ﺑﻪ روش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻄﺢ

تحقیق در مورد بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در یک دبیرستان

پاورپوینت سمینار کارشناسی گیاهان دارویی.PPT

شركت تكسرام سهامي عام

پکیج ملودی نوازی و گام نوازی

دانلود پاورپوینت آلودگي هوا