دانلود رایگان

تحقيق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی

دانلود رایگان تحقيق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9ماهیت


حقوقی


ایفای


تعهدات


قراردادیماهیت


حقوقی


ایفای


تعهدات


قراردادی


تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی - صفحه نخست

اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی
با و پر سرعت . تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی.

ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد

تعیین ماهیت حقوقی پرداخت موضوع متفاوت با مورد تعهد، دارای آثار صرف ا تًحلیلی و
... و صلح، تفاوت بین بیع و قرارداد نامعین، تفاوت میان تبدیل تعهد و...از آثار عملی
این بحث است. ... پژوهش، سعی بر آن است تا به طرح دیدگاهها و نقد مختصر آن ها پرداخته
شود. .... اما با بررسی کتب فقهی به دست میآید که وفای به عهد ماهیت انشایی ندارد.

تحقيق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی - 11gig.ir

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی.

دانلود تحقیق در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی | فروشگاه فایل

27 ژانويه 2017 ... ماهيت ايفاي تعهدات قراردادي عمل حقوقي است يا واقعه حقوقي ؟ اگر ماهيت آن را عمل
حقوقي بدانيم . طبيعت اجراي قرارداد عقد است يا ايقاع ؟ الف) نظریه عمل ...

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی. ... «تسليم مورد تعهد
درصورتيكه كلي فی الذمه باشد از نظر تحليل عقلي معامله جديدي ميباشد و مانند انتقال
...

آثار ایفاء در تعهدات قراردادی - پژوهشنامه حقوق اسلامی

آثار وفای به عهد به دو دستة آثار مشترک در تمام انواع تعهدات قراردادی و آثار خاص در ...
به بررسی آثار مشترک ایفاء در تعهدات قراردادی بطور کلی که شمار آن به نه مورد
می‌رسد، .... این تعریف از ماهیت حواله با توجه به مادة 726 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «
اگر در مورد ..... جوانمرادی، ناهید(1378)، پایان نامه تعهد طبیعی ، دوره دکتری دانشگاه
تهران.

اﯾﻔﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ

11 نوامبر 2015 ... ﻗﺮاردادي ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ آن را ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻌﻬﺪ از ﻧﻮع ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺿﻮع، ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ . ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ... ﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ، زﻣﺴﺘﺎن. 1392. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻗﺎﻧ ... ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
را ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻔﺎي ﻏﯿﺮﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪ وﺟﻮد دارد، ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﺻـﺤﺖ. و ﺳﻘﻢ آن. ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ
.... ﻣﺎﻫﯿﺖ وﻓﺎي ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان . ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻘﻮق و ...

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی | آرشیو ...

پست با عنوان تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی از
سایتهای وبلاگی با ذکر منبع به صورت خودکار بازنشر شده و در این صفحه نمایش داده
شده ...

مقاله ماهيت حقوقي اجراي تعهد قراردادي - سایت حقوقی دادیاری

9 مه 2015 ... خانه / مقالات / حقوق خصوصی / مقاله ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی .... رابطه اجرای
تعهد قراردادی با ایفای تعهد و پرداخت ، رابطه عموم و خصوص من وجه است . ... بنابر این
می توان مطالب این مبحث را در دو قسمت جداگانه بررسی نمود : ... اجرای تعهد ناشی از
قرارداد دارای دو طرف دهنده مورد اجرا ( یا انجام دهنده مورد تعهد ) و گیرنده یا ...

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی بایگانی ...

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی لینک دانلود و خرید
پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۹ ماهیت ...

دریافت فایل

ﻣﺎﻫﯿﺖ، آﺛﺎر و اﺣﮑﺎم ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ در ﺣﻘﻮق ﺗﻌﻬﺪات اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ. در. ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ. ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ. : ﺩﮐﺘﺮ
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﯾﺰﺩﺍﻧﯿﺎﻥ ... و ﻧﻮآوری ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ... ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ. ۲۲۶ ...... ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﺪﻡ ﺍﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺘﻌـﺎﻣﻠﯿﻦ ﻃـﺮﻑ
.

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی - فایل فوری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: ۹ ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی در تاریخ ۱۷م فروردین ۱۳۸۶ در بخش ...

ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی - ویستا

21 آگوست 2005 ... ما چون ((ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی )) را یگانه می دانیم و اعتقاد بر (( واقعه ...
همچنین انجام تعهد قراردادی ، اعم از فعل و ترك فعل مورد تعهد می باشد و منحصر به ...
رابطه اجرای تعهد قراردادی با ایفای تعهد و پرداخت ، رابطه عموم و خصوص من وجه است . ...
بنابر این می توان مطالب این مبحث را در دو قسمت جداگانه بررسی نمود :

مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در ...

با آنکه طرفین قرارداد، ملتزم به اجرای تعهدات خود در موعد مقرر میباشند، امّا در مواردی ...
است تحت شرایطی، متعهد تمایل داشته باشد که تعهد خود را قبل از موعد مقرر ایفا نماید.
... است تا مبنای فقهی و حقوقی موضوع و ماهیت حقوقی اجرای پیش از موعد تبیین شود.
.... به این منظور لازم است که مفاد قرارداد مورد بررسی قرار گیرد و با استفاده از ابزار ...

ماهيت حقوقي اجراي تعهد قراردادي - حقوقدانان

ما چون ((ماهيت حقوقي اجراي تعهد قراردادي )) را يگانه مي دانيم و اعتقاد بر (( واقعه ...
همچنين انجام تعهد قراردادي ، اعم از فعل و ترك فعل مورد تعهد مي باشد و منحصر به فعل
مثبت نيست . ... رابطه اجراي تعهد قراردادي با ايفاي تعهد و پرداخت ، رابطه عموم و
خصوص من وجه است . ... بنابر اين مي توان مطالب اين مبحث را در دو قسمت جداگانه
بررسي نمود :

بررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران - مجله حقوقی دادگستری

قرارداد ارفاقی، دين انكار ش ده با س وگند، دين مش مول اعتبار قضي ه ي محكوم ٌبها و.
نفقه ي ... تحقیق نشده است؛ به نحوي که هم چنان در خصوص، ماهیت حقوقي تعهدات
طبیعي. و مصاديق آن، ... در اين مقرره آمده است : » در مورد تعهداتی که برای متعهدٌله قانوناً
حق مطالبه ... اين است که به موجب قاعده ي ايفای ناروا و يا قواعد ديگر، مديون حق استرداد
وجوه.

دانستنی های قانون - ماهیت حقوقی وفای به عهد

وفاي به عهد که گاه به جاي آن واژه‌هاي <ايفاي تعهد>، <پرداخت> و <اجراي تعهد> به کار ...
در فرهنگ حقوقي آمريکا نيز اين عبارت به معناي اجرا يا انجام تعهد، قرارداد يا ساير ...
انجام تعهد و بررسي ارکان و احکام آن پرداخته شود، بايد روشن گردد که انجام تعهد و وفاي
به ... قانون مدني ايران همانند قانون مدني فرانسه در مورد تعريف وفاي به عهد و بيان عقد و
...

ماهيت حقوقي اجراي تعهد قراردادي - Ghavanin.com : Iran Law Database ...

ما چون ((ماهيت حقوقي اجراي تعهد قراردادي )) را يگانه مي دانيم و اعتقاد بر (( واقعه ...
همچنين انجام تعهد قراردادي ، اعم از فعل و ترك فعل مورد تعهد مي باشد و منحصر به فعل ...
رابطه اجراي تعهد قراردادي با ايفاي تعهد و پرداخت ، رابطه عموم و خصوص من وجه ...
بنابر اين مي توان مطالب اين مبحث را در دو قسمت جداگانه بررسي نمود : ..... بانك مقالات
حقوقي.

وبلاگ حقوقی عدالت (مجید حبیب زاده) - وفای به عهد در حقوق ایران و نظرات ...

فصل اول: ماهیت حقوقی وفای به عهد (اجرای تعهد قراردادی) ... فرضا اگر ماهیت آن را عمل
حقوق بدانیم، طبیعت اجرای قرارداد عقد است یا ایقاع؟ ... زیرا کلی که مورد تعهد قرار
گرفته دارای افراد عدیده در خارج می باشد که متعهد ملزم به تسلیم ... بنابراین می توان
مطلب این مبحث را در دو قسمت جداگانه بررسی کرد: ..... 3-مجموعه ی مقالات دکتر شهیدی.

موضوعات حقوقی کار تحقیقی 3، موضوع برای پایان نامه های حقوقی

وب سایت شخصی، پایگاه تحلیل های حقوقی - موضوعات حقوقی کار تحقیقی 3، موضوع
... تجاری; ایفای عین تعهد در حقوق ایران ومقایسه آن با سایر نظامهای حقوقی; بررسی .....
در ماهیت مورد معامله; مسئولیت ناشی از شیئی; قرارداد مدنی زندگی مشترک در حقوق ...

تحلیل نهایی در مورد ماهیت تعهد ناشی از سند تجاری - ویکی جامع پردیس ...

14 مه 2015 ... تنوع دیدگاههای مطرح‌شده در مورد هر یک از اسناد تجاری سه‌گانه به ماهیت ... تسلیم چک، به
خودی خود، ایفای تعهد نمی‌باشد و نیز با تسلیم تبدیل تعهد تحقق نمی‌یابد. ... ما در
حقوق قراردادها یک بحث مبنایی داریم که آیا آثار قرارداد یا حقوق و ... مسئولیت
صادرکنندگان یک سند تجاری • بررسی شرط عدم مسئولیت در سند تجاری.

بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد

هر یک از طرفین قرارداد که به تعهدات خود عمل نکند و از عدم اجرای قرارداد، خسارتی به
طرف مقابل ... درست است که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نیست، ولی اگر متعهد به
دلخواه خود ایفای تعهد کند، ... زاید، ممنوع کرده بود، در صورتی که ماده 522 قانون فعلی،
مصالحه طرفین در مورد تأخیر تأدیه را ... ماهیت حقوقی وجه التزام ..... پربازدیدترین
مقالات.

تحقيق و بررسی در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی – یاهو مارکت

6 ساعت قبل ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و
پرینت تعداد صفحات: ۹ ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی در ...

بررسی ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی وضمانت نامه های بانکی بین المللی ...

20 آگوست 2014 ... هدف از این تحقیق یافتن ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی ودانستن تفاوت آن با .... قابل
اجرا می گردد، نه آنکه معلق بر عدم ایفای تعهد از سوی متعهد اصلی باشد.۱ ... این امور
ماهیت قرارداد را تغییر نمی دهد و برحسب مورد عمل می شود و تعهد بانک ...

اصل مقاله (504 K)

ﻗﺮارداد. » ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ﮐﻠي ﻣﻮرد ﺑﺤـﺚ و. ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗي. ١. و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸـﮕﺎﻫي.
٢. ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﻧـﺪ. ... ﻗﺮارداد. ﺑﺮ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺘﺨﻠﻒ از ﻗـﺮارداد ﺗﺤـﺖ ﺑﺮرﺳـي. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد و در ﭘﺎﯾـﺎن ﺑـﻪ
ﻧﺘﯿﺠـﻪ. ﮔﯿﺮي. ﻣي. ﭘﺮدازﯾم. ..... ﻣﺎﻫﯿـﺖ. دﮐﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺘﻔي ﺷﺪن ﻗﺮارداد اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ. ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ. واﺳﻄﻪ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﺧـﻮد ﻃـﺮف .... در ﻣـﻮرد دوم ﺗﻌ ﻬﺪ ﭘﺎﺑﺮﺟـﺎ و. ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪن اﻧﺠﺎم ﻋﻤـﻞ، ﺗﻌﻬـﺪ ﺧـﻮد را.
اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

سخن حق - اقاله قرارداد مشروط

این مهم ممکن است به وسیله ی اقاله صورت گیرد که موضوع این تحقیق می باشد. .... باطل
و عوض مربوط به این جزء در صورت ایفا قابل استرداد بود، در حالی که با بطلان شرط ....
در مورد ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث نظریات گوناگونی ارائه شده است که اهمّ آنها ...

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران مبانی فقهی حقوق اسلامی ...

حقوق معنوی که به صورت اعیان در خارج وجود ندارند و انسان نمیتواندید مالکی یا ... در
این مقاله تعاریف مختلفحکم و برخی نظرات مشهور در مورد ماهیت انشا و اعتبار مورد
بررسی ... به تعهدات ناشی ازقرارداد حوادثی رخ میدهد که باعث میگردد، ایفای تعهدات
قراردادی ...

ماهیت عقود الحاقي - ایران داکیومنت

در حقوق, این گونه قراردادها را «قرارداد الحاقی» می نامند و نمونه بارز آن قراردادهای مربوط
... در اين تحقيق بر آن هستيم كه عقود الحاقي را از لحاظ ماهيت مورد بررسي قرار دهيم و ...
مرحوم دكتر شهیدی اعتقاد دارند:ایفای تعهد در مورادی كه سبب تملیك یا انتقال حقی به ...

بررسی ماهیت فقهی و حقوقی بیمه های اشخاص در فقه و حقوق ایران

چکیــده : موضوع مورد مطالعه در این تحقیق «بررسی ماهیت حقوقی بیمه های اشخاص در ....
مقرر در قرارداد است به شرطی که طرفین شرایط خاصی را جهت ایفای تعهدات در نظر ...

خسارت عدم اجرای تعهد - پورتال ( پرتال ) حقوق

در فصل دوّم به ماهیت حقوقی شرط تعیین خسارت عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن در
... در فرض عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن قابل مطالبه است مورد بررسی قرار خواهد
داد و در ... برای اینکه تعهدی قراردادی باشد لازم است اولاً تعهدات ناشی از توافق طرفین
باشد. ... با توجه به این تعریف، اولاً عدم‌ایفای تعهد، ایفای تعهد ناقص و تصور کلی در
...

مقاله حقوق بیمه های اجباری رشته حقوق - تحقیق آماده

مقاله و تحقیق حقوق بیمه های اجباری در فایل ورد 100صفحه ای آماده ویرایش و پرینت ...
و منبع است و بیمه های اجباری را از سایر جوانب مورد بررسی قرار داده است در ادامه به
چکیده ... و همچنین‌ است مسئولیت شخص بر اثر تخلف از ایفای تعهدات ناشی از قرارداد.
... شامل بیمه های عمر و حوادث و بیماری و درمان می باشد در بررسی ماهیت آنها می توان بر
این ...

وکالت آن لاین - خسارت عدم اجرای تعهد مطابق قانون مدنی ایران

28 مارس 2013 ... حقوق کشور ما در ارتباط با قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهّد، ...
شناخت تحوّلات حقوق یاد شده در ارتباط با موضوع مورد بحث، جز با بررسی پیشینه ...
ارسال مقالات ..... از شرط فعل شده است، تعیین قراردادی خسارت نیز از حیث ماهیت یک
نوع ... انواع خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد یا تأخیر در اجرای آن در فرض ...

تفسیر قرارداد درنظام حقوقی کامن لا

ﺑﺤﺚ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮارداد در ﺣﻘﻮق ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ . در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﺎﻣﻦ ﻻ، اﻳﻦ
ﻣﺒﺤﺚ در ﻛﺘﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات و. ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ. « .... ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد در ﻧـﻮع ﻣﺎﻫﻴـﺖ و ﻧﺤـﻮه. اﺟﺮا و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ، ... اﺣﺮاز ﻗﺼﺪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻗﺎﺿﻲ و. اﻗﻊ ﻣﻲ. ﺷﻮد ..... ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي اﻳﻔﺎي اﺟﺒﺎري آن ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف دﻳﮕﺮي اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮي ﻧﻤﺎﻳﺪ،. ﭼﺮا ﻛﻪ ﻗﺮارداد
از ...

بررسي جايگاه فقهي و حقوقي تعهّد به ازدواج*1

نامعيـن مـورد انشـا قـرار گيـرد، مشـمول عمومـات صحـت عقـد و شـرط بـوده و الـزام آور مي
نمايـد؛ ... احــكام تعهّــدات و نيــز بــه طــور ويــژه» قــرارداد ازدواج« در حقــوق موضوعــه
ايــران متأثــر از فقــه ..... ايـن راه قاعـده مزبـور در پذيـرش آزادي قـراردادي نقـش ايفـا
خواهـد نمـود. .... بيـان ماهيـت تعهّـدي كـه فرضـاً ممكـن اسـت از وعـده ازدواج پديـد آيـد، از
تعبيـر ...

تحلیل موقعیت وجه التزام در قراردادها - علم حقوق

14 مارس 2009 ... آنچه که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته مربوط به وجه التزام در قراردادهاست.
.... در حال حاضر در حقوق ایران علمای حقوق ماهیت وجه التزام را خسارت میدانند، .... از نظر
اصول در مرحله نخست باید اجرای تعهد قراردادی را مقدم داشت و آن گاه که این ... در موعد
مقرر تعهد خود را ایفا نکرد مبلغ یک صد هزار ریال به متعهد له بپردازد.

سايت وكيل مدافع اطلاعات تخصصي حقوقي - شرط نتیجه در حقوق موضوعه

مطالعات مربوط به شروط قراردادی که در آثار فقها و اساتید حقوقی بسیاری از کشورها به
چشم ... فلذا شناسایی ماهیت حقوقی ، موضوعات و نهادهای پایه برای درج شرط نتیجه ...
شروط ضمن عقد مطرح می شود اين است كه تعهد و التزام حاصل از شرط نتيجه چه می باشد ؟
... مطرح می شوند ، لهذا تحقيق در مورد شرط نتيجه و بررسی ماهيت حقوقی و احكام و آثار آن
...

عنوان ندارد - در باره موضوعات حقوقی - - blogfa.com

ماهیت ایفای تعهدات قراردادی عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی ؟ ..... الف ) برات: برای
بررسی تأثیر اهلیت در ایفاء تعهدات ناشی از برات و بررسی اینکه چنانچه برات
توسط ...

آثار و احكام شرط تعيين خسارت ناشي از تأخير و عدم اجراي تعهد در حقوق ...

در فصل دوّم به ماهيت حقوقي شرط تعيين خسارت عدم‌اجراي تعهد يا تأخير در اجراي آن در
... راكه در فرض عدم‌اجراي تعهد يا تأخير در اجراي آن قابل مطالبه است مورد بررسي قرار
خواهد داد ... براي اينكه تعهدي قراردادي باشد لازم است اولاً تعهدات ناشي از توافق طرفين
باشد. ... با توجه به اين تعريف، اولاً عدم‌ايفاي تعهد، ايفاي تعهد ناقص و تصور كلي در
...

بررسی ماهیت حقوقی وجه التزام در قرارداد ها - شهر دارالصفای فیرورق

شهر دارالصفای فیرورق - بررسی ماهیت حقوقی وجه التزام در قرارداد ها - اولین وبلاگ ...
دراینکه آیا وجه التزام ، کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای ...
جمع آوری مطالب و اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق یکی از مراحل اساسی آن اس که .....
گردد، چنانکه گفته می شود که هرگاه متعهد در موعد مقرر تعهد خود را ایفا نکرد مبلغ یک
...

حقوق: ماهيت حقوقي اجراي تعهد-قسمت دوم

19 مه 2012 ... نظريه قرارداد بودن ماهيت حقوقي اجراي قرارداد ... در باب اجراي قرارداد به وسيله تاديه
غير مورد تعهد اعتقاد دارند که معامله جديدي است . ... آنچه تا به حال بررسي شد ، نظرات
حقوقداناني بود که اعتقاد به لزوم بيش از يک اراده انشايي ... در اينجا شايان ذکر است
که برخي از حقوقدانان ايتاليايي نيز ايفاي تعهد را ((ايقاع)) دانسته اند .

تحقيق و بررسی در مورد ماهيت حقوقي خسارت 29ص | دانشجو.دانلود

14 ساعت قبل ... تحقيق و بررسی در مورد ماهيت حقوقي خسارت 29ص. آوریل 1, 2017 ... تعهدي كه نقض
شده و ناشي از قرارداد است تعهد اصلي ناميده مي شود . و تعهدي كه به ...

ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه عمر-نويسنده - وبلاگ دانشجویان ...

وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی - ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه ...
دلایل فراوان عدم توسعه بیمه های عمر در کشور، موضوع مقالات و رسالات تحقیقی ...
سایر عقود و قراردادهای شناخته شده، ماهیت حقوقی این نوع قرارداد مورد بررسی قرار خواهد
گرفت ... موعد ایفای تعهد بیمه گر ممکن است فوت بیمه شده و یا حیات او در زمان معین
باشد.

اصل مقاله (400 K) - مطالعات حقوق تطبیقی

بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی. منعقده در .... و اجرای حقوق و
ایفای تعهداتی که محتوای توافق نامه را تش کیل می دهد، بر اس اس آن. صورت می ...
اصوالً انعقاد قرارداد در محیط الکترونیکی از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی با 2000, p. 7)
... مقررات روشنی در مورد 5است و قانون محل اجرای قرارداد بر تعهدات قرارداد حاکم است.

بانک صادرات ایران - بررسی حقوقی سپرده های قرض الحسنه

... Nerkh_Arz · MohasebatSudeSepordehHa · MohasebeSodeSepordeArzi ·
پژوهش · 724 ... نظرات ارایه شده در مورد ماهیت حقوقی سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز ...
نظریه قرارداد بودن سپرده قرض الحسنه پس انداز توسط این گروه باتوجه به وضعیت ...
در عقد قرض مدتی برای ایفای تعهد نیست و مقترض هر زمان می‌تواند تعهد خود را ایفا
کند و ...

تشکیل بیع.doc

وضعیت حقوقی قرارداد تشکیل بیع را باید از دو حیث در فقه بررسی کرد: یکی ....
که دراین مورد ، نتیجه انجام تعهد طرفین پیدایش ماهیت حقوقی واحد یعنی عقد بیع است
. ... دارد « مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای
...

ﺷﺮط وﺟﻪ اﻟﺘﺰام ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ هﯿﺪ ﭼﮑ - دانش و پژوهش حقوقی

28 نوامبر 2012 ... اوﺻﺎف وﺟﻪ اﻟﺘﺰام و وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺮط وﺟﻪ اﻟﺘﺰام ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ .... ﺣﻘﻮﻗ. ﯽ. ) (. ﺷﻬﯿﺪی،.
1386: 65 .(. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺮاردادی ﺧﺴﺎرت ﻧﯿﺰ از ﺣﯿﺚ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺷﺮط ﻓﻌﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد آن ..... ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﯾﻌﻨ. ﯽ. اﮔﺮ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ در ﻫﻤ. ﻪ. ارﮐﺎن و اﺟﺰاء آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد. ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﯾﻔﺎ. ی.

ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی | صفحه ۲ - آفتاب

21 آگوست 2005 ... مقالات · اجتماعی · حقوقی ... روشن نبودن ماهیت پاره ای از عناوین در علم حقوق ,می تواند
در تعیین آثار و احكام ... همچنین انجام تعهد قراردادی ، اعم از فعل و ترك فعل مورد تعهد می
باشد و ... رابطه اجرای تعهد قراردادی با ایفای تعهد و پرداخت ، رابطه عموم و خصوص ...
بنابر این می توان مطالب این مبحث را در دو قسمت جداگانه بررسی نمود :.

امکان فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با پیش فروش و تاثیر آن در قرارداد ...

بخش اول : بررسی فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بعد از پیش فروش ... فسخ مشارکت
است بلکه فسخ مشارکت کاشف از این است که تعهدات قرارداد پیش فروش قابل ... در
این مورد به مقاله ضمانت اجرای شرط سلب حق پیش فروش در قرارداد مشارکت درساخت
مراجعه نمایید. ... به همین خاطر پیش خریدار برای حفظ حقوق خود باید خلاف آن را شرط
نماید.

دانلود فایل word - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تسوج

عنوان تحقيق: قانون حاکم بر قراردادهای بیمه در حقوق ایران و آمریکا ... سعیده شهیدی
زندی، ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه عمر، دانشگاه شهید باهنر کرمان- ... قانون حاكم بر
ايجاد قرارداد و قانون حاكم بر تعهدات قراردادي را به طور خلاصه مورد بررسي قرار دهيم. ...
ملزم به ایفای تعهداتی هستند که از آنها با نام اصول حاکم بر قراردادهای بیمه یاد می‌شود.

پژوهش حقوقی - تعهدات دولتها درقبال حقوق بشر

پژوهش حقوقی - تعهدات دولتها درقبال حقوق بشر - معرفت حقوقی زمینه ساز ... در اين
مقاله، تلاش مي شود تعهدات «دولتها» درقبال حمایت از «حقوق بشر» مورد بررسي و
تدقيق ... به اجراي معاهدات پس از جنگ جهاني اول ايفا کرد، در زمينه حقوق بشر نيز مؤثر
بود. ... ها تا بدين گونه از طريق الزام قراردادي، متعهد به اجراي موازين حقوق بشري
بشوند و در ...

بیمه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بنا به تعریف، بیمه‌گر شخصی حقوقی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار،
... آنها دریافته بودند که احتمال غرق یا مورد دستبرد واقع شدن همه قایق‌ها و کشتی‌هایی که
در یک روز در .... ملزم به ایفای تعهداتی هستند که از آنها با نام اصول حاکم بر قراردادهای
بیمه یاد می‌شود. ... حال، باید بررسی نمود که خسارت، در اثر کدام علت به‌وجود آمده‌است.

مقالات حقوق خصوصی - دانش حقوقی - blogfa.com

دانش حقوقی - مقالات گرایش حقوق خصوصی - اخبار حقوقی و دانشگاهی/نمونه ... حقوقي
قراردادهاي حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدني; مقاله انتقال مورد اجاره بغير و بررسي رابطه ...
فقهي و حقوقي( وجه التزام (حقوق تطبيقي) ); مقاله ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی
...

ماهيت حقوقي خسارت :

تعهدي كه نقض شده و ناشي از قرارداد است تعهد اصلي ناميده مي شود . .... ماده226 ق م در اين
باره مقرر مي دارد « در مورد عدم ايفاي تعهدات از طرف يكي از متعامين طرف ديگر نمي
تواند ادعاي خسارت نمايد مگر .... موضوعات مرتبط: تحقیق و پایان نامه و گزارش کار , ,

بیش از 240 جزوه و مقاله در مورد مباحث حقوق مدنی - BlogyLaw

ارث زوجه تحلیلی در مورد ارث زوجه بر اموال غیر منقول یحیی پیرعباسی .... بررسی
ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران به قلم محسن صفری و شهاب ... قواعد حاکم بر
ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل به قلم محمد مهدی الشریف ایفای تعهد

ماهيت حقوقي وفاي به عهد - بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت

28 فوریه 2014 ... وفاي به عهد که گاه به جاي آن واژه‌هاي <ايفاي تعهد>، <پرداخت> و <اجراي تعهد> به کار
برده ... اجراي تعهد قراردادي در حقوق کشورهاي تابع نظام <کامن‌لا> تحت عنوان
performance مطرح ... پيش از آن که به چگونگي انجام تعهد و بررسي ارکان و احکام آن
پرداخته شود، بايد ... در مورد وفاي به عهد نيز لازم است روشن شود که چه ماهيتي دارد؟

رشته حقوق | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد - متن کامل - همه رشته ها - خانه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها ·
پایان نامه حقوق ... پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: ماهیت و شرایط ایفای تعهد در
حقوق ایران و مصر ... پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه
ایران و فقه امامیه .... پایان نامه ارشد رشته حقوق : تبيين مورد معامله در پرتو حقوق
اقتصادي.

حق حبس - جزوه ، مقاله و کتب حقوقی - blogfa.com

حق حبس در آیینه تطبیق (بررسی مقارنه ای حق حبس در حقوق مدنی{حقوق ... فرد اکمل آن
یعنی بیع ، تعهد متقابل طرفین به تسلیم عوض قراردادی و آثار امتناع از ایفای این
... 2 – حق حبس در حقوق و فقه اسلامی ماهیتی عینی ندارد زیرا كه اولاً حق عيني به عين
تعلق ... توصیفی–تحلیلی : روش مورد استفاده در این تحقیق استفاده از منابع
مکتوب ...

مفهوم و جايگاه تقصير درمسووليت مدني قهري و قراردادي - سپهر عدالت

حقوق مسووليت مدني شاخه اي از دانش حقوق است که عليرغم قدمت مباحث آن، هنوز هم مسائل
... آنچه در اين مقاله مورد تدقيق و بررسي قرار خواهد گرفت جايگاه و نقش تقصير در ...
بر همين اساس نيز خواننده آشنا به مطالعات تطبيقي، اين وضعيت را نقص تحقيق ....
ولو بطور ناقص نيز ندارد يا آنکه در مقام ايفاي تعهد ماهيتي مغاير با آنچه عهد نموده است
را ...

مجله تحقيقات حقوقي - سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره. 60. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮارداد در ... ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ.
ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮارداد. در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻊ. ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻ و ﻧﻈﺎم. ﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ. دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ. اﻧﺼﺎري ... در آن اوﺿﺎع و
اﺣﻮال ﺧﺎص ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ وي ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد، اﯾﻦ ... اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﻓﺴﺦ را در دو ﻗﺴﻤﺖ ذﯾﻞ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد. ...... ﻣﺪوﻧﯿﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن در اﯾﻦ ﺷﺮط ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮط اول، ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي.

ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث - دانشنامه حقوقی

21 مه 2012 ... مقالات و موضوعات حقوقی. ... این مقاله ضمن نقد و بررسی این نظریه ها به این نتیجه می
رسد که قانون گذار به ... واژگان کلیدی : تعهد به نفع شخص ثالث – شخص ثالث –
ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث . .... چه اینکه اگر تحت تاثیر اراده طرفین
قرارداد ، حق و تعهدی به سود ثالث ایجاد می شود ، این حق مادام که مورد قبول ثالث ...

حقوق قانون -وکیل و مشاوره حقوقی - ثبت - بررسی شرط نتیجه در حقوق ...

فلذا شناسایی ماهیت حقوقی ، موضوعات و نهادهای پایه برای درج شرط نتیجه ... دقیق
تعهدات و آثاری که از آنها ایجاد می شود در تبیین میزان مسئولیت قراردادی حائز اهمیت
است . ... حقوقی ادارات و موسسات دولتی و خصوصی که در امر انعقاد قراردادها ایفای نقش
می ... لهذا تحقیق در مورد شرط نتیجه و بررسی ماهیت حقوقی و احکام و آثار آن ، گستره ی
...

ضمانت اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی - دانلود پایان نامه و سمینار ...

9 فوریه 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: ضمانت اجرای تخلف از تعهدات منفی ..... یکی
دیگر از پژوهشهایی که در مورد ضمانتاجرای نقض تعهدات منفی نگارش یافته، پایاننامۀ
«بررسی ... 2ـ با توجه به تفاوت ماهیتی اعمال مادی و حقوقی، آیا ضمانت اجراهای ... پایان
نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: ماهیت و شرایط ایفای تعهد در حقوق ...

مقاله خسارت تأخیر و عدم انجام تعهد

ماهیت حقوقی خسارت : ۱ ... توافق طرفهای قرارداد در مورد خسارت تخلف از انجام تعهد ۲۵ ...
خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود : .... ۲) در صورتی که در
عقد موعدی برای انجام تعهد معین شده باشد متعهد ملزم به ایفای آن در موعد مزبور خواهد ...

نقش اخلاق در حقوق مسئولیت مدنی - تحقیقات حقوقی آزاد

بدیهی است تحقیق و بررسی پیرامون موضوع‌یاد شده مستلزم شناسایی اخلاق می‌باشد.
... پس از معرفی اخلاق، تقصیر و نقش اخلاق در آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. ... با این
سوال اساسی که ایا اخلاق در جهت دادن به حقوق مسئولیت مدنی ایفای نقش ..... -1 ریپر،
قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی، ش 121 (به نقل از کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد
...

سقوط تعهدات - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

اثر انقضای مدت در تعهدات مدت دار و مصادیق ان در حقوق ایران بررسی میگردد به این معنا
... و اختلاف در مورد وکالت و اسباب سقوط تعهد وکیل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
... نظران اختلاف دیدگاه وجود داشته که در این کار تحقیقی ضمن بررسی ماهیت قرارداد ...
آنکه طرفین قرارداد با تراضی خویش موعدی را برای ایفای تعهد پیش‌بینی نمایند و ...

تحقیق و بررسی در مورد سقوط تعهدات | مرجع خبر ایران

26 فوریه 2017 ... تحقیق درباره معرفی و مقایسه ساختاری میان دو شعر از نیما و فروغ ... مبحث سوم: هزینه
ایفای تعهد ... در مورد ماهیت وفای به عهد در حقوق ایران و فرانسه وبین علمای حقوق ...
طبق نظر حقوقدانان فرانسوی وفای به عهد دارای ماهیت قراردادی است هم ...

ضمانت نامه های بانکی/سعید رخشان - کانون وکلای دادگستری استان مرکزی

25 ا کتبر 2014 ... مقالات حقوقي ... ضمان يكي از عقود قانون مدني است و ضمانت نامه بانكي كه ماهيت حقوقي
خود ... ماهيت حقوقي ضمان و ضمانت نامه بانكي،انواع آن، كاربرد و كارآيي هر كدام مورد ... 2-
قرارداد بين مضمونٌ عنه (دستور دهنده) و ضامن (بانك صادر كننده ضمانت نامه)- .... به منظور
ايفاي تعهدات پيمانكار در مقابل مبلغي كه دريافت كرده، كارفرما از ...

منشور حقوق خصوصی - منابع کار تحقیقی

منشور حقوق خصوصی - منابع کار تحقیقی - حقوقی، علمی، پژوهشی. ... 47-بحثی
تحلیلی وعملی راجع به انتقال مورد اجاره.....................فرامرز زمانی سلیمی ... 57-بررسی
انتقال موقعیت قراردادی مستاجر در عقد اجاره..............اصغر قیم ... 34-ارزیابی
تطبیقی ایفای عین تعهد. دکتر محراب دارب ... 52- ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی.
دکتر حسین ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی | کالج پروژه | دانلود ...

ایفای عین تعهد در حقوق ایران ومقایسه آن با سایر نظامهای حقوقی بررسی ... ماهیت
حقوقی قبول ... بررسی تحلیلی نظریه اداره قرارداد در تئوری حقوق قراردادها طرح یک
تئوری .... توافق قراردادی فروشنده و خریدار در مورد زمان انتقال مالکیت مبیع در حقوق
ایران و ...

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل - بررسی تطبیقی تعذر ...

در اين تحقيق به بررسی تعهد و ارکان وشرایط ان قاعده تعذرو شرایط تعذر اجرای قرارداد
و همچنین ... ايفاي تعهد امري اجتناب‌ناپذير است و درحقوق از آن به كرات بحث شده و
قراردادها بخش ... فرضيه‌ها: تعذر بر حسب مورد، تعليق، انحلال ارادي يا قهري قرارداد
مي‌باشد. ..... و دگرگوني است كه برشرايط غيرذاتي و مستقل از ماهيت قرارداد عارض
مي‌شود.

نگاهی به ابعاد حقوقی خسارت تأخیر تأدیه - پورتال پژوهشکده پولی و ...

حال اگر تعهد، پرداخت وجه نقد باشد، آن را خسارت تأخیر تأدیه می‌نامند. ... خسارت وارد شده
از عدم انجام تعهد ندارد؛ اما خسارت دارای خصیصه حقوقی و قراردادی است. ... خسارت
استفاده نموده‌اند یا عنوان جریمه را به کار برده‌اند، نقشی در تعیین ماهیت آن ندارد. ...
چنین امری چند سال بعد در قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 1379 مورد توجه قانونگذار قرار
گرفت.

مسئولیت ورثه نسبت به تعهدات، دیون، محکومیتها و دعاوی علیه مورث ...

5 آگوست 2014 ... مقالات امور حسبی ... پیش از ورود به اصل بحث، به اختصار مفهوم قبول ترکه و ماهیت
حقوقی آن را ... تعهدات، حدود مسئولیت ورثه را در قبال تعهدها و دیون مورث مورد بررسی
قرار ... این گونه تعهدها با فوت متعهد ساقط می شود و متعهد له نمی تواند ایفای آن را از ...
تعهد حاصل از قراردادهای جایز، مانند تعهد وکیل به انجام موضوع وکالت، ...

ضمانت اجرای عين تعهد و مبانی و شرايط آن » پایان نامه دات کام ...

1 نوامبر 2015 ... ضمانت اجرای عين تعهد و مبانی و شرايط آن دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ... و تعديل
قوانين به هم عرض بودن ايفاي تعهد با پرداخت خسارت تمايل پيدا نمود . ... در مواقع مورد
نياز و در مقام مقايسه تطبيقي با حقوق كشورمان از آن ها استفاده نماييم . ...... پس از
بررسی نظرات مختلف در مورد ماهيت اجراي تعهد، چنين جمع بندي حاصل ...

به سايت وكالت خوش آمديد :: ویژگیها و ماهیّت حقوقی قرارداد استفاده از رحم ...

20 نوامبر 2012 ... رحم جایگزین، والدین حکمی، تعهّدات، قرارداد، مادر جانشین. ... جانشین (در قرارداد معوّض)
و ایفای تعهّدات مربوط (در قرارداد غیرمعوّض) مبادرت ورزند. ... می¬باشد، لازم است که
ویژگیهای حقوق و قراردادهای مربوط به شخصیت را بررسی کنیم. .... لذا در مورد قرارداد
رحم جایگزین که دارای ماهیّت شبیه به عقد اجاره اشخاص می¬باشد، نیز ...

گزیده‌ای از مقالات حقوقی | نشریه الکترونیکی حقوق - صفحه اصلی

7 ژوئن 2015 ... صفحه اصلی اطلاع رسانی پژوهشی گزیده‌ای از مقالات حقوقی .... مطالعۀ تطبیقی
تحلیل ماهیت عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر ... از شخصي كه وفاي به عهد كرده يا
حاضر به ايفاي تعهد قراردادي خويش مي باشد، وضع شده است. ... اين جستار از سويي به
بررسي ايرادات مطرح شده در مورد قاعده انحلال و پاسخ به آن و از سوي ديگر به ...

ضمانت اجراهای تخلف از انجام تعهد قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون وین

20 جولای 2014 ... ضمانت اجراهای تخلف از انجام تعهد قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون وین ... اکثر
اختلافات راجع به قراردادها و تعهدات، مربوط به ایفای تعهدات می‌باشد که در آنها ... دوم
روشها و ابزارهای در این تحقیق ذکر می‌شود که خالی از فائدت نیست، یعنی ... تمهیداتی
را در مورد نیل به این هدف پیش‌بینی نموده است که ماهیت بازدارنده‌ای دارد.

بررسی تأثیر تغییر تعهدات اصلی بر عقود تبعی - مجله پژوهش های ...

ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﯾﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻘﻮد. وﺛﯿﻘﻪ. اي، ﺗ. ﺄ
. ﺛﯿﺮي ﺑﺮ ﻋﻘﻮد ﺗﺒﻌﯽ. ﺳﺎﻗﻂ ..... ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ در ﺑﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﺮاردادي دارد و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾ. ﻨﮑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ. ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﯽ .... اي ﺑﺮاي اﯾﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪ و ﭘﺮدا. ﺧﺖ دﯾﻦ. ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺪاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ...

ماهیت حقوقی وفای به عهد | جزوه ها دات کام

17 جولای 2016 ... وفای به عهد که گاه به جای آن واژه‌های <ایفای تعهد>، <پرداخت> و <اجرای ... پیش از آن که
به چگونگی انجام تعهد و بررسی ارکان و احکام آن پرداخته ... قانون مدنی ایران همانند
قانون مدنی فرانسه در مورد تعریف وفای به عهد و ... براساس این نظریه، وفای به عهد دارای
ماهیتی قراردادی است و نیاز به اراده انشایی دو طرف (متعهد و متعهدله) دارد.

مسئولیت حرفه ای پزشکان، مسؤولیت مدنی، پزشك، بیمار، رضایت به ...

مسؤولیت مدنی، پزشك، بیمار، رضایت به درمان، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه، خطای
پزشكی، قرارداد معالجه. ... سپس دیدگاههای موجود در مورد مسؤولیت مدنی پزشك، ماهیت
قرارداد معالجه و اركان .... در این گفتار به بررسی مسؤولیت غیر حقوقی پزشك می
پردازیم. ..... اثبات تقصیر پزشك باشد، تعصب های صنفی و پیچیدگی تحقیق و
نقص علم، ...

بیش از 240 جزوه و مقاله در مورد مباحث حقوق مدنی - نسخه قابل چاپ ...

مدنی 2 حقوق مالی و اموال و مالکیت دکتر کاتوزیان دانشگاه پیام نور ورامین ..... بررسی
ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران به قلم محسن صفری و شهاب مشهدیان ... قواعد حاکم
بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل به قلم محمد مهدی الشریف ایفای تعهد.

دانلود پاورپوینت “ انقلاب اسلامی ایران ”

آیین دادرسی مدنی دکتر شمس

اشتباهات ثبتی

تحقیق آماده در مورد صلح و مصالحه در حقوق اسلامی

پکیج نمونه سوالات استخدامی بانک مرکزی

مقاله آماده در مورد شرکتهای فراملی و حقوق بین الملل محیط زیست

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان گزیده ای از تاریخ بیهقی در 238 اسلاید

تحقیق درباره سلسله صفویان

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره زندگی نامه سعدی شیرازی

پاورپوینت درباره كلیله و دمنه 1

پاورپوینت درباره روش تحقيق کيفي و آميخته

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بوستان سعدی در 158 اسلاید

طرح درس روزانه كتاب جامعه شناسي (2) سال سوم ادبيات و علوم انساني

طرح درس سالانه فارسي دهم

پاورپوینت درباره آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزی نهضت مشروطه

پاورپوینت درباره آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزی نهضت مشروطه

تحقیق درباره سیمرغ (زندگی زال )

پاورپوینت درباره صد نکته در پایان نامه نویسی

دانلود بیزینس پلن طراحی شده برای شرکت نرم افزاری

خلاصه کتاب امار و کاربرد ان در مدیریت عادل اذر و منصور مومنی

دانلود پاورپوینت جاری‌ سازی استراتژی (راهنمای گام به گام پیاده‌سازی استراتژی در عمل)

آموزش صوتی زبان تخصصی بازاریابی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

دانلود طرح کرامت پایه سوم ابتدایی واحد کار دوستی و دوست یابی

پک طلایی مدیریت فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد پیام نور

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک پیشرفته با رویکرد تدوین استراتژِی فروزنده محمد تقی امینی وصمدخباز باويل

دانلود پاورپوینت فصل سوم: علم کنترل و ارتباطات تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دکتر رضائیان

دانلود pdf مالی رفتاری دکتر احمد بدری- 112 صفحه

خلاصھ برداری از کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید

دانلود پاورپوینت طرح همیار معلم+ppt

دانلود پروژه درس آمار استنباطی