دانلود رایگان

تحقیق در مورد پيامبر اسلام - دانلود رایگاندانلود رایگان در طول تاریخ پیامبران زیادی برای هدایت بشر ورساندن پیام الاهی به گوش انسان ها برانگیخته شدند.ودر این راه زحمات فراوان متحمل شده وبرخی جان خو

دانلود رایگان تحقیق در مورد پيامبر اسلام مقاله کامل بعد از پرداخت وجه
لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات: 36
مقدمه
در طول تاريخ پيامبران زيادي براي هدايت بشر ورساندن پيام الاهي به گوش انسان ها برانگيخته شدند.ودر اين راه زحمات فراوان متحمل شده وبرخي جان خويش را از دست دادند. وظيفة اصلي همة پيامبران دعوت مردم به پرستش وعبوديت وتوحيد ونيز تبيين مسئلة معاد وجهان آخرت بود.هر پيامبري كه مبعوث مي شد علاوه بر وظايف اصلي خويش وظيفه داشت پيامبر قبل از خود را تصديق وبشارت آمدن پيامبر بعدي را به امت خود بدهد. واين روند ادامه داشت تا زمان پيامبر اسلام(ص) كه خاتم پيامبران بود . در اين فصل دلايل خاتميت اسلام را به تفصيل بررسي خواهيم كرد. اما قبل از آن بايد توجه داشت كه پيامبران با توجه به نوع مأموريتي كه داشتند به چنددسته تقسيم مي شوند كه اين تقسيم بندي به شرح زير است:
الف) پيامبران قومي وقبيله اي
حوزة مأموريت ايشان محدود به قوم وقبيلة خود مي شدصاحب كتاب آسماني وشريعت نبودند . پيامبران قبل از حضرت نوح(ع) از اين دسته اند.
ب) پيامبران تبليغي
خود صاحب شريعت نبودند و وظيفة ايشان تبليغ شريعت پيامبران صاحب شريعتي مثل حضرت نوح، ابراهيم، موسي و عيسي(ع) بود.پيامبراني مثل حضرت هود ، صالح ، لوط اسحاق ، اسماعيل و... از جملة پيامبران تبليغي اند.
ج) پيامبران صاحب شريعت
داراي كتاب آسماني بوده ووظيفة آنها تبليغ دين خدا در كل عالم مي باشد. در قرآن نام پنج تن از اين پيامبران ذكر شده است ولي احتمالًا تعداد ايشان بيشتر است.
در رابطه با اين مسئله كه كدام يك از اين اديان جهاني است.بين دانشمندان اسلامي اختلاف نظر وجود دارد. عده اي معتقدند همة پنج شريعت پيامبراني كه نامشان در قرآن ذكر شده است جهاني است. ولي عدة ديگر معتقدند فقط دين اسلام كه خاتم اديان است جهاني مي باشد وساير اديان براي يك قوم خاص آمده اند.
در هر حال يكي از ويژگي هاي اسلام عمومي بودن وجهاني بودن آن است.غير از اين ويژگي، اسلام ويژگي ديگري به نام خاتمّيت دارد. كه ساير اديان اين ويژگي را ندارند. ومسئلةخاتميّت به صراحت در قرآن وروايات ذكر شده واز اصول مسّلم دين ماست ولي با اين همه در اين رابطه ابهاماتي وجوددارد كه بايد پاسخ داده شود. ازجمله چرا خداوند به هر دو نوع نبوت تشريعي و تبليغي پايان داد؟ چراارسال قوانين الاهي از طرف خداوند قطع شد؟ تكليف نيازهاي جديد بشر چه مي شود؟
دانشمندان بزرگ شيعه مانندعلامه طباطبايي ، شهيد مطهري ، محمد باقر صدر و....به اين سئوالات وساير شبهات پاسخ داده اند. وثابت نموده اند در اسلام مكانيسم هايي وجود دارد كه پاسخ گوي همة نيازهاي انسان در همه ادوار مي باشد.
1- خاتميت در قرآن واحاديث
مسئله خاتم الانبياء بودن پيامبر اعظم اسلام(ص) در يكي از آيات قرآن آمده است:
ما كانَ محمَّدٌ اَبا اَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولُ اللهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ وكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْئٍ عَليماً(محمد پدر هيچ يك از مردان شما نيست، ولي فرستادة خدا وخاتم پيامبران است وخدا همواره برهر چيزي داناست.احزاب/40)
اين آيه به صراحت بر خاتم الانبياء بودن پيامبر(ص) دلالت داشته واين مسئله را بيان نموده است. غير از اين آيه در قرآن آيات متعدد ديگري در اين رابطه وجود دارد.
پيامبر اسلام(ص) خطاب به امام علي(ع) فرمودند( آيا نمي خواهي جانشين من باشي ، همان گونه كه هارون نسبت به موسي(ع) چنين نقشي داشت؟ البته با اين تفاوت كه پس از من هرگز پيامبري نخواهد آمد)
2- مباني ختم نبوت
1/2- جهاني بودن وجامعيت دين اسلام
همان گونه كه گفته شد جهاني بودن اسلام برساير اديان ترجيح دارد.اين مسئله با توجه به دلايل زير قابل اثبات است . الف)آيات قرآن
آيات فراواني وجود دارد كه ثابت مي كند دين اسلام مربوط به قوم وملت خاصي نيست مانند:
* قُلْ يا اَيُّهَا النّاسُ اِنِّي رَسُوِلُ اللهِ اِ لَيْكُمْ جَميعَاً(بگو اي مردم من فرستادةخدا به سوي همة شما هستم.اعرف/158)
* وَما اَرْسَلْناكَ اِلاّ رَحْمَتً لِلْعالَمِينَ(اي پيامبر تو را نفرستاديم، مگر آنكه براي جهانيان ماية رحمت باشي.انبياء/107)
ب ) شواهد تاريخي
علاوه برآيات قرآن شواهد ديگري در اين رابطه وجود دارد.ازجمله نامه هاي پيامبر اسلام به سران كشورهاي ايران، روم، حبشه، يمن وحتي نامه هاي ايشان به سران قبايل وطوايف مستقل
ج) جامعيت دين اسلام
دستورات دين مبين اسلام داراي جامعيت عام است يعني شامل يك يا چند موضوع خاص نمي شود. بلكه همة ابعاد وجوانب زندگي بشر را دربر مي گيرد. اسلام هم به جنبه هاي مادي و هم به جنبه هاي معنوي زندگي بشر توجه خاص داشته است. واز اين بابت نقصي ندارد.
د) عموميت زماني
دستورات وتعاليم اسلام علاوه بر جامعيت داراي عموميت زماني هستند. يعني مربوط به يك زمان مشخصي نبوده ومردم در همة قرون واعصار مي توانند از اين تعاليم استفاده كنند.
2/2- مراتب دين از نظر قرآن
قرآن كريم ماهيت وحقيقت دين را يكي مي داند. وآن اسلام است. اِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللهِ الاِسلامُ(همانا دين نزد خداوند اسلام است.آل عمران /19) منظور از اين كلام قرآن كريم اين است كه همة فرستادگان خداوند محتواي برنامه هايشان يكي است وهمة آنها قصدشان هدايت مردم به سمت كمال بوده است. البته در برخي موارد اديان با هم اختلاف داشته اند كه اين اختلافات به حسب نقص وكمال است، نه تضاد. به اين معنا كه: چون سطح استعدادهاي امت هاي قبل از اسلام ونحوه زندگي آنها متفاوت بوده است از اين جهت دستورات ديني ومقررات الاهي با هم متفاوت اند.
اين مسئله از جهت ديگر نيز قابل بررسي است . وآن شخصيت عرفاني انبياء است. يعني هر پيامبري به هر اندازه كه توانسته به مكاشفه برسدبه همان اندازه توانسته است از معارف الاهي دريافت نموده وبه مردم ابلاغ كند. ولذا چون پيامبر خاتم توانستند به آخرين حدّ از مكاشفه برسد، جاي مكاشفة جديد براي انسان ديگري باقي نمانده است. پس پيامبر خاتم آن پيامبري است كه جميع مراتب مكاشفه را طي كرده ومرحلة طي نشده اي باقي نگذاشتند.واسلام به عنوان دين كامل توسط مكاشفة تامّة محمدي(ص) به مردم همة قرون واعصار ابلاغ گرديد.
3- فلسفه وحكمت ختم نبوت تبليغي
همان گونه كه مي دانيم عدة كمي از انبياء پيامبران تشريعي هستند. واكثر پيامبران تبليغي بوده و وظيفة آنها تبليغ دين انبياءصاحب شريعت بوده است .
سئوال: چرا با اسلام نبوت تبليغي نيز پايان يافت؟ آيا لازم نبود انبياء تبليغي دين پيامبر خاتم را ادامه داده ونسبت به تبليغ وترويج دين اسلام اقدام نمايند؟


پیامبر اسلام


پیامبر


پیامبران


پیامبران تبلیغی


پیامبر اسلام(ص)


دین اسلام


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رهگذر - تحقیق در مورد حجاب و جامعه

رهگذر - تحقیق در مورد حجاب و جامعه - - رهگذر ... با سلام از اینکه به وبلاگ خودتون سر زدید ...

روابط عمومی - هجرت پیامبر از مکه به مدینه ( تحقیق

هجرت پيامبر از مکه به مدينه (مبدأ تاريخ هجری) مسلمانان در نتيجه آزار و فشارهای قريش ...

فلسفه تفاوت ارث زن و مرد در اسلام

در اين نوشتار، ابتدا تاريخچه ارث زن در ميان اقوام و ملل پيش از اسلام و در اديان آسمانى ...

سبک زندگی اسلامی - آداب خواب شدن از ديدگاه پيامبر اسلام

سبک زندگی اسلامی - آداب خواب شدن از ديدگاه پيامبر اسلام (ص) - ایجاد تمدن نوین اسلامی در ...

آرامش روح و روان از دیدگاه اسلام | یاد بگیر دات کام

در این نوشتار چند مورد از مهمترین نکاتی که در ایجاد آرامش روانی انسان موثر است اشاره ...

تحقیقات دانشجویان - تحقیق انقلاب اسلامی

بسم الله الرحمن الرحيم عنوان: تحقیق انقلاب اسلامی موضوع تحقیق: مشروعیت ...

چرا در اسلام سگ نجس است؟ | شهر سوال

قبل از هر چیز باید دانست که در اسلام علاوه بر حکم نجاست سگ، از نگهداری آن در خانه نیز ...

تحقیق - عيد سعيد غدير خم

عيد سعيد غدير خم. واقعه غدير حادثه اى تاريخى نيست كه در كنار ديگر وقايع بدان نگريسته شود.

suherfe.blogfa.com - کاروفناوری کَلاله

مطالب کمک درسی پودمان ۹ پرورش و نگه داری گیاهان. كاشت سبزی و صیفی. ازدیاد نباتات به ...

قرائت فراموش شده | محسن کدیور

بازخوانی نظریۀ علمای ابرار. تلقی اولیۀ اسلام شیعی از اصل امامت. امامت كانوني‌ترين ...

قرائت فراموش شده | محسن کدیور

بازخوانی نظریۀ علمای ابرار. تلقی اولیۀ اسلام شیعی از اصل امامت. امامت كانوني‌ترين ...

صفحه اصلی - daneshnameh.roshd.ir

توجه: از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها. برچسب های HTML در داخل ...

چرا در اسلام برده داری و كنیزداری ممنوع نشد؟ | شهر سوال

با عرض سلام آنچه باید مورد دقت قرار گیرد اینکه قضاوت در مورد یک مکتب از عمل افراد جدا ...

لحظه - تحقیق درباره بسم الله الرحمن الرحيم

لحظه - تحقیق درباره بسم الله الرحمن الرحيم - تراشیدم....پرستیدم....شکستم

منبع مقالات و تحقیق و پایان نامه - زندگینامه امام …

منبع مقالات و تحقیق و پایان نامه . بدون پرداخت پول، مقالات و پایان نامه های درخواستی ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

چكيده :اين تحقيق درشهرستان مرند انجام يافته است . در اين پژوهش 1027 نفر از دانش آموزان كه ...

درجستجوي آرامش - چهل حدیث در مورد ازدواج

درجستجوي آرامش - چهل حدیث در مورد ازدواج - آشنایی ودرنتیجه پیوند ازدواج وخدمتی ناچیز ...

پیمان عقبه اول و دوم چگونه انجام گرفت و مفاد آن چه …

پیامبر اسلام(ص) در راستای وظیفه تبلیغی خود به ملاقات شش نفر از انصار که به حجّ آمده ...

اسم چند پیامبر در قرآن كریم آمده است؟

سلام علی جان نام بیست و هفت پیامبرالهی در قران مجید ذکر شده است که اسامی آن ها به ترتیب ...

پیمان فتاحی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نام پیمان فتاحی (ایلیا م. رام‌الله) به صورت رسمی برای اولین بار در سال ۱۳۸۳ و در ...

صلح و دوستی در تاریخ اسلام | پایگاه خبری تحلیلی …

پیشگفتار: موضوع صلح و دوستی یکی از مسائل مهمی است که اسلام بر آن تأکید دارد، چرا که ...

۱۵ نکته جالب و خواندنی در مورد جن - راز های شیطان …

۱۵ نکته جالب و خواندنی در مورد جن: فراماسونها 13 راز مخفی دارند که در زمان عضویت در لژ ...

جوانی پيامبر (صلّی الله عليه و آله و سلّم)

باسمه تعالی . جوانی پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم ( چکیده: این مطلب که در ادامه ...

نقش امام حسن(ع) و امام حسين(ع) در فتح ايران | پایگاه …

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اين نوشتار در نقد بخشی از ديدگاه‏‌‌های نويسندگان ضد ...

تولد الناز شاکر دوست با تیپی کاملا متفاوت در

در همین راستا خلاصه خواسته های ملت ایران از صد سال قبل تا دیروز به عرض همین ملت شریف می ...

اثرات قیام امام حسین(ع) | وب سايت حجت الاسلام و …

چکیده با ژرف نگری در تاریخ اسلام، مخصوصا قیام جاویدانه امام حسین (ع) در سال 61 هجری قمری ...

معرفی و شرح مختصر کلیه روشهای تدریس برای …

مقاله در مورد شیوه های نوین تدریس ... معرفی و شرح مختصر کلیه روشهای تدریس برای معلمان و ...

پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی - حق گستر

تفسیر و اجرای معاهدات دوجانبۀ مالیاتی به علت عدم وجود رویۀ قضایی و ابهام در قواعد ...

زندگي نامه بزرگان وبلاگ مذهبي سایت مذهبی …

انفاق در قرآن. واژه انفاق، مصدر باب اِفعال، از ریشه نَفَقة است و در معنای آنچه خرج و ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (word) 18 صفحه

پاورپوینت خاندان شیرازی

دانلود پاورپوینت اصول برنامه ریزی بهداشتی - 210 اسلاید

پاورپوینت التهاب مفصلی (آرتریت )

پاورپوینت فصل ششم ریاضی نهم

دانلود مقاله ريشه‌هاي فقر و فساد

دانلود مقاله خانواده و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي

پاورپوینت دايره تجسس

طرح کارافرینی اتوماسیون حمل و نقل درون شهری تحت وب -تاکسی تلفنی

تحقیق در مورد زبان شناسي چيست و سطوح زبان شناسي

پاورپوینت ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار

تحقیق درمورد تفسیر المیزان سوره نساء

کارورزی علوم تربیتی

مقاله الگوریتم فلوید

تحقیق در مورد تحليل حقوقي جرم نشر اکاذيب در رسانه هاي جمعي

دانلود پاورپوینت مدير طرح بندي GridBagLayout - هشت اسلاید

تحقیق درمورد استان خوزستان

پاورپوینت در مورد افعال عربی 3812155

تحقیق در مورد زندگی نامه ابوریحان بیرونی (با فرمت word)

دانلود پاورپوینت الگوریتم کلونی زنبور عسل

تحقیق در مورد شرايط ضمن عقد يا عقد خارج لازم

تحقیق درباره روانشناسي هوش با فرمت ورد

تحقیق. شستی استاپ استارت و سلکتور سوئیچ های فرمان

تحقیق در مورد معادن زغالسنگ طبس 82 ص

دانلود پاورپوینت آیین زرتشت

دانلود تحقیق اقوام آريايي

پاورپوینت تفسیری بر نهج البلاغه

پاورپوینت درباره Hashingتلاقي کليدها در روش

تحقیق درمورد. بیماریهای واگیردار

پاورپوینتی در مورد جبردر ایتالیا