دانلود رایگان

مقاله درمورد اقتصاد كلان - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود اقتصاد کلان,تحقیق اقتصاد کلان,مقاله اقتصاد کلان,اقتصاد کلان

دانلود رایگان مقاله درمورد اقتصاد كلان دسته بندی : اقتصاد،

فرمت فایل: ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ )
فروشگاه کتاب : مرجع فایل
قسمتی از محتوای متن ...
تعداد صفحات : 20 صفحه
اقتصاد كلان كينزين اعتقاد اصلي كينزين اين بودكه ذاتاً اقتصادهاي بازار بي ثبات هستند توجه كينزين به نفوذ روح هاي حيواني در سرمايه گذاري به گرايش تصميم گيران خصوصي بر مي گردد كه خوش بيني زيادي را به همراه دارند و در سرمايه گذاري و توليد توسعه هايي را ايجاد مي كنند.
بسياري از نظريه پردازان چرخه تجارت معتقدند كه اين موضوع ناشي از فطرت و ذات ماهيت بشري مي باشد كه البته هرچه پيشرفت بالاتر باشد، سقوط نيز عميق تر خواهد بود.
كارخانه هايي كه توليد بيش از حد داشته و توسعه يافته اند در طول تغييرات شديد جهت گروه بندي مجدد، طرح فهرست اموال و غيره پيش از آنكه آمادگي ادامه اين نوسان شديد داشته باشند، به زمان كافي نياز دارند كه بيش از حد توسعه يافته و خرج نموده اند در طول نوسان شديد گروه بندي مجدد كرده اند و صاحبان فعاليت ها احتمالاً ديون خود را پيش از آنكه عرابة هزينه نمودن خوش بينانه را دوباره خواستار شوند، پرداخت نموده اند.
در فصل 9، بخشي را پيرامون شباهت ثبات سازي اقتصاد كلان بهمراه گراف از چرخه تجارت، آغاز نموديم كه نشان دهنده عدم ثبات در CTDP در طول زمان مي باشد.
شكل مذكور بعنوان شكل (a)26/12 تكرار شده است.
در حال حاضر مي توان مشاهده كرد كه اين موضوع به مدلي كه توسعه داده ايم شباهت بسياري دارد.
چرخه هاي تجارت را مي توان بعنوان يك اصل ايجاد شده بواسطه منحني ADE مشاهده نمود كه بصورت هميشگي در حال حركت مي باشد كه در اطراف و خارج مي تواند به عنوان سرمايه گذار و مصرف كننده مورد اطمينان در رشد و افول نوسانات مطرح باشد.
همانگونه كه در شكل (b)26/12 رئوس بواسطه نقطه A و قاعده ها بواسطه نقطه B در هردو گراف نشان داده شده اند.
در اين ميان سطح CTDP در حال نوسان مي باشد اما در وضعيت اشتغال كامل نمي ايستد.
اگر جهان به اين روش كار نمايد، دولت به كاهش رئوس و افزايش تقاضا در قاعده ها عمل مي كند و در نتيجه منحني ADE ثابت تر مانده كه بواسطه تقابل نوسانات در تقاضاي مستقل خصوصي مي باشد.
شكل 26/12 چرخه هاي تجارت اگر كارخانه ها و صاحبان فعاليت ها به موضوعات متغير اعتماد و دقت، مغرور باشند علم اقتصاد بمنظور نوسان ميان رئوس (نقطه A) و قاعده ها (نقطه B) گرايش اصولي خواهد داشت.
اين رويكرد چرخه هاي تجارت هميشگي، ديدگاه جهاني متفاوت اصولي مي باشد كه به آن تأكيد زيادي نمي كنيم كه البته مي تواند از آن دسته چرخه هايي باشند كه كاهش علم اقتصادي را در معادله اشتغال كامل فرض مي كند.