دانلود رایگان

شناسایی عوامل موثر بر مطالبات معوق در بانک انصار )مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی( - دانلود رایگاندانلود رایگان شناسایی عوامل موثر بر مطالبات معوق در بانک انصار )مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی(

دانلود رایگان شناسایی عوامل موثر بر مطالبات معوق در بانک انصار )مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی( در شيوههای نوين بانكداری، مؤلفههای متعددی وجود دارند كه بر روند افزايش منابع پولي بانكها و مؤسسات مالي تأثير ميگذارند. بنابراين شناسايي و تعيين
ميزان تأثير و نوع ارتباط اين مؤلفه ها با موفقيت بانكها در تجهيز منابع پولي و افزايش ميزان نقدينگي آنها و نيز بررسي عوامل افزايش ميزان تسهيلاتي كه معوق
ميشوند و ضرر و زياني كه از اين بابت گريبانگير نظام بانكي ميگردد كاملاً ضروری است.
تحقيق حاضر نيز به منظور بررسي عوامل مؤثر بر ايجاد مطالبات معوق در شبكهي بانكي بانک انصار انجام گرفته است كه جامعهي آماری آن كاركنان بانک انصار
در شعبه های مختلف استان آذربايجان غربي بوده و با توجه به تعداد 200 نفر كل كاركنان تعداد 115 پرسشنامه تكميل شده برای تحليل دادههای منتج از
پرسشنامه های جمع آوری شده، از نرم افزار آماری SPSS نسخه ی شماره ی 16 كمک گرفته شد و با استفاده از اين نرم افزار، برای بررسي روابط معني داری
مابين متغيرهای مستقل و وابسته ی تحقيق، از ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديد. دليل اين امر نيز به فاصلهای بودن مقياس اندازهگيری آنها برميگردد.
نتايج و يافته های حاصل از تحليلهای آماری داده های جمع آوری شدهي تحقيق در دو سطح قابل ارايه بود كه سطح اول نتايج اطلاعات بدست آمده در خصوص
ويژگي های جمعيت شناختي يا متغيرهای زمينه ای كه به نمونه ی پاسخگويان اشاره داشت و در سطح دوم نتايج نيز به ارايه ی اطلاعات پيرامون متغيرهای
وثيقهي و سوابق تعاملات بانكي مشتريان متقاضي تسهيلات اصلي پژوهش و ارتباط معني دار مابين آنها پرداخته شده است كه بعد از انجام مراحل عوامل
از بيشترين عوامل تآثيرگذار بر ميزان مطالبات معوق ميباشد عدم استفاده از فنآوری های جديد از ديدگاه مديران و كاركنان بانک انصار و دريافتي از مشتری
كه جهت كاهش اين عوامل )داشتن بانک اطلاعاتي دقيق و قوی در مورد اعتبار مشتريان و ضامن آنها، توجه به ظرفيتهای اعتباری اشخاص، توجه به اعتبار وثايق
و سهلالمعامله بودن آنها، تشكيل تيمهای نظارتي با تخصص های مختلف جهت نظارت و كنترل بهتر تسهيلات پرداختي به عنوان پيشنهاد مطرح گرديد
كليد واژه عوامل، مطالبات معوق، بانک، مؤثر، تسهيلات


شناسایی عوامل موثر بر مطالبات معوق در بانک انصار )مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی(


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق تسهیلات در

... استان آذربایجان غربی ... مطالبات معوق در بانک ... عوامل موثر بر مطالبات ...

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

... شناسایی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق در بانک انصار استان آذربایجان غربی انجام ...

مطالبات معوق بانک ها: عوامل، مولفه ها و راهکارها

... مطالبات معوق در بانک ... عوامل موثر بر مطالبات معوق بانک تجارت. مطالعه موردی استان ...

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

... مطالعه موردی ( بانک ... عوامل موثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی و کاهش مطالبات معوق ...

عوامل تاثیر گذار بر مطالبات معوق بانکها - پایان نامه ...

... ، شناسایی عوامل موثر بر ... موثر بر مطالبات معوق در ... مطالعه موردی(بانک ... در ...

ارائه مدل ریسک اعتباری در بانک صادرات

... در بانک ها را می ... عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی ، مطالعه موردی بانک ...

بانک پرسشنامه - پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر

شناسایی عوامل موثر بر پذیرش ... ( مطالعه موردی: ... در بانک مسکن استان آذربایجان غربی .

بانک پرسشنامه - پرسشنامه بررسی عملکرد شرکت های اقماری در ...

... در مرحله مطالبات معوق ... عوامل موثر بر ... مسکن استان آذربایجان غربی .

بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه …

... ایجاد مطالبات معوق در بانک ... شناسایی عوامل موثر بر ... در بانک انصار استان ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل > امور پژوهشی > …

... بر مطالبات معوق ... شناسایی عوامل موثر بر خرید ... ( مطالعه موردی بانک ...

نمونه سوالات درس روش تحقیق در مدیریت ورزشی رشته مدیریت ورزشی

آناتومی تمرینات قدرتی

برنامه ريزي و مديريت استراتژيك با رويكرد تدوين استراتژي

کاربینی تربیت بدنی

مقاله با عنوان: اثرات ورزش بر بیماری های قلبی‎

پاورپوینت خستگی و بازگشت به حالت اولیه (ریکاوری)

تحقیق در مورد ورزش پاورلیفتینگ

فرآیند انتخاب شهرمیزبان بازی های المپیک

دانلود تحقیق ورزش سالمندان

دانلود جدول سوات( SWOT) منطقه 12 شهر تهران

دانلود کتاب مبانی نظری و فرایند طراحی شهری دکتر پاکزاد با تخفیف ویژه

دانلود طرح تفصیلی مناطق 1 و 3 شهر اصفهان

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی منطقه 2 تهران

دانلود گزارش شناخت و مطالعات طرح‌های توسعه منطقه 12 تهران

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه نویسی- دکتر غلامرضا خاکی

دانلود طرح تفصیلی منطقه 5 اصفهان

دانلود نقشه شهر جدید اندیشه با رزولوشون بسیار بالا+ نقشه راه های دسترسی شهر جدید اندیشه

دانلود نقشه کامل اتوکد طرح تفصیلی شهر ساری

دانلود خلاصه گزارش طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن

کتاب مسکن حداقل (دکتر محسن حبیب- زهرا اهری)

دانلود پایان نامه دکتری ارائه الگوی مناسب مکان گزینی مراکز خدمات شهری با تحقیق در مدل ها و gis شهری با تخفیف 75 درصدی

دانلود پروژه سمینار شهرسازی با موضوع بکارگیری توسعه رهیافت محلات نو- سنتی(TND ) در سامناندهی اراضی خاکستری

دانلود شیپ فایل GIS محدوده مناطق شهری تهران

دانلود نقشه GIS منطقه 12 تهران

سوالات درس معماری ایران و جهان آزمون های جامع تورلیدری مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 با پاسخ تشریحی

پاورپوینت طرح هادی روستای قلعه نو(بخش جزینک)

جزوه پستانداران نویسنده هوشنگ ضیایی

سوالات درس شناخت صنعت گردشگری آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب بهمن 94 و مرداد 95 و بهمن 95 با پاسخ تشریحی

پکیج کل سوالات آزمون های جامع مدیریت فنی بند ب

جزوه درسی سیاست گذاری ( کارشناسی ارشد)