دانلود رایگان

دانلود گزارش کارآموزی در نمايندگي سايپا - دانلود رایگاندانلود رایگان نمایندگی سایپا یک فایل کامل و جامع بوده که برای دانلود شما عزیزان قرار داده شده است.

دانلود رایگان دانلود گزارش کارآموزی در نمايندگي سايپا عنوان: نمايندگي سايپا
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 69
خلاصه آنچه در گزارش کارآموزی نمايندگي سايپا می خوانید :در موتور اتومبيل ها با وجود هواكش ، فيلتر روغن و توري ها، با ذرات خاك و براده فلزات وارد موتور ميشوند . مقداري از اين جرم ها ، وارد سيستم روغنكاري شده و روي ياتاقان ها مينشيند . در صورتيكه اين ذرات از ماده سفت وسخت باشند ، روي ميل لنگ خط انداخته و به ياتاقان ها نيز صدمه مي رسانند . لذا مواد ياتاقاني بايستي طوري باشد تا بتواند اين جرم ها را در خود جاي داده و مانع از خط خوردگي روي ميل لنگ گردد .
4 ـ مقاومت در مقابل خورندگي ـ در اثر عمل احتراق در موتور ها ، مواد خورنده توليد ميگردد كه براي فلزات مضر است . هم چنين بنزين هاي بدون سرب ، خاصيت شيميائي روغن را تغيير داده و حالت خورندگي ياتاقان ها را افزايش ميدهد . لذا بايستي روغن موتور را پس از كاركرد معيني عوض نمود . تركيبات ياتاقان ها نيز بايستي طوري باشد تا در مقابل خورندگي مقاومت نمايد . مثلا سال ها قبل از ياتاقان هاي مسي وسربي استفاده ميشده ولي امروزه بيشتر ياتاقان هاي آلومينيومي وسربي مصرف ميگردد . زيرا اين نوع ياتاقان ها در مقابل خورندگي بهتر مقاومت مي كنند.
5 ـ قابليت هدايت حرارتي ـ اصولا كليه ياتاقان ها در اثر گردش ميل لنگ يا ميل سوپاپ ايجاد حرارت مي كنند . لذا مواد ياتاقاني بايستي داري قابليت هدايت حرارتي بيشتري باشد تا بتواند حرارت توليد شده را به شاتون ها يا ثابت ها انتقال دهد .
6 ـ سائيدگي ـ مواد ياتاقاني بايد از جنس سفت وسخت باشد تا بزودي سائيده نشود . ضمنا نبايد سفتي آن زياد گردد . زيرا خاصيت پذيرش ذرات آن كم شده و سبب سائيدگي غير معمول لنگ هاي ميل لنگ ميگردد .
پوسته ياتاقان هاي ثابت موتور داراي سوراخي است كه اين سوراخ در امتداد مجراي روغن بلوك موتور قرار دارد . روغن از اين سوراخ به مجراهاي روغن ميل لنگ وارد شده و سطح كليه ياتاقانها را روغنكاري مي نمايد. سپس اين روغن به لبه ياتاقانها رسيده و به كارتر موتور برميگردد .
يكي از وظايف دستگاه روغنكاري ، تهيه لايه روغن بين پوسته ياتاقانها ، وثابت ها ومتحرك هاي ميل لنگ بوده واز تماس دو فلز جلوگيري مي كند . هم چنين روغنكاري سبب خنك شدن ياتاقانها ميشود. بدين ترتيب روغن خنك پس از ورود به ياتاقان ها ، حرارت توليد شده را جذب كرده وگرم ميگردد . سومين عمل دستگاه روغنكاري ، شستشوي ذرات معلق وگرد وخاك بوده و اين جرم ها را به كارتر موتور برگردانيده ويا در فيلتر روغن جمع آوري مي نمايد .
بين پوسته ياتاقان ها ولنگ ميل لنگ وثابت ها، خلاصي مجازي وجود دارد كه اصطلاحاً اين خلاصي را فاصله روغن نيز ميگويند . هر چه اين خلاصي بيشتر باشد ، روغن بسرعت از ياتاقانها خارج ميشود . اندازه اين خلاصي در موتور هاي مختلف متفاوت بوده ورقم 0015/0 اينچ ( 035/0 ميليمتر ) بيشتر معمول است . درصورتيكه اين خلاصي دو برابر 003/0 يا 075/0 ميليمتر گردد ، مقدار ريزش روغن 5برابر ميشود . اگر خلاصي 006/0 اينچ يا15/0 ميليمتر شود مقدار ريزش روغن 25 برابر خواهد بود .
افزايش خلاصي روغن ، سبب نرسيدن روغن به ياتاقان هاي مجاور ميگردد . زيرا پمپ روغن فقط مقدار معيني از روغن را ميتواند جابجا كند . در نتيجه بيشتر روغن ها از ياتاقان هاي نزديك مجراي روغن بيرون ريخته وبه ياتاقان هاي دور تر كمتر روغن مي رسد .
كاهش خلاصي روغن ياتاقان ها ،سبب ميشود كه عمل روغنكاري درست انجام نگرفته و سائيدگي انها سريع تر شود . همچنين مقدار روغني كه بديواره سيلندر پاشيده ميشود كافي نبوده وروغنكاري ديواره سيلندر ها ورينگ هاي پيستون درست انجام نشود .
لازم بتذكر است كه درصورت نرسيدن روغن به ياتاقانها ممكن است فقط يكي يا دو عدد از ياتاقان ها صدمه ديده و بقيه سالم باشند .
20 ـ علل صدمه ديدن ياتاقان ها
نتيجه 1 ـ نرسيدن روغن به ياتاقان ها ـ در صورت نرسيدن روغن يا كم شدن مقدار آن بعلت تماس دو فلز ( بيت ياتاقان و لنگ ميل لنگ ) ، ياتاقان ها داغ شده و مواد ياتاقاني روي آن ذوب واز بين ميرود . سپس پوسته ياتاقان ها به ميل لنگ چسبيده وحتي ممكن است كه شاتون را نيز شكسته و از بلوك موتور بيرون بزند . علت نرسيدن روغن به ياتاقانها علاوه بر افزايش يا كاهش خلاصي روغن ياتاقان ها ، ممكن است در اثر بسته بودن لوله هاي روغن ، نقص اويل پمپ ، نقص دستگاه تنظيم فشار و يا كمي روغن در كارتر موتور باشد .
در ضمن پس از تعمير اساسي وجمع كردن موتور ، با وجود روغن در كارتر ، ياتاقان ها روغن نداشته ويا اينكه مقدار آن كم ميباشد . در اين صورت استارت زدن و روشن كردن موتور ممكن است كه به ياتاقان ها صدمه برساند . لذا در كارگاه هاي مجهز قبل از روشن كردن موتور ، بوسيله دستگاه مخصوصي ، سيستم روغنكاري را با روغن پر مي كنند .
2 ـ وجود ذرات خارجي در روغن ـ مواد خارجي يا بصورت ذرات خاك يا بصورت براده هاي فلزات ( چدن ـ فولاد ومواد ياتاقاني ) در روغن موتور وارد ميشود .
براده هاي فلزات كه معمولا از سائيده شدن قطعات متحرك موتور ، از قبيل خيز بادامك هاي ميل سوپاپ ، تايت ها ، دنده هاي جلو موتور ، دنده هاي اويل پمپ ، انگشتي هاي سوپاپ ، ميل تايپت ها ، ديواره هاي سيلندر ، رينگ هاي پيستون وغيره توليد ميگردد. اين مواد بوسيله روغن موتور شسته شده و هنگام تعويض فيلتر و روغن ، خارج ميگردد . براده هاي فلزات كه هنگام تراشكاري ، بوجود ميآيد بايستي قبل از بستن موتور كاملاً شستشو داده شود .
اگر ذرات درشت بر روي ياتاقان ها نشسته باشد ، فلز ياتاقان را به سمت بالا فشار داده و سطح ياتاقاني را كم مي كند . در صورتيكه اين ذرات خيلي درشت باشند ، با حركت ميل لنگ ، بر روي ياتاقان ها و ميل لنگ شيار انداخته و يا باعث كنده شدن مواد ياتاقاني ميشود .
4 ـ كونيك ( مخروطي )بودن لنگ ميل لنگ ـ در صورت كونيك بودن لنگ ها ، بيشتر باربه يك قسمت ياتاقان وارد ميشود . در نتيجه اين قسمت بيشتر داغ شده و مواد ياتاقاني آن از بين ميرود . اين حالت نبايستي با وضعي كه در اثر كجي شاتون بوجود مي آيد اشتباه شود . زيرا در صورت كونيك بودن لنگ هاي ميل لنگ ، هر دو نصفه ياتاقان در همان سمت صدمه خواهد ديد . در حاليكه كجي شاتون باعث از بين رفتن دو طرف مقابل ميگردد .
5 ـ وجود مواد خارجي در پشت پوسته ياتاقان ها ـ اگر ذرات خاك بين پوسته ياتاقان و كپه مربوطه قرار گيرد . سبب ميشود كه ياتاقان در محل خود بطور صحيح ننشيند . در اين صورت خلاصي روغن كم شده و هم چنين فضاي خالي در پشت پوسته ياتاقان بوجود ميآيد . اين عمل از خنك شدن ياتاقان ها جلوگيري مي كند .هر دو مورد باعث صدمه ديدن ياتاقان ها ميشود .
6 ـ جابجا شدن كپه ها ( شاتون ها و ثابت ها ) هنگام بستن موتور ممكن است كه كپه هاي شاتون ها يا ثابت ها بر عكس خسته شوند . در اين صورت پوسته ياتاقان ها در جاي خود درست ننشسته و ياتاقان ها صدمه خواهند ديد .
7 ـ پيچيدگي بلوك موتور ـ در صورت پيچيدگي بلوك موتور ، ممكن است خط مركزي ثابت ها در يك امتداد نبوده واز سنتر خارج شده باشند . لذا موتوري كه با اين نوع بلوك پيچيده كار كند ياتاقان هاي آن صدمه خواهد ديد . اگر مقدار پيچيدگي بلوك كم باشد ميتوان بوسيله دستگاه ثابت تراش ، آنها را تراش داده و باندازه استاندارد رسانيد و در ضمن ثابت ها نيز در يك امتداد قرار خواهند گرفت .
بخشی از فهرست مطالب گزارش کارآموزی نمايندگي سايپاسيستم سوخت رساني بنزيني
علت تركيدن سر سيلندر و سيلندر :
دليل نفوذ آب به داخل اطاق احتراق
دلايل كمپرس در قسمتهاي موتور
علت فيلر گيري سوپاپ ها :
تعمير سوپاپ وسر سيلندر موتور
1 ـ عيب هاي سوپاپ
ـ تعمير سوپاپ ها
در آوردن و جا زدن گايد سوپاپ
4 ـ تعمير ترك هاي سيلندر
چرخ دنده هاي جلو موتور و طرز تنظيم آنها
1 ـ علامت هاي تايمينگ روي چرخ دنده ها
2ـ تايمينگ سوپاپ ها در موتورها ئي كه عوض زنجير از تسمه استفاده شده است
3 ـ دياگرام باز و بسته شدن سوپاپ ها
روش تعيين نقطه مرگ بالا در موتور ها
5 ـ روش تعيين نقطه باز شدن سوپاپ هوا ( بر روي پلي جلو موتور يا فلايويل)
تشخيص نقطه دقيق باز شدن سوپاپ ها
7 ـطرز جا انداختن چرخ دنده هاي جلو موتور در حالتي كه علامت تايمينگ نداشته باشد .
تعمير شاتون،ميل لنگ و ياتاقانها
1- كليات مربوط به شاتون و گجن پين
پيستونها و شاتونها در پنج حالت بوسيله گجن پين با هم بسته مي شوند:
2- كج گيري شاتون
3-بوش گجن پين
4-سنگ زدن كپه شاتون
5-تراش و سنگ زني شاتون
6-شرح دستگاه شاتون تراش
7-كليات مربوط به ميل لنگ
8-اندازه گيري قطر ثابتها و متحركهاي ميل لنگ
9-اندازه هاي اندرسايز ميل لنگ
10-كج گيري ميل لنگ
سنگ زدن ميل لنگ
12 ـ ترميم ياتاقان هاي ميل لنگ
2-روش فلز پاشي
جوشكاري ميل لنگ هاي شكسته
14 ـ تشخيص ترك هاي ميل لنگ
يادآوري:
تراش ثابت ها
ساختمان ياتافان ها
موادياتاقاني
18 ـ مشخصات ياتاقان ها
3 ـ توانائي پذيرش ذرات و جرم ها روي ياتاقان ها :
روغنكاري ياتاقان ها
علل صدمه ديدن ياتاقان ها


کارورزی در نمایندگی سایپا


گزارش کار در نمایندگی سایپا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه