دانلود رایگان

دانلود گزارش کارآموزی در نمايندگي سايپا - دانلود رایگاندانلود رایگان نمایندگی سایپا یک فایل کامل و جامع بوده که برای دانلود شما عزیزان قرار داده شده است.

دانلود رایگان دانلود گزارش کارآموزی در نمايندگي سايپا عنوان: نمايندگي سايپا
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 69
خلاصه آنچه در گزارش کارآموزی نمايندگي سايپا می خوانید :در موتور اتومبيل ها با وجود هواكش ، فيلتر روغن و توري ها، با ذرات خاك و براده فلزات وارد موتور ميشوند . مقداري از اين جرم ها ، وارد سيستم روغنكاري شده و روي ياتاقان ها مينشيند . در صورتيكه اين ذرات از ماده سفت وسخت باشند ، روي ميل لنگ خط انداخته و به ياتاقان ها نيز صدمه مي رسانند . لذا مواد ياتاقاني بايستي طوري باشد تا بتواند اين جرم ها را در خود جاي داده و مانع از خط خوردگي روي ميل لنگ گردد .
4 ـ مقاومت در مقابل خورندگي ـ در اثر عمل احتراق در موتور ها ، مواد خورنده توليد ميگردد كه براي فلزات مضر است . هم چنين بنزين هاي بدون سرب ، خاصيت شيميائي روغن را تغيير داده و حالت خورندگي ياتاقان ها را افزايش ميدهد . لذا بايستي روغن موتور را پس از كاركرد معيني عوض نمود . تركيبات ياتاقان ها نيز بايستي طوري باشد تا در مقابل خورندگي مقاومت نمايد . مثلا سال ها قبل از ياتاقان هاي مسي وسربي استفاده ميشده ولي امروزه بيشتر ياتاقان هاي آلومينيومي وسربي مصرف ميگردد . زيرا اين نوع ياتاقان ها در مقابل خورندگي بهتر مقاومت مي كنند.
5 ـ قابليت هدايت حرارتي ـ اصولا كليه ياتاقان ها در اثر گردش ميل لنگ يا ميل سوپاپ ايجاد حرارت مي كنند . لذا مواد ياتاقاني بايستي داري قابليت هدايت حرارتي بيشتري باشد تا بتواند حرارت توليد شده را به شاتون ها يا ثابت ها انتقال دهد .
6 ـ سائيدگي ـ مواد ياتاقاني بايد از جنس سفت وسخت باشد تا بزودي سائيده نشود . ضمنا نبايد سفتي آن زياد گردد . زيرا خاصيت پذيرش ذرات آن كم شده و سبب سائيدگي غير معمول لنگ هاي ميل لنگ ميگردد .
پوسته ياتاقان هاي ثابت موتور داراي سوراخي است كه اين سوراخ در امتداد مجراي روغن بلوك موتور قرار دارد . روغن از اين سوراخ به مجراهاي روغن ميل لنگ وارد شده و سطح كليه ياتاقانها را روغنكاري مي نمايد. سپس اين روغن به لبه ياتاقانها رسيده و به كارتر موتور برميگردد .
يكي از وظايف دستگاه روغنكاري ، تهيه لايه روغن بين پوسته ياتاقانها ، وثابت ها ومتحرك هاي ميل لنگ بوده واز تماس دو فلز جلوگيري مي كند . هم چنين روغنكاري سبب خنك شدن ياتاقانها ميشود. بدين ترتيب روغن خنك پس از ورود به ياتاقان ها ، حرارت توليد شده را جذب كرده وگرم ميگردد . سومين عمل دستگاه روغنكاري ، شستشوي ذرات معلق وگرد وخاك بوده و اين جرم ها را به كارتر موتور برگردانيده ويا در فيلتر روغن جمع آوري مي نمايد .
بين پوسته ياتاقان ها ولنگ ميل لنگ وثابت ها، خلاصي مجازي وجود دارد كه اصطلاحاً اين خلاصي را فاصله روغن نيز ميگويند . هر چه اين خلاصي بيشتر باشد ، روغن بسرعت از ياتاقانها خارج ميشود . اندازه اين خلاصي در موتور هاي مختلف متفاوت بوده ورقم 0015/0 اينچ ( 035/0 ميليمتر ) بيشتر معمول است . درصورتيكه اين خلاصي دو برابر 003/0 يا 075/0 ميليمتر گردد ، مقدار ريزش روغن 5برابر ميشود . اگر خلاصي 006/0 اينچ يا15/0 ميليمتر شود مقدار ريزش روغن 25 برابر خواهد بود .
افزايش خلاصي روغن ، سبب نرسيدن روغن به ياتاقان هاي مجاور ميگردد . زيرا پمپ روغن فقط مقدار معيني از روغن را ميتواند جابجا كند . در نتيجه بيشتر روغن ها از ياتاقان هاي نزديك مجراي روغن بيرون ريخته وبه ياتاقان هاي دور تر كمتر روغن مي رسد .
كاهش خلاصي روغن ياتاقان ها ،سبب ميشود كه عمل روغنكاري درست انجام نگرفته و سائيدگي انها سريع تر شود . همچنين مقدار روغني كه بديواره سيلندر پاشيده ميشود كافي نبوده وروغنكاري ديواره سيلندر ها ورينگ هاي پيستون درست انجام نشود .
لازم بتذكر است كه درصورت نرسيدن روغن به ياتاقانها ممكن است فقط يكي يا دو عدد از ياتاقان ها صدمه ديده و بقيه سالم باشند .
20 ـ علل صدمه ديدن ياتاقان ها
نتيجه 1 ـ نرسيدن روغن به ياتاقان ها ـ در صورت نرسيدن روغن يا كم شدن مقدار آن بعلت تماس دو فلز ( بيت ياتاقان و لنگ ميل لنگ ) ، ياتاقان ها داغ شده و مواد ياتاقاني روي آن ذوب واز بين ميرود . سپس پوسته ياتاقان ها به ميل لنگ چسبيده وحتي ممكن است كه شاتون را نيز شكسته و از بلوك موتور بيرون بزند . علت نرسيدن روغن به ياتاقانها علاوه بر افزايش يا كاهش خلاصي روغن ياتاقان ها ، ممكن است در اثر بسته بودن لوله هاي روغن ، نقص اويل پمپ ، نقص دستگاه تنظيم فشار و يا كمي روغن در كارتر موتور باشد .
در ضمن پس از تعمير اساسي وجمع كردن موتور ، با وجود روغن در كارتر ، ياتاقان ها روغن نداشته ويا اينكه مقدار آن كم ميباشد . در اين صورت استارت زدن و روشن كردن موتور ممكن است كه به ياتاقان ها صدمه برساند . لذا در كارگاه هاي مجهز قبل از روشن كردن موتور ، بوسيله دستگاه مخصوصي ، سيستم روغنكاري را با روغن پر مي كنند .
2 ـ وجود ذرات خارجي در روغن ـ مواد خارجي يا بصورت ذرات خاك يا بصورت براده هاي فلزات ( چدن ـ فولاد ومواد ياتاقاني ) در روغن موتور وارد ميشود .
براده هاي فلزات كه معمولا از سائيده شدن قطعات متحرك موتور ، از قبيل خيز بادامك هاي ميل سوپاپ ، تايت ها ، دنده هاي جلو موتور ، دنده هاي اويل پمپ ، انگشتي هاي سوپاپ ، ميل تايپت ها ، ديواره هاي سيلندر ، رينگ هاي پيستون وغيره توليد ميگردد. اين مواد بوسيله روغن موتور شسته شده و هنگام تعويض فيلتر و روغن ، خارج ميگردد . براده هاي فلزات كه هنگام تراشكاري ، بوجود ميآيد بايستي قبل از بستن موتور كاملاً شستشو داده شود .
اگر ذرات درشت بر روي ياتاقان ها نشسته باشد ، فلز ياتاقان را به سمت بالا فشار داده و سطح ياتاقاني را كم مي كند . در صورتيكه اين ذرات خيلي درشت باشند ، با حركت ميل لنگ ، بر روي ياتاقان ها و ميل لنگ شيار انداخته و يا باعث كنده شدن مواد ياتاقاني ميشود .
4 ـ كونيك ( مخروطي )بودن لنگ ميل لنگ ـ در صورت كونيك بودن لنگ ها ، بيشتر باربه يك قسمت ياتاقان وارد ميشود . در نتيجه اين قسمت بيشتر داغ شده و مواد ياتاقاني آن از بين ميرود . اين حالت نبايستي با وضعي كه در اثر كجي شاتون بوجود مي آيد اشتباه شود . زيرا در صورت كونيك بودن لنگ هاي ميل لنگ ، هر دو نصفه ياتاقان در همان سمت صدمه خواهد ديد . در حاليكه كجي شاتون باعث از بين رفتن دو طرف مقابل ميگردد .
5 ـ وجود مواد خارجي در پشت پوسته ياتاقان ها ـ اگر ذرات خاك بين پوسته ياتاقان و كپه مربوطه قرار گيرد . سبب ميشود كه ياتاقان در محل خود بطور صحيح ننشيند . در اين صورت خلاصي روغن كم شده و هم چنين فضاي خالي در پشت پوسته ياتاقان بوجود ميآيد . اين عمل از خنك شدن ياتاقان ها جلوگيري مي كند .هر دو مورد باعث صدمه ديدن ياتاقان ها ميشود .
6 ـ جابجا شدن كپه ها ( شاتون ها و ثابت ها ) هنگام بستن موتور ممكن است كه كپه هاي شاتون ها يا ثابت ها بر عكس خسته شوند . در اين صورت پوسته ياتاقان ها در جاي خود درست ننشسته و ياتاقان ها صدمه خواهند ديد .
7 ـ پيچيدگي بلوك موتور ـ در صورت پيچيدگي بلوك موتور ، ممكن است خط مركزي ثابت ها در يك امتداد نبوده واز سنتر خارج شده باشند . لذا موتوري كه با اين نوع بلوك پيچيده كار كند ياتاقان هاي آن صدمه خواهد ديد . اگر مقدار پيچيدگي بلوك كم باشد ميتوان بوسيله دستگاه ثابت تراش ، آنها را تراش داده و باندازه استاندارد رسانيد و در ضمن ثابت ها نيز در يك امتداد قرار خواهند گرفت .
بخشی از فهرست مطالب گزارش کارآموزی نمايندگي سايپاسيستم سوخت رساني بنزيني
علت تركيدن سر سيلندر و سيلندر :
دليل نفوذ آب به داخل اطاق احتراق
دلايل كمپرس در قسمتهاي موتور
علت فيلر گيري سوپاپ ها :
تعمير سوپاپ وسر سيلندر موتور
1 ـ عيب هاي سوپاپ
ـ تعمير سوپاپ ها
در آوردن و جا زدن گايد سوپاپ
4 ـ تعمير ترك هاي سيلندر
چرخ دنده هاي جلو موتور و طرز تنظيم آنها
1 ـ علامت هاي تايمينگ روي چرخ دنده ها
2ـ تايمينگ سوپاپ ها در موتورها ئي كه عوض زنجير از تسمه استفاده شده است
3 ـ دياگرام باز و بسته شدن سوپاپ ها
روش تعيين نقطه مرگ بالا در موتور ها
5 ـ روش تعيين نقطه باز شدن سوپاپ هوا ( بر روي پلي جلو موتور يا فلايويل)
تشخيص نقطه دقيق باز شدن سوپاپ ها
7 ـطرز جا انداختن چرخ دنده هاي جلو موتور در حالتي كه علامت تايمينگ نداشته باشد .
تعمير شاتون،ميل لنگ و ياتاقانها
1- كليات مربوط به شاتون و گجن پين
پيستونها و شاتونها در پنج حالت بوسيله گجن پين با هم بسته مي شوند:
2- كج گيري شاتون
3-بوش گجن پين
4-سنگ زدن كپه شاتون
5-تراش و سنگ زني شاتون
6-شرح دستگاه شاتون تراش
7-كليات مربوط به ميل لنگ
8-اندازه گيري قطر ثابتها و متحركهاي ميل لنگ
9-اندازه هاي اندرسايز ميل لنگ
10-كج گيري ميل لنگ
سنگ زدن ميل لنگ
12 ـ ترميم ياتاقان هاي ميل لنگ
2-روش فلز پاشي
جوشكاري ميل لنگ هاي شكسته
14 ـ تشخيص ترك هاي ميل لنگ
يادآوري:
تراش ثابت ها
ساختمان ياتافان ها
موادياتاقاني
18 ـ مشخصات ياتاقان ها
3 ـ توانائي پذيرش ذرات و جرم ها روي ياتاقان ها :
روغنكاري ياتاقان ها
علل صدمه ديدن ياتاقان ها


کارورزی در نمایندگی سایپا


گزارش کار در نمایندگی سایپا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت مکان یابی اراضی صنعتی.PPT

تحقیق درمورد بررسي فراواني و تنوع مشكلات رفتاري و روان شناختي دانش آموزان

دانلود مقاله ايجاد انگيزه در ادامه تحصيل معلمان

تحقیق درباره: انتخاب همسر

تحقیق درباره روشهای تمرینی متنوع کاربردی د رمدرسه

تحقیق در مورد ويروس 50 ص

دانلود پروپوزال رشته اقتصاد کشاورزی

دانلود فایل کارآفرینی پرورش شتر مرغ

تحقیق در مورد موزه ميرعماد

دانلود پاورپوینت نقد ویلای میریا

تحقیق درباره شناخت حوق بين الملل 70 ص

تحقیق درمورد برش کاری قوس پلاسما ‏

تحقیق درباره زن و پوشش اسلامی

پاورپوینت شناخت و تحلیل اجزای ساختمان 25 اسلاید

تحقیق درباره ویروس چیست

دانلود گزارش كارآموزي در مجتمع فولاد اهواز

تحقیق درمورد مولوی و استعاره های عشق 10 ص

تحقیق درباره عرفان و نیاز به معنویت در جامعه امروز

شخصیت فرد 17 ص

پست چیست؟

تحقیق درمورد بررسي ماهيتي جرم كلاهبرداري رايانه‌اي در حقوق كيفري

مقاله در مورد آمادگی جسمانی

مبادلات تجاری ایران و اروپا از نگاه آمار 23ص

دانلود فایل طرح درس سالانه هدیه های آسمانی چهارم ..

دانلود فایل اقدام پژوهی حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم

تحقیق در مورد اعجایب قرآن

تحقیق در مورد زلزله 33 ص

اعتدال و ميانه‏روى در اسلام (1)

تحقیق درمورد لایحه اصلاح قانون تجارت فرآيند و اصول تدوين و نوآوري‌ها