دانلود رایگان

گزارش کارآموزی آفت کشها - دانلود رایگاندانلود رایگان آفات, آفت کش ها, آفلاتوکسین, انواع سم و مسمومیت‌ها, تاریخچه سمشناسی, تحقیق آفت کش ها, دانلود گزارش کارآموزی آفت کش ها, گزارش کارآموزی آفت کش ها

دانلود رایگان گزارش کارآموزی آفت کشها گزارش کارآموزی آفت کشها
فرمت word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات110صفحه
فهرست مطالب
شرح وظایف بخش تحقیقات آفتکشها
اصول کروماتوگرافی لایه نازک
دستگاه کروماتوگرافی گازی
آشکار سازها
پارامترهای مهم در کروماتوگرافی گازی
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
محلول سازی
روش کار با دستگاه GC
امولسیون شونده ها
تاریخچه سمشناسی
انواع سم و مسمومیت ها
تاریخچه مایکوتوکسینها
طبقه بندی- مایکوتوکسینها
شرایط رشد قارچ و تولید مایکوتوکسین
قارچهای مزرعه ای
قارچهای انباری
تاریخچه آفلاتوکسین
استخراج آفلاتوکسین به کمک حلالها
خواص بیولوژیکی آفلاتوسینها
روش های تشخیص، تخلیص و شناسایی آفلاتوکسینها
فاکتورهای موثر در تولید آفلاتوکسین
خواص شیمیایی آفلاتوکسین
انواع آفلاتوکسین
مکانیزم صدمه آفلاتوکسین از دیدگاه سمشناسی
مقاومت آفات به سموم- تکنیکهای سمپاشی
تاریخچه مقاومت آفات در برابر سموم
محاسبه
آزمایشگاه زیست سنجی
تقسیم بندی روش های حساسیت استاندارد FAO
استاندارد کردن نمونه های آزمایشگاهی
استاندارد کردن حشرات مورد آزمایشگاهی
مکانیزم و مدیریت آفات در مقابل سموم
سیستم هیدرولیز
استراتژیهای مدیریت مقاومت
عوامل موثر در مبارزه شیمیایی
فرمولاسیون
میزان ماده موثر در واحد سطح
زمان مناسب سمپاشی
میزان مصرف محلول سم در واحد سطح
کالیبراسیون
نحوه کنترل کار سمپاشها ارزیابی عملیات مبارزه شیمیایی
مشخصات و نحوه کار یک دستگاه سمپاش جدید
ابرپاش کشت پوش ۶۰۰۰ مدل kp6000-N4
فرمون ها
تولید فرمون
نقش فرمون در مبارزه با آفات
حضور همه جانبه ارتباط فرمونی در حشرات
تولید و دریافت فرمون
پاسخ رفتاری و فیزیولوژیکی به فرمونها
آزمایشگاه فرمونها
چکیده
تیره شال پسند
درخت چریش چگونه درختی است
مواد موثره چریش چگونه در حشرات تاثیر می گذارند
چگونگی تامین دانه های چریش
روش خشک کردن دانه های چریش
روش نگهداری دانه های چریش
تهیه سوسپانسیون آبی از دانه ها چریش
استعمال سوسپانسیون حشره کش چریش
آفات قابل کنترل با چرخش
نحوه تهیه روغن چریش
مروری بر سابقه تحقیقات چریش در ایران
نحوه ازدیاد درخت چریش
چند نکته مهم در پایان مبحث چریش
منابع و مواخذ
شرح وظایف بخش تحقیقات آفتكشها
1- تحقیق در زمینه ایجاد بانك اطلاعات سموم كشور و گیاهان آفت كشها
2- تحقیقات در زمینه شیمی مایكوتوكسینها به منظور شناسایی و اندازه گیری انواع آن و بررسی روشهای توكسین زائی
3- ارائه و اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه تعیین باقیمانده سموم روی محصولات كشاورزی و تعیین دوره كارنس آنها
4- تعیین میزان مجاز و حداكثر اغماض باقیمانده سموم روی محصولات كشاورزی
5- ارائه و اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه فرمولاسیون سموم امولسیفایرها و مواد حامل با توجه به شراط اقلیمی كشور
6- ارائه و اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه زیست سنجی سموم و بررسی ایجاد مقاومت به آفت كشها
7- ارائه و اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه تاثیر مواد موثره گیاهی روی آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز
8- تحقیق در زمینه عصاره گیری، استخراج و فرمولاسیون مواد موثره گیاهی
9- تحقیق در زمینه روشهای مختلف سمپاشی و تعیین بهترین روش مبارزه شیمیایی با آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز
10- تحقیق در زمینه ماده تكنیكال سموم مورد مصرف در كشور
11- تحقیق و اجرای طرحهای مربوط به روشهای سمپاشی به منظور كاهش سم مصرفی و كاهش آلودگی محیط زیست.
12- هماهنگی امور آزمایش و ثبت سموم جدید
13- تهیه گزارش طرحهای انجام شده
14- ارائه نتایج طرحهای تحقیقاتی و چاپ و انتشار آنها به صورت مقاله تحقیقی
15- عنداللزوم سایر مواردیكه در ارتباط با كاربرد سموم كشاورزی به بخش ارجاع گردد.
اصول كروماتوگرافی لایه نازك Thin lyer chromatography
تعدادی از تركیبات هم خانواده، به طور عمده در قسمت لیپیدها وجود دارد كه با كروماتوگرافی كاغذی نمی توان به نتایج دلخواه رسید، بنابراین احتیاج به روش دیگری داریم كه آنها را خوب از هم جدا كند، برای مثال اسیدهای چرب بسیار شبیه را به آسانی و سادگی می توان با كروماتوگرافی لایه نازك به طور دقیق از هم جدا كرد. همانطور كه آمینواسیدهای بسیار شبیه را به وسیله كروماتوگرافی كاغذی از هم جدا می كنیم.
با توسعه كروماتوگرافی لایه نازك، معلوم شد كه این روش در مقایسه با كاغذ مزیتهایی دارد. كروماتوگرافی كاغذی در حقیقت كروماتوگرافی روی لایه نازكی از سلولز است كه متكی به خود می باشد، در صورتی كه كروماتوگرافی لایه نازك ممكن است روی لایه های نازك انواع وسیعی از مواد معدنی پودر شده مثل سیلیكاژل، سیلیت و آلومینا، و روی مواد آلی مثل سلولز و سلولزهایی كه به طور شیمیایی تغییر یافته اند، انجام گیرد. بنابراین می توان لایه ماده مخصوصی را انتخاب كرد كه آن ماده برای جداسازی گروهی از تركیبات از بقیه مناسب تر باشد.
بعلاوه زمان لازم برای جداسازی رضایت بخش به طور قابل ملاحظه در TLC كوتاهتر است.
تفكیك خوب است، لكه ها به طور كلی خیلی متراكمتر هستند مقادیر خیلی كم (در مقیاس زیر میكروگرم) جدا می گردند و به آسانی بازیابی می شوند، واكنشگرهای مكانیاب با قدرت خورندگی زیاد، مثل سولفوریك اسید را می توان روی صفحات سیلكا و آلومینا پاشید بدون اینكه به پوشش آن اثر بكند و این لایه برای بازیابی مواد جذب شده از لكه یا نوار بوسیله شستشو به راحتی با یك اسپاتول ظریف تراشیده می شود.
كروماتوگرافی لایه نازك چیست؟
اساساً كروماتوگرافی لایه نازك روشی برای جداسازی و شناسایی مواد شیمیایی با حركت حلال روی لایه نازك از جاذب مناسب است؛ این جاذب عموماً با یك چسباننده روی صفحه ای از شیشه یا دیگر مواد كه برای لایه بعنوان یك حامل بی اثر است گذاشته می شود. لایه با ساختن یك دوغاب از ماده ای با ذرات ریز با یك مایع مناسب، مثل آب، و ریختن آن روی صفحه شیشه ای و سپس پخش كردن آن در لایه نازك یا هر لایه دیگر و خشك كردن آن تهیه می شود. جاذبهای خشك شده به صفحه می چسبند.
چون روش ساختن دوغاب و مایع معلق بكار رفته به ماده مخصوص لایه نازك مصرف شده بستگی دارد بنابراین، شرح كامل روش درست كردن لایه، متنوع خواهد بود.
هر چند از این نقطه به بعد، این روش با روش كروماتوگرافی كاغذی صعودی یكسان است، یعنی ابتدا لكه گذاشته شده، سپس خشك می شود، صفحه را به طور عمود یا تقریباً عمود در یك حلال مناسب قرار می دهیم.
حلال برای مدت مناسبی صعود می كند، بعد از آن صفحه را از مخزن بیرون آورده، دوباره خشك می كنیم. سپس مواد به طور مستقیم رویت می شوند یا اگر بیرنگ باشند، با پاشیدن واكنشگر مكان یاب بر روی صفحه مكان یابی می شوند.
برای كروماتوگرافی دو طرفی صفحه را بعد از آزمایش یك طرفی خشك می كنیم و سپس 90 درجه می چرخانیم و در حلال دوم قرار می دهیم و سپس خشك می كنیم و مواد بیرنگ را با پاشیدن واكنشگر روی صفحه مكان یابی می كنیم.
كروماتوگرافی گازی روشی برای جداسازی و اندازه گیری كمی تركیبات آلی و تعداد كمی از مخلوطهای معدنی فرار تا oC500 می باشد. در این روش ابتدا مقادیر كم نمونه به داخل محفظه تزریق وارد شده، سپس نمونه به حالت گاز در می آید و همراه جریانی از فاز متحرك (گاز حامل) از میان فاز ساكن تثبیت شده در ستون عبور می كند.
كروماتوگرافی گازی بر اساس نوع فاز ساكن به دو روش كروماتوگرافی گاز- جامد (GSC) و كروماتوگافی گاز- مایع (GLS) تقسیم می شود. در كروماتوگرافی گاز-جامد ستون با جاذب هایی مانند كربن فعال، سیلیكاژل، اكسید آلومینیم الكلهای مولكولی و پلیمرهای متخلخل پر می شود. الكلهای مولكولی، تبادلگرهای یونی آلومینیم سیلیكاتی هستند كه اندازه منافذ آنها به نوع كاتیون موجود بستگی دارد. در روش GSC اجزاء مخلوط بین فاز متحرك و فاز ساكن، یعنی روی سطح جامد توزیع می شود. جداسازی به دلیل اختلاف موجود در رفتار جذب سطحی است در كروماتوگافی گاز- مایع ستون با ذرات جامد متخلخل كه لایه نازكی از یك مایع غیر فرار به آن پوشیده شده و به عنوان فاز ساكن عمل می كند پر می شود و جداسازی به دلیل اختلاف در رفتار انحلالی اجزاست.
دستگاه كروماتوگرافی گازی
گاز حامل:
گاز حامل باید از نظر شیمیایی بی اثر باشد. برعكس اكثر انواع دیگر كروماتوگرافی، فاز متحرك با مولكولهای آنالیت برهم كنش ندارد و فقط به عنوان وسیله ای برای انتقال مولكولها از داخل مواد پر كننده عمل می كند. معمولاً از گازهای نیتروژن، هلیم، آرگون و دی اكسید كربن استفاده می شود. البته انتخاب گاز حامل بستگی به نوع دتكتور دارد. همچنین سیستم گاز حامل دارای یك الك مولكولی برای حذف آب و سایر ناخالصی ها می باشد.


سیستم تزریق نمونه:
تزریق نمونه های مایع با یك میكروسرنگ از طریق دیافراگم لاستیكی سیلیكونی به درون محفظه گرم شده نمونه انجام می شود و نمونه باید با اندازه مناسب و به صورت توپی بخار وارد شود. تزریق آهسته مقدار زیاد نمونه سبب كاهش تفكیك می شود. برای ستونهای معمولی مقدار نمونه از چند دهم میكرولیتر تا 20 تغییر می كند و برای ستونهای موئینه معمولاً 3-10 بكار می رود. نمونه های گازی به وسیله شیرهای نمونه برداری با سیستم حلقه فرعی و نمونه های جامد یا به صورت محلول و یا اینكه در یك شیشه نمونه دیواره نازك مهر و موم می گردند كه می توان آن را به سر ستون وارد كرد.
ستون:
در كروماتوگرافی گازی از دو نوع ستون پر شده و لوله ای باز (موئینه) استفاده می شود.
ستونهای لوله ای باز در مقایسه با ستونهای پر شده دارای قدرت جداسازی و گزینش پذیری بیشتر، زمان آنالیز و ظرفیت نمونه كمتری می باشند.
انواع ستونهای لوله ای باز:
دیوار اندوده (WCOT)، تكیه گاه اندوده (SCOT) و لایه متخلخل (PLOT) جدیدترین ستونهای موئینه ستونهای سیلیس جوش خورده با پوشش پلی ایمیدی برای محافظت از جذب رطوبت می باشند (قطر داخلی mm5/0-1/0 و طول M 100-15)
جنس ستونهای پر شده از فولاد زنگ نزن، آلومینیم و یا شیشه است (قطر داخلی mm4-2 و طول m3-1)
دماپایی ستون:
دمای ستون یك پارامتر مهم است كه باید تا چند دهم درجه برای كارهای دقیق كنترل شود. بنابراین ستون معمولاً در یك آون دماپا قرار می گیرد. بهترین دمای ستون به نقطه جوش نمونه و درجه جداسازی بستگی دارد. تقریباً دمای معادل یا كمی بالاتر از متوسط نقطه جوش نمونه، به یك زمان جداسازی مناسب منجر می شود (2 تا 30 دقیقه).


آفات


آفت کش ها


آفلاتوکسین


انواع سم و مسمومیت‌ها


تاریخچه سمشناسی


تحقیق آفت کش ها


دانلود گزارش کارآموزی آفت کش ها


گزارش کارآموزی آفت کش ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


PDF: دانلود کارآموزی آفت کشها - مانودانلود 1

20 مارس 2017 ... ﻟﯿﻨﮏ: http://www1.manudl.ir/object-59257/description. ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی آﻓﺖ ﮐﺸﻬﺎ. ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﺐ. ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻓﺘﮑﺸﻬﺎ... 1. اﺻﻮل ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻻﯾﻪ ﻧﺎزک.

گزارش کارآموزی آفت‌ کش ها

گزارش کارآموزی آفت‌ کش ها شرح وظایف بخش تحقیقات آفتکشها 1- تحقیق در زمینه
ایجاد بانک اطلاعات سموم کشور و گیاهان آفت کش ها 2- تحقیقات در زمینه شیمی ...

دانلود PDF: گزارش کارآموزی سم شناسی آفت کشها | ترا دانلود!

ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻓﺖ ﮐﺸﻬﺎ. دﺳﺘﻪ: ﮐﺸﺎورزی. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 184 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد
ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 83. ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻓﺖ ﮐﺸﻬﺎ q. ﮔﺰارش ﮐﺎراﻣﻮزی ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻓﺖ ﮐﺸﻬﺎ q.

PDF: گزارش کارآموزی آفت کشها (2) | شبکه فایل - فروش

ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی آﻓﺖ ﮐﺸﻬﺎ (2). ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻦ ﮔﺮاﻣﯽ، ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ. ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ
ﺳﺎﯾﺖ. ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی آﻓﺖ ﮐﺸﻬﺎ (2) در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل. را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

گزارش کارآموزی سم شناسی , آفت کشها - سیمافایل

27 ا کتبر 2016 ... بخش دوم: گزارش کارآموزی در بخش آفت کش ها. مقدمه. تاریخچه، اهداف و بخشهای موسسه
تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی. آزمایشگاه باقیمانده سم.

گزارش کارآموزی سم شناسی،آفت کشها | پرشین مقاله

گزارش کارآموزی سم شناسی،آفت کشها مشتمل به87صفحه می باشد. برای خرید مقاله
گزارش کارآموزی سم شناسی،آفت کشها اقدام نمایید.

PDF: گزارش کارآموزی سم شناسی و آفت کشها | CDLC

ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ و آﻓﺖ ﮐﺸﻬﺎ. ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ و آﻓﺖ ﮐﺸﻬﺎ، اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ Word،
ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 82 ﺻﻔﺤﻪ و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﻦ: در ﻗﺪﯾﻢ روﺷﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت ...

بیست فایل گزارش کارآموزی آفت کشها

گزارش کارآموزی آفت کشها. فرمت word(قابل ویرایش). تعداد صفحات110صفحه.
فهرست مطالب. شرح وظایف بخش تحقیقات آفتکشها اصول کروماتوگرافی لایه نازک

گزارش کارآموزی سم شناسی آفت کشها – دانلود گزارش کارآموزی گزارش ...

4 جولای 2016 ... دانلود کار آموزی سم شناسی آفت کشها. پروژه کارورزی سم شناسی آفت کش ها. فهرست
بخش اول: سم شناسي مقدمه تاريخچه طبقه بندي سموم نامهاي سموم

PDF: گزارش کارآموزی سم شناسی ، آفت کشها | آرستو!

»ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ ، آﻓﺖ ﮐﺸﻬﺎ« اﺧﺘﺼﺎص دارد. ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺎﯾﻞ. ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،
آﻓﺖ ﮐﺸﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻧﺴﺎن از ﻗﺪﯾﻢ اﻻﯾﺎم از ﯾﮏ ﺗﻌﺎدل ﻃﺒﯿﻌﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﺧﻮردار. ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و
...

گزارش کارآموزی – سم شناسی، آفت کشها - چکیده و مشخصات | داک 2017

15 جولای 2017 ... دسته: گزارش کار آموزی و کارورزی فرمت فایل: doc حجم فایل: 184 کیلوبایت تعداد
صفحات فایل: 83 گزارش کارآموزی سم شناسی آفت کشها در 83 ...

گزارش کارآموزی آفت کش ها - دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

گزارش کارآموزی آفت کش ها مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و
دارای ۱۱۳ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود گزارش کارآموزی ...

گزارش کارآموزی سم شناسی آفت کشها | دانلود گزارش کارآموزی و کارورزی

11 آوريل 2016 ... این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد. موضوع: گزارش کارآموزی سم شناسی آفت
کشها. فهرست. بخش اول: سم شناسي. مقدمه. تاريخچه. طبقه بندي ...

سیما فایل - گزارش کارآموزی سم شناسی , آفت کشها

9 سپتامبر 2016 ... گزارش کارآموزی سم شناسی , آفت کشها. انسان از قديم الايام از يك تعادل طبيعي
اكوسيستم برخوردار بوده است ولي با افزايش جمعيت و تلاش انسانها ...

PDF: مقاله ژنوتوکسیک بودن آفت کشها: یک بازبینی از مطالعات ... - ﻫﺎردل

17 آوريل 2017 ... 2017-05-26 ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻓﺖ ﮐﺸﻬﺎ q. دﺳﺘﻪ: ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc ﺣﺠﻢ
ﻓﺎﯾﻞ: 184 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 83 ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی. ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ ...

کاراموزی سم شناسی آفت کشها | SoArticle

دانلود مقاله درباره |کاراموزی سم شناسی آفت کشها| این مقاله درمورد کاراموزی سم شناسی
آفت کشها می باشد. دانلود پروژه درباره |کاراموزی سم شناسی آفت کشها| این مقاله ...

گزارش کارآموزی رشته مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات – دانلود پروژه ...

24 ژوئن 2017 ... این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می ...
زنبورتریکوگر اما جهت پارازیت کردن تخم کرم قوزه که از آفات مهم پنبه می ... شدت
آسیب زیاد بود می توان از کنه کش ها مثل نئورون و اومایت استفاده شود.

گزارش کارآموزی سم شناسی ( آفت کشها) - فروشگاه فروش فایل

3 سپتامبر 2014 ... گزارش کارآموزی سم شناسی قیمت:75000ریال. موضوع : گزارش کارآموزی سم شناسی (
آفت کشها). فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش). مقدمه. انسان از قدیم ...

گزارش كارآموزي كشاورزي مطالعاتي در زمينه هاي حشره شناسي- آفات ...

25 آگوست 2017 ... گزارش كارآموزي كشاورزي مطالعاتي در زمينه هاي حشره شناسي آفات گياهي و حشره كشها
سلام خدمت محققان گرامي. جهت مطالعه توضيحات فايل فوق و دانلود آن ...

گزارش كارآموزی سم شناسی آفت كشها - خرید فایل - اربان شاپ

بازدید: 17 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 184 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34.
گزارش كارآموزی سم شناسی آفت كشها 118 صفحه فایل ورد قابل ویرایش اماده پرینت ...

دانلود گزارش کارآموزی آفت کشها - بانک مقالات فارسی

مقاله - آفات کشاورزی دانلود گزارش کارآموزی آفت کشها گزارش کار آفت شناسی انواع
آفت کشها سم شناسی آفت کشها طبقه بندی آفت کشها سیستم مانیتورینگ آفت ...

دانلود گزارش و پروژه کارآموزی مهندسی کشاورزی زراعت

گزارش کارآموزی مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی کشاورزی و آفات گیاهی
بانضمام UAV، GPS ، GIS و نقش آن ها در حفظ گیاهان در ... گزارش کارآموزی آفت‌ کش ها.

دانلود-گزارش-کارآموزی-آفت-کشها

دانلود رايگان كليه پروژه ها و فايل هاي دانشجويي ترجمه مقالات تخصصي سوالات
استخدامی وامتحاني متوسطه با جواب پروپوزال و پايان نامه هاي ارشد دانشجويي.

گزارش کارآموزی سم شناسی آفت کشها جستجو شده

گزارش کارآموزی سم شناسی و آفت کشها1395-11-16 | توسط bahareh | دسته
دسته‌بندی نشدهگزارش کارآموزی سم شناسی و آفت کشها به صفحه گزارش کارآموزی سم
شناسی ...

PDF: گزارش کارآموزی سم شناسی و آفت کشها | RSTG

ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ و آﻓﺖ ﮐﺸﻬﺎ، اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ Word، ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 82 ﺻﻔﺤﻪ و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻗﺪﯾﻢ روﺷﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت وﺟﻮد داﺷﺖ از ﺟﻤﻠﻪ روش ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ (اﺳﺘﻔﺎده از ...

پاورپوینت انواع آفت کشها [من و او دانلود!]

پاورپوینت درمورد انواع آفت کشها نوع فایل: ppt pptx (پاورپوینت) (قابلیت ویرایش)
قسمتی از اسلاید: تعداد اسلاید: 62 صفحه بنام خداوند بخشنده و مهربان آفت کش ها و ...

دانلود پروژه کاراموزی بررسی افات گیاهی و حشره کشها

20 جولای 2017 ... پروژه کاراموزی بررسی افات گیاهی و حشره کشها. حشرات ریز تا بسیار بزرگی
هستند كه به واسطه داشتن دهان خرطوم مانند و مكیدن مواد مایع از درون میزبان ...

دانلود تحقیق آفت کشها - رایان فایل

17 جولای 2017 ... دانلود گزارش کارآموزی آفت‌کش ها شرح وظایف بخش تحقیقات آفتکشها 1- تحقیق در
زمینه ... گزارش کارآموزی سم شناسی آفت کشها :: دانلود پروژه

گزارش کارآموزی آفت کشها - دانلود رایگان

دانلود رایگان آفات, آفت کش ها, آفلاتوکسین, انواع سم و مسمومیت‌ها, تاریخچه سمشناسی
, تحقیق آفت کش ها, دانلود گزارش کارآموزی آفت کش ها, گزارش کارآموزی آفت کش ها.

گزارش کارآموزی سم شناسی ، آفت کشها - کاراموزی

گزارش کارآموزی سم شناسی ، آفت کشها. ... گزارش کارآموزی سم شناسی ، آفت کشها.
پست شماره 457. گزارش کارآموزی سم شناسی ... گزارش کار آموزی اداره مخابرات شیروان
...

گزارش کارآموزی سم شناسی , آفت کشها

گزارش کارآموزی سم شناسی , آفت کشها ...

گزارش کارآموزی مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی کشاورزی و افات ...

گزارش کارآموزی مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی کشاورزی و افات گیاهی ... علوم
، فن‌آوری و کشف و ساخت ترکیبات شیمیایی آفت کش بشر موفق گردید تا بمقدار ...

گزارش كارآموزی – سم شناسی ، آفت كشها - فروشگاه فایل

مقالاتی در مورد گزارش كارآموزی – سم شناسی ، آفت كشها پروژهایی در مورد گزارش
كارآموزی – سم شناسی ، آفت كشها مطالبی در مورد گزارش كارآموزی – سم شناسی ، آفت
كشها ...

گزارش کارآموزی سم شناسی و آفت کشها

گزارش کارآموزی سم شناسی و آفت کشها، این فایل با فرمت Word، با حجم 82 صفحه و
قابل ویرایش می باشد بخشی از متن: در قديم روشهاي سنتي فراواني براي مبارزه با ...

دانلود گزارش كارآموزی سم شناسی آفت كشها -کامل و جامع | تحقیق گستر

1 نوامبر 2016 ... به صفحه دانلود فایل(گزارش كارآموزی سم شناسی آفت كشها)خوش آمدید برای دانلود به
ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{گزارش ...

گزارش کارآموزی مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی کشاورزی و افات ...

گزارش کارآموزی مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی کشاورزی و افات گیاهی
بانضمام UAV ، GPS ، GIS و نقش آن ها در حفظ گیاهان در موسسه تحقیقات افات و
بیماری های ...

گزارش کارآموزی سم شناسی آفت کشها - مجله تفریحی سرگرمی

گزارش کارآموزی سم شناسی آفت کشها. پروژه کارورزی سم شناسی آفت کش ها. فهرست
بخش اول: سم شناسی مقدمه تاریخچه طبقه بندی سموم نامهای سموم غلظت به کار رفته و ...

دانلود پاورپوینت انواع آفت کشها - فایل20

8 جولای 2017 ... دانلود پاورپوینت انواع آفت کشها دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل: ppt _ pptx (
قابلیت ... دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر، شبكه Administratar .

دانلود گزارش کارآموزی بررسی سم شناسي و آفت كشها - DownloadSabz.ir

گزارش كارآموزی بررسی سم شناسی آفت كشها گزارش کاراموزی بررسی سم شناسی آفت
كشها کاراموزی بررسی سم شناسی آفت كشها کارورزی بررسی سم شناسی آفت كشها ...

دانلود گزارش کارآموزی آفت‌کش ها

دانلود گزارش کارآموزی آفت‌کش ها شرح وظایف بخش تحقیقات آفتکشها 1- تحقیق در
زمینه ایجاد بانک اطلاعات سموم کشور و گیاهان آفت کشها 2- تحقیقات در زمینه شیمی ...

دانلود (ترجمه مقاله ژنوتوکسیک بودن آفت کشها: یک بازبینی از ...

14 آگوست 2017 ... دانلود (ترجمه مقاله ژنوتوکسیک بودن آفت کشها: یک بازبینی از مطالعات نظارت ...
دریافت فایل گزارش کارآموزی شبكه های كامپیوتری و توپولوژی آنها ...

گزارش كارآموزي آفت‌ كشها - برترفایل

31 آگوست 2017 ... محصول * گزارش كارآموزي آفت‌ كشها * را از سایت ما دریافت نمایید.برای دانلود این فایل
روی دکمه آبی رنگ *دریافت فایل* کلیک نمائید تا به صفحه ...

دانلود تحقیق آفات، افت کش‌ها و محيط زيست چشم اندازي تاريخي درباره ...

دانلود تحقیق آفات، افت کش‌ها و محيط زيست چشم اندازي تاريخي درباره احتمال ... دانلود
گزارش کارآموزی عمران، اداره كل نوسازي مدارس استان گلستان نظارت بر پروژه ها .

گزارش کارآموزی - ای اچ ام زد

گزارش کارآموزی مطالعاتی در زمینه های حشره شناسی- آفات گیاهی و حشره کشها · گزارش
کارآموزی مطالعاتی در زمینه های حشره شناسی- آفات گیاهی و حشره کشها. قیمت: 9,900 ...

آفت سرخرطومی (PDF) | اف‌تی‌دی دانلود

16 مارس 2017 ... 2017-04-08 ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎن ﺑﺎزداری ﺑﺮای ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ در زﻣﯿﻦ ﻫﺎی q. دﺳﺘﻪ: ﺷﯿﻤﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: ...
2017-02-12 ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻓﺖ ﮐﺸﻬﺎ q. دﺳﺘﻪ: ﮐﺸﺎورزی ﻓﺮﻣﺖ ...

تحقیق درمورد آفات، افت کش‌ها و محيط زيست چشم اندازي تاريخي درباره ...

22 ژوئن 2017 ... تحقیق درمورد آفات، افت کش‌ها و محيط زيست چشم اندازي تاريخي درباره .... دانلود,
گزارش کارآموزی, دانلود کارآموزی, کارآموزی بانک کشاورزی, بانک ...

خرید و دانلود گزارش كارآموزی شركت تولید و بسته بندی گوشت

26 آگوست 2017 ... خرید و دانلود گزارش كارآموزی شركت تولید و بسته بندی گوشت ... فایل تحقیق آفات،
افت کش‌ها و محیط زیست چشم اندازی تاریخی درباره احتمال کاهش ...

گزارش کارآموزی آفت کشها - دانلود مقاله

گزارش کارآموزی آفت کشها فرمت word(قابل ویرایش) تعداد صفحات۱۱۰صفحه فهرست
مطالب شرح وظایف بخش تحقیقات آفتکشها اصول کروماتوگرافی لایه نازک دستگاه ...

مقاله ژنوتوکسیک بودن آفت کشها: یک بازبینی از مطالعات نظارت ...

21 جولای 2016 ... دسته: گزارش کار آموزی و کارورزی فرمت فایل: doc حجم فایل: 184 کیلوبایت تعداد
صفحات فایل: 83 گزارش کارآموزی سم شناسی آفت کشها در 83 ...

گزارش کارآموزی سم شناسی و آفت کشها - article

بر دلت جامه پرهیزگاری بپوشان تا به دانش برسی [از سفارشهای خضر به موسی علیه
السلام]. article. گزارش کارآموزی سم شناسی و آفت کشها. پنج شنبه 95 بهمن 7 , ساعت ...

گزارش کارآموزی سم شناسی | PaperLabel

8 مارس 2016 ... موضوع: گزارش کارآموزی سم شناسی (آفت کشها) فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
مقدمه انسان از قدیم الایام از یک تعادل طبیعی اکوسیستم برخوردار ...

پاورپوینت های کشاورزی - پاورپوینت های علوم پایه - میهن پاورپوینت

گزارش كارآموزی با عنوان آفت کشها. شرح وظایف بخش تحقیقات آفتكشها. 1- تحقیق
در زمینه ایجاد بانك اطلاعات سموم كشور و گیاهان آفت كشها. 2- تحقیقات در زمینه شیمی
...

برترین فایل گزارش کارآموزی رشته تربیت بدنی در آموزش و پرورش

برترین فایل گزارش کارآموزی رشته تربیت بدنی در آموزش و پرورش. ... نوجوانان ·
فایل مقاله ژنوتوکسیک بودن آفت کشها: یک بازبینی از مطالعات نظارت زیستی
انسان ...

گزارش کارآموزی در ایران خودرو | برچسب پژوهش!

30 مه 2016 ... دانلود کارآموزی شرکت ایران خودرو; گزارش کارآموزی بررسی مسائل اساسی; گزارش
کارآموزی بررسی مسائل اساسی ... تاریخچه استفاده از آفت کش ها.

دانلود ترجمه مقاله ژنوتوکسیک بودن آفت کشها: یک بازبینی از مطالعات ...

6 آگوست 2017 ... دانلود ترجمه مقاله ژنوتوکسیک بودن آفت کشها: یک بازبینی از مطالعات نظارت ...
خرید و دانلود گزارش كارآموزی رشته مكانیك خودرو سیستمهای برقی و ...

دانلود انواع آفت کشها » فروش فایل

پاورپوینت انواع آفت کشها دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل: ppt _ pptx ( قابلیت
ویرایش ) قسمتی از ... گزارش کار آموزی حسابداري صنعتي، نمايندگى ايران خودرو .

ترجمه مقاله ژنوتوکسیک بودن آفت کشها: یک بازبینی از مطالعات نظارت ...

23 جولای 2017 ... ترجمه مقاله ژنوتوکسیک بودن آفت کشها: یک بازبینی از مطالعات نظارت ... بدنی ·
مبانی نظری کارکردهای اجرایی (فصل دوم) · گزارش کارآموزی ساختمان ...

دانلودرایگان آفت کشها - نوفایل

شرح وظايف بخش تحقيقات آفتكشها 1- تحقيق در زمينه ايجاد بانك اطلاعات سموم كشور
... فاطمه (س); بررسي پارامترهاي هندسي مهاربند زانويي; دانلود گزارش کارآموزی بیمه.

دانلود فایل کامل مقاله ژنوتوکسیک بودن آفت کشها: یک بازبینی از ...

8 جولای 2017 ... دانلود فایل کامل مقاله ژنوتوکسیک بودن آفت کشها: یک بازبینی از مطالعات ...
گزارش کارآموزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی سخن روز: سخت کوشی ...

دانلود پایان نامه کنترل بیولوژیک آفت - کالج پروژه

جهت مشاهده فهرست کامل مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید. ... در سالهای پس از ۱۹۴۵
که استفاده از آفت کش ها بسیار رایج بود ، غالباً استفاده از سموم در اولویت بود و ...

دانلود گزارش کارآموزی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - خرید ...

31 جولای 2017 ... دانلود گزارش کارآموزی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد - خرید ... دانلود ترجمه
مقاله ژنوتوکسیک بودن آفت کشها: یک بازبینی از مطالعات ...

خرید و دانلود مقاله ژنوتوکسیک بودن آفت کشها: یک بازبینی از ...

22 جولای 2017 ... خرید و دانلود مقاله ژنوتوکسیک بودن آفت کشها: یک بازبینی از مطالعات ... در
سالیدورک و کتیا -کامل و جامع · برترین فایل گزارش کارآموزی ساختمان ...

دانلود گزارش کارآموزی مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی کشاورزی و ...

دانلود گزارش کارآموزی مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی کشاورزی و افات گیاهی
بانضمام UAV ، GPS ، GIS و نقش آن ها در حفظ گیاهان در موسسه تحقیقات افات و ...

دانلود مقاله ژنوتوکسیک بودن آفت کشها: یک بازبینی از مطالعات نظارت ...

دانلود مقاله ژنوتوکسیک بودن آفت کشها: یک بازبینی از مطالعات نظارت زیستی ...
دانلود گزارش کاراموزی برق,ابزار دقیق و سیستم کنترل در شرکت میسان -کامل و جامع.

دانلود گزارش کار آموزی و کارورزی - گزارش کارآموزی سم شناسی آفت کشها

گزارش کارآموزی سم شناسی آفت کشها. فهرست بخش اول: سم شناسي مقدمه تاريخچه
طبقه بندي سموم نامهاي سموم غلظت به كار رفته و آزمايشهاي اوليه در سم شناسي

آشنایی با نسل جدید آفت کشها - سایت بهداشت محیط ایران

آشنایی با نسل جدید آفت کشها (آفت کش های سازگار با محیط زیست). در خصوص ...
دانلود آیین نامه بهداشت محیط و بهداشت مسکن و گزارش کار کارآموزی · بهداشت مواد
غذایی ...

PDF: گزارش کارآموزی بررسی سم شناسی آفت کشها | دابل‌آر 2017 - DL

ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻓﺖ ﮐﺸﻬﺎ. 2017-02-23. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﻼم و وﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ. ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ. داﺑﻞآر - DL 2017 ﺳﺎﯾﺖ. ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻓﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ...

گزارش کارآموزی سم شناسی آفت کشها جستجو - پنجره

گزارش کارآموزی سم شناسی و آفت کشها به صفحه گزارش کارآموزی سم شناسی و آفت
کشها خوش آمدید . فایل ی با عنوان ((گزارش کارآموزی سم شناسی و آفت کشها)) می تواند
...

گزارش کارآموزی سم شناسی آفت کشها | جستجو | وبلاگ 24

گزارش کارآموزی سم شناسی آفت کشها از بین کلیه وبلاگها و اطلاعات سایت جستجو
شده و نتیجه آن در لیست زیر نمایش داده شده است. جهت مشاهده اطلاعات بیشتر و کاملتر ...

گزارش کارآموزی سم شناسی آفت کشها در 83 صفحه ورد قابل ویرایش ...

گزارش کارآموزي پست بانک و پیش خوان ... تگزارش کارآموزي پست بانک و پیش خوان
... ت ، گزارش کارآموزي در پست بانک ، گزارش کارآموزي در پیش خوان ... ت ، گزارش ...

گزارش کارآموزی سم شناسی آفت کشها - عنوان

23 آگوست 2017 ... گزارش کارآموزی سم شناسی و آفت کشها1395-11-16 | توسط bahareh | دسته دسته
بندی نشدهگزارش کارآموزی سم شناسی و آفت کشها به صفحه گزارش ...

گزارش کارآموزی سم شناسی و آفت کشها | جستجو - وبلاگ

گزارش کارآموزي سم شناسي و آفت کشها1395\-11\-16 | توسط bahareh | دسته دسته
zwnj بندی نشدهگزارش کارآموزي سم شناسي و آفت کشها به صفحه گزارش کارآموزي سم
...

گزارش کارآموزی در زمینه های ه شناسی آفات گیاهی و ه کشها | جستجو در ...

این گزارش کارآموزي با فرمت word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می
باشد گزارش کارآموزي رشته کشاورزی،سم شناسي و آفت کش ها انسان از قدیم الایام از ...

دانلود گزارش کارآموزی آزمايشهاي آب در آزمايشگاه اداره آب و فاضلاب ايذه .

11 ژوئن 2017 ... پروژه گزارش کارآموزی و گزارش … فاضلاب و تصفيه آب مي … دانلود کاراموزی در اداره
گزارش کارآموزی سم شناسی آفت کشها – دانلود گزارش کارآموزی ...

PDF:گزارش کاراموزی کنترل بیماری ها و علف… — word

ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ: ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی – ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﻣﻮرد ﺣﺸﺮه ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﮐﺸﺎورزی و آﻓﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ دﺳﺘﻪ ...
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮ: ﭘﺮوژه ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ؛ ﻣﺼﺮف آﻓﺖ ﮐﺸﻬﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺴﯿﺎری از آﻓﺎت ﺳﻬﻞ ﺗﺮ از
...

گزارش کارآموزي سم شناسي آفت کشها - ساعت کوکی

گزارش کارآموزی سم شناسی , آفت کشها – سیمافایل 27 ا کتبر 2016 … گزارش
کارآموزی سم شناسی , آفت کشها. بخش اول: سم شناسی. مقدمه. تاریخچه. طبقه بندی سموم.

گزارش کار آموزی گرافیک - MatlabeRuz

گزارش کارآموزی چاپخانه رشته هنرگرافیک دانلود گزارش گزارش کار آموزی شیمی . ...
گزارش کارآموزی سم شناسی آفت کشها دانلود کار آموزی گزارش کار آموزی گرافیک ...

دانلود ترجمه مقاله مقاومت انگلی (تترانیچوس سینابارینوس) در برابر ...

13 مارس 2017 ... این انگل درکشور چین حداقل در برابر 25 نوع آفت کش از خود مقاومت نشان داده است. این
انگل در ابتدا در برابر آفت کش های پاراسیون و دمتون از خود مقاوت نشان داد. ... شناسی
آفت کشها کارورزی سم شناسی آفت کشها دانلود گزارش کارآموزی

گزارش کارآموزی شرکت مکاترونیک ژاو بایگانی - فایل برای دانلود ...

28 جولای 2017 ... این فایل (گزارش کارآموزی شركت مكاترونيك ژاو) توسط سایت (فایل برای ... دانلود
تحقیق عوامل بزهكاري جوانان · پاورپوینت درمورد انواع آفت کشها ...

گزارش کارآموزی حشره شناسی آفات گیاهی و حشره کشها فایل ورد (word)

گزارش کارآموزی حشره شناسی آفات گیاهی و حشره کشها فایل ورد (word) دارای 275
صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده
پرینت ...

تحقیق در مورد فرهنگ 12ص

تحقیق در مورد دوری از گناه 27 ص

پاورپوینت درباره اهمیت خانواده در پیشگیری از اعتیاد

تحقیق در مورد تهاجم فرهنگی و پدیده های فرهنگی

دانلود پاورپوینت روابط مثلثاتی

آیسی 74LS245

پوکا یوکه

تحقیق در مورد سن گندم 14 ص (word)

تحقیق در مورد خوردگي در صنايع نفت و پتروشيمي

پاورپوینت در مورد تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران

تحقیق در مورد درخت

گزارش کارآموزی تربیت بدنی و ورزش .

پروژه کارشناسی: شکست الکتریکی عایق های گازی

تحقیق در مورد سینمای ملی در نیکاراگوئه

پاورپوبنت درمورد نظریه زبانها و ماشینها

دانلود مقاله سيستم هاي نمايش اعداد در سيستم هاي كد گذاري

تحقیق در مورد جایگاه آزادی در قانون اساسی