دانلود رایگان

مولکولهای MHC و ایمنی در برابر عوامل عفونی - دانلود رایگاندانلود رایگان نقش کلیدی ژنهای MHC در پاسخهای ایمنی این است که لنفوسیتهای Th, نمی توانند آنتی ژن ها را در حالت آزاد یا محلول شناسایی کنند, بلکه فقط بخشهایی ازآن

دانلود رایگان مولکولهای MHC و ایمنی در برابر عوامل عفونی فرمت فایل : PPT
تعداد اسلاید : 35
نقش کلیدی ژنهای MHC در پاسخهای ایمنی این است که لنفوسیتهای Th، نمی توانند آنتی ژن ها را در حالت آزاد یا محلول شناسایی کنند، بلکه فقط بخشهایی ازآنتی ژنها را شناسایی میکنند که به فرآورده های ژن MHC متصل شده باشند.
بنابراین مولکولهای MHC نه تنها به طور انتخابی شاخصهای آنتی ژنی را به لنفوسیتT عرضه می کنند، بلکه بخشی از مجموعه ای است که باید به طور اختصاصی مورد شناسایی لنفوسیت T قرار گیرد.
دانلود این مبحث ارزشمند را به تمامی دانشجویان رشته های گروه پزشکی بخصوص علوم آزمایشگاهی، پزشکی و پرستاری و مامائی توصیه میکنیم .


مولکولهای MHC


ایمنی در برابر عوامل عفونی


ایمنی عوامل عفونی


پاسخ ایمنی در برابر عوامل عفونی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مولکولهای MHC و ایمنی در برابر عوامل عفونی - دانلود رایگان فایل

4 ژانويه 2017 ... مولکولهای MHC و ایمنی در برابر عوامل عفونی نقش کلیدی ژنهای MHC در پاسخهای
ایمنی این است که لنفوسیتهای Th, نمی توانند آنتی ژن ها را در حالت ...

مولکولهای MHC و ایمنی در برابر عوامل عفونی – گوگل فایل

4 ژانويه 2017 ... فرمت فایل : PPT تعداد اسلاید : ۳۵ نقش کلیدی ژنهای MHC در پاسخهای ایمنی این است
که لنفوسیتهای Th ، نمی توانند آنتی ژن ها را در حالت آزاد یا محلول ...

مولکولهای MHC و ایمنی در برابر عوامل عفونی

مولکولهای MHC و ایمنی در برابر عوامل عفونی. نقش کلیدی ژنهای MHC در پاسخهای
ایمنی این است که لنفوسیتهای Th, نمی توانند آنتی ژن ها را در حالت آزاد یا محلول ...

مولکولهای MHC و ایمنی در برابر عوامل عفونی - فروشگاه فایل و همکاری ...

نقش کلیدی ژنهای MHC در پاسخهای ایمنی این است که لنفوسیتهای Th, نمی توانند
آنتی ژن ها را در حالت آزاد یا محلول شناسایی کنند, بلکه فقط بخشهایی ازآن.

پاسخ ایمنی در برابر عوامل عفونی | یاهو فایل

مولکولهای MHC و ایمنی در برابر عوامل عفونی. فرمت فایل : PPT تعداد اسلاید : 35
نقش کلیدی ژنهای MHC در پاسخهای ایمنی این است که لنفوسیتهای Th ، نمی توانند ...

مولکولهای MHC و ایمنی در برابر عوامل عفونی | یاهو فایل

4 ژانويه 2017 ... مولکولهای MHC و ایمنی در برابر عوامل عفونی فرمت فایل : PPT تعداد اسلاید : 35
نقش کلیدی ژنهای MHC در پاسخهای ایمنی این است که لنفوسیتهای ...

ایمنی در برابر عوامل عفونی | یاهو فایل

مولکولهای MHC و ایمنی در برابر عوامل عفونی. فرمت فایل : PPT تعداد اسلاید : 35
نقش کلیدی ژنهای MHC در پاسخهای ایمنی این است که لنفوسیتهای Th ، نمی توانند ...

مولکولهای mhc و ایمنی در برابر عوامل عفونی | وبلاگ یاس

با توجه به اهمیت محتوای وبلاگ مولکولهای mhc و ایمنی در برابر عوامل عفونی خواهشمند
است چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می ...

مولکولهای mhc و ایمنی در برابر عوامل عفونی : خبرها - Facebook

مولکولهای mhc و ایمنی در برابر عوامل عفونی از وب سایت مرجع آن بازنشر شده است. با
توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت ...

متن کامل - انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران

ﻓﺼﻞ اول. ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮاي دﻓﺎع از ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﺗﻮژن ... ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻤﻨﯽ، ﻫﻤﺎن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ در
ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪ از اﺟـﺰاي ... ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد، ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣـﯽ. ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﯿﻦ ﻣﻮﻟﮑـﻮل. ﻫـﺎي.
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﺳﻠﻮل. ﻫﺎ و ﻣﻮﻟﮑﻮل ... رﺷﺘﻪ اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻓﺮادي ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﭘـﺲ از ...... ﻨﻬﺎ آﻧﺘﯽ ژن ﻫﺎﯾﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي. MHC-II. ﺳﻄﺢ. APC. ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.

ايمني در برابر ميکروب ها

دفاع در برابر ميکروبها توسط مکانيسم هاي ايمني ذاتي و اکتسابي صوت مي گيرد ...
شده که از عوامل مهم بروز شوک عفوني بوده که ضايعاتي را در سيستم عروقي بوجود مي
آورد ..... حذف ويروسهاي داخل سلولی به وسيلة سلول هاي Tc(CD+8) همراه مولکول هاي MHC-I
.

ايمني به معني محافظت شدن از بيماري و بوي ژه از بيماريهاي عفوني است ...

در واقع نقش فيزيولوژيك سيستم ايمني دفاع عليه عوامل عفوني است وليكن عوامل .....
مبناي گزينش مثبت اتصال گيرنده هاي آنتي ژني به مولكولهاي MHC است كه در سطح ...

× × زیست شناسی - پزشکی × × - پاسخ ایمنی در مقابل عفونت های ویروسی

سیستم ایمنی علاوه بر واکنش اولیه در برابر ویروس ها سلول هاي خاطره جهت پاسخ به
همان ویروس ... 3 – از طریق تولید عوامل محلول اختصاصی برای آنتی ژن ها و سیتوکین
های ... های مونومر Igm ، مولکول های MHc کلاس 2، گیرنده ویروس اپشتین بار، گیرنده
های ...

آسمان پر ستاره - مجموعه اصلی سازگاری بافتی

با نگاهی گذرا به انواع عوامل آسیب زای میکروبی متوجه ... 1- بروز پاسخ ایمنی در
برابر هر آنتی ژن معین را مولکولهای MHC که به طور انتخابی به آن ... است که اگر این
نوع آنتی ژن، عامل عفونی خطرناکی باشد، فرد به دلیل بی پاسخی از بین خواهد رفت.

در باره بیماریهای اتوایمن چه می دانید؟ - گروه زیست شناسی استان خوزستان

12 نوامبر 2008 ... 2- ماهیت تکراری و بدون تنوع آن که در برابر اکثر عوامل عفونی به شکل واحد و ...
ایمنی اختصاصی است در صورتی که برخی از سلول ها و مولکولهای دخیل در ....
پروتئین های MHC انسانی، آنتی ژن های لکوسیت انسانی (HLA) نامیده می شود.

پاسخ ایمنی در مقابل عفونت های ویروسی - رشد > فعاليت‌های علمی

24 فوریه 2011 ... سیستم ایمنی علاوه بر واکنش اولیه در برابر ویروس ها سلول های خاطره جهت پاسخ ... 3 –
از طریق تولید عوامل محلول اختصاصی برای آنتی ژن ها و سیتوکین های ... بالغ دارای
آنتی بادی های مونومر Igm ، مولکول های MHc کلاس 2، گیرنده ویروس ...

پاسخ های ایمنی اختصاصی یا اکتسابی : specific=aquired=adaptive

در پاسخهای ایمنی هومورال,آنتی ژن باید از لحاظ ساختار فضایی و وزن مولکولی در محدوده
.... MHC متصل به آنتی ژن توسط سلول های Tهلپر خاص شناسایی شده و این T cell ها به
... مربوط به IgG است که برابر 9میلی گرم بر میلی لیتر می باشد و وزن مولکولی آن
..... های ایمنی ذاتی تولید شده است که خود این سلول ها توسط عوامل عفونی القا شده اند.

Print

اولین جزء ایمنی ذاتی در برابر عوامل مهاجم اپی تلیوم پوششی، سلولهای تخصصی و
آنتی ... اولیه در برابر عفونت، پاسخ های ایمنی اکتسابی در برابر عوامل عفونی را
افزایش می دهد. .... سلولهای لنفوسیت CD8+ T از طریق MHC I به همراه سلولهای کشنده
طبیعی قادر به .... TLR-10 در شناسایی ترادف های مولکولی وابسته به پاتوژن (
Pathogen ...

زندگـــ ـے...طبیعت...زیســـ ـت - دستگاه ایمنی

عوامل عملکردی سیستم ایمنی یا دفاعی بدن عبارتند از : فاگوسیتها ، لنفوسیتها و ...
منظور اینکه ابتلا به یک بیماری عفونی باعث می‌شود بدن در مقابل آن برای مدتی
مصونیت پیدا کند. ... عوامل مختلف پروتئینهایی را سنتز می‌کنند که با بسته شدن
به مولکول MHC و ظهور در ... در این حالت، بدن در برابر آنتی‌ژنی بیش از حد واکنش
می‌دهد.

بررسي تغییرات ساختاری و فیلوژنتیک ناحیه DQA از MHC کلاس II گاو

دستاوردهای مطالعه حاضر مي تواند امر طراحي واكسن عليه بيماري هاي عفوني را تسهيل و
از ... قطعات آنتی ژن ها تنها پس از اتصال به مولکول MHC قادرند سیستم ایمنی را
تحریک ... افراد هتروزیگوت از نظر MHC نسبت به افراد خالص در برابر انواع
بیشتری از ... در نهایت از عوامل دیگری که فراوانی ژنهای MHC را در گونه های اهلی تحت
تاثیر قرار ...

ماهی تنها - سیستم ایمنی ماهی ها

ماهی تنها - سیستم ایمنی ماهی ها - علمی, فرهنگی و دلنوشته های من - ماهی تنها. ... و واژه ی
immunology به معنای بررسی دستگاه ایمنی در برابر بیماری های عفونی به کار
میرود. ... که مزیت شکل اول،دوام و استمرار ان و مختص بودن ان به عوامل خاص عفونی است.
.... زمانی که یک سلول T ساده با انتی ژن که همراه مولکول MHC روی سلول است برخورد
می کند ...

پادگن هاي سازگاري نسجي - Omid Farhadian's Home Page

ما توجه خود را تنها به كلاس 1 و 2 مولكول MHC معطوف ميكنيم , گروه ژني كد كننده .... اين
كار به ما كمك ميكند تا مشخص كنيم قدرت واكنش ايمني در برابر پادگن تا چه اندازه خواهد
بود . ... T سيتوتوكسيك را در حالت عفوني يا تخريب بافتي به حالت آماده باش در
مياورند . ... از اين رو فعاليت سلولهاي T كمكي در دفاع كلي بدن در برابر عوامل بيماريزا
...

بررسی ملکولی بیماری ام اس و نقش آن در عملکرد سیستم ایمنی - وبسایت ...

علاوه بر این پلی مورفیسم در ژنهای MHC-ІІ در حساس کردن انها به MS .... عوامل عفونی
همچنین باعث افزایش مولکولهای اتصال سلولی بر روی ... در %60 بیماران افسردگی
مشاهده می شود و خودکشی 5/7 برابر در این گروه بیشتر است [12،2].

بسمه تعالی مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم ...

عوامل مؤثر بر واکنش آنتی ژن –آنتی بادی و مکانیزم اثر عوامل مذکور را شرح دهد. ...
اجزاء دخیل در سیستم ایمنی ذاتی را نام ببرد و سلول های اجرایی این سیستم و عملکرد
آنها ... مراحل مختلف تولید پپتیدهای متصل به مولکول های MHC کلاس I و II و ارائه آن به
.... اثر پاسخهای ایمنی در میزبان و مقابله باکتری در برابر پاسخهای ایمنی را توضیح
دهد.

هوروتات | دستگاه ایمنی

خط اول دفاع در برابر عوامل مهاجم ، سدهای مکانیکی یا فیزیکی هستند: ... التهاب به این
دلیل اتفاق می افتد که این مولکول ها، سلول های دستگاه ایمنی را به سمت بافت ...
یا کمپلکس سازگاری بافتی اصلی( Major histocompatibility complex( MHC. ... با
یک میکروارگانیسم مهاجم عفونی شده یا به وسیله سرطان تغییر پیدا کرده است باشد.

ارتباط برهمکنش‌های KIR-HLA با بیماری‌ها - یافته

ﺳﻠﻮل. ﻫﺎي. NK. ﺑﻪ. دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ در ﭘﺎﺳﺦ. ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ذاﺗﯽ، اوﻟﯿﻦ ﺧﻂ دﻓﺎﻋﯽ. ﻋﻠﯿﻪ. ﻋﻮاﻣﻞ. ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﺳﺮﻃﺎن. ر. ا
ﻓﺮاﻫﻢ. ﻣﯽ ... اﯾﻤﻮﻧﻮﮔﻠﺒﻮﻟﯿﻨﯽ. ﺳﻠﻮل ﮐﺸﻨﺪه. (Killer-cell Immunoglobulin- like Receptor, KIR).
ﻣﻮﻟﮑﻮل .... aKIR>. iKIR+HLA. ) اﺣﺘﻤﺎﻻً. در ﺑﺮاﺑﺮ. ﺧﻮداﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﺎﻓﻆ. وﻟﯽ. ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺗﻮﻣﻮر. ﻣﺴﺘﻌﺪﮐﻨﻨﺪه.
ﻫﺴﺘﻨﺪ .... ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮار. از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ. ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ. ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را ﮐﺪ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن. MHC. ﮐﻼس.

IMMUNOLOGY

IMMUNOLOGY - ایمنولوژی مولکولی - BAZZAZI - IMMUNOLOGY. ... پاسخ ایمنی به
بیماریهای عفونی .... ایمنی در برابر ویروس آنفلوانزاى A نوع H1N1 .... فراواني خس
خس سينه و آسم و عوامل همراه آن در كودكان دبستاني شهرستان گرگان در سال 1382 ... آنتی
ژنها را شناسایی می کنند و نیازی به ارائه پپتید های آنتی ژنی در همراهی با MHC ندارد.

دستگاه ایمنی بدن - گروه زیست شناسی منطقه 5 تهران

عوامل عملکردی سیستم ایمنی یا دفاعی بدن عبارتند از : فاگوسیتها ، لنفوسیتها و ...
منظور اینکه ابتلا به یک بیماری عفونی باعث می‌شود بدن در مقابل آن برای مدتی
مصونیت پیدا کند. ... عوامل مختلف پروتئینهایی را سنتز می‌کنند که با بسته شدن
به مولکول MHC و .... سوما موجب حفاظت در برابر عامل محرک ایمنی برای مدت طولانی
است.

دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی - ایمنی شناسی

... لنفاوی هنگام فعالیت فرد بسیار فعال است و جریان لنف را غالبا 10 تا 30 برابر
می‌کند. .... منظور اینکه ابتلا به یک بیماری عفونی باعث می‌شود بدن در مقابل آن برای
مدتی ... سلولهای لنفوسیت B و T عوامل اجرایی سیستم ایمنی اکتسابی می‌باشند. ...
عوامل مختلف پروتئینهایی را سنتز می‌کنند که با بسته شدن به مولکول MHC و ظهور
در ...

پیک عیدانه ایمنی ژن: تعریف آنتی ژن گفیده شدود ننیدی *به یک عامل ...

28 نوامبر 2016 ... *به یک عامل میکروبی عفونی یا غیرعفونی که به وفور بطور نرمال در طبیعت دیده مدی
. شدود ننیدی ... افینییی یا میل پیونهي برابر نیروي اتصالی بین یک جایگا
اتصالی ننیی. بادي و یک .... ترین عوامل تکثیر و تمایز و تعویض کالس لنفوسیت.
هاي. B ... پیک عیدانه ایمنی. ویژگی. های عمومی مولکول. های. MHC. ویژگی.

مشاهده مقاله | ویروزوم ها (Virosomes) : سیستم های حامل آنتی ژن و DNA

ویروس ها عواملی هستند که واجد اسید نوکلئیک هستند و دارای پوشش پروتئینی ... در
اصل ویروزوم ها پتانسیل بالایی در ایجاد واکنش های سیستم ایمنی دارا هستند ... آنتی
بادی ها و پاسخ ایمنی سلولی با فعال کردن سلول های T) در برابر پاتوژن ها را تحریک
کنند. ... روی مولکول های MHC کلاس Iسوار می شوند و در نتیجه MHC ارائه کننده آنتی
ژن ...

مواد یاور (Adjuvant) در واکسنهای دامپزشکی - شرکت پسوک

ماده یاور مناسب باید پاسخ ایمنی مطلوب تر و با دوام بیشتری را در مقایسه با استفاده
از ... ارائه بهتر آنتی ژن توسط مولکولهای MHC II از طریق الحاق به غشاء سلولی یا ...
اختصاصی بودن، کمیت و ایزوتیپ مناسب آنتی بادی تولید شده در برابر آنتی ژن ...
در ایج حالت در محل تزریق، یک واکنش التهابی بدون عوامل عفونی ایجاد می شودکه این
امر ...

چگونه سیستم ایمنی بدن را قوی کنیم؟ - تالار گفتگوی هم میهن

هر چه میزان این باکتری‌های مفید بیشتر باشد امکان این که عوامل بیماری‌زا امکان ...
محققان مشاهده کردند سلول‌های ایمنی گروه اول به میزان حدود 5 برابر سریع تر در برابر
... این مولکول‌ها بیشترین حمله را به غده‌ی تیموس می‌کنند که بیشتر سلول‌های .... در
موارد نادر، سیستم ایمنی بدن چیزی را یادش می‌رود و آن زخم عفونی می‌شود.

طرح درس ایمنی شناسی پزشکی کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ...

7- نقش مولکولهای سازکاری سنجی ( MHC) را در ایمنی شرح دهند. 8- مسیرهای فعال شدن
... 10- عوامل سیستم ایمنی را در مقابل عوامل عفونت زا توضیح دهند . 11- روشهای ...
پاسخ های ایمنی به عوامل عفونی ( ویروسها ، باکتریها ، قارچ ها و انگل ها ). آقای دکتر
شمس.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻣﺸﺨﺼﺎت دروس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳ

ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺳﺎﻳﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ، ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ،. رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ. 34: (. ﺳﺎﻋﺖ
. ) ... ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺳﻠﻮل و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﭘﺰﺷﻜﻲ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ و.
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ..... اﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي و ﻧﺤﻮه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي واﮔﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﻲ.
ﺷﺎﻳﻊ. در اﻳﺮان ..... ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ. : ﻛﻠﻴﺎت اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ وﻳﺮوﺳﻬﺎ، ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎل، ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ،
ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي.

ام‌اس - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این بیماری به طور معمول در سنین ۲۰ تا ۵۰ سالگی و در زنان دو برابر مردان اتفاق
می‌افتد. .... همسان‌ترین یافته ارتباط بین ام‌اس و الل‌های MHC را به عنوان HLA-DR15|
DR۱۵ و .... حمله میلین فرایندهای التهابی را که محرک سایر سلول‌های ایمنی است و عوامل
محلول ...... نویسنده=گیلدن دی اچ| عنوان=عوامل عفونی اسکلروز چندگانه| مجله علمی=
نورولوژی ...

ایمنی زایی درآبزیان (استفاده از پروبیوتیک - تکثیر و پرورش آبزیان

تکثیر و پرورش آبزیان - (ایمنی زایی درآبزیان (استفاده از پروبیوتیک ... ولي در
مصرف اين مواد بايد بسيار دقت كرد چون عواملي مانند ميزان كُلر آب، دماي آب، .... و واژه ی
immunology به معنای بررسی دستگاه ایمنی در برابر بیماری های عفونی به کار
میرود. .... زمانی که یک سلول T ساده با انتی ژن که همراه مولکول MHC روی سلول است
برخورد می ...

اصل مقاله (1214 K)

-TNF و بخصوص لمفوس يت هاي +T CD8 بخوبي در برابر ش يزونت درون سلولي و
سلول هاي آلودهαاينترفرون گاما ..... پاسخ هاي ایمني اختصاصي بر علیه عوامل عفوني
نیز مي شود )5(. .... خودي به س لول هاي سیستم ایمني MHC ژن هاي انگلي روي ملكول
هاي.

ژنتیک و ایمونولوژی پرستاری

ایمنی، نقص ایمنی، چگونگی سازگاری نسجی و خونی در مکانیسم ها و واکنش های مختلف
سلولی و هومورال، نقش ... مقابل عوامل عفونی و غیر عفونی .... ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻣوﻟﮑوﻟﯽ اﯾﻣوﻧوﮔﻟوﺑﯾن.

خود ايمنی - بزرگترین سایت زیست شناسی | فرزیست

3 مارس 2015 ... برای مثال فرد دچار تیروئیدیت هاشیموتو، نسبت ( % ۰ % در برابر ۱۰ / به افراد ...
این ارتباط خانوادگی را به عوامل محیطی نظیر عوامل عفونی مرتبط دانسته اند ...
مهمترین ژنی که در ارتباط با خودایمنی مورد توجه قرار گرفته است ژنهای MHC می
باشند. ... تقلید مولکولی که در آن پاسخ های ایمنی ایجاد شده علیه ویروسها و یا ...

سیستم ایمنی اکتسابی

4 آگوست 2013 ... این مولکول ها توسط جمعیتی از سلول های لنفوسیتی به نام B تولید شده و به ... تکامل
یافته تر از ایمنی ذاتی بوده و با هر بار مواجه شدن با عوامل عفونی تحریک شده ... موجود
در جایگاهی موسوم به کمپلکس اصلی سازگاری بافتی (MHC) کد می شوند که بر دو
نوع می باشند. ... دو نوع دفاع در برابر نفوذ میکروبه ا در بدن ما وجودارد.

محور il - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

چکیده فارسی : پایان نامه شماره 467-ک-2 مقطع کارشناسی ارشد ایمنی شناسی سال ...
معمولا بین 20 تا 40 سالگی بروز می‌کند و میزان ابتلای زنان 2 برابر بیشتر از مردان
است. در بین عوامل عفونی نقش ویروس‌ و باکتری بخصوص ویروس اپشتین بار و ... می
دهد که اولا این توالیها به طیف وسیعی از مولکولهای MHC در گونه های مختلف متصل می ...

کلی فروشی اینترنتی - فروشگاه ساز رایگان فروش و بازاریابی فایل

4 ژانويه 2017 ... دوام این نوع ایمنی کوتاه مدت است و بسته به نیمه عمر آنتی بادی در بدن فرد دریافت
کننده دارد و این مدت ... مولکولهای MHC و ایمنی در برابر عوامل عفونی.

معرفی چندشکلی ژنهای کاندیدا در برنامه نوین اصلاح نژاد دام و طیور ...

ژنهای بخش کازئین شیر به چهار گروه عمده K-Casein (با وزن مولکولی 19800 ....
کمپلکس ژنی MHC قسمتی از ژنوم است که کد کننده مولکولهای مسئول کنترل
سیستم ایمنی و ... و در آغاز واکنشهای ایمنی در برابر ورود عوامل بیماری زا نقش کلیدی
دارند، سیستم ... به عفونت در بافت های عفونی بدن حیوان نبوده و قدرت چسبندگی خود
را به عوامل ...

دانلود مقاله دستگاه ایمنی بدن

دستگاه ایمنی بدن نگاه کلی انسان در محیطی زندگی می‌کند که عوامل و ... منظور اینکه
ابتلا به یک بیماری عفونی باعث می‌شود بدن در مقابل آن برای مدتی ... عوامل مختلف
پروتئینهایی را سنتز می‌کنند که با بسته شدن به مولکول MHC و ظهور ... دوما اغلب
تنها در برابر یک میکروب بیماری‌زا یا سم که محرک تولید آن بوده است، نقش حفاظتی
دارد.

ایمنی - Agricultural biotechnology and genetic engineering

سوما موجب حفاظت در برابر عامل محرک ایمنی برای مدت طولانی است. ..... منظور اینکه
ابتلا به یک بیماری عفونی باعث می‌شود بدن در مقابل آن برای مدتی مصونیت پیدا
کند. ... عوامل مختلف پروتئینهایی را سنتز می‌کنند که با بسته شدن به مولکول MHC
و ...

Saqqez EMS - عوامل ایجاد سرطان

Saqqez EMS - عوامل ایجاد سرطان - مطالبی در مورد اورژانسهای داخلی, تروما , مسمومیت ,
cpr و. ... اخیر می توان از عوامل شیمیایی سرطانزا عوامل فیزیکی و عوامل عفونی را نام
برد. ... برخی از این نئو آنتی ژن ها به وسیله سلول هایی از سیستم ایمنی ذاتی
شناسایی و ... این پروتئین ها پردازش شده و پپتیدهای تولید ده بوسیله مولکول های
MHC کلاس ...

ایمنی شناسی - phdpezeshki.com

(MHC) ................................ .............................. 56 · فصل · پنجم · : · پردازش .... این مفهوم
گسترده تر، علم مطالعه ایمنی و رویدادهای سلولی و مولکولی است که پس از مواجهه ... دفاع
در برابر میکروب ها در ابتدا بر عهده واکنش های زودرس ایمنی ذاتی است و سپ .... بر
خالف ایمنی ذاتی، پاسخ های ایمنی دیگری وجود دارند که در اثر مواجه شدن با عوامل عفونی
...

آموزش html، جلسه اول، مقدمه | جستجو | تی وی 28

جلسه سوم : مکانیزم مولکولی تغییرات ژنتیکی (دکتر توکلی بزاز) جلسه چهارم :
ناهنجاریهای .... جلسه نهم : MHC و عرضه ی آنتی ژن (دکتر رجایی) جلسه دهم : تکامل سلول
های B و ایمنی .... جلسه چهاردهم : ایمنی در برابر عوامل عفونی (دکتر نوربخش) جلسه
پانزدهم ...

کدنویسی html Css | جلسه 4 | آشنایی با تگ ها | جستجو | تی وی 28

جلسه سوم : مکانیزم مولکولی تغییرات ژنتیکی (دکتر توکلی بزاز) جلسه چهارم :
ناهنجاریهای ... جلسه نهم : MHC و عرضه ی آنتی ژن (دکتر رجایی) جلسه دهم : تکامل سلول
های B و ایمنی .... جلسه چهاردهم : ایمنی در برابر عوامل عفونی (دکتر نوربخش) جلسه
پانزدهم ...

مقـاالت کاربرد های نانو پزشکی در مدیریت عفونت های میکروبی

از آنتی بیوتیک هــا جزء عوامــل اصلی به وجود. آمدن اين پديده ... و يا ابزار انتقال دارو
می تواند پاســخ های ايمنی. کارآمدتر در برابر عفونت هــای میکروبی ايجاد. کنــد. ...
بیماری های عفونی در اثر انتقال میکروب ها از. فرد آلوده ... سلول های ایمنی. پزشکی ...
انتخابی و مشخص شدن مولکول هدف / میکروب ...... کالس يک و کالس دو ب( فعالســازی
MHC.

بيوتكنولوژي - دانشگاه اصفهان

۱- بحث ايمني در آزمايشگاه، استفاده از وسايل حجمي، طريقه كار با دستگاه‌هاي
طيف‌سنجي، ... ۱- كليات، تاريخچه، اهميت و كاربردهاي ژنتيك مولكولي ..... شناخت
تركيب مواد زيستي مختلف مورد استفاده براي دفاع بدن در برابر عوامل عفوني و نحوه
استفاده از بيوتكنولوژي درتوليد فراورده هاي زيستي ... ۷- ساختار ژني ومولكولي
MHC و عملكرد آن.

کدنویسی Html | جلسه 3 | جستجو | تی وی 28 - صفحه اصلی

جلسه سوم : مکانیزم مولکولی تغییرات ژنتیکی (دکتر توکلی بزاز) جلسه چهارم :
ناهنجاریهای ... جلسه نهم : MHC و عرضه ی آنتی ژن (دکتر رجایی) جلسه دهم : تکامل سلول
های B و ایمنی .... جلسه چهاردهم : ایمنی در برابر عوامل عفونی (دکتر نوربخش) جلسه
پانزدهم ...

دستگاه ايمني بدن - وب سایت تبیان استان اردبیل

1 دسامبر 2010 ... عوامل عملکردي سيستم ايمني يا دفاعي بدن عبارتند از: فاگوسيت ها، ... منظور اين که
ابتلا به يک بيماري عفوني باعث مي ‌شود بدن در مقابل آن براي مدتي ... که با بسته
شدن به مولکول MHC و ظهور در سطح سلول، توسط لنفوسيت هاي T ...

اﻧﻮاع ادﺟﻮاﻧﺖ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ - مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﯽ در اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و. در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ... ادﺟﻮاﻧﺖ ﻫﺎ، ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﻏﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ، ﻋﻠﯿﻪ. آﻧﺘﯽ ژﻧﯽ ﯾﺎ .... ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎه ﺳﺮﻓﻪ و ﻫﻢ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ... ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﻠﻮل. ﻫﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ. ﺑﯿﺎن ﻣﻮﻟﮑﻮل. ﻫﺎي ﻣﺤﺮك اﯾﻤﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي. MHC
.

دانلود مقاله دستگاه ایمنی بدن فایل ورد (word) | ایران دانلود - خانه

29 سپتامبر 2016 ... عوامل عملکردی سیستم ایمنی یا دفاعی بدن عبارتند از : فاگوسیتها ... منظور اینکه
ابتلا به یک بیماری عفونی باعث می‌شود بدن در مقابل آن برای مدتی مصونیت پیدا
کند. ... مولکول MHC و ظهور در سطح سلول ، توسط لنفوسیتهای T قابل شناسایی
می‌گردند ... سوما موجب حفاظت در برابر عامل محرک ایمنی برای مدت طولانی است.

فصل 2 - صفحه02 تا 12 - مدارک

19 جولای 2015 ... این راه حل طراحی یک ملکول آداپتور بود که می توانست به طور ذاتی نه تنها در فعال ...
نیاز به گسترش کلنی ٢ به مفهـوم اکتـسابی بـودن ایمنـی هومورال میباشد بدن ... از
پای درآوردن عوامل عفونی تولید میشود انتخاب 3 کلون میگویند (شکل 2-6). .... سلولی
که در اینجا ملکول MHC کلاس I است شناسائی میکننـد (شـکل 2-9).

4 - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

کلاس II مولکول MHC از اجزای مهم سیستم ایمنی است که در پردا . ... این گیرنده ها،
الگوهای مولکولی وابسته به پاتوژن را که داخل عوامل عفونی بیان می شوند، شناسایی
.... است و با حضور مستقیم اتوآنتی بادی ها، در برابر آنتی ژن های هسته ای مشخص می
گردد.

دانلود مقاله دستگاه ایمنی بدن در word - دانشجو یاردانشجو یار

5 سپتامبر 2016 ... 2 توسط عوامل عفونی که مسیر فرعی نامیده می‌شود. ... می‌کنند که با بسته شدن به
مولکول MHC و ظهور در سطح سلول ، توسط لنفوسیتهای T قابل شناسایی می‌گردند. ...
سوما موجب حفاظت در برابر عامل محرک ایمنی برای مدت طولانی است. مقدمه

خون شناسی ماهی-ایمنی ماهی - دغدغه حجاب (آقا وحید)

خون بافت مایعی است که عوامل شیمیایی گوناگون و فراوانی در آن محلول بوده و .... ی
immunology به معنای بررسی دستگاه ایمنی در برابر بیماری های عفونی به کار
میرود. .... زمانی که یک سلول T ساده با انتی ژن که همراه مولکول MHC روی سلول است
برخورد ...

بررسی مولکولی و بالینی نشانگان هایپرIgM ... - ژنتیک در هزاره سوم

ايمني هومورال يا پاسخ هاي ايمني با واسطه آنتي بادي در دفاع بدن عليه عوامل. بيماري
زاي خارجي و ... دارند )1تا3(. زماني که مولکول هاي IgM موجود بر روي لنفوسيت هاي B به
آنتي ژن ..... دندريتي که واکنش هاي ايمني را طي پاسخ هاي سامانه دفاعي بدن در برابر.
پاتوژن هاي مهاجم ... عرضه شده توسط مولکول هاي MHC به تنهايي براي توليد لنفوسيت
هاي.

مقاله دستگاه ایمنی بدن فایل ورد (word) - دانلود رایگان جزوه، تحقیق و ...

3 دسامبر 2016 ... عوامل عملکردی سیستم ایمنی یا دفاعی بدن عبارتند از : فاگوسیتها ... منظور اینکه
ابتلا به یک بیماری عفونی باعث می‌شود بدن در مقابل آن برای مدتی مصونیت پیدا
کند. ... مولکول MHC و ظهور در سطح سلول ، توسط لنفوسیتهای T قابل شناسایی
می‌گردند ... سوما موجب حفاظت در برابر عامل محرک ایمنی برای مدت طولانی است.

پاسخ‌های ایمنی دخیل در عفونت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

باید برای مقابله با مقاومت باکتری در برابر سیستم. های دفاعی میزبان، فعال شوند.
... شناسایی شد و تا به امروز نیز بیش از هر عامل عفونی دیگر. موجب مرگ انسانها.

سیستم ایمنی اکتسابی

4 آگوست 2013 ... این مولکول ها توسط جمعیتی از سلول های لنفوسیتی به نام B تولید شده و به ... تکامل
یافته تر از ایمنی ذاتی بوده و با هر بار مواجه شدن با عوامل عفونی تحریک شده ... موجود
در جایگاهی موسوم به کمپلکس اصلی سازگاری بافتی (MHC) کد می شوند که بر دو
نوع می باشند. ... دو نوع دفاع در برابر نفوذ میکروبه ا در بدن ما وجودارد.

اصل مقاله

در بررسی ارتباط MHC با پاسخ ایمنی، آلل 266 ریزماهواره ... با توجه به نقش قابل
مالحظه MHC در مقاومت یا حساسیت در برابر بیماریهای عفونی ویروسی و کیفیت
پاسخ های ایمنی، نتیجه گیری نهایی: ... این خوشــه ژنی که در گونه هــای دیگر نیز وجود
دارد، مولکول هایی ... از عوامــل بیماریزا مانند ویروس عامل بیماری مــارک )1(، ویروس عامل.

ایمنی - خانه - بلاگ سان

هدف از تدوین این کتابچه ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی و افزایش آگاهی پرسنل و .... عوامل
زیان آور ناشی از کار در بیمارستانها ..... روش ضد عفونی کردن خون و ترشحات آلوده . ....
کلاس یک مولکول MHC ... بعضی از مکانیسم های ایمنی طبیعی به شرح زیر است: 1-
ساختار آناتومیک : پوست بعنوان اولین خط دفاعی در برابر ارگانیسم‌های خارجی عمل می
...

PhD 1377

11 - مولکول CD4 در سطح لنفوسیت های T به کدام قسمت از مولکول MHC در سطح سلول
های ... 3) نسبت کاپا به لامبدا در انسان برابر است. ... 21 - کدامیک از مولکول های زیر
بر روی سلول های ایمنی نقش گیرنده برای مولکول Gp120 ویروس HIV را دارد؟ ..... 67 -
در تیتراسیون آنتی بادی ها برای تشخیص بیماری های عفونی همه عوامل زیر در ایجاد
یک ...

گزارش جلسه هفدهم کرسی شاخص سازی \- ارائه آقای دکتر مهدی رجبیون

جلسه سوم : مکانیزم مولکولی تغییرات ژنتیکی (دکتر توکلی بزاز) جلسه چهارم :
ناهنجاریهای ... جلسه نهم : MHC و عرضه ی آنتی ژن (دکتر رجایی) جلسه دهم : تکامل سلول
های .... جلسه چهاردهم : ایمنی در برابر عوامل عفونی (دکتر نوربخش) برای دانلود اسلاید
های ...

فرم تدوین طرح درس

عنوان درس: ایمونولوژی بیماریهای عفونی. پیشنیاز: ... 3- مولکولهای شناسائی کننده در
سیستم ایمنی ذاتی را شرح دهد. ... 2- جزئیات پاسخهای ایمنی ذاتی در برابر
باکتریهای خارج سلولی را بیان کند. ..... 4- عوامل ژنتیکی مستعد کننده آسم را
توضیح دهد. .... 2- مسیر پردازش و عرضه آنتی ژنها در کنار مولکولهای MHC کلاس I را
شرح دهد. 3- مسیر ...

سیستم ایمنی ذاتی - ایمنی شناسی

12 دسامبر 2015 ... سـدهای شـیمیایی شـامل قـدرت اسـیدی محتویـات معـده و مولکولهای تخصص یافته محلول
... یکی از آشکارترین اجزای سیستم ایمنی ذاتـی در برابـر میکـروب هـای مهـاجم، سـدهای
... بـرای نمونـه، ترشـحات بزاق، اشک و مخاط باشستشو سبب دور شدن عوامل بـالقوه ...
نسجی ( MHC = Major histocompatibility complex ) شناسایی کنند.

کتاب ایمنولوژی رویت amosbat.com

12 ا کتبر 2016 ... آمثبت تحصیل و دانشگاه معرفی کتاب ها ایمنی شناسی ... گیرنده های سلول T و مولکول
های MHC را تشریح می کند ... دفاع در برابر عوامل عفونی

Application of helminths in the treatment of ... - مجله تعالی بالینی

ﺗﻤﺎس ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮم .... ﻫﺎي اﻧﮕﻞ ﺑﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﯾﮏ ﺳﺮي ﻣﻮﻟﮑﻮل. ﻫﺎي .... MHC II. اراﺋﻪ.
دﻫﻨﺪه آﻧﺘﯽ. ژن. را ﺳﺮﮐﻮب. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. (. 94. -. 92. ). ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت. DC ... اﯾﻤﻨﯽ ﺣﺎﻓﻈﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﮕﻞ.

مقاله دستگاه ایمنی بدن در word | ره پویان

19 سپتامبر 2016 ... 2 توسط عوامل عفونی که مسیر فرعی نامیده می‌شود. ... می‌کنند که با بسته شدن به
مولکول MHC و ظهور در سطح سلول ، توسط لنفوسیتهای T قابل شناسایی می‌گردند. ...
سوما موجب حفاظت در برابر عامل محرک ایمنی برای مدت طولانی است. مقدمه

ایمنی شناسی - گروه آموزشي نخبگان

ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺘﻌﺪدي ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻮاﯾﻤﻨﯽ ﺷﻮﻧﺪ ... ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ .T .... ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻧﻘﺺ در ﺣﺬف ﮐﻠﻮﻧﺎب، ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ اﭘﯽ ﺗﻮپ ﻧﻮروﻧﯽ و ﺣﺴﺎس
... ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي. B. ﭘﺎ. ﻧﮑﺮاس ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﺷﺢ ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ، واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ. MHC. و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي. T.

مقاله دستگاه ايمني بدن فایل ورد (word) - سی پرو

بدن برای مقابله با عوامل بیماری‌زا مجهز به سیستم دفاعی یا ایمنی است که از نظر ...
منظور اینکه ابتلا به یک بیماری عفونی باعث می‌شود بدن در مقابل آن برای مدتی
مصونیت پیدا کند. ... عوامل مختلف پروتئینهایی را سنتز می‌کنند که با بسته شدن
به مولکول MHC و ظهور ... سوما موجب حفاظت در برابر عامل محرک ایمنی برای مدت طولانی
است.

کامل ترین نسخه درباره ایدز… - طب سنتی

5 دسامبر 2016 ... خانه / بیماری و عوامل ایجاد کننده / کامل ترین نسخه درباره ایدز… ... سیستم ایمنی بدن
از گلبولهای سفید جریان خون و غدد لنفاوی تشکیل ... به یک بیماری عفونی باعث می
شود بدن در مقابل آن برای مدتی مصونیت پیدا کند. ... بسته شدن به مولکول MHC و
ظهور در سطح سلول به وسیله لنفوسیتهای T قابل شناسایی می شوند.

واکسن های دامپزشکی :: دامپزشکان

21 ژوئن 2015 ... ... گاو و مایکوپلاسما هیپونومونیا در خوک مجموعاً بازاری برابر با % 20-10 رقم یاد شده
در واکسن ... جهت ایجاد جواب های ایمنی مناسب و موثر یک واکسن، تکنیک های ... اپی
توپ های آنتی ژن که همراه با ملکول های MHC کلاس П П) MHC Class ) در سطح ... 2-هر
گاه عوامل عفونی زا سلول های ارائه کننده آنتی ژن را آلوده نمایند امکان دارد ...

afshin_69i |

4 ژانويه 2017 ... دوام این نوع ایمنی کوتاه مدت است و بسته به نیمه عمر آنتی بادی در بدن فرد دریافت
کننده دارد و این مدت ... مولکولهای MHC و ایمنی در برابر عوامل عفونی.

۸۷/۰۹/۰۱ - ۸۷/۰۹/۳۰ - veterinary and Medical Bacteriology - blogfa.com

23 ژانويه 2016 ... 8 - نقش مولکول های MHC کلاس یک و دو چیست؟ 1) MHC کلاس دو ... 4) مبتلایان به
بیماری های عفونی ... 4) پاسخ ایمنی در برابر اپی توپ های خطی مستقل از تیموس است
. ... 12 - افینیتی یک آنتی بادی به کدام عوامل بستگی دارد؟

ایمونولوژی - PHASCO ® فاسكو

کدام یک از عوامل زیر در قدرت ایمنی زایی آنتی ژن دخالت ندارد؟ ... در برابر آنتی ژنهای
پلی ساکاریدی آنتی بادی تولید شده عمدتا از کدام کلاس است؟ ... در سطح همه سلول های
زیر مولکولهای MHC کلاس یک وجود دارد بجز : ..... برای تعیین ابتلای جنین به یک
بیماری عفونی سنجش آنتی بادی در خون بند ناف از کدام کلاس از ایمونوگلوبولین ها ...