دانلود رایگان

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز - مفاهیم ریسک و بازده - 46 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت مدیریت ریسک و بازده جونز فصل پنجم

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز - مفاهیم ریسک و بازده - 46 اسلاید پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از جمله منابع مهم درس مدیریت سرمایه گذاری در سطح کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.
تعداد اسلاید ها: 46 اسلاید

سرفصل اسلایدها:
تقسیم بندی سرمایه گذاری :
کار اصلی تجزیه و تحلیل اوراق بهادار؟
بازده چیست ؟
بازده تحقق یافته؟
بازده مورد انتظار؟
فرق بین بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار ؟
اجزای بازده :( بازده کل هر اوراق بهادار )
سود دریافتی :
سود ( زیان ) سرمایه :
بازده کل هر اوراق بهادار :

ریسک چیست ؟
منابع ریسک :
ریسک نوسان نرخ بهره :
ریسک بازار :
ریسک تورمی :
ریسک تجاری :
ریسک مالی :
ریسک نقدینگی :
ریسک نرخ ارز ( ریسک ارزهای خارجی ):
ریسک کشور :
انواع ریسک :
ریسک غیرسیستماتیک :
ریسک سیستماتیک :
اندازه گیری ریسک و بازده :
بازده نسبی :
نحوه محاسبه بازده نسبی :
شاخص ارزش :
فرمولهای آماری:
پراکندگی در بازده :
نکته :
توزیع بازده دارایی های مالی :
انحراف معیار :
بتا ( Beta ):
تخمین ریسک و بازده :
مساله عدم اطمینان :
توزیع احتمالات :
محاسبه بازده مورد انتظار :
فرمول محاسبه بازده مورد انتظار :
تخمین ریسک :
رابطه ریسک و بازده :
منابع و ماخذ فارسي:
مدیریت سرمایه گذاری ، چارلز . پی .جونز – ترجمه جناب آقای دکتر رضا تهرانی ، عسگر نوربخش


پاورپوینت مدیریت ریسک و بازده جونز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ...

28 دسامبر 2016 ... دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونزمفاهیم
ریسک و بازده46 اسلاید. پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (فصل ...

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ...

پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف
جونز ... تعداد اسلاید ها: 46 اسلاید سرفصل اسلایدها: تقسیم بندی سرمایه گذاری : کار
...

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ...

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز - مفاهیم
ریسک و بازده - 46 اسلاید. یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 11:33. دانلود پاورپوینت فصل
...

مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف ...

27 ا کتبر 2016 ... عنوان: دانلود پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب ... کتاب مدیریت
سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از جمله منابع مهم
درس ... 52 اسلاید طراحی با شکلهای بسیار زیبا کتاب مدیریت سرمایه گذاری .... فایل:
46 برگ اختیار معامله (فصل شانزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری ...

داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﯾﺴﮏ و ﺑﺎزده (ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺟﻮﻧﺰ ...

19 دسامبر 2016 ... ﺗﻌﺪاد اﺳﻼﯾﺪ: 25 اﺳﻼﯾﺪ. ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻠﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ... ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﯾﺴﮏ و ﺑﺎزده (ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺟﻮﻧﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ... ﻓﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری(ﻓﺼﻞ ... ﻧﻮرﺑﺨﺶ) دﺳﺘﻪ: ... داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻗﯿﻤﺖ و
ﺑﺎزده اوراق ﻗﺮﺿﻪ (ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺟﻮﻧﺰ .... دﺳﺘﻪ: ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: pptx ﺣﺠﻢ
ﻓﺎﯾﻞ: 694 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 46 ﺑﺮگ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ. (ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﮐﺘﺎب ...

دانلود پاورپوینت مفاهیم ریسک بازده فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه ...

دانلود پاورپوينت مفاهيم ريسک و بازده (فصل پنجم کتاب مديريت سرمايه گذاري ... 25
اسلاید طراحی با شکلهای بسیار زیبا کتاب مديريت سرمايه گذاري تاليف جونز ....
بیمارستان در مقطع لیسانس دسته بندی سایر گروه های علوم پزشکی بازدید ها 46

دانلود پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت ...

10 جولای 2016 ... عنوان: دانلود پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت ... کتاب
مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر ... مدیریت
بازاریابی تالیف روستا، ونوس و ابراهیمی)، در قالب ppt و در 26 اسلاید، ...

داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﯾﺴﮏ و ﺑﺎزده (ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﺎﻟﯿﻒ

21 نوامبر 2016 ... داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﯾﺴﮏ و ﺑﺎزده (ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺟﻮﻧﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻬﺮاﻧﯽ و q.
ﻧﻮرﺑﺨﺶ) ... داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ اﻧﻮاع اوراق ﺑﻬﺎدار(ﻓﺼﻞ دوم ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺟﻮﻧﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻬﺮاﻧﯽ و
ﻧﻮرﺑﺨﺶ) q. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﯾﺴﮏ و ﺑﺎزده q ... ﺗﻌﺪاد اﺳﻼﯾﺪ: 25 اﺳﻼﯾﺪ ..... دﺳﺘﻪ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ: 3 ﺑﺎر ﻓﺮﻣﺖ
ﻓﺎﯾﻞ: pptx ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 694 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 46 داﻧﻠﻮد. ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺮگ ...

دانلود پاورپوینت تئوری پورتفولیو (فصل هشتم کتاب مدیریت ...

29 نوامبر 2016 ... کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از
جمله ... این فایل شامل پاورپوینت فصل هشتم این کتاب با عنوان تئوری ... مفاهیم
ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه ...
پاورپوینت (Powerpoint) تعداد اسلاید 46 اسلاید کتاب مدیریت سرمایه گذاری ...

دانلود پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت ...

24 ژوئن 2016 ... عنوان دانلود پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری
... اقتصاد فرمت پاورپوینت (Powerpoint) تعداد اسلاید 25 اسلاید طراحی با ... کتاب
مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر ... فایل: 46 برای
خرید کلیک کنید: 5000 تومان برگ اختیار معامله (فصل شانزدهم ...

دانلود پاورپوینت بازارهای اوراق بهادار (فصل سوم کتاب مدیریت سرمایه ...

18 نوامبر 2016 ... تعداد اسلاید: 17 اسلاید ... کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا
تهرانی و عسکر ... مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت… ... پاورپوینت (
Powerpoint) تعداد اسلاید 46 اسلاید کتاب مدیریت سرمایه گذاری

داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺮگ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ (ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﺄﻟﯿﻒ

9 دسامبر 2016 ... ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺟﻮﻧﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﺗﻬﺮاﻧﯽ و ﻋﺴﮑﺮ ﻧﻮرﺑﺨﺶ q. داﻧﻠﻮد ... ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
“ﺑﺮگ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ (ﺑﺮگ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم) ' ﺑﻮده ﮐﻪ در 46 اﺳﻼﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و .... داﻧﻠﻮد
ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﯾﺴﮏ و ﺑﺎزده (ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﺎﻟﯿﻒ · ﺟﻮﻧﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ...

بلوچ شاپ - مشاهده برچسب کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ...

دانلود پاورپوینت قیمت و بازده اوراق قرضه (فصل هفدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری
تألیف ... کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر
... خرید یا فروش سهام) " بوده که در 46 اسلاید طراحی شده و شامل بخشهای عمده زیر می
باشد: .... عنوان: دانلود پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت
سرمایه ...

دانلود پاورپوینت انواع اوراق بهادار (فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه ...

23 ا کتبر 2016 ... کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر ... این
فایل شامل پاورپوینت فصل دوم این کتاب با عنوان انواع اوراق بهادار ' بوده و شامل ...
مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ... سرمایه
گذاری) فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 46 اسلاید دسته: ...

پاورپوینت 1400 سایت تخصصی انواع پاورپوینت

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز - مفاهیم
ریسک و بازده - 46 اسلاید. دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری
...

دانلود پاورپوینت بازارهای اوراق بهادار (فصل سوم کتاب مدیریت سرمایه ...

7 آگوست 2016 ... کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش ...
این فایل شامل پاورپوینت فصل سوم این کتاب با عنوان بازارهای اوراق بهادار ... مفاهیم
ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ... گیری در مسائل
مالی و مدیریت سرمایه گذاری) در حجم 46 اسلاید همراه با تصاویر و ...

دانلود پاورپوینت تئوری پورتفولیو (فصل ششم کتاب مدیریت سرمایه ...

11 مارس 2016 ... کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر ... عنوان
دانلود پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت ...

دانلود مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری ...

1 روز پیش ... با سلام،محصول دانلودی +{{مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه
گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)}}+آماده ارائه به جویندگان ...

دريافت فايل دانلود پاورپوينت اندازه گيري ريسک و مديريت

5 روز پیش ... فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی عنوان: دانلود
پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری . ... 1-در
این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت مدیریت سبد سهام قرار داده شده . ....
دانلود پاورپوینت اندازه گیری ریسک و مدیریت آن townstore.avablog.ir/. 46 .

دانلود پاورپوينت اندازه گيري ريسک و مديريت آن

23 دسامبر 2016 ... دانلود پاورپوینت اندازه گیری ریسک و مدیریت آن در حجم 23 اسلاید همراه با تصاویر و
... مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف . ... کتاب
مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر . .... 46 .
کاملترین فایل دانلود پاورپوینت اندازه گیری ریسک و مدیریت آن – جی .

برترین فایل دانلود پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم ...

30 ا کتبر 2016 ... عنوان دانلود پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری
تالیف ... تعداد اسلاید 25 اسلاید طراحی با شکلهای بسیار زیبا کتاب مدیریت
سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از ...

فایل های دسته بندی حسابداری - فــــایل ســانا

پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز (46 اسلاید) ... دانلود
پاورپوینت بازارهای کارا (فصل دهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه ...
دانلود پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری
تالیف ...

کتاب-مدیریت-سرمایه-گذاری-تالیف-جونز-ترجمه-دکتر ... - پي سي فايل

دانلود پاورپوینت برگ اختیار معامله (فصل شانزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری
تألیف ... مدیریت مالیحسابداری اقتصاد فرمت پاورپوینت(Powerpoint) تعداد اسلاید
46 .... مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز
ترجمه ...

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ...

6 روز پیش ... این محصول” دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز
مفاهیم ریسک و بازده – ۴۶ اسلاید “را از yahoo-market دانلود ...

پاورپوینت انواع اوراق بهادار (فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری ...

30 ژوئن 2016 ... کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر ... دانلود
پاورپوینت نحوه معامله اوراق بهادار (فصل چهارم کتاب مدیریت سرمایه ... سرمایه گذاری
تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) در 46 اسلاید زیبا و قابل ... پاورپوینت مفاهیم
ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ...

دانلود پاورپوینت قیمت و بازده اوراق قرضه (فصل هفدهم کتاب مدیریت ...

1 سپتامبر 2016 ... کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از
... دانلود پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب… ... پاورپوینت(
Powerpoint)تعداد اسلاید 46 اسلایدکتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف ...

کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و ...

دانلود پاورپوینت قیمت و بازده اوراق قرضه (فصل هفدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری ...
چهاردهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) .... خرید یا
فروش سهام) ” بوده که در 46 اسلاید طراحی شده و شامل بخشهای عمده زیر می باشد: .....
عنوان: دانلود پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه
گذاری ...

پاورپوینت مدیریت سرمایه گذاری چارلز پی جونز

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ... جونز ، ترجمه تهرانی و
نوربخش، با عنوان مفاهیم ریسک و بازده، در حجم 25 اسلاید، با توضیحات کامل. کتاب
مديريت سرمايه گذاري تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از جمله
..... دانلود رایگان درس نهاد حکومت اجتماعی پایه نهم | جواب سوال صفحه 75 ریاضی هفتم |
حل ...

للبیت | صنعت مدیریت سرمایه گذاری تحلیل پاورپوینت مدیریت ...

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل صنعت (فصل سیزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری
... تعداد اسلاید 21 اسلاید کتاب مديريت سرمايه گذاري تالیف جونز ترجمه دکتر رضا
... دسته: حسابداری بازدید: 4 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 694 کیلوبایت تعداد
صفحات فایل: 46 ... انتشار چاپ دوم مديريت ريسك و مديريت بحران در دفاع غير عامل.

فایل اکسل :: دانلود ها - بلاگ

دانلود پاورپوینت ویژگیهای اساسی گروهها (فصل نهم کتاب مبانی مدیریت رفتار ....
دانلود پاورپوینت (اسلاید) یادگیری فردی · دانلود تحقیق آماده با عنوان "یادگیری ...
دانلود پاورپوینت مفاهیم ریسک و بازده (فصل پنجم کتاب مدیریت سرمایه گذاری ...
دانلود پاورپوینت انواع اوراق بهادار(فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز
.

پروژه مالی حسابداری شهرداری ها

خلاصه کتاب روش تحقیق در علوم انسانی دکتر محمد رضا حافظ نیا

پاورپوینت بررسی کسورات بیمه - ۳۵ اسلاید

دانلود مقاله حسابداری صنعتی هزینه یابی و کنترل هزینه های سربار

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره اهداف حسابرسی - (فصل 6)

پاورپوینت سازمان بورس و اوراق بهادار

جزوه میانه ۱ استاد محمد گراوند

پاورپوینت ارزیابی عملکرد شرکت از طریق کیفیت سود

پاورپوینت فصل بیستم تئوری حسابداری(2) تالیف دکتر رضا شباهنگ

دانلود تحقیق نگاهی به مبانی نظری صورت های مالی تلفیقی

تحقیق درباره نقش مواد آلي در افزايش سطح حاصلخيزي خاكهاي زراعي

تحقیق در مورد مفهوم پولشویی

تحقیق آماده در مورد کنش متقابل نمادین

تحقیق آماده در مورد پدیدارشناسی phenomenology

پاورپوینت معاونت اداری و مالی (گزارش عملکرد یکساله)

تحقیق در مورد نيتروژن

مقایسه قوانین و مقررات قانونی حقوق شهروندی در ایران با یکی از کشور های(سوئد،کاناندا و....)

بهسازي زمينهاي آبرفتي به روش تزریق سیمان 113 ص

دانلود پاورپوینت Champ elysees

تحقیق درباره جرم شناسی

تحقیق درمورد نقش پيامبر در تمدن انسان

تحقیق درمورد قانون منع استفاده از تجهيزات ماهواره

مقاله درباره بررسي پشرفت تحصيلي دانش آموز با خانواده هاي با سواد و دانش آموزان با خانواده بي سواد يا كم سواد

دانلود كارآموزي در كارخانه كاشي سازي سپهر

مقاله درمورد أشنايي با كره زمين

دانلود گزارش کارآموزی قرض الحسنه مهديه شهرستان خمين

کارآموزی شركت شيرآلات بهداشتي شيبه

تحقیق در مورد كاربرد روانشناسي اجتماعي در جامعه 35 ص

دانلود کارآموزی كارخانه آرد زاودي بندرتركمن ..

پاورپوینت زیبا و کامل درباره نور و روشنایی