دانلود رایگان

تحقیق در مورد تکنیکCAPSL CIL AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل های امنیتی - دانلود رایگاندانلود رایگان به منظور سرعت بخشیدن به توسعه نسل بعدی پروتکل های امنیتی و گسترش امنیت آنها, داشتن ابزاری در تحلیل پروتکل های امنیتی و کشف عیوب و صحت آنان بسی

دانلود رایگان تحقیق در مورد تکنیکCAPSL CIL AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل های امنیتی تحقیق در مورد تکنیکCAPSL/CIL AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل های امنیتی
به همراه منابع اصلی و فارسی و نرم افزار AVISPA
بیش از 53 صفحه دکیومنت کامل با فرمت ورد
فهرست


مقدمه : 1
فاكتورهاي امنيتي.. 3
فرآيند امن سازی.. 3
آشنايي با پروتکلهاي امنيتي.. 4
پروتکل PKI 5
 1. SET. 5
مدل SET. 6
S-HTTP. 7
S-MIME. 7
 1. SSL. 7
پروتكل SSL 7
 1. SEPP. 8
 2. PCT. 8
ابزارهاي مديريت سايت و شبكه ( Management Tools ) 10
ابزارهاي راهبري و نظارت ( Administration Tools ) 10
پي گيري مسير( Trace Route ) 11
Visual Route 5.0. 12
 1. MTR. 12
مديريت ترافيك ( Traffic Management ) 12
ابزارهاي بررسي كننده پروتكل و ترافيك(Protocol Analyzers & Traffic Monitors) 13
 1. LANSleuth. 14
 2. CANPro. 14
 3. LANTREK. 14
 4. NetXRAY. 14
Monitor 14
 1. Trend. 14
Cellblaster 14
 1. WebXRAY. 14
Kestrel 14
Ethereal 14
ابزارهاي تست پروتكل (Protocol Testers) 15
Awarenet Protocol Tester (PMT-1900) 15
6113- AIME Protocol Tester 15
K1297 Protocol Tester 15
ISTS (Integrated Signalling and Traffic Simulator) 15
ATS (ATM Traffic Generator) 15
ابزارهاي كمين كننده (Sniffing Softwares) 15
 1. Spy. 15
Snort 15
Antisniff 15
 1. NFR. 15
 2. Tcpdump. 16
Sniffit 16
ابزارهاي گمراه كننده (Spoofing Softwares) 16
 1. DTK. 16
مديريت و كنترل سيستم فايلها ( File Systems Control ) 16
Trip Wire. 16
 1. AIDE. 17
Gog & Magog. 17
SUSE auditdisk. 17
Pikt 17
محاسبه و كنترل كاركرد كاربران ( Accounting Softwares ) 17
NT TACPlus. 17
ساير نرم افزارهاي امنيتي ( Security Softwares ) 17
ابزارهاي تهيه پشتيبان ( BackUp Tools ) 18
تحلیل خودکار پروتکل های امنیتی.. 18
همگردان: 19
مدل مهاجم: 19
برطرف کردن محدودیت برای تأیید: 20
آزمایشات: 20
عملگرهای جبری: 20
ابزار تحلیل پروتکل امنیتی AVISS. 21
سیستم. 22
کنترل کننده فی البداهه مدل (OFMC): 23
کنترل کننده مدل مبتنی بر منطق قیدی: 23
کنترل کننده مدل مبتنی بر SAT(SATMC): 23
آزمایشات: 24
تجزيه وتحليل خودكار پروتكل امنيتي بوسيله ابزارAVISPA. 26
ابزارAVISPA. 27
معماري ابزارAVISPA. 27
زبان هاي معيار HLPSLو IF. 30
 1. HLPSL. 30
پروتكل H.530در HLPSL. 31
 1. IF. 35
پشتيبان هاي ابزارAVISPA. 35
نتايج تجربي.. 36
كارايي ها و عملكردهاي ابزار 36
حملات و نفوذهاي جديد. 40
پروتكل هايISO-PK3. 40
پروتكل IKEv2با علائم ديجيتالي.. 40
پروتكلSET. 41
پروتكل ASW.. 41
پروتكلH.530. 42
نتيجه گيري.. 42
مراجع. 44


مقدمه :
با گسترش اينترنت و خدمات بر مبناي شبكه و توسعه امكانات تكنولوژيكي نوين ؛ شمار و مقياس پروتكل هاي امنيتي جديد تحت توسعه همگام با توانايي بشري براي تحليل دقيق و معتبرنمودن آنان مي باشد. چنين امري منجر به ايجاد مسأله اي جدي در استاندارد سازي سازمان هايي مانند هيئت مهندسين اينترنت (IETF) ؛ واحد ارتباطات بين المللي( ITU)؛كنسرسيوم شبكه گسترده جهاني (W3C)؛ و يا شركت هاي خدماتي يا توليدي وابسته به استانداردسازي سريع و عملكرد صحيح چنين پروتكل هايي شده است. چنين امري همچنين براي كابران اين فن آوري و حقوق آنان در داده شخصي ومحرمانه با توجه به زيربناي آنها مسأله ساز شده است.
طراحي پروتكل هاي امنيتي مسأله اي دشوار است. درشبكه هاي باز مانند اينترنت، پروتكل ها بايد حتي تحت بدترين شرايط مانند استراق داده هاي پيام ها بوسيله يك مزاحم( كه اغلب مهاجم يا دشمن ناميده مي شود) نيز عمل كنند.حملات و هجوم هاي شديد مي توانند حتي بدون رمزشكني هدايت شوند ولي در عمل با پروتكل ها ناموفق هستند؛ براي مثال " حملات ظاهري" اجرا مي گردند ،كه بعنوان عاملي صحيح ظاهر مي شوند، و يا " حملاتي تكراري" كه از يك بخش پروتكل به بخش ديگر مخابره مي گردند. احتمال چنين حملاتي اغلب از تصورات غلطي در طراحي پروتكل ها نشأت مي گيرد.اساسأ چنين حملاتي بسادگي قابل چشم پوشي اند،هرچند كه با بازرسي دقيق پروتكل ها نيز امري دشوار براي افراد است، و به منظور تعيين تمامي راه هاي يپيچيده اي است كه بتواند بخش هاي مختلف پروتكل را با وجود احتمال نفوذ مهاجمان جاگذاري نمايد.
به منظور سرعت بخشيدن به توسعه نسل بعدي پروتكل هاي امنيتي و گسترش امنيت آنها، داشتن ابزاري در تحليل پروتكل هاي امنيتي و كشف عيوب و صحت آنان بسيار حائز اهميت است. بطور مطلوب، چنين ابزارهايي بايد كاملأ خودكار،دقيق، معنادار و به آساني قابل استفاده باشند به گونه اي كه بتوانند توسعه پروتكل ها و فرآيندهاي استانداردسازي را يكپارچه سازند.
در دهه اخير، شاهد رشد شمار بسياري از تكنيك ها در تحليل پروتكل هاي امنيتي مي باشيم.بسياري از اين ابزارهاي تحليلي پروتكل هاي امنيتي بصورت (eg,[3,21,23,26,27,28,41,42,43,61,64,66,69,71,73,76])پيشنهاد شده اند؛ كه مي توانند پروتكل هاي با مقياس كوچك و متوسط (كتابخانه Clark/Jacob) را تجزيه و تحليل كنند. در هر حال، پروتكل هاي امنيتي در مقياس صنعتي چالشي از نظر تكنولوژي و علم است.
ابزار AVISS(تأیید خودکار سیستم های حالت نامحدود) را برای تحلیل پروتکل امنیتی شرح می دهیم؛ AVISSاز یکپارچه سازی ساده موتورهای جستجوی مختلف back-end پشتیبانی می کند. به عنوان مثال کنترل کننده فی البداهه مدل را پیاده شده است؛ این کنترل کننده یک تحلیلگر مبتنی بر منطق قیدی و یک کنترل کننده مدل مبتنی بر SATاست. اگرچه هر یک از این back-endها می توانند به صورت مستقل کار کنند، درآوردن آنها به صورت یک ابزار واحد امکان مقایسه سیستماتیک و کمی توان های نسبی آنها را میسر و راه را برای تعامل مؤثر آنها هموار می سازد. که به عنوان نخستین آزمایش از این ابزار برای تحلیل و یافتن خطاها در 36 پروتکل استفاده شده از جمله خطای از پیش نامعلوم در پروتکل Denning-Saccoو حملات قبلا گزارش شده (مأخذ 4 را ملاحظه نمایید) تا 31 پروتکل (مأخذ 2).


تحقیق در مورد تکنیکCAPSL CIL AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل های امنیتی


به همراه منابع اصلی و فارسی و نرم افزار AVISPA


بیش از 53 صفحه دکیومنت کامل با


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد تکنیکcapsl cil aviss برای توصیف و تحلیل پروتکل ...

به منظور سرعت بخشیدن به توسعه نسل بعدی پروتکل های امنیتی و گسترش امنیت
آنها, داشتن ابزاری در تحلیل پروتکل های امنیتی و کشف عیوب و صحت آنان بسی.

تحقیق در مورد تکنیکcapsl cil aviss برای توصیف و تحلیل پروتکل ...

تحقیق در مورد تکنیکCAPSL/CIL AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل
های امنیتی به همراه منابع اصلی و فارسی و نرم افزار AVISPA بیش از ۵۳ صفحه
...

تحقیق در مورد تکنیکcapsl cil aviss برای توصیف و تحلیل پروتکل ...

13 دسامبر 2016 ... سایر نرم افزارهای امنیتی ( Security Softwares ) 17. ابزارهای تهیه پشتیبان (
BackUp Tools ) 18. تحلیل خودکار پروتکل های امنیتی.. 18.

بایگانی‌ها تحقیق در مورد تکنیکCAPSL CIL AVISS برای توصیف و ...

تحقیق در مورد تکنیکCAPSL CIL AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل های
امنیتی تحقیق در مورد تکنیکCAPSL/CIL AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل
های ...

دانلود فایل تحقیق در مورد تکنیکCAPSL CIL AVISS برای توصیف و ...

1 ژوئن 2014 ... این فایل (تحقیق در مورد تکنیکCAPSL CIL AVISS برای توصیف و تحلیل
پروتکل های امنیتی) با شناسه 708373 در زمینهفنی و مهندسی,تحقیق در ...

تحقیق در مورد تکنیکcapsl cil aviss برای توصیف و تحلیل پروتکل ...

دانلود تحقیق و مقاله ازدواج · دانلود پروژه بررسی رابطه ساده و چند متغیری ..... تحقیق
در مورد تکنیکCAPSL CIL AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل های امنیتی.

تحقیق در مورد تکنیکcapsl cil aviss برای توصیف و تحلیل پروتکل ...

13 دسامبر 2016 ... اختصاصی از فایل هلپ تحقیق در مورد تکنیکCAPSL CIL AVISS برای توصیف و
تحلیل پروتکل های امنیتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تکنیکcapsl cil aviss برای توصیف و تحلیل پروتکل ...

10 ژانويه 2017 ... تحقیق در مورد تکنیکCAPSL CIL AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل های
امنیتی تحقیق در مورد تکنیکCAPSL/CIL AVISS برای توصیف و ...

تحقیق در مورد تکنیکcapsl cil aviss برای توصیف و تحلیل پروتکل ...

29 ژانويه 2017 ... تحقیق در مورد تکنیکCAPSL CIL AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل های
امنیتی عملیات حجاب فصل پاییز انواع ترازو شب یلدا توسعه ادبیات ...

دانلود فایل شماره 708373 درباره تحقیق در مورد تکنیکCAPSL CIL ...

30 ژانويه 2017 ... خانه / فنی و مهندسی / دانلود فایل شماره ۷۰۸۳۷۳ درباره تحقیق در مورد تکنیکCAPSL
CIL AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل های امنیتی, به همراه ...

تحقیق در مورد تکنیکcapsl cil aviss برای توصیف و تحلیل پروتکل ...

بایگانی برچسب: تحقیق در مورد تکنیکCAPSL CIL AVISS برای توصیف و تحلیل
پروتکل های امنیتی, به همراه منابع اصلی و فارسی و نرم افزار AVISPA , بیش از 53 ...

دانلود تحقیق در مورد تکنیکcapsl cil aviss برای توصیف و تحلیل ...

17 ژانويه 2015 ... دانلود تحقیق در مورد تکنیکCAPSL CIL AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل های
امنیتی در زمینه فنی و مهندسی و تحقیق در مورد تکنیکCAPSL ...

3 - پژوهش سرای کارشناسی ارشد IT

سمینار و جزوه های کامل امنیت شبکه و اطلاعات بیش از 50 صفحه با فرمت رود ... تحقیق
در مورد تکنیکCAPSL CIL AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل های امنیتی.

تحقیق درباره بررسی پايان تاريخ يا بحران ايدئولوژي | فروشگاه ای ...

28 مارس 2017 ... ... تحقیق در مورد تکنیکCAPSL CIL AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل های
امنیتی · پاورپوینت استانداردهای برنامه بیمارستان های دوستدار ...

نيروگاه بادي - ایران کلبه - پروژه های دانشجویی | کارآفرینی

6 ژانويه 2017 ... امروزه ، اما ، به کمک آسیاهای بادی عظیم که توربین های بادی نیز نامیده می ... در مورد
تکنیکCAPSL CIL AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل های ...

مقاله عشق، بهانه ای برای زیستن | مرجع خبر ایران

22 مارس 2017 ... دانلود تحقیق درمورد رابطه انسان با علم · تحقیق در مورد تکنیکCAPSL CIL AVISS
برای توصیف و تحلیل پروتکل های امنیتی · پاورپوینت استانداردهای برنامه
بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار · نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ زمین شناسی شیراز ...

تحقیق در مورد بررسی جرائم زنان در زندان بجنورد 12 ص | مرجع خبر ایران

27 فوریه 2017 ... صفحه اصلی تحقیق در مورد بررسی جرائم زنان در زندان بجنورد ۱۲ ص .... در مورد
تکنیکCAPSL CIL AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل های امنیتی ...

دانلود تحقیق کامل درمورد هوش مصنوعي يا ROBAT - تحقیق 3

برچسبROBAT انواع ربات دانلود تحقیق درمورد هوش مصنوعی یاROBAT مقاله ...
تحقیق در مورد تکنیکCAPSL CIL AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل های
امنیتی.

دانلود تحقيق SSL Protocol - رزبلاگ

دانلود پروژه پروتکل های امنیتی اینترنت SSL و TLS - آل گول آیا به دنبال ....
تحقیق در مورد تکنیکcapsl cil aviss برای توصیف و تحلیل پروتکل ... 13 دسامبر
...

دسامبر 2016 – برگه 389 – مرجع مطالب ناب

تحقیق در مورد تکنیکCAPSL CIL AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل های
امنیتی تحقیق در مورد تکنیکCAPSL/CIL AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل
های ...

فایل فوری، نویسنده در فایل فوری - صفحه 37370 از 38039فایل فوری ...

تحقیق در مورد تکنیکCAPSL CIL AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل های
امنیتی تحقیق در مورد تکنیکCAPSL/CIL AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل
های ...

صفحه نوشته - صفحه 32497 از 50141 - گالری هفت - خانه

9 ژانويه 2017 ... تحقیق در مورد تکنیکCAPSL/CIL AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل
های امنیتی به همراه منابع اصلی و فارسی و نرم افزار ...

مرکز دانلود پروژه و مقالات دانشجویی - صفحه 702 از 720 - دانلود رایگان ...

13 دسامبر 2016 ... برای مثال در این مورد PHP به سرویس دهنده فرمان می‌دهد که اطلاعات یک صفحه وب را به
صورت .... در تحقیق حاضر سعی شده است اثرات تجارب پیش دبستانی بر پیشرفت
تحصیلی ، هوش و ..... احساس آرامش و امنیت در او پدیدار می‌شد . ..... تحقیق در مورد
تکنیکCAPSL CIL AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل های امنیتی.

پاورپوینت استانداردهای برنامه بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار ...

پاورپوینت استانداردهای برنامه بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار. توسط : adminدر:
دسامبر 26, 2016 در: بدون دیدگاه. چاپ ایمیل ... تحقیق در مورد تکنیکCAPSL CIL
AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل های امنیتی ...

دانلود پاورپوینت آموزش بهداشت – 22 اسلاید – خوشنام نیوز

9 ژانويه 2017 ... -بایستی زمینه های فرهنگی و اجتماعی را در نظر بگیرد ... تحقیق در مورد
تکنیکCAPSL CIL AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل های امنیتی ...

بایگانی‌ها مواد غذایی و گروه های غذایی - سل داک

پاورپوینت درباره مواد غذایی و گروه های غذایی فرمت فایل : power point (لینک دانلود
پایین صفحه) تعداد اسلایدها ۳۱ اسلاید تغذیه صحیح : uتغذیه صحیح يعني خوردن و ...

قبلی پاورپوینت استانداردهای برنامه بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار

12 دسامبر 2016 ... قبلی ایمیل تبلیغاتی (۲۸۰۰۰ وبمستر) · بعد تحقیق در مورد تکنیکCAPSL CIL
AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل های امنیتی ...

amirsajjad، نویسنده در - صفحه 11334 از 12616 - اولین

دانلود تحقیق درمورد رابطه انسان با علم ... تحقیق در مورد تکنیکCAPSL CIL AVISS
برای توصیف و تحلیل پروتکل های امنیتی ... 3 آشنايي با پروتکلهاي امنيتي.

دانلود رایگان پرسشنامه بایگانی - صفحه 570 از 587 - مرکز دانلود ...

دانلود تحقیق ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و
..... در مورد تکنیکCAPSL CIL AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل های امنیتی ...

قالب وردپرس ووکامرس Venedor – تابناک داک

2 ژانويه 2017 ... تحقیق در مورد تکنیکCAPSL CIL AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل های
امنیتی · دانلود تحقیق درمورد رابطه انسان با علم · اصول حفاری و حفاری ...

فنی و مهندسی بایگانی - صفحه 23 از 73 - مرکز دانلود پروژه و مقالات ...

مقاله در مورد بررسی میزان تاثیر آسیب دیدگی پوشش پلاستیکی لاشه های گوشت
...... در مورد تکنیکCAPSL CIL AVISS برای توصیف و تحلیل پروتکل های امنیتی ...

SID.ir | مدلي براي توصيف پروتكل هاي رمزنگاري و تفسير اجرايي مدل ...

در اين مقاله، يك چارچوب عمومي براي يكپارچه سازي تحليل امنيت پروتكل هاي رمزنگاري
ارايه شده است. بر اساس اين چارچوب مي توان روشهايي تحليلي ارايه كرد كه در آنها ...

SID.ir | تحليل امنيتي پروتکل Seas: يک پروتکل احراز هويت در ...

در اين مقاله امنيت پروتکل SEAS که يک پروتکل احراز هويت در سيستم هاي RFID
است، مورد تحليل قرار مي گيرد. تنها هدف امنيتي که پروتکل SEAS مطرح مي نمايد،
احراز ...

جزوه کامل تفسير موضوعى نهج البلاغه(دکتر مصطفى ،دلشاد تهرانى)

تحقیق درباره انقلاب ایران در سال

تحقیق درمورد سوپر وايزري شبكه

خط و انواع آن 98 ص

پاورپوینت بررسی اثر بخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارتهای اجتماعی دختران

عقبماندگى هوشى 14ص

آمار دندان مصنوعي بيشتر در چه مواردي استفاده مي شود ؟ 21 ص

مقاله کشاورزی پایدار رشته کشاورزی

پاورپوینت در مورد جنین در رحم

آترواسكلروز

تحقیق درمورد سازمان اداری ومقامات عالی سازمان اداری کشور

تحقیق در مورد بتن كفي 10 ص

طرح کارورزي درباره راهكارهاي صحيح در ساختمان سازي

تحقیق در مورد صنعت ساختمان و ساختمان سازي 16 ص

مقاله مرغ تخمگذار

تحقیق در مورد نقش مجلات و کتابهای کمک آموزشی

عوامل موثر بر ايمن سازی راههای کوهستانی 15 ص