دانلود رایگان

پروژه بررسی راه هاي اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكيه بر نجوم جديد. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه بررسی راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید. doc پرداخته است

دانلود رایگان پروژه بررسی راه هاي اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكيه بر نجوم جديد. docنوع فایل: word
قابل ویرایش 200 صفحه

چکیده:
بحث ثبوت هلال ماه از مباحثي است كه همه انسانها به نوعي به آن نياز دارند. شريعت مقدس اسلام نيز برخي از اعمال و عبادات را معلّق به ثبوت هلال ، نموده است.
مهمترين عامل تعيين كننده در رؤيت هلال و آغاز ماههاي قمري، افق است ، هر نقطه اي روي كره زمين افق مخصوص به خودش را دارد.بر اين اساس معيار متخصصين ديني و فقهاي عظام در رؤيت هلال بر اساس افق مشخص مي شود.
بیشتر فقها ، رؤیت هلال ماه را در هر شهری ، تنها برای مردمان همان شهر و ساکنان روستاها و شهرهای نزدیک به آن معتبر می دانند.
دیدن هلال و ثابت شدن ماه در سرزمینی برای دیگر سرزمینها کافی است و می توان با دیدن هلال و ثابت شدن ماه در هر سرزمینی از کره زمین روزه گرفت، یا روزه گشاد.
شماری از باورمندان این دیدگاه می گویند: ماه اگر در سرزمینی ثابت شد، سرزمینهای را در بر می گیرد که در شب، سرزمینی که در افق آن هلال دیده شده ، یکسان باشند،هر چند این یکسانی در پاره ای از شب باشد.
برخي از مجتهدين ، حكم حاكم را نيز براي پذيرش ديده شدن هلال كافي مي دانند. هر چند كه حاكم شخصاً نديده باشد و از راههاي ديگر برايش يقين به رؤيت هلال حاصل شده باشد. .البته از نظر منجمين و به تبع آن برخي نرم افزارها پيشرفته نجومي هم كه از لحاظ صحت و دقت تجربه شده باشد و اصطلاحاً اطمينان به رؤيت يا عدم رؤيت هلال ايجاد كند از نظر برخي مراجع براي اثبات رؤيت يا عدم رؤيت هلال كافي است.
واژگان کلیدی :
هلال ، رؤيت ، محاق ، تعميم ، گواهان ، بيّنه ، حاكم ، افق

مقدمه:
وَ القَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتّي عَادَ كَالعرْجُونِ الْقَديمِ.
و براي گردش ماه منازلي معين كرديم (كه در آن منازل سير مي كند) تا مانند شاخه خشك خرما باز گردد.
پيش از گام نهادن در وادي تحقيق و پژوهش با مجهولات عديده اي در مورد هلال مواجه بودم ، به گونه ايكه در زمره يسئلونك عن الاهله ...
قرار داشتم ، نه از جنبه تكويني هلال و نه از بعد فقهي آن ، اطلاعات چنداني نداشتم .اينكه چرا ماه ، اين سلطان شب ، گاهي بيست و نه روزه و گاهي سي روز بطول مي انجامد،زماني بصورت هلال باريك ظاهر مي شود ، و پس از اينكه مبدل به قرص كامل مي گردد، مجددا به شكل هلال در مي آيد و به مدت يك يادو شب، رخ زيبايش را از زمينيان مي پوشاند.
گروهي امروز نماز عيد مي خواندند و مي گفتند اسئلك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا... و فردا گروه ديگري در همان شهر و گاه در همان مسجد ، عين همين عبارت را مي گفتند و معلوم نبود منظور از للمسلمين در اين عبارات كيست؟!
عده اي به هم تبريك عيد مي گفتند و جماعتي در حال روزه بودند و دعاي يا علي ياعظيم ...و هذا شهر عظمته و كرمته...و هو شهر رمضان... مي خواندند و گاه در يك لحظه و حتي يك خانه اين اختلاف جانكاه ديده مي شد ، در حالي كه اسلام دين توحيد در تمام زمينه ها ست و خواهيم ديد حتي با وجود اختلاف فتاوي هيچ موجبي براي اين اختلاف ها نيست.
مردم از اين بيم دارند كه در سال هاي بعد نيز اين امر تكرار شود و در نتيجه بعضي از نا آگاهان تعليمات اسلام را زير سوال ببرند.اين امر هنگامي نگران كننده تر مي شود كه مي بينيم در اغلب كشورهاي اسلامي مساله رويت هلال حل شده و لااقل اهل يك كشور با يكديگر هماهنگ هستند، ولي در كشور ما چگونه است؟
شايد تنها ما هستيم كه اين مساله را حل نكرده ايم ، با اين كه فقهاي قوي وآگاهي داريم. مشكل اصلي در اين است كه با مساله رويت هلال كه از موضوعات است مانند يك مساله فقهي و حكمي از احكام شرع برخورد مي كنيم .در حالي كه مي دانيم مردم هر چند در مسائل و احكام فقهي يا بايد مجتهد باشد يا از مجتهدي پيروي كنند، ولي در موضوعات (مانند رويت هلال)هر كس مي تواند به يقين و اطمينان خود عمل كند.
توضيح اين كه وجوب روزه ماه مبارك رمضان از ضرويات اسلام و واضحات قرآن است و هيچ كس در آن ترديد ندارد،و چون اصل وجوب از ضروريات دين است، طبعا تقليد هم در آن راه ندارد ؛ولي در احكام ، جزئيات، شرايط و موانع روزه بايد يا مجتهد بود يا از مجتهدان آگاه تبعيّت كرد.امّا اين كه امروز ماه مبارك رمضان است ، يا نيست ، از موضوعاتي است كه هر كس مي تواند در آن به تشخيص خود عمل كند ، يعني هر گاه بر كسي ثابت شد كه روز اول ماه رمضان است مي تواند روزه بگيرد و اگر عيد ثابت شد ، افطار كند.

فهرست مطالب:
مقدمه
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
بیان مسأله
پیشینه تحقیق
هدف تحقیق:
۱-۱ بخش اول : واژه شناسی
۱-۱-۱ماده هلل و مشتقات آن در کتابهای لغت
۱-۱-۲ماده هلل در احادیث و قرآن
۱-۱-۳وجه تسمیه هلال
۱-۲بخش دوم : آشنایی با تقویم هجری
۱-۲-۱تقویم هجری قمری
۱-۲-۲مبانی تقویم هجری قمری
۱-۲-۳تقویم هجری قمری هلالی
۱-۲-۴تقویم هجری قمری قرار دادی
۱-۲-۵چرا در تقویم هجری قمری اختلاف پیش می آید؟
۱-۲-۶مقایسه ی تقویم هجری شمسی و هجری قمری
۱-۳ بخش سوم تنجیم و ستاره شناسی
۱-۳-۱تعریف علم نجوم
۱-۳-۲حکم تنجیم
۱-۳-۲-۱خبر دادن از تحولات فلکی
۱-۳-۳ادله جواز علم نجوم
۱-۳-۳-۱روایاتی که دلالت بر مذموم بودن علم نجوم دارند.
۱-۳-۲-۲- اخبار از آینده با توجه به اوضاع فلکی بدون اعتقاد به تاثیرات آنها:
۱-۳-۲-۳اخبار از حوادث با اعتقاد به حیات افلاک و عدم استقلال آنها در تاثیر بر رویدادهای زمینی
۱-۳-۴چند مساله مرتبط با تنجیم
۱-۳-۴-۱آیا تصدیق منجم و ترتیب اثر دادن به سخن او جایز است ؟
۱-۳-۴-۲آیا یاد گیری و یاد دادن علم نجوم جایز است؟
۱-۳-۴-۳آیا حکم رمل و فال و کار هایی از این قبیل مثل تنجیم است؟
۲-۱بخش اول : نگرشی بر رویت هلال در علم نجوم
۲-۱-۱پیدایش ماه
۲-۱-۲وضعیت تکوینی ماه
۲-۱-۳کرویّت یا مسطح بودن زمین
۲-۱-۴مدار گردش ماه
۲-۱-۵قوانین کپلر
۲-۱-۶اهله ی ماه
۲-۱-۷حرکات ماه
۲-۲بخش دوم بررسی پدیده های وابسته به مدار ماه
۲-۲-۱جزر و مد
۲-۲-۲خورشید گرفتگی (کسوف)
۲-۲-۳ج)ماه گرفتگی (خسوف)
۲-۲-۴مشاهده نور زمین تاب
۲-۲-۵جهت یابی به وسیله ماه
۲-۳بخش سوم – ماههای قمری
۲-۳-۱انواع ماه قمری
۲-۳-۱-۱ماه قمری حسابی
۲-۳-۱-۲ماه قمری متوسط
۲-۳-۱-۳ماه قمری هلالی فلکی
۲-۳-۱-۴ماه قمری هلالی شرعی
۲-۳-۲پدیده قران نیّرین یا حالت مقارنه و محاق
۲-۳-۳رکوردهای رؤیت هلال
۲-۳-۴آشنایی با معیارهای رؤیت هلال
الف- معیار بابلی ها
ب- ضابطه های رؤیت دوره ی اسلامی
ج- معیار فادرینگهم(father ingham)
ج-(mounder) معیار ماندر
۳-۱بخش اول : رؤیت و اثبات هلال
۳-۱-۱دلالت قرآن بر اعتبار رؤیت
۳-۱-۲دلالت احادیث بر اعتبار رؤیت
۳-۱-۳اتفاق فقیهان بر اعتبار رؤیت
۳-۱-۴فروع رؤیت
۳-۱-۴ -۱فرع اول : انفراد در رؤیت
۳-۱-۴-۱-۱دلایل اعتبار انفراد در رؤیت
الف-اطلاق احادیث رؤیت
ب-احادیث خاص
ج- قرآن
د:عقل:
۳-۱-۴-۲فرع دوم رؤیت ،راهی علم آور
۳-۱-۵مؤید ها
۳-۱-۶دلائل عدم اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح
۳-۱-۷مؤیدات و شواهد عدم اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح
۳-۱-۸ادلّه و مؤیّد ات اعتبار رؤیت با چشم مسلح
۳-۱-۹رؤیت قبل از زوال
۳-۱-۱۰بررسی روایات دیدن هلال در طول روز
۳-۱-۱۱دیدگاه فقیهان ،درباره دیدن هلال در روز
۳-۱-۱۲نظر عامه در دیدن هلال در روز.
۳-۱-۱۳تطوق وغیوبت شفق
۳-۲ بخش دوم : بیّنه
۳-۲-۱بیّنه در لغت
۳-۲-۲بیّنه در قرآن
۳-۲-۳بیّنه در اصطلاح
۳-۲-۴بیّنه در روایات
۳-۲-۵بیّنه از دیدگاه فقها
۳-۲-۶مفهوم عدالت
۳-۲-۷معانی شهادت
۳-۲-۸ویژگیها و شرایط شهادت
۳-۲-۸-۱عدالت
۳-۲-۸-۲ذکوریت
۳-۲-۸-۳توافق در اوصاف
۳-۲-۸-۴شهادت بر رؤیت
۳-۲-۹دیدگاههای فقیهان شیعه در شمارشاهدان رؤیت هلال
۳-۲-۹-۱گواهی یک عادل
۳-۲-۹-۲گواهی پنجاه عادل
۳-۲-۹-۳رؤیت مطلقاً به بیّنه ثابت نمی شود
۳-۲-۹-۴رؤیت به بیّنه (دو شاهد) مطلقاً ثابت می شود
۳-۲-۱۰دیدگاه فقهای عامه
۳-۲-۱۱فـروع بیّنه
۳-۲-۱۱-۱شهادت بر شهادت
۳-۲-۱۱-۲آیا بیّنه علم آور است؟
۳-۳بخش سوم : شیاع
۳-۳-۱تعریف تواتر و شیاع از نظر فقها
۳-۳-۲شیاع در آثار فقها
۳-۳-۳بررسی استقلال یا وحدت تواتر و شیاع ،از نظر فقها
۳-۳-۴دلائل حجیّت تواتر و شیاع مفید علم
۳-۳-۵ شیاع ظنّی
۳-۳-۶دلایل حجیّت شیاع ظنّی
۳-۳-۶-۱فحوای حجیّت بیّنه
۳-۳-۶-۲روایات
۳-۳-۶-۳سیره عقلا
۳-۳-۷نقد و بررسی ودلایل شیاع ظنّی
۳-۴بخش چهارم : گذشت سی روز و اثبات هلال
۳-۴-۱دلایل اعتبار گذشت سی روز
۳-۴-۱-۱اجماع
۳-۴-۱-۲روایات
۳-۴-۱-۳علم عادی
۳-۴-۲دلایل فقها بر گذشت سی روز
۳-۴-۳فروع قاعده گذشت سی روز
۳-۴-۳-۱فرع اول
۳-۴-۳-۲فرع دوم
۳-۴-۳-۳فرع سوم
۳-۴-۳-۴فرع چهارم
۳-۵بخش پنجم: حکم حاکم
۳-۵-۱تعاریف حکم حکومتی
۳-۵-۲برخی مصادیق حکم حکومتی
۳-۵-۳نظریه ها در مورد سنخ حکم حکومتی
۳-۵-۳-۱نظریه نخست :احکام حکومتی ، احکامی اولیه هستند
۳-۵-۳-۲نظریه دوم : احکام حکومتی ، احکامی ثانویه هستند
۳-۵-۳-۳نظریه سوم : نسبت میان احکام ثانویه و احکام حکومتی ، عموم و خصوص من وجه است.
۳-۵-۳-۴نظریه چهارم احکام حکومتی ، نه از احکام اولیه هستند و نه از احکام ثانویه (نظریه مختار).
۳-۵-۴دو نکته در خصوص تعارض حکم حکومتی
۳-۵-۵حکم حاکم به ثبوت هلال
۳-۵-۶عدم حجیّت حکم حاکم مطلقاً
۳-۵-۷دلائل عدم حجیّت حکم حاکم
۳-۵-۸نقد و بررسی
۳-۵-۹حجیّت حکم حاکم
۳-۵-۱۰دلائل حجیّت حکم حاکم در رؤیت هلال
۳-۵-۱۰-۱عموم و اطلاقات
۳-۵-۱۰-۲شیوه فقها در کتابهای فقهی
۳-۵-۱۰-۳روایات خاصه
۳-۵-۱۰-۴سیره
۳-۵-۱۰-۵سیره پیامبر(ص)
۳-۵-۱۰-۶سیره خلفا
۳-۵-۱۰-۷سیره ائمه(ع)
۳-۵-۱۰-۸هلال از امور حسبیه
۳-۵-۱۱آراء دیگری در خصوص حکم حاکم
۳-۵-۱۱-۱اصالت حکم حاکم
۳-۵-۱۱-۲قول به تفصیل
۳-۵-۱۱-۳تفصیل بین هلال رمضان و شوال
۳-۵-۱۲چگونگی حکم
۳-۵-۱۳قلمرو نفوذ حکم حاکم در رؤیت هلال
۳-۵-۱۴حرمت نقض حکم حاکم
۳-۵-۱۵ ادله عدم جواز نقض
۳-۵-۱۶موارد جواز نقض حکم حاکم
۳-۵-۱۷حکم حاکم اهل سنّت در ثبوت هلال
۳-۵-۱۸ادله حجیّت حکم حاکم اهل سنّت
۳-۵-۱۸-۱سیره ائمه اطهار(ع)
۳-۵-۱۸-۲دلائل قائلان به عدم اجزا
۳-۵-۱۸-۳دلائل قائلان به اجزا
۴-۱بخش اول افقها
۴-۱-۱نظریه مشهور
۴-۱-۲دیدگاه غیر مشهور
۴-۱-۳نظر فقهای عامه
۴-۱-۴خلاصه دیدگاهها
۴-۱-۵معیار در نزدیکی و دوری شهرها
۴-۱-۵-۱اختلاف در طلوع و غروب خورشید
۴-۱-۵-۲امکان رؤیت با نبود مانع
۴-۱-۵-۳اختلاف اقالیم و تفاوت مناظر
۴-۱-۵-۴منزله و مرحله
۴-۱-۶دلایل قائلان به عدم تعمیم
۴-۱-۶-۱ظاهر آیه شریفه
۴-۱-۶-۲روایات
الف. روایات رؤیت هلال.
ب- روایات شهادت به رؤیت
۴-۱-۶-۳قیاس رؤیت هلال به طلوع و غروب خورشید.
۴-۱-۶-۴عقل
۴-۱-۶-۵سیره مسلمانان
۴-۱-۶-۶اجماع
۴-۱-۶-۷شهرت
۴-۱-۶-۸روایت کُرَیب
۴-۲بخش دوم دلایل دیدگاه غیر مشهور یا دلایل تعمیم ثبوت هلال
۴-۲-۱قرآن :
۴-۲-۲روایات
۴-۲-۲-۱اطلاق رؤیت:
۴-۲-۲-۲اطلاقات روایات بینه :
۴-۲-۳روایات خاصه.
۴-۲-۴رؤیت طریقیت دارد نه موضوعیت
۴-۲-۵مویدات نظریه تعمیم
۴-۲-۵-۱وحدت لیله القدر
۴-۲-۵-۲وحدت عید فطر و قربان
۴-۲-۵-۳دعای سمات
۴-۲-۵-۴سیره پیامبر(ص)
۴-۲-۵-۵علم
۴-۲-۵-۶مذاق شرع
۴-۲-۵-۷عدم معیار برای دوری ونزدیکی
۴-۲-۵-۸حرمت روزه در روز عید فطر و قربان
۴-۲-۵-۹پیامدها
نتیجه :
پیشنهادات:
فصل پنجم
ضمائم :
۱- جدایی زاویه ای
۲- مقارنه ماه و خورشید
۳- سن ماه
۴- حد دانژون
۵- مدت مکث
۶- ارتفاع هلال
۷- اختلاف سمت
۸- فاز ماه
۹- طول کمان هلال
۱۰- نا پیوستگی هلال
۱۱- ضخامت بخش میانی
۱۲- فاصله ماه از زمین
منابع و مآخذ

منابع ومأخذ:
1. قرآن كريم
2. صحيفه سجاديه
3- انصاري (الشيخ الاعظم)، مرتضي ، المكاسب المحرمه ، قم ،موسسه مطبوعاتي دار الكتاب ، 1214.
4- ابن رشد ،احمد بن محمد، بدايه الاسلام ، بيروت،دارالمعرفه ، بي تا .
5- ابن رشد ، احمد بن محمد، بدايه المجتهد و نهايه المقتصد ، دمشق ،جلد، دارالفكر ، 1415 ه.ق.
6- ابن ادريس (الشيخ ابي جعفر)، محمد بن منصور، السرائر، قم، انتشارات اسلامي ، وابسته به جامعه مدرسين ، 1410 .
7- آرام ، احمد، تاريخ اسلام ، تهران ، اميركبير، 1377 هجري شمسي.
8- اچ تامسون ، رابرت جسترو و مالكم ، مباني و مرزهاي ستاره شناسي، مشهد، ترجمه تقي عدالتي و جمشيد قنبري،انتشارات آستان قدس رضوي، 1363 .
9- ابن منظور، محمد بن مكرم ، لسان العرب، بيروت ،دارصادر، بي تا10- انيس، ابراهيم ، المعجم الوسيط، بي جا، مكتب نشر الثقافه الاسلاميه ، 1412 هجري قمري.
11- آملي ، محمد تقي ، مصباح الهدي، مشهد ،مطبعه فردوسي ، بي تا .
12- انصاري، عبدالله ، مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه ، قم ، انشارات مفيد ،، بي تا .
13- انصاري ، محمد بن احمد ، الجامع الاحكام القرآن، بيروت ، دار احياء التراث العربي، بي تا.
14- اصفهاني ، الراغب حسين، معجم مفردات الفاظ القرآن ، بي جا، درالكتاب العربي، بي تا15- ابن حيان اندلسي، محمد بن يوسف ، تفسير البحر المحيط، بي جا، دار الكتب العلميه ، چاپ اول، 1413
16- ابن كثير،عماد الدين، تفسير قرآن العظيم ، بيروت ،دار المعرفه ، بي تا
17- ابن بابويه القمي (شيخ صدوق)، ابو جعفر محمد ، من لا يحضره الفقيه ، قم ،منشورات جماعه المدرسين في الحوزه العلميه ، 1392 هجري.
18- بحراني ، شيخ يوسف ، حدائق الناضره ، نجف اشرف ، دار الكتب الاسلاميه ،19- بكائي( شيخ)، محمد حسن ، ترتيب العين ، قم ، مؤسسه النشر الاسلامي ، 1414 هجري قمري .
20- جابري عربلو ، محسن ، فرهنگ اصطلاحات فقه ، تهران ، اميركبير ، بي تا.
21- جزيري ، عبدالرحمان ، الفقه علي المذاهب الاربعه ، بيروت، داراحياء التراث العربي .
22- جزري، مبار ك بن محمد ، النهايه في غريب الحديث و الاثر، بي جا، دار احياء الكتب العربيه ، 1383 هجري قمري23- جبعي عاملي، محمّد بن مكّي(شهيد اوّل)،الدروس الشرعيه، قم، انتشارات اسلامي ، وابسته به جامعه مدرسين بي تا .
24- حر عاملي،محمد بن حسن ،وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشرعيه، بيروت ، دار احياءالتراث العربي ، 1391.
25- حلي (علامه) ، حسن بن يوسف ، منتهي المطلب ، بي جا ، چاپ سنگي ، بي تا
26- حلي(محقّق) ، نجم الدين ابولقاسم ، شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام ، بيروت ، دارالاضوا ، 1403.
27- حلي ، حسن بن يوسف ، مختلف الشيعه في احكام الشريعه ، تهران ، دانشگاه تهران1334.
28- حلي ،نجم الدين ابولقاسم ، المعتبر ،بي جا، چاپ سنگي ، بي تا .
29- حلّي ، حسن بن يوسف ،تذكره الفقها، تهران ، المكتبه المرتضويه ، 1400 قمري.
30-حلّي، ابن فهد . مهذب البارع في شرح مختصر النافع ،بي جا، انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين قم . بي تا.
31- حلّي، حسن بن يوسف، تحرير الاحكام ، بي جا ، مؤسسه طوس ، بي تا32- حكيم ، محمد تقي ،الاصول العامه للفقه المقارن ، بي جا، موسسه آل البيت. بي تا.
33-طبرسي، فضل بن حسن ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، بيروت ، دار احياء التراث العربي، 1379 .
34- حسيني طهراني، سيد محمد حسين، رساله حول مسئله رؤيه الهلال، بي جا، بي تا.
35- حسيني،حجت الحق، عميق ، مجيد، مجموعه جهان اسرار آميز فضا، تهران ، پيدايش، 1382
36- حلبي، ابو صلاح ، تحقيق رضا استادي ، كافي، اصفهان ، مكتبه الامام امير المؤمنين، بي تا.
37- حسن زاده ، امير، احمدي، محمد، شعباني، يوسف، ماه نو مباني علمي رؤيت هلال، مشهد ، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ اول،1387 هجري شمسي.
38- حسيني، سيد احمد، رسائل الشريف المرتضي، قم ، (رساله في الرد علي اصحاب العدد). دار القرآن الكريم ، بي تا
39- حسيني الزبيدي، محمد مرتضي ، تاج العروس ، بي جا، مطبعه حكومه الكويت ، 1391 هجري قمري.
40- حائري، ابراهيم ،كاوشي نو در فقه اسلامي، قم ، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، ش 15-16 ، بهار و تابستان 1377 .
41- حماد الجوهري ، اسماعيل ، الصحاح، بيروت ،دار العلم للملايين ، 1399 هجري قمري.
42- خميني ، روح الله ، تحرير الوسيله ، تهران،مكتبه الاعتماد، 1403ق.
43- خميني ، روح الله ، ولايت فقيه ، قم ، امير كبير، 1360
44- خرازي، محسن ، مجله فقه اهل بيت ، 1377، شماره 43و45و49 .
45- خوانساري، سيد احمد، جامع المدارك في شرح المختصر النافع ، قم ، دوّم ، مؤسسه اسماعيليان ، 1405 قمري.
46- خوانساري ، محمد باقر بن رحيم ، جوامع الفقهيه ، بي جا ،متشكل از يازده كتاب ، 1276 هجري.
47- خواجه پور، محمدرضا ، نجوم به زبان ساده ، تهران ، انتشارات گيتاشناسي، 1369
48- دهخدا، علي اكبر، لغت نامه ،بي جا ، زير نظر دكتر محمد معين ، چاپخانه دولتي ايران ، 1337 هجري شمسي .
49- رِضَا ،محمد رشيد ، المنار، بيروت ، دارالمعرفه ، بي تا
50- راوندي، قطب الدين ، فقه القرآن ، بيروت ،در سلسله الينابيع الفقهيه، الدار الاسلاميه ، 1410 هجر ي قمري.
51- زحيلي ، وهبه ، الفقه الاسلامي و ادلته ، دمشق ، دارالفكر،1418 قمري
52-زمخشري،محمد بن عمر ، اساس البلاغه ، بي جا ، تحقيق عبدالرحيم محمود، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي ، بي تا .
53- سبزواري ، سيد عبدالاعلي ، مهذب الاحكام ، نجف ،مطبعه الادب ، 1980 م.
54- سبزواري، (محقق) ، محمد باقر بن محمد، كفايه الاحكام ، قم ، 1300
55- سجستاني، ابو داود سليمان ، سنن ابي داود، بيروت ،داراحياء التراث العربي ، بي تا .
56-سيوطي ، جلال الدين عبدالرحمان ، جامع الاحاديث . دمشق ، بي تا
57- سوره( ابوعيسي)، محمدبن عيسي ، سنن ترمذي، بيروت ، دار احياء التراث العربي، بي تا
58- شيرازي، محمّد ، الفقه ، دار العلوم ، بيروت ، چاپ دوم ، 1408 قمري.
59- صياد ، محمدرضا ، تقويم هجري شمسي ،بي جا ، مهر 1377، شماره 37، مجله نجوم .
60- صياد ، محمدرضا، باقري، محمد ،طاري، حسن ، بررسي نقش مشخصه سن هلال ماه در پيش بيني رؤيت هلال ماههاي قمري، بي جا ، ماهنامه نجوم ، شماره 63، 1375
61- صياد ، محمدرضا، باقري، محمد ،طارمي، حسن ، ركورد را شكستند، بي جا ، ماهنامه نجوم ، مجله شماره 7، تير 1376.
62- طوسي ، ابي جعفر محمد بن حسن ، المبسوط في فقه الاماميه ،بي جا، المكتبه ، المرتضويه لاحياء و آثار الجعفريه 1387 ه.
63- طوسي (شيخ الطائفه) ابي جعفر بن الحسن ، تهذيب الاحكام ، تهران ، دارالكتب الاسلاميه ، 1390 هجري)
64- طباطبايي حكيم ، سيد محسن ،مستمسك العروه الوثقي ، قم، داراكتب العلميه ، بي تا
65- طباطبائ

پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


رشته


الهیات


فقه


فلسفه


معارف


اسلامیرشد


کلاسی


تحقیق


پایان


دوره


پایان


نامه


پروژه


بررسی


راه


های


اثبات


هلال


در


فقه


مذاه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید ...

از هایدی تحقيق راههاي اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکيه بر نجوم جديد با و پر ....
تحقیق ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسهاین پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی ...
دسته: معارف اسلامی بازديد: 17 بار فرمت فايل: doc حجم فايل: 293 کیلوبایت تعداد
... ۱۳۹۵ علوم انسانیاثبات، اخذ، اسلامی، الهیات، بررسی، پایان، پروژه، تحقیق، جهت، در
،

راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید | مجیکیت

دسته: فقه و علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 337 کیلوبایت تعداد صفحات
فایل: 209. ... مجیکیت به روزترین سایت برای دانلود فایل های دانشجویی - پروژه -
مقاله - پایان نامه - نمونه سوال ... راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم
جدید ... دسته بندی: علوم انسانی» حقوق این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی
محاربه و ذکر ...

راههاي اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكيه بر نجوم جديد

21 آگوست 2017 ... دانلود کارورزی ۴ (درس پژوهی)بررسی فصل هفتم کتاب فارسی سوم . ... راههای اثبات
هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید ... بر نجوم جدید,کامپیوتر,دانلود فایل,
دانلود,مقاله,پروژه,کتاب,pdf,doc,پاورپوینت, تحقیق,آموزش , جزوه.

PDF: تحقیق راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ اﺻﻞ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ در ﻗﺮاردادﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺬاﻫﺐ ﺧﻤﺴﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: وورد ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞ:. doc (ﻗﺎﺑﻞ ....
ﺗﺤﻘﯿﻖ راه ﻫﺎی اﺛﺒﺎت ﻫﻼل در ﻓﻘﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ﺧﻤﺴﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺎ داﻧﻠﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﻧﺠﻮم ﺧﺮﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪ.

مقاله راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید - هاردل 2!

مقاله راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید ... تکیه نجوم جدید;
رؤیت هلال و آغاز ماه های قمری; دانلود پرسشنامه به صورت doc ... بررسی نمایید، چون
ممکن است همان فایل با قیمت کمتر وجود داشته باشد، زیرا این مقالات از منابع مختلف
به فروش می رسند. ... دانلود تحقیق با فرمت ورد; دانلود پروژه به صورت docx; کارآموزی
فارسی ...

راههاي اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكيه بر نجوم جديد - WebPi.IR

برچسب ها: راههای اثبات هلال,فقه مذاهب خمسه,راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه
بر نجوم جدید,حقوق,دانلود فایل , دانلود , مقاله , پروژه , کتاب , pdf ,doc ,پاورپوینت, ...

راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید

3 مه 2017 ... مرجع دانلود انواع فایل : مقاله پروژه تحقیق پاورپوینت تبلیغات و ابزار تلگرام و
شبکه های اجتماعی ... راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید ...
تکیه بر نجوم جدید,حقوق,دانلود فایل , دانلود , مقاله , پروژه , کتاب , pdf ,doc ... تحقیق
رایگان بررسی متغیر های کلان اقتصادی اثرگذار بر کسری بودجه دولت ...

: پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید ...

پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید ... است، دانلود کن!
پایان نامه با فرمت doc; دانلود فایل انگلیسی با ترجمه; پروژه انگلیسی با ترجمه ...

پایان نامه راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید

پایان نامه راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید بحث ثبوت هلال ...
و نرم افزار های تسهیل کننده رؤیت هلال بپردازیم و همچنین به بررسی ملاک های علمی .....
در مورد نجوم, پروژه دانشجویی در مورد نجوم جدید, تحقیق دانشجویی در مورد اثبات هلال, ...

پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید - word

دسته: معارف اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 293 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:
88. ... اگر درخصوص پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم
جدید .... مقاله بررسی ادله اثبات دعوی پایان نامه بررسی ادله اثبات دعوی پروژه بررسی
ادله ...

راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید - .الپا.

مرجع دانلود آموزش، کتاب، پروژه های دانشجویی، پایانامه و … راههای اثبات هلال در فقه
مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید. 2017/08/19 e-admin. دسته بندی, فقه و علوم انسانی
. فرمت فایل, doc ... مهمترین عامل تعیین كننده در رؤیت هلال و آغاز ماههای قمری، افق است
، هر نقطه ای روی كره زمین افق ... ۲-۲بخش دوم «بررسی پدیده های وابسته به مدار ماه »

: پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید ...

لینک دانلود. پیشنهاد می‌کنیم حتماً مطالب مرتبط را نیز بررسی کنید. در خیلی از
موارد همان فایلی که در این صفحه آورده شده است، دقیقاً در مطالب مرتبط نیز وجود دارد ولی
...

دانلود رایگان پایان نامه در مورد اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رویت هلال

18 آگوست 2017 ... اﺗﺤﺎد و اﺗﺤﺎد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﻼف ﺧﺮﯾﺪ اﻓﻘﻬﺎ داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن در ﻓﺎﯾﻞ ﺛﺒﻮت ﭘﺮوژه روﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻼل. ...
کار تحقیقی در مورد مفهوم قاعده تحذیر و بررسی آن در کلام فقها در این فایل مفهوم . ...
در قالب doc و در 87 صفحه، قابل ویرایش، شامل اصلاً معیار در اختلاف افق ..... پایان
نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید چکیده .

پروژه بررسی راه هاي اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكيه بر نجوم جديد ...

8 فوریه 2017 ... پروژه بررسی راه هاي اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكيه بر نجوم جديد. doc. ارسال
توسط: mohsenjoseph تاریخ ارسال: فوریه 08, 2017 در: دسته‌ نایاب ...

دانلود راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید

دانلود راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید · دانلود راههای اثبات هلال
در ... فرمت فایل, doc ... هر چند كه حاكم شخصاً ‌ندیده باشد و از راههای دیگر برایش یقین
به رؤیت هلال حاصل شده باشد. .البته از نظر ... ی-یبخش دوم «بررسی پدیده های وابسته
به مدار ماه » ی-ی-یجزر و .... دانلود گزارش کاراموزی شرکت بسپار صنعت پروژه BSP

ادله اثبات دعوی | برچسب مقاله!

18 ا کتبر 2012 ... ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد ... ادله
اثبات دعوی پروژه بررسی ادله اثبات دعوی تحقیق بررسی ادله اثبات دعوی… ... دسته:
فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 136 کیلوبایت تعداد ... پایان نامه راههای
اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید پایان نامه راههای ...

گزارش کارآموزی حسابداری در سازمان هلال احمر | برچسب پژوهش!

31 مه 2016 ... همواره با پیشرفت سایر علوم و فنون، حسابداری نیز در سال های اخیر در ... دسته: علوم
انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 دانلود پروژه
... بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر 2017-02-14 ... پایان نامه راههای
اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید 2015-03-26

راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید - مطالب مشابه ...

راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید - مطالب مشابه ... پایان نامه
ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر ...
دسته: معماری فرمت فایل: doc حجم فایل: 796 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 102 ...
به عنوان پروژه پایانی می باشد قالب: Word تعداد صفحات: 17 توضیحات: چکیده
عرضه ...

پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید ...

6 ژوئن 2016 ... دسته: معارف اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 293 کیلوبایت تعداد صفحات ... پایان
نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید ... نامه بررسی ادله اثبات
دعوی مقاله بررسی ادله اثبات دعوی پروژه بررسی ادله اثبات دعوی ...

پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید ...

23 ژوئن 2016 ... پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید ... zip فرمت فایل
اصلی: doc تعداد صفحات: 270 این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ... نجوم جغرافیای
ریاضی مقاله پژوهش پروژه دانلود مقاله پروژه بررسی نجوم جغرافیای ...

دانلود مقاله راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید ...

21 ژوئن 2016 ... مقاله راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید; مقاله ... دسته: معارف
اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 293 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 88 پایان نامه
راههای ... بررسی ادله تقلید از دیدگاه مذاهب خمسه پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و .....
پروژه بررسی راههای جدید کار کردن مقاله بررسی راههای جدید کار کردن.

پایان نامه راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید

پایان نامه راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید بحث ثبوت هلال ...
اطلاعات و نرم افزار های تسهیل کننده رؤیت هلال بپردازیم و همچنین به بررسی ملاک .....
در مورد نجوم, پروژه دانشجویی در مورد نجوم جدید, تحقیق دانشجویی در مورد اثبات هلال, ...

دانلود مقاله راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید ...

25 نوامبر 2016 ... پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید 2016-06-22 ...
دسته: معماری فرمت فایل: doc حجم فایل: 794 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: .....
صفحات فایل: 38 دریافت فایل از UHD DL پروژه بررسی راههای جدید

راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید - لونا پروژه

22 سپتامبر 2016 ... شريعت مقدس اسلام نيز برخي از اعمال و عبادات را معلّق به ثبوت هلال ، نموده است. ...
راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید .... نرم افزار های تسهیل کننده
رؤیت هلال بپردازیم و همچنین به بررسی ملاک های علمی و برطرف نمودن ...

پروژه- پایان نامه - طرح تجاری(کارافرینی)- گزارش کارآموزی- روش تحقیق

دارای بزرگترین آرشیو مقالات و پایان نامه های تمامی رشته ها. ... فقه اماميه) 160ص.doc;
راه هاي اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكيه بر نجوم جديد 200ص.doc; بررسي ميزان ...

تحقیق ادله اثبات دعوی کیفری | AMPHTML

24 آوريل 2016 ... دانلود تحقیق در مورد ادله اثبات دعوی کیفری، در قالب doc و در 77 صفحه، .... مقاله
بررسی ادله اثبات دعوی پروژه بررسی ادله اثبات دعوی تحقیق بررسی ادله .... مقاله
راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید 2016-08-20

مطالب مشابه با «پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه ...

پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید; پایان نامه راههای ...
دسته: فقه و علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 337 کیلوبایت تعداد ... 270
پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه چکیده این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ....
ادله اثبات دعوی مقاله بررسی ادله اثبات دعوی ادله پروژه بررسی ادله اثبات دعوی دانلود
...

پایان نامه راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید

پایان نامه راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید بحث ثبوت هلال ماه
از ... آنچه در این رساله مورد توجه و تاکید قرار گرفته است بررسی آیات و روایات ...

راه - باران داک

تعداد 700 مورد تحقیق و مقاله و پایان نامه و پروژه دانشجویی در مورد راه در وب سایت
یافت گردید. .... پایان نامه بررسی رابطه بین اضطراب و جنسیت در دانش آموزان دختر و
پسر پایه سوم .... پایان نامه راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید.

بایگانی‌ها اثبات - دانلود فایل

20 ژوئن 2017 ... این فایل پروژه بررسی راه هاي اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكيه بر نجوم جديد. doc
که جزو پر دانلود ترین فایلهای ایرانی می باشد، به صورت کاملا ...

بایگانی‌ها راه - دانلود فایل

20 ژوئن 2017 ... این فایل پروژه بررسی راه هاي اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكيه بر نجوم جديد. doc
که جزو پر دانلود ترین فایلهای ایرانی می باشد، به صورت کاملا ...

پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید | LQIO

2 فوریه 2017 ... چنانچه نتوانسته اید مقاله یا پروژه مورد نظر خود را بیابید، در تلگرام از ما بخواهید تا
... پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید; پایان نامه ...
دسته: فقه و علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 337 کیلوبایت تعداد ... پایان نامه
ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ...

راههاي اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكيه بر نجوم جديد - کیلویی

20 ژانويه 2017 ... عنوان پایان نامه: راههاي اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكيه بر نجوم جديد فرمت فایل:
word تعداد صفحات: ۲۰۹ شرح مختصر: بحث ثبوت هلال ماه از ...

پروژه بررسی راه هاي اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكيه بر نجوم جديد ...

پروژه بررسی راه هاي اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكيه بر نجوم جديد. doc ...
مهمترين عامل تعيين كننده در رؤيت هلال و آغاز ماههاي قمري، افق است ، هر نقطه اي روي كره
زمين ...

پایان نامه معارف اسلامی و الهیات

در بین پایان نامه های معارف اسلامی و الهیات موجود در این بخش، انواع پروپوزال آماده و
پایان نامه های رشته معارف اسلامی و الهیات با پسوند doc با فرمت word وجود دارد که می
... پروژه بررسی تأثیر روش های تدریس مشارکتی و سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان در درس .... پایان نامه راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم
جدید.

پایان نامه راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید

پایان نامه راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید بحث ثبوت هلال ماه
... این فایل آماده با فرمت word و با پسوند doc بوده که محتوای آن برای کلیه مقاطع ....
و نرم افزار های تسهیل کننده رؤیت هلال بپردازیم و همچنین به بررسی ملاک های علمی .....
در مورد نجوم, پروژه دانشجویی در مورد نجوم جدید, تحقیق دانشجویی در مورد اثبات هلال, ...

راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید | RRSR

31 مه 2016 ... آیا مقاله یا پروژه مورد نظر خود را پیدا نکردید؟ ... فرمت فایل: doc ... هر چند که حاکم
شخصاً ندیده باشد و از راههای دیگر برایش یقین به رؤیت هلال حاصل شده باشد. ... 2-
2بخش دوم «بررسی پدیده های وابسته به مدار ماه» .... هلال; فقه مذاهب خمسه; افق; تعمیم;
فقه مذاهب خمسه; اثبات هلال; نجوم جدید; اثبات هلال; بیّنه حاکم; رؤیت; گواهان ...

پایان نامه فیزیک - زروان داک : تحقیق مقاله پاورپوینت پروژه پایان نامه

پایان نامه فیزیک | دانلود پروپوزال و انجام موضوع پایان نامه فیزیک با امکان جستجوی
پایان نامه ... پایان نامه راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید.

دانلود پایان نامه راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید

دانلود پایان نامه راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید بحث ثبوت
هلال ماه ... آنچه در این رساله مورد توجه و تاکید قرار گرفته است بررسی آیات و روایات ...

بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب ...

10 نوامبر 2014 ... حقوق,فقه,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, ... 4-2-1ادله اثبات. 4
-2-1-1 ... راه هاي اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكيه بر نجوم جديد.

پایان نامه فیزیک - تیدا داک : دانلود تحقیق مقاله پروژه پایان نامه

پایان نامه فیزیک | دانلود پروپوزال و انجام موضوع پایان نامه فیزیک با امکان ... بخش،
انواع پروپوزال آماده و پایان نامه های رشته فیزیک با پسوند doc با فرمت word وجود
دارد که می ... دانلود پایان نامه راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید
... دانلود روش تحقیق بررسی پیدایش و ظهور نانومدیا در علوم اجتماعی و پیامدهای
اجتماعی ...

پایان نامه فیزیک - علوم داک

پایان نامه فیزیک | دانلود پروپوزال و انجام موضوع پایان نامه فیزیک با امکان جستجوی
پایان نامه ... پایان نامه راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید.

تحقیق مقاله نجوم - علوم داک

تحقیق مقاله نجوم نجوم ستاره شناسی ، علمی است که با مشاهده و توضیح وقایعی که در
خارج از زمین و جو آن رخ می‌دهد سر و کار دارد. این علم منشا ... گزارش پروژه کارآموزی ....
اگر نقطه مورد بررسی در شرق نصف النهار گرینویچ باشد، علامت طول جغرافیایی (λ)
مثبت لحاظ می شود ... پایان نامه راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم
جدید.

راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید - دانلود پروژه و ...

راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید ... فرمت فایل: doc حجم فایل:
۶۰۷۲ ... ۱-۳-۲-۳ اخبار از حوادث با اعتقاد به حیات افلاك و عدم استقلال آنها در تاثیر بر
رویدادهای زمینی ... ۳-۳-۳ بررسی استقلال یا وحدت تواتر و شیاع ،از نظر فقها

راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید – RegFile

12 ژوئن 2017 ... راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید ..... doc حجم فایل: ۲۹۳
کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۸۸٫ پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب ... Diese
Seite übersetzenپایانامه گرایش مالی با موضوع بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین
.... دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات – پایان نامه های حقوق و فقه.

پایان نامه فیزیک - آران فایل

پایان نامه فیزیک | دانلود پروپوزال و انجام موضوع پایان نامه فیزیک با امکان جستجوی
پایان نامه ... پایان نامه راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید.

راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید | فروشگاه ...

فرمت فایل, doc ... لینک " راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید "
پس از پرداخت به شما تحویل ... 2-2 بخش دوم «بررسی پدیده های وابسته به مدار ماه »

مقاله 61- راههاي اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكيه بر نجوم جديد 203 ص

2 مه 2017 ... مقاله ۶۱- راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید ۲۰۳ ص ... نجوم جدید
۲۰۳ ص,حقوق,دانلود فایل , دانلود , مقاله , پروژه , کتاب , pdf ,doc ...

مقاله راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید - سیبداون

5 ژوئن 2017 ... مهمترین عامل تعیین کننده در رؤیت هلال و آغاز ماههای قمری، افق است، هر نقطه ای روی کره
زمین افق مخصوص به خودش را دارد. ... مقاله راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه
بر نجوم جدید .... 3-3-3 بررسی استقلال یا وحدت تواتر و شیاع، از نظر فقها .... doc
تعداد صفحات: 270 حجم فایل: 350 کیلوبایت دانلود تحقیق با موضوع ...

پایان نامه فیزیک - ارم داک

پایان نامه فیزیک | دانلود پروپوزال و انجام موضوع پایان نامه فیزیک با امکان جستجوی
پایان نامه ... پایان نامه راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید.

مقاله راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید | HubArticle

15 نوامبر 2015 ... ... فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید; اثبات رویت عدم رؤیت هلال; راه های اثبات هلال
... پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه چکیده: این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و
ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه. .... دسته: ریاضی فرمت فایل: doc حجم
فایل: 37 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 ... جستجوی مقاله یا پروژه.

دانلود پروژه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب - دانلود مقالات و جزوه دانشگاهی

دانلود پروژه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید ، راههای اثبات
هلال در فقه مذاهب خمسه ، راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه.doc.

پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید ...

فرمت فایل: doc. حجم فایل: ... بسیار مهم: حتماً مطالب مشابه نیز بررسی شوند. ممکن
است ... دانلود PDF: پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید.

پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید

8 مارس 2017 ... بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسانها به نوعی به آن نیاز دارند ... پایان نامه
راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید ... دانلود پایانه-روش تحقیق-
بررسی .... دسته: معارف اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 293 کیلوبایت تعداد .....
تمامی حقوق برای فروشگاه دانلود پروژه محفوظ می باشد هرگونه کپی ...

PDF[پروژه استعمار فرانو ، شیوه ها ، شاخصه ها و راههای مقابله با آن]—فروش

دﺳﺘﻪ: ﻃﺐ ﮐﺎر و اﯾﻤﻨﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 20971 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 37 اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ ...
ﻋﻠﻞ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻌﻠﻤﺎن و راﻫﻬﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن در ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
از .... 203 ﻣﻘﺎﻟﻪ راﻫﻬﺎی اﺛﺒﺎت ﻫﻼل در ﻓﻘﻪ ﻣﺬاﻫﺐ ﺧﻤﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﺠﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ راﻫﻬﺎی اﺛﺒﺎت ﻫﻼل در ﻓﻘﻪ.

پروژه بررسی راه هاي اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكيه بر نجوم جديد

این محصول " پروژه بررسی راه هاي اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكيه بر نجوم جديد.
doc "توسط فروشگاه فایل دانلودتر جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

مقاله بررسی راههای جدید کار کردن - چکیده و مشخصات | CDLC

6 آوريل 2017 ... دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 24 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38.
... پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر.

دانلود مقاله راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید ...

پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید پایان نامه راههای ...
zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 270 این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و .....
دانلود پژوهش پروژه دانلود مقاله بررسی مطالعه تطبیقی صغار در مذاهب پنج گانه و ...

پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید - پنج ...

دسته: معارف اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 293 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ...
چنانچه درمورد پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید ...
ممکن است همین فایل با قیمت کمتر در یک سایت دیگر به فروش برسد، پس بررسی
مطالب ... قالب تزریق پلاستیک طراحی شده در سالیدورک و کتیا · پروژه بهبود روش
های ...

راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید - فروشگاه فایل

مخترعان بزرگ تاریخ · پروژه مراحل حسابداری پیمانکاری – با فرمت word ... بررسی
روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار .... خانه / فایل
ناب / راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید ... فرمت فایل: doc

مقاله راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید - دابل‌آر ...

مقاله راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید ... هلال در فقه مذاهب خمسه
با تکیه بر نجوم جدید; تکیه نجوم جدید; روزه گرفتن; فقه مذاهب خمسه; اثبات رویت عدم
رؤیت هلال; پروژه به صورت doc ... هر چند که حاکم شخصاً ندیده باشد و از راههای دیگر
برایش یقین به رؤیت هلال حاصل شده باشد. ... 3-1-10 بررسی روایات دیدن هلال در طول
روز.

راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید - جستجو - وسریا

راههاي اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکيه بر نجوم جديد بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی
است ... نیز برخی از اعمال و عبادات را معلّق به ثبوت هلال ، نموده است دسته بندی فقه و
علوم انسانی فرمت فایل doc حجم فایل 337 کیلو ... ی » مورد بررسی قرار می‌گیرد. ....
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت
...

مقاله راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید | دنیای ...

27 دسامبر 2016 ... مقاله راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید; ثبوت هلال ماه; تکیه
نجوم جدید; فقه مذاهب خمسه; رؤیت هلال و آغاز ماه های قمری; مقاله راههای اثبات هلال در فقه
مذاهب .... 3-3-3 بررسی استقلال یا وحدت تواتر و شیاع، از نظر فقها .... دسته: معماری
فرمت فایل: doc حجم فایل: 794 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 102 مرکز ...

راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید - سل یو

راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید. راههای اثبات هلال در فقه مذاهب
خمسه با تكیه بر نجوم جدید دسته: فقه و علوم انسانی بازدید: 16 بار فرمت فایل: doc

دانلود پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید ...

22 سپتامبر 2016 ... دسته: پژوهش ها فرمت فایل: doc حجم فایل: 275 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ...
پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید; پایان نامه ...
ریاضی دانلود تحقیق دانلود پروژه دانلود تحقیق بررسی نجوم جغرافیای…

دانلود مقاله راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید | دو ...

21 نوامبر 2016 ... پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید پایان نامه ... zip
فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 270 این پایان نامه بعد از بررسی لغوی .....
دانلود پژوهش پروژه دانلود مقاله بررسی مطالعه تطبیقی صغار در مذاهب پنج ...

دانلود فایل ( پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم

چکيده اين پايان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی ديدگاه فقها شيعه
و سنی به ماهيت ... دانلود پروژه پایان نامه با موضوع ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه .

گوهردشت فایل – برگه 156 – عرضه انواع مقالات و پژوهشها

دانلود (پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ... دریافت
فایل پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید ... پروژه
کارآفرینی خرید دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز جهت حفاری و اکتشاف در ... پایان نامه
بررسی فرار مالیاتی و رشد اقتصادی ایران در 106 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت
doc.

مقاله راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید | خانه مقاله!

9 نوامبر 2016 ... ... هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید; مقاله راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه
... هر چند که حاکم شخصاً ندیده باشد و از راههای دیگر برایش یقین به رؤیت هلال حاصل
شده باشد. .... 3-3-3 بررسی استقلال یا وحدت تواتر و شیاع، از نظر فقها .... دسته:
معارف اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 293 کیلوبایت تعداد صفحات ...

مقاله راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید | بلانک!

25 نوامبر 2016 ... بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسانها به نوعی به آن نیاز دارند شریعت ...
ثبوت هلال ماه; مقاله راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید .... 3-3-3
بررسی استقلال یا وحدت تواتر و شیاع، از نظر فقها .... دسته: فقه و حقوق اسلامی فرمت
فایل: doc حجم فایل: 49 کیلوبایت ... پروژه بررسی راههای جدید

پروژه بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه doc ...

پروژه بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه doc. ... پایان نامه ارشد
راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید با فرمت ورد. پایان نامه ...

دانلود مقاله راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید | StHs

9 نوامبر 2016 ... پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید 2016-05-18 دسته:
معارف اسلامی فرمت فایل: doc حجم فایل: 293 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 88
9000 تومان پایان نامه راههای .... 3-3-3 بررسی استقلال یا وحدت تواتر و شیاع، از نظر
فقها .... پروژه بررسی پدیده هیدروپلانینگ به روش المان محدود و حجم محدود ...

راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید

دانلود پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید دانلود رساله
راههای اثبات هلال در فقه ... جدیدترین پروژه های دانش آموزی-دانشجویی با میز بانی
سیستم فایل ناب ... فرمت فایل: doc ... 2-2 بخش دوم «بررسی پدیده های وابسته به
مدار ماه »

پايان نامه راههاي اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكيه بر

پایان نامه راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید بحث ثبوت هلال
ماه ... دسته: معارف اسلامی بازديد: 17 بار فرمت فايل: doc حجم فايل: 293 کیلوبایت
تعداد ... دانلود پروژه پایان نامه ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسهدانلود پروژه پایان نامه با
موضوع ... بررسي اجتهاد در مجامع فقهي اندونزي و تطبيق آن با فقه مذاهب خمسه … انواع

پروژه بررسی ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه doc جستجو - نشر

اختصاصی از هایدی تحقیق راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید
با و پر سرعت . چکیده: بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسانها به نوعی به آن ...

پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید ...

26 مارس 2015 ... پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید ... دسته: معماری
فرمت فایل: doc حجم فایل: 796 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 102 پایان ... بررسی
تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی 2015-12-17 ... پژوهش بهیاری
پروژه دبیرستان نمونه آزمون استخدامی پایه دهم جزوه دانلود مقاله دانلود…

دانلود مقاله راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید ...

27 دسامبر 2016 ... مقاله راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید; ثبوت هلال ماه; تکیه ...
فایل: 240 پروژه دانلود پژوهش دانلود جزوه نمونه سوالات آزمون استخدامی هلال احمر سال ...
هر چند که حاکم شخصاً ندیده باشد و از راههای دیگر برایش یقین به رؤیت هلال حاصل شده
باشد. .... 3-3-3 بررسی استقلال یا وحدت تواتر و شیاع، از نظر فقها.

راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید - عنوان

24 آگوست 2017 ... راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید ... مانعی که درسرراه بررسی
مراحل ابت عالم وجود دارد،دردست نبودن داده های رصدی مستقیم است. ... عبادات را معلّق به
ثبوت هلال ، نموده است دسته بندی فقه و علوم انسانی فرمت فایل doc حجم .... این پروژه
توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است توجه : در ...

بررسی فقهی رؤیت هلال ماه در مذاهب اسلامی و روایات - وقت غذای خوبه :)

26 مه 2017 ... پروژه بررسی راه هاي اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكيه بر نجوم جديد. doc ...
بیشتر فقها ، رؤیت هلال ماه را در هر شهری ، تنها برای مردمان همان شهر و ...

راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید | جستجو

نیز برخی از اعمال و عبادات را معلّق به ثبوت هلال ، نموده است دسته بندی فقه و علوم
انسانی فرمت فایل doc حجم فایل 337 کیلو ... پایان نامه ارشد راه های اثبات هلال در فقه
مذاهب خمسه با تکيه بر نجوم جديد با فرمت ورد بحث ثبوت هلال ماه از ... ی » مورد بررسی
قرار می‌گیرد. .... این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است