دانلود رایگان

درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود درس پژوهی محیط و دایره پنجم دانلود درس پژوهی پنجمی ها نمونه درس پژوهی کلاس پنجم

دانلود رایگان درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره عنوان درس پژوهی
ریاضی پنجم دبستان محیط دایره
همکاران درس و پایه مورد نظر به عنوان مجری درس پژوهی انتخاب شد. با توجه به اینکه اعضای گروه درس پژوهی آموزشگاه.... نفر هستند وظایف به صورت زیر انجام شد.
مجری (مدرس) :
دبیر :
فیلم بردار :
ناظرین :
مدیر آموزشگاه
در این جلسه چالش مورد نظر در نظر گرفته شد .قرار شد با هم فکری همکاران راهکارهای مناسبی جهت تقویت دانش آموزان ارائه شود. پس جلسه عنوان درس پژوهی روی چند برگه تایپ شده و در قسمت های مختلف مدرسه در معرض دید دانش آموزان نصب شد.
طرح درس
ریاضی پنجم محیط دایره
مادّه ی درس: ریاضی موضوع : محیط

اهداف درس:
انتظار می رود که پس از اجرای این روش فراگیرندگان به موفّقیّت های زیر دست یابند:
1 ـ چند ضلعی های منتظم را بشناسند.
2 ـ ابعاد یک چند ضلعی را مشخّص کنند.
3 ـ محیط (پیرامون) یک چند ضلعی را نشان دهند.
4 ـ چند ضلعی های مربع، مستطیل، لوزی، مثلث و ... را بشناسند.
5 ـ کاربرد محیط چند ضلعی ها را در زندگی بیان کنند.
6 ـ قوانین محاسبه ی محیط چند ضلعی ها را درک و فهم کنند.
7 ـ توانایی اندازه گیری ابعاد چند ضلعی را کسب کنند.

وسایل مورد نیاز:
تعداد آجر ـ پازل هایی به ابعادی همانند آجرهای مستطیل شکل ـ خطّ کش چوبی یا نواری ـ کاغذ و قلم

فضا و مدل کلاس:
فضای آزاد یا سالنی که برای فعّالیّت علمی و اجرای بازی مناسب باشد.
ارزشیابی تشخیصی:
1 ـ چند شکل را نام ببرید.
2 ـ مربع و مستطیل رسم کنید.
3 ـ مثلث و مربع چه فرقی دارند؟
4 ـ اطراف و محیط یک شکل را توضیح دهید.

راهبردهای ایجاد انگیزه:
معلّم: دانش آموزان عزیز، بنّا به چه کسی می گویند؟ به نظر شما بنّایی شغل خوبی است؟ امروز می خواهیم به حیاط مدرسه برویم و برای خودمان خانه درست کنیم. پس قبل از این که به حیاط برسیم، خانه ی مورد علاقه ی خود را در ذهنتان بسازید.

اجرای مراحل روش:
مرحله ی اوّل و دوّم
دو مرحله ی اوّل و دوّم به تدوین اهداف محتوا و انتخاب بازی مناسب برای تحقّق اهداف مربوط است. بنابراین، معلّم باید قبل از این که دانش آموزان فعّالیّت را شروع کنند به انتخاب بازی مناسب مبادرت ورزد. او باید سعی کند در انتخاب بازی، نکات زیر را در نظر بگیرد:
1 ـ بازی انتخاب شده جذّاب باشد.
2 ـ اهداف درس به طور شایسته ضمن اجرای فعّالیّت ها متحقّق شود.
3 ـ هنگام فعّالیّت به نکات ایمنی توجّه شود.
4 ـ علاوه بر محتوای درس، بعضی از اهداف پرورشی و مهارت های اجتماعی نیز در بازی تقویت شود.
5 ـ بازی به صورت گروهی طراحی شود.
در این موضـوع درس، معلّم می خواهد که دانش آموزان از آجر یا هر شیء شبیه به آن شکل های بسته مثل مربع، مستطیل، مثلث و غیره بسازند و به محاسبه ی محیط آن ها بپردازند. بر این اساس او باید برای عملی شدن فعّالیّت ها، امکانات کافی و شرایط لازم را فراهم آورد.

مرحله ی سوّم: اجرای بازی
معلّم (پس از حضور دانش آموزان در حیاط): همه بیایید دور من حلقه بزنید تا روش بازی امروز را برای شما توضیح بدهم. شما باید به گروه های 2 یا 3 نفری تقسیم شوید، سپس با استفاده از این آجرها، روی زمین شکل های مربع، مستطیل، لوزی و مثلث درست کنید.
سعی کنید این خانه ها را با همکاری یک دیگر بسازید. دیوار خانه ها را به اندازه ی دو ردیف بچینید. برای این کار هم 5 دقیقه تا 10 دقیقه فرصت دارید.
معلّم (پس از اجرای فعّالیّت): از همه ی شما که بنّاها و مهندسان خوبی هستید تشکّر می کنم، حالا با استفاده از وسایل اندازه گیری دور خانه های خود را حساب کنید و در دفتر بنویسید. برای این کار هم 10 تا 15 دقیقه وقت دارید.
بدین صورت دانش آموزان ضمن درست کردن خانه و اندازه گیری دیوارهای آن، قوانین مورد نظر برای محاسبه ی محیط ها را فرا می گیرند. معلّم نیز در همه ی مراحل در مقام راهنما، نقش خود را ایفا می کند.


مرحله ی چهارم: نتیجه گیری
معلّم: خوب، اکنون همه با من بیایید تا به سراغ گروه ها برویم و ببینیم چه خانه ای درست کرده اند و چگونه محیط آن را حساب کرده اند. اوّل نوبت گروه یک است (اعضای گروه یک نحوه ی ساخت و محاسبه ی محیط را توضیح می دهند و بقیّه ی دانش آموزان با دقّت گوش می کنند. به همین ترتیب همه ی گروه ها گزارش کار خود را ارائه می دهند به کلاس برمی گردند و جدول بعد را کامل می کنند. (روی تخته سیاه)
محاسبه ی شکل
روش های ارائه شده به وسیله ی گروه ها
مربع

لوزی

مثلث

متوازی الاضلاع


با توجّه به جدول بالا همـه ی دانش آمـوزان نتـایج این درس را در دفتـر خـود یـادداشـت می کنند.

ارزشیابی پایانی:
1 ـ محیط شکل های مربع و مثلث را چگونه حساب می کنند.
2 ـ محیط را تعریف کنید.
3 ـ محیط شکل ها را نشان دهید.

ارائه ی تکلیف:
الف ـ تکلیف تمرینی
1 ـ واحد اندازه گیری محیط یک شکل چیست؟
2 ـ دو مسئله بسازید و از طریق محاسبه محیط مستطیل آن را حل کنید.
3 ـ لوزی و مربع چه فرقی دارند؟

ب ـ تکلیف بسطی و خلاقیّتی
1 ـ از محیط در چه جاهایی استفاده می شود؟ چند نمونه بنویسید.
2 ـ برای محاسبه ی محیط یک متوازی الاضلاع، دو روش پیشنهاد کنید.
3 ـ محیط با مساحت چه فرقی دارد؟
4 ـ محیط کف آشپزخانه ی خانه ی خودتان را حساب کنید.


درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره - سمینو

30 نوامبر 2016 ... عنوان درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره همکاران درس و پایه مورد نظر به عنوان
مجری درس پژوهی انتخاب شد. با توجه به اینکه اعضای گروه درس ...

فروشگاه فایل معلم درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره

عنوان درس پژوهی. ریاضی پنجم دبستان محیط دایره. همکاران درس و پایه مورد نظر به
عنوان مجری درس پژوهی انتخاب شد. با توجه به اینکه اعضای گروه درس پژوهی آموزشگاه.

دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره - فروشگاه فایل و ...

دانلود درس پژوهی ریاضی دبستان محیط دایره با فرمت ورد قابل ویرایش در 10 صفحه
مناسب برای آموزگاران ابتدایی و دانشجویان فرهنگی در اینجا با هم بخشی از آن را با هم ...

درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره - فروشگاه فایل

30 نوامبر 2016 ... عنوان درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره همکاران درس و پایه مورد نظر به عنوان
مجری درس پژوهی انتخاب شد. با توجه به اینکه اعضای گروه درس ...

نمونه درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی محیط دایره

16 نوامبر 2016 ... نمونه درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی محیط دایره بافرمت ورد وقابل ویرایش
در24صفحه.دراین درس پژوهی کلیه مستندات رعایت گردیده است.

دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره | پاپ بلاگ- مرجع ...

دانلود درس پژوهی ریاضی دبستان محیط دایره با فرمت ورد قابل ویرایش در ۱۰ صفحه
مناسب برای آموزگاران ابتدایی و دانشجویان فرهنگی در اینجا با هم بخشی از آن را با هم ...

درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره | دانلود مقاله پروژه فایل ...

30 نوامبر 2016 ... عنوان درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره همکاران درس و پایه مورد نظر به عنوان
مجری درس پژوهی انتخاب شد. با توجه به اینکه اعضای گروه درس ...

دانلود فايل درس پژوهي رياضي پنجم دبستان مساحت دايره

26 دسامبر 2016 ... دبستان مساحت دایره تعداد صفحات:32 فرمت فایل:ورد چکیده آدمی از آغاز بر آن بوده
است ... 7 . دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی درس محیط دایره ...

دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره – گوگل فایل

10 دسامبر 2016 ... دانلود درس پژوهی ریاضی دبستان محیط دایره با فرمت ورد قابل ویرایش در ۱۰ صفحه
مناسب برای آموزگاران ابتدایی و دانشجویان فرهنگی در اینجا با هم ...

دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی محیط دایره - بزرگترین مرجع ...

24 نوامبر 2016 ... دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی محیط دایره کامل و آماده بافرمت
ورد قابل ویرایش تعدادصفحات 28 در این درس پژوهی کلیه ...

دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره - مرکز پژوهش

درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره تعداد صفحات:۲۸ فرمت فایل:ورد
چکیده آدمی از آغاز بر آن بوده است که ...

فایل ورد درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره. - مرکز پژوهش

درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره تعداد صفحات:۲۸ فرمت فایل:ورد
چکیده آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به ...

درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره - فایل دانش

30 نوامبر 2016 ... عنوان درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره همکاران درس و پایه مورد نظر به عنوان
مجری درس پژوهی انتخاب شد. با توجه به اینکه اعضای گروه درس ...

آموزگار - نمونه طرح درس روزانه ریاضی پنجم ابتدایی

نام درس: ریاضی پایه: پنجم دبستان مبحث: مساحت دایره ... در این جا از بچه ها می پرسم
محیط دایره از چه فرمولی محاسبه می شه؛ پس از نوشتن آن روی تابلو می پرسم یك دوم ...

دانلود فایل درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره. | طراحی محیطی

28 دسامبر 2016 ... درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره تعداد صفحات:۲۸ فرمت فایل:ورد چکیده
آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش ...

درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره | جستجو در وبلاگها | وبلاگ ...

با توجه به اهمیت محتوای درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره خواهشمند است
چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر ...

دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی درس محیط دایره - وب سایت ایرانی

دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی درس محیط دایره - وب‌سایت ایرانی.

آموزگار ابتدایی : اول تا ششم - پاورپوینت پنجم

25 نوامبر 2016 ... آموزگار ابتدایی : اول تا ششم - پاورپوینت پنجم - ( پنجم دبستان هیات امنایی شهید
هاشمی نژاد+قاضی طباطبایی)+خوی. ... درس پژوهی · پوشه کار .... پاورپوینت ارتباط
مفهومی درس 4 از فصل 4 ریاضی پنجم با سال های گذشته .... محیط دایره.

دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران - فرمول های ریاضی پنجم وششم

رمول های ریاضی پنجم و ششم ابتدایی ... محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع
... ریاضی ششم ابتدایی - کسر متعارفی - مخرج مشترک - بازی آنلاین ... و جلوگیری
از خستگی معلم و دانش آموزان · روش تدریس کار وفناوری ششم · درس پژوهی · پاورپونت
برای ششم · کتاب گویای فارسی ... آزمون مداد کاغذی سه درس اول هدیه های آسمان ، پایه
ششم.

آموزش ابتـــــدایی ســــاربوک - آموزش محیط دایره

آموزش ابتـــــدایی ســــاربوک - آموزش محیط دایره - آموزش دوره ی ابتدایی - آموزش ... این
روش برای آموزش مفهوم محیط دایره که در کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی آمده است ...

دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی درس مساحت دایره - ایران کلبه

17 دسامبر 2016 ... دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی درس مساحت دایره کامل و آماده بافرمت ورد قابل
ویرایش تعدادصفحات ۳۲ در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل ...

تبسم خورشید - طرح درس

ریاضی پنجم - مساحت دایره. روش بازی - محیط دایره. فارسی - نشانه خ. 20 روش تدریس
علوم پنجم. 20 روش تدریس علوم اجتماعی چهارم. 18 درس از کلاس سوم با روش تدریس ...

دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره | بانک فایلهای ...

9 دسامبر 2016 ... دانلود درس پژوهی ریاضی دبستان محیط دایره با فرمت ورد قابل ویرایش در 10 صفحه
مناسب برای آموزگاران ابتدایی و دانشجویان فرهنگی در اینجا با هم ...

دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره - مرکز دانلود پروژه و ...

9 دسامبر 2016 ... دانلود درس پژوهی ریاضی دبستان محیط دایره با فرمت ورد قابل ویرایش در ۱۰ صفحه
مناسب برای آموزگاران ابتدایی و دانشجویان فرهنگی در اینجا با هم ...

طرح درس ابتدایی

ریاضی پنجم - مساحت دایره. روش بازی - محیط دایره. فارسی - نشانه خ. 20 روش تدریس
علوم پنجم. 20 روش تدریس علوم اجتماعی چهارم. 18 درس از کلاس سوم با روش تدریس ...

نقد وبررسی وراهکارهای ریاضی دوره ابتدایی - ریاضی پایه پنجم

نقد وبررسی وراهکارهای ریاضی دوره ابتدایی - ریاضی پایه پنجم - نقدوبررسی
ریاضی ... این روش برای آموزش مفهوم محیط دایره که در کتاب ریاضی پایه پنجم
ابتدایی آمده است ... به دانش آموزان خود اطلاع پیدا کند ، می تواند از شیوه ی درس پژوهی
استفاده کند .

دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره – ایران فایل

21 دسامبر 2016 ... درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره تعداد صفحات:۲۸ فرمت فایل:ورد چکیده
آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش ...

درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایره | A To Z File

5 ژانويه 2017 ... عنوان درس پژوهی. ریاضی پنجم دبستان محیط دایره. همکاران درس و پایه مورد نظر به
عنوان مجری درس پژوهی انتخاب شد. با توجه به اینکه اعضای گروه درس ...

فرمول مساحت و محیط تمامی اشکال هندسی - ششم ابتدایی هوشمند

20 مارس 2013 ... نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم · نمونه سوال فارسی و ... محیط مثلث
متساوی الساقین= مجموع سه ضلع 6) مساحت ... پاورپوینت درس پژوهی(۱).

ریاضی پنجم - مساحت دایره - سایت پروژه های علمی

دسته بندی: طرح درس,طرح درس پنجم ابتدایی,. ریاضی ... درس: ریاضی زمان: 45 دقیقه.
پایه: پنجم ... 4) مساحت دایره را از محیط دایره تمیز کند (روانی حرکتی). 5) با توجه به
...

پایان نامه ارشد رشته کتابداری بررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي

اتصال شبکه های VLAN از طریق سوئیچ

اینترنت

دانلود روش تحیق بررسي نيروي انساني ونيازهاي مهارتي كتابداران شاغل در كتابخانه هاي دانشگاهي استان خوزستان

100 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل سوم ریاضی هفتم - جبر و معادله

پاورپوینت آموزشی فصل اول ریاضی هفتم- راهبردهای حل مساله

50 سوال تستی المپیاد و تیزهوشان از فصل چهارم ریاضی هفتم - هندسه و استدلال + پاسخنامه

پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی (گرایش آنالیز عددی)

دانلود نمونه پاورپوینت دفاع رشته ریاضی

ریاضی چهارم دبستان - 120 نمونه سوال کلیه فصول کتاب ریاضی چهارم دبستان ( بصورت word)

ریاضی چهارم دبستان - 37 نمونه سوال از فصل اول و دوم ریاضی چهارم دبستان

ریاضی چهارم دبستان - 37 سوال از فصل دوم ریاضی چهارم + آموزش ( کسرها)

دانلود مقاله میدان گالوا

ششم دبستان - 572 نمونه سوال امتحان ریاضی ششم دبستان بصورت طبقه بندی شده

طرح درس محیط دایره ریاضی پنجم

پکیج استثنایی نمونه سوالات ریاضی ( پایه های هفتم ، هشتم ، نهم )

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع مدل ها و استراتژي هاي ماتريس.Doc

سوالات امتحانی فیزیک پایه

بررسی اثرات بهداشتی امواج رادیویی و مایکروویو

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر الکترودینامیک گرفیتس - ویرایش سوم

دانلود پاورپوینت علوم پایه هفتم مبحث سفر آب روی زمین - 16 اسلاید

جزوه ریاضی فیزیک 1 (آرفکن)

پاورپوینت درباره لیزر گازی با تکیه بر لیزر هلیوم نئون

حل تمرین کتاب مکانیک کوانتومی مدرن ساکورای

دانلود تحقیق کامل درباره پلیمر 29ص

دانلود مقاله کامل درباره آداب و رسوم نــوروز در ایران زمین

دانلود فیزیک کوانتومی آیزبرگ -رزنیک

تحقیق درباره بررسي ماهيت نور و ارتباط آن با پديده ليزر

تئوري احتمالات

جزوه فیزیک 2 دکتر محمود نایبی ندوشن (مترجم کتاب فیزیک هالیدی) دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب