دانلود رایگان

دانلود تحقیق تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد

دانلود رایگان دانلود تحقیق تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد غلات مهمترين منبع غذايي انسان مي باشد . حدود 70 ـ 65 درصد از كربوهيدراتها ، پروتئينها و همچنين قسمت زيادي از ويتامينهاي گروه B ، املاح و عناصر كم مقدار رژيم غذايي مردم ايران از طريق غلات و فرآورده هاي آن تأمين مي شود .
گندم ، چاودار ، جو ، يولاف ( جودوسر ) ، برنج ، ارزن و ذرت در گروه غلات قرار مي گيرند كه در اين ميان چهار غله اول ، جزء غلات اصلي طبقه بندي مي گردند .
تريتيكاله[1] نيز گياه نسبتاً جديدي است كه از تلقيح گندم و چاودار به وجود آمده است . گرچه دانة باك ويت[2] با نام علمي FAGOPYRUM از خانوادة POLYGONACEAE مي باشد ، ليكن چون پوشينه اين گياه به دانه چسبيده و از نظر تركيبات ، نحوة آماده سازي ، فرآيندهاي تكنولوژي ، مراحل پوست گيري ، ساير خواص و فرآيندهاي عمل آوري و نگهداري مشابهت با دانة غلات دارد ، آن را در گروه غلات قرار مي دهند .
1-2- منشأ غلات
تمام غلات جزء خانواده Poaceae و زير خانواده غلات اصلي Pooideae قرار دارند در حالي كه زير خانواده برنج Oryzoideae، ارزن Panicoideae و بالاخره ذرت Andropogonoideae مي باشد .
-3 گندم
گندم مهمترين غله در جهان مي باشد . به علت راندمان توليد زياد و نيز امكان كشت آن در اكثر نقاط جهان و همچنين قابليت پخت و خواص منحصر به فرد تغذيه اي و صنعتي و كيفيت فوق العاده گلوتن ، هيچ غله اي نمي تواند با آن رقابت نمايد .
براساس آمار F.A.O در سال 93 ـ 1992 حدود 08/30 درصد از توليد غلات جهان به گندم ، 02/29 درصد به برنج ، 02/29 درصد به ذرت ، 37/8 درصد به جو ، حدود 98/1 درصد به يولاف ، 52/1 درصد به چاودار و بالاخره 01/0 درصد به ارزن اختصاص داشته است .
كل توليد گندم در جهان در سال 93 ـ 1992 ، 539 ميليون تن برآورد گرديد .
بطور كلي از گندم مي توان فرآورده هاي مختلفي نظيرنان ، بيسكويت ، ماكاروني ، شيريني و انواع كيك و غذاهاي كودك و بسياري ديگر از محصولات صنايع پخت تهيه نمود .
علاوه بر اين گندم در تغذيه دام و طيور مورد استفاده قرار مي گيرد و مي توان از آن نشاسته ، گلوكز مايع ، گلوتن و الكل نيز تهيه نمود گندم را از نظر گياه شناسي به شرح زير طبقه بندي مي كنند:
1ـ گندم ديپلوئيد با تعداد 14 = N2 كروموزوم و ژنوم AA : گندم ديپلوئيد كه امروزه از اهميت كمتري برخوردار است فقط در مناطق كوهستاني كشت مي شود .
مشخصة اين نوع گندم چسبيده بودن پوشينه آن به دانه مي باشد .
2ـ گندم تتراپلوئيد با تعداد 28 = N2 كروموزوم و ژنوم AA BB : مهمترين گندمهايي كه در اين گروه قرار مي گيرند و پوشينه آن به دانه نچسبيده عبارتند از :
گندم دوروم[4]، ( T. turgidum ) و ... بطور كلي گندم دوروم و يا گندم سخت، بهاره بوده و سنبله آن حاوي ريشك مي باشد و بيشتر در مناطق خشك و گرم آمريكاي شمالي، جنوب استراليا و برخي از مناطق گرم شوروي سابق كشت مي شود . اين نوع گندم جهت تهيه سمولينا ، ماكاروني و ساير محصولات خميري مناسب ميباشد .
عمده كشورهاي توليد كننده گندم دوروم آمريكا در ايالت داكوتاي شمالي ، شوروي سابق ، كانادا ، فرانسه ، ايتاليا و تركيه مي باشند .
3ـ گندم هگزاپلوئيد با تعداد 42 = N2 كروموزوم و ژنوم AA BB DD : گندم هگزاپلوئيد اهميت زيادي داشته و مهمترين انواع آن عبارتند از T.spelta و T.aestivum .
  1. spleta در جنوب اروپا كشت شده و هنوز توسعه چنداني پيدا نكرده است ، در حالي كه كشت T. aestivum به مقدار بسيار زيادي توسعه يافته و تعداد گونه هاي لخت آن به بيش از 10000 بالغ مي گردد .
قدمت گندم T. aestivum به حدود 10000 سال پيش مي رسد . ژنوم A اين گندم از T.monococcum ، ژنوم B ناشناخته بوده و احتمال مي رود كه از Aegilops و ژنوم D احتمالاً از Aesguarsa مشتق شده باشد . گرچه گندم را از نظر سختي و نرمي به گندم سخت ، نيمه سخت و نرم و از نظر شيشه اي و آردي بودن به گندم شيشه اي ، نيمه شيشه اي و آردي و از نظر رنگ به گندم قرمز ، سفيد و كهربايي و از نظر فصل كشت به گندم بهاره و پاييزه و از نظر آبياري به گندم آبي و ديمي طبقه بندي مي نمايند ، لكن نظر به اهميت گندم از نظر موارد مصرف به طبقه بندي آن در اين رابطه مختصراً اشاره مي گردد .
طبقه بندي گندم از نظر مصارف
انواع گندم را از مصارف مختلف به شرح زير طبقه بندي مي نمايند :
1- گندم مخصوص محصولات خميري : مانند ماكاروني ، اسپاگتي ، نودل ، ورميشل و از نوع سخت و يا دوروم با پروتئين بيش از 5/12 درصد و گلوتن مرطوب بيش از 30 درصد بوده و خمير حاصل از آنها بايد واكنش خوبي در هنگام پرس يا اگستروده شدن از خود نشان دهد و در طي فرآيند پخت شكل فيزيكي خود را حفظ كرده ، وا نرفته و در هنگام جويدن به صورت خيلي سفت و لاستيكي و يا خيلي نرم در نيامده و به دندانها نچسبيده و كمتر ماده خشك خود را در آب جوش از دست بدهد .
2- گندم مخصوص كيك ، شيريني و بيسكويت: گندمهايي كه بدين منظور اختصاص داده مي شوند ، اغلب از نوع گندمهاي نرم با پروتئين نسبتاً پايين مي باشد. به عبارت ديگر اين نوع گندم معمولاً به دليل ايجاد بافت مناسب در محصول بايد پروتئيني بين 9 ـ 7 درصد داشته باشد .
3- گندم مخصوص نان و محصولات تخميري : كميت و كيفيت پروتئين يا گلوتن گندم هاي مخصوص نان حائز اهميت مي باشد . پروتئين گندمهايي كه بدين منظور اختصاص داده مي شوند ، معمولاً بيش از 11 درصد و گلوتن مرطوب آنها بيش از 26 درصد مي باشد . 4- گندم چند منظوره :گندمي است كه براي مصارف مختلف از قبيل نان و محصولات خميري يا كيك و شيريني مورد استفاده قرار مي گيرد . نمونه بارز آن نوع گندم بهاره Prairie كانادا مي باشد كه جهت توليد نانهاي مسطح ، كراكر و نودل مناسب است . 5- گندم مخصوص دام و طيور :اغلب گندمهايي كه بدين منظور اختصاص داده مي شوند ، بنحوي صدمه ديده بوده و داراي نقاط ضعف مي باشند ، به عنوان مثال فعاليت آنزيمي چنين گندمهايي مي تواند بالا و كيفيت گلوتن آن پايين يا ضعيف يا درصد دانه هاي صدمه ديده حرارتي آن در حد بالايي قرار گيرد . 1-3-1- تاريخچه گندم
از زمانهاي قديم بشر متوجه بذر علفهاي گندمياني شد كه داراي ذخيره غذايي و مواد آردينه اي بودند . در همان زمان بشر با فكر و ايده انتخاب بهترين وسيله امرار معاش اقدام به كشت و زرع نباتاتي نظير برنج و ارزن وحشي در مناطق گرم و گندم و جو وحشي براي نواحي با گرماي كمتر و بعد از چندي چاودار و يولاف علوفه اي يا جو دو سر براي مناطق با آب و هواي نسبتاً سرد نمود .
گذشته از نظريه هاي مذهبي كه شناخت احتياج آدمي به گندم را به زمان هبوط آدم ابوالبشر مي رساند ( شايد هبود آدم ابوالبشر از روضه رضوان و حيات آسماني به خاطر استفاده از گندم را بتوان به اهميت اين محصول در دنياي خاكي نسبت داد ) بررسي هاي علمي نشان داده است كه گندم را بشر از دوره مفرغ مي شناخته و مورد استفاده قرار مي داده است . براي گندم و جو بطور متوسط حدود 10 هزار سال طول عمر تصور مي شود . به نظر مي رسد كه مبدأ گندم مناطق جنوب غربي آسيا باشد .
توليد غله به وسيله انسان هزاران سال سابقه دارد . در دوره باستاني به محض اينكه اين محصول اهميتي يافت ، دخالت دولتها با تحول آن همزمان و همراه شد . شاهان سومر (سومرها قومي بودند كه از قديمترين ايام در بين النهرين جنوبي مي زيسته اند و در فاصله سالهاي 3000 و 2340 قبل از ميلاد سلسله هايي تأسيس كردند ) كه در سه هزار سال قبل از ميلاد مسيح براي بشريت خط اختراع كردند . منظورشان ثبت ذخيره هاي غلات و ساير فرآورده هاي زراعي بود . كمي پس از آن سواران هيكسوس[5] قومي سامي نژاد كه بين سالهاي 1730 و 1710 قبل از ميلاد وارد مصر شدند ) در مصر سلسله اي تأسيس كردند تا علوفه مورد نياز مركبهايشان تأمين شود . در روزگاران قديم ، عشاير همواره مي بايد ماليات خود را به صورت جنسي ( غلات ) به دولت بپردازند . تا مجبور شوند در محل بمانند . از مهاجرت هاي سالانه آنان ، و نيز از هجوم قبايل ديگر جلوگيري به عمل آيد .
از همين دوره است كه تأثير غلات در اقتصادي كه در حال پيدايش بود ، محسوس شده و مناطق غله خيز بزرگ اروپا ، مدتها موضوع مناقشه هاي عمده قرار گرفت .
در روي تابلوهاي برنزي قرن 19 قبل از ميلاد كه از سوريه به دست آمده طريقه خرد كردن گندم و تبديل آن را به نان نمايش داده است . هرودوت تاريخ نويس يوناني در گزارشهاي مربوط به قرن پنجم قبل از ميلاد به تهيه نان در مصر اشاره كرده است . همچنين نقشهاي ديواره گورهاي قديمي امتداد رودخانه نيل طرز كشت و برداشت ، آسياب كردن و بالاخره تهيه نان از گندم را نشان مي دهد . چينيهاي قديم كشت گندم را در 2700 سال قبل از ميلاد گزارش كرده اند و حتي امروزه در بعضي از نواحي چين گندم را يك نبات مقدس مي دانند . حفاري شهرهاي قديمي ، پيشرفت بشر را در طرز آسياب نمودن و طريقه پختن نان در يونان و روم تا قرون وسطي نشان مي دهد . در تاريخ آمده كه سامسون به علت نيرومند بودن آسيابان لقب گرفته و زماني كه در زندان بود وادارش مي كردند كه گندم را خرد كند و تبديل به آرد نمايد .
زرتشت در فصل چهارم و نديداد ، سومين محل شادماني زمين را جايي كه خداپرستان غله كشت كنند ناميده است تو اي آفريدگار جهان مادي ، بفرما سومين جايي كه زمين شادماني است كجاست ؟
آنجايي كه يكي از خداپرستان غله كشت كند و ميوه بكارد ، زمين تشنه را آبياري كند و باتلاقي را بخشكاند زرتشت ، و نديداد ، فصل چهارم .
عقيده سقراط بر اين بود كه كسي كه درباره گندم چيزي نداند لايق حكومت كردن نيست و يكي از نشانه هاي سياستمداري دانستن ميزان گندم مورد نياز براي تغذيه اهالي آتن است . در تورات و انجيل سخن از بذر پاشي ، درو ، آسياب نمودن و مصرف گندم به ميان آمده است در قرآن كريم از پيش بيني قحطي هفت ساله توسط حضرت يوسف ( عليه السلام ) و ضرورت ذخيره سازي گندم سخن به ميان آمده است ( سوره يوسف آيه 47 ) . و در آيه هاي ديگر انفاق مال به كشت گندم و حصول هفت صد دانه از يك دانه تشبيه شده است . ( سوره بقره آيه 260 ) .
در اسلام ، گندم و جو را در رديف كالاهاي با ارزشي چون طلا ، نقره ، گاو ، گوسفند و شتر و ... كه به آن زكات تعلق مي گيرد قرار داده اند . و نيز در پايان ماه مبارك رمضان ميزان فطريه اي كه هر فرد مسلمان بايد به نيازمندان بپردازد بر مبناي قيمت 3 كيلو گندم تعيين شده است .
در جنگ جهاني اول شعار بزرگي به اين مضمون وجود داشت هر كشوري كه گندم داشته باشد در جنگ پيروز خواهد شد در جنگ جهاني دوم اولين كلمه اي كه در جنگ از آن سخن به ميان آمده اسلحه و آخرين كلمه اي كه هميشه از آن سخن رانده شده است نان بوده است .
بحرانها و قحطيهاي ايجاد شده در طول تاريخ كشورها و همچنين در كشور ما در زمينه نان كم نبوده است . بنابراين نان ارزش و اهميت غذايي خود را از قديم الايام تا به حال حفظ نموده است .
تا اواسط قرن نوزدهم تحول مهمي در زراعت گندم ايجاد نشده بود و اصولاً زراعت گندم به كندي تكامل يافته است . بطوريكه كشاورزان ممالك پيشرفته در قرن نوزدهم همانطور به كشت و زرع گندم مي پرداختند كه يك زارع در چهار هزار سال قبل از ميلاد عمل مي كرده است. در اوايل قرن بيستم دانشمندان علاقمند از كشورهاي مختلف از جمله روسيه ، آلمان ، سوئد، ايالات متحده آمريكا و ژاپن در صدد مطالعه نباتات مناطق مختلف جهان و انتخاب واريته هايي كه داراي ارزش مناسب ، بازدهي كافي و كيفيت لازم باشد ، برآمدند تا آنجا كه با استفاده از علم ژنتيك و اصلاح نباتات به تهيه گونه هايي از گندم پر محصول و مقاوم نايل آمدند . از اين پس بشر با بكارگيري روشهاي فني جديد و استفاده از ماشين آلات مدرن و با مكانيزه كردن زراعت غلات تحول بزرگي در اين بخش بوجود آورد و به يكباره ميزان بهره برداري از واحد سطح را به چندين برابر افزايش داد و به دنبال آن علي رقم سوء تغذيه بيش از جمعيت جهان ، كشورهاي تمتع يافته از علوم و تكنولوژي ، همزمان با پا گرفتن شركتهاي چند مليتي با مازاد ذخاير گندم مواجه شدند . شركتهاي چند مليتي غلات به كمك سرمايه هاي ثابت و عظيم ، سرعت عمل ، تحرك و انحصار ، ارتباطات سريع بين المللي و اطلاعات دقيق خود توانستند به سرعت جاي خود را در مسير تاريخ و اقتصاد جهان باز كنند و كنترل قيمتهاي جهاني غلات را به كمك ابزار فوق الذكر انحصاراً در دست بگيرند و از آن به عنوان اهرم فشاري براي تأثير گذاشتن بر قيمتهاي مواد غذايي ، در نحوه تغذيه مردم ، و در سياست و ديپلماسي استفاده كنند .
1-4- چاودار
چاودار در مقياس توليد جهاني از اهميت كمتري برخوردار بوده و بطوري كه ذكر شد حدود 52/1 درصد از توليد غلات جهان را به خود اختصاص داده است .
براساس آمار F.A.O در سال 93 ـ 1992 حدود 25/27 ميليون تن چاودار توليد گرديده است . مناطق كشت عمده اين گياه شوروي سابق ( شمال غربي ) ، اروپا بويژه لهستان ، كشورهاي اسكانديناوي مي باشد . چاودار عمدتاً در تهيه نان مورد مصرف قرار گرفته و كيفيت و قابليت پخت آن بهتر از جو ، يولاف ، برنج ، ارزن و ذرت مي باشد .
نان حاصل از آرد چاودار خوشمزه تر از نان گندم بوده و قابليت نگهداري و همچنين برش دادن آن بهتر مي باشد .
نان كامل چاودار حاوي مقادير بيشتري عناصر كم مقدار نسبت به ساير نانهاي تهيه شده از آرد گندم بويژه آردهاي روشن بوده و جهت تغذيه انسان مناسب مي باشد .
چاودار در صنعت تهيه الكل و توليد قهوه نيز مورد استفاده قرار مي گيرد .
تمام گونه هاي چاودار جزء Secale Cereale مي باشند .
چاودار داراي 7 = N كروموزوم مي باشد . فرمهاي ديپلوئيد حاوي 14 كروموزوم بوده در حالي كه فرم هاي تتراپلوئيد كه چاودار از 28 كروموزوم تشكيل شده است . رنگ دانه Belta كه در گروه تتراپلوئيد قرار مي گيرد سبز بوده در حالي كه ارقام جديدي از نوع تتراپلوئيد امروزه در جهان كشت مي گردند رنگ دانه آنها روشنتر مي باشد
اصولاً كميت و كيفيت پروتئين چاودار معيار و تعيين كننده اصلي كيفيت و قابليت پخت نبوده بلكه قابليت ژلاتينه شدن نشاسته ، مقدار مالتوز و پنتوزانهاي موجود در دانه تعيين كننده آن مي باشند . لازم به توضيح است كه گلوتن چاودار از طريق روش شستشو با آب قابل استخراج نمي باشد .
كيفيت ، خواص آسياباني و همچنين ارزش نانوايي چاودار عمدتاً تحت تأثير تركيبات دانه و نسبت هر يك قرار مي گيرد .
با توجه به بررسيهاي انجام شده خواص رقم در كيفيت چاودار در مقايسه با شرايط محيطي و آب و هوايي اثر كمتري دارد . به عبارت واضحتر در مجموع مي توان نتيجه گيري نمود كه كيفيت چاودار تحت تأثير عوامل زير قرار مي گيرد :
1- شرايط محيطي : عواملي كه در شرايط محيطي دخالت دارند ، عبارتند از : منطقه ـ كود ـ ميكرو فلورا .
2- خواص رقم يا واريته : عواملي كه روي خواص رقم اثر دارند به شرح زير خلاصه مي گردند :
ميزان و شدت فعاليت آنزيماتيكي ـ مقدار نشاسته ـ درجه ژلاتينه شدن آن ـ مقدار پروتئين ـ پنتوزانها .
3- كيفيت و خواص آسياباني : عوامل مؤثر در كيفيت و خواص آسياباني شامل موارد زير است :
نيروي مورد نياز در هنگام تبديل چاودار به آرد ـ ذرات و ابعاد آرد ـ صدمه ديدگي نشاسته ـ بازدهي ـ درصد دانه هاي چروكيده و پوك ـ ساختار دانه .
4- كيفيت و قابليت پخت : عواملي كه در كيفيت پخت مؤثرند عبارتند از : جذب آب آرد ـ نحوه و روش عمل آوري ـ ميزان ترش شدن خمير ـ ويژگي خمير ـ ويژگي نان حاصل .
منطقه ، شرايط آب و هوايي ، ميزان و پراكندگي باران در طي مراحل رسيدن دانه زمين ، درجه حرارت محيط ، روي تشكيل فرآيندهاي مختلف رسيدن دانه و ذخيره مواد تأثير بسزايي دارند.
1-5- جو[7]
جو يكي از قديميترين گياهان زراعي است كه قدمت آن به بيش از 5000 سال مي رسد و در زمانهاي گذشته از آن به تنهايي نان تهيه مي شد . در حالي كه
فهرست مطالب:
فصل اول 1
ويژگي ، ساختار 1
و تركيبات دانة غلات 1
1-1-ويژگيهاي غلات 2
1-2- منشأ غلات 2
غلات اصلي : 3
1- گندم 4
طبقه بندي گندم از نظر مصارف 5
گندم مخصوص محصولات خميري 5
گندم مخصوص كيك ، شيريني و بيسكويت 5
گندم مخصوص نان و محصولات تخميري 6
گندم چند منظوره 6
گندم مخصوص دام و طيور 6
2- چاودار 9
3-جو 11
جو را از نظر گياه شناسي به : 11
4-يولاف 12
مشخصات ظاهري : 14
افت و ناخالصيها : 14
جدول 1-2: برخي از ويژگيهاي يولاف مورد استفاده در صنعت ( آلمان و استراليا) 14
5-برنج 15
6-ارزن 17
7-ذرت 17
8- گندم
1 ـ تاريخچه گندم 18
2 ـ خواص بتانيكي گندم : 18
3 ـ ساختمان دانه گندم و تركيبات آن : 19
1- پروتئين هاي گندم : 23
2 ـ ليپيدهاي گندم و آنزيمهاي آنها : 24
3 ـ كربوهيدراتهاي گندم 26
1-آميلوز 29
2-آميلوپكتين 29
4 ـ املاح گندم : 31
5 ـ ويتامين هاي گندم : 32
1-4 ـ انواع گندم و روشهاي تشخيص آنها 33
1- انواع گندم مورد داد و ستد در بازارهاي جهاني 33
2 ـ واريته هاي گندم كه در حال حاضر در ايران كشت مي شوند : 35
3 ـ استفاده از الكترو فوررز در تشخيص واريته هاي گندم : 36
1-5 ـ مصرف جهاني گندم : 38
1-6 ـ كيفيت محصول گندم : 39
1 ـ 7 ـ گندمهاي قوي و ضعيف : 41
1-8 ـ موارد استفاده گندم 43
2-1) برداشت گندم 46
2-2) تعريف بوجاري : 48
2-3)ناخالصي ها( افت) 50
2-4) اصول تكنيكي روشهاي الك كردن 51
2-5) اصل الك كردن 52
2-6) تاثير عوامل مختلف در نتايج الك كردن : 53
2-7) نكات مهم در جداسازي والك كردن : 54
2-8) الك بوجاري : 54
2-9) الك كردن به وسيله ماشين هاي لرزشي 55
حركت الك: 55
فركانس الك : 55
شيب الك : 56
2-10-انواع الك براساس تحرك : 56
1- الك متحرك : 56
2- الك ثابت 56
2-11-استاندارد گندم : 57
توضيحات مربوط به جدول (2-2) 58
فصل سوم 60
سيستم هاي 60
انتقال نيرو محركه 60
3-چرخ دنده 63
شرح و محاسبات كلي انواع چرخ دنده ها
1- دنده هاي شانه اي 64
2- چرخ دنده هاي ساده 64
3-چرخ دنده هاي ساده داخلي 65
4- چرخ دنده هاي مار پيچي 65
شكل(3-8) چرخ دنده مارپيچ 65
5- چرخ دنده هاي مخروطي 66
6- چرخ دنده هاي حلزوني 66
7-چرخ دنده هاي جناقي 67
جنس چرخ دنده ها 68
8- فولادهاي ريخته گري 69
9- فولادهاي آلياژهاي 69
10- فولادهاي نيكل و كرم دار 69
11- فولادهاي نيكل كرم دار هوائي 69
12- دور آلومين 70
13- چدن 70
14- چرخ دنده هاي غير فلزي 71
15- برنز 71
معايب و محاسن چرخ دنده ها 72
2- محاسن چرخ دنده ها 78
معايب چرخ زنجير نسبت به چرخ دنده : 79
كنم بودن هزينه تعمير و نگهداري آن
5-ياتاقان ها 80
ساختمان ياتاقان هاي لغزشي 81
1 ـ بوش ها : 81
2 ـ نيم ياتاقان ها : 82
3 ـ ياتاقان هاي استوانه اي : 82
4 ـ ياتاقان هاي استوانه اي شيار دار : 83
5 ـ ياتاقان هاي استوانه اي اورشات : 83
6 ـ ياتاقان هاي استوانه اي چند شياره : 84
7 ـ ياتاقان هاي بيضوي : 84
8 ـ ياتاقان هاي بيضوي اورشات : 85
9 ـ ياتاقان هاي سه قسمتي : 85
10 ـ ياتاقان هاي كفشكي مفصلي : 85
11 ـ ياتاقان هاي فندق شكن : 86
12 ـ ياتاقان هاي فشاري كه خود دو نوع هستند : 86
1- ياتاقان هاي فشاري ( ياتاقان هاي پر فشار ) : 86
2-ياتاقان هاي با منبع فشار خارجي : 87
تعريف شلاق روغن Error! Bookmark not defined.
ساختمان ياتاقان هاي كف گرد محوري 87
1 ـ ياتاقان هاي كف گرد ساده : 87
2 ـ ياتاقان هاي كف گرد شيب دار : 88
3 ـ ياتاقان هاي كف گرد محوري كفشكي مفصلي : 88
4 ـ ياتاقان هاي كف گرد با صفحه سازش پذير ( فنردار ) : 89
5 ـ ياتاقان هاي كف گرد جيبي : 89
انواع ياتاقان هاي غلتشي 89
1 ـ بلبرينگ ها 90
2 ـ رولبرينگ ها 90
ساختمان و انواع بال برينگ ها 90
انواع رولبرينگ 92
روش محاسبه ميزان اصطكاك در ياتاقان هاي غلتشي 94
عمر بال برينگ و رولبرينگ 95
بار روي بال برينگ 96
انواع ياتاقان ها از نظر روغنكاري 103
1 ـ ياتاقان هاي بدون فشار روغن : 103
2 ـ ياتاقان هاي با روغنكاري هيدروديناميكي : 104
3 ـ ياتاقان هاي با روغنكاري هيدرواستاتيكي : 104
روغنكاري ياتاقان هاي غلتشي 105
نحوه انتخاب ياتاقان هاي لغزشي 105
1 ـ خواسته هاي مكانيكي : 106
2 ـ خواسته هاي محيطي : 106
3 ـ خواسته هاي اقتصادي : 107
انتخاب مواد براي ياتاقان ها 107
اشكالات عمده ياتاقان ها : 110
فصل چهارم 112
سيستم هاي 112
نقل و انتقال مواد 112
1- دستگاه هاي برداشت اززير سيلو 113
2- لود سل : 114
2- انتقال مواد 115
1- نقالـه مار پيچي (حلزوني ) : 115
2- بالابر كاسه اي (قاشقي ) : 119
تجهيزات ايمني در بالابرها : 121
مشخصات يك كاسه مناسب براي بالابر 123
نحوه اتصال يك كاسه به تسمه بالابر 123
نحوه وصل كردن نوارهاي تسمه پلاستيكي به هم 123
نحوه وصل كردن كاسه ها روي تسمه پلاستيكي 124
محاسبات مربوط به الواتور : 124
4- نقالـه زنجيري : 131
5-لوله هاي خودريز 132
آئروديناميك : 133
7-پنوماتيك : 134
فصل پنجم : 136
ماشين آلات بوجاري 136
ماشين آلات بوجاري 137
دستگاه بوجاري يا تفكيك كننده مدل K523 : 137
مشخصات فني : 138
2- طرز كار دستگاه بوجاري تفكيك كنده مدل K525 : 138
3- آسپيراتور: 140
4- سياراتور 143
5- آهنربا يا مغناطيس 144
1- آهنرباي پايدار ( پرماننت) : 144
2-آهنرباي الكترومغناطيسي : 145
6-كلاسيفاير 146
كلاسيفايرهاي 2 طبقه 149
7-دستگاه شن گير به طريقه خشك Dry Destoner 151
شكل(5-15) دستگاه شن گير دو طبقه 154
دستگاه كانسنتريتور 154
9- دستگاه تارا 156
10- دستگاه گراويتي تيبل 157
11-دستگاه كامبيناتور 159
12- دستگاه كامبي كلينر 159
13- دستگاه جدا كنندة استوانه اي 162
14-دستگاه تريور 163
تريور كارتر – ( تريور ديسكي ) 168
تريور آسپيرال 170
مزاياي دستگاه ترييور 171
معايب : 171
5-1- دستگاه تفكيك و جداسازي دانه هاي كپك زده ، فاسد و ناخنك براساس چشم الكترونيكي و رنگ 172
امكان جداسازي مكانيكي ناخنك
دستگاه برس (Brush)
17- دستگاه پوستگير 176
شكل(5-37) پوستگير و كانال هاي هواي متصل به آن 177
فصل ششم 182
مشروط كردن 182

دانلود تحقیق تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد - فراتک‌ سل

غلات مهمترين منبع غذايي انسان مي باشد . حدود ۷۰ ۶۵ درصد از كربوهيدراتها ،
پروتئينها و همچنين قسمت زيادي از ويتامينهاي گروه B ، املاح و عناصر كم مقدار رژيم
غذايي ...

دانلود پايان نامه تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد -کامل - رز بلاگ

18 ساعت قبل ... دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد ... 20 ا کتبر
2016 ... دانلود پروژه بررسي پتانسيل معدني استان تهران (بررسي ...

پایان نامه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد

پایان نامه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل
ویرایش می باشد و دارای ۷۶ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود ...

دانلود تحقیق تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد - به روز فایل

24 فوریه 2017 ... غلات مهمترين منبع غذايي انسان مي باشد . حدود ۷۰ ۶۵ درصد از كربوهيدراتها ،
پروتئينها و همچنين قسمت زيادي از ويتامينهاي گروه B ، املاح و عناصر كم ...

دانلود پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد -کامل و جامع | سپهر ...

22 ژانويه 2017 ... با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان عنوان محصول دانلودی:پایان نامه تكنولوژی
آسیابانی از گندم تا آرد یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی ...

دانلود پایان نامه تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد - یونی سلس

دانلود پایان نامه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد. ... تريتيكاله نيز گياه نسبتاً
جديدي است كه از تلقيح گندم و چاودار به وجود آمده است . گرچه دانة باك ويت با نام علمي ...

دانلود پروژه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد - مقالات دانشگاهی

تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد فهرست مطالب * فصل اول ۱ * ویژگی ، ساختار ۱ * و
ترکیبات دانه‌ غلات ۱ * ۱-۱-ویژگیهای غلات ۲ * ۱-۲- منشأ غلات ۲ * غلات اصلی ۳

پژوهشگاه دانلود پروژه صنایع غذایی با عنوان تکنولوژی آسیابانی از ...

دانلود پروژه صنایع غذایی با عنوان تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد - word. دانلود
پروژه ... 3 استفاده از الكترو فوررز در تشخيص واريته هاي گندم : 36. 1-5 مصرف ...

پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد - دانلود مقاله،تحقیق،پروژه ...

دسته: صنایع و صنایع غذایی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 19778
کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 407. پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد ...

دانلود تحقیق تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد - داک لینک

غلات مهمترين منبع غذايي انسان مي باشد . حدود ۷۰ ۶۵ درصد از كربوهيدراتها ،
پروتئينها و همچنين قسمت زيادي از ويتامينهاي گروه B ، املاح و عناصر كم مقدار رژيم
غذايي ...

دانلود تحقیق تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد – یاهو شاپ

13 نوامبر 2016 ... غلات مهمترین منبع غذایی انسان می باشد . حدود ۷۰ ۶۵ درصد از کربوهیدراتها ،
پروتئینها و همچنین قسمت زیادی از ویتامینهای گروه B ، املاح و عناصر کم ...

برترین پکیج پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرددانلود فایل

4 فوریه 2017 ... به صفحه دانلود فایل(پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد)خوش آمدید برای
دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز ...

دانلود پروژه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد - دانلود پروِژه های دانشجویی

17 نوامبر 2013 ... تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد فهرست مطالب * فصل اول ۱ * ویژگی ، ساختار ۱ * و
ترکیبات دانة‌ غلات ۱ * ۱-۱-ویژگیهای غلات ۲ * ۱-۲- منشأ غلات ۲

مطلب بعدی دانلود مقاله و پروژه پايان نامه تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد

21 ژانويه 2017 ... پايان نامه; دانلود پایان نامه ها; papers; شبیه سازی; پیاده سازی مقالات; دانلود پروژه …
دانلود پايان نامه تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد -کامل

آدینه بوک: تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد ~عرفان علی اکبرنیا ...

تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد ~عرفان علی اکبرنیا (گردآورنده)، حمیدرضا آذرباد (
گردآورنده) - 964-9900-11-X - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران ...

پایان نامه کشاورزی - تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد همراه با عکس و ...

خريد و دانلود پايان نامه کشاورزي - تکنولوژي آسياباني از گندم تا آرد همراه با عکس و
جدول.

کارخانه آرد گندم - پايگاه دانلود رایگان کتاب

فرآیند تولید آرد شامل مراحل مختلف از مرحله ورود گندم به کارخانه تا خروج آرد ... ۲۶-
آسیاب غلتکی – سیستم مدرن آسیابانی است که با استفاده از غلتک گندم خرد می شود
.

تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد - خرید کتاب در کتاب سرا و ...

کتاب تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد ، مجموعه ای است که در یازده فصل گردآوری
شده است یقینا این مجموعه دارای کمبودها و نقطه ضعفهایی می باشد که برای رفع آن در ...

گزارش کارآموزی تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد - فایل سون

تعداد دانلود فايل : 1 دانلود امتیاز فایل : 1 امتیاز بازدید : 149 ... این گزارش word و
آماده پرینت میباشد. موضوع گزارش کارآموزی تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد ...

دانلود تحقیق تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد – یاهو مارکت

12 نوامبر 2016 ... غلات مهمترين منبع غذايي انسان مي باشد . حدود ۷۰ ۶۵ درصد از كربوهيدراتها ،
پروتئينها و همچنين قسمت زيادي از ويتامينهاي گروه B ، املاح و عناصر كم ...

دانلود پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد -کامل و جامع - تی مقاله

31 ا کتبر 2016 ... امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید اینک شما با
جستجوی ((پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد)) وارد صفحه ...

پایان نامه صنایع غذایی - فروش پایان نامه، دانلود پایان نامه، دانلود ...

دنلود پایان نامه صنایع غذایی، دانلود تحقیق صنایع غذایی، دانلود رساله صنایع غذایی
، دانلود پروژه صنایع غذایی. ... عنوان پروژه: تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد

تحقیق تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرددانلود مستقیم

9 ا کتبر 2007 ... دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد همراه با عکس و
جدول با موضوع آرد, تحقیق تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد, ...

تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد همراه با عکس و جدول | پایان نامه ...

فصل اول; ویژگی ، ساختار; و تركیبات دانة‌ غلات; ویژگیهای غلات; منشأ غلات; غلات
اصلی; گندم; طبقه بندی گندم از نظر مصارف; گندم مخصوص محصولات خمیری; گندم ...

پروژه - صنایع غذایی - تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد

29 جولای 2013 ... فهرست مطالب: تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد ..... دانلود تحقیق کامل سیستم
مدیریت کیفیت در صنایع غذایی · تصفیه فاضلاب (صنایع غذایی).

دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد ...

دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی : تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد همراه با عکس و
جدول. توسط admin · جولای 18, 2016 ...

مهندسی نوین صنایع آرد

معلومات دانشجویان رشته صنایع غذایی ، تکنولوژی آردسازی و مهندسین صنایع آرد کمک
می ... کتاب تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد. تکنولوژی,آسیابانی,گندم,تار,آرد.

دانلود پایان نامه تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد - DOCZ.ir

غلات مهمترين منبع غذايي انسان مي باشد . حدود ۷۰ ۶۵ درصد از كربوهيدراتها ،
پروتئينها و همچنين قسمت زيادي از ويتامينهاي گروه B ، املاح و عناصر كم مقدار رژيم
غذايي ...

گندم - پایان نامه، پروپوزال، انجام پایان نامه، دانلود پایان نامه

براساس جستجوی شما موارد زیر برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد گندم و پروژه
دانشجویی و گزارش سمینار و تز در ... پایان نامه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد.

PDF[پایان نامه تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد] شبکه مقاله

ﺻﻔﺤﻪ 1 2017-02-12 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﺳﯿﺎﺑﺎﻧﯽ از ﮔﻨﺪم ﺗﺎ آرد. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
آﺳﯿﺎﺑﺎﻧﯽ از ﮔﻨﺪم ﺗﺎ آرد. دﺳﺘﻪ: ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 19778 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ.

گزارش کارآموزی رشته صنایع غذایی تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد ...

16 نوامبر 2016 ... دانلود گزارش کارآموزی رشته صنایع غذایی تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد بافرمت
ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 78 گزار ش کارآموزی آماده,دانلود ...

دانلود فایل ریکاوری TWRP مدل سامسونگ I8200 با اندروید 4.2.2 با ...

17 ژانويه 2017 ... دانلود فایل ریکاوری TWRP مدل سامسونگ I8200 با اندروید 4.2.2 با لینک مستقیم ...
۲۸ دی, ۱۳۹۵. مقاله در مورد تشريع رهبري سياسي پيامبر اعظم (ص) ۰ ... گزارش کارآموزی
رشته صنایع غذایی تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد ۰ ...

اختلاط گندم - Fooda.ir

2 جولای 2015 ... اختلاط گندم یا آرد برای به دست آوردن محصولی با مشخصات فیزیکی، شیمیایی و ...
نشر توسط:Fooda درمقالات, مقالات تکنولوژی غلات نظر بدهید ..... 2-علی اکبرنیا
عرفان،آذرباد حمیدرضا،تالیف، 1385 ،تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد. ... وبسایت
فودا، ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺷﮑﺎﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ و تهیه ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﯼ، ...

آسیاب های غلتکی برای گندم - شکسته محصولات جدید فروش

فرایند آسیاب های غلتکی مدرن برای تهیه آرد را فرایند نرم کردن تدریجی نیز می
گویند : زیرا دانه گندم آرام ... پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد - ایران
دانشجو ... خريد و دانلود پايان نامه کشاورزي - تکنولوژي آسياباني از گندم تا آرد همراه
با عکس و .

تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد - دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله ...

فهرست مطالب: تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد. تاریخ ایجاد 1388/11/04 تعدادبرگ
: 400 قیمت: 20000 تومان حجم فایل:9630 kb, تعدادمشاهده 4350 ...

آسیاب سخت کار کردن بلبرینگ پد محوری - منزل

دانلود مقاله|تحقیق دانشجویی|دانلود تحقیق|فروشگاه مقاله و ... ... اصول تکنیکی
روشهای ... پروژه | پایان نامه تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد ... ساختمان یاتاقان های
کف ...

خرید آنلاین فصل دوم پژوهش رضایت زناشویی | راسا مقاله

18 فوریه 2017 ... فهرست ، چکیده و لینک دانلود((فصل دوم پژوهش رضایت زناشویی)) را در ادامه ... فایل
پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد - پرداخت و دانلود آنی.

دانلود گزارشهای کارآموزی و پروژه

دانلود پروژه تکنولوژی تولید ماکارونی. فهرست مطالب. مقدمه و تارتخچه ۱ فصل اول ۱-۱-
بخش اول گندم و ویژگیهای آرد ماکارونی ۴ ۲-۱- بخش دوم انواع ماکارونی ۱۰ ۳-۱- بخش ...

دانلود پایان نامه تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد - بهترین های روز

26 ژوئن 2016 ... دانلود پایان نامه تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد گندم ، چاودار ، جو ، يولاف ( جودوسر )
، برنج ، ارزن و ذرت در گروه غلات قرار مي گيرند كه در اين ميان چهار ...

دریافت فایل پروژه شبیه سازی صف بانك تك سرور با نرم افزار ارنا ...

6 فوریه 2017 ... دانلود پروژه شبیه سازی صف بانك تك سرور با نرم افزار ارنا. ادامه مطلب. مقالات مرتبط
: ... خرید و دانلود پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد.

اصلاح نباتات - معرفی کتاب "کیفیت و ارزش تکنولوژیکی گندم "

اصلاح نباتات - معرفی کتاب "کیفیت و ارزش تکنولوژیکی گندم " - نگاهی به اصلاح
... اما آمار بالای دورریز نان که تا اندازه‌ای متأثر از کیفیت نانوایی پایین ارقام گندم
می‌باشد، و ... همچنین فرآیند آسیابانی گندم و تولید آرد و نان مورد اشاره قرار گرفته و
نقش ... برای دانلود فهرست مطالب و صفحات ابتدایی هر فصل کتاب "کیفیت و ارزش ...

آسیاب آبی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دستگاهی بوده است که برای خرد کردن گندم و سایر غلات و برای درست کردن آرد وجود ...
در شهر کوچک نشتیفان خوافخراسان وجود دارد و تا چند سال قبل از انقلاب فعال بود.
اگرچه کتاب اصطخری که در آن اشاره به ساخت آسیاب بادی شده‌است مربوط به پیش از
سال ... اشاره تاریخ نویسان به داستان کشته شدن یزدگرد ساسانی بدست آسیابان و
اشاره به ...

آموزش زبان انگلیسی به صورت تصویری (مکالمه)

این کتاب شامل دروس متعددی است که در مکالمه روزمره کاربرد زیادی درند از جمله معرفی و
... دریافت فایل پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد – پرداخت و دانلود آنی ...

دانلود تحقیق (آریوپی) RUP Rational Unified Process

11 ژانويه 2017 ... عنوان مقاله دانلود تحقیق (آریوپی) RUP Rational Unified Process فهرست ... ها و
کاربرد آنها در زندگی · مقاله جامع تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد ...

پاورپوینت فصل 11 علوم ششم ( شگفتی های برگ ) | فروشگاه فایل

27 ژانويه 2017 ... دانلود پاورپوینت در مورد “روش تحقیق در مدیریت” ... دانلود تحقیق تكنولوژي
آسياباني از گندم تا آرد. فوریه 09, 2017 ...

دانلود فایل قسمتی از کتاب تکنولوژی مواد غذایی جلد دوم

ﺎر داﻧﻪ ﮔﻨﺪم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻮاﻧﻪ ﻗﺮار دارد . ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آرد ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ، از ﮔﻮﻧﻪ. ﺗﺮﻳﺘﻴﻜﻮم ووﻟﮕﺎر. (. Triticum
Vulgar. ) اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﻲ. ﺷﻮد . آرد ﻣﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻴﻚ و ﺑﻴـﺴﻜﻮﻳ. ﻴﺖ ﻧﻴـﺰ ا. ز ﻫﻤـﻴﻦ. ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄ. ﻣﻴﻦ ﻣﻲ.

دانلود فايل - شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

5 مارس 2012 ... ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎ. ﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﭘﯿﺶ .... آرد ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﻣﺮﺣﻠﻪ ورود ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺧﺮوج آرد ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ... ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و آﻣﺎده ﺳﺎزی و ﻧﮕﻬﺪاری
ﻏﻼت ..... ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ داﻧﻪ ﮔﻨﺪم را ﻗﺒﻞ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﺳﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ، آﻣﺎده ﻧﻤﻮد .(.

خرید اینترنتی آموزش جامع و کاملاً عملی و فارسی و ویدئویی کشت و ...

6 دسامبر 2016 ... دانلود (مقاله بررسی حاشیه نشینی) · دریافت فایل معماری دوره رنسانس معماری و ...
فروش فایل پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد · دانلود فایل ...

دانلود کارآموزی پروژه کارخانه آرد تحت word

دانلود کارآموزی پروژه کارخانه آرد تحت word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات
... دستمزد آسیابانی به وسیله سازمان حمایت از تولید و مصرف کننده تعیین می گردد و
به ... از تخلیه گندم تا بارگیری کیسه های آرد بر عهده کارخانه دار است پس اگر کارخانه
به .... Technology · نیو12 · nutritionist · راهنمای جامع تحصیل در ایتالیا · تعمیرات ...

مستند اسراری از مثلث برمودا/اورجینال - بهار نارنج - بلاگ خوان

-دانلود پایان نامه بررسی نقش بازی در رشد مهارتهای اجتماعی كودكان - خرید آنلاین و
دریافت -دریافت فایل ... -دانلود فایل ( پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد)

اصل مقاله (807 K)

1393. 129. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت. و آرد ﺳﻮﻳﺎ. ﺑﺮ. وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﺎن ﻗﺎﻟﺒﻲ. آزاده ﺷﺎﻫﺴﻮن ﺗﺒﺮﻳﺰي. 1
.... ﺧﻮاص آﺳﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﮔﻨﺪم و ﻋﻤﻠﻜﺮد آرد ﺗﻮﻟﻴﺪي را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ در. اﻳﻦ ... ﺷﺪت و زﻣﺎن اﻋﻤﺎل ﺻﻮت ﺗﺎ ﺷﺪت
ﺻﻮت ...... 1MSc food science and technology, Department of Food science and ...

دانلود گزارش کارآموزی کارخانه آرد گندم

18 ژوئن 2015 ... دانلود گزارش کارآموزی کارخانه آرد گندم مقدمه فرآیند تولید آرد شامل مراحل مختلف از
مرحله ورود گندم به کارخانه تا خروج آرد نهایی میباشد . آرد، یکی از ... 26- آسیاب
غلتکی – سیستم مدرن آسیابانی است که با استفاده از غلتک گندم خرد می شود . 27-
الک .... گزارش کار از کارآموزی کارخانه ارد - دانلود مقاله/پروژه /تحقیق. › مقالات ...

اطلاعات - پروژه کارآفرینی کارخانه آرد بهبهان

14 فوریه 2015 ... فروشگاه دانلود ، دانلود کتاب ، فایل جزوه اطلاعات , دانلود گزارش کارآموزی ... موقعيت
جغرافيايي گندم : گندم از كرانه هاي قطبي تا حوالي استوا كشت مي شود در ... 2- استفاده
از تكنولوژي آسياباني ، انواع آرد را براي مصارف مختلف بدست آورد ...

آفت ساس گندم معضل اساسي نان در ايران است و به همين دليل سالانه ميزان ...

اين كارشناس مشهور آلماني كه تحقيقات زيادي در رابطه با غلات و فناوري توليد آرد و نان
... است كه آسيابان چند گندم با ميزان متفاوت پروتيين را مخلوط و آرد مي‌كنند تا آردي ...

دانلود رایگان | فروشگاه ‌آنلاين ماركت كلوب

پروژه و پایان نامه صنایع غذایی: تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد. 27000 تومان.
پروژه و پایان نامه روانشناسی:بررسی راهکارهایی در باب آموزش هنر و شکوفائی خلاقیت
...

تحقیق بررسي تأثير درجه استحصال آرد بر تركيب آرد، خواص رئولوژي ...

26 فوریه 2017 ... در اين مقاله ابتدا به تعريف واژه درجه استحصال آرد و روشهاي محاسبه و ... كيفيت نان تا
حدود زيادي وابسته به تركيب آرد بوده و عوامل متعددي در اين ... نسبت گندم بازيابي
شده به ‌شكل آرد توسط فرايند آسياب كردن، درجه استحصال آرد ناميده مي‌شود (3). ... و آرد
حاصل شده مي باشد و رابطه (ج) كارايي فرايند آسياباني را نشان مي دهد.

تاریخچه گروه صنعتی زرماکارون - صفحه ی نخست - loxblog.Com

دانلود انواع مقاله و پاورپوینت - دانلود انواع مقاله و پاور پوینت. ... با پیشرفت
تکنولوژی ومکانیزه شدن صنعت در عصر حاضر جامع به دنبال کیفیت بهتر محصولات
است. ... که به طور خلاصه مراحل تبدیل گندم به آرد در کارخانه آرد زر به این ترتیب است
که گندم ... مـی گردد و پس از پاک سازی وارد دستگاه های آسیاب می شود تا به آرد تبدیل
شود.

دانلود کاتالوگ شرکت - شرکت فن آوران سازه گهر

اسـت کـه افتخـار دارد سـاخت سـيلوهاي بتنـي مکانيـزه آرد و گنـدم را بـا اسـتفاده از.
تکنولـوژي قالـب لغزنـده بـه صـورت يکپارچـه و بـدون هرگونـه تخلخـل و کنج هـاي.
داخلـي در مقاطـع دايـره و مربـع بـا ... زمــان اجــراي پــروژه ســيلوي بتنــي گاه تــا ٪30.
کمتــر از اجــراي ... بهتريــن آرد را بهتريــن آســيابان ها تهيــه مي نماينــد،. دانـش آرد
سـازي بـا ...

ﻃﺮح تولید انواع آرد با درجات مختلف - شرکت شهرک های صنعتی همدان

آرد. ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺷﻤﺎره ﻣﺪرك. : 90-AR-00. ﻋﻨﻮان ﻣﺪرك. : ﮔﺰارش اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ آرد. ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﻨﻨﺪه. رﺿﺎ ﻧﺎدري .... ﮐﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪي ﺑﻮده از روش ﺷﺮﻗﯽ ﻫﺎ در ﺗﻬﯿﻪ آرد از ﮔﻨﺪم . آﺳﯿﺎب ﻫﺎي ﻏﻠﺘﮑﯽ اوﻟﯿﻪ در ﺳﺎل.
1519. ﺗﺎ. 1556. ﺑﻪ وﺟﻮد. آﻣﺪﻧﺪ ... در ورﺷﻮ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻟﻬﺴﺘﺎن آﺳﯿﺎﺑﺎﻧﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ. ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ...... اﺳﺖ ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﮔﺮاﻧﺘﺮ وﻟﯽ ﺑﺮوزﺗﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد ، ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ. دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﮔﯿﺮي
...

اصل مقاله (462 K)

Food Technology & Nutrition / Winterl 2012 ... آرد ﺟﻮاﻧﻪ ذرت ﺑﺪون ﭼﺮﺑﻲ ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ،
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻴﺰﻳﻦ ... آﺳﻴﺎﺑﺎﻧﻲ وﺟﻮد دارد، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ارزش ﻏﺬاﻳﻲ
ﻓﺮآورده .... ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. Tsen. و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل. 1974. ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ. ﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ از آرد
ﮔﻨﺪم .... ﺗﺎ ﺷﻜﻞ ﻻزم. (. ﺣﻠﺰوﻧﻲ. ) را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد . ﭘﺲ از ﺧﺮوج. ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ از ﻗﺎﻟﺐ، آن ﻫﺎ را ﺑﺮ روي ﻃﺒﻖ ...

فایل پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین – آرتیکل سهیل

10 فوریه 2017 ... وقت بخیر محقق گرامی،شما با جستجوی پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین وارد این
صفحه شده اید محصول ... نوشته قبلیپیشین دانلود فایل ( پایان نامه تاثیر سوء
تغذیه بر یادگیری) ... پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد.

سمولینا چیست - آرد زر

سمولینا و ویژگیهای آن. سمولینا[1] محصول فرایند آسیابانی گندم دوروم میباشد، که
جهت تهیه انواع ماکارونی مورد استفاده قرار می گیرد. سمولینا، مشتق شده از کلمه ...

پیشران کسب‌وکارهای ایرانی - سامان رسانه

2 جولای 2016 ... رییس هیات‌مدیره انجمن آسیابانان منطقه خاورمیانه و آفریقا تاکید دارد که حجم ... تا چند
سال پیش، صنعت آرد تقریبا در انحصار کامل دولت بود و از اویل دهه 1390 شمسی ... در
صنعت تولید آرد، با توجه به اهمیت عملکرد ماشین‌آلات در مراحل استخراج آرد از گندم و ...
دهد، معطوف کرد که پس از تحقیقات بسیار، بانک سامان برگزیده شد.

تاریخچه آسیاب گندم - آکاایران

در قرون وسطی استفاده از آسیاب آبی برای تهیه آرد غلات در اروپا متداول گردیده که
تقلیدی بوده از روش شرقی ها در تهیه آرد از گندم .آسیاب های غلتکی اولیه در سال 1519
تا ...

صنایع غذایی Archives - ایران پروژه

مقاله تکنولوژی تولید ماست کم چرب ... دانلود مقاله کاربرد استخراج با سیال فوق
بحرانی در صنایع غذایی · دانلود مقاله ... دانلود مقاله تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد
.

فایل پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آردمقالات تایپ شده

17 فوریه 2017 ... فایل پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد ... پسین نوشته بعدی: دانلود فایل (
گزارش کارآموزی تسهيلات خطوط ريلي براي مسافران ناتوان).

رشته کشاورزی بایگانی - آرین داک

5 دسامبر 2016 ... پایان نامه درباره تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد. مقدمه غلات مهمترين منبع غذايي
انسان مي باشد . حدود 70 65 درصد از كربوهيدراتها ، پروتئينها و ...

دانلود مقاله موقعیت شهرستان شوشتر فایل ورد (word) - آخرین ها

دانلود+مقاله+موقعیت+شهرستان+شوشتر+فایل+ورد+(word) .... پایان نامه تکنولوژی
آسیابانی از گندم تا آرد مربوطه به صورت فایل ورد word و ... دسته: صنایع و صنایع ...

خط تولید آرد به روش والسی - ایران صنعت - وابسته به گروه بهبود ...

19 ژوئن 2013 ... خط تولید آرد به روش والسی :: آرد گندم به عنوان یک بخش عمده از سبد ... و به مرحله نم
زنی وارد می شود؛ گندم در دو مرحله نم زنی و به مدت 24 تا 32 ساعت ... مراحل تولید آرد از
گندم و تکنولوژی تولید کارخانه آرد سازی مطابق نمودار .... و پوسته و سایر موادی که به
آندوسپرم چسبیده است و در طی آسیابانی از آن ..... دانلود طرح توجیهی .

آذر ۱۳۹۱ - ژنتیک، اصلاح و بیوتکنولوژی - blogfa.com

20 دسامبر 2012 ... هرچند مقاله قدیمیه اما قبلاً اینجا برا دانلود نگذاشته بودمش ... کتاب کیفیت و ارزش
تکنولوژیکی گندم، نوشته ی دکتر مهدی متقی، دکتر طیب ساکی ... اما آمار بالای
دورریز نان که تا اندازه‌ای متأثر از کیفیت نانوایی پایین ارقام گندم می‌باشد، و ...
همچنین فرآیند آسیابانی گندم و تولید آرد و نان مورد اشاره قرار گرفته و نقش ...

***اِن ئی یِمَک*** - اهمیت و اثر نشاسته آسیب دیده در نان ، ماکارونی و ...

23 آوريل 2012 ... مقالات و کتاب (word ، power point،pdf. ... تکنولوژی قند و شکلات و شیرین کننده ها
... در عمل آسیابانی گندم مقداری از گرانول های نشاسته موجود آسیب می بیند . ... آسیب
دیدگی نشاسته تا حدی در آرد لازم است زیرا باعث فعالیت آلفا آمیلاز گشته که خود
باعث ایجاد قندهای ساده می گردد که بریا شروع فعالیت مخمر .... دانلود آهنگ.

گزارش كارآموزي تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد | دانلود انواع فایل ...

9 مارس 2016 ... دانلود گزارش كارآموزي رشته صنایع غذایی تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد با فرمت
ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 75 دانلود کارآموزی اماده این ... بعد تحقیق بررسي
تأثير پشت گرد بر روي ميزان انعطاف پذيري در دختران دانشجو ...

Quality improvement of dough and fresh pasta made by farina ... - SID

11. ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﺧﻤﯿﺮ و. ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ. ﺗﺎزه. ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﺷﺪه. از آرد. ﻧﻮل. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻞ ﺳﻠﻮﻟﺰ. ﻣﻬﺴﺎ
ﻣﺠﺬوﺑﯽ. 1 ... در اﯾﻦ ﺻﻮرت و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاري. ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ داراي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻃﻮﻻﻧﯽ. (. ﺗـﺎ ﯾـﮏ ﺳـﺎل
. ) ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ... ﮔﻨـﺪم. دوروم. ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . از ﻃﺮﻓﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ آرد ﺳﻤﻮﻟﯿﻨﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﺳﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ دارد و .... ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧـﺼﻮﺻﯿﺎت
ﻣﺎﮐـﺎروﻧﯽ.

خرید و دانلود پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد - نهر دانلود سنتر

9 فوریه 2017 ... شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد اینک شما با
جستجوی ((پایان نامه تكنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد)) وارد صفحه ...

SNN.ir - .: Student News Agency :. - خبرگزاري دانشجو - نان گران ...

15 آوريل 2016 ... مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور از حذف آرد چندنرخی به دو نرخ ۹۰۰ تومان برای ... و باید
قیمت‌هایی را برای تبدیل گندم به آرد ارایه دهد که مشکل آسیابان‌ها نیز حل شود اما ... در
عین حال، در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، فشار زیادی از ناحیه دست‌اندرکاران چرخه
گندم، آرد و نان وارد بود تا قیمت‌ها اصلاح ... دانلود فایل مرتبط با خبر :.

مجموعه مقالات بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی - سیویلیکا

نتایج ۱ تا ۱۰۰ از مجموع ۸۴۰. نمایش و دانلود مقالات بیستمین کنگره ملی علوم و
صنایع غذایی .... ۲۶. اثر حرارت دهی با دمای ثابت 120 درجهسانتی گراد بر عدد
پراکسید جوانه گندم حاصل از آسیابانی گندم دوروم (فول تکست دارد) ..... ۷۵. ارزیابی
قدرت تولید گاز و عملکرد تکنولوژیکی مخمر نانوایی (ساکارومایسس سرویسیا) (فول
تکست دارد)

كهربا

12 نوامبر 2016 ... -خريد و دانلود مقاله بررسي اجزاي تجارت الكترونيكي و مدل‌هاي مختلف آن ...... -دانلود
فايل ( پايان نامه تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد) -دانلود (مقاله ...

همه چیز درمورد ماکارونی - سایت علمی دانشجویان ایران

14 مه 2012 ... آرد توليدي از اين نوع گندم ها كه كيفيتي نزديك با آرد سمولينا دارد،آرد سه ... از تهیه
کنندگان آن ممکن است تا حدود 100 نوع ماکارونی تولید نمایند . ماکارونی از نظر
تکنولوژی جزء فرآورده هایی به نام pasta که شامل .... که از سمولینا یا حاصل آسیابانی
گندم دوروم و آب به عنوان ترکیبات اصلی ..... موسیقی ایرانی · دانلود موسیقی.

آسیاب‌های قدیمی - ویستا

محل‌هايى براى نگهدارى جوال گندم و آرد و استراحت آسيابان نيز جزيى از فضاهاى آسياب
... تا سال‌‌ها پيش، دو آسياب آبى، سالم و مشغول به کار بودند که يکى از آنها در حدود چند ...

پروژه های دانشجویی

ترجمه مقالات تخصصی رشته روانشناسی- ترجمه روانشناسی: ترجمه مقاله یادگیری .....
ترجمه مقاله پایان نامه تكنولوژي آسياباني از گندم تا آرد. ترجمه مقاله پایان نامه تست ...

پایان نامه ارشد رشته کتابداری بررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي

اتصال شبکه های VLAN از طریق سوئیچ

اینترنت

دانلود روش تحیق بررسي نيروي انساني ونيازهاي مهارتي كتابداران شاغل در كتابخانه هاي دانشگاهي استان خوزستان

100 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل سوم ریاضی هفتم - جبر و معادله

پاورپوینت آموزشی فصل اول ریاضی هفتم- راهبردهای حل مساله

50 سوال تستی المپیاد و تیزهوشان از فصل چهارم ریاضی هفتم - هندسه و استدلال + پاسخنامه

پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی (گرایش آنالیز عددی)

دانلود نمونه پاورپوینت دفاع رشته ریاضی

ریاضی چهارم دبستان - 120 نمونه سوال کلیه فصول کتاب ریاضی چهارم دبستان ( بصورت word)

ریاضی چهارم دبستان - 37 نمونه سوال از فصل اول و دوم ریاضی چهارم دبستان

ریاضی چهارم دبستان - 37 سوال از فصل دوم ریاضی چهارم + آموزش ( کسرها)

دانلود مقاله میدان گالوا

ششم دبستان - 572 نمونه سوال امتحان ریاضی ششم دبستان بصورت طبقه بندی شده

طرح درس محیط دایره ریاضی پنجم

پکیج استثنایی نمونه سوالات ریاضی ( پایه های هفتم ، هشتم ، نهم )

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع مدل ها و استراتژي هاي ماتريس.Doc

سوالات امتحانی فیزیک پایه

بررسی اثرات بهداشتی امواج رادیویی و مایکروویو

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر الکترودینامیک گرفیتس - ویرایش سوم

دانلود پاورپوینت علوم پایه هفتم مبحث سفر آب روی زمین - 16 اسلاید

جزوه ریاضی فیزیک 1 (آرفکن)

پاورپوینت درباره لیزر گازی با تکیه بر لیزر هلیوم نئون

حل تمرین کتاب مکانیک کوانتومی مدرن ساکورای

دانلود تحقیق کامل درباره پلیمر 29ص

دانلود مقاله کامل درباره آداب و رسوم نــوروز در ایران زمین

دانلود فیزیک کوانتومی آیزبرگ -رزنیک

تحقیق درباره بررسي ماهيت نور و ارتباط آن با پديده ليزر

تئوري احتمالات

جزوه فیزیک 2 دکتر محمود نایبی ندوشن (مترجم کتاب فیزیک هالیدی) دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب