دانلود رایگان

دانلود مقاله بیماری تب برفکی - دانلود رایگاندانلود رایگان بیماری تب برفکی یک فایل کامل و جامع بوده که برای دانلود شما عزیزان قرار داده شده است.

دانلود رایگان دانلود مقاله بیماری تب برفکی عنوان: بیماری تب برفکی
فرمت فایل:word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 27
خلاصه آنچه در مقاله بیماری تب برفکی می خوانید .به طور كلي بيماري تب برفكي ميتوان از طرق مختلفي انتشار پيدا كند كه عبارتند از :
تماس مستقيم :
بيماري تب برفكي از طريق تماس مستقيم بين حيوانات آلوده و دامهاي حساس منتشر ميشود و اين مهمترين روش انتقال بيماري بحساب مي آيد. تراكم و ازدياد دام در يك محل رابطه مستقيم با سرعت انتقال بيماري دارد. بيماري در مناطق و دامداريهاي با سيستم بسته و متراكم دام بسرعت و براي مدت بيشتري انتقال پيدا ميكند و برعكس در مناطق غير متراكم و بخصوص در شرايط محيطي و هواي گرم بيماري معمولاً كمتر مشاهده ميشود.
سطح ايمني دام چه ايمني ناشي از عفونت طبيعي ( متعاقب بهبودي ) و يا ايمني ناشي از واكسيناسيون ميتواند بر انتشار و نقل و انتقال ويروس تب برفكي در يك گله يا روستا مؤثر باشد.
تجمع حيوانات بطور مثال در كنار آبشخوار عمومي، تجمع در محل واكسيناسيون، محل حمام دادن دام و جمع آوري گله ها جهت پشم چيني و كوچ دامهاي عشاير، مناسبترين روش پخش و انتشار ويروس تب برفكي بحساب مي آيند.
ويروس تب برفكي همچنين براحتي ميتواند از طريق ميادين دام و محلهاي برگزاري نمايشگاههاي دام منتقل گردد زيرا در اين حالات دامهايي كه در مرحله اوليه بيماري هستند و علائم مشهود درمانگاهي ندارند از طريق ترشحات خود ويروس را پخش مي نمايند.
نقش دامهاي آلوده بطور مزمن در انتقال و انتشار بيماري ناشناخته مانده است. انتقال بيماري توسط دامهاي ناقل به دامهاي حساس بصورت تجربي نشان داده نشده است. اگرچه شواهدي دردست است كه درآفريقا گاوميش هاي حامل بيماري ميتوانند ويروس را به گاوها در شرايط ميداني منتقل نمايندكه البته اين پديده نيازمندتماس نزديك دام آلوده ودام سالم است كه ندرتاً اتفاق مي افتد.

انتقال غير مستقيم :
ويروس تب برفكي بصورت مكانيكي با انواع وسائل و ابزار دامداري از قبيل وسائط نقليه كاربردي در توزيع غذاي دام، ماشين و وسائل حمل و شير، بستر دام، وسائل نگهداري و مقيد سازي دام، لباس و ساير ابزار آلات دامپروري آلوده به ويروس تب برفكي و همچنين توسط ترشحات دام از قبيل بزاق، شير و مدفوع منتقل ميشوند. دامپزشكان و ساير پرسنل دامداري كه تماس نزديك با دام دارند ميتوانند در انتقال بيماري از يك مزرعه به مزرعه ديگر مؤثر باشند.
انتشار از طريق باد :
اعقتاد بر اين است كه انتقال بيماري توسط باد و پس از طي مسافتهاي قابل توجه در شرايط آب و هوائي معتدل در بسياري از نقاط اروپا اتفاق افتاده است. اگرچه بيشترين موارد رخداد بيماري ناشي از انتقال توسط باد در مسافتي حدود 10 كيلومتر گزارش شده است ولي در سال 1981 در اروپا ويروس تب برفكي توانست يك مسافت 250 كيلومتري را با باد طي نمايد. پديده انتقال ويروس تب برفكي توسط باد معمولاً از طريق خوك به گاو اتفاق مي افتد جائيكه تعداد زيادي خوك به شكل متراكم نگهداري ميشود و حجم زيادي از ويروس در هواي اطراف پراكنده شود. از طرفي جهت انتقال ويروس بوسيله باد وجود ساير عوامل از جمله وزش باد ملايم با سرعت ثابت، جهت باد، بالا بودن رطوبت نسبي ( حداقل 60% ) تابش ضعيف نور آفتاب و عدم بارشهاي تند لازم است. انتقال بيماري توسط باد در مسافتهاي طولاني در آفريقا خاورميانه، آسيا و آمريكاي لاتين گزارش نشده است.
تلقيح مصنوعي :
انتقال بيماري تب برفكي ميتواند از طريق تلقيح مصنوعي و با استفاده از اسپرمهاي آلوده به ويروس صورت گيرد. اگرچه انتقال جنين كه بنحو مطلوب و مطابق با دستورالعمل انجمن بين الملل انتقال جنين تهيه شده باشد خطري در بر ندارد.

الگوهاي بيماري :
ورود ويروس تب برفكي يا سرو تايپهاي جديد ويروس تب برفكي بداخل گله، مناطق و يا كشورهائيكه قبلاً از بيماري پاك بوده اند بسرعت به يك اپيدمي با نسبت بالاي واگيري تبديل ميشود.
الگوهاي اپيدميولوژيكي بيماري در مناطق معتدل، حاره اي و نيمه حاره اي در جهان متفاوت است. در مناطق معتدل بقاء بيشتر ويروس در محيط به اين معني است كه انتقال غير مستقيم از طريق ذرات آلوده از اهميت برابر با انتقال بيماري به روش تماس مستقيم بين دام آلوده و دام حساس برخوردار است. انتقال بيماري توسط باد تحت تأثير برخي از شرايط محيطي و آب و هوائي امكانپذير است. از طرف ديگر در شرايط آب و هوايي گرمتر شيوه انتقال بيماري به روش غير مستقيم اهميت كمتري نسبت به تماس مستقيم دارد.
بنابراين در اين مناطق نقل و انتقالات دامهاي بالقوه آلوده و الگوهاي تجارت دام كليد درك وضعيت اپيدميولوژيكي بيماري خواهند بود.
علائم درمانگاهي :
دوره بيماري كمون در موارد ابتلاء به شكل طبيعي متغير است و عمدتاً بستگي به نوع دام، سويه ويروس، مقدار يا دز ويروس و راه ابتلاء دارد. اين دوره در كوتاهترين حالت خود 2 تا سه روز به درازا ميكشد كه ميتواند در شرايطي كه دام با مقادير بسيار پائين ويروس آلوده شده باشد 10 تا 14 روز به طول بيانجامد. دوره كمون بيماري براي موارد شاخص در يك كانون در مقايسه با موارد بعدي بيماري طولاني تر خواهد بود. در موارد ايجاد بيماري بصورت آزمايشي، دوره كمون بيماري ميتواند كوتاه شده و به 24 ـ 18 ساعت برسد.

علائم درمانگاهي بيماري تب برفكي در گاو :
اولين يافته درمانگاهي و مهم بيماري، تب ناگهاني و شديد است به طوري كه درجه حرارت بدن تا 42 درجه سانتيگراد ميرسد. ساير علائم شامل پريشاني، بي اشتهايي و قطع ناگهاني توليد شير نيز در مراحل اوليه همراه با تب مشاهده ميگردند. اين وضعيت ممكن است يك روز يا بيشتر طول بكشد و سپس مرحله بعدي يا فاز وزيكولي يا (طاولي) بيماري پديدار ميشود. در فاز وزيكولي بافتهاي اپيتليال دهان، سم پستان و دستگاه توليد مثل مورد هجوم ويروس قرار ميگردند. ضايعات وزيكولي در زبان، لبها، پاي دندانها، كام، منخرين ، پوست بين انگشتي، نوارهاي تاجي برآمدگيهاي پاشنه پا سر پستانهاي در گاوهاي شيري ظاهر و بر گسترش آنها اضافه ميگردد. در بعضي مواقع و در حالات شديد بيماري وزيكولها در داخل پوزه و يا روي پوزه گوشه چشم، حشفه يا واژه ظاهر ميشود.
در ابتدا ضايعات بشكل كانونهاي كوچك پرخون در يك يا چندين ناحيه از نواحي ذكر شده ظاهر و با پيشرفت بيماري اين ضايعات كوچك به يكديگر پيوسته و ضايعات وزيكولي بزرگتري را ايجاد ميكنند كه 1 تا 2 سانتيمتر وسعت داشته و به آن وزيكول يا طاول اوليه گفته ميشود. با اتصال طاول هاي اوليه، طاول هاي وسيعتر و بزرگتري ايجاد ميشوند كه سطح زيادي از مخاط يا اپلي تليوم زبان و يا دهان را در بر ميگيرند. وزيكولهاي اوليه و زيكولهاي بزرگتر حاوي مايع زرد كهربايي ميباشند كه حاوي مقادير بسيار زيادي از ويروس تب برفكي بوده و سطحشان نسبت به ساير قسمتهاي پوست رنگ خود را از دست ميدهد.
طاول شكل گرفته با فاصله 24 ساعت تركيده و تبديل به زخم دردناكي ميگردد كه بافت مخاط نكروزه با لبه هاي نامنظم آنرا احاطه نموده است.
در دهان معمولاً طاول ها بيشتر در سطح زبان، پاي دندانها و كام ديده ميشود. در مواردي بيماري ممكن است بيشتر قسمت بافت اپلي تليوم سطح بالائي زبان بطور كامل جدا شود.
تورم دردناك دهان همراه با طاول هاي سالم و به تازگي پاره شده، موجب ترشح زياد بزاق از دهان، عدم تمايل به خوردن غذا و مكيدن لبها و صداي حاصل از آن ميگردد.
در اين مرحله دام مبتلا بطور كامل از خوردن غذا دست ميكشد و متعاقب آن كاهش شديد يا قطع توليد شير و كاهش شديد وزن دچار ميشود..
در اشكال عادي بيماري، ضايعات دهاني و وزيكولي در مدت زمان حدود 10 روز بهبودي پيدا ميكنند و اشتها و غذا خوردن دام نيز چند روز پس از پارگي وزيكولها بهبود مي يابد. لنگش حاد و عدم تمايل به حركت ناشي از وجود ضايعاتي در ناحيه پا و عفونت هاي ثانويه به فاصله هاي شديد بافتهاي زيرين پا مي انجامد. عدم توانايي حركتي ممكن است به دهيدتاسيون شديد، كاهش وزن بدن و ناتواني منجر شود چرا كه دام مبتلاء حتي قادر به راه رفتن براي دسترسي به آبشخور و آخور را نيز نمي باشد. ضايعات نوك پستان نيز ممكن است بدنبال ورم پستان ثانويه پيچيده تر شوند.
شدت واگيري بيماري تب برفكي بسيار بالا است ولي ميزان مرگ و مير آن در دامهاي بالغ معمولاً كمتر از 5% ولي در دامهاي جوان بخصوص بره و بزغاله بسيار بالا ميباشند.
بخشی از فهرست مطالب مقاله بیماری تب برفکیپراكنش جهاني تب برفكي ( World Distribution ) :
تكامل سريع فراگير آسيايي تيپ O ويروس تب برفكي :
اتيولوژي
خصوصيات اپيدميولوژيكي تب برفكي :
دامهاي حساس :
بقاء ويروس ( In the Environed ) :
انتقال بيماري :
به طور كلي بيماري تب برفكي ميتوان از طرق مختلفي انتشار پيدا كند كه عبارتند از :
تماس مستقيم :
انتقال غير مستقيم :
انتشار از طريق باد :
تلقيح مصنوعي:
الگوهاي بيماري :
علائم درمانگاهي :
علائم درمانگاهي بيماري تب برفكي در گاو :
علائم درمانگاهي در گوسفند و بز :
تعيين سن ضايعات بافتي در بيماري تب برفكي :
ضايعات سن احتمالي، ظاهر ضايعات :
آسيب شناختي ظاهري :
سيتووپاتولوژي
تشخيص :
1ـ تشخيص ميداني :
2ـ تشخيص تفريقي :
3ـ تشخيص آزمايشگاهي :
جمع آوري و ارسال نمونه هاي مرضي :
جداسازي ويروس :
تشخيص آنتي ژن :
شناسائي ژنوم ويروس تب برفكي روش آزمايش :
روشهاي آزمايشگاهي در حال ابداع :
خسارات اقتصادي بيماري:


پراکنش جهانی تب برفکی


خصوصیات اپیدمیولوژیکی تب برفکی


علائم درمانگاهی بیماری تب برفکی در گاو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله بیماری تب برفکی

بیماری تب برفکی. ماهيت بيماري تب برفكي، تعريف بيماري تب برفكي پراكنش
جهاني تب برفكي ( World Distribution ) تكامل سريع فراگير آسيايي تيپ O ...

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس دانلود مقاله بیماری تب برفکی

ماهيت بيماري تب برفكي، تعريف بيماري تب برفكي : تب برفكي يك بيماري
ويروسي بشدت مسري دامهاي زوج سم است. اگرچه تلفات آن در دامهاي بالغ كم است و بندرت
...

دانلود مقاله بیماری تب برفکی - دانلود مطالب علمی

28 سپتامبر 2016 ... مقدمه : بیماری تب برفکی یک بیماری بسیار عفونی و بشدت واگیر دام می باشد که
به لحاظ شدت خسارات اقتصادی یکی از موانع اصلی در تامین بهداشت ...

دانلود مقاله بیماری تب برفکی - مهتاب فایل

30 مه 2016 ... مقدمه : بيماري تب برفكي يك بيماري بسيار عفوني و بشدت واگير دام مي باشد كه به
لحاظ شدت خسارات اقتصادي يکي از موانع اصلي در تامين بهداشت و ...

دانلود مقاله بیماری تب برفکی - گالری هفت

4 نوامبر 2016 ... دانلود مقاله بیماری تب برفکی. مشخصات این فایل عنوان: بیماری تب
برفکی فرمت فایل:word( قابل ویرایش) تعداد صفحات: ۲۷ این مقاله ...

دانلود مقاله بیماری تب برفکیدانلود مقاله پروژه فایل رایگان

2 نوامبر 2016 ... مشخصات این فایل عنوان: بیماری تب برفکی فرمت فایل:word( قابل ویرایش) تعداد
صفحات: 27 این مقاله درمورد بیماری تب برفکی می باشد.

دانلود مقاله در مورد بیماری تب برفکی در فایل ورد (word) | دانشجوی ایرانی

8 جولای 2016 ... دانلود مقاله در مورد بیماری تب برفکی در فایل ورد (word) دارای 40 صفحه می باشد و
دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است.

دانلود مقاله بیماری تب برفکی | طراحی محیطی

2 نوامبر 2016 ... مشخصات این فایل عنوان: بیماری تب برفکی فرمت فایل:word( قابل ویرایش) تعداد
صفحات: ۲۷ این مقاله درمورد بیماری تب برفکی می باشد.

دانلود پاورپوینت رایگان بیماری تب برفکی در گاو - پایان نامه

برچسب ها دانلود پاورپوینت رایگان بیماری تب برفکی در گاو"بررسی بیماری تب
برفکی"پیشگیری و درمان بیماری تب برفکی"بیماری درگاو"رایگان"دانلود مقاله ...

دانلود پاورپوینت رایگان بیماری تب برفکی در گاو\"بررسی بیماری ...

اینم یه کار تازه…,دانلود پاورپوینت رایگان بیماری تب برفکی در گاو\ ... دانشجوی
مهندسی کشاورزی هستم که افتخار دارم اطلاعات مربوط به پروژه ، پایان نامه و مقالات ...

دانلود مقاله بیماری تب برفکی - قیمت 2,700 تومان - Selz.ir

دانلود مقاله بیماری تب برفکی محدوده قیمت از 2700 تومان از فروشگاه فروشگاه
تخصصی دانشجویی یونی سلس.

تب برفکی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تب برفکی یا «بیماری دهان و پا» (به انگلیسی: Foot-and-Mouth Disease ) یک
بیماری عفونی و گاهی کشنده ویروسی است که که موجب بیمار شدن حیوانات زوج سم از ...

بیماری تب برفکی در گوساله، گاو، گوسفند و بز - جستجو و دانلود کتاب

شناسایی تب برفکی در یک کشور بر تجارت بین المللی تاثیر می‌گذارد و می‌تواند
باعث ضرر های اقتصادی قابل توجه گردد. این کتاب به سبب شناسی بیماری، گونه ...

بیماری تب برفکی در گوساله، گاو، گوسفند و بز - کتاب سبز

دانلود کتاب های مرتبط با بیماری تب برفکی در گوساله، گاو، گوسفند و بز.

آشنایی با بيماري تب برفكي و روش های کنترل آن : سایت پزشکان بدون ...

15 آگوست 2010 ... بيماري تب برفكي يك بيماري بسيار عفوني و بشدت واگير دام مي ... هاي كلان درمان
دامهاي مبتلاء ( عفونت هاي ثانويه) و در مواقعي غيراقتصادي شدن دام ...

بیماری تب برفکی - سرزمین دامپزشکی

25 آگوست 2015 ... برچسبآشنایی با تب برفکی بیماری تب برفکی تب برفکی تب برفکی
گوسفند تب برفکی گاو تب برفکی بز درمان تب برفکی راه های ...

راههاي انتقال بيماري تب برفكي - تخصصی مرجع مقالات - blogfa.com

ويروس مولد بيماري تب برفكي از جمله مقاوم ترين ويروسهاي شناخته شده در طبيعت مي
باشد . اين ويروس قادر است در محيط خارج از بدن دام تا مدت 40 روز در فضولات و ...

سبب شناسی،نحوه انتقال و راههای پیشگیری از بیماری تب برفکی

سبب شناسی،نحوه انتقال و راههای پیشگیری از بیماری تب برفکی. ... نوع مطلب:
بیماریهای دام ،. تب برفکی یک بیماری عفونی و دارای واگیری بالا در دامها می باشد.
این بیماری ، نشخوار کنندگان .... دانلود مجموعه ای از کتاب های دامپزشکی · مروری جامع
بر ...

دانلود مقاله بیماری تب برفکی - تبلیغات متنی شما

مشخصات این فایل عنوان: بیماری تب برفکی فرمت فایل:word( قابل ویرایش) تعداد
صفحات: 27 این مقاله درمورد بیماری تب برفکی می باشد. خلاصه آنچه در مقاله بیماری ...

دانلود مقاله بیماری تب برفکی | بیسترینها

مشخصات این فایل عنوان: بیماری تب برفکی فرمت فایل:word( قابل ویرایش) تعداد
صفحات: 27 این مقاله درمورد بیماری تب برفکی می باشد. خلاصه آنچه در مقاله بیماری ...

دانلود مقاله دستورالعمل پيش گيري و كنترل بيماري تب برفكي – یاهو ...

6 سپتامبر 2016 ... دانلود مقاله دستورالعمل پیش گیری و کنترل بیماری تب برفکی. دانلود رایگان
دانلود مقاله دستورالعمل پیش گیری و کنترل بیماری تب برفکی ...

دانلود مقاله بیماری تب برفکی با موضوع , کتاب ، جزوه – دانلود مستقیم

26 آوريل 2010 ... برای دانلود مستقیم فایل شماره 457465 اینجا کلیک کنید. فایل دانلود مقاله بیماری
تب برفکی که برای دانلود شما عزیزان آماده شده از مجموعه فروشگاه ...

دانلود مقاله کلون کردن و تعیین توالی ژن های کپسید ویروس بیماری تب ...

دانلود مقاله کلون کردن و تعیین توالی ژن های کپسید ویروس بیماری تب برفکی.
سال انتشار: ۱۳۸۷. محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران. تعداد صفحات: ۱.

بررسی راه های پیش گیری و کنترل بیماری تب برفکی

13 آگوست 2016 ... بیماری تب برفکی یک بیماری بسیار عفونی و بشدت واگیر دام می باشد ... های کلان
درمان دامهای مبتلاء ( عفونت های ثانویه) و در مواقعی غیراقتصادی ...

مقاله بررسی وقوع ده ساله بیماری( PPR طاعون نشخوارکنندگان کوچک ) و ...

سرفصل ارائه مقاله: بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ... راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله ...
در این مطالعه بیماری PPR با بیماری تب برفکی، شاربن علامتی، شاربن، آبله، ...

دانلود کتاب اطلس کاربردی بیماری تب برفکی - کتابراه

بیماری تب‌برفکی یک بیماری ویروسی بسیار واگیر در دام است و در صورتی که
عملیات‌های کنترل و ریشه کنی پس از شناسایی آن اعمال نشود به سرعت انتشار می‌یابد.

دانلود کتاب آموزش شناخت و درمان بیماری تب برفکی دام - مزرعه نو

این کتاب آموزشی به زبان فارسی در زمینه آموزش شناخت و درمان بیماری تب برفکی دام
می باشد که از شناخت بیماری تا راه های پیشگیری و درمان بیماری را تشریح می کند ...

دانلود مقاله بیماری تب برفکی | کانون صبای روستای رهن

22 جولای 2016 ... ماهیت بیماری تب برفکی، تعریف بیماری تب برفکی پراکنش جهانی تب برفکی (
World Distribution ) تکامل سریع فراگیر آسیایی تیپ O ...

کتاب آموزشی شناخت و درمان بیماری تب برفکی دام - خرید مجازی

16 مارس 2014 ... بیماری تب برفکی یک بیماری عفونی و به شدت واگیر دام می باشد که خسارت های
اقتصادی زیادی را ایجاد می کند. این بیماری سبب کاهش شدید تولید ...

پیشگیری از بیماری های دام با واکسیناسیون - pcvet

امروزه دست اندر کاران بهداشت و درمان در جامعه انسانی و جمعیت دامی ، یک اصل را سفارش
می ... این بیماری ها عبارتند ا ز: طاعون ، شاربن، تب برفکی، بروسلوز، سل ، آبله ...

تحقیق درباره اعتماد به نفس؛ بزرگترين زيبايى درون

تحقیق در مورد مدیریت اسلامی

تحقیق در مورد كار ايرالكو

دانلود طرح های محاسبه راندمان توربین نیروگاه طوس 76 ص

تحقیق درباره جنبش هاي دانشجويي و ارتباط آنها با نيروهاي سياسي

مقاله درباره گذشته، حال و آينده جمعيت هلال احمر

تحقیق در مورد کشتی کج 23 ص

تحقیق درمورد گزارش كار آزمايشگاه تكنولوژي بتن 46 ص

تحقیق در مورد معماری اسلامی و نیکلای مارکوف word

تحقیق در مورد شكنجه و مجازات 33 ص

دانلود کارورزی، گزارش، فیزیکی ،اداری، عاطفی، آموزشی، علوم، تربیتی.

طراحی فعالیت یادگیری سنجش آموخته ها

مقاله درباره معرفی یکی از جاذبه های جهانگردی ایران

تحقیق در مورد روش تحقیق تاثیر عوامل خانوادگی در بزهکاری نوجوانان

تاثير موسيقي در ورزش 23 ص

پاورپوینت-سیستم سازه های کابلی-50 اسلاید-pptx

کتاب صوتی قلعه حیوانات