دانلود رایگان

دانلود پاورپوینت پروژه کارآفرینی زنبور داري و پرورش زنبور عسل - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت پروژه کارآفرینی زنبور داري و پرورش زنبور عسل تاريخچه زندگي و قدمت زندگي زنبور عسل روي كره زمين ، زندگي اجتماعي زنبور عسل در يك كلني ، نظم اجتماعي حاكم در كندو ، قدرت خارق العاده زنبور عسل در معماري و ساختن حجره هاي مومي شان ، موروثي بودن عموم اطلاعات كاربردي ، ويژگي هاي خاص زيست شناسي ، قدرت منحصر به فرد زنبور عسل در تبديل شهد گياهان يا شربت شكر به عسل به عنوان يك غذاي پر انرژي و دارويي شفا بخش، قدرت اين حشره در ساختن موم و موم بافي ، جمع آوري بره موم و كاربرد آن ، ساختن شاه انگبين و چگونگي استفاده از آن و ساختن زهر به منظور استفاده از آن در هنگام دفاع و به عنوان يك داروي مهم و از همه اين شگفتي ها مهم تر ، قابليت منحصر به فرد زنبور عسل در جمع آوري گرده گياهان و گرده افشاني بسياري از گياهان گلدار كه با اين ويژگي، بطور مستقيم و غير مستقيم حدود 50% غذاي بشر تامين مي شود و بسياري از گياهان و حيوانات امكان ادامه حيات مي يابند.
ميزان توليد محصول عسل به آب و هوا، نژاد زنبور و مديريت زنبوردار بستگي دارد. در نقاط خوش آب و هوا، گياهان و رستني هاي فراوان مي رويند و در فصل گلدهي، محصول عسل خوبي از آن نقاط برداشت مي شود.همچنين نژاد هاي فعال زنبور عسل عمل گرده افشاني گياهان را نيز بهتر انجام مي دهند.
عامل مديريت در زنبورداري همچون ساير امور از اهميت ويژه اي برخوردار است، زيرا يك زنبوردار ناآگاه نه تنها قادر به عسل گيري از زنبورهاي عسل نخواهد بود، بلكه به راحتي كلني هاي خود را به كشتن مي دهد. بنابراين آشنايي به فنئن زنبورداري و داشتن اطلاعات علمي و تجارب عملي از مهم ترين واجبات كار با زنبور عسل است.
ميانگين توليد عسل شهد هر كندوي جعبه اي در ايران و ساير كشورهاي آسيايي 7 كيلوگرم ، در كشورهاي اروپايي و روسيه 10 كيلوگرم، در آمريكا 21كيلوگرم، در نيوزلند 30كيلوگرم، در استراليا 36كيلوگرم، دركانادا 40كيلوگرم و در نقاط پرگل كانادا گاهي به 80 كيلو گرم مي رسد. بدهي است مقدار توليد عسل شهد در نقاط مختلف كشور و حتي نقاط مختلف هر شهر متفاوت است و به طور عمده به فراواني منابع شهد،شرايط آب و هوايي و مديريت زنبوردار بستگي دارد.بايد توجه داشت كه علي رغم اعلام آمار ميانگين 7كيلوگرم توليد عسل شهد به ازاي هركندو درسال، در برخي نقاط خوش آب وهوا سرسبز كشور، زنبورداران آگاه، باتجربه و فعال در امر كوچ دهي به موقع زنبورستان خود، توانايي توليد عسل شهد به ميزان بيش از 50كيلوگرم به ازاي هر كندو را دارند.
به نظر مي رسد كه در كشور ما، باتوجه به عدم استفاده يا استفاده نا صحيح از ظرفيت شهد دهي بسياري از باغ هاو مزارع و نيز برخي نقاط مرتعي و جنگلي كه مورد استفاده زنبورداران قرار نمي گيرد ، تا كنون از بخش فابل توجه اي از ظرفيت واقعي توليد عسل استفاده نشده است. در اين سهل انگاري،زنبورداران از توليد كمتر عسل شهد خسارت مي بينند. اما خسارتي كه در قالب كاهش محصول و نا مرغوبيت محصول به كشاورزان و باغداران و در آمد ملي وارد مي شود، بسيار قابل توجه تر است. تاكنون در ايران،ازظرفيت هاي توليد عسل به خوبي استفاده نشده است; يعني ، در برخي نقاط تراكم استقرار زنبورستان ها را داشته باشيم و در برخي نقاط،زنبورستان هاي كافي مستقر نشده است.حال آنكه براي بدست آوردن بيشترين مقدار عسل و بالاترين بازده زنبور عسل در گرده افشاني ، بايد اولا هرجا كه گياهان شهدزا و نيازمند زنبور عسل مي رويند، تعداد مناسب كندو مستقر كنيم و ثانيا تعداد كندوهايي كه در يك منطقه يا در هر هكتار از يك باغ يا مزرعه مستقر مي كنيم كمتر يا بيشتر از شمار مناسب نباشد. چنانچه شمار كندو ها دريك باغ،مزرعه يامنطقه،بيشتر يا كمتر از حد مناسب باشد؛ هم زنبوردار و هم باغ دار يا مزرعه دار به نوعي خسارت مي بينند.
مسائل مربوط به زنبورداري؛ از جمله،ظرفيت توليد عسل توسط هر كندو،عسل شهد يا مخلوط شهد و شربت، قيمت عسل،درآمد زنبوردار و از همه مهمتر نقش زنبورعسل در افزايش توليد و مرغوبيت محصولات زراعي و باغي بايد مورد مورد توجه مسئولين قرار گيرد و شرايط مناسب براي توسعه منطقي زنبورداري در ايران فراهم شود. اين مورد حساس بايد جدي گرفته شود تا مبادا آن كه از برخورد سليقه خريدار عسل و ميزان درآمد زنبوردار،پرورش زنبورعسل و در نتيجه ميزان توليد در كشاورزي و باغداري و قابليت حفظ مراتع و جنگل ها در معرض خطر جدي قرار گيرد.
اگر به زنبورداري فقط به عنوان حرفهاي كه در آن عده اي مشغول توليد عسل هستند نگريسته شود،فقط به اندازه ميزان توليد عسل بايد براي آن اهميت قائل شويم؛ اما بايد يدانيم كه ما براي افزايش توليد و مرغوبيت بسياري از محصولات گياهي زنبورداري كنيم كه در آن محصول عسل يك عايدي جانبي است. لذا اهميت پرورش زنبورعسل، صدها برابر بيشتر از ايجاد شغل و توليد عسل است، زيرا حدود 80% كل توليد بسياري از درختان ميوه و محصولات بذري به گرده افشاني شدن توسط زنبور عسل بستگي دارد كه در غياب اين حشره، ساير حشرات گرده افشان نيز قادر به انجام وظايف زنبور عسل نخواهند بود. مازماني مي توانيم يك مقايسه منطقي و صحيح از ارزش فرآورده هاي زنبورعسل در مقابل ارزش عمل گرده افشاني اين حشره داشته باشيم كه بتوانيم طبيعت بدون زنبورعسل رابررسي كنيم. چراكه در طبيعت بدون زنبورعسل،نه نتها عسل توليد نمي شود و ميزان محصولات زراعي، باغي،مرتعي و جنگلي به شدت كاهش مي يابد،بلكه قسمت اعظم رستني هاي موجود در طبيعت منقرض خواهد شد.
توصيف پروژه:
اين پروژه در رابطه با پرورش زنبور عسل به عنوان يك كار توليدي و مولد ميباشد.طرحي كه اگر تمامي مسائل مربوط به اين رشته اعم از امكانات و مشكلات آن به ديد مثبت بنگريم مطمئنا طرحي قابل توجيه هم ازلحاظ اقتصادي و هم از لحاظ ايجاد فرصت شغلي ميباشد.البته بايد متذكر شد كه مشكلات و موانعي هم در اجراي اين طرح وجود دارد كه در ادامه در مورد آن بحث خواهيم كرد.
اين طرح در اولين گام نياز به داشتن اطلاعات مقدمات در مورد بيولوژي و اناتومي زنبور عسل ،نحوه زندگي در كلنب ،نحوه ارتباط جمعيت داخل كلني بايكديگر و غيره است كه مطمئنا تا اطلاعات ،آگاهي لازم در اين مورد كسب نشود طرح با مشكل و در نهايت با شكست همراه خواهد بود.
گام دوم با تهيه تعداد قابل توجهي كلني زنبورعسل به عنوان شروع كار ميباشد كه اگر به صورت كلي به اين طرح نگاه كنيم با ايجاد يك زنبورستان كه با تعداد قابل توجهي باشد ميتوان حرفه اي را ايجاد نمود كه حداقل 2 يا 3 نفر مي توانند در آن فعاليت اقتصادي داشته باشند.
در اين حرفه كه يك شاخه از كشاورزي است زنبوردار به عنوان يك توليد كننده مطرح مي شود. كسي كه با توليد اصلي ترين محصول اين رشته يعني عسل وهمچنين موم،گرد و ژله وغيره از طبيعت و مراتع مي تواند نقش مهمي را درتامين نياز جامعه به اين محصولات ايفا كند.
توجيه پروژه:
در بحث توجيه پروژه ابتدا نكاتي را بايد متذكر شد.اين حرفه به عنوان يك كار توليدي تحت تاثير امكانات و منابع متغيري همچون وضعيت مرتع ميزان گل و گياه موجود در طبيعت،ميزان بارندگي و غيره است.هركدام از اين موارد در ميزان توليد قطعا تاثير گذار است.
موضوع بعدي تعداد كلني ها مي باشد.اگر كسي بخواهد به عنوان تفريح و سرگرمي زنبورداري كند تا حدود 5 تا 10 كندو استفاده مي كند.
ملي به عنوان حرفه اصلي تعداد كندو ها نبايد كمتر از 50 كلني باشد. پس اگر تعداد كلني ها كم باشد نبايد انتظار توليد و درآمد بيشتر را داشت. از لحاظ توجيه اين پروژه بايد به آمار توليد عسل در يك كلني در يك سال و در شرايط آب و هوايي معمولي اشره كنيم.
بطور متوسط ميزان برداشت عسل از هر كلني با جمعيت قوي چقدر است؟
طبق ركورد گيري سال هاي اخير از يك زنبوردار به طور متوسط از هر كندو به مقدار 5 كيلو گرم عسل استحصال شده است.
امكانات:
امكانات مورد نياز در زنبورداري بر 3 دسته تقسيم مي شوند:
الف) وسايل مورد نياز براي كاركردن روي كندو
 1. 1. لباس مخصوص زنبورداري
 2. كلاه توري
 3. دستكش چرمي
 4. دودي: وسيله اي است كه در انبار آن ماده اي مثل علف خشك وكاه،پارچه كهنه ،تراشه هاي چوب و غيره سوزانده مي شود تا دود توليد كند .در هنگام باز كردن درب كندو بايد كمي دود به زنبور ها داده شود تا زنبورها دور شوند واما دود زياد باعث عصبانيت زنبورها شده و باعث حمله و نيش زدن زنبورها ميشود.
 5. اهرم: براي برداشتن سقف يا سر كندو و جدا كردن قاب هاي چسبيده به هم توسط موم و خارج كردن قاب ها از كندومورد استفاده قرار ميگيرد.
 6. كاردك: براي تراشيدن موم اضافي و چسبيده به ديواره كندو و قاب ها استفاده مي شود.
 7. برس: براي هل دادن و جدا ساختن زنبورها به صورت ملايم از روي قاب به داخل كندواستفاده مي شود.
ب)وسايل لازم براي كندو
 1. ظرف غذاخوري:ازجنس پلاستيك و در اشكال گوناگونبه بازار عرضه شده است.
 2. ترازو: به منظور كنترل ميزان گردآوري در بهار و كنترل ذخيره غذايي كندو در زمستان استفاده ميشود.
 1. شبكه ملكه: وسيله تشكيل شده از سيم و جنس روي با سوراخ هاييبه فواصل يكسان است.در اين شبكه زنبوران كارگر به راحتي از سوراخ هاي شبكه عبور مي كنند ولي ملكه و زنبوران نر قادر به عبور از اين سوراخ ها نيستند. شبكه ملكه در بالاي قسمت پرورش نوزادان (طبقه اول) قرار دارد كه ملكه در اين در طبق حبس ميشود و نمي تواند وارد طبقه مخصوص عسل گيري شود و در آن تخم گذاري كند.
پ)وسايل و تجهيزات عسل گيري
 1. 1.چنگال: چنگال پر دندانه كه نوك دندانه هاي آن تيز و تيغ دار است و از آن براي زدودن موم از سطح شانه هاي سر بندي شده با موم و آماده سازي براي قرار دادن در دستگاه است.
 2. دستگاه استخراج عسل: وسيله اي شبيه بشكه كه مي تواند قاب هاي آماده شده از عسل را براي استخراج عسل مايع درون آن قرار داد.
 3. سطل هاي پلاستيكي
 4. صافي
 5. همزن عسل: وسيله اي از جنس آلومينيوم كه از آن براي به هم زدن عسل براي جلوگيري از شكرك زدن استفاده ميشود.
اشتغال زايي:
در بحث اشتغال زايي اين طرح بايد در نظر داشت اگر ما زنبورستان داشته باشيم با حداقل 100 كلني قطعا جهت نظارت از كلني ها و بازديد به موقع و اطلاع از اوضاع داخل كلني نياز به همكاري 1يا2 نفر نيروي ماهر يا نيمه ماهر در زمينه پرورش خواهد بود.
اين نيرو ها مي توانند در بهار كه بايد نظارت دقيق بر وضعيت و احوال داخل كندوباشد مراقبت لازم را به كار گرفته و زنبور ها را براي فصل جمع آوري و ذخيره شهد و عسل آماده نماييد. اين طرح را با حداقل 100 كلني به تنهايي نمي توان اجرا نمود و چه بسا اجرا ي آن با مشكلات و نواقص فراواني از جمله عدم نظارت كافي بر تمامي كلني ها و نيز در فصل بچه دهي زنبور مشكلات فراوان در كنترل و مديريت بر نحوه بچه دهي زنبور روبرو خواهد شد.
اجراي طرح پرورش زنبور عسل اگر بصورت شغل و حرفه اصلي زنبور دار مطرح باشد مطمئنا باتلاش و جديت نتيجه بخش خواهد بود ولي اگر به صورت شغل دوم ويا سوم در آيد جز ضرر و يادر نهايت كمترين سود چيزي عليه زنبوردار نخواهد نمود.
كساني كه مي خواهند در آمد زايي نمايند بايد به عنوان شغل اول و اصلي در نظر بگيرند ولي اگر بخواهند بصورت تفريحي و تضميني اين كار را انجام بدهند حداكثر تعداد 5 تا 10 كلني براي آنها كفابت مي كند. مديريت يك زنبورستان با 100 كلني بيشتر نياز به همكاري 2الي 3 نفر به صورت تمام وقت دارد ودر نتيجه تغذيه كمكي و تحريكي جهت تخم ريزي و به حد اكثر رساندن جمعيت كندو و نيز جمع آوري و استحصال عسل و همچنين كوچ زنبورستان ،نظافت كندوها و تعمير ونگهداري كندوها و قاب هاي معيوب و ناقص وغيره نياز به حضور اين افراد مي باشد.با اين كار براي 2الي3 نفر ايجاد مي شود.
ميزان اجرايي بودن طرح:
همانطور كه قبلا گفته ايم اساس زنبورداري به پايه متغييرات استوار است،متغيراتي همچون وضعيت آب و هوا،وضعيت مراتع،تنوع پوشش گياهي ،كوچ وغيره .
در هيچ كجاي دنيا شرايط آب و هوايي و مراتع به صورت يكنواخت و ثابت نبوده و با گذر زمان و گذشت فصول مختلف تاثيرات مثبت ويا منفي خود را بروي مقدار توليد و در نتيجه بر مقدار سود و زيان ميگذارد و كساني كه بخواهند وارد اين حرفه شوند بايد مسائلي همچون كمبود نزولات آسماني و خشكسالي و تخريب مراتع به واسطه احداث پروژه هاي ساختمان سازي و چراي بي رويه دام در ييلاقات و سرما وگرماي بيش از حد وغيره را در نظر داشته باشندكه به عنوان ريسك هايي در اين حرفه وجود دارند.
در صورتي كه سالي كه شروع سال زنبورداري مي باشد همواره با بارش نزولات آسماني باشد وبا مديريت قوي در اداره زنبورستان واطلاعات كافي از محيط داشته باشيم به طوري كه زمان كوچ زنبورستان را با اطلاع از كمبود شهد در طبيعت تنظيم نماييم قطعا سود حاصل از اين حرفه چشمگير بوده و مطمئنا حرفه اي خواهد بود كه بازگشت سرمايه اوليه در آن به سرعت انجام مي گيرد . تمام مسائلي كه در بالا به آن اشاره شد به همراه امكانات و دانش در زمينه اين حرفه مثمر ثمر خواهد بود و چه بسا ناآگاهي و عدم شناخت از محيط و نحوه فعاليت زنبورستان خسارات جبران ناپذيري را نيز متحمل زنبوردار نمايد.
بازاريابي:
در بحث بازار يابي ابتدا بايد به فرآورده هاي زنبور عسل اشاره ا ي گذرا داشته باشيم .
عسل بعنوان منبع مهم انرژي ،گرده منبع مهم پروتيئن و ژله رويال(ژله شاهانه يا اكسير جواني) وغيره دو مورد اين محصول در جامع اطلاع رساني درستي از طرف دولت صورت نگرفته است و از فوايد آن در مصرف جامعه آگاهي لازم نبوده و اگر اطلاعات كمي هم وجود دارد نفل قول افراد وناشي از شنيده ها از يكديگر و در نهايت از زنبورداران(چه درست و چه نادرست) مي باشد و در جهت بازاريابي مناسب با اطلاع رساني مناسب به افرادجامعه مورد عرضه محصول با كيفيت مناسب به بازار خواهد بود.
برنامه بازديد و زمان بندي در فصول مختلف:
طي بازديد هايي كه در فصول مختلف صورت گرفته است روند كار به صورت ذيل مشاهده شده است:
فصل بهار:
بازديدي كه از زنبورستان صورت گرفته است از مجموع 100 كلني مقدار 60% كلني داراي جمعيتي در حدود 8الي10 قاب بوده است كه جمعيت آن نسبتا خوب بوده است. اين تعداد كلني در يك مرحله تخم گذاري توسط ملكه و ايجاد سنل جديد قادر خواهد بود به 10 قاب و بيشتر (طبق آمار) برسد كه با تغذيه كمكي و تحريكملكه به تخم گذاري جمعيت كندو رو به افزايش است و حدود 25 كلني جمعيت حدود 12-14 قاب دترند كه جمعيت قوي محسوب مي شود.
اين تعداد كندو در فصل تابستان قادر نخواهند بود در صورت آماده بودن محيط و مراتع عسل قابل ملاحظه اي توليد نمايند. از حدود 15% از كندوها نيز جمعيت زير 6قاب داشته كه جمعيت ضعيف مي باشد. جمعيت ضعيف با هم ادغام شدند ،ملكه پير هم تعويض گرديد.
در اوايل فصل تابستان :
برداشت عسل از كلني ها طي دو مرحله برداشت انجام گرفته است. ميانگين برداشت از هر كلني 6كيلوگرم بوده است.بعد از برداشت عسل قاب هاي اضفي از كندو خارج و زنبور فعاليت مجدد خود را بروي قاب هاي داخل كندو شروع مي كند.بخاطر وجود شهد در طبيعت ملكه تخم ريزي را كم كرده كه دوباره با تغذيه كمكي و قابهاي خالي در كندو،تخم ريزي خود را ادامه مي دهد.
بازديد پاييزه:
قاب هاي خالي و اضافه از كندو خارج شدند، جمعيت هاي ضعيف با يكديگر ادغام شده و ملكه هاي پير نيز از مجموعه حذف شده اند. باقنداق كردن كندو و يا پوشاندن كامل زنبورها،آنها را براي زمستان گذراني آماده كرده ايم.چون در فصل پاييز توليد عسل توسط زنبور متوقف شده است زنبورستان را كه تعدادي كندو ومبتلا به كفه وارو آرا مي باشد ،جهت پيشگيري از رشد كندوها درون هر كندو يك عدد از نوار آپسيتان گذاشته و كنه ها را از بين برده .كندو هاي خراب را عوض نموده وتمام سوراخ ها وهواكش هاي اضفي در كندو را مسدود نموده تا كمترين ميزان سرما وارد كندو نشود.
شامل 46 اسلاید powerpoint


دانلود پاورپوینت پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه کارآفرینی پرورش زنبور عسل ویرایش 94 - دانلود پروژه کار ...

مقاله،تحقیق .... عنوان پروژه : پروژه کارآفرینی پرورش زنبور عسل ویرایش 94 ... در
این طرح به بررسی پرورش زنبور عسل از دیدگاه کارآفرینی پرداخته شده است ... طرح-
توجیهی-زنبورداری-داننلود-رایگان-طرح-توجیهی-پرورش-زنبور-عسل-طرح-توجیهی ...

دانلود (پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل)

دانلود (پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل) ... دانلود پاورپوینت
بررسی انواع بتن -کامل و جامع. 5 . ... کاملترین فایل مقاله بررسی مبنا و هدف قواعد
حقوق.

کاملترین فایل پاورپوینت پروژه کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور ...

7 دسامبر 2016 ... فروش دانلودی پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل دوست عزیز ... دانلود
پاورپوینت طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل – خرید ...

دانلود پاورپوینت پروژه کارآفرینی زنبور داري و پرورش زنبور عسل ...

2 نوامبر 2016 ... تاريخچه زندگي و قدمت زندگي زنبور عسل روي كره زمين ، زندگي اجتماعي زنبور عسل
در يك كلني ، نظم اجتماعي حاكم در كندو ، قدرت خارق العاده زنبور ...

دانلود پاورپوینت پروژه کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل ...

12 نوامبر 2016 ... دانلود پاورپوینت پروژه کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل ... برترین پکیج
پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسلدانلود فایل.

دريافت فايل پاورپوينت پروژه کارآفريني پرورش و نگهداري

17 دسامبر 2016 ... دانلود فایل ( پاورپوینت طرح توجیهی پرورش زنبور عسل) - تی مقاله 28 ا کتبر
2016 ... فایل ... پروژه کارآفرینی پرورش زنبور عسل - دانلود مقاله ... 4 . .... تحقيق ...
-فروش فايل پروژه كارآفريني زنبور داري و پرورش زنبور عسل -خريد و

دانلود پاورپوینت طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل – خرید ...

23 ا کتبر 2016 ... خرید و دانلود پاورپوینت پروژه کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل کاربران ...
خرید فایل( پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل) ...

خرید و دانلود پاورپوینت پروژه کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل

21 ا کتبر 2016 ... ادامه خواندن خرید فایل( پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل)... دانلود
پاورپوینت طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل – خرید آنلاین ...

دانلود فایل ( پاورپوینت طرح توجیهی پرورش زنبور عسل) - تی مقاله

28 ا کتبر 2016 ... به صفحه دانلود فایل(پاورپوینت طرح توجیهی پرورش زنبور عسل)خوش ... ای ناچیز
فایل{پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل}را دانلود ...

دانلود کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل - ایران پروژه

ایران پروژه. حوادث چون روزها سپری می شوند. ... دانلود کارآفرینی پرورش و نگهداری
زنبور عسل با پاورپوینت. فهرست مطالب ... زنبور داری را از کجا باید شروع کنیم ؟

پاورپوینت كارآفريني زنبورداري و پرورش زنبور عسل - دانلود,رایگان ...

24 مارس 2011 ... کارآفرینی,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت ...
زنبور داري و پرورش زنبور عسل; مقدمه; توصیف پروژه; توجيه پروژه ...

پروژه کارآفرینی پرورش زنبور عسل - دانلود مقاله

پروژه کارآفرینی پرورش زنبور عسل1- 1 مقدمه : کلمه نحل به معنی زنبور عسل در آیات
68, 69 سوره نحل در جز 14 قرآن کریم آمده ... در فایل اصلی مقاله ، به هم ریختگی وجود
ندارد; دانلود انلاین مقاله پس از پرداخت وجه مورد نظر .... لوازم مورد نیاز برای زنبورداری

دانلود طرح توجیهی زنبور داری و تولید عسل

2 نوامبر 2016 ... موضوع طرح: پرورش و نگهداری زنبور عسل ظرفیت: یکهزار کندوی لانگسروت ... ترجمه
مقاله الگوریتم بهبود یافته‌ی بهینه سازی تجمع زنبور عسل برای حل ... دسته بندی:
کارآفرینی » صنعتی طرح توجیهی بسته بندی عسل دانلود طرح…

دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش زنبور عسل جدید ویرایس سال 91 - خانه

دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش زنبور عسل جدید ویرایس سال 91 - دریافایل. زنبور
عسل ... عسل. ویرایش این پروژه مربوط به سال 1391 می باشد خلاصه طرح ... قیمت نهایی
عسل فروشی در طرح کارآفرینی پرورش عسل: هر کیلو 13 هزار تومان. میزان تولید عسل
... دانلود پاورپوینت تهویه طبیعی -فایل اصلی پاورپوینت بررسی تهویه طبیعی.

دانلود فایل ( پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل) – جی ...

19 دسامبر 2016 ... دانلود (دانلود پاورپوینت مرحله شروع در مدیریت استراتژیک) · دریافت فایل پایان ...
دانلود فایل ( پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل).

PDF[پاورپوینت معماری زنبور عسل] شبکه مقاله

ﻣﻌﺮﻓﯽ زﻧﺒﻮر 22 زﻧﺒﻮر داری را از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ؟ ... 66 ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﭘﺮوژه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﭘﺮورش و
ﻧﮕﻬﺪاری زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح : ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : ﭘﺮورش و ... داﻧﻠﻮد ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ زﻧﺒﻮر داری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺴﻞ
.

خرید و دانلود پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل | سرچ ...

19 دسامبر 2016 ... خرید و دانلود پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل ... فروش فایل
پاورپوینت تاثیر جداره بر معابر – مدیریت و تشکیلات کارگاهی خرید ...

خرید و دانلود پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل

خرید و دانلود پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل. ... دانلود (پاورپوینت
نوشابه گازدار به همراه فایل Word). 4 . دریافت فایل پروپوزال بررسی شیوه های ...

کاملترین فایل پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل ...

17 دسامبر 2016 ... کاملترین فایل پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل ... دانلود
پاورپوینت بررسی معماری دانشگاه آزاد جنوب تهران – خرید آنلاین و دریافت ...

دانلود پاورپوینت پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل ...

دانلود پاورپوینت پروژه کارآفرینی زنبور داري و پرورش زنبور عسل تاريخچه زندگي
و قدمت زندگي زنبور عسل روي كره زمين ، زندگي اجتماعي زنبور عسل در يك كلني ...

دانلود رایگان پروژه کارآفرینی زنبورداری

طرح توجیهی اقتصادی زنبورداری دانلود طرح توجیهی زنبور داری دانلود رایگان طرح
توجیهی زنبورداری پروژه کارآفرینی زنبورداری پرورش زنبور عسل نمونه طرح توجیهی
...

فروش دانلودی پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل

به صفحه دانلود فایل(پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل)خوش آمدید
برای ... فروش فایل پاورپوینت بررسی سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب با
...

UranusNet پروژه کارآفرینی پرورش زنبور عسل

بزرگترین مرجع دانلود مقاله و پروژه. ... پروژه کارآفرینی پرورش زنبور عسل ...
مسئولیت این زنبورداری پرورش زنبورهای سالم و تهیه عسل و فروش عسل بصورت عمده
و ...

دانلود پروژه كارآفريني پرورش و نگهداری زنبور عسل - تالار گفتگوی ...

دانلود تحقيق و مقاله هاي اينترنتي navbits_sep ... دانلود پروژه كارآفريني پرورش و
نگهداری زنبور عسل ... دانلود پروژه کارآفرینی مراحل تاسیس کارخانه آسفالت

دانلود پاورپوینت پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل

1 نوامبر 2016 ... تاریخچه زندگی و قدمت زندگی زنبور عسل روی کره زمین ، زندگی اجتماعی زنبور عسل
در یک کلنی ، نظم اجتماعی حاکم در کندو ، قدرت خارق العاده زنبور ...

خرید آنلاین پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل

خرید آنلاین پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل. ... فرمایید که خرید از
فروشگاه فایل مارکت بصورت آنلاین و دانلود بصورت آنی خواهد بود. ... خرید آنلاین
مقاله حل عددی توزیع دما و شار حرارتی تشعشعی در محیطی خاکستری دارای چشمه
حرارتی.

دانلود پروژه كارآفريني پرورش و نگهداری زنبور عسل - Persiankia.com ...

دانلود پروژه كارآفريني پرورش و نگهداری زنبور عسل. ... گروه پرشین کیا · تبادل
لینک · آرشیو اخبار · دسته بندی اخبار و مقاله · دانلود تحقيق و مقاله هاي · مطالب آموزشی
...

دانلود کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل - مقالات دانشگاهی

دانلود کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل با پاورپوینت ، کارآفرینی پرورش و
نگهداری زنبور عسل ... زنبور داری را از کجا باید شروع کنیم ؟ ... پروژه کارآفرینی.

دانلود تحقیق در مورد اصلاح نژاد زنبور عسل

12 آگوست 2016 ... دانلود مقاله اصلاح نژاد زنبور عسل ,دانلود پایان نامه اصلاح نژاد زنبور عسل ... تحقیق
اصلاح نژاد زنبور عسل » دانلود تحقیق ، پروژه کارآفرینی ..... کلی و جامع در مورد
پرورش زنبورعسل و زنبورداری و بیماریها و افات زنبورعسل همراه با …

فروش فایل پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل

به صفحه ی دانلود _پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل_خوش امدید.
امیدوارم بهره کافی را از ... فروش دانلودی مقاله بررسی دولت الكترونیك در عصر مجازی.
9 .

پاورپوینت پرورش و نگهداری زنبور عسل—فروشگاه دانشجو

14 سپتامبر 2016 ... 20 آفات وبیماری های زنبور عسل معرفی زنبور 22 زنبور داری را از. ... دانلود
کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل-15354 2016-09-12 ... کامپیوتر
پاورپوینت الگوریتم زنبور عسل اسلاید خرید فروش جزوه گزارش پروژه تحقیق ...

للبیت | دانلود کتاب تغذیه زنبور عسل | جستجو |

امیدواریم فایل پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل برای پزوهش ....
توضیحات بیشتر در مورد کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور عسل با پاورپوینت :

برترین پکیج پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل ...

5 نوامبر 2016 ... پروژه کارآفرینی زنبور داری و پرورش زنبور عسل در 29 صفحه ورد قابل ویرایش با ...
دانلود مقاله تاثیر تبلیغات در خرید - خرید آنلاین و دریافت.

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل ...

دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل ... فرمت فایل :
Microsoft Office Powerpoint 2003 ... زنبور داری را از کجا باید شروع کنیم ؟

پروژه کارآفرینی پرورش زنبور عســل - فروش آنلاین مقالات، تحقیقات ...

پروژه کارآفرینی پرورش زنبور عســل. ... محصول به صورت فایل می باشد و پس از
پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد. ... لوازم مورد نیاز برای
زنبورداری

طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت یکهزار کندو ...

برچسب ها: پرورش زنبور عسلدانلود رایگان پرسشنامهطرح پرورش زنبور عسل
باهشتصد وپنجاه ... خرید فایل,تحقیق,مقاله,پروژه,آموزشی,برنامه,طراحی,جزوه,کتاب و…
... توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت یکهزار کندوطرح کارآفرینی
زنبورداری.

زنبوردانلود مستقیم

پاورپوینت زنبور عسل (پروژه درس انسان، طبيعت، معماری) .ppt با موضوع ... 472372
اینجا کلیک کنید فایل كارآفريني پرورش و نگهداری زنبور عسل که برای دانلود شما
... کارافرینی زنبور داری با موضوع زنبور,عسل,کارآفرینی پرورش و نگهداری زنبور ...

پروژه زنبورداری - پروژه های کارآفرینی جدید و کارآموزی و تحقیق های ...

پاورپوینت (2) ... عنوان پروژه : پروژه کارآفرینی پرورش زنبور عسل ویرایش 94 ...
برچسب ها : پروژه زنبور داری، پروژه زنبورداری، دانلود پروژه کارآفرینی پرورش و ...

پاورپوينت انسان و زنبور عسل

پاورپوینت پرورش زنبور عسل - زنبورداری پاورپوینت کارآفرینی پرورش و نگهداری
زنبور عسل, . زنبور عسل خیلی بیش از انسان در روی ... جزوات درسی ، سوالات امتحانی,
دانلود مقاله پیرامون الگوریتم کلونی زنبور عسل . معماری بیونیک - honartech.ir

پاورپوینت معماری زنبور عسل

10 سپتامبر 2016 ... چکیده کوتاه: پاورپوینت بررسی معماری کندوی زنبور عسل در قالب 24 اسلاید ... طرح
توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل به همراه پاورپوینت دانلود طرح ... 20 آفات
وبیماری های زنبور عسل معرفی زنبور 22 زنبور داری را از کجا باید شروع کنیم ؟ ...
پروژه کارآفرینی پرورش زنبور عسل چکیده کوتاه: – 1 مقدمه : کلمه نحل به ...

پایان نامه ارشد رشته کتابداری بررسي زيرساخت فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي واحدهاي دانشگاهي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي

اتصال شبکه های VLAN از طریق سوئیچ

اینترنت

دانلود روش تحیق بررسي نيروي انساني ونيازهاي مهارتي كتابداران شاغل در كتابخانه هاي دانشگاهي استان خوزستان

100 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل سوم ریاضی هفتم - جبر و معادله

پاورپوینت آموزشی فصل اول ریاضی هفتم- راهبردهای حل مساله

50 سوال تستی المپیاد و تیزهوشان از فصل چهارم ریاضی هفتم - هندسه و استدلال + پاسخنامه

پایان نامه کارشناسی ارشد ریاضی (گرایش آنالیز عددی)

دانلود نمونه پاورپوینت دفاع رشته ریاضی

ریاضی چهارم دبستان - 120 نمونه سوال کلیه فصول کتاب ریاضی چهارم دبستان ( بصورت word)

ریاضی چهارم دبستان - 37 نمونه سوال از فصل اول و دوم ریاضی چهارم دبستان

ریاضی چهارم دبستان - 37 سوال از فصل دوم ریاضی چهارم + آموزش ( کسرها)

دانلود مقاله میدان گالوا

ششم دبستان - 572 نمونه سوال امتحان ریاضی ششم دبستان بصورت طبقه بندی شده

طرح درس محیط دایره ریاضی پنجم

پکیج استثنایی نمونه سوالات ریاضی ( پایه های هفتم ، هشتم ، نهم )

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع مدل ها و استراتژي هاي ماتريس.Doc

سوالات امتحانی فیزیک پایه

بررسی اثرات بهداشتی امواج رادیویی و مایکروویو

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر الکترودینامیک گرفیتس - ویرایش سوم

دانلود پاورپوینت علوم پایه هفتم مبحث سفر آب روی زمین - 16 اسلاید

جزوه ریاضی فیزیک 1 (آرفکن)

پاورپوینت درباره لیزر گازی با تکیه بر لیزر هلیوم نئون

حل تمرین کتاب مکانیک کوانتومی مدرن ساکورای

دانلود تحقیق کامل درباره پلیمر 29ص

دانلود مقاله کامل درباره آداب و رسوم نــوروز در ایران زمین

دانلود فیزیک کوانتومی آیزبرگ -رزنیک

تحقیق درباره بررسي ماهيت نور و ارتباط آن با پديده ليزر

تئوري احتمالات

جزوه فیزیک 2 دکتر محمود نایبی ندوشن (مترجم کتاب فیزیک هالیدی) دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب