دانلود رایگان

دانلود ضوابط و استانداردهای طراحی تأسیسات در بیمارستانها و مراکز درمانی - دانلود رایگاندانلود رایگان یک پاورپوینت که شامل مطالعات و اسانداردها و ضوابط طراحی تأسیسات مکانیکی و الکتریکی در بیمارستانها و مراکز درمانی می باشد.

دانلود رایگان دانلود ضوابط و استانداردهای طراحی تأسیسات در بیمارستانها و مراکز درمانی
پروژه مورد نظر در سایت معمار98 تهیه و تنظیم شده است. برای آشنایی با مباحثی که در پاورپوینت می باشد به فهرست مراجعه کنید.
این پروژه در قالب پاورپوینت در 123 اسلاید و قابل ویرایش آماده شده است.
فهرست مباحث به شرح زیر می باشد:


خلاصه ای از مباحث:

تهویه ی مطبوع دارای دو اهمیت است:
ایجاد آسایش
مربوط به عملکرد درمانگاه
شرایط نامطلوب داخلی در بیمارستان:
بار های گرمایی داخلی زیاد: کار دستگاهها و تجهیزات پزشکی
آلودگی هوای اتاق : گاز های بیهوشی ، بخارات مواد ضد عفونی
عدم توازن توزیع جریان هوا

شرایط نامطلوب خارجی بیمارستان:
آلودگی شدید هوای بیرون
سر و صدای زیاد بیرون
بار های گرمایی زیاد
وزش باد شدید به طور مداوم
ارتفاع زیاد ساختمان
HVAC)Heating Ventilation Air Conditioning)تهويه مطبوع : سيستمي كه چهار عامل دما ، رطوبت ، سرعت و تميزي هوا را در يك زمان كنترل نمايد.
سيستم هاي تهويه مطبوع در بيمارستان ها بر اساس پارامترهاي زير طراحي مي گردند :
تنظيم درجه حرارت
تنظيم رطوبت
تنظيم فشار(جدا سازی فضاها از یکدیگر)
فيلتراسيون هوا (تصفیه هوا)
چرخش هوا در داخل اتاق و يا تخليه هوا به خارجنور در اتاق عمل:
بهترين نور براي اتاق عمل نور شمالي ( طبيعي ) است.
در مركز بخش عمل هاي جراحي قرار گيرد
بخش جراحي ذسترسي كوتاه و آسان به ساير بخش ها داشته باشد
تعبيه نورگير به مشكلات استريل بودن محيط اتاق عمل اضافه مي كند


سالن ریکاوری:
فشار نسبی هوا: به دلیل عدم نفوذ هوای بیرون به داخل ریکاوری ، فشار نسبی این فضا مثبت است .
ورود هوای تازه: از صد در صد هوای تازه استفاده کرده و در هر ساعت دو مرتبه حجم هوای اتاق ریکاوری با هوای
تازه تعویض و شش مرتبه نیز حجم هوای اتاق بایستی جابجا گردد.
هوای برگشت: و....

تصاویری از صفحات پاورپوینت:

دانلود ضوابط و استاندارهای تأسیسات در بیمارستان - پاورپوینت بررسی تأسیسات بیمارستان و درمانگاه ها - دانلود پروژه آماده و کامل بررسی تأسیسات در مراکز درمانی - مطالعات طراحی تأسیسات در بیمارستان و مراکز درمانی - بررسی سیستم های تهویه مطبوع در بیمارستان - نقد و تحلیل و بررسی تأسیسات در بیمارستان - اطلاعات کامل و تصاویر تأسیسات در بیمارستان - ضوابط و مقررات طراحی معماری تأسیسات مراکز درمانی و بیمارستان - درسنامه و آموزش و کتاب و مقاله تأسیسات در بیمارستان - ابعاد و استانداردهای طراحی تأسیسات بیمارستان - پاورپوینت بررسی تأسیسات بخش بستری داخلی و جراحی - پاورپوینت بررسی تأسیسات بخش اتاق عمل بیمارستان - بررسی تأسیسات بخش زایمان در بیمارستان - بررسی تأسیسات بخش مراقبت های ویژه نوزادان - بررسی تأسیسات بهداشتی و فنی بیمارستانها - بررسی تأسیسات مکانیکی و الکتریکی در بیمارستان - بررسی تأسیسات ایزوله و استریل و اتاق ریکاوری بیمارستان - بررسی سیستم تأسیسات بخش پرستاری و جراحی بیمارستان - طراحی معماری4+بیمارستان+تأسیسات+تهویه - درمانگاه ها+مراکز درمانی+بیمارستان+تأسیسات+هوا- تأسیسات بیمارستان در اقلیم معتدل و بارانی, معتدل و مرطوب, بررسی تأسیسات بیمارستان, استانداردهای طراحی تأسیسات بیمارستان, پاورپوینت مطالعات تأسیسات فضای درمانی و بیمارستان


تأسیسات بیمارستان در اقلیم معتدل و بارانی


معتدل و مرطوب


بررسی تأسیسات بیمارستان


ضوابط و شرایط طراحی تأسیسات بیمارستان


پاورپوینت مطالعات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود ضوابط و استانداردهای طراحی تأسیسات در بیمارستانها و مراکز ...

19 آوريل 2016 ... دانلود ضوابط و استانداردهای طراحی تأسیسات در بیمارستانها و مراکز درمانی. پروژه
مورد نظر در سایت معمار98 تهیه و تنظیم شده است. برای آشنایی با ...

دانلود ضوابط و استانداردهای طراحی تأسیسات در بیمارستانها و مراکز ...

یک پاورپوینت که شامل مطالعات و اسانداردها و ضوابط طراحی تأسیسات مکانیکی و
الکتریکی در بیمارستانها و مراکز درمانی می باشد.

دانلود ضوابط و استانداردهای طراحی تأسیسات در بیمارستانها و مراکز ...

12 ا کتبر 2016 ... دانلود ضوابط و استانداردهای طراحی تأسیسات در بیمارستانها و مراکز درمانی.
پروژه مورد نظر در سایت ...

دستورالعمل مرتبط با فضاهای درمانی و بيمارستانی - معاونت درمان

ضوابط و معيارهای طراحي. مراکز ... و ضوابط. فنی و. مهندسی در بیمارستانها و مراکز
درمانی. ،. ضامن. سهولت در روابط ... ز حوادث و باليا، اعمال ضوابط و استانداردهای فنی و
مهندسی در کلیه بیمارستانها و ... امكان گسترش زير ساخت های تاسيسات برقي و
مكانيكي.

جداول راهنمای طراحی معماری فضاهای درمانی بیمارستانی

ﺟﺪاول راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎري ﻓﻀﺎﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ... ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺮاﻛ ..... ﻳﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻣﻞ در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ،ﻫﻤﻮاره ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ... اﻳﻦ
دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.

پاورپوینت بررسی و مطالعات طراحی آزمایشگاه در مراکز درمانی

پروژه مطالعات طراحی آزمایشگاه به بررسی ضوابط و استانداردهای طراحی معمارانه فضای
... و تأسیسات ساختمان; ایمنی در فضای آزمایشگاه; طراحی و تخصیص فضای کاری مورد
... در مراکز درمانی - دانلود پروژه آماده و کامل بررسی آزمایشگاه در بیمارستانها - دانلود ...

معرفی و دانلود فایل دانلود پاورپوینت ضوابط و استانداردهای طراحی ...

18 مه 2016 ... معرفی و دانلود فایل دانلود پاورپوینت ضوابط و استانداردهای طراحی آزمایشگاه و
تصویربرداری-مراکز درمانی با موضوع فنی و مهندسی ... موضوعات دیگر پیشنهادی
برای فایل: طراحی بیمارستان, استانداردهای طراحی آزمایشگاه و ... آزمایشگاه شرايط
فيزيکي و تأسيسات ساختمان ايمنی در فضای آزمايشگاه طراحی و تخصيص ...

اجرا و نگهداري تاسيسات الكتريكي بيمارستانها بر اساس استانداردهاي ...

چكيده: در اين مقاله، به بررسي ضوابط و معيارهاي راهنما جهت انتخاب، طراحي، اجرا و
نگهداري سيستمهاي تاسيسات الكتريكي در بيمارستانها و مراكز درماني از ديدگاه
مباحث ...

مهرازان - معماری - طراحی شهری - طراحی و اصول و ضوابط بیمارستان + عکس

دانلود کتاب معماری : طراحی مدرسه بر اساس اصول معماری پایدار ... برچسب‌ها: دانلود
کتاب طراحی بیمارستان و مراکز درمانی, طراحی و اصول و ضوابط بیمارستان ...

مطالعات ، استانداردها ،برنامه فیزیکی و ضوابط طراحی معماری بیمارستان ...

مطالعات ، استانداردها ،برنامه فیزیکی و ضوابط طراحی معماری بیمارستان و مراکز
درمانی. ... فایلهای وُرد و پاورپوینت موجود در این مجموعه قابل دانلود و ویرایش می باشد.
... نقشه های اتوکد طراحی بیمارستان و مراکز درمانی و اورژانس مختلف را می توانید از
اینجا ...

پاورپوینت ضوابط طراحی مکان های درمانی(بخش دوم)

30 ا کتبر 2016 ... پاورپوینت ا, اصول طراحی کلینیک دندان پزشکی, دانلود پاورپوینت طراحی اتاق ...
ضوابط و استاندارد های طراحی مربوط به: بیمارستان ها و مراکز درمانی . .... طراحي بناهاي
درماني (1) - جلد دوم: راهنماي طراحي تاسيسات مكانيكي بخش هاي ...

ضوابط و استاندارد های طراحی مربوط به: بیمارستان ها و مراکز درمانی ...

در حالی که بیمارستان*ها درگذشته آگاهانه جهت مصارف پزشکی، جراحی طراحی می**شدند
امروز. ... موضوع: ضوابط و استاندارد های طراحی مربوط به: بیمارستان ها و مراکز درمانی
..... در طراحی این فضابیشترین نقش مربوط به امور تاسیساتی خواهد بود . ..... دانلود
تحقیق، دانلود مقاله، دانلود پروژه دانشجویی · مهندسی عمران و معماری · فروشگاه
محصولات ...

[ضوابط ونمونه های طراحی] بیمارستان ها و مراکز درمانی دانلود كتاب ...

24 جولای 2015 ... سلام از ضوابط و استاندارد فضاهای طب مکمل اطلاع دارید؟ اصلا استانداردی دارن؟! طب
مكمل/ جايگزين چيست ؟ با وجود پيشرفت هاي شگرف در علوم پزشكي ...

ضوابط و معیارهای طراحی:بیمارستان ها و مراکز درمانی - لامرد معمار

لامرد معمار - ضوابط و معیارهای طراحی:بیمارستان ها و مراکز درمانی - معماری و معماری لامرد
... ورود و خروج هوا، دریچه ها وکانال های تاسیساتی طبق استاندارد طراحی و اجرا شود.

ضوابط و معیارهای طراحی بیمارستان - معماری

1 مارس 2011 ... بهترین جهت برای اتاق درمان و جراحی بین شمال غربی و شمال شرقی است. ... یک
بیمارستان قراراست گسترش یابد، طراحی آن شامل چهار فاز سازندگی می‌شوند یک محیط
..... حتی برای استفاده از پله فرار و یا تعمیراتنوبه ای امکانات تاسیساتی
بیمارستان ؛ ... اگر چنانچه مراکز جراحی محدود فعلی کشورمان را ، که تقلیدناقص ...

دانلود رایگان کتاب طراحی بیمارستان و مراکز درمانی | نقــــــش نگـــــــار ...

25 سپتامبر 2012 ... در این کتاب 23 نمونه از بهترین بیمارستانها بصورت کامل مورد نقد وبررسی ... دانلود
رایگان کتاب طراحی بیمارستان و مراکز درمانی .... کلیه پایان نامه ها و ضوابط و
مطالعات کامل مجموعه های زیر موجود می باشد. ... پروژه های پاورپوینت درس های انسان
طبیعت معماری ، بناهای تاریخی ، تاسیسات ساختمان ، تحلیل فضای شهری ...

خرید پروژه دانلود ضوابط و استانداردهای طراحی تأسیسات در بیمارستانها ...

12 ا کتبر 2016 ... خرید پروژه دانلود ضوابط و استانداردهای طراحی تأسیسات در بیمارستانها و مراکز
درمانی سایت تحقیق پروژه مورد نظر در سایت معمار98 تهیه و تنظیم.

دانلود کتاب ضوابط و استانداردهای طراحی مراکز سرطان pdf - انجمن ...

22 ژانويه 2015 ... دانلود کتاب ضوابط و استانداردهای طراحی مراکز سرطان pdf تعیین ضوابط و
استانداردهای طراحی مراکز درمانی تخصصی و بیمارستانها ضوابط و ...

ضوابط و استانداردهای طراحی کلینیک

ضوابط طراحی مراکز درمانی - arcdownload.ir دانلود پاورپوینت برنامه فیزیکی
بیمارستان ( ضوابط و ... کاملترین کتاب معماری اصول طراحی بیمارستان، کلینیک و
... اصول طراحی کلینیک ... استانداردهای تاسیسات الکتریکی · نوشتن نامه سفارشی

دانلود پاورپوینت ضوابط و استانداردهای طراحی آزمایشگاه ... - تکست پست

9 ا کتبر 2016 ... دانلود پاورپوینت ضوابط و استانداردهای طراحی آزمایشگاه و ... و استانداردهای طراحی
معمارانه آزمایشگاه و تصویربرداری در مراکز درمانی و بیمارستانها می پردازد. ... شرايط
فيزيکي و تأسيسات ساختمان; ايمنی در فضای آزمايشگاه; طراحی و ...

دستورالعمل انتخاب زمین نحوه شرایط و مراکز درمانی و بیمارستانی

ضوابط و معيارهای طراحي. مراکز ... گروه تدوين استاندارد معاونت فني ... معاونت فني و
اجرايي. ضوابط و دستورالعمل انتخاب زمی. ن مراکز. بیمارستانی ... امكان تأمين خدمات
شهری و تأسيسات زیر بنایي نظير خطوط آب، برق، گاز، تلفن، فاضالب، آتش نشاني و
.

دانلود پاورپوینت ضوابط و استانداردهای طراحی آزمایشگاه و ...

دانلود پاورپوینت ضوابط و استانداردهای طراحی آزمایشگاه و تصویربرداری-مراکز
درمانی ... طراحی معمارانه آزمایشگاه و تصویربرداری در مراکز درمانی و بیمارستانها می
پردازد ... آزمایشگاه شرايط فيزيکي و تأسيسات ساختمان ايمنی در فضای آزمايشگاه
طراحی ...

دانلود کتاب ضوابط و استانداردهای طراحی مراکز سرطان pdf - ایران شهرساز

22 ژانويه 2015 ... ... تاسیسات شهری · مدیریت شهری · مدیریت بحران · اقتصاد شهری · طراحی فضای شهری
... vip دانلود کتاب ضوابط و استانداردهای طراحی مراکز سرطان pdf ... وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی .... VIP دانلود استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن (
معماری بخش زایمان) pdf · atelieahjam, 4,316, 1393-11-2، 05:19 عصر

مطالعات طراحی بیمارستان - خلاقیت ، طراحی ، نقد معماری

4 فوریه 2013 ... تاسیسات و عناصر داخلی بسته به دپارتمان و دوره های زمانی ، تقریبا هر پنج تا ده ...
راهنمایی های جدید در مورد شیوه های نوین معماری مراکز درمانی توسط موسسه ... در بیشتر
بیمارستان های ساخته شده با استانداردهای تجربه شده وبازدهی خوب، ...

دانلود طراحي بيمارستان

دانلود فایل ارایه استانداردهای طراحی بخش اعمال جراحی (استاندارد بیمارستان ایمن). 13
. ... برچسب‌ها: دانلود کتاب طراحی بیمارستان و مراکز درمانی, طراحی و اصول و ضوابط .
... دانلود طراحی و محاسبه تأسیسات الکتریکی یک بیمارستان 60 تختخوابه

دیاگرام و ریز فضای بخش های بیمارستانی | پایگاه علمی سعید سان

12 ا کتبر 2014 ... این بیمارستان تا مدت ها یکی از مراکز بزرگ درمان بیماران و تدریس علم طب بود. ... 20,
اتاق مسئول تأسیسات و پرسنل, 2. 20, انبار قطعات, 3 .... دانلود فایل پاورپوینت ریز
فضاها و دیاگرام بخش های داخلی بیمارستان. قایل ورد: riz ... دانلود پاورپوینت برنامه
فیزیکی بیمارستان ( ضوابط و استانداردهای طراحی بیمارستان )t.

کتاب نگاهی به استا نداردهای اعتبار بخشی بیمارستانی

نظارت و اعتباربخشی امور درمان؛ ادارة ارزشیابي مراکز درماني. تهران: مرکز نشر صدا،
1387 ... تأسیسات. داروخانه. ایمني و سالمت حرفه اي. کنترل عفونت. بخش الندري)خدمات
رختشوي خانه( ... استاندارد 16: معاینه و ارزیابي اولیة بیمار و طراحي برنامة درماني
بیمار. استاندارد .... اگرچه تدوین دستورالعمل استاندارد و ضوابط ارزشیابی
بیمارستان های.

طراحی بیمارستان - معماران شرق

دانلود پایان نامه خانه سالمندان(۱) ... همطراز با استاندارد های پزشکی و نیز ساختمانی
موجود در زمینه بخشهای مختلف ... و تآسیساتی نداشته اند و یا توسط اساتید محترم
رشته های ساختمانی و تآسیساتی .... راهنمایی های جدید در مورد شیوه های نوین معماری
مراکز درمانی توسط موسسه آمریکایی ... ضوابط و معیارهای طراحی بیمارستان + نمونه های
موردی.

پاورپوينت بررسي استانداردهاي بيمارستان - تورکو موزیک | دانلود آهنگ ...

1 روز پیش ... پاورپوینت مطالعات و ضوابط طراحی بخش بستری بیمارستان :: معمار98 7 ا کتبر
2016 . ... سیرکولاسیون بیمارستان و مراکز درمانی میپردازد.شامل روابط ... تحلیل و
بررسی استانداردهای طراحی بخش تاسیسات بیمارستان ... 23 . دانلود ...

ضوابط و طراحی معماری [بایگانی] - معمار فا - معماری ایران و جهان

طراحی تالار اطاق های عمل بیمارستان. ... طراحی ساختمان · استانداردهای طراحی خوابگاه ·
نکاتی که باید در طراحی مجتمع های تجاری در نظر گرفت ... فضای مورد نیاز برای
طراحی درمانگاه · ضوابط و معیارهای طراحی | بیمارستان ها و مراکز درمانی · اصول ...
دستورالعمل تهیه نقشه های تاسیسات برقی و مكانیكی · مطالعات کلی برای طراحی
مجتمع مسکونی ...

تحقیق درمورد بررسی رابطه افت تحصیلی دانش اموزان دختر دوره های راهنمایی ومتوسط1

دانلود پروژه يك ذهن خلاق

پاورپوینت درباره حسابداری صنعتی 2 27 اسلاید

مقاله توبه

استان چهارمحال و بختياري

طرح کسب و کار علم بازاريابي در مورد ماده معدني تالك (سال 96)

پاورپوینت درباره آيين‌ نامه‌ حفاظتي‌ تاسيسات‌ و ماشين‌ هاي‌ اره‌ چوب‌ بري‌

فیلم آموزشی توابع مالی در حسابداری (نسخه 2)

رام فارسی SM-J3119S ، حل مشکل پترن ، ساعت،دوربین،دارای گوگل پلی وبدون هیچ باگی 100درصد تضمینی

تحقیق درمورد هزینه یابی بر مبنای فعالیت

پاورپوینت در مورد 29638 (تحقیق دانش آموزی)

کارورزی1.مشاهده

تطابق علم و دین

دانلود پاورپوینت عدم تعادل کلسیم.

تحقیق در مورد راهنمايي و توصيه هاي شترمرغ - دامپروری

پروسه تولید سنگ 13 ص

تحقیق درباره تفسیر سوره نحل

آلمان و آموزش و پرورش در آن 27 ص