دانلود رایگان

تحقیق درباره بررسی انقلاب اسلامی و استبداد تاریخی در ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق درباره بررسی انقلاب اسلامی و استبداد تاریخی در ایران

دانلود رایگان تحقیق درباره بررسی انقلاب اسلامی و استبداد تاریخی در ایران فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 60 صفحه
چکیده
در طول تاریخ کهن ایران، همواره حکومت های استبدادی حضور داشته اند که با توجه به تعامل حکومت و مردم و اثرگذاری این دو بر یکدیگر، خلقیات مردم را به سوی خاصی سوق داده اند. یکی از این موضوعات که مورد بررسی جامعه شناسان قرار گرفته، فردگرایی ایرانیان است.
حکومت استبدادی و فردگرایی تعاملی دو سویه دارند و آثار و نشانه های یکدیگر را تقویت می کنند. از طرفی حکومت استبدادی مناسبات فرد مدارانه را در جامعه گسترش می دهد و با توجه به اساس غیرقانونی اش، فساد را در جامعه می گستراند و از طرفی روحیه فردگرایانه با گرایش به بینش روزینه، نیازهای نزدیک و حداقلی را مدنظر قرار داده و با تعرض به حقوق دیگران، زمینه بی ثباتی جامعه و فقدان حکومت های پایدار غیراستبدادی را از بین می برد.
مقدمه
یکی از مهم ترین انواع ارتباط انسا ن ها در محیط اجتماعی، ارتباط با حکومت است. حکومت امری متمایز از افراد جامعه به لحاظ وجودی نیست، بلکه رتبه ای از قشربندی اجتماعی است که براساس آن افرادی از جامعه، امور اجتماعی و حکومتی را اداره می کنند. هر چند در تاریخ، حکومت ها کارکردها و حیطه اختیارات و تصرفات متفاوتی داشته اند ولی همواه حکومت در راستای زندگی اجتماعی انسان جهت برقراری نظم و عدالت امری ضروری بوده است.
در ایران حکومت ها هر چند بسیار متفاوت و متعدد بوده اند ولی در جامعه شناسی کلان ایران می توان استبداد را به عنوان یک ویژگی بارز برشمرد که در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی ایرانیان اثر گذاشته است.
در این مقاله فردگرایی را به عنوان یکی از مهم ترین این آثار، در تعامل دو طرفه با حکومت استبدادی بررسی می کنیم. برای روشن شدن بیشتر ارتباط بین این دو، باید سایر عوامل مؤثر بر فردگرایی ایرانیان و ادله مخالفین این نظریه نیز بررسی شود تا میزان تأثیر استبداد حاکمان در فردگرایی ایرانیان بیشتر مشخص گردد، ولی به دلیل طولانی شدن بحث از بیان آن صرف نظر می کنیم.
سابقه بحث از خلقیات ایرانیان
در مورد خلقیات ایرانیان، نظریه های متنوع و پر سابقه ای وجود دارد؛ چه از طرف ایرانیان و چه غیرایرانیان حتی می توان مطالبی در این خصوص از دو هزار و پانصد سال پیش و از زبان هرودت (مورخ یونانی) و گزنفون (شاگرد معروف سقراط) شنید[1] که بررسی فراز و فرود این نظریات در ذکر خوبی ها و بدی ها و عوامل مؤثر بر آن به مطالعات گسترده و جامعه شناسی کلان ایرانیان نیاز دارد (نک: ایزدی، 1382، 85 ـ 59).
هر قوم و گروهی به ویژگی خاصی شهرت دارد یا این که در آن خصلتی ویژه بروز بیشتری دارد، طوری که بیشتر افراد جامعه در آن ویژگی مشترکند و در معاشرت و تعامل با آنها این ویژگی بروز و ظهور بیشتری دارد مثلاً آنها را افرادی تنبل یا پرکار، شجاع یا ترسو می نامند. به عبارت دیگر اگر کل جامعه را یک فرد در نظر بگیریم، جنبه شخصیتی که بروز و نمود بیشتری دارد، شخصیت اساسی[2] آن جامعه نامیده می شود.
شخصیت اساسی، مدلی است ساده شده که هدف از آن، نشان دادن ویژگی های روانی مشترک بین گروه هایی چند از اشخاص در یک جامعه خاص می باشد، شمار شخصیت ها در جامعه ها به اندازه کافی متعدد و تشابه آنان با یکدیگر نیز چنان است که می توان شخصیتی نوعی به دست آورد. شخصیت نوعی یا اساسی هم با توجه به داده های روانی مشابه تشکیل می یابد، هم با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی مشابه و بدینسان شبکه ای پیچیده از رفتارها، طرز تلقی ها، واکنش ها و همسازی ها به دست می آید که شخصیت اساسی گروهی را تشکیل می دهند. (بیرو، 1375: 30)
البته شخصیت اساسی با شخصیت اجتماعی[3] که چگونگی رفتار و نحوه حضور فرد در جامعه را نشان می دهد، متفاوت است؛ اعم از اینکه شخصیت عمومی جامعه نیز چنین باشد یا نباشد. (نک: همان: 370) (شخصیت اساسی همان شخصیت نوعی جامعه است ولی شخصیت اجتماعی در مقابل شخصیت فردی است.)
در بررسی تاریخ ایران، استبداد طولانی[4] و ممتد نمود زیادی دارد که جنبه های مختلف فرهنگ ایرانیان را متأثر کرده است.
بر این اساس، برخی با استناد به ادله تاریخی و برخی شواهد در جامعه فعلی، ایرانیان را افرادی خودمحور و فردگرا[5] می دانند که در مشارکت ها و تعاملات اجتماعی فعال نیستند و به زندگی در قلمرو رفع نیازها و تحقق منافع و مصالح شخصی و حقوقی گرایش دارند.
ارتباط استبداد و فردگرایی را در دو محور آثار استبداد و خودمداری و ویژگی خودمداری و استبداد پی می گیریم تا تعامل هر یک از خودمداری و استبداد در تقویت دیگری مشخص شود.

[1] . برای مطالعه بیشتر در این مورد نک: تاریخ ایران باستان، حسن پیرنیا (مشیرالدوله)، چاپ جیبی، ج6، کتاب دوم، ص1537 و 1536.
[2] . Basic personality
[3] . Social personality
[4] . استبداد در لغت به آن است که شخص در کاری که شایسته مشورت است بر رأی خویش اکتفا نماید و در اصطلاح سیاسیون، مراد از استبداد، تصرف کردن یک نفر یا جمعی است در حقوق ملتی بدون ترس بازخواست (کواکبی، 1363: 41).
[5] . توجه به این نکته ضروری است که فردگرایی در ایران با فردگرایی در فرهنگ غرب که از مشخصه های بارز لیبرالیسم است متفاوت می باشد. زیرا فردگرایی نظام لیبرالیستی حاصل مدرنیته و به دنبال جریان های اومانیستی رواج یافته است ولی در ایران فردگرایی امری سنتی است. به عبارت دیگر فردگرایی در ایران ابعاد سیاسی و اجتماعی دارد ولی در غرب ابعاد فلسفی و دینی. هر چند در ایران نیز در دهه های اخیر نوعی فردگرایی مدرن در حال شکل گیری است ولی نمی توان آن را نمودی اجتماعی از فلسفه اومانیستی دانست. لذا برخی به جای به کاربردن واژه فردگرایی ایرانیان از واژه خودمداری ایرانیان استفاده کرده اند. (نک: قاضی مرادی، 1378: 15) در تاریخ ایران، ما بود که اصل و اساس بود و جایی برای بروز فردیت نبود. منِ غربی مدرن اگر ریشه های خود را در یونان باستان می یابد ولی مَنِ مدرن در ایران نمی تواند در گذشته ها خود را ریشه یابی کند، چرا که هر چه می جوید فقط مای قبیله و الی و عشیره و قوم است. (نک: ماهرویان، 1381: 159) بنابراین در تحلیل ویژگی های تحول اجتماعی در ایران، نمی توان از جوامع غربی الگوبرداری کرد.


استبداد


فردگرایی


قانون


فساد


بینش روزین


مشارکت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


موضوعات پیشنهادی تحقیق درس تاریخ انقلاب اسلامی ایران

28 سپتامبر 2013 ... موضوعات جهت تحقیق پیرامون تاریخ سیاسی معاصر و انقلاب اسلامی ایران : 1. ...
بررسی تاریخی استبداد صغیر و به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی

ظرفیت‌های تاریخی انقلاب اسلامی ایران در بیداری اسلامی(بررسی ده موج ...

13 مه 2012 ... صفحه اصلی · RSS سایت رهبری · درباره سایت رهبری · تماس با ما ... ظرفیت‌های
تاریخی انقلاب اسلامی ایران در بیداری اسلامی(بررسی ده موج .... مثلاً میرزا ملکم‌خان که
داعیه روشنفکری داشت و می‌خواست علیه دستگاه استبداد ناصرالدّین شاهی روشنگری
کند، خود دلّال معامله ..... این قواعد می‌تواند در مسیر این تحقیق راه‌گشا باشد.

تحقیق درباره انقلاب اسلامی ایران

تحقیق درباره انقلاب اسلامی ایران ,تحقیق درباره انقلاب اسلامی ایران ,سایت علمی و ...
بررسی تحلیلی تاریخ دو قرن اخیر ایران ، بخصوص سالهای پس از ۱۳۰۰ از جهات ....
است که همگی در نجات ملت های اسلامی از چنگال استبداد داخلی و خارجی ناتوان ظاهر شدند.

انقلاب اسلامی - نظريه هاي انقلاب اسلامي

ما در اين پژوهش از بررسي نظريه هاي انقلاب صرف نظر نموده و فقط به بررسي نظريه ...
برخي از نظريه‌ها و فرضيه هاي كه در باره ي انقلاب اسلامي ايران مطرح است، قرار ذيل است
: ... بيان چهارم : مذهب (فر هنگ و تاريخ شيعه) عامل فروپاشي و پيروزي انقلاب اسلامي.
.... شكي نيست كه عا مل استبداد نيز كم و بيش در پيدايش نارضايتي و در نتيجه
سقوط ...

بررسي پنج فرضيه درباره انقلاب اسلامي ايران - سازمان تبليغات اسلامي

1 فوریه 2011 ... روشن است كه نقش «استبداد» و «اقتصاد» در انقلاب ايران از مكتب اسلام و .... را كه من
پيش تر در تحقيق تطبيقي، تاريخي ام در مورد انقلاب‌هاي فرانسه، ...

انقلاب اسلامی و استبداد تاریخی در ایران

در بررسی تاریخ ایران، استبداد طولانی[5] و ممتد نمود زیادی دارد که جنبه های ...
بنابراین از این جهت نیز انقلاب اسلامی، حکومت استبدادی را به مبارزه طلبید و آن را در
...

انقلاب اسلامی ایران | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... انقلاب اسلامی ایران نقطه عطفی در تاریخ ایران، اسلام و جهان می‌باشد و رخدادی ... [2] در
بررسی اجمالی پیرامون این انقلاب بزرگ چند محور قابل تأمل است که در ادامه به آن
می‌پردازیم. ... ایشان با شناختی که از ماهیت نظام‌های استبدادی و سلطنتی داشتند معتقد
... درباره علل و عوامل بروز انقلاب اسلامی نظریات و دیدگاه‌های متفاوتی از ...

علل و عوامل انقلاب اسلامی (1)

برای شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز علل زیادی ذکر می شود برخی آنرا
... غالب تئوریها و نظریات مختلف درباره انقلابها نهایتا اندیشه ها و خواستها و نیازهای ...
در اینجا باید بررسی شود که انسانها با خصیصه های فردی و به عنوان اشخاص معین چه ...
تاریخ انقلاب اسلامی متمرکز شویم و سران و نخبگان را مورد تحقیق قرار بدهیم قدم ...

دانستنی هایی درباره انقلاب اسلامی(1) - راسخون

دانستنی هایی درباره انقلاب اسلامی(1) ... بررسي تحليلي تاريخ دو قرن اخير ايران ،
بخصوص سالهاي پس از 1300 از جهات .... که همگی در نجات ملت‌های اسلامی از چنگال
استبداد داخلی و خارجی ناتوان ظاهر شدند. ..... خیلی عالی بود برای تحقیق دانش اموزی
عالیه. 8.

نقش مردم در پیدایش وتداوم انقلاب اسلامی - نامه نیوز

1 فوریه 2015 ... درباره اهمیت و عظمت انقلاب اسلامی ایران، تاکنون صحبتهای زیادی شده و هرکس به ...
آنچه در این تحقیق مورد توجه خاص می باشد تأکید بر نقش مردم در ... وراه برای ظهور مجدد
استبداد در مخرب ترین ومخوف ترین شکلی که ایران تجربه کرده است باز شد. ... با
توجه به اینکه این نوشته در صدد بررسی نقش مردم در پیدایش وتداوم ...

انقلاب ۱۳۵۷ ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

انقلاب ۱۳۵۷ ایران یا انقلاب بهمن ۵۷ در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ هجری خورشیدی (۱۱ فوریه
۱۹۷۹) با ... سرانجام، روح‌الله خمینی در ۲۳ دی ماه شورای انقلاب اسلامی ایران را برای
راهبری .... جبهه ملی طی اعلامیه‌ای انقلاب سفید را «بازگشت به استبداد» دانست. ... با
چهار برابر شدن قیمت نفت در سالهای ۱۹۷۵–۱۹۷۶ درآمد نفتی ایران به رقم ۲۰ میلیارد
دلار رسید.

تاریخ ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کاربرد تاریخی ایران صرفاً محدود به بخش غربی آن که هم اکنون به این نام خوانده می‌شود،
.... از بررسی اساطیر و زبان ایشان برمی‌آید که ایشان خویشاوندی نزدیک با هندیان
داشتند و گویا ... کل سرزمین‌های مادنشین نامید؛ برخلاف آنچه هرودوت، چند سده بعد درباره
دیاکو می گوید. .... این دوره یکی از سه مرحله دوران طلایی اسلام و دوره اوج تمدن اسلامی
است.

اسلام و انقلاب + دانلود فایل - کافه لینک

3 ا کتبر 2015 ... انقلاب و شورش علیه ظلم و استبداد برای نخستین بار در دینِ اسلام، با ظهور رسالت
رسول اكرم صلّی الله علیه و آله آغاز شد. ... بررسی تحلیلی تاریخ اسلام روشن می
كند كه این دین خود به عنوان انقلاب علیه ... بر این اساس انقلاب اسلامی ایران یك پدیده
مستقل و مجزا از كل حركت و ماهیت .... تحقیق درباره تاریخچه انواع ساعت.

بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر تمرکزگرایی در تاریخ معاصر ایران در دو ...

علی‌رغم وقوع انقلاب مشروطه و تغییر ساختار حکومت از سلطنت استبدادی به حکومت ...
بنابراین در این پژوهش می‌کوشیم تا علت یکی از منازعات تاریخ معاصر ایران که همانا
بحثی ... در تاریخ معاصر ایران وجود دارد و وقوع دو انقلاب بزرگ مشروطه و انقلاب
اسلامی چه ... It is clear that talking about political developments in contemporary
Iranian ...

تاریخ ایرانی - بررسی آماری شعارهای انقلاب اسلامی/ مشارکت و آزادی ...

7 فوریه 2011 ... بررسی آماری شعارهای انقلاب اسلامی/ مشارکت و آزادی سیاسی در اولویت ... پناهی در
تحقیق خود اشاره می‌‌کند: "نقش شعار در انقلاب اسلامی ‌ایران بسیار ... و حتی یک مورد
مطالعه هم درباره شعارهای انقلاب‌های دیگر انجام نشده است؛ زیرا که موضع شعارهای ... در وجه
سلبی آن استبداد، اختناق و دیکتاتوری شاهنشاهی نفی و در وجه ایجابی ...

بانک جامع مقالات انقلاب اسلامی ایران - قائمیه

عنوان و نام پدیدآور:بانک جامع مقالات انقلاب اسلامی ایران/ جمعی از نویسندگان ... غالب
تئوریها و نظریات مختلف درباره انقلابها نهایتا اندیشه ها و خواستها و نیازهای انسان را
... علل فردی (نقش رهبری در انقلاب) در اینجا باید بررسی شود که انسانها با خصیصه
... تاریخ انقلاب اسلامی متمرکز شویم و سران و نخبگان را مورد تحقیق قرار بدهیم قدم
اول ...

آیا شعارهای انقلاب اسلامی در ایران محقق شده است - مشرق نیوز

1 فوریه 2016 ... ولی ما در این تحقیق برآنیم با بررسی«شعارهای انقلاب» که مردم انقلابی در ...
علیرضا شجاعی زند در کتاب برهه انقلاب در ایران درباره اعتماد مردم به حضرت امام ...
می‌دانند که قوانین اسلامی در آن حاکم باشد: «حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه ...
اسلام در انقلاب 1357 بر عهده داشت، نه تنها تناقضی در تاریخ ایران به وجود آورد ...

واکاوی روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی ... - پژوهش های تاریخی

در بررسی علل تیرگی روابط دو کشور در این دوره به عواملی مانند ماهیت ... درباره روابط
ایران و عربستان در دهه اول پس از انقلاب اسلامی، هیچ منبعی وجود ندارد که ..... و حقانیت
انقلاب اسلامی علیه استکبار و استبداد در همه نقاط دست به انقلاب خواهند زد و از این ...

اثر انقلاب اسلامی ایران در نظریه های تبیینی وقوع ... - پژوهش حقوق عمومی

در این مقاله اثر انقلاب اسلامی در نظریه های مربوط به علل وقوع انقلابات، مورد بررسی
قرار گرفته است. ... فرضیه اصلی تحقیق این بود که: وقوع انقلاب اسلامی ایران
دگرگونی قابل توجهی در نظریه های مربوط به علل ... گرفته و واقع بینانه تر در باره
پیامدهای انقلابات قضاوت می کنند . ... در حوزه جامعه شناسی و تاریخ علم نیز باید به
نظریات و.

انقلاب اسلامي-تحليل انقلاب اسلامي-اهداف انقلاب اسلامي | پرسمان ...

پيروزي انقلاب اسلامي ايران يکي از تحولات شگرف و عظيم قرن بيستم به شمار ...
نوشتار حاضر در صدد است تا ضمن نقد و بررسي » تئوري توطئه » پيرامون انقلاب
اسلامي ... [7] درباره علل اصلي پيروزي انقلاب، بين انديشمندان اين رشته و نيروهاي
درگير در .... ايران و بالآخره فقدان روحيه کندو کاو در تحقيقات اجتماعي – تاريخي
بين المللي ...

بررسی تحلیلی درباره قیام 15 خرداد - انقلاب اسلامي | موسسه مطالعات و ...

پانزدهم خرداد، نقطه عطفی است در تاريخ معاصر؛ يادگاری است از پيوند معنوی توده های
... تجسمی است از تاريخ اسلام و درجه ای است برای سنجش فداکاری و از خود گذشتگی ...
پس از واقعه خونين پانزدهم خرداد 1342 و کشتار مردم ايران، شخصيت های سياسی و ....
اختناق و سركوبى دوره استبداد رضاخانى، روحانیت را از صحنه سیاسى كشور كنار زد.

انقلاب اسلامي | موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

تاثیر سرنوشت ساز قیام مردم تبریز در پیروزی انقلاب اسلامی ... می‌رفت تا ستون‌های
بنای پوسیده استبدادی خویش را بر کالبد ایران محکم کند که توفان ... است، درباره
قیام ۲۹ بهمن تبریز با اشاره به نقش مردم تبریز در پیروزی انقلاب اسلامی ... استبداد
نمی‌روند که این خصلت مردم آذربایجان از لحاظ جامعه شناسی قابل بررسی و تحلیل است.

آبراهامیان و انقلاب اسلامی - انقلاب اسلامي | موسسه مطالعات و پژوهش هاي ...

درباره ما · تماس با ما ... آبراهامیان در اغلب آثار خود به نوعی مسایل و موضوعات مربوط به
وقایع معاصر ایران را مورد ... از همین رو از سه بخش اصلی این کتاب که به ترتیب شامل
پیشینة تاریخی (بررسی وقایع مشروطه تا سقوط رضاخان)، سیاست ستیز .... امام به
عدم برقراری حکومت استبدادی دینی و عدم موضع رسمی و منفی امام نسبت به شریعتی و
...

اي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و اﻧﻘﻼب ﻣﺼﺮ - فصلنامه مطالعات راهبردی

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. اي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. و اﻧﻘﻼب ﻣﺼﺮ. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ. 16: /5/. 1390. ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش. 22: /
6/. 1390. ﻓﺮزاد ﭘﻮرﺳﻌﯿﺪ. *. ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. اي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ... دﻫﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﻓﺮﺻﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺼﺮ ..... ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻘﺎم
ﺳﺎزﻣﺎن .... اﯾﻦ ﻓﺮاﮔﺮد اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﺴﺎﻫﻞ ﻣﺤﺪودي درﺑﺎره ﺳﺎﻧﺴﻮر آﻏﺎز. ﺷﺪ ..... اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﻔﺘﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي. » ﻧﺎم
.

22بهمن هويت انقلاب اسلامي ايران تثبيت شد/ تحقق شعار "استقلال ...

10 فوریه 2013 ... شعار "استقلال، آزادی،جمهوری اسلامی" یکی از مهم‌ترین شعارهایی است که در جریان
پیروزی ... انقلابی که به استبداد رضاخانی و دیکتاتوری پهلوی پاسخی دندان شکن داد
، ... بوده که آن را از زوایای مختلف فلسفی، سیاسی، تاریخی بررسی کرده‌اند. ... انقلاب
اسلامی ايران در ماهیت خود، خیزش عمومی مردم ایران بود، ملت ایران؛ شهری و ...

بررسی رهیافتهای مختلف پیرامون چرائی شکل گیری انقلاب اسلامی ایران

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۸۸ - ۱۸:۵۴ 10 February 2010 ... در تبین چرائی یک انقلاب
می توان گفت؛ عواملی همچون استبداد حکومت و آموزه های ظلم ستزانه مذهب، علل شکل ... 5-
تئوری عامل مذهب و معنویت، در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران ..... قبلی را سرنگون
سازد، آن انقلاب، انقلاب ایران است، این انقلاب مرا وادار می سازد تا به درک خود درباره
نقش ...

سازه مفهومیِ «غرب» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1357-1368)

اصولاً شکل‌گیری جمهوری اسلامی نه تنها حرکتی در مقابل استبداد داخلی بلکه تلاشی
... هدف مقاله بررسی دیدگاه‌های مختلف درباره غرب و نتایج مفهومی آن در دهه اول حیات ... به
بررسی سازه «غرب» در گفتارهای سیاست خارجی ایران در دهه اول انقلاب می‌‌پردازیم. ...
کلیاتی درباره غرب شناسی علمای شیعه با تکیه بر تحولات تاریخ معاصر ایران.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - ویکی‌نبشته

21 آگوست 2017 ... ۳ فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور .... ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و
روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در ... آمریکایی «انقلاب سفید» که گامی
در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و .... مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم،
کار تدوین قانون اساسی را براساس بررسی پیش نویس پیشنهادی ...

بررسی ظرفیت‌های زبان و ادبیات فارسی در ترویج ارزش‌های انقلاب ...

انقلاب اسلامی ایران به‌ منزلة تحولی بنیادین در ارزش‌ها و اندیشه‌ یک ملت، بی‌تردید
برآمده ... ما در این تحقیق سعی کرده‌ایم با نگاهی به بستر تاریخی هویت فرهنگی .....
غیرمستقیم به پاسخ به چنین سؤالی می‌اندیشد، بحث دربارة‌ ادبیات انقلاب است که
بیش ...... اسلامی این انقلاب، بر دار و دسته استعمار و در هم کوبیدن نظام استبدادی
شاهی، به ...

علل، عوامل و چرایی انقلاب اسلامی ایران - خبرگزاری صدا و سیما

8 فوریه 2017 ... پژوهش خبری صدا وسیما:پیدایش انقلاب اسلامی در ایران از عظیم ترین و ... در بسیاری
از آثاری که بعد از انقلاب اسلامی در ایران درباره انقلاب منتشر شده این ... و یک مقاله به
زبان فارسی در مورد تاریخ ایران با مرکزیت انقلاب اسلامی موجود است. .... شده بود،
همواره در مقابل استبداد داخلی و استعمار خارجی عاملی بازدارنده بود.

پرتال جامع علوم انسانی-محمدعلی همایون کاتوزیان

عنوان مقاله: استبداد و آشوب، منطق تاریخ و جامعه شناسی تاریخی ایران. حوزه (های) ...
عنوان مقاله: درباره جمالزاده و جمالزاده شناسی. حوزه (های) ... حوزه (های) تخصصی: تاریخ
انقلاب اسلامی ایران (بررسی ریشه ها و عوامل) • جامعه شناسی سیاسی • جامعه شناسی
انقلاب.

آیا خمینی و اسلامگراها انقلاب ایران را دزدیدند؟ - رادیو فردا

9 فوریه 2014 ... انقلاب ایران در سال ۵۷، یک فرایند پیچیده سیاسی – تاریخی بود که ... که در جریان
بررسی وقایع انقلاب سال ۵۷، افزایش جدی نفوذ اسلامگرایان در ... هر چند که او نظراتش
را درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه پیشتر ... هوشنگ نهاوندی نویسنده کتاب «
خمینی در فرانسه»، تحقیقات گسترده‌ای درباره مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و ...

SID.ir | عامليت انساني و گفتمان انقلاب اسلامي ايران (تبيين جامعه ...

عنوان نشریه: پژوهش اجتماعي : پاييز 1390 , دوره 4 , شماره 12 ; از صفحه 117 تا صفحه
141 . عنوان مقاله: عامليت انساني و گفتمان انقلاب اسلامي ايران (تبيين جامعه شناختي
... در گفتمان انقلاب اسلامي ايران با تاکيد بر دوره تاريخي خرداد 1376 تا خرداد 1389
... عدالت طلب مذهب مدار، سوژه تکليف مدار آزادي گريز و سوژه مقاوم استبداد ستيز.

انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی

Vol. 5 , No 16 , Spring 2009. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. ﻋﻠﻤﻲ . ﭘﮋوﻫﺸ. ﻲ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ. ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ،. ﺷﻤﺎره
. 16. ﺑﻬﺎر ،. 1388 ... ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﺎي ﻻزم،. را آن ﺑﻮدن ﻗﺪﻳﻢ وﺟﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰان. ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ .ﺳـﺎزد. اﻧﻘﻼب ﻣﻴﺎن
ﭘﻴﻮﻧﺪي ﻛﻮﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻌﺪي ﮔﺎم در. اﺳﻼﻣﻲ. و .... اﻧﺤﺮاف و اﺳﺘﺒﺪاد. ﺣﺎﻛﻤﺎن ... ﻛﻨﺪ ﻗﻴﺎم ﺧﻮد ﺗﺎرﻳﺨﻲ. اﻧﻘﻼب ﺑﺎ .
م1979 در ﺑﻲ ﺗﻮﻳﻦ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ. ﺑـﻮد، ﻧـﻮر اﻧﻔﺠـﺎر ﻛـﻪ اﻳـﺮان اﺳﻼﻣﻲ. ﻫﻤـﺮاه ..... زﻧﺎن درﺑﺎره ﻣﻨﻔﻰ ﻫﺎى ﻧﮕﺮش.
ﻣﺴﻠﻤﺎن.

تحقیق در مورد انقلاب اسلامی ایران - مگ ایران

انقلاب اسلامی ایرانبیان و تعریف مفاهیم انقلاب اسلامی از منظر اندیشمندان داخلی و
خارجی و از ... شرایط و مولفه های انقلاب عوامل و عناصر انقلاب / زمینه های تاریخی انقلاب
اسلامی / انقلاب مشروطیت + قیام ۱۵ خرداد + انقلاب تنباکو دوران استبداد رضا ... ۵۸ تا
کنون بررسی انقلاب اسلامی با سایر انقلابهای جهان اعم از انقلاب صنعتی اورپا،
انقلاب ...

و ﻧﻘﺪ آن « اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان » از ﻫﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻟﯿﺒﺮال / ﭼﮑﯿﺪه - مطالعات سیاسی

ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻘﺎط ﻋﻄﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ اﻧﻘﻼب ﻣﻄﺮح. ﻣﯽ ... اﺳـﺖ. در ﭘﺎﯾـﺎن ﻣﻘﺎﻟـﻪ. ،. ﺿـﻤﻦ.
ﺟﻤﻊ. ﺑﻨﺪي دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻠﯽ ﻟﯿﺒﺮال. ﻫﺎ. ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ. « اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ. اﯾﺮان. ،» ... اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ،. ﺗﻌﻠﯿﻞ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏ
ﭘﺪﯾﺪه ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻗﻄﻌـﺎً. در ﭘﺪﯾـﺪه. اي. ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ. اﯾﺮان ﻧﯿﺰ دﯾﺪﮔﺎه ..... اﻓـﺰاﯾﺶ ﻇﻠـﻢ و اﺳـﺘﺒﺪاد در دﻫـﻪ
ﺳـﺎل ... در اﺛﺮ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد درﺑﺎره اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. « ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﻘﻼب. اﺳﻼﻣﯽ. » ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﻘﻼب.

معرفی چند پایان نامه پیرامون انقلاب اسلامی و امام خمینی

8 فوریه 2013 ... رشته تحصیلی: ت‍اریخ‌ ان‍ق‍لاب‌اس‍لامی ... محل تحصیل: تهران، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده ‌ام‍ام‌ خ‍مینی(س‌) و
ان‍ق‍لاب‌ اس‍لامی ... این پژوهش در دو بخش این موضوع را بررسی کرده است. .... چارچوب
نظری، ابتدا دیدگاه امام خمینی و آیت الله مطهری درباره تاثیر آموزه های قرآن ... ایران را با
دین ستیزی و مخالفت با روحانیت توام کرد و استبداد خشن در نابودی ...

تأملي بر تاريخ‌نگاري انقلاب اسلامي - دوران

با پيروزي انقلاب اسلامي و سقوط حكومت پهلوي، تاريخ‌نگاري در ايران از لحاظ كمي
وسعت ... در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اين بررسي را به سه بخش تقسيم
مي‌كنيم. ... تاريخ معاصر ايران به روي پژوهشگران بسته بود و انتشار تحقيقات
تاريخي در آنها ... علاوه بر اين تاريخ‌نگاران فرصت يافتند دربارة شيوة استبدادي
حكومت رضاشاه و ...

زمینه های پیدایش استبداد در حکومت پهلوی - موسسه مطالعات و پژوهش هاي ...

صفحه نخست · ارتباط با ما · درباره ما · RSS مطالب ... در اكثر ادوار تاريخي ايران،
نظامهاي سياسي حاكم، از نوع نظام استبدادي با ساخت قدرت شخصي بوده‌اند. ... با بررسي
جامعه‌ي ايران در دوره‌ي باستان و دوره‌ي پس از اسلام مي‌توان گفت كه: .... و مردم ادوار
گوناگون تاريخ ايران آشنا شديم، به دوره‌ي پهلوي كه در آن مان انقلاب اسلامي چهره نمود
توجه مي‌‌كنيم.

نقد ديدگاه ميشل فوكو درباره انقلاب اسلامي ايران | تبیین

13 آوريل 2016 ... او در مدت اقامت خود در ايران، نُه مقاله با عناوين گويا و جالب توجه براي اين روزنامه ... خود
درباره تاريخ، قدرت و مدرنيسم ، به خيال اينکه انقلاب اسلامي يک انقلاب پست ....
تبيين انقلاب اسلامي ايران از نظر فوكو، بر پايه نظريه‌هاي او درباره مقوله‌هاي .....
مكانيسم‌هاي دموكراتيك كه براي مقابله با استبداد ايجاد شده بودند ديگر توان ...

ایرنا - ریشه های انقلاب 1357 در نگاه صاحبنظران

9 فوریه 2014 ... تهران-ایرنا- تحلیلگران داخلی و خارجی دلایل متعددی را در مورد ریشه های وقوع ... که
ایدئولوژی اسلامی، رهبری امام خمینی، تورم و رکود اقتصادی، استبداد سیاسی، ... به
بررسی روند، دلایل و نتایج انقلاب پرداخته اند و هر یک از آنها علتی خاص را به ... است:
انقلاب ایران در زمان مناسب و در زمینه ی تاریخی مساعد اتفاق افتاد؛ زیرا ...

مدل تحلیلی «مرجعیت محور» برای مقایسه نقش کارکردی روحانیت در ...

روش این تحقیق تاریخی-تطبیقی و تحلیلی است که از طریق مقایسه وضعیت متناظر
در داخل ایران به تحلیل و تبیین نقش روحانیت در نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی
می‌پردازد که این امر از طریق بررسی وجوه اشتراک و همچنین موارد اختلاف نقش روحانیت
در ... سیف، توفیق (1379)، استبداد ستیزی، محمد نوری و دیگران، اصفهان: کانون
پژوهش.

بررسی روند روابط ایران و عراق از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کناره ...

پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جدید در ایران، نزد حاکمان عراق دو گونه تلقی به
... فرضیه‌ی تحقیق نیز عبارت است از: روند روابط ایران و عراق بر اساس سیاست .....
به شخصیت والای نفوذناپذیر، آشتی ناپذیر، ضد استعماری، ضد استبدادی و بالأخره
..... در طول تاریخ، همواره کردستان جزئی از قلمرو حکومت های ایرانی به شمار می رفته و
...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ دﺷﻤﻨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان - باغ موزه دفاع مقدس

اﺳﻼﻣﯽ. اﯾﺮان. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . در. اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ. ﻋﻠﻞ. و. ﻋﻮاﻣﻞ. دﺷﻤﻨﯽ. آﻣﺮﯾﮑﺎ. ﺑﺎ. ﺟﻤﻬﻮري. اﺳﻼﻣﯽ ...
ﺑﺘﻮان. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ. ﺗﺤﻮل. ﺳﯿﺎﺳﯽ. ﻗﺮن. ﺑﯿﺴﺘﻢ. ﻧﺎم. ﻧﻬﺎد . اﻧﻘﻼﺑﯽ. ﮐﻪ. اﺳﺘﺒﺪاد. داﺧﻠﯽ. و. ﺳﻠﻄﻪ. ﺧﺎرﺟﯽ. ﻣﺘﮑﯽ. ﺑﺮ. آن
. را ..... ﺗﺎرﯾﺦ. ﺳﯿﺎﺳﯽ. ﺑﯿﺴﺖ. و. ﭘﻨﺞ. ﺳﺎل. اﯾﺮان،ص. 304. ) ﻣﺮدم. ﻣﺴﻠﻤﺎن. اﯾﺮان. واﮐﻨﺶ. ﺑﺴﯿﺎر. ﺷﺪﯾﺪي. در.

بررسي آينده انقلاب اسلامي بر اساس سه پيش‌بيني استحاله، مهار و تكامل ...

1 مه 2013 ... انقلاب اسلامي به عنوان يكي از نقاط عطف تاريخ معاصر ايران و يكي از بزرگ ... در اين
تحقيق، انقلاب اسلامي همچون روندي در نظر گرفته شده كه از انقلاب آغاز شده و با ....
گزينه ديگري كه دربارة آينده انقلاب اسلامي مطرح است، مهار و كنترل اين انقلاب از .....
مثل اينكه وقتي در كشور ما نظام سلطنتي استبدادي فردي موروثي اشرافي ...

کمیته انقلاب اسلامی؛ مخالفان، موافقان و چالش‌ها - خبرگزاری تسنیم ...

14 فوریه 2017 ... پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) ارمغان آور ارزش‌های نوینی برای ...
مطالعه تاریخ مشحون از فداکاری و ایثار پاسداران کمیته‌های انقلاب بیانگر ... در قلمرو
و چارچوب نظام و سیستم فرهنگی مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند. ... منظر اجتماعی؛
از ضرورت‌های اجتماعی تحقیق درباره ارزش‌ها، همین بس که یکی از ...

پیروزی انقلاب اسلامی ایران - بیتوته

در روز 22 بهمن 1357، تاریخ نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی (ره) به نقطه
عطف ... در این روز سرانجام مبارزات مردم مسلمان به بار نشست و پادشاهی 2500 ساله و ظلم
و استبداد بیش از 50 ساله رژیم پهلوی در ایران، ... مراجع، مردم و طلاب قم در اعتراض به
این مقاله اهانت آمیز، قیامی تاریخی را در 19 دی ..... آتوسا دختر کوروش,زندگی نامه آتوسا
...

مطالعۀ تطبیقی آزمون‌پذیری نظریۀ انقلاب هانتینگتون با انقلاب در ...

مقایسۀ شباهت‌ها و تفاوت‌های انقلاب اسلامی ایران و تحولات سیاسی سال 2011 مصر،
به‌عنوان دو ... ادعای توسعه‌یافتگی اقتصادی برای این دو در مقاطع تاریخی مذکور در
نظر گرفت. .... همچنین براساس این تحقیق، بررسی شعارهای انقلاب مربوط ‌به وضعیت
نظام .... رئیس‌جمهور در نظر گرفته بود، فردگرایی و استبداد ازجمله ویژگی‌های اساسی
نظام ...

نقش احزاب در انقلاب اسلامی - جام جم آنلاین

1 فوریه 2015 ... مقالات; ادوار تاریخی ... ابتدا به بررسی اجمالی نقش احزاب و افراد تاثیرگذار بر
بینش و کنش ... داشتند که تنها راه رهایی از بحران، «ترک حکومت استبدادی، تمکین
مطلق به ... جبهه ملی ایران درباره اعلامیه امام خمینی که قانون اساسی را برای مبارزه با ...
5 در مجموع، براساس این راهبرد، نهضت آزادی در مقطع تاریخی مورد بحث به ...

تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی - ویکی فقه

تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامیذخیره مقاله با فرمت پی دی اف. با پیروزی انقلاب اسلامی و
سقوط حکومت پهلوی، تاریخ‌نگاری در ایران از لحاظ کمّی وسعت یافت ... علاوه بر این
تاریخ‌نگاران فرصت یافتند در باره شیوه استبدادی حکومت رضا شاه و حرص و طمع او
.... در زمینه ضبط خاطرات رزمندگان و تحقیق و تألیف درباره تاریخ جنگ فعالیت
می‌کنند.

جستاری در انقلاب مشروطه

بی‌گمان انقلاب مشروطه یکی از نقاط عطف تاریخ ایران به شمار می‌آید که از سویی نماد ...
بر اساس مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق، قیام تنباکو، نقطة آغازین نهضت مشروطه بوده،
انقلاب مشروطه را می‌توان در دو ... جرقه‌ی این جنبش مردمی و ضد استبدادی در قیام
تنباکو زده شد. .... بررسی حرکتی بزرگ و سرنوشت‌ساز که تا قبل از انقلاب اسلامی
از جمله ...

انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن‏ - مرکز اطلاع رسانی غدیر

درباره زمان شروع بحرانی که سرانجام به انقلاب اسلامی منجر گردید توافقی به چشم نمی
خورد. ... باید گفت عامل برافروزنده مشعل انقلاب و شتاب دهنده نهضت، مقاله ایران و
استعمار .... تاسوعا و عاشورا که با شکوه ترین رفراندوم تاریخ ایران خوانده شد، تحقیق
یافت. .... ماهیت استبدادی حکومت، وابستگی به خارجیان، سیاست توسعه بدون برنامه و
...

علل و ریشه های نهضت مشروطیت - پایگاه اطلاع رسانی لبیک

6 فوریه 2014 ... علاوه بر این از آن جایی که تاریخ معاصر ایران در حقیقت جبهه گسترده ای از ... تاریخ
معاصر ایران (یعنی از مشروطیت تا انقلاب اسلامی) پرداخته شود و حتی ... تأثیر نهضت
های انقلابی روسیه در ریشه کنی اساس استبداد تزارها و هم ... ایرانسکی در کتاب "
انقلاب مشروطیت ایران" یا سه مقاله درباره انقلاب مشروطیت مترجم م.

اندیشه اترک - جزوه درس انقلاب اسلامی ایران

اندیشه اترک - جزوه درس انقلاب اسلامی ایران - مقالات و مطالب شخصی. ... کودتا : در
جوامعی شکل می گیرد که نظام سیاسی برپایه ی پادشاهی ( استبدادی) باشد و .... از زمان
وقوع انقلاب اسلامی نویسندگان بسیاری درباره آن و زمینه ها، علل و عوامل وقوع آن به .....
شکل گیری انقلاب اسلامی ایران باید به بررسی تاریخ معاصر ایران پرداخت زیرا
انقلاب ...

«تأثیر‌اندیشه و عمل امام خمینی (ره) بر تعیین جمهوری اسلامی» به عنوان ...

روش تحقیق استفاده شده توصیفی – تحلیلی و تاریخی و شیوه گردآوری داده‌ها کتاب
... امام خمینی (ره) با رهبری انقلاب اسلامی ‌و اسقاط رژیم سلطنتی زمینه لازم برای ... به
رهبری امام(ره) به عنوان زمینه ساز تکوین نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی واقع می
شود . ... اگر چه در اسلام درباره حکومت تعیین تکلیف شده و تشکیل حکومت اسلامی، ...

ﭼﮑﯿﺪه

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاي. ﺑﯿﺎن ...
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﺧﻼ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ . ﻣﺜﻼً .... اﺳﺘﺒﺪاد دوﻟﺖ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﭘﻬﻠﻮي،. ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎي ... ﻫﺪف ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺎدات و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ..... اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﻋﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ از ﺗﺄﻣﻼت اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان درﺑﺎره ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ
،.

دکتر علی شریعتی ایدئولوگ انقلاب اسلامی - آکادمی مطالعات ایرانی ...

19 مه 2012 ... کلیدواژگان: علی شریعتی، اسلام، تشیع، انقلاب اسلامی، ایران، جنبش ... زندگی نامه:
... در تاریخ ۲۴ تیر سال ۱۳۳۷ با پوران شریعت‌رضوی همکلاسیش ازدواج کرد. ... تعالیم
او در تقابل اساس با ریشه های حکومت سلطنتی استبداد و استعمار است. ..... حاکم بر
تاریخ، خاموش شده‌اند، و به قیمت خونهای بسیار، آخور آباد کرده‌اند و ...

Fars News Agency : بررسی تطبیقی انقلاب اسلامی با انقلاب‌های ...

تاریخ : ۹۲/۰۱/۲۴ - ۰۰:۱۵. بخش اول/ بررسی تطبیقی انقلاب اسلامی با انقلاب‌های بزرگ
دنیا خبرگزاری ... 1917 روسیه، انقلاب 1949 چین و انقلاب 1962 الجزایر با انقلاب
اسلامی ایران مورد ... در آثار دکتر منوچهر محمدی و نیز مرکز تحقیقات اسلامی به خوبی
مشاهده کرد که ما آن ... استبداد پادشاهان فرانسه، نظام طبقاتی، اوضاع نابسامان اقتصادی
، ...

نقش مکتب تشیع در پیروزی انقلاب ایران از دیدگاه مستشرقان

اندیشمندان غربی در مورد انقلاب ایران، نقش مذهب را بسیار چشمگیر می دانند که ... و
انقلاب، عنصری به نام مذهب است که پشتوانة آن، نهاد فکری و تاریخی شیعه است. ...
تحقیق و بررسی نظرات مستشرقان دربارة ابعاد گوناگون انقلاب اسلامی با .... و ملت
ایران سکوت در قبال استبداد و اسلامستیزی رژیم را خیانت به شهدای کربلا و اسلام
میدانست.

رویکرد نظری به انقلاب اسلامی: بررسی اندیشۀ سیاسی شریعتی دربارۀ ...

ادعای این تحقیق مبنی بر ضعف تحلیل نظری از انقلاب اسلامی و نبود بنیان نظری
برای ... رویکرد نظری به انقلاب اسلامی: بررسی اندیشۀ سیاسی شریعتی دربارۀ
انقلاب اسلامی ... (1362)، مجموعۀ آثار 14، تاریخ و شناخت ادیان (1)، تهران: انتشار. ...
کاتوزیان، محمدعلی همایون (1368)، اقتصاد سیاسی ایران، استبداد و شبه‌مدرنیسم 1357
-1305، ...

تمدن نوین اسلامی با تکیه‌ بر نقش ایران در گفتارهای رهبر انقلاب ...

3 مارس 2016 ... بررسی تاریخ اسلام نشان می‌دهد که فرهنگ و تمدن اسلامی مسیری مضبوط و دقیق دارد و
بر ... در این مقطع نیز استبداد داخلی و استعمار خارجی، عصر جدیدی از رکود و ...
ازآنجاکه هدف ما در این پژوهش بررسی دیدگاه رهبر معظم انقلاب در این زمینه است و ..... و
شناخت آسیبها و روشهای سبقت گرفتن در علم لازم است درباره یکی از شروط ...

انقلاب اسلامی و لیبرال های مذهبی (1) – جریان شناسی تاریخ معاصر ایران

29 آوريل 2014 ... خانه / مقالات / انقلاب اسلامی و لیبرال های مذهبی (۱) ... ترین لیبرالهای تاریخ معاصر
بوده است و بررسی تبلور عینی لیبرالیسم در دوران نخست وزیری ...

جستجو در آثار استاد شهید مطهری

بحثی درباره عبید و اماء نمی کنند و می گویند این مسئله فعلا مطرح نیست، یا ....
سرایت عجیب انقلاب اسلامی ایران در ستون فقرات استبداد و استعمار از طریق ...
شناخت ماهیت انقلاب از راه شناخت رهبری امام خمینی که ندایش از قلب تاریخ این مملکت
برخاست. ... مرداد و شهریور 57، مقاله انورخامه ای راجع به تحلیل انقلاب ایران (در ورقه
های انقلاب- ...

نگاهي دگربار به اهداف انقلاب اسلامي 1357 ايران با استناد به ... - iichs.org

صفحه اصلی » مقالات » نگاهي دگربار به اهداف انقلاب اسلامي 1357 ايران با استناد به
... در اين مقاله سعي مي‌کنيم با بررسي شعارهاي انقلابي مردم که در جريان تظاهرات ضد
.... عليرضا شجاعي زند در کتاب برهه انقلاب در ايران درباره اعتماد مردم به حضرت امام ...
اسلامي مي‌دانند که قوانين اسلامي در آن حاکم باشد: «حکومت اسلامي نه استبدادي است و ...

تحلیلی بر چرایی انقلاب اسلامی

از زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 تاكنون دیدگاههای متعددی در باره چرایی
این ... غربیها اساس نظریه خود را بر بالا رفتن قیمت نفت و چهار برابر شدنش در سال
.... بعضی انقلاب ایران را یك انقلاب اجتماعی محض می دانند كه بر علیه استبداد ایجاد
شده است. .... این انقلاب در راستای تحقق اهداف اسلام ایجاد شد و با انقلابهای گذشته
تاریخ ...

کتابستان | بررسی و نقد نظریه پردازی «جان فورن» درباره انقلاب ...

5 فوریه 2016 ... بررسی و نقد نظریه پردازی «جان فورن» درباره انقلاب اسلامی ایران ... بررسی تاریخی
نشان می دهد، هرقدر به زمان حاضر نزدیک شده ایم، از تعداد انقلاب های اجتماعی کاسته شده
است. ... به نظر همین سرّ گستردگی میل به پژوهش و نظریه پردازی غربی ها درباره
انقلاب اسلامی است. ..... «شکل حکومتی ایران، استبدادی و آمرانه بود».

سایر مقاله های در حال انتشار - Association for Iranian Studies

بررسی تأثیر تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر قانون اساسی جمهوری ... ث)
تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی در دوران انقلاب اسلامی ایران ..... گفتارهایی درباره
انقلاب مشروطیت و هویت ملی،تهران:تمدن ایرانی،1385،صص 90-69. ..... 18- پارادوکس
مشروطه خواهی و بازتولید استبداد ایرانی بازخوانی نقش روشنفکران در برآمدن رضاشاه.

مناظره ی" آزادی و دموکراسی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی"

مناظره ی" آزادی و دموکراسی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی". به گزارش پایگاه .....
ما یک نظامات سیاسی استبداد زدهدر تاریخ خود تجربه کردیم.استبداد تمایلی به آزادی ...

نمایشگاه مجازی گزیده منابع غیر فارسی مربوط به انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامي ايران به عنوان مردمي‌ترين و عظيم ترين پديده اجتماعي – سياسي ..... هدف
از نگارش اين كتاب بررسي تاريخ سياسي و اقتصادي ايران است و مقطع تاريخي مورد
نظر، ... مي كند كه جمهوري اسلامي ايران توانسته است الگويي براي انديشيدن درباره جهان
در .... ايران نبودند؛ انقلاب مشروطه منجر به ظهور ديكتاتوري پهلوي و استبداد شاهنشاهي
...

موانع شکل گیری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب

2 جولای 2017 ... تاریخ فعالیت احزاب و پدیده تحزب در ایران، به خوبی بیانگر توفیق نیافتن
عملکردی ... در دوره جمهوری اسلامی ایران شکل گیری و عملکرد احزاب سیاسی با دوره های
..... و انقلاب اسلامی ایران قابل بررسی است که در این تحقیق وضعیت احزاب سیاسی
در .... این فرهنگ ریشه در تاریخ استبداد شرقی دارد. ..... درباره این نویسنده ...

تاریخ معاصر - نگاهي دگربار به اهداف انقلاب اسلامي 1357 ايران با ...

تاریخ معاصر - نگاهي دگربار به اهداف انقلاب اسلامي 1357 ايران با استناد به شعارهاي
انقلابي (۳) - ... ولي ما در اين تحقيق برآنيم با بررسي«شعارهاي انقلاب» که مردم
انقلابي در ... عليرضا شجاعي زند در کتاب برهه انقلاب در ايران درباره اعتماد مردم به
حضرت امام ... اسلامي مي‌دانند که قوانين اسلامي در آن حاکم باشد: «حکومت اسلامي نه
استبدادي ...

اوضاع ایران پس از انقلاب - مقاله و تحقیق

11 جولای 2015 ... مقاله و تحقیق رایگان درباره موضوعات مختلف. ... کلمات کلیدی : ویژگیهای انقلاب
اسلامی ایران، تاثیر انقلاب ایران بر دیگر کشورها، ... 2 -سرنگونی استبداد 2500
ساله شاهنشاهی در ایران : ... به این منظور جشن های متعددی از جمله جشن های 2500 ساله را،
آن هم با بدترین شکل فساد و فحشا برگزار کرد تاریخ هجری را به تاریخ ...

فصلنامه رهيافت انقلاب اسلامي، شماره 39 - Magiran

... مقاله · راهنماي تدوين و ارسال مقالات ... فصلنامه رهيافت انقلاب اسلامي فصلنامه ...
تاثير انقلاب اسلامي بر علوم سياسي در ايران ... آينده پژوهي جامعه مدني درجمهوري
اسلامي ايران با استفاده از روش تحليل ماتريس SWOT ... بررسي رابطه ميزان اعتماد
اجتماعي و مشاركت سياسي از نظر دانشجويان دانشگاه مازندران .... تاريخ درج در سايت: 4/
8/96

شیخ الرئّیس قاجار و انقلاب مشروطه - دو فصلنامه تاریخ نامه ایران بعد از ...

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ابوالحسن میرزا- شیخ الرّئیس قاجار- در انقلاب ...
شیخ الرّئیس معتقد بود که بین دین اسلام و علوم و فنون غربی منافاتی وجود ندارد و
عامل انحطاط ایران را در فقدان وحدت بین مسلمانان و استبداد سلاطین و استعمار خارجی
میدانست. ... درباره نشریه · اهداف و چشم انداز · اعضای هیات تحریریه · اعضای مشورتی
هیات ...

تاریخ ایران قبل از انقلاب - جستجو و دانلود کتاب - کتاب سبز

این کتاب اولین جلد از مجموعه کتاب‌های ایران پس از انقلاب اسلامی نوشته روح الله امین
... می باشد درباره ی تاریخ اسلام و ایران برخی از موضوعات این مجوعه از مقالات : تشیع
... کتاب ستاره ی جاویدان به بررسی رویداد ها و زندگانی لطفعلی خان و درس هایی که از او
... کتاب استبداد در تاریخ ایران اثر شیرزاد کلهری به علل پیدایش استبداد در ایران
...

جواب فعالیت های درس 3 آمادگی دفاعی نهم - درس کده

چند شعار از دوران شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی انتخاب کنید و درباره ی مفهوم آن در
کلاس گفت وگو کنید. سکوت هر مسلمان/ ... دلایل قیام و مبارزه امام خمینی و مردم ایران با
حکومت فاسد پهلوی : ۱ – استبدادی بودن حکومت پهلوی ... درباره قیام های مردمی در
برابر زورگویان و متجاوزان و پیروزی آنها در طول تاریخ کشورمان، تحقیق و بررسی
کنید.

متن کتاب | گروه تاريخ و انديشه معاصر موسسه امام خميني

مصاحبه با علما و محققان تاريخ تحولات معاصر ايران درباره مشروطه و چاپ آن با عنوان ...
مقالات برگزيده و سخنراني هاي ارائه شده در همايش، در دو موضوع كلي ذيل در كتاب پنجم و
ششم .... موجب سعادت و موجب نجات از بدبختي، از استبداد، از ديكتاتوري، از چنين و
چنان و از .... اگر درباره شخصيتهاي انقلاب و بعد از انقلاب بررسي شود معلوم خواهد شد
كه ...

بررسی انقلاب مصر و انطباق آن با انقلاب اسلامي ایران از منظر نظریه ...

4 مه 2015 ... این واقعه تقارن تاریخی عبرت‌انگیزی با پیروزی انقلاب اسلامي ایران در ... خود
مي‌دیدند، سؤال‌های زیادی درباره ارتباط انقلاب اسلامي ایران به عنوان یکی از آخرین ...
بررسی اجمالی نظریه اصالت ساختار و اصالت کارگزار ..... با این همه، نظام استبدادی
مصر فعالیت آنها را غیر قانونی اعلام و اعضایشان را دستگیر و زندانی مي‌کرد.

مقالات و مصاحبه ها - Enghelab Eslami

دماوند: ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور اسلامی ایران، درباره نطق اخیر دونالد
ترامپ رئیس جمهور ... آقای اکبر لاجوردیان کفته است: پیش از این، شورای انقلاب چند
نفر را به نام «ناظرین بر کارهای .... یکی از عوامل ادامه استبداد، عام نبودن دفاع از
قربانیان سرکوب است. .... بررسی احتمال برکناری حسن روحانی، مصاحبه آقای بنی
صدر با.

انقلاب اسلامي و نقش تاريخ¬ساز امام خميني(ره) در توليد قدرت نرم

این مقاله ابعاد مختلف جوشش قدرت نرم را از دیدگاه امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار داده
است. ... انقلاب اسلامي در بستر و شرايطي از تاريخ بشري اتفاق افتاد كه فردهالیدی[2
] از آن به معمايي متناقص و ميشل .... نكاتي درباره قدرت نرم ..... در واقع در پرتو بیداری
و آگاهی ملت ایران نسبت به سیاست های نا مشروع استبداد داخلی و استعمار خارجی بوده
...

تحقیق در مورد مته كاري ب قوكاري

پاورپوینت درباره ترمز ABS

نقد شعر Beware Do Not Read This Poem by Ishmael Reed

پاورپوینت جزییات شیشه ها و نماهای اسپایدری

تضمین ها در قرارداد ها - دکتر بهمن معین پور

پاورپوینت روش هاي جستجو در شبکه هاي Peer to peer 29 اسلاید

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان استثنايي دوره راهنمايي را به درس حرفه ‌فرعي علاقه مند نمايم

آشنايي با رشته مهندسي برق (تحقیق)

دانلود فایل گزارش کارآموزی الکترونیک، شرکت مهندسي بهين پژوهش ..

تحقیق در مورد فقر

دانلود گزارشکار کارخانه کیک وکلوچه خدیو پور

پاورپوینت آشنائی با مبانی و اصول اوليه روش تحقيق

تحقیق در مورد زمينه هاي بنيادي مديريت تحول

مقاله درباره ميكروفون

دانلود پاورپوینت درس19 اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند

تحقیق در مورد مدیریت و برنامه ریزی 15 ص

اكراه و اجبار در حقوق

جهت طراحی مجموعه تجاری تفريحی شهرستان بابل 48 ص

پاورپوینت در مورد حسابداری از استهلاک

316B زمان سنجی نحنی زوجی

دانلود پاورپوینت بلوتوث - 25 اسلاید قابل ویرایش

تحقیق در مورد کارگاه تولید یراق

دانلود پاورپوینت توسعه و عدالت آموزشی در برنامه ششم

دانلود تحقیق ابن سينا و اتهام انكار معاد جسماني

دانلود پاورپوینت اردوهای ورزشی

دانلود پاورپوینت خدمات متقابل اسلام و ایران

تحقیق درمورد plc

جزوه ریخته گری فلزات دانشگاه آزاد کرج

تحقیق درباره خاتميّت پيامبر اسلام

دانلود تحقیق تالاسمی