دانلود رایگان

آموزش پرورش شترمرغ مولد - دانلود رایگاندانلود رایگان ایجاد مزرعه شترمرغ آسان است. سودآور ساختن سرمایه گذاری به ارزیابی چگونگی بازاریابی فرآورده های حاصله از شترمرغ نیاز دارد.

دانلود رایگان آموزش پرورش شترمرغ مولد لینک دانلود " MIMI file " پایین همین صفحه

تعداد صفحات : " 91 "
فرمت فایل : " word "

فهرست مطالب :
صنعت شترمرغ در اسپانیا
آموزش جامع پرورش جوجه شترمرغ
تغذیه در جوجه های شترمرغ
استفاده از سنگریزه در خوراک
ویتامین ها
خوراندن کود
آب آشامیدنی
تغذیه جوجه ها با علوفه
نکاتی در مورد ساخت دان جوجه شترمرغ
روش غذادهی
گردش و چرا
آشنایی با دوره توليدمثل شترمرغ
آموزش نحوه بازاریابی شتر مرغ
بازاريابي
پرنده هاي زنده
تجهيزات کشتار
بازاريابي فرآورده هاي گوشتي
بازاريابي پوست شترمرغ
بازاريابي پر شترمرغ
بازاريابي پوسته تخم شترمرغ
آشنایی با تغذیه شتر مرغ
4 روش پرورش شتر مرغ
صنعت جهاني شترمرغ
روشهاي شروع به كار در پرورش شتر مرغ
زمين
کارگر
آب
مجوز
سودآوری شترمرغ چهار برابر گاو !
شترمرغ بزرگترین پرنده موجود در طبیعت
مزارع پرورش شترمرغ
نکته مهم در مورد شتر مرغ (Ostrich)
آشنایی با روغن شترمرغ
آشنایی با انواع بیماری ها و عفونت های شترمرغ
مراحل گوناگون جهت اخذ مجوز صنعتی پرورش شترمرغ
آموزش نحوه انتخاب و خرید شتر مرغ
همه چیز درباره تخم شتر مرغ
آموزش جوجه کشي شترمرغ
تولید مثل و اهمیت دامی شترمرغ
آموزش چگونگی نگهداری از شترمرغ

بخشی از فایل :
در طول فصل تخمگذاری هر پرنده ماده به طور متوسط 40 تا 60 تخم می گذارد. البته در بعضی از پرندگان (از جمله در كشورمان) اين ركورد به 120 عدد تخم مرغ هم می رسد. به طور متوسط از هر پرنده ماده در سال حداقل 20 عدد جوجه سالم تا زمان كشتار بايستی توليد گردد تا اين فعاليت به صورت اقتصادی ادامه يابد.
توليد مثل پرنده به عوامل زيادی از جمله ژننتيك ، شرايط آب و هوايی، سلامت پرنده و به خصوص جيره مناسب بستگی دارد. استرس از عوامل منفی در تخمگذاری پرنده می باشد. معمولاً برای هر پرنده بالغ حداقل 250 متر مربع در گردشگاه در نظر گرفته می شود كه البته بهتر است فضای متعلقه بيش از اين باشد. فضای مسقف (سايبان) به ازای هر پرنده بالغ در حدود 8 متر مربع و ارتفاع حصار در حدود 2 متر می باشد. در شرايط طبيعی هر پرنده بعد از گذاشتن حدود 18 عدد تخم برروی تخم ها نشسته و جوجه كشی طبيعی انجام می گيرد. در مزارع از ماشين های جوجه كشی استفاده می گردد.
در سال اول تخمگذاری، ميزان تخم گذاری نسبتاً پاببن است ولی در سال های بعد به طور قابل ملاحظه ای افزايش می يابد و در زمان تخمگذاری پرندگان، بايستی آرامش كافی برای پرنده مهيا گردد و ازحضور بازديدكنندگان كاست. هر گونه استرس شامل تغيير جيره، صداهای ناآشنا برای پرنده(پارس سگ، تراكتور، هوايی و ....) حضور بازديدكنندگان، ترس و حتی تغييرات آب وهوايی برروی تخمگذار و باروری تخم ها اثر مستقيم دارد. در زمان فصل استراحت بايستی غذا با فيبربالا، پروتئين و انرژی پايين در اختيار پرنده قرار گيرد و افزايش وزن پرندگان را كنترل نمود . وزن اضافی در فصل توليد اثر منفی در جفتگيری و تخم گذاری دارد. در فصل استراحت بايستی ويتامين و مواد معدنی به اندازه كافی در اختيار پرنده قرار گيرد.

صنعت شترمرغ در اسپانیا
چرخه صنعت شترمرغ در تمام دنيا مشابه بوده است.قيمت پرورش شترمرغ در مرحله جوجه كشي بالاست و وقتي مرحله بازرگاني شروع مي شود، قيمتها به طرز چشمگيري پايين مي آيند.نرخ پرورش در سالهاي 96-1995 ،4000 يورو بود اما وقتي شترمرغ هاي مولد بيشتري به بازار راه يافتند،اين نرخ در سال 2000،به 2000-1500 يورو براي هر شتر مرغ مولد رسيد.اما پس از آن قيمتها به پايين ترين حد خود در سالهاي 2002-2001 رسيد. 300 يورو براي هر شترمرغ مولد ( البته چنانچه به فروش مي رسيدند!)
همچنين قابل ذكر است كه بعضي از فروشندگان در ارايه كالا به كالا محصولات خود،بي مبالاتي كردند با بكار گيري روشهايي مانند " اگر شترمرغ هاي مولد ما را بخريد،در مقابل ما تخم هاي شما را خريداري مي كنيم"اما همه اين روشها ناكام ماندند. اين روش كاملا يك فريبكاري براي بدست آوردن پول بيشتر براي شترمرغ هاي مولد بود. البته نبايد براي خريداران دلسوزي كرد چراكه اغلب نتوانستند منبع مناسبي پيدا كنند همچنين به توصيه هاي قابل اطمينان نيز توجه نكردند. خريداران چيزي را كه مي خواستند باور كنند را قبول مي كردند(اخبار خوب) و به هشدار ها بي توجه بودند(اخبار بد)
در سالهاي 2002-2001 ،توليد كننده هاي متعددي به عرصه بازار گوشت وارد شدند.بسياري از مزرعه داران همچنان روش خود را ادامه دادند و با يكديگر به رقابت پرداختند.محصولات متعددي وارد بازار شد كه باعث بدنامي گوشت شترمرغ مي شد.همچنين سفارشها وقتي آماده مي شدند كه مزرعه داران نمي توانستند آنها را تامين كنند.ثبات وكيفيت محصول وخدمات رساني نيز بسيار ضعيف بود.
گروه هاي محلي بطور طبيعي در قالب تعاوني ها شكل گرفتند كه هيچ كدام كاري از پيش نبردند و مزرعه داران را به سمت ناهماهنگي،دلزدگي و ورشكستگي پيش بردند. مزرعه داران از تعاوني ها ،انتظار درآمد بالا داشتند و به يك يا دو نفر براي اداره آنها اعتماد كردند و تعاوني ها .مزرعه داران را بر اساس درآمد هاي غير واقعي، مجاب كردند.همچنان كه مزرعه داران نيز به وظايف خود عمل نكردند.اين تعاوني ها بسيار غير حرفه اي اداره مي شدند و با نادبده گرفتن تصويري كلي از شترمرغ،ترجيح دادند به جاي همكاري براي سود بيشتر، با يكديگر رقابت كنندتوليد كنندگان فراورده هاي گوشتي از اين موقعيت استفاده كردندو شترمرغ ها را براي ذبح، بسيار ارزان خريداري كردند.كساني كه از اين موقعيت نجات يافتند،.آنهايي بودند كه محصولات خود را در حجمي بالا توليد كردند.در سال 2003،تغييراتي ناگهاني باعث شد كه مزرعه داران بتوانند شترمرغ هايشان را عموما با قيمت پايين 150-100 يورو براي هر شترمرغ بفروشند.در ابتداي سال 2004،شترمرغ قابل ذبحي به دليل افزايش تقاضاي گوشت موجود نبود و با كمبود شترمرغ مواجه شدند.توليدكنندگان فراورده هاي گوشتي،در صدد مجاب كردن مزرعه داران براي پرورش انحصاري شترمرغ براي آنها و پيشنهاد قرارداد هستند.تعداد بسيار كمي از مزرعه داران در اين زمينه پايبند مي مانند .آنها شترمرغ هايشان را بدون توجه به قراردادي كه امضا كرده اند،به كسي كه پول بيشتري بپردازد ،مي فروشند و اين عمل باعث عدم توانايي توليدكننده براي برنامه ريزي مي شود؛چراكه براي جمع آوري مثلا 30 شترمرغ به مزرعه اي مي روند ،اما مزرعه شترمرغي ندارد ،در حاليكه توليدكننده بايد براي مشتري گوشت فراهم كند و در غير اين صورت آنها را از دست خواهد داد.همه آنها سعي در خريد شترمرغ دارند و برايشان اهميتي ندارد كه آن مزرعه ممكن است فروش شترمرغ هايش را با ديگران قرارداد بسته باشد و اين امر،يك وضعيت پيچيده و درهم ريخته را به وجود مي آورد.
قيمت شترمرغ هاي مناسب ذبخ در اسپانيا بطور كلي براي هر پرنده،200-180 يورو است كه پيش بيني مي شود در همين قيمت تا آينده اي نزديك ثابت بماند.
در دوره هاي كوتاه مدت،مزرعه داران درآمد مناسبي كسب مي كنند،اما در درازمدت عدم توجه به قراردادهايشان،برايشان گران تمام مي شود.تمام صنعت شترمرغ در اسپانيا و تقريبا در تمام كشورها بسيارغير حرفه اي و نا مطمئن است.مزرعه داران دراين مورد بسيار نسنجيده عمل مي كنند.آنها قيمت جوجه و شترمرغ آماده ذبح را نمي دانند و در آمد خود را بر اساس پرنده هايي كه وجود ندارند ،برآورد مي كنند.تغذيه جدي گرفته نمي شود و به نظر مي رسد كه تمهيدي براي پايين آوردن هزينه هاست.
توليد كننده ها نتوانسته اند كه مزرعه داران را تشويق كنند كه محصولاتشان منحصر به گوشت نباشد و پوست نيز توليد كنند لذا تخمين مقدار اين محصول ممكن نيست و البته نه مزرعه دار و نه توليد كننده،هيچ كدام به اين موضوع اهميت نمي دهند.
خريداران عمده گوشت بسيار حريص بوده و قيمت گوشت را بر حسب كيلوگرم محاسبه مي كنند اما در مورد خريداران كوچكتر،خطر عدم پرداخت مبلغ گوشت خريداري شده وجود دارد.
بيشتر محصولات گوشتي مشاهده شده،بسته بندي و ظاهر مناسبي ندارند.آنهايي كه بسته بندي مناسبي دارند،در بعضي موارد،كيفيت پاييني دارند.
تجارت گوشت شترمرغ در اسپانيا در دو سال گذشته،توسعه چشم گيري پيدا كرده است .اگرچه كه بايد در زمينه راه يابي به سوپرماركت ها اين پيشرفت حاصل مي شد.به طور كلي تقاضا براي گوشت شترمرغ در اسپانيا بيشتر شده و توزيع كننده هاي زنجيره اي زيادي مانند MAKRO،El Corte de Ingles و Euroski در اين امر فعاليت دارند.اما گوشت شترمرغ در قصابي ها و يا در ليست غذاي رستوران ها ديده نمي شود .بيشتر گوشت توليدي در اسپانيا ،به فرانسه و آلمان صادر و به قيمت كمي فروخته مي شود .
با اين وصف،مزرعه داران در بهترين موقعيت قرار دارند. آنها مي توانند بسيار مطمئن تر برنامه ريزي كنندو هر پرنده آماده ذبح خود را به توليد كننده انتخابي خود با قيمت 200-180 يورو بفروشند.


آموزش جامع پرورش جوجه شترمرغ
انباشتگی اجسام خارجی از قبيل سنگ، چوب و ساقه در پيش معده و سنگدان از ديگر عوامل مرگ و مير جوجه ها تا سن چهارماهگی می باشد. هرگونه استرس از قبيل بالانس نبودن جيره (از نظر موادغذايی ، مواد معدنی وويتامينه و غيره) نيز بيماری و عدم آرامش و سلامت پرنده می تواند به اين مسأله منجر گردد. بنابراين حتی الامكان سعی شود محيط پرورش جوجه ها عاری از هرگونه اجسام خارجی باشد. واكسيناسيون جوجه ها عليه بيماری نيوكاسل در كشورمان الزامی است. تلفات ناشی از اين بيماری توسط بعضی از مزارع در ايران گزارش شده است. جوجه ها به بيماری آنتروتوكسمی نيز حساس هستند. واكسيناسيون جوجه عليه اين بيماری توصيه می گردد. اين بيماری غيرواگير بوده و عامل اصلی آن استرس است. (تغييرات جيره حمل و نقل، ترس، تراكم جوجه هاو....) جوجه ها به سرعت رشد كرده و درسن يك ماهگی در حدود 3 تا 6 كيلوگرم وزن دارند. با افزايش سن جوجه ها بايستی فضای بيشتری در اختيار آنان قرار داد. گردشگاه جوجه ها بايستی دارای سايبان بوده و خاك بهترين انتخاب به عنوان بستر می باشد. بستر فضای مسقف بهتر است از جنس بتن باشد تا به راحتی بتوان آن را شست وشو داد و ضدعفونی كرد. در بعضی از مزارع از سيستم حرارت زيرزمينی به عنوان منبع حرارت استفاده می نمايند.
اين مسأله باعث گرمی بستر و آرامش پرنده و نيز كاهش تلفات ناشی از عفونت كيسه زرده خواهد شد. در سن سه ماهگی جوجه ها وزنی بين 20 تا 30 كيلوگرم خواهند داشت. بعداز سن 3 ماهگی جوجه ها نسبتاً مقاوم بوده و تلفات كاهش می يابد. بعداز سن 3 ماهگی بيشتر تلفات ناشی از مسائل فيزيكی است. از سن سه ماهگی تا پايان يكسالگی (زمان كشتار) جوجه ها در فضاهای محصور نگهداری می شوند. معمولاً به ازاء هر پرنده، حداقل 50 متر مربع فضای گردشگاه در اختيار قرار می گيرد. فضای سايبان برای هرپرنده نيز 5 متر مربع است. بنابراين بعداز سن سه ماهگی پرندگان نياز به سالن های بسته نخواهند داشت. بعداز سن سه ماهگی پرندگان به سرما و گرما بسيار مقاوم هستند. پرندگانی كه به عنوان مولد انتخاب می شوند بعداز سن يكسالگی از جيره های نگهداری استفاده می نمايند.


صنعت شترمرغ


تغذیه شتر مرغ


مزارع پرورش شترمرغ


آموزش جوجه‌کشی شترمرغ


تولید مثل و اهمیت دامی شترمرغ


آموزش چگونگی نگهداری از شترمرغ


روغ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرورش شترمرغ | آموزش پرورش شترمرغ

آموزش پرورش شترمرغ مولد. تاريخ : سه شنبه پنجم آذر ۱۳۹۲ | 13:56 | نويسنده : شترمرغ
پرورش. پرورش شترمرغ مولد. شتر مرغ در سن 2 تا 3 سالگی به بلوغ جنسی می رسد ...

آموزش پرورش شترمرغ و چگونگی شروع به کار - آپارات

10 دسامبر 2014 ... پیمان در این فیلم که از یک مزرعه پرورش شترمرغ تهیه شده است، توسط کارشناس به
جنبه هایی که برای شروع پرورش شترمرغ باید در نظر گرفت ...

آموزش و پرورش شتر مرغ

تنها اقليمي كه براي پرورش شترمرغ توصيه نمي شود ( علي رغم آنكه در اين اقليم نيز
توليد .... از سن 18 ماهگي بايد به شترمرغ ها جيره مولد داده شود كه بايد داراي انرژي و ...

آموزش پرورش شترمرغ مولد - دستگاه جوجه کشی

در طول فصل تخمگذاری هر پرنده ماده به طور متوسط 40 تا 60 تخم می گذارد. البته در
بعضی از پرندگان (از جمله در كشورمان) اين ركورد به 120 عدد تخم مرغ هم می رسد.

آموزش پرورش شترمرغ مولد(خانواده یا تخمگذار)

7 جولای 2015 ... آموزش پرورش شترمرغ مولد(خانواده یا تخمگذار). در طول فصل تخمگذاری هر پرنده ماده به
طور متوسط 40 تا 60 تخم می گذارد. البته در بعضی از پرندگان (از ...

آموزش پرورش شترمرغ مولد - انجمن متخصصان کشاورزی بساک

19 فوریه 2017 ... آموزش پرورش شترمرغ مولد. در طول فصل تخمگذاری هر پرنده ماده به طور متوسط 40 تا 60
تخم می گذارد. البته در بعضی از پرندگان (از جمله در كشورمان) اين ...

قبل از اجرای یک طرح شتر مرغ یا مزرعه آن حتما بخوانید - پرورش شتر مرغ

برای راه اندازی مزرعه شتر مرغ به زمین , نیروی کار, آب مجوز ونقدینگی نیاز دارید. قبل
از آغاز چنین .... برخی از مزرعه داران , مولد پرورش داده وتخم های آن ها را می فروشند واین
منبع در آمد آن هاست. 3- تجهیزات .... جزوه آموزشی پرورش شتر مرغ در 405 صفحه [2753]

شرکت مهندسی آتی نگرمهر - کارگاه پرورش شترمرغ مولد

علاقمندانی که دوره شترمرغ پرواری را گذرانیده اند و یا در حال حاضر پرورش دهنده
شترمرغ می باشند می توانند در کارگاه پرورش شترمرغ مولد آتی نگر شرکت نمایند و از
...

توصیه های کاربردی جهت آغاز فعالیت پرورش شترمرغ-ITPNews

بخش اول - منابع تولید احداث مزرعه شترمرغ برای هر کسی پر ماجراست. برای راه اندازی
مزرعه ... برخی از مزرعه داران، مولد پرورش داده و تخمهای آنها را می فروشند. این منبع درآمد
آنها .... این مانع را با آموزش و تهیه دستورالعمل پخت از بین ببرید. یکی از بهترین ...

آموزش کامل پرورش شترمرغ + اصول نگهداری + ویدیو - جدیدترین ها در ...

آموزش پرورش شترمرغ, اصول نگهداری پرورش شترمرغ, پرورش شترمرغ, ... از سن 18
ماهگی باید به شترمرغ ها جیره مولد داده شود که باید دارای انرژی و پروتئین سطح بالا ...

اصول پرورش شتر مرغ - پرتال مديريت جهاد كشاورزی شهرستان خوانسار

اﻳﺮان ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﺳﺎزﮔﺎر. اﺳﺖ .... ﻣﻮﻟﺪ. 5/1. ) ﺳﺎﻟﻪ. ﺗﺎ
دو ﺳﺎل ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺳﻮﻣﻴﻦ روش ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣ. ﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ.

etarh.com راهنمای جامع پرورش شترمرغ

پرورش شترمرغ به عنوان منبع جديد توليد پروتئين و پوست توسط كشورهاي توسعه
يافته، ... هزينه خوراك شتر مرغ يك ششم هزينه خوراك گاو حداقل 15 برابر گاو بازدهي
گوشتي است. ... مساحت مسقف جهت نگهداری و پرورش هر قطعه شتر مرغ مولد : 6 متر مربع

راه های شروع بکار در پرورش شترمرغ-ITPNews

26 نوامبر 2016 ... جوجه های یک روزه خریداری کرده و تا رسیدن به مرحله مولد آنها را پرورش دهید. این روش،
روش ... راهنمایی و توصیه های کاربردی جهت آغاز فعالیت پرورش شترمرغ بخش اول: ....
این مانع را با آموزش و تهیه دستورالعمل پخت از بین ببرید. یکی از ...

آموزش پرورش شترمرغ مولد - رز بلاگ

8 ژوئن 2016 ... About 138000 results(0.77 seconds) Search Results پرورش شترمرغ | آموزش
پرورش شترمرغ ostrich9.blogfa.com/ Translate this page آموزش ...

آموزش پرورش شترمرغ مولد - رز بلاگ

12 آگوست 2016 ... پرورش شترمرغ | آموزش پرورش شترمرغostrich9.blogfa.com/Translate this
pageپرورش شترمرغ | آموزش پرورش شترمرغ - وبلاگ تخصصی آموزش ...

هزینه پرورش شترمرغ :: پرورش شترمرغ

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «هزینه پرورش شترمرغ» ثبت شده است - شترمرغ, آموزش
پرورش ... آموزش پرورش شتر مرغ در منزل, پروش شترمرغ در خانه, جوکه شترمرغ, نحوه
جوجه ... با خرید تخم شترمرغ جوجه یا مولد می توان شروع به کار کرد، تخم ها را خریده و
جوجه ها ...

شرکت شترمرغ داران نخعی - آموزش پرورش شترمرغ مولد

آموزش پرورش شترمرغ مولد. پنجشنبه 22 آبان 1393 :: نویسنده : عباس نخعی. در طول
فصل تخمگذاری هر پرنده ماده به طور متوسط 40 تا 60 تخم می گذارد. البته در بعضی از
...

از سرمایه یک میلیون تومانی تا احداث مزرعه پرورش شترمرغ - خبرگزاری ...

2 ژانويه 2016 ... پرورش شترمرغ در ايران نيز مدتي است كه جدي تر از گذشته دنبال مي شود. .... که
پرورش شتر مرغ به طور اصولی صورت گیرد می‌توان از یک شترمرغ مولد ...

فارس گزارش می‌دهد پرورش شترمرغ صنعتی با سوددهی بالا در ...

7 جولای 2014 ... صنعت پرورش شترمرغ در خراسان جنوبی با توجه به شرایط مناسب با سوددهی ... با 16
قطعه شترمرغ مولد و 80 قطعه جوجه شتر‌مرغ در این واحد پرورشی آغاز کردم. ... جنوبی
افزود: صنعت پرورش شترمرغ در کشور نوپا است و نیاز به آموزش ...

شترمرغ - پرورش شترمرغ

استاندارد آموزشي ( پرورش شترمرغ ) بصورت PDF ... سومين روش خريد پرندگان مولد
بالغ می‌باشد که اين امر مستلزم صرف هزينه اوليه بالايي خواهد بود اما به توليد کننده ...

آموزش پرورش شترمرغ - پرورش شترمرغ - ایران تجارت

آموزشی پرورش شتر مرغ مجموعه کامل آموزش پرورش شترمروغن شتر مرغ پرورش ... مزرعه
پرورش شترمرغفروش مزرعه به مساعت 6 هزار متر کاملا مجهز با 42 عدد مولد رکورد دار ...

پرورش شترمرغ - istgah.com

... فروش جوجه شترمرغ چند ماهه -خرید و فروش شتر مرغ مولد - بهترین خریدار شترمرغ
زنده - فروش گوشت شترمرغ به صورت ... آموزش پرورش بلدرچین ، کبک ، مرغ ، شترمر.

ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ - PDF Archive

7 سپتامبر 2016 ... وﻧﺘﻴﺠﺘﺎً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﮔﺮدﻳﺪ ... در اﻳﺮان ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ از ﺳﺎل. 79 ..... ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ. ، ﺛﺒﺖ.
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺑﺎرور و ﻏﻴﺮ ﺑﺎرور، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي. و .. .. ﻣﻌﻤﻮﻻً.

دسته‌بندی آموزش پرورش شترمرغ مولد - آموزش جامع و کامل پرورش شتر مرغ

10 جولای 2016 ... شتر مرغ در سن 2 تا 3 سالگی به بلوغ جنسی می رسد و تا مدت زیادی بارور باقی می
ماند. پرنده نر در زمان بلوغ به رنگ سیاه با پرو بال سفید رنگ و ...

درآمد سالیانه 70 میلیون تومانی از پرورش شترمرغ - کیهان

3 نوامبر 2015 ... وی ادامه می‌دهد: پس از آنکه وام را دریافت کردم اقدام به خرید شترمرغ مولد کردم. یکی از
دلایلم برای گرایش به پرورش شترمرغ سازگاری با محیط بود؛ تنها ...

آموزش پرورش شترمرغ مولد

پرورش شترمرغ | آموزش پرورش شترمرغ - سودآوری شترمرغ چهار برابر گاو ! ... پرورش
شترمرغ | آموزش پرورش شترمرغ - روشهاي شروع به كار در پرورش شتر مرغ - وبلاگ ...

صفحه اصلی | مزرعه پرورش شترمرغ همت

مزرعه پرورش شترمرغ همت|بزرگ ترین مزرعه پرورش شترمرغ شرق کشور.

اصول پرورش شترمرغ - مراحل آموزشی

در دوره آموزشی اصول پرورش شتر مرغ که بصورت کاملا غیرحضوری و با متدهای ... الف –
ظوابط فنی بهداشتی واحد های پرورش شتر مرغ مولد و پرواری (تاسیس و بهره برداری).

آموزش پرورش شترمرغ

آیا میدانید پرورش شترمرغ یک شغل پرسود همراه با تسهیلات بانکی مناسب است ؟ ...
مزرعه پرورش طيور تا شعاع 500 متری از ساختمان جوجه‌کشی و در ارتباط با گله‌های مولد
...

پرورش شترمرغ | آموزش مجازی | مدرک معتبر - بنیاد آموزش مجازی ایرانیان

پرورش شترمرغ، مدرک معتبر پرورش شترمرغ,آموزش مجازی ایرانیان مرکز آموزش مجازی
و مدرک ... کار شترمرغ را می‌توان از نتفه تا مرحله شترمرغ بالغ یا مولد شروع کرد.

دانلود کتاب تغذیه و پرورش شترمرغ مولد - مزرعه نو

در این کتاب سعی گردیده است، اصول نگهداری، پرورش و تغذیه شترمرغ های مولد از
مرحله رشد تا زمان بلوغ، ... دانلود فیلم آموزش پرورش و تکثیر شترمرغ در ایران Image
.

پرورش شترمرغ

روشهاي شروع به كار در پرورش شتر مرغبا خريد تخم ،• جوجه يا مولد مي توان شروع به
كار ... برچسب‌ها: پرورش شترمرغ, شترمرغ, پرورش جوجه شترمرغ, مزرعه شترمرغ, خرید
...

جوجه کشی » سود آوری شتر مرغ

رویان گستر، مرجع تحقیقات و آموزش جوجه کشی … ... پرورش شترمرغ از سال ۱۸۶۰ در
کشور آفریقای جنوبی به صورت جدی آغاز گردید و سپس در سایر نقاط .... برای اینکه
بخوام ۱ فضای بسته برای پرورش۳ قطعه شتر مرغ مولد(۱نرو۲ماده)بزنم با تجهیزات ...

راهنمای پرورش شتر مرغ - آموزش پرورش شترمرغ و چگونگی شروع به ...

دانلود رایگان کتاب آموزش پرورش شتر مرغ - دانلود جدید و رایگانپرورش شترمرغ ...
شروع به كار در پرورش شتر مرغبا خريد تخم ،• جوجه يا مولد مي توان شروع به كار .

آموزش پرورش شترمرغ فرصتی برای سرمایه گذاری - شیپور

13 مارس 2017 ... آموزش پرورش شترمرغ فرصتی برای سرمایه گذاری ... روشهای شروع به کار در پرورش
شترمرغ ... قیمت مولد شترمرغ : بین 850000 تا 1200000 تومان

مجموعه آموزش پرورش شتر مرغ - تخم نطفه دار

مقاله آموزشی وپرورش وبیماری های شترمرغ ومقاله آموزش پرورش شتر مرغ. ... پرندگاني
كه به عنوان مولد انتخاب مي شوند بعداز سن يكسالگي از جيره هاي نگهداري استفاده مي ...

راهنمای پرورش شترمرغ - ای دام | آموزش دامپروری

2 فوریه 2017 ... فایل آموزشی راهنمای پرورش شترمرغ با اطلاعاتی کامل و کاربردی برای انان که علاقه
ورود به عرصه پرورش شترمرغ را دارند و به ... پرورش شترمرغ مولد

خرید مجموعه کامل آموزش پرورش شترمرغ - خرید vpn,خرید کریو, خرید وی ...

6 آوريل 2017 ... مطالب اخیر مجموعه آموزشی پرورش طیور مرغ بوقلمون کبک و شترمرغ اورجینال فروش
بلدرچین. ماشین ساخت مولد برق خودشارژ ماشین جوجه کشی بسازیم ...

خبرگزاری تسنیم - شترمرغ‌ها پولساز شدند؛ کشف یک "تولید" با سود ...

3 نوامبر 2015 ... وی ادامه می‌دهد: پس از آنکه وام را دریافت کردم اقدام به خرید شترمرغ مولد کردم . یکی از
دلایلم برای گرایش به پرورش شترمرغ سازگاری با محیط بود؛ تنها ...

خرید آموزش پرورش شترمرغ - شاپ پرشیا

خرید آموزش پرورش شترمرغ بصورت کامل و به زبان فارسی. ... شامل بیش از 200 دقیقه
فیلم آموزشی پرورش شترمرغ فارسی (کاملا فارسی) ... +پرورش شترمرغ مولد.

مقاله پرورش شترمرغ - آموزش مجازی پارس

مقاله ای که مطالعه کردید در مورد دوره آموزشی پرورش شترمرغ بود که توسط مرکز ... شده
از شش ماه ( در صورت خرید پرندگان پیش مولد ۵/۱ ساله ) تا دو سال متغیر خواهد بود.

ویدانما : شبکه اجتماعی چند رسانه ای - آموزش پرورش شترمرغ و چگونگی ...

11 Nov 2016

ظرفيت هاي استان کرمانشاه در "پرورش شتر مرغ" - باشگاه خبرنگاران

16 ا کتبر 2013 ... علي اشرف منصوري افزود: در استان کرمانشاه امسال بيش از هزار قطعه شترمرغ در چهار
واحد پرورش شترمرغ مولد، پرواري و مولد توامان در شهرستانهاي صحنه، ...

کانال تلگرام آموزش پرورش مرغ و بلدرچین و بوقلمون - مشاوره پرورش مرغ ...

در این فضا حدود 1200 قطعه بلدرجین تخمگذار میتونید در قفس پرورش بدید.پیشنهاد
ما بلدرچین مولد 30 روزه هست. میزان دان مصرفی هر قطعه بلدرچین تخمگذار بالغ روزی ...

راهنمای پرورش شتر مرغ

ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ. ﻣﺮغ. وﻳﮋه ﻃﺮح. ﺑﺴﻴﺞ ﻫ. ﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻛﺸﺎورز. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤ. ﻘ. ﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي.
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. ﻋﻠﻮم داﻣﻲ ﻛﺸﻮر .... ﭘﺮورش ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ اﻣـﻮر ﺗﻮﻟﻴـﺪات داﻣـﻲ وزارت ﺟﻬـﺎد ﻛـﺸﺎورزي
و آﻗـﺎي ﻣﻬﻨـﺪس. ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﻧـﺼﻴﺮي. رﺋـﻴﺲ اداره ﻃﻴـﻮر ...... -6. -1. -4. ﻣﺰارع ﺗﻮام. (. ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻠﻪ
ﭘﺮواري. ).

مزرعه پرورش شترغ مرغ

پرورش شترمرغ مولد وتولید تخم و جوجه مرغوب"فروش جوخه مرغوب و با کیفیت در
سنین مختلف" اموزش متقاضیان مبتدی جهت پرورش موفق"ارایه جیره رایگان به مزارع
تحت ...

شترمرغ حیوانی کم‌توقع و سودده/برای ایجاد اشتغال به روستای خود آمده‌ام ...

11 آگوست 2016 ... پرورش شترمرغ به دو صورت پرواری و مولد است که جوانانی که به دنبال این کار هستند
بهتر است کار را از پرورش پرواری آغاز کرده، برای این کار یک ...

موسسه اطلاعات مرغداری - پاگرفتن صنعت پرورش شترمرغ در گيلان

رضا طلایی نخستین صادرکننده شترمرغ کشور که 2 مزرعه پرورش شترمرغ مولد و ...
مجدد مجوز پرورش، ترویج ، آموزش وپرداخت تسهیلات آسان به متقاضیان، راهکاری مناسب
...

پرورش شتر مرغ در خراسان جنوبی اقتصادی است - سرمایه دار

بیرجند- ایرنا- پرورش شتر مرغ، حرفه ای مناسب برای آب و هوای گرم و خشک خراسان ...
جوجه های مولد به آنها و آموزش رایگان توانسته برای 50 تا 100 جوان جویای کار منطقه به ...

دستورالعمل و ضوابط فنی بهداشتی واحدهای پرورش و نگهداری شتر مرغ ...

3 نوامبر 2016 ... فروش تخم نطفه دار بوقلمون مرغ مرندی قرقاول اردک و غاز اموزش ساخت دستگاه جوجه ...
الف – ظوابط فنی بهداشتی واحد های پرورش شتر مرغ مولد و پرواری.

نحوه آغاز یک پروژه پرورش شترمرغ - وبلاگ دانشجوی زراعت

هم اکنون به جرات می توان گفت که تمامی نقاط ایران جهت پرورش شترمرغ ..... خریداری
شده از شش ماه ( در صورت خرید پرندگان پیش مولد 5/1 ساله ) تا دو سال متغیر خواهد بود.

کارگاه آشنایی با پرورش شترمرغ - خبر و مطلب ها ArticleHa

کارگاه آشنایی با پرورش شترمرغ نخستین کارگاه آموزشی پرورش کپور ماهیان در
ریگان. شرکت مهندسی آتی نگرمهر کارگاه پرورش شترمرغ مولد. آشنایی با صنعت ...

پروار بندي جوجه شترمرغ – شرکت ایراکن

10 مارس 2015 ... هزینه غذا ۶۰% تا ۷۰ % کل هزینه پرورش شترمرغ را تشکیل می دهد بنابراین درک ...
یک مولد آرام و اهلی که تجربه جوجه‌کشی به همراه جثه ای بزرگ دارد اگر ...

ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح ﭘﺮورش ﺷﺘﺮﻣﺮغ در ﮐﺸﻮر

ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ، ﭘﺮورش و ﺗﺠﺎرت ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﺮان، ... ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واردات ﺟﻮﺟﻪ و ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاری آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
دام ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮ .... اﺻﻼح ﻧﮋاد دام ﺳﻨﮕﯿﻦ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ، آﻣﻮزش، ﺗﺮوﯾﺞ و ﻓﻦ آوری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ.

دانلود فیلم آموزش پرورش شترمرغ | اخبار و خبر های جدید 96

20 آوريل 2017 ... فرمول جیره شترمرغ مولد در حال تولید. دانلود فیلم پرورش شترمرغپرورش
بلدرچین و مرغ – دانلود فیلم پرورش. دانلود فیلم پرورش شترمرغ

ایرنا - به ازای پرورش هر 10 قطعه شترمرغ یک شغل ایجاد می شود

24 سپتامبر 2014 ... همدان- ایرنا- 'به ازای پرورش هر 10 قطعه شترمرغ یک شغل ایجاد می شود' عنوان ... رزن واقع
است که در حال حاضر 55 قطعه شترمرغ مولد و 200 قطعه شترمرغ پروار دارد. ... او با بیان
اینکه کلاسهای آموزشی نحوه پرورش شترمرغ برای افراد متقاضی ...

پرورش شترمرغ در یزد؛ صنعتی درآمدزا اما نوپا و ناشناخته/با بحران آب ...

20 دسامبر 2015 ... این پرورش‌دهنده شتر مرغ که اکنون یکی از پرورش‌دهندگان برتر و مطرح در ... پرورش
شتر مرغ به طور اصولی صورت گیرد می‌توان از یک شترمرغ مولد در ...

پرورش شتر مرغ - اخبار - بلاگ خوان

آموزش پرورش شترمرغ مولد · آموزش پرورش جوجه شترمرغ · تولید مثل شترمرغ ·
شتر مرغ تصاویر برای پرورش شتر مرغ {"cb":6,"cr":3,"id":"nKzup3iSUataMM:" ...

ظرفیت های خوزستان در پرورش شترمرغ - دستچین

7 نوامبر 2012 ... ابوالفتحی می افزاید: سالانه حدود 5 هزار جوجه شترمرغ و بیش از 140 شتر مرغ مولد
تولید می شود که از این میزان شترمرغ سالانه بیش از 5 تن گوشت ...

مفاخر نایین: کلاس آموزشی پرورش شترمرغ با حضور بیش از 60 نفر از ...

23 فوریه 2015 ... مدیر جهاد کشاورزی نایین گفت: برگزاری دوره آموزشی پرورش شترمرغ با ... شهرستان
نایین یک واحد پرورش شتر مرغ مولد باظرفیت 100 قطعه فعال ...

سیستم متمرکز و غیر متمرکز پرورش شترمرغ - پرورش شتر مرغ ...

سیستم متمرکز و غیر متمرکز پرورش شترمرغ - پرورش شتر مرغ - آموزش پرورش ...
علاوه بر این کنترل پرندگان مولد و جمع اوری تخم ها مشکلات بزرگی محسوب میشوند.

مزرعه شتر مرغ مولد در بجنورد - خبرگزاری صدا و سیما

16 ژانويه 2017 ... در این مزرعه 50 شتر مرغ مولد نگهداری می شود که در دوره اول 900 تخم تولید کرده اند.

کرمان، استانی مستعد در پرورش شترمرغ

استان کرمان يکي از مناطق مستعد و مناسب براي پرورش شترمرغ در کشور به شمار مي
... بیشترین پرورش شتر مرغ مولد و راین و بم بیشترین پرورش شترمرغ پرواری را
... از شاخص هاي اصلي در اين زمينه، آموزش دام پروران و ارائه تسهيلات مناسب به آنان است
.

پرورش شترمرغ در کرمانشاه - جدیدترین اخبار 96 | 2017

5 روز پیش ... پذیرش گواهینامه های آموزشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی در … ... شترمرغ در چهار واحد
پرورش شترمرغ مولد، پرواري و مولد توامان در شهرستانهاي صحنه، …

آموزش کلی و اجمالی پرورش شترمرغ - فروش جوجه بوقلمون

تنها اقلیمی که برای پرورش شترمرغ توصیه نمی شود ( علی رغم آنکه در این اقلیم نیز
تولید .... از سن 18 ماهگی باید به شترمرغ ها جیره مولد داده شود که باید دارای انرژی و ...

800 قطعه جوجه شترمرغ از گیلانغرب روانه بازار مصرف داخلی و خارجی شد

4 دسامبر 2011 ... مدیر جهاد كشاورزی گیلانغرب گفت: 800 قطعه جوجه مولد و پرواری شترمرغ در دومین
مرحله تولید بزرگترین طرح پرورش شترمرغ مولد و پرواری ...

دانلود آموزش جامع پرورش شترمرغ - خیز بلاگ

1 روز پیش ... اختصاصی از هایدی دانلود آموزش جامع پرورش شترمرغ دانلود با لینک مستقیم و پر ...
الف – ظوابط فنی بهداشتی واحد های پرورش شتر مرغ مولد و پرواری.

وجود چهار واحد پرورش شترمرغ با ظرفیت سالانه 141 قطعه مولد در ... - جماران

24 آوريل 2017 ... خالد جعفری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: یک واحد پرورش
شترمرغ نیز در شهرستان سقز به ظرفیت 35 قطعه دارای پروانه تاسیس ...

کارگاه آموزشی بهداشت و پرورش شترمرغ | آژند دام

4 آوريل 2017 ... کارگاه آموزشی بهداشت و پرورش شترمرغ در اردیبهشت ماه 96 در مشهد برگزار ... توجیه
اقتصادی مزرعه پرواربندی و مولد و مقادیر موردنیاز سرمایه‌گذاری با ...

آموزش پرورش شترمرغ مولد - تبلیغات - به

آموزش پرورش شترمرغ مولد. این مطلب تا کنون 228 بار بازدید شده است. ارسال شده در
تاریخ جمعه 19 تير 1394. منبع. برچسب ها : ,. آموزش پرورش شترمرغ مولد ...

سودآوری پرورش بلدرچین - پرورش بلدرچین | آموزش پرورش بلدرچین

این آموزش توسط بسیاری از افراد موفق در زمینه پرورش بلدرچین استفاده شده ... مربوط
به احداث یک واحد پرورش و تولید بلدرچین با لحاظ فارم مولد، گوشتی، جوجه کشی، ...

دستگاه جوجه کشی شتر مرغ

دستگاه جوجه کشی شترمرغی : ماشین جوجه کشی شتر مرغی مجهز به سیستم سخنگویی
میباشد که در تمامی مراحل راهنمای شما خواهد بود و آموزش های لازم را به شما خواهد داد حتی ...

پرورش شترمرغ برای صنعت کشور مفید است/به دلیل نبود سرمایه ...

15 آوريل 2015 ... پرورش دهنده شتر مرغ زمان رسیدن به هدف گذاری خود در مولد شدن شتر مرغ ها را ...
متاسفانه برای ورود به این کار از هیچ کجا حمایت نشدم و آموزش های لازم را از ...

گفت‌وگو با یک پرورش دهنده شترمرغ در جویبار - خبر شمال

22 جولای 2014 ... هم در بخش پرورش شترمرغ مولد که شتر مرغ بالغ است، هم شترمرغ پرواری که از پوست
و گوشت و تخم آن استفاده می شود و هم فروش جوجه های یک روزه ...

نکات مهم در پرورش بلدرچین - دستگاه جوجه کشی

در پرورش بلدرچین سعی کنید گله های مولد را درون قفس های استاندارد و درجه یک
نگهداری کنید تا تخم های تولید شده کمتر در معرض آلودگی قرار گیرند.

شتر مرغ مولد - طیور ایرانیان برتر

خرید و فروش انواع شتر مرغ مولد. نوع : شترمرغ سن : دو سال به بالا نزاد : گردن آبی
قیمت : استعلام بگیرید. کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طیور ایرانیان برتر می
...

دستورالعمل اجرایی و ضوابط واحدهای نگهداری و پرورش شترمرغ | سازمان ...

برگزاری کارگاه آموزشی پرورش زالو طبی; فراخوان استعلام بهای لوله و لوازم
وپیمانکار پروژه آبیاری قطره ای روستای ... دستورالعمل اجرایی و ضوابط واحدهای
نگهداری و پرورش شترمرغ. تاریخ : ۴ خرداد ۱۳۹۴. مساحت های مورد نیاز شترمرغ
shotormorq · 75 مولد.

فیلم آموزشی پرورش و تکثیر شترمرغ در ایران - خرید مجازی

31 مارس 2014 ... در این فیلم آموزشی روش تکثیر و پرورش شترمرغ برای شما بیان شده است. ... کشی
شترمرغ را وارد کشور کرده و در سال ۱۳۷۸ تعداد ۸ قطعه شترمرغ مولد ...

مجتبی ایاز بایگانی - - خانه

ممنوعیت صدور مجوز پرورش شترمرغ مولد و توام در سال ۹۵. Posted by مجتبي ...
برگزاری اولین کارگاه آموزشی پرورش شترمرغ پرواری در استان فارس. Posted by
مجتبي ...

هزینه راه اندازی پرورش شتر مرغ - سایت آهنگ های جدید

2 آوريل 2017 ... نکاتی در مورد راه اندازی مزرعه پرورش شتر مرغ ( بخش … ... راه اندازی پرورش … مجموعه
سی دی های آموزش پرورش شتر مرغ و اخذ وام آموزش پرورش … ..... سومين روش خريد
پرندگان مولد بالغ میباشد که اين امر مستلزم صرف هزينه اوليه …