دانلود رایگان

تحقیق - زیره سبز - دانلود رایگاندانلود رایگان زیرة سبز بعنوان گیاهی ارزشمند از نظر دارویی دارای ویژگیهای است که جایگاه آنرا در الگوی کشت مناطق خاصی از کشورمان تثبیت نموده است.

دانلود رایگان تحقیق - زیره سبز لینک دانلود " MIMI file " پایین همین صفحه

تعداد صفحات : " "
فرمت فایل : " word "

فهرست مطالب :
مقدمه

فصل اول؛ تاريخچه و مبدأ زيره سبز

فصل دوم؛ گياهشناسي زيرة سبز

2-1 تيرة جعفري

2-2 جنس زيرة سبز Cuminum

2-3 زيرة سبز Cuminum Cyminum

فصل سوم؛ زيرة سبز و نيازهاي آن براي رشد و نمو

3-1 محيط رشد زيرة سبز

3-1-1 نيازهاي حرارتي زيرة سبز

3-1-2 نيازهاي رطوبتي زيرة سبز

3-1-3- خاك مناسب براي زيرة سبز

3-1-4 نيازهاي نوري زيرة سبز

3-2 اجزاي عملكرد زيرة سبز

3-2-1 عملكرد دانة زيرة سبز

3-3 مراحل نمو زيرة سبز

3-4 واكنش زيرة سبز به تنشهاي محيطي

3-4-1 اثر تنش كم آبي بر مؤلفه هاي عملكرد بذر، در زيرة سبز

3-4-2 تنش شوري

3-4-3 تنش گرمايي

3-5 زيرة سبز در تناوب

3-6 كوددهي زيرة سبز

فصل چهارم؛ از كاشت تا برداشت زيرة سبز

4-1 تهية بستر بذر

4-2 آماده سازي بذر جهت كاشت

4-3 كاشت بذر زيرة سبز

4-4 تاريخ كاشت زيرة سبز

4-5 برداشت زيرة سبز

4-5-1 عملكرد زيرة سبز

4-6 زمان برداشت و آماده سازي محصول براي بازار

4-7 آب مورد نياز زيرة سبز

4-7-1 اثر آبياري بر اجزاء عملكرد زيرة سبز

4-7-2 وزن هزار دانة زيرة سبز

4-7-3 تعداد چتر در بوتة زيرة سبز

4-7-4 تعداد دانه در چتر زيرة سبز

4-7-5 عملكرد دانه

فصل پنجم؛ بيماريها، آفات و علفهاي هرز زيرة سبز و نحوه كنترل آنها

5-1 بيماريهاي زيرة سبز

5-1-1 بيماري بوته ميري يا پژمردگي زيرة سبز

5-1-1-1 روشهاي مبارزه

5-1-3 بيماري سوختگي زيرة سبز

5-1-4 بيماريهاي ديگر زيرة سبز

5-2 آفات زيرة سبز

5-3 مبارزه با علفهاي هرز زيرة سبز

فصل ششم؛ خواص، مصارف و جنبه هاي اقتصادي زيرة سبز

6-1 خواص و مصارف داروئي زيرة سبز

6-2 مصارف غذايي زيرة سبز

6-3 ساير موارد مصرف زيرة سبز

6-4 اسانس زيرة سبز

6-4-1 تركيبات شيميايي اسانس زيرة سبز

6-4-2 روشهاي استخراج اسانس زيرة سبز

6-5-1 اهميت اقتصادي زيرة سبز

6-5-2 سطح زير كشت، توليد و عملكرد زيرة سبز در ايران

6-5-3 صادرات زيرة سبز

فصل هفتم؛ ژنتيك و اصلاح در زيرة سبز

7-1 ژنتيك زيرة سبز

فصل هشتم؛ منابع مورد استفاده


بخشی از فایل :
مقدمه
انسانها علاوه بر تأمين مواد غذايي بسياري از نيازهاي روزمره زندگي خود را از گياهان تأمين مي كنند. شايد بتوان گفت كه نقش گياهان در تأمين اينگونه نيازهاي جامعة انساني، كمتر از نقش آنها در تأمين محصولات غذايي نيست.
از جملة اين مواد كاغذ، پلاستيك، چسب، داروهاي گياهي و نوشيدني هايي مثل چاي و كاكائوست كه گياهان مختلفي را ما در تهية و توليد اين مواد استفاده مي كنيم.
آنچه كه در انتخاب گياهان زراعي جهت كشت در يك منطقه اهميت دارد سازگاري با عوامل محيطي و با صرفه بودن از نظر اقتصادي مي باشد كه باعث مي شود كه يك گياه زراعي در يك منطقه مورد كشت كار قرار گيرد.
زيرة سبز بعنوان گياهي ارزشمند از نظر دارويي داراي ويژگيهاي است كه جايگاه آنرا در الگوي كشت مناطق خاصي از كشورمان تثبيت نموده است. مهمترين اين ويژگيها عبارتند از:
1) فصل رشد نسبتاً كوتاه زيرة سبز (100 تا 120 روز) باعث مي شود پس از برداشت محصول زمين را زير كشت محصولاتي نظير ذرت علوفه اي، سويا، هويج، ارزن، كنجد و برد و يا اقدامات اصلاحي روي خاك انجام داد.
2) زيرة سبز نياز آبي كمي دارد. علاوه بر آن، قسمت عمدة آب مورد نياز خود را از نزولات جوي تأمين مي كند.
3) فصل كاري زيرة سبز در مناطق كشت با فصل كاري محصولات ديگر تلاقي نداشته و تعادلي در توزيع زماني كار زارعين و ماشين آلات كشاورزي ايجاد مي كند.
4) زيرة سبز در مقايسه با ساير محصولات زراعي از توجيه اقتصادي بالايي برخوردار است، خصوصاً در مناطقي كه آب عامل محدود كننده است.
5) از آنجا كه زيرة سبز گياهي صادراتي است، قيمت آن كمتر دچار نوسانات شده و موجب اطمينان خاطر كشاورز از فروش محصول خود به قيمت مناسب مي شود. (م 9)
حال با توجه به اين ويژگيها در اين پايان نامه به تحقيق و جمع آوري اطلاعات در مورد اين گياه ارزشمند پرداخته ايم.


فصل اول: تاريخچة و مبدأ زيرة سبز
زيرة سبز بعنوان يك گياه دارويي و ادويه اي از روزگاران كهن مورد استفاده قرار مي گرفته بطوريكه در كتاب مقدس Ebers Papyrus (1550 قبل از ميلاد) به شناخت بذر زيره اشاره شده است. (م 1)
در مبدأ جغرافيايي زيره سبز اختلاف نظر وجود دار د. بعضي آنرا بومي مناطق جنوبي مديترانه و عده اي بومي ناحية علياي مصر و سواحل نيل مي دانند. (م 9)
قديمي ترين اثري كه از زيره سبز در تاريخ بدست آمده مصرف آنرا به 5000 سال قبل مي برد كه مصريان براي موميايي فراعنه از آن به همراه باديان و مرزنجوش استفاده مي كردند. از زيره درپاپيروس ها به عنوان يك ضد تشنج، ملين، مسكن و محرك نامبرده و در طب سنتي هند محرك و مفيد براي اسهال و ورم روده بكار برده مي شده است. (م 9)
نظر به قدمت و وسعت كشت و تنوع نمونه هاي وحشي زيره سبز بخصوص گونة Cuminum Setifolium در ايران، اين احتمال تقويت مي شود كه منشاء تكامل و اهلي شدن اين گياه غلات ايران باشد.
در ايران نمونه هاي نيمه وحشي اين گياه از سبزوار، سرخس و صالح اباد، سرخه سمنان، گرمسار، غرب كاشمر، بين خواف و تايباد، سرخس و درياچة بزنگان و جنوب تربت حيدريه گزارش گرديده است.


فصل دوم: گياه شناسي زيرة سبز
براي آشنايي بيشتر با زيرة سبز ابتدا گياه شناسي تيرة جعفري كه زيرة سبز متعلق به اين خانواده است بررسي كرده و سپس جنس زيره و بويژه زيره سبز را مورد بحث قرار مي دهيم.
2-1 تيرة جعفري Apiaceae=Umbellifereae
تيرة جعفري از نظر داشتن گياهان دارويي و تغذيه اي اهميت زيادي دارد. پودر يا دانة بسياري از گياهان اين خانواده را بعنوان ادويه و بصورت افزودني وارد غذاها مي كنند و يا به شكلهاي مختلف مثلاً ضد نفخ، مقوي معده، اشتها آور و ... بكار مي برند (م 2)
گياهان تيرة جعفري گياهاني هستند يكساله، دو ساله يا چند ساله، بندرت بوته اي يا درختچه اي، كه در حالت درختچه اي با چوب نرم و گاهي نيز با رشد غيرطبيعي چوب پين همراه مي باشند. در اغلب گياهان خانواده ساقه شياردار بوده و داراي بافت كلانشيم محيطي كاملاً توسعه يافته است.
برگها متناوب، بندرت متقابل يا فراهم، ساده با مركب بصورت پري، پنجه اي، سه تايي و يا رشته اي. گل آذين از نوع محدود و به صورت چتر مركب و گاهي بصورت چتر ساده است.
گلها كوچك، منظم، گاهي نامنظم و جز مادگي 5 قسمتي (Pentanerous) بالايي و دوجنسي يا يك جنسي است. به ندرت ممكن است گياه دوپايه (Dioecious) باشد. پرچمها متناوب با گلبرگها و معمولاً 5 عدد هستند كه بوسيلة ميله هاي مجزا برروي ديسكي شهددار قرار دارند.
پرچمها معمولاً زودتر از مادگي مي رسند (Rrotendri) و همين مورد سبب گرده افشاني غيرمستقيم مي باشد. مادگي معمولاً شامل 2 برچه پيوسته است كه از تخمداني 2 خانه و يا پاييني مي دهند.
ميوه 2 فندقه شيروكارپ (Schizocarp) است كه هر قسمت را مري كارپ مي گويند. ميوه هاي شيزوكارپ صاف يا شياردار بوده و گاهي توسط كرك، فلس و يا خار پوشيده شده اند.


زیره سبز


رشد زیرة سبز


واکنش زیرة سبز به تنشهای محیطی


کوددهی زیرة سبز


کاشت بذر زیرة سبز


برداشت زیرة سبز


بیماریهای زیرة سبز


آفات زیرة سب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


PDF مقاله زيره سبز - NiazeMarkazi

زيره سبز,زیره سبز,شرح گیاه زیره سبز,فواصل کاشت زیره سبز,ترکیبات
شیمیایی زیره سبز,مقاومت زیره سبز,مقاله PDF, شرح:○ مقدمه زيره سبز با نام علمي L.

PDF مقاله زيره سبز - NiazeMarkazi

زيره سبز ,زیره سبز,ترکیبات شیمیایی زیره سبز,کاشت کشت زیره,گل آذین,
اسانس گیاهان,مقاله PDF, شرح:مقدمه زيره سبز با نام علميL. Cuminum cyminum
گياهي ...

مقاله زیره سبز - bankmaghale.ir

مقاله زیره سبز مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۰
صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله زیره سبز نمایش داده می
...

زیره ی سبز و خواص آن - تبیان

20 مارس 2010 ... زیره ی سبز گیاهی است بوته ای و علفی به ارتفاع حداکثر نیم متر. ساقه ی این گیاه
راست و دارای انشعابات دوتایی است. ریشه ی آن باریک و بلند و به ...

مقاله مروری بر دو گیاه دارویی از خانواده چتریان (زیره سیاه، زیره سبز)

مقاله مروری بر دو گیاه دارویی از خانواده چتریان (زیره سیاه، زیره سبز), در دومین همایش
ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار (Second National Conference on Medicinal ...

همه‌چیز درباره زیره سبز

25 فوریه 2015 ... طعم تیز و چرب زیره سبز به‌عنوان افزودنی در بسیاری از غذاها بسیار دلپذیر ...
تحقیقات علمی برای بررسی و اثبات این شهرت دیرین زیره سبز در حال ...

SID.ir | تاثير عصاره الكلي زيره سبز بر ميزان هورمون تستوسترون و ...

زمينه و هدف : يكي از مشكلات ناشي از مصرف زيره سبز بروز اختلال در اعمال توليد
مثلي در انسان و ساير حيوانات است. با توجه به عدم انجام تحقيقات جامع در رابطه با اثر
...

تحقیق تاریخچه و مبدأ زیره سبز - فروش فایل - سیدو

تحقیق كشاورزی كشاورزی و زراعت دانلود تحقیق كار تحقیقی كشاورزی زراعت
كشاورزی زیره سبز تحقیق تاریخچه و مبدأ زیره سبز مراحل نمو زیرة سبز كوددهی زیره
سبز.

وبلاگ تخصصی کشاورزی - مقاله زیره سبز

وبلاگ تخصصی کشاورزی - مقاله زیره سبز - کشاورزی و اطلاعات مورد نیاز آن (به
وبلاگ ما خوش آمدید)

دانلود مقاله تاریخچه و مبدا زیره سبز - مگ ایران

زيرة سبز بعنوان گياهي ارزشمند از نظر دارويي داراي ويژگيهاي است كه جايگاه آنرا در ...
حال با توجه به اين ويژگيها در اين پايان نامه به تحقيق و جمع آوري اطلاعات در مورد ...

بررسی تاثیر عصاره زیره سبز (Cuminum cyminum) بر فعالیت آنزیم

کارشناس ارشد بیوشیمی-مرکز تحقیقات سلولی، مولکولی- دانشگاه علوم ... زمینه و
هدف: زیره سبز دارای خاصیت آنتی اکسیدانی است و احتمالاً می‌تواند باعث کاهش ...

خواص درمانی زیره سبز - آکا

زیره سبز,درمان مشکلات مثانه و کلیه مفید,دفع گاز معده و روده,بهبود دهنده دردهای,خواص
زیره سبز,خواص دارویی زیره سبز,فواید زیره سبز,خاصیت زیره سبز,زیره سبز در ...

مقاومت به خشکی در چند توده ‌بومی زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

زیره سبز از مهمترین گیاهان دارویی در ایران است که در غذاهای سنتی مصرف می‌گردد. چون
این گیاه به آبیاری اندکی جهت انجام دوره رشد خود نیاز دارد، گیاهی مهم در مناطق خشک و ...

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻮدي در اراﺿﯽ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ زﯾﺮه ﺳﯿﺎه - علمی- ترویجی مدیریت ...

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻮدي در اراﺿﯽ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ زﯾﺮه ﺳﯿﺎه. (. Bunium persicum. ) ﺳﯿﺪﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﻮري
ﺣﺴﯿﻨﯽ. 1. و ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ ذﺑﯿﺤﯽ. ﻣﺮﺑﯽ. ﭘﮋو. ﻫﺶ. ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ...

اثرات زیر کشندگی اسانس‌های زیره سبز و میخک روی کنه تارتن ...

با توجه به اثرات نامطلوب استفاده از ترکیبات شیمیایی، این تحقیق به منظور
معرفی ... در پژوهش حاضر، اثرات کشندگی و زیرکشندگی اسانس‌های گیاهی زیره سبز
...

گیاه دارویی زیره سبز - وبلاگِ علمی محققِ جوان

20 جولای 2013 ... سه قطب اصلی کشت زیره سبز ایران در استانهای خراسان, اصفهان و کرمان می ....
تحقیقات نشان می دهد که کنترل شیمیایی علف های هرز اختلاف چندانی با ...

زیره - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

زیره دانه‌ای معطر و ضدنفخ است که در آشپزی و پزشکی کاربرد دارد و در دو نوع زیره
سبز (با نام علمی: Cuminum cyminum) و زیره سیاه (با نام علمی: Carum carvil) وجود ...

زیره سبز Cuminum cyminum - بزرگترین وبلاگ مقاله کشاورزی ایران

زیره سبز Cuminum cyminum. گل آذین از نوع چتر مرکب می باشد و هر چتر مرکب به
سه تا شش چترک ختم می شود. و هر چترک دارای سه تا چهار گل می باشد. براکته های ...

بررسی خواص ضدسرطانی اسانس گیاه زیره سبز روی ... - مجله علمی پژوهشی

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه زﯾﺮه ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل. ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ روده در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل. ﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﻮاد و روش. :ﻫﺎ. ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص ﺳﺎﯾﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﺘﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه روش. MTT assay.

ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ زﯾﺮه ﺳﺒﺰ ﻫﺎي ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي، ﺗﻌﯿﯿ

ﺗﺤﻘﯿﻖ،. ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ. ﺗﻮﻟﯿﺪ. و. ﺗﻨﺎﺳﺐ. اراﺿﯽ ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ. زﯾـﺮه. ﺳـﺒﺰ. در. اﺳﺘﺎن. ﻫﺎي. ﺧﺮاﺳﺎن. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده.
از ﻣﺪل. CUMMOD. و روش ﻣﺠﻤﻮع ارزش. ﻫﺎ. و. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ. ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﺷﺪ .ﻧﺪ.

ارائه مدل ریاضی پیشگو برای ارزیابی اثر زیره سبز و دمای نگه‌داری بر ...

هدف از این تحقیق ارائه یک مدل ریاضی پیشگو برای ارزیابی اثر ضدمیکروبی ... رشد
باکتری باسیلوس سرئوس با کاربرد غلظت‌ 015/0 درصد اسانس زیره سبز در دمای ...

برآورد ضریب گیاهی زیره سبز در مراحل مختلف رشد به روش لایسیمتری ...

در این تحقیق به‌منظور تعیین ضرایب گیاهی گیاه زیره که از جمله گیاهان دارویی مهم می
باشد، آزمایشی در مدت یک فصل زراعی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند با ...

بررسی اثر پروبیوتیک بومی ایران - مجله تازه های بیوتکنولوژی ...

بررسی اثر پروبیوتیک بومی ایران، باسیلوس سوبتی لیس و عصاره زیره سبز بر
... در این تحقیق اثر باسیلوس سوبتی لیس JQ61819˓ به عنوان پروبیوتیک ...

مطالعه تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز - تحقیقات ...

برای بررسی تأثیر محلولپاشی آهن و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت بذر
زیره سبز تحت تنش خشکی، آزمایشی در سال زراعی 92-1391 در مزرعه تحقیقاتی ...

ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮدرﻫﺎى اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه ﺑﺬرﻫﺎى زﯾﺮه ﺳﺒﺰ و ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﺳﯿﺎب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاى. ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮدر دو ﻧﻮع ﮔﯿﺎه (ﺑﺬرﻫﺎى زﯾﺮه ﺳﺒﺰ و ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ) ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ و
ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﯾﻨﺪى از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮراك دﻫﻰ، ﺷﺪت. ﺟﺮﯾﺎن ازت ﻣﺎﯾﻊ، ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎرﭘﯿﭻ، ...

بررسی اثرات سطوح مختلف دانه زیره سبز بر صفات کیفی تخم و ...

براساس نتایج این تحقیق زیره سبز در سطح 5/1 درصد اثر مثبتی در مقایسه با
سایر تیمارها بر واحد هاو در تخم بلدرچینهای تخمگذار داشت ولی در مورد سایر صفات
چندان ...

اثرات متقابل دارویی و فعالیت ضد باکتریایی اسانس زیره سبز - مجله ...

هدف این تحقیق، ارزیابی اثرات متقابل دارویی و فعالیت ضد باکتریایی اسانس زیره
سبز علیه برخی از باکتری‌های پاتوژن می‌باشد. مواد و روش ها: دراین مطالعه تجربی ...

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی زیره سبز و سیاه ...

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی زیره سبز و سیاه با ... دولتی -
وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی .

زیره: ضد نفخ، یار شما در کاهش وزن - مقالات - زردبند

زیره (یا زیره سبز) گیاهی است بوته ای و علفی، با نام علمی Cuminum cyminum ....
تحقیقات انجام شده در انستیتو سرطان هند (Adyar Cancer Institute) موید این امر می ...

خواص زیره وتاثیر آن بر کاهش وزن - پرشین وی

25 سپتامبر 2010 ... زيره به دو صورت سبز و سياه در دسترس مي‌باشد كه در اين مقاله شما را با زيره سياه ...
تحقيقات جديد نشان داده است كه دو ماده شيميايي موجود در اسانس زيره ...

خواص درماني زيره سياه - سایت خبری تحلیلی تابناك|اخبار ایران و جهان ...

29 دسامبر 2010 ... مصرف دم کرده زيره سياه و يا جويدن آن در رفع و کاهش دردهاي ناشي از قاعدگي، دردهاي روده
وبي اشتهايي بسيار مؤثر است، براساس تحقيقات انجام شده ...

تاریخچه، تولید و فرآوری، مباحث اقتصادی و صادرات زیره سبز ...

22 سپتامبر 2013 ... ۳) فصل کاری زیره سبز در مناطق کشت با فصل کاری محصولات دیگر ..... تحقیقات
نشان داده که زیره سبز تنها پس از مرحله گل دهی به عامل بیماری ...

زیره با خواص درمانی فراوان - علمی

در دو نوع زیره سبز (Cumin) یا کراویه و زیره سیاه (Caraway) وجود دارد که دومی به
زیره کرمانی ،زیره کوهی .... تحقیقات انجام‌شده روی این گیاه، اثرات آن را بر کاهش
چربی ...

خواص درماني زيره سياه - بیتوته

زيره‌ سياه‌ گياهي‌ است‌ دوساله‌ که‌ ارتفاع‌ آن‌ به‌ 30 تا 80 سانتيمتر مي‌رسد، ريشه‌اش‌
راست‌ و دوکي‌ شکل‌ و گوشت‌دار و ساقه‌اش‌ بي‌کرک‌ و شفاف‌ است‌ و برگ هايش‌ به‌ رنگ‌
سبز ...

گیاه زیره (مقالات و گزارشات) - ایران سلامت

زيره سبز ، هضم كننده غذا است جام جم آنلاين: يك متخصص تغذيه گفت: زيره ... تهران،
در اين تحقيق كه توسط عباسعلي طاهريان، مربي مرکز تحقيقات ...

پایان نامه و پروژه های دانشجویی - مطالب ابر تحقیق تاریخچه زیره سبز

4 آوريل 2016 ... مقاله تاریخچه زیره سبز شامل 54 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که
یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد تاریخچه زیره سبز می باشد ...

بررسی اثر اسانس زیره سبز بر روی رشد باکتری باسیلوس سرئوس در ...

هدف : هدف از این تحقیق ارزیابی اثر ضدمیکروبی اسانس زیره سبز علیه باکتری
باسیلوس سرئوس در یک مدل غذایی است. روش بررسی : اسانس گیاه زیره سبز به
وسیله ...

آشنايي با خواص و مضرات زيره سياه - هفت گنج

زيره سياه از گياهان قديمي است كه از ساليان دور در ملل مختلف مصرف دارويي داشته ...
روده وبی اشتهایی بسیار مؤثر است، براساس تحقیقات انجام شده مصرف زیره سیاه یا ...

) ی سبز، بادرنجبویه و چای سبز زیره ( ی مرکب قارچی دهانشویه ضد ...

زیره. ی سبز، بادرنجبویه و چای سبز. (. بر سویه. ی استاندارد. کاندیدا. آلبیکنس. ) ...
دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران،
...

بررسی کال زایی و جنین زایی سوماتیکی در زیره سیاه (.Bunium ...

براساس این تحقیق وجود هورمون سیتوکینین برای باززایی زیره پارسی الزامی نیست
. بیشترین فراوانی القای جنین سوماتیکی نیز از ترکیب هورمونی 2 میلی گرم در ...

اثر پرایمینگ بذر بر ویژگی های جوانه زنی زیره سبز( Cuminum ...

اثر پرایمینگ بذر بر ویژگی های جوانه زنی زیره سبز( Cuminum ciminum L.) تحت
شرایط تنش خشکی و شوری ... 2مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد.

مقاله زیره سبز

زیرة سبز بعنوان مهمترین گیاه داروئی اهلی در کشور ما شناخته شده است. این گیاه در
حال حاضر در کشور در استانهای خراسان، آذربایجان شرقی، یزد، سمنان، اصفهان و ...

دانستنی‌هایی درباره خواص زیره سیاه

28 جولای 2016 ... دارای رنگ‌های مختلفی از جمله سیاه، سفید، سبز، صورتی، زرد، قهوه‌ای و خاکستری است.
بذر آن به دو شکل بیضی و دراز است. به طور کلی انواع زیره دارای ...

بررسی تحمل به تنش شوری اکوتیپ های زیره سبز در مرحله جوانه زنی

13 آوريل 2016 ... در این تحقیق خصوصیات آزمایشگاهی بذور اکوتیپ های مختلف زیره سبز تحت تنش
شوری در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند ...

سمیت تنفسی اسانس های زیره سبز - تحقیقات آفات گیاهی

در این پژوهش سمیت تنفسی اسانس سه گونه از گیاهان دارویی به نام های زیره سبز (L.
Cuminum cyminum)، نعناع (L. Mentha spicata) و اسطوخودوس (Lavandula stoechas
...

زیره سبز (Cuminum cyminum L.) - تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

تعیین شاخص‌های انتخاب مناسب برای اصلاح عملکرد دانه در زیره سبز (Cuminum
cyminum L.) دوره 32، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 1088-1098. فاطمه قاسمی؛ امین
باقی ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدآﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﺑﯽ - مجله علمی پژوهشی افق دانش

ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﺑﯽ و. اﻟﮑﻠﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن. زﯾﺮه ﺳﺒﺰ و. ﺑﻠﻐﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
. : در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ. ،. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﻧﻮاع ﻋﺼﺎره ﻫﺎي. ﮔﯿﺎﻫﺎن. زﯾﺮه ﺳﺒﺰ. و. ﺑﻠﻐﺴﺖ.

خواص زیره سیاه و سبز - نازوب

زيره به دو صورت سبز و سياه در دسترس مي‌باشد كه در اين مقاله شما را با زيره سياه و ...
تحقيقات جديد نشان داده است كه دو ماده شيميايي موجود در اسانس زيره ( كارون و كارول ) ...

تأثیر مدت و روش‌های پرایمینگ بر جوانه‌زنی زیره سبز (Cuminum ...

هدف از این تحقیق بررسی اثر مدت زمان و روش پرایمینگ بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه
زیره سبز (Cuminum cyminum L.) بود. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3
...

بررسی مقایسه‌ای اثرات ضدقارچی اسانس‌های آویشن شیرازی، زیره سبز و ...

میخک هندی و زیره سبز با غلظت µL/L250 و آویشن شیرازی و فرمالین با غلظت µL/L
500 ... در مقابله با میکروارگانیسم ها بستر مناسبی را برای تحقیق فراهم نموده است.

گیاهان دارویی - زیره سبز

زیره سبز به عنوان یک گیاه دارویی و ادویه ای از روزگاران کهن مورد استفاده قرار .... در
طی تحقیقات انجام شده در کشت پاییزه عملکرد دانه زیره 2050 کیلوگرم در هکتار ...

زيره سياه - راسخون

زيره ي سياه گياهي است دوساله مانند هويج (بعضي از ارقام آن يكساله است )،ساقه آن
توخالي و برگهاي آن سبز با بريدگي و تقسيمات دو مرتبه اي به طوري كه به صورت
نوار ...

بررسی سینتیک خشک شدن زیره سبز در یک خشک کن خورشیدی در دو ...

در این تحقیق از یک دستگاه خشک کن خورشیدی کابینتی بر ای خشک کردن لا یه ناز
ک ز یره سبز در دو حالت مختلف خشک شدن (مختلط و غیر مستقیم) و چهار جر یان ...

زیره سیاه - آفتاب

9 نوامبر 2007 ... غیر از ضرب المثل معروف زیره به کرمان بردن از این کوچولوی سیاه خوش بو, چه می دانید
آیا تا به حال گیاه آن را دیدهاید شاید هم فقط دانه های سیاه زیره را در ...

تحقیق تاریخچه و مبدأ زیره سبز - دانلود مقالات پژوهشی!

تحقیق تاریخچه و مبدأ زیره سبز. نوشته شده در 2016-01-10 توسط علی. مقدمه انسانها
علاوه بر تأمین مواد غذایی بسیاری از نیازهای روزمره زندگی خود را از گیاهان تأمین می ...

بروشور بروشور گیاه دارویی زیره سیاه | ناین پروجکت!

23 ژانويه 2017 ... مقدمه گیاه معجزه گر ومهمترین خواص درمانی زیره سیاه خواص درمانی خواص عمومی ... مقاله
کامل زیره سیاه چکیده: تحقیق ارائه شده یک تحقیق و پروژه کامل و ...

اثر سینرژیک لیزوزیم در پوشش کیتوزان حاوی اسانس زیره سبز

چکیده در این تحقیق پوشش کیتوزان به همراه لیزوزیم و روغن زیره سبز برای افزایش
ویژگی انتی باکتریال پوشش کیتوزان به کار برده شد .پس از تهیه پوشش ...

با مصرف پودر زیره ۳ برابر بیشتر وزن کم کنید! - باشگاه مادران

27 دسامبر 2014 ... آیا در حال تلاش هستید که کوه اضافه وزن خود را آب کنید؟ دست از سر کرفس بردارید و
به سراغ این ادویه بروید: تحقیقات جدید نشان می‌دهد پودر زیره سبز ...

زیره سبز - ویکی روستا

زیرا زیره سبز به بیماریهای قارچی بسیار حساس بوده و بیماریهای گیاهان تیره ....
کنند به خوب شناخته نشده است و تحقیقات بسیار زیادی برای درک اینکه چگونه غشاها
و ...

مدل‌سازي رياضي فرايند انتقال جرم دانه زيره سبز به منظور تعيين ...

moradih@shirazu.ac.ir. چكيده. در اين تحقيق، ضريب انتشار رطوبتي دانه گياه. زيره
. سبز طي فرايند خشک. شدن اليه نازک به صورت تابعي از محتواي رطوبتت نن بتا.

بررسی مزیتنسبی تولید ، صادرات و شناسایی بازارهای هدف زیره سبز

در ادامه با استفاده از شاخصهای نسبتهایتمرکز و هرفیندال به بررسی ساختار بازار
زیره ی سبز پرداخته شدهاست و در پایان هم با استفاده از شاخص نقشهبرداری تجاری و ...

تداخل اثراسانس دانه زیره سبز و هورمون های استروژن و پروژسترون درتشنج

در این تحقیق از موش ماده صحرایی بالغ نژاد ویستاربا وزن تقریبی 20 0)، استرادیول
والرات /050/ 180 در گروههای کنترل، دریافت کننده اسانس دانه زیره سبز ( 25

بررسی اثر تراکم کاشت و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره ...

نتایج این تحقیق نشان داد تراکم کشت 50 بوته در مترمربع به همراه کاربرد حداقل
میزان ... یا بدون استفاده از آن برای حداکثر رشد و عملکرد دانه زیره سبز مناسب می‌باشد
.

زیره سیاه | شرکت گیاهان سبز طالقان

زیره‌ سیاه‌ در موارد بلع‌ هوا، نفخ‌ شکم‌، برطرف‌ کردن‌ سوءهاضمه‌، تسهیل‌ هضم‌ غذا، دل‌ ... روده
وبی اشتهایی بسیار مؤثر است، براساس تحقیقات انجام شده مصرف زیره سیاه یا ...

قطره خوراکی زیره - شرکت داروسازی باریج اسانس تولید کننده داروهای ...

تحقیق،توسعه ... بار کد : 6260084700096. IRC : 1624. گیاهان‌مرتبط : زیره سبز.
مقاله مرتبط با قطره خوراکی زیره. قطره خوراکي زيره Cumin Oral Drop. شکل دارويي:.

چای و دمنوش دربند | خواص گیاه زیره سیاه - Darbandtea.com © 2017

زيره سياه گياهي است علفي، دو لپه ،چند ساله ، خودگشن و از خانواده چتريان ... براساس
تحقيقات انجام شده توسط دانشجويان دانشگاه آزاد و اعضاء هيئت علمي دانشگاه علوم ...

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زراﻋﯽ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ زﯾﺮه ﺳﺒﺰ در ﺷﺮاﯾﻂ

).7. در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻣﻮرد ﺗﻮده ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺬور ﻣﺤﻠﯽ زﯾﺮه ﺳﺒﺰ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮده ﻫـﺎ ي. زﯾﺮه ﺳﺒﺰ
داراي ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ. ﯾ. ﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺎو. ﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ. ، ﺗﻨﺶ رﻃﻮﺑﺘﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ. ،7(. 17.

اي زﻳﺮه ﺷﻴﺸﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺣﺎ

زﻳﺮه. ﺳﺒﺰ. ﻧﻴﺰ. ﻋﻠﻴﻪ. ﺑﺮﺧﻲ. از. ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن. ﮔﻴﺎﻫﻲ. ﮔﺰارش. ﺷﺪه اﺳﺖ. (. Iacobellis et al.,
2005. ). ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ. اﺳﺎﻧﺲ. Carum carvi. ، در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮ روي. 6. ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و
ﮔﺮم ...

20120326173625-4023-556.docx

زیره سبز ادویه ای با کاربردهای مختلف می تواند از جایگاه ویژه ای در صادرات‏ .... روش
کشت و روشهای دستیابی به عملکرد بالاتر،تحقیق و به کار بستن روشهای بهبود ...

دو برابر چربی بسوزانید با مصرف زیره سبز - مجله پزشکی

13 آوريل 2016 ... زیره سبز با نام علمی Cuminum Cyminum یکی از ادویه های غذاهای ... در یک تحقیق در
۸۸ زن دارای اضافه وزن و یا چاقی که به دو گروه تقسیم شدند از گروه ...

ISIRI 14

كميسيون استاندارد ويژگيهاي زيره سبز. (تجديد نظر). رئيس. مشاور مؤسسه استاندارد
و تحقيقات صنعتي ايران. دكتر داروساز. فرهي - فرج اله. اعضاء. مؤسسه استاندارد و ...

ادویه‌ای مختص لاغری که معجزه می‌کند - سلامتی

14 ژانويه 2017 ... تحقیقات جدید نشان دادند پودر زیره سبز به کاهش چشمگیر وزن کمک می‌کند، چربی را
کاهش می‌دهد و سطح کلسترول را به طور طبیعی متعادل می‌کند.

Antibacterial activity of essential oils from Artemisia and Cumin ...

3 فوریه 2010 ... اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻲ در ﺳـﺎل. 1384. در داﻧـﺸﻜﺪه ﻋﻠـﻮم. ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . داﻧﻪ. ﻫﺎي ﮔﻴﺎه
زﻳﺮه. ﺳﺒﺰ و زﻳﺮه ﺳﻴﺎه از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﺸﺖ ﺷـﺪه در ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت. ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در.

خوردن زیره باعث کاهش وزن می شود - باشگاه خبرنگاران

9 سپتامبر 2012 ... زيره به دو صورت سبز و سياه در دسترس مي‌باشد كه در اين مقاله شما را با زيره ...
تحقيقات جديد نشان داده است كه دو ماده شيميايي موجود در اسانس زيره‎ ...

سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از گیاه دارویی زیره ی سبز و ...

4 ا کتبر 2016 ... ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺍﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺁﻧﺘﯽ ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻧﯽ ﻣﯽ¬ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ، ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﻧﻮﺫﺭﺍﺕ ﻧﻘﺮﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ. ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺁﺑﯽ
ﮔﯿﺎﻩ ﺯﯾﺮﻩ ﺳﺒﺰ ﺑﻮﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽ¬ﮐﻨﺪ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮﺫﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ...

اثر سطوح کود ورمی کمپوست و نیتروژن بر رشد وعملکرد اسانس زیره ...

در آزمایشی گزارش شد، بعضی از کود های آلی بطور معنی داری باعث افزایش محصول و
میزان روغن در زیره سبز می شوند (امین پور و موسوی، 1385). در تحقیق انجام شده به ...

فروش عمده زیره سبز - پارسی طب

قابل توجه بازدیدکنندگان ارجمند در این سایت هیچگونه خرید و فروش عمده زیره سبز و
گیاهان دارویی انجام نمیگیرد و صفحات تحت عنوان “خرید و فروش” صرفا جهت ایجاد ...

بررسی ترکیبات موثر و خواص آنتی اکسیدانی اسانس گیاه دارویی زیره ...

اسانس زیره سیاه خاصیت ضد اکسایشی داشته و در طعم دهنده های غذا، نوشابه، شکلات و
پنیر استفاده می شود. روش بررسی: در این تحقیق با استفاده از روش های ...

متفرقه : روغن زیره سبز - فروشگاه داروهای گیاهی معجزه

تحقیقات نشان داده است مواد موثره زیره سبز باعث برطرف شدن کبودی دور چشم می شود
و اسانس زیره با تاثیر بر روی عضلات صاف اندام گوارشی موجب بروز اثر ضد ...

فایل آنالیز قرارداد آتی زیره سبز

غذائي.مورخ.1374/07/15.تصویب.شد. طبق.استاندارد.شماره.14.موسسه.استاندارد.و.
تحقیقات.صنعتی.ایران،.زیره.سبز. را.مي.توان.بر.حسب.نسبت.مواد.خارجي،.رطوبت.و.
سایر.

دانلود نقشه GIS کامل دشت های ایران

دانلود نقشه GIS دریاچه ها و رودخانه های ایران

پاورپوینت حرکت های زمین

روش رسم منحنی آمبروترمیک در اکسل

طرح درس سالانه جغرافيا دهم

جزوه انسان از دیدگاه اسلام ابراهیم نیک صفت

روش تحقیق در علوم اسلامی - نقیبی - الهیات پیام نور

آموزش نمــازهـای 2 ، 3 و 4 رکعـتــــی بصورت داستانی و انیمیشن

پاورپوینت درس اول دین و زندگی یازدهم

نمونه سوالات تستی و تشریحی درس عمومی اندیشه اسلامی 2 جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی

پاورپوینت نردبان آسمان

دانلود منتخب سؤالات امتحانی سال‌های گذشته عربی (قواعد۱، امتحانات جامع و اسما)

پرده‌نگار (پاورپوینت) استاد سوزنچی و دکتر غلامی: مباحث شهید مطهری: هدف زندگی و آزادی بندگی (از منابع امتحان آزمون اسما؛ دکتری)

دانلود نمونه سوالات امتحانی تستی و تشریحی انسان در اسلام

دانلود نمونه سوالات امتحانی تستی و تشریحی درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران

دانلود نمونه سوالات امتحانی تستی و تشریحی تاریخ امامت

ترجمه و شرح بدایة الحکمة

پاورپوینت فصل ششم کتاب فلسفه حسابرسی (نویسنده: یحیی حساس یگانه)

دانلود مقاله ادراك موسيقي و موسيقي درماني از ديد ابن سينا

مقاله " علیت از دیدگاه اسپینوزا "

رجوع همزاد

دانلود پاورپوینت کارل یاسپرس

فیلم آموزش قواعد عربی پایه هشتم

پاورپوینت درباره مبانی فکری- فلسفی نظریه های روابط بین الملل

دانلود مقاله ارشد فلسفه نظريه صدق منطق دانان مسلمان

پژوهش مستندات تجربیات شغلی (1.تجربیات شغلی یک معلم 2.تجربیات شغلی یک معلم فلسفه و منطق)

پاورپوینت خلاصه ی آموزش فلسفه

دانلود علائم کامل راهنمایی و رانندگی به زبان فارسی ، انگلیسی و عربی

کتاب معلم تاپ ناچ Top Notch 2A & 2B ویرایش دوم

در انگلیسی چطور نامه رسمی بنویسیم؟!