دانلود رایگان

درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) PPT - دانلود رایگاندانلود رایگان درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات)

دانلود رایگان درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) PPT
نام محصول : پاورپوینت درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای (مالیات و انتقالات)
فرمت : PPT
حجم : 130 کیلوبایت
تعداد اسلاید : 25
زبان : فارسی
نویسندگان : حاجتی – خزروان – هاشم پور – امانی بابادی

سال گردآوری : 94

کد محصول : 00046

هدف
1) هدف این استاندارد، ارائه الزاماتی برای گزارشگری مالی درآمدهای حاصل از عملیات غیرمبادله ای است و موضوعات مرتبط با شناسایی و اندازه گیری این نوع درآمدها را مورد بحث قرار می دهد.
●دامنه کاربرد
2) این استاندارد باید برای حسابداری درآمدهای حاصل از عملیات غیرمبادله ای بکار گرفته شود. این استاندارد در خصوص ترکیب واحدهای گزارشگر که عملیات غیرمبادله ای محسوب می شود، کاربرد ندارد.

3) این استاندارد به درآمدهای حاصل از معاملات غیرمبادله ای می پردازد. درآمدهای حاصل از مبادله، در استاندارد جداگانه دیگری مطرح می شود. اگر چه درآمدهای واحدهای بخش عمومی از عملیات مبادله ای و غیرمبادله ای ناشی می شود، اما بخش عمده آن ،حاصل از عملیات غیرمبادله ای است. درآمدهای غیرمبادله ای به شرح زیر است:
الف . مالیات.
ب . انتقالات (نقدی یا غیرنقدی)، از جمله کمک های بلاعوض، بخشودگی بدهی، جرایم و هدایا.

4) ترکیب واحدهای گزارشگر، زمانی اتفاق می افتد که دو یا چند واحد گزارشگر در یک واحد گزارشگر جدید یا موجود ادغام شود. در این نوع تجدید ساختار معمولاً یک واحد توسط واحد دیگر خریداری نمی شود، اما ممکن است واحد جدید یا موجود، تمام داراییها و بدهیهای واحد یا واحدهای دیگر را تحصیل کند. موارد مربوط به ترکیب این گونه واحدها در دامنه کاربرد این استاندارد قرار نمی گیرد.


5) تعاریف
مبادله: عملیاتی است که به موجب آن دارایی یا خدمت به ارزش منصفانه داد و ستد می شود.
عملیات غیرمبادله ای: رویدادی است که با تعریف مبادله منطبق نباشد.
مالیات: وجوهی که توسط واحدهای بخش عمومی طبق قوانین و مقررات، تحت عنوان مالیات یا عوارض قابل دریافت است.
انتقالات: جریان ورودی یا کاهش جریان خروجی منافع اقتصادی آتی حاصل از عملیات غیرمبادله ای، به استثنای مالیات، است.
جرایم: وجوه قابل دریافت توسط واحدهای بخش عمومی که به موجب قانون توسط دادگاه یا سایر مراجع قانونی به دلیل نقض قوانین و مقررات تعیین می شود.

عملیات غیرمبادله ای
6) در برخی عملیات، ارزش منابع دریافتی با مابه ازای پرداختی تقریباً برابر است. به این گونه عملیات، مبادله اطلاق می شود که در سایر استانداردهای حسابداری بخش عمومی مطرح می شود. در سایر عملیات یک واحد، منابعی را بدون دریافت مابه ازا یا در قبال مابه ازای اندکی دریافت می کند. به عنوان مثال، اخذ مالیات به موجب قانون. اگر چه دولت، خدمات عمومی متنوعی به مؤدیان مالیاتی ارائه می کند، اما این خدمات، مابه ازای مالیات دریافتی از عموم نیست.

درآمد
7) درآمد عبارتست از افزایش در داراییها، کاهش در بدهیها یا ترکیبی از هر دو که منجر به افزایش ارزش خالص طی دوره می شود. مبالغ دریافت شده توسط یک واحد گزارشگر به عنوان نماینده دولت یا سایر سازمانهای دولتی یا اشخاص ثالث که واحد گزارشگر واسطه انتقال مبالغ یادشده می باشد، باعث افزایش ارزش خالص یا درآمد واحد گزارشگر نمی شود؛ زیرا آن واحد در راستای دستیابی به اهداف خود، حق استفاده یا کسب منافع از داراییهای جمع آوری شده را ندارد.

8) هرگاه واحد گزارشگر در ارتباط با درآمدهای حاصل از عملیات غیرمبادله ای هزینه هایی را متحمل شود، درآمد عبارت از جریان ورودی ناخالص منافع اقتصادی یا خدمات بالقوه خواهد بود و هرگونه جریان خروجی مرتبط با منابع به عنوان هزینه یا دارایی، شناسایی می شود. به عنوان مثال، اگر واحد گزارشگر ملزم به پرداخت مخارج حمل و نصب مرتبط با انتقال یک قلم دارایی ثابت مشهود به درون واحد گزارشگر باشد، چنین مخارجی به صورت مجزا از درآمدهای حاصل از انتقال آن دارایی شناسایی می شود. مخارج حمل و نصب طبق استاندارد دارایی های ثابت مشهود به بهای تمام شده دارایی منظور می شود.

داراییهای انتقالی مشروط
9) چنانچه واحـد گزارشگر ملزم باشد دارایی انتقالی را طبق شرایط مشخص بکار گیرد و در صورت نقض این شرایط، اصل دارایی یا معادل ارزش آن را به انتقال دهنده برگرداند، کنترل دارایی، مشروط محسوب و یک تعهد فعلی برای انتقال منافع اقتصادی آتی یا خدمات بالقوه به اشخاص ثالث ایجاد می گردد. در چنین وضعیتی واحـد گزارشگر ملزم است از دارایی برای ارائه خدمات یا تحویل کالا به اشخاص ثالث طبق شرایط مشخص شده استفاده کند یا آن را به انتقال دهنده برگشت دهد. بنابراین همزمان با دریافت دارایی یک بدهی نیز ایجاد میشود.

10) برای شناسایی بدهی در قبال داراییهای انتقالی، رجحان محتوا بر شکل مورد توجه قرار می گیرد. ممکن است تجربه واحـد گزارشگر نشان دهد علیرغم الزام به برگشت دارایی در صورت نقض شرایط، به دلیل ماهیت خاص دارایی یا عوامل دیگر، برگشت آن امکانپذیر نباشد. در برخی شرایط هم ممکن است جریمه ای برای نقض الزامات پیش بینی شده باشد. در چنین شرایطی شناسایی تعهد در مورد دارایی انتقالی در زمان انجام انتقال ضرورت ندارد.

مالیات
11) مالیات، از منابع مهم درآمد دولت و سایر واحدهای بخش عمومی است که جنبه اجباری دارد. انتقالات غیراجباری به دولت یا سایر واحدهای بخش عمومی (از قبیل هدایا)، مالیات تلقی نمی شود؛ اگر چه از یک عملیات غیرمبادله ای ناشی شده باشد.


درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) PPT - فایل سل

4 نوامبر 2016 ... درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) PPT نام محصول : پاورپوینت
درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای (مالیات و انتقالات) فرمت : PPT

درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) PPT - خرید پستی

21 سپتامبر 2016 ... آوازه محصول : پاورپوینت درآمد بازده از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) فرمت :
PPT حجم : 130 کیلوبایت تعداد اسلاید : 25 زبان : فارسی ...

نسخه قابل چاپ

نام محصول : پاورپوینت درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) فرمت :
PPT حجم : 130 کیلوبایت تعداد اسلاید : 25 زبان : فارسی نویسندگان : حاجتی ...

درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) PPT | مجموعه ...

1 آگوست 2016 ... نام محصول : پاورپوینت درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات). فرمت :
PPT. حجم : 130 کیلوبایت. تعداد اسلاید : 25. زبان : فارسی.

درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) PPT

2 نوامبر 2016 ... درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) PPT نام محصول : پاورپوینت
درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای (مالیات و انتقالات) فرمت : PPT ...

درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) PPT - خانه فیروزه ای

نام محصول : پاورپوینت درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) فرمت :
PPT حجم : 130 کیلوبایت تعداد اسلاید : 25 زبان : فارسی نویسندگان : حاجتی ...

درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) PPT - داک لینک

نام محصول : پاورپوینت درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) فرمت :
PPT حجم : 130 کیلوبایت تعداد اسلاید : 25 زبان : فارسی نویسندگان : حاجتی ...

درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) PPT - فایل اول

8 آگوست 2016 ... نام محصول : پاورپوینت درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) فرمت :
PPT حجم : 130 کیلوبایت تعداد اسلاید : 25 زبان : فارسی ...

درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) PPT - DOCZ.ir

نام محصول : پاورپوینت درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) فرمت :
PPT حجم : 130 کیلوبایت تعداد اسلاید : 25 زبان : فارسی نویسندگان : حاجتی ...

درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) PPT - فایل مفید

12 جولای 2016 ... نام محصول : پاورپوینت درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) فرمت :
PPT حجم : 130 کیلوبایت تعداد اسلاید : 25 زبان : فارسی ...

PowerPoint Template - وزارت امور اقتصادی و دارایی

4- درآمد حاصل از عملیات مبادله‌ای. 3- درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای (مالیات و
انتقالات). 2- نحوه ارایه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی. 1- نحوه ارایه صورتهای مالی.

درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) PPT - اینجا یاب

نام محصول : پاورپوینت درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) فرمت :
PPT حجم : 130 کیلوبایت تعداد اسلاید : 25 زبان : فارسی نویسندگان : حاجتی ...

درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) PPT - فایل دانش

3 آگوست 2016 ... نام محصول : پاورپوینت درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) فرمت :
PPT حجم : 130 کیلوبایت تعداد اسلاید : 25 زبان : فارسی ...

استاندارد حسابداری بخش عمومی‌ شماره‌ 3 درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای

عنوان: استاندارد حسابداری بخش عمومی‌ شماره‌ 3 درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (
مالیات و انتقالات). دسته بندی: فایل های متنی. تعداد بازدید: 109. تعداد دانلود: 97 ...

استاندارد حسابداري بخش عمومی شماره 3 درآمد حاصل از عملیات - مدیر سرچ

شماره 3 درآمد حاصل از عملیات غیرمبادلهای (مالیات و انتقالات. ... استاندراد حسابداري
شماره 3 درآمد عملياتي[PPT] استاندارد شماره 3 - استاندراد حسابداري شماره 3 درآمد ...

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 3 - ali ppt

بايد براي حسابداري درآمد عملياتي حاصل از معاملات و رويدادهاي زير به کار گرفته شود
... شماره 3 - ali pptشماره 3 درآمد حاصل از عملیات غیرمبادلهای (مالیات و انتقالات.

درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) PPT - خانه

12 آگوست 2016 ... نام محصول : پاورپوینت درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) فرمت :
PPT حجم : 130 کیلوبایت تعداد اسلاید : 25 زبان : فارسی ...

درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) PPT – 0f0.in

17 آگوست 2016 ... نام محصول : پاورپوینت درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) فرمت :
PPT حجم : 130 کیلوبایت تعداد اسلاید : 25 زبان : فارسی ...

استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 3 - درآمد حاصل از عملیات غیرمبادل ...

هدف این استاندارد، ارائه الزاماتی برای گزارشگری مالی درآمدهای حاصل از عملیات
غیرمبادله‌ای است. ... استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 3 - درآمد حاصل از عملیات
غیرمبادل های (مالیات و انتقالات). هدف این استاندارد، ... گروه: استانداردهای حسابداری
دولتی PDF.

درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) – دانلود مستقیم

18 سپتامبر 2010 ... برای دانلود مستقیم فایل شماره 531156 اینجا کلیک کنید فایل درآمد حاصل از عملیات
غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) PPT که برای دانلود شما عزیزان ...

عملیات مبادله‌ای

درآمد، زمانی شناسایی می‌شود که جریان منافع اقتصادی یا خدمات بالقوه به درون واحـد ...
این استاندارد، درآمدهای حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای را مورد بررسی قرار نمی‌دهد. ... 1 –
مالیات. 2 – عوارض. 3 – کمک ها و هدایا. غیرمبادله ای. استفاده دیگران از داراییهای واحـد ...
در اغلب حالات، انتقال مخاطرات و مزایای مالکیت با انتقال مالکیت قانونی به خریدار یا
...

دکتر حمزه محمدی خشوئی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

فرمت فایل : PDF سایز فایل ... استاندارد حسابداری بخش عمومی 4 : درآمدهای حاصل از
عملیات مبادله‌ای. تاریخ : 1394/07/13. فرمت فایل : PDF سایز فایل : 252 KB.
استاندارد حسابداری بخش عمومی 3 : درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای (مالیات و
انتقالات) ...

درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای(مالیات و انتقالات)

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺨﺶ. ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎره. 3. درآﻣﺪ. ﺣﺎﺻﻞ. از. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮﻣﺒﺎدﻟﻪ. اي (ﻣﺎﻟﻴﺎت و اﻧﺘﻘﺎﻻت).
ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﻣﻨﺪرﺟﺎت. ﺷﻤﺎره. ﺑﻨﺪ. ﻫﺪف. 1. داﻣﻨﻪ. ﻛﺎرﺑﺮد. 4. –. 2. ﺗﻌﺎرﻳﻒ. 5. ﻋﻤﻠﻴﺎت. ﻏﻴﺮﻣﺒﺎدﻟﻪ. اي. 6. درآﻣﺪ.

استاندارد شماره 3 حسابداری ppt - استاندراد حسابداري شماره 3 درآمد عملياتي

استاندراد حسابداري شماره 3 درآمد عملياتيدانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره
3 - ali pptشماره 3 درآمد حاصل از عملیات غیرمبادلهای (مالیات و انتقالات. استاد: جناب ...

طرح توجیهی - درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) PPT

4 جولای 2016 ... نام محصول : پاورپوینت درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) فرمت :
PPT حجم : ۱۳۰ کیلوبایت تعداد اسلاید : ۲۵ زبان : فارسی ...

3 ﺷﻤﺎره ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ( ﻣﺎﻟﻴﺎت و اﻧﺘﻘﺎ )

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺨﺶ. ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎره. 3. درآﻣﺪ. ﺣﺎﺻﻞ. از. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻴﺮﻣﺒﺎدﻟﻪ. اي. (. ﻣﺎﻟﻴﺎت و اﻧﺘﻘﺎﻻت. )
111. ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﻣﻨﺪرﺟﺎت. ﺷﻤﺎره. ﺑﻨﺪ. ﻫﺪف. 1. داﻣﻨﻪ. ﻛﺎرﺑﺮد. 4. –. 2. ﺗﻌﺎرﻳﻒ. 5. ﻋﻤﻠﻴﺎت. ﻏﻴﺮﻣﺒﺎدﻟﻪ. اي. 6.

وبلاگ دانشجویان ارشد حسابداری

http://s3.picofile.com/file/8230930268/information_system.pdf.html. نوشته شده در
تاريخ ... آقای دکتر پاکدل. درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات).

PowerPoint Template - اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت

مراحل عملیاتی برای اتصال به پنجره واحد وزارت اقتصاد و دریافت نام کاربری; فرایند
و گردش الکترونیکی .... 110507 - مالیات بر نقل و انتقالات اتومبیل. 110508 ...
130404 - درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات - حق امتیاز
شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات .... حسابها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات
غیرمبادله‌ای .

دانلود استانداردهای حسابداری و حسابرسی ایران + متن اصلی انگلیسی ...

4- استانداردهای مصوب حسابرسی عملیاتی ... 3, استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره3
: درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای(مالیات و انتقالات), دانلود. 4, درآمدهای حاصل از
عملیات مبادله‌ای, دانلود ... استاندارد حسابداری شماره 1 (انگلیسی، فارسی، PDF و
WORD).

وظایف یک حسابداردولتی - حسابداری دولتی

6 نوامبر 2016 ... ... درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات) · بــــــورس یـــــک ... توانایی
عملیات حسابداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین. 6.

گزارش کارآموزی عمران، ساختمان سازی .

تحقیق درباره؛نقـش دولـت در اقـتـصاد

بحراني به نام شل‌حجابي

مقاله درباره حضرت هود

تحقیق در مورد تنيس روي ميز 16 ص

فرمول تولید روغن مخصوص روانکاری زنجیر و کانوایر در صنایع غذایی

پاورپوینت در مورد 32435 (تحقیق دانش آموزی)

دانلود فایل پاورپوینت به صورت عکس در مورد مواد و مصالح ساختمانی .

تحقیق در مورد كار برد انرژي خورشيد

روش تحقیق گزارشهاي مالي

بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی مبتنی بر برند و مالکیت روانی برند بر رضایتمندی مشتری (مورد مطالعه: شرکت های مواد غذایی و لبنی کرمانشاه)

تحقیق در مورد ‌، راهبردي‌ خردمندانه اما ناکام ‌ اقتصاد بدون‌ نفت 30 ص

تحقیق در مورد مدیریت 43 ص

تحقیق درباره؛ ارزشيابي عملكرد افراد

مقاله درباره درصد فراوانی تجمع

سرگذشت دانش پزشكي تا رنسانس