دانلود رایگان

تحقیق در مورد تاريخچه ي كتابخانه - دانلود رایگاندانلود رایگان ایرانیان پس از تسلط اسلام در قرن اول هجری برای نجات آثار و اسناد و گنجینه های فکری و ذوقی خود به چاره پرداختند و نخستین گامی که در این راه بردا

دانلود رایگان تحقیق در مورد تاريخچه ي كتابخانه لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*

فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)

تعداد صفحه:47


فهرست مطالب

تاريخچه ي كتاب و كتابخانه در ايران
1ـ كتابخانه ابوالوفاي همداني
2ـ كتابخانه بهاءالدوله ديلمي
3ـ كتابخانه عضدالدوله ديلمي در شيراز
4ـ كتابخانه عباد الدوله ديلمي
5ـ كتابخانه نوح بن منصور ساماني
6ـ كتابخانه صاحب بن عباد ـ در ري
تاريخچه كتابخانه در عهد باستان
کتابخانه هاي آ شوريان

مصريان

کتابخانه اسکندريه

تاريخچه کتابخانه ملي ايران
خلاصه:
ش50 (آذر45): 18-21. كتابخانه هاي ايران درقرن اول اسلامي: نقش فرهنگ و تمدن ساساني درپيشبرد تمدن اسلامي، چاره جويي هاي ايرانيان جهت حفظ آثارواسناد فرهنگي خود پس از حمله عرب، اختراع و استخراج خط "فيرآموز" ، نسخ وثلث توسط ايرانيان، حكومت هاي ملي ايراني درقرون اوليه اسلامي، معرفي كتابخانه هاي قرون اوليه اسلامي ازآغاز قرن دوم تا ششم هجري (جمعأ شش كتابخانه از 1تا6).
تاريخچه ي كتاب و كتابخانه در ايران

ركن الدين همايونفرخ كتاب خانه هاي ايران در قرن اول اسلامي
قسمت اول اين مقالات به صورت كتاب جداگانه تحت عنوان كتاب و كتاب خانه هاي شاهنشاهي ايران از طرف وزارت فرهنگ و هنر به مناسبت هفته كتاب انتشار يافته است و اينك بخش دوم آن آغاز مي گردد.
چنانكه در بخش اول سرگذشت، گذشت و در اين بخش نيز خواهد آمد كشور ايران يكي از كشور هاي انگشت شماري است كه كتاب خانه هاي عظيم آن شهرت جهاني داشته است و آنچه نويسنده اين سطور را به تنظيم و تحرير و تأليف تاريخ كتاب خانه هاي ايران برانگيخت انكار و فراموشي و نسياني است كه نويسندگان عرب و غرب را در باره كتاب خانه هاي ايران دست داده است!
دانشمندان عرب را در باره كتابخانه هاي اسلامي به طور اختصاصي به تحقيق پرداخته و آثاري نشر داده اند ليكن با كمال تأسف و تعجب بايدگفت در آثار خود متذكر كتابخانه هاي بزرگ ايران نشده اند و وجود انها را در طي تاريخ گذشته نديده و نشنيده گرفته اند.
محققان غرب را نيز به پيروي از دانشمندان و محققان عرب را همه جا با اختصار و احياتاً به سكوت و خاموشي برگزار كرده اند.
جرجي زيدان مورخ مصري كه در باره ايرانيان دچار تعصب و تجاهل شديد است و به علت همين تعصبات خشك دچار گمراهي مسخره آميز و شگفت انگيز شده است 1 در كتاب آداب اللغه2 كه سخن از كتابخانه هاي جهان به ميان آورده نامي از كتابخانه هاي معروف بيش از اسلام ايران نبرده است بديهي است او، نه مي خواسته و نه ميتوانسته چنين شهامتي دور از تعصب داشته باشد كه با توصيف و بيان كتابخانه هاي عظيم ايران در دوران باستان و انهدام و نابودي آن به دست عمر خليفه اسلامي و سرداران او اين ننگ وحشتناك تاريخي را به دست عرب صحه بگذارد.
غافل از اين كه حقايق تاريخي را هيچ گاه نمي توان مكتوم نگاهداشت و جهان را از آن بي خبر اگر از چشم ايشان مكتوم باشد اما از ديد جهانيان پوشيده و پهنان نمي ماند.
فريد وجدي مصري مؤلف دائره المعارف اسلامي 3 با آنكه در دائره المعارف خود از كتاب هاي جهان ياد كرده و آنها را بر شمرده است ليكن متذكر هيچ يك از كتاب خانه هاي دوران بيش از اسلام ايران نشده است ، اين تجاهل و تعصب نه تنها دامنگير محققان معاصر عرب را كريده و با كمال تأسف و تأثر بايد گفت كه محققان و مورخان گذشته عرب نيز دستخوش اين تعصب و تجاهل بوده اند مانند: ابن خلدون، ابن اثير، بستاني.
محققان گذشته عرب همه معتقدند كه تمدن اسلاني در علوم اعم از نقلي و عقلي به كمك فكري و قلمي ايرانيان نمو يافته و رونق گرفته است، ليكن با يك چنين اعتراف باز در باره كتابخانه هاي ايران كه مرجع مراجعه دانشمندان و دانش پژوهان عرب هم بوده است خاموشي و سكونت را مرجح شمرده اند!
متأسفانه ديده مي شود كه ملل عرب را زبان غالباً كوشيده اند از مفهوم واقعي اسلامي به نفع خود من غير حق و واقع سوء استفاده كننده و آن را به نحوي خاص توجيه سازند مي بينيم در پاره اي از مواقع تمدن اسلامي، به صروت تمدن عربي تعبير مي شود و تغيير شكل و ماهيت ميدهد وملل خاصي مي كوشند تحت لواي اين شعار از آن بهره برداري شكنند. اين جاست كه برما واجب است حقايق را بازگو كنيم و بيش از اين سكوت را جايز نشماريم زيرا همين سكوت سبب گرديده كه حتي دانشمندان غرب هم در اشتباه افتند و بسياري از حقايق را واژه گونه در آثارشان نشان بدهند ، هم چنان كه پروفسور ادوارد برون در باره كتابخانه هاي ايران پيش از اسلام سخني نگفته و به سكوت گذرانده است.
حقيقت اين است كه تمدن اسلامي مديون و مرهون تمدن درخشان و پيش رفته ايران بوده است. مستشرق شهير پروفسور اينوستر انيسف4 در كتاب معروف خود بنام تأثير ادب ايران در فرب به تفصيل در اين مورد به تحقيق پرداخته و بشايستگي از عهده بر آمده است.
گوستاولوبون فرانسوي نيز در كتاب تمدن اسلامي صريحاً به كرات متذكر اين نكات شده است مكتوم ماندن اين حقايق و مسكوت گذاشتن اين دقائق درباره كتابخانه هاي ايران موجب شده است نويسندگان بيگانه از عمق ريشه و عظمت نبوغ فكري ايرانيان غافل بمانند و گاه بيگاه مطالبي دور از حقيقت بنويسد. با بيان اين مقدمه ارزش تحقيق درباره كتابخانه هاي ايران بر ما مشهود مي افتد.
ايرانيان پس از تسلط اسلام در قرن اول هجري براي نجات آثار و اسناد و گنجينه هاي فكري و ذوقي خود به چاره پرداختند و نخستين گامي كه در اين راه برداشتند اختراع و استخراج خط فارسي از خط راس سهريه بنام خط پيرآموز بود. ايرانيها با اين خط نو بنياد نخست به نوشتن قرانها پرداختند تا راه عيبجويي و و مخالفت عربها را بر اين خط ملي ببندند زيرا سوزانيدن قران بنام زندقه و كفر امكان نداشت، با اين راه و با اين چاره جويي خردمندانه توانستند طي مدت شصت الي هفتاد سال به رواج خط پير آموزي توفيق يابند و آنرا جزو خطوط اسلامي بقبولانند پس از اينكه خط پيرآموز بنام خط خط اسالمي پذيرفته شد و خوشبختانه ابتكار ابن مقله ايراني با استخراج خط نسخ و ثلث از آن موجب گرديد كه اعراب نيز خط خود را از كوفي بدان مبدل سازند و با اين ترتيب بيش از پيش خط پيرآموز و نسخ نضج گرفت و كتابهاي علمي و ادبي با اين خط نوشته شد و ميتوان گفت از آغاز قرن دوم هجري در ايران كتابهاي علمي و ادبي نوشته شده است و كتابخانه ها بنياد گرديد. نزديك به همين زمان است كه در ايران پايه هاي حكومتهاي ملي نيز گذاشته شده است. طاهريان در خراسان و صفاريان و سپس سامانيان و ديلمانيان در عرصه حكومت ايران ظاهر شده اند. اينك به معرفي كتابهاي اين دوران مي پردازيم.
کتابخانه نوح بن منصور سامانی


کتابخانه صاحب بن عباد در ری


تاریخچه کتابخانه در عهد باستان


کتابخانه های آ شوریان


مصریان


کتابخانه اسکندریه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد تاريخچه ي كتاب و كتابخانه در ايران – 0k0.ir | مرجع ...

24 نوامبر 2016 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه:47 فهرست مطالب كتاب خانه هاي ايران در قرن اول ...

تحقیق در مورد تاريخچه ي كتابخانه

تحقیق در مورد تاريخچه ي كتابخانه لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:
Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه:47 فهرست مطالب تاريخچه ي كتاب و ...

کتابخانه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کتاب مجموعه ای از اطلاعات درمورد یک فرد یا یک جسم یا . ... مورخان سومری ثبت تاریخ
جاری و بازسازی داستان گذشته‌شان را آغاز کردند؛ کهن‌ترین نظام نگارش شناخته‌شده ...

تحقیق در مورد تاريخچه ي كتابخانه - داک لینک

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه:۴۷ فهرست مطالب تاريخچه ي كتاب و كتابخانه در ايران ۱ـ كتابخانه ...

دانلود کاملترین تحقیق درمورد تاريخچه ي كتاب و كتابخانه در ايران ...

14 ا کتبر 2016 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه: 49 فهرست و توضیحات : كتاب خانه هاي ايران در قرن ...

درباره ي کتاب و کتابخواني - راسخون

درباره ي کتاب و کتابخواني. ... تجربه نشان داده است که بيشتر دانشمندان، در خانواده
هايي پرورش يافته اند که اهل مطالعه و تحقيق بوده اند. مدرسه ها نيز مي توانندبا ...

تاريخچه كتابخانه ملي - کتابخانه ملی

امروز در تاریخ. سایت پیشین · آموزش . پژوهش . انتشارات . نمایندگی استان ها . سامانه
رسيدگي به پيشنهادات و شكايات . خدمات . آرشیو ملی . کتابخانه ملی . درباره سازمان .

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران

امروز در تاریخ · سایت پیشین ... منابع کتابخانه و آرشیو, كتابخانه ديجيتال. بانک
مستندات ... استفاده از کتابخانه در شیفت شب · پژوهشگران سازمان · سرای پژوهش.

کتابخانه آموزشگاهی - درباره كتابخانه - مسير ياب كتابخانه ي ...

در جهان امروز مدارس و كتابخانههاي آموزشگاهي بسيار مورد توجه هستند، زيرا از بطن مدرسه
و كلاس درس است كه روحية پژوهش و تفكر انتقادي در دانشآموزان شكل ميگيرد.

تاریخچه شهرستان دامغان - پورتال کتابخانه دیجیتال

پورتال کتابخانه دیجیتال دانشگاه دامغان ... تاریخچه شهر دامغان : ... در مورد کلمه دامغان
گروهی گفته اند نام این شهر از" مغان" یعنی آتش پرستان گرفته شده و این گروه باعث
...

معرفی و دانلود تحقیق در مورد تاريخچه ي كتابخانه با موضوع علوم انسانی

1 ژانويه 1970 ... فایل شماره 524925 در سایت معرفی و دانلود کتاب نام این فایل : تحقیق در مورد
تاريخچه ي كتابخانه موضوع فایل: علوم.

مجموعه مقالاتي درباره ي ابن خلدون - تاريخ و تحقيق history and research

مجموعه مقالاتي درباره ي ابن خلدون ... ابن خلدون بنيانگذار فلسفه تاريخ: گفت وگو با
دكتر كريم مجتهدي درباره فلسفه تاريخ از ديدگاه ابن خلدون ... تاريخ ابن خلدون مقدمه اي
براي تمام تاريخ ..... جستجوی کتاب در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

ارتباط علمی - مقاله

آرشيو ها همچون كتابخانه هاي تخصصي از جمله مراكزي اند كه در چرخه اطلاعات ، نقش اطلاع
... همچنين آرشيو نقش اول را در تحقيقات مورد نياز جامعه دارد . زيرا مواد اوليه ي اين
تحقيقات يعني اسناد را نگهداري و طبقه بندي مي كند و در اختيار مخاطبان قرار مي دهد . (
1).

سازمان اسناد ملي ايران

با لوحه هاي گلي آشنا شدند و از كاربرد آن در امور تجاري و اداري اطالع يافتند . ايرانيان
در ميانه ... ي بود، اسناد از بين رفته را بازنويسي كنند. شيوه ايرانيان .... مطالعه و
تحقيق در مورد اسناد موجود در آرشيو سازمان اسناد ملي ايران و ساير مراكز آرشيوي به
منظور كشف نكات ... تالش در جهت بهبود كمي و كيفي كتابخانه تخصصي سازمان از
طريق: الف. –.

درباره ما - مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي شركت ملي نفت ايران

تاريخچه. مركز اطلاع رساني شرکت ملی نفت ايران در زمره قديمی ترين کتابخانه های ...
تمام متن گزارشات فارسي و لاتين; پايگاه اطلاعاتی تمام متن مقالات فارسی (نمايه) ...
در صورت لزوم محدوده ي تاريخ اثر، زبان اثر و نوع پايگاه مورد نظر را انتخاب كرده و ...

آشنایی با روش تحقیق کتابخانه ای در تحقیقات علمی | علمي و پژوهشي

روش کتابخانه‌ای در تمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در بعضی از آنها
موضوع ... در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه‌ای ندارند نیز محققان ناگزیر از کاربرد
روش ... در آخر هر نوشته ي پژوهشي بايد كليه ي منابعي كه در اين پژوهش استفاده كرده ايم
در ...

معرفي شهرستان مباركه

تاريخ بنا و علت نامگذاري آن. تا دوره ي صفويه از نام مباركه و چگونگي بناي آن سخني
به ميان نيامده است وبناي اين شهر را به دوران حكومت شاهان صفويه نسبت داده اند به اين ...

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد.

تحقیق در مورد تاريخچه ي كتابخانه با موضوع کتابخانه نوح بن منصور ...

14 آوريل 2014 ... تحقیق در مورد تاريخچه ي كتابخانه با موضوع کتابخانه نوح بن منصور سامانی ,
کتابخانه صاحب بن عباد در ری , تاریخچه کتابخانه در عهد باستان ...

تاریخچه المپیک - بیتوته

بازی های المپیک به جشنواره های ورزشی گفته می شود که به عقیده تاریخ نویسان
اولین ... در سال 1896 کنگره المپیک تشکیل شد و کویرتن مورد حمایت کشورهای
شرکت ...

چادگان در گذر تاريخ

در گذر تاريخ ايران منطقه ي چادگان فراز و فرودهاي بسياري را پشت سر نهاده است. ...
پايه ي منابع كتابخانه اي، اسناد و تحقيقات ميداني با روش توصيفي و تحليلي مورد ...

درباره تبـریــز

احتمالاً پنهان کننده تف و گرما و جنبشهای آتشفشانی کوه سهند ولی احمد کسروی در
کتاب آذری یا زبان باستان آذربایجان معنی آنرا روشن ندانسته است: "آنچه درباره
تبریز ...

کتابخانه عمومی آیت اله مصطفوی جوزان - مقاله ای درباره کتاب وکتابخوانی

کتابخانه عمومی آیت اله مصطفوی جوزان - مقاله ای درباره کتاب وکتابخوانی - ... آسان و
عادلانه ي يكايك ايرانيان و فارسي زبانان به منابع اطلاعاتي مورد نياز با توجه به ...
اهمیت کتاب وقتی روشن تر می شود که بدانیم اگر عشق به مطالعه از کودکی در انسان ...

4 - واژه نامه های ایرانداک - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

ويراستي از يك اثر كه به مجموعه ي كتابخانه افزوده مي شود ، و همانند ويراست هايي كه از
... مأخذ اصلي اطلاعات مورد استفاده قرارمي دهد و ممكن است از عنوان اصلي كلي تر ( صفحه
ي ... انواع گوناگون چسب به شكل گسترده اي در صحافي و فرايند هاي فني كتابخانه
مورد .... دانش ایران: مشارکت ایرانیان در دانش جهان (دا); رصدخانه پژوهش و فناوری;
کتاب‌های ...

تاریخ اجتماعی کتابخانه ها

تحقيقات نشان مي داد درست است كه ماهي ها زنده به ساحل مي رسند اما چون همانند محيط ... در
واقع از آنجا كه ماهي ها مرتب توسط كوسه ها مورد تعقيب قرار مي گرفتند، يك لحظه ....
کتابخانه نهادي است زاده ي جامعه که در طول تاريخ تمدن در خدمت حفظ و نشر دانش بوده
است.

صفحه اصلی - پژوهشگاه رويان - Royan Institute

پژوهشگاه رویان در سال های 1377 و 1387 به ترتیب مجوز مراکز تحقیقات علوم سلولی
و ... (مرکز درمان ناباروری و مرکز سلول درمانی) با راهبرد از علم تا کاربرد انجام می‌دهد. 1.
... چاپ 14 کتاب فارسی و انگلیسی به صورت تالیف و ترجمه ... 26 مورد ثبت اختراع

درباره دزفول - دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

كاوشگران غربي در نيم قرن اخير ، پس از مطالعات و تحقيقات فراوان تصريح كرده ...
يالاي تپه اي مشرف به رودخانه دز بنا گرديده و منظره ي زيبا و دلنشيت آن موجب لذت هر ...

اصل مقاله (410 K) - دانشگاه تهران

ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ. راﺑﻄﻪ. رﻫﺒﺮي. ﺗﺤﻮل. آﻓﺮ. ﻦﻳ. و. رﻓﺘﺎر ﻣﺪﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. در. ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﻫﺎ. ي ... ي
. و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. آزﻣﻮن. ﻫﺎ. ي. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎ. ﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . . ﺎﻓﺘﻪ.

موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک

با پایان‌یافتن فرآیند مستندنگاری و مرمت تابلوی نفیس نقاشی رنگ و روغن دوره
قاجار با موضوع «فرخ‌ خان غفاری»، منسوب به صنیع‌الملک از نقاشان پرآوازه تاریخ ...

تحقیق در مورد تاريخ فلسفه ي يونان - مین فایل

2 فوریه 2017 ... تحقیق در مورد تاريخ فلسفه ي يونان لینک خرید و دانلود در پایین صفحه فرمت :word
(قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات :14 فهرست: براي چه ...

فصلنامه تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي(پيام كتابخانه ...

مقدمه اي بر اخلاق حرفه اي در كتابداري و اطلاع رساني(با تاكيد بر دو مؤلفه ي نظريه و ...
تربيت معلم و شهيد بهشتي درباره ي خدمات اطلاع رساني كتابخانه هاي آن دانشگاه ها

تحقیق درباره کتاب و کتاب خوانی با مقدمه و منابع | بیجاده

تحقیق, تحقیق آماده چاپ, تحقیق مدرسه, مقاله, مقاله آماده چاپ, مقاله دانش آموزی, مقدمه
تحقیق, مقدمه مقاله,

محله اراج > درباره اراج > شناسنامه محله

دارند، لذا تهيه و تدوين اين چنين مقاله ها يي جهت آشنايي پژوهشگر با محله ي مورد ... مي
نمايد لذا تحقيق حاضر به پزوهشگر اين امكان را مي دهد كه افراد معتمد محله را ... در قسمت
پايين مسجد كانون علمي و فرهنگي مي باشد كه مركز كامپيوتر ،كتابخانه در آنجا قرار

دانشگاه آزاد اسلامی - تهران جنوب

نشست تخصصی معرفی و نقد کتاب شرح شوق ( شرح و تحلیل اشعار حافظ) ... شرایط و
مدارک مورد نیاز اخذ تسهیلات وام بلند مدت ( وزارت علوم؛ تحقیقات و فناوری) در ...

تحقیق در مورد نگاهي برساختمان فرهنگسراي نياوران - مگ ایران

به همين سبب در اسفند ماه ۱۳۸۰ مجموعه ي اين كتابخانه وجين شد و تنها منابع هنر و
منابعي از متون قديمي تاريخ و ادبيات در قفسه ها باقي ماند. پس از تغيير سيستم
دستي ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﺎوي در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و اﺳﺘﻨﺎدي ي ﻲ و ي وي ر ﭘ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﺎوي در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و اﺳﺘﻨﺎدي. ي. و. ي. وي ر ﭘ . ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺮﻳﺪوﻧﻴﺎن. اﺳﺘﺎدﻳﺎر
داﻧﺸﻜﺪه .... ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻓﻀﺎي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﺟﺎﻣﻌﻪ ي ﻋﻠﻤﻲ ﻗﺮار. ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ؛ زﻳﺮا
...

ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺟﺴﺘﺎري ﺑﺮ ﺗﻌﺎرﻳﻒ، روﻳﻜﺮدﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت

5 ا کتبر 2015 ... اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. اي و ﺑﺎ ﻣﺮور ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺣـﻮزه. ي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ... اﻧﺪ و ﺳﭙﺲ اﻓﺮاد
ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻗﺸﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده. اﻧﺪ. رﻓﺘﻪ ... ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ:.

همه چیز درباره مجلس شورای اسلامی

در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك
از .... مجلس شوراي اسلامي داراي دو كتابخانه است كه از كتابخانه هاي معتبر كشور است و
...

Pubmed

واﻗﻊ در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ي ﻣﻠﻲ ... ﺑﺮاي ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﻋﻤﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺲ از وارد ﻛﺮدن ﻛﻠﻴﺪ واژه ي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ...
در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﺷﻤﺎ. ﺑﻪ. دﻧﺒﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ. واژه ي. DNA. و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺘﺮادف آن در آﻧﻬﺎ.

مطالبی درباره فلزات - کانون فرهنگی آموزش قلم چی

1 دسامبر 2012 ... تاريخچه فلزکاري ايران. بشر در حدود 7000 سال پيش فلز ... اشيائي از اين دوران در «
سرخ دم» لرستان يافت شده است. از نمونه آثار يافت‌شده هزاره اول ق م ...

زندگی نامه ابوعلی سینا - مردان پارس

روزی که ابن سینا به کتابخانه سلطنتی پا گذاشت ، شادی اش از دیدن کتابهای ...
همچنین در مورد ادبیات و موسیقی و زوایای مختلف انها به تجربه و تحقیق بپردازد .

مقالات علمی - Apply Abroad

12 دسامبر 2013 ... اين سئوال كه چگونه داده ها بايد گردآوري شود و مورد تفسير قرار گيرد، به .... آنچه در
مقدمه يك مقاله تحقيق كتابخانه اي قرارمي گيرد - همانند تحقيفات ...

آشنايي با كشور پاكستان

این تاریخ چهارهزارساله در پاكستان به خوبي به وسيله ي مكان هاي باستاني و بناهاي .....
در مورد چگونگي تكوين مذاهب در شبه قاره بايد گفت كه اولين اعتقادی كه در اين منطقه
رواج ..... كتابخانه گنج بخش ، مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان- اسلام آباد.

بارگیری - فرهنگستان زبان و ادب فارسی

هم چنان به تالشِ پي گيرِ خـود در تحقيقِ ادبي ادامه داد. وي در اواخرِ عمر به ... منتشر نامه ي
فرهنگ٬ راهنماي کتاب٬ وحيد٬ هيرمند٬ يغما مقاله هاي او از جمله در مجله هاي. با مجله ي ...

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

نهمین همایش ملی آموزش در تاریخ 13 و 14 اردیبهشت ماه 1396 در دانشگاه شهید … ...
اطلاعيه شماره 2 در خصوص نحوه ثبت نام و مدارك مورد نیاز جهت دانشجویان نیمه متمرکز و
...

مقاله درباره کتاب و کتابخوانی - کتابخانه عمومی چالوس

بنام معبود بی همتا. گردآوری : رودابه آزادیان (مسئول کتابخانه عمومی شهرستان چالوس).
هم صحبتی با کتاب. کتاب ها نه فقط مرکّبی بر کاغذند، بلکه گویندگانی هستند ...

چيستى و چگونگى پيشينه تحقيق | پژوهش

21 سپتامبر 2013 ... اين مقاله، به چيستى و چگونگى پيشينه تحقيق مى پردازد. .... از اين رو، بايد با انواع
منابع اطلاعاتى در كتابخانه و نوع طبقه بندى آن ها آشنا بود. ... استفاده از اين طبقه
بندى براى يافتن كتابى خاص در موضوع مورد نظر نياز به اندكى ...

نحوۀ نوشتن مقاله ISI - دانلود مقاله

اين سئوال كه چگونه داده ها بايد گردآوري شود و مورد تفسير قرار گيرد، به طوري كه ابهام
.... آنچه در مقدمه يك مقاله تحقيق كتابخانه اي قرارمي گيرد - همانند تحقيفات ميداني ...

سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

کتابخانه آستان قدس رضوی. ... جستجو در کتابخانه دیجیتال ... (ره) و روز جمهوری
اسلامی در گنجینه تمبر و تاریخچه پستی موزه مرکزی آستان قدس رضوی برگزار شده
است.

دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... بررس ي روند ها و جهت گيري ه ا در توليد آثار و مصنوعات .... مي كنيم؛ معيارهايي از
قبيل »بستر تمدني و فرهنگي پيدايش و بالش«، »دوره ..... كه مورد تحقيق ما قرار مي
گيرند، به جهت جلوگيري از انحراف حائز اهميّت است، اين راهنمائي.

روش هاي جمع آوري اطالعات در پژوهش هاي تاريخي

اين مقاله يك مطالعه ي مروري بوده كه با استفاده از منابع كتابخانه اي و اينترنتي
تدوين شده است. مواد و روش ها: ... بین پژوهش تاريخي و انجام مطالعه در مورد تاريخ در اين
است.

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

درباره کتابخانه مجلس .... به همین جهت به حضور ایشان رسیدیم، لذا از مشار‌الیه
می‌خواهیم که کمی درباره‌ی اثر جدیدش «آبی‌پوشان آسمان»، و ایضاً در مورد آثار… ...
دومین نشست نقد کتاب از سلسله نشست‌های بایسته‌های تقنین در مرکز پژوهش
کتابخانه‌ی مجلس ...

ELSEVIER TOUR.pdf

ﺳﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. ﺧﻮد ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ. ﺷﻤﺎره ي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻣﻘﺎﻻت. آن ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد.
را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺎ . رﻓﺘﻦ ﺑﺮ روي. Full text. ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ آن. دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ. داﺷﺖ. ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎ ...

كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي اميركبير

The Library Of Amirkabir University Of Technology is a place that scientific
documents, books, magazines, research documents and etc, were gathered and
...

اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺎزي ي ﻫﺎي راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ وﻳ

زﻣﺴﺘﺎن. 1389. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ي. ﻣﺠﺎزي. ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻮدﻛﺎن. 1. از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺑﺮان. و ...
ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮﺳﺶ. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ. ي ﻣﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺷﺎﻣﻞ. 20. ﻛﻮدك. 7 ....
1. )2002. ﺑﻴﻼل در ﻣﻘﺎﻟﻪ. ي. ﺧﻮد ﻛﻪ در. ﺑﺎره. ي. ﻣﻮﺗﻮر ﻛﺎوش ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم. ﻳﺎﻫﻮ ﻟﻴﮕﺎﻧﺲ. 2. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد. ﻫﺎﻳﻲ.

درباره دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

لطفا برای کسب اطلاع از رشته های مورد نظر خود، بر روی مقطع مورد نظر کلیک نمایید.
... 21125--تاريخ - تاريخ ايران قبل از اسلام, دکترای تخصصی- پژوهش محور, علوم ...

پایان نامه - روش انتخاب موضوع پژوهش

هر چه درباره ي موضوع پژوهش خود بيشتر تامل و توجه نماييد، به استحكام شخصيت
علمي و .... 3) با راهنمايي از كتابدار كتابخانه از فهرست هاي كتابشناسي در زمينه ي مورد
...

تحقیق در مورد نحوه ي گذراندن اوقات فراغت و نظريه هاي مربوط به آن - به ...

3 ساعت قبل ... تحقیق در مورد نحوه ي گذراندن اوقات فراغت و نظريه هاي مربوط به آن ... 5-نياز به رشد
فرهنگي 6-شكوفايي فردي و اجتماعي انواع فعاليت هاي مربوط به ...

استاد فرشچيان - زندگي‌نامه

... است؛ به گونه‌اي كه موزه‌ها و كتابخانه‌ها و مجموعه‌داران شخصي و عاشقان هنر به داشتن
قطعه‌اي از آثار او مباهات مي‌كنند. ... يادماني است خجسته در تاريخ فرهنگ و هنر ايران كه
استاد به صورت افتخاري انجام ... رساله‌هاي تحقيقاتي و سخنراني در مورد هنر ايران در
امريكا.

درباره فرهنگسرا

كتابخانه تخصصي فناوري اطلاعات يكي از معدود كتابخانه هاي تخصصي در حوزه ي
كامپيوتر و فناوري ... جمع آوري منابع كتابي و غير كتابي جهت مطالعه و تحقيق و
پژوهش.

اندیشه - خلاصه اي از كتاب كارنامه ي اسلام دكتر زرّين كوب

اندیشه - خلاصه اي از كتاب كارنامه ي اسلام دكتر زرّين كوب - دریچه ای به دنیای دانش. ...
دلایل روی آوردن اهل کتاب به اسلام و زندگی در قلمروی اسلامی : .... این حالت مسلمین دارد
مورد تصدیق و تأیید تاریخ اسلام و گذشته مسلمین است وی می .... وقتی طب از دست
سریانی ها به دست مسلمین افتاد تحقیق و مطالعه در آن جنبه جدی تر و دقیق تر گرفت .

زندگی نامه شهید بهشتی

این شهید راست قامت تاریخ به پیشنهاد و درخواست آیت الله حائری رحمه الله و آیت الله
میلانی رحمه الله به ... برای تحقیقات و مطالعه بیشتر به لینک های زیر مراجعه کنید.

ي ﻣﻮرد ﺷﺎﻫﺪي ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﻛﻮﻟﻮرﻛﺘﺎل ﺳﺮﻃﺎن ي ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ ﺳﺮ

ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ. -. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻤﺎري. ﻫﺎي ﮔﻮارش و ﻛﺒﺪ. -. دﻛﺘﺮاي آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ . ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ..... ي ﻣﻮرد. -
. ﺷﺎﻫﺪي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن. ﻛﻮﻟﻮرﻛﺘﺎل ﺑﻪ. ﻃﻮر واﺿﺤﻲ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ. ي ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ.

فایل راهنمای تهیه و ارایه پروژه

ﺳﻮم. : ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش ﭘﺮوژه ﺗﺨﺼﺼﻲ. 14. ﺑﺨﺶ. ﭼﻬﺎر. :م. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. ﻫﺎي اﺧﺬ، ارا. . ﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ. 23 ...
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﻮﻳﻞ. ﭘﺮوژه ﺗﺨﺼﺼﻲ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان درج ﺷﺪه در. ﭘﺮوژه ﺗﺨﺼﺼﻲ .... ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﺮات و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﻴ ..... ﺗﻬﺮان :ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ.

شیوه نامه استناددهی به روش APA

ر بخشی به اثر تالیفی يا تحقیقی می شود و هم جلوه اي از امانت داري مولف را به نمايش
می. گذارد. فهرست منابع مورد استناد، راهکار مناسبی براي هدايت مخاطبان به سرچشمه
اصلی ... در صورتیکه تاريخ انتشار اثر در اينترنت وجود نداشت از کلمه بی تا
استفاده ... ي، مهدي ). 9814. (. درآمدي بر مفاهیم اساسی مطالعه . تهران: چاپار. کتاب
ويرايش شده:.

تحقیق در مورد كتاب و كتابخانه در ايران | بانک فایلهای تخصصی

5 نوامبر 2016 ... خانه / تحقیق در مورد كتاب و كتابخانه در ايران ... تاريخچه ي كتاب … ... برچسب
تحقیق در مورد کتاب و کتابخانه در ایران دانلودتحقیق در مورد کتاب و ...

تحقیق درباره فردوسی - مطالب آزاد

21 آگوست 2008 ... دراین تحقیق سعی شده است درباره زندگینامه وهمچنین بررسی گوشه ای ... به کتابخانه
ی لیدن از بلاد هلند و دیگر نسخه ی خطی متعلق به کتابخانه ی ...

دانشگاه علامه طباطبائی

پیوند ها. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری · معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری · جهاد
دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبائی. پیوند ها. سامانه جایابی کارآموزان · صندوق حمایت از
...

کتابخانه مرکزی, مرکز نشر و اسناد

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی,اعضاي هيات علمي,دانشجویان.

ﺩﺭ ﻋﻤﻮﻣ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻱﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﺯﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤ - SID

. ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﻬﺮ. . ﺍﻳﺮﺍﻧ. . ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳـﺖ. ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺳ. . ﺁﻥ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻭ ﻋﺮﺻﻪ. ﻫﺎ. .
ﻋﻤﻮﻣ. ..... ﺭﻧﺪﻩ ﻳﮏ ﻓﺼﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ . www. ...
. ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ . ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ. ﺍﮐﺘﺸﺎﻓ. . ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ. ﻣﻮﺭﺩ. ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ. . ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺗ. ﻴﭗ.

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

Mazandaran University of Medical Sciencesدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی
درمانی استان مازندران ساری، میدان امام (ره)، سه راه جویبار، ابتدای بزرگراه ولی عصر ...

کتابخانه مرکزی - خانه

افزایش ساعت کار سالن های مطالعه کتابخانه در ایام امتحانات · نام نویسی در طرح غدیر:
عضویت فراگیرکتابخانه ها · قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری سال ...

صفحه اصلی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

دفتر فناوری و کار آفرینی و تحقیقات دانشجویی (فکت) دانشگاه علوم پزشکی
تبریز برگزار می کند: ... مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه(RDCC) برگزار می
کند:.

دانشگاه یزد - خانه

تاریخ رویداد: 26 بهمن 1395; برگزارکننده: جامعه اسلامی ... تاریخ رویداد: 2 اسفند
1395; توضیحات بیشتر: مدیریت ... اطلاعیه کتابخانه مرکزی دانشگاه ویژه
دانشجویان.

ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎرش و ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺷﯿﻮه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

در ﻣـﻮرد ﻧﺤـﻮه ﻧﮕـﺎرش ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ. و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ. ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻊ و ﺷﯿﻮه ﻗﺮار ﮔ
...... ي ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﻫﺎي. ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر . 3. -. ﺧﺎﻧﻠﺮي، ﭘﺮوﯾﺰ . 1365. ،. ﺗﺎرﯾﺦ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ. ،. وﯾﺮاﯾﺶ .2.

تاریخچه شهر پرند - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

ناحيه ي صنعتي شهر جديد پرند با 350 هکتار و امکانات زير بنائي با ويژگي هاي يک
.... کل طرح در يک دوره چهار ساله به تناوب به بهره برداري خواهد رسيد و منابع مالي مورد ...

تحقیق در مورد تاريخچه ي كتابخانه | کانون صبای روستای رهن

23 جولای 2016 ... لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*. فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت).
تعداد صفحه:۴۷. فهرست مطالب. تاریخچه ی کتاب و کتابخانه در ...

نکات مورد توجه در زمان انتخاب واحد و یا حذف و اضافه

سيستم كتابخانه مركزي واحد بجنورد · سامانه كتابخانه ديجيتال دانشگاه آزاد اسلامي ...
در ليست مشاهده نمره ، تاريخ ثبت خورده وليكن نمره من ديده نمي شود چرا؟ ... اطلاعات مورد
نياز دانشجويان جديدالورود. نکات مورد توجه در زمان انتخاب واحد و یا حذف و اضافه .... ي-
در صورتيكه با پيغام time out expired مواجه ميشود بيانگر ترافيك است (در ساعتي
...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

... و علمی · کتابخانه (جستجوی سیمرغ) · کتابخانه دیجیتال واحد. درباره دانشگاه.
تاریخچه ... 2-3 : داشتن گواهينامه پايان دوره كارشناسي يا بالاتر مورد تاييد وزارت
فرهنگ و .... يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود ، زير نظر استاد راهنما ، به تحقيق
بپردازد. ... به درس ناتمام نشود ، حداكثر تا پايان اولين نيمسال تحصيلي پس از درمان
قطعي و ...

کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران

کتاب حاضر مشتمل بر 54 مقاله فارسی و منتخب مقالات اردو و انگلیسی با موضوعیت
... راه ابریشم و افرادی که از این راه ها عبور می کرده اند، را مورد بررسی قرار داده است.

دانلود روند طراحی نقشه های ساختمانی

دانلود مقاله تحقيق وپروژه دانشجويي درباره بورس اوراق بهادار

پاورپوینت درباره روانشناسی سیاسی

مقاله ويژگیهای نوجوانی

شرایط لازم جهت تعیین جنسیت جنین

خلاقیت چیست 28ص

تحقیق درباره. آ شنايي با پول الكترونيك

سياست جديد و نقش تاريخي اديان در جهان بعد از 11 سپتامبر 13 ص

پاورپوینت تیرهای فلزی

دانلود فایل گزارش مربوط به خاكبرداري..

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل داده ه1 (بافرمت word)

آشنايي با توربين هاي گازي

تحقیق درباره اجراى احكام و اصول سياسى اسلام 31ص

مقاله آبياري قطره اي

طرح توجیهی و کارآفرینی شركت پخش قاسم ايران

تحقیق آماده درس اندیشه اسلامی 2 (ويژگيهاى نبوت پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله وسلم))

مباني و تكنيك هاي روابط عمومي

تحقیق در مورد وصيت نامه شهيد رشيد اسماعيلي 14 ص

پاور پوینت تدریس درس 1 از عربی نهم 94-95

بتن2