دانلود رایگان

دانلود نقشه پوشش گیاهی استان آذربایجان غربی همراه تحلیل های اماری طبقات گیاهی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود نقشه پوشش گیاهی استان آذربایجان غربی همراه تحلیل های اماری طبقات گیاهی

دانلود رایگان دانلود نقشه پوشش گیاهی استان آذربایجان غربی همراه تحلیل های اماری طبقات گیاهی
مجموعه حاضر كه با استناد به آخرين تكنولوژي روز و با استفاده از داده هاي ماهواره اي TM و عمليات فشرده زميني انجام شده است حاوي نقشه استان آذربایجان غربی و آمار به روز از منابع طبيعي كشور است كه حاصل تلاش و همت کارشناسان منابع طبيعي مي باشد كه علاوه بر مستند بود آن برای محققان، زمينه ساز اوليه و پايه كليه اقدامات بخش منابع طبيعي و برنامه ريزي هاي آتي کاربری اراضی می باشد.
مجموعه حاضر شامل دو فایل در فرمت پی دی اف (PDF) می باشد. یکی شامل نقشه پوشش گیاهی با رزیولیشن بالا همراه با راهنمایی نقشه مفصل انواع پوشش های گیاهی استان می باشد. در این فایل همچنین تحلیل اماری دقیقی از وضعیت پوشش گیاهی استان را در جدول و نمودار تحلیلی ارائه شده است. این نقشه دارای کوچکترین جزییات و پلی گون ها، تیپ ها و نوع پوشش گیاهی استان می باشد لذا اگر منطقه مورد مطالعه قسمتی از این استان باشد به طور مثال سطح یک شهرستان و یا دهستان، محقق می تواند به راحتی ان قسمت را جدا کرده و از ان در تحقیق خود استفاده نماید.
فایل دیگر نیز شامل 48 صفحه از نحوه درست شدن این نقشه و تحلیلی از وضعیت پوشش گیاهی دیگر استان ها می باشد. همچنین محقق به راحتی می تواند منبع علمی (رفرنس) این نقشه را بر اساس اطلاعات داده شده در صفحه اول استفاده و استناد کند.
از این رو به طور خلاصه فایل زیپ ارائه شده شامل دو فایل در فرمت پی دی اف می باشد:
فایل اول شامل سه صفحه:
فایل دوم شامل 48 صفحه که در ان به صورت اماری پوشش گیاهی ایران تحلیل شده است در ان توضیحات مفصلی از نحوه نقشه سازی پوشش گیاهی ارائه گردیده است در ان اطلاعات اماری از کلیه استان های دیگر کشور نیز بیان شده که در ان تحلیل نوع پوشش گیاهی، درصد ها، مساحت ها، مقیاس ها و ... بیان شده است.
امیدوارم مورد رضایت شما قرار بگیرد%
دانلود رایگان نقشه پوشش گیاهی آذربایجان غربی


نقشه پوشش گیاهی آذربایجان غربی


نقشه پوشش گیاهی و تیپ های گیاهی استان آذربایجان غربی


نقشه ط


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود نقشه پوشش گیاهی استان یزد همراه تحلیل های اماری طبقات گیاهی

دانلود نقشه پوشش گیاهی استان آذربایجان غربی همراه تحلیل های اماری طبقات گیاهی
مجموعه حاضر كه با استناد به آخرين تكنولوژي روز و با استفاده از داده هاي ماهواره اي TM و
...

دانلود نقشه پوشش گیاهی استان آذربایجان غربی همراه تحلیل های اماری ...

دانلود نقشه پوشش گیاهی استان آذربایجان غربی همراه تحلیل های اماری طبقات گیاهی ...
داده هاي ماهواره اي TM و عمليات فشرده زميني انجام شده است حاوي نقشه استان آذربایجان ...

نقشه پوشش گیاهی و تیپ های گیاهی استان آذربایجان غربیدانلود ...

برای دانلود مستقیم فایل شماره 523303 اینجا کلیک کنید فایل دانلود نقشه پوشش
گیاهی استان آذربایجان شرقی همراه تحلیل های اماری طبقات گیاهی که برای دانلود شما ...

دانلود نقشه پوشش گیاهی استان آذربایجان غربی همراه تحلیل های اماری ...

12 ژوئن 2009 ... دانلود نقشه پوشش گیاهی استان آذربایجان غربی همراه تحلیل های اماری طبقات گیاهی
با موضوع دانلود رایگان نقشه پوشش گیاهی آذربایجان غربی , نقشه ...

دانلود رایگان نقشه پوشش گیاهی آذربایجان غربی , نقشه پوشش ... - 0f0.in

17 آگوست 2016 ... دانلود نقشه پوشش گیاهی استان آذربایجان شرقی همراه تحلیل های اماری طبقات گیاهی.
مجموعه حاضر كه با استناد به آخرين تكنولوژي روز و با استفاده از ...

دانلود نقشه پوشش گیاهی استان قزوین همراه تحلیل های اماری طبقات ...

29 ژوئن 2016 ... مجموعه حاضر كه با استناد به آخرين تكنولوژي روز و با استفاده از داده هاي ماهواره اي TM و
عمليات فشرده زميني انجام شده است حاوي نقشه استان قزوین و آمار ...

معرفی و دانلود دانلود رایگان نقشه پوشش گیاهی زنجان | معرفی و دانلود ...

معرفی و دانلود دانلود نقشه پوشش گیاهی استان قم همراه تحلیل های اماری طبقات گیاهی
... و دانلود کتاب نام این فایل : دانلود نقشه پوشش گیاهی استان آذربایجان غربی همراه ...

نقشه طبقات اقليمي استان قزوين - رزبلاگ - بلاگ خوان

نقشه-طبقات-اقلیمی-استان-قزوین این فایل شامل شیپ فایل طبقات اقلیمی استان
قزوین می .... دانلود نقشه پوشش گیاهی استان قزوین همراه تحلیل های اماری طبقات
گیاهی ... اردﺑﻴﻞ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ، زﻧﺠﺎن، ﻗﺰوﻳﻦ، ﻫﻤﺪان، ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛـﺰي ...
48 .

شناخت اقلیم - GIS & RS

27 سپتامبر 2016 ... دانلود نرم افزار Global Mapper is an affordable and easy-to-use GIS ... این برنامه
کاربرد آسانتری نسبت به سایر برنامه های نقشه برداری و GIS ..... داده های مربوط به
پوشش گیاهی; داده های جمعیتی که البته به فرمت رستر است. ... از نام های جغرافیایی
به همراه مختصات جغرافیایی آنها که در این مورد استان .... آذربایجان غربی.

ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﻨﺠﺶ از دور و ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﺸﻜﺴ - دانش آب و خاک

ﻛﺎراﻳﻲ ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻛﺸﺎورزي. از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻨﺠﺶ. از دور ﻣﻮرد. ارزﻳﺎﺑﻲ.
ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺖ . ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن. ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ . داده. ﻫﺎي ﺑﻪ. ﻛﺎر رﻓﺘﻪ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه.

1349 K

ﺗﻜﻨﻴﻚ. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﺳﻠﺴﻠﻪ. ﻣﺮاﺗﺒﻲ. و روش ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ. (. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﻮردي. : ﺟﻨﮕﻞ. ﻫﺎي ﺳﺮدﺷﺖ،. ﺷﻤﺎل ....
ﻫﻤﻜﺎران. ) 2010(. ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻮاﺣﻲ داراي ﺧﻄﺮ آﺗﺶ. ﺳﻮزي ﺟﻨﮕﻞ را. ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ. ﻋﺎﻣﻞ. ﻫﺎي. ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ،. ﻳﺰﻴﻓ
... ﻛﻪ. در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن. ﻏﺮﺑﻲ. ﺗﺎﻛﻨﻮن. ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ. اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ . در اﻳﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺳﻌﻲ. ﺷﺪ ....
ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ. /. ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ و زﻣﻴﻦ. ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي. ﺗﺼﻮﻳﺮ. ﻣﺎﻫﻮاره. يا. ﻟﻨﺪﺳﺖ. 8. ﺑﺎ روش ﻃﺒﻘﻪ.

magiran.com: فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران، شماره 64

ارزيابي تنوع صفات زراعي و كيفيت علوفه در جمعيت هاي مختلف اسپرس زراعي ...
تراكم، پوشش تاجي و توليد گونه Artemisia fragrans با استفاده از روش هاي آمار مكاني
در دامنه هاي ... رويشگاه گونه هاي گياهي مراتع چهارباغ استان گلستان با استفاده از روش
تحليل ... حد بهره برداري مجاز تيپ هاي گياهي در مراتع كوهستاني هندوان آذربايجان
غربي

magiran.com: فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران، شماره 58

23 ژوئن 2015 ... تعيين ارزش رجحاني گونه هاي مرتعي براي گوسفند و بز در مراتع چشمه انجير استان
فارس .... فازي در استخراج نقشه پوشش مرتعي (مطالعه موردي: مرتع حوزه دويرج دهلران) ...
بررسي صفات گياهي مقاوم، سازگار و حساس به آتش سوزي هاي دوره اي در يك مرتع نيمه
خشك .... نقشه نياز روزانه دام چراكننده از مراتع استان آذربايجان غربي

گونه شناسی پهنه های شکل گیری مسکن در سکونتگاه های روستایی ...

گونه شناســی و نقشــه های پهنه بندی مکانی عوامل مؤثر بر شکل گیری مسکن، منجر به
شناخت رابطه. ی شکل گیری ... طبقه بنــدی صحیحــی در پهنۀ جغرافیای روســتایی
ایران اســت. .... پوشش گیاهی )مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب(- فعالیت های
اقتصادی )مؤسسه ..... شــمالی، یعنــی در اســتان آذربایجــان غربــی، اقــوام تــرک
مســتقر.

* ﺳﺎزي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﮔﻴﺎه ﻧﺎدر ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻠﭽﺮاغ ﻣﺪل

ﻧـﺪﻣﻴﻚ و ﻧـﺎدر. اﺳﺖ ﻛﻪ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻧﺎﺣﻴﻪ داﻣﺎش در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، در ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﻣﻲ ... ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي
ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ و ﻧﻘﺸﻪ. ﺳﺎزي، ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘ ... ﻫﺎي ﻧﺎدر. ﻳﺎد. ﺷـﺪه ﻛـﻪ. ﻧـﺎم آن.
در ﻛﺘـﺎب ﻗﺮﻣـﺰ ﺟﻤﻬـﻮري آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن درج ﮔﺮدﻳـﺪه. اﺳـﺖ ... در روﻳﺸﮕﺎه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ، آزﻣﻮن. ﻫﺎي آﻣﺎري،
ﻣﻄﺎﻟ. ﻌﺎت ﮔﻴﺎه. ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﻨﻄﻖ ﻋﻠﻤﻲ. و ﺗﺠﺰﻳـﻪ و. ﺗﺤﻠﻴﻞ ... ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺷﻴﺐ، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ
.

Archive of SID

... در سطح استان. آذربايجان شرقی با استفاده از تحليل های مکانی GIS ... روش های
تولید این محصول باش د، آمار و ارقام نشان مي دهد که حدود .... مناطق مس تعد کشت در
سطح استان آذربایجان غربي اقدام نموده است. ..... فنولوژی گیاه گندم در محیط نرم افزار
25 Smada درجه س انتیگراد و ... مساحت طبقات شیب به همراه نسبت .... پوشش می دهد
.

بارش برف و باران در خراسان جنوبی + فیلم - واحد مرکزی خبر | خبر فارسی

14 ژانويه 2017 ... در جاده های خراسان جنوبی بودن زنجیر چرخ ممنوع است و تلفن تماس 110 آماده هر ... و برف،
خشکسالی های بلند مدت ، کاهش پوشش گیاهی و افزایش بیابان زایی در ... و غرب استان
تا ظهر امروز خبر داد وی با اشاره به نقشه های فعلی هواشناسی احتمال ... عملیات باروری
ابرها در 8 استان فارس، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی و غربی، ...

آشنایی با جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و گردشگری غرب مازندران

25 مارس 2014 ... شهرستان رامسر با زیبایی وصف ناپذیر درمنتهی الیه غربی استان مازندران در دامنه
جنگلی و ... وجود قله های مخروطی شکل با پوشش انبوه گیاهان متنوع، باغات ... زیربنای
این هتل حدود پنج هزار متر مربع در سه طبقه به لحاظ نوع معماری ، زیبایی، ... انواع
مختلف گونه های گیاهی مانند توسکا از نوع کرک که در ایران رو به انقراض ...

مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی ...

مجموعه مقالات همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و ...
آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با تکنیک طبقه بندی بر روی تصاویر ...
ارزیابی روش های زمین آماری مبتنی بر GIS در پهنه بندی مکانی میانگین بارش سالانه
در استان .... بررسی رابطه دما و پوشش گیاهی شهر یزد با تصاویر لندست (فول تکست
دارد)

رابطه دمای سطح زمین و شاخص بهنجار شده پوشش گیاهی در محیط شهری ...

رابطه دمای سطح زمین و شاخص بهنجار شده پوشش گیاهی در محیط شهری .... به ویژه در
وسعت زیاد با مشکالت و موانع فراوان همراه است ... های فیزیکی ابزار مناسبی جهت
محاسبه مقدار دمای سطح در نواحی وسیعی محسوب می ... تحلیل چند زمانه به برآورد رابطه
میان الگوی حرارتی شهری و ..... طبقات دمایی شهر .... ای در غرب استان تهران و قزوین،
جغرافیا،.

ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﺸﺖ ﮔﻨﺪم دﻳﻢ در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﻳﻢ در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﮔﻨﺪم دارد ﻟﺬ ... ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ. ﻫﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ، از ﻃﺮﻳﻖ. ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﻫﺎي ﺑﺎرش و دﻣﺎ، ﺑﺘﻮان اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ... ﻛﺎرﺑﺮي
اراﺿﻲ و ﭘﻮﺷـﺶ ﮔﻴـﺎﻫﻲ، و. ﺑـﺎ. ﺑــﻪ ﻛــﺎرﮔﻴﺮي ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃ. ﻼﻋــﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴــﺎﻳﻲ، ﭘﻬﻨــﻪ. ﻫــﺎي ... ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻨﺪم
آﺑﻲ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ و ﻏﺮب اﻳﺮان ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻣـﺪل ... ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي روزاﻧﻪ، دﻣﺎي ﺣﺪاﻗﻞ.

جنوب شرقي ياسوج - دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه رشته ها

17 مه 2016 ... بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی منطقه جنگلی وزگ (جنوب شرقی یاسوج) .... 4-2-2-
نتایج آنالیز همبستگی شاخص‌های تنوع زیستی با طبقات ... شکل 3-5- محل قرار
گرفتن قطعات نمونه، نقشه ارتفاع از سطح دریا، نقشه شیب و نقشه جهت در منطقه .... که
از سردشت واقع در استان آذربایجان غربی تا فسا واقع در استان فارس ...

درگیری ارتش ترکیه با کردها در شمال سوریه/ پاکسازی داریا دمشق از ...

29 آگوست 2016 ... آزادی 2 روستای دیگر در حلب +نقشه ... از تشدید نبردها در جبهه های جنوبی و غربی حلب
با تغییر معادلات .... دانلود. هجوم ترکیه به شمال سوریه. به گزارش مشرق، با گذشت 6
سال از ... تانک و نفربر ارتش ترکیه به همراه 700 نظامی این کشور پس از عبور از ... در
جریان حملات کردها به نیروهای دولتی سوریه در استان حسکه، دولت ...

گزارش cv اعضای هیات علمی - دانشگاه علوم کشاورزی ساری

1) همکار طرح پژوهشی دانشگاه تهران با عنوان تهیه نقشه پوشش گیاهی با دو روش ...
خصوصیات خاک با روش های زمین آماری در مراتع رینه، مجله علمی و پژوهشی مرتع, سال3,
شماره1. ... 13) آمنه كريمزاده، زينب جعفريان، جمشيد قرباني و محمد اكبرزاده، 1391،
تحليل .... و پراکنش جغرافیایی گیاهان حوزه قوشچی در استان آذربایجان غربی، سومین
همایش ...

ﻫﺎي ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ارﺳﺒﺎران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ

ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺟﻨﮕﻞ. ﻫﺎي ... ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. :
ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ. اي، ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ، ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﻲ،. درﺻﺪ ﺷﻴﺐ، ﺟﻨﮕﻞ. ﻫﺎي ارﺳﺒﺎران، ﺷﻤﺎل. ﻏﺮب اﻳﺮان .... -1. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در ﻛﺸﻮر و در. اﺳﺘﺎن. آذرﺑﺎﻳﺠﺎن. ﺷﺮﻗﻲ. ﺷﻜﻞ. -2. ﻧﻘﺸﻪ ﻃﺒﻘﺎت. ﺷﻴﺐ ... ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري. : در
اﺑﺘﺪا ﺗﺒﻌﻴﺖ داده. ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و. ﺗﺒﺪﺑﻞ ﺷﺪه از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف ...... Interaction With
.

نمونه سوال همراه با پاسخ از کل - جغــرافـــياي استـــان قـم-محسن یوسفی

7 مارس 2012 ... داده های آماری- نقشه عکس های هوایی- تصاویر ماهوارهای. 24. ... مناطقی که کمتر از 50 میلی
متر بارش داشته باشند و فاقد پوشش گیاهی بوده یا از نظر پوشش ...

ترنم باران

برترین پکیج تحقیق تهيه و كاربرد مواد افزودني در روغن هاي روان كننده – دانلود فایل
... فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سردشت (واقع در استان آذربایجان
غربی) .... دریافت فایل نقشه طبقات اقلیمی استان خراسان جنوبی – پرداخت و دانلود
آنی ...... آموزش تعمیرات تخصصی مویایل ( فارسی و تصویری ) به همراه هزاران نقشه
مداری ...

فاخته چکاوک

شما با استفاده از توصیه های زیر و با به کار بردن تمرینات سی دی های ارائه شده به
راحتی ... کاملترین فایل امتحان نهایی الکترونیک الگوی 2 سوم هنرستان به همراه
پاسخنامه دی 93 ... برترین پکیج نقشه های کامل اتوکد ساختمان مسکونی 3 طبقه
دانلود فایل ..... نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان مهاباد (واقع در استان
آذربایجان غربی) ...

بررسی تغییرات کاربری اراضی منطقه مهاباد با استفاده از تکنیک RS ...

تخصص اصلي:پیدایش ورده بندی رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي): استاد تلفن همراه: - ...
تصاویر و داده های ماهواره ای تهیه نقشه کاربری اراضی و بررسی تغییرات کاربری و
پوشش ... از آنجا که تغییرات در کاربری اراضی/ پوشش گیاهی در سطوح وسیع و
گسترده ... منطقه آذربایجان غربی می باشد، لذا تعیین تغییرات کاربری اراضی با
استفاده از ...

سازمان حفاظت محیط زیست

مجموعه مستندات طرح حفاظت از تاالب های ایران ...... مراتعی پوش يده شده اس ت که
به دليل بارندگی کمتر دارای پوشش گياهی عموما ضعيف تر. و با تراکم کم تر ...

دریافت

5 ژانويه 2016 ... ﻣﻨﻄﻘﻪ. ي. ﺷﻤﺎل. ﻏﺮب ﻛﺸﻮر. ،. ﺑﻪ. دﻟﻴﻞ. داﺷـﺘﻦ اﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻧﻴﻤـﻪ. ﺧﺸـﻚ و ﻛﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﻲ و. درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻي
ﺑﺎرش ... ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﻮﺿﻪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻻﻳﻪ. ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در. ﻧـﺮم. اﻓﺰار. ﻫـﺎي. Arc GIS .... ﻧﻘﺸﻪ.
ي. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. اراﺿﻲ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن. ﺷﺮﻗﻲ. ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ. ﻣﺎﻫﻮاره. اي ... ﻫﻤﺮاه اﻟﺤﺎﻗﻲ ..... ﺑﻨﺪي
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻄﺮ وﻗﻮع ﺳﻴﻼب در ﺣﻮﺿﻪ. ي. آﺑﺮﻳﺰ ﻣ. ﺮدق. ﭼﺎي ... 47. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي. ﻧﻈﺎرت.

اولین همایش کاربرد ریاضیات در علوم زمین - ليست کنفرانس ها

همین این امر لزوم کاهش بعد در تحلیل‌های آتی را ضروری می‌سازد. ... دانلود فایل کامل (pdf
) .... پوشش گیاهی انبوه امکان ناپذیر است و یا مستلزم صرف هزینه های هنگفت می باشد
. ... علوم زمین کشور را در کاهش هزیته های هنگفت تهیه نقشه های موضوعی زمین شناسی
یاری نماید. .... دشت بوکان در شمال غرب ایران و در استان آذربایجان غربی واقع شده است.

بهبود شناسایی تغییرات در مناطق شهری با انتخاب ویژگی های طیفی و ...

مقاله حاضر، انتخاب ویژگی های طیفی و بافت بهینه با الگوریتم ژنتیک و طبقه ...
تغییرات شهر جدید سهند )شمال غرب ایران( با بکارگیری تصاویر سنجنده های ... را به
صورت نقشه تغییرات )شامل اطالعات تغییرات بین ... که JM تکنیک آماری بررسی
تفکیک پذیری با آنالیز فاصله ... با پوشش گیاهی اندک به طور چشمگیری مشهود بود
. در.

888 K - دوفصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری(جغرافیا و برنامه ریزی ...

ﻫﺎي. آﻣﺎري. اﯾﺴﺘﮕﺎه. ¬. ﻫﺎي. ﺳﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮑﯽ. و. ﮐﻠﯿﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي. ﺑﺮاي. ﭘﺮدازش. ﺳﻨﺠﺶ. ﺗﻨﺎﺳﺐ. اراﺿﯽ. اراﺋﻪ ...
Generalization to Sea Widespread Will Was That With Use of ... map was
produced. ... ﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﻣﻔﯿﺪ. واﻗﻊ ﺷﻮد. (. ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران. ،. 1389. : 46. ). اﯾﻦ.
ﮔﯿﺎه. از .... ﻫﺎي. ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ، ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ. ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺸﺖ ﮐﻠﺰا در ﺳﻄﺢ اﯾ. ﻦ
اﺳﺘﺎن ﺑﭙﺮدازد.

دانلود رایگان شیپ فایل ؛ لایه رقومی توپوگرافی - هواشناسی ماهواره ای ...

دانلود نقشه های توپوگرافی شهرهای ایران - هواشناسی ماهواره ای ... نقشه مدل رقومی
ارتفاعی (DEM) شهرستان شیروان و چرداول (واقع در استان… .... این نقشه ها، کلیه لایه
های عوارض انسانی و طبیعی از قبیل راه، پوشش گیاهی، . ... ایران(فقط لایه ارتفاعی) 5
- نقشه رقومی 1:25000 به صورت dgn و 7 لایه همراه شامل ..... هواشناسی آذربایجان غربی[
11] .

وبلاگ تخصصی مهندسی آبخیزداری - پراكنش جغرافيايي و سطوح شوري ...

11 آوريل 2012 ... استعداد خاكهاي ايران استخراج و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نقشه ... در مقياس
اراضي كشاورزي، پراكنش استاني و سطوح شوري خاك برمبناي تجزيه و تحليل آماري داده
هاي انداز ه گيري شده در مطالعات خاكشناسي و طبق ... ميليونيم استعداد خاك، جنگل و
مرتع و پوشش گياهي ... طبقه بندي شده اند و تركيب واحد نقشه خاك شامل

فهرست دومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك کرمان

11 فوریه 2011 ... 8181 استفاده از تحليلهاي آماري در شناسايي عوامل مؤثر در سيلاب.pdf ... 8218 بررسي
الگوي توزيع زماني بارش در استان آذربايجان غربي.pdf .... 8378 تهيه نقشه پهنه بندي
فرسايش وبرآورد رسوب به کمک RS GIS با .... 8463 نقش پوشش گياهي در کاهش
رواناب و جلوگيري از فرسايش خاک در حوضه .... آيين نامه هاي راه به همراه .

اصل مقاله (277 K) - پژوهش‌های علوم و فناوری چوب و جنگل

ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﻨﮕﻠ. ﻲ. ﺑﺮاي. اﺻﻼح،. اﺣﻴﺎء و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ. ﺿﺮوري ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ... اﺳﺘﺎن
ﻣﺮﻛﺰي، ﺑﺎداﻣﻚ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي اﺻﻠﻲ، وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺧﺎك. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي ... و ﻃﺒﻘﻪ. ارﺗﻔﺎﻋﻲ.
1900-1800. ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ و ﻣﻴﺰان ﺷﻴﺐ. 50-40. درﺻﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪوده روﻳﺸﻲ. اﺳﺖ ... آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ... ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ و در داﻣﻨﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺷﻮري ﺧﺎك و ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ
درﻳ.

پایان نامه های دانلودی رشته کشاورزی و علوم دامی | مرجع دانلود پایان نامه با ...

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته کشاورزی ، دامپروری ، تولیدات گیاهی ...
پایان نامه کارشناسی ارشد علوم گیاهیدانلود متن کامل به همراه تمام ضمائم ... پایان نامه
ارشد: خصوصیات جنگل شناسي حفره هاي تاج پوشش در یک جنگل تك گزيده راش شرقي
.... دانلود پایان نامه ارشد: بررسی کارایی واحدهای کنسانتره در استان آذربایجان غربی ...

ﺭﻳﺰﻱ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺭﻳﺴﻢ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺑﺮ

در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﯿﻤﺎﺗﻮرﯾﺴﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت. اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﻗﺎﻟﺐ
ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی رﻗﻮﻣﯽ ... ﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ را ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ. ﮐﻨﻨﺪ . ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ.

تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد - دانلود پایان نامه های ...

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه : [embeddoc url="http://download-thesis.
... ٣- ۴ – پوشش گیاهی. ..... محبوبیت ساختمان های چند طبقه همراه بوده است که در انتخاب
آن ضخامت دیوار و قرار گرفتن در .... -داوری، رضا، تهیه نقشه های پهنه بندی زیست
اقلیمی استان آذربایجان غربی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،
۱٣٨۱.

موقعيت جغرافيايي استان كرمانشاه - اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه

آمار ايستگاه هاي وزارت نيرو .... این کوه همانند کوه های دالاهو ، پراو و شاهو جزء زاگرس
مرتفع می باشد . ... چال آبادكوه چال آباد در 50 كيلومتري شمال غربي كرمانشاه واقع شده
است. ... اين كوه همراه با كوه‌هاي ولاني، هشلان، شاه كوه، هول هول و كوه خاقانه كوهستان كوچكي
به ... پوشش گياهي سطح تالاب علفي است كه به صورت گياهان آبزي در داخل آب رشد كرده
...

لیست مقالات رسیده به دبیرخانه نخستین کنفرانس ملی - هواشناسی گرمي

نقشه ها و تصاوير ماهواره اي هواشناسي .... دانلود نرم افزار REF-ET .... تغییر اقلیم روی
میزان تبخیر تعرق گیاه مرجع چمن در استان اردبیل 163 پذيرش شفاهی ... هوا - مطالعه
موردی استان خوزستان 182 پذيرش شفاهی 1390/05/29 تحلیل آماری دوره های تر و ....
مورد مطالعه استان آذربایجان شرقی 264 عدم پذيرش 1390/06/21 بررسی مقادیر بارش و
دما ...

دانلود نقشه ژئومورفولوژی ایران - گنجینه علوم اجتماعی شهرستان ششتمد

رییس سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان غربی با اعلام این خبر اظهار داشت: ‌نتایج
..... است، جوشش فواره سه متری از عمق 110 متری زمین تعجب همگان را به همراه داشته است
. .... 1-2-7-پوشش‌ گیاهی‌: وجود پوشش‌ گیاهی‌ در سطح‌ حوضه‌ به ‌دلیل ‌اثراتی ‌که ‌در اجزاء
.... یا شناسائی نواحی اقلیمی متکی بر تحلیل های چندمتغیره بود(طبقه بندی آماری).

آﺑﺮود ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺪل ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻤﻚ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮ ﺟﻨﮕﻞ ﻲ زﻳﺴﺘ

ﻧﻘـﺸﻪ. ﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳـﻮﮔﺮاﻓﻲ،. ﺧﺎك. ﺷﻨﺎﺳﻲ،. ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، آﺳﻴﺐ. ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻮم. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ...
ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﺷﺪ . واژه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. : ﻣﺪل ﺗﺨﺮﻳﺐ، ﮔﺮدﺷﮕﺮي، ﻧﻤﻚ. آﺑﺮود، واﺣﺪ. ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ... ﺗﻮﺳﻌﻪ
در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻗﺎﺑـﻞ اﺟـﺮا. ﻫﺴﺘﻨﺪ. (. ﻣﺨﺪوم،. ).1372. ﻣﺨﺪوم در ﺳﺎل. 1372. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﺪل ﺗﺨﺮﻳﺐ آﺛﺎر. ﻣﺤـﻴﻂ. زﻳﺴﺘﻲ. را ﺑﺮ اﺳﺘﺎن. ﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮآورد ﻛﺮد .... ي آزﻳﻤـﻮت
آﻣـﺎر.

گروه معماران مشگین شهر

جدول ذيل اقليم و پوشش گياهي مناطق مختلف استان را نشان مي دهد . نام ايستگاه / نوع ....
با تحليل آمار تعداد روزهاي همراه با توفانهاي رعدوبرق نتايج زير استنباط مي گردد :.

بررسی اکوسیستم دریاچه ارومیه > وب سایت خبری تحلیلی - آینانیوز ...

درياچه اروميه درشمال غرب ايران،بين استانهاي آذربايجانشرقي و آذربايجانغربي در
فاصلة 17 ... آب‌ اغلب‌ رودخانه‌هايى‌ كه‌ به‌ اين‌ درياچه‌ مى‌ريزند، به‌ سبب‌ عبور از طبقات‌ پر
نمك‌ و ... قسمت‌ اعظم‌ پوشش‌ گياهي‌ آن را علف‌هاي‌ کوتاه‌، درختان‌ پسته‌ وحشي‌، سرو کوهي‌،
بادام‌ .... قرار گرفتن راه هاي ارتباطي استان از جمله راه هاي مهم مهاباد _‌ اروميه و اروميه _ ...

مطالب جدیدتر - اقلیم شناسی کاربردی نوین

4- جغرافیای کاربردی و مکتب های جغرافیایی حسن شکویی انتشارات آستان قدس ... ۲
- تفسیر نقشه ها ئ نمودار های اقلیمی دکتر حسن لشکری دانشگاه شهید بهشتی ... منطقه
، بافت و جنس تركيبات و اجزاء خاك، پوشش گياهي و انواع موجودات زنده بسيار ريز و
درشت ... دانلود نرم افزار(TCI)محاسبه شاخص اقلیم گردشگری به همراه فایل کمک آموزشی
.

وبلاگ شخصی میلاد حسین زاده نیری - مطالب سیستم اطلاعات ...

این شاخص بیشترین رابطه را با حجم زنده گیاهی در میان مشخصه های پوشش گیاهی دارد.
این شاخص از ... دانلود 2 کتاب آموزش Arcgis به زبان فارسی به همراه Data و Sample.

اعضاء كميته برنامه ريزي جغرافيا - كميتـه بـرنـامـه ريـزی جـغرافيـا

13 مارس 2010 ... 1383 مكاتب ونظريه هـاي برنامه ريـزي منطقه اي، اسفند، دانشگاه يزد، ... 1379 تحليلي
ازبيست و نهمين كنگره بين‌المللي جغرافيايي جهان، ... 1384 سلسله مراتب شهري در
استان آذربايجان غربي، مجله پژوهشي ..... پوشش گياهي حاصل از تصاوير چه زمانهاي
ماهوارهاي در طبقه بندي و مطالعه ... انتشارات سازمان نقشه برداري كشور.

اصل مقاله (4198 K) - فصلنامه مطالعات شهری

نیمه طبیعی می پردازند و 5- مطالعه ردپـای اکولوژیکی_ تحلیل. اقـتـصـادی ... جمعیت،
اقدام به تهیه نقشه های تغییرات کاربری اراضی منطقه. اشاره شده ... در حـوزه هـای آمـــاری و
تصویری، مـی تـوان از فـنـاوری هـای نو در ... وسعت استان آذربایجان شرقی را در بر می
گیرد)تصویر 2(. ... طبقه بندی شی گرا فرآیندی است که کالس های پوشش اراضی را.

دانلود کل مجله - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

ﺳﺎ، ﻃﺒﻘﻪ دوم، واﺣﺪ ... ﺳﯽ آﺑﯿﺎري و آب اﯾﺮان وارﯾﺰ و ﻓﯿﺶ آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آدرس ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ ارﺳﺎل
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ..... ﺧﺎك، اﻓﺖ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، زوال ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ... زاﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻤﺮود اﺳﺘﺎن ﻗﻢ .... ﻧﻘﺸـﻪ.
ﻣﻌﯿـﺎر. ﺗﺨﺮﯾﺐ. ﺎﺑﻊﻣﻨ. آب. از. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫـﺎي ﻣـﺪل. IMDPA. و. ICD. و. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪادي دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ...
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎري ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ... ﺳﻤﺖ ﻏﺮب دﺷﺖ ﺑ ..... ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ داده .... اﺳﺘﺎن
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن.

استانداری آذربایجان شرقی - اصول پدافند غیرعامل از دید عمران، معماری و ...

آمار سايت ... عدم رعایت اصول پدافند غیرعامل در بخش¬های زیستی، پرتوی، عمرانی،
سایبری و . ... و شریان¬های کشور و نیز افزایش امنیت روانی و جانی، افزایش آستانه
مقاومت ملی در ... ساختمان، ارزش سرمایه های داخل ساختمان، مساحت بنا و تعداد طبقات
مشخص می¬شود. ... استفاده شود که همرنگ محیط هستند و دارای پوشش گیاهی می¬باشند(
شکل1).

فروردین ۱۳۹۲ - هواشناسی ایران - blogfa.com

هواشناسی ایران - پیش بینی وضعیت آب و هوای ایران گناباد (ایرما) -weather iran-
تلگرام @havakeshvar.

ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻴﻤﺎي ﻃﺮح ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕ (

4 ا کتبر 2011 ... ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻴﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﺸﻪ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ زﻧﻮزﭼﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم ... ه اﺳﺖ و
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺟﻤﻊ ... ﭘﻮﺷﺶ. ﮔﻴﺎﻫﻲ. ﻣﺮﺗﻊ. در. دو. ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﻗﺮق. و. ﺗﺤﺖ. ﭼﺮا(آﻗﺎﺟﺎﻧﻠﻮ. و. ﻣﻮﺳﻮي،. 1385. )
، .... ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ. 2-2-. ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎ. ي ﭘﺎﻳﻪ. 2-2-1- .... ﻫـﺎي
ﻛﻴﻔـﻲ. ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ. ﭘﺬﻳﺮي در روش. MPSIAC. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ. در درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻤﻲ از درﺟـﻪ.

اصل مقاله (741 K) - اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی

PC-order. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در. روﯾﺸﮕﺎه. ﻫﺎ. ي اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ. 8.
ﮔﻮﻧﻪ آوﯾﺸﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي. Thymus kotschyanus. ،. Th. fallax ... داد. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎ.
ي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد . اﺳﺘﺎن. ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎن. ﻫﺎي ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ. در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ. 34 .....
2000. ﺗﺎ. 2300. ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع از. ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﻗﺮار دارد. ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ. از. ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎ.

اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی ...

سیستم های خاکورزی و مدیریت بقایا گیاهی بر جمعیت کرم خاکی در کشاورزی
ارگانیک ... راهکارهای نوین کنترل عوامل زیست محیطی شرکت توزیع نیروی برق
استان البرز .... ارزیابی بیلان انرژی زراعت مکانیزه گندم دیم دراستان آذربایجان
غربی و تاثیر آن ... مقایسه دو روش طبقه بندی، حداکثر احتمال و فازی در تهیه نقشه
پوشش زمین با داده ...

دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل - Symposia.ir

آمار مقالات کنفرانس ... به همراه کارگاه آموزشی- پژوهشی جنگل خیرود دانشگاه تهران ...
پارامترهای رویشی تعداد و ارتفاع پوشش گیاهی جنگل های کران رودی (مطالعه موردی
جنگل ... گونه های گیاهی با طبقات مختلف ارتفاعی در اکوسیستم های جنگلی زاگرس
میانی ... بررسی تنوع گیاهان علفی و چوبی منطقه تیران و کرون در غرب استان اصفهان.

اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار) - Symposia.ir

مقایسه تنوع گونه‌های گیاهی و ویژگی های پوشش سطحی خاک رد قرق و خارج قرق مناطق
نیمه ... تحلیل آماری وقوع طوفان های گرد و غبار در ایستگاه هواشناسی سرپل ذهاب ...
بررسی اثرات توسعه اکوتوریسم پایدار در مناطق بیابانی استان اصفهان ..... پوشش
گیاهی و فرسایش در قبل و بعد از عملیات آبخیزداری در آبخیز قطورچای آذربایجان
غربی.

معرفی شهرستان بناب - آلین لاین - پرتال جامعه مشاوره و خدمات آموزشی و ...

1 مارس 2015 ... اطلاعات آماری [2] ... شهرستان بناب با 840 کیلومتر مربع وسعت در جنوب غربی استان
واقع است ... ملکان و از غرب به شهرستان قوشاچای(میاندوآب) در استان آذربایجان غربی و
... پوشش گیاهی: منطقه بناب از نظر پوشش گياهي داراي چهره هاي زير است: 1- ... و نيز به
علت شيب طبقات زمين به سمت جلگه بناب و شايد بعلت سنگين ...

ﻫﺎي ﺑﺎدي در اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ اراﺿﻲ G

27 آگوست 2011 ... ﻣﺤﺪوده ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﭘﻬﻨﻪ. ﺑﻨﺪي ﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي ﭘﻬﻨﻪ ... ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ
ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﺻﻞ از ... ﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن. ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﻴﻞ،
رﻓﺴﻨﺠﺎن، اردﺑﻴﻞ .... ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﺷﻴﺐ زﻣﻴﻦ، آب و ﻫﻮا، ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ... آﻣﺎري ده ﺳﺎﻟﻪ (. -2003 ...
ﻏﺮب. ﺑﻪ. اﺳﺘﺎن. آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ، از. ﺟﻨﻮب. ﺑﻪ. اﺳﺘﺎن. زﻧﺠﺎن. و. از. ﺷﺮق. ﺑﻪ. اﺳﺘﺎن. ﮔﻴﻼن.

دی ۱۳۸۸ - اولین سایت تخصصی زمین لغزش ها

دانلود نرم افزار ... آذربایجان غربی ..... نقشه پراكنش زمين لغزش هاي استان تهران در
راستای شناسايي زمين لغزش هاي ... تفسیر آمار و اطلاعات ماهواره های، به دو طریق انجام
می گیرد : ... تجزیه و تحلیل انبوه اطلاعات حاصل از سنجش از دور با روش سنتی امکان
پذیر .... کیفیت پوشش گیاهی در شناسایی آثار باستانی موثر است که مطالعه آن بر
روی ...

اصل مقاله (395 K)

پوشش. های گياهي. -. جهت گيری فضاهای داخلي و خ. ارجي و نماها با توجه به ... مناطق.
گرمسيری ارائه. نموده. اند. طبقه. بندی. های. مختلف. اقليمي. ،. شناخت. اقليم. محلي ....
تغييراتي. در. آستانه. های. حرارتي. موجود. در. روش. کوپن،. شرایط. اقليمي. شهرهای.
ایران. را ..... وضعيت وزش. باد غالب و جهت گيری شبكه معابر شهر سقز مورد تجزیه. و.
تحليل.

گلبرگپاپ کده | پاپ اپ | کسب درامد از پاپ اپ

هستی بلاگ بزرگترین آرشیو مطالب وبلاگ های پارسی می باشد که در زمستان 93 راه
... فایل دانلود فایل اکسل داده های شاخص بازار دوم شرکتهای موجود در بازار نقد بورس
اوراق ... کاملترین فایل دانلود پاورپوینت مخاطره و بازده ( به همراه حل تشریحی
تمرینات و ... کاملترین فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان کوثر (واقع در
استان ...

رتبه نخست قم در پهنه های مستعد ریزگرد/هشدار نسبت به خشک شدن 2 ...

17 ژانويه 2017 ... صفحه نخست نشریه های استان قم؛ سه شنبه 28 دی ماه ... از مساحت استان قم مجموعه های
بدون پوشش گیاهی است که خطرناک ترین ... ها، اراضی کشاورزی و حاشیه غربی دریاچه
نمک است که با جریان باد مشکلات ... آخوندی: ساخت برج های 100 طبقه اشتباه بود ...
آمار دنیای اپلیکیشن در سال 2016؛ رشد تعداد دانلود و میزان درآمدزایی ...

فیلم/ رائفی پور: چه بلایی بر سر دختران ایرانی آمده است؟ - پارسینه

7 ژوئن 2014 ... احتمال کشف پیکر مفقودان در ضلع غربی/ جزئیات تشییع پیکر شهدا ... لینک
دانلود: +. برچسب ها: ... پارسینه را به لیست علاقه مندی های خود اضافه کنید ... چقدر
تحلیلش ضعیفه از اختلاس تحلیل داری؟ ..... ارائه CD سخنان رهبری به همراه کارت
عروسی .... ۶ استان درگیر سیل و آبگرفتگی ... ساختمان دو طبقه در مشهد آوار شد.

انجمن راسخون - بانک مقالات جغرافیا

20 آوريل 2012 ... غربی-سولدوز ... وفايي نژاد عليرضا*,آل شيخ علي اصغر,هلالي حسين,همراه مجيد ... با
کاليبره کردن مدل براي سال 2000 م با استفاده از داده هاي نقشه اي .... NDVI مي افزايد و
دماي 4 درجه سانتي گراد آستانه رشد پوشش گياهي است. .... در ادامه با نرم افزار SPSS
تجزيه و تحليل هاي آماري بر روي پارامترهاي هندسي صورت گرفته است.

جاذبه های طبیعی استان بوشهر - مرکز مطالعات خلیج فارس

سواحل این دریای ظرفیتهای متعدد گردشگری و توسعه مناطق را میتواند به همراه ... اطراف
تالاب را نیزاری فراگرفته و در داخل آن حیات گیاهی و جانوری ویژه به وجود آمده است ...
جزیره خارک : این جزیره در فاصله 57 کیلومتری شمال غربی بوشهر و 38 ... پوشش
گیاهی ... بنابر آمار اداره حفاظت محیط‌زیست استان در حدود 600-700 رأس اَهو و تعدادی
قاراکل ...

مطالب قدیمی‌تر - باستان شناسی آذربایجان غربی

پیرو گزارش شکاربانان اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی در خصوص کشف آثار ...
کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی ،نگارندگان این
سطور جهت ..... 57) تاملی بر نقشمایه های گیاهی محراب مسجد جامع ارومیه/ناصر ناصری ...
کلیساهای فوق هرکدام از لحاظ نقشه ،ویژگیهای معماری، نوع پوشش سقف، فرم محراب ...

دوسيران دوست ايران

آب استعاره ای متناقض است و به همراه خاک، آتش و هوا، عناصر چهارگانه تشکیل دهنده جهان
هستی به شمار رفته است. ... از معروف‌ترین و دیدنی‌ترین سنگاب‌ها (بردنگ)های دوسیران
می‌توان به بردنگ .... در شهرستان کازرون، بخش کوهمره، دهستان کوهمره، قست غرب
روستای دوسیران واقع ... دوسیران، روستایی است از توابع شهرستان کازرون استان
فارس.

فرج زاده، منوچهر www.tebyan-zn.ir

دكتر فرج زاده علاوه بر فعاليت هاي ياد شده، سهم قابل توجه اي در اجراي پروژه هاي زير ...
كنترل و مديريت سيلاب (1374)3- تجزيه و تحليل قابليت رسوبدهي حوضه آبريز آق ...
به پارامترهاي اقليمشناسي كشاورزي در استان آذربايجان غربي (1378)27- امكانسنجي
... ماهوارهاي در طبقه بندي و مطالعه تغييرات زماني پوشش گياهي مطالعه موردي : استان ...

ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﻣﺎرن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎك ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ ي ر - جغرافیا و پایداری محیط

ﻫﺎي درﺻﺪ. ﺷﯿﺐ، ﺟﻬﺖ ﺷﯿﺐ، ارﺗﻔﺎع و ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺷﺶ. ﮔﯿﺎﻫﯽ. ) از ﻣﺎرن. ﻫﺎي ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻧ. ﻤﻮﻧﻪ
... اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ، ﺳﺪﯾﻢ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﮐﻠﺮ، ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺒـﺎدل ﮐـﺎﺗﯿﻮﻧﯽ ... و ﺗﺤﻠﯿـﻞ. وارﯾـﺎﻧﺲ
و. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. ي. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. ﻫﺎ. ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ. از ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ .... آﺑﺨﯿـﺰ ﺳـﻔﯿﺪرود و از
ﻏـﺮب ﺑـﻪ ... ﻧﻘﺸﻪ. ي. ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﻮزه. ي. آ. ﺑﺨﯿﺰ. ﺗﻠﺨﻪ. رود. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزه. ﻫﺎ. ي دﯾﮕﺮ. اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
...

دانلود پروژه طرح ۴ معماری (طراحی بیمارستان) - شرکت فراسازه گستر

2 آگوست 2014 ... دانلود پروژه طراحی بیمارستان سه طبقه که این پروژه برای درس طرح ۴ ... با دانلود این
پروژه میتوانند در طراحی های خود ایده بگیرند و در تحلیل های پلان و ... پس می باید مدام
در جریان تجربیات تازه ای قرارداشت تا بتوان همراه با ... اجرای برخی از شهرهای استان
های تهران، آذربایجان غربی، گیلان، مازندران، .... ۱-۴-۳- طنابهای گیاهی

shahrsazionline (357)

ﻜﺴﺎﻟﻲ در ﺣﻮﺿﻪ ﺷﻴﻄﻮر واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ داده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره اي، ﻣﺤﻴﻄﻲ و ... ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ
ﻣﻘﻴﺎس. 25000/1. و آﻣﺎر. ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، دﻣﺎ و ﺗﺒﺨﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﺟﻬﺖ، ارﺗﻔﺎع، دﻣﺎ
، ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، ﺗﺒﺨﻴﺮ، ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ و درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ..... ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ي ﻧﻬﺎﻳﻲ
دﺳﺖ ..... ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ. ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ. در. اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ،. ﻏﺮﺑﻲ. و. اردﺑﻴﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از.
ﺗﺼﺎوﻳﺮ.

جغرافیای ایران - پایگاه کتاب های درسی ، اداره کل نظارت بر نشر و ...

گروه جغرافیای دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدايی و متوسطه نظری ... یکی از نکات
مهم تدریس این کتاب پیوند آن با کتاب های استان شناسی می باشد. ... جهت تجزیه و
تحلیل، مقایسه و تفکر)نقادی و خالق( در کالس فراهم نمایند. .... می کند )نقشه خوانی(.
..... پوشش گیاهی و بهره برداری وسیع از آن و گسترش شهرها و روستاها به ضرر از بین ...

مطالعات طراحی فرودگاه 309 صفحه - رساله معماری فرودگاه | گروه معماری ...

9 مه 2015 ... رساله فرودگاه,مطالعات فرودگاه,دانلود رساله معماری فرودگاه,دانلود پایان ... جابجایی
سریع و مؤثر بارها میان بخش های هوایی و زمینی مستلزم مدیریت ..... بعضی از این
تقسیم بندیها براساس طول باند پرواز فرودگاه انجام گرفته است این طبقه بندی ها ....
۱-۴ پوشش گیاهی (استان آذربایجان غربی) ... ۲-۲-۴-۱ نقشه آرایش ترمینال

منطقه حفاظت شده کبیر کوه | معرفی جاذبه های گردشگری ایران

منطقه حفاظت شده کبیر کوه با وسعتی در حدود 1665 هکتار در استان ایلام واقع شده
است. ... جاده‌ي خاکي شهرک وليعصر- پشته ارشت (شمال غرب منطقه) و جاده‌هاي فرعي
ديگري مانند ... تجزيه و تحليل‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد که به ازاء هر کيلومتر افزايش
ارتفاع ... اين واحدهاي زمين‌شناسي در پيدايش و تکامل پوشش گياهي و تنوع زيستي
منطقه و ...

دی ۱۳۹۰ - Alborz Caving Club :: گروه غارنوردان استان البرز - blogfa.com

4 ژانويه 2012 ... گزارشی از فعالیت های کلوپ غارنوردان و غارشناسان البرز ..... کند سازد، همچنین
پوشش گیاهی با توجه به شکل و ترکیب خود باعث نفوذ آب باران بداخل ...

انجمن جغرافیا دانشگاه آزاد واحد شهر ری - ویژگیهای بیابان های ایران

5 جولای 2013 ... در اغلب زبان های اروپائی واژة Desert برای بیابان بکار می رود ولی در گذشته دور این
واژه به ... ژئومرفولوگ ها جهت طبقه بندی بیابانها از اختصاصات ساختاری ومورفوژنیک
... تپه های ماسه ای که معمولاً فاقد پوشش گیاهی ویاهرگونه لایه یاطبقه مشخصی می .....
استان. مساحت. ( هکتار). 1. آذربایجان غربی. 600. 2. ایلام. 10000. 3.

از منحصر به فردترین روستای مشهد دیدن کنید + تصاویر

این روستا در شهر شاندیز قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ...
کوه بینالود و در سرچشمۀ درۀ شاندیز و 30 کیلومتری جنوب غربی مشهد واقع شده است. ...
رودخانه دائمی زشک از جنوب روستا می‌گذرد و همراه با باغ‌های زیبا و هوای مطبوع هر ...
درختچه های کوتاه کوهی ،سماق ،شاهدانه ،کلپوره، اکلیل کوهی و تمشک پوشش زیبای
گیاهی ...

کارآموزی شركت ساختماني ابهر رود 40 ص

پاورپوینت معرفی و شناخت نمونه مجتمع مسکونی (مجتمع مسکونی گنجینه بابل)

تحقیق درمورد تكنولوژي پاشش حرارتي 22 ص

مقاله درباره «يك مدل تصادفي مربوط به تصميمات استراتژيك»

تحقیق در مورد فرآیند تولید سیمان 112 ص

تحقیق در مورد تفسیر سوره والعادیات

پاورپوینت در مورد کتابشناسی (جدید و کاربردی)

تحقیق در مورد گودبرداري و پي كني

تحقیق در مورد مقايسه اثربخشي مدارس دولتي با مدارس غير انتفاعي 5 ص

تحقیق درباره هنر مجسمه سازی در یونان

دانلود پاورپوینت درختکاری

کارآفرینی و طرح توجیهی محصولات لبنی می ماس 70 ص (word)

تحقیق در مورد ازدواج

مقاله درباره متقين

فایل پاورپوینت اصول مهندسی پزشکی

پروژه پرورش گلهای زینتی.DOC

کارآموزی نيروگاه برق شازند .

نمونه تستهای تئوری حسابداری1 با پاسخ تشریحی

تحقیق در مورد حکاکی

دانلود فایل کارآموزی عمران.

دانلود تحقیق درباره ی هپاتیت و راهها مقابله با آن