دانلود رایگان

مقاله حقوقی خسارات قابل جبران در حقوق ايران - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مقاله مسولیت مدنی در خصوص جبران خسارت در حقوق ایران با فرمت word

دانلود رایگان مقاله حقوقی خسارات قابل جبران در حقوق ايران 134 صفحه در قالب فایل word
فهرست مطالب
. 2
.. 5
. 7
. 7
.. 7
.. 10
.. 14
.. 16
. 16
. 16
. 17
.. 20
.. 23
.. 23
. 24
. 26
. 34
.. 37
. 38
.. 40
.. 40
.. 41
.. 43
.. 43
.. 44
.. 46
.. 48
.. 48
.. 52
.. 54
. 57
. 63
.. 64
.. 65
.. 72
.. 75
. 76
.. 79
.. 86
.. 87
.. 90
.. 93
. 101
. 102
.. 104
.. 104
.. 106
.. 115
. 120
فلسفه وجودی حقوق مسئولیت مدنی جبران خساراتی است که بدون مجوز قانونی وارد شده است. مباحث مسئولیت مدنی در واقع مجموعه ای از مفاهیم و تکنیکهایی است که بر حول محور خسارت گرد آمده است و لدا تبیین مفهوم و ابعاد خسارت سنگ بنای این رشته حقوقی بشمار می رود.
ضرر، زیان یا خسارت در عرف معنای عامی در مقابل نفع دارد و به صدمه به هر مال با ارزشی (اعم از عین، منفعت، نفع مالی، حقوق، جان، شخصیت، آبرو یا هر چیز دارای ارزش و اعتبار) اطلاق می شود. از آنجا که خسارت می تواند معنای خاصی در حقوق مسئولیت مدنی هر کشور داشته باشد و با معنای عرفی آن تفاوت داشته باشد، و تنها طیف خاصی از خسارات عرفی را تحت شرایط ویژه بعنوان خسارت قابل طرح در حقوق مسئولیت مدنی بشمار آورد و برای آنها احکامی مقرر دارد، بحث از تعیین خساراتی که تحت شمول خقوق مسئولیت مدنی قرار می گیرد گام نخست مباحث حقوق مسئولیت مدنی می باشد.دانلود


مقاله


حقوق


جبران


خسارت


مسولیت


مدنی


ایران


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود کتاب پیام نور مقاله حقوقی خسارات قابل جبران در حقوق ايران

دانلود مقاله مسولیت مدنی در خصوص جبران خسارت در حقوق ایران با فرمت word.

مقاله حقوقی خسارات قابل جبران در حقوق ايران

دانلود مقاله مسولیت مدنی در خصوص جبران خسارت در حقوق ایران با فرمت word مقاله
حقوقی خسارات قابل جبران در حقوق ايران 134 صفحه در قالب فایل word فهرست مطالب

مقاله حقوقی خسارات قابل جبران در حقوق ايران | فروشگاه فایل - دانلود مقاله

17 ا کتبر 2016 ... 134 صفحه در قالب فایل word فهرست مطالب مقدمه. 2 بخش اول – قاعده جبران کلیه
خسارات.. 5 فصل اول – بررسی جایگاه اصل لزوم جبران کلیه خسارات در ...

مقاله حقوقی خسارات قابل جبران در حقوق ايران | فروشگاه فایل

5 ژانويه 2017 ... مقاله حقوقی خسارات قابل جبران در حقوق ايران. 134 صفحه در قالب فایل word. فهرست
مطالب. مقدمه. 2. بخش اول – قاعده جبران کلیه خسارات.. 5. فصل اول ...

اصل قابلیت جبران کلیه خسارات - مبانی فقهی حقوق اسلامی

ایران. هدایت اهلل سلطانی نژاد. استادیار دانشگاه قم. ،. گروه. فقه و حقوق، قم، ایران.
چکیده ... دانان و نظام. های حقوقی. مورد پذیرش قرار گرفته است. » اصل لزوم جبران ضرر.
« یا. » .... فلذا، در تعیین انواع خسارات قابل جبران از خسارات غیر قابل جبران داوری و
... با این حال، این مقاله در دو گفتار به نگارش در آمده است: در گفتار نخست به معرفی
هر.

نشریه حقوقی - اصل قابل جبران بودن کلیه خسارات (قسمت سوم)

نشریه حقوقی - اصل قابل جبران بودن کلیه خسارات (قسمت سوم) - بنی آدم اعضای
یکدیگرند ... نقد اصل قابليت جبران كليه خسارات درحقوق مسئوليت مدني ايران ....
قسمت هاي قبل مقاله، نشان دهنده تمايل حقوقدانان ايراني به اصل لزوم جبران كليه خسارات
است.

حـقـوق - مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

تا آنجا که در نظریه‌های جدید، به جای «حقوق مسئولیت» از «حقوق جبران خسارت» ... در
این مقاله سعی شده است در حد امکان با بررسی مبانی و منابع حقوقی مسئولیت دولت و ...
مسئولیت مدنی صرفاً در صورتی قابل طرح و انتساب است که وارد کننده خسارت در انجام
...

ﺟﺒﺮان ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرات در اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺗﺠﺎري اﻣﮑﺎن و ﺣﻘﻮق

10 مه 2016 ... ﺳﻮال اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ درﺧﺼﻮص ﻗﻠﻤﺮو ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑـﻮده و ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾـﻦ. ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺣﺪود ..... ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل
ﻧﻈﺮﯾـﻪ اﺧﯿـﺮ از ﻣﻨﻈـﺮ ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﺣﻘـﻮق اﯾـﺮان ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل اﺳـﺖ و ﺣﺘـﯽ. ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺑﯿﻊ ... در
ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻧﻘـﺾ ﻗـﺮارداد ﺗﻮﺳـﻂ ﻃـﺮف ذي. ﻧﻔـﻊ ﻗﺎﺑـﻞ.

جبران خسارات قراردادي در حقوق مدني كانادا (ايالت كبك) | اميني ...

یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در حقوق ایران، خسارات قابل مطالبه در مسئولیت
قراردادی ... مضیق و حداقلی از خسارت؛ دیدگاهی که عملاً منجر به ناکارآمدی نظام حقوقی در
مواجهه با ... در این مقاله، انواع خسارات قابل مطالبه حسب نوع تخلف و نوع تعهد و نیز
شیوه‌های ...

مقاله حقوقی خسارات قابل جبران در حقوق ایران - فایلهای مورد نیاز شما

22 جولای 2016 ... مقاله حقوقی خسارات قابل جبران در حقوق ایران. 134 صفحه در قالب فایل word فهرست
مطالب مقدمه. 2 بخش اول – قاعده جبران کلیه خسارات.. 5 فصل اول ...

دکتر کاتوزیان در حقوق مدنی ایران - وبلاگ تخصصي حقوق ايران

حوادثی ازاینگونه، دشواریهای حقوقی مهمی به ویژه در زمینه جبران خسارت در سطح ملی و
... خطر یاRisque را كه موجب تحول در مسوولیت مدنی گردید باید در همین مقالات جستجو
كرد. ... را كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده موجب مسوولیت و قابل جبران دانست.

SID.ir | روش هاي جبران خسارت در مسئوليت مدني

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی روش هاي جبران خسارت در مسئوليت مدني. ...
از آن جا كه انواع مختلف ضررهاي مادي، معنوي و جسماني با روش واحدي قابل جبران ...
تقريبا در تمام نظام هاي مختلف حقوقي اين مطلب مورد توجه قرار گرفته و موادي نيز به
آن ... از جبران عيني و جبران بدلي، جايگاه هر طريق به طور جداگانه در حقوق ايران و فقه
اسلامي، ...

ماهیت و آثار «خسارت‌تنبیهی» در حقوق کامن لا (با مطالعه تطبیقی ...

خاستگاه این نهاد حقوقی در حقوق کامنلا و به ویژه در کشور انگلستان بوده که به سرعت
در ... اصل مقاله. ماهیت و آثار «خسارتتنبیهی» در حقوق کامن لا (با مطالعه تطبیقی) ....
در حقوق ایران اصل اولیه و کلی در جبران خسارت، اعاده وضع زیاندیده به حالت سابق
است که از ... نهاد خسارتتنبیهی، در کنار اهداف قابل ستایش و مزایای فراوانی که دارد،
با ...

امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی ...

در حقوق ایران، این نظریه بهویژه در مورد خسارات ناشی از تفویتمنافع مورد انتظار، با
... موافق، رفع موانع قانونی جهت پذیرش این نظریه در نظام حقوقی ایران،پیشنهاد میشود.
... سوال اصلی این مقاله نیز درخصوص قلمرو جبران خسارت بوده و با بیان این .... ماده 74
کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا بعد از بیان خساراتی که قابل مطالبه

مطالعه تطبیقی مبانی قاعده تقلیل خسارت - فقه و حقوق اسلامی - دانشگاه ...

در این نوشتار مبانی قاعده تقلیل خسارت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی
... اصل مقاله. - بیان مسأله. هر انسان متعارفی در مواجهه با زیان عکسالعملی مناسب نشان
... اما این نظر نمیتواند قابل توجیه باشد زیرا مفاهیم مختلف حقوقی ممکن است در ...
جبران خسارات اضافی (خساراتی که با انجام اقدامات متعارف قابل پیشگیری بود) نیز
...

بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه ایران

صفحه اصلی, سوالات حقوقی, پیام های کاربران, امور موکلین, برنامه هفتگی ... در حقوق
موضوعه ایران (همانطور که در ادامه خواهیم گفت)، جبران خسارت معنوی مورد اشاره قرار ... در
این مقاله بر آن شده‌ایم تا با توجه به اهمیت جبران ضرر و زیان معنوی و تأثیر آن بر ....
مازاد بر میزان دیه باشد، مطابق نظر کارشناسی یا براساس سایر ادله قابل مطالبه است.

جبران خسارت معنوي در حقوق ايران - نشرحقوقی عدلیه - پایگاه تخصصی ...

جبران خسارت معنوی در حقوق ایران. 19 Views ... قابل مطالبه بودن خسارت مادی هرگز
مورد تردید نبوده و از این رو ، مقاله حاضر تنها به بررسی مطالبه خسارت معنوی می پردازد
. ... [۵] در مقابل ، بعضی از مؤلفان حقوقی [۶] صدمات جسمی را صرفاً ضرر معنوی می دانند
.

خسارت معنوي در حقوق ايران - بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت

28 فوریه 2014 ... خسارت معنوي در حقوق ايراندر کشورهايي که قانون مبناي اصلي قواعد حقوقي ... و زيان
معنوي قابل تقويم به پول نيست؛ اما جبران آن تا حدود زيادي مي‌تواند ...

خسارت عدم نفع در حقوق ایران - وبگاه حقوقی نرخ عدالت

مقاله حاضر به بررسي خسارت عدم النفع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين ..... (408
) البته، وي با تمسك به قوانين ديگر و قاعده لاضرر، عدم النفع را قابل جبران مي داند.

قابلیت جمع شیوه‌های جبران خسارت قراردادی در حقوق اسلام و ایران در ...

چکیده در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد مهم حقوق بازرگانی بینالمللی شیوه‌های
گوناگونی برای جبران خسارت ... بهطور معمول شیوههای جبران خسارت قراردادی مقرر در
نظام حقوقی ایران و اسناد مذکور، قابل تقسیم به «شیوههای مشترک ... نوع مقاله: علمی و
پژوهشی.

مقالات :: شبه جرم از منظر حقوق کیفری ایران - اداره کل زندانهای استان قم

کلید واژگانجرم،شبه جرم،مسولیت مدنی،مسولیت کیفری،جبران خسارت. ... باشد
وصرفاًجرم کیفری قابل قبول بوده ونمیتوان, جایگاهی برای جرم مدنی درحقوق ما قائل
شد؛ ... دراین مقاله بر آنیم؛ باتوجه به اینکه هیچ نص قانونی درنظام حقوقی ایران
بالاخص نظام ...

خسارت عدم اجرای تعهد - پورتال ( پرتال ) حقوق

آثار و احکام شرط تعیین خسارت ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد در حقوق ایران با ... در
سیستم حقوقی ایران برای جبران خسارت سه راه حل وجود دارد: 1ـ تعیین صریح ... مباحث
مطرح شده در این مقاله در سه فصل ارائه شده که فصل اوّل به مشخصات تعهد و .... زیرا
خسارت تأخیر تأدیه را در جایی می‌توان مطالبه کرد که اصل تعهد باقی و قابل اجرا باشد.

دانلود رایگان مقاله بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوع

3 دسامبر 2016 ... دانلود تحقیق جبران خسارت معنوی در حقوق ایران مقاله جبران خسارت معنوی احکام … ...
فقه و حقوق موضوعه، در قالب doc و در 63 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، ... داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮم ﺑﻪ وﯾﮋه در آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﯿﻔﺮی آن- ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ...

خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ...

این مقاله پس از ارائه تعریف و اقسام عدم النفع، قابل مطالبه بودن آن را در حقوق ایران با
... برخی مؤلفان حقوقی در تعریف آن می گویند: ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که
.... بنابراین، لازمه نفی حرمت مراجعه و مطالبه خسارت، این است که اجازه جبران ضرر ...

دریافت فایل چگونگی جران خسارت ناشی از آراء قضاوت در حقوق ایران

در این مقاله ضمن بررسی انواع خسارت ناشی از آراء قاضی به چگونگی جبران خسارت ...
لغت در معاني: «ضمانت، ضمان، تعهد و مؤاخذه» به كار رفته است و در اصطلاح حقوقي به
تعهد ..... مسئولیت او در عمد و بی‌مبالاتی یکسان بوده و قابل جبران از ناحیه قاضی
است.

راههای جبران خسارت معنوی درحقوق ایران - وبلاگ حقوقی محمد حسنی

5 نوامبر 2010 ... راههای جبران خسارت معنوی درحقوق ایران- دکترفرهاد پروین ... دراین مقاله ابتداخسارت
معنوی تعریف شده وسپس بابررسی برخی ازمصادیق آن درقانون ...

مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری ۱۴۳ ... حقوقی وکیفری
تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه ...

پایان نامه ضرر و شیوه های جبران آن در نظریه مسئولیت مدنی در حقوق ایران

پایان نامه ضرر و شیوه های جبران آن در نظریه مسئولیت مدنی در حقوق ایران مربوطه به
صورت .... ۳- گرجی ، ابولقاسم ،ضمان مقبوض به عقد فاسد ، مقالات حقوقی ، جلد ۱ ، چاپ
دوم ..... ۴- این بهانه که خسارت معنوی قابل جبران به پول نیست ومیزان آن مشخص نیست
...

اصول جبران خسارت درنظام حقوقي آمريكا - Ghavanin.com : Iran Law ...

عصر تجربه وحقوق تجربي - اصول جبران خسارت درنظام حقوقي آمريكا ... چكيده: دراين
مقاله ، كه از يكي از مشهورترين كتابهاي مسئووليت مدني آمريكا(1) اقتباس شده ...
حقوقي آشكار است : تقصير چهره شخصي ندارد ودركار قابل سرزنش اخلاقي خلاصه نمي
شود.

خسارات - سایت حقوقی محمد حسنی

جبران خسارات ناشی از صدمات جانی در حقوق مسئولیت مدنی ایران ...... در این مقاله سعی
شد با لحاظ نظرات فقهی و ملاحظه بایدهای حقوقی در مورد خسارات قابل جبران ناشی از ...

چگونگی جبران خسارت ناشی از آراء قضات در حقوق ایران – بخش پایانی ...

مقالات مقالات حقوقی; دادراه; No Comments; ۲۸ آذر ۱۳۹۴. چگونگی جبران خسارت ناشی
از آراء قضات در حقوق ایران – بخش پایانی ... ماده ۹ قانون فوق الذکر ضرر و زیان قابل
مطالبه را به شرح ذیل مقرر داشته است: ۱- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم ...

دانلود مقاله جبران خسارت معنوی در حقوق ایران

دانلود مقاله جبران خسارت معنوی در حقوق ایران حقوق معنوی همواره برای بشر با ارزش تر
... قابل مطالبه بودن خسارت مادی هرگز مورد تردید نبوده و از این رو ، مقاله حاضر تنها به
... [5] در مقابل ، بعضی از مؤلفان حقوقی [6] صدمات جسمی را صرفاً ضرر معنوی می دانند.

دانلود تحقیق در مورد دﯾﻪ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت در ﺣﻘﻮق ﺟﺰاﯾﯽ اﯾﺮان

2 سپتامبر 2016 ... دانلود مقاله دﯾﻪ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت در ﺣﻘﻮق ﺟﺰاﯾﯽ اﯾﺮان ,دانلود پایان نامه دﯾﻪ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت در ﺣﻘﻮق
ﺟﺰاﯾﯽ ... در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است.

بانک مقالات اینترنتی - کار تحقیقی عالی - بررسی خسارت معنوی - 60 ...

مسئلهي جبران م الی خسارت هاي معنوي از جمله مسا یل حقوقی است که برخی از حقوق دانان
... ایران برابر مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی، جبران خسارت اعم از مادي و معنوي قابل ...

اصل مقاله (343 K) - مطالعات حقوق تطبیقی - دانشگاه تهران

در حقوق ایران نیز که برگرفته از نظام حقوقی اسالم است، لزوم جبران خسارات جانی ...
هر مورد می بایست خسارت جانی وارده، که به هیچ وجه قابل ارزیابی و اندازه گیری با پول.

مقاله حقوقی خسارات قابل جبران در حقوق ايران با موضوع دانلود, مقاله ...

21 مه 2013 ... برای دانلود مستقیم فایل شماره 521578 اینجا کلیک کنید. فایل مقاله حقوقی خسارات
قابل جبران در حقوق ايران که برای دانلود شما عزیزان آماده شده از ...

حقوق: خسارت معنوي و شيوه هاي جبران آن

23 جولای 2011 ... بحث از خسارات معنوي و مصاديق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زيانهاي معنوي و در
نهايت ... ک نيز آمده است: ضرر و زياني که قابل مطالبه است به شرح ذيل مي باشد. ... به
وجهي که قبلا اشاره شد در قوانين جاري ايران خسارت معنوي به طور جدي مورد ... در اين
قانون که اصول مهم حقوقي و بنيادهاي اصلي نظام مطرح گرديده ضرر معنوي در ...

وضعیت حقوقی خسارت معنوی ناشی از جرم با تاکید بر جرایم نیروهای ...

عنوان و نام پديدآور : وضعیت حقوقی خسارت معنوی ناشی از جرم با تاکید بر. جرايم
نیروهای مسلح/ ... الکترونيک: کليه حقوق براي مؤلف و ناشر محفوظ است. ...... حقوقی.
ایران.خسارت.معنوی.قابل.جبران.است..در.ماده.9.قانون.آیین. دادرسی.کیفری.و.مواد.1.و.2.و.
8.

ماده 515 ق.د.م. و ماده 14 ق.د.ک و جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی ...

26 نوامبر 2015 ... در حقوق مدنی ایران، عموماً قانونگذار کمترین امکان دخالت را در امور حقوقی برای ...
مستند به ماده 515، در قابل مطالبه بودن خسارات قراردادی موجود و قابل ...

فهرست پایان نامه های رشته حقوق(کلیه گرایشها) دانشگاه تربیت ... - احقاق

پایگاه تخصصی جستجو/ دانلود برترین مقالات حقوقی · روزنامه حمایت ... جبران دولتي
خسارت بزه ديدگان مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگلستان ... مجازاتهاي اجتماعي و
بررسي زمينه‌هاي حقوقي و اجرايي آن در نظام کيفري ايران ..... خسارات قابل جبران در
نقض مالکيت صنعتي و ضوابط ارزيابي آن (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس)
.-.

مقالات وقوانین حقوقی - خسارت معنوی

مقالات وقوانین حقوقی - خسارت معنوی - http://hoghogheion.blogfa.com - مقالات
وقوانین ... عده ای ازحقوقدانان که خسارت معنوی را قابل مطالبه دانسته اند به مستندات
قانونی ... تاسیس دادگستری جبران ضرر و زیان معنوی مورد توجه مقننین ایرانی
قرارگرفت ودر ... درحقوق فرانسه دعوی حقوقی مطالبه ضرر وزیان ناشی ازجرم درمرور زمان
تابع دعوی ...

مسؤولیت مدنی دولت - پژوهشنامه حقوق اسلامی - دانشگاه امام صادق

اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم
زیان ... به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا
حقوقی شود. ... در این مقاله در ابتدا مفاهیم مربوط به موضوع تعریف می شوند و سپس
مبانی ... و کارمندان دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می
گیرند.

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام - پرشین مقاله

گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر
قراردادی: ۳۲ ... فصل چهارم: مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در حقوق ایران
و سایر کشورها ... گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری.. ۱۴۰.

مقاله - عدم النفع درنظم حقوقی کنونی

مقاله حـاضر در پايان به اين نتيجه مي رسد كه اگر ،هنگام خواندن ايــن تبصره دقت كافي
به ... آنان عدم النفع را قابـــل مطالبه، و فقط گروهي از فقهاء آن را غير قابل جبران مي
دانند. ... تقريبا تمامي مكاتب حقوقي جهان خسارات عدم النفع محقق الحصول را قابل
مطالبه و .... النفع در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در فقه اماميه و حقوق انگلستان؛
فصلنامه ...

ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺾ ﻗﺮارداد در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و

ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺾ ﻗﺮارداد در ﻋﺮﺻﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ از.
اﻫﻤﯿﺖ دو ﭼﻨﺪان ... ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻟﺰام آور ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺿﻊ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ و ...... ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺴﺎرات ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در. 1.

تعاریف خسارت در حقوق ایران ، کنوانسیون و انگلستان - ویستا

اصل اولیه در حقوق انگلستان اینست كه پرداخت خسارت باید به منظور جبران زیانهای
.... است و خسارات قابل مطالبه را شامل زیان مادی وارده و عدم النفع [۱۱۵]و قابلیت پیش
بینی ... شده و از این جهت با نظام حقوقی كشورهای حقوق نوشته و حقوق ایران سنخیت دارد
.

جبران خسارات معنوی - وبلاگ حقوقی محمد حسنی

گردآوری مقالات و مطالب حقوقی. ... به وجهی که قبلا اشاره شد در قوانین جاری ایران
خسارت معنوی به طور جدی مورد عنایت قرار گرفته و قانونگذار چه در قانون اساسی و چه در
قوانین مدنی و .... 1ـ بعضی حقوق دانان فرانسوی خسارات معنوی را قابل جبران نمی دانند.

مسئولیت مدنی مجانین در حقوق ایران - حقوقدانان

در این نوشتار از سویی به توصیف و تحلیل مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارت ناشی
... ،مقالات ومطالب منتشره پیرامون این عنوان در مجلات و سایتهای حقوقی ونیز پایان نامه
.... دکتر امامی در جلد اول از کتاب حقوق مدنی خود ضرر مادی را زیانی دانسته که قابل ...

مقاله روشهای جبران خسارت قابل اعمال در قراردادهای خرید کالا با تاکید ...

مقاله روشهای جبران خسارت قابل اعمال در قراردادهای خرید کالا با تاکید بر نظام حقوقی
کامن لا و حقوق ایران, در اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر ...

خسارت عدم النفع در حقوق ایران [آرشیو] - سایت علمی دانشجویان ایران

25 مارس 2012 ... خسارت عدم النفع در حقوق ایران خلاصه: مقاله حاضر به بررسی خسارت عدم النفع در
حقوق ... برخی مؤلفان حقوقی در تعریف آن می گویند: ممانعت از وجود پیدا کردن .... دو
قاعده دیگر که بااستناد به آنها، می توان عدم النفع را قابل جبران دانست، ...

بانک تخصصی اطلاعات حقوقی - بررسي خسارت معنوي در حقوق موضوعه

در حقوق موضوعه ايران (همانطور كه در ادامه خواهيم گفت)، جبران خسارت معنوي مورد اشاره ...
در اين مقاله بر آن شده‌ايم تا با توجه به اهميت جبران ضرر و زيان معنوي و تأثير آن بر
.... بر ميزان ديه باشد، مطابق نظر كارشناسي يا براساس ساير ادله قابل مطالبه است.

کتابفروشی فردا - خسارت معنوی در حقوق اسلام، ایران و نظامهای حقوقی ...

در نظام حقوقي اسلام روشهاي متنوعي براي جبران خسارت معنوي پيش‌بيني شده است ...
به حقوق و سرمايه‌هاي معنوي به وسيله مال امري است كه در حقوق اسلامي قابل اثبات است.

حقوق و عدالت - خسارت معنوی

... امام صادق(ع)مقالات دانشجویی ایرانیانصندوق حمایت کانون وکلامقالات فارسیمقالات
... مرحوم دكتر سيدحسن امامي از نويسندگان برجسته حقوقي كشور در تعريف خسارات ...
افراد و صدمات روحي قابل اندازه گيري نيست در نتيجه قابل جبران هم نمي باشد. ... در
ايران نيز براي نخستين بار در ماده 212 مكرر قانون مجازات عمومي سابق آمده بود كه: ".

مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی در حقوق ایران و انگلستان

در حقوق ایران بحث خاصی با عنوان مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی و شرایط لازم
... ضرر قابل جبران باید مسلم، مستقیم، جبران نشده و قابل پیش بینی باشد. ... این
مقاله در صدد بررسی شرایط مذکور برای تحقق مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی
است. .... ولی نصی بر تکلیف وزارت دفاع در این خصوص و مسئولیت جبران خسارت از
سوی ...

کار تحقیقی 2 ( دانشجویان کارشناسی و کاردانی حقوق ) - حقوق خصوصی ...

60ـ بررسی جرائم غیرقصدی از منظر فقه و حقوق کیفری ایران ... 105ـ بررسی فقهی
حقوقی خسارت معنوی و شیوه های جبران آن ..... با توجه به موضوع مقاله و اهداف قابل
تعقیب در آن، در بحث از وحدت یا تعدد نظام مسئولیتها پاسخگویی به پرسشهای
بسیاری ...

خسارت تنبیهی در حقوق ایران - مجله حقوقی دادگستری

در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعادهی وضع زیاندیده به حالت سابق است
در حقوق داخلی ، حکم به ... در بعد بینالمللی و در واکنش به برخی اقدامات کشورهایی که
دولت ایران را به پرداخت خسارت تنبیهی محکوم نموده اند، قانونگذار ... ارسال مقاله;
اطلاعات نشریه ... نسخه قابل چاپ .... باقری، صادق، جبران نقص تعهدات بین المللی
حقوق.

بررسی جبران خسارت بزه دیده ناشی از جرایم تروریستی - حق گستر

چکیده : اصل اولیه در جبران خسارت های ناشی از جرم این است که؛ بزهکار به عنوان عامل ...
قابل جبران است واینکه آیا نظام حقوقی و بویژه کیفری ایران بسترها وظرفیت های ....
8- ا ،جعفر ،حقوق قربانیان تروریسم ،مجموعه مقالات تروریسم و دفاع مشروع ازمنظر ...

جبران خسارت در نظام حقوقی انگلیس و ایران :: گروه وکلای مهر

11 آگوست 2016 ... ۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جبران خسارت در نظام حقوقی انگلیس و ایران» ... الناز رحیمی
- کارشناس ارشد حقوق خصوصی ... اولا اگر مبلغ قابل پرداخت بسیار زیاد تر از
خسارت احتمالی نقض قرارداد بود ، بدون شک یک مجازات ( penalty ) به حساب می آید. ...
قراردادهای بین‌المللی برای طرفهای ایرانی متصور است، در این مقاله سعی ...

خسارت معنوی در حقوق ایران ونحوه جبران ان از دیدگاه قانون و فقه

29 مه 2015 ... خسارت معنوی در حقوق ایران ونحوه جبران ان از دیدگاه قانون و فقه .... روشن است این که
ضرر معنوی قابل جبران است یا خیر و اگر قابل جبران است آیا قابل تقویم به پول
نیز هست یا خیر دو موضوع جدای از ... در منابع حقوقی زیان های معنوی به دو گروه تقسیم
شده است: 1. ..... نمونه یک مقاله که دانشجویان عزیز میبایست شبیه به.

دانلود تحقيق ماهيت حقوقي خسارت -کامل و جامع - رزبلاگ

7 ژانويه 2017 ... علوم انسانی - ماهیت دیه:کیفر یا جبران خسارت در آخر نیز با دانستن . ... ماهیت حقوقی
خسارت در حقوق ایران (4,500 تومان) · دانلود تحقیق ورد عذاب قبر ( 5,000 ... گزارش
کاراموزی شهرداری و مدیریت جامع شهری در 70 صفحه ورد قابل ویرایش .

نقش دكتر ناصر كاتوزيان در تحول مسووليت مدني در حقوق ايران

حوادثي ازاينگونه، دشواريهاي حقوقي مهمي به ويژه در زمينه جبران خسارت در سطح ملي ...
اي از مجله سه ماهه حقوق مدني فرانسه را ميتوان ديد كه حاوي مقاله يا مقالاتي درباره تحول
.... مساله قابل پيش بيني بودن ضرر قابل مطالبه به ويژه در مسووليت هاي قهري مساله
اي ...

معرفی و دانلود مقاله حقوقی خسارات قابل جبران در حقوق ايران با موضوع ...

1 ژانويه 1970 ... فایل شماره 521578 در سایت معرفی و دانلود کتاب نام این فایل : مقاله حقوقی خسارات
قابل جبران در حقوق ايران موضوع فایل: علوم.

بانک مقالات فقهی حقوقی - نگرشي بر وجه التزام از نظر گاه فقهي و حقوقي

بانک مقالات فقهی حقوقی - نگرشي بر وجه التزام از نظر گاه فقهي و حقوقي - ... خود را
مدتي به تاخير اندازد و بر اساس مفاد توافق ناگزير باشد خسارت آنرا جبران نمايد. ....
است لهذا به صرف عدم انجام عهد مبلغ قابل وصول است، مگر اينكه عدم انجام تعهد ناشي از
حادثه ... ليكن علاوه بر تمامي مسائلي كه گذشت ماده 230 قانون مدني ايران در پذيرش اين
...

رشته فقه وحقوق - خسارت معنوی و شیوه های جبران آن

به وجهي كه قبلا اشاره شد در قوانين جاري ايران خسارت معنوي به طور جدي مورد عنايت ...
در اين قانون كه اصول مهم حقوقي و بنيادهاي اصلي نظام مطرح گرديده ضرر معنوي در عرض
و هم .... 1ـ بعضي حقوق دانان فرانسوي خسارات معنوي را قابل جبران نمي دانند. ... در
رابطه با قانون مطبوعات كه تفصيل اين نظريه در صفحات آينده مقاله درج شده است، با
اين ...

مقاله حقوقی خسارات قابل جبران در حقوق ايران | کانون صبای روستای رهن

17 آگوست 2016 ... مقاله حقوقی خسارات قابل جبران در حقوق ایران. ۱۳۴ صفحه در قالب فایل word. فهرست
مطالب. مقدمه. ۲. بخش اول – قاعده جبران کلیه خسارات.. ۵. فصل اول ...

مقالات حقوقی - موسسه حقوقی ومطالعاتی وکلای پیشرو صلح سبز

مباحث قابل تأمل و مبسوطي است که با توکل بر «نعم الوکيل»، بطور مستقل بيان
خواهد ..... در حقوق انگليس هم مانند ايران، وکيل بايد صورت حساب مدت وکالت خود را به
موکل .... منشا تردید این است که آیا التزام شخص عامل ورود زیان ،به جبران خسارت
قراردادی ...

مقدمه

مبحث اول : آيا جبران خسارت بيگناهان مغاير برخي قواعد حقوقي است 19 ... مبحث دوم :
جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه در حقوق ايران 37 ... نكته قابل توجه آنكه
صدور حكم برائت از طرف دادگاهها نه تنها دلالت به عدم دقت دستگاه عدالت ...... [1] مراجعه
شود به مقاله اي از نگارنده تحت عنوان " بحثي پيرامون توقيف احتياطي " مجله دانشكده ...

یداله عسگری - مسئوليت مدني دولت در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايرا

در اين مقاله سعي شده است در حد امكان با بررسي مباني و منابع حقوقي مسئوليت دولت و
... از اين رو گفته مي‌شود در هر مورد كه شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد، در ...
اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي، مسئوليتي فرض شود، با همين مباني قابل
توجيه ... لذا، قبل از بررسي منابع حقوقي مسئوليت مدني دولت در حقوق ايران،
مختصري در ...

ماهیت حقوقی دیه و بررسی آن - مجله اینترنتی قانون

25 دسامبر 2014 ... آیا مدنی ماهیّت این نهاد میباشد که برای جبران خسارت ها و زیان هایی که در نتیجة عمل ...
بررسی تفصیلی ماهیّت حقوقی دیه ـآن چنان که در این مقاله به آن پرداخته شده ... به طور
کلّی، در این باره، چهار نظریه از سوی صاحب‌نظران علم حقوق ارائه شده است. .... دایرة
خساراتی که به موجب مسئولیت مدنی، قابل مطالبه است، بسیار وسیع و ...

بررسی فقهی و حقوقی جبران خسارت معنوی | آنلاین پروژه

23 آگوست 2015 ... در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است. در فقه و حقوق اسلامی و قوانین
موضوعه ایران، ایراد کننده ضرر معنوی داری مسئولیت مدنی، ...

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در حقوق ایران-شیرین بیدرام

12 فوریه 2014 ... این مقاله سعی در بیان مسئولیت مدنی وکیل دادگستری به عنوان یک شغل ... در این
معنی تعهد، رابطه ای است حقوقی که نتیجهٔ آن انتقال مال اعم از پول یا کالا ..... پیش
بینی شده ویا عرفا خسارت مزبور قابل جبران باشد،لیکن در فرضی که ...

حوادث و خسارات در حقوق بین المللی هوایی - موسسه حقوق بین الملل پارس

10 فوریه 2015 ... در ادامه ترجمه ای از مقاله خسارات در حقوق بین الملل هوایی را مطالعه می کنید که توسط ...
17 کنوانسیون 1929 ورشو و همچنین کنوانسیون 1999 مونترال قابل جبران می باشند.
این مقاله تفاوتهایی که از نظر حقوقی میان دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا، ...... محسن
حکمتی مقدم: سالروز حمله ایالات متحده آمریکا به سکوهای نفتی ایران.

خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی وکیفری آن

2 نوامبر 2016 ... دانلود مقاله با موضوع خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی و کیفری آن-
مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه، در ... 1-1-8- پیشینه تاریخی خسارت معنوی در
حقوق ایران 26 ... 1-2-9- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی 35.

پایان نامه مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران رشته حقوق جزا و
جرم ... به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد ... و
اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد
.... اسلامی ایران, مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق ...

فعل زیانبار | دانلود پایان نامه های ارشد رشته حقوق

[۱]. مهمان نوازان، روح الله، خسارات قابل جبران در حقوق ایران، نشر مجد، ۱۳۸۹،ص۹۴ ...
پایان نامه مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران. (فقط حاوی ده صفحه
..... گرجی، ابوالقاسم، (۱۳۶۹) مقالات حقوقی، ج ۲، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۲۵۷٫. [۲].

دانلود مقاله جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد - مگ ایران

دوم) مسئوليت مدني: آن دسته از مسئوليتهاي حقوقي است كه قانونگذار براي آنها ضمانت
اجراهاي مدني از جمله جبران خسارت، تأديه دين، الزام به دادن بدل و غيره در نظر گرفته ...

جزوه مدنی 4 - علم حقوق

2 مارس 2010 ... 2- هدف مسئولیت مدنی صرفاً جبران خسارت یک شخص تحت عنوان زیان دیده .... در نظام
حقوقی ایران هیچیک از این نظریه ها بطور کامل قابل قبول نیست در ...

خسارات بدنی - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

تعداد کل مقالات و پایان نامه ها: 921,431; تعداد مقالات با متن کامل: 401,355 ... و
انگلستان انواع مختلف ضررهای مادی و معنوی و جسمانی با روش واحدی قابل جبران
نیستند. ... در نظام حقوقی انگلستان، مبلغ معینی برای جبران تمام خسارات بدنی در
نظر گرفته نشده و ... معیار و ضابطه جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران
و انگلستان.

قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران و کامن لا

31 ا کتبر 2016 ... در نظام حقوقی ایران قاعده کلی جلوگیری از دارا شدن غیر‌عادلانه به صراحت مورد ... و در
صورتی که روش خاصی جهت جبران خسارت در دسترس نباشد قابل استناد است. ... و در
این مقاله سعی بر این است که بررسی شود آیا این قاعده در حقوق ایران ...

جبران خسارت معنوي در حقوق ايران - دانلود پرسشنامه

... مقاله استخراجی از پایان نامه حقوق محصولی با عنوان جبران خسارت معنوي در حقوق
ايران ... در عيني و قابل تخمين و تعيين بودن حقوق مادي نسبت به حقوق معنوي برشمرد
. ... علاوه بر اين،در ادبيات حقوقي ما،مطالبه خسارت معنوي در قلمرو مسئوليت قهري مورد
...

دانلود مقاله پيش نيازهاي «HACCP» در صنايع غذايي

مدل های متنوع ماکت کره زمین دور بر شده و جدا از زمینه

کاروزی صنایع لاستیک 40 ص

تحقیق در مورد پاور پوينت

تحقیق درمورد آزمایشات شیمی

آزمايش تراكم خاك 8 ص

پاورپوینت بيوتكنيك تكثيروپرورش ماهيان دريايي جنوب ايران

فایل گزارش كارآموزي در مجتمع فولاد اهواز ..

پروژه تحقیقاتی بررسی تأثیر سبکهای فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت کودکان

امنيت شبكه: چالشها و راهكارها

دانلود پاورپوینت ديافراگم اجزاي الحاقي زلزله سطح بهره‌برداري 33 اسلاید.PPT

دانلود تحقيق پيرامون باغ شاهزاده یا باغ شازده

تحقیق درمورد کردناسیون شیمی

دانلود گزارش وضعیت خدمات رسانی استان البرز + word+ 1394

گزارش كارآموزي مكانيك

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان پردازنده MIPS در 188 اسلاید

دانلود مقاله کامل درباره نگرش سيستمي به دين

تحقیق در مورد وحي و تكامل 27 ص

مقاله گچ بری و تاریخچه آن - معماری - word

دانلود فایل زندگينامه حكيم ابوالقاسم فردوسي.

فیزیولوژی ورزشی 32 ص

نمونه گزار تخصصی درس مطالعات اجتماعی متوسطه اول چگونگی نهادینه کردن علاقه مندی دانش آموزانم به درس مطالعات اجتماعی

پاورپوینتی در مورد آشنایی با تابلوهای فشار ضعیف

طرح احداث شركت ماكاروني 58 ص

فایل های cert تبلت سامسونگ GT-P5100

پاورپوینت آموزش ریاضی ششم ابتدایی بخش اول ،کسرها و محور

زندگی نامه حافظ

مقاله قصه ها و داستانهاي قرآني پاسخي به نيازهاي تربيتي كودكان و نوجوانان دانش آموز

برق و الکتریسیته 58 ص

تحقیق: شکست خستگی