دانلود رایگان

دانلود مقاله کارآفرینی کارگاه تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود رایگان دانلود مقاله کارآفرینی کارگاه تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو

خلاصه طرح :
در این طرح به بررسی کارگاه تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .
فصل اول
کلیات

مقدمه :
مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرح هاي سرمایه گذاري اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیم گیري سرمایه گذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید قطعات و اجزاء فرمان خودرو می باشد. این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم افزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت هاي اقتصادي و حجم سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

نام کامل طرح و محل اجرای آن :
تولید اجزای سیستم فرمان خودرو


محل اجرا :


مشخصات متقاضیان :
نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی تلفن

دلایل انتخاب طرح :
قطعه سازي یکی از صنایع مادر و اساسی در هر کشور به شمار می آید. این قطعات خود به عنوان کالاي واسطهاي در تولید انواع خودرو یا بازار خدمات پس از فروش آن مورد استفاده دارند. از اینرو توسعه صنعت قطعه سازي به مفهوم توسعه صنعت خودروسازي کشور است و لذا مجموعه قطعه سازي را میتوان به عنوان یکی از محورهاي توسعه کشورها تلقی کرد. در حال حاضر صد ها واحد صنعتی مشابه طرح حاضر در کشورمان مشغول قطعه سازي براي خودرو میباشند. خودرو هاي صنعتی و کشاورزي از دیگر موارد کاربرد قطعات طرح است و اهمیت این صنعت نیز براي همگان روشن و شفاف می باشد. بنابراین در مجموع ملاحظه می گردد که قطعات تولیدي طرح به عنوان زیرساختهاي صنعت کشور به شمار میآیند و از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشند.


وضعیت و میزان اشتغالزایی :
تعداد اشتغالزایی این طرح 26 نفر میباشد .

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :
نام و کد محصولات
محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات و اجزاء فرمان خودرو میباشد. فرمان مجموعه اي از یک خودرو است که نقشتغییر جهت چرخ ها را بر عهده دارد که این امر خود سبب تغییر مسیر حرکت خودرو می گردد . فرمان ها در خودرو داراي انواع مختلف می باشند که ذیلا به آنها اشاره شده است :
• فرمان با جعبه فرمان ساچمه اي
• فرمان با جعبه فرمان حلزونی تاج خروسی
• فرمان با جعبه فرمان حلزونی غلطکی
• فرمان با جعبه فرمان انگشتی )بادامکی (
• فرمان با جعبه فرمان کشویی
مجموعه فرمان از قطعات متعددي تشکیل یافته است که این قطعات ذیلا فهرست شده است .فلکه فرمان ، جعبه فرمان ، هزار خار فرمان ، اهرم هزار خار ، سگ دست ، بلبرینگ، کاسه نمد ، تاج خروسی ، پیچ تنظیم خلاصی ، میل فرمان ، شغال دست ، سیبکها نمدي فرمان میل تعادل که حرکت از فلکه فرمان به جعبه فرمان منتقل و در آنجا حرکت دورانی به کمک هزار خار فرمان به حرکت رفت وبرگشتی تبدیل می شود . هزار خار فرمان به کمک اهرم هزار خار به میله هاي رابط فرمان متصل است و حرکت را به اهرمی که به سگ دست متصل است منتقل می نماید . حرکت اهرم سگدست باعث حرکت چرخها حول محور سگدست می شود. قطعات فوق الذکر به لحاظ روش تولید ، ماهیت فنی قطعه ، تکنولوژي ساخت و غیره با همدیگر متفاوت است بطوریکه می توان دسته بندي هاي متعددي را براي آنها انجام داد . لذا با توجه بر دسته بندي فوق ، در طرح حاضر قطعات زیر براي تولید در نظر گرفته شده است .
• اهرم هزار خار
• هزار خار فرمان
• فلکه فرمان
• تاج خروسی
• میل فرمان
• میل تعادل
مجموعه قطعات فوق الذکر بعنوان اجزاء سیستم فرمان محسوب و بعنوان محصول همگن فرمان در طرح حاضر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . در شکل زیر چند نمونه از قطعات فرمان آمده است.کد ISIC
مطابق طبقهبندي وزارت صنایع و معادن، قطعات و اجزاء فرمان ، داراي کد آیسیک 34301316 می باشند.

شماره تعرفه گمرکی
شماره تعرفه گمرکی قطعات خودرو بر اساس سهم تولید داخل آنها تعیین شده است . و از آنجائیکه قطعات مورد مطالعه در قسمت هاي مختلف خودرو داراي کاربرد هستند ، لذا نمی توان قطعه خاصرا تعیین و شماره تعرفه دقیقی را براي آن عنوان کرد . از اینرو در جدول زیر شماره تعرفه بر اساس تقسیم بندي وزارت بازرگانی آورده شده است .

قطعات مورد مطالعه نیز در قالب تقسیم بندي بالا قرار میگیرند .

شرایط واردات محصول
با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجه گیري شده است که محدودیت خاصی براي واردات قطعات مورد مطالعه وجود ندارد. لذا با پرداخت حقوق گمرکی به شرح میزان ذکر شده در جدول بالا ، امکان واردات وجودخواهد داشت.

توضیح:
همانطوریکه ذکر شد مطابق مقررات منتشر شده از سوي وزارت بازرگانی، هیچگونه محدودیت قانونی براي واردسازي قطعات خودرو وجود ندارد، لیکن لازم است در این خصوصبه مورد بسیار مهم زیر توجه شود.
الف - بازار قطعات خودرو درکشورمان به سه گروه تقسیم میگردد و شرایط خرید این گروهها به صورت زیر است.

بازار OEM
در این بازار به طورکامل قطعات از داخل کشور تهیه میشود و لذا در صورتی که امکان ساخت داخل براي قطعهاي موجود نباشد. خودروساز خود رأساً اقدام به واردسازي قطعه مورد نیاز می نماید. لذا واردات توسط غیر و فروش آن به خودروساز اتفاق نمی افتد. (خودروسازقطعات وارداتی را خرید نمی کند(

بازار OES
شرایط این بازار نیز مشابه شرایط عنوان شده براي بازار OEM است.

بازار AM
در این بازار شرایط رقابتی برقرار است. لذا در صورتی که قطعات وارداتی قابلیت رقابت به لحاظ کیفی و قیمت به موارد مشابه داخلی را داشته باشند، امکان واردات وجود خواهد داشت. با توجه به مطالب ذکر شده ، می توان عنوان کرد که عملا" امکان واردات و فروش قطعات در بازار OES و OEM تنها براي شرکتهاي خودرو ساز قابل انجام بوده ولی در بازار AMواحدهاي مختلف امکان واردسازي و فروش قطعات منفصله خودرو را دارا هستند .

ب - قطعات و اجزاء فرمان در گروه قطعات کند مصرف خودرو طبقهبندي میگردند، لذا مصرف آن در بازار خدمات پس از فروش بسیار پایین تر از بازار خودروسازان است بطوریکه بخش قریب به اتفاق این قطعات در بازار OEM مصرف می شود و از اینرو میزان واردات نیز در سطح پائین خواهد بود.

ج - با توجه به مطالب ذکر شده ، قابل نتیجهگیري است که علیرغم نبود محدودیت براي واردات، عملاً واردات این قطعات امکانناپذیر و یا در سطح بسیار پایین اتفاق میافتد.

بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول
محصول مورد مطالعه، قطعات و اجزاء فرمان خودرو است که از طرق مختلف تولید خواهد شد. این قطعات خود به عنوان یک محصول واسطه در تولید یا تعمیرات خودرو ها مورد استفاده دارند. از اینرو ماهیت این قطعات طوري است که نمیتوان استاندارد خاصی را براي آن تعیین کرد و لذا هیچگونه استاندارد ملی یا بین المللی براي این قطعات وجود ندارد. ولی باید گفت که تولید این قطعات تحت مشخصات فنی ارائه شده از طرف خودرو سازان صورت می گیرد که به نوعی نیز میتوانیم مشخصات فوق را به عنوان الزامات و استانداردهاي مورد نیاز در تولید تلقی نماییم. مشخصات فنی قطعات در قالب نقشه فنی، برگ آنالیز مواد اولیه مصرفی و برگ مشخصات مکانیکی و متالوژیکی از طرف هر خودرو ساز تهیه و ارائه می گردد که رعایت تک تک آنها از طرف سازندگان امري اجتناب ناپذیر است .
همچنین لازم به ذکر است که هر شرکت خودرو ساز استاندارد و الزامات فنی مخصوص به خود را دارا است .
بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول بررسی قیمتهاي داخلی
هر قطعه از خودرو، با توجه به نوع قطعه و خودروي مورد استفاده از قیمت هاي متفاوتی برخوردار است . قطعات فرمان نیز همانند سایر قطعات خودرو به نسبت خودروي مورد استفاده داراي قیمت هاي مختلفی می باشند .
بازار قطعات خودرو به سه گروه خودرو سازان ، خدمات پس از فروش خودرو و صادرات تقسیم بندي گردید . لذا می توان گفت که یکی دیگر از عوامل تعیین قیمت قطعات محسوب می گردد ، نوع بازار می باشد . لذا در اینجا قیمت چند نمونه قطعه جهت تفهیم موضوع آورده شده است .

همانطوریکه جدول بالا نیز نشان می دهد قیمت قطعات با توجه بر نوع خودروي مورد استفاده و همچنین نوع بازار متفاوت است .

مروري بر قیمتهاي جهانی قطعات
همانند مطالب عنوان شده قبل ، در مورد قیمت جهانی قطعات خودرو نیز نمی توان اقدام به تعریف رقم خاصی نمود. چرا که قیمت ها تابع نوع قطعه تولیدي و همچنین خودروئی می باشد که قطعه براي آن ساخته می شود و نظر بر اینکه یک کارخانه قطعه سازي اقدام به تولید رنج وسیعی از قطعات مینماید از اینرو ارائه قیمت واحد براي آن امکان ناپذیر می باشد. لازم به ذکر است که در بررسی امکان پذیري صادرات قطعات صنعتی ، عموما مزیت هاي رقابتی تولید در کشور مبداء با موارد مشابه در کشور مقصد مورد مقایسه قرار می گیرد و در صورت وجود مزیت ، صادرات شکل می گیرد . در مورد عوامل مطرح در صادرات در ادامه توضیحات لازم ارائه خواهد شد .

معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات
محصول تولیدي طرح قطعات و اجزاء فرمان خودرو است و لذا کاملا واضح است که مورد مصرف و کاربرد این قطعات در خودرو سازي است و می توان گفت که هر خودرو بدون استثناء از این قطعات استفاده می کنند ، لیکن مشخصات فنی آنها به نسبت نوع خودرو متفاوت است .
لازم به ذکر است که بازار قطعات خودرو به بخش هاي زیر تقسیم بندي می گردد:

بازار OEM :
این بازار را خودروسازان کشور تشکیل می دهند که شرکتهاي تأمین کننده آنها اقدام به تأمین قطعات مورد نیاز خود از قطعهسازان می نمایند. شرکتهاي ساپکو )تأمین کننده شرکت ایران خودرو ( شرکت سازهگستر سایپا )تأمین کننده شرکت سایپا ( شرکت اپکو )تأمین شرکت ایران خودرو دیزل ( از شرکت اصلی فعال در این بازار به شمار می آیند.

بازار OES :
این بازار خدمات پس از فروش خودروها میباشد که وابسته به شرکتهاي خودروساز است سازمان خدمات پس از فروش ایران خودرو ) ایساکو( ، شرکت سایپا یدك، شرکت گسترش خدمات پارس خودرو، مزدا یدك از شرکتهاي این گروه محسوب میشوند.

بازار AM :
این بازار قطعات خودرو شامل کلیه لوازم یدکی فروش هاي مختلف در سطح کشور میباشد که به صورت آزاد ) بدون ارتباط خاصبا خودرو سازان ( اقدام به فروش قطعات خودرو می نمایند. میزان مصرف در هر کدام از بازارهاي خودرو متفاوت است که مطالعات بیشتر در این خصوص در بخش مطالعات عرضه و تقاضا ارائه خواهد شد .


بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
ماهیت طرح حاضر، قطعه سازي است و در صنعت قطعه سازي نیز تولید براساس مستندات فنی، نقشه، روش تولید و دستورالعملهاي آن صورت میگیرد و لذا خارج از فرایند فوق، نمی توان قطعهاي را تولید و عرضه کرد. از طرف دیگر هر قطعه در جایگاه خود داراي کاربرد است. به طوري که در عوض یک قطعه، هیچ نوع قطعه دیگري را نمی توان استفاده کرد. از اینرو در مجموع میتوان گفت که براي محصولات تولیدي طرح، هیچگونه کالاي جایگزین وجود ندارد.
البته واردات همین قطعات یا قطعات تولید شده توسط دیگر واحدهاي صنعتی وجود دارند که از موارد فوق نیز به عنوان محصولات رقیب می توان یاد کرد نه محصولات جایگزین.

کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
مورد مصرف قطعات تولیدي طرح در صنعت خودرو می باشد . لذا کشورهاي تراز اول در تولید خودرو را میتوانیم به عنوان بزرگترین تولیدکننده و همچنین بزرگترین مصرف کننده قطعات مورد مطالعه معرفی نماییم.
در جدول زیر فهرست چند کشور عمده تولید کننده خودرو و میزان تولید آنها )به عنوان صنایع مصرف کننده قطعات مورد مطالعه ( آورده شده است.

با توجه به جدول فوق میتوان گفت که کشورهاي عنوان شده در جدول که به عنوان کشورهاي مطرح تولیدکننده خودرو می باشند، به عنوان کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده قطعات آلومینیومی نیز محسوب می گردند.

معرفی شرایط صادرات
از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی، براي صادرات محصولات تولیدي طرح هیچگونه شرایط و محدودیتی وجود ندارد. لیکن از آنجایی که این محصولات، یک کالاي صنعتی و مهندسی محسوب میگردند، از اینرو ورود به بازارهاي جهانی مستلزم برخورداري تولیدکننده از شرایطی میباشد که در جدول زیر به شرایط فوق اشاره شده است.

وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون
بررسی ظرفیت هاي بهره برداري
با مراجعه به اطلاعات وزارت صنایع و معادن، ملاحظه شده است که تعداد زیادي واحد صنعتی در حال تولید قطعات و اجزاء فرمان می باشند . بنابراین به منظور خلاصه نویسی ، فهرست این واحدها در هر استان جمع بندي و در جدول زیر ارائه شده است .

همچنین علاوه بر واحدهاي فوق ، واحدهایی نیز درحال تولید میل موج گیر فرمان می باشند که فهرست آنها در جدول زیر آمده است .
بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات فرمان در کشور
با توجه به جدول شماره 5 ، براساس تاریخ شروع بهرهبرداري واحدهاي فعال موجود، روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات در کشور به شرح جدول زیر جمع بندي شده است.

بررسی روند تولید واقعی قطعات فرمان در کشور
در جدول بالا، واحدهاي فعال در تولید اجزاء و قطعات فرمان خودرو در کشوربه همراه ظرفیت اسمی آنها بر آورد شد . لیکن نکته ایکه در اینجا باید ذکر گردد اینست که محوریت فرایند تولید قطعات مورد مطالعه ماشین کاري است و مطابق ماهیت فنی این کارخانه ها ، قابلیت تولید بسیاري از قطعات صنعتی ) خودروئی و غیره خودروئی ( با استفاده از ماشین آلات موجود ، امکان پذیر می باشد . از اینرو هر چند مجوزهاي صنعتی آنها براي تولید قطعه خاصی است ، لیکن این واحدها بر اساس نیاز بازار و قابلیت اخذ سفارش ، اقدام به تولید می نمایند . در بازار قطعات خودرو ، سه عامل قیمت، تحویل به موقع و فروش اعتباري تا 5 ماه نقش محوري را در سفارش دهی خودرو ساز دارند و لذا قطعه سازانی می توانند از این بازار سفارش دریافت کنند که از قابلیت رقابت در عوامل فوق برخوردار باشند . با توجه به حضور قطعه سازان زیادي در بازار، مسلما " واحدهایی میتوانند نظر خود روساز را به خود جلب نمایند که از توان رقابتی بالایی نسبت به سایرین برخوردار باشند.
با توجه به مطالب ذکر شده قابل نتیجه گیري است که واحدهاي قطعه ساز عموما" نمی توانند از تمام ظرفیت تولیدي خود استفاده نمایند ولذا تنها متناسب با سفارش کسب شده اقدام به تولید کرده و باقی مانده ظرفیت خود را به تولید قطعات دیگر اختصاصمی دهند. از این رو براي بررسی تولید واقعی این واحدها ،از آنجائیکه قطعات مورد مطالعه تنها در بخش خودرو داراي کاربرد هستند لذا ما با استفاده از جمع تقاضاي بازار و با در نظر گرفتن این که بخش عمده این تقاضا توسط قطعه سازان داخلی تامین می شود ،اقدام به برآورد تولید واقعی کشور خواهیم کرد. در جدول شماره 18 جمع مصرف اجزاء و قطعات فرمان در بازار کشورمان آورده شده است و لذا مطابق توضیحات مربوط به مصرف ، می توان گفت که کلیه قطعات فوق در داخل کشور تولید می گردد . از اینرو میزان مصرف فوق الذکر را می توان معادل با تولید داخل احتساب کرده و بر اساس آن روند تولید واقعی قطعات مورد مطالعه را در سالهاي گذشته بصورت جدول زیر تهیه کرد .بررسی سطح تکنولوژي تولید در واحدهاي فعال
فرایند تولید قطعات فرمان به صورت زیر است :

با توجه به فرایند بالا میتوان گفت که تکنولوژي مورد استفاده در قطعهسازي در مورد کلیه واحدهاي تولیدي آن یکسان است و تفاوت خاصی بین تکنولوژيها وجود ندارد. لیکن آنچه که سبب ایجاد تمایز بین قطعات تولید شده کارخانجات مختلف نسبت به همدیگر میتواند بشود ، شامل موارد زیر خواهد بود :
• توان مهندسی واحد تولیدي در انتخاب مواد
• اجراي دقیق سیکل عملیات حرارتی
• دقت عمل در هنگام ماشینکاري و استفاده از ماشین آلات مخصوص
همچنین در اینجا باید گفت که تکنولوژي تولید قطعات فرمان علاوه بر ایران در سایر نقاط جهان نیز به همان شکلی انجام میگیرد که در فرایند بالا شرح داده شده است و لیکن همچنان کیفیت قطعات تولیدي نیز به مشابه مطالب ذکر شده در بالا، تابع توان مهندسی، دقت عمل اپراتورها و کنترل کیفیت و همچنین کیفیت عملیات حرارتی خواهد داشت.

نگاهی به راندمان تولید )درصد استفاده از ظرفیت اسمی( در واحدهاي تولیدي فعال
قطعات مورد مطالعه، محصولات واسطه اي هستند که در صنایع خودروسازي کاربرد دارند. بنابراین برنامه ریزي تولید واحدهاي صنعتی قطعه ساز به طور کامل تابع سیاست هاي خودروسازان و بازار خدمات پس از فروش آنان می باشد . در جدول شماره 7 ظرفیت نصب شده تولید قطعات در کشور آورده شده است . همچنین در جدول شماره 8 تولید واقعی کشور بر آورد گردید . از اینرو با تقسیم تولید واقعی بر ظرفیت اسمی ، می توان گفت که واحدهاي فعال در تولید این قطعات بطور متوسط با راندمان 33 درصد فعالیت داشته اند .


پیشبینی عرضه در بازار آینده کشور
عرضه قطعات فرمان خودرو ، در آینده از طریق تولید واحدهاي فعال و طرحهاي در حال ایجاد و همچنین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

الف) پیشبینی تولید داخل واحدهاي فعال
در جدول شماره 5 ظرفیت نصب شده کشور براي تولید قطعات فرمان در سالهاي گذشته آورده شد. همچنین در جدول شماره 8 تولید واقعی این قطعات برآورد گردید و لذا با مقایسه ظرفیت نصب شده و تولید واقعی در سالهاي گذشته ، مشاهده می گردد که واحدهاي فوق تنها با 33 درصد ظرفیت خود در حال فعالیت بوده اند . از اینرو می توان گفت که در سالهاي آینده در صورت وجود تغاضا ، واحدهاي فعال کشورمان قابلیت افزایش تولید را خواهند داشت و در نهایت در صورتیکه راندمان تولیدي این واحدها پس از افزایش ظرفیت 75 درصد فرضگردد در اینصورت واحدهاي فوق پتانسیل تولید سالانه 2032126 دست در سال را خواهند داشت .

ب ( پیشبینی تولید داخل واحدهاي در حال ایجاد
در جدول شماره 10 فهرست طرحهاي در حال ایجاد کشور آورده شد. بنابراین مطابق سوابق موجود، بر حسب درصد پیشرفت فعلی طرحها ، مقاطع بهره برداري از آنها به صورت زیر فرض شده است :

با توجه به جدول بالا ، ظرفیت طرحهاي در حال ایجاد که در آینده به ظرفیت نصب شده کشور اضافه خواهد شد، به صورت زیر قابل پیش بینی است:

راندمان تولید واقعی طرحهاي در حال ایجاد متناسب با عرف طرحهاي صنعتی به صورت 50 درصد ظرفیت اسمی در سه سال اول بهرهبرداري لحاظ شده است.

بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 1385
در قسمت بررسی شماره تعرفه قطعات مورد مطالعه عنوان شد که این قطعات شماره تعرفه مستقلی ندارند. این قطعات به صورت مجموعهاي وارد میشوند که متشکل از تعداد متنوع از قطعات مختلف است. و لذا تنها در مورد قطعات عمومی امکان دسترسی به شماره تعرفه وجود دارد . بنابراین نمیتوان آمار دقیقی از حجم واردات آنها ارائه کرد.

جمع بندي عرضه
در جدول زیر جمع بندي عرضه قطعات فرمان خودرو آمده است .

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون
ضریب مصرف قطعات فرمان در هرخودروي تولیدي یک است . از طرف دیگر بازار خدمات پس از فروش خودرو نیز مصرف کننده این قطعات است . لذا به منظور بررسی روند مصرف این قطعات ، لازم است تعداد خودرو در کشور به همراه تولید سالانه آن مورد توجه قرار گیرد . در ادامه بررسی هاي لازم در این خصوص انجام گردیده است .الف ( برآورد مصرف در خودرو سازان
مجموعه خودروهاي تولید داخل کشورمان را میتوان از نگاه مصرف قطعات تولید داخل در ساخت آنها، به دو گروه عمده تقسیم بندي کرد :
گروه اول: این گروه از خودروها بخش عمده قطعات مصرفی در تولید خودرو را از سازندگان داخلی تأمین می نمایند و درصد کمی قطعات وارداتی در ساخت این گروه از خودروها کاربرد دارد. بخش عمده خودروهاي تولیدي گروه ایران خودرو و سایپا در این گروه قرار دارند .
گروه دوم: در این گروه از خودروها ، آن دسته از خودروها قرار دارند که تولید آنها در کشور با تعداد پایین صورت می گیرد و لذا داخلی کردن تولید قطعات آنها از توجیه اقتصادي لازم برخوردار نمی باشد. از طرف دیگر برخی خودروها علاوه بر تیراژ پایین تولید در گروه خودروهاي لوکس نیز طبقه بندي میشوند و لذا تولید داخل قطعات آنها صرف اقتصادي ندارد. باتوجه به مطالب ذکر شده می توان گفت که براي برآورد نیاز صنایع خودروسازي کشورمان به قطعات ساخت داخل، تنها میتوان به حجم تولید دو شرکت اصلی ایران خودرو و سایپا به عنوان بازار مصرف کننده قطعات خودرو استناد کرد. در جدول زیرآمار تولید انواع خودرو در کشورمان آورده شده است.

پیشتر اشاره گردید که مصرف قطعات تولید داخل صرفا دًر مورد خودروهایی می باشد که داراي تعداد تولید بالا در کشور می باشند که این امر در مورد خودروهاي سواري و وانت تولیدي دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا و همچنین بخشی از خودروهاي نیمه سنگین و
سنگین صادق می باشد و لذا سایر خودروهاي تولید داخل )سواري – سنگین – نیمه سنگین( از قطعات تولید داخل استفاده نکرده بلکه خودروسازان اقدام به واردات مجموعه هاي خودرو مینمایند که قطعات مورد مطالعه نیز در دل مجموعه هاي فوق قرار دارند. از اینرو در اینجا تولید خودروهاي سواري و وانت بعنوان خودرو هاي استفاده کننده از قطعات فرمان ساخت داخل در نظر گرفته خواهد شد که در این رویکرد سهم آن دسته از خودروهاي سواري که از قطعات تولید داخل استفاده نمی کنند با سهم خودروهاي سنگین که از قطعات ساخت داخل استفاده می نمایند تهاتر شده است .پیشتر ضریب مصرف قطعات فرمان در هر خودرو یک دست برآورد گردید. از اینرو میزان مصرف خودرو سازان معادل با تعداد تولید خودرو خواهد بود که بدین وسیله میزان مصرف این قطعات در سالهاي گذشته به صورت جدول زیر برآورد شده است.

ب- برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو
قطعات فرمان ، از جمله قطعات کند مصرف (Slow moving) در تعمیرات و خدمات پس از فروش خودرو محسوب میشوند. از طرف دیگر عموما تمامی این قطعات در طول بهره برداري
مشمول تعویض قرار نمی گیرند . لذا بر اساس یک نظر سنجی از چند تعمیرگاه مجاز خودرو ، تعداد قطعات مشمول تعویض 35 درصد و ضریب مصرف این قطعات در هر خودرو ) دوران 0 میباشد. 4(یعنی هر خودرو در هر ده سال یکبار قطعات فرمان مشمول / بهره برداري ) معادل 1تعویض را تعویض می نماید( با توجه به تعداد خودروهاي ترددي در کشورمان و همچنین ضریب مصرف و تعویض عنوان شده میزان نیاز این خودروها به قطعات فرمان برآورد شده است.

جمع بندي میزان مصرف داخل قطعات فرمان خودرو
با استفاده از جدول شماره 16 و 17 جمعبندي مصرف قطعات فرمان انجام گردیده است


بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال 85
یک خودرو متشکل از هزاران قطعه می باشد که قطعات مورد مطالعه به عنوان بخشی از مجموعه قطعات فوق محسوب میگردند. همچنین در قسمت هاي قبلی عنوان شد که این قطعات به صورت تک تک داراي شماره تعرفه مستقل نبوده و بلکه به صورت مجموعه اي و یا تحت عنوان داراي هویت از نگاه وزارت بازرگانی میباشند. از اینرو براي میزان صادرات، عموما قًطعات خودرو را به صورت یک خانواده مشترك مدنظر قرار میدهند ) یعنی صادرات کل قطعات خودرو ( که در اینجا ما نیز همین قاعده را رعایت کرده و روند صادرات در سالهاي گذشته را عنوان کرده ایم:


قطعات فرمان درردیف قطعات کند مصرف خودرو قرار دارد که در جدول بالا میزان صادرات آن ارائه شده است . لیکن بعلت نبود آمار دقیق امکان تفکیک این قطعات از کل صادرات قطعات کند مصرف وجود ندارد ولی مطابق اظهار برخی دست اندرکاران صنعت و بازار ، صادرات این قطعات در گذشته وجود داشته است ولی بدلیل نبود آمار موثق در این مورد ، امکان ارائه آماري براي صادرات وجود ندارد .

بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم
برآورد میزان تقاضاي داخل در آینده
موارد کاربرد قطعات مورد مطالعه در صنعت مانند خودرو است . از اینرو مناسب ترین راه براي پیش بینی تقاضا در آینده ، استفاده از روش رگرسیون مصرف در گذشته می باشد که این امر در جدول زیر انجام گردیده است .

برآورد قابلیت صادرات در آینده
هر چند که در جدول شماره 19 سابقه صادراتی قطعات کند مصرف خودرو از کشورآورده شد . لیکن نظر بر اینکه علی رغم وجود صادرات در گذشته ، آمار قابل استنادي در مورد مقدار آن در دست نمی باشد ، لذا در مورد آینده نیز نمی توان رقم خاصی را پیش بینی کرد و تنها در اینجا شایان ذکر است که صادرات این قطعات وجود داشته و قابل افزایش است .

برآورد تقاضاي کل
تقاضاي کل مجموع تقاضاي بازار داخل و صادرات است که با توجه به نبود آمار دقیق صادرات ، تقاضاي کل معادل تقاضاي داخل در نظر گرفته شده است . جمع بندي و نتیجه گیري مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید از نگاه توجیه پذیري بازار از موازنه جداول پیش بینی عرضه و تقاضا چنین بر می آید که در سال هاي آینده بازار کشور از مازاد عرضه برخوردار خواهد بود و پس از بهره برداري از واحدهاي در حال ایجاد ، این مازاد عرضه افزایش نیز پیدا خواهد کرد . بنابراین قابل نتیجه گیري است که ایجاد واحدهاي جدید براي تولید این قطعات در شرایط کنونی به لحاظ بازار توجیه ناپذیر است .
همچنین باید گفت که با نگاهی به طرح هاي در حال ایجاد ، مشاهده می گردد که تعداد 28واحد با ظرفیت 8021000 دست در کشورمان در حال ایجاد می باشند . ظرفیت طرح هاي فوق حدود 3 برابر ظرفیت نصب شده در کشور است و این در حالی است که واردات به کشور در مطالعات در نظر گرفته نشده است و لذا با توجه بر جمیع جهات ایجاد طرح هاي جدید توصیه نمی شود .
بررسی اجمالی تکنولوژي و روش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها
نگاهی به روش تولید قطعات فرمان فرایند تولید قطعات فرمان به صورت زیر است:

شرحی بر فعالیتهاي مختلف فرایند تولید
ماشینکاري
بخش عمده قطعات مورد مطالعه از طریق ماشینکاري تولید خواهد شد ولی باید گفت که ماشین هاي مورد استفاده در این فرایند ، از نوع ماشین آلات مخصوص می باشند .

عملیات حرارتی
عملیات حرارتی در مورد قطعات فرمان از اهمیت بالائی برخوردار است چرا که سطح سختی این قطعات لازم است از درجه بالائی برخوردار باشد . سخت کاري در کوره هاي الکتریکی انجام می گیرد . استفاده از فولادهاي مخصوصمانند فولاد سمانتسیون سبب اجراي یک فرایند حرارتی قابل قبول می شود .

عملیات تکمیلی ماشینکاري
انجام عملیات حرارتی روي فلز ، سبب کدر شدن سطح آن و خروج برخی اندازه ها از دقت لازم می گردد . از اینرو با انجام عملیات تکمیلی قطعه علاوه بر برخورداري از صافی سطح مناسب ، به دقت ابعادي مورد نظر رسانده می شود.

رنگ و عملیات فینیشینگ
برخی از قطعات فرمان لازم است رنگ گردند . لذا این عملیات در انتهاي کار انجام می گیرد .

فورج سرد
برخی از قطعات فرمان مانند میل فرمان از طریق فورج سرد تولید می شود . در این روش قطعه خام تحت ضربات پرس و بصورت خام به قطعه مورد نظر تغییر شکل داده می شود .مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهاي جهان
تکنولوژي و روش تولید قطعات فرمان در سایر کشورها همان روشی است که در کشور ما انجام می گیرد و تاکنون روش دیگري براي این کار در نقاط دیگر جهان معرفی نشده است.لیکن آنچه که در فرایند تولید این قطعات داراي اهمیت است و حتی میتوان گفت که این عوامل کیفیت قطعه تولید شده را تشکیل داده و در کشورهاي صنعتی از درجه بالاتري برخوردار می باشد موارد ذیل هستند.
• توان مهندسی واحد تولیدي در انتخاب مواد و آماده سازي آن
• توان مهندسی در انجام عملیات حرارتی
• دقت عمل اپراتورها در هنگام ماشینکاري و دقت تولید ماشین ها
• دقت عمل کنترل کیفیت در جلوگیري از ورود قطعات نامرغوب به مجموعه قطعات آماده فروش


فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 68 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو - ceromitro.ir

8 آگوست 2017 ... سخن روز: رشد کودک در بهار بیشتر است محصول دانلودی: پروژه کارآفرینی کارگاه
تولید اجزای سیستم فرمان خودرو به صفحه دانلود فایل : پروژه ...

دانلود مقاله کارآفرینی کارگاه تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو

خلاصه طرح : در این طرح به بررسی کارگاه تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو پرداخته
شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده ...

مقاله فارسی . دانلود مقاله کارآفرینی کارگاه تولید فرمان خودرو

دانلود مقاله کارآفرینی کارگاه تولید فرمان خودرو ... گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی
مقدماتی تولید قطعات و اجزاء فرمان خودرو میباشد. ... مجموعه قطعات فوق الذکر بعنوان
اجزاء سیستم فرمان محسوب و بعنوان محصول همگن فرمان در طرح حاضر مورد مطالعه قرار ...

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو | دانلود پروژه ...

خلاصه طرح. در این طرح به بررسی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو پرداخته
شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده ...

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو - هاردل 3!

19 مارس 2017 ... قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید توصیه می کنم توضیحات پروژه کارآفرینی
کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو را به دقت بخوانید.

دانلود کارآفرینی کارگاه تولید فرمان خودرو | فایلهای دانشجویی(دانلود ...

30 آوريل 2017 ... پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فرمان خودرو در 58 صفحه ورد قابل ویرایش. فهرست
مطالب. عنوان شماره صفحه. خلاصه طرح :…

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو

به صفحه دانلود فایل پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو خوش
... به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

دانلود فایل ( پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو)

دانلود فایل ( پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو)

دریافت فایل پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو ...

29 جولای 2017 ... دریافت فایل پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو - پرداخت و
دانلود آنی. سخن روز: افرادی که اهداف مکتوب دارند ده برابر دیگران ...

دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو - خرید ...

25 جولای 2017 ... سخن روز: به جای ببخشید مزاحمتون شدم؛ بگوییم: از این که وقت خود را در اختیار من
گذاشتید متشکرم. عنوان محصول دانلودی:پروژه کارآفرینی کارگاه ...

طرح توجیهی کارافرینی اجزا ماشین - پایان نامه

جهت دانلود پروژه کارآفرینی کارافرینی اجزا ماشین تعداد 700 مورد طرح کسب و کار و
طرح توجیه فنی ... پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو.

طرح توجیهی کارافرینی خط تولید خودرو - پایان نامه

جهت دانلود پروژه کارآفرینی کارافرینی خط تولید خودرو تعداد 700 مورد طرح کسب و
کار و طرح توجیه فنی .... پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو.

فرمان - پایان نامه

براساس جستجوی شما موارد زیر برای دانلود تحقیق مقاله در مورد فرمان در مورد فرمان در
مقطع کارشناسی ارشد و ... پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو.

طرح توجیهی کارافرینی انواع خودرو - پایان نامه

جهت دانلود پروژه کارآفرینی کارافرینی انواع خودرو تعداد 700 مورد طرح کسب و کار و
طرح توجیه فنی .... پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو.

طرح توجیهی کارافرینی بدنه خودرو - پایان نامه

جهت دانلود پروژه کارآفرینی کارافرینی بدنه خودرو تعداد 700 مورد طرح کسب و کار و
طرح توجیه فنی .... پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو.

تکثیرسازان > مقالات رایگان دانشجویی > کارآفرینی و خط تولید ...

16 نوامبر 2013 ... كارآفريني توليد قطعات صنعتي به روش ماشين كاري (تراشكاري). 43برگ ... پروژه
كارآفريني كارگاه توليد اجزاي سيستم فرمان خودرو. 68برگ.

مکانیک خودرو - دانلود پروژه کارآفرینی،طرح توجیهی

دانلود پروژه کارآفرینی مکانیک خودرو، طرح توجیهی و طرح کسب و کار و business
plan در مورد مکانیک ... پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو.

قطعات خودرو - دانلود پروژه کارآفرینی،طرح توجیهی

دانلود پروژه کارآفرینی قطعات خودرو، طرح توجیهی و طرح کسب و کار و business plan
در مورد قطعات خودرو ... پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو.

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قطعات خودرو به روش فورج ( میل فورج ...

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قطعات خودرو به روش فورج ( میل فورج گیر و تعادلی
... سیبک بعنوان محور چرخشی ، چرخ ها را به نحوی به سیستم تعلیق متصل می نماید
که قابلیت چرخش ... سگدست قطعه ای از مجموعه قطعات فرمان خودرو است بطوریکه
حرکت غربیلک توسط ...... دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از
پرداخت.

: پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو .... دانلود مقاله طرح توجیهی
شرکت تولیدی چینی و کاشی نگین میبد (فنی ، اقتصادی، مالی) · ایمنی کار و ...

دانلود پروژه های دانشجویی کار آفرینی پروژه های PHP مهندسی مقالات ...

پروژه کارآفرینی کارگاه توليد اجزاي سيستم فرمان خودرو · پروژه روش تحقیق
بررسي رابطه ميان سطح تحصيلات بر طلاق 45,000 ریال ...

دانلود طرح توجیهی تولید فرمان خودرو ، قطعات سیستم فرمان | سیدا

8 جولای 2017 ... 7maghale.sellfile.ir/prod-460675-دانلود+مقاله+کارآفرینی+کارگاه+تولید+اجزاي+
سیستم+فرمان+خودرو.html Cachedدانلود مقاله کارآفرینی کارگاه ...

تحقیق در مورد تعمیرات موتورماشین 206 - مرجع دانلود

اجزاء سيستم هواي ورودي به موتور شامل لوله خرطومي هواي ورودي به موتور، بستها، ...
بدون باز كردن اتصالات و لوله هاي سيستم فرمان هيدروليك، پمپ هيدروليك را جدا كنيد.
... روشي كه در اين جزوه توضيح داده مي شود، در خودروهاي داراي گيربكس اتوماتيك و ...
قیمت: 3,650 تومان ... دانلود پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی تولید تولید ترانس ,
word.

دانلود 300 پروژه جديد سال 94 طرح کارآفريني کسب و کار طرح توجيهي ...

دانلود 300 پروژه جديد سال 94 طرح کارآفريني کسب و کار طرح توجيهي جديد طرح ...
طرح توجيهي ريخته گري قطعات خودرو با تکنولوژي بالا - قطعه سازي بالا دست
صنعت خودرو ... پوسته کلاج، اويل پمپ، جعبه فرمان، سيبک، جعبه دنده از قراضه و
شمش آلمينيوم ... توليد چوب پلاست از ضايعات چوب و پلاستيک، کارخانه توليد
پروفيل

پروژه کارآفرینی

طرح کسب و کار , دانلود پروژه های کارآفرینی , طرح كارآفرینی , كارآفرین , طرح
توجیهی , تاسیس شركت .... پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان
خودرو.

دانلود پروژه های کارآفرینی و طرح توجیهی (لیست دوم)

پروژه كارآفريني كارگاه توليد اجزاي سيستم فرمان خودرو .... دانلود پایان نامه
روانشناسی و دانلود پایان نامه علوم تربیتی (2) · دانلود مقالات الهیات ، معارف اسلامی و
اخلاق ...

پروژه کارآفرینی بسته بندی گوشت قرمز - دانلود طرح توجیهی و گزارش ...

20 فوریه 2016 ... دانلود طرح توجیهی و گزارش کارآفرینی - دانلود پروژه کارآفرینی،دانلود طرح ...
فهرست تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها (ارقام به ...

آروين سيستم

-دانلود فايل ورد(Word) پروژه بررسي سراميك ها و اهميت اتصال در آنها -تحقيق علويان و
شيعيان ... -پروژه كارآفريني كارگاه توليد اجزاي سيستم فرمان خودرو -مقاله آموزشي ...

مرکز خدمات دانشجویی راتا - دانلود پروژه کارآفرینی آماده

دانلود پروژه کارآفرینی آماده ... ۱۹ - کارآفرینی کارگاه نورد گرم 12000 تنی تولید
تسمه فولادی ... ۵۴ - کارآفرینی کارگاه تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو.

آموزش مدل سازی سه بعدی ویژه مبتدیان به کمک نرم افزار 3Ds Max ...

14 ساعت قبل ... -برترین پکیج ترجمه مقاله آنالیز شبیه سازی عملکرد DVR برای ... مقاله تحلیل اثر
پسخورد برای توسعه فناوری‌های نوین با تمرکز بر روی خودروی سبز ... -دانلود فایل
کامل پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو

بیزینس پلان - ثبت آگهی رایگان

6 ا کتبر 2016 ... بیزینس پلان|طرح کارآفرینی و طرح توجیهی بسته بندی آب معدنی طرح ... پروژه
کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو ... براي دريافت چكيده رایگان و
دانلود پروژه ها و نیز مشاهده سایر عناوین به آدرس زير مراجعه كنيد :

دانلود کارآفرینی قالب های صنعتی - ساخت و تولید

پاورپوینت در مورد فرمان خودرو ... عنوان دانلود پاورپوینت قیمت و بازده اوراق قرضه (
فصل هفدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) ... بخش
دوم فازبندی پروژه طراحی و اجرای سیستم نگهداری و تعمیر ...... اجزاء قالب دایکاست که
با فلز ریختگی مذاب در تماس هستند از فولاد گرم کار و یا از آلیاژهای مخصوص نسوز و
...

باران پلاس

-برترین پکیج گزارش کارآموزی/کارورزی سیستم های دوربین مداربسته - دانلود فایل
-دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو - خرید آنلاین و ...

صنعتی | سل وای

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فرمان خودرو در 58 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول .....
فایل1.273 مگا بایتپروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو در 68
...

فایل های دسته بندی مکانیک - بهار فایل

پروژه کارآفرینی احداث کارخانه تولید خودرو در 47 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت
doc. خرید. 2,000 تومان ... پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو.

پروژه کارآفريني - دانلود پروژه | isi

رزین پایه اصلی رنگ است و سایر اجزای رنگ به وسیله آن به یکدیگر و به سطح مورد
نظر می چسبند. ... دانلود پروژه ایجاد و طراحی تولید سیستم کنترل الکترونیکی
خودرو‎ ... ها يكی از مهمترين مشاغلی كه دركشور های بزرگ دنيا وجو دارد صنعت تابلو
سازی مدارهای فرمان و قدرت می باشد كه توانسته .... دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه
تولید اسکاج.

پکیج طرح های توجیهی صنایع خودرو - ایران صنعت - وابسته به گروه ...

قیمت 50000 تومان. یکی از مهمترین صنایع موجود در هر کشور صنعت خودرو بوده و حجم و
کیفیت سرمایه گذاری در این صنعت می ... طرح توجیهی تولید اجزای سیستم فرمان.

دانلودستان پروژه کارآفرینی-دانلود پروژه

دانلود پروژه کارآفرینی طرح توليد و بسته بندي انواع ادويه جات ... دانلود پروژه
کارآفرینی طرح تاسيس كارگاه تعمير ميزان دقت فرمان خودرو. دانلود پروژه کارآفرینی
طرح ...

دانلود رایگان فایل طرح توجیهی صنعتی و دانلود فرمت word و pdf طرح ...

دانلود رایگان فایل طرح توجیهی صنعتی و دانلود فرمت word و pdf طرحهای توجیهی
کارآفرینی و کسب و کار طرح توجیهی,طرحهای توجیهی,دانلود طرح توجیهی,دانلود طرح
توجیهی رایگان,دانلود ... طرح توجیهی توليد و بسته بندي آجيل و خشكبار با ظرفیت
500 تن در سال ... طرح توجيهي تراش كاري و قالبسازي و قطعه سازي و ماشين كاري خودرو

پروژه کارآفرینی و راه اندازی خط تولید قطعات پلاستیکی خودرو - فروش ...

پروژه کارآفرینی و راه اندازی خط تولید قطعات پلاستیکی خودرو. ... این محصول به
صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ... فرمان، پدالها و دستگیره درب ... بدنه خودرو سیستم
تعلیق و میل گردان ... جدول قیمت سپر انواع خودر های سوار پژو 405، سمند، پژو 206 و
پراید

دانلود رایگان تحقیق در مورد خودروی برقی - کافی نت آنلاین vipdoc

1 روز پیش ... دانلود رایگان مقاله سیستم های مختلف برقی برخی خودروها - . ... ۱۷ مهر ۱۳۹۴ - عنوان
پاورپوینت : تشریح کامل خودروهای هیبریدی قالب بندی : پاورپوینت قیمت : رایگان
شرح مختصر : به طورکلی، هیبرید یعنی .... دانلود تحقیق فرمان برقی و نحوه عملکرد
آن . ... تحقیق ماشین های DC و AC » دانلود تحقیق ، پروژه کارآفرینی .

طرح تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو - خرید و فروش فایل

7 دسامبر 2016 ... یک وی دو سیستم همکاری در فروش فایل | خدمات دانلود مقاله و خرید مقاله رایگان انلاین |
عرضه انواع پایان نامه و تحقیق و پروژه دانشگاهی | انواع طرح کارافرینی و توجیهی ...
قیمت: 5000 تومان ... پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود. ...
محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات و اجزاء فرمان خودرو میباشد.

لینک دانلود پروژه کار آفرینی تولید و مونتاژ تابلوهای برق فشار قوی و

برق و سيستم های قدرت و تابلوهای آن از مهمترين عوامل به راه افتادن كارخانجات و ...
پاسخ از کارگاه های دیگر و همچنين مشاهده عينی وسايل و دستگاهها و محصولات توليدی
بود.

اخبار علمی – فروش پرفروش ترین فایل ها

طرح توجيهي توليد اجزاء و قطعات فرمان خودرو طرح توجيهي بسته بندي آب معدني کردن
افتادن . ... دانلود طرح توجيهي کارآفريني در قالب با عنوان پروژه مالي شركت تعاوني
توليد ... کارآفريني مراحل توليد قند کارخانه چناران پايان نامه سيستم اطلاعات
مديريت و ... Android دانلود مقاله و پروژه چگونگي ساخت دراورهاي چوبي در كارگاه
صنايع چوب ...

معنی defeated به فارسی ، زویا دیکشنری آنلاین

دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو · دانلود پروژه
کارآفرینی کارگاه تولید قطعات خودرو به روش فورج · دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه
...

کاروفناوری کَلاله - معرفی بخش های مختلف خودرو پودمان خودرو ...

وظیفه سیستم انتقال قدرت، انتقال توان تولیدی موتور خودرو به چرخ های محرک می
باشد. اجزای سیستم انتقال قدرت خودرو عبارتند از: جعبه دنده، کلاچ، میل گاردان
خودروهای ...

دانلود رایگان تحقیق کارآفرینی - دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان ...

برچسب‌ها : دانلود رایگان تحقیق کارآفرینی,تحقیق رایگان کارآفرینی,مقاله
کارآفرینی,مقالات کارآفرینی .... پروژه كارآفريني كارگاه توليد اجزاي سيستم فرمان
خودرو.

مرکز پروژه دانشجویی ایران پاس

برچسب‌ها: IRPAS, گزارش کارآموزی, پایان نامه, حقوق و دستمزد, سیستم انبارداری ......
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو, موجود در انبار, ۸,۵۰۰ ...

مشاهده مقاله | کاربرد پوشش‌های نانوکامپوزیتی در خودرو - آموزش فناوری نانو

دانلود; دوره‌های آنلاین ...... بسیاری از این اجزا دارای لایه محافظی هستند که برای بهبود
ظاهر و یا افزایش طول ... در این بخش انواع پوشش‌های نانوکامپوزیتی و کاربرد آن در
صنعت خودرو معرفی ... از پوشش‌های نانوکامپوزیتی بر روی غربیلک فرمان و رینگ
چرخ نیز استفاده شده است. .... عملکرد این قطعه شدیداً تحت تأثیر سیستم روان‌کار آن
است.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 12 - نقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتری و بهبود کارآیی سیستم بانکی (چکیده) ...
22 - ارزشیابی راهبرد های حمایت از واحد های تولیدی کوچک ایران (چکیده) ... 65 -
بررسی عملکرد مکانیزم جعبه فرمان پیکان و ارائة پیشنهاد جهت رفع عیب صدا (چکیده
) ... 113 - تاثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای ...

دانلود آرشیو بیش از ۴۰۰ طرح توجیهی و کارآفرینی و اشتغال زایی | جزوه

تیر ۱۲, ۱۳۹۴ پروژه های کارآفرینی, پکیج دانشجویی تمامی رشته ها, دروس عمومی ارسال
دیدگاه 308 بازدید. این پکیج شامل بیش از ۴۳۰ طرح ... تولید دکل ها و پایه های
کامپوزیتی تابلوها در بزرگراه ها و اتوبانها. تولید دکل های .... اجزای سیستم فرمان ...
قطعات خودرو به روش فورج میل موج‌گیر و تعادلی و سگدست فرمان .... قیمت : 19900
تومان

فروشگاه دانلود خرید و فروش فایل های دانشجویی و دانش آموزی مکانیک

لينک پرداخت و دانلود "پايين مطلب: فرمت فايل: word (قابل ويرايش) تعداد صفحه:91
... اولیه مصرفی در شرکت : کارگاه برشکاری : کارگاه پرسکاری : کارگاههای تولیدی
داخل شرکت : سالن ... تحقیق درباره ی فرمان اتومبيل را بيشتر بشناسيم ... فهرست
مطالب: مقدمه اجزای اصلی سیستم کیسه هوا کیسه هوا حسگر یا Sensor سیستم
Inflation ...

خط تولید لاستیک خودرو | داکس‌مارکت!

8 دسامبر 2016 ... در این پاورپوینت به شرح مراحل تولید لاستیک خودرو همراه با عکسها و تصاویر ...
فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 35 دانلود تحقیق در مورد پودر لاستیک، در ...
پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو 2016-04-07

پروژه کارآفرینی

... يکشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۴. تحقيق كارآفريني , كار آفريني , كسب و كار , دانلود پروژه
كارآفريني , رايگان , كار افريني , طرح توجيهي ... پروژه کارآفرینی کارگاه تولید
قطعات خودرو به روش فورج .... پروژه کارآفرینی کارگاه توليد اجزاي سيستم فرمان
خودرو.

گل پونه

-برترين پكيج پاورپوينت طرح توجيهي توليد بيسكويت ساده، ميشكا، نان و ...... -
دانلود پروژه كارآفريني كارگاه توليد اجزاي سيستم فرمان خودرو - خريد آنلاين و ...

معرفی خودروی بسترن B30 محصول جدید گروه بهمن | شبکه

12 جولای 2017 ... خودروی B30 محصول جدید شرکت FAW می باشد که از سال 2015 وارد بازار چین شده ...
این شرکت به عنوان اولین و بزرگترین شرکت تولید کننده خودروکه با ... سیستم
فرمان الکتریکی (EPS) ... رنج قیمت 37 میلیون تومان .... شاید به این مقالات هم
علاقمند باشید: .... این برنامه به شما اجازه سفر به امارات را می‌دهد + لینک دانلود ...

صنعتی | سل دیجی

فایل کاربردی پروژه کارآفرینی طرح تجاری كارخانه صنعتی آلیاژ .... برای دانلود
فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل پروژه کارآفرینی کارگاه تولید
مفتول و ... پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو در 68 صفحه ورد
قابل ...

لیست کامل پروژه های دانشجویی موجود - 20میخوام

26 ژوئن 2015 ... بررسی اجزا ماشین و سیستمهای انتقال قدرت مکانیکی. بررسی و آشنایی با انواع ...
لیست کامل پروژه و پایان نامه های کارآفرینی و طرح توجیهی.

لیست فایلهای کارآفرینی ، طرح توجیهی :: پورتال جامع فایلهای آموزشی ...

26 دسامبر 2015 ... 176, دانلود کتاب پروژه کارآفرینی احداث باغ انگور. 177, طرح توجیهی ..... 563, طرح
توجیهی تولید اجزای سیستم فرمان خودرو. 564, طرح توجیهی تولید ...

گزارش کارآموزی شرکت زامیاد - پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

شرکت زامیاد در ابتدا شامل شرکتهای زر، که تولید کننده فنرهای صفحه ای و همچنین ...
اکسل ، موتور ودیگر قسمتهای سالم; تزئینات; باطری سازی; بخاری ( کارگاه جنبی ) ...
بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل
همان ... صنايع اتومبيل سیستم تعلیق و فرمان خودرو در نمايندگی سايپا; DOC دانلود
...

لیست بخشی از پروژه های کار آفرینی و گزارش کارآموزی - بانک مقالات ...

بانک مقالات تخصیصی آینده سازان, این سایت به منظور انجام پروژه های دانشجویی و ...
برچسب‌ها: حسابداری, اداره تربیت بدنی, کارورزی, کارآموزی, اصفهان, دانلود, رایگان ...
کارگاه تولید و بسته بندی آبلیمو 38 .... کارگاه تولید اجزاي سیستم فرمان خودرو

طرح توجیهی تعمیرگاه خودرو - بانک مقالات فارسی

طرح توجیهی تعمیرگاه خودرو دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه ... ماشین
کاری خودرو طرح توجیهی دانلود پروژه کارآفرینی تراشکاری پروژه کارآفرینی کارگاه
... رشته مکانیک خودرو پروژه کارآفرینی فرمان خودرو کارآفرینی قطعات خودرو
کارآفرینی ... ۸- حمایت از نوآفرینی که در زمینه روشهای تولید توسط مبتکران انجام
می شود.

file/download/news/1495459190-cv.docx - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

دکترا در رشته مهندسی برق-گرایش مخابرات سیستم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر(
1385); کارشناسی ارشد ..... مشاور پروژه قیمت گذاری محتوای چند رسانه ای رایتل(1391
).

دانلود مقاله

دانلود مقالات و تحقیقات کلیه مقاطع تحصیلی از بزرگترین و کامل ترین سایت
دانلود مقاله. ... دیدگاه ها و نظریه ‌های متفاوتی در ارتباط با اجزای این‌ سیستم از سوی
صاحب نظران ... دانلود پروژه کارآفرینی تولید نان فانتزی از سری مقالات کارآفرینی
با 35 ... فرمان ها سپس برای حرکت یا تنظیمات غیر ارادی به خارج از سیستم عصبی
فرست.

Ω دانشنامه مرجع مهندسی ايران Ω - معرفی رشته مهندسی مکانیک در مقطع ...

كارآفرینی چیست؟ .... هدف تربیت متخصصانی است که بتوانند در مراکز تولید و
کارخانه‌ها اجزاء و ... کارگاه یا کارخانه‌های تولیدی آماده کار در زمینه ساخت و تولید
ماشین‌آلات صنایع را طراحی ... مهندسی مکانیک – سیستم محرکه خودروسیستم‌های
تعلیق ترمز و فرمان – سازه ... دانلود ویندوز ۷ با لینک مستقیم – Windows 7 - جمعه
دوم مهر 1389

تحقیق سیستم تولید انعطاف پذیر (FMS) - یک دو سه پروژه

دانلود پروژه کارآفرینی، طرح توجیهی، طرح کسب و کار ... عنوان: سیستم تولید
انعطاف پذیر FMS) Flexible Manufacturing Systems) ... در نتیجه اینکه محصول ، به
قیمت از دست رفتن تنوع و به دلیل وجود روشهای کاری که برای ... مثلاً‌ در شرکتهای‌
خودرو که‌ استراتژی‌ انعطاف‌پذیر را اعمال‌ می‌کنند تولید قالب‌ را همزمان‌ با طراحی‌ آغاز
می‌کنند و…

کارشناسی مهندسی مکانیک - مسیر ایرانی

کارآفرینی و کسب و کار ... گرایش ساخت و تولید به زمینه های کاربردی مهندسی
مکانیک می پردازد و مهندس این ... گرایش طراحی جامدات به بررسی انواع نیروها، حرکتها و
تاثیر آنها بر اجزاء مختلف ماشین می‌پردازد. ... پروژه تخصصی و کارگاه : 6 واحد .....
سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان. 3 ..... مهندسی مکانیک - طراحی سیستمهای دینامیکی
خودرو.

مشهد – فیل سل دانلود

را به فرمان او درآوری و تا دیر زمان بهره مندش گردانی. غیاث الدّین فرزند ... دانلود تحقیق
سیستم حقوق و دستمزد شرکت متالورژی پودر مشهد 48 ص · دانلود تحقیق ... دانلود مقاله
کامل درباره خلاصه‌اي از زندگينامه حضرت مهدي 27 ص · دانلود مقاله ... شركت حركت سازان
فعاليت اين شركت در زمينه توليد قطعات ايمني در صنعت خودرو بود. كه فعاليت خود ...

محمد وحید سبط - صفحه شخصی - دانشکده فنی و مهندسی

مدیر پروژه پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری شرکت کانی کاوان شرق ..... مطالعات
امکان سنجی طرح تست استند مولفه ای جهت اجزای توربین گازی رنج 5 تا ... مطالعات
امکان سنجی طرح تولید کیتهای تشخیص طبی با تکنولوژی بالا (وابسته به ستاد
اجرایی فرمان .... مطالعات امکان سنجی قطعات خودرو (شرکت ايدرو لندرا ( Idro _
Landra )).

طرح های توجیهی تضمینی (خلاصه لیست 1) - ستارگان زمینی=یئر ...

13 مارس 2012 ... طرح های توجیهی تولید قطعات خودرو. طرح های توجیهی گروه ... طرح توجیهی تولید
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ... طرح توجیهی اجزای سیستم فرمان.

مهدی تیموری - راسل اکاف: نگرش سیستمی، تحلیل مستقل از محیط را ...

خودرو یک سیستم است که از ترکیب سیستم‌های تولید قدرت، فنربندی و تعلیق،
چرخ‌بندی و ترمزها، بدنه و اطاق و شاسی، سیستم هدایت و فرمان، سیستم مدارات
الکترونیکی ایجاد شده است. هر کدام از این سیستم‌ها نیز دارای اجزای خاص خود هستند.
سیستم خودرو ... کارگاه زندگی شاد · رادیو مذاکره ... کارآفرینی ... دانلود فایلهای
صوتی آموزشی.

پکیج ویژه مهندسین برق – فروشگاه نرم افزار های برق - دانلود نرم افزار ...

مقاله بررسی اجزای سیستم انتقال در فیبر نوری ... پروژه چگونگی تاسیس و راه
اندازی کارگاه سیم پیچی ماشینهای الکتریکی ... پروژه کار آفرینی تولید و مونتاژ
تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف .... مقاله سیستم فرمان هوشمند خودرو و نقش آن در
کنترل عملکرد و سلامت راننده و ترویج شیویه صحیح رانندگی و کاهش تلفات ناشی از
...

پروژه کارآفرینی | sanjesh2.com

مقالات رایگان. دانلود پروژه های رایگان ... پروژه کارآفرینی تولید اجزاي سیستم فرمان
خودرو. فهرست مطالب مقدمه معرفی محصول نام و كد محصول شماره تعرفه گمركی شرایط ...

مواد و متالوژي بایگانی - مقاله و رساله

7 جولای 2017 ... ... مقاله نمکزدایی آب دریا با استفاده از انرژی های نو: مدل سازی یک سیستم اسمز ...
مرکز دانلود فردوسی ... در یك كارگاه تراش فردی مجاز به كاراست كه با مسائل فنی آشنا
شده باشد و ... كاری بشمار می آید و علائم سفید رنگ فرمان اجرای عملی را نشان می دهد. ...
این ماشین قادر است قطعات را به صورت استوانه ای یا گرد تولید نماید و ...

دانلود پروژه طرح توجیهی توليد و ساخت تابلوهای برق | ویکی پاور

این پروژه کارآفرینی مربوط به تابلوهای برق فشار قوی و فشار ضعیف می باشد.
فایل این ... اجزاء تشکیل دهنده ی یک تابلو عبارتند از:سینی تابلو مقره ها،شین های
مسی،کنتاکتور ها،ترموستات ... در اوايل دوران صنعت برق، سيستم هاي توزيع و تا
بلوهاي فشار قوي و فشار ضعيف جزء نيروگاه بودند. ... 6-6- محاسبه قیمت تمام شده
محصول.

مواد آزمون‌ استخدامی آموزش و پرورش - ای استخدام

20 ژوئن 2017 ... برای دانلود دفترچه سوالات آموزش و پرورش سال ۹۵ با پاسخنامه تشریحی اینجا کلیک
کنید. .... مواد آزمون اختصاصی استادکار مکانیک خودرو, ۱- تکنولوژی مولد قدرت ... ۲-
تولید محصولات زراعی ... ۶- سیستم عامل ... ۴- تکنولوژی و کارگاه مدار فرمان و سیم
پیچی ... ۳- محاسبات فنی (استاتیک، مقاومت مصالح، اجزای ماشین)

ام جی جی اس / MG GS، مشخصات فنی، قیمت و هر آنچه باید بدانید - زومیت

25 فوریه 2017 ... ام جی جی اس / MG GS به همراه مشخصات فنی، قیمت، بررسی، عکس و گالری تصاویر،
... مقالات خودرو .... فرمان خودرو برقی است که طبیعتا نرم‌تر از فرمان هیدورلیک عمل
می‌کند؛ اما در پیچ‌های تند و ... سیستم تعلیق و فنربندی جی‌اس رضایت‌بخش است و
چندان خشک و پرتنش نیست. ... دانلود با کیفیت 360p 720p 1080p.

ثبت نام ترم تابستان - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ایلخچی

کارآفرینی ... پروژه. آز- میکروپروسسور- میکروکنترلر. بررسی سیستمهای قدرت 2.
کارآموزی ... کارگاه تخصصی مدارهای فرمان. کارآموزی. کارآموزی. پروژه. کارآموزی. پروژه
... ساخت و تولید قالبسازی. پروژه. کارورزی. جوشکاری پیشرفته. طراحی اجزای ماشین.
مواد و مصالح تاسیسات ... دانلود نرم افزار اندروید · دانلود راهنمای نصب و استفاده ...

خوشنویسی – فروش پرفروش ترین فایل ها

دانلود کتاب شاقول ابن سینا(نایاب) تحقيق در مورد بودجه و پروژه هاي عمراني با
قابليت ... متد اموزشي پيانو جلد ، طرح کارافريني پرورش و نگهداري زنبور عسل
کوبیدن . ... مديريت مدرسه تشريح محور تا ، دانلود مقاله مقاله سيستم مديريت اطلاعات
پاشاندن . .... طرح توجيهي توليد اجزاء و قطعات فرمان خودرو عنوان پاورپوينت
سنسورهاي شتاب ...

طرح کسب و کار مرغداری پرورش مرغ تخم گذار | tik

4 مارس 2017 ... سلام، به صفحه دانلود طرح کسب و کار مرغداری پرورش مرغ تخم گذار خوش آمدید. ... طرح
کسب و کار کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو. جستجو برای ...

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ايران - ورد 11 ص

چرا آموزش گرما براي ما جالب است ؟

دانلود گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبياء ..

پاورپوینت درباره آریتمی های قلبی

دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران، احداث ساختمان مسكوني

تحقیق؛ معماری USB

دانلود تحقیق صنعت ريخته گري خاك

تحقیق درباره مدرنيته و تراژدي

پاورپوینت زندگینامه ویلیام ادوارد دمینگ(توسعه دهنده کنترل کیفیت آماری در خطوط تولید)

تحقیق در مورد مديريت زمان 19 ص

مقاله درباره شیخ فضل

تحقیق درمورد برق الكترونيك مدار2

امنیت در سایه حجاب (2)

آسیب شناسی اجتماعی زنان فرار دختران از خانه 17 ص

پروژه كامپوزيت هاي زمينه فلزي تقويت شده باآلياژهاي حافظه شكلي

فرهنگ از دیدگاه مراجع

دانلود تحقیق ماليات بر اجاره

دانلود پاورپوینت حریم