دانلود رایگان

پاورپوينت بررسی معماري اقليم گرم و مرطوب و بررسی بافت شهري در اقليم گرم و مرطوب و اقليم ايران - دانلود رایگاندانلود رایگان مقالات دانشجویی, پایان نامه و پاورپوینت های کاربردی

دانلود رایگان پاورپوينت بررسی معماري اقليم گرم و مرطوب و بررسی بافت شهري در اقليم گرم و مرطوب و اقليم ايران اقلیم ایران:
يكي از عوامل مهم زندگي انسان آب و هوا است. وضعيت هوا كه تحت تأثير عواملي مانند دما، رطوبت، فشار، ابرناكي، تابش و باد است درزندگي روزانه تأثير دارد؛ ولي عاملي كه مهم تر است حاكميت يكي از اين عوامل است كه وضع هوا را مشخص مي كند.

به طور كلي كشور ايران تحت تأثير دو عامل قرار دارد :

عوامل محلي :
به عواملي گفته مي شود كه در كشور ايران موجود و خاص جغرافيايي اين كشور است و از سالي به سال ديگر تغيير نمي كند.
مانند عرض جغرافيايي هر مكان، ضخامت جو در هر مكان، زاويه تابش خورشيد و يا پوشش سطحي زمين.

1. مقدار تابش :
در هر مكان بستگي به عرض جغرافيايي و جهت ناهمواري ها دارد. هر چقدر از جنوب ايران به طرف شمال ايران مدنظر باشد، زاويه تابش كمتر و مايل تر، ولي مدت تابش بيشتر مي شود.
موضوع مهم ديگر مربوط به مدت تابش است كه در اين رابطه مي توان گفت:
مدت تابش در هر منطقه با عرض جغرافيايي منطقه رابطه مستقيم دارد. مثلاً در تابستان و اواخر بهار و يا اوايل فصل پائيز از نظر مدت زمان انرژي رسيده به سطح زمين ، بيشترين مقدار را مي توانيم داشته باشيم.

2. جو زمين :
تركيبات جو زمين ، بخار آب و ضخامت جو در جذب انرژي خورشيد در اتمسفر و پراكندگي آن و انرژي برگشتي به شدت تأثير دارد.3. ناهمواري ها :
به دو صورت عمل مي كنند:
الف) به صورت سد يا موانع، مانند رشته كوه البرز و زاگرس،
ب) با افزايش ارتفاع، باعث تغييرات در ميزان دما و فشار مي شوند.
افزايش ارتفاع مي تواند باعث كاهش درجه حرارت دما در هر ۱۰۰۰ متر ۶ درجه سانتيگراد شود و علاوه بر آن كم شدن ضخامت جو، باعث كاهش فشار و يا ناهمواري ها باعث كاناليزه شدن هوا گردد.
اختلاف فشاري كه معمولاً ميان مناطق مرتفع و مناطق پست مجاور وجود دارد، باعث ايجاد بادهاي باران محلي مي شود و اين باد با تغيير فشار در زمستان از بين مي رود.

4. پوشش گياهي :
مثلاً زمين هاي ماسه اي گرماي ويژه كمتري دارند و زودتر گرم مي شوند و زود گرماي اضافي را به محيط پس مي دهند و يا درختان و يا مناطق جنگلي شمال ايران به دليل تبخير و تعرق زياد جنگل ها خنك تر از مناطق اطراف خود هستند، چون گرماي ويژه درخت زياد است يعني گرماي بيشتري جذب مي كند و باعث تبخير مي شود و هوا را خنك تر مي كند.


اقلیم گرم و مرطوب

خصوصیات آب و هوایی
مبانی معماری سنتی
مبانی معماری سنتی ایرانی عبارت از اصول و ارزش هایی است که گذشتگان این سرزمین در معماری بناهای آن زمان به کار می بردند که اولا ریشه در اعتقادات و باور های معنوی داشته، ثانیا بدون انقطاع تاریخی در اثر ممارست و نوگرایی ایرانیان در تماس باسایر تمدن ها برپایه جهان بینی اسلامی –ایرانی و در بستر فرهنگ و با پویایی و تکامل دائمی هدایتگر پدید آورندگان آثار برجسته معماری بوده و ثالثا می توان به عنوان اصولی ثابت از آنها به عنوان الگو برای معماری امروز ایران بهره برد. در معماری سنتی ایران معمار نهایت هنر خود را در این نمی دانست که اثری متباین با طبیعت بسازد. بلکه دراین می دانست که آسیبی به طبیعت نرساند، که وجه تشابه با اصول معماری پایدار می باشد.

اصول طراحی اقلیمی
طراحی اقلیمی،روشی است برای کاهش همه جانبه هزینه انرژی یک ساختمان. ساختمانهایی که بر طبق اصول طراحی اقلیمی ساخته شده اند، ضرورت گرمایش و سرمایش مکانیکی را به حداقل کاهش میدهند و در عوض از انرژی طبیعی موجود در اطراف ساختمان استفاده میکنند. در کنار این امور بهره گیری از الگوهای ارزشمند معماری سنتی ایرانی نیز بسیار حایز اهمیت و راهگشاست. موارد ذکر شده به عنوان عناصر ویا ترفند های اقلیمی خانه سنتی ایرانی تنها نمونه کوچکی از تهمیدات مورد استفاده توسط گذشتگان است.

خصوصیات بافت شهری وروستایی
1. بافت شهری به صورت نیمه متراکم
2. بافت روستایی نسبتا باز
3. فضاهای شهری نیمه محصور
4. گسترش شهرها وروستاهای ساحلی در امتدادکنار ساحل وجهت آن رو به دریا
5.گونه شناسی معماری نیمه درونگرا


استفاده از بافت متراکم و نیمه متراکم
جهت دفع رطوبت

کوچه ها و معابر به موازات نسیم ساحل

بافت نیمه متراکم
خصوصیات کلی فرم بنا
ساختمان ها به صورت حیاط مرکزی ونیمه درون گرا
حداکثر استفاده از سایه وکوران هوا
ارتفاع اتاق ها زیاد وپنجره ها بلند وکشیده
ایوان ها وسیع و مرتفع
عدم وجود زیر زمین در مناطق نزدیک به ساحل
طاق ها غالبا مسطح
وجود شوادان و شبستان در مناطق دور از ساحل
استفاده از بادگیرها

پلان و فرم بنا و نحوه قرارگیری
در این اقلیم پلان و فرم های بسته و متراکم مناسبترند فرم کالبدی ساختمان ها مشابه بناهای مناطق کویری و گاه مناطق معتدل و مرطوب است. جهت کاهش سطح بام مورد تابش از ساختمانهای چند طبقه با دیوارهای بلند و دست اندازهایی در بام استفاده می شود.ساختمان ها در بین 15درجه به سمت غرب و 15 درجه به سمت شرق عمدتا شمالی و جنوبی و رو به دریا مستقر می شوند تا به کمک کوران هوا رطوبت را کاهش دهند.درونگرایی را یکی از خصوصیات اصلی فرهنگ و معماري ایرانی می شمارند. بنادر بوشهرو لنگه، به عنوان شهرهاي مهم گرم و مرطوب ، درون گرایی را می توان در شکل گیري زندگی حول میانسرا به وضوح دید. اما نکته حائز اهمیت این است که معمار این شهرها در کنار رعایت سلسله مراتب درون گرایی، به جاي پرداختن صرف به این مفهوم، به تلفیق هنرمندانه،زیبا و یگانه اي از درونگرایی و برونگرایی رسیده و مفهوم زندگی را در بعد دیگري نیز جست وجو کرده است.


مهمترین موضوعی که مردم این ناحیه با آن مواجه هستند، گرماي و رطوبت هواست که معمار توانسته با تغییرات خاصی که در تیپولوژي خانه ها بوجود آوردهاست اثرات آن را کم کند. اکثر بناها در نواحی با این نوع آب و هواداراي فرم هاي مکعبی و یوشکل می باشد . در بندر لنگه جهت قرارگیري ابنیه بیشتر بین جنوب شرقی- شمال غربی تا جنوب غربی- شمال شرقی با توجه به موقعیت آن نسبت به دریا و بهره گیري از باد مناسب دریا به خشکی و بالعکس متغیر است اما در بافت قدیم بندر بوشهر با توجه به اینکه این بندر بصورت شبه جزیره است ساختمان ها نسبت به در یا چرخیده اند تا بتوانند حداکثر باد ساحلی را جذب کنند. در جاهایی که ساختمان رو به غرب واقع شده معمار تواناي بوشهري با استفاده از ایوان، شناشیر و پرده هاي کرکره هاي چوبی از نفوذ نور شدید خورشید به داخل فضا جلوگیري کرده است.
بررسی نمونه های موردی در اقلیم گرم ومرطوب
بافت تاریخی بندر بوشهر
بافت قدیم بوشهر، ساختار معماري ارزشمندي از دوره افشاریه در سواحل خلیج فارس، که به دلیل ویژگیهاي منحصربه فرد آن در ساختار شهري ومعماري و همچنین استقرار کنسولگريهاي اروپایی در دوره قاجار از نظر تاریخی ،معماري و شهرسازي بسیار ارزشمند است.

بوشهر قدیم شهري ساحلی و واجد ویژگی هاي فوق العاده معماري از قبیل: کوچه هاي باریک ، ساختمان هاي بلند ، بالکن هاي پیش آمده در گذرها، فرم هاي خوانا وروشن ، جهت گیري واحدهاي مسکونی به طرف دریامی باشد.

ارتفاع هماهنگ بناها، تکرار بازشوهاي مشابه و شناشیل هاي سبک چوبی در زمینه سفیدنماهاي بندر، سیماي بی نظیر این شهر ایرانی را خلق کرده اند، سیمایی که با برونگرایی اقلیمی و درونگرایی فرهنگی و زیستی و در اثر تبادل فرهنگی بامللی که با آنها در ارتباط بوده حال و هوایی هندي – آفریقایی نیز یافته است. با اندکی پرسه در کوچه هاي باریک و بلند بافت قدیم بوشهر عناصربرجسته بدنه هاي شهري، نظیر شناشیل ها، ایوان ها، سایبان هاي کرکره اي، بازشوها، هلالی ها، معجر ها و رف هاي رنگی و...افسونگرایانه خود نمایی میکنند طراحی بدنه هاي شهري که در دیگر نقاط ایران به ندرت مشاهده می شود در بافت بوشهر به زیباترین و کاربردي ترین شکل خود در معماري همساز با اقلیم، فرهنگ و مذهب نمایان شده است.


بندر لنگه یکی از بنادر زیباي جنوب کشور است که از دوره قاجاریه نام آن در کتابها دیده میشود، و به جهت داشتن لنگرگاه مناسب جزو بنادر معتبرتجاري محسوب میشده است که از دیرباز با بحرین و سواحل عربستان داد و ستد داشته است و جمعیت آن را ده هزار تن تخمین زده اند که ایرانی وعرب و افریقایی بوده اند. بندر لنگه، یکی از شهرهاي سنتی ایران محسوب میشود و سیماي شهري این منطقه با معماري ساده، از خانه هاي یک تا دوطبقه با نماهاي گل اندود و بادگیرهاي کوتاه تشکیل شده است. کوچه هاي آشفته و کم عرض بناها را بطور نامنظمی از یکدیگر جدا ساخته است، بافت قدیم مشرف به ساحل است و هر چه به سمت خشکی پیش میرویم، بافت گسترده تر و آزادتر میشود.

معماري بندر لنگه، تحت تأثیر شرایط اقلیم گرم و مرطوب داراي باز بودن و گستردگی پلان، عدم استفاده از زیرزمین، وجود فضاهاي بسته، نیمه باز و باز، استفاده از مصالح بوم آورد مانندسنگ، ساروج و گچ، عدم استفاده از زیرزمین بعلت مرجانی بودن سنگهاي زمین و همچنین بالا بودن آبهاي زیرزمینی ، استفاده از رنگهاي روشن درنماسازي، بهره گیري از ایوان، ایجاد سکو جهت جلوگیري از نفوذ رطوبت، وجود حیاط مرکزي بطوریکه کف حیاط پایین تر از کف خانه است و جهت-گیري ساختمان به صورتیست که حداقل تابش و حداکثر تهویه را داشته باشد.


1. رطوبت
رطوبت بالا از اصلیترین ویژگی اقلیمی این مناطق است، که یکی از مشکلات اساسی در برهم زدن منطقه آسایش میباشد، معمار خلاق بومی به خوبی توانسته این عامل را تا حد بالایی با تمهیداتی کنترل کند از قبیل تهویه مناسب از طریق تعبیه پنجره هاي دو طرف بنا بطوریکه پنجره ها در ارتفاع بدن انسان واقع شده باشد جهت استفاده از کوران بیشتر و جذب حداکثر بادهاي ساحلی تا اعماق بنا، بادگیر با ایجاد مکش باد مطلوب را وارد فضاي خانه میکند، جدایی بنا از زمین، قرار دادن فضاهاي اصلی در طبقات بالا، استفاده از سنگ هاي متخلخل دریایی رطوبت راکنترل می کند.

تهویه دو طرفه


روابط انسان و محیط هاي مختلف از طریق انطباق حرارتی با آب و هواي محلی باعث شده مردم در مناطق مختلف با آب و هواي متفاوت سازگار شده باشند. در نواحی گرم و مرطوب کشورهاي خارجی، تهویه طبیعی از اهمیت ویژه اي برخوردار است. تهویه طبیعی از مهمترین عوامل براي ایجاد آسایش حرارتی میباشد در معماري سنتی اقلیم گرم و مرطوب ایران تهویه طبیعی از طریق ایجاد پنجره هاي دوطرفه، استفاده از بادگیر در مسیر بادهاي منطقه صورت میگیرد.


2. تابش شدید نور خورشید
در این اقلیم تابش مستقیم خورشید باعث افزایش دماي هوا و مختل نمودن آسایش ساکنان شده و همچنین به دلیل خشکی زمین، انعکاس نور توسط زمین باعث بالا رفتن دماي منطقه میشود؛ از اقداماتی که معماري بومی جهت کاهش این مورد بکار گرفته بهره گیري از حیاط مرکزي با طول و عرض کم و ارتفاع بالا جداره جهت سایه اندازي در بیشتر طول روز، جهتگیري بناها پشت به خورشید، کوچه هاي باریک با ساختمان هاي بلند در کنار باسایه در تمام طول روز، کشیدگی پنجره ها بصورت عمودي، وجود کرکرههاي چوبی، شناشیلها، ایوانها و آفتابگیرها بمنظور جلوگیري از نفوذ نورخورشید به داخل ساختمان ، استفاده از شیشه هاي رنگی با قاب چوبی و روشن ساختن نماي بنا بهره گرفته اند که تجزیه- تحلیل قرار می گیرد.


ایوان

عنصري شاخص و کارآمد در اطراف ساختمانهاي مناطق گرم و مرطوب میباشد که اغلب در امتداد سقف طراحی شده اند. این فضای نیمه بازبرای فعالیت هاي اصلی در زمانی که محیط محافظت شده راحت تر از فضاي داخلی ساختمان است، مورد استفاده قرار میگیرد. از دیگرکارکردهای اصلی ایوان سایه اندازی بر بازشوها می باشد.


بازشوها
بازشوها در معماري گرم و مرطوب نقش مهمی ایفا میکنند. آنها معمولااز دو بخش تشکیل شده اند: یک بخش متحرك و یک بخش ثابت.
بخش ثابت معمولابه شکل نیم دایره و گاهی به شکل مستطیل یا ترکیب این دو نمایان می شود. این قسمت با شیشه هاي رنگی و طرح هاي بسیار متنوع ترکیبات چوب و شیشه پوشانده شده است. قسمت متحرك بازشوها به صورت دو لنگه یا چهار لنگه ساخته شده و نوع بازشو به فراخور فضاي مورداستفاده و نحوه ارتباط فضا با محیط بیرون متفاوت است .


حیاط مرکزی

از عناصر مهم اقلیمی معماري سراسر ایران حیاط مرکزي است. این عنصر اقلیمی در آب و هواي گرم و مرطوب بندر بوشهر و بندر لنگه با ابعاد متفاوت با توجه به نیاز منطقه بکار رفته است. ابعاد حیاط مرکزي در بافت قدیم این دو شهر بندري کوچک بوده و جداره کنار آن بخاطر ایجاد سایه در بیشترطول روز 2 تا 4 طبقه ارتفاع داشته است. این عنصر باعث شده ساختمان بتواند از تهویه دو طرفه به میزان حداکثر بهره مند شود.وجود ایوان، شناشیل وپنجره هاي چوبی در جبهه حیاط نماي دلنشینی به خانه هاي بندري داده است.


نوع مصالح
مصالح با ظرفیت حرارتی کم
چوب از بهترین نوع مصالح می باشد(مناسب برای در و پنجره ها و بام)
استفاده از تیر های چوبی برای سقف و استفاده از یک لایه حصیر و پوشش کاه گل
به کار بردن مصالح سنگین در دیوارهای خارجی و داخلی جهت تعدیل حرارت
به کار گیری آجر، گل و خشت خام در اجرای دیوارهای قطور و پوشش نهایی سیمان سفید
استفاده از رنگهای روشن برای بام و نمای صیقلی و صاف
به کار گیری برگهای نخل، گچ،ساروج،نی وچوب (الوار)


مصالح ساختمانی معمول عبارت است از سنگ هاي متخلخل توده هاي ماسه اي و صدفهاي سنگ شده موجود در نزدیکی شبه جزیره است. به زودی در اثر دگرگونیهاي جوي منطقه بناها شکسته و فرسوده میشوند . بناهاي کهنه به صورت خوردگی و تیرگی نمایان میگردند. چوب ساج بدلیل طبیعت مقاوم خود در برابر رطوبت و موریانه در بناهاي قدیمی بوشهر بسیار مورداستفاده بوده است. امروزه تقریبا هر متر مربع از این چوب یک تا دو میلیون خرید وفروش می شود و به دلیل قیمت بالاي آن دیگر استفاده از آن براي ساخت خانه ها به صرفه نیست. علاوه بر ساج،"چندل" یکی ازعناصري بوده است که به عنوان تیرآهن در ساخت بناها استفاده و از هندوستان و زنگبار(تانزانیا) به منطقه بوشهر وارد می شده است.
پشت بام(پیش بام)
پشت بام (پیش بام) جزیی از فضاهاي اصلی زندگی در مناطق گرم و مرطوب بوده است. مردم در شرایط مناسب آب و هوایی از آن براي استراحت استفاده می کردند. لذا، به دلیل اهمیت این عنصر کارکردي به اجزاي آن توجه خاصی شده است. یکی از این اجزاي جان پناه است، که از یک سري برآمدگی ستون مانند و نرده بین آنها (معجر) تشکیل شده است. جداره هاي بیرونی این پوشش متشکل از بافت حصیري یا کرکره هاي چوبی است که اعضاي ساکن در خانه را از دید همسایگان و رهگذران حفظ می کند. ارتفاع این پوشش ها تقریبا به اندازه قد انسان عادي (یعنی 1,8 متر) در نظر گرفته شده و فاصله و شیب کرکره هاي تعبیه شده در آنها به اندازه اي است که با وجود جریان یافتن هواي آزاد از میانشان، فرد ایستاده در پشت آنها از نگاه هر غریبه اي چه از روبرو و چه از پای ساختمان، مصون است.


معماري و طراحی شهري در آب و هواي گرم و مرطوب نمونه ارزشمند معماري بومی ایران بعنوان یک برنامه ریزي منطقه اي براي فراهم کردن شرایط آسایش حرارتی کاربران فضا است.

شهرهاي اقلیم گرم و مرطوب بافتی متراکم و نیمه متراکم دارند.
کوچه هاي تنگ و باریک با دیوارهاي بلند جهت فراهم سایه اي در فصول گرم .
قرارگیري حیاط مرکزي در خانه ها با وجود درختان سایه دار جهت ایجاد آسایش خرداقلیمی دربنا.

-کاربرد نماهای دوجداره جهت افزایش تهویه طبیعی، ایجاد مانعی در برابر نفوذ بیش از حد نور خورشید و ایجاد یک حائل حرارتی( هوا) بین نما و پوسته اصلی ساختمان که همانند عایق از نفوذ شدت گرما به ساختمان جلوگیری میکند.

-ایجاد تهویه طبیعی از طریق ایجاد بازشوها با کشیدگی عمودي، بکار بردن قابهاي تیره رنگ براي بازشوها براي جذب حرارت خورشید توسط قاب ها و عبور نور مطلوب به فضا، طراحی پنجره های دو جداره روبه رو با ابعاد و موقعیت قرارگیري متفاوت جهت افزایش کوران هوا ،کاربرد پرده های کرکره اي هوشمند در بیرون بازشوهاي ساختمان براي کنترل ورود میزان نور، حرارت و باد.

- اتصال فضاي باز و بسته از طریق ایجاد فضاي نیمه باز مانند ایوان و شناشیل با کاربری: ایجاد سایه روي بازشوها، ایجاد نماهاي پر و خالی و هویت بخشی به جداره هاي شهری از طریق ایجاد تنوع، زیبایی و هماهنگی با معماری گذشته.

استفاده از مصالح کارآمد امروزی با ظرفیت حرارتی کم ومصالح با رنگهاي روشن در نما

- بکار بردن حیاط مرکزی در طراحی آپارتمانها و مجموعه هاي امروزی جهت فراهم آوردن امکان تهویه دو طرفه


قبادیان، وحید، بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران،انتشارات دانشگاه تهران،1377
رازجویان، محمود، ( 1367 ) ،آسایش بوسیله معماري همساز با اقلیم، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
مشیري، شهریار، ( 1385 ) ،طراحی پایدار بر اساس اقلیم گرم و مرطوب هرمزگان،
کولیوند،علی، ویژگی هایی فضایی کالبدي بافت قدیم بوشهر، مجله آبادي، شماره36
M. Shohouhian and F. Soflaee - Environmental sustainable Iranian traditional architecture in hot-humid
Prajapati Jiten - DESIGN GUIDELINES FOR ENERGY EFFICIENTBUILDINGS- September ٢٠٠٦
تحقیق


مقاله


کارآموزی


پایان نامه


پاورپوینت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوينت بررسی معماري اقليم گرم و مرطوب : ایجا فایل

BlogAndPostDesc-> - پاورپوينت بررسی معماري اقليم گرم و مرطوب : ایجا فایل. ... در
معماری سنتی ایران معمار نهایت هنر خود را در این نمی دانست که اثری متباین با طبیعت
بسازد. بلکه دراین می دانست که ... اقلیمی خصوصیات بافت شهری وروستایی

پاورپوينت بررسی معماري اقليم گرم و مرطوب و بررسی بافت شهري

6 روز پیش ... پاورپوينت بررسی معماري اقليم گرم و مرطوب. دانلود پاورپوینت بررسی بافت شهري
در اقليم گرم و مرطوب و اقليم ايران این پاورپوینت در .

پاورپوينت بررسی معماري اقليم گرم و مرطوب و بررسی بافت شهري در ...

پاورپوينت بررسی معماري اقليم گرم و مرطوب و بررسی بافت شهري در اقليم گرم و ...
به عواملي گفته مي شود كه در كشور ايران موجود و خاص جغرافيايي اين كشور است و از ...

اقلیم گرم و مرطوب - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

توجه به این خصوصیات اقلیمی در هر منطقه هم به لحاظ زیبایی شناسی اثری مطلوب و
دلپذیر را خلق می‌کند ... ۵.۱ طراحی معماری در اقلیم گرم و مرطوب; ۵.۲ بافت شهری ... با
وجود اینکه ایران دارای دو حوزه بزرگ آب (دریای خزر و خلیج فارس) است، به دلیل وجود
رشته ...

پاورپوینت اقلیم گرم و مرطوب - تخفیفستان فایل

31 ژانويه 2017 ... —از لحاظ اقلیمی ،این سواحل جزو نواحی گرم و مرطوب محسوب می شود .تابستان ها ...
پاورپوینت اقلیم گرم و مرطوب – دانلود پروژه معماری و عمران ... پاورپوینت بررسی
بافت شهري در اقليم گرم و مرطوب و اقليم ايران این پاورپوینت در …

پاورپوينت بررسي جامع اقليم گرم و خشك - رزبلاگ

5 روز پیش ... پاورپوینت بررسی معماری اقلیم گرم و مرطوب امیدواریم از خرید خود ... 7 . خرید و دانلود
... میباشد 1مقدمه 2بررسی اقلیم 3تحلیل بافت منطقه 4بررسی خانه ... 11 . ... کامل
اقلیم گرم و خشک ایران و شهر یزد را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد.

پاورپوينت بررسی معماري اقليم گرم و مرطوب - فایلود

پاورپوينت کامل بررسی معماري اقليم گرم و مرطوب به همراه تصاویر و فرم بناها و نحوه
قرار گیری در قالب 57 اسلاید، ... اقلیم ایران ... بافت شهری در اقلیم گرم و مرطوب

پاورپوینت بررسی معماری اقلیم گرم و مرطوب - ایران دانلود

4 ژانويه 2017 ... پاورپوینت-بررسی-معماری-اقلیم-گرم-و-مرطوب - ذخیره شده دانلود پاورپوینت بررسی
بافت شهری در اقلیم گرم و مرطوب و اقلیم ایران این پاورپوینت در ...

پاورپوينت بررسی معماري اقليم گرم و مرطوب

پاورپوينت بررسی معماري اقليم گرم و مرطوب ... در معماری سنتی ایران معمار نهایت هنر
خود را در این نمی دانست که اثری متباین با ... خصوصیات بافت شهری وروستایی

پاورپوینت بررسی اقلیم کوهستانی - شبکه مقالات فارسی

پاورپوینت اقلیم سرد و کوهستانی (سنندج) - ایران دانلود .... پاورپوينت بررسی
معماري اقليم گرم و مرطوب و بررسی بافت .... پاورپوینت تلفیق انسان طبیعت معماری
در اقلیم کوهستان در 49 اسلاید شامل: عوامل اقلیم - شرایط اقلیمی - بافت شهری - فرم .

پاو وینت بررسی معماری اقلیم گرم و مرطوب :: جستجو - صفحه نخست

پاو وينت اقليم گرم و مرطوب معرفی اقليم گرم و مرطوب در قالب یک پاو وينت 34
صفحه ... اختصاصی از فایل هلپ تحقیق بررسي اقليم و معماري ایران 77 صفحه فایل
ورد با و ... بافت شهری و روستایی در مناطق معتدل و مرطوب——1) بافت شهری و
روستایی به ... مطالعه اقليم استان مازندران می باشد که به صورت فرمت powerpoint در
18 اسلاید در ...

پاورپوینت تحلیل مسجد جامع یزد در اقلیم گرم و خشک

مسجد پاورپوینت اقلیم جامع معماری ذخیره مسجد جامع دانلود پاورپوینت تحلیل مسجد ...
2بررسی اقلیم 3تحلیل بافت منطقه 4بررسی خانه در اقلیم گرم و خشک 4آشنایی با ....
ش. - ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮاﺣﯽ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﯾﺰد (اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ). در 109 ﺻﻔﺤﻪ. ﺷﻬﺮ ﯾﺰد از . ....
پاورپوينت کامل بررسي معماري اقلیم گرم و مرطوب به همراه تصاویر و فرم بناها و نحوه .

طراحی اقلیمی (اقلیم گرم و مرطوب) | نقــــــش نگـــــــار |بزرگترین بانک ...

14 ا کتبر 2010 ... از لحاظ اقلیمی ،این سواحل جزو نواحی گرم و مرطوب محسوب می شود . ... لذا جهت استفاده از
انرژی خورشیدی در طراحی ، معمار باید موقعیت خورشید در آسمان ... با این روش ،باد
مطلوب به داخل شهر و ساختمان ها ی آن کشیده می شود و از ... بافت اقلیم گرم ومرطوب ...
ساختمان های حیاط مرکزی با ابنیه ی مشابه در مناطق فلات مرکزی ایران در ...

دانلود پاورپوینت بررسی اقلیم جنوب ایران - نقش برتر پارس

16 دسامبر 2016 ... معماري در اقليم , گرم و مرطوب ,دانلود پاورپوینت بررسی ,اقلیم ایران ,عوامل ... و هوایی ,
مبانی معماری سنتی ,اصول طراحی اقلیمی ,خصوصیات بافت شهری ...

پاورپوینت بررسی اقلیم کوهستانی | برفی

دانلود فایل پاورپوینت بررسی اقلیم سرد و کوهستانی و معتدل و مرطوب در معماری ،در
... در ایران و جهان,تقسیمات اقلیمی در مقیاس جهانی,سرد,معتدل,گرم و خشک,گرم و مرطوب
.... اقلیم کوهستان در 49 اسلاید شامل: عوامل اقلیم - شرایط اقلیمی - بافت شهری - فرم .

پاورپوینت بررسی معماری اقلیم گرم مرطوب | بیسترینها

پاورپوينت کامل بررسي معماري اقليم گرم و مرطوب به همراه تصاویر و فرم بناها و ... در
این پژوهش به بررسي تاثیر اقليم و آب و هوای شهر رشت در معماري این شهر پرداخته ...
پاورپوينت بررسي تاریخچه معماري ایران در 78اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت
pptx ..... آموزش بافت پرده زیبا برای پنجره (عکس) · آموزش بافت پرده زیبا برای
پنجره ...

4- اصول طراحی اقلیمی

کلمات کلیدی : اقلیم، ایران ،خانه های مسکونی، مصرف انرژی، بافت قدیم مشهد ... اقلیم
های گرم و مرطوب، گرم و خشك، معتدل و مرطوب و سرد که هماهنگ با این اقلیم ها ..... در
بررسی و مطالعه معماری این نوع اقلیم می توان به معماری مسكن بسیاری از شهرهای فلات
...

ارائه راهکارهای طراحی پایدار در اقلیم گرم وخشک نمونه ... - فیگور سرچ

اقلیم گرم و خشک کشور، از نمونه شهرهای پایدار دنیاست که بافت تاریخی آن، علی رغم
آسیب ... ویژگی‌های عمومی اقلیم گرم وخشک; ۶ طراحی معماری در اقلیم گرم و خشک; ۷
معماری پایدار ... گرم و مرطوب - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادعنوان: پاورپوينت اقليم گرم و
خشک تعداد ... بررسي ويژگيهاي خانه هاي سنتي ايران (اقليم گرم و خشك)11 جولای
2015 .

مقاله ارائه راهکارهای طراحی اقلیمی در نواحی گرم و مرطوب برمبنای معماری ...

معماری بومی و ناب اقلیم گرم و مرطوب که بخش عمده کشور ایران در حاشیه شمالی ... این
حوزه، بررسی ویژگی های معماری بومی و تحلیل دیاگرام عناصر اقلیمی در بافتهای ...

PDF[پاورپوینت بررسی معماری اقلیم گرم و مرطوب] - 2017-02-18

15 جولای 2016 ... ﺻﻔﺤﻪ 1 2017-02-01 داﻧﻠﻮد در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب .... 14 ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺎﯾﻞ
word ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﻃﺮح رﯾﺰی ﺷﻬﺮی در 10 ﺻﻔﺤﻪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ... ﻣﻌﻤﺎری اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و
ﺧﺸﮏ اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣﻌﻤﺎری اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ اﻧﺴﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان ... ﺑﺪون ﺑﺎﻓﺖ اﻧﻮاع
دﺳﺘﻤﺎل ﻣﺮﻃﻮب ﮐﺪ آﯾﺴﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺘﻤﺎل ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﮐﺎرﺑﺮد دﺳﺘﻤﺎل.

پاورپوینت بررسی معماری اقلیم گرم و مرطوب - نمونه!

19 سپتامبر 2016 ... چکیده کوتاه: پاورپوینت بررسی معماری اقلیم گرم و مرطوب دسته بندی: دانشگاهی ...
پاورپوینت مطالعات طراحی اقلیمی شهر یزد (اقلیم گرم و خشک ) در 109 صفحه شهر یزد
... ž 1) سیر تکاملی منسوجات بدون بافت ž 2) انواع دستمال مرطوب، مشخصات، ... پروژه
اقلیم در معماری چکیده کوتاه: حوزه های اقلیمی ایران تقسیمات اقلیمی ...

پروژه های پاورپوینت معماری - دانلود پاورپوینت بررسی حوزه های اقلیمی

12 ژانويه 2014 ... بناها ، شهر ها و محیط زیست در رابطه با حوزه اقلیمی متفاوت ویژگی های خاص و متفاوتی
... معماری بومی در مناطق گرم و خشک ایران,بافت شهری,پلانها و نقشه ها,گذرها و معابر,
تعداد و ... اقلیم گرم و مرطوب ( کرانه شمالی خلیج فارس و دریای عمان )

معماری سنتی چابهار (اقلیم گرم و مرطوب) – پارس دیسا

11 مه 2015 ... ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮم ترﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺧﻨﮏﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﺭ ﺟﻨﻮبی ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ... است که
معماری بومی و ارزشمند این شهر به ندرت در کتاب و رساله ای مورد بررسی ... قرار داشتن
چابهار در اقلیم گرم و مرطوب موجب شده که بافت قدیم این شهر بصورت ...

دانلود پاورپوينت اقليم معتدل و مرطوب

پاورپوينت, اقليم ,معماري, شهر ,نور ,در ,شمال ,ايران ,اقليم ... ... ,پاورپوينت, اقليم . ...
دانلود پاورپوینت بررسی بافت شهري در اقليم گرم و مرطوب و اقليم ... ... پاورپوینت ...

مقاله ای کامل در مورد اقلیم و معماری 90 صفحه - اقلیم در معماری - معماری در ...

6 مه 2013 ... هنر معماری در ایران از سابقه های کهن برخوردار است و در هر زمان دستهای توان و ذهن ...
معماری بومی اقلیم معتدل و مرطوب … ... معماری بومی اقلیم گرم و مرطوب … ..... در
بررسی معماری سنتی و بافت شهرهای مرکزی ، جنوبی و کویری و روستاهای این ...

تنظیم شرایط محیطی" بررسی اقلیم گرم و مرطوب بوشهر" - دانلود معماری

27 ژانويه 2016 ... دانلود پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی" بررسی اقلیم گرم و مرطوب بوشهر" : استان
بوشهر در مجموع دارای اقلیمی گرم ... –جهت گیری کلی بافت بوشهر.

پاورپوينت بررسی معماري اقليم گرم و مرطوب - 30570

دانلود پاورپوینت بررسی بافت شهري در اقليم گرم و مرطوب و اقليم ايران این
پاورپوینت در 57 اسلايد با قالب فرمت PPT قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به
عنوان ...

اقلیم سرد در ایران و معماری ساختمان در ارتباط با حفاظت از انرژی

ﺎﻟﻪ اﺑﻌﺎدي ﭼﻮن ﻓﺮم ﺑﻨﺎ، ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ ﺳﺮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ... ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر ، ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ، اﻏﻠﺐ داراي
زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ... در ﺣﻮزه اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺳﺮد و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ، ﺑﻨﺎﻫﺎ داراي ﭘﻼن و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ... ﻣﻌﻤﺎري اﻗﻠﯿﻢ
ﺳﺮد و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺮارت دﻫﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﻗﻠﯿﻢ.

مطالعه ی مقایسه ای گرمابه های اقلیم سرد و اقلیم گرم در ایران

دارد، با بررسی معماری حمام ها در اقلیم های مختلف تفاوت هایی در ساختار و معماری آنها ...
ها حضور در محل به بررسی تفاوت های کالبدی و تزییناتی در اقلیم سرد و اقلیم گرم
ایران ... بسیار گرم و بسیار مرطوب تقسیم نمود. .... یکی از عناصر ارزشمند معماری و
تزیینی حمام ها و نخستین حلقه ی ارتباط با بافت شه. ری ..... بافت تاریخی شهر
تبریز.

پاورپوینت تاثیر اقلیم بر معماری نواحی گرم و مرطوب و گرم و خشک

... تبلیغات · تماس با ما · این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است ...
پاورپوینت تاثیر اقلیم بر معماری نواحی گرم و مرطوب و گرم و خشک. پاورپوینت
تاثیر ...

ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي روﺳﺘﺎﯾﯽ دراﯾﺮان - SID

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﻣﻌﻤﺎري ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ
ﺳﺎل ... ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻼش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﺷﻬﺮي ﺑـﺮاي ﻫـﺪاﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘـﯽ و ﻣﻄﻠـﻮب .... ﮐﺮدﺳﺘﺎن.
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ. 9. درﺟﺰﯾﻦ. ﺳﻤﻨﺎن. ﺳﻤﻨﺎن. ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ. 10. دﺳﺘﮏ. آﺳﺘﺎﻧﻪ. ﮔﯿﻼن. ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب .... ﺑﺮرﺳﯽ ر.
وﺳﺘﺎﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻃﺮح ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ. اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻦ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮ
ﻓﺘﻦ ...

memar+ - ویژگی های معماری در اقلیم گرم و مرطوب

از لحاظ اقلیمی ،این سواحل جزو نواحی گرم و مرطوب محسوب می شود . .... با اين روش ،باد
مطلوب به داخل شهر و ساختمان ها ي آن كشيده مي شود و از خشكي و گرماي هوا مي كاهد. ...
مجموعا ميتوان سه نوع بافت متراكم نيمه متراكم و باز را در اين بنادر مشاهده كرد . ... فرق
عمده ی این ساختمان های حیاط مرکزی با ابنیه ی مشابه در مناطق فلات مرکزی ایران در این
است ...

پاورپوینت بررسی معماری اقلیم گرم و مرطوب | مقالات تمام متن!

6 دسامبر 2015 ... معرفی اقلیم گرم و مرطوب در قالب یک پاورپوینت 34 اسلایدی قابل ... بافت اقلیم
گرم ومرطوب ... شهری در 10 صفحه و تاثیر اقلیم مناطق معتدل و مرطوب بر معماری ایران
در 33 صفحه فایل word دسته: معماری بازدید: 3 بار فرمت فایل:…

پاورپوینت تاثیر اقلیم بر معماری نواحی گرم و مرطوب و گرم و خشک

این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است ... پاورپوینت تاثیر اقلیم بر
معماری نواحی گرم و مرطوب و گرم و خشک. پاورپوینت تاثیر اقلیم بر معماری نواحی
گرم و ...

طراحی خانه اقلیمی در اقلیم گرم وخشک یزد - ppt90.ir

این پاورپوینت مربوط به یک مسابقه طراحی خانه های اقلیمی در شهر یزد می باشد ، که در
آن ... مطالبی جهت آشنایی بیشتر با معماری اقلیمی در اقلیم گرم وخشک : ... اقلیم گرم و
خشک (فلات مرکزی ); اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی); اقلیم معتدل و ... بافت شهری :
... بهترین جهت برای قرارگیری ساختمان ها باید طبق زلویه خورشید بررسی شوند ...

اهمیت تاثیر اقلیم بر معماری ایران - محفل ارتقا هنر رازی|معماری

اهمیت تاثیر اقلیم بر معماری,ویژگی های معماری بومی ایران,تقسیمات اقلیمی و معماری
ایران ... اين بافت به دليل ويژگي‌هاي منحصربه‌فرد آن در ساختار شهري و معماري و
همچنين ... دروجه اول،مباحث نظری مربوط به اقلیم و ساختمان،مورد بررسی قرارمی گیرد و
در وجه دوم،با ... اقلیم گرم-معتدل: معدل دمای هوای سردترین ماه سال در این مناطق بین ۱۸ و۳-
درجه ...

دانلود پاورپوینت معماري اقليمي سنتی ايران در مناطق گرم و خشک (كوير ها)

دانلود پاورپوینت معماري اقليمي سنتی ايران در مناطق گرم و خشک (كوير ها) .... جوي
مناطق مختلف اقليمي كه در بخش سوم كتاب بررسي اقليمي ابنيه سنتي ايران نوشته ...
وسيع مي باشند، ملاحظه مي شود كه اقليم گرم و نيمه مرطوب، باعث ايجاد بافت شهري و
فرم ...

PowerPoint Presentation

درﭼﻬﺎر اﻗﻠﻴﻢ ﻛلی اﻳﺮان، ﻣﻌﻤﺎری ﺳنتی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب، ﮔﺮم و خشک، ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب و ﺳﺮد، از
ﻧﻈﺮ ... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﻫـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﻧـﻮع ﻣـﺼﺎﻟﺢ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و
ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑـﺎد و ... ت1- خانه ای با مصالح بوم آورد و بافت سنتی مناسب با اقلیم مناطق شمالی
کشور، گیلان ... ت4- مصالح ساختمانی؛ موزه خانه های روستایی گیلان در ورودی شهر
رشت.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﯽ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ : ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ رﺷﺘﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎي زاﮔﺮس از ﻓﻼت ﻣﺮﮐﺰي ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ.
دﻫﻨﺪ ، از وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ. اﻗﻠﯿﻢ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم وﻣﺮﻃﻮب و زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎي. ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺖ . ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس،.

بررسی مصالح سازه های سنتی در دو اقلیم معتدل و مرطوب و گرم و مرطوب ...

15 سپتامبر 2015 ... پروژه سازه های سنتی ،پاورپوینت سازه های سنتی،پزوژه سازه های سنتی ... بررسی
مصالح سازه های سنتی در دو اقلیم معتدل و مرطوب و گرم و مرطوب(پروژه سازه های سنتی)
... هدف اصلی دراین تحقیق بررسی مصالح سازه های سنتی در اقلیم های مختلف ایران می
باشد ... ویژگی های بافت شهری و روستایی … ... ویژگی های معماری

بررسی تاثیر عناصر اقلیمی بر معماری و بافت شهرهای اقلیم گرم و خشک

بررسی تاثیر عناصر اقلیمی بر معماری و بافت شهرهای اقلیم گرم و خشک. ... بهینه
سازی مصرف انرژی در نماهای ساختمان های مسکونی در اقلیم معتدل و مرطوب. این مطلب را ...

تبلیغات محصولات - پاورپوینت بررسی خانه های مسکونی در اقلیم گرم ...

15 ژانويه 2016 ... پاورپوینت بررسی خانه های مسکونی در اقلیم گرم و مرطوب ... عوامل اقلیمی برای تامین
آسایش در فصول گرم ,بافت شهری ,بافت بندر ,علت ارتفاع این ...

پاورپوینت بررسی معماری اقلیم معتدل و مرطوب - اِی‌اِم‌پی!

26 مارس 2016 ... معرفی اقلیم معتدل و مرطوب همراه با تصاویر در یک پاورپوینت 40 صفحه ای قابل
ویرایش ... خصوصیات کلی بافت شهری و روستایی: ... کرانه جنوبی دریای خزر از
پرباران ترین و سرسبز ترین مناطق اقلیمی ایران است، این منطقه با وجود عرض
نسبتا ... تعداد صفحات فایل: 34 پاورپوینت بررسی معماری اقلیم گرم و مرطوب.

مقاله بررسی اقلیم و معماری ایران - دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله بررسی اقلیم و معماری ایران مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می ...
خصوصیات کلی بافت شهری و روستایی ۱۹ ... معماری بومی اقلیم گرم و مرطوب ۵۶.

دانلود بررسی خصوصیات هیدرولوژی، اقلیمی ژئومورفولوژی دشت کاشان ...

بررسي خصوصيات هيدرولوژي، اقليمي و ژئومورفولوژي دشت کاشان ... دانلود
پاورپوینت بررسي مسجد مدرسه آقا بزرگ کاشان -کامل و ... بنا در خیابان فاضل نراقی
کاشان در قسمت بافت کهن شهر واقع شده است. ..... اقلیم گرم و مرطوبسلام بر پژوهشگر
گرامی ، شما برای دانلود فایل بررسي معماری اقلیم گرم و مرطوب به این صفحه هدایت شده
اید.

دانلود پاورپوینت بررسی اقلیم گرم و مرطوب در معماری رایگان - پرشین ...

31 دسامبر 2016 ... پاورپوینت بررسی اقلیم گرم و مرطوب در معماری پایان نامه حرفه ای های زیبا علوم هشتم
دینی اندروید کاربرد نفت خام ... تقسیمات چهارگانه اقلیم ایران

برسي اقليم در ساختمان سازي

معماري. تقسيمات اقليمي در ايران. اساساً اقليم در بسياري از مناطق دنيا بوسيله عرض
... كه مهندس عدل در بررسي مطالعات كوپن مي نويسد: «منظور از تعيين تقسيمات اقليمي
.... اما در اقليم گرم و مرطوب هوا در بسياري از مواقع سال گرم و در بعضي مواقع سال كمي ...
بنابراين، بافت مجموعه هاي مسكوني در اين شهر مي تواند كاملا فشرده باشد و نيازي به ...

پاورپوینت بررسی خانه های مسکونی در اقلیم گرم و مرطوب - فروشگاه شما

بررسی خانه های مسکونی در اقلیم گرم و مرطوب موقعیت جغرافیایی ویژگی شرایط
اقلیمی به کارگیری عوامل اقلیمی برای تامین آسایش در فصول گرم بافت شهری بافت
...

پاورپوینت بررسی معماری اقلیم گرم و مرطوب - ایران دانشچو - مارکت فایل

معرفی اقلیم گرم و مرطوب در قالب یک پاورپوینت 34 اسلایدی قابل ویرایش همراه با
تصاویر مربوطه ... اهداف طراحی اقلیمی در اقلیم گرم و مرطوب موارد زیر می‌باشد:.

تنظیم شرایط محیطی – گروه معماری ساویس

فراخوان ارسال آثار · پاورپوینت ... بررسی معماری اقلیمی در نواحی گرم و خشک شامل
۱۷۴ اسلاید بررسي معماري اقليمي ... و خشك بافت شهري و روستائي اقليم گرم و خشك
منطق ،شكل ، فضاي معماري و بافت شهر ... بررسی اقلیم ایران. مرداد ۳۱, ۱۳۹۵ 282.
Slide10. ملاحظات معماری اقلیمی .۱اقلیم معتدل و مرطوب (سواحل جنوبی دریای خزر) .
۲اقلیم سرد ...

اصول سامانه های سرمایش ایستا در عناصر معماری سنتی ایران - انجمن علمی ...

مقاله با بررسی نحوه عملکرد عناصر معماری به کار رفته در معماری سنتی ایران، ... در
سرزمین ایران که بخش گسترده آن در اقلیم گرم قرار گرفته ... بوده است، هرچند در
مقیاس شهری نیز راهکارهای مختلف طراحی و ... 2فضاهای سرپوشیده با طاق و بافت
ساختمانی فشرده را نام برد. .... از سطوح مرطوب، برای سرمایش هوای ساختمان، به صورت
مستقیم و.

اقلیم معتدل و مرطوب | فروشگاه فایل

45 اسلاید پاورپوینت شکیل طراحی اقلیم معتدل و مرطوب(رشته معماری) •این منطقه پر
باران ترین منطقه شمالی ایران و دارای رطوبت زیاد و هوای گرم در تابستان است. ... اقلیم
های مختلف,خصوصیات آب و هوایی,خصوصیات کلی بافت شهری و روستایی ... دانلود
تحقیق بررسی نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش · دانلود کتاب ترویج وب گاه
در ...

دانلود پاورپوینت نواحی کوهستانی و مرتفع غرب ایران

دانلود پاورپوینت نواحی کوهستانی و مرتفع غرب ایران اقلیم اقلیم از کلمه ... عموما” در
حیطه معماری شامل تقسیمات چهارگانه به شرح زیر است: الف) اقلیم گرم و خشک فلات
مرکزی ایران ب) اقلیم سرد و کوهستانی مناطق کوهستانی غرب ج) اقلیم گرم و مرطوب
کرانه ... بازشوهای کوچک , دیوارهای نسبتا قطور , خصوصیات کلی بافت شهری و
روستائی ...

پاورپوینت بررسی معماری اقلیم معتدل و مرطوب | نایس مقاله‌ها!

19 سپتامبر 2016 ... معرفی اقلیم معتدل و مرطوب همراه با تصاویر در یک پاورپوینت 40 صفحه ای ...
خصوصیات كلی بافت شهری و روستایی: ... كرانه جنوبی دریای خزر از پرباران ترین و
سرسبز ترین مناطق اقلیمی ایران است، این منطقه با ... کنید پاورپوینت بررسی
معماری اقلیم گرم و مرطوب پاورپوینت اقلیم گرم و مرطوب اقلیم گرم و مرطوب

اقلیم گرایی و نگرش اقلیمی - معمار فا - معماری ایران و جهان

اقليم سرد. فرآیند روش اقلیمی: بررسی اقليم سرد در تمام نقاط زمين وتقسِم بندی آن از
لحاظ ... بررسی وارا ئه الگوههای مناسب با اين اقليم ... اقلیم گرم و مرطوب(سواحل جنوبی
) .... اقليمي و موقعيت جغرافيايي منطقه بر شكل گيري بافت فيزيكي شهر است .

بافت شهری در اقليم گرم و مرطوب - دانلود پروژه های معماری

بافت شهری در اقليم گرم و مرطوب، بررسی معماری اقليم گرم و مرطوب، معماری اقليم گرم
.... دانلود پاورپوینت بررسی بافت شهري در اقليم گرم و مرطوب و اقليم ايران - دانلود ...

اقلیم سفید | جستجو در اسپیناد

اختصاصی از فایلکو اقلیم و معماری اقلیم سرد و کوهستانی معتدل و مرطوب با و پر
سرعت . .... .com/1395/11/22/post-34003/بررسی-اقلیم-و-طراحی-نقاب-سایه-در-شهر-
جیرفت ... اختصاصی از سورنا فایل پروژه مقایسه اقلیم های چهارگانه ایران (پاور
پوینت) با ... امیدواریم فایل پاو وینت بررسی معماری اقلیم گرم و مرطوب برای پزوهش
شما باشد ...

اقلیم گرم و خشک - دانلود پروژه معماری - معمار حرفه ای

... خواهید خواند: > تعریف اقلیم > تقسیمات چهار گانه اقلیمی ایران > خصوصیات کلی
اقلیم گرم و خشک ... بادگیر- اقلیم گرم و خشک- افلیم گرم و مرطوب- پروژه
پاورپوینت بادگیر پروژه پاورپوی. ... بررسی تیپ شناسی و سازه در ساباط ... اقلیم
گرم و خشک آنچه در این پروژه خواهید خواند: مقدمه خصوصیات کلی اقلیم بافت شهری فرم
کلی بنا.

للبیت | پاورپوینت اقلیم و ابنیه سنتی ایران - کرانه جنوبی دریای خزر

خصوصیات کلی بافت شهری و روستایی در این منطقه : ... پاورپوینت اقلیم گرم و
مرطوب در معماری سواحل جنوب کشور ... دانلود پاورپوینت بررسی حوزه های اقلیمی ایران.

ویژگی های معماری بومی مناطق سرد

بررسی مناطق کوهستانی ... سلسله کوههای غربی همچون سدی مانع نفوذ هوای مرطوب
مدیترانه به داخل فلات ایران میشوند و ورطوبت هوا را دردامنه های خود نگه میدارند از ویژگی
های این اقلیم گرمای شدید ... شهرهای تبریز ارومیه سنندج و همدان در اقلیم قرار دارند ...
مختلف این منطقه رعایت شده یکسان و به طور عمده شبیه به اصولی است که در معماری
مناطق گرم ...

پاورپوینت بررسی معماری اقلیم معتدل و مرطوب - دانلود مقاله|کتاب ...

16 جولای 2016 ... معرفی اقلیم معتدل و مرطوب همراه با تصاویر در یک پاورپوینت 40 صفحه ای قابل
ویرایش ... خصوصیات كلی بافت شهری و روستایی: ... كرانه جنوبی دریای خزر از
پرباران ترین و سرسبز ترین مناطق اقلیمی ایران است، این منطقه با وجود ... اقلیمی
کرانه جنوبی,; پاورپوینت بررسی معماری اقلیم گرم و مرطوب پاورپوینت ...

پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی جزیره کیش، خانه فکری و تحقیق ...

5 ا کتبر 2016 ... دسته بندی: مهندسی» مهندسی معماری فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: ppt, doc
, jpg ... دانلود پاورپوینت با موضوع تحقیق تنظیم شرایط محیطی جزیره کیش، در
قالب ppt و در 70 ... خصوصیات اقلیمی مناطق گرم و مرطوب ... گلباد سالانه از نظر دما و
رطوبت شهر بندرعباس (اکوتک) ... بررسی خانه فکری در بندر لنگه.

پاورپوینت بررسی معماری همساز با اقلیم - فرد مطلب

3 فوریه 2017 ... دانلود پاورپوینت بررسی بافت شهري در اقليم گرم و مرطوب و اقليم ايران – دانلود … و
کاربردي ترین شکل خود در معماري همساز با اقلیم، فرهنگ و مذهب ...

معماری جنوب ایران (در هوای گرم و مرطوب) - مرکز دانلود معماری ایران

5 مه 2016 ... ما به بررسی آب و هوای این كرانه می پردازیم و در ادامه بحث خواهیم. ... معماری جنوب ایران (
در هوای گرم و مرطوب) ... بافت شهری در مناطق با هوای گرم و مرطوب.......................................
...................11-8 فرم ساختمانها ... فایل پاورپوینت به همراه فایل ورد

دانلود پاورپوینت نقد و تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی شار ... - ایران فردا

18 ژانويه 2017 ... دانلود پاورپوینت نقد و تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی شار در تهران ... 61; معرفی
جزئیات معماری(مصالح، بافت، رنگ، بازشوها و…) ... تحت تأثیر کوهستان اقلیم آن تا
حدی معتدل و مرطوب است، اقلیم بقیه شهر کلاً گرم و خشک و در زمستان‌ها ...

شیراز تنظیم شرایط محیطی.ppt

معماری ایرانی که ابتدا در محدوده ی فلات ایران و سپس در حوزه نفوذ فرهنگ ایرانی شکل
... -رنگهای به کار رفته در تزیینات ساختمانها متأثر از ویژگی های اقلیم گرم و ... به
بررسی فضاهایی می پردازیم که به طور مشخص به دلیل ویژگی های اقلیمی .... بافت
قدیم شهر شیراز به مساحت تقریبی 360 هکتار در قلب شهر جای دارد. ... اقلیم گرم و
مرطوب.

اقلیم های ایران - معمارکد - مرجع معماری ، شهرسازی، عمران

29 سپتامبر 2015 ... پروژه معماری پروژه شهرسازی پروژه بررسی اقلیم های ایران پاورپوینت تقسیم ...
بافت شهری اقلیم معتدل و مرطوب ... بافت شهریاقلیم گرم و مرطوب ...

یزد بایگانی - مرکز دانلود پروژه و مقالات دانشجویی

بررسی اقلیم یزد: تقسیمات اقلیمی در ایران به طور کلی عبارتند از : معتدل و مرطوب
سرد گرم و مرطوب گرم و خشک با دیدی کلی از سیمای طبیعی یزد پی به وجود آب و هوای
گرم و ... پاورپوینت ۲۸ اسلاید درمورد ابنیه تاریخی و گردشگری شهر یزد با عکس های
... يك نگاه گذرا اما پر دقت مي توان دريافت كه بافتهاي شهري و اجتماعي شهرهاي ايران و
به ...

پاورپوینت بررسی طراحی اقلیمی بناها در همدان با رویکرد معماری بومی ...

6 آگوست 2016 ... پاورپوینت بررسی طراحی اقلیمی بناها در همدان با رویکرد معماری بومی منطقه. ... مقدمه ,
سازگاری با شرایط اقلیمی ,آب و هوا ,بافت شهری و روستایی دراقلیم سرد ,بازشوها و ...
پاورپوینت بررسی نقش کوران در اقلیم گرم و مرطوب جنوب ایران.

اقلیم سفید - همراه فید

اختصاصی از فایلکو اقلیم و معماری اقلیم سرد و کوهستانی معتدل و مرطوب با و پر
سرعت . .... .com/1395/11/22/post-34003/بررسی-اقلیم-و-طراحی-نقاب-سایه-در-شهر-
جیرفت ... اختصاصی از سورنا فایل پروژه مقایسه اقلیم های چهارگانه ایران (پاور
پوینت) با ... امیدواریم فایل پاو وینت بررسی معماری اقلیم گرم و مرطوب برای پزوهش
شما باشد ...

اقلیم گرم و خشک - دانلود پروژه معماری - فایل استودیو

... خواهید خواند: > تعریف اقلیم > تقسیمات چهار گانه اقلیمی ایران > خصوصیات کلی
اقلیم گرم و خشک ... بادگیر- اقلیم گرم و خشک- افلیم گرم و مرطوب- پروژه
پاورپوینت بادگیر پروژه پاورپوی. ... بررسی تیپ شناسی و سازه در ساباط ... اقلیم
گرم و خشک آنچه در این پروژه خواهید خواند: مقدمه خصوصیات کلی اقلیم بافت شهری فرم
کلی بنا.

دانلود پاورپوینت اقلیم معتدل و مرطوب و تاثیر آن در نحوه ساخت ساختمان ...

دانلود پاورپوینت اقلیم معتدل و مرطوب و تاثیر آن در نحوه ساخت ساختمان ... و تحقیق
بررسی های اقلیمی در طرح ریزی شهری در ۱۰ صفحه و تاثیر اقلیم مناطق معتدل و مرطوب
... :مرکزیمرحله اول بررسی مشخصات عمومی روستا از نظر تاثیر بر معماری،کالبد و
بافت. ... درس ها و آموزه های معماری بومی در توسعه پایدار (با تاکید بر اقلیم گرم و
خشک).

پروژه همساز با اقلیم تحلیل و بررسی عناصر اقلیمی بوشهر تک بنا ...

پاورپوینت عایق ماندگار (ICF) قیمت: 12,000 تومان ... پروژه همساز با اقلیم تحلیل و
بررسی عناصر اقلیمی بوشهر تک بنا (عمارت طاهری) ... بافت قدیم بوشهر ... کروکی
اقلیم گرم و مرطوب. ویژگی های معماری بومی مناطق گرم و مرطوب. منظر شهری ... از مراجع
مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران
است.

معماري اقليمي ايران در دشت هاي فلات (كوير ها) - سایت علمی ...

20 آوريل 2012 ... شكل 1: نايين، شهري در حاشيه دشت كوير با بافت متراكم و فضا هاي كاملاً .... و بالاخره،
با قرار دادن كليه بازشو ها رو به فضاي نسبتاً مرطوب و معتدل حياط و ..... شكل 19:
بررسي اقليمي طاق قوسي و گنبد در اقليم گرم و خشك در مسجد جامع يزد ...

پروژه طراحی مسکن در اقلیم گرم مرطوب | پروژه معمار

برچسب: اقلیم گرم مرطوب, انجام پروژه معماری, پاورپوینت تحلیل طراحی مسکن در
اقلیم گرم مرطوب, ... بافت اقلیم گرم ومرطوب ... بررسی نمونه بنا در اقلیم گرم و مرطوب

شناسایی معیارهای عام شکل گیری بافت های روستایی درایران - بانگ ...

6 مارس 2012 ... عوامل اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی جزء مهمترین عوامل موثر در شکل ... برای
شناسایی معماری و خصوصیات کالبدی شهرها و روستاها، انجام شده، معیارهای اقلیمی ... 9/
50 درصد، گرم و خشک 3/38 درصد، خزری 8/8 درصد و اقلیم گرم و مرطوب 2 درصد ....
بررسی روستاهای نمونه در طرح بافت شناسی روستایی نشان داد که استفاده ...

اقلیم گرم و مرطوب بایگانی - 7y7

7 سپتامبر 2016 ... اقلیم گرم و مرطوب (کرانه شمالی خلیج فارس و دریای عمان) ... پاورپوینت بررسی و
مطالعه نقش اقلیم در ساخت سکونتگاههای ایران، در حجم 55 اسلاید. ... پنجره، میزان
استفاده از تهویه طبیعی، بافت مجموعه، نوع رنگ خارجی و نوع بافت در شهر بهنمیر
صورت گرفته است. ... دانلود جزوه کامل معماری همساز با اقلیم(فایل پاورپوینت).

دانلود مقاله در مورد اقلیم در معماری

مجموعه مقالات و پروژه های اقلیم ایران, گرم و خشک ,سرد و کوهستانی و گرم و مرطوب ...
بخش دوم هم شامل .... دانلود پاورپوینت معماری همساز با اقلیم :: وبلاگ سارا ... مقاله
بررسی تاثیر اقلیم بر شکل گیری خانه های تاریخی مناطق گرم و خشک (مورد شهر
اصفهان), در همایش منطقه ... راهنمای .... پاورپینت ارتباط اقلیم سرد و کوهستانی با
بافت معماری .

PDF: اقلیم و معماری ماسوله | ناین پروجکت!

ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ 16 ﻫﮑﺘﺎر در 55 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن (ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺖ) در اﯾﺮان و در 32
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی. ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ... ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، ﺑﺎد، رﻃﻮﺑـﺖ و. ... ﻣﻌﻤﺎری اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب
q ... داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ در ﻣﻮرد ﻣﻌﻤﺎری ﻫﻤﺴﺎز ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ، در ﻗﺎﻟﺐ ppt و در 44 اﺳﻼﯾﺪ، ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ، ﺷﺎﻣﻞ:
ﺗﻌﺮﯾﻒ.

معماري اقليم گرم و مرطوب بایگانی - مای کالا| مرجع کامل تحقیقات ...

10 ژانويه 2016 ... دانلود پاورپوینت بررسی بافت شهري در اقليم گرم و مرطوب و اقليم ايران این
پاورپوینت در 57 اسلايد با قالب فرمت PPT قابل ویرایش ، آماده پرینت و ...

تحقیق در مورد مته كاري ب قوكاري

پاورپوینت درباره ترمز ABS

نقد شعر Beware Do Not Read This Poem by Ishmael Reed

پاورپوینت جزییات شیشه ها و نماهای اسپایدری

تضمین ها در قرارداد ها - دکتر بهمن معین پور

پاورپوینت روش هاي جستجو در شبکه هاي Peer to peer 29 اسلاید

اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان استثنايي دوره راهنمايي را به درس حرفه ‌فرعي علاقه مند نمايم

آشنايي با رشته مهندسي برق (تحقیق)

دانلود فایل گزارش کارآموزی الکترونیک، شرکت مهندسي بهين پژوهش ..

تحقیق در مورد فقر

دانلود گزارشکار کارخانه کیک وکلوچه خدیو پور

پاورپوینت آشنائی با مبانی و اصول اوليه روش تحقيق

تحقیق در مورد زمينه هاي بنيادي مديريت تحول

مقاله درباره ميكروفون

دانلود پاورپوینت درس19 اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند

تحقیق در مورد مدیریت و برنامه ریزی 15 ص

اكراه و اجبار در حقوق

جهت طراحی مجموعه تجاری تفريحی شهرستان بابل 48 ص

پاورپوینت در مورد حسابداری از استهلاک

316B زمان سنجی نحنی زوجی

دانلود پاورپوینت بلوتوث - 25 اسلاید قابل ویرایش

تحقیق در مورد کارگاه تولید یراق

دانلود پاورپوینت توسعه و عدالت آموزشی در برنامه ششم

دانلود تحقیق ابن سينا و اتهام انكار معاد جسماني

دانلود پاورپوینت اردوهای ورزشی

دانلود پاورپوینت خدمات متقابل اسلام و ایران

تحقیق درمورد plc

جزوه ریخته گری فلزات دانشگاه آزاد کرج

تحقیق درباره خاتميّت پيامبر اسلام

دانلود تحقیق تالاسمی