دانلود رایگان

دانلود مقاله بررسي جغرافيايي پديده مواد مخدر در كلان شهر تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود رایگان دانلود مقاله بررسي جغرافيايي پديده مواد مخدر در كلان شهر تهران

چکیده
یکی از مسائلی که امنیت جامعه را با خطر مواجه می کند، بروز جرایم مختلف از جمله مواد مخدر است. این معضل پس از شیوع و رواج یافتن در یک کشور در داخل شهرها نیز رسوخ نموده و امنیت شهری و جامعه را تهدید می کند. پژوهش حاضر به منظور و با هدف بررسی جغرافیایی پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران به روش توصیفی- تحلیلی، به شناسایی نقاط و محلات مهم بروز جرم در مورد پدیده مواد مخدر، انجام شده است. در این راستا سه فرضیه مطرح شده است، مبنی بر این که :1- مناطق حاشیه ای شهر تهران از مهمترین کانون های توزیع و مصرف مواد مخدر به شمار می روند.2-موقعیت مکانی برخی مناطق شهر تهران در بروز جرائم ناشی از مواد مخدر تأثير گذارند.3-نيروي انتظامي، در رابطه با برقراري امنيت و مبارزه با مواد مخدر، کنترل هماهنگ دارد. برای بدست آوردن اطلاعات و آمار مربوط به پدیده مواد مخدر از آمار حاصله از اطلاعات پلیس مبارزه با مواد مخدر در شهر تهران و دیدن فضاها و معتادانی که به طور محسوس در جامعه وجود دارد، استفاده شده است. و به دلیل گستردگی این پدیده در سطح شهر، نقاط مهم جرم خیز مواد مخدر، گزینش شده و مورد بررسی واقع شده است. مناطق مورد نظر در پژوهش بدین شرح می باشند: منطقه 4(محله خاک سفید)، منطقه 5 به طور کلی و منطقه شهرک غرب، مناطق 7 ، 8، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ،15 ، 17 ، 20، و 21. نتایج بدست آمده سه فرضیه تحقیق را تأیید می نماید و چنین حاصل شده است: بافت های فرسوده و قدیمی، حاشیه نشینی شهری و حاشیه نشینی در محدوده شهر، بافت های جدید و جدید الاحداث، مهاجرت های بی رویه، در بروز پدیده مواد مخدر تأثیر دارد و محیط جغرافیایی با جرم(مواد مخدر) رابطه دارد. همچنین عملکرد شدید نیروی پلیس، با کنترل پدیده مواد مخدر هماهنگی داشته، ولیکن به دلیل افزایش روزافزون معتادان و گرایش به این پدیده، هنوز آمار زیادی معتاد و توزیع کننده در شهر تهران وجود دارد.

مقدمه
یکی از مسائلی که امنیت جامعه را با خطر مواجه می کند، بروز جرایم مختلف از جمله مواد مخدر است. مواد مخدر تأثیر عمیقی بر تمامی افراد و جوامع سراسر جهان دارد. در بعد فردی، مواد مخدر سلامت، زندگی و امنیت افراد را با خطر روبرو کرده است. در بعد ملی، رابطه مواد مخدر با جرایم باعث بروز مناقشات، معضلات اجتماعی، تضعیف دولتها و عقب ماندگی کشورها شده است. کشورهای فقیر به شدت در برابر مواد مخدر آسیب پذیر بوده و نیازمند کمک هستند، زیرا آنها فاقد منابع کافی برای مقابله با چرخه جرم و جنایت می باشند. با ورود به دومین قرن کنترل جهانی مواد مخدر، دولتها و ملتها همچنان با گسترش و پیچیدگی معضلات ناشی از سوء مصرف و قاچاق این پدیده مواجه اند. بدون تردید نیمه دوم قرن بیستم شاهد همه گیری مصرف مواد مخدر بوده است. اگر چه آمار موجود به گونه ای نیست که بتوان این وضعیت را دقیقا همه گیری نامید، اما پر واضح است که مصرف مواد مخدر غیر قانونی از نیمه دوم قرن بیستم افزایش یافته است. امروزه معضل تولید و قاچاق مواد مخدر و اعتیاد از پدیده های شوم کشورها محسوب شده و تواناییهای اقتصادی، ظرفیتهای امنیتی و انتظامی بسیاری را به خود معطوف داشته و جنبه های فراملی به خود گرفته است. این معضل پس از شیوع و رواج یافتن در یک کشور در داخل شهرها نیز رسوخ نموده و امنیت شهری و جامعه را تهدید می نماید. اما آنچه مسلم است علاوه بر جهانی شدن پدیده مواد مخدر ، گسترش آن در داخل شهرها به عوامل و متغیرهای زیادی بستگی دارد، از آن جمله: فرهنگ و بینش مردم شهر، وضعیت اقتصادی، جغرافیا و مکان محلات ، بیکاری افراد و بسیاری عوامل دیگر. در این مورد ویژگی های مکانی می تواند عامل مهم و تأثیرگذار بر روند تولید، توزیع و مصرف این مواد باشد. با توجه به اینکه جغرافیا با فعالیتهای انسانی سر و کار دارد، بنابراین بررسی جغرافیایی پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران می تواند تا حدودی به علل و عوامل گسترش این پدیده کمک کرده و از دیدگاه علمی به ارائه راهکارهای مناسب مقابله با این معضل اجتماعی بپردازد.
با توجه به گسترش پدیده مواد مخدر در شهر تهران و رابطه این پدیده با جغرافیای محیطی شهر در این پایان نامه سعی برآن شده است تا به بررسی پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران پرداخته شود و در این راستا بررسی امنیت جامعه با توجه به عملکرد نیروی انتظامی از مهمترین اهداف تحقیق حاضر خواهد بود.

بیان مسئله
بدون شک رابطه ای منطقی بین پدیده مواد مخدر با شرایط و ویژگی های جغرافیایی شهرها وجود دارد. از آنجاییکه وظیفه دانش جغرافیا درک رابطه میان پدیده های اجتماعی با عوامل طبیعی است، بنابراین پدیده مواد مخدر را می توان به عنوان یک موضوع جغرافیایی مورد بررسی و مطالعه ی علمی قرار داد.در دنياي امروز از جنبه سياسي و امنيتي به جغرافيا نگريسته شده و كشورها سعي دارند از مقوله جغرافيا در راستاي ارتقاي امنيت عمومی، مقابله با انحرافات اجتماعی و توسعه ملی نهايت استفاده را ببرند. جغرافيا به دو حوزه مهم و اساسی یعنی مطالعه محيط و مكان پرداخته و به جغرافياي انساني و طبيعي تقسيم مي شود. با توجه به بروز جرم هاي بسيار از جمله مواد مخدر در سطح شهر تهران و گسترده بودن محيط جغرافيايي تهران، پديده مواد مخدر شكل گسترده و وسيعي به خود گرفته كه نيازمند اتخاذ سياستهاي امنيتي حساس تري مي باشد كه مبارزه با آن توجه بيشتر نيروي انتظامي را در راستاي برقراري امنيت شهر تهران به خود جلب مي كند و محيط جامعه نيازمند برقراري امنيت درسطح شهر تهران مي باشد.
رشد سریع شهر نشینی در کشورهای در حال توسعه، موجب مشکلات اجتماعی حادی شده است. تهران که در ابتدا شهری کوچک با چند دروازه و محله مشخص و محدود بود، امروزه به یکی از کلان شهرهای جهان تبدیل شده که با افزایش مهاجرتهای بی رویه روزافزون، در آینده ایی نه چندان دور با انفجار جمعیتی مواجه خواهد شد. هر چند که اکنون نیز این پدیده تا حدی به وقوع پیوسته و فشار ناشی از افزایش جمعیت، گرانی و مسکن، بسیاری را به محلات و شهرکهای اطراف کشانده است. حاشیه نشینی از جمله عواملی است که به دلیل فقر اقتصادی و عدم دسترسی مهاجران به مشاغل اقتصاد شهری، تأثیر بر بوجود آمدن مشاغل کاذب، بروز جرم و خلاف گشته است و بسیاری از این محلات یا مخفیگاه انواع فعالیتهای غیرقانونی است یا منشاء بروز معضلاتی از جمله و مهمتر مواد مخدر می باشد. مواد مخدر در مقایسه با سایر جرایم می تواند عامل فریبنده ایی برای بدست آوردن درآمد بیشتر بوده و افراد زیادی را تحت شمول قرار دهد. اما آنچه مسلم است، در محلات حاشیه نشین این پدیده علاوه بر علنی بودن بین افراد در سطح کوچکی انجام می شود، چرا که این محلات همواره مورد توجه و بازرسی مأموران ناجا می باشد. باندهای بزرگ و مخوف این عامل همواره در سطح شهر پخش بوده و با رعایت ظاهری بس گمراه کننده و حتی آبرومند به فعالیت خود ادامه می دهند. پس به طور یقین نمی توان گفت که حاشیه نشینی کانون پدیده مواد مخدر است، حاشیه نشینان آلوده این معضل هستند. نه آلوده کننده. با توجه به این مهم این تحقیق درصدد بررسی پدیده مواد مخدر در سطح شهر تهران می باشد و به دنبال پاسخ یافتن به این سؤال اساسی است که آیا معضل مواد مخدر در تمامی شهر تهران شیوع و گسترش دارد؟ چه نوع موادی در محلات مختلف استعمال و رد و بدل می گردد و جغرافیای محیطی آن محل چه رابطه ایی با این پدیده دارد؟ و عملکرد نیروی انتظامی برای برچیدن این معضل چگونه بوده است؟

پرسش های تحقيق:
1. آیا مناطق حاشیه ای شهر تهران از مهمترین کانون های توزیع و مصرف مواد مخدر به شمار می روند؟
2. آیا موقعیت مکانی برخی مناطق شهر تهران در بروز جرائم ناشی از مواد مخدر تأثير می گذارند؟
3. آیا نيروي انتظامي، در رابطه با برقراري امنيت و مبارزه با مواد مخدر، کنترل هماهنگ دارد؟فرضيه های تحقيق:
1. مناطق حاشیه ای شهر تهران از مهمترین کانون های توزیع و مصرف مواد مخدر به شمار می روند.
2. موقعیت مکانی برخی مناطق شهر تهران در بروز جرائم ناشی از مواد مخدر تأثير گذارند.
3. نيروي انتظامي، در رابطه با برقراري امنيت و مبارزه با مواد مخدر، کنترل هماهنگ دارد.

اهميت و ضرورت تحقيق:
امنیت اجتماعی اصطلاحی است مشعر بر فقدان تهدید به هنجارها و ارزشهای اجتماعی. وضعیتی است که در آن ارزشهایی که از دید تصمیم سازان برای بقا و بهتر زیستن جامعه حیاتی است، مورد حمایت و تقویت قرار می گیرند. مفهوم امنیت مصادیق خود را از گفتمانهای گوناگون می جوید، از این رو پیوسته مشمول عدم ثبات و سیالیت شکلی و ماهوی است. از چنین منظری است که گفتمان های امنیتی هر جامعه، از درون داده های تحمیل شده از محیط داخلی و خارجی سیستم تأثیر می پذیرد. با بروز متغیرهای نو، امنیت نیاز به باز تعریف دارد. محیط امنیتی، چارچوبی فضایی و مفهومی است که هر کشور بر اساس ارزشهای حیاتی و منافع ملی خود تصور می کند. این چارچوب در زمانهای مختلف تابع متغیرهایی چون ساختار نظام بین الملل، تحولات فن آوری، نظام ارزشی، قدرت ملی، نگرش هیئت حاکمه به تهدیدات امنیتی، نحوه پراکنش استقرارگاههای انسانی، زیرساختهای اقتصادی، ارتباطی و مناسبات درون ملی و فراملی است. یکی از تهدیدات امنیتی افزایش جمعیت و بوجود آمدن تقاضای انسانی برای ادامه بقا می باشد که انسان ها را با مشکلات مواجه کرده و در این راستا زمینه بروز جرم فراهم می گردد.با توجه به گسترش روزافزون شهرنشيني، گسترش محيط هاي جغرافياي انساني، نا امني و بروزپدیده مواد مخدر در برخي از مناطق خاص(مانند مناطق حاشيه نشين شهر) و سطح شهر تهران، شدت گرفته و لزوم مبارزه با آن تاكيد مي گردد
يكي از نهادهاي مهم برقراري وحفظ امنيت در كشور نيروي انتظامي است.به تعبيري روشنتر، نيروي انتظامي پيشاهنگ نهادهاي تامين امنيت در كشور محسوب مي شود. به طور كلي مي توان امنيت ملي را شرايط و فضايي (ملي و فراملي)دانست كه يك ملت طي آن قادر است اهداف و ارزشهاي حياتي مورد نظر خود رادر سطح ملي و بين المللي گسترش دهدو يا حداقل انها را در برابر تهديدات بالقوه و بالفعل عوامل داخلي و خارجي حفظ نمايد.(ربیعی، 1383: 11).
ازاين رو مباحثي مانند خرابكاري، تروريسم، شورش، مواد مخدر، مبارزه با قاچاق و برخي از مسائل مرزي مرتبط با امنيت داخلي در حيطه وظايف نيروي انتظامي است و درحوزه امنيت داخلي طرح مي شود. برخي از نويسند گان با عطف به اين وجه از امنيت ملي يعني امنيت داخلي و در پيوند با وظايف و كاركردهاي سازمان پليس از مفهوم امنيت انتظامي نام برده اند و آن را امنيتي دانسته اند كه از طريق انتظام بخشي امور جامعه به دست مي آيدو وجهي داخلي دارد. معمولاً در كشورهاي جهان اين نوع امنيت، توسط نيرويي تامين مي شود كه نام پليس بدان اطلاق مي شود.از اين رو وظايف پليس و نيروي انتظامي در كليت خود همواره مسئول و مدير انتظام بخشي به امور داخلي بوده و كمتر به مسائل خارج از مرزها توجه كرده است. (افتخاري 1381: 50).


اهداف تحقيق:
هدف اصلي، بررسی جغرافیای پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران، می باشد.
اهداف فرعي، شناسايي منطقه جغرافیایی و شناسايي عوامل توزیع مواد مخدر در جهت مبارزه با علل و ريشه آنها در راستاي برقراري امنيت اجتماعي، از اهداف فرعي تحقيق مي باشد.

روش تحقیق:
روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد.

ساختار تحقیق:
از آنجایی که دیدگاه این تحقیق ، دیدگاه تحلیل فضایی است و به بررسی موقعیت مکانی، وسعت، تراکم، بافت و جهت و فاصله می پردازد، ساختار این تحقیق نیز براساس دیدگاه تحلیل فضایی به تحلیل مناطق شهر تهران می پردازد. لذا بدین ترتیب پایان نامه در 5 فصل تدوین گشته است.
فصل اول: کلیات (مقدمه، بیان مسئله، اهداف، فرضیه ها و روش و نوع تحقیق).فصل دوم: مفهوم شناسی و چهارچوب نظری تحقیق می باشد.فصل سوم: تاریخچه شهر تهران و حاشیه نشینی، فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد.

روش گردآوري آن:
اطلاعات مربوط از روش کتابخانه ای استفاده شده است، به صورت استفاده از کتابهای معتبر، منابع و آمارهای مستند و سایت های اینترنتی.


رابطه جغرافیا با محیط
جغرافیای انسانی معاصر شامل سه مکتب فکری است: تحلیل فضایی،تحلیل رفتاری و تحلیل ساختاری. دیدگاه رفتاری که امروزه در بیشتر رشته های اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد،مبتنی بر خلاقیت و تفکر انسان است.که نقشی فعال و متمرکز دارد.چنین دیدگاه فکری بر شالوده انسان گرایی استوار است که در تضادی آشکار با ماهیت علمی و اثباتی- تجربی در رابطه با علم فضایی از یکسو و با الگوی ساختاری از سوی دیگر قرار دارد. این در شرایطی است که امروزه بیشتر بر وجود یک جغرافیای انسان گرا، پیشرفته تر و کامل تر که از جمله خصوصیات آن تأکید بر پیوستگی ذهنیت دار انسان و محیط است، توجه مبذول می گردد. به عبارت دیگر در این دیدگاه جغرافیای انسانی مبتنی بر اهمیت نقش ادارک، خلاقیت، و عقاید مردم در فرموله کردن دیدگاه های آنها نسبت به محیط و در نتیجه به نحوه روابط آنها با محیط تأکید می گردد. دیدگاه فضایی به بررسی جغرافیا و تأثیرات متقابل فضایی می پردازد. دراین رابطه مکان و فضا در یک راستا تعریف می شوند. مکان به جایی اطلاق می شود که دارای مرز مشخصی است و تعریفی معلوم دارد، اما فضا نامشخص بوده، مرز ندارد و فضای جغرافیایی جایی است که در عین داشتن هویت خارجی قابل رؤیت نیست. فضای زندگی همان نحوه زندگی مردم در مکانی مشخص است. با این توصیف، می توان بیان نمود که علم جغرافیا بدون رابطه با محیط نبوده و در راستای یکدیگر می باشند(حیدری، 1387: 15).

بخش اول-چارچوب نظری
از آنجایی که محیط همواره بر جرم تأثیر می گذارد و جغرافیا علمی است که به عوامل محیطی
می پردازد، نظریه های جرم شناسی در رابطه با جامعه بیان می شود. که به آن نظریه های جامعه شناختی گفته می شود. یک تبیین رضایت بخش ماهیت جرم باید تبیین جامعه شناختی باشد، زیرا ماهیت جرم به نهادهای اجتماعی بستگی دارد. یکی از مهمترین جنبه های تفکر جامعه شناختی در باره جرم تأکید بر ارتباطات متقابل میان همنوایی و کجروی در زمینه های مختلف دارد. جوامع امروزی خرده فرهنگهای بسیار متفاوتی دارند، رفتاری که با هنجارهای یک خرده فرهنگ خاص همنوایی دارد، ممکن است خارج از آن خرده فرهنگ کجروانه تلقی شود.
برای مثال ممکن است بر یک عضو یک باند تبهکاران جوان ، فشار زیادی وارد شود تا برای اثبات شایستگی خود اتومبیلی را بدزد. افزون بر این اختلافات زیادی از نظر ثروت و قدرت بین گروه های مختلف وجود دارد و این امر آنها را تحت تدثیر خود قرار می دهد، مثلاً جرایمی مانند دزدی و جیب بری، به طور طبیعی به وسیله افرادی از بخشهای فقیرتر جمعیت انجام می شود و جرایم دیگر مانند : اختلاس یا فرار از مالیات. بنا به تعریف به افرادی که در موقعیتهای بالای جامعه و مرفه هستند، محدود می شود.نظریه های فشارهای ساختاری
نظریه های فشارهای ساختاری، رفتارهای انحرافی را نتیجه فشارهای اجتماعی می داند که بعضی مردم را وادار به انحراف می سازند. تعبیر بسیار ساده این نظریه در یک ضرب المثل باستانی آمده است که فقر باعث جرم می شود. به موجب این ضرب المثل وجود فراوان فقر در یک ساخت اجتماعی فشارهایی را برای بروز انواع خاصی از انحرافها فراهم می سازد. نظریه نوین فشارهای ساختاری، مفهوم بی هنجاری یا نابسامانی را بوسیله امیل دورکیم وارد جامعه شناس شد.
بی هنجاری به وضعیت آشفته ای در جامعه گفته می شود که هنجارها از بین رفته یا در تضاد قرار گرفته باشند. جامعه ای که در آن به طور گسترده بی هنجاری وجود داشته باشد، در خطر متلاشی شدن قرار می گیرد، زیرا اعضای آن جامعه برای نیل به مقاصد مشترک خطوط راهنمایی در اختیار ندارند و اغلب مواقع احساس جدایی و بی جهتی می کنند. دورکیم مفهوم بی هنجاری را جهت روحیه مردم جامعه های شهری ابداع کرد. او بی هنجاری را از ویگی های اجتماعی می داند که در آن هنجارها مبنای ثابت و محکمی ندارند و مردم نمی دانند از آنان چه انتظاری می رود و تکلیفشان چیست؟
رابرت مرتن می کوشد تا بی هنجاری را به رفتارهای انحرافی اجتماعی ربط دهد. او می گوید که فرد در نتیجه اجتماعی شدن(جامعه پذیری) هدفهای مهم فرهنگی و نیز راه های دستیابی به این هدفها را که از نظر فرهنگی مورد قبول باشند، فرا می گیرد. هرگاه راه های مقبول دستیابی به این هدفها برای فرد فراهم نباشد و او ناچار شود راههای دیگری را در پیش گیرد، ممکن است رفتاری از فرد سر زند که به انحراف اجتماعی منجر گردد. مرتن چهار نوع رفتار انحرافی را که ممکن است در این فرآیند پدید آید به شرح زیر برمی شمارد:
1. نوآوری: نوآوری ممکن است هنگامی رخ دهد که افراد مترصد رسیدن به هدفهای مشروع باشند، ولی را های استفاده مؤثر از وسایل پذیرفته شده برایشان مسدود باشد. مثال: دزدان بانک می خواهند به همان هدفهایی برسند که دیگر اعضای جامعه دارند، گردآوری ثروت. اما آنها به جای کارکردن شدید در یک شغل متعارف و پس انداز ماهیانه یک شبه می خواهند راه صدساله را طی کنند. از این جهت دزدان بانک معیارهای اجتماعی را دگرگون می کنند و به نوآوری دست می زنند.
به نظر مرتن قسمت اعظم ثروت آمریکایی های پولدار معلول تکنکیهایی است که عموماً از نظر فرهنگی نامشروع و حتی غیرقانونی است. زیرا احترامی که اکثر آمریکاییها برای این گونه افراد ثروتمند قایلند، مبین آن است که نفس هدف یعنی دسترسی به ثروت عموماً از مشروع بودن وسایل نیل به ان مهمتر تلقی می شود.
2- مراسم گرایی: مراسم گرایی هنگامی مطرح می شود که هدفهای پذیرفته شده مجال چندانی برای فعالیت پیدا نمی کنند اما وسایل مشروع رسیدن به این هدفها صمیمانه دنبال می شود. مراسم گرا از خطرها و ناکامی های اجتماعی و رقابت آمیز می گریزد و راه های سالم کارکردن و شیوه های ساده زیستن را دنبال می کند.
مراسم گرایی تا حدودی جنبه انحرافی دارد، از این رو برچسب غیرعادی بودن بر آن مناسب تر است. مراسم گرا کسی است که هدفها و مقررات سازمانی را به عنوان هدفها و مقررات خودش می پذیرد و تابعیت بی چون و چرا با سازمان از مشخصات اوست.
3- کناره گیری: وقتی فردی به دلیل شرایط محدود یا عدم شایستگی خودنتواند به هدفهای تعیین شده فرهنگی ونیز به وسایل دستیابی به آنها برسد، کناره گیری اختیار می کند. مثال: شخص الکلی که خانواده، شغل، دوستان و فرزندان خود را رها می کند و زندگی در تنهایی و انزوا را ترجیح می دهد، کسی است که عملاً از جامعه کناره گیری کرده و منزوی شده است.
1- طغیان و سرکشی: این رفتار انحرافی وقتی رخ می دهد که شخص به این نتیجه برسد که جامعه موانعی را بر وی تحمیل می کند که مانع نیل او به هدفهایش می شود. از این رو شخص مزبور علیه جامعه طغیان و سرکشی می کند ودرصدد دگرگونی هدفهای خود برمی آید و می کوشد تا وسایل موجود برای رسیدن به آنها را نیز تغییر دهد(فرجاد، 1378: 56).
نظریه انتقال فرهنگی
نظریه انتقال فرهنگی بر این نکته تأکید دارد که رفتار انحرافی از طریق معاشرت با دوستان ناباب آموخته می شود. ادوین ساترلند بر این اعتقاد است که رفتار انحرافی از طریق معاشرت با اغیار یا پیوند افتراقی یعنی داشتن روابط اجتماعی با انواع خاصی از مردم مانند جنایتکاران آموخته می شود.
نظریه شخصیت پسیکوپات و سوسیویات
لوین و هال و چند محقق دیگر آمریکایی از جمله کسانی بودند که نظریه شخصیت پسیکوپات و سوسیویات را در مورد مجرمین اظهار داشتند. طبق نظر آنان بسیار یاز مجرمین دارای اختصاصاتی اخلاقی شبیه کژخویان هستند، گرچه در ظاهر سالم به نظر می رسند ولی از لحاظ اخلاقی گستاخ،غیرقابل اعتماد، ناپایداربودن، بدون احساس مسئولیت، خودخواه و غیرعادی و از نظر اجتماعی ناسازگار هستند. به این دسته از بزهکاران که دارای این ویژگی ها هستند پسیکوپات (روان رنجور) و سوسیویات (ناسازگاری اجتماعی) می گفتند.

تئوری دورکیم
دوركيم ، علت همه رفتارهاي غيرعادي را در محيط اجتماعي جستجو مي كند و در نهايت عقيده دارد كه جرم يك پديده طبيعي و اجتماعي است و بين جرم و فرهنگ محل وقوع جرم ارتباط وجود دارد.
دوركيم با اظهار نظرات خويش راه را براي بررسي محيط هاي متفاوت كه در آن مجرمين و غيرمجرمين زندگي مي كنند هموار كرد و تحقيقات گسترده اي توسط جامعه شناسان و جرم شناسان در خصوص تاثير محيط بر وقوع جرايم صورت پذيرفت(شیخاوندی، 1385: 27).

مكتب محيط اجتماعي و فرهنگي :

لاكاساني و مانووريه منشاء تبهكاري را در تاثيرات فرهنگي و اجتماعي يافته اند . طبق نظريه مكتبي كه لاكاساني پايه گذار آن است مجرم يك بيچاره نظام اجتماعي است و نقص سازمان اجتماعي او را جنايتكار كرده است . به عقيده ايشان بزهكار يك ميكرب اجتماعي است و هر ميكرب در محيط خاصي نشو و نمو مي نمايد و وجود شرايط مساعد در محيط ، موجب رشد و ظهور تبهكاري مي گردد . لاكاساني مي گويد هرجامعه اي داراي تبهكاران مخصوص به خود است و تبهكاران مولود اجتماع خود هستند و اگر محيط اجتماعي آمادگي براي پروردن مجرم نداشته باشد فعاليت و رشد آنها عقيم مي ماند

تئوري ادوين ساترلند :
ادوين ساترلند عقيده دارد اگر فردي در محيط مجاور خود در معرض عوامل جرم زا قرار گيرد تا غير جرم زا ، شانس و احتمال قانون شكني اش افزايش مي يابد به علاوه ساترلند اظهار مي، علايق و عقايدي داشته باشند و در آن اشكال معيني از رفتار ضد اجتماعي و جنايي ممكن است مورد اغماض واقع شده و مردم احساس كنند كه براي همنوايي به آنها نياز دارند. در اين راستا، پاركر، شاو و مك كي محققان آمريكايي ثابت كرده اند كه در مناطق كثيف ( محلات كثيف ) همراه با از بين رفتن كنترل هاي اجتماعي كه بوسيله آنها مردم به رعايت قيود نيز اعتقاد پيدا مي كنند، اعمال جنايي به شكل طبيعي جلوه مي كند .

نظريه مرتن :
مرتن مفهوم نظريه دوركيم را ماهرانه مورد بررسي مجدد قرار داده و عقيده دارد كه اگر از لحاظ فرهنگي اهداف تجويز شده براي فرد غيرقابل حصول گردد (همچنانكه براي بيشتر افراد جوان و طبقه كارگر و طبقه پايين پيش مي آيد) بين آنچه براي به ايده آل بودن پايدار مي ماند و آنچه قابل حصول است اختلاف حاصل مي شود و نتيجه آن به سرخوردگي و سركشي بعدي منجر مي شود. (مرتن به صورت كلي اين نظر را در مورد فساد مي دهد)

تحقيقات مركز جرم شناسي وكرسون پاريس:
تحقيقات متخصصان اين مركز نشان مي دهد كه 23 درصد جوانان مجرم در مناطقي زندگي كرده اند كه داراي جمعيت زياد بوده و 22 درصد آنها در ساختمانهايي زندگي كرده اند كه علاوه بر كثرت جمعيت مشكل مسكن نيز وجود داشته است .
دكتر لاث ون و خانم ميشو در سال 1976 تحقيقاتي در شهر گرانويل فرانسه انجام داده و به روشني مشخص كرده اند كه اطفال بزهكار بيشتر در ساختمانهاي ناسالم و برخي از محلاتي كه براي سلامتي اخلاق زيان آور است بوده اند . اين تحقيقات نشان مي دهد كه بزهكاري جوانان در اين محلات و ساختمانهاي مخروبه از حد متوسط مجموع بزهكاري شهرها زياد بوده است . در واقع 18 درصد بزهكاراني كه جرايم گوناگون مرتكب شده اند اغلب در محله هاي مخروب و ناسالم ساكن بوده و 35 درصد آنها كساني بودند كه در ساختمان ها و محلات بدنام و فاسد ساكن بودند . اين پژوهشگران نهايتا رابط محيط سكونت و بزهكاري را تائيد مي نمايند

لويدتكه/شوايتزر
انسان بر اساس شرايط گزينش عقلاني مي كند. در گسترش فرد گرايي تمايل به فساد افزايش و با گسترش جمع گرايي حذر از فساد تحقق مي يابد. ميزان نابرابريبه عدم احساس مسئوليت در وظايف دولتي منجر مي شود و اجتماعي شدن در محيط قوم گرا و خاص گرا موجب ترجيح منافع شخصي بر جمعي و در نهايت فساد مي گردند.
براساس اين نظريه مي توان گفت افرادي كه در حاشيه ها پرورش مي يابند بيه علت شدت نابرابري و عدم توجه جامعه به آن به شدت فرد گرا شده، اگر در حاشيه نشيني پارامتر قوميت هم داخل شود ترجيح منافع شخصي صورت پذيرفته و به تبع آن فساد افزايش خواهد یافت(ژرژ،2001، به نقل از حبیبی، 1381: 81).

نظریه آنومی و مصرف مواد مخدر
آنومی مفهومی در یونان باستان و به معنای فقدان قانون است. آنومی توسط امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی (1917ـ 1858) برای توصیف وضعیت اجتماعی غیرطبیعی به کار برده شده که در آن انسجام اجتماعی به وسیله بحران هایی از قبیل رکود اقتصادی، تضعیف می شود.بر اساس نظر مرتن این مساله هنگامی رخ می دهد که مردم با تضاد میان اهداف و وسایل دست یابی به آن ها مواجه می شوند. فرد از جامعه ای که آرمان ها را نادیده می گیرد، بیگانه می شود و این فشار به ویژه در میان قشرهای آسیب پذیر جمعیت که مواد مصرف می کنند شایع است.
چهار شیوه ی پاسخ افراد به فشاری که منجر به آنومی می شود

1ـ هم نوایی:
اغلب افراد آرزوهای خود را کاهش داده و با هنجارهای اجتماعی معمول، همنوا می شوند.
2ـ طغیان:
در این حالت بعضی افراد عصیانگر از پذیرش ساختار اجتماعی معمول سرباز می زنند و در صدد ایجاد یک نظم اجتماعی جدید از طریق فعالیت سیاسی یا جایگزینی سبک زندگی جدید برمی آیند.
3ـ بدعت گرایی:
مرتن این دسته را چنین تعریف می کند: کسانی که برای دست یابی به موفقیت از وسایل غیرمشروع استفاده می کنند. به ویژه جرائم سازمان یافته مانند تجارت مواد مخدر.
4ـ گوشه گیری:
پاسخ آخری که مواد مخدر را تبیین می کند، انزوا طلبی است. افرادی که از هر فعالیتی جهت دست یابی به اهداف اجتماعی معمول دوری می کنند و طرفدار کج روی می شوند. پناه بردن به مصرف مواد مخدر به معتاد اجازه می دهد وقت و انرژی خود را برای دست یابی به مواد صرف کند و در این صورت مصرف او بیشتر می شود.
دان والد ورف معتقد است: پناه بردن به هروئین نیازمند یک زندگی فعال است. چنان چه روانشناسان ادعا دارند معتاد ممکن است افسرده روان پریش باشد و یا مواد را برای فرار از واقعیت های زندگی اش مصرف کند. اما او در مورد الزامات زندگی که نیازمند توانایی و مهارت قابل ملاحظه ای است، فعال تر می شود. برخی معتقدند اعتیاد اندک، انحراف محسوب نمی شود، یعنی فعالیتی پاره وقت که هرازگاهی فرد را به خود جلب می کند اما کل زندگی او را در بر نمی گیرد.
در مقابل، برخی دیگر معقتدند اعتیاد معتاد را درگیر زندگی فعالی می کند که اهداف مشخص دارد و در صدد برآوردن نیازهای جسمی خاصی است، اگرچه انگیزه افراد برای مصرف مواد با شیوه های روی آوردن به هروئین بین معتادان، متفاوت است، فرد به طور واضح یک سائق جذاب را تجربه می کند، زندگی فعالی دارد و بخش مهمی از یک گروه اجتماعی است.
ادوارد پربل و جان کی (1995) استدلال می کنند که اعتیاد به هروئین، چیزی غیر از یک فرار نیست، آنان در طول هفته با فعالیت های زیادی مواجه می شوند. لحظات کوتاه خوشی پس از مصرف مقدار کمی هروئین فقط قسمت ناچیزی از زندگی روزانه آنان را تشکیل می دهد. در زمان فراغت از مصرف مواد، آنان پرخاشگرانه در پی کاری هستند که طاقت فرسا، دشوار، پرمخاطره و سودآور باشد. آنان همیشه در حرکت هوشیار، انعطاف پذیر و کارآمد هستند.

بر اساس نظریه های ریچارد کلووارد و لوید اولین (1960)، اعتیاد به هروئین واقعا یک شکست دوگانه است، یعنی نبود موفقیت هم در مسئولیت های قانونی و هم مسئولیت های غیرقانونی. جرائم آنان معمولاً دارای ریسک زیاد و نتیجه خیلی کم است. در این مورد، نخستین واکنش به آنومی، ابداع است؛ یعنی زمانی که فرد از کاهش وضعیت بی هنجاری شکست می خورد به انزواطلبی رو می آورد(رابرتسون، 2006، به نقل از محمدی، 1387: 64).

مدل سازگاری
بروس الکساندر وابستگی بی اختیار به مواد مخدر را در مقابل مصرف سرسری یا تفننی، به صورت کارکردی در نظر می گیرد. رفتار معتاد تلاشی جهت مواجهه با شکست ناشی از همبستگی است، یعنی شکست در دست یابی به انواع تایید اجتماعی، شایستگی، اعتماد به نفس و استقلال شخصی که حداقل انتظارات افراد و جامعه است. در مدل سازگاری فرد هویت و زندگی معتادی را با وجود رنج، بیماری و داغ اجتماعی آن، به بی هویتی ترجیح می دهد. به نظر الکساندر، شخصی که در هماهنگی با دیگران و ساختار اجتماعی موفق است، در معرض خطر وابستگی به مواد مخدر قرار نمی گیرد.
وابستگی به مواد به عنوان یک راهبرد جهت تحرک افراد گوشه گیر در موقعیت های رقابتی که در آن شکست تقریبا معلوم است به خدمت گرفته می شود. این دیدگاه معتاد را به عنوان شخص سالمی در نظر می گیرد که مشکل جسمی و روانی ندارد و فقط از نظر اجتماعی شکست خورده است

کنش متقابل نمادین یا نظریه برچست زنی
کنش متقابل نمادین بر اهمیت تعریف و برچسب زنی و معانی منتسب به مصرف مواد تاکید می کند. اگر تجربه نخستین مصرف مواد، خوب تلقی و تعریف شود، مصرف مواد تکرار خواهد شد و فرد ممکن است به تدریج برچسب معتاد بخورد. اگر این تعریف طوری درونی شود که فرد نیز خود را معتاد تلقی کند رفتار مزبور (اعتیاد) استمرار و حتی افزایش خواهد یافت. فرض اصلی این رویکرد این است که مردم، خود واقعیت هایشان را می سازند؛ این رویکرد روی چگونه نگریسته شدن یک رفتار یا تشخیص توسط دیگران (جامعه) تاکید دارد. بنابراین رکی اریکسون می گوید: کج روی در هر نوع رفتاری، ویژگی ای ذاتی نیست بلکه ویژگی ای است که توسط مردم به رفتاری که فرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم با آن تماس دارد، نسبت داده می شود. مواد مضر خاصی مانند الکل و تنباکو و ... می توانند به طور قانونی تولید و توزیع شوند. در حالی که سایر مواد غیرقانونی محسوب می شوند و افرادی که آن مواد را برای مصرف انتخاب می کنند، به عنوان قانون شکن لقب می گیرند.
برچسب های ناشی از واکنش های اجتماعی به افراد ـ انگ خوردن ـ باعث صدمه دیدن تصور آنان از خود، هویت کج روانه و انبوهی از انتظارات منفی اجتماعی می شود. علاوه بر آن، صدمه دیدن تصور از خود می تواند به انتظار خود ارضایی منجر شود.
ادوین لیک (1973) می نویسد: اولین بار که فردی به عنوان گناه کار- خطاکار انگ می خورد، پذیرش چنین هویت جدیدی برای او مشکل است. در دوران نوجوانی، بسیاری از افراد با آشوب گرهای معمولی و رفتارهای خصومت آمیز درگیر می شوند. اگرچه اکثر نوجوانان که مصرف مواد مخدر را تجربه می کنند و یا اعمال غیرقانونی و شرم آوری را انجام می دهند، رفتارهای نگران کننده را افزایش نمی دهند. این امر به ما هشدار می دهد که به راحتی به افراد به ویژه نوجوانان برچسب نزنیم. عدم مدارا شاید به طور سیاسی مقبول باشد، اما این امر می تواند حق انتخاب اقتصادی و اجتماعی یک شخص جوان را کاملاً محدود کند، به طریقی که رفتار همنوا را مانند یک بزرگسال تقویت نکند(مبشری، 1382: 91).
ادوین لمرت (1951) معتقد است فردی که به عنوان کج رو برچسب خورده، رفتارش رادر تطابق با واکنش اجتماعی دوباره سازمان دهی می کند و شروع به بکار گرفتن رفتار کج روانه می کند. یا نقش را به عنوان وسیله دفاعی و حمله بر آن رفتار استوار می کند و یا با مشکلات پنهان و آشکاری که در نتیجه واکنش های اجتماعی بعدی برای او ایجاد می شوند، سازگاری می یابد.
این کج روی ثانویه، بهترین نمونه برای مصرف کنندگان مواد مخدری است که مجبور به رابطه داشتن با مصرف کنندگان دیگر هستند و علاوه بر این، برای حمایت کج روی اولیه شان بایستی به جرم (کج روی ثانویه) پناه ببرند یعنی به اعتیاد به مواد مخدر و جزء آن رویکرد کنترل اجتماعی و تبیین مصرف مواد مخدر تراوس هرشی ، مهم ترین صاحب این رویکرد، علت هم نوایی افراد با هنجارهای اجتماعی را پیوند اجتماعی آن ها دانسته است. ولی مدعی است که پیوند میان فرد و جامعه مهم ترین علت هم نوایی و عامل اصلی کنترل رفتارهای فردی است و ضعف این پیوند یا نبود آن موجب اصلی کج رفتاری است. رویکرد کنترل اجتماعی روی این نکته متمرکز است که چرا تنها عده کمی از مردم درگیر رفتارهای کج روی از قبیل جرم و مصرف مواد مخدر می شوند؛ پاسخ آن ها هم این است که در این امر میزان تعهد فرد به جامعه، عامل تعیین کننده است. جوانانی که تعهد و ارتباطات محکمی با والدین و مدرسه دارد، تا حد کمتری درگیر رفتار مجرمانه می شوند. بر اساس نظریه های کنترل اجتماعی کج روی هنگامی به وجود می آید که تعهد فرد به جامعه ضعیف باشد و یا از بین برود. میزان تعهد با قید و بندهای درونی و بیرونی تعیین می شود. به عبارتی کنترل های درونی و بیرونی مشخص می کنند که آیا ما به طرف رفتار کج روانه یا کاملاً قانونی برویم. کنترل بیرونی؛ شامل نبود تایید اجتماعی است که با حوزه عمومی و یا بی اعتنایی و ترس از تنبیه ارتباط دارد. به عبارت دیگر مردم معمولا به احتمال این که دستگیر یا تنبیه می شوند و از ترس این که از حوزه عمومی جدا شده و به زندان بیافتند، از رفتار مجرمان دوری می کنند.
کنترل درونی؛ این نوع از کنترل به سوپراگو (Superego) یا همان "فراخود"، که احساس گناه را به وجود می آورد، بازمی گردد. مصرف بی رویه مواد مخدر و یا ارتکاب هرگونه جرمی در دوران اولیه رشد یا اثرات نابهنجار والدین می توانند منجر به از بین بردن الزامات درونی جامعه شود. بر اساس نظریه کنترل اجتماعی، کج روان بسیار کم جامعه پذیر شده اند و خانواده واحد اصلی جامعه پذیر کردن آنان است.
بنابراین هم از نظر روان شناختی و هم جامعه شناختی، کنترل درونی متاثر از خانواده است. به این معنا که رابطه جواناننوجوانان با مواد مخدر یا هر جرم دیگر، همبستگی شدیدی با بیگانگی از خانواده دارد. بر طبق این رویکرد، بین تعلق خاطر افراد به جامعه، تعهد آنان به امور متداول، زندگی روزمره ی هم نوا با هنجارهای اجتماعی، درگیر شدن آن ها در فعالیت های مختلف زندگی و اعتقاد به نظام هنجاری جامعه از یکسو و هم نوایی آنان هنجارهای اجتماعی از سوی دیگر رابطه مستقیم و با احتمال مصرف به مواد مخدر رابطه معکوس وجود دارد. نظریه کنترل اجتماعی مدعی نیست که تنها شخص دارای روابط اجتماعی ضعیف، درگیر مصرف مواد مخدر می شود. در مقابل، استمرار مصرف مواد، فقدان تعهد اجتماعی را نشان می دهد. برخی افراد به جای هم نوا شدن با هنجارهای معمولی، از طریق پیوند افتراقی رفتار خود را بر اساس هنجارهای گروه مجرمان و بزهکاران سازمان می دهند که به آن تعلق و هویت پیدا می کنند. این امر به احتمال قوی در محیط هایی رخ می دهد که سازماندهی اجتماعی نسبی وجود دارد. یعنی جایی که کنترل های خانوادگی و جمعی در اعمال هم نوایی موثر نیستند. چنین فرآیندهایی هم چنین به تبیین این که چرا مواد مخدر بعضی اوقات در جوامع مرفه تر شیوع پیدا می کنند، کمک می کند.
کری (1993) معتقد است که تنها خانواده ها و فرهنگ های مستحکم می توانند به طور اساسی از مصرف مواد جلوگیری کنند. بنابراین سستی خانواده ها، وجود نداشتن بزرگسالان و فراگیری فرهنگ مصرف مداوم، می تواند خانواده های مرفه را فقیرتر کند. ر مطالعات زیادی درباره نیروی پیوندهای خانوادگی و رفتار مخاطره آمیز جوانان (کشیدن سیگار، ماری جوانا، و ...) محققان دریافته اند ریسک کمتر، همبستگی شدیدی با انسجام خانوادگی دارد، یعنی پیوندهای خانوادگی مهم تر از روابط با همسالان است(پلاتو، 2007، به نقل از مساعد، 1385: 72).
ساترلند و رویکرد پیوند افتراقی نظریه پیوند افتراقی ساترلند مشهورترین نظریه از مجموع نظریه های جامعه پذیری یا یادگیری در مبحث کج رفتاری اجتماعی است. نکته اصلی تئوری ادوین ساترلند این است که افراد به این علت کج رفتار می شوند که تعداد ارتباط های انحرافی آن ها بیش از ارتباط های غیرانحرافی شان است.
در تبیین مصرف مواد مخدر، پیوند افتراقی می تواند به عنوان یک طیف در نظر گرفته شود. در یک طرف طیف پیوند های کج روانه و در طرف دیگر پیوندهای معمولی اجتماعی انباشته می شود. در برخی از دیدگاه های نظری، مصرف مواد هنگامی شروع می شود که پیوندهای کج روانه (مصرف کنندگان مواد) بیشتر از پیوندهای معمولی اجتماعی آن ها بشود. رابرت برگس و رانلد ایکرز بر اساس نظریه تقویت در روانشناسی و صورت بندی آن در مفهوم تقویت افتراقی معتقدند، اگر هنجارهای اجتماعی و قوانین به صورت واقعی هم نوایی با رفتارهای قانونی را برای فرد تقویت نکنند او بزه کار می شود زیراکه رفتار، با تقویت مثبت شکل می گیرد. اگر رفتارهای قانونی تقویت نشوند استحکام شان را از دست می دهند و وضعیت عدم تقویت رفتار به وجود می آید. این فقدان تقویت رفتاری این احتمال را که سایر رفتارهای کج روانه تقویت شوند و استحکام یابند، افزایش می دهد. اعضای گروه اجتماعی فرد، تقویت های اجتماعی مانند پایگاه احترام و شان اجتماعی را که رفتار کج روانه وابسته به آن است، شکل می دهد.
تری داستر (1970) معتقد است شروع مصرف مواد مخدر به طور کامل وابسته به ارتباط با همالان است. او می نویسد اولین منبع ارتباط با مواد مخدر معمولا یک دوست است. مصرف کننده معمولی اولین مزه تعارف مواد را از سوی معتادان تازه کار دریافت نمی کند. اکثراً در پی ملاقات دوستی که در این راه دستگیر شده و یا به صورت تزریقی مصرف می کند، به سوی مواد سوق داده می شوند. فرد خود به ندرت برای اولین بار به سراغ مواد مخدر کشیده می رود.بر طبق نظرات کوری جونز و رابرت باتز (1987) مصرف مواد مخدر به نوجوانان اجازه می دهد تا به رقابت با بزرگسالان بپردازند و علی رغم معیارهای والدین شورش کنند. به این معنا که مواد مخدر را به منظور تسکین ناهم نوایی آنی و پیش بینی نشده و رد آنان به کار می برند. آن ها در رد والدین خود مواد خاصی را که مورد تایید آن ها نیست، جست و جو می کنند. استفاده از مواد غیرمجاز فرصتی خاص به نوجوانان می دهد تا به طور هم زمان هم در برابر قوانین گذارده شده توسط والدین شورش و هم با نگرش های اصلی که توسط والدین بروز داده می شود، سازگاری کنند.
رویکرد خرده فرهنگ ها و مصرف مواد مخدر آخرین رویکردی که در مباحث نظریات جامعه شناختی و مصرف مواد مخدر تشریح می شود، رویکرد خرده فرهنگ ها است. برخی از جامعه شناسان رفتار کج روانه را به عنوان هم نوایی افراد با خرده فرهنگ هایی می دانند که آنان به آن تعلق دارند. خرده فرهنگ ها الگویی از ارزش ها، هنجارها و رفتار هستند که در میان گروه های خاصی، به سنت تبدیل می شود. آنان شبکه های مهم مرجعی می باشند که افراد و گروه ها از آن طریق جهان را می بینند و تفسیر می کنند. فردی که تعهد خاصی به جامعه ندارد اما پیوندهای محکمی با خرده فرهنگ مصرف مواد دارد، احتمال بیشتری برای روآوردن او به مصرف مواد مخدر وجود دارد. اعضای خرده فرهنگ مصرف کنندگان مواد، ارزش ها و هنجارهای شان را برای اشخاصی که جذب این نوع زندگی می شوند، تبلیغ می کنند؛ جامعه پذیری فردی که به این نوع زندگی می پیوندد، باید زندگی اش در هماهنگی با خرده فرهنگ جدید به منزله یک عضو خوب نظم مجدد پیدا کند، تا مورد تایید اعضا باشد. خرده فرهنگ ها، پاداش ها و مجازات هایی را برای موقعیت های حساس به منظور حفظ وفاداری اعضا به کار می گیرند.
چین و همکارانش (1964) دریافتند پسرانی که معتاد می شوند به طور قطع با خرده فرهنگ بزه کاری در ارتباط بوده اند. جان اودانل (1969) می نویسد، مفهوم خرده فرهنگ مواد مخدر حاکی از این است که معتاد در ارتباط با دیگران است؛ در این ارتباط یادگیری رخ می دهد. این یادگیری اصول و روش هایی دارد که یک تازه کار می تواند از معتاد کهنه کار یاد بگیرد که گوشه گیری، نتیجه نداشتن مصرف معمولی است و با یکبار مصرف تسکین می یابد و این که از راه تزریق اثر مواد تقویت می شود و یا می آموزد چه طور مواد یا پول خرید آن را به دست آورد، مکان های جدید مواد کجاست، چگونه مواد را برای مصرف آماده کند و اطلاعات دیگری از این نوع. فرد معمولاً در این خرده فرهنگ ها نگرش های جدیدی را نیز می آموزد، او ممکن است یاد بگیرد خودش را به عنوان یک معتاد تعریف کند. قضاوت های جدیدی در مورد مصرف مواد و نگرش های منفی و جدیدی را در مورد قوانینی که از مصرف مواد جلوگیری می کنند یاد بگیرند. بنابراین وقتی فردی خود را به عنوان یک معتاد تعریف کند، جامعه هم او را به این شکل می شناسد.از مباحث نظریات جامعه شناختی فوق در مورد مواد و مصرف آن چنین برمی آید که "پدیده مصرف مواد مخدر در محیط هایی ایجاد می شود که به لحاظ شرایط و روابط اجتماعی، دارای عوامل ایجاد یاس، ناامیدی، بدبختی و دیگر احساسات عمومی مانند از خودبیگانگی هستند(شیخاوندی، 1388: 82).

بخش دوم-تاريخچه حاشيه نشيني
حاشيه نشيني يك پديده اجتماعي است و اين پديده اختصاص به عصر فعلي نداشته و ريشه در ادوار و اعصار گذشته دارد و اين پديده هم در كشورهاي توسعه يافته و هم در كشورهاي در حال توسعه وجود داشته ودارد. و تنها تفاوت آن در كشورهاي توسعه يافته با كشورهاي در حال توسعه، از حيث ريشه هاي تاريخي بوجود آورنده آن و رفتار كالبدي و اجتماعي آن مي باشد كشور ايران از اين پديده مصون نمانده منتهي شرايط حادي كه در برخي از كشورها از جمله برزيل، هندوستان و پرو و برخي كشورهاي آفريقايي وجود دارد در كشور ما، حاكم نيست ولي از حيث قدمت مشابه ساير كشورها مي باشد در ايران پيش از آغاز دهه چهل شهر نشيني رشد كندي داشت و در آستانه دهه چهل حدود 33 درصد از جمعيت كشور در شهر ها زندگي مي كردند. با اجراي طرح اصلاحات ارضي در آن دهه و افز

دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آ شنائی با شرکتهاي تعاونی

تحقیق درمورد بوقلمون

تحقیق درباره بتن خود تراكم

دانلود مقاله کامل درباره معراج حضرت محمد 26 ص

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت در شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب ایران ..

گزارش كار آزمايشگاه تكنولوژي بتن

پاورپوینت آرام سازی در بارداری و زایمان

دانلود كارآموزي جوشكاري 67 ص

دانلود تحقیق در مورد سامانه فرماندهي حادثه

تحقیق در مورد نگرشي نوين به نظريات سازمان و مديريت در جهان امروز 52 ص

تربیت 9 ص

فارسی سازی با ویرایش فایل های رام بدون نیاز به فلش و بدون ریسک

دانلود پروژه سمینار مسئله مسیریابی وسایل نقلیه(VRP) و مدلسازی آن

بهترین و کامل ترین اموزش زبان C

تحقیق در مورد شيطان

پاورپوینت درمورد مدرها

تحقیق در مورد جرائم جنسي 50 ص

تحقیق در مورد سوسياليست هاي تخيلي (سیاست)

قانون تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان 20ص

مقاله درباره بلوغ جسماني نوجوانان