دانلود رایگان

دانلود مقاله جمعدار اموال و بررسی سيستم كنترل اموال - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود رایگان دانلود مقاله جمعدار اموال و بررسی سيستم كنترل اموال


چکیده :
تنوع زیاد در اموال و گستردگی در حجم عملیات آنها باعث گردیده سیستم اموال دولتی از مشخصات منحصر به فردی برخوردار باشد. به طوری که با استفاده از این سیستم می توان ضمن حقظ و نگهداری سوابق اموال از صرف وقت و هزینه زیاد برای ثبت سوابق مالی و انعکاس آنها در صورت های مالی و بودجه جلوگیری نمود. ثبت، نگهداری و كنترل اموال در سازمانها وزارتخانه های دولتی یكی از وظایف اصلی ذیحسابان و مدیران مالی میباشد. بكارگیری فرمها و دستورالعمل های وزارت امور اقتصادی و دارائی، همچنین استخراج گزارشهای لازم به منظور ارائه به واحد اموال این وزارت خانه و سایر دستگاههای نظارتی به همراه بكارگیری دستورالعمل ها و فرمهای طراحی شده درون سازمانی، از اهم فعالیت های كنترلی و مستند سازی اموال محسوب میشود.
در صورتی كه اطلاعات فرمها بصورت كامل و به موقع ثبت شوند امكان استخراج هر نوع گزارش و كنترل فراهم خواهد شد. سیستم اموال دولتی و جمعداری اموال بعنوان یكی از زیر سیستم های یكپارچه توازن به گونه ای طراحی شده كه علاوه بر امكان ثبت و پردازش كلیه اطلاعات و استخراج گزارش های مورد نظر وزارت دارایی بر اساس قالب های اعلام شده، امكانات فراوان دیگری از جمله محاسبات استهلاك برای دارایی همانند سیستم حسابداری دارایی ثابت شركتها در اختیار كاربران قرار میدهد. سیستم اموال دولتی و جمعداری اموال جهت استفاده در سازمانها و موسسات دولتی مطابق با مشخصات اعلام شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استمقدمه
در هر سازمان و شرکتی ، برنامه ریزی تولید وفروش بهمراه استفاده بهینه از منابع مختلف سازمان یکی از مهمترین فعالیت های آن سازمان بشمار می رود . برنامه ریزی تولید و تصمیم گیری در مورد منابع مختلف سازمان جهت بهبود بخشی با فرآیندهای تولید و عرضه محصولات به مشتریان نیاز به آگاهی دقیق از اطلاعات انبار آن سازمان دارد .جهت رسیدن به اهداف فوق انتخاب نرم افزاری کارآمد در زمینه انبار یکی از مسائل مهم و اساسی مدیران می باشد.مواردی که سیستمهای موجود را از یکدیگر متمایز می سازد طراحی یکپارچه سیستم انبار در ارتباط با سیستمهای فروش ، تدارکات و تولید است و هر چه ارتباطات بین این سیستمها دقیق تر و قویتر باشد استفاده از نرم افزار برای سازمان کاراتر خواهد بود .نرم افزار انبارداری وحسابداری انبار به عنوان بخشی از سیستم یكپارچه توازن ، دقیقا قابلیتهای فوق را داراست و نیاز سازمانها و موسسات اقتصادی را به نحو احسن برآورده می سازد زیرسیستم حسابداری انبار وانبارداری برای كلیه گروههای كاربری اعم از شركتها وسازمانها بصورت مقداری و ریالی قابل تنظیم واستفاده می باشد .سازمانها به علت عدم دسترسي به اطلاعات درست و به موقع از ميزان و نوع موجودي‎هاي انبار قادر به تهيه و تدارك مايحتاج با صرفه كامل نيستند و آنگاه دچار مشكلاتي در اين زمينه خواهند شد. و در جستجوي متخصصان انبارداري نيز غالباً به افراد بدون آمادگي و معلومات برخورد مي‎نمايند و چون تكامل در اين زمينه بدون كاربرد روشهاي نوين و فنون پيشرفته علمي نخواهد بود لزوم اين افراد مطلع و حرفه‎اي هر چه بيشتر از پيش مشهود مي‎شود.


تعريف جمعدار اموال
انجام اقدامات لازم به منظور نصب علائم مخصوص و برچسبهاي شماره دار بر روي هر يك از اموال و تنظيم صورت موجودي مانده اموال مصرفي در آخر هر سال و ارسال صورتحساب به اداره كل اموال دولتي طبق مقررات مربوط وصدور پروانه خروج براي اموال ، تهيه صورت اموال زائد و اسقاط و ارسال آن به شهردار جهت كسب اجازه فروش و يا صدور دستور حذف، مميزي و رسيدگي به سياهه اموال اسقاطي ,نگاهداري حساب كليه اموال منقول و غير منقول ، مسروقه و يا از بين رفته ،طبق دستورالعمل هاي وزارت كشور و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال نظارت بر فعاليتهاي واحد مربوط و ارائه راهنمائي هاي لازم به كاركنان تحت سرپرستي و تقسيم كار بين آنها
شرح وظایف جمعدار اموال
- ترتیبات لازم جهت انجام عملیات حسابداری اموال وانبار
- انجام محاسبات واعمال کنترلهای لازم بر حواله ها ورسید انبار
- پلاک کوبی داراییهای ثابت
- اعمال کنترل ونظارت بر نگهداری کارت داراییها ثابت ومحاسبات استهلاک در مراکز شهری وستاد
- رعایت طرح تکریم وپاسخگویی به مراجعین محترم
- حساب كليه اموال منقول ابوابجمعي را نگهداري و نسبت به ثبت مشخصات كامل در دفاتر اموال بر اساس آئين نامه مربوطه اقدام مي نمايد.
- صورتحساب اموال را طبق مقررات مربوط به اداره كل امور مالي ارسال مي نمايد.
- نسبت به تحويل و تحول اموال به كليه واحدها و تهيه فهرست اموال آنها با امضا تحويل گيرنده بر اساس مقررات مربوطه همكاري و نظارت مينمايد.
- در تنظيم صورت موجودي اموال در آخر هر سال همكاري و نظارت مي نمايد.
- در نقل و انتقال اموال ابوابجمعي با نظارت ذيحساب همكاري مي نمايد و در صورت خروج اموال ، پروانه خروج را امضاء مي نمايد.
- در مورد نصب علامت بر چسب و شماره روي هر يك از اموال و ثبت شماره هاي آن در دفتر كل اموال اقدام مي نمايد.
- نسبت به تهيه صورت اموال زائد و اسقاطي و ارسال آن به مسئولين ذيربط اقدام مينمايد.
- اطلاعات مربوط به اموال را وارد سيستم كامپيوتري مي نمايد.
- ساير امور مربوطه را برابر قوانين و مقررات و طبق دستور مافوق انجام مي دهد.
بررسی سیستم کنترل اموال و وظايف جمعدار اموال در ایران
اموال بخش عظیمی از دارایی های دولت را در ایران تشکیل می دهد. به طوری که هر ساله مبالغ هنگفتی از بودجه عمومی کشور (تقریبا نیمی از آن) صرف خرید و جایگزینی آنها می گردد. تنوع زیاد در اموال و گستردگی در حجم عملیات آنها باعث گردیده سیستم اموال دولتی از مشخصات منحصر به فردی برخوردار باشد. به طوری که با استفاده از این سیستم می توان ضمن حقظ و نگهداری سوابق اموال از صرف وقت و هزینه زیاد برای ثبت سوابق مالی و انعکاس آنها در صورت های مالی و بودجه جلوگیری نمود.
سیستم اموال دولتی در ایران از سابقه ممتد و طولانی حدود چهل سال برخوردار است.
اگر چه، این سیستم دارای نارسائی های متعددی است و میزان موفقیت آن در حفظ و نگهداری سوابق اموال و اجرای دقیق مفاد قانون و آیین نامه های مربوط، قابل تردید و بررسی است؛ اما به دلیل قدمت و تجربه کافی به ضوابط و نتایجی منجر گردیده که با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های متفاوت سازمانی؛ می تواند در موارد مشابه مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد.
بدین منظور، در این مقاله، در صدد بررسی چگونگی رسیدگی، کنترل و نگهداری حساب اموال و موجودی ها در دستگاه های دولتی هستیم. لذا، در بخش نخست به تعریف سیستم کنترل اموال دولتی و اهداف آن می پردازیم. در بخش دوم، انواع اموال تحت کنترل و رسیدگی را مشخص می کنیم. در بخش سوم انواع مراجع دولتی که بر اساس مقررات مسئولیت کنترل و نگهداری حساب اموال سازمان را بر عهده دارند مورد بررسی قرار می دهیم. در بخش چهارم، راهبردهای اساسی پیش بینی شده برای کنترل اموال را بررسی می نماییم و در انتها به بررسی چگونگی اجرای این سیستم در چرخه زندگی کالاها و اموال در سازمان ها از بدو ورود تا انقضای مصرف یا خروج از سازمان می پردازیم. بدیهی است که این بررسی به صورت کلی، نه موردی و جزئی ، با استفاده از منابع و آیین نامه های دولتی صورت می گیرد.
اهداف بررسی ـ همان طور که اشاره شد، هدف اصلی از این بررسی ، شناخت سیستم کنونی و چگونگی رسیدگی، کنترل و نگهداری حساب اموال دولتی در سازمان های دولتی است.
در نتیجه این بررسی و طی این مقاله، سعی می شود، به پرسش هایی زیر پاسخ داده شود:
1ـ سیستم کنترل اموال دولتی چیست و چه هدف هایی دارد؟
2ـ اموال دولتی کدامند و کدام دسته از آنها تحت شمول کنترل و رسیدگی قرار می گیرد؟
3ـ چه مرجعی یا مراجعی برای رسیدگی، کنترل و نگهداری حساب اموال دولتی پیش بینی شده است؟
4ـ آیا تشکیلات خاصی در سازمان های دولتی برای انجام امور مربوط به کنترل و نگهداری حساب اموال پیش بینی شده است؟ در صورت وجود این تشکیلات تحت کدام دسته از واحدهای سازمانی است؟
5ـ به طور کلی، برای نظارت بر اموال و جلوگیری از حیف و میل آنها چه راهبردهایی پیش بینی شده است؟
6ـ در چرخه زندگی کالاها و اموال، از رمان ورود و تملک تا انقضای مصرف یا سایر اشکال خروج کالا از سازمان، عملیات حسابداری و کنترل اموال چگونه انجام می پذیرد؟
تعریف، اهداف و قلمرو سیستم کنترل اموال دولتی
سیستم کنترل اموال دولتی عبارت است از : مجموعه رویه ها، روش ها ، فعالیتها و عناصر که از بدو ورود و تحت تملک در آمدن اموال، تا خروج آنها از سازمان و حذف اسناد و مدارک مربوطه، رسیدگی، کنترل و ثبت و ضبط تغییرات در موجودی اموال را میسر می سازد. این سیستم در کنار سیستم داخلی کنترل اموال در سازمان، مجلس شورای اسلامی ، (دیوان محاسبات) وزارت امور اقتصادی و دارایی را نیز در بر می گیرد .
آیین نامه اموال دولتی حاکر بر روش های نگهداری، حفاظت، نظارت و استفاده صحیح از اموال است. بر اساس این آیین نامه هدف اصلی سیستم کنترل اموال دولتی، حفظ و حراست اموال و جلوگیری از حیف و میل آنهاست. در راستای تحقق این اهداف، ماموریت ها و اهداف جزئی یا اجرائی این سیستم به شرح زیر می باشد:
1ـ شناسایی و شماره گذاری اموال
2ـ نگهداری حساب اموال و ثبت تغییرات
3ـ ثبت و نگهداری اسناد و مدارک کربوط به اموال
4ـ صورت برداری از موجودی و اموال گردآوری اطلاعات در مورد آنها
5ـ رسیدگی و کنترل و تعیین مغایرت ها و تفاوت ها
حال
سئوال اینجاست که کدام دسته از اموال تحت کنترل و رسیدگی قرار می گیرند و حساب آنها بر حسب نوع و درجه در رده های مختلف کنترل کننده چگونه نگهداری می شود؟ به عبارت دیگر، اموال دولتی تحت سیستم کنترل کدامند؟
منظور از اموال دولت، اموالی است که توسط وزارتخانه ها، موسسات و یا شرکتهای دولتی خریداری می شود، یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می آیند. بنابراین، اموال امانی، واگذاری، غنیمتی و تولیدی و بازیافتی که وارد سازمان ها شده و در اختیار آنها قرار می گیرند، جزء اموال دولتی بشمار می آیند.
سیستم خارجی کنترل اموال دولتی

طبقه بندی اموال دولتی
1ـ اموال غیر منقول: اموالی هستند که نمی توان آنها را از محلی به محل دیگر نقل کرد، اعم از این که استقرار آنها داتی یا بواسطه عمل انسان باشد، به نحوی که انتقال آنها موجب خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
2ـ اموال منقول: اشیائی که نقل آنها از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آنها خرابی وارد آید. اموال منقول خود به سه دسته تقسیم می شوند:
1ـ اموال منقول مصرفی: اموالی هستند که بر اثر استفاده، به صورت جزئی یا کلی از بین می روند.
2ـ اموال منقول غیر مصرفی: اموالی هستند که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی، بتوان به طور مکرر آنها را مورد استفاده قرار داد.
3ـ اموال در حکم مصرفی: اموالی هستند که در ظاهر با اموال غیر مصرفی مشابهت دارند، اما به لحاظ طبیعت و ماهیت یا ارزش کم ؤ تنظیم حساب برای آنها به صورت حساب اموال غیر مصرفی ضرورت ندارد.
حساب کلیه اموال مذکور، به اشکال مختلف، نگهداری و مورد کنترل و رسیدگی قرار می گیرند و بر اساس ماده 4 آیین نامه اموال دولتی مشمول قوانین مقررات کنتری می شود و کلیه احکام قانونی در مورد آنها صادق است.
مراجع مسئول کنترل و نگهداری حساب اموال دولتی
بر اساس قوانین موجود، مراجع ذیصلاح مختلفی مجاز به نگهداری، رسیدگی و کنترل اموال دولتی می باشند. این مراجع علاوه بر دستگاه دولتی در اختیار دارنده اموال، عبارتند از: وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی و سایر مراجع ذیصلاح که در اینجا به بررسی نقش آنها در این خصوص می پردازیم :
1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی : بر اساس ماده 106 آیین نامه اموال دولتی، مسئولیت اصلی رسیدگی، نظارت و متمرکز ساختن حساب اموال منقول به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. بر طبق این ماده، این وزارتخانه مجاز است در مواردی که لازم تشخیص می دهد، به حساب و موجودی اموال وزارت خانه ها و موسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاه های مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود.
بر اساس تبصره ذیل همین ماده، اسلحه، مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح از شمول این ماده واحده خارج هستند. یعنی، این وزارتخانه در خصوص موارد فوق ( تجهیزات نظامی) حق رسیدگی و آگاهی و نظارت ندارد.
اداره کل اموال دولتی: به منظور انجام مسئولیت فوق؛ یعنی نظارت و متمرکز ساختن حساب اموال دولنی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اداره ای تحت عنوان اداره کل اموال دولتی دایر شده است. طبق ماده 16 آیین نامه اموال دولتی مهم ترین وظایف این اداره کل به قرار زیر است:
1ـ دریافت صورتحساب ها و مدارک مربوط به اموال
2ـ رسیدگی به صورتحساب های اموال و اصل از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و ثبت آن با مشخصات کامل دفاتر مربوطه.
3ـ درخواست تعقیب مامورانی که بر طبق مقررات وظایف به عهده آنان محول شده است در مراجع صلاحیت دار اداری و قضایی در صورت ارتکاب جرم یا خطا.
4ـ اعزام مامور به وزاتخانه ها و موسسات دولتی به منظور رسیدگی به موجودی اموال آنها در مواقع مقتضی.
ذیحساب: وزارت امور اقتصادی و دارایی با ایجاد شبکه های ذیحسابی که در دستگاه های دولتی مستقر می شوند، مبادرت به حفظ، نگهداری و کنترل حساب اموال می نماید. ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاه های اجرائی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود.
بر اساس تصریح قانون، در کنار سایر وظایف نظارتی و محاسباتی، ذیحساب ها، مسئولیت نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور را نیز بر عهده دارند. به منظور انجام این مسئولیت، وظایف زیر بر عهده ذیحساب می باشد:
1ـ رسیدگی و گواهی صورتحساب اموال رسیده و فرستاده جمعداران مربوطه
2ـ نظارت بر تحویل و تحول اموال بین جمعداران و امضاء صورت مجلس تحویل و تحول
3ـ رسیدگی به حساب دوره تصدی جمعداران اموال و صدور مفاصاحساب
4ـ رسیدگی به موجودی امین اموال در مواردی که وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می نماید.
5ـ اعلام خطاها و جرائم امین اموال که در موقع رسیدگی به ابوابجمعی آنان معلوم نشود و مرتکب خطا یا جرمی شده اند به وزارتخانه یا موسسات مربوطه و اداره کل اموال دولتی
6ـ موافقت با حذف اموال از ابواب جمعی و حساب جمعدار که بر اثر فروش یا انتقال یا آتش سوزی یا سرقت یا حوادث مشابه آن از تصرف جمعدار خارج شود.
2ـ دستگاه دولتی: هرچند مسئولیت نظارت و رسیدگی به حساب اموال دولتی بعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، اما این امر موجب سلب مسئولیت دستگاه های مربوط نخواهد بود. به طور کلی، بر اساس ماده 106 آیین نامه اموال دولتی مسئولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد علاوه بر این بر طبق ماده 114 قانون محاسبات عمومی، حفظ و حراست کلیه تموال غیر منقول با دستگاهی است که مال را در اختیار و فقط با تصویب هیات وزیران، دستگاه های دولتی می توانندحق استفاده از این اموال را در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.
امین اموال : در هر .زارتخانه یا موسسه دولتی فردی از بین مستخدمین واجدالشرایط با حکم دستگاه ذیربط و موافقت ذیحساب، به عنوان امین اموال تعیین می شود. بر طبق ماده 34 قانون محاسبات عمومی، امین اموال مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حساب های اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی را بر عهده دارد.
در حقیقت، امین اموال عامل ذیحساب برای حفظ و نگهداری حساب اموال است که اهم وظایف وی به شرح زیر است :
1ـ اختصاص شماره و بر چسب به اموال غیر مصرفی
2ـ تنظیم و نگهداری حساب اموال، صورتحساب اموال رسیده و فرستاده
3ـ ثبت مشخصات اموال در دفاتر مربوط
4ـ صورت برداری از اموال هر اطاق و تحویل آن به مسئول واحد مربوط
شایان ذکر است که، در سیستم کنترل اموال دولتی، کلیه افرادی که عهده دار مسئولیت حفظ و حراست اموال دولتی و نگهداری حساب آنها هستند ( نظیر متصدیان آزمایشگاه ها، کتابخانه ها، موزه ها، انبارها و سایر مواد مشابه) از لحاظ مسئولیت های موضوع آیین نامه اموال، در حکم امین اموال به شمار می روند.
3ـ دیوان محاسبات: در کنر وزارت اقتصادی و دارایی و نمایندگانش (ذیحساب و امین اموال) که مسئولیت مستقیم کنترل و نگهداری حساب اموال سازمانهای دولتی را بر عهده دارد، دیوان محاسبات نیز حق رسیدگی و نظارت بر اموال دولتی را دارا می باشد.
دیوان محاسبات مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و حق رسیدگی و حسابرسی کلیه حساب های سازمان های دولتی را دارا می باشد. از جمله این موارد رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی های دستگاه ها است.
دیوان محاسبات از طریق حسابرسان ویژه یا هیئت مستشاری خود و یا دریافت صورتحساب های مالی، اسناد و مدارک، رسیدگی و حسابرسی خود را عملی می سازد.
همان گونه که مشخص است معمولا نقش دیوان محاسبات برای اعمال نظارت و کنترل بر اموال سازمان های دولتی، موقتی و موردی است و مانند وزارت اقتصاد و دارایی، به طور مستقیم، مداوم و از طریق نماینده ویژه ای بنام ذیحساب اموال را تحت کنترل ندارند. با وجود این که در برخی از سازمان ها نظیر وزارت نفت نماینده دیوان محاسبات به صورت سازمانی دائمی مستقر است.
4ـ حسابرسان داخلی یا مستقل: از جمله مراجع ذیصلاح دیگری که حق رسیدگی و کنترل حساب اموال را دارا می باشندحسابرسان هستند. اینها اشخاصی مستقل از مجریان یا تهیه کنندگان مدارک و اسناد و دفاتر مالی یا اموال هستند که از طریق رسیدگی و کنترل نسبت به صحت و قابل قبول بودن اطلاعات مالی، اسناد و مدارک اظهار نظر می نمایند.
این گونه حسابرسی ها ممکن است به صورت داخلیؤ یعنی توسط نماینده مدیریت دستگاه یا به صورت مستقل یعنی توسط شخص یا اشخاصی مستقل از دستگاه و به نمایندگی از طرف مراجع ذیصلاح (من جمله سازمان حسابرسی کشور) انجام می پذیرد.
در شکل 2 مراجع ذیصلاح، که در نگهداری و کنترل حساب اموال دولتی نقش دارند نشان داده شده است.

شکل 2 : کنترلرهای اموال دولتی در ایران
جایگاه سازمانی سیستم کنترل اموال در دستگاه های دولتی
اجرای سیستم کنترل اموال در سازماندهی دولتی، به واحد سازمانی ویژه ای نیاز دارد که در آن در دستگاه های بزرگ (وزارتخانه ها )، اداره اموال می گریند و آن عهده دار ثبت اموال منقول و غبر منقول و تنظیم فهرست دارایی هاست. اداره امور اموال سازمان ممکن است به عهده تدارکات باشد، یا این که واحد سازمانی مستقلی زیر نظر مدیر مالی سازمان، برای ایمن منظور تشکیل گردد. قانون در این مورد هیچ گونه تصریحی ندارد؛ اما از آنجا که نگهداری و ثبت صورتحساب ریالی دارایی ها، که اموال و موجودی های جنسی نیز دسته ای از آنها به شمار می روند، در سیستم مالی انجام می گیرد؛ کنترل و نگهداری حساب اموال نیز مانند اداره کارپردازی و تدارکات تحت نظارت معاونت پشتیبانی یا معاونت اداری و مالی اداره می شوند.
به هر حال، برای تعیین جایگاه سازمانی، سیستم کنترل و نگهداری حساب و نگهداری حساب اموال در دستگاه های دولتی باید آنها را به طور موردی بررسی کرد. که این بررسی، فرضیه مذکور را اثبات می کند. به عنوان نمونه در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، شرکت سهامی خاص تامین ماشین آلات راهسازی و غیره مسئولیت حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول با موسسه و نظارت و تمرکز اموال با ذیحساب و رئیس امور مالی است.
در ارتش جمعداری اموال به صورت متمرکز انجام می گیرد و حایگاه آن در اداره چهارم ( لجستیک) است، لجستیک نیروها نیز جمعداری دارد. به طور کلی، در هر نیرو، هر یک از واحدهای تخصصی ( سر رشته داری، اردنانس و مخابرات) دارای جمعداری بوده که سرجمعدار رده های پایین تر نیز می باشند. همچنین در ارتش مسئولیت اصلی کنترل و حسابرسی اموال را واحدی تحت عنوان سازمان ممیزی بر عهده دارد که از واحدهای تابعه اداره کنترلر ستاد مشترک می باشد.
ساز و کارهای کنترل اموال در سازمان های دولتی
اموال دولتی به انحاء مختلف به سازمان ها و موسسات وارد می شود؛ از قبیل، خرید مستقیم، واگذاری از سازمان مرجع، اهدائی، امانتی، تولید داخلی و ... که اینها نمونه هایی از اشکال ورود کالا به سازمان های دولتی است.
قانون برای کنترل و نگهداری حساب اموال، در هر یک از کانال های ورودی فوق در جریان ذخیره سازی و استفاده پیش بینی های لازم را کرده و ارائه طریق نموده است. در اینجا چند نمونه از این عملیات کنترلی، به اختصار تشریح می شود:
الف ـ کنترل خرید اموال: بر اساس قانون، هر گرنه خرید کالاها، در سازمان های دولتی باید بر اساس بودجه پیش بینی شده و مراعات مراحل تشخیص، تامین اعتبار، تعهد، تسجیل، حواله، درخواست وجه و پرداخت برابر مقررات صورت گیرد. بدین ترتیب، خرید اموال در خلال یک سال بودجه ای به خودی خود در محدوده بودجه مصوب و برنامه آن قرار می گیرد. به عبارت دیگر، منبع تامین مالی دستگاه های مذکور در خصوص تحصیل یا احداث دارایی های ثابت عمومی، فقط وجوه حاصل از اعتبارات مصوب و تخصیص یافته بودجه سالانه دولت است.
علاوه بر این، روش ها و مراحل تعریف شده، توسط قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی برای خرید و تحصیل اموال و کالاها، تا حد زیادی موجب کنترل خود به خودی آنها می شود.
ب ـ کنترل اموال در انبار: همان طور که قبلا اشاره شد، سیستم اموال دولتی قائل به تفکبک انباردار از جمعدار نیست به طوری که هر دو امین اموال خوانده می شوند. با وجود این عملا در دستگاه های دولتی این تفکیک صورت گرفته به گونه ای که انبارها تحت نظر اداره تدارکات یا اداره کالا و اموال تحت اختیار جمعداران زیر نظر اداره اموال قرار دارند. به هر حال، هر دو از ارکان معاونت اداری و مالی یا معاونت پشتیبانی هستند.
کنترل و نگهداری حساب موجودی ها در انبار دستگاه های دولتی از زمان تحویل کالا به انبار شروع و تا خروج آن از طریق گردش و مبادله اسناد که مبتنی بر دستورالعمل ها و آیین نامه های قانونی هستند انجام می پذیرد. به طوری که هر یک از فعالیتهای اساسی انبار؛ نظیر، دریافت کالاها، ثبت اموال و تحویل و صدور اموال تابع مقررات مصوب می باشد:
بر طبق ماده 32 آیین نامه معاملات دولتی، تحویل مورد معامله باید به صورت زیر انجام شود:
الف ـ در مورد معاملات جزیی به وسیله و مسئولیت انبار دار یا تحویل گیرنده حسب مورد.
ب ـ در کورد معاملات متوسط به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده و نماینده قسمت تقاضا کننده
ج ـ در مورد معاملات عمده به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده و نماینده قسمت تقاضا کننده و نماینده دیگری که در مرکز از طرف وزارتخانه یا موسسه دولتی و در شهرستان ها از طرف دستگاه مناقصه گزار تعیین می شود. علاوه بر این، تنظیم صورتمجلس، در خصوص تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بند ب و ج این ماده ضروری است.
بر اساس ماده 33 آیین نامه اموال دولتی، برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار صادر و به امضای انباردار برسد و در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل می گردد و به انبار وارد نمی شود، تحویل گیرنده کالا باید به جای انباردار تکالیف مربوطه را انجام دهد به این صورت که رسید یا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبنای صدور قبض انبار و حواله انبار قرار خواهد گرفت.
ج ـ کنترل اموال در حین کاربری: همان طور که قبلا اشاره شد، نگهداری حساب اموال و تغییر و تحولات احتمالی در آنها به عهده امنای اموال یا جمعداران است که تحت نظر ذیحساب ها فعالیت می کنند. همانند سیستم ها و روش های کنترلی در انبار، در حین مصرف نیز فعالیت های کنترلی به شرح ذیل انجام می شود:
1ـ شماره گذاری اموال: اختصاص و الصاق شماره و بر چسب برای کالاها و اموال غیر مصرفی یکی از وظایف اساسی جمعداران و امنای اموال به شمار می رود. بر اساس ماده 9 آیین نامه اموال دولتی امین اموال مکلف است برای هر یک از اموال غیر مصرفی تحت ابوابجمعی خود شماره ای اختصاص دهد و در اموالی که الصاق برچسب به آنها میسر است، برچسب لازم به شماره تخصیصی تهیه و به مال الصاق نماید.
2ـ ثبت و نگهداری حساب اموال: امین اموال موظف است مشخصات کلیه اموال دولتی تحت ابوابجمعی خود در دفاتری که نمونه آنها از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود ثبت و حساب آنها را نگهداری نماید. کلیه این دفاتر باید قبل از ثبت مشخصات اموال در آنها به طور زنجیره ای شماره گذاری و پلمب شود و در اولین صفحه هر دفتر تعداد صفحات آن و نام واحد مربوطه قید و مراتب با درج نام و نام خانوادگی و تاریخ به امضای ذیحساب یا فرد مجاز از طرف او و امین اموال مربوطه برسد و به وسیله ذیحسابی مهمور شود.
همچنین در ماده 10 آیین نامه اموال دولتی تاکید شده است که امین اموال مکلف است سیاهه اموال رسیده و فرستاده واحد ابوابجمعی خود را در دفاتر اموال برابر نمونه هایی که از طرف اداره کل اموال دولتی ابلاغ خواهد شد به ترتیب شماره اختصاص داده شده به مال ثبت نمایدو در هر نیمه از سال صورتحساب اموال غیر مصرفی رسیده و فرستاده خود را در سه نسخه تنظیم و به ضمیمه مدارک ، پس از گواهی ذیحساب به اداره کل اموال دولتی و وزارتخانه یا سازمان متبوع ارسال نماید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 44 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله فارسی . دانلود مقاله جمعدار اموال و بررسی سيستم كنترل اموال

چکیده : تنوع زیاد در اموال و گستردگی در حجم عملیات آنها باعث گردیده سیستم اموال
دولتی از مشخصات منحصر به فردی برخوردار باشد. به طوری که با استفاده از این ...

دانلود مقاله جمعدار اموال و بررسی سيستم كنترل اموال

12 دسامبر 2016 ... چکیده :تنوع زیاد در اموال و گستردگی در حجم عملیات آنها باعث گردیده سیستم اموال
دولتی از مشخصات منحصر به فردی برخوردار باشد. به طوری که با ...

دانلود مقاله جمعدار اموال و بررسی سيستم كنترل اموال-فایل فوری

چکیده :تنوع زیاد در اموال و گستردگی در حجم عملیات آنها باعث گردیده سیستم اموال
دولتی از مشخصات منحصر به فردی برخوردار باشد. به طوری که با استفاده از این ...

دانلود دانلود مقاله جمعدار اموال و بررسی سيستم كنترل اموال در زمینه ...

27 ا کتبر 2016 ... چکیده :تنوع زیاد در اموال و گستردگی در حجم عملیات آنها باعث گردیده سیستم اموال
دولتی از مشخصات منحصر به فردی برخوردار باشد. به طوری که با ...

دانلود مقاله جمعدار اموال و بررسی سيستم كنترل اموال با موضوع , کتاب ...

26 دسامبر 2012 ... برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید. فایل دانلود مقاله جمعدار اموال و
بررسی سيستم كنترل اموال که برای دانلود شما عزیزان آماده شده از ...

دانلود مقاله جمعدار اموال و بررسی سيستم كنترل اموال | مجله خبری راه درست

8 ژوئن 2016 ... اختصاصي از مجله خبری راه درست :دانلود مقاله جمعدار اموال و بررسی سيستم كنترل
اموال دانلود با لینک مستقیم. دانلود م.

دانلود مقاله جمعدار اموال و بررسی سيستم كنترل اموالسیستم ...

چکیده :تنوع زیاد در اموال و گستردگی در حجم عملیات آنها باعث گردیده سیستم اموال
دولتی از مشخصات منحصر به فردی برخوردار باشد. به طوری که با استفاده از این ...

دانلود نرم افزار اموال رایگان + نرم افزار مدیریت ثبت ... - آرین سیستم

19 ژوئن 2016 ... لینک دانلود نرم افزار اموال رایگان و نرم افزار مدیریت اموال فارسی و همچنین ... های
دارایی نرم افزار جمع دار; امکان عملیات مالی اساسی در نرم افزار داراییهای ثابت .... نرم
افزار فارسی در حال بررسی می باشد و بعد از تایید لینک دانلود قرار داده خواهد شد. ...
مقاله ها و لینک های دانلود نرم افزار صرفا برای آموزش می باشند که نرم افزار ...

اصول کار پردازی و انبار داری در سازمان های دولتی و موسسات تولیدی

دانلود اصول کار پردازی و انبار داری در سازمان های دولتی و موسسات تولیدی حسابداری
... و کار گزاران سازمان های عمومی در زمینه مدیریت و فنون اداری زوایای بیشتر و ابعادی
... به موجب آیین نامه اموال دولتی: «کلیه اموال منقولی که در تصرف مالکانه وزارتخانه یا
... اموالی که به علت کمی قیمت ارزش نگاهداری حساب اموالی نداشته باشد، مانند مصالح و
...

پروژه مالي سيستم پلاك كوبي اموال شركت توس چيني - دانلود,رایگان ...

5 مه 2011 ... روش تحقیق بررسی تاثیر استفاده از تکنیک های مدیریت پروژه بر شاخص های ...
فهرست مطالب: پروژه مالي سيستم پلاك كوبي اموال شركت توس چيني ... نامشهود‌; اموال
غير مصرفي‌; اموال مصرفي‌; اموال تحصيل شده‌; جمعدار اموال (امين اموال)‌ ...

تحقیق درباره جمعدار اموال - اخبار وسط فا 24

خرید عینک آفتابی Louis Vuitton با قیمت ارزان ... جمعدار اموالبررسی سيستم
کنترل اموال: تعريف جمعدار اموال تحقیق در مورد جمعدار اموالبررسی سيستم کنترل
درباره ...

مقالات رشته حسابداری - پایان نامه

دانلود جدیدترین پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد پروژه کاراموزی وطرح های
توجیهی ... دانلود پایان نامه رشته الهیات بررسي مباني و شيوه هاي رشد اخلاقي در مكاتب
تكليف ... -کلیه اقلام و کالاهایی که می بایست تحت کنترل انبار باشد به انبارهای
مربوطه ..... و جمع دار اموال اقدام نموده، سپس واحد جمع دارای اموال مشخصات کالا را در
سیستم خود ...

سيستم جامع اطلاعات مديريت برق منطقه اي - عصر اندیشه

اخبار · مقاله ها · گالری عکس; مرکز دانلود » ... 9- كنترل و بروز بودن اطلاعات كالاهاي
دريافتي از انبار براي مصرف در پروژه ها و .... هدف : اين سيستم به منظور جمع آوري
اطلاعات اموال موجود ثبت اموال جديد ، جمعداري ها و اموال ..... 5- تهيه گزارشات مختلف جهت
بررسي کنترل پيشرفت فيزيکي پروژه و مقايسه با درصدهاي پيش‌بيني شده در
موافقت‌نامه .

جمعدار و امین اموال - دانشگاه علوم کشاورزی ساری

امیرهوشنگ عبدی. جمعدار و امین اموال دانشگاه. شرح وظایف جمعدار و امین اموال دانشگاه.
انجام اقدامات لازم به منظور نصب علائم مخصوص و بر چسبهای شماره دار، بر روی هر یک از
...

دانلود بررسی اصول و طراحی سیستم انبارداری با word – پی سی دانلود

16 نوامبر 2016 ... دانلود بررسی اصول و طراحی سیستم انبارداری با word دارای 82 صفحه می باشد و دارای
... این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است ... 5_ جمعدار
اموال و وظایف آن 7 ... 3/14_ بازرسی و كنترل اجناس خریداری شده 23

علـم حسابـداری Science Accounting - حقوق دستمزد(حقوق و دستمزد در ...

12 فوریه 2012 ... کنترل های زیر در مورد سیستم حقوق و دستمزد اعمال می گردد: 1-فقط به اشخاصی حقوق و
.... حسابدار و جمعدار اموال(امین اموال):. فردی است از جانب ذیحساب و ...

حسابداری اموال

حسابداری اموال - بررسی حسابداری اموال دانشگاه آزاد واحد فراهان. ... الف كنار گذاري
اموال اسقاط و مستعمل : چنانچه يك دارايي ثابت قابليت استفاده خود را براي واحد ....
توليد يا تكميل پروژه مورد استفاده قرار گرفته و بهاي تمام شده آن شامل اجزايي زير
است: ... 2ـ واحد اقتصادي با توليد يا احداث دارايي بتواند كنترل بيشتري نسبت به
كيفيت ...

فروشگاه نیکو فایل دانلود پروژه مالي اصول و طراحي سيستم انبارداری

کنترل موجودی های انبار ... اصطلاح «جمعدار» به امين اموال تغيير نام پيدا كرده است
طبق اين قانون امين .... دانلود پروژه مالی بررسي سيستم حسابداري بانك كارافرين ...

پروژه مالی اصول و طراحی سیستم انبارداری - لونا پروژه

6 آوريل 2016 ... به موجب آیین نامه اموال دولتی :(کلیه اموالی نه در تصرف مالکانه وزارتخانه. ... اصطلاح «
جمعدار» به امین اموال تغییر نام پیدا کرده است طبق این قانون امین اموال مأموری است که
از بین ... -کنترل موجودی در سیستم متمرکز بهتر و سریعتر انجام می شود. -سفارش ...
وظایف خود را با توجه به هدف کلی سازمان بررسی و مورد نظر قرار دهد.

دستـورالعمل انبار اموال و

نظام جامع مالي شهرداريهاي کشور. ١٥. فصل. د. وم. : دستـورالعمل انبار. و. اموال ... رويه
مذکور ناظر بر نحوه ثبت حسابداري انبار بوده ودر هر صورت سيستم انب ... کننده و
ناظر پروژه ... بررسي و تصويب برنامه شمارش موجودي ها .... هماهنگ کننده انبار گرداني
قبل از آغاز شمارش کنترل نمايد تا به تمامي اقالم موجودي برگه شمارش موجودي الصاق
شده باشد.

راهكار يكپارچه همكاران سيستم در بخش عمومی

ثبــت و نگهداري امــوال دولتي و تهيه گــزارش و مديريت تمام اموال منقول و غيــر منقول ...
نمايش و مشاهده وضعيت حساب ها، مشاهده و بررسي گردش و ... نرم افزار دفترداري و تنظيم
حســاب ها )حســابداري( در مجموعه سيســتم هاي كنترل .... مستقيم، دريافت از انبار، اقالم
تكميل شده توسط پروژه ها يا ... تعيين جمع دار و تحويل گيرنده دارايي به طور هم زمان.

راهنمای امور مالی مدارس - دل نوشته ها

20 ژانويه 2015 ... اموال دولت. 32. صورتجلسه تحویل و تحول امور مالی. 35. ضمائم. 36 ... بدون شک
برقراری یک سیستم صحیح جهت اداره امور مالی مستلزم داشتن ... باید با معرفی و
تایید امور مالی مدیریت یا اداره مربوطه صورت گیرد . ... 1-بررسی برنامه های مالی مدرسه
و ارائه آن به انجمن اولیا و مربیان مدرسه جهت تصویب . ..... امین اموال( جمعدار اموال):.

شرح وظایف کارکنان مالی و اداری – مالی پدیا

1 سپتامبر 2016 ... برنامه ریزی بمنظور تامین مالی، بودجه بندی ، ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری برای
طرح ریزی ... ۱۱-۳-۲- نظارت و کنترل بمنظور حفـظ و نگهداری اموال و دارائیهای شـرکت .
.... ۲-۱-۴-جمعـداری اموال و نگهداری و راهبری سیستم اموال . ..... حسابداری · حسابداری و
حسابرسی · حسابرسی · حقوق تجارت · دانلود · دانلود مقالات · دسته‌بندی ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

22 ا کتبر 2014 ... 25, بررسی نقش رسانه ها برخرید کتاب در میان بازدیدکنندگان نمایشگاه .... 62,
تعیین خودکار اولویت درخواست¬ها در سیستم¬های مدیریت ارتباط با مشتری ..... 162,
حقوق و تکالیف بیمه گر در بیمه های خسارت (اموال و مسئولیت) در حقوق ...... از خانه های
سالمندان دارای مجوز از سازمان بهزیستی), مریم جمعدار, دانشکده روانشناسی ...

كد مدرك : FCP04

کنترل ورود و خروج افراد، وسایط نقلیه و حمل و نقل اموال، اثاثیه، تجهیزات اشیاء و
سایر ... حوادث و خرابی های غیرمترقبه در ساختمان یا اموال و سایر کالاها و تجهیزات
تحت کنترل. .... تایپ بخشنامه ها ، گزارشها و مقالات و . .... شرح وظايف حسابدار (جمعدار
اموال): .... بررسی مدارک لازم در مورد طرح آیین نامه ها و تصویب نامه هایی که از طرف
وزارتخانه ...

بخشی از فهرست مطالب پروژه پايان نامه اصول انبارداري ... - آی سی بی سی

دانلود پروژه پايان نامه اصول انبارداري به زبان pdf, دانلود پايان نامه اصول ... نامه اصول
انبارداري pdf, پروژه فایل ورد (word) پايان نامه اصول انبارداري, سیستم پايان ... 3/
14_ بازرسی و کنترل اجناس خریداری شده ... 48- بررسی موجودیها و تعیین بهاء آنها در
انبار ... به موجب آیین نامه اموال دولتی کلیه اموالی نه در تصرف مالکانه وزارتخانه یا
مؤسسه ...

سيستم‌هاي مبتني بر RFID - آسا نرم‌ افزار

در این رابطه شما را به مطالعه مستند کاربردی "مهمترین نکات قبل از هر پروژه انبار ...
دانلود راهنمای فنی سیستم مدیریت و ردگیری اموال مبتنی بر RFID همراه با ... جمع‌دار
اموال و در نهايت برچسب‌خوان به صورت گيت براي اطلاع‌رساني خروج اموال از ... ديگر
مانند حسابداري بر اساس زمان‌هاي ورود و خروج، بررسي رويدادهاي مرتبط با يک زمان
مشخص و .

نرم افزار دبیرخانه - دانلود نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت

نرم افزار دبیرخانه - دانلود نرم افزار اموال و دارائیهای ثابت - بررسی و مشاوره خرید نرم
... گفت جمعداری اموال یکی از مهم ترین بخش ها در هر سازمان است که توجه به نرم افزار
اموال ... استفاده از نرم افزار مدیریت اموال یک راه مناسب و کارامد برای کنترل اموال است.
... در ادامه مقاله یک نمونه فرم تحویل اموال برای آشنایی بیشتر با این نرم افزار برای ...

گزارش کارورزی حسابداری مالی - دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 13

اينجانب ابراهیم شاهی بین پروژه كارآموزي خود را در ، شركت امن افزا نوین گستر ... هر
صورت وضعیت یا تنخواه گردان و یا غیره ابتدا باید توسط حسابدار بررسی .... در
سيستم حسابداري شرکت مسئول ثبت اسناد براي ثبت كردن با وارد كردن كدهاي .....
انباردارپس کنترل صحت وسلامت اجناس قبض انبارصادرکرده ،اموال را تحویل جمعدار
می دهد.

نمونه وظایف و مسئولیت ها - دانشگاه علوم پزشكي گناباد

3, كارشناس بررسي اسناد و مدارك ... 45, كارشناس تحليل گر سيستم ..... صنعتی،
مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و ...
ترجمه مطالبی که جنبه کلی و عمومی دارند ازقبیل نامه ها، مقالات و بروشورها از یک زبان
..... قبیل کارپردازي، انبارداري، جمعداري نقدي و اموال، برحسب پست مورد تصدي می
باشند.

آبان 1389 (10) - فناوریهای شناسایی و ردیابی

22 نوامبر 2010 ... کارت‌خوان از یک ماژول فرکانس رادیویی، واحد کنترل و عنصر مزدوج کننده برای ایجاد
.... در مقام مقایسه قیمت سیستم بارکد با سیستم مبتنی بر RFID، قیمت هر ... در
بررسی صورت گرفته و مطرح شده در این مقاله تا 30 درصد از هزینه‌های تحمیل .... شدن آن
در مسیر انتقال امکان ردیابی بلادرنگ و حسابرسی و بررسی موجودی اموال ...

حسابداري صنعت برق

چنانچه وزارت نيرو مقرر دارد شركت هاي برق مي توانند به منظور تأمين بيمه اموال، صدمات
و .... قيمت تأسيسات طبقه بندي نشده بر اساس بررسي دفاتر و تجزيه و تحليل مدارك و
..... جاري در سيستم کنترل بودجه تعريف مي شود ، دفتر مهندسي بر اساس پروژه هاي
مصوب .... در ستاد اموال هر امور در سيستم اموال به حساب جمعدار آن امور گذاشته شده ووي در
...

پیوست - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نگهداري سوابق حوزه رياست و معاونين سازمان با سيستم بايگاني صحيح ... بررسي و
ارزشيابي سوابق مكاتبات ، اسناد و مدارك و پرونده هائيكه به بايگاني راكد .... انجام امور
مربوط به ترجمه نامه ها و مطالب و مقالات و جزوات واصله با كسب نظر از رياست سازمان . .....
كنترل ورود و خروج مراجعين به ساختمانهاي سازمان و نظارت در امر نقل و انتقال اموال و ...

اصول و طراحي سيستم انبارداري -پروژه مالي-اصول مديريت تداركات ...

27 دسامبر 2016 ... اصول و طراحی سیستم انبارداری -پروژه مالی-اصول مدیریت ... اصطلاح «جمعدار» به امین
اموال تغییر نام پیدا کرده است طبق این قانون امین ..... خواهشمند است نسبت به بررسی
اقلام مشروحه زیر اقدام لازم معمول و نتیجه را ذیلاً مرقوم فرمائید. ..... ها به ایمیلتان،
مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها ارجاع داده میشوید.

دانلود انواع **********فرم های مورد نیاز شرکت های خصوصی و ... - صدف فایل

9 سپتامبر 2016 ... دانلود انواع **********فرم های مورد نیاز شرکت های خصوصی و دولتی با فرمت **word ....
دانلود مقاله جمعدار اموال و بررسی سيستم كنترل اموال. اکتبر 12 ...

دانلود پروژه تحقیق مقاله گزارش کارآموزی نمونه سوالات پیام نور | اصول ...

تاريخ ارسال : 06 /07 /1393; اصول و طراحی سیستم انبارداری ... قیمت : 7,500 تومان ...
اهم وظايف واحد كنترل كيفيت در قبال انبار 58 ... به موجب آیین نامه اموال دولتی: «کلیه
اموال منقولی که در تصرف مالکانه وزارتخانه یا ... به موجب ماده ی 34 قانون محاسبات
عمومی مصوب شهریور 1366 اصطلاح «جمعدار» به «امین اموال» تغییر نام پیدا کرده است
...

هفته اوّل شهریور 1392 - بزرگترین دانلود گزارش کاراموزی و مقاله

دانلود گزارش کارآموزی در ایران خودرو واحد کنترل کبفیت ... شرح مختصر : سیستم
ممیزی و ارزیابی محصول باید به عنوان نماینده مشتری در شرکت قادر به .... آموزش نرم
افزار Solution; اموال; خرید اموال; تحویل اموال به جمعدار; جمعداری; عمرمفید و استهلاک
اموال ...

پروژه کارشناسی ارشد برق

چکیده: هدف از این تحقیق، بررسی این موضوع است که چه عواملی بر کارآفرینی ...
برچسب‌ها: دانلود مقاله ای در مورد برقگير در پستهای انتقال, دانلود مقاله, پستهای
انتقال, دانلود .... تنظیم مقاوم کنترل کننده PSS به منظور افزایش پایداری سیستم
قدرت ...... افزار Solution; اموال; خرید اموال; تحویل اموال به جمعدار; جمعداری; عمرمفید و
استهلاک اموال ...

استخدام سازمان قطار شهری شیراز و حومه در سال 95 | «ای استخدام»

7 مارس 2016 ... اصلی, جمع دار اموال, ۲۲۹۸۸۰۹۵۵۰, سید جلیل, مینوئی مظلوم, سید علی, ۱ .... ۳, کارشناس
ساختمان- کارشناس بررسی و تایید صورت وضعیت- کارشناس ناظر پروژه- کارشناس
عمران, ۵, کارشناسی, عمران ( گرایش عمران ) ..... ابزاردقیق، سیستمهای کنترل خطی،
کنترل صنعتی ... دانلود نمونه سوالات رایج آزمون های استخدامی.

پروژه کار آموزی شرکت برق - سیم پاور

خانه » دانلود رایگان پروژه متلب سیمولینک » دانلود رایگان پروژه » پروژه کار آموزی
شرکت برق ... در این دفتر با نظریه دیمینگ آشنا شدیم طبق این نظریه با طراحی ، اجرا
، بررسی .... مشخص در اختیار حسابداری تاسیسات جهت کنترل پروژه ها قرار می گیرد .
.... در ستاد اموال هر امور در سیستم اموال به حساب جمعدار آن امور گذاشته شده ووی.

شرح وظایف شهردار منطقه

ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻫﺎ،ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ، ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻭ
ﺍﻣﻀﺎء ... ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﻣﻼﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ
ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﻭ ... ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ. ..... ﺷﺮﺡ
ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭ ﻭ ﺟﻤﻌﺪﺍﺭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ... ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
ﻣﻨﻄﻘﻪ.

تحقیق بررسی سیستم حقوق دستمزد شبکه بهداشت مرکزی

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی سیستم حقوق ... واحد
اموال ( جمعداری اموال ) : ۱۳ ... ۵ـ کنترل مواد غذایی و آب بهداشتی از طریق بهداشت محیط .

دانلود تندآموز مفاهيم شبكه‌هاي كامپيوتری | موبوفایل

1 روز پیش ... پارامترهاي مؤثر در انتخاب و پياده‌سازي يك سيستم WLAN جمع‌بندي ... مقاله در مورد
زراعت نوین .... دانلود مقاله جمعدار اموال و بررسی سيستم كنترل اموال.

DR.MEHDI KAZEMI - تاریخچه حسابداری در ایران و جهان

م) حكايت از آن دارد كه در اجراي طرحهاي ساختماني اين تمدن، نوعي كنترل حسابداري
برقرار ... يك جمعدار، يك مامور دولت و يا شخصي كه محافضت پول يا دارايي ديگري به او
محول بوده .... همچنين پاچيولي بين اموال شخصي تاجر و اموال تجارتخانه تمايزي
نگذاشته و درباره ... ابداع و تكامل سيستم دفتر داري دوطرفه اولا سوداگريهاي بزرگ
مانند فرستادن ...

حسابداری چیست و نرم‌افزارهای حسابداری کدام هستند؟ مراکز آموزش ...

11 ژوئن 2016 ... با توجه به ارتباط سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید و نیز BOM هر یک از
محصولات مطابق ... بین پروژه‌ها (علاوه بر مراکز هزینه) و تعیین سهم استهلاک برای هر
پروژه در کنار جمع‌داری اموال و … .... شرکت پگاه سیستم، پس از تحلیل و بررسی دقیق
نیازمندی‌های صنعت فولاد، با طراحی و .... دانلود رایگان کتاب آموزش بورس.

فروشگاه اینترنتی ایرانویچ

بررسی عوامل مؤثر بر شاداب سازی مدارس ازدیدگاه دانش آموزان و اولیا ... پاورپوینت آماده
طراحی یک سیستم خبره مبتنی بردانش مدیریت ریسک در پروژه های ساخت ... برچسب
ها : پاورپوینت لیونل مسی، دانلود پاورپوینت لیونل مسی، زندگی نامه لیونل .....
انباردارپس کنترل صحت وسلامت اجناس قبض انبارصادرکرده ،اموال را تحویل جمعدار
می دهد.

downloadlar - دانلود گزارش کارآموزی حسابداری

downloadlar - دانلود گزارش کارآموزی حسابداری - دانلودلار - downloadlar. ... دانلود
گزارش کارآموزی (بررسی تابلوهای برق) .... مقاله (AMS) سيستم توليدی چابک .... نرم
افزار Solution; اموال; خرید اموال; تحویل اموال به جمعدار; جمعداری; عمرمفید و استهلاک
اموال ..... ثبت رویداد; سیستمهای نگهداری و کنترل موجودی کالا; سیستم ادواری موجودی
کالا ...

مدیریت هماهنگی و نظارت مناطق و سازمانها - سازمان عمران

۲- احداث ساختمانها و تاسيسات مورد نياز عمومي شهر در اجراي طرحها و پروژه هاي مصوب
شهرداري و نيز ارائه ... ۴- خريد ، فروش ، اجاره و استيجاره اموال منقول و غيرمنقول در امور
مربوطه . ... مالي ، صنعتي ، جمعداري اموال ، مسئول تداركات ، كارپرداز ، انباردار، مسئول
امور فروش مي‌باشند . ... ۳- بررسي و بالانس احجام پرداخت شده با تائيد شده با كارفرما.

اصول و طراحی سیستم انبارداری - دانلود مقاله و پروژه - رز بلاگ - متفاوت ...

ب-اموال غیر مصرفی: شامل اموالی است كه بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات
اصلی بتوان آن را مكرر مورد استفاده قرار داد. اموالی كه به علت ... نامه اموال ... دانلود پروژه
مالي اصول و طراحي سيستم انبارداری - NikoFile ... اصول انبارداری، مدیریت و
حسابداری انبار - مفاهیم انبار ... سورس پروژه بررسی اصول و طراحی سیستم انبارداری
در word

مـدیــریـار ... سایت جامع مدیریت - اصول کا رپردازی و انبارداری ...

نام کتاب : اصول کا رپردازی و انبار داری درسازمانهای دولتی و موسسات تولیدی ... به
موجب آیین نامه اموال دولتی:(کلیه اموال منفوقی ک در تصرف مالکانه وزارتخانه یا موسسه
بوده ... مزایده عبارت است از فروش کالا و اجناس اسقاط و یا زاید به بالاترین قیمت
ممکن طبق ماده 82 ... هدف مدیریت تدارکات کاهش هزینه و بهینه سازی سیستم و استفاده از
روش ...

گزارش کارآموزی حسابداری :: سایت مرجع دانلود گزارش کارآموزی

15 دسامبر 2013 ... ۶ مطلب با موضوع «گزارش کارآموزی حسابداری» ثبت شده است - دانلود انواع ... افزار
Solution; اموال; خرید اموال; تحویل اموال به جمعدار; جمعداری; عمرمفید و استهلاک اموال ...
تایید وابلاغ تشکیلات ادارات کل امورمالیاتی استانها ازطرف سازمان مدیریت و .... آموز
ی ، مربوط به امور مالی و حسابداری انتخاب ، بررسی و تهیه گردیده است .

کارشناس گروه برق - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد

بررسی نوع مرخص های دانشجو به استناد مصوبه شورا در کارنامه و سوابق تحصیلی ...
کنترل انتخاب واحد دانشجویان در خصوص عدم رعایت پیش نیاز و رعایت سقف واحد و ...

دانلود مقاله راهنمای امور مالی | فروشگاه فروش فایل

10 ا کتبر 2016 ... بدون شك برقراري يك سيستم صحيح جهت اداره امور مالي مستلزم داشتن اطلاعات ... 1-
بررسي برنامه هاي مالي مدرسه و ارائه آن به انجمن اوليا و مربيان مدرسه جهت تصويب . ....
این هزینه ها جزء اموال آموزشگاه محسوب وبا استعلام از مدیریت آموزش و پرورش و ... شماره
برچسب اموال داردبايد با درخواست شماره برچسب از امين اموال(جمعدار اموال ) ...

هفته اوّل شهریور 1392 - دانلود گزارش کاراموزی - blogfa.com

شرح مختصر : سیستم ممیزی و ارزیابی محصول باید به عنوان نماینده مشتری در شرکت
قادر به اندازه ... مدیریت ارشد شرکت با استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت MIS
شرکت از وضعیت کیفی ... دانلود گزارش کارآموزی تابلو برق (پروژه) ... آموزش نرم
افزار Solution; اموال; خرید اموال; تحویل اموال به جمعدار; جمعداری; عمرمفید و استهلاک
اموال; روش ...

سیستم حسابداری شهرداری ها - آموزش حسابداری

23 ژانويه 2016 ... ج) رسیدگـی نهائی به وسیـله انجمن شهـر از طـریق بـررسی گزارشهای مالی و ... و
فعالیت ها یا درآمدها و هزینه هـا و اموال و غیره طبق فهرست های ضمیمه دستور ... شرایط
بعنوان صندوقدار یا متصدی امور صندوق، ایجاد یك سیستم كنترل ... بحساب جاری بانك
واریـز گردد، در هــر حال از جمعداران كه مسئولیت تحویل ..... منبع:پروژه دات کام.

شرح وظایف - ists.ir

8- بررسي نحوه و چگونگي ارزشيابي كارهنرجويان و ترغيب و توصيه مؤكد به ... 1-
استقرار سيستم رايانه اي و نرم افزارهاي لازم براي استفاده در امور ... 18- اتخاذ تدابير
لازم در حفظ و حراست اموال هنرستان و جلوگيري از هرگونه ..... كار عملي هنرجويان تحت
كنترل مربي باشد. .... عنوان پست : انباردار مركزي و جمعدار اموال هنرستان فني و
كاردانش.

دانلود پروژه و طرح های توجیهی رایگان - دانلود گزارش کارآموزی

دانلود گزارش کارآموزی برنامه نویسی و پشتیبانی سیستم ها .... فصل اول; مقدمه; شرح:
مدیریت کارهای ساختمانی; فصل دوم; محل احداث پروژه; انواع نقشه های ... شرح مختصر :
سیستم ممیزی و ارزیابی محصول باید به عنوان نماینده مشتری در شرکت قادر به ... نرم
افزار Solution; اموال; خرید اموال; تحویل اموال به جمعدار; جمعداری; عمرمفید و استهلاک
اموال ...

دانلود مقاله و پروژه - پروژه کاربرد کامپیوتر در حسابداری

30 ژانويه 2014 ... یک جمعدار، یک مامور دولت و یا شخصی که محافضت پول یا دارایی دیگری به او محول ...
بدین ترتیب سیستم دفترداری دوطرفه به آرامی و در پی مجموعه ای از ابداعات ... ثانیا
حسابداری دو طرفه، با فراهم ساختن امکان تفکیک اموال شخصی تاجر از .... از مالکیت
سرمایه جداست در پاسخ به ضرورت ارزیابی عملکرد مدیریت این گونه ...

دانلود مقاله فلوچارت چرخه حسابدری شرکت های تولیدی و بازرگانی) فایل ...

18 دسامبر 2016 ... دانلود مقاله فلوچارت چرخه حسابدری شرکت های تولیدی و بازرگانی) فایل ورد (word) ...
سیستمهای حسابداری ازنظر وسایل پردازش در سیستم عامل اطلاعات به سه دسته تقسیم
می .... 8 7-ارجاع فرم تائیدشده به جمعداری اموال واوراق بهادار(امین اموال ). ... 7 14- بررسی
وامضاء توسط مقامات مجازسازمان وعودت به مدیریت امورمالی ( 1روز)

ليست پايان نامه - دانشكده فني و مهندسي - دانشگاه اصفهان

7, موجود - کارشناسی, 1367, مهندس روغني, تاجيك،مريم, سيستم حسابداري, 1/6 ....
صباغيان، فاطمه- سيدي پور، سادات, انبارداري و جمعداري اموال دانشگاه اصفهان, 1/81 ...
بررسي و شناخت سخت افزار و نرم افزار سيستم هاي سوئيچينگ S.12, 1/111 ....
طراحي و ساخت سيستم بلادرنگ كنترل سرعت موتور پله اي به كمك كامپيوتر شخصي,
1/150.

مشاهده مطلب پروژه پایانی مقطع کاردانی- تبدیل سیستم دستی به ...

دانلود مطالب ... مشاهده مطلب پروژه پایانی مقطع کاردانی- تبدیل سیستم دستی به
سیستم نرم افزار حسابداری ... رشته : حسابداری, اقتصاد و مدیریت ... در آن زمان یکی از
وظایف حسابداران تهیه صورتی از اموال افراد برای خزانه داری فرمانروا به منظور اخذ
مالیات بود . ... روش كتابخانه اي به طور عمومي براي مطالعه سوابق موضوع و بررسي
پيشينه ...

طرح های پژوهشی و فرمها و بخشنامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

17 ژانويه 2011 ... دانلود فرمها و بخشنامه های طرحهای پژوهشی بخشنامه جدید نحوه ارائه طرحهای پژوهشی ...
حسابداری · حسابداری شهریه · دریافت و پرداخت · شهریه · جمعداری اموال ... بررسی میزان
و علل افسردگی دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد میانه و ارائه راهکارهای . ..... ایجاد و
پیاده سازی سیستم مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه ...

گزارش کار دوره کارورزی حسابداری یک شرکت -در 20 صفحه- در ...

من در اتاقی کار می کردم که از 4 قسمت حقوق و دستمزد ، اموال ، حسابداری ... رویدادهای
مالی ثبت انجام می شد و سیستم به طور خودکار با توجه به ثبت ها ... انباردارپس
کنترل صحت وسلامت اجناس قبض انبارصادرکرده ،اموال را تحویل جمعدار می دهد. ... خرید
و دانلود محصول 1395/09/07 ... ‌بررسي و تاثير ابزارها بر شخصيتهاي قاجاري در
نقاشي 14 ص.

لیست دروس ارائه شده در ترم تابستان 93-92 - صفحه نخست

3 ژوئن 2014 ... مدارهای الکتریکی 2 – بررسی سیستم های قدرت 1 – ریاضیات مهندسی – مدارهای ...
مبانی سیستم های قدرت – آز کنترل صنعتی – کارآفرینی – پروژه

گروه برق - صفحه نخست

3- کار با سیستم های میکروپروسسوری و کنترل صنعتی. 4- شرکت در پروزه های
صنعتی، تحقیقاتی و بررسی های فنی در زمینه تخصصی. 5- شناخت و کاربرد مدارهای
...

پورتال اینترنتی شرکت الگوریتم پویا:: ریسکهای سیستمهای ...

در دﻧﯿﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ سیستمهای یکپارچه ، ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶ روی ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ... در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ و مسایل مختلف در رابطه با
استقرار ... نقد وبانک و خزانه داری · حقوق و دستمزد و کارگزینی · دارائیهای ثابت و
جمعداری اموال ... دانلود مقاله ریسکهای سیستمهای یکپارچه سازمانی ERP, 1.09 مگابایت
...

دانلود راهنمای امور مالی مدارس در word - دانشجو یاردانشجو یار

1 جولای 2016 ... این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است ... بدون شك
برقراری یك سیستم صحیح جهت اداره امور مالی مستلزم داشتن اطلاعات ... 1-بررسی
برنامه های مالی مدرسه و ارائه آن به انجمن اولیا و مربیان م .... این هزینه ها جزء اموال آموزشگاه
محسوب وبا استعلام از مدیریت آموزش و پرورش و .... امین اموال( جمعدار اموال):

شرح وظایف اصلی حوزه معاونت مالی و اداری – مدیریت مالی

16 مه 2013 ... مرکز دانلود ... تهیه و تنظیم آئین نامه های مالی و اداری و استخدامی و ارائه به مدیریت جهت
طرح در ... حوزه‌ اداری‌ و مالی‌ و مشارکت‌ فعال‌ و موثر در تعمیم‌ سیستمهای‌ مکانیزه‌ در
واحدهای‌ ... بررسی نیاز واحدها به نیروی انسانی بر اساس ساختارسازمانی و تامین ... بر
نگهداری صحیح اموال شرکت ( وجود جمعدار اموال ) و احتساب ذخیره استهلاک ...

دانلود تحقیق در مورد پروژه مالی شرکت مخابرات خراسان رضوی | دانلود ...

16 آگوست 2016 ... دانلود پروژه بررسی سیستم دارایی ثابت شرکت مخابرات مرکزی خراسان .... ۵, مسئول
خدمات مالی, جمعدار و امین اموال, سفید سنگ, ۱, مرد, دارا بودن گواهینامه .... ۲۰۴, ۲۰۴, امکان
سنجی پیاده سازی مدیریت عملکرد در شرکت گاز خراسان رضوی با ...

تحلیل سیستم واحد کنترل اموال و انبارداری - پورتال خبری

تحلیل سیستم واحد کنترل اموال و انبارداری مجتمع آموزشی امام علی علیه السلام
شهرستا. ... دانلود زندگی نامه دانشمندان ایرانی وآثار آنها به صورت پاورپوینت ... نقد و
كنترل مانده حسابها طبق دفاتر و بانك و شرح وظايف انباردار و جمعدار اموال اقدام لازم در
نگهداري و ... لازم به منظور بررسی موجودی‌ها و تجزیه و تحلیل برای مشاهده فایل pdf
کلیک کنید ...

دانلود گزارش کار آموزی رشته حسابداری در موسسه آموزش عالی سوره - پروژه

28 آوريل 2011 ... اموال. خرید اموال. تحویل اموال به جمعدار. جمعداری. عمرمفید و استهلاک اموال ... دانلود مقاله
اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت حسابداری · دانلود جزوه انبارداری و
مدیریت خرید ... دانلود پایان نامه بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران ... يك
پروژه ميخوام طرح يك سيستم محاسبه حقوق ودستمزد حداقل براي 60 نفر ...

بیمارستان سیدالشهدا شهرستان سمیرم | اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

بیمارستان سیدالشهداء(ع) سمیرم در نظر دارد اجناس و اموال مازاد، خارج از رده ، مستعمل و ...
و آزمایشگاه بیمارستان از نزدیک مشکلات بیمارستان را مشاهده و بررسی نمودند.

اخبار ضمن خدمت فرهنگیان - نمونه سوالات عمومی مهارت استخدامی مدیران و ...

6 مارس 2014 ... کدام روش در جهت معرفی آموزشگاه به سیستم حسابداری مدارس معتبر می‌باشد؟ ...
تحصيلي تمامي دانش آموزان جهت بررسي و رفع نقص آنها : 569 – ماده 47 ... همراه داشتن
لوازم مانند کتاب،جزوه،دفاتر مربوطه ... ایجاد هماهنگی و کنترل بیشتر ... چه كسي مكلف
است براي هر يك از اموال منقول غيرمصرفي تحت ابوابجمعي ... جمعدار اموال

نرم افزار حسابداری مالی - شرکت داده پردازان ارگس

حوزه مالی به عنوان یکی از ده حوزه سیستم یکپارچه ارگس ( نرم افزار حسابداری ... نرم
افزار حسابداری مالی تجمیعی برای نوشتن دفاتر قانونی; نرم افزار اموال و دارایی
ثابت ... کنترل و برنامه‌ریزی‌های مدیریتی، امکان ارزیابی واحدهای تجاری در مسیر
حرکت به .... گروه‌بندی درختواره‌ی دارایی‌ها; تفکیک وظایف جمع‌دار ازحسابدار اموال;
تعیین روش ...

حسابداری

كنترل بودجه در موسسات بازرگاني به اندازه حسابداري موسسات دولتي قابل ملاحظه نمي
باشد. ... مصرف منابع مالي را در تحقق اهداف عملياتي دولت بررسي و مورد ارزيابي قرار
دهند. ... سيستم بودجه بندي پيشرفته است، بهاي تمام شده يك فعاليت يا پروژه با
قيمت ...... تعيين و اموال شخصي تاجر از اموال تجارتخانه يا موسسه تجاري تفكيك
گرديد.

رسیدگی‌های فراموش شده در حسابرسی ها - محاسب یار

6 سپتامبر 2015 ... اکسل هوشمند استهلاک و جمعداری اموال ... با بررسی این دفتر می‌توان مشخصات اجناس
وارد شده به واحد مورد رسیدگی یا خارج شده از آن را یادداشت کرده و به دفاتر حسابداری
مراجعه و کنترل کرد که آیا ورود یا خروج اجناس یاد شده در دفاتر ... می‌شود، به صورتی
که در مقاله قبلی نوشته بودم، بررسی و رسیدگی کند؟ .... ورود به سیستم

معیارهایی برای استخدام انباردار - انبارش

توضیحات: دسته: مقالات: منتشر شده در دوشنبه, 23 آذر 1394 10:52: نوشته شده توسط
مدیر ... برای استخدام سرپرست انبار برای انبارهای بزرگ فاکتور توانایی مدیریت
حتما مد نظر ... سرپرست انبار، مسئول انبار ، انباردار ، کمک انباردار ، کارمند ، جمعدار و
. ... کلیه پرسنل دفتری انبارها و اموال بسته به جایگاه شغلی خود تسلط نسبی به کار
...

مقاله تاریخچه حسابداری جهان - سایت علمی دانشجویان ایران

5 فوریه 2011 ... م) حکایت از آن دارد که در اجرای طرحهای ساختمانی این تمدن، نوعی کنترل حسابداری ...
مانده پول و کالایی بود که نزد جمعدار باقی مانده و باید به ارباب تادیه می شد. ... بدین
ترتیب سیستم دفترداری دوطرفه به آرامی و در پی مجموعه ای از ابداعات .... ثانیا
حسابداری دو طرفه، با فراهم ساختن امکان تفکیک اموال شخصی تاجر از اموال ...

دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیرپزشک شاغل در ...

مانند واحدهاي مدیریت، حسابداري، کارگزینی و امور اداري، فناوري. اطالعات، دفتر .....
مدیرکل دفتر ارزیابی فناوري، تدوین استاندارد و تعرفه سالمت وزارت . -2 ..... تعدیل
براساس. کتاب. تنها در سال اول اجراي این دستورالعمل،. کارانه تعدیل شده. بند ج. -1،. ب
.... 1717. 1. واحدهاي. امور انبارها، جمعداري. اموال. )امین اموال(. ،. آشپزخانه. ،. روابط. عمومی.

موسسات بایگانی - مای مارکت

پایان نامه بررسی مدل خلق ارزش و تخصيص ارزش از طريق شراكت‌های استراتژيک در
موسسات خدمات مالی ... در اين مقاله ضمن مرور بسترهای نظری و متدولوژي¬هاي نوين در
عرصه مطالعه شراکت استراتژیک در حوزه بانک و ... 2.2.2.1.4 طراحي سيستم كنترل
مديريت 92 .... جمعدار اموال و وظایف آن .... دانلود رایگان زیر نویس فارسی با لینک
مستقیم.

تحقیق در مورد آدیداس

تحقیق پرورش قارچ صدفي

دانلود حل مشکل ثبت شبکه گوشی سامسونگ استار پرو مدل Samsung Galaxy Star Pro GT-S7262 با لینک مستقیم

تحقیق درمورد روابط متکامل زن و مرد

دانلود طرح توجيهي پرورش مرغ گوشتي

مقاله درباره تاریخچه ایران خودرو

تحقیق در مورد انتگرال 11 ص

پروژه ساختار بتن و مصارف آن (word)

صهيونيسم

تحقیق در مورد لزوم شناسايي عوامل همگرايي و واگرايي

تحقیق درباره شبيه سازي و آثار حقوقي آن

شهر الکترونیک رشته کامپیوتر نرم افزار

تحقیق در مورد پيامبر اسلام

مقاله درباره تغذيه و بهداشت

تحقیق درمورد مفهوم بيكاري و اشتغال زايي

تحقیق در مورد مكملهای غذایی ورزشی قسمت اول

تحقیق در مورد خلیج فارس 21 ص

تحقیق درباره گزارش كارآموزي (عمران) 03

83 - پاورپوینت آماده: بررسی اهمیت و دسته بندی انواع جوایز کیفیت - 15 اسلاید

فایل گزارش کارورزی، فناوری اطلاعات، آموزش فتوشاپ

جزوه تقارن مولکولی شیمی معدنی 2

کارآفرینی شركت تعاوني كاركنان نداجا 47 ص

دانلود پاورپوینت در مورد روش های تدریس .

تحقیق آماده در مورد بحران بلوغ

مقاله درباره حملات عدم پذیرش سرویس -130 صفحه word

دانلود پاورپوینت درمورد بررسي تطبيقي قانون كار