دانلود رایگان

دانلود مقاله نظریه‌های هوش و انواع آن - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود رایگان دانلود مقاله نظریه‌های هوش و انواع آن
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 24صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنیدنظریه های هوش و انواع آن

تعریف هوش :
هر چند عموما هوش را به عنوان توانائی حل مسئله و سازگاری با محیط فرض می شود اما نمی توان تعریف مشخصی از هوش بدست آورد که مورد توافق همه روانشناسان وابسته به رویکردهای مختلف باشد . با این حال ، عناصری از هوش وجود دارند که مورد توافق همه روانشناسان وابسته به رویکردهای مختلف باشد. با این حال عناصری از هوش وجود دارند که مورد توافق غالب پژوهشگران هست.گیج و برلاینر ( ۱۹۹۲ ) این عناصر را در سه دسته زیر قرار داده اند :
۱- توانائی پرداختن به امور انتزاعی : منظور این است که افراد باهوش بیشتر با امور انتزاعی ( اندیشه ها،نمادها،روابط،مفاهیم،اصول ) سروکار دارند تا امور عینی ( ابزارهای مکانیکی،فعالیت های حسی )
۲- توانائی حل کردن مسائل : یعنی توانائی پرداختن به موقعیت های جدید ،نه فقط دادن پاسخهای از قبل آموخته شده به موقعیت های آشنا.
۳- توانائی یادگیری : به ویژه توانائی یادگیری انتزاعیات، از جمله انتزاعیات موجود در کلمات و سایر نمادها و نیز توانائی استفاده از آنها.
عنصر سوم را برخی نظریه پردازان روانشناسی پرورشی ( کارول ۱۹۶۳ ) با اصطلاح استعداد مشخص کرده اند. کارول استعداد را بصورت مقدار زمانی که شخص نیاز دارد تا مطلبی را بیاموزد یا مهارتی را کسب کند تعریف کرده.
نخستین آزمون هوش به وسیله آلفرد بینه و دستیار او تئودور سیمون ساخته شد و هدف آن شناسائی دانش آموزان نیازمند کمکهای ویژه در مدارس فرانسه بود بعدها آزمون بینه و سیمون به ایاالات متحده آمریکا برده شد و در آنجا بوسیله لوئیس ترمن استاد دانشگاه استانفورد به انگلیسی ترجمه و با شرایط جامعه آمریکا استاندارد شد و به آزمون معروف استانفورد-بینه شهرت یافت. آزمون بینه و سیمون برای کودکان ۳ تا ۱۳ سال ساخته شد. به کمک این آزمون برای هر کودک یک سن عقلی ( سن ذهنی ) تعیین می شد.هر چند که آزمون هوشی بینه در اصل برای سنجش توانائی یادگیری دانش آموزان دارای مشکلات تحصیلی ساخته شد، اما بعدا برای استفاده با افراد معمولی بازسازی شد و بصورت یک آزمون هوشی معروف و قابل استفاده عموم در آمد.
دیوید وکسلر و چارلز اسپیرمن از طرفداران هوش یگانه اند . وکسلر هوش را یک توانائی کلی می داند که فرد را قادر می سازد تا بطور منطقی بیندیشد،فعالیت هدفمند داشته باشد و با محیط خود به طور موثر به کنش متقابل بپردازد. اسپیرمن نیز معتقد به یک هوش کلی است . دلیل طرفداران هوش یگانه یا هوش کلی استناد به وجود همیشگی چشمگیر میان توانائی های مختلف انسان (مانند توانائی کلامی و استدلال انتزاعی )است.این روانشناسان در دفاع از اندیشه خود استدلال می کنند افرادی که در یادگیری یک موضوع موفق اند موفقیت آنان در در یادگیری موضوع های دیگر نیز قابل پیش بینی است. در مقابل اندیشه هوش یگانه ،مفهوم هوش چند گانه نیز طرفدارانی دارد. طرفداران هوش چندگانه معتقدند هوش جنبه های مختلفی دارد و به یک عامل کلی منحصر نمی شود.
نظریه لوئیس ترستون :
قدیمی ترین روانشناس طرفدار هوش چندگانه لوئیس ترستون (۱۹۳۸) است.در نظریه ترستون هوش از هفت توانائی عمده زیر تشکیل شده است:
۱-درک کلامی (توانائی درک قیاس های کلامی و خواندن و فهمیدن متن)
۲-سیالی واژه (توانائی کار کردن با کلمات،واژگان)
۳-سهولت عددی (سرعت و درستی محاسبات )
۴-تجسم فضائی (توانائی انجام کارهائی نظیر چرخاندن اشیاء در ذهن )
۵-حافظه تداعی (توانائی یادآوری کلمات یا اشیاء ارائه شده به صورت جفت )
۶-سرعت ادراکی (مانند توانائی یافتن دفعاتی که یک کلمه در یک متن تکرار شده است)
۷- استدلال (توانائی حل مسائل استدلالی ریاضی و یا منطقی )
نظریه گلیفورد :
نظریه ساخت ذهنی گلیفورد(۱۹۶۷)که به الگوی ساخت هوشی (ساخت عقلی )شهرت دارد از سه بخش اصلی با نامهای عملیات، محتوا و فراورده و تعدادی خرده طبقه یا فعالیت فرعی تشکیل یافته است .
عملیات: به فرایند های مهم هوش گفته می شود و شامل فعالیت های زیر است:
الف- شناخت : دانستن ،کشف کردن،آگاه شدن
ب- حافظه و یادآوری: بازیابی از خزانه دانش
پ- تفکر واگرا : تولید پاسخهای چند گانه و ابتکاری
ت- تفکر همگرا : تولید یک پاسخ واحد قابل قبول
ث- ارزشیابی : داوری درباه خوبی،درستی،یا مفید بودن
محتوا: عملیات ذهنی بر روی اطلاعات یا محتوای ذهنی انجام می گیرد.این اطلاعات می تواند به گونه های مختلف باشد:
الف- شکلی یا دیداری : اطلاعات عینی یا ملموس،مانند تصاویر ذهنی
ب- نمادی: اطلاعاتی که قالب دلخواهی دارند،مانند اعداد
پ- معنائی : اطلاعاتی که به شکل معنی کلمات هستند
ت- رفتاری : اطلاعات غیرکلامی موجود در تعامل آدمی،مانند هیجان
فراوره: انجام عملیات بر روی محتوا فراورده یا محصول به بار می آورد.منظور از فراورده شکلی است که محتوا پس از پردازش به خود می گیرد و شامل موارد زیر است:
الف- واحدها : ماده های منفرد و مجزای اطلاعات
ب- طبقات: مجموعه ماده هایی که طبق ویژگیهای مشترکشان دسته بندی شده اند
پ- روابط : پیوندهای بین ماده های اطلاعاتی
ت- نظام ها : سازمانهای اطلاعاتی
ث- تغییرات : دگرگونی اطلاعات
ج- تلویحات : برون یابی، یا پیش بینی بر اساس اطلاعات
بطور خلاصه،منظور گلیفورد از محتوا چیزهائی هستند که مردم به آنها فکر می کنند،عملیات ذهنی چگونگی اندیشیدن افراد را نشان می دهند، و فراورده به نتایج اندیشه افراد گفته می شود.به عنوان مثال،یاداوری یک شماره تلفن نیاز به عملیات حافظه و یادآوری در قالب محتوای نمادی برای تولید فراورده(شماره تلفن مورد نظر)دارد.


نظریه هوش اشترنبرگ
از نظر اشترنبرگ،هوش از مجموعه ای مهارتهای تفکر و یادگیری تشکیل یافته است که در حل مسائل تحصیلی و زندگی روزانه مورد استفاده قرار می گیرند.از نظر ادانل، ریو و اسمیت (۲۰۰۷)، یکی از معروفترین رویکردهای مربوط به تفکر درباره هوش نظریه سه بخشی استنبرگ و گسترش تازه تر آن به نام هوش موفق است. طبق این نظریه ،هوش دارای سه چهره است:
۱ – استفاده از اندیشه و راه حل ها در زندگی عملی یا هوش عملی
۲ – تولید اندیشه های تازه یا هوش خلاق
۳ – توانائی تفکر انتزاعی یا هوش تحلیلی.
هوش تحلیلی : جنبه تحلیلی هوش به توانائی انسان در برخورد موثر با مسائل گفته می شود .
– معرف توانائی کلامی،تفکرانتزاعی،پردازش اطلاعات، و سازماندهی به مطالب است.
- توانائیهای هوش تحلیلی زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که شخص اطلاعات را تحلیل،ارزشیابی،مقایسه،یا مقابله می کند.
هوش آفریننده : جنبه آفریننده یا خلاق هوش تولید اندیشه های تازه، روشهای نو،برخورد متفاوت با مسائل،و ترکیب کردن اطلاعات با راههای جدید را شامل است.
- رفتار هوشمندانه گاهی منعکس کننده توانائی فرد در برخورد موثر با یک موقعیت یا تکلیف جدید است،و بعضی وقتها نشان دهنده توانائی او در برخورد با موقعیت ها یا تکالیف آشنا به طور سریع و موثر است. در هر دو حالت،تجربه های قبلی فرد نقش مهمی ایفا می کنند.
مورد اول، یعنی برخورد موثر با موقعیت های تازه، بینش نامیده می شود.
مورد دوم، یعنی برخورد موثر و سریع با موقعیت های آشنا ، خودکاری نامیده می شود.خودکاری به توانائی انجام کارها بدون نیاز به فکر کردن درباره آنها گفته می شود.
هوش عملی: جنبه عملی هوش توانائی پرداختن به مسائل و مشکلات زندگی روزانه را شامل می شود.
- این جنبه هوش بر زندگی کردن واقعی بیشتر از تفکر انتزاعی تاکید می کند.
- توانائیهای عملی به فرد امکان تمرین کردن،کاربستن،و استفاده از آنچه را که در موقعیتهای رسمی یا غیر رسمی یاد گرفته است می دهد.
- کسانی که دارای هوش عملی هستند می توانند با جنبه های متغیر محیط سازگار شوند و در صورت لزوم به تغییر محیط خود اقدام نمایند تا آن را با نیاز های خود هماهنگ کنند.این افراد همچنین می فهمند که محیط زندگی آنان ممکن است بهترین محیط نباشد و در این صورت می کوشند تا محیط زندگی بهتری برای خود درست کنند.


نظریه های هوش
نظریه های روان سنجی ، عصبی – زیستی ، رشدی ، شناختی و پردازش اطلاعات پنج محور عمده ای هستند که اکثر تعارف و برداشت های مربوط به مفهوم و ماهیت هوش در حول آنها می چرخند .
۱) نظریه های روان سنجی :
رویکرد روان سنجی، بر این فرض مبتنی است که هوش یک سازه یا صفت (trait) است که در آن تفاوت های فردی وجود دارد. وجود تفاوت های آشکار بین عملکرد افراد، صرفنظر از ماهیت عامل ایجادکننده این تفاوت ها، نشان دهنده آن است که مقدار این عامل در افراد مختلف برابر نیست. بنابراین می توان آن را مورد اندازه گیری قرار داد.
طرفداران نظریه روان سنجی عمدتا برای سنجش هوش و توانایی های ذهنی از آزمون ها استفاده می کنند و توانایی های مختلف ذهنی را با اجرای آزمون ها به صورت کمی توصیف می کنند. اگرچه بیشتر روان سنج های اولیه مانند بینه و ابینگهاوس به شناخت ماهیت نظری هوش علاقمند بودند، در عمل آزمون هایی که می ساختند به مسایل عملی، پیش بینی و طبقه بندی درست مبتنی بود. بدین ترتیب از همان آغاز در درون جنبش روان سنجی دو مسیر در پیش گرفته شد: یکی رویکرد عملی که به مساله گشایی معطوف بود و دیگری رویکرد مفهومی که به نظریه توجه داشت.

در سال ۱۸۸۱ دولت فرانسه از آلفرد بینه خواست آزمونی طراحی کند که بتوان با آن کودکانی را تشخیص داد که به علت کندذهنی نمی توانستند از برنامه های مدارس عادی استفاده کنند و با سرعت عادی یاد بگیرند و به برنامه های آموزشی ویژه نیاز داشتند. بینه در سال ۱۹۰۵ با همکاری روان شناس فرانسوی دیگری به نام سیمون(Simon) مقیاسی را منتشر کرد و در سال های ۱۹۰۸ و ۱۹۱۱ نیز در آن تجدیدنظر کرد.

مقیاس های اولیه او بر این فرض استوار بود که هر فردی دارای یک سن زمانی یا سن واقعی برحسب سال و یک سن عقلی است که نشانگر متوسط توانایی های هوشی موجود بین افراد گروه سنی معینی است. پس از محاسبه سن عقلی دانش آموز، می توان آن را با سن زمانی وی مقایسه کرد تا جایگاه نسبی وی در میان افرادی که سن زمانی شان با او یکسان است، تعیین شود. بدین ترتیب استدلال بینه این بود که مراحل رشد ذهنی در کودکان کندذهن فرقی با کودکان طبیعی ندارد. یعنی کودک کندذهن در آزمون ها نمره ای شبیه کودک طبیعی، ولی با سن کمتر، می گیرد و توانایی های ذهنی کودک تیزهوش نیز در حد کودکان بزرگتر از سن خودش است.

مهمترین فرم های تجدیدنظر شده آزمون بینه در سال های ۱۹۱۶، ۱۹۳۷، ۱۹۶۰ و ۱۹۸۶ منتشر شد. یکی از مهمترین تجدیدنظرها، تجدیدنظر در مفهوم هوشبهر یا IQ است که در ۱۹۱۶ توسط ترمن(Terman) انجام گرفت. مشکل هوشبهر اولیه بینه(تفاوت سن عقلی و سن زمانی) این بود که معنای آن در گروه های سنی مختلف تفاوت داشت. یک سال عقب ماندگی برای یک کودک ۳ ساله به مراتب شدیدتر از یک سال عقب ماندگی برای کودک ۱۴ ساله است. این مساله تا اندازه ای با روش محاسبه هوشبهر ترمن(۱۹۱۶) که از روی خارج قسمت سن عقلی بر سن زمانی ضرب در ۱۰۰ تعیین می شود، حل شد. اگر از این فرمول استفاده شود، کودک سه ساله ای که یک سال عقب ماندگی دارد، هوشبهری برابر ۶۶ و کودک ۱۴ ساله ای که یک سال عقب ماندگی دارد هوشبهر نسبتا بالاتر و معادل ۹۳ خواهد داشت. علیرغم اینکه فرمول ارائه شده توسط ترمن این مشکل را حل کرد، اما چنین فرض می شد که سن عقلی در حدود ۱۶ سالگی به حداکثر رشد خود می رسد. در این صورت تعیین هوشبهر بزرگسالان با اشکال روبه رو می شد، زیرا سن زمانی بزرگسالان بیش از سن عقلی آنهاست. به علاوه کاهش سن عقلی بر اثر پیری یا آسیب های مغزی در دوره بزرگسالی نیز به دقت قابل برآورد نبود. به همین دلیل در فرم های تجدیدنظر شده ۱۹۶۰ و ۱۹۸۶ آزمون استنفورد – بینه با اقتباس از وکسلر، هوشبهر انحرافی(deviation IQ) به کار بسته شد. این یک نمره معیار در آزمون توانایی است که می توان آن را با عملکرد دیگران در یک گروه سنی مقایسه کرد. در نتیجه بین اشخاص در گروه های سنی مختلف می توان مقایسه های بامعناتری به عمل آورد.

آزمون های اولیه از نوع آزمون های بینه، تنها سطح کلی هوش را تعیین می کردند. مدت کمی پس از تهیه شدن این آزمون ها، روان شناسان متوجه شدند که سطح کلی هوش نمی تواند تفاوت های فردی را، آن طور که لازم است، نشان دهد. بنابراین به این فکر افتادند که عوامل تشکیل دهنده توانایی های کلی را نیز بشناسند.

چارلز اسپیرمن
چارلز اسپیرمن روان شناس انگلیسی، مبتکر روان سنجی، با استفاده از روش تحلیل عاملی، نخستین بار این نکته را مطرح کرد که در همه افراد یک عامل عمومی هوش به نام “g به مقادیر مختلف وجود دارد و بسته به مقدار g در هر فرد، می توان او را در مجموع تیزهوش یا کندذهن دانست. به اعتقاد اسپیرمن، عامل g تعیین کننده اصلی عملکرد فرد در آزمون هوش است. به علاوه، عوامل ویژه ای هم به نام “s برای هر توانایی یا آزمون وجود دارد. مثلا با هر یک از آزمون های مربوط به روابط ریاضی یا هندسی، s جداگانه ای به دست می آید. در آزمون هوشی که از هر کسی گرفته می شود، مقدار عامل g به اضافه مقداری عوامل مختلف s منعکس می شود. بنابراین مثلا عملکرد ریاضی هر فرد تابع هوش عمومی g و نیز استعداد ریاضی s اوست.

لوئیس ترستون نظریه اسپیرمن را مورد انتقاد قرار داد و او به وجود عامل مشترک و یکپارچه کننده ای به نام عامل g اعتقاد نداشت و بر این باور بود که هوش از توانایی های خاص و جداگانه ای تشکیل شده است. وی با استفاده از روش تحلیل عاملی به این نتیجه رسید که هوش از هفت عامل زیر که وی آنها را توانایی های ذهنی اولیه نامید، تشکیل یافته است:

• توانایی کلامی
• روانی کلامی
• توانایی عددی
• توانایی فضایی
• توانایی ادراکی
• استدلال استقرایی
• حافظه

به نظر ترستون، برخی شواهد آشکار وجود دارند که نشان می دهند یک عامل خاص می تواند بدون عامل کلی g مربوط به آن وجود داشته باشد. مثلا در میان بعضی از افراد عقب مانده ذهنی که در اصطلاح به آنان کودن های دانشمند گفته می شود، افرادی یافت می شوند که یکی از توانایی های آنان به گونه ای افراطی رشد می کند، در صورتی که توانایی ذهنی آنان در سایر زمینه ها پایین است. به عبارت دیگر عامل g در آنان بسیار کم است. این شواهد نظر ترستون را دایر بر اینکه عامل s می تواند بدون عامل g وجود داشته باشد، تایید می کند.

در مفهوم سازی جدیدتر از عامل های خاص هوش توسط گاردنر در مقایسه با سایر نظریه ها، هوش به حیطه وسیع تری گسترش یافته است. او معتقد بود که هفت نوع هوش مجزا و مستقل از یکدیگر وجود دارد که هر یک به صورت سامانه(Module) جداگانه ای در مغز عمل می کنند و قواعد خاص خود را دارند. این انواع عبارتند از:

• زبانی
• منطقی – ریاضی
• فضایی
• بدنی – جنبشی
• میان فردی
• درون فردی
• موسیقیایی

سه نوع نخست، همان مولفه های متداول هوش است که در آزمون های معیارمند هوش سنجیده می شود. گاردنر معتقد است که هوش موسیقیایی یعنی توان درک ارتفاع صداها و ریتم آنها ، در قسمت اعظم تاریخ بشر مهمتر از هوش منطقی – ریاضی بوده است. هوش مربوط به درک حرکات بدن(بدنی – جنبشی) سبب تسلط بر بدن خود و مهارت در دستکاری اشیاء می شود. هوش درون فردی که توانایی پایش احساس ها و هیجان های خود و استفاده از این اطلاعات در هدایت اعمال خود است. هوش بین فردی که توانایی توجه کردن به نیازها و نیات دیگران، پی بردن به آنها و پایش روحیات دیگران برای پیش بینی رفتار آنهاست.


نظریه گاردنر
گاردنر، وسیله ای را که از آن به عنوان طرحواره(Schema) یاد می کند، تدوین کرده است که شامل ۱۵ مقیاس برای سنجش این هوش چندگانه است. این مقیاس از نوع آزمون های مداد – کاغذی سنتی نیستند، بلکه بر سنجش طبیعی مهارت های فکری در بافت محیط کلاس مبتنی است. نظام گاردنر اگرچه بر مفهوم سازی هوش و روش های آموزشی تاثیر مهمی داشته است اما کارهای او فاقد یک مبنای تجربی قوی است.

ورنون، با اتخاذ موضع بینابین اظهار داشت که نظر اسپیرمن و ترستون به لحاظی هر دو درست است و هوش، کلی و یکپارچه است. اما در عین حال از تعدادی توانایی های خاص کوچک و بزرگ تشکیل شده است. الگوی وی اساسا سلسله مراتبی را به وجود می آورد که در رأس آن عامل g قرار دارد و نشانگر آن است که تمامی توانایی های سطوح پایین را یکپارچه می کند. سطح بعدی که عوامل گروهی اصلی نامیده می شود، شامل توانایی های فضایی – حرکتی و کلامی – آموزشی است. بخش های فرعی کوچک تر در سطوح پایین تر به توانایی های مجزا و خاص اطلاق می شوند و هر یک از این عامل های گروهی فرعی نیز به عامل های کوچک تر یعنی عامل های اختصاصی تقسیم می شوند.

نظریه سه بعدی گیلفورد با دیگر نظریه های هوشی تفاوت فاحش دارد. وی به وجود عامل g اعتقاد نداشت و معتقد بود که هوش دارای ویژگی سه بعدی است و یا به صورت فرایندی سه بعدی سازمان پیدا می کند. این ابعاد عبارتند از:

عملیات: آنچه که شخص انجام می دهد.

محتواها: موادی که عملیات روی آنها انجام می گیرد.

فرآورده ها: روش ذخیره شدن یا پردازش اطلاعات.


به نظر گیلفورد ۵ نوع عملیات، ۴ نوع محتوا و ۶ نوع فرآورده وجود دارد. او اظهار می دارد که ترکیب هر یک از ۵ نوع عملیات با یکی از انواع محتواها، همراه با یکی از فرآورده ها، نوع یگانه ای از هوش را تعریف می کند. به عبارت دیگر بر حسب ترکیب های مختلف هر یک از انواع عملیات، محتواها و فرآورده ها، ۱۲۰ نوع هوش مختلف وجود دارد(۱۲۰=۶×۴×۵). گیلفورد در پژوهش های بعدی خود تعداد انواع هوش را حتی بیش از این ذکر کرده است.

در سطح محتوا، گیلفورد به طبقه بندی موادی اقدام کرده است که هوش بر روی آنها به فعالیت می پردازد. محتواها به نظر او ۴ نوع تصویری، نمادی، معنایی و رفتاری هستند. در سطح عملیات، گیلفورد به بررسی نوع فعالیت هوش بر روی محتواها می پردازد و شامل شناخت، حافظه، تفکر همگرا، تفکر واگرا و ارزشیابی است. گیلفورد، در سطح فرآورده ها به نتایجی که فعالیت های هوشمندانه در پی می آورند، توجه دارد. این فرآورده ها را او به ۶ دسته واحدها، طبقه ها، رابطه ها، نظام ها، تبدیل ها و تلویحات(کاربردها) تقسیم می نماید.فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 24 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله نظریه‌های هوش و انواع آن - مگ ایران

نظریه‌های هوش و انواع آن. تعریف هوش : هر چند عموما هوش را به عنوان توانائی حل مسئله و
سازگاری با محیط فرض می شود اما نمی توان تعریف مشخصی از هوش بدست آورد که مورد
...

مقاله فارسی . دانلود مقاله نظریه‌های هوش و انواع آن

تعداد صفحات این مقاله 24صفحه. پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین
دانلود کنید. نظریه‌های هوش و انواع آن. تعریف هوش : هر چند عموما هوش را به عنوان توانائی ...

ترجمه مقاله نظريه هوش چندگانه گاردنر - میهن همکار

عنوان فارسی مقاله: مطالعه مقدماتی نظریه هوش چندگانه گاردنر، در زمینه موضوعهای درسی
... جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ... کردن مسائل
واقعی زندگی و انواع مسائل پیچیده در موقعیتهای تازه به کار ببرد (پراوات و فولدن،
١٩٩۴).

طبقه بندی انواع هوش - پارس مدیر

طبقه بندی انواع هوش شامل هوش عاطفی یا هوش هیجانی و هوش معنوی و هوش منطقی. ...
برگرفته از مقاله: آرش حبیبی ... براساس نظریه زوهار و یان این هوش ها با هوش جسمانی (
PQ) یعنی توانایی کنترل ماهرانه بدن و استفاده از اشیا آغاز می .... مقاله، آموزش و لینک
دانلود نرم‌افزارهای تخصصی، راهنمای کامل ارشد و دکتری، خلاصه کتاب، پایگاه مقاله
مدیریت ...

دانلود مقاله تئوری یادگیری و انواع آن - فروش فایل تحقیق

آموزش روانشناسی یادگیری و یادگیری. مقاله ای و انواع آن از جمله یادگیری دانلود ترجمه
مقاله تئوری هوش چندگانه گاردنر در …مقاله (انواع انواع یادگیری. خوگیری ساده ترین ...

ترجمه مقاله نظریه هوش چندگانه گاردنر—فروشگاه دانشجو

11 نوامبر 2016 ... عنوان فارسی مقاله: مطالعه مقدماتی نظریه هوش چندگانه گاردنر، در زمینه .... دسته بندی:
مهندسی » مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی دانلود مقاله انواع هوش ...

مقاله هوش

انواع هوش از دیدگاه گاردنر. ۱۷. هوش از دیدگاه رشد. ۱۸. تاریخچه مطالعات مربوط به هوش
۲۰. تاریخچه آزمون های هوش… ۲۱. سیر تحول نظریه های زیربنایی تست های هوش… ۲۲.

SID.ir | مطالعه مقدماتي نظريه هوش چندگانه گاردنر، در زمينه موضوع هاي ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی مطالعه مقدماتي نظريه هوش چندگانه گاردنر، در
... ميان انواع گوناگون هوش چندگانه با دروس مرتبط با هر يک از انواع هوش، همبستگي ...

دانلود ترجمه مقاله نظریه هوش چندگانه گاردنر | UMC-DL

30 مه 2015 ... مقاله ترجمه شده با عنوان نظریه هوش چندگانه گاردنر، در زمینه موضوعهای درسی و سازگاری
دانش آموزان. دانلود ... دانلود مبانی و پیشینه نظری انواع هوش (هوش.

دانلود ترجمه مقاله تئوری هوش چندگانه گاردنر در موضوع درسی و سازگاری ...

دانلود پروژه تئوری هوش چندگانه گاردنر در موضوع درسی و سازگاری دانش آموز به همراه ...
مسائل واقعی زندگی و انواع مسائل پیچیده در موقعیتهای تازه به کار ببرد (پراوات و ...

دانلود دانلود مقاله نظریه‌های هوش و انواع آن در زمینه کتاب ، جزوه و – پاییز ...

29 سپتامبر 2015 ... فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد تعداد صفحات این مقاله
24صفحه پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود ...

بررسی شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس نظریه ضمنی هوش (ITIS) در جامعه ...

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس 14 ماده ای نظریه ضمنی هوش (
ITIS-14) (عبدالفتاح و ییتس، 2006) در ... برای برآورد روایی ملاکی از مقیاس
نظریه‌های ضمنی هوش دوپیرات و مارین (2005) استفاده شد که ضرایب ... نوع مقاله: مقاله
پژوهشی.

نظریه هوش‌های چندگانه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

گاردنر نظریه‌اش را نخستین بار در کتاب «قاب‌های ذهنی: نظریه هوش چندگانه»، در سال
۱۹۸۳ ارائه کرد. به عقیده او همه انسان‌ها دارای انواع مختلفی از هوش هستند. او در کتاب خود،
...

ﻧﻈﺮﯾﻪ هﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎردﻧﺮ

ﮔﺎردﻧﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ. اش را. ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﮐﺘﺎب. « ﻗﺎب. هﺎﯼ ذهﻨﯽ. : ﻧﻈﺮﯾﻪ هﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ. » ، در ﺳﺎ. ل. ١٩٨٣. اراﺋﻪ
ﮐﺮد . ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ او هﻤﻪ اﻧﺴﺎن. هﺎ داراﯼ. اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از هﻮش هﺴﺘﻨﺪ . او در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد، هﺸﺖ ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ هﻮش ...

نظریه های مختلف درباره هوش - آی هوش

هوش و تعاریف مرتبط, هوش، هوش چندگانه, نظریه های مختلف درباره هوش. ... از مجموعه ای از
توانایی ها می داند، آن است که هوش از انواع فرآیندهای شناختی نشأت می گیرد.

مقالات ISI هوش چندگانه : 6 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

تئوری هوش‌های چندگانه نظریه‌ای‌ است آموزشی که اولین بار توسط هوارد گاردنر تنظیم و
ارائه گردیده ‌است. انواع هوش چندگانه کدامند؟ ... «مقالات ترجمه شده یا ترجمه نشده»، «
تعداد صفحات» و همچنین «کد مقاله» مرتب نموده و مقالات مورد نظر خود را دانلود فرمایید.

PDF: مقاله انواع هوش و کاربرد هوش های چندگانه - ایران مقاله!

ﻧﻈﺮی اﻧﻮاع ﻫﻮش (ﻫﻮش ﻋﻘﻼﻧﯽ، ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی، ﻫﻮش ﺑﺪﻧﯽ) در 65 ﺻﻔﺤﻪ ورد ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﺎ ...
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎردﻧﺮ، در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎی درﺳﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری داﻧﺶ آﻣﻮزان.
.... داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ درس embedded system ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﺎ ورودی.

هوش چیست؟ - پرشین فان

23 نوامبر 2014 ... دانلود آهنگ جدید حمید عسگری به نام رخصت .... در میان تحقیقاتی که انواع مختلف هوش
را کشف کرده اند، هوارد گاردنر (۱۹۹۳) پیشقدم ... هوش عاطفی زمانی مورد توجه قرار گرفت
که دنیل گلمن در سال ۱۹۹۵ کتاب خود را با عنوان ... گاردنر با مدل تأثیر گذار خود به نام
«هوش چندگانه» نقش عمده ای در شکل گیری نظریه هوش هیجانی داشت.

هوش چه انواعی دارد؟ - رازینا کلاس

دانلود رایگان ... مقاله زیر مربوط به گزارش بازدید یک معلم آمریکایی از مدارس فنلاند.
... انواع هوش: در بین انواع نظریات مطرح شده دو نظریه از مقبولیت بیشتری برخوردار ...
براساس نظریه زوهار و مارشال این هوش ها با هوش جسمانی (PQ) یعنی توانایی کنترل ...

هوش‌ های چندگانه: نظریه هوارد گاردنر - روان حامی

13 دسامبر 2015 ... گاردنر اولین بار نظریه‌اش را در ۱۹۸۳ در کتاب «چهارچوب ذهن: نظریه‌ی هوشهای .... سایر
انواع هوش در نظریه‌‌ی هوش‌ های هشت گانه یعنی هوش موسیقیایی، بدنی ...

دانلود رایگان مقاله انواع هوش و هوش مصنوعی - سورس باران

در ادامه مقالات آموزشی در این مطلب نیز دانلود رایگان مقاله انواع هوش و هوش مصنوعی را از
... بنابه اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی ، هوش توانایی استفاده از پدیده‌های رمزی و یا ...

دانلود فایل ( مبانی و پیشینه نظری روانشناسی هوش و تعاریف و نظریه آن ...

3 آوريل 2017 ... دانلود فایل ( مبانی و پیشینه نظری روانشناسی هوش و تعاریف و نظریه آن) ... دانلود
فایل کامل مقاله در مورد مومیائی ها دوست عزیز سلام. ... فایل تحقیق جامع در مورد
جوشکاری و انواع آن با آرزوی بهترینها برای شما عزیزانمحقق گرامی،شما با ...

دانلود پاورپوينت هوش هاي چند گانه گاردنر 37 اسلايد - رزبلاگ

دانلود پاورپوینت هوش های چند گانه گاردنر- 37 اسلاید مناسب جهت ارائه کلاسی گرایش
... نظريه هاي ... تست های هوش هوش چندگانه گاردنر انواع هوش هوش هیجانی(عاطفی یا
احساسی) 13 . پرسشنامه معتبر هوش چندگانه گاردنر - -وبسایت دهکده مقاله-فروشگاه .

دانلود دانلود مقاله انواع هوش و هوش مصنوعی

بنابه اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی ، هوش توانایی استفاده از پدیده‌های رمزی و یا قدرت
و رفتار موثر و یا سازگاری با موقعیتهای جدید و تازه و یا تشخیص حالات و ...

تقویت مهارت خواندن انگلیسی: هوارد گاردنر و نظریه هوش چندگانه | متمم

در میان انواع تعاریفی که توسط دانشمندان مختلف برای هوش ارائه کرده‌اند، تعریف هوارد
... این بار برای #تقویت مهارت خواندن انگلیسی، قسمتی از کتاب ۵۰ Psychology ...

دانلود پاورپوینت نظریه های هوش - مادسیج

25 جولای 2014 ... دانلود رایگان پاورپوینت نظریه های هوش از شبکه آموزشی پژوهشی ایران. —کلمه هوش
تحت عنوان عقل و خرد ، از زمان های قدیم مورد بحث فلاسفه بوده است .

دانلود تحقیق نقش تئوری ها در برنامه درسی -کامل و جامع – پایانه مقاله

25 مه 2017 ... دانلود تحقیق با موضوع نقش تئوری ها در برنامه درسی، در قالب word و در 9 صفحه،
قابل ... مقالات مرتبط دیگر در این زمینه ... آرزومندیمبه صفحه دانلود فایل(تحقیق
جایگاه هوش هیجانی در برنامه درسی)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید. ... خرید
آنلاین تحقیق انواع ديدگاه ها در برنامه ریزی درسی از نظر میلر از حضور شما ...

تاثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی - دانلود رایگان مقاله و تحقیق

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان .....
هوش هیجانی سالهاست که جدیدترین نظریه پردازان هوشبهره کوشید ه اند تا بجای انکه ...

دانلود مقاله نظریه‌های هوش و انواع آن - دانلود

دانلود ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word دانلود دانلود مقاله نظریه‌های هوش و انواع آن
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد تعداد صفحات این مقاله ...

دانلود پاورپوینت انواع نظریه های هوش - 11gig.ir

پاورپوینت انواع نظریه های هوش شامل 31 اسلاید است و برای دانشجویان روانشناسی
کاربرد دارد در ادامه ابتدا ... دانلود بهترین پروژه تحقیق مقاله کارآموزی و پایان نامه های .

پایگاه خبری شباویز - دانلود مقاله رایگان/هوش

10 ا کتبر 2016 ... پایگاه خبری شباویز/دانلود مقاله دایگان/هوش ... بنابه اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی ،
هوش توانایی استفاده از پدیده‌های رمزی و یا ... انواع آزمونهای هوش.

PDF: ترجمه مقاله نظریه هوش چندگانه گاردنر | سیگنیفیکنت!</title ...

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎردﻧﺮHTML: ... ﻣﺎ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﻮش ...
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی اﻧﻮاع ﻫﻮش ﻫﻮش ﻋﻘﻼﻧﯽ، ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی، ﻫﻮش ﺑﺪﻧﯽ در 65 ﺻﻔﺤﻪ ورد ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ.

هوش های چندگانه گاردنر - آموزش سخنرانی و فن بیان - بهرام پور

17 ژانويه 2015 ... حدود دو سال پیش برای یک پروژه، شخصیتی خلق شد به نام آقای هلو! ... چنین گاردنر
اعتقاد دارد کودکان دارای انواع متفاوتی از هوش هستند که آنها را قادر به انجام چنین کار
جاه طلبانه ای خواهد نمود. ... دانلود فیلم تمرین نقد سخنرانی شماره 2 ... توی آخرین
مطالعه‌ی آقای هلو، با نظریه‌ی هوش‌های چندگانه گاردنر آشنا میشه که در اون گفته ...

تعریف هوش چیست؟ - تیم آموزشی ماهان تیموری

با عرض پوزش تصویر مقاله تعریف هوش به درستی بارگزاری نشد ... هوش را طوری
بیان کرد که یک توانایی کلی فرض شد و به نظریه هوش یک عاملی معروف ... به ذکر
انواع هوش می پردازیم. ... این مقاله را می توانید در لینک زیر دانلود کنید و از آن استفاده
کنید.

هوش چیست ؟ - تیم آموزشی ماهان تیموری

به هر حال در همه نظریه های ارائه شده،سه عنصر اصلی مورد توافق اکثر محققان بوده است
که ... در این مقاله با انواع دسته بندی هوش،آشنا شده اید و همین طور با تعریفی از هوش،در
...

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی در آﻣﻮزش ﻣﻄﺎ - پایگاه کتاب های درسی

ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻫﺎ در ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ... اﻳﻦ
ﺷﮑﻞ از ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎس ﻫﻮش ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮﻳﻪ ی. را ﻣﯽ ﺳﺎزد. ..... در
ﻧﻈﺮﻳﻪ ی ﮔﺎردﻧﺮ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎی ﺑﺸﺮ ﻳﺎ اﻧﻮاع ﻫﻮش در ﻫﺸﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ. از: ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ...

دانلود مقاله انواع هوش و هوش مصنوعی - پروژه دات کام

12 سپتامبر 2015 ... عنوان مقاله : انواع هوش و هوش مصنوعی قالب بندی : Word قیمت : رایگان شرح ... بنابه
اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی ، هوش توانایی استفاده از پدیده‌های ...

جدیدترین فایل پیشینه و مبانی نظری هوش چندگانه و تفکر انتقادی ...

1 روز پیش ... 2-1-9-انواع هوش از دیدگاه ثرندایک : … .... برای دانلود مقالات … مبانی نظری و پیشینه
تحقیق هوش چندگانه و تفکر انتقادی – دانلود .... گاردنر نظریه‌اش را نخستین بار در
کتاب «قاب‌های ذهنی: نظریه هوش چندگانه»، در سال ۱۹۸۳ ارائه کرد.

دانلود مقاله رایگان بازی و بازی درمانی

دانلود مقاله انواع بازی درمانی کودکان | دنیای فایل های دانلودی .... دانلود رایگان مقاله
نظریه بازی ها – Game theory (همیار پروژه) | ... www.hamyarprojeh.ir › پروژهپروژه
آماده ۷ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. ... 1,309 views; دانلود کتاب افزایش هوش هیجانی - 1,290 views .

متن کامل (PDF)

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﻮش. ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ. ﮔﺎردﻧﺮ. رد،. ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻤﻮل و ﻗﺎﺑﻞ. ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد. رﻳﺎﺿﻲ داﻧﺶ. آﻣﻮزان. ،. ﺑﺎ
ﺳﻄﻮح .... داراي اﻧﻮاع، اﺷﻜﺎل و ﻣﻈﺎﻫﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ، و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ آﺣﺎد اﻧﺴﺎن داراي. ﻧﻴﻤﺮخ.

پاورپوینت (اسلاید) با موضوع مروری بر انواع هوش و نظریه های هوش

پاورپوینت (اسلاید) با موضوع مروری بر انواع هوش و نظریه های هوش ... ضمنا خلاصه
فصل هوش کتاب رفتار فردی آرین قلی پور هم هست ... و با انتخاب گزینه افزایش
اعتبار نسبت به افزایش اعتبار خود اقدام نموده و بعد از شارژ حساب خود فایل را دانلود
کنید.

هوش در کودکان، انواع و اقسام دارد؟ - تبیان

1 آگوست 2015 ... قبل از اینکه به معرفی انواع هوش بپردازیم، توجه شما را به آنچه گاردنر در کتاب خود
Intelligence Reframed و در رابطه با فرزندانش نوشته جلب میکنیم:.

پرتال جامع علوم انسانی-محمود مهرمحمدی

عنوان مقاله: بازی دانایی نظریه زمینه ای برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایران.
حوزه (های) ... عنوان مقاله: مبانی و ویژگی های یک الگوی تدریس برای انواع دانش روش
کاری .... عنوان مقاله: نظریه ی هوش چندگانه و دلالت های آن برای برنامه درسی و آموزشی.

دانلود (مقاله انواع هوش و آزمون های هوشی) – هایپر آرتیکل

26 مه 2017 ... دانلود (مقاله انواع هوش و آزمون های هوشی). سخن روز: رشته محکم سیم موفق می‌شود و ضربات
پی در پی تبر کوچک درخت کهن را از پای در می آورد. نام محصول ...

دانلود پاورپوینت (اسلاید) هوش | SilvArt

3 مه 2017 ... نظریه سلسله مراتب هوش اسپیرمن ... انواع هوش. هوش هیجانی (عاطفی یا احساسی). ابعاد
هوش هیجانی ... دانلود مقاله انواع هوش و هوش مصنوعی 2016-09-22

دانلود مقاله نظریه های هوش هیجانی با پیشینه پژوهش - ایران پروژه

4 روز پیش ... دانلود مقاله نظریه های هوش هیجانی با پیشینه پژوهش: نظریه زوهار و مارشال ( 2000)
اعتبار هوش را در نشان دادن و حل كردن مسائلی دانسته اند كه ماهیتی ...

هوش‌هاي چندگانه

12 ژانويه 2014 ... 5- لطفاً در مورد آزمون شناخت انواع هوش اطلاعات بیشتری بدهید. ... بخشی از
نتیجه‌گیری مقاله تأثير آموزش مبتني بر نظريه هوش‌هاي ..... دانلود مقاله ...

: مقالات جدید روانشناسی - دانشنامه رشد

مقالات جدید روانشناسی ... جوانی و شکل‌گیری هویت · آیا شما هوش اجتماعی دارید؟ ...
نظریه یادگیری اکتشافی برونر · تاثیر ویژگیهای شخصیتی و علمی معلم بر
تدریس ...

انواع هوش سازمانی - پرسش و پاسخ - تی نیاز

19 ژانويه 2013 ... انواع هوش سازمانی - ارسال شده در پرسش و پاسخ : هوش سازمانی (OI) به معنای کسب دانش
و اطلاعات جامع از ... دانلود اصل مقاله هوش هیجانی دکتر سلطانی فر.

مقاله بررسی تاثیر انواع نه گانه هوش بر یادگیری در سازمانهای ...

مقاله بررسی تاثیر انواع نه گانه هوش بر یادگیری در سازمانهای یادگیرنده مطالعه موردی
شرکت ملی صنایع ... راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله ... خرید و دانلود PDF مقاله.

تحقیق بررسی اثر مهد کودک بر هوش دانش آموزان پایه اول ( دختر و پسر )

همچنین لینک دانلود تحقیق مربوطه همان لحظه به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد. ... هوش ۷
ویژگیهای هوش ۹ ویژگیهای عمومی هوش ۱۰ انواع هوش ۱۱ نظریه های معاصر هوش ۱۲

کاملترین فایل مقاله آموزش پرورش در پرتو هوش هیجانی و كاربردهای آن ...

22 مه 2017 ... مقاله ارزشیابی کیفی (توصیفی) و تفاوت آن با دیگر انواع ارزشیابی ... کاملترین
فایل مقاله آموزش پرورش در پرتو هوش هیجانی و كاربردهای آن ... درجه کیفی و رضایت از
دانلود:عالی ... مقالات مرتبط دیگر در این زمینه ... دریافت فایل مقاله نظریه های انگیزش
در مورد آموزش و پرورش – پرداخت و دانلود آنی سخن روز: این روزها باد ...

مقاله بررسی انواع پل – بیتا آرتیکل

27 مه 2017 ... مقاله بررسی انواع پل. سخن روز: حکمت وزیدن باد رقصاندن شاخه ها نیست. بلکه امتحان
ریشه هاست. دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول ...

مقاله پایان نامه بررسي اثر مهد كودك بر هوش دانش آموزان پاية اول ( دختر و ...

1 روز پیش ... کلمات کلیدی : مقاله پایان نامه بررسی اثر مهد کودک بر هوش دانش آموزان پایة اول ... ۲-
پس از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار گرفته و همچنین ایمیل میشود. ... هوش
ويژگيهاي هوش ويژگيهاي عمومي هوش انواع هوش نظريه هاي معاصر هوش نظريه ...

PDF: ترجمه مقاله نظریه هوش چندگانه گاردنر | جهان مقاله!

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎردﻧﺮ، در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎی درﺳﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری داﻧﺶ آﻣﻮزان.
.... 56 داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﻫﻮش و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، در ﻗﺎﻟﺐ word و در 56 ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ،.

انواع هوش

از اینجا می توانید مقاله قبلی – مدیریت زمان برای دانش آموزان و دانشجویان را ببینید.
در مجموعه مقالات هوش و استعداد اشاره کردیم که بر اساس مدل گاردنر یا نظریه ی هوش های ...

تست هوش چندگانه - مسیر ایرانی

گاردنر نظریه‌اش را نخستین بار در کتاب «قاب‌های ذهنی: نظریه هوش چندگانه»، در سال
1983 ارائه کرد. به عقیده او همه انسان‌ها دارای انواع مختلفی از هوش هستند. او در کتاب خود،
...

پاورپوینت انواع نظریه های هوش - ResultFa

با موضوع مروری بر انواع هوشنظریه های به هوشنظریه‌های پاورپوینت . دانلود مقاله انواع
هوشهوش مصنوعی پروژه دات کام انواع هوشهوش بنابه اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی هوش ...

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش چند گانه و تفکر انتقادی مدیران ...

عنوان تحقیق ((بررسی رابطه بین هوش چندگانه و تفکر انتقادی مدیران دانشگاههای ...
بتوانند کشتی سازمان را با بهره گیری از انواع هوشها به سر منزل مقصود برسانند. ...
اساس نظریه هوش چندگانه گاردنر و تفکز انتقادی تفکر انتقادی واتسون و گلیزر
بسنجیم. .... بررسی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی مقطع متوسطه در پرورش مهار تهای
تفکر ...

مقاله هوش های چند گانه گاردنر - سایت علمی دانشجویان ایران

انواع هوش چندگانه کدامند؟ هوش دیداری / فضایی این نوع هوش توانایی درک پدیده های
بصری است. یادگیرنده های دارای این نوع هوش ، گرایش دارند که با ...

خلاصه تحقیق مقاله هوش چندگانه چیست؟ - کارن پیپر | مرجع دانلود ...

از مهمترین کارهای او می‌توان به چارچوب های ذهن و نظریه هوشهای چندگانهاشاره کرد. در حوزه
روان ... در کتاب چارچوب های ذهن گاردنر با هوش های شخصی به عنوان یک کل برخورد
می‌کند؛ چرا که بسیار به هم نزدیکند و هماهنگ عمل می‌کنند. ... انواع هوش چندگانه کدامند؟

دانلود مقاله کامل درباره انواع هوش ها

26 فوریه 2017 ... مقاله+کامل+درباره+انواع+هوش+ها.html?r=17327" > دانلود مقاله کامل درباره انواع ... هاروارد
به نام گاردنر به مخالفت با این نظریه (نظریه سنجش هوش) پرداخت.

ترجمه مقاله نظریه هوش چندگانه گاردنر | دنیای دانشجویی!

13 مارس 2017 ... مقاله ترجمه شده با عنوان نظریه هوش چندگانه گاردنر، در زمینه موضوعهای درسی و سازگاری
دانش آموزان. از دانلود فایل مطمئن هستم عنوان انگلیسی مقاله: The. ... راه به کارگیری
تواناییهای شناختی به دست نمی آید، بلکه دیگر انواع هوش نیز که ...

مقالات کاغذی | مرجع دانلود رایگان مقاله

دانلود رایگان مقاله در مورد نظریه اسلام در مدیریت منابع انسانى . اسفند ۲۶, ۱۳۹۵.
بدون دیدگاه. دانلود رایگان مقاله در مورد نظریه اسلام در مدیریت منابع انسانى‏.

دانلود پایان نامه:بررسی مقایسه بین هوش هیجانی، هوش معنوی ،حمایت ...

15 آگوست 2016 ... 2-6 هوش و انواع آن بر اساس دیدگاه زوهر و مارشال. ... بر ادبیات ، سوابق تحقیقات انجام
شده (در داخل و خارج از کشور) و نظریه ها ارائه شده در زمینه هوش هیجانی.

دانلود رایگان مقاله انواع هوش و هوش مصنوعی - ژورنال آموزشی کشور - خانه

22 سپتامبر 2015 ... در ادامه مقالات آموزشی در این مطلب نیز دانلود رایگان مقاله انواع هوش و هوش ... بنابه
اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی ، هوش توانایی استفاده از پدیده‌های رمزی و ...

فیزیوتراپی (Physiotherapy) - آشنایی با نظریات دونالد هب

کتاب «سازمان رفتار» دونالد هب که در سال 1949 منتشر شد، بسیاری از جنبه های علم
عصب ... 3- تجارب دوران کودکی از تجارب دوران بزرگسالی در تعیین هوش مهمترند ...

پایان نامه رابطه ی بین هوش هیجانی… | مقالات کانالی!

18 فوریه 2017 ... عنوان کامل: پایان نامه رابطه ی بین هوش هیجانی معلمان و بهداشت روانی دانش آموزان در
دبیرستان ... پایان نامه ارشد مدیریت, پایان نامه مدیریت اموزشی, دانلود پایان نامه,
پایان نامه هوش هیجانی معلمان, پایان نامه بهداشت ... مفهوم هوش. تعریف هوش و انواع آن از
نظر گاردنر. مفهوم هیجان. مؤلفه های هیجان ... دیدگاه ها و نظریه ها در بهداشت روانی.

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎور

ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ . 1-2 ( ... ﺑﺎ
ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺎزه ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮔـﺎردﻧﺮ ..... ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﻮش، اﻧﻮاع آن، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮي آن و.

دریافت نسخه PDF: ترجمه مقاله نظریه هوش چندگانه ... - منزلگاه دانشجویان

ﻣﺸﺨﺼﺎت »ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻮش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎردﻧﺮ« ﭘﯿﺶ از داﻧﻠﻮد ﻻزم اﺳﺖ: ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ...
دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﻫﻮش ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ، در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارﻧﺪ. stuhou.
ir ...

هوش موسیقایی چیست - آموزشگاه موسیقی هنر پارسه

گاردنر نظریه‌اش را نخستین بار در کتاب «قاب‌های ذهنی: نظریه هوش چندگانه»، در سال
1983 ارائه کرد. به عقیده او همه انسان‌ها دارای انواع مختلفی از هوش هستند. او در کتاب خود،
...

خانه ISI ایران: دانلود رایگان مقالات ISI باترجمه فارسی

دانلود مقالات رایگان,مقالات رایگان isi,مقالات مدیریتی isi,ترجمه مقالات,دانلود رایگان
مقاله isi مدیریت با ترجمه.

دانلودمقاله هوش چندگانه چيست؟

ﺳﻨﺠﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻮش، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود و. ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ. ﮔﺎردﻧﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ. اش را. ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﻛﺘﺎب. « ﻗﺎب.
ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ: ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﻮش. ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ. » ، در ﺳﺎل. 1983. اراﻳﻪ ﻛﺮد. ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه او ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن. ﻫﺎ. داراي اﻧﻮاع.

هوش معنوی SQ چیست - آفتاب

3 آگوست 2012 ... این هوش برخلاف هوش عقلانی که کامپیوترها هم از آن بهره مندند و نیز هوش ... این پدیده
بررسی های متعددی انجام گرفته و نظریه های متفاوتی ارایه شده اما .... و نیز ارتباطش با
دیگر انواع هوش سبب می شود معنویت و هوش معنوی به ... دانلود مقاله

تحقیق مفاهیم و ضرورت و مولفه های فرهنگ و هوش فرهنگی

... آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت
شده شما ارسال می گردد. ... ۲-۴-۷ رابطه هوش فرهنگی با انواع هوش: ۲۱ ۲-۴-۸ رشد هوش
فرهنگی ... پاشا شریفی ” نظریه و کاربرد آزمونهای هوش و شخصیت” آذر ۱۳۷۷. پیاژه، ژ. (
۱۳۵۷).

نظريه، انواع نظريه و نقش آن در تحقيق | علمي و پژوهشي - ایران پژوهان

نظريه- انواع نظريه- نظريه در تحقيق- صوري- قياسي- تقليلي- تجربي-اكتشاف-
توصيف - تبيين- ... بخش خدمات وب و seo بخش دانلود رايگان بخش دانلود پروپوزال
بخش معرفي دانشگاههاي خارجي و ... رینولدز[1] (1971) نظریه را به صورت کلی و به
شرح زیر تعریف کرده است: .... بانك موضوعات پايان نامه رشته مهندسي كامپيوتر- هوش
مصنوعي ...

حافظه و تندخوانی بایگانی - اعتماد به نفس با استاد سلماسی

نوشته شده توسط: مدیرسایتدر می 16, 2017 در: حافظه و تندخوانی, مقالاتهنوز ... انواع
هوش: به نظر تونی بوزان (1970) ما انسآن‌ها برخلاف نظریات معمول بیش از یک هوش داریم
...

دانلود کتاب رابطه بین هوش گاردنر و دست برتری - کتابناک

29 آگوست 2013 ... تعریف هوش نظریه هوش کلاسیک هوش عاطفی یا هوش هیجانی هوش معنوی چیست ؟ هوش
چندگانه گاردنر انواع هوش چندگانه تعریف هوش های هفتگانه گاردنر

ترجمه مقاله نظریه هوش چندگانه گاردنر | سیامک مقاله!

31 ا کتبر 2016 ... مطالعه مقدماتی نظریه هوش چندگانه گاردنر، در زمینه موضوعهای درسی و سازگاری دانش
آموزان ... به کارگیری تواناییهای شناختی به دست نمی آید، بلکه دیگر انواع هوش نیز
... دانلود اصل مقاله لاتین; دانلود ترجمه مقالات روانشناسی; دانلود رایگان ...

هوش و انواع آن - موسسه مفتاح قائم

و گروهی از روانشناسان نیز بر سر این نظریه توافق داشتند که هوش را قدرت یادگیری
... و در کتاب خویش با عنوان حالات روحی به وجود حداقل هفت هوش اصلی ایما و اشاره کرد .
... در این تحقیق سعی بر این است که انواع هوش از نظر گاردنر ، کشف ، ارزشیابی ،
آموزش .... توجه:دانلود و نصب دو نرم افزار فوق جهت استفاده بهتر از سایت پیشنهاد می
شود .

تحقیق درباره حيات فكري و سياسي امامان شيعه عليهم السلام

تحقیق درباره نماز، عبادتى بزرگ

دانلود گزارش کارآموزی در رابطه با رشته عمران .

مقاله درباره ارواح

دانلود پایان نامه در مورد بررسي كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان

دانلود پاورپوینت تریاژ- 35 اسلاید

فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم قرارداد قرارداد ارائه خدمات تهيه و طبخ و توزيع غذاي يك دانشگاه سازمان شرکت کارخانه پروژه عبارت است از تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذا در سلف سرویس مرکزی برادران و سالن غذا خوری خواهران با فرمت آفيس ورد Office Word ب

تحقیق درباره سيره رسول خدا (ص) ‏درباره طبيعت، كشاورزى و محيط زيست‏ (1)

دانلود تحقیق ابوعلي سينا

مقاله کانگورو

شيمي آلي

تحقیق در مورد استراتژیهای بازاریابی 20ص (word)

پاورپوینت مراوده و ارتباط 16 اسلاید

کاشت و تکثير گياهان زينتي (2)

پاورپوینت روش های تأمین مالی در صنایع مختلف

تحقیق در مورد هشت سال دفاع مقدس 14 ص

پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون

مقاله درباره تصفيه و پساب صنعتي -24 صفحه word

دانلود پاورپوینت جدید آناتومی ستون فقرات

تحقیق در مورد هالوژنها (word)

استراتژی تولید

تاثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی

دانلود پاورپوینت کلزا - 30 اسلاید

پاورپوینت سیستم های محافظتی و مکان یابی الکترونیکی

تحقیق درباره بررسی صنايع فرهنگي ايتاليا

تحقیق/ ساخت پيزوالكتريك فلزي با استفاده از فناوري نانو

مختصری در مورد الکترونیک و قطعات الکترونیکی پر مصرف در مدارات الکترونیکی.DOC

تحقیق در مورد شبکه های حلقه ای رشته کامپیوتر

دانلود پاورپوینت والتر گروپیوس آشنایی با معماری معاصر

تحقیق درمورد آماده كردن تركيب آميلوز