دانلود رایگان

بررسی دیدگاه حقوق بين الملل در خصوص كاربرد سلاح‌هاي هسته اي و تاریخچه آن - 306 صفحه فایل ورد word - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی دیدگاه حقوق بین الملل در خصوص کاربرد سلاح‌های هسته ای و تاریخچه آن 306 صفحه فایل ورد word

دانلود رایگان بررسی دیدگاه حقوق بين الملل در خصوص كاربرد سلاح‌هاي هسته اي و تاریخچه آن - 306 صفحه فایل ورد word
مبحث چهارم: سلاح هاي كشتار جمعي، انرژي اتمي و چالش هاي جهان امروز
شناسايي و كشف انرژي
مبدا ظهور انرژي هسته اي را به عنوان يك فرضيه بايد از تحقيقات رادفورد مبني بر وجود هسته در اتم ها در سال 1911 دانست. مطالعات تجربي و نظري در فيزيك هسته اي كه نقش برجسته اي در توسعه فيزيك قرن بيستم ايفا كرده است. مطالعاتي كه درك نسبتاً خوبي از خواص هسته ها و از ساختاري كه منشاُ اين خواص است دست داد.
امروزه فيزيك هسته اي فنوني در اختيار بشر گذاشته است كه در زمينه هاي علمي و ديگر از جمله در فيزيك اتمي و فيزيك حالت جامد نيز كاربرد وسيعي پيدا كرده است. پژوهش هاي آزمايشگاهي فيزيك هسته اي براي حل انواع بسيار گوناگوني از مسايل از برهم كنش كواركها (بنيادي ترين ذره اي كه ماده از آن ساخته مي شود) گرفته تا فرايندهاي نخستين مراحل تكامل جهان كه پس از مهبانگ اتفاق افتاده است به كار مي رود.
فيزيكدان ها امروزه از فنوني كه در آزمايشگاه هاي فيزيك هسته اي آموخته اند براي تشخيص و درمان بيماري ها در اعماق بدن انسان بدون اين كه نيازي به جراحي باشد، بهره برداري مي كند. اما از سوي ديگر هم برخي از اين انرژي مهم، هسته اي – تجربي در ساختن سلاح هاي مرگبار مورد استفاده قرار مي گيرد كه منظور از توليد آن ها كشتار توده اي انسان ها است و ادامه توليد و تكثير آنها تهديدي جدي براي آينده بشريت است و از اين رو به هيچ رويي نمي توان عيچ علم ديگري با اين علم كه طيف گسترده اي از كوچك ترين ذرات ميكروسكوپي تا موجودات كيهاني را شامل مي شود قابل مقايسه دانست، زمينه علمي ديگري وجود ندارد كه كاربردهاي مستقيم تحقيقات بنيادي آن بالقوه بتواند اين چنين مرزهاي خير و شر را در نوردد.
كميسيون انرژي مجلس در مورد مزيت هاي انرژي هسته اي و لزوم توجه به آن در دنياي يشرفته امروز مي گويد: در دنياي پيشرفته امروز لازمه پيشرفت، استفاده از اين نوع انرژي است، استفاده صلح جويانه از آن كه مورد تاييد و تصويب آژانس بين المللي انري اتمي هم هست و حق مسلم ما است كه از آن برخوردار باشيم و اين شيوه استفاده و بهره مندي از انرژي هسته اي و زندگي ايده آل امروزي را به غير از آن هم وجود ندارد.
همچنين مي افزايد با از روشهاي سنتي استفاده ازانرژي دست شست چرا كه توجيه اقتصادي هم ندارد ميبايست متناسب با زمان شرايط زمان پيش رفت.
انرژي هسته اي كه امروزه پيرامون آن در محافل سياسي، اجتماعي و آكادميك بحث هاي فراواني را موجب شده است از جهاتي به عنوان يك نيرو توانايي قابل اعتنا و استفاده در صنعت كشاورزي، علوم پزشكي، جايگزين نفت و يك منبع سرشار از پتانسيل گوناگون شناخته مي شود. به همين علت كشورهاي مختلفي در سراسر دنيا از اسپانيا تا كانادا، پاكستان و هند، ژاپن و چين و بسياري ديگر از كشورها تمام هم و تلاش خود را مصروف دستيابي به اين انرژي عظيم كرده اند به عنوان مثال دولت اسپانيا اخيراً طرحي را در دست اجرا دارد كه به موجب آن به بررسي كنش هاي هسته اي در خورشيد و ستارگان از طريق يك راكتور كه انرژي حاصل از آن در آينده مي تواند جايگزين انرژي هسته اي به روش كنوني يا انرژي ناشي از نفت شود. فرانسه ، ژاپن و كانادا كشور هاي ديگري هستند كه نامزد اجراي اين طرح شدند.
آژانس بين المللي انرژي
آژاني بين المللي انرژي هسته اي پس از جنگ جهاني دوم به عنوان يكي از زيرمجموعه هاي سازمان ملل متحد و تحت نظارت آن به وجود آمد و ايران در سال 1958 ميلادي به عضويت آن در آمده است، اين آژانس در حال حاضر داراي 134 عضو است. هدف اين آژانس سازماندهي كشورهايي كه خواهان و خواستار بهره مندي از تكنولوژي پيشرفته و انرژي هسته اي هستند و با ايجاد و تدوين برنامه هايي در جهت سرمايه گذاري در همكاري هاي بين المللي، كنترل تشعشعات هسته اي، حمل و نقل و حفاظت از امنيت است و با هرگونه سوءاستفاده تروريسم از آن مبارزه مي كند!
انرژي هسته اي نياز نسل هاي آينده
در هر صورت انرژي هسته اي با توجه به منابع مهم انرژي نظير نفت و گاز كه عمر آن محدود است به عنوان انرژي جايگزين و كم هزينه، امروزه مورد توجه جهانيان قرار گرفته است. از اين رو بسياري از كارشناسان اقتصادي و صاحبنظران مسايل نفتي معتقدند كه بهره برداري از انرژي هسته اي و سرمايه گذاري هاي لازم روي آن مي تواند ايران را در جايگاهي به مراتب بالاتر از آن چه كه هست در برخورداري از تكنولوژي هاي پيشرفته در سطح جهاني قرار دهند.
يكي از صاحبنظران در مسائل انرژي در اين باره معتقد است: سرمايه گزاري براي انرژي هسته اي بسيار مفيد خواهد بود و ضرورت دارد كه مسئولان به اين مهم توجه داشته باشند و اگر تا كنون اين امر صورت نگرفته خيلي دير كرده ايم، چون انرژي اتمي يك از سالم ترين انرژي ها محسوب مي شود يعني به رغم مواد راديواكتيو كه اگر درست از آن حفاظت نشود. ايجاد خطر خواهد كرد در توليد انرژي پاك، مفيد فايده و به صرفه خواهد بود. وي مي افزايد: امروزه اروپا، امريكا، حتي پاكستان و هندوستان از اين انرژي برخوردارند لذا هيچ دليلي وجود ندارد كه ما از آن برخوردار نباشيم، برخورداري از گاز و نفت دليل نمي شود كه ما خود را از آن محروم سازيم همين نفت را انگليس هم دارد ولي مشاهده مي شود كه باز هم روي انرژي هسته اي سرمايه گذاري مي كند، بنابراين سرمايه گذاري در جهت برخورداري از نيروگاه هسته اي و انرژي هسته اي توسط ايران كاري كاملاً معقول، اقتصادي و درست است البته با تدابير حفاظتي كه در تمام دنيا معمول است اين كار بايد انجام شود. همچنين با اشاره به فشارهايي كه از سوي دنياي غرب بخصوص آمريكا در ارتباط با ايران وجود دارد و سعي مي كند اين ذهنيت را جهان ايجاد مي كند كه ايران درصدد تجهيز خود را انرژي هسته اي در جهت استفاده هاي نامطلوب است و با رد اين مساله مي گويد: اين استدلال درستي نيست، همه كشورها و بخصوص در همين منطقه خاورميانه كشورهايي نظير پاكستان و هندوستان از اين انرژي برخوردارند و از اين رو اين حق مسلم ايران است، اما بايد بپذيريم كه در چارچوب معاهدات جهاني و با نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي از آن برخوردار شويم. اين منطق درستي نيست، مگر اسراييل سلاح هاي اتمي ندارد!
اين صاحبنظر مي گويد: ما بايد كار خودمان را انجام بدهيم، بحث منافع ملي و نسل هاي آينده مطرح است، چون در آينده به هر صورت هر كشوري كه صنعتي مي شود بيشتر از پيش به منابع انرژي الكتريكي نياز خواهد داشت و يكي از مهم ترين و ارزانترين آن در طويل المدت همين انرژي هسته اي است.
همچنين در مورد استفاده از متخصصان خارجي معتقد است چون ما در سطح توليدات بالفعل تجربه اي كافي نداريم مانند همه جاي دنيا حتماً نياز به متخصصان خارجي داريم آن چه كه مسلم است ما توان بالقوه را در داخل داريم و نكته مهم بعد از توليد اين است كه چون ضايعات اورانيوم براي محيط زيست خطر آفرين است بايد در جاهاي مخصوص و محفوظ نگهداري بشود كه به آلودگي محيط زيست نينجامد.
در همين باره يكي ديگر از صاحب نظران معتقد است كه دستيابي و سرمايه گذاري در خصوص انرژي هسته اي بايد از دو زاويه كوتاه مدت و در دراز مدت مورد بررسي قرار گيرد، كوتاه مدت اين كه نيازمند سرمايه گذاري كلان است و با كارشكني ها و موانع فراواني همراه است بدون آن كه سود دهي داشته باشد، اما در دراز مدت موجبات اعتلا و پيشرفتگي صنعت ما خواهد شد.
وي مي افزايد: انرژي هايي چون نفت و گاز بالاخره تمام شدني است، نمي شود براي هميشه متكي به آنها بود و از اين رو برخورداري از انرژي فوق پيشرفته اي چون هسته اي بسيار كار شايسته و البته لازم و ضروري است.
پزشكي هسته اي
كارشناسان يكي از موارد استفاده از انرژي هسته اي را در علوم پزشكي مي دانند كه در همين رابطه طي سال هاي اخير در جهت آشنايي اين فناوري پيشرفته سمينارهاي مختلفي در كشور برگزار شده است. با آن كه بيش از 40 سال از عمر آن در دنيا مي گذرد.
يكي از اساتيد پزشكي هسته اي در اين باره مي گويد: براساس مطالعات انجام گرفته بيش از 65 درصد پزشكان عمومي در سطح كشور از نظر دانش هسته اي بسيار ضعيف هستند.
وي با اشاره به اين كه در پزشكي هسته اي از اشعه گاما در جهت تشخيص و درمان بيماري ها و درمان امراض مي گويد: تهيه تصاوير مختلف و برش هاي مقطعي از ارگان هاي بدن بخصوص در بيماري هاي قلبي از كاربرد هاي اين رشته است ضمن آن كه با استفاده از اشعه راديواكتيو بيماران تيروئيدي قابل درمانند. به هر روي متخصصان علوم پزشكي معتقدند به وسيله فناوري هسته اي مي توان بيماري هاي مختلفي نظير بيماريهاي قلبي، عروقي، ريوي، سرطان ها، تيروئيد و بيماري هاي كليوي را تشخيص داد.
سال 1384 پايان استهلاك 25 ساله
به رعم وجود ذخاير غني در كشور كه به دلايل مختلفي از جمله جنگ در مورد استخراج آن هيچ اقدامي صورت نگرفت، نيروگاه بوشهر پس از 25 سال از شروع فعاليت ساخت هنوز به بهره برداري نرسيده و كارشناسان وعده به سال 1384 داده اند. جايگزيني انرژي هسته اي به جاي منابع فعلي و استهلاكي كه در طي اين مدت بر اين نيروگاه وارد شده است، ترديد هاي بسياري را موجب شده است. و اين پرسش را به ذهن متبادر مي سازد كه آيا مي توان انتظار داشت كه ايران تا سالهاي آتي مانند بسياري از كشورها به انرژي هسته اي دست پيدا كند؟ اگر چه حساسيت بهره گيري از منابع انرژي هسته اي در دنيا خصوصاً بين كشورهاي صنعتي مثل ايالات متحده بسيار زياد خواهد بود. كه هم اكنون شاهد آن هستيم …
انگار زمينيان در انتظار چنين شوكي كه به سر مي برند، تنها كمتر از چهار سال به فرصت نياز بود!… تاريخ، هفتم دسامبر 1941 را نشان مي دهد، آلمان هيتلري به پيشروي هاي خود پس از فتح بخش هايي از ممالك اروپايي به سوي دايناسور امروز آسيايي ها، شوروي سابق ادامه مي دهد، ايتاليايي ها به نفس نفس افتاده اند. خواب هاي طلايي موسوليني پريشان شده است، اما قدرت نظامي امپراتوري سرزمين آفتاب تابان به سايه هاي تيره او روشناي مي بخشد متحدي از گروي متحدين …، خلبانان ژاپني بر فراز آسمان بندر پرل هاربر ظاهر مي شوند، يانكي ها هرگز انتظار چنين عمليات انتحاري و سهمگيني را نداشتند … دنيا شرمگين از نسل كشي شگفتي كه در جريان بود، … ناكازاكي و هيروشيما بلاد سامورايي ها در خواب بود، اجسام سنگيني بر سر ساكنان آن دو شهر ژاپني ها فرود آمد، بشريت را براي هميشه تاريخ شرمسار از اختراعي نمود تا امروزه به بزرگترين و پرچالش ترين معماي ديپلمات ها مبدل شود، هيروشيما و ناكازاكي و در پي آن امپراتوري ژاپن خاموش شد. جهان در بهت و سكوت فرو رفت… قريب به شش دهه از آن روزهاي تاريك و تيره مي گذرد، اما بمب اتم و سلاح هسته اي به مثابه بحث برانگيزترين چالش در چرخش هاي ديپلماتيك بر روي ميز كار كنشگران و بازيگران و بر هم زنندگان معادلات سياسي جهان در آمد.


بررسی دیدگاه حقوق بین الملل در خصوص کاربرد سلاح‌های هسته ای و تاریخچه آن 306 صفحه فایل ورد word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود جواب ورک بوک اینترچنج 3ویرایش 4چهارمinterchnge workbook answer key 4th edition

دانلود جواب ورک بوک تاپ ناچ3ویرایش سوم top notch 3

طرح درس سالانه قرآن چهارم

کتاب Teaching English as a Second or Foreign Language Fourth Edition - ویرایش چهارم

دانلود جواب ورک بوک اینترچنج 1 یک ویرایش چهارمinterchange1 fourth edition

کتاب English Grammar Digest

بانک نمونه تست های امتحانی کتاب Inside Reading - Intro

کتاب صوتی انگلیسی مثل آب خوردن : بهترین و ساده ترین و سریعترین راه و روش اصولی و تکنیکهای علمی یادگیری زبان

منبع سوالات لیسنینگ listening آبان 96 آزمون msrt- منبع سوالات لیسنینگ 5 آبان msrt

مجموعه 15 قالب منو دار پاورپوینت مناسب برای ارائه ارشد و دکتری + 9 تم حرفه ای پاور پونت

مقاله جاجیم بافی

دانلود پاورپوینت رشته های عکاسی و هنر با عنوان دوربین های عکاسی

مقاله ای درباره میناکاری

نقش و نقوش نمادین روی نمد

مقاله بافت چادرشب به همراه عکس از مراحل بافت چادر شب

مینیاتور

پاورپوینت تاریخچه سفره خانه ها و قهوه خانه های ایران (40 اسلاید)

پایان نامه رشته هنر ریشه بته جقه و بررسی آن در نساجی دورة قاجار

دانلودپايان نامة تحصيلي جهت اخذ درجة كارشناسي ارشد رشته كارگرداني(نمايش) صدا و بيان براي بازيگر

دانلود تحقیق منبت کاري‌ چوب‌ (به همراه تصاویر)

مقاله پرتره محيطي خبرنگار

مقاله بررسی ساختارهای تصویرگری کتاب کودک و نوجوان

دانلود پاورپوینت نهضت هنر نو

دانلود مقاله تأثیر هنر و معماری اسلامی بر هنر و معماری اروپا و امریکا

دانلود پاورپوینت چاپگر سه بعدی

مجموعه بازی های ورزشی کودکان

تمامی لغات 8 درس اول کتاب زبان تخصصی (مدیریت ورزشی) نوشته دکتر حمید قاسمی

نمونه سوالات درس اصول و مبانی بازاریابی ورزشی رشته مدیریت ورزشی گرایش بازاریابی در ورزش دانشگاه پیام نور

کتاب بیومکانیک پایه - Basic Biomechanics

پاورپوینت با موضوع اسب و سوارکاری