دانلود رایگان

پایان نامه اندازه¬گيري همزمان داروي آملوديپين و آترواستاتين در قرص با استفاده از خمير كربن و نانولوله¬هاي كربني چند ديواره به روش ولتامتري - دانلود رایگاندانلود رایگان اندازه‌گیری همزمان داروی آملودیپین و آترواستاتین در قرص با استفاده از خمیر کربن و نانولوله‌های کربنی چند دیواره به روش ولتامتری

دانلود رایگان پایان نامه اندازه¬گيري همزمان داروي آملوديپين و آترواستاتين در قرص با استفاده از خمير كربن و نانولوله¬هاي كربني چند ديواره به روش ولتامتري فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات77
چكيده :
در اين تحقيق اثر افزايش حساسيت پاسخ دهي الكترود خمير نانولوله كربني نسبت به الكترود كربن شيشه­اي، براي اندازه­گيري داروهاي آملوديپين بسيلات و آترواستاتين كلسيم به­طور همزمان بررسي شد. الكترود نانولوله كربني به­وسيله روش ولتامتري چرخه­اي و ولتامتري پالس­ تفاضلي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج مطالعات الكتروشيميايي، رفتار الكتروكاتاليزي مؤثر الكترود خمير كربني را نسبت به اكسايش آندي داروهاي آملوديپين و آترواستاتين در محلول بافر بريتون- رابينسون با ۶ ­= pH نشان داد. اثر تغيير سرعت روبش پتانسيل و pH با استفاده از روش ولتامتري چرخه­اي و در محلول ۲۰ ميكروگرم بر ميلي­ليتر از آملوديپين و آترواستاتين ارزيابي شد. روش ولتامتري پالس تفاضلي به­عنوان يك روش حساس براي اندازه­گيري همزمان مقادير كم داروهاي آملوديپين و آترواستاتين به­كار برده شد. منحني درجه­بندي، گستره خطي براي غلظت­هاي ۵/۲- ۱۰۰ ميكروگرم بر ميلي­ليتر را براي هر دو دارو نشان داد. حد تشخيص روش فوق ۱ ميكروگرم بر ميلي­ليتر در محلول مخلوط هر دو دارو به­دست آمد. كاربرد تجزيه­اي روش براي اندازه­گيري همزمان داروهاي آملوديپين و آترواستاتين در نمونه­هاي قرص با روش ولتامتري پالس تفاضلي بر اساس جريان پيك آندي مورد بررسي قرار گرفت. داده­هاي به­دست آمده نشان دهنده عدم حساسيت الكترود به بافت قرص و موفقيت روش در اندازه­گيري همزمان داروهاي آملوديپين و آترواستاتين در نمونه­هاي قرص مي­باشد.


فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول : بخش تئوري................................................................................................................................... 1
۱-۱- مقدمه............................................................................................................................................................... 2
1-2- ولتامتري......................................................................................................................................................... 3
1-2 - 1- ولتامتري چرخه­اي ............................................................................................................................. 3
1 -2 - 2- پالس ولتامتري.................................................................................................................................. 5
1 -2- 2 - 1- پالس ولتامتري نرمال............................................................................................................... 8
1 - 2 - 2 - 2 - پالس ولتامتري تفاضلي..................................................................................................... 9
1 - 2 - 3 - ولتامتري موج مربعي.................................................................................................................... 10
1- 3- الكترودهاي اصلاح شده شيميايي........................................................................................................ 11
1- 3- 1- روش­های تهیه الكترودهای اصلاح شده شیمیایی.................................................................... 13
1- 3- 1- 1- روش­های بر پایه جذب شیمیایی........................................................................................... 13
1- 3- 1- 2- روش­های بر پایه تشکیل پیوند کووالانسی......................................................................... 13
1- 3- 1- 3- تشکیل لایه پلیمری در سطح الکترودها.............................................................................. 14
1- 3- 2- اهداف اصلاح.................................................................................................................................... 15
1-3- 2 - 1- الکتروکاتالیز.................................................................................................................................. 15
1-3-2- 2- پیش تغلیظ....................................................................................................................................... 16
1- 3- 2- 3- نفوذ پذیری................................................................................................................................... 16
1- 3- 3- الكترودهاي كربن............................................................................................................................... 17
1-3-4- الکترودهای خمیر کربن...................................................................................................................... 17
1- 4- کاربرد نانوتکنولوژی در شیمی........................................................................................................... 20
آلوتروپ های کربن........................................................................................................................... 21 1- 5- نانولوله­های کربنی.................................................................................................................................... 23 1- 5- 1- انواع نانولوله های كربنی................................................................................................................... 25
1- 5 -1- 1- نانولوله­های کربنی تک دیواره ............................................................................................... 251- 5-1-2- نانولوله­های کربنی چند دیواره................................................................................................... 27 ویژگی­های نانولوله­های کربنی........................................................................................................ 28
1- 5- 2- 1- مقاومت......................................................................................................................................... 281- 5- 2- 2- خواص دمایی.............................................................................................................................. 28
1- 5- 2-3- چگالی سطحی بسیار بالا........................................................................................................... 291- 5- 2- 4- سمیت نانولوله­های کربنی........................................................................................................ 29
1- 5- 3- کاربرد نانو­لوله­های کربنی................................................................................................................. 30
1- 5-3-1- ابزاری برای انتقال داروها............................................................................................................. 30
1- 6- معرفی داروهاي آملوديپين بسيلات و آترواستاتين كلسيم........................................................... 30
1- 6-1- آملوديپين بسيلات................................................................................................................................ 30
1- 6- 2- آترواستاتين كلسيم............................................................................................................................ 32
1- 6- 3- روش­هاي آنالیز آملوديپين بسيلات و آتر واستاتين كلسيم در فرمولاسیون دارویی....... 34
فصل دوم : بخش تجربي................................................................................................................................... 37
2-1- دستگاه­های مورد استفاده.......................................................................................................................... 38
2-2- مواد شیمیایی و معرف­ها.......................................................................................................................... 38
2-3- تهيه­ي محلول­هاي به­كار رفته در مطالعات ولتامتري....................................................................... 40
2-4 - تهيه الكترودهاي خمير كربني.............................................................................................................. 43
2-4-1- خالص سازي نانو لوله كربن.............................................................................................................. 43
2-4-2- آماده­سازی خمیر کربنی و پر کردن بدنه­ی الکترود.................................................................... 43
فصل سوم : بحث و نتيجه­گيري...................................................................................................................... 45
3-1- بررسي اثر pH .......................................................................................................................................... 46
3-1-1- بررسي اثر pH محلول بر روی رفتار الکتروشیمیایی آملودیپین بسیلات در سطح الکترود خمیر کربن..................................................................................................................................................................................... 46
3-1-2- بررسي اثر pH محلول بر روی رفتار الکتروشیمیایی آترواستاتین کلسیم در سطح الکترود
خمیر کربن ......................................................................................................................................... 51
3-1-3- بررسي اثر pH محلول بر روی رفتار الکتروشیمیایی آملودیپین بسیلات و آترواستاتین کلسیم به­طور همزمان در سطح الکترود خمیر کربن............................................................................................................... 55
3- 2- بررسی اثر تغییر سرعت روبش پتانسیل............................................................................................ 59
3- 3- مقایسه رفتار الکترو شیمیایی داروهای آملودیپین بسیلات و آترواستاتین کلسیم بر روی الکترود خمیر کربنی با الکترود کربن شیشه­ای.......................................................................................................................... 66
3-4- ارزيابي كارآيي تجزيه­اي الكترود خمير نانولوله كربني............................................................... 68
3- 4-1- رسم منحنی درجه بندی.................................................................................................................... 68
3 -4-2- بررسی دقت و صحت روش......................................................................................................... 70
3-4-3- حد تشخیص و حد اندازه­گیری...................................................................................................... 72
3-4-4- اندازه­گیری آملودیپین بسیلات و آتر­واستاتین کلسیم در قرص............................................ 72
3-5- مقایسه نتایج حاصل از روش آنالیز پیشنهادی در این پایان نامه با روش­های آنالیز منتشر شده­ی قبلي 73
نتيجه­گيري ............................................................................................................................................................. 75
منابع 76


اندازه‌گیری


همزمان


داروی


آملودیپین


آترواستاتین


در قرص


با استفاده از


خمیر کربن


نانولوله‌های کربنی


چند دیواره به روش ولتامتری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آملودیپین - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

اندازه‌گیری همزمان داروی آملودیپین و آترواستاتین در قرص با استفاده از خمیر کربن و
نانولوله‌های کربنی چند دیواره به روش ولتامتری ... پایان‌نامه . دولتی - دانشگاه پیام نور
(وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور استان ... كربن شيشه‌اي، براي
اندازه‌گيري داروهاي آملوديپين بسيلات و آترواستاتين كلسيم به‌طور همزمان بررسي شد.

آملودیپین - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

اندازه‌گیری همزمان داروی آملودیپین و آترواستاتین در قرص با استفاده از خمیر کربن و
نانولوله‌های کربنی چند دیواره به روش ولتامتری ... پایان‌نامه . دولتی - دانشگاه پیام نور
(وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور استان ... شيشه¬اي، براي اندازه¬
گيري داروهاي آملوديپين بسيلات و آترواستاتين كلسيم به¬طور همزمان بررسي شد.

ولتامتری - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده مهندسی
شیمی . ... در کار اول این پـروژه، انـدازه گیری همزمان پاراستـامول و دیکـلوفناک به روش
ولتامتری با استفاده از GCE اصلاح ... اندازه‌گیری همزمان داروی آملودیپین و
آترواستاتین در قرص با استفاده از خمیر کربن و نانولوله‌های کربنی چند دیواره به
روش ولتامتری ...

قبلی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده
علوم پایه . ... اندازه‌گیری همزمان داروی آملودیپین و آترواستاتین در قرص با استفاده از
خمیر کربن و نانولوله‌های کربنی چند دیواره به روش ولتامتری ... شيشه¬اي، براي اندازه
¬گيري داروهاي آملوديپين بسيلات و آترواستاتين كلسيم به¬طور همزمان بررسي شد.

اویرایش شده اندازه‌گیری همزمان داروی آملودیپین و آترواستاتین در قرص ...

اندازه‌گیری همزمان داروی آملودیپین و آترواستاتین در قرص با استفاده از خمیر کربن و
... پایان‌نامه . دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه
پیام ... الكترود نانولوله كربني به¬وسيله روش ولتامتري چرخه¬اي و ولتامتري پالس¬
... الکتروشیمیایی کربن شیشه‌‌ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره برای
...

اویرایش شده اندازه‌گیری همزمان داروی آملودیپین و آترواستاتین در قرص ...

روش های الکتروشیمیایی مبتنی بر کاربرد الکترود های اصلاح شده شیمیایی به
عنوان ... پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه مازندران . 1388 .
.... اندازه¬گيري داروهاي آملوديپين بسيلات و آترواستاتين كلسيم به¬طور همزمان
بررسي شد. ... قرص با استفاده از خمیر کربن و نانولوله‌های کربنی چند دیواره به روش
ولتامتری ...

پایان نامه اندازه¬گيري همزمان داروي آملوديپين و آترواستاتين در قرص با ...

فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات۷۷ چكيده : در اين تحقيق اثر افزايش
حساسيت پاسخ دهي الكترود خمير نانولوله كربني نسبت به الكترود كربن شيشهاي، ...

پایان نامه اندازه¬گيري همزمان داروي آملوديپين و آترواستاتين در قرص با ...

دانلود رایگان پایان نامه اندازه¬گيري همزمان داروي آملوديپين و آترواستاتين در قرص با
استفاده از خمير كربن و نانولوله¬هاي كربني چند ديواره به روش ولتامتري فرمت فايل ...

لیست پایان نامه ها و سمینارهای موجود در کتابخانه

8, 63, استفاده از نانو لوله های کربنی به عنوان جاذب مواد شیمیایی برای ذخیره انها ....
الکتروشیمیایی الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با کمپلکس های 1و4و8و11 ... 70,
278, اندازه گیری آلکان ها و آلکن ها در آب به روش استخراج مایع - مایع همگن و .... 115,
376, سنتز و بررسی ساختار و گزینش پذیری پلیمر قالب مولکولی کروی برای داروی
...

اندازه گیری الکتروشیمی همزمان دوپامین و استامینوفن با استفاده از ...

در این مقاله روشی بسیار حساس جهت اندازه گیری الکتروشیمی همزمان دوپامین و ...
الکترودهای کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره ای عامل دار شده
با اسید ... در روش ولت سنجي ضرباني تفاضلي دوپامین و استامینوفن، پیک های
شدید ... در ساخت سرم های دارویی (7/1 درصد برای دوپامین و 7/2 درصد برای استامینوفن
) و سرم ...

داروی بایگانی - 9rton|كاملترين مرجع پایان نامه ، پروژه و مقاله

پایان نامه بررسی علمی شیر مادر و مقایسه آماری داروی متوکلوپرامید و قطره گیاهی .... در
قرص با استفاده از خمير كربن و نانولوله¬هاي كربني چند ديواره به روش ولتامتري ...
روش براي اندازهگيري همزمان داروهاي آملوديپين و آترواستاتين در نمونههاي قرص با روش
...

mohsenjoseph – برگه 12558 – وست ساز – همکار سایت دیدپا

پایان نامه اندازه¬گيري همزمان داروي آملوديپين و آترواستاتين در قرص با استفاده از
خمير كربن و نانولوله¬هاي كربني چند ديواره به روش ولتامتري فرمت فايل : word(قابل
...

دانلود مقاله انواع نانو کامپوزیت ها و کاربرد آنها در صنایع هوا و فضا

مقاله,پروژه,پایان نامه,فایل فلش,گزارشکار,جزوه,مهندسی,پزشکی, دانلود مقاله انواع نانو
کامپوزیت ها و کاربرد ... پایان نامه اندازه¬گيري همزمان داروي آملوديپين و آترواستاتين
در قرص با استفاده از خمير كربن و نانولوله¬هاي كربني چند ديواره به روش ولتامتري

شیمی,کارشناسی,کارشناسی ارشد شیمی,سوالات ... - سایت فایل یابی

26 ژوئن 2016 ... پایان نامه اندازه¬گيري همزمان داروي آملوديپين و آترواستاتين در قرص با استفاده از
خمير كربن و نانولوله¬هاي كربني چند ديواره به روش ولتامتري. 7,800.

پکیج طلایی کارآفرینی با تخفیف 50 درصدی ( مدت محدود)

فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات37 چكيده: در اين پايان نامه روش هاي
مختلفي ازجمله كاربرد مواد .... پایان نامه اندازه¬گيري همزمان داروي آملوديپين و
آترواستاتين در قرص با استفاده از خمير كربن و نانولوله¬هاي كربني چند ديواره به
روش ولتامتري.

گزارش کارآموزی شركت صنايع كاشي و سراميك الوند - ایران کوئیز ...

كل پرسنل اين كارخانه به صورت رسمي ، قراردادي ، پيمان كاري، روز مزد و ….784 نفر مي
باشد انواع محصو لات توليدي كاشي و سراميك الوند كاشي هاي ديواري در ابعاد 15 15، ...

مقاله اتم در خدمت کشاورزی و منابع طبیعی – ایران جواب - خانه

... عنوان صفحهمقدمه 1منابع انرژي قبل از اتم 2اتم هاي نشاندار در خدمت صنعت پزشكي و
... جو 27استفاده از راديوايزوتوپها در بررسي هاي زراعت 28آينده به انرژي اتمي تعلق ...

تحقیق در مورد قهوه

مقاله مهانداس كارامچاند گاندی 32ص

دانلود کارآموزی صنایع غذایی كارخانه روغن كشي كشت و صنعت شمال .

تحقیق و بررسی در مورد روابط زناشويي 36 ص

غدير انتظار عاشورا 75ص

دانلود پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی دما و رطوبت

علوم پنجم ابتدایی درس انسان و محیط زیست

تحقیق در مورد روانشناسي تربيتي خانم خسروي

943 - بررسی عربستان سعودی و سیاست و فرهنگ و مناطق و جاذبه های تاریخی و گردشگری آن

دانلود تحقیق كيفيت مجلس خبرگان از ابتدا تاكنون

مبانی مدیریت 7 ص

تحقیق فلسفه آفرينش

پرورش طيور گوشتي 12ص

خلاقیت 16ص

مقاله سازه هاي فولادي - مهندسی - word

تحقیق درباره چنار

تحقیق در مورد کنسرو خیارشور

تحقیق در مورد