دانلود رایگان

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه دانشجویی, روش تحقیق, کارآموزی و پایان نامه تبدیل pdf و عکس به ورد 09338886461

دانلود رایگان پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص عنوان……………………………………………….. صفحهمقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول: مروری بر مقوله تشخیص و طرح درمان، مروری بر آناتومی محیط دهان
1ـ مروری بر مقوله تشخیص و طرح درمان……………………………………………………………… 2
ـ روشهای تشخیص
ـ نكات مهم و مؤثر در تشخیص
2ـ مروری بر آناتومی محیط دهان ………………………………………………………. 4(انسان ساپورت كننده، استخوان فكین، مخاط)
ـ ساپورت و انساج ساپورت كننده پروتز………………………………………………………………….. 5
ـ ملاحظات آناتومیك مندیبول از نظر نواحی ساپورت كننده………………………………….. 6
ـ ملاحظات آناتومیك ماگزیلا از نظر نواحی ساپورت كننده…………………………………….. 8
ـ آناتومی استخوانهای ساپورت كننده فكین ……………………………………………………………… 9
ـ فیزیولوژی استخوان………………………………………………………………………………………………… 12
ـ مخاط……………………………………………………………………………………………………………………………. 14
ـ نواحی آناتومیكی بافت نرم در بیماران بی دندان فك بالا…………………………………….. 17
ـ نواحی آناتومیكی بافت نرم در بیماران بی دندان فك پایین………………………………… 19
فصل دوم: مسائل مربوط به عدم موفقیت پروتز كامل و مشكلات پس از تحویل آن
قسمت اول (I): مسائل مربوط به بیمار كه به منظور جلوگیری از عدم موفقیت پروتز كامل بایستی در نظر گرفت
الف) شرایط، خصوصیات ویژه و خواسته های بیمار…………………………………………….. 22
ب) مسائلی كه دندانپزشك در مورد بیمار باید در نظر داشته باشد…………………….. 23
ـ مرحله تحویل پروتز
ـ دستورالعمل های ویژه برای بیمار
قسمت دوم (II): اشكالات و مسائلی كه در ضمن كار برای دندانپزشك بوجود می آیند و باعث عدم موفقیت پروتز كامل می شوند………………………………………………………………………………………………………………………….27
1ـ گیر پروتز…………………………………………………………………………………………………………………28
عوامل مؤثر بر گیر پروتز…………………………………………………………………………………………… 30
2ـ روابط فكین………………………………………………………………………………………………………………31
ـ اشكال در تعیین ارتفاع عمودی و عوارض ناشی از آن……………………………………….. 32
3ـ منطقه خنثی (Neutral Zone)……………………………………………………………………………….. 33
4ـ پلن / سطح اكلوژن…………………………………………………………………………………………………. 34
ـ مشكلات ناشی از تعیین نادرست پلن اكلوژن……………………………………………………….. 34
5ـ بالانس اكلوژن………………………………………………………………………………………………………….34
ـ مشكلات ناشی از اكلوژن………………………………………………………………………………………….. 34
ـ عدم بالانس اكلوژن…………………………………………………………………………………………………… 35
ـ عادات پارافانگشنال……………………………………………………………………………………………………. 36
ـ اكلوژن تروماتیك………………………………………………………………………………………………………. 36
قسمت سوم (III): تجزیه و تحلیل مسائلی كه پس از ساخته شدن پروتز و تحویل آن به بیمار پیش می آید
1ـ بررسی مشكلات مربوط به فقدان گیر پروتزها…………………………………………………. 37
الف) بررسی مشكلات مربوط به فقدان گیر پروتز فك بالا……………………………………. 37
ـ هنگام تحویل آن…………………………………………………………………………………………………………. 37
ـ هنگام باز كردن كامل دهان……………………………………………………………………………………….. 38
ـ هنگام صحبت كردن، خواندن سرود یا آواز…………………………………………………………… 38
ـ افتادن یا جابجایی پروتز در سمت بالانس…………………………………………………………….. 39
ـ هنگام خندیدن…………………………………………………………………………………………………………….. 39
ـ هنگامیكه بیمار می خواهد سوت بزند……………………………………………………………………… 40
ـ هنگام بریدن لقمه غذایی…………………………………………………………………………………………… 40
ـ نقش افزایش و كاهش بزاق بر گیر پروتز…………………………………………………………….. 40
ـ لق بودن كلی پروتز………………………………………………………………………………………………….. 41
ب) بررسی مشكلات مربوط به فقدان گیر پروتز فك پایین
ـ جابجایی پروتز فك پایین بطرف بالا هنگام زیاد باز كردن دهان………………………. 43
ـ حركت پروتز فك پایین كه با حركات مختلف زبان ایجاد می شود………………………. 43
ـ خارج شدن پروتز هنگام فانكشن…………………………………………………………………………….. 44
2ـ بررسی مشكلات مربوط به عدم ثبات پروتز……………………………………………………… 44
ـ عوامل مؤثر بر ثبات پروتز……………………………………………………………………………………… 44
  1. I) عدم ثبات پروتز هنگام اكلوژن مركزی…………………………………………………………………. 47
  2. II) عدم ثبات پروتز هنگامیكه پروتزها در اكلوژن نباشند…………………………………….. 47
III) عدم ثبات پروتز هنگام بریدن غذا………………………………………………………………………. 48
3ـ بررسی آزردگی های بافت مخاطی توسط پروتز……………………………………………….. 48
ـ آزردگی در بافتهای دهان توسط پروتز…………………………………………………………………. 49
ـ اشكال، علائم و نشانه های آزردگی های مخاط تحمل كننده فشار………………………. 49
ـ علائم و آزردگی های مخاط بستر پروتز كامل………………………………………………………. 50
ـ نواحی ایجاد آزردگی در بافتهای دهان ………………………………………………………………….. 52
ـ گاز گرفتن لب، گونه و زبان……………………………………………………………………………………… 63
ـ ضایعات مخاط دهان ناشی از پروتز كامل…………………………………………………………….. 64
4ـ بررسی مشكلات مربوط به فانكشن…………………………………………………………………….. 67
الف ـ اشكال در بلع………………………………………………………………………………………………………. 67
ب ـ حالت تهوع……………………………………………………………………………………………………………… 68
ج ـ صدای بهم خوردم دندانها (Clicking)…………………………………………………………………… 70
د ـ خستگی عضلات جونده…………………………………………………………………………………………. 71
ح ـ ضایعات و درد در T.m.j……………………………………………………………………………………….. 71
* احساس كلی ناجور بودن پروتز (در صورتیكه دردی وجود ندارد)………………… 71
5ـ بررسی مشكلات مربوط به زیبائی……………………………………………………………………… 72
* زیبایی…………………………………………………………………………………………………………………………. 72
1ـ برجستگی (پری زیربینی)…………………………………………………………………………………….. 73
2ـ فرورفتگی قسمت میانی لب و شیار بین لبی (فیلتروم)……………………………………. 73
3ـ لب بالا فرو رفته (تو افتاده) است…………………………………………………………………………. 73
4ـ مقدار زیادی از دندانها دیده می شوند………………………………………………………………….. 74
5ـ مصنوعی بنظر رسیدن پروتز (نمای مصنوعی)……………………………………………….. 74
6ـ مقدار كمی از دندانها در معرض دید هستند………………………………………………………… 74
7ـ عدم تقارن صورت………………………………………………………………………………………………….. 74
8ـ رنگ دندانها………………………………………………………………………………………………………………. 74
6ـ بررسی مشكلات مربوط به تكلم………………………………………………………………………….. 75
I ـ اشكال در ادای حروف لینگو ـ آلوئولار مانند (س)……………………………………………. 76
IIـ اشكال در ادای حروف لبی (ب م پ)…………………………………………………………………….. 77
III ـ صداهای ف و و مشخص نیستند………………………………………………………………. 77
IV ـ اشكال در ادای حروف زبانی ـ كامی (د (ز) ـ ت)…………………………………………….. 77
7 ـ بررسی مشكلات ناشی از عدم راحتی پروتز و علل آن ………………………………….. 78
1) نواحی زخم شده …………………………………………………………………………………………………….. 79
2) درد ……………………………………………………………………………………………………………………………. 79
3) احساس سوزش در 24 ساعت اول یا در طول 2 هفته اول ……………………………… 80
4) احساس سوزش در زبان – كام و گلو …………………………………………………………………. 81
5) قرمزی نسوج زیر پروتز یا استوماتیت ناشی از پروتز ………………………………….. 82
6) قرمز آتشین بودن تمامی نواحی مجاور پروتز همراه زبان و گونه ………………. 83
7) جمع شدن غذا زیر پروتز ……………………………………………………………………………………… 84
8) ارتباط بین پروتز، بزاق و ناراحتی های ایجاد شده در دهان (برسی كمیت و كیفیت بزاق) 84
9) اختلال در گیرنده های حسی ………………………………………………………………………………… 85
10) آزردگی در عضلات ……………………………………………………………………………………………… 85
فصل سوم
مروری بر مقالات………………………………………………………………………………………………………….. 86
نتیجه و خلاصه………………………………………………………………………………………………………….. 108
بشر همواره در این آرزو بوده كه تا حد امكان به نحوی از انحاء از دست رفتن دندانهای خود را جبران نموده و از این طریق مشكلات مضغی و زیبایی خود را جبران نماید و در این راستا سعی و كوشش فراوانی نموده است كه ادامه آن تلاشها به نسل امروزی سپرده شده و حق این است كه ما نیز تمام تلاش و توانائی های خود را در راه تكامل این علم بكار بریم.
امروزه پیشرفت در جنبه های مختلف پزشكی و امكانات رفاهی بیشتر منجر به افزایش سن متوسط مردم گشته است، از طرفی علی رغم پیشرفتهای غیرقابل انكاری كه در علم دندانپزشكی در جهت نگهداری و حفظ دندانهای طبیعی بعمل می آید، افراد جامعه در سنین پایین ترین دندانهای خود را از دست می دهند و همین دو موضوع یعنی افزایش متوسط سن و از دست دادن دندانها در سنین پایین تر سبب شده است تا روز به روز بر تعداد افرادیكه از پروتزهای كامل استفاده می كنند افزوده گردد.
انتقال از مرحله داشتن دندانهای طبیعی به مرحله بی دندانی كامل، دورانی است بس حساس و ناشناخته برای بیماران و باید دانست، غالباً افرادی كه دندانهای خود را از دست می دهند از نظر جسمی از سلامت كامل برخوردار نمی باشند و استخوانهای خود را از دست می دهند از نظر جسمی از سلامت كامل برخوردار نمی باشند و استخوانهای فكین آنها تراكم لازم را ندارند. از طرفی واكنشهای ترمیمی در اینگونه افراد نقصان پیدا كرده است. در این بیماران به جای الیاف پریودونت، مخاط نقش نگهداری و پشتیبانی دندانهای مصنوعی را بعهده می گیرد، كه باید برای بیماران توضیح داده شود، زیرا آنان انتظار دارند كه پروتز كامل همچون دندانهای طبیعی عمل كند كه مشكلی است مزید بر مشكلات دیگر.
در برخورد با بیماران بی دندان بایستی با معاینه دقیق، بررسی حالات جسمانی و روانی بیمار و با توجه به خواسته های بجا و نابجای بیمار طرح درمان مناسبی تعیین كرد و با تكنیكی صحیح و اصولی اقدام به درمان كرد، البته با پیش بینی نتایج احتمالی درمان و در نظر گرفتن تمام شرایط مساعد و نامساعد محیط دهان بیمار.
حفره دهان محیطی است كه اعمال مختلفی را انجام می دهد و درمان با پروتز صرفاً یك درمان ساده نسجی و ساختمانی نیست، بلكه بایستی با جایگزین كردن دندانهای از دست رفته حالات تشریحی، فانكشنهای طبیعی و فیزیولوژیك این ناحیه از بدن را تا حد امكان احیاء و بازسازی كرد.
در برخی از موارد با وجود اینكه عمل كننده نهایت سعی خود را در بكار بردن اصول لازم در ساختن پروتز كامل ایده آل می نماید، معهذا چه در ضمن كار و چه پس از قرار دادن پروتز در دهان بیمار با مشكلاتی مواجه می گردد كه به سختی می تواند به علت اصلی آن پی ببرد و با اظهار ناراحتی و شكایت بیمار روبرو می شود و علی رغم اصلاحات متعددی كه انجام می دهد باز مشكلات بیمار پاربرجا می ماند.
اشكالات و ناراحتی هایی كه بعد از قرار دادن پروتز كامل در دهان بیمار ایجاد می شود متنوع هستند، در ضمن واكنش بیماران نیز در مقابل آنها مختلف است، كه بستگی به وضع سلامت عمومی جسمی و روانی، وضعیت حفره دهان و طرز تفكر و شخصیت آنان دارد. بعضی از بیماران در برابر كوچكترین آزردگی و تحریك خارجی عكس العمل های شدیدی از خود نشان می دهند و بعضی با داشتن شخصیتی قوی و كنترل عصبی خوب حتی زخم های شدید پروتز را بدون شكایت تحمل می كنند كه هر دو اینها برای بیمار مفید نیستند.
دندانپزشك باید با آگاهی بر علوم آناتومی، پاتولوژی، روانشناسی و داشتن مهارتهای لازم، عكس العمل های بافت نرم را در حالت طبیعی و پاتولوژیك تشخیص داده و بتواند یك اشكال موضعی را از مشكلات عمومی جسمی و روانی بیمار تمیز دهد.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در سایت درج می شوند(به طور نمونه) ولی در لینک دانلود تمام فایل همراه با تمام ضمائم موجود می باشند


پایان نامه


روش تحقیق


کارآموزی


پروژه


گزارش کار


ویرایش پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه دکترای دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ...

پایان نامه دکترای دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص.

تحقیق دکترای دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ...

7 ژانويه 2017 ... payannamestore.sellfile.ir/prod-504573-پایان+نامه+دکترای+دندانپزشکی+مروری+
بر+علل+شکست+پروتزهای+کامل+۱۸۰+ص.html Cachedپایان نامه ...

مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص word

پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص word · +
سجاد جمعه 7 خرداد 1395 11:12. مقدمه. بشر همواره در این آرزو بوده که تا حد امکان به ...

پایان نامه دکترای دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ...

29 ژانويه 2017 ... پایان نامه دکترای دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص. پایان
نامه دکترای دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ...

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ...

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص. ارسال
شده در پزشکی و پیراپزشکی, دندانپزشکی · خانه » پزشکی و پیراپزشکی ...

مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص

12 دسامبر 2016 ... پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص ... مروری
بر علل شکست پروتزهای کامل 180صفحه با فرمت ورد پایان نامه ...

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای ... - خانه

12 ژانويه 2015 ... مطالب این پست : دانلود متن کامل پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل
شکست پروتزهای کامل 180صفحه با فرمت ورد. پایان نامه. جهت دریافت ...

پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای ...

پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص word ...
اشكالات و ناراحتي‌هايي كه بعد از قرار دادن پروتز كامل در دهان بيمار ايجاد مي‌شود ...

دانلود پایان نامه دکترای دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای ...

6 نوامبر 2016 ... پایان نامه دکترای دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص. پایان
نامه دکترای دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ...

پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای ...

28 فوریه 2016 ... پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص word.
مقدمه بشر همواره در اين آرزو بوده كه تا حد امكان به نحوي از انحاء از دست ...

بخش دندان پزشکی سایت www.4civil.ir - آپارات

27 ژانويه 2017 ... پروتزهای کامل۱۸۰ ص word پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست
پروتزهای کامل180 ص wordمقدمهبشر همواره در این آرزو بوده كه تا حد ...

معرفی و دانلود پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست ...

20 سپتامبر 2011 ... پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص ... مروری
بر علل شکست پروتزهای کامل 180صفحه با فرمت ورد پایان نامه ...

تحقیق دکترای دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص

15 سپتامبر 2016 ... تحقیق دکترای دندانپزشکی مروری حرف علل شکست پروتزهای تام 180 ص ... هایی از
متن این پایان نامه باب سایت درج می شوند(به طور نمونه) سرپرست ...

پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل با ...

13 مارس 2015 ... برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید. فایل پایان نامه دکترای
دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل که برای دانلود شما ...

دانلود پایان نامه

250 مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی (شیخ اشراق) 180 ص .....
یك الگوریتم ژنتیك برای بهبود شبكه پس انتشار خطا bpn - کامل 100ص + برنامه ها
.... 119 پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص.

لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و رشته ها با قابلیت ...

881, پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص.
882, پایان نامه دندانپزشکی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت ...

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﻮان دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ - دانشکده دندانپزشکی

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﻮان. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي. دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ. ﺑﺨﺶ ﻣﺠﻼت
وﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ... ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎي ﺟﺮاﺣﯽ .... ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ.

دانلود پایان نامه در مورد مروری بر علل شکست پروتزهای کامل - بیر دانلود

3 فوریه 2016 ... مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص - پورتال جامع ... sellfile2.blog.ir/.../پایان
-نامه-دکترای-دندانپزشکی-مروری-بر-علل-شکس... ۹ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش.

لیست عناوین پایان نامه ها و روش تحقیق(1337 عنوان) صفحه 1 - پايان ...

لیست کامل آرشیو سایت ... 3 - (پايان نامه) بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ،
اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائيان 190 ص 4 -
آخرالزمان .... 119 - پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای
کامل180 ص

میهن تحقیق - پروژه ، پایان نامه ، روش تحقیق ، گزارش کار آموزی ، طح ...

104 - پایان نامه بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان 103 ص ...
119 - پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص
..... 540 - پایان نامه بررسی ومطالعه ی کامل داده کاوی و داده کاوی با SQL SERVER2005
...

دانلود فایل دندان پزشکی بایگانی - دانلود فایل

پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص
wordمقدمهبشر ... پایان نامه بهداشت دهان ودندان wordعنوان صفحه فصل اول (بهداشت دهان و
دندان) ...

دنیای پایان نامه و مقالات آماده

165 تکنولوژی استفاده از ازن در گندزدایی آب فاضلاب 120 ص. 166 مکانیسم .... 74
پایان نامه مروری بر علل شکست پروتزهای کامل - دکترای دندانپزشکی 180. 75 پایان
...

سبد خرید 0 - پایان نامه|بازی و نرم افزار اندروید

پایان نامه-بازی و نرم افزار اندروید. ... پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل
شکست پروتزهای کامل180 ص word ... تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره · کسب
درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان · آموزش كامل تعمير لامپ كم مصرف(اختصاصي) ...

persian tahghigh

ص : 180 688) اصول طراحی جیگ و فیکسچرها ت.ص : 50 689) حضرت سليمان ..... 974)
پایان نامه مروری بر علل شکست پروتزهای کامل - دکترای دندانپزشکی ت.ص : 180

دندان پزشکی - فروش پرفروش ترین فایل ها فروش پرفروش ترین فایل ها

پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص
wordمقدمهبشر ... پایان نامه بهداشت دهان ودندان wordعنوان صفحه فصل اول (بهداشت دهان و
دندان) ...

لیست کامل پروژه های دانشجویی موجود - 20میخوام

26 ژوئن 2015 ... لیست کامل پروژه و پایان نامه های موجود سایت ۲۰ میخوام “ . در ادامه شما آرشیو کاملی ...
پایان نامه دکترای پزشکی درباره یافته های آزمایشگاهی مننژیت باکتریال .... پایان
نامه کارشناسی ارشد : اولتــراسوند سه بعـدی 138 ص. پایان نامه ..... پایان نامه هوش
مصنوعی 180 صفحه .... مروری بر علل شکست پروتزهای کامل-دندان پزشکی.

دندانپزشکی,تست دندانپزشکی, پایان نامه,تحقیق, مقاله,بهداشت دهان و ...

26 ژوئن 2016 ... پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص.
14,000. دانلود پاورپوینت درس پروتز کامل(عملی1)بخش باکسینگ و ...

پایان نامه دکترا بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C ...

20 سپتامبر 2016 ... فرمت فایل: word تعداد صفحه:100 دانشگاه علوم پزشکی گیلان پايان نامه جهت اخذ
درجه دكتراي دندانپزشكي بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح ...

دندان پزشکی - پرفروش ترین فایل ها پرفروش ترین فایل ها

پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص
wordمقدمهبشر ... پایان نامه بهداشت دهان ودندان wordعنوان صفحه فصل اول (بهداشت دهان و
دندان) ...

پایان نامه بودجه بندی عملیاتی دستگاه اجرایی - نت آگهی

کد PA - 2002 - (پایان نامه) بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة جهاد ....
پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص 100.

دانلود فایل دندان پزشکی بایگانی - دانلود فایل - 1

پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص
wordمقدمهبشر ... پایان نامه بهداشت دهان ودندان wordعنوان صفحه فصل اول (بهداشت دهان و
دندان) ...

دندان پزشکی - فروش پرفروش ترین فایل ها فروش پرفروش ترین فایل ها

دانلودرایگان دیوان حافظ با شرح کامل ابیات ... پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری
بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص wordمقدمهبشر همواره در اين آرزو بوده كه تا حد ...

پزشکی :: ایران اپارت

۲۲ مطلب با موضوع «پایان نامه-رساله :: علوم پزشکی :: پزشکی» ثبت شده است ...
پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص word.

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ...

پروژه نرم افزاری، پایان نامه، کارآموزی، کارآفرینی 09390166620. ... ارزيابي يك
الگوريتم ژنتيك براي بهبود شبكه پس انتشار خطا bpn - کامل 100ص + برنامه ها ....
119 پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص.

تحقیق های دانش آموزی و دانشجویی - لیست تمامی پایان نامه ها 7

ص : 180. 952) پايان نامه قضائي -بررسي جرم كلاهبرداري ت.ص : 80. 953) پايان نامه ...
974) پایان نامه مروری بر علل شکست پروتزهای کامل - دکترای دندانپزشکی ت.ص : ...

فهرست پایان نامه های دانشکده مدیریت و حسابداری 3131 - دانشگاه شهید ...

عنوان: بررسی علل فروش سهام قبل از مجمع وخرید سهام بعد از مجمع توسط برخی از ......
عنوان: بررسی آمیخته بازاریابی مناسب دیزل ژنراتور )به عنوان یک کاالی ص ...... کامل
نیا، مجتبی ...... بر ارتکاب خطای انسانی در بین کارکنان مراقبت پرواز شرکت
فرودگاههای کشور ...... عنوان: پیش بینی شکست و موفقیت تحصیلی دانشجویان با
است.

دانلود مقاله منابع تغذیه - 9rton|كاملترين مرجع پایان نامه ، پروژه و مقاله

اما راندمانی زیر 50% دارند و تلفات حرارتی آنها در بار کامل زیاد است. ... در جوجه های
گوشتی · پایان نامه دکترای دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180
ص ...

دندان پزشکی - فروش فایل و مقالات PDF

پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص
wordمقدمهبشر ... پایان نامه بهداشت دهان ودندان wordعنوان صفحه فصل اول (بهداشت دهان و
دندان) ...

گابیون و توری گلستان - golestanfence-bfa - وبلاگ های برتر

9 ژوئن 2016 ... مشاهده متن کامل مطلب ... پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست
پروتزهای کامل 180 ص · پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیولوژی ماهیان ...

اگر در حال حاضر اعتماد به نفس خوبی ندارید بهتر است این مطلب را ...

10 جولای 2016 ... مشاهده متن کامل مطلب ... پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست
پروتزهای کامل 180 ص · پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیولوژی ماهیان ...

پین پول

27 آگوست 2016 ... مشاهده متن کامل مطلب ... پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست
پروتزهای کامل 180 ص · پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیولوژی ماهیان ...

علوم پزشکی – برگه 31 – دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

دانلود پایان نامه مروری بر علل شکست پروتزهای کامل-دندانپزشکی فزمت:wordو قابل
ویرایش تعداد صفحات:180 فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول: مروری بر مقوله تشخیص ...

کامل – برگه 3 – دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

سپاس پروردگار يگانه يارى رسان را، و درود بر سرورمان محمّد(ص ) و . .... پایان نامه
دکترا ی رشته دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ... مروری بر علل
شکست پروتزهای کامل با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 180 دانلود پایان نامه
آماده ...

چرا معاینه کامل چشم در دیابتی ها ضروری است؟ - آکا

4 ژوئن 2015 ... چرا معاینه کامل چشم در دیابتی ها ضروری است؟اگر مبتلا به دیابت هستید به این معنا
است که سطح قند خون بسیار بالا است,با گذشت زمان,این می تواند ...

7(23) - PicoFile.com

6 ژانويه 2017 ... http://dentistry.4kia.ir/ - - - - پایان نامه تعیین میزان شیوع سرطان های Scc حفره دهان ...
می آید ، رعایت کامل مسائل بهداشتی در این زمینه برای حفظ سلامت دهان و .. - - پایان نامه
دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص ... پایان نامه
دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص word

گنج آگهی : آگهی رایگان : پایان نامه (گروه چهارم)

کد PA - 2002 - (پايان نامه) بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد ....
پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص 100.

لیست پایان نامه

102 پایان نامه بررسی ومطالعه ی کامل داده کاوی و داده کاوی با SQL SERVER2005
پیاده ..... پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180
ص

نقشه سایت - مشاوران تهران - انجام پایان نامه

نقشه سایت انجام پایان نامه | پایان نامه .... انجام پایان نامه| پایان نامه معرفی کامل شركت
تهران همبرگر فرآورده هاي گوشتي مام · انجام پایان نامه ... انجام پایان نامه| بررسی
دیدگاه کارکنان در مورد تأثیر عوامل فشارزای 23 ص · انجام پایان نامه|‏ ...... سفارش
پایان نامه|رساله برای دریافت درجه دکتری تخصصی گرایش فیزیولوژی ورزشی -
تأثیر فشار ...

دانلود فایل فلش LENOVO S920 اندروید 5 - مدیا کلوپ

14 نوامبر 2015 ... دانلود پایان نامه خوردگی و حفاظت با تكیه بر روشهای نوین. 11 دقیقه ... پایان نامه
دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص.

پایان نامه دکتری دامپزشکی: رفلاكس ادراري و درمان آندوسكوپيك آن با ماده ...

پایان نامه دکتری دامپزشکی: رفلاكس ادراري و درمان آندوسكوپيك آن با ماده جديد–190 ص
... پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص.

دانلود پاورپوینت حجاب و عفاف - ایران فردا

18 ژانويه 2017 ... دانلود مقاله روابط موجر و مستأجر. ۲۸ دی, ۱۳۹۵. پایان نامه دکترای دندانپزشکی مروری
بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص ۰ ...

پایان نامه ها - صفحه 24

کد عنوان ت ص 1 برنامه ريزي 75 ص 2 فاکتور انسان 17 ص 3 مدریت آموزشگاه 115 ص 4
... 99 پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص

طام - مشاهده دسته بندی دندانپزشکی - اعتماد به ما

خرید و دانلود تحقیق پایان نامه - تصفیه فاضلاب صنایع غذایی 72 ص ... و دانلود
تحقیق پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص.

برنامه نویسی متلب 09120937458 - لیست پایان نامه های موجود ...

(پايان نامه) بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان
كرج .... پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص

ماه محرم و عزاداری عاشورای حسینی در لندن - بیگ - مجله زندگی - ازدواج ...

12 ا کتبر 2016 ... 2 هفته پیش 180 .... مروری بر نواهای عاشورایی محبوب در محرم سال های مختلف حسین
آرام جانم. 3 هفته پیش ... ماجرای کامل قتل المیرا خانلو همسر و مادربزرگ دکتر صلحی ....
دانلود موزیک ویدئو یاسر بختیاری به نام نامه ای به فرزند .... بررسی علل بروز
حاملگی کاذب ... کتب ملی مرجع دندانپزشکی منبع آزمون های کشوری می شوند.

پايان نامه گروه چهارم - آگهی

كد PA - 2002 - (پايان نامه) بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد ....
20099 - پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص

ليست پايان نامه 4 - ارشد hse - هفت گردون

18 بررسي مسائل و معضلات اجتماعي – علل و عوامل سرقت 115 19 بررسي مفهوم در
عناصر ... 50 پايان نامه روانشناسي 95 ص 95 51 پايان نامه زيست كارشناسي ... 74
پایان نامه مروری بر علل شکست پروتزهای کامل - دکترای دندانپزشکی 180 75 پایان
نامه ...

تقسیم بندی رادارها از نظر کاربرد

تصادفی. پایان نامه کاربرد ماهوراه ( انتشار امواج ) و ارتباط با سکو های دریایی 102 ص
word سه شنبه 20 مهر 1395. پایان نامه صندلي چرخدار الكتريكي 156 ص word

سنسورهاي پزشکي - Documents

4 ژانويه 2016 ... راهنمای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان در این سایت | مرجع دانلود پایان نامه ...... نامه
دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص ...

همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

159, بررسی علل قانونگریزی کارگزاران در نظام حقوق اداری ایران, مهران رضایی ... 180
, ارزيابي سناريوهاي تخصيص آب حوزه آبريز رودخانه تالار با استفاده از مدل WEAP
..... 274, تخمین فشار شکست چاه بر اساس روش باورز, صابر باقری, دانشکده فنی و
مهندسی ...... 903, مسئولیت مدنی دندانپزشک در حقوق ایران و مصر, زهرا اسماعیلی,
دانشکده ...

پروژه - پايان نامه - طرح توجيهي اقتصادي - مقاله - تحقيق - گزارش ...

14 آوريل 2015 ... 336 - پایان نامه پروژه طرح مرکز بهداشتی و درمانی شهری - طراحي بيمارستان 202 337
- پایان نامه پروژه ..... 1196 - مدیریت بحران کامل 35 1197 - مدیر ...... 119 - پایان نامه
دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص

سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

Build.5555 Final حذف کامل نرم افزار + پرتابل | دانلود برنامه BlueStacks 2.5.
90.6347 تجربه کار با اندروید در ...... ترجمه و تفسیر آیه 180 از سوره البقرة تفسیر

دانلود فایل » آرشیو دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان بازشناسی ...

پروژه مالي 180 ص word پروژه مالي ۱۸۰ ص word · مدلسازی انتشار بدافزار در یک
شبکه سیار · پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای
کامل180 ...

مقاله و پروژه - پایان نامه - لیست کامل پایان نامه و روش تحقیق برای ...

23 آوريل 2013 ... لیست (۲) : روش تــحـقیق ، پایان نامه و پــروژه ... 75 حق و صدق 160 ص ..... پایان نامه
مروری بر علل شکست پروتزهای کامل - دکترای دندانپزشکی 180.

پایان نامه /تحقیق/پروژه/گزارش کارآموزی

121 - پایان نامه جايگاه ديدن و فرآيند بينايي در هنر عكاسي 121 122 - خط 22 123 -
خطاطی 11 ... 159 - تحقیق کامل عکاسی 67 160 - نقاشی و لعاب روی ...... 119 - پایان
نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص 120 - پايان
نامه ...

پایان نامه نحوه عملکرد ادوات ذخیره کننده اطلاعات دیجیتالی :: آموزش ...

28 نوامبر 2015 ... 62, دانلود متن کامل پایان نامه در مورد سیستم ریسندگی رینگ -- 67 ص ... پایان نامه
دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص.

تحقیق در مورد جوانان و رسانه ها 25 ص

تحقیق/ تاثيرات تماشاچيان بر ورزشكاران

دانلود پرسشنامه سبک زندگی و سلامت Health and Lifestyle Questionnaire

پاورپوینت درمورد پروژه نقد بناي فرهنگي ( كتاب خانه كن خينستار) 56 اسلاید

طرح های فرش اراک

پاورپوینت گزارش افزايش توليد محصولات زراعي

پاورپوینت درباره بهداشت اب

وکتور کادر -حاشیه -کناره -فریم -فایل کورل

سی و سه پل

كارآموزي در تعميرگاه مكانيكي 84 ص

دانلود نکات کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - درس جغرافیای شهری

دانلود مقاله معلم

کارورزی 3 کنش پژوهی

تحقیق درمورد تکنیک هایی لازم برای کنترل پرخاشگری 3ص

دانلود پاورپوینت پروژه راه آهن - 23 اسلاید

پاورپوینت hearingxvision

کار میخواهید اینم کار با سرمایه اندک

تحقیق درباره ترانس ولتاژ

پاورپوینت کامران دیبا و آثارش

فایل پاورپوینت در مورد پروژه نیروگاه های سیکل ترکیبی ..

30 سوال رشته پسته کار از سری آزمونهای کتبی فنی و حرفه ای

مقاله درباره: برنامه خطي اعداد صحيح دوتايي

عنوان مقاله : اهداف و چرایی توسعه اقتصادی‎

گزارش کارآموزی کاردانی کامپیوتر.؛

پاورپوینت درباره لايه اتصال داده ها

چگونه توانستم رفتارهای نادرست و ناشایست دانش آموز پایه اول ابتدایی ام را اصلاح کنم ؟

خاطرات سیاسی امین الدوله

تحقیق در مورد شورش

دانلود تحقیق بحث معنو

فایل پوشه ی توسعه حرفه ای دانشجو معلمان کار پوشه کارورزی 4 ..