دانلود رایگان

حل دستگاه معادلات خطی به کمک روش حذفی گاوس - جردن در MATLAB - دانلود رایگاندانلود رایگان حل دستگاه معادلات خطی به کمک روش حذفی گاوس جردن درنرم افزار MATLAB

دانلود رایگان حل دستگاه معادلات خطی به کمک روش حذفی گاوس - جردن در MATLAB روشهای متفاوتی برای حل دستگاه معادلات خطی وجود دارد. روش تجزیه ی LU روش حذفی گاوس، روش حذفی گاوس جردن، روش حذفی گوس سایدل و ... . یکی از تواناترین روشها در این زمینه روش حذفی گاوس - جردن است. در این پست این روش توسط ما در نرم افزار متلب کدنویسی شده و به همراه توضیحات فایل ورد ارائه شده است. روند این کد بدین ترتیب است که در ابتدا چند معادله چند مجهول خطی به صورت ماتریس ضرایت در نرم افزار متلب وارد شده و نمایش داده شده است. سپس به بررسی قطر اصلی ماتریس پرداخته شده و در صورتی که در قطر اصلی ماتریس ضرایت یکی از اعضا صفر باشد. با ضریبی از سطری غیر صفر جمع شده است تا قطر اصلی ماتریس ضرایب غیر صفر شوند. سپس با استفاده از الگوریتم گاوس جردن ماتریس ضرایب به ماتریسی با قطر اصلی یک و سایر قطرهای صفر تبدیل شده است و در نهایت جواب بدست امده با حل دقیق متلب مقایسه شده است.
فایل ارائه شده یک فایل زیپ شامل موارد زیر است.
1- کد متلب روش گاوس جردن
2- فایل word که قسمت های مختلف کد را توضیح می دهد.
3-فایل PDF از توضیحات
4- یک فایل PDF انگلیسی که مثالهایی از روش گاوس -جردن را به صورت دستی حل کرده است. در صورت داشتن سوال، در خصوص مطالب فوق و همچنین درخواست هر گونه پروژه کد نویسی به کمک نرم افزار متلب به سایت ما مراجعه و یا از طریق ایمیل در خواست خود را ارسال بفرمایید.
email: mechanic.soft@yahoo.com

website: www.mechanicsoft.irحل دستگاه معادلات خطی


روش حذفی گاوس


روش حذفی گاوس جردن


gauss jordan elimination method


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


روش حذفی گوس در MATLAB | آموزش نرم افزارهای مهندسی مکانیک و کنترل

روش حذفی گوس در MATLAB:در این پست یکی از روشهای حل دستگاه معادلات خطی ...
روش تجزیه ی LU روش حذفی گاوس، روش حذفی گاوس جردن، روش حذفی گوس سایدل ... حل
معادلات غیر خطی به کمک روش نیوتون رافسون در نرم افزار متلب (به همراه کد MATLAB
).

ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻬﺎ و ﺣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎدﻻت ﺧﻄﻲ

8 دسامبر 2012 ... روﺷﻬﺎي ﺣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎدﻻت ﺧﻄﻲ. •. روﺷﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ. روش ﻛﺮاﻣﺮ، ﻣﻌﻜﻮس ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ، روش ﺣﺬﻓﻲ ﮔﻮس و ... •.
روﺷﻬﺎي ﺗﻜﺮاري. در اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ از ﺟﻮاب ﻣﻲ ﺗﻮان رﺳﻴﺪ . ﻣﺜﻞ.

فصل دوم: دستگاه معادلات جبری خطی - Saba Web Page

روش ﻫﺎي ﺣﻞ آﻧﻬﺎ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه. اﺳﺖ. از . ﺟﻤﻠﻪ. روش ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻫﺎ روش ﺣﺬﻓ. ﻲ ﮔﻮﺳﻲ و روش
ﮔﻮس. -. ﺟﺮدن. و از روش ... ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻣﺰاﻳﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ....
MATLAB. اﺑﺰارﻫﺎي ز. ﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎدﻻت ﺧﻄﻲ دارد . ﻳﻚ. روش ﺑﺮاي ﺣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎدﻻت bx.
= A ..... MATLAB. ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ. از روش. ﺣﺬﻓﻲ ﮔﻮﺳﻲ. و ﺣﻞ د.

گاوس جردن matlab - روش حذفی گوس جردن در MATLABنرم افزارهای ...

حل دستگاه معادلات خطی به کمک روش حذفی گاوس - جردن در ...روش حذفی گاوس - جردن در
MATLAB : روشهای متفاوتی برای حل دستگاه معادلات خطی وجود دارد. روش تجزیه ی LU ...

کد متلب حل دستگاه معادلات خطي به روش حذفي گوس با توضيحات

حل دستگاه معادلات خطی به کمک روش حذفی گوس در MATLAB | فروشگاه ... 6 ا کتبر
.... عنوان, حل دستگاه معادلات خطي n معادله n مجهول به روش حذفي گاوس-جردن ... سطري و .

برنامه روش حذفي گاوس به زبان متلب

6 جولای 2016 ... دستگاه معادلات خطی, دانلود کد آماده, روش حذف گوس جردن, روش حذفی گوس, روش های ... حل
دستگاه معادلات خطی به کمک روش حذفی گاوسجردن در MATLAB

حل دستگاه معادلات خطی به کمک روش حذفی گاوس - جردن در MATLAB ...

3 ا کتبر 2016 ... روشهای متفاوتی برای حل دستگاه معادلات خطی وجود دارد. روش تجزیه ی LU روش حذفی
گاوس، روش حذفی گاوس جردن، روش حذفی گوس سایدل و ... . یکی از ...

حل دستگاه معادلات خطی به کمک روش حذفی گاوسجردن در MATLAB

12 نوامبر 2015 ... روشهای متفاوتی برای حل دستگاه معادلات خطی وجود دارد. روش تجزیه
ی LU روش حذفی گاوس، روش حذفی گاوس جردن، روش حذفی گوس سایدل و … . یکی از .

روش گاوس-سایدل - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

روش گاوس سایدل (به انگلیسی: Gauss–Seidel method ) در جبر خطی عددی روش
تکراری است که برای حل دستگاه معادلات خطی استفاده می‌شود. نام این روش از روی ...

معرفی و دانلود حل دستگاه معادلات خطی به کمک روش حذفی گوس در ...

25 دسامبر 2012 ... حل دستگاه معادلات خطی به کمک روش حذفی گوس در MATLAB ... روش تجزیه ی LU روش
حذفی گاوس، روش حذفی گاوس جردن، روش حذفی گوس سایدل و …

روش حذفی گاوس به زبان مطلب - کد متلب حل دستگاه معادلات خطی به روش ...

حل دستگاه معادلات خطی به کمک روش حذفی گوس در matlab - فروشگاه ...6 جولای 2016
... برنامه روش ... روش گوس جردن به زبان متلب معادله گاوس جردن به زبان … روش گوس ...

مشاوره تبیان - سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

با سلامبنده حل دستگاه معادلات خطی با روشهای حذفی گاوس و حذفی گاوس-جردن و نیز ...
یک ماتریس با روش گاوس-جردن را بوسیله برنامه نویسی در نرم افزار متلب می خواستم.
... برای حل دستگاه معادلات خطی به روش حذفی گاوس با ماتریس افزوده شروع كرده و ...

حل دستگاه معادلات خطی به کمک روش حذفی گاوسجردن در MATLAB با ...

18 دسامبر 2011 ... حل دستگاه معادلات خطی به کمک روش حذفی گاوسجردن در MATLAB با موضوع حل
دستگاه معادلات خطی, روش حذفی گاوس, روش حذفی گاوس جردن, gauss ...

دستگاه معادلات خطی‌ ۱۰ - روش حذفی گاوس - YouTube

13 Mar 2012

تخته سفید | ۱۰ - روش حذفی گاوس برای حل دستگاه‌های سه‌ معادله و سه‌ مجهولی

24 سپتامبر 2013 ... ۱۰, -, روش, حذفی, گاوس, برای, حل, دستگاه‌های, سه‌, معادله, و, سه‌, مجهولی, دستگاه, معادلات,
خطی, روش, حذفی, گاوس, جبر, ماتریس, کلاس, درس, kelasedars, ...

آنالیز عددی 2

ﺭﻭﺵ ﺣﺬﻓﯽ ﮔﺎﻭﺱ ..... ﻣﺠﻬـﻮﻻﺕ ﺳﻴـﺴﺘﻢ. ﺧﻄـﯽ. )۱(. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪ . ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﻡ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﯽ ﺯﻳﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﻮﺷﺖ. : b. AX b b b x x x a a a ..... ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ ﺍﺯ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺣﻞ ﻧﻤﻮﺩ . ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻳـﻦ ... ﭙﺲ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﻧﮕـﻪ ﻣـﯽ ﺩﺍﺭﻳـﻢ ﻭ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ
ﺍﻳـﻦ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﻭ.

حل دستگاه معادلات خطی به روش حذفی گوس - هوش مصنوعی و کد متلب

11 جولای 2015 ... روش حذفی گوس روشی در جبر خطی برای حل دستگاه معادلات خطی است. این روش، به
صورت ... برخی اوقات به روش تبدیل گاوس- جردن می گویند. به دلایل ...

۱۰ – روش حذفی گاوس برای حل دستگاه‌های سه‌ معادله و سه‌ مجهولی | کلاسِ درس

13 مارس 2012 ... ۱۰ – روش حذفی گاوس برای حل دستگاه‌های سه‌ معادله و سه‌ مجهولی ... در روش حذفی گاوس
برای حل دستگاه‌ معادلات خطی و روش گاوس-جردن برای حل دستگاه‌ معادلات خطی در ... پس
از صرف پنج روز و 50 بار حل مسئله بالاخره به پاسخ صحیح رسیدم .

حل ماتریس در متلب,حل ماتریس سه قطری,حل ماتریس به روش گوس جردن ...

26 دسامبر 2015 ... 1- دانلود حل سه معادله سه مجهولی به روش گاوس جردن با زبان matlab. پروژه دانشجویی n
... عنوان, حل دستگاه معادلات خطي n معادله n مجهول به روش حذفي گاوس-جردن ... سطري و ....
حل دستگاه معادلات خطی به کمک روش حذفی گوس در MATLAB .

گاوس جردن matlab - پروژه ای راجعبه روش گاوس جردن(لطفا کمک کنین ...

5 نوامبر 2013 ... پروژه ای راجعبه روش گاوس جردن(لطفا کمک کنین) - cloner - ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ الف:تابعی
بنویسید که دو ماتریس ...حل دستگاه معادلات خطی به کمک روش حذفی ...

وب سایت مرجع برنامه نویسی|سورس کد|دانلود - بخش اول فروشگاه

۲ -محاسبه ماتريس معکوس به روش حذفي گاوس (گوس Gauss Elimination). .... ۹ :
پاسکال-حل دستگاه معادلات خطي n معادله n مجهول به روش حذفي گاوس-جردن (گوس-جردن
.... توضیحات اولیه : برنامه اي به زبان بيسيک Basic بنويسيد که به کمک منو بندي
يکي از روشهاي مولر (Muller)، نيوتن ..... پروژه الکترونیک به زبان برنامه نویسی
متلب.

روش گوس در حل دستگاه معادلات خطی - سایت علمی دانشجویان ایران

30 ا کتبر 2012 ... من یک مشکل داشتم در روش گوس و یا گوس جردن ... کار ابتدا باید یک جابجایی سطری (
3 به جای یک ) رو انجام بدید و بعد روش حذفی گاوس رو انجام بدید.

دانلود کدهای متلب - خانه متلب

دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب روش گوس – سیدل یا کلیک کنید Gauss – seidel ...
رجه 2, بهینه سازی غیر خطی, بهینه سازی غیر خطی بدون قید, بهینه سازی ..... لاگرانژ,
الگوریتم حل دستگاه معادلات به روش حذفی گاوس,الگوریتم حل معادله به روش ..... کد k
means گوس جردن بهبود یافته کد درونیابی خطی matlab الگوریتم روش نقطه ثابت ...

Matlab Sarfaraz

٥٥. ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ. ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ. ﺑﺴﻞ. ٥٥ www.mathworks.ir Persian MATLAB & Simulink Central ...
ﺣﻞ. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ. ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ. ﺧﻄﻲ. ﺑﻪ. ﺭﻭﺵ. ﺣﺬﻓﻲ. ﮔﺎﻭﺱ. -. ﺟﺮﺩﻥ. ٩٠ www.mathworks.ir Persian ...

درس محاسبات عددی؛ حل دستگاه معادلات خطی با روش تکراری ژاکوبی ...

27 آوريل 2016 ... درس محاسبات عددی؛ حل معادله به کمک روش. ... محاسبات عددی با متلب (روش دو بخشی)
با. ... کد متلب روش گوس جردن حل دستگاه معادلات خطی n معادله n مجهول به روش حذفی
گاوسجردن دسته: فیزیک بازدید: 4 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 0 ...

کد متلب و میپل روش حذفی گاوس با محورگیری، ژاکوبی، گاوس سایدل ...

( روشهای حل معادلات غیر خطی ) دوبخشی(تنصیف) ، نابجایی ، مولر ، وتری ، نیوتن ... (
دستگاه معادلات خطی) روش حذفی گاوس با محورگیری جزیی و کامل( کلی) ، گوس ... در
مورد آگهی : کد متلب و میپل روش حذفی گاوس با محورگیری، ژاکوبی، گاوس سایدل،
گاوس جردن، ... پروژه طراحی و تحلیل سیستم انبار کارخانه بر اساس UML به کمک
Rational ...

آموزش محاسبات عددی به کمک نرم افزاز Matlab - سایت علمی آموزشی ...

این کتاب یکی از کامل ترین کتاب های آموزش matlab به زبان فارسی است که ... غير
خطي به روش مولر ، حل دستگاه معادلات خطي به روش حذفي گاوس- جردن، حل دستگاه ... حل
دستگاه معادلات غير خطي به روش نيوتن ، محاسبه مقادير ويژه و ...

انجام پروژه و حل تمارین با نرم افزارمتلب

... معادلات خطي به روش حذفي گاوس- جردن، حل دستگاه معادلات خطي به روش تجزيه
ماتريس به و U و L، حل دستگاه معادلات خطي به ... انجام پروژه های دانشگاهی و صنعتی با
استفاده از متلب (MATLAB). ... ریشه یابی به کمک روش نیوتن رافسون newton-
raphson.

محاسبات عددی پیشرفته - پروژه متلب

الف) با روش های حذفی گوس، گوس جردن (معکوس ماتريس) ، روش LU و روش گوس-سايدل (
با ... مطلوبست حل کامل یک معادله غیر خطی همراه با حل دستی ، رسم نمودارها وجدول
مقایسه ای به سه روش: 1) یک نقطه ... تکلیف پنجم- حل معادله لاپلاس(Elliptic) به کمک
نرم افزار MATLAB .... دستگاه تولید شده را با یکی از روشهای در قصلهای گذشته حل
نمایید.

27 پروژه آماده متلب برای درس محاسبات عددی 2 - صفحه اصلی

13 ژوئن 2009 ... کمک درسی ... در زیر لیست تعدادی از پروژه های آماده متلب (Matlab) برای درس محاسبات
عددی 2 ... روش گوس جردن : یك دستگاه را با استفاده از روش گوس جردن حل می كند . ...
محور گیری : این برنامه جزئی از بزنامه حل دستگاه به روش حذفی گوس و با محور ... روش
تكراری گوس برای حل دستگاه معادلات خطی : ورودی های این برنامه یك ...

پاورپوینت درمورد15 شهر سبز

هنجارها و ناهنجار هاي موجود در جامعه و نقش آن برزندگي جوانان

تحقیق در مورد تعادل قوا سه گانه 12ص

پاورپوینت توانمندسازی و اشتغال‌زایی جوانان از طریق فن‌آوری انقلابی ارتباطاتی و اطلاعاتی

پاورپوینت درباره آموزش نرم افزار MATLAB

پاورپوینت نظام سیاسی و خط مشی گذاری عمومی و نظریه پردازی

شهرسازي

تحقیق در مورد فيزيك يوناني

543 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی واحد کنترل الکترونيک در خودروي انژکتوري - 17 صفحه فایل ورد

مقاله دانش و فلسفه ازدیدگاه ابوعلی سینا

تحقیق در مورد روش درست تربيت و پرورش كودك 10 ص

دانلود فایل گزارش کارورزی 3 با هدف چالش ذهنی کارورز ..

كارآفريني طرح تأسيس وراه اندازي شركت نامداران صنعت 61 ص

يك مدل تصادفي مربوط به تصميمات استراتژيك (تحقیق)

دانلود مقاله تعيين گروه خون

تحقیق؛ هندوراس 5ص

مدیریت ورزشی

پرسشنامه استرس، اضطراب و افسردگی DASS 21 به همراه راهنمای پرسشنامه شامل نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع doc.