دانلود رایگان

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه دکترای دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل

دانلود رایگان پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص توسط آرتین جوهری
مطالب این پست : دانلود متن کامل پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180صفحه با فرمت وردپایان نامهجهت دریافت دکترای دندانپزشکی موضوعمروری بر علل شکست پروتزهای کامل


استاد راهنما
دکتر نسرین اباسلطا

نگارش
بهروز حیدری


فهرست مطالب
عنوان……………………………………………….. صفحهمقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول: مروری بر مقوله تشخیص و طرح درمان، مروری بر آناتومی محیط دهان
1ـ مروری بر مقوله تشخیص و طرح درمان……………………………………………………………… 2
ـ روشهای تشخیص
ـ نکات مهم و مؤثر در تشخیص
2ـ مروری بر آناتومی محیط دهان ………………………………………………………. 4(انسان ساپورت کننده، استخوان فکین، مخاط)
ـ ساپورت و انساج ساپورت کننده پروتز………………………………………………………………….. 5
ـ ملاحظات آناتومیک مندیبول از نظر نواحی ساپورت کننده………………………………….. 6
ـ ملاحظات آناتومیک ماگزیلا از نظر نواحی ساپورت کننده…………………………………….. 8
ـ آناتومی استخوانهای ساپورت کننده فکین ……………………………………………………………… 9
ـ فیزیولوژی استخوان………………………………………………………………………………………………… 12
ـ مخاط……………………………………………………………………………………………………………………………. 14
ـ نواحی آناتومیکی بافت نرم در بیماران بی دندان فک بالا…………………………………….. 17
ـ نواحی آناتومیکی بافت نرم در بیماران بی دندان فک پایین………………………………… 19
فصل دوم: مسائل مربوط به عدم موفقیت پروتز کامل و مشکلات پس از تحویل آن
قسمت اول (I): مسائل مربوط به بیمار که به منظور جلوگیری از عدم موفقیت پروتز کامل بایستی در نظر گرفت
الف) شرایط، خصوصیات ویژه و خواسته های بیمار…………………………………………….. 22
ب) مسائلی که دندانپزشک در مورد بیمار باید در نظر داشته باشد…………………….. 23
ـ مرحله تحویل پروتز
ـ دستورالعمل های ویژه برای بیمار
قسمت دوم (II): اشکالات و مسائلی که در ضمن کار برای دندانپزشک بوجود می آیند و باعث عدم موفقیت پروتز کامل می شوند…………………………………………………………………………………………………………………………. 27
1ـ گیر پروتز………………………………………………………………………………………………………………… 28
عوامل مؤثر بر گیر پروتز…………………………………………………………………………………………… 30
2ـ روابط فکین……………………………………………………………………………………………………………… 31
ـ اشکال در تعیین ارتفاع عمودی و عوارض ناشی از آن……………………………………….. 32
3ـ منطقه خنثی (Neutral Zone)……………………………………………………………………………….. 33
4ـ پلن / سطح اکلوژن…………………………………………………………………………………………………. 34
ـ مشکلات ناشی از تعیین نادرست پلن اکلوژن……………………………………………………….. 34
5ـ بالانس اکلوژن…………………………………………………………………………………………………………. 34
ـ مشکلات ناشی از اکلوژن………………………………………………………………………………………….. 34
ـ عدم بالانس اکلوژن…………………………………………………………………………………………………… 35
ـ عادات پارافانگشنال……………………………………………………………………………………………………. 36
ـ اکلوژن تروماتیک………………………………………………………………………………………………………. 36
قسمت سوم (III): تجزیه و تحلیل مسائلی که پس از ساخته شدن پروتز و تحویل آن به بیمار پیش می آید
1ـ بررسی مشکلات مربوط به فقدان گیر پروتزها…………………………………………………. 37
الف) بررسی مشکلات مربوط به فقدان گیر پروتز فک بالا……………………………………. 37
ـ هنگام تحویل آن…………………………………………………………………………………………………………. 37
ـ هنگام باز کردن کامل دهان……………………………………………………………………………………….. 38
ـ هنگام صحبت کردن، خواندن سرود یا آواز…………………………………………………………… 38
ـ افتادن یا جابجایی پروتز در سمت بالانس…………………………………………………………….. 39
ـ هنگام خندیدن…………………………………………………………………………………………………………….. 39
ـ هنگامیکه بیمار می خواهد سوت بزند……………………………………………………………………… 40
ـ هنگام بریدن لقمه غذایی…………………………………………………………………………………………… 40
ـ نقش افزایش و کاهش بزاق بر گیر پروتز…………………………………………………………….. 40
ـ لق بودن کلی پروتز………………………………………………………………………………………………….. 41
ب) بررسی مشکلات مربوط به فقدان گیر پروتز فک پایین
ـ جابجایی پروتز فک پایین بطرف بالا هنگام زیاد باز کردن دهان………………………. 43
ـ حرکت پروتز فک پایین که با حرکات مختلف زبان ایجاد می شود………………………. 43
ـ خارج شدن پروتز هنگام فانکشن…………………………………………………………………………….. 44
2ـ بررسی مشکلات مربوط به عدم ثبات پروتز……………………………………………………… 44
ـ عوامل مؤثر بر ثبات پروتز……………………………………………………………………………………… 44
  1. I) عدم ثبات پروتز هنگام اکلوژن مرکزی…………………………………………………………………. 47
  2. II) عدم ثبات پروتز هنگامیکه پروتزها در اکلوژن نباشند…………………………………….. 47
III) عدم ثبات پروتز هنگام بریدن غذا………………………………………………………………………. 48
3ـ بررسی آزردگی های بافت مخاطی توسط پروتز……………………………………………….. 48
ـ آزردگی در بافتهای دهان توسط پروتز…………………………………………………………………. 49
ـ اشکال، علائم و نشانه های آزردگی های مخاط تحمل کننده فشار………………………. 49
ـ علائم و آزردگی های مخاط بستر پروتز کامل………………………………………………………. 50
ـ نواحی ایجاد آزردگی در بافتهای دهان ………………………………………………………………….. 52
ـ گاز گرفتن لب، گونه و زبان……………………………………………………………………………………… 63
ـ ضایعات مخاط دهان ناشی از پروتز کامل…………………………………………………………….. 64
4ـ بررسی مشکلات مربوط به فانکشن…………………………………………………………………….. 67
الف ـ اشکال در بلع………………………………………………………………………………………………………. 67
ب ـ حالت تهوع……………………………………………………………………………………………………………… 68
ج ـ صدای بهم خوردم دندانها (Clicking)…………………………………………………………………… 70
د ـ خستگی عضلات جونده…………………………………………………………………………………………. 71
ح ـ ضایعات و درد در T.m.j……………………………………………………………………………………….. 71
* احساس کلی ناجور بودن پروتز (در صورتیکه دردی وجود ندارد)………………… 71
5ـ بررسی مشکلات مربوط به زیبائی……………………………………………………………………… 72
* زیبایی…………………………………………………………………………………………………………………………. 72
1ـ برجستگی (پری زیربینی)…………………………………………………………………………………….. 73
2ـ فرورفتگی قسمت میانی لب و شیار بین لبی (فیلتروم)……………………………………. 73
3ـ لب بالا فرو رفته (تو افتاده) است…………………………………………………………………………. 73
4ـ مقدار زیادی از دندانها دیده می شوند………………………………………………………………….. 74
5ـ مصنوعی بنظر رسیدن پروتز (نمای مصنوعی)……………………………………………….. 74
6ـ مقدار کمی از دندانها در معرض دید هستند………………………………………………………… 74
7ـ عدم تقارن صورت………………………………………………………………………………………………….. 74
8ـ رنگ دندانها………………………………………………………………………………………………………………. 74
6ـ بررسی مشکلات مربوط به تکلم………………………………………………………………………….. 75
I ـ اشکال در ادای حروف لینگو ـ آلوئولار مانند (س)……………………………………………. 76
IIـ اشکال در ادای حروف لبی (ب م پ)…………………………………………………………………….. 77
III ـ صداهای ف و و مشخص نیستند………………………………………………………………. 77
IV ـ اشکال در ادای حروف زبانی ـ کامی (د (ز) ـ ت)…………………………………………….. 77
7 ـ بررسی مشکلات ناشی از عدم راحتی پروتز و علل آن ………………………………….. 78
1) نواحی زخم شده …………………………………………………………………………………………………….. 79
2) درد ……………………………………………………………………………………………………………………………. 79
3) احساس سوزش در 24 ساعت اول یا در طول 2 هفته اول ……………………………… 80
4) احساس سوزش در زبان – کام و گلو …………………………………………………………………. 81
5) قرمزی نسوج زیر پروتز یا استوماتیت ناشی از پروتز ………………………………….. 82
6) قرمز آتشین بودن تمامی نواحی مجاور پروتز همراه زبان و گونه ………………. 83
7) جمع شدن غذا زیر پروتز ……………………………………………………………………………………… 84
8) ارتباط بین پروتز، بزاق و ناراحتی های ایجاد شده در دهان (برسی کمیت و کیفیت بزاق) 84
9) اختلال در گیرنده های حسی ………………………………………………………………………………… 85
10) آزردگی در عضلات ……………………………………………………………………………………………… 85
فصل سوم
مروری بر مقالات………………………………………………………………………………………………………….. 86
نتیجه و خلاصه………………………………………………………………………………………………………….. 108
بشر همواره در این آرزو بوده که تا حد امکان به نحوی از انحاء از دست رفتن دندانهای خود را جبران نموده و از این طریق مشکلات مضغی و زیبایی خود را جبران نماید و در این راستا سعی و کوشش فراوانی نموده است که ادامه آن تلاشها به نسل امروزی سپرده شده و حق این است که ما نیز تمام تلاش و توانائی های خود را در راه تکامل این علم بکار بریم.
امروزه پیشرفت در جنبه های مختلف پزشکی و امکانات رفاهی بیشتر منجر به افزایش سن متوسط مردم گشته است، از طرفی علی رغم پیشرفتهای غیرقابل انکاری که در علم دندانپزشکی در جهت نگهداری و حفظ دندانهای طبیعی بعمل می آید، افراد جامعه در سنین پایین ترین دندانهای خود را از دست می دهند و همین دو موضوع یعنی افزایش متوسط سن و از دست دادن دندانها در سنین پایین تر سبب شده است تا روز به روز بر تعداد افرادیکه از پروتزهای کامل استفاده می کنند افزوده گردد.
انتقال از مرحله داشتن دندانهای طبیعی به مرحله بی دندانی کامل، دورانی است بس حساس و ناشناخته برای بیماران و باید دانست، غالباً افرادی که دندانهای خود را از دست می دهند از نظر جسمی از سلامت کامل برخوردار نمی باشند و استخوانهای خود را از دست می دهند از نظر جسمی از سلامت کامل برخوردار نمی باشند و استخوانهای فکین آنها تراکم لازم را ندارند. از طرفی واکنشهای ترمیمی در اینگونه افراد نقصان پیدا کرده است. در این بیماران به جای الیاف پریودونت، مخاط نقش نگهداری و پشتیبانی دندانهای مصنوعی را بعهده می گیرد، که باید برای بیماران توضیح داده شود، زیرا آنان انتظار دارند که پروتز کامل همچون دندانهای طبیعی عمل کند که مشکلی است مزید بر مشکلات دیگر.
در برخورد با بیماران بی دندان بایستی با معاینه دقیق، بررسی حالات جسمانی و روانی بیمار و با توجه به خواسته های بجا و نابجای بیمار طرح درمان مناسبی تعیین کرد و با تکنیکی صحیح و اصولی اقدام به درمان کرد، البته با پیش بینی نتایج احتمالی درمان و در نظر گرفتن تمام شرایط مساعد و نامساعد محیط دهان بیمار.
حفره دهان محیطی است که اعمال مختلفی را انجام می دهد و درمان با پروتز صرفاً یک درمان ساده نسجی و ساختمانی نیست، بلکه بایستی با جایگزین کردن دندانهای از دست رفته حالات تشریحی، فانکشنهای طبیعی و فیزیولوژیک این ناحیه از بدن را تا حد امکان احیاء و بازسازی کرد.
در برخی از موارد با وجود اینکه عمل کننده نهایت سعی خود را در بکار بردن اصول لازم در ساختن پروتز کامل ایده آل می نماید، معهذا چه در ضمن کار و چه پس از قرار دادن پروتز در دهان بیمار با مشکلاتی مواجه می گردد که به سختی می تواند به علت اصلی آن پی ببرد و با اظهار ناراحتی و شکایت بیمار روبرو می شود و علی رغم اصلاحات متعددی که انجام می دهد باز مشکلات بیمار پاربرجا می ماند.
اشکالات و ناراحتی هایی که بعد از قرار دادن پروتز کامل در دهان بیمار ایجاد می شود متنوع هستند، در ضمن واکنش بیماران نیز در مقابل آنها مختلف است، که بستگی به وضع سلامت عمومی جسمی و روانی، وضعیت حفره دهان و طرز تفکر و شخصیت آنان دارد. بعضی از بیماران در برابر کوچکترین آزردگی و تحریک خارجی عکس العمل های شدیدی از خود نشان می دهند و بعضی با داشتن شخصیتی قوی و کنترل عصبی خوب حتی زخم های شدید پروتز را بدون شکایت تحمل می کنند که هر دو اینها برای بیمار مفید نیستند.
دندانپزشک باید با آگاهی بر علوم آناتومی، پاتولوژی، روانشناسی و داشتن مهارتهای لازم، عکس العمل های بافت نرم را در حالت طبیعی و پاتولوژیک تشخیص داده و بتواند یک اشکال موضعی را از مشکلات عمومی جسمی و روانی بیمار تمیز دهد.
متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در سایت درج می شوند(به طور نمونه) ولی در لینک دانلود تمام فایل همراه با تمام ضمائم موجود می باشند


پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص - مرجع تخصصی پایان نامه

مطالب این پست : دانلود متن کامل پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل
شکست پروتزهای کامل 180صفحه با فرمت ورد. پایان نامه. جهت دریافت دکترای ...

پایان نامه دکترای دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ...

پایان نامه دکترای دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص.

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ...

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص ...
پایان نامه. جهت دریافت دکترای دندانپزشکی. موضوع. مروری بر علل شکست پروتزهای
...

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ...

18 دسامبر 2016 ... کسب درآمد از اینترنت در ۷ روز · پایان نامه دندانپزشکی اثر یک UDMA جدید ... نامه
دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص ...

پایان نامه دکترای دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ...

29 ژانويه 2017 ... پایان نامه دکترای دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص. پایان
نامه دکترای دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ...

مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص

12 دسامبر 2016 ... پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص. توسط
آرتین جوهری مطالب این پست : دانلود متن کامل پایان نامه دکترای ...

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ...

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص. دسامبر
15, 2016 campiran بدون دیدگاه ...

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ...

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص. آذر ۳۰,
۱۳۹۵ campiran بدون دیدگاه. دریافت فایل. ← کسب درآمد از اینترنت در ۷ روز · پایان ...

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ...

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص. آبان ۲۴,
۱۳۹۵ campiran بدون دیدگاه ...

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ...

15 ا کتبر 2016 ... پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص.
campiran مهر ۲۴, ۱۳۹۵ تبادل پست Leave a comment 6 Views ...

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ...

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص. آذر ۲۵,
۱۳۹۵ campiran بدون دیدگاه. دریافت فایل. ← کسب درآمد از اینترنت در ۷ روز · پایان ...

پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای ...

20 ژانويه 2017 ... کامل پایان نامه عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمان ها … دانلود کامل پایان نامه
... ص …. پایان نامه : مروري بر سيستم عامل هاي WIN NT وXINU و MINIX و UNIX. ... این
محصول با قیمت میانگین ۱۸۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.

پروتزهای بایگانی - تخفیفستان فایل

پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل۱۸۰ ص word.
مقدمه بشر همواره در اين آرزو بوده كه تا حد امكان به نحوي از انحاء از دست رفتن دندانهاي خود
...

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ...

15 ژوئن 2016 ... پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص
عنوانhellip;hellip;hellip;hellip;hellip;hellip;hellip;hellip;hellip;hellip ...

دانلود پایان نامه دکترای دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای ...

6 نوامبر 2016 ... پایان نامه دکترای دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص. پایان
نامه دکترای دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ...

معرفی و دانلود پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست ...

20 سپتامبر 2011 ... فایل شماره 269635 در سایت معرفی و دانلود کتاب نام این فایل : پایان نامه دکترای
دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص.

پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای ...

21 نوامبر 2016 ... پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل۱۸۰ ص ... پروژه
پایان نامه مدیریت و محافظت ازشبکه های کامپیوتری ۱۸۰ صفحه ...

پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل با ...

13 مارس 2015 ... برای دریافت لینک دانلود فایل اینجا کلیک کنید. فایل پایان نامه دکترای
دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل که برای دانلود شما ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی .... ۹۷ پایان نامه بررسی فراهنجاری
های زبانی شعر شاملو ۱۸۰; ۹۸ پایان نامه بررسی عوامل موثر بر دوست ...... ۱۱۹ پایان نامه
دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل۱۸۰ ص; ۱۲۰ پایان نامه ...

دانلود پایان نامه

250 مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی (شیخ اشراق) 180 ص ...
254 مروری بر سیستم های نسل اول - پایان نامه مخابرات 205 ص ..... )پروسه ارزیابی یك
الگوریتم ژنتیك برای بهبود شبكه پس انتشار خطا bpn - کامل 100ص + برنامه ها ....
119 پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص.

مروری بر علل شکست پروتزهای کامل

20 جولای 2016 ... ۸ : پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص.
فایل های پایان نامه فایل Word است و قابل ویرایش است . پسورد فایل ...

لیست فایلهای علوم پزشکی :: پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق ...

23 دسامبر 2015 ... 41, دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تلقیح مصنوعی و اجاره رحم ...... 29,
دانلود پایان نامه مروری بر علل شکست پروتزهای کامل-دندانپزشکی ... 63, پایان نامه
دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص.

دانلود پایان نامه در مورد مروری بر علل شکست پروتزهای کامل - بیر دانلود

3 فوریه 2016 ... www.30570.ir › file پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای
کامل ۱۸۰ ص ... ب) مسائلی که دندانپزشک در مورد بیمار باید در ...

لیست عناوین پایان نامه ها و روش تحقیق(1337 عنوان) صفحه 1 - پايان ...

لیست کامل آرشیو سایت · لیست عناوین پایان نامه ها(1337 ... 63 - بررسي مسائل
ايمني در شركت پلاستيك سازي امواج 180 ص 64 - بررسي مسائل ايمني و ... 119 -
پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص 120 -
پايان نامه ...

جستجو در پایان نامه ی فیزیک - راهنمای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان ...

اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی *** پایان نامه فیزیک : ارتباط بین طیف خروجی و .
... نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص *** پایان ...

میهن تحقیق - پروژه ، پایان نامه ، روش تحقیق ، گزارش کار آموزی ، طح ...

63 - بررسي مسائل ايمني در شركت پلاستيك سازي امواج 180 ص ... 119 - پایان نامه
دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص ..... 540 - پایان
نامه بررسی ومطالعه ی کامل داده کاوی و داده کاوی با SQL SERVER2005 پیاده سازی آن
روی ...

فایل های علوم پزشکی – پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل ...

18 ژوئن 2013 ... پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص. مطالب
این پست : دانلود متن کامل پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری ...

ﺖ ﻮان ﭘﺎﯾﺎن ی د ﺮی ﯽ د ﺪا ﺰﺷ ﯽ - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎي ﺟﺮاﺣﯽ. ارﺗﻮدﻧﺴﯽ ﻣﻨﺪﯾﺒﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ .... ردﯾﻒ. ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. ﮔﺮوه. ﺷﻤﺎره راﻫﻨﻤﺎ. 29 ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻫﺎي
ﮐﺎﻣﻞ.

دنیای پایان نامه و مقالات آماده

165 تکنولوژی استفاده از ازن در گندزدایی آب فاضلاب 120 ص. 166 مکانیسم .... 74
پایان نامه مروری بر علل شکست پروتزهای کامل - دکترای دندانپزشکی 180. 75 پایان
...

لیست کامل پروژه های دانشجویی موجود - 20میخوام

26 ژوئن 2015 ... لیست کامل پروژه و پایان نامه های موجود سایت ۲۰ میخوام “ . در ادامه شما آرشیو کاملی ...
پایان نامه دکترای پزشکی درباره یافته های آزمایشگاهی مننژیت باکتریال .... پایان
نامه کارشناسی ارشد : اولتــراسوند سه بعـدی 138 ص. پایان نامه ..... پایان نامه هوش
مصنوعی 180 صفحه .... مروری بر علل شکست پروتزهای کامل-دندان پزشکی.

دندانپزشکی,تست دندانپزشکی, پایان نامه,تحقیق, مقاله,بهداشت دهان و ...

26 ژوئن 2016 ... دانلود پایان نامه مروری بر علل شکست پروتزهای کامل-دندانپزشکی ... پایان نامه
دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص.

persian tahghigh

ص : 180 688) اصول طراحی جیگ و فیکسچرها ت.ص : 50 689) حضرت سليمان ..... 974)
پایان نامه مروری بر علل شکست پروتزهای کامل - دکترای دندانپزشکی ت.ص : 180

فروشگاه فروش فایل صابر | فروش فایل | صفحه 31628

10 نوامبر 2016 ... ... نامه دکترای دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص ... دانلود
پایان نامه مسيريابي مبتني بر ناحيه بندي در شبكه هاي Ad Hoc ...

اهداف و اهميت اجتماعي ورزش 61 ص - ورد - داک لینک

... نامه حرفه اي وكلاي دادگستري كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ۱۵ص – ورد · تحقیق
ضرورت و روش تدوين استراتژي نانوتكنولوژي براي فنآوري مخابرات الكترواپتيك
كشور ...

پایان نامه بودجه بندی عملیاتی دستگاه اجرایی - نت آگهی

کد PA - 2002 - (پایان نامه) بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة جهاد
کشاورزی ... کد PA - 20040 - بررسی مسائل ایمنی در شرکت پلاستیک سازی امواج
180 ص .... پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180
ص

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه ...

11 ژانويه 2017 ... دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه .... نامه دکترای
دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص → ...

12083 - مدیکال صنعت

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص توسط
آرتین جوهری مطالب این پست : دانلود متن کامل پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری
...

تحقیق های دانش آموزی و دانشجویی - لیست تمامی پایان نامه ها 7

ص : 180. 952) پايان نامه قضائي -بررسي جرم كلاهبرداري ت.ص : 80. 953) پايان نامه ...
974) پایان نامه مروری بر علل شکست پروتزهای کامل - دکترای دندانپزشکی ت.ص : ...

پایان نامه دندانپزشکی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی ...

15 دسامبر 2016 ... پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص · اصول و
مبانی فرآیندهای مونتاژ و دمونتاژ قطعات صنعتی → ...

پایان نامه هوش مصنوعی - پروژه نرم افزاری، پایان نامه، کارآموزی،

... «منشور عمل 185 ص 2 - (پایان نامه هوش مصنوعی )پروسه ارزيابي يك الگوريتم
ژنتيك براي بهبود شبكه پس انتشار خطا bpn - کامل 100ص + برنامه ها ... 63 - بررسي
مسائل ايمني در شركت پلاستيك سازي امواج 180 ص 64 - بررسي مسائل ... 119 - پایان
نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص 120 - پايان
نامه ...

برنامه نویسی متلب 09120937458 - لیست پایان نامه های موجود ...

... الگوريتم ژنتيك براي بهبود شبكه پس انتشار خطا bpn - کامل 100ص + برنامه ها (
پايان نامه) بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان
كرج بر روند مهاجرت روستائيان ... بررسي مسائل ايمني در شركت پلاستيك سازي امواج
180 ص ... پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180
ص

دانلود تحقیق کامل درمورد بهره گيرى از ابعاد سياسى حج

22 نوامبر 2016 ... پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص 0 ...
مقاله بهره‌گيرى از ابعاد سياسى حج 4 ...از سوى ديگر, شاه در مورد ...

فهرست پایان نامه های دانشکده مدیریت و حسابداری 3131 - دانشگاه شهید ...

عنوان: بررسی علل فروش سهام قبل از مجمع وخرید سهام بعد از مجمع توسط برخی از ......
عنوان: بررسی آمیخته بازاریابی مناسب دیزل ژنراتور )به عنوان یک کاالی ص ...... کامل
نیا، مجتبی ...... بر ارتکاب خطای انسانی در بین کارکنان مراقبت پرواز شرکت
فرودگاههای کشور ...... عنوان: پیش بینی شکست و موفقیت تحصیلی دانشجویان با
است.

فایل بخش فنی و مهندسی - دانلود پایان نامه بررسی پروتكل FTP ...

30 آوريل 2016 ... فایل بخش فنی و مهندسی – دانلود پایان نامه بررسی پروتكل FTP ... پایان نامه دکترای
دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص.

مغز 1 – برگه 5715 – مغز فایل

18 دسامبر 2016 ... 4000 نمونه سوال آزمون زبان دکتری – آزمون ept – قسمت دوم. آذر ۲۸, ۱۳۹۵ ... پایان نامه
دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص.

تحقیق در مورد شركت تجاري – One.0f0.in

7 نوامبر 2016 ... پایان نامه دامپزشکی درباره عفونت پلوروپنومونی ۲۵۰ صفحه · پایان نامه ... نامه
دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص ...

ورزشی شهر بابل – One.0f0.in

6 نوامبر 2016 ... پایان نامه دامپزشکی درباره عفونت پلوروپنومونی ۲۵۰ صفحه · پایان نامه ... نامه
دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص ...

علوم پزشکی – برگه 31 – دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

دانلود پایان نامه مروری بر علل شکست پروتزهای کامل-دندانپزشکی فزمت:wordو قابل
ویرایش تعداد صفحات:180 فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول: مروری بر مقوله تشخیص ...

نقشه سایت - مشاوران تهران - انجام پایان نامه

نقشه سایت انجام پایان نامه | پایان نامه .... انجام پایان نامه| پایان نامه معرفی کامل شركت
تهران همبرگر فرآورده هاي گوشتي مام · انجام پایان نامه ... انجام پایان نامه| بررسی
دیدگاه کارکنان در مورد تأثیر عوامل فشارزای 23 ص · انجام پایان نامه|‏ ...... سفارش
پایان نامه|رساله برای دریافت درجه دکتری تخصصی گرایش فیزیولوژی ورزشی -
تأثیر فشار ...

لیست پایان نامه

102 پایان نامه بررسی ومطالعه ی کامل داده کاوی و داده کاوی با SQL SERVER2005
پیاده سازی آن روی بانک ... 103 پایان نامه بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو 180
..... پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص

توربین های گازی از تاریخچه تا p&id بی نهایت کامل

18 دسامبر 2016 ... توربین های گازی از تاریخچه تا p&id بی نهایت کامل ۱۸۰ صفحه pdf صفحه بندی شده
... پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای ...

دانلود مقاله منابع تغذیه - 9rton|كاملترين مرجع پایان نامه ، پروژه و مقاله

اما راندمانی زیر 50% دارند و تلفات حرارتی آنها در بار کامل زیاد است. ... در جوجه های
گوشتی · پایان نامه دکترای دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180
ص ...

گنج آگهی : آگهی رایگان : پایان نامه (گروه چهارم)

کد PA - 20040 - بررسي مسائل ايمني در شركت پلاستيك سازي امواج 180 ص 41. ....
20099 - پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص

دانلود آموزش خياطي آشنايي با اندازه گيري دامن و شلوار، برش دامن و آستر ...

17 جولای 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی تاثیرپارامترهای مختلف دوخت بر ... نامه
دکترای دندانپزشکی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص.

کسب درآمد از اینترنت در 7 روز – ثروت آفرینی

20 دسامبر 2016 ... مقاله آیین سماع در کشف المحجوب · پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل
شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص → ...

پاورپوینت انواع جرثقیل – انتریک فایل

10 دسامبر 2016 ... مقاله ترجمه شده ماشین آلات ساختمانی رشته عمران:بررسی انواع جرثقیل همراه با
تصویر مقاله انواع جرثقیل- در این مقاله انواع جرثقیل هایی که در زیر آمده ...

بهترین چیت برای cod4 online | موبوفایل

30 ژوئن 2016 ... دانلود پایان نامه تاثير اجراي سياست های كلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخص ... نامه
دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص ...

پین پول

27 آگوست 2016 ... مشاهده متن کامل مطلب ... پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست
پروتزهای کامل 180 ص · پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیولوژی ماهیان ...

اگر در حال حاضر اعتماد به نفس خوبی ندارید بهتر است این مطلب را ...

10 جولای 2016 ... مشاهده متن کامل مطلب ... پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست
پروتزهای کامل 180 ص · پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیولوژی ماهیان ...

ماه محرم و عزاداری عاشورای حسینی در لندن - بیگ - مجله زندگی - ازدواج ...

12 ا کتبر 2016 ... 2 هفته پیش 180 .... مروری بر نواهای عاشورایی محبوب در محرم سال های مختلف حسین
آرام جانم. 3 هفته پیش ... ماجرای کامل قتل المیرا خانلو همسر و مادربزرگ دکتر صلحی ....
دانلود موزیک ویدئو یاسر بختیاری به نام نامه ای به فرزند .... بررسی علل بروز
حاملگی کاذب ... کتب ملی مرجع دندانپزشکی منبع آزمون های کشوری می شوند.

پایان نامه ها - صفحه 24

40 بررسي مسائل ايمني در شركت پلاستيك سازي امواج 180 ص کد عنوان ت ... 99 پایان
نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص 100 پایان ...

پایان نامه بررسی مروری بر علل شکست پروتزهای کامل

7 ژوئن 2016 ... پايان نامه بررسي و مروري بر علل شکست پروتزهاي کامل در 180 صفحه ورد قابل
ویرایش با فرمت doc ... مشاوره در انجام پايان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی
مکانیک: ..... جدیدترین پایان نامه های رشته دندانپزشکی و پرستاری ..... زنان
روستایی در ایام قدیم · میلاد نبی اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) · نوروز95 · زمستان ...

پایان نامه دندانپزشکی اثر یک UDMA جدید بر خواص ... - مرجع خبر ایران

24 ا کتبر 2016 ... پایان نامه دندانپزشکی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی ... پایان نامه دکترای
دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل ۱۸۰ ص · بعدی ...

17 ورزش برتر برای کاهش وزن موثر - آکا

سعی کنید در پایان به مدت نیم ساعت از جکوزی هم استفاده کنید. ... می شود و همه اینها با
سوزاندن 180 کالری ( حتی بیشتر در حرکات پیشرفته) در یک ساعت همراه می باشد.

ليست پايان نامه 4 - ارشد hse - هفت گردون

18 بررسي مسائل و معضلات اجتماعي – علل و عوامل سرقت 115 19 بررسي مفهوم در
عناصر ... 50 پايان نامه روانشناسي 95 ص 95 51 پايان نامه زيست كارشناسي ... 74
پایان نامه مروری بر علل شکست پروتزهای کامل - دکترای دندانپزشکی 180 75 پایان
نامه ...

استخدام منشی مسلط به امور اداری در موسسه ویرا ویژن

مشاهده متن کامل خبر در پایگاه خبری میگنا: لیسانسه ها می توانند پزشکی بخوانند ...
مشاغل پرخطر/امضای تفاهم نامه سازمان پدافند غیرعامل با سازمان پزشکی قانونی ... علوم
پزشکی به صورت درونی تا پایان امسال و انجام اعتباربخشی بیرونی در. ... علل اصلی
نبود سرمایه‌گذاران خارجی مانند شرکت‌های سرمایه گذاری را می‌توان به ..... دندانپزشکان.

پایان نامه - نیازمندیهای تجارت ایران

21 سپتامبر 2016 ... 34 افسردگی در نوجوانان علل و روش‌های درمان 22 ص .... 180 آشنایی با طبقه بندی مواد
اعتیاد آور به همراه نحوه استعمال ،اثرات آنی و خطرات آن 33 ص .... ژنتیك برای بهبود
شبكه پس انتشار خطا bpn - کامل 100ص + برنامه ها 3 (پایان نامه) بررسی .... 119 پایان
نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل180 ص

همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

145, بررسی علل قانونگریزی کارگزاران در نظام حقوق اداری ایران, مهران رضایی,
دانشکده حقوق .... 180, بررسی و تحلیل فضاسازی و شخصیت پردازی در آثار انیمیشن
تیم برتون .... 258, تخمین فشار شکست چاه بر اساس روش باورز, صابر باقری,
دانشکده فنی و ...... 884, مسئولیت مدنی دندانپزشک در حقوق ایران و مصر, زهرا
اسماعیلی, دانشکده ...

دانلود پاورپوینت حجاب و عفاف - ایران فردا

18 ژانويه 2017 ... دانلود مقاله روابط موجر و مستأجر. ۲۸ دی, ۱۳۹۵. پایان نامه دکترای دندانپزشکی مروری
بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص ۰ ...

مطالب جدیدتر - ‌طب اسلامی وسنتی حکیم عقیلی خراسانی

3 فوریه 2013 ... ص ۲ ۲۷ نسخه های گیاهی برای افراد بالای ۵۰ پروفسور دیوید هافمن – خسرو شاهی و … ...
کرمانی ص ۴ ۸۵ طب اکبری ( ۲-۱) حکیم محمد اکبر ارزانی ۸۶ کامل الصناعه الطبیه ...
اسعدبن الیاس بن المطران ص ۸ ۲۰۰ مروری برکلیات ب سنتی دکتر محسن ناصری ...
غفاری ۲۲۲ ماساژ درمانی – پایان نامه ۲۲۳ الشامل ۲۱-۱ ۲۲۴ ادویه قلبیه ابن ...

پایان نامه دکتری دامپزشکی: رفلاكس ادراري و درمان آندوسكوپيك آن با ماده ...

پایان نامه دکتری دامپزشکی: رفلاكس ادراري و درمان آندوسكوپيك آن با ماده جديد–190 ص
... پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص.

دانلود تحقیق و مقاله رشته مکانیک,پروژه و پایان نامه مکانیک ...

18 ا کتبر 2015 ... در بخش دیگری از این پست به معرفی و راهنمایی های کامل درباره رشته مکانیک قرار
دادیم . ... مجموعه کاملی از تحقیق مقاله جزوه کارآموزی پاورپوینت پروژه و پایان نامه های
آماده رشته مهندسی ... جزوه پروژه پایان نامه کمیاب دانشجویی درباره رشته مهندسی ارشد
دکتری مکانیک ...... ۱۳, كمكفنـرها(بررسي انواع و روش طراحي آنها) ۱۸۰ ص.

دانلود فایل فلش LENOVO S920 اندروید 5 - مدیا کلوپ

14 نوامبر 2015 ... دانلود پایان نامه خوردگی و حفاظت با تكیه بر روشهای نوین. 11 دقیقه ... پایان نامه
دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص.

آموزش” رفتارهای مدیریت پسا بحران” در برنامه‌ دانشگاه‌های پزشکی قرار ...

7 فوریه 2017 ... نیاز بیماران “پروانه‌ای” به خدمات تخصصی دندانپزشکی و پوست → ..... ویرانی شهر
کوبه به مردم ژاپن این احساس را داد که با وجود پایان یافتن جنگ جهانی دوم، ..... تمام
مقدمات و برنامه‌ها برای اجرای کامل برنامه پزشک خانواده در قالب طرح تحول حوزه ......
وابسته به القاعده سعی در شکست محاصره و فک حصر در حلب داشتند که برای

تازه نیوز، نویسنده در مجله تفریحی تازه نیوز - صفحه 597 از 1180

محمد مهدی اوجی، دکترای نانو بیوتکنولوژی و… ... گوارشی و خون‌ریزی داخلی بیش از ده
روز است که در بیمارستان رسول اکرم(ص) بستری است. .... از ابتدای امسال تا پایان
شهریور مجوز ۶۶ هزار پرواز بین‌المللی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری صادر شد. ...
مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران وحومه از آمادگی کامل این ناوگان برای جابجایی
...

آرشيو مطالب - دعا و مناجات

شکست پرگل فولام مقابل قعرنشین و حضور 21 دقیقه‌ای دژاگه ... پایان مذاکرات
دوجانبه ایران و 3 کشور اروپایی/ظریف: امکان دستیابی به توافق در ... توکلی خبر داد
اعلام میزان پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور دکتری 92/ .... چرخش 180 درجه ای
هاشمی شاهرودی پیغام چند سال پیش شاهرودی به احمدی نژاد در مورد ..... دلایل كم خونی در
كودكان

ماشین های دوره پهلوی - آرشیو مطالب - ispet

تغییرات آزمون دکتری 93 و کاهش گروه های امتحانی ... نهاوندیان اعلام کرد: جزئیات
برنامه 100 روزه اقتصادی دولت روحانی/ پایان دوران ... طومار سپاهان در هم پیچیده شد/
هت‌تریک شکست های تحقیر آمیز مقابل تیم‌های ... بیوگرافی کامل امیر خان
بزرگترین ستاره سینمای بالیوود ... وصیت نامه آیت الله خامنه ای در 51 سال قبل (+
عکس دوران زندان)

برچسب ها - تالار فوق تخصصی پی سی ست

سلام مهمان گرامي؛ هم وطن عزیز، براي مشاهده تالار با امکانات کامل , گفتگو با مدیران و
دانلود کاملا رایگان از طريق ايــن ليـــنک ثبت نام کنيد ...

مقالات و مطالب مدیریت - وب سایت جامع دانش قابل استفاده برای ...

تصویب و اجرای آیین نامه ها و مقررّات خشک و انعطاف ناپذیر اداری، عهده داری صرفا
وظیفه ... کارشناسی ارشد و بیست دانشجوی دکتری و با ده دانشکده و پنج مرکز
تحقیقاتی ... گردیده، به عبارت دیگر، هرچند فرار مغزها دارای علل و عواملی است که مهم
ترین علت را .... هزار نفر، انگلستان 180 هزار نفر، آلمان 110 هزار نفر، فرانسه 100
هزار نفر، سوئد ...

امیر مقدم - آرشیو مطالب

جزئیات آزمون دکتری نیمه‌متمرکز 93 از زبان مشاور عالی سازمان سنجش ... ساخت
دوربینی با چشم حشره/ زاویه 180 درجه ای تصویر در لنزهای جدید ... آغاز ثبت‌نام آزمون
دستیاری دندانپزشکی از اواسط فروردین 92 ... انجام مقاله و پایان نامه حسابداری ... علل
كاهش سرعت كامپيوتر ... باهنر: برخی نمایندگان آرزوی شکست کامل مذاکرات هسته‌ای را
دارند

تحقیق در مورد فواید سلامتی سبزیجات برگ سبز

تحقیق در مورد اسد آباد همدان در محله با سابقه

پاورپوینت در مورد آشنایی با بهره برداری از سپریتور روغن

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

دانلود تحقیق: باستان شناسی و هنر ماد

تحقیق در مورد تاپوگرافي

روستای گراخک از توابع شهرستان مشهد

در بازه کشاورزی

تحقیق در مورد شکوفه ولایت 97 ص

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﮐﯿﻔﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ

کارآموزی كارخانه واگن پارس

دانلود پروژه استفاده از پليمر فرا جاذب آبPR 3005 A جهت موفقيت برنامه هاي آبياري در مناطق خشك و نيمه خشك (word)

تحقیق در مورد دستور زبان فضا، در معماری مساجد مجموعه آرامگاهی جام 26 ص

دانلود گزارش کارورزی1 ..

رویکرد سیستمی در برنامه ریزی منطقه ای

مقاله درباره ازدواج و تابعیت زن ایرانی

فراموشی و حافظه

تحقیق درمورد. بيماري لكه سفيد در ماهي يا Ich