دانلود رایگان

امکان کنترل و درمان بیماری سپتی هموراژیک باکتریایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان و بررسی برخی فاکتورهای خونی ماهی های بیمار - دانلود رایگاندانلود رایگان قزل آلای رنگین کمان , لیزوزیم , ایمونوگلوبولین , لاکتوکوکوزیس , سپتی سمی هموراژیک باکتریایی

دانلود رایگان امکان کنترل و درمان بیماری سپتی هموراژیک باکتریایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان و بررسی برخی فاکتورهای خونی ماهی های بیمار امکان کنترل و درمان بیماری سپتی هموراژیک باکتریایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان و بررسی برخی فاکتورهای خونی ماهی های بیمار
چکیده مقاله:برای درمان ماهی های قزل آلا ی رنگین کمان, پس از پیدایش عفونت سپتی سمی هموراژیک در حوضچه های تحقیقاتی خجیر پس از جدا کردن 30 عدد ماهی بیمار در 3 تیمار آزمایشی با تزریق دز های 25/0 50/0 75/0 Ml داروی فلورفنیکل و 10 ماهی شاهد با تزریق 0% درصد دارو و Ml1 سرم فیزیولوژی به مدت 5 روز در عضله ی پشتی ماهی ها و برای کاهش درد ناشی از بیماری ، مخلوط آسپرین و ویتامین C خورانده شد. برای جلوگیری از شیوع بیماری در 12 حوضچه حاوی ماهی های سالم با میانگین وزنی 90 گرم, میزان Ml2 دارو توام با غذا به ماهی ها داده شد. نتایج نشانگر افزایش لیزوزیم و ایمونوگلوبولین سرم خون در ماهی های بیمار بود (P  0/05 اختلاف معنی داری در تیمارهای تزریقی در گلبول های سفید ، قرمز و درصد هماتوکریت مشاهده شد. پس از 5 روز هیچ یک از 360 ماهی حوضچه های پرورشی به بیماری دچار نشدند.تمامی ماهی های شاهد که از ابتدا سالم بودند زنده ماندند. در تیمار تزریقی 25/0 Ml از 10 ماهی بیمار 4 عدد ، در تیمار تزریقی 5/0 Ml 6 ماهی و در تیمار تزریقی 75/0 Ml 9 ماهی زنده ماندند. علائم اولیه ی بیماری شامل کبودی بدن و بیرون زدگی چشم در اولین تزریق پس از مدت کوتاهی در تیمار 3 بهبود یافت. ماهی های درمان شده ی قطعی پس از 10 روز از قطع کامل علائم بیماری به حوضچه های آزمایشی انتقال یافتند. از شیوع بیماری در حوضچه های پرورشی نیز توسط دز خوراکی جلوگیری به عمل آمد
کلیدواژه ها:قزل آلای رنگین کمان ، لیزوزیم ، ایمونوگلوبولین ، لاکتوکوکوزیس ، سپتی سمی هموراژیک باکتریایی
فایل pdf


قزل آلای رنگین کمان


لیزوزیم


ایمونوگلوبولین


لاکتوکوکوزیس


سپتی سمی هموراژیک باکتریایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


امکان کنترل و درمان بیماری سپتی هموراژیک باکتریایی در ماهی قزل ...

مقاله امکان کنترل و درمان بیماری سپتی هموراژیک باکتریایی در ماهی قزل آلای رنگین
کمان و بررسی برخی فاکتورهای خونی ماهی های بیمار, در دومین همایش ملی مهندسی و ...

امکان کنترل و درمان بیماری سپتی هموراژیک باکتریایی ... - سیویلیکا

www.CIVILICA.com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺍﻣﮑﺎﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺳﭙﺘﯽ ﻫﻤﻮﺭﺍﮊﯾﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰﻝ
ﺁﻻﯼ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻥﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ. ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﺩﻭﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ...

امکان کنترل و درمان بیماری سپتی هموراژیک باکتریایی در ماهی قزل ...

9 نوامبر 2016 ... امکان کنترل و درمان بیماری سپتی هموراژیک باکتریایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان
و بررسی برخی فاکتورهای خونی ماهی های بیمار ...

اصل مقاله (629 K) - دانشگاه تهران

ﻫـــﺎﻱ ﮐﺒـــﺪ، ﮐﻠﻴـــﻪ، ﻃﺤـــﺎﻝ ﻭ ﺁﺑـــﺸﺶ ﻗـــﺰﻝ. ﺁﻻﻱ ﺭﻧﮕـــﻴﻦ ﮐﻤـــﺎﻥ. (. Oncorhynchus mykiss. )
ﺑـــﺎ. ﺑــﺎﮐﺘﺮﻱ ﺁﺋﺮﻭﻣﻮﻧــﺎﺱ ﻫﻴــﺪﺭﻭﻓﻴﻼﻱ ﺑﻴﻤــﺎﺭﻱ. ﺯﺍ، ﻋﺎﻣــﻞ ﺑﻴﻤــﺎﺭﻱ ﺳــﭙﺘﻲ. ﺳــﻤﻲ ﻫﻤﻮﺭﺍﮊﻳــﮏ ﺩﺭ ﻣــﺎﻫﻲ.

قزل آلای رنگین کمان – دانلود مستقیم

امکان کنترل و درمان بیماری سپتی هموراژیک باکتریایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان
و بررسی برخی فاکتورهای خونی ماهی های بیمار با موضوع قزل آلای رنگین کمان ...

بیماری ماهیان و آبزیان - دغدغه حجاب (آقا وحید)

نحوه ی شناسایی ماهی های بیمار، بیماری ماهیان آکواریومی،نکرو پسی،انواع ... شدن شکم
ماهی، سپتی سمیا، انگل های روده ای، کرم های روده ای، توبر کلوزیس، بیماری مخملک، .....
شیلات ایران این باکتری را برای نخستین بار از قزل‌آلای رنگین‌کمان در مازندران جدا
کرد. ... البته در برخی از موارد ابتلا این امکان وجود دارد که ماهی‌ها تا زمان مرگ هیچ‌گونه ...

راﻛﺮي ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ

ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ. ﺿﺎﻳﻌﺎت. ﻧﺎﺷﻲ. از. ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ. راﻛﺮي. در. ﻣﺎﻫﻴﺎن. ﻗﺰل. آﻻ. ي. رﻧﮕﻴﻦ. ﻛﻤﺎن. ﻋﻠﻲ ...
ﺑﺮرﺳﻲ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي. ﺑﻴﻤﺎر. و. در. ﺣﺎل. ﻣـﺮگ. از. ﺑﭽـﻪ. ﻣﺎﻫﻴـﺎن. ﭼﻨـﺪ. ﻣﺮﻛـﺰ. ﭘـﺮورش. ﻣـﺎﻫﻲ. ﻗـﺰل. آﻻ. در ...
ﺑﻴﻤﺎري دﻫﺎن ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎ ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﻮز ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎري. ﻫﺎي. ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺴﺎرات .... ﻳﻚ
ﺳﭙﺘﻲ. ﺳﻤﻲ ﻫﻤﻮراژﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ. ،. ﻳﻜﻲ از ﻋﻼﺋﻢ. آن در ﺷﻜﻞ ﺣﺎد ﺑﻴﻤﺎري. در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﺮوز ﻫﻤﻮراژي.

معرفی و دانلود امکان کنترل و درمان بیماری سپتی هموراژیک باکتریایی ...

17 آگوست 2009 ... معرفی و دانلود امکان کنترل و درمان بیماری سپتی هموراژیک باکتریایی در ماهی قزل
آلای رنگین کمان و بررسی برخی فاکتورهای خونی ماهی های بیمار با ...

بهداشت و بیماری های آبزیان - بیماری های ماهیان آکواریومی

17 ا کتبر 2010 ... تریپانوزوما : انگل خونی ، یک تاژک ، باعث رنگ پریدگی آبششها و بی حسی می شوند
.... سپتی سمی هموراژیک ویروسی ماهی امور ( GGR ) : در ماهیان قد انگشتی تا یک ...
بیماری دهان قرمز قزل آلا ی رنگین کمان : آئروموناس لیکفانسیس اطراف دهان و .... 3 امکان
آلوده شدن ماهی های مقاوم به برخی از بیماریها که در طبیعت معمولا به آن ...

قزل آلاي رنگين كمان - بهداشت آبزيان

قزل آلاي رنگين كمان - بهداشت آبزيان - دانشجوي دکتری تخصصی تكثير و ... كم
خوني باعث ناتواني سلول هاي خوني در حمل اكسيژن مي شود. ... قبل از شروع هر كاري بايد
چهار فاكتور را بررسي كرد: 1. ... روش هاي مختلفي از درمان و دارودهي در كنترل بيماريهاي
ماهي بكار مي رود. .... آنتي بيوتيك ها بر روي همه بيماري هاي باكتريايي موثر نيستند.

ایمونوگلوبولین بایگانی - فایل مفید

امکان کنترل و درمان بیماری سپتی هموراژیک باکتریایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان
و بررسی برخی فاکتورهای خونی ماهی های بیمار. شهریور ۲۹, ۱۳۹۵ /در /توسط فایل ...

راه اندازي تست تشخيص مولكولي در رديابي ويروس بيماري زايي ماهيان ...

4 نوامبر 2012 ... سرعت بالا در تشخيص، اندازه گيري كمي و تعيين ميزان كپي هاي ژن مورد مطالعه در ...
جهت شناسايي سريع ودقيق تحت بررسي بوسيله تكنيك Real Time ... سپتي سمي
همراژيك ويروسي (VHS ). بيماري ويروسي حاد تا مزمن ماهي قزل آلاي رنگين كمان است . ....
عقيده بر اين است برخي پرندگان مثل حواصيل مي توانند ويروس را به ...

دانشگاه شهید چمران اهواز مجله دامپزشکی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز 19 ...

ناهنجاری گلبول قرمز تتراپلوییدی قزل آلای رنگین کمان دانشگاه شهید چمران اهواز ...
استفاده همزمان اتانول و EDTA اثرات قوی‌تری را بر مقاومت اسیدی این باکتری نشان داد
... متخصص بهداشت و بیماری آبزیان، دفتر بررسی و مدیریت بیماری های آبزیان،
سازمان ... platensis) بر برخی از فاکتورهای خونی، ایمنی و بیوشیمیایی سرم ماهی بنی
...

مقاله جدید - شبکه دامپزشکی شهرستان سیرجان

دما: در آزاد ماهیان که قزل الا سر دسته است ، دمای 18-12 دمای مطلوب می باشد. ... سختی آب :
به مجموعه یون های کاتیونی دو ظرفیتی کلسیم ومنیزیم موجود در آب سختی آب می
گویند. .... برخي از استخرهاي خاكي در طول سالهاي بهره برداري انباشته از رسوبات آب
ورودي ويا .... اين بيماري به نامهاي دهان قرمز ،‌هگرمن ، بيماري لكه خوني چشم آزاد ماهيان ،
‌سپتي ...

بیماری ماهی های آکواریومی و روش درمان آنها :: د ا ن ش ن ا م ه - محمد - بلاگ

بیماریهای اکواریوم نام بیماری : سفیدک نام علمی : Ich Thyopthirius Multifilis عامل :
انگل ... این بیماری که به نام سفیدک شناخته می شود ، از رایجترین بیماری های ماهیان
آب شیرین می ... درمان : در صورت امکان ماهی ها را به تانک قرنطینه منتقل کرده و از داروهای
ضد ...... پیسیوم و واگوکوکوس سالمونیناروم از ماهیان قزل آ‌لای رنگین کمان جداشده است
.

دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی ...

امکان کنترل و درمان بیماری سپتی هموراژیک باکتریایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان
و بررسی برخی فاکتورهای خونی ماهی های بیمار · Effect of supplimentation with ...

سایر کاربران | مجموعه آموزشی و مشاوره‌ای دكتر حسابی | برگ 31248

امکان کنترل و درمان بیماری سپتی هموراژیک باکتریایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان
و بررسی برخی فاکتورهای خونی ماهی های بیمار. مرداد ۲۶, ۱۳۹۵ نظری بدهید.

بیماری های ماهیان زینتی - دامپزشکان ایران

9 دسامبر 2013 ... بیماریهای اکواریوم ماهی مبتلا به سفیدک نام بیماری : سفیدک نام علمی ... ۶- در برخی
موارد فلز مس ( محلول در آب ) به عنوان دارویی برای درمان .... ۲- به دلیل واگیردار بودن این
بیماری ، پس از انتقال ماهی های بیمار به ...... فاکتورهای موثر در بیماری : ..... باکتری
را برای نخستین بار از قزل‌آلای رنگین‌کمان در مازندران جدا کرد.

New Page 1 - Nanocid

ضدعفونی سم جهت پیشگیری و درمان عفونت‌های سمی و لنگش ... ماهي یکبار, 50 میلی
لیتر از محلول ضدعفونی کننده به ازای هر متر مربع اسپری ... کنترل، پیشگیری و از
بین بردن عامل بیماری لوک آمریکایی( باکتری ..... سپتی سمی هموراژیک (VHS)
ویروسی. 1 ... میزان تاثیر نانوسید بر میزان بازماندگی و هچ تخم ماهی قزل آلای رنگین
کمان.

قزل آلای رنگین کمان Archives - ناب تایم

امکان کنترل و درمان بیماری سپتی هموراژیک باکتریایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان
و بررسی برخی فاکتورهای خونی ماهی های بیمار چکیده مقاله: برای درمان ماهی های قزل ...

شیلات ایران - ویروس ها وبیماری های ویروسی آزادماهیان

7 آوريل 2010 ... روش عملی برای درمان و کنترل این بیماری ویروسی گزارش نشده است . ... بیماری
ویروسی ماهی قزل آلای رنگین کمان و برخی آزاد ماهیان دیگر با خونریزی و مرگ نا ...
ویروس عامل بیماری هنوز جداسازی و شناسایی نشده است ولی در بررسی با میکروسکوپ
... در ماهی های آلوده کم خونی ، خونریزی و علائم کمبود اکسیژن دیده می شود .

فروشگاه فایل سقین | Seghin | صفحه 12367

9 ا کتبر 2016 ... امکان کنترل و درمان بیماری سپتی هموراژیک باکتریایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان
و بررسی برخی فاکتورهای خونی ماهی های بیمار. توسط : adminدر: ...

دامپزشکی

زيرا ماهي بيمار طريقه شنا كردن آن تغيير مي كند و با سرعت به سطح اب مي آيد و ...
شيوه پيشگيري و درمان مشابه بيماري برگشتن برانشي است كه در قسمت قبل
توضيح داده شد. ... شرايط آكواريوم را با دقت كنترل كنيد و بررسي كنيد و نكات
بهداشتي و بخصوص ... که ماهی کپور ، ماهی قرمز ، اردک ماهی ، لای ماهی وحتی در قزل‌آلای
رنگین‌کمان مشاهده ...

دانلود مقاله اثر تغذیه گندم پرتودهی شده با اشعه ی گاما بر عملکرد و ...

14 نوامبر 2016 ... طرح آزمایشی شامل یک تیمار شاهد ( جوجه های تغذیه شده با جیره بر پایه ذرت- سویا ) و
چهار ... فعاليت · امکان کنترل و درمان بیماری سپتی هموراژیک باکتریایی در ماهی قزل
آلای رنگین کمان و بررسی برخی فاکتورهای خونی ماهی های بیمار → ...

فایل دانش، نویسنده در فایل دانش - صفحه 10986 از 36331

... امکان کنترل و درمان بیماری سپتی هموراژیک باکتریایی در ماهی قزل آلای رنگین
کمان و بررسی برخی فاکتورهای خونی ماهی های بیمار, ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ in دسته‌بندی نشده.

امنیت کدگذاری شبکه | مهندسی کامپیوتر

8 ژوئن 2016 ... ... امکان کنترل و درمان بیماری سپتی هموراژیک باکتریایی در ماهی قزل آلای رنگین
کمان و بررسی برخی فاکتورهای خونی ماهی های بیمار · دانلود مقاله ی بررسی فیلتر های
رقومی برگشتی تفکیک هیدروگراف جریان در حوزه های جنگلی ...

اسلاید : معماری سازمانی و باز مهندسی فرآیندها و مهندسی مجدد BP ...

8 ژوئن 2016 ... ... امکان کنترل و درمان بیماری سپتی هموراژیک باکتریایی در ماهی قزل آلای رنگین
کمان و بررسی برخی فاکتورهای خونی ماهی های بیمار · دانلود مقاله ی بررسی فیلتر های
رقومی برگشتی تفکیک ... وظیفه و فرآیند و تفاوت های آنها.

اکولوژی شهری پیام نور - تازه های روز

... و تعمیرات در شبکه های توزیع · امکان کنترل و درمان بیماری سپتی هموراژیک
باکتریایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان و بررسی برخی فاکتورهای خونی ماهی های
بیمار ...

كامپوزيت هاي دنداني | ارزان سرای صفا

30 نوامبر 2016 ... از آن زمان در كامپوزيت هاي دنداني تحولات زيادي صورت پذيرفته تا خواص فيزيكي و
مكانيكي آنها ... امکان کنترل و درمان بیماری سپتی هموراژیک باکتریایی در ماهی قزل
آلای رنگین کمان و بررسی برخی فاکتورهای خونی ماهی های بیمار.

فهرست موضوعی مقالات علمی و پژوهشی - ویکی روستا

این کود موجب به اصطلاح سوزانیدن برخی گیاهان می شود. ... این کشف راه تازه ای برای
دستیابی به درمان جدیدی برای بیماری های باکتریایی ... واکسن«لاکتوکوکوزیس»
ماهی قزل آلای رنگین کمان و تهیه نوعی از سلول‌ها و رده‌های ...... در این مقاله به بررسی
برنامه ای در ترویج صنعت کشاورزی پرداخته می شود که ...... شته مومی يا شته خونی
سيب

تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی – ایران جواب

28 ا کتبر 2016 ... ... سوم و پیش دانشگاهی مدرسه آرمینه مصلی نژاد قرار گرفت، ما به بررسی میزان
آشنایی آن ها با مفهوم قرآن و حدیث و نقش آن ها در ادبیات فارسی پرداختیم ...

مقاله در مورد بررسي تأثير ناكامي در ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان ...

10 دسامبر 2016 ... تا شايد به اين طريق بتوان گام كوچكي درجهت شناخت برخي از عوامل بر انگيزنده ...
تحقیق در مورد طلاق · امکان کنترل و درمان بیماری سپتی هموراژیک باکتریایی در ماهی
قزل آلای رنگین کمان و بررسی برخی فاکتورهای خونی ماهی های بیمار ...

ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﻴﻨﯽ

ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﮔﺮﻡ ﻣﻨﻔﯽ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﺍی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﯽ ﺳﻴﻠﻴﻦ، ﺳﻴﮑﻠﻮﺳﺮﻳﻦ ..... در ھﻧﮕﺎم ﮐﺎر
در ﺑﺧش ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﻲ ﺷﻣﺎ اﻏﻟب ﺑراي ﺗﺷﺧﯾص ﻋﻔوﻧت ھﺎي ﺧوﻧﻲ از ﺑﯾﻣﺎران ﺧون ﻣﻲ ﮔ. ﯾرﯾد و ﺑراي ..... ﮐﻨﻨﺪ (
ﭘﻨﯽ ﺳﻴﻠﻴﻨﺎﺯ) ، ﻳﺎ ﻭﻳﺮﻭﻻﻧﺲ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ (ﻣﺜﻞ ﭘﻴﻠﯽ ﻭﺍﮔﺰﻭﺗﻮﮐﺴﻴﻦ). .... ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﭼﻨﺪ
ﻭﺍژﻩ ...... ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰﻝ ﺍﻻ .1 salmon. : ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻴﻔﯽ ﻳﮏ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻥ
ﻣﺤﺴﻮﺏ.

چگونه یک نمایشگر سه بعدی هولوگرام بسازیم ؟ - esy.es

20 ا کتبر 2016 ... امکان کنترل و درمان بیماری سپتی هموراژیک باکتریایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان
و بررسی برخی فاکتورهای خونی ماهی های بیمار 4 ...

امروزه توقع امام زمان از ما با داشتن این ابزار ها چیه؟ - esy.es

16 ا کتبر 2016 ... امکان کنترل و درمان بیماری سپتی هموراژیک باکتریایی در ماهی قزل آلای رنگین کمان
و بررسی برخی فاکتورهای خونی ماهی های بیمار 4 ...

Expression of p53 protein and the histomorphological view of ...

گروه آزمایشی I تحت درمان کلادریبین مطابق با الگوی درمانی مولتیپل اسکلروز ..... از
بافت کلیه 100 ماهی بیمار با علائم سپتی سمی هموراژیک و همچنین 50 نمونه آب از ....
الکلی بره موم ایرانی (EEIP) بر رشد و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان بررسی شد. ....
catfish افزایش وزن اجزای جیره فاکتورهای خونی گربه ماهی آب شیرین eng Shiraz ...

علایم پس آسیبی - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

پدیدار شناسی تجربیات دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های علوم انسانی
دانشگاه ... بررسی تاثیر سرترالین در کاهش علایم منفی بیماران اسکیزوفرنی
بستری در ... و پرورش ماهیان قزل آلای ایران با روش هیستو پاتولوژیکی وآزمایش
ملکولی PCR ... قزل آلای رنگین کمان کشور (ایران) به ویروس عامل بیماری سپتی
سمی هموراژیک ...

ماهی - صفحه اول

حالت flushing در ماهی در اثر تک یاخته ها ، بیماریهای باکتریائی ، پارازیتهای کرمی و
... نوزاد دیپلوستوموم ، اسپور قارچ ساپرولگنیا این عوامل بیماری را کنترل می کنند .
.... سپتی سمی هموراژیک ویروسی ماهی امور ( ggr ) : در ماهیان قد انگشتی تا یک سالگی
... بیماری دهان قرمز قزل آلا ی رنگین کمان : آئروموناس لیکفانسیس اطراف دهان و فک ...

لیست فایل های مربوط به شیلات سری اول - سایت فایل یابی - رز بلاگ

27 ژوئن 2016 ... 12,000. امکان کنترل و درمان بیماری سپتی هموراژیک باکتریایی در ماهی قزل آلای
رنگین کمان و بررسی برخی فاکتورهای خونی ماهی های بیمار. 2,000.

حسابداري مديريت محيطي - فایلدونی تکرام

3 ژوئن 2016 ... كاربردها و فايده هاي حسابداري مديريت محيطي. * سود هاي نهفته حسابداري مديريت
محيطي براي صنعت. * سودهاي نهفته حسابداري مديريت محيطي براي ...

سوالات کارشناسی ارشد شیلات اینجاست

شامل معرفی کامل سیستماتیک ماهیان برخی از گونه های دنیا می باشد که به دلیل
استفاده از اطلاعات ... تکثیر و پرورش و بهداشت و درمان بیماری های ماهیان سردآبی ... به
ويژه بررسي سوالات سالهاي پياپي نشان مي دهد که انواع سواحل ، ناحيه بندي ها ، ويژگي
هر ناحيه و ..... براي تكثير و پرورش ماهي قزل آلا رنگين كمان كدام منبع آبي مناسب تر
است؟

ناظرين برزیل - چند مقاله از دکتر محمودی

به عبارتی گوشت مجموعه ای از بافت های عضلانی، چربی، پیوندی و استخوانی است که
... غذاهای دریایی از نظر مصرف، در دسته سوم قرار دارند و اهم آنها را ماهیان تشکیل می دهند.
.... سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی یک بیماری حاد ماهیان آب شیرین و دریایی بوده
که ... در قاره اروپا و آسیا باعث ایجاد بیماری حاد در ماهیان قزل آلای رنگین کمان می شوند.

وبلاگ شیلاتی

17 ژانويه 2017 ... اکسیژن محلول یکی از مهمترین فاکتورهای محیطی در پرورش میگو بویژه ....
تریپانوزوما : انگل خونی ، یک تاژک ، باعث رنگ پریدگی آبششها و بی حسی می شوند
درمان ندارد .... سپتی سمی هموراژیک ویروسی ماهی امور ( GGR ) : در ماهیان قد انگشتی تا
... بیماری دهان قرمز قزل آلا ی رنگین کمان : آئروموناس لیکفانسیس اطراف دهان ...

SID.ir | مطالعه فاکتورهاي خوني و آسيب شناسي بافتي ناشي از ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی مطالعه فاکتورهاي خوني و آسيب شناسي
بافتي ... و حدت بيماريزايي باکتري آئروموناس در ماهي قزل آلاي رنگين کمان و ساير
گونه هاي ... بررسي ميزان تغييرات آسيب شناسي بافت هاي کبد، کليه، طحال و آبشش
قزل ... آئروموناس هيدروفيلاي بيماري زا، عامل بيماري سپتي سمي هموراژيک در ماهي ها،
ماهي ها ...

آبان ۸٥ - دامپزشك

3 نوامبر 2006 ... عامل بيماري ، باكتري از نوع اسپيروكت ، به نام لپتوسپيرا بوده كه در يك تقسيم
بندي ... برخي از حيوانات ممكن است براي يك سرووار به عنوان ميزبان تصادفي عمل نموده
و ..... همچنین با توجه به نشانه های فوق اغلب درماهیان بیمار علائم هموراژی، ... پیسیوم و
واگوکوکوس سالمونیناروم از ماهیان قزل آ‌لای رنگین کمان جدا شده است.

شیلات - شیلات

برای برخی گونه های اسب دریایی، انسان خطرناکترین صیادان به شما میرود. ...... امروزه
ماهی قزل آلای رنگین کمان به صورت ماهی شماره یک اکثر کارگاه های تکثیر و ..... خیلی
از افراد متوجه اهمیت نقش PH و فاکتورهایی که بر روی آن تأثیر می گذارند، ..... 1
بیماری خونریزی پوزه یا سپتی سمی هموراژیک ویروسی قزل آلای رنگین کمان (VHS).

زرگستر پارسیان - blogfa.com

بررسي تقريبي هزينه‌هاي ثابت و جاري و سود اقتصادي طرح .... بچه ماهيان را همواره مد
نظر و كنترل قرارداد . ..... لازم به ذكر است كه جيره هاي تنظيم شده با مواد غذائي قابل
دسترس و هزينه كمتر مي‌توان تنظيم نمود . ... پيشگيري و درمان بيماريهاي ماهيان
پرورشي ...... باتوجه به اين شرايط ماهی قزل‌آلای رنگين كمان در نيمه دوم سال در
استخرهای گرد بتنی ...

پروژه: مطالعه اپیدمیولوژیک باکتری - IFRO> طرح ها و پروژه های خاتمه ...

در اماکن پرورشی ماهی و آبزیان به واسطه ی تراکم جمعیت و شرایط کم ... تلفات
تدریجی وپلکانی ماهیهای قزل آلای رنگین کمان با سپتی سمیو خونریزی عمیق ... کل
مزارع استان و بازدید و بررسی وضعیت بهداشتی مزارع و تکمیل پرسشنامه های مربوطه
و پس از ... با توجه به اینکه باکتری یرسینیا راکری((Yersinia ruckeriعامل بیماری
دهان قرمز ...

علی - مرجع فارسی دامپزشکی - blogfa.com

مرجع فارسی دامپزشکی - دانستنی های حیوانات اهلي و مقالات تخصصی دامپزشکی. ...
باکتری های لاکتیک؛ ضمن تخمیر؛ با تبدیل لاکتوز به اسید لاکتیک، pH شیر را
...... در حالت پيشرفته بيماري كم خوني توسعه پيدا كرده و در صورت عدم درمان بعد از
چند ...... و دیگر ماهیان(sea bass, sea bream ,turbot) ،قزل آلای رنگین کمان پرورشی ،
ماهی ...

سال 95 - تهدیدات زیستی

اين آمار تنها به ماهي هاي شيلاتي اختصاص دارد و آبزياني مانند خيارها و كرم هاي .... بـروز
پديـده كـشند سـرخ در سواحل جنوبي كشور، حداقل يك ماه قبل از وقوع امكان پذير بوده
است . ... عوامل زيستي و غير زيستي مؤثر در كنترل توليد مثل و چرخه زيستي آن؛
بررسي ...... ماهیــان پــرواری را مبــتلا می کند و قزل آلای رنگین کمان نسبت به این
بیماری ...

مطالب قدیمی‌تر - وبلاگ مهندس سید جواد میر حسینی - blogfa.com

اولین اقدام در درمان عفونت و بیماری های آبزیان همانند طیور، استفاده از آنتی بیوتیک
... b- عوامل میکروبی (باکتریایی) ... از جمله علایم فیزیکی که ممکن است در بدن ماهی
بیمار ظاهر شود نیز عبارت‌اند از: ... بیماری خونریزی پوزه یا سپتی سمی هموراژیک
ویروسی قزل‌آلای رنگین کمان .... برخي از شپش ها خونخوار بوده و باعث کم خوني مي
شوند .

مرکز دانلود پروژه ها و رساله های دانشجویی ایران ياس

دانلود پایان نامه بررسی جاذبه های استان کهگیلویه و بویراحمد فایل ورد (word) دارای
97 ..... گل های ترمه را ، همچون ترمه بافان در زمینه های رنگین کمان می باشند . ... مُحرمات ،
بولی ، ماهی درهم ، وزیر مخصوص ، قزل قیچی ، شاه پسند ، ترمه گل ، بته قبادخانی و ......
به دو صورت سپتی سمی هموراژیک و پاستورلوز ریوی بروز می کندعوامل حدت باکتری
...

سامانه مدیریت نشریات علمی کشاورزی

امکان استفاده از آرد ساقه سویا در چندسازه های چوب- پلاستیک ساخته شده با پلی ...
بررسی برخی متغیرهای مدیریتی در تغییر وضعیت مراتع در طرح‌های مرتعداری ......
Comparison of bacterial biomass and PRP production between different ...... بر
فاکتورهای ایمنی غیر اختصاصی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus
mykiss).

زمانه - شيلات

2) سپتی سمی هموراژیک ویروسی VHS : قزل‌آلاها در تمام سنین به این بیماری حساسند
... بیماری ‌های قرمز روده‌ای ERM : این بیماری در قزل‌آلاهای رنگین‌کمان مشاهده می‌شود . .....
این آبزی که برخی ویژگی های ماهیان را دارد در دریای خزر و در سن 3 تا 4 سالگی بالغ ...
((ماهی آزاد دریای خزر که در اصل همان قزل آلای خال قرمز رودخانه ایست برای به دست آوردن ...

مرکز دانلود پروژه ها و رساله های دانشجویی ایران

گل های ترمه را ، همچون ترمه بافان در زمینه های رنگین کمان می باشند . ... مُحرمات ، بولی ،
ماهی درهم ، وزیر مخصوص ، قزل قیچی ، شاه پسند ، ترمه گل ، بته قبادخانی و ...... تغذیه
و کنترل بیماری، برای آدمیان از بدوخلقت تا عصر حاضر، یکی از مسائل اساسی و .....
به دو صورت سپتی سمی هموراژیک و پاستورلوز ریوی بروز می کندعوامل حدت باکتری
...

مرکز دانلود پروژه ها و رساله های دانشجویی ایران

25 مارس 2016 ... گل های ترمه را ، همچون ترمه بافان در زمینه های رنگین کمان می باشند . ... بولی ، ماهی درهم
، وزیر مخصوص ، قزل قیچی ، شاه پسند ، ترمه گل ، بته قبادخانی ...... 6- آیاتی که در
آنها با اشاره به برخی از پیامدهای طبیعی امکان وقوع معاد بیان نشده است. ..... تغذیه و
کنترل بیماری، برای آدمیان از بدوخلقت تا عصر حاضر، یکی از مسائل ...

مجموعه مقالات دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و ...

۷۳. امکان کنترل و درمان بیماری سپتی هموراژیک باکتریایی در ماهی قزل آلای رنگین
کمان و بررسی برخی فاکتورهای خونی ماهی های بیمار (فول تکست دارد) · دریافت مقاله ...