دانلود رایگان

قرارداد چاپ کتاب - دانلود رایگاندانلود رایگان قرارداد چاپ کتاب

دانلود رایگان قرارداد چاپ کتاب

قراردادچاپ کتاب


قرارداد


چاپ


کتاب


قرار


و


،


؟


پایانامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


انواع قرارداد چاپ کتاب - چاپ کتاب - انتشارات سنا

انواع قرارداد چاپ کتاب : واگذاری 2 تا 5 ساله چاپ کتاب ، واگذاری چاپ اول کتاب ،
سرمایه گذاری نویسنده در چاپ کتاب ، سرمایه گذاری ناشر و نویسنده در چاپ کتاب ،

نمونه قرارداد چاپ كتاب - مرجع اسناد حقوقی

28 فوریه 2015 ... ساكن كه ذيلاً به ترتيب ( مولف) و(ناشر ) ناميده مي شوند در تاريخ زير قراردادي به شرح
ذيل منعقد مي گردد : ماده 1- موضوع قرارداد : چاپ و انتشار كتاب .

قرارداد چاپ كتاب :: نمونه قرارداد در راهكار مديريت

قراردادي به شرح ذيل منعقد مي گردد: موضوع قرارداد. ماده1- موضوع قرارداد: چاپ و انتشار
كتاب .................. در قطع .................. مي باشد كه به وسيله مولف تهيه شده و ناشر متقبل
...

نمونه قرارداد چاپ کتاب - ایران قانون

21 جولای 2015 ... نمونه قرارداد چاپ کتاب از مجموعه نمونه قرارداد های سایت ایران قانون به همراه فایل pdf.

نمونه قرارداد چاپ کتاب | - بانک قراردادهای حقوقی میثاق

5 نوامبر 2015 ... قرارداد چاپ کتاب. بين خانم/آقاي ………. فرزند ………. داراي شناسنامه شماره ……….
صادره از ………. متولد ……… ساكن ……… و خانم/آقاي …

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺎﺏ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﺎﻟﻴﻒ/ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ..... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﺩﻩ 3. ﻣﺘﺮﺟﻢ/ ﻣﻮﻟﻒ ﻛﻪ ﻣﺘﻦ ﺭﺍ ﺷﺨﺼﺎ" ﺗﺮﺟﻤﻪ/
ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺣﻘﻮﻕ ﭼﺎپ، ﻧﺸﺮ ﻭ. ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﺍ" ﺑﻪ ﻧﺎﺷﺮ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ
...

انواع قرارداد با ناشرین - چاپ کتاب|تبدیل پایان نامه به کتاب

:انواع قرارداد چاپ کتاب با ناشرین. 1- حق تالیف. در این نوع قرارداد ناشر یا سرمایه
گذار با مولف قرارداد بسته و درصدی اندک از فروش کتاب را به عنوان حق تألیف به مولف
...

فرم قرارداد تالیف و ترجمه کتاب - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

ماده 2- موضوع قرارداد. چاپ کتاب (اثر) با عنوان: مؤلف/ مترجم و ساير به زبان: شمارگان:
قطع: تعداد تقریبی صفحات: ماده 3- مدت قرارداد (حق چاپ 3 سال براي ناشر محفوظ است ).

انواع قرارداد چاپ کتاب با ناشر - موسسه ایران تایپیست

1- قرارداد چاپ کتاب با هزینه شخصی: قراردادی که طی آن شما خودتان هزینه های چاپ و نشر
کتاب خودتان را می پردازید و به طبع آن کلیه حقوق مادی و معنوی آن متعلق به خودتان ...

انواع قرارداد با ناشر | انتشارات مینوفر

9 مارس 2015 ... نویسنده با این قرارداد کتاب خود را با دریافت مبلغی برای همیشه به ناشر واگذار کرده
و هیچگاه هیچ مبلغ دیگری دریافت نمی‌کند و حق چاپ کتاب خود را ...

آشنایی با انواع قرارداد برای چاپ کتاب - تبدیل پایان نامه به کتاب

12 مارس 2013 ... آشنـایـی با انواع قـرارداد با ناشـر. ۱٫ حق تالیف. در این نوع قرارداد ناشر با شما قرارداد
بسته و درصدی از قیمت پشت جلد ضربدر تیراژ را به عنوان حق ...

لینک دانلود فرم قرارداد

که در اين قرارداد مولف / مترجم ناميده مي شود از طرف ديگر بشرح ذيل منعقد و طرفين
ملزم و متعهد به اجراي آن گرديدند. ... موضوع قرارداد عبارت است از چاپ و انتشار کتاب

نمونه قرارداد چاپ کتاب - پرتال دانشگاهی

23 ژانويه 2016 ... نمونه قرارداد چاپ کتاب قرارداد چاپ کتاب می تواند به 4 شکل مختلف انجام شود : انواع
قرارداد چاپ کتاب با ناشرین 1- قرارداد حق تالیف در این نوع قرارداد ...

تاريخ : شماره : پيوست : قرارداد چاپ كتاب با مشارکت پدیدآورنده و ...

قرارداد چاپ كتاب با مشارکت پدیدآورنده و دانشگاه. این قرارداد بين دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند بنمایندگی ......................... معاون تحقیقات و
...

(قرارداد چاپ كتاب).

كه ذيلا به ترتيب مولف و ناشر ناميده مي شوند در تاريخ زير قراردادي به شرح ذيل منعقد
مي گردد: ماده1- موضوع قرارداد: چاپ و انتشار كتاب .................. مي باشد كه به وسيله ...

انواع قرارداد - چاپ کتاب

شما در این صفحه با انواع قرارداد -روشهای چاپ کتاب -اخذمجوز- هزینه چاپ کتاب-مراحل
چاپ کتاب-تبدیل پایان نامه به کتاب آشنا خواهید شد.

فرم درخواست تالیف کتاب - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چاپ کتاب (اثر) با عنوان: مؤلف: به زبان: شمارگان: قطع: تعداد تقریبی صفحات: ماده 3-
مدت قرارداد. از تاریخ تا. ماده 4- تعهدات طرفین. 1- صاحب اثر متعهد می شود به منظور ...

ابهام بزرگ قراردادهای ناشر و مولف/ ۴۰ درصد کتاب ها «کتابسازی» است ...

24 ژوئن 2015 ... مدیر دفتر مشاوره حقوقی اهل قلم گفت: بر اساس یکی از مواد اکثر قراردادهای نشر،
پدیدآورنده اثر امتیاز چاپ آن را به ناشر واگذار می کند در حالی که ناشر ...

فرم قرارداد چاپ کتاب در انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

4. : ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد .1. ﺣﻖ اﻟﺘ. ﺄﻟﯿﻒ. ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮراي اﻧﺘﺸﺎرات در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪاﮐﺜﺮ. 20.
درﺻﺪ ﺑﻬﺎي ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب. ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﺷﻤﺎرﮔﺎن ﭼﺎپ اول اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃ. ﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ.

قرارداد نشر کتاب و مسائل حقوقی - فراسا

مسائل حقوقي و مالي در ارتباط نويسنده و ناشر اهميت زيادي دارد. نويسنده قبل از امضا
قرار داد بايد متن قرار داد را کاملا مطالعه نموده و پرسش هاي احتمالي خود را در اين زمينه ...

ﻗﺮارداد ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب

ﻗﺮارداد ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب. ﻣﺎده. :1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. -. اﯾﻦ ﻗﺮارداد. ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره. 30445. 87/. ﻣﻮرخ. 6/2. 88/.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم دﻓﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻣﺮﮐﺰي داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺸﺮوﺣ. ﻪ زﯾﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ...

انتشارات میعاد اندیشه قرارداد چاپ کتاب

در این مرکز کتاب به صورت سرمایه گذاری مولف به چاپ خواهد رسید و دوستان میتوانند
هم به صورت حضوری و هم از راه دور و به صورت غیر حضوری اقدام به عقد قرارداد با این ...

قراردادهاي چاب کتاب - مشاوران انرژي و اقتصاد شايگان

30 ژانويه 2010 ... نويسندگان محترم کتاب ميتوانند به سه شيوه ، کتاب خود را در اين انتشارات به چاب
برسانند. ... قرارداد چاپ با سرمايه گذاري نويسنده و انتشارات

قرارداد تأليف / ترجمه کتاب :

قرارداد تأليف / ترجمه کتاب : اين قرارداد في ما بين دانشگاه ملاير و آقاي/خانم که صاحب
اثر ناميده مي شود براي تأييد چاپ و نشر کتاب منعقد مي گردد . 1 - اين کتاب پس از ...

قرارداد تالیف و ترجمه کتاب - انتشارات

بسمه‌تعالیقرارداد تألیف و ترجمه کتابماده ۱ : به استناد ماده ۱۵ و ۱۶ آیین نامه شورای ...
ریال برای چاپمشخصات کتاب اصلی در صورت ترجمه:ماده ۳- مدت قراردادماده ۴- مبلغ ...

نشر کتاب | چاپ کتاب | انتشارات پیام رهیابان

مراحل کار عقد قرارداد امکانات ویژه سوالات رایج هشدار دوستانه برآورد هزینه * نشر
کتاب مایه مباهات "انتشارات پیام رهیابان"است که کتابهای شما را در.

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم | فرم قرارداد چاپ کتاب

Image result for فریپیپر . دانلود رایگان مقالات درفری پیپر. Image result for
ایلرنیکا . دانلود رایگان مقالات در ایلرنیکا · بن خرید کتاب دانشجویان. آمار بازدید
...

عقد قرارداد چاپ کتاب | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI

برای طی روند چاپ کتاب یا استخراج کتاب از پایان نامه کلیه توافقات به صورت
مستند و به شکل رسمی عقد قرارداد شده و کلیه تعهدات صاحب اثر و موسسه مشخص می
باشد.

راهنمای چاپ کتاب - قرارداد با ناشر

قرارداد مشارکتی یعنی چی؟ یعنی که با نسبتی توافقی همراه با ناشر کتاب برای
چاپ اون سرمایه گذاری کنین و بعداز چاپ تعدادی از تیراژ رو به عنوان سهم مشارکت و حل
...

فرایند چاپ کتاب - مرکز نشر

1-ارائه فرم درخواست چاپ کتاب فرم ک-1 توسط معاون پژوهشی دانشکده به مرکز نشربه
... (‌توضیح مهم : این نسخه طبق قرارداد تنها معیار چاپ کتاب بوده ودرصورت مغایرت ...

قرارداد چاپ کتاب - - صفحه نخست

در این قرارداد کلیه هزینه‌های تولید و چاپ کتاب بر عهده نویسنده است. بدیهی است در
این نوع قرارداد، انتشارات هیچ‌گونه حقوق مادی و معنوی در رابطه با کتاب نخواهد داشت و ...

قرارداد گرد آوري و تدوين كتاب - مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان

ﺎپ ﮐﺘﺎب. ﮔﺮدآوري و ﺗﺪوﯾﻦ. ﻣﺎده. 1. ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه،. اﺛﺮ را. ﮔﺮدآوري. و. ﺗﺪوﯾﻦ و. ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده اﺳﺖ . ﻣﺎده.
2. ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه. ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ. ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻫﯿﭻ. ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﺛﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﯾـﻦ ﻗـﺮارداد ﺑـﻪ ﺷـﺨﺺ ...

شرایط چاپ کتاب و آثار شما - انتشارات آرنا

دفترچه راهنمای قرارداد چاپ کتاب. ویژه پدید آورندگان کتاب. باعرض سلام و تشکر از
شما فرهیخته گرامی برای انتخاب چاپ و انتشار اثر خود در انتشارات آرنا به عرض ...

چاپ کتاب با هزینه ی کم - 09183775334 وش - مشاوره قرارداد چاپ کتاب ...

چاپ کتاب با هزینه ی کم - 09183775334 وش - مشاوره قرارداد چاپ کتاب-
09183775334 وش - مشاوره برای چاپ کتاب با هزینه های زیر یک میلیون تومان - چاپ
کتاب با ...

نمونه قرارداد چاپ کتاب - حقوقی و قضایی و اقتصادی

نمونه قرارداد چاپ کتاب - حقوقی و قضایی و اقتصادی - بیان موارد حقوقی و قضایی و
پاسخگویی به سوالات شما عزیزان در قالب پستهای روزانه - حقوقی و قضایی و ...

فرم قرارداد چاپ کتاب - معاونت پژوهش و فناری | دانشگاه علوم پزشکی ...

فرم قرارداد چاپ کتاب. دانلود : gharardad chap .pdf حجم فایل 69 KB. Sidebar.
اطلاعیه ها. آدرس Affilition دانشگاه: Yasuj University of Medical Sciences,Yasuj-iran

شماره: ........................ تاريخ: .......................... قرارداد چاپ کتاب قرارداد ...

منعقد گرديده و از تاريخ انعقاد جهت طرفين لازم الاجرا مي باشد. ماده 1- موضوع قرارداد.
موضوع قرارداد عبارتست از صحافي و چاپ تعداد ............... نسخه از کتاب با عنوان:.

قرارداد چاپ و انتشار كتاب - معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

مقدمه: اين قرارداد بين مدير پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد كه از اين پس در اين قرارداد‌"
‌دانشگاه" ناميده ميشود به نمايندگي از طرف معاون پژوهش و فناوري دانشگاه و جناب آقاي/ ...

PDF: فرم قرارداد چاپ کتاب | دیکتوم!

ﻓﺮم ﻗﺮارداد ﭼﺎپ ﮐﺘﺎبHTML: ﻓﺮم ﻗﺮارداد ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب. اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮار داد ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﻦ دو و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ + ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﺎدﻫﺎ و ﺗﺒﺼﺮﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ. ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ. ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻓﺮم را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ...

ﮐﺘﺎب ﻗﺮارداد ﭼﺎپ 10 - م: ﺷﻤﺎره ﻓﺮم ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ « ﻫﯿﺄت رﯾﯿﺴﻪ دا - دانشگاه گلستان

ﺷﻮد. ) از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ. ﮔﺮدد . ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد. : ﻣﺎده. -1. ﭼﺎپ و ﻧﺸ. ﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ... اﻧﻌﻘﺎد
ﻗﺮارداد ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﻞ اﺛﺮ و ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل اﺻﻼﺣﺎت داوران ﺧﻮاﻫﺪ .ﺑﻮد. ﻣﺎده. :4. اﯾﻦ ﻗﺮارداد
...

چاپ کتاب - انتشارات آوای دانش گستر

هدف از چاپ و نشر کتاب و مجله و ... چیست ؟ چاپ و نشر کتاب دارای چه مراحلی می باشد ؟
انواع قطع های کتاب ؟ انواع قرارداد با ناشر ؟ انواع قرارداد با انتشارات 1 - حق التالیف ...

چاپ کتاب - راهنمای چاپ کتاب

شما در این صفحه با شرایط چاپ کتاب، هزینه چاپ کتاب، روشهای چاپ، اخذ مجوز، انواع
قرارداد ( حضوری- راه دور) و نکاتی در مورد صفحه آرایی و آماده کردن فایل آشنا می شوید.

شرايط چاپ کتاب - انتشارات پندار پارس

ابتدا كتاب شما توسط كارشناسان انتشارات ارزيابي مي‌گردد . چنانچه از استانداردهاي
لازم براي چاپ برخوردار بوده و به تأييد گروه كارشناسي برسد، قراردادي با شما تنظيم
...

آنچه باید در مورد نشر و ناشر بدانیم! | انتشارات رویان پژوه

مهمترین موضوع در یک قرارداد بین ناشر و مولف و یا مترجم ، حق نشر کتاب می باشد. چه
در چاپ اول و چه در چاپ های بعدی. و این موضوع به صورت های زیر معمولا در قراردادها ذکر ...

ایبنا - «قراردادهای نشر» در قاب کتاب منتشر شد - خبرگزاری کتاب

19 نوامبر 2016 ... کتاب «قراردادهای نشر» با ترجمه حمید هاشم‌بیگی از سوی انتشارات «ویژه نشر» راهی
بازار نشر شد. این اثر آخرین حلقه از زنجیره‌ای است که انواع ...

نمونه قرارداد چاپ کتاب – پیک اطلاع رسانی حقوق و قانون

ماده۸- چنانچه بنا به هر علت ،‌ناشر از چاپ یا تجدید چاپ و انتشار کتاب موضوع قرارداد
بر اساس مفاد ماده ۷ این قرارداد خودداری کند یا تعلل نماید ،‌مولف حق دارد جهت فسخ این ...

نمونه قرارداد چاپ کتاب - پرتال حقوقی داتیکان

در صورتی که مولف یا ناشری، برای چاپ و انتشار کتاب، قصد انعقاد عقدی داشته
باشند، می توانند از نمونه قرارداد چاپ و نشر فوق استفاده کنند. نمونه قرارداد چاپ و نشر.

قرارداد چاپ کتاب صفحه اصلي - چاپ كتاب | چاپ کتاب با تیراژ محدود ...

قرارداد چاپ کتاب برای چاپ و انتشار اثر خود در انتشارات چاپ كتاب راهبرد بايد
دانست که انتشارات چاپ كتاب راهبرد با هدف اطلاع رسانی صحیح به علاقه منداني.

قرارداد مشارکتی - Rahil

چاپ کتاب. اگر قصد دارید با هزینه خودتان برای چاپ مطالبتان اقدام نمایید باید تمام
مراحل قانونی آن را از جمله اجازه از وزارت ارشاد را خودتان پیگیری نمایید ولی اگر می ...

انتشارات پژوهشگر برتر - قرارداد چاپ کتاب مرحله به مرحله

27 سپتامبر 2016 ... قرارداد چاپ کتاب مرحله به مرحله جستجوی مشکل هر فردی به این امر واقف است که هرگاه
تیراژ افزایش پیدا کند هزینه‌ی تمام شده برای هر جلد کتاب به ...

قرارداد چاپ کتاب مرحله به مرحله - انتشارات پژوهشگربرتر

قرارداد چاپ کتاب مرحله به مرحله. جستجوی مشکل. هر فردی به این امر واقف است که هرگاه
تیراژ افزایش پیدا کند هزینه‌ی تمام شده برای هر جلد کتاب به شکل چشم‌گیری ...

مرکز چاپ و انتشارات - دانشگاه شهید بهشتی

از سال 1359 اين اداره با نام «سازمان چاپ و انتشارات» به مديريت دكتر رضا شعبانی به
... تنظيم قراردادهاي چاپ مشترك كتاب بين دانشگاه و ساير ناشران و مراكز دولتي و ...

شرایط چاپ کتاب - انتشارات دانا

نویسنده با این قرارداد کتاب خود را با دریافت مبلغی برای همیشه به ناشر واگذار کرده
و هیچگاه هیچ مبلغ دیگری دریافت نمی‌کند و حق چاپ کتاب خود را نخواهد داشت.

امضای قرارداد چاپ " کتاب ساختار عملیاتی تامین مالی اسلامی از طریق ...

امضای قرارداد چاپ " کتاب ساختار عملیاتی تامین مالی اسلامی از طریق انتشار سهام ".
این کتاب ترجمه‌ای است توسط دکتر مهدی صادقی با همکاری آقایان احمد بهاروندی و ...

چاپ و نشر شاپرک سرخ - چاپ کتاب و عقد قرارداد با ناشرین

8 فوریه 2017 ... چون یک اثر بعد از چاپ دارای حقوق مادی و معنوی خواهد بود لذا مهمترین بخش در چاپ کتاب
انتخاب ناشری مطمئن و عقد قراردای رسمی و شفاف بین طرفین ...

چاپ کتاب|مجوز چاپ کتاب - موسسه فناور پیشرو

۲-ارسال و بررسی اثر و عقد قرارداد(حضوری-راه دور) وتحویل فایل نهایی به انتشارات. ۳
-انجام مراحل اداری توسط انتشارات(شابک-فیپا-مجوز ارشاد) مدت زمان چاپ کتاب ...

قرارداد چاپ کتاب

قرارداد چاپ کتاب.

دانلود

ﻗﺮارداد ﭼﺎپ و ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻛﺘﺎب. » اﻳﻦ ﻗﺮارداد. در ﺗﺎرﻳﺦ. ﺑﻴﻦ. ﻪﺑ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ. ﺑﻪ آدرس. : ﺗﻠﻔﻦ. : از ﻳﻜﻄﺮف ﺑﻌﻨﻮان
ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ. (. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار. و ). ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ. ﺑﻪ آدرس. : ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ. : ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺠﺮي. (. ﻧﺎﺷﺮ. ) ﺑﺸﺮح ﻣﻔﺎد ذﻳﻞ ...

نحوه چاپ کتاب - چاپ کتاب ارشدان

الف: انعقاد قرارداد چاپ کتاب غیر حضوری: در صورتی که تمایل داشته باشید تاچاپ
کتاب خودتان را به انتشارات ارشدان بسپارید، میتوانید درخواست نمایید تا قرارداد ...

نشر کتاب خارج از کشور،انگلیس، اروپا، آمریکا،انتشارات بین المللی ...

انتشارات بین المللی، نشر کتاب خارج از کشور، نمایندگی انتشارات امازون، نشر ...
مراحل نشر بین المللی کتاب پس از عقد قرارداد با شرکت در یکی از دفاتر تهران و ...

انتشار کتاب قراردادهای بی‌او‌تی - Dr. Shiravi - دکتر شیروی -

«کتاب قراردادهای بی‌او‌تی» نتیجه تحقیقات فراوانی است که در دو دهه گذشته در ... نموده
ام که نهایتا به چاپ کتابهای «حقوق تجارت بین‌الملل»، «داوری تجاری بین‌المللی» و ...

دانلود قرارد چاپ کتاب - به روز فایل

8 ساعت قبل ... موضوع : قرارداد چاپ کتاب قالب بندی : word ، قابل ویرایش تعداد صفحات : ۱ شرح
مختصر: ماده۱- موضوع قرارداد: چاپ و انتشار كتاب ……………… مي ...

اصلاح قرارداد چاپ کتاب در انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

24 ژانويه 2016 ... قرارداد چاپ کتاب با مولفین و مترجمین در جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر
بازنگری و اصلاح شد.

فرآیند چاپ کتاب | سایت فرآیند دانشگاه ارومیه

9- استعلام قیمت چاپ توسط انتشارات. 10- قرارداد مشارکت با مولف جهت چاپ کتاب
توسط انتشارات. 11- قرارداد با لیتوگرافی توسط انتشارات. 12- چاپ کتاب در دو نوع
...

اخذ مجوز‌های نشر کتاب - موسسه فرهنگی هنری سخن پردازان خواجه نصیر

مراحل تنظیم قرارداد چاپ و نشر کتاب: مؤلف یا مترجم با تعیین وقت قبلی به مؤسسه
آمده و پس از مطالعة قرارداد، مبادرت به امضای آن می‌نمایید. مؤلف یا مترجم پس مطالعة ...

ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب. داﻧﺸﮕﺎه ... اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﻧﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ...
اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻗﺮارداد اﺻﻞ ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﮑﺮ ﺳﺒﺰ و داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﻧﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن.

تبدیل پایان نامه به کتاب تبدیل پایان نامه به کتاب

چاپ کتاب از پایان نامه - تبدیل پایان نامه به کتاب - چاپ پایان نامه به صورت کتاب.
... ۳- عرضه کتاب در فروشگاه اینترنتی انتشارات (قرارداد نوع۳) www.arnabook.ir.

انتشار کتاب قراردادهای بی او تی | Dr Abdolhossein Shiravi | Pulse ...

18 دسامبر 2015 ... علاقه به قراردادهای بین‌المللی از زمانی که دانشجوی ارشد حقوق خصوصی بودم در من شعله‌
ور شد ولی منابعی در دسترس نبود که بتوان از آن سیراب گشت.

وزارت معارف، قرارداد چاپ 16 میلیون جلد کتاب را امضاء کرد - وزارت معارف

8 جولای 2015 ... وزارت معارف افغانستان در حالی قرارداد چاپ شانزده میلیون جلد کتاب درسی را به امضاء
رسانید که در برخی از مکاتب این کشور متعلمین از کمبود کتاب ...

قرارداد انتشار (براي حق تاليف به صورت نسبي) - دفتر حمايت از حقوق ...

قرارداد انتشار (براي حق تاليف به صورت نسبي). باسمه تعالي ... به موجب اين قرارداد
آقاي / خانم . .... جلد از كتاب منتشر شده براي هر نوبت چاپ به صاحب اثر هديه مي‌گردد.

قرارداد تالیف و ترجمه کتاب - دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

1- صاحب اثر متعهد می شود به منظور چاپ کتاب( اثر) را با رعایت دقت، به طور ... 5- پس
از امضای قرارداد صاحب اثر و ناشر نمی توانند قرارداد را به طور یک جانبه فسخ کنند.

شرايط چاپ اثر در انتشارات هزاره ققنوس

انتشارات هزاره ققنوس هر اثر را برای بررسی دریافت می‌نماید اما نشر کتاب در این ...
چاپ اثر را در هزاره ققنوس تعیین و کارشناس دوم نحوه تعامل و قرارداد با نویسنده را ...

عقد قرارداد چاپ کتاب – مشاوره رایگان 09183775334 وش | چاپ کتاب ...

عقد قرارداد چاپ کتاب – مشاوره رایگان 09183775334 وش. برای ارسال فایل کتاب از
راه های زیر می‌توانید اقدام کنید. روش اول: تحویل فایل ورد کتاب در یک سی دی یا فلش
...

فرم قرارداد چاپ کتاب - اِی‌اِم‌پی!

11 ژوئن 2016 ... قرارداد چاپ کتاب با تمامی ضوابط و مادها و تبصرهای قانونی ... فرم قرارداد تامین
اتومبیل فرمت فایل دانلودی: .doc فرمت فایل اصلی: Doc تعداد ...

چاپ کتاب | موسسه تحقیقاتی سینا

قرارداد مشارکتی : در این نوع قرارداد با نسبتی توافقی همراه با ناشر کتاب برای چاپ
سرمایه گذاری کرده ، پس از چاپ ،تعدادی از تیراژ را به عنوان سهم مشارکت و حل ...

انتشارات خط اول: چاپ کتاب

در صورتیکه نویسنده بخواهد کتاب را از طریق یک ناشر به چاپ برساند، باید یک
قرارداد بین نویسنده و ناشر عقد گردد. قراردادهای چاپ کتاب را می توان به سه روش کلی
...

معاونت پژوهشی - ساختار معاونت-دفتر انتشارات علمی-انتشار کتب علمی

داوری کتاب - اخذ مجوز چاپ از شورای انتشارات واحد. طی مراحل چاپ: - ویراستاری، صفحه
آرایی و زراحی جلد ( مولف/مترجم) - انعقاد قرارداد چاپ و انتشار کتاب با مولف / مترجم

بستن قرارداد با انتشارات - دپارتمان چاپ کتاب – تبدیل پایان نامه به ...

22 فوریه 2015 ... انتشارات سخنوران با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت ۹۱۸۹ و
چاپ بالغ بر هزاران عنوان کتاب تجربیات ارزشمند خود را در این ...

قرارداد چاپ كتاب - صفحه نخست

دانلود قرارداد,دانلود نمونه قرارداد,دانلود نمونه قرارداد فروش کتاب,دانلود نمونه قرارداد
کتاب فروشی,فروش کتاب قرارداد,نمونه قرارداد برای فروش کتاب.

رازهای چاپ و نشر کتاب - جام جم

10 دسامبر 2014 ... 5- بعد از انتشار الکترونیک و جذب مخاطب به سراغ چاپ کتاب در شمارگان محدود بروید.
امروزه حتی ... درواقع شما با چاپخانه فقط قرارداد چاپ می‌بندید.

نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط

دانلود مقاله پرسش مهر 96 رئیس جمهور

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال 96-95 براساس طرح تدبیر(ویرایش با شیوه نامه جدید اواخر شهریورماه)

خرید فایل کسب درآمد با 60 درصد تخفیف ویژه

علائم راهنمایی و رانندگی به زبان فارسی ، انگلیسی و عربی

سوالات دوره ی ضمن خدمت شمیم دانش

دانلود طرح درس سالانه – ریاضی – پایه اول دبستان

مجموعه کامل سوالات استخدامی قوه قضاییه - متصدی امور دفتری

حل المسایل فیزیک هالیدی جلد2،1 و 3 ویرایش دهم به همراه ترجمه فارسی

تحمل و احترام به افکار دیگران را تمرین کنیم

نمونه سوالات اتاق اصناف

جدول طرح درس سالانه همه دروس پایه چهارم دبستان سال تحصیلی 96-97

پاورپوینت مردان مبارز.زنان قهرمان(درس ششم دفاعی نهم)

نمونه سوالات استخدامی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

درس پنجم (رهبری در عصر غیبت)-پیام آسمان نهم

دانلود سوالات ضمن خدمت راهیان نور

نمونه سوالات دوره ضمن خدمت راهبری هوشمند سازی مدارس

نظام اداری در سیره و سنت نبوی دکتر حمید زارع

جزوه خلاصه تست نمونه سوال تئوري سازمان ساختار و طرح سازماني رابینز تالیف الوانی و دانایی فرد

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیام نور

پاورپوینت درس ششم دین و زندگی یازدهم (پیشوایان اسوه)

تحقیق در دوران ظهور امام زمان، چه تغییراتی در اخلاق مردم، ارتباط کشورهای مختلف با یکدیگر، پیشرفت های علمی و وضعیت اقتصادی جامعه رخ خواهد داد؟

دانلود کتاب کامل اصول بيوشيمي لنينجر - فارسی - ترجمه دكتر رضا محمدي

نمونه سوالات آزمون اصلی توانمند سازی نهضت - آزمون1

پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی یازدهم (مسئولیت پیامبر)

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

فایل اکسل فاکتور فروش(صورتحساب فروش کالا و خدمات)

حل المسائل جیمز استوارت ویرایش ششم فصل های 1 تا 12

نمونه‌سؤالات آزمون سراسری اسما (معارف اسلامی) بخش درس عربی به همراه پاسخ تشریحی

حل تمرین های اخر فصل 2 روسازی طباطبایی