دانلود رایگان

دانلود مقالات مجله بین المللی روانشناسی محیطی دوره 19 شماره 1 / International Journal of Environmental Psychology Vol 19 No. 1 - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مقالات مجله بین المللی روانشناسی محیطی دوره 19 شماره 1 / International Journal of Environmental Psychology Vol 19 No. 1

دانلود رایگان دانلود مقالات مجله بین المللی روانشناسی محیطی دوره 19 شماره 1 / International Journal of Environmental Psychology Vol 19 No. 1 دانلود مقالات مجله بین المللی روانشناسی محیطی دوره 19 شماره 1 / International Journal of Environmental Psychology Vol 19 No. 1


این مجموعه مقالات در وب سایت ساینس دایرکت نمایه می شود. دسترسی به متن کامل این مقالات علاوه بر نیاز به پرداخت مبلغی بین 25 تا 50 دلار برای هر مقاله به دلیل عدم دسترسی دانشگاه ها در ایران، با محدودیت دسترسی نیز روبرو می باشد.
دانلود مجموعه این مقالات با قیمت اندک در این سایت فراهم شده است.

لیست مقالات دوره 19 شماره 1
19_1_A-QUALITATIVE-EXPLORATION-OF-THE-WILDERNESS-EXPERIENCE-AS-A-SOURCE-OF-SPIRITUAL-INSPIRATION_Fredrickson_Journal-of-Environmental-Psychology_1999
19_1_BOOK-REVIEWS_[first_author]_Journal-of-Environmental-Psychology_1999
19_1_EDITORIAL-CONSULTANTS-FOR-1998_[first_author]_Journal-of-Environmental-Psychology_1999
19_1_ENVIRONMENTAL-ATTITUDE-AND-ECOLOGICAL-BEHAVIOUR_Kaiser_Journal-of-Environmental-Psychology_1999
19_1_EXPLORING-THE-IDEAL-HOME-IN-PSYCHOTHERAPY-TWO-CASE-STUDIES_Arie_Journal-of-Environmental-Psychology_1999
19_1_HOUSING-LAYOUT,-SOCIAL-INTERACTION,-AND-THE-PLACE-OF-CONTACT-IN-ABU-NUSEIR,-JORDAN_Abu-Ghazzeh_Journal-of-Environmental-Psychology_1999
19_1_REDUCING-HOUSEHOLD-ENERGY-CONSUMPTION-A-QUALITATIVE-AND-QUANTITATIVE-FIELD-STUDY_Brandon_Journal-of-Environmental-Psychology_1999
19_1_TEXTS-ON-TECHNIQUES_[first_author]_Journal-of-Environmental-Psychology_1999


روان شناسی محیطی


دانلود مقاله


Environmental psychology


بین رشته ای


معماری


; کارشناسی ارشد


دکتری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقالات مجله بین المللی روانشناسی محیطی دوره 19 شماره 1 ...

دانلود مقالات مجله بین المللی روانشناسی محیطی دوره 19 شماره 1 / International
Journal of Environmental Psychology Vol 19 No. 1.

دانلود مقالات مجله بین المللی روانشناسی محیطی دوره 19 شماره 4 ...

دانلود مقالات مجله بین المللی روانشناسی محیطی دوره 19 شماره 1 / International
Journal of Environmental Psychology Vol 19 No. 1.

دانلود مقالات مجله بین المللی روانشناسی محیطی دوره 19 شماره 3 ...

دانلود مقالات مجله بین المللی روانشناسی محیطی دوره 19 شماره 1 / International
Journal of Environmental Psychology Vol 19 No. 1.

دانلود مقالات مجله بین المللی روانشناسی محیطی دوره 19 شماره 2 ...

روان شناسی محیطی, دانلود مقاله, Environmental psychology, بین رشته ای, معماری, ...
دوره 19 شماره 2/ International Journal of Environmental Psychology Vol 19 No. 2 ...

دانلود مقالات مجله بین المللی روانشناسی محیطی دوره 22 شماره 3 ...

3 دانلود مقالات مجله بین المللی روانشناسی محیطی دوره 22 شماره 3 International
Journal of Environmental Psychology Vol 22 No. 3 این مجموعه مقالات در وب سایت ...

دوفصلنامه بین المللی روانشناسی

مجله بین المللی روانشناسی دارای درجه علمی - پژوهشی از کمیسیون نشریات علمی
کشور وزارت علوم - تحقیقات و ... مقالات آخرین شماره منتشر شده از آخرین دوره نشریه ...

کارشکی حسین - جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه ...

مقالات ارائه شده در مجلات ... پژوهشی دانشجویان در انگیزش پژوهشی آنان, مطالعات آموزش
و یادگیری, دوره (8), شماره (1), سال (2016-9), .... پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی,
دوره (19), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (91-114); بی بی مریم .... Art Education, e
-International Journal of Educational Research, Volume (3), No (3), Year (2012-8
), ...

لیست فایلها با دسته بندی: کتاب ، جزوه > معماری :: پورتال جامع ...

27 دسامبر 2015 ... ... شماره 1 / International Journal of Environmental Psychology Vol 19 No. 1 ... 196,
دانلود مقالات مجله بین المللی روانشناسی محیطی دوره 20 شماره 1/ ...

آموزش معماری پایدار یا آموزش پایدار معماری - سامانه نشر مجلات علمی ...

مقاله به ســمت ارائه پیشــنهادهای راهبردی جهت می گیرد و در ســه مقیاس، از کلی به جزئی
، ابتدا ســه. مفهوم کلی بنیادی، ... به »آموزش پایدار معماری« در جهت وصول به پایداری
واقعی در محیط آموزشی معماری تسهیل گردد. ... دوره 19 شماره1 بهار 1393 نشریه هنرهای
زیبا - معماری و شهرسازی .... در منشــور کنفرانــس بین المللــی »محیط و جامعــه،
تحصیل.

دانلود مقالات مجله مطالعات طراحی دوره ۳۴ شماره ۳ Design Studies, Vol 34 ...

دانلود مقالات مجله مطالعات طراحی دوره ۳۴ شماره ۳ Design Studies, Vol 34, No3 - اینجا
... Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 23, No. 3. pp 727-735. .16 . ...
مقالات مجله بین المللی روانشناسی محیطی دوره 19 شماره 3/ International Journal of ...
مقالهدوره 1، شماره 1، تابستان و پاییز 1390، صفحه 85-105 XML اصل مقاله (2253
K).

20 . 1393 3 11 11 98 ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت محیطی بر الگوهای

Environmental quality of urban public spaces is one of the focuses of recent .... _
روانشناختی فضاهای شهری، مجله بینالمللی علوم مهندسی، جلد 16، شماره 1. .... Journal
of Urban Design, Vol 14. No. 4, 24-37. ##- Ellin, Nan (2006), Integral .... شهرسازی (
فصلنامه تحلیلی _ پژوهشی علوم اجتماعی)، سال ششم، شماره 19 و 20، صص 37-32.

دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... نام مجله. سال يا دوره انتشار. شماره صفحه. مقاله در مجالت يا روزنامه هاي اينترنتي: نام ....
1. اين كمترين مدتي است سلسله بحث هايي را با حضور جمعي از فضالي ..... 19. اين
ميان ســال هاي 81 تا 83 بيشــترين تعداد تحقيقات را به خود ...... تهران: مركز نشر بين
الملل سازمان تبليغات اسالمي. ... Journal of Clinical Psychology.

مجلات ، مقالات و کتابها - آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

عنوان و نوع مقاله پژوهشی. 1.Delshad MH, Hidarnia A, Niknami S. Psychometric
measure ... دريافت: 30/1/93تاریخ انتشار : 19/12/93/دوره 25، شماره 1 - ( 1394(
صفحات 71-78. ... International Academic Journal of Organizational Behavior and
Human ... محیط زیست ،15 بهمن 94 دانشگاه فردوسی مشهد ، دومین کنفرانس بین
المللی آینده ...

از حفاری تا پمپاژ,آب نما, معماری روم,کارآموزی, تکنولوژی معماری,هندسه د

28 ژوئن 2016 ... 6,500. دانلود مقالات مجله بین المللی روانشناسی محیطی دوره 19 شماره 1 / International
Journal of Environmental Psychology Vol 19 No. 1. 14,000.

1394 4 1 1 0 ارائه مدل هوشمندی سازمان: مورد مطالعه شرکت‌های تولیدی ...

24 1 رضا نجاری Reza Najjari استادیار، مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور استادیار،
مدیریت ... approach,International Journal of Organizational Analysis, Vol. 21 No.
1, pp. ... همچنین متغیرهای تعدیلگر فرهنگ سازمانی و ذینفعان بر رابطه بین
متغیرهای ... عوامل مؤثر در اخلاق حرفهای مدیران، نشریه مدیریت، دوره 19، شماره 137،
صص31-34.

1392 3 2 2 0 طراحی مدل تطبیقی فرهنگ سازمانی در تعالی بهره‌وری ...

1 20 علی بنیادی نائینی ali Bnyadi naeini استادیار دانشکده مهندسی پیشرفت
دانشگاه ... a Comparative Study between Public and Private Hospitals 1 1 هدف این
مقاله ... کاوی پرستاران بیمارستان‌های شهر تهران)؛ فصلنامه مدیریت دولتی، دوره
شماره 6، 1390. ... An International Journal of Police Strategies & Management,Vol.
34, No.

1394 22 84 84 165 ارتباطات زیست‌محیطی و آسیب‌شناسی نقش ...

این مقاله به تعریف «ارتباطات زیست‌محیطی» و گستره نظری و پژوهشی آن ... Thus,
employing media in order to public awareness on environment and its ... نشریه
محیط زیست و توسعه، 1 (1). .... فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، 19 (69)، صص 134-119.
... International Journal of Scientific and Research Publications, Vol. 2, pp. 1-6.

بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به ...

1-1 مقدمه. کشاورزی به عنوان یکی از ارکان اصلی تولید در حیات اقتصادی، اجتماعی و
... در این میان بکارگیری سموم پرخطر و قوی باعث نابودی سایر اکولوژیهای محیط
زیست .... بر اساس آخرین آمار از سوی کمیته بین المللی حفظ نباتات در سال 1998
خسارت ناشی از آفات ..... مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره پانزدهم، شماره اول، (
23-19).

دانلود مقالات مجله بین المللی روانشناسی محیطی دوره 20 شماره 3 - پروژه ها

26 جولای 2016 ... دانلود مقالات مجله بین المللی روانشناسی محیطی دوره 20شماره 3 / International Journal
of Environmental Psychology Vol 20 No. 3. این مجموعه مقالات در ...

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی پژوهش مدیریت آموزش ...

Relationship between counselling and entrepreneurship development skill of
Nigerian final year ... and enterprise experience, International Journal of
Entrepreneurship Education, 2 (4), 1- 24. ... نشریه مدیریت فن آوری اطلاعات، دوره 1،
شماره 3، صص 52 – 37. .... فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، شماره
صفحه 23-19.

ISC - پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی

1 26 قنبر محمدی الیاسی ghanbar mohammadi elyasi عضو هیئت علمی و دانشیار
دانشکده ... Linguistics and 17th International Conference on Computational
Linguistics-Volume 1 (pp. .... پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(
ع)، سال ششم، شماره 1، 201-222. ... Human Resource Management Review.19, 53-
63.

Download - پایگاه اطلاع رسانی پلیس

1( مقاله حداکثر در 22 صفحه کاغذ A4 با واژه پرداز word تایپ گردد و فاصله .....
ســومین رویکردی که به تبیین رابطه بین بی ســازمانی اجتماعی و بزهکاری پرداخته
است،. 1- ... 19. رویکرد خرده فرهنگ بزهکار می باشد. خرده فرهنگ گرایان، جرم و
بزهکاری را ...... homicide in Israel, International Journal of the Sociology of Law,
Volume 33,.

سازمان سنجش آموزش کشور فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی ...

نتایج به دست آمده نشان داد که: 1- اعضای هیأت دانشگاه تمامی ابعاد تکیه‌گاه‌های شغلی را
دارا هستند. ... بررسی رابطه بین مؤلفه‌های اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان در سازمان جهاد
کشاورزی ... دوره 1، ‌شماره 3: 3- 18. ... 19 - Cichy, R. F., Cha, J, and Kim, S., (2009).
..... International Journal of Human Resource Studies, Vol. 2, No. 4. سازمان سنجش
...

رابطۀ بین محیط کالبدی معماری با نشانه های اختالل بیش فعالی - SID

شماره 6 پاییز و زمستان 93 ... یکی از مراکز مشاوره و خدمات روان شناسی در شهر تهران،
30 نفر انتخاب و به صورت ... 1. آیا محیط کالبدی معماری در میزان بروز نشانه های
اختالل بیش فعالی/ نارسایی توجه ...... Educational Researcher, 24)1(, 13 19 ...
International ... Settings,Journal of Environment and Behavior, Volume: 33, Issue:
1, Pp.

متن كامل مقالات فصلنامه شماره 101 سال 1389 - پژوهشگاه مطالعات آموزش و ...

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد دارﻧﺪ ..... 19. ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . 1. اﻧﺘﻈﺎر. ت ذﻳﻨﻔﻌﺎن و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎ
آن در ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ..... ﺳﺎزي ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ و ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻈـﺎم آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ. : ﺗﺠﺮﺑـﻪ. ﻫـﺎي
ﺑـﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠـﻲ و. ﺿﺮورﺗﻬﺎي ﻣ ... ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش دوره اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺟـﺎﻣﻊ
... International Journal of Health care Quality. Assurance. Vol, 12.No. 2. Kanji, G.
k ...

ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻲ ﺷﻨﺎ روان ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ي ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ - دانشگاه محقق اردبیلی

23 دسامبر 2012 ... ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. ي. ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. روان. ﺷﻨﺎ. ﺳﻲ. ﻣﺪرﺳﻪ. دوره. ي. دوم. ، ﺷﻤﺎره. ي. ،1. ﭘﻴﺎﭘﻲ ... داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻣﺎم .... ﻣﻘﺎﻟﻪ. ي ﺗﺎﻳﭗ ﺷﺪه در ﻣﺤـﻴﻂ. (XP 2003)word. ﺑـﺎ ﻗﻠـﻢ zar. 14. و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ در. 15 ....
ﻣﺠﻠﻪ. ي. روان. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪرﺳﻪ، ﺑﻬﺎر. 1392. Journal of school psychology, .... ي. 2. ، ﺷﻤﺎره. ي.
1/22-6. Vol.2, No.1/6-22. 9. ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. ﺷﻴﻮع و. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨ ...... ﻧﻮ در روان ﺷﻨﺎﺳﻲ.

اصل مقاله (3818 K) - رفتار حرکتی - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ...

Cooperative learning in competitive environment classroom application.
International Journal of Teaching and. Learning in Higher Education. Vol. 19. No.
1 ...

دانلود فایل رزومه فارسی

مديريت اسالمي .3. سوابق اجرايي .1. معاون اداري و مالي دانشگاه تهران ) از. سال ... 19 .
معاون پژوهشي پرديس قم دانشگاه تهران وعضو شوراي پژوهشي دانشگاه تهران ) از سال ...
پژوهشنامه مديريت : روانشناسي .... مديريت در مديران. سازمانهاي دولتي. ,". مديريت
دولتي. ،شماره. 1. ، سال. 1387 . .3 ..... Journal of Environmental Research , Vol.6, No
.3 , pp.

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت - انجمن حسابداری مدیریت ایران

ﺷﻮد در ﺗﻬﯿﻪ. و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ: -1. ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم. اﻓﺰاري. Word2003
.... ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، (ﺳﺎل ﻧﮕﺎرش)، ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻧﺎم ﻣﺠﻠﻪ و دوره (ﯾﺎ ﺷﻤﺎره) ﻣﺠﻠﻪ، ﺷﻤﺎره .... اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺛﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاري داﻧﺸﮕﺎه آزاد
...... 19. درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮات. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺪل ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎﺑﻘﯽ آن ﻣﺘﺎﺛﺮ از
.

ﺟﻠﺪ دوم

4 مارس 2013 ... ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﻳﺪﺁﻭﺭ: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ: ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، ... ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ
/ 19 ...... ۲- ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍي ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮﺍي ......
ﺗﺮﻧﺮ، ﺟﺎﻥ ﺍﭺ؛ ﻭﺑﺮ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ، ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ، ﻧﺸﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﻫﻤﻜﺎﺭي ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ ...... 1. ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﺮﻭﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺭﺑﻲ ﺩﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﭘﻮﺷﺶ ﻭ ...

مقاله اصلی (Original Article) بررسی رابطه بین ... - ResearchGate

11/19. با انحراف معیار. 4//4. بدست آمد که نشان دهنده فرهنگ مدیریت خطا ... بررسی
رابطه بین فرهنگ مدیریت خطا و پیامدهای ایمنی در بین کارکنان صنعت ... p-ISSN:
2345-2455 e-ISSN: 2383 -1901. دوره. 2 . شماره .2. تابستان. 9/1/ ... های محیطی را که
بدا تدواندایدی. هدای ... روانشناسی کار و ماکرو ارگونومی محسدوب مدی .... المللی
بیاندگدر.

علمی و پژوهشی

بهتر است نسبت به شناسایی و ایزوله کردن محیط خود در برابر امواج مضرتلفن ....
Quest International Multidisciplinary Research Journal, 2(1), 19-28. 2. ... 6) مقالات
سخنرانی شده و چاپ شده در همایشهای بین المللی. 1. Azizi, Eshaghali. ... هفته نامه بهنگر
. شنبه 1 دی 1386. شماره 60. ص6. 5. عزيزي، اسحق علي. (1386). .... (will publish on
Vol.

اصل مقاله (577 K) - پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی

اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮوﻧﺪاد آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ... اﺣﺴﺎن
ﭘﺮوﯾﻦ. 1. ﺳﻌﯿﺪ ﻏﯿﺎﺛﯽ ﻧﺪوﺷﻦ. 2. ﺷﺮاره ﻣﺤﻤﺪي. 3. ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل: 22. /1/. 93. ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش: 15. /8/.

دانلود نشریه - دومین کنفرانس تله مدیسین

مقاله، ابتدا تعریفي از سالمندي ارائه شده و سپس نقش سالمندان در جوامع، مسائل زندگي
.... 1- مقایسه بین المللي بهداشت و درمان دو کشور سوئد و فرانسه ..... International
Journal of Biomedical Computing 39, ... بیمارستان. 19. 1- استادیار، دانشگاه پیام
نور، صندوق پستی 19395-3697 ..... فضایي » فصلنامه پژوهشهاي جغرافیایي، شماره
26.

اصل مقاله - زن و مطالعات خانواده

ﺑﺎ. ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ. داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ. ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم. ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن. دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﺣﻤﺪي. 1. ﭼﮑﯿﺪه. ﮐﯿﻔﯿﺖ.
زﻧﺪﮔﯽ ... ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي. ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ. ﺑﯿﻦ. ﺑﺎورﻫﺎي دﯾﻨﯽ. ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ. داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ راﺑﻄﻪ. وﺟﻮد
دارد ... زن و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎﻧﻮاده. –. ﺷﻤﺎره. 30. -. زﻣﺴﺘﺎن. 1394. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﮐﯿﻔﯿﺖ. زﻧﺪﮔﯽ. 1. ﺷﺮ. اﯾﻄﯽ. اﺳﺖ.
ﮐﻪ. ﺧﻮب ...... International Journal of Remote Sensing, Vol. 28, No. 2, 20 January.

مقالات ارائه شده در همایشها - دانشگاه پیام نور

5, ارزيابي امنيت سيستم با استفاده از متد هدف محور KAOS, 1, مرادي فاطمه .....
بين‌المللي برق, داخلي ملي, 1389.09.17, 1390.09.19, 1, سالك فرد سپيده سادات ......
715, اهميت آموزش محيط زيست كشاورزي در فرايند توسعه پايدار كشاورزي ايران,
Environmental ...... تهران, International Journal of Academic Research in Business
and Social ...

پایان نامه رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی ...

بعضی منافع فقط در محیط داخلی سازمانی هویدا میگردند در حالی که بعضی از منافع ...
1- تعيين رابطه بين شایستگی رهبری و اشتیاق شغلی کارکنان در بانک کشاورزی
استان گیلان ... جهانی سازی و رقابت شدید بین المللی، در حالی افزایش قابل توجهی در
.... برای افزایش اشتیاق شغلی کارکنان در کارشان باشد (چوقتای و باکلی ،2011.

مطالعه ساخت اجتماعی حوادث ناشی از کار - مطالعات میان رشته ای در علوم ...

فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دوره هفتم، شماره 2، بهار 1394، ص ص ....
معتبــری دربــاره حوادث ناشــی از کار، علی رغم گزارش های ســازمان بین المللــی ...
زمینه ایمنی و خطرات محیط کار از ابتدا رابطه تنگاتنگی با روان شناسی صنعتی ...
شكل 1. توزیع حوادث ناشی از كار به تفكیك علت وقوع حادثه پایان اسفند ماه ..... Page
19 ...

Validity and Reliability of Health Related Quality of Life ...

ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ: 19/12/1390. ] ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺳـﻼﻣﺖ. 1. (. HRQOL. ) ﺑـﻪ اﺑﻌـﺎد ...
ﺷـــﯿﻮع. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, Vol. 18, No. ... ﺳﺎل
ﻫﺠﺪﻫﻢ، ﺷﻤﺎره .... ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ. 4. ﭼﻬـﺎر ﮔﻮﯾـﻪ. دارد و ادراك ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﯾﺎدﮔﯿﺮي. و
ﺗﻤﺮﮐﺰ و ..... ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎ5. (. ICD-10. ) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. SDQ. ﭘـﻨﺞ. ﺧــﺮده. ﻣﻘﯿــﺎس دارد ﮐــﻪ
ﻫــﺮ ...

مقدمه‌ای بر یادگیری الکترونیکی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ..... ﺗﺒﻴـﻴﻦ راﺑﻄـﺔ ﺑـﻴﻦ ﻓﻨﺎورﻳﻬـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ و
ﺗﻌﺎﻣـﻞ .... ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ... Page 19 ... 1. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. « ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ. وب ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن. » .... ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸـﻲ، ﮔﺰارﺷـﻬﺎي دوﻟﺘـﻲ و ﭘﻮرﺗﺎﻟﻬـﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ را ..... ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺎﻳﺪ دورة ﻣﺪرﺳﻪ را در ﻣﺪت ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻃﻲ ﻣﻲ ...... ﻗﻠﻢ ﺳﻴﺎه ﺑﺎ
ﺷﻤﺎره.

نشریه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ... - دانش نما

1- توسعه ی افقی کالن شهرها، مدیریت و اداره ی آن ها را بسیار مشکل می سازد. 2- تفاوت
های .... الیزابت بارتون و دیگران در مقاله ی »شهر متراکم و پایداری ..... و دوم، توسعه ی
پایدار از نظر سطوح بین المللی، ملی و محلی. ... منابع، 19( کنترل آلودگی و کوشش
برای تولید ضایعات ...... Environmental Quality Management, Volume 5, Issue 4,.

بیمه ملت نمایندگی رحمانی آبیدر (2086) - esy.es

1 : نمایندگی رحمانی آبیدر بیمه ملت استان : کردستان شهر : سنندج اطلاعات نمایندگان
بیمه کشور .... دانلود مقالات مجله بین المللی روانشناسی محیطی دوره 19 شماره 1 /
International Journal of Environmental Psychology Vol 19 No. 1 2 ...

پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ‌ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش ...
نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که: 1) اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کابل ....
جوسازمانی به ادراکات عمومی کارکنان از محیط کارشان برمی‌گردد که تحت تأثیر ...
اخیر به خود جلب کرده است که تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی[19] شناخته می‌شود.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش برنامه ریزی استراتژیک - مقاله آموزشی

2 نوامبر 2016 ... دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اعتماد اجتماعی ... (لوی،1999) روتر[1] اعتماد را به
عنوان انتظارات کلی که می توانیم به گفتار، ... مفاهیم و نظریه ها، مجله مطالعات مدیریت
، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۳۳و۳۴. ... of operationalisation” Journal of
Managerial Psychology Vol. 19 No. 6. .... 2 – 7 – 1 محیط نگهداری بسته.

ﻫﺎي آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﻟﮕﻮﺳﺎزي ﻣﻔ

ﺷﻤﺎره. دوم. ،. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 1394 http://jead.gau.ac.ir. اﻟﮕﻮﺳﺎزي ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي آﻣﻮزش ... 1.
اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ،. داﻧﺸﮕﺎه رازي. ،2. داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ارﺷﺪ ﻣﺪ ... ﮔﺬراﻧﺪن دوره. ﻫـﺎي
آﻣـﻮزش. ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﻓﺮد ﮐﺎرآﻓﺮﯾ. ﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و. ﮐﺎر ... 19. ﻋﻠﯽ. رﻏﻢ اﻫﻤﯿﺘﯽ
ﮐﻪ آﻣﻮزش ﮐـﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. ﺑـﺮاي ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾـﻪ در ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘـﺎي ﻓﺮﻫﻨـﮓ .... و ادراك از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن.

ارائۀ مدلی برای نشاط و شادی در مدارس ابتدایی شهر تهران - باران آموزشی

این مقاله در مجلۀعلمی-پژوهشی رهبری و مدیریت آموزشی سال چهارم، شمارۀ چهارم، زمستان ....
اولویت عبارت اند از: 1- اجرای جشن ها 2- محیط تعاملی و فیزیکی مناسب در مدارس. ... و
نیز نصوحی (1382) در پژوهشی با عنوان " بررسی رابطۀ بین میزان شادمانی و عوامل ....
همچنین کاسلاسکی[18][19] (2002) از نتایج پژوهش خود با عنوان " بررسی تأثیر محیط
...

دانلود متن راهبرد فرهنگ شماره10-11 - شورای عالی انقلاب فرهنگی

23 ژانويه 1974 ... نام مجله. سال یا دوره انتشار. شماره صفحه. مقاله در مجالت یا روزنامه های .... 1( گونه ه ا و
رویکرد های اصلی مطالعات فرهنگی در آموزش عالی کدام اس ت؟ ..... 19(. به هرحال،
دیدگاه فرهنگی، در تبیین دنیای متنوع آموزش عالی کارآمد است و .... گونه شناسی
اسپورن، چارچوبی فرهنگ محور از بین المللی شدن دانشگاه ها ارائه و نشان می دهد.

پایان نامه بررسی رابطه خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت ...

با بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان می توان کیفیت خدمات ارائه شده
را تعیین نمود. کم بودن شکاف بین ... 1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. دانشجویان ...

در این شماره می خوانید - سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

)داخل گیومه(، عنوان مجله، سال انتشار مجله، شماره مجله، شماره صفحات مقاله. ..... اهداف
اولین کنفرانس بین المللی زنان در مكزیكو سیتی .... بانوان عضو در سه دوره اخیر
شوراهای اسالمی شهر و ...... نمودار شماره 1: میزان اشتغال زنان فعال ده سال به باال در ایران
در سالهاي ..... سازمان بازنشستگی شهرداری تهران. 19/50. مرکز سامانه مدیریت شهری )
137(.

دوم - بازگشت - دانشگاه سیستان و بلوچستان

5 دسامبر 2012 ... ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ. ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮي ... 1: ). ﻣﻔﻬﻮم دروﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻃﻨﯽ. ﮐﺮدن. ارزش.
ﻫﺎ. و اﺧﻼق در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و. ﺣﺮﻓﻪ. اي. اﻋﻀﺎي .... آورد وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮو ...... 1,19. *. ﻣﻌﻨﺎ. داري. در. ﺳﻄﺢ. 95. درﺻﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ،ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮات
اﻓﺮاد در ﻣ ...... International Journal of Accounting, vol 36 , 169-193.

دانلود شماره - انجمن مدیریت رفتار سازمانی

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. رﻓﺘﺎر. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﺳﺎل. اول،. ﺷﻤﺎره. ،4. ﺑﻬﺎر. - 1392. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. رﻓﺘﺎر. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ١( ......
manufacturing", Journal of materials Processing Technology,Vol.129 ,No.1 ,PP.
640 – ..... ﺑﯿﻦ. ﺍﻟﻤﻠﯽ. ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ. ﺍﻧﺪ . ﺁﻧﻬﺎ. ١٥. ﮐﺪ. ﺍﺧﻼﻗﯽ. ﺭﺍ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮﺍﻥ. ﮐﺪﻫﺎﯼ. ﺍﺧﻼﻗﯽ. ﺑﯿﻦ. ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ. ﻣﻌﺮﻓﯽ.
ﻧﻤﻮﺩﻩ ...... ﻣﺠﻠﻪ. رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ. و. رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ. ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ. اﯾﺮان. ،. ﺩﻭﺭﻩ. ،٨. ﺷﻤﺎﺭﻩ. ١. ﺭﺿﺎﯾﯿﺎﻥ،. ﻋﻠﯽ. (. ١٣٨٢. ،)
.

1394 26 1 1 182 ارزیابی عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی از دید ...

##گزارش عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در دوره نخست 1382-1379. ...
فصلنامه کتاب، 19 (2)، 127-156. ... International Journal of Digital Library 8, 115-
132. .... Research front, vol.1, No.3, 23-33. ... M. Pakdaman Naeini کتابدار
پژوهشگاه بین‌‌المللی زلزله‌‌شناسی و مهندسی زلزله و مدرس دانشگاه جامع علمی کابردی
کتابدار ...

منابع - مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان

11 ژوئن 2011 ... 1- مقاله های قابل پذیرش در فصلنامه عبارت اند از گزارش های علمی از مطالعات .....
امیرتاش،37:1383( انجمن بین المللی جامعه شناسی، فراغت را ..... 19. فصلنامه علمی-
پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. شماره24. ... Journal of Individual Psychology,
Vol. ..... Leadership & Organization Development Journal Vol, 32 No.1, ...

ارگونومی - مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی - مهران قلعه نوی

دانلود برنامه از گوگل پلی ... (1) آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار - مرکز سلامت محیط
و کار ... با توجه به گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در کشور در سالیان گذشته و
راه ... تحقیقات و پژوهش در زمینه ارگونومی در کشور، چاپ و نشر مقالات اعضاء هیأت
علمی در .... همچنین فضای بین دو ردیف صندلی های جلو و عقب باید به گونه ای پیش
بینی ...

1394 11 2 2 221 مقایسه رضایتمندی کشاورزان از اجرای طرح تسطیح ...

مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 4، شماره 2، صص 52-43. ... Journal of
Agricultural and Resource Economics, 24 (1), 186-203. ... بنابر این، هدف این مقاله
بررسی نیت کشاورزان در خصوص استفاده ایمن از سموم .... International Journal of
Cancer, 121 (2), 339-346. ...... Journal of Environmental Psychology, 19, 1-19.

دانلود : پويش ٨٨

ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﺷﻤﺎره ... ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. ﻣﺮﻛﺰي. اﻧﺘﺸﺎرات رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻞ. ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﻲ و ﻛﺎرﭘﺮدازي ..... 1. •. ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه. 9: •. ﺗﻌﺪاد ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺼﻮب
ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه .... 19. ﻫﻨﺠﺎرﻳــﺎﺑﻲ آزﻣــﻮن آﻧــﺪره. ري در داﻧــﺸﺠﻮﻳﺎن. داﻧــﺸﮕﺎه ﻋﻠــﻮم ﺑﻬﺰﻳــﺴﺘﻲ و.
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ...... ﺗﺤﻤﻞ وزن از ﺗﺎﻧﺪون ﭘﺎﺗﻼ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﭘﻼﻧﺘﺎر ﻓﻠﻜﺸﻦ، ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎف ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ
ﺑـﻪ.

1389 1 1 1 158 بررسی رابطه بین جهت‌گیری مذهبی با بهداشت روانی ...

«مکانیزم بروز اضطراب در دیدگاه روانشناسی اسلامی»، فصلنامه اصول بهداشت روانی،
... “Spirituality, Healing and Medicine”, British Journal of General Practice, Vol 41,
pp. ... Psychology and Development Societies, Vol. 18, No. 10, pp. 1-14. ##Lauer
... 19 48 زهرا آل اسحق خوئینی Zahra Ale_Es'hagh دانشگاه امام صادق (ع) دانشگاه امام ...

پایان نامه حسابداری - دانلود رایگان مقاله و پایان نامه خارجی و فارسی

برچسب ها : Volume 27,Issue 1 selected,ادرس کمجلات ای اس ای,آدرس مجلات آی اس آی,isi
... خطر ورشکستگی رابطه منفی و معنادار ولی این رابطه بین نسبت ارزش بازار به
ارزش ... دانلود رایگان مقاله حسابداری isi ( مقاله بیس ) 2014 در رابطه با ... تعداد بازديد
: 777 ا تاریخ: سه شنبه 21 بهمن 1393 ساعت: 0:19 ا نویسنده: دکتر افتخار ا نظرات(0)
ا.

زبان شناسی همگانی http://linguist87.blogfa.com

13 فوریه 2013 ... 1- وجه ثبت نام به مبلغ 150.000 ريال (دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ... بیست و
دوم بهمن 1391 ساعت 14:19 توسط mahdi9674 شماره پست: 895 ...... او تا کنون بیش از
۷۰ مقاله علمی در مجلات و همایش‌های عملی داخلی و بین‌المللی ارائه داده‌است. ......
International Journal of Criminology and Sociological Theory. Vol. 1, No.

Hosein Akbari - سیستم اطلاعات پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1, اپیدمیولوژی حوادث خانگی شهرستان کاشان, مجری, 1387/01/01 .... و نحوه اجرای آن در
دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1383, مجری, 19, 1383/10/01, 1386/12/29 ... 62,
بررسی ارتباط بین عزت نفس نوجوانان دختر دبیرستانهای کاشان با عزت نفس ...... در
6 ماهه اول سال 1385, ISC, مجله علوم پزشکی رازی دوره 19 ، شماره 101 ، آبان 1391, 1391.

Hamid Abdollahyan | University of Tehran - Academia.edu

Tehran. IRAN website 1: http://social.ut.ac.ir/members/habdolah website 2: ... on
SSRN at: http://ssrn.com/author=1527937; Phone Number; 98-21-61117842 .....
نظام بهره برداری گروهی (بنه) در دوره قبل از اصلاحات ارضی-- A Comparative Analysis
.... تحلیل تاریخی ارتباطات عمومی علم در مجلات علمی عمومی- A Historical Analysis of
...

باسمه تعالي - سازمان بنادر و دریانوردی

فصلنامه ديدگاه شماره تابستان. 3131. 1. -4. ارتقای کارآمدی مراکز پژوهشی وابسته به
دستگاه .... خورموسی و محیط پیرامون .... میانگین شوری در یک دوره جزر و مدی مهكشند و
کهكشند در ایستگاه. A. هب ... -1. -3. دما در خور. میانگین دما در مهكشند و در ایستگاه. A.
در تاریخ. /19. /4. ،99. /12 ...... بیمه، قرارداد، حمل و نقل، حقوق دریایی، ایران، بین الملل
.

مقاله نویسی ISI - ISI20

پرسش و پاسخ مقاله نویسی ISI ، ISC، علمی پژوهشی و علمی ترویجی و . ..... (رشتم
محیط زیست است) که سریع جواب و اکسپت بدهد و ایمپکت قابل قبولی هم داشته باشد
...... INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES ISSN:2249-
1465 ... ISSN شماره اسنتاندارد بین المللی مجلات هست مثل کد ملی ما، برای اطلاعات
بیشتر ...

نگرش دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهرستان تيران و کرون نسبت ...

دوره آزمايش، بين نمرات هندسه آنها تفاوت معني دار ديده شد که مي توان آن را به روش ...
1983(.19، 1999؛ سوئن فلد18 1998؛ باتیستا و کلمنت .... از اولین مطالعة بین
المللي رياضیات، و علوم )تیمز( که در سال 1964 توسط انجمن بین ..... 1. بین نگرش
دانش آموزان سال دوم رياضي نسبت به درس هندسه، که بر مبناي نظرية فن ..... )شماره
ص45(.

نگارستان هفت گنبد - روش پژوهش در معماری

16 فوریه 2013 ... در عین حال ارتباط بین دلبستگی محیطی و اجتماع پذیری در ایران و جهان مورد ... به
محله مسکونی، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره پنجم، شماره 1. ... Journal of
Environmental Psychology,30,1-10. ..... 'Objects and Spaces', Theory, Culture
and Society, 19 (5–6): 91–105. ... Action Research International, Paper 2. Willis ...

خرید کتاب های کیندل سایت آمازون | Page 5 | انجمنهای پرشین تولز

22 نوامبر 2014 ... Environmental Policy for Business 2015-06-25 .pdf خط مشی زیست محیطی ....
مشاهدات و افکار بین المللی کسب و کار و تجارت. As I Was Thinking....: Observations
and Thoughts on International Business and Trade 2014-12-19 .pdf به عنوان من
..... در دریای سیاه، با کاپیتان پاشا، در سال 1829، 1830، و 1831: دوره 1 .

روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی 225 روان شناسی خانواده روان‌ ...

فصلنامه روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 39 (1)، 262-249. ... کنفرانس
بین‌المللی استراتژی ها و تکنیک های حل مسئله، تهران. ... 19 Greene, R. W., Ablon,
J. S., Gorong, J. C., Raezer-Blakely, L., Markey, J., Monuteaux, M. C., & Rabbitt, S
. (2004). .... Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 20 (4), 488-496.

اصل مقاله (262 K) - سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره. 9. ، ﺷﻤﺎره. ،2. زﻣﺴﺘﺎن. 93. ، ﺻﻔﺤﺎت. 182. -. 159. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ... ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪي: ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺪل ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ، روﯾﮑﺮد ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت.
ﺟﺰﺋﯽ. 1 ... r.ghollamzadeh@hotmail.com. 3. داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻞ.
داﻧﺸﮕﺎه ...... Indeed a Silver Bullet”, Journal of Marketing Theory and Practice, vol.
19, no.

كارنامه پژوهشي 87.DOC - دانشگاه شهرکرد

19. ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻣﺤﻤﺪي. ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ. ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ. ﻣﺮﺑﯽ. 20. دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻣﺎﻣﯽ. ﻣﻌﺎرف. ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ. اﺳﺘﺎدﯾﺎر.
21 ... 28th International Congress of Psychology, August 8- ..... ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ. ﺳﯿﺪ
ﻋﻄﺎاﷲ ﺳﯿﻨﺎﺋﯽ. ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻠﻪ. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻠﯽ ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ، ﺷﻤﺎره. ، 1. 1386 ..... ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از ﻣﻨﻈﺮ
ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷـﻬﺮﮐﺮد ...... Iranian Journal of Veterinary Research, Vol.5, No.2.

مجموعه مقالات همایش ملي سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی قسمت اول

ايران – سمنان، پنجم اسفند ماه ١٣88 1 ... با توجه به نقش مولفههای سرمایه اجتماعی در
خلق و تسهیم دانش این مقاله در صدد است تا با ...... model and empirical study " ,
Journal of intellectual capital , Vol . 5 , No . 1 . ... and the global environment ; 6 .
... 19 - Yang, J . T . (2004 ) , " Qualitative knowledge capturing and ...

نگین کویر

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش توانمندسازی زنان .... soctal interaction
perspective” International Journal of Information management. ... 19, PP: 103-109
. ... Development: QualityAssurance in Education, Vol. 4 No. 1, pp:5-21. Chang
CL. 2009. .... در پرستاران، مقاله، مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، سال
13، شماره 2.

دانشجو دانلود - Archive: 1395-04-2

22 ژوئن 2016 ... پروژه مقاله شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در ... 1-7 نتایج
مورد انتظار پس از انجام تحقیق 7 .... Vol 35 No 1. pp 61- ... Journal of Marketing, Vol
58. ... Jour,al of International Business Studies. Vol 19. Fall. pp 61- Collis ...
Examining and environmental influences on export marketing mix ...

دانلود مقاله دایره با word - تی وی 28

1- برای قالب بندی مقاطع با محیطهای دایره ای و منحنی شکل به دو طریق عمل می شود: .....
4-19- تاثیر عملیات خاک ورزی برروند غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا. ......
International Journal of Operation & Production Management, Vol.19 , No.7 ,
pp691- ...... مقاله در شماره یازدهم از دوره چهارم مجله به تاریخ اول بهمن 1305 برابربا 22
ژانویه ...

جايگاه تعاون در اسلام - مدیریار

كليد واژه‌ها: مقياس، سنجش ديني، روان‌شناسي اسلامي، سبك زندگي اسلامي، ... 1 كه هر كدام
به منزله بزرگ‌راهي از راه‌هاي زندگي افراد شمرده مي‌شوند. ... شركت بين‌المللي «سبك
زندگي جديد» خدمات متعددي، مثل مشاوره‌هاي فردي، ... سرطان رحم» و كانسر19 به ساختن «
پرسش‌نامه سلامتي و سبك زندگي» اقدام كرده‌اند. ..... Ravanshenasi-va- Din, Vol.4. No.
2 ...

آزادی یک بلاگر، ممنوع شدن فیلمی در مورد بهایی ها - CasMaCat

جامعه بین المللی باید طبق وظیفه ای که نسبت به فلسطینی ها در چارچوب قانون بین
..... Yerevan is a small city of 1 million people; there are dime a dozen of such
cities ... quoting the June 19 edition of ArmeniaLiberty.org about statements by
the ...... که طبق مقاله اکونومیست مجله چاپ لندن کراچی از بدترین شهرهای جهان برای
زندگی ...

ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧ - فصلنامه آموزش مهندسی ایران

ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ. ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻨﯽ. 1. ، ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺪﻧﯽ. 2. و
... .1. اﺳﺘﺎدﯾﺎر. داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن. ،. ﮐﺎﺷﺎن، اﯾﺮان ..... 19. ] در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد.
ﺿﻤﻦ. ﺄﺗ. ﯾﯿﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ﺳﻼﻣﺖ روان ﺗ. ﺄ. ﮐﯿﺪ ﻣﯽ. ﻨﮐﻨ ... ﻓﻀﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻋﻼوه ﺑﺮ
...... The Journal of Continuing Education in Nursing, Vol. 139, No. 3. pp. 324-335.

علمی | Filepark - Part 2

29 مه 2016 ... Posted in fs Tagged آموزشی, تحقیق, رومان, علمی, مقالات و Leave a ... 1-استفاده از
نانوتكنولوژي براي كنترل آلاينده هاي آب ... هم اکنون شماره ی ماه اکتبر 2015 این مجله
با کیفیت بسیار عالی و فرمت ... بین‌المللی را بر آن داشته که با مشورت و جلسه‌های
متعدد و از راههای ..... 2-19 – هدف و ضرورت اثربخشی آموزشی در دانشگاه ها.

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪه ﻣﻬﺮﺑﺎن - دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار

21 نوامبر 2011 ... آراء و ﻧﻈﺮات ﻣﻨﺪرج در ﻣﻘﺎﻻت ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﺒﻴﻦ ﻧﻈﺮات و آراء ﻣﺠﻠﻪ ﻧﻴﺴﺖ. •. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺘﻮاي ..... ﺗﺒﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ
. اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ../ . اﺣﻤﺪي. و ﻫﻤﻜﺎران. 19. ﺟﺪول .1. ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ...

فصلنامه رهيافت‌هاي‌سياسي‌و‌بين‌المللي - دانشگاه رازی

مقاله در داخل گيومه، نام مترجم، نام مجله، دوره، شماره مجله، تاريخ مجله در. داخل پرانتز، ...
ارزيابی میزان کاربست روش سناريونويسی در پژوهش های روابط بین الملل .... قطعيت
محيط بين الملل و غيرخطی و آشوبناک بودن رخدادهای سياسی چگونه ..... Page 19 ......
Revolution, International Affairs, No. 88. Vol. 1, pp. 95-113. Hirishman, A. O. (
1984).

فصلنامه شماره هفت -- زمستان 93 شامل 7 مقاله

ﺷﻤﺎره دوره و ﯾﺎ ﺟﻠﺪ .... راﺑﻄﻪ ﺗﺎب آوري و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﺷﻬﺮداري ﺷﯿﺮاز. 3.
ورﯾﻨﺲ. 1. ،. 2008. ). ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎﻻت ... ﻫﺎ اﻣﺮوزه در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺎﻣﻼ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ
اﺳـﺖ ...... 19. ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼك(ﻣﺴﺘﻘﻞ) ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ(واﺑﺴﺘﻪ). ﺷﮑﻞ. 1. : ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ. ﺗﺤﻘﯿﻖ
. 3 ..... International Journal of Social science. Vol 3. Issue 2. -20 Dessler, G. (
1980).

بیوسنسورهای پزشکی و سنسورهای هوشمند

پرسشنامه فعالیتهای فوق برنامه + 25 سوال + Doc

کارآموزی موسسه تحقيقات و آموزش كشاورزي بخش تحقيقات خاك و آب 68 ص

مقاله درمورد. آشنائي بيشتر با دكتر عبدالكريم سروش

خلاصه کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی دکتر حسن شعبانی مهارت دوم: مبانی نظری تدریس..

توليد قطعات صنعتي به روش ماشين کاري تراشکاری.DOC

تحقیق درمورد اصول مديريت پروژه ساختمان

بندر لنگه 8 ص

پاورپوینت در مورد مقدمه‌ای بر نظام حسابهای ملی

دانلود پاورپوینت در مورد نمرات درس های کلاس های دوم رياضی فيزيک و دوم تجربی دبيرستان عطار

تحقیق درباره خانم نصیری

تحقیق- ارتباط بین انسان ها

فایل گزارش کارآموزی رشته حسابداری

پاورپوینت انسان طبیعت معماری

تحقیق درباره : راهبردهاي مديريت تلفيقي آفات

تحقیق درمورد شطرنج 10 ص

دانلود پروژه شبیه سازی باربری با آرنا

تحقیق درمورد رياضي بهمني

دانلود پاورپوینت رضاخان از نخست وزيری تا پادشاهی - 9 اسلاید

دانلود طرح توجیهی پرورش گوسفند داشتی (طرح توسعه مشاغل خانگی)1394

آموزش نصب ریکاوری و دانگرید گوشی هواوی p6

دانلود تحقیق در مورد مقام صالح در طرح دعاوي از سوي شركت‌هاي تعاوني

دانلود پاورپوینت انواع مداد

دانلود فایل پاورپوینت در مورد نوزاد طبیعی .

تحقیق در مورد فيزيولوژي عضله‌ي اسكلتي 26 ص

دانلود پاورپوینت مراحل ساخت یک ساختمان

دانلود مقاله عوامل موثر بر واکنش هاي شيميايي

تحقیق در مورد لامپ فلورسنت

تحقیق؛ چرا باید صخره نوردی کنیم

تحقیق در مورد سيستم دبيرخانه و گردش اسناد 16 ص