دانلود رایگان

پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش تکتونیک با عنوان: پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه

دانلود رایگان پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه • پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش تکتونیک با عنوان: پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه
• دانشگاه تبریز
• استاد راهنما: دکتر یوسف ستارزاده – دکتر منوچهر قریشی
• پژوهشگر: اکرم علیزاده
• سال انتشار: بهمن 1381
• فرمت فایل: PDF و شامل 146 صفحهچکیــــده:
منطقه پژوهش، در غرب دریاچه ارومیه واقع شده است. بخش های مرکزی و شرقی این منطقه دشت های وسیعی هستند که با رسوبات آبرفتی جوان و دریاچه ای پوشانده شده اند. بقیه منطقه در بخش های شمالی، جنوبی و غربی، کوهستانی بوده و از سنگ های رسوبی و آذرین قدیمی تر تشکیل شده اند. تغییر شکل این سنگ ها در طی فازهای تکتونیکی مختلف، سبب تشکیل ساختارهای بزرگ مقیاس چین و گسل زیادی شده است.
نتایج مطالعات نشان می دهند که در این منطقه، دو نسل مختلف ساختارهای چین و گسل وجود دارد. نسل اول، در زمان قبل ار پالئوسن، در نتیجه تأثیر تنش های فشارشی ناشی از بسته شدن اقیانوس تتیس تشکیل شده اند و نسل دوم نیز، در زمان بعد از کرتاسه، در نتیجه تأثیر تنش های فشارشی ناشی از بسته شدن اقیانوس نئوتتیس و باز شدن دریای سرخ تشکیل شده اند.
نتایج مطالعات نئوتکنیکی نشان می دهند که تقریباً تمام گسل های موجود، فعال و زلزله زا هستند و بیشتر در بخش های جنوبی و شمالی منطقه پژوهش، در داخل زون گسلی در امتداد (NE – SW) قرار دارند.
نتایج بررسی های داده های زلزله نیز نشان می دهند که تمرکز زلزله ها نیز در این زون های گسلی است. علی رغم وجود چندین گسل بزرگ مقیاس در بخش های غربی، فعالیت زلزله خیزی نسبتاً کمتری در آنجا وجود دارد و این بیشتر به خاطر این است که اکثر گسل های موجود، دارای زاویه بیشتر و قفل شده هستند.
نتایج محاسبه بیشینه بزرگی های قابل انتظار (توان زلزله زایی) گسل های بزرگ مقیاس موجود نشان می دهد که این گسل ها، توانایی ایجاد زلزله های دارای بزرگی بیشتر از 6 را دارا هستند و به این ترتیب، منطقه ارومیه می تواند به عنوان یک منطقه دارای خطر زیاد زلزله محسوب شود.
______________________________
** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **
** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF ، نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **
** درخواست پایان نامه:
با ارسال عنوان پایان نامه درخواستی خود به ایمیل civil.sellfile.ir@gmail.com پس از قرار گرفتن پایان نامه در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت پایان نامه مورد نظر خود نمایید. **تکتونیک ارومیه


چین


گسل


نئوتکتونیک


سایزموتکتونیک


تکتونیک


پایان نامه


دانلود پایان نامه های زمین شناسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مرجع پایان نامه پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه

پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش تکتونیک با عنوان: پژوهش های لرزه
زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه. • دانشگاه تبریز. • استاد راهنما: دکتر یوسف ...

پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه | دانلود مقاله پروژه ...

23 ا کتبر 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش تکتونیک با عنوان: پژوهش های لرزه
زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه • دانشگاه تبریز • استاد ...

پژوهشهای لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه - صفحه اصلي

منطقه پژوهش در غرب دریاچه ارومیه واقع شده هست.بخشهای مرکزی و شرقی این منطقه
دشتهای وسیعی هستند که با رسوبات آبرفتی جوان و دریاچه ای پوشانده شده اند.

پژوهشهای لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه

چکیده: منطقه پژوهش در غرب دریاچه ارومیه واقع شده است.بخشهای مرکزی و شرقی این
منطقه دشتهای وسیعی هستند که با رسوبات آبرفتی جوان و دریاچه ای پوشانده شده اند.

پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه با موضوع ...

30 نوامبر 2015 ... پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه با موضوع تکتونیک ارومیه ,
چین , گسل , نئوتکتونیک , سایزموتکتونیک , تکتونیک , پایان ...

اصل مقاله (1538 K)

به منظور ارزیابی فعاليت های نوزمين ساختی و شناخت الگوی لرزه خيزی منطقه اهر، از
.... ساخت های زمين شناسی موجود در گستره تبریز در شمال خاوری دریاچه اروميه ..... 1366
- پژوهش و بررسي لرزه زمين ساخت کاربردي و خطر زمين لرزه – گسلش در گستره
دریاچه ...

پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه - داک لینک

پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش تکتونیک با عنوان: پژوهش های لرزه
زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه • دانشگاه تبریز • استاد راهنما: دکتر یوسف ...

دانلود پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه - داک لینک

پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه • پایان نامه کارشناسی ارشد
زمین شناسی گرایش تکتونیک با عنوان: پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب ...

پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه - طلا فایل - رز بلاگ

پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش تکتونیک با عنوان: پژوهش های لرزه
زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه • دانشگاه تبریز • استاد راهنما: دکتر یوسف ...

پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی - تکتونیک - پژوهش های لرزه ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش تکتونیک - پژوهش های لرزه
زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه.

The Study of Faults, Earthquake Hazards and Shaking Power ... - SID

ﺗﻮان ﻟﺮزه زاﻳﻲ و ﺧﻄﺮ زﻣﻴﻦ ﻟﺮزه. در ﻣﺨﺮوط اﻓﻜﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﺷﺮق درﻳﺎﭼﻪ. اروﻣﻴﻪ. ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ رﺟﺒﻲ. ∗ ....
ﻏﺮﺑﻲ. واﻗﻊ اﺳﺖ . ﺷﻜﻞ. : 1. ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻮﻗﻴﺖ ﮔﺴﻞ ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﮔﺴﻞ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ آن ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺴﻞ ﻣﻴﺸﻮ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﺒﺴﺘﺮ. ﺑﺮ.
اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻣﺨﺮوط اﻓﻜﻨﻪ
ﻫﺎ، در ﻧﻘﺎط .... ﺳﺎﺧﺖ. ﻫﺎي ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ در. ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺒﺮﻳﺰ. در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ . اﻳﻦ ﮔﺴﻞ.

دانلود پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه رایگان ...

27 دسامبر 2016 ... پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه پژوهشگاه علوم انسانی صنعت
نفت نیرو مواد و انرژی پژوهشکده بیمه رویان فضایی ایران پلیمر ...

دانلود پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه - سایت جامع ...

دانلود پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه. Comments ... معرفی
سیستم های رایگان کسب درآمد. فروشگاه جامع انواع مقالات © 2015.

معرفی و دانلود پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه با ...

5 جولای 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش تکتونیک با عنوان: پژوهش های لرزه
زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه • دانشگاه تبریز • استاد ...

دریافت - پرتال جامع علوم انسانی

پهنه بندي و تعيين پهنه هاي فعال از نظر زمين لرزه در منطقه شهري اروميه است. بررسی
تکتونيک لرزه .... در پژوهش های مذکور. ، روند و جهت ... منطقه. شهر. ی. جزء. بخش. غربی.
چاله ساختمانی فرورفتگی دریاچه ارومیه. محسوب می شود که .... زمین ساخت کمربند آلپ.

پژوهشکده علوم زمین - آموزش-پایان نامه های خاتمه یافته-تکتونیک و زمین ...

محمدحسین, نوروزی, تکتونیک, 1376, بررسی ویژگیهای ساختاری پهنه های برش نرم ...
بررسی هندسه، کینماتیک و دینامیک گسله های منطقه گلندرود(البرز مرکزی) ... بررسی
های لرزه زمین ساخت وریخت زمین ساخت جنوب غرب و غرب دریاچة ارومیه ... مجتبی,
بصیری, تکتونیک, 1387, پژوهشهای مورفوتکتونیک و پالئوسایزمولوژی درشرق
ایران ...

رنگ و سرزمين هاي مسي - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

23 فوریه 2015 ... در پژوهش حاضر، نتايج بررسي هاي نوزمين ساختي دفتري و ميداني درگستره پيرامون.
درياچه ... لرزه خيزی و ساختارهای پهنه دریاچه اروميه: بررسی احتمال القای رخداد زمينلرزه
اصلی بعدی ... هاي. شمال غرب ايران در سده. بيستم است. چنين زمينلرزه هايي به ويژه در
ناحي ..... تحليل لرزه زمين ساختی منطقه بيرجند )شرق ایران(.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات دهمین همایش ...

مجموعه مقالات دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران به سیویلیکا افزوده شد ... 54
تحلیلی بر لرزه خیزی استان سمنان براساس داده های حاصل از زمین لرزه های پیشین
منطقه ... 85 بررسی زمین شناسی ساختاری گسل سروستان در زاگرس چین خورده،جنوب
غرب ایران ..... و منشاء نهشته های حاشیه بزرگراه شهید کلانتری در محل میانگدر دریاچه
ارومیه

لرزه زمین ساخت - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

لرزه زمین ساخت بخش غربی نوار چین خورده کپه داغ - شمال شرق ایران ...
سایزموتکتونیک و تحلیل پهنه بندی خطر زمین لرزه در پیرامون دریاچه ارومیه و در
محدوده بین ... منطقه البرز در شمال سرزمین ایران، کمربند کوه زایی فعال با درازاي
تقریبی 600 ... پیرامون تهران بزرگ، اهمیت فوق العاده و انگیزه توجه به پژوهشهاي
زمین لرزه اي به منظور کا .

اصل مقاله (1367 K) - پژوهش های نوین در زمین لرزه

با توجه به این که این منطقه در ایالت لرزه زمین ساخت البرز-آذربایجان قرار دارد، چکیده
: ... راستای خم دار که از پنج کیلومتری شمال تسوج و دریاچه ارومیه. می گذرد.

اصل مقاله (2527 K)

پژوهش. های جغرافیای طبیعی،. دورة. 48. ،. شماره. ،1. بهار. 1395. ص . 106. -. 83. گسل.
های فعال و .... زمین. لرزه. در مخروط. افکنه. های شمای. شرق دریاچۀ ارومیه را با استفاده از
داده ... هـای کـواترنری شـمای. شـرق دریاچـۀ. ارومیه، شما. ی. غرب ایران استفاده شده است.
.... منظور بررسی وضعیت زمین. سـاختی منطقـه. از نقشه. های زمین. شناسی با مقیاس.

پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه - فایلدونی تکرام

30 مه 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش تکتونیک با عنوان: پژوهش های لرزه
زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه. • دانشگاه تبریز.

دانلود پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه - آگاه شاپ

پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه. • پایان نامه کارشناسی ارشد
زمین شناسی گرایش تکتونیک با عنوان: پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب ...

اصل مقاله (1277 K)

ﭘﮋوﻫﺸﻲ،. ﺳﺎل ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره. 10. ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 1385. 110. ﭘﻬﻨﻪ. ﺑﻨﺪي ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ... وﻗﻮع راﻧﺶ زﻣﻴﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻟﻴﻌﺼﺮ در ﺷﻤﺎل ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﻛﻨﺎرﮔﺬر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
.... ﻣﺎﻧﺪ و در ﻏﺮب ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ در ﺣﻮاﻟﻲ روﺳﺘﺎي ﻻﻟﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ..... ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﺷﻤﺎل. ﺷﺮق درﻳﺎﭼﻪ. اروﻣﻴﻪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎرﻛﺮد آن، ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ ﻓﺸﺎري دﺷﺖ ...

رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای دکتر محسن ... - فعالان علم و پژوهش ایران

بانک اطلاعاتی فعالان برگزاری کنفرانسها، همایشها و گردهمایی های ایران به همراه ... 3,
ارزیابی زمین ساختی و لرزهخیزی منطقه نازلو ارومیه، شمالغرب ایران (دریافت مقاله) ...
4, برآورد خطر زمین لرزه ای سد بایچه باغ، شمال غرب استان زنجان (دریافت مقاله) ... 8,
بررسی تغییرات سالانه و فصلی دریاچه جازموریان در سالهای 1972-2012میلادی با
کمک ...

ارومیه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ارومیه با ۱۳۳۲ متر ارتفاع در غرب دریاچه ارومیه، در دامنه کوه سیر و ودر میان دشت .... او
بعدتر او را ترک کرد و به ارومیه برگشت و دور آن دیوار کشید و سربازخانه مستحکمی
هم در آنجا ساخت. ... چون ابوالهیجا رئیس کردهای این منطقه با وهسودان عداوت داشت. .....
دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه در خاورمیانه و دومین دریاچه آب شور بر روی کره زمین
بود.

اکرم علی زاده - دانشگاه ارومیه

گروه زمین شناسی. ایمیل ... http://facultystaff.urmia.ac.ir/ak.alizadeh ... رزومه آموزشی و
پژوهشی, English CV ... تحصیلات/دوره های دانشگاهی .... پروژه های تحقیقاتی (2) ...

ژئوفیزیک :: دکتر توحید ملک زاده دیلمقانی

8 فوریه 2016 ... با توجه به اهمیت منطقه جنوب غرب دریاچه ارومیه که محل احداث پروژه های ... و شناخت
پارامترهای لرزه زمین ساختی و ژئوتکنیک لرزه ای در این منطقه به منظور ...

فرهاد پیرمحمدی - تحقیق و پژوهش - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

بررسي منشاء و محيط زمين ساختي سنگ هاي آتشفشاني خاور سهند- جنوب خاور تبريز-
با استفاده از شواهد ... پتروگرافي، ژئوشيمي و پتروژنز سنگ هاي ريوليتي و
آندزيتي منطقه سهند، شمال غرب ايران ... دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله،
کرج، دانشگاه خوارزمی. 1394 ... بررسی علمی دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه و راهکارهای
پیش رو.

مطالعات پالئوليمنولوژي و علل كاهش ناگهاني تراز آب درياچه اروميه

درياچه اروميه به عنوان يكي از بزرگ ترين درياچه هاي فوق اشباع از نمك جهان واقع در شمال
غرب ايران، امروزه در خطر خشك شدگي ... در اين پژوهش ضمن انجام .... شواهد لرزه نگاري كم
عمق درياچه چنين چيزي را تأييد نمي نمايد ... از نگاه زمين ساختي صفحه اي، درياچه
اروميه، در قسمتي از .... چينه اي به مغزه رسوبي عمد بر ساحل در بخش غربي درياچه را
نشان

دانشیار زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی تهران : زلزله های تاریخی ...

مهندس مهدی زارع در مقاله حاضر تلاش کرده است تا ضمن مرور بر زمین لرزه ۱۳۴۱ بویین ...
گسله شرقی –غربی در جنوب دشت قزوین تا شمال تهران بررسی نماید زلزله های تاریخی
.... و رخداد زمینلرزه پیش از تاریخ در منطقه شمال غرب تهران (بر اساس پژوهشهای دکتر
حمید ... "بررسی زمین ساختی و تحلیل راستای بردار لغزش در ناحیه دریاچه ارومیه"، ...

بررسي توان لرزه خيزي ساختهاي گسله گستره هشتگرد تا شعاع 100 ...

خیزی و لرزه. زمین ساخت اين. پژوهش. مهم ترين چشم. ه. های. لرزه. زا. در منطقه،. گسل های ...
که به موازات دو روند شمال غرب جنوب شرق و شرقی غربی هستند، روی می. دهند ....
آذربايجان غربی. خوی. -. ارومیه. اردبیل. اردبیل. اصفهان. مورچه خورت. -. گلپايگان ...... -
1. 1. درياچه تار در مجاورت. گسل مشا. -3. -2. 4. گسل شمال قزوین. گسل مشا. دریاچه تار ...

شوره‌زاری که روزی نامش دریاچه بود/ رمزگشایی از مرگ دریاچه ارومیه ...

6 نوامبر 2015 ... محققان می‌گویند بعد از ۳۰۰ هزار سال، ساخت ۵۶ سد در غرب کشور و ... خبرگزاری مهر-
علی احمدقاسمی: زمانی اسمش دریاچه بود و با ویژگی های منحصر به فرد در غرب ایران وجود
داشت. ... دریاچه ارومیه زندگی، کشاورزی و اقلیم منطقه غرب کشور را تهدید می کند. ...
شوند و این گوشه ای از قدرت لایزال الهی در حفظ حیات در کره زمین است.

دریاچه های داخلی - پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی

مراکز پژوهشی ... از همین رو، آب های داخلی (دریاچه ها) آن كم و اغلب در فروافتادگی های
زمین ساختی ... توسعه و تنوع حیات در آب دریاچه ارومیه به علت شوری فوق‌العاده آن محدود
می‌باشد. ... این دریاچه مهمترین ساختار ریخت شناسی در منطقه شمال باختری ایران است
.... باختری – جنوب خاوری، شكل گرفته كه گسل جوان و لرزه ای سروستان از آن می گذرد.

پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی تکتونیک پژوهش های لرزه زمین ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش تکتونیک - پژوهش های لرزه
زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه دانلود فایل. [ بازدید : 10 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر
شما ...

فایل پاورپوینت ژئومورفولوژی ایران

فلات ایران بر روی یک منطقه همگرا در یک صفحه تکتونیکی بین صفحه آفریقا ...
پیدایش قوسهای جزیره ای ،لرزه های شدید و فعالیتهای آتشفشانی حاصل این ... مبانی
زمین ساخت و تاریخ تکامل تکتونیکی ایران ... پژوهشهای زمین شناختی مبتنی بر
ژئوفیزیک ..... بعضی از حوضه ها مانند هامون و ارومیه ویژگی دریاچه ای خود را حفظ کرده و
...

ایرنا - زلزله در کمین تبریز/ یافته های علمی را دریافته و جدی بگیریم

31 ا کتبر 2011 ... تبریز- شمالغرب ایران منطقه ای لرزه خیز است که بین دو کمربند گسلی قفقاز در ...
متاسفانه از این زمین لرزه های تاریخی و دلایل علمی ویرانی ها، جز آگاهی های اندک، چیزی
در ... وی تاکید کرد: باید در ساخت ساختمان ها این مطالب مد نظر مهندسان عمران و .... بستر
شهر به سمت غرب و در نهایت به سمت دریاچه ارومیه حرکت می کند.

دانشکده جغرافیا - دانشگاه تبریز

24 آگوست 2013 ... 2, نقش زمین ساخت در تحول زمین ریخت شناسی پایکوههای شمالی رشته کوه ... دامنه های
مشرف به دریاچه های سد(واقع در دامنه های شرقی کوهستان سهند), علمی- پژوهشی ... مختلف
زمین شناسی (شرق دریاچه ارومیه), علمی- پژوهشی, جغرافیا و توسعه ناحیه ایی, 1390,
17, فريبا کرمی ... همایش طبیعت گردی منطقه غرب و شمال غرب کشور

رهیافت های معماری سنتی تبریز برای ساخت و ساز ایمن پس از زلزله ...

رهیافت های معماری سنتی تبریز برای ساخت و ساز ایمن پس از زلزله. مطالعه موردی: ...
رسیده است. زمین لرزه، معماری سنتی، كالف بندی چوبی، پایداری سازه ای کلید واژه ها:
... به استناد 1با یكی از فعال ترین گسل های شمال غرب ایران، معروف به »گسل شمال
تبریز« است. ... مهم برای پژوهش هایی است كه به موضوع زمین لرزه در تبریز می پردازند
.

رنگ و سرزمين هاي مسي - ResearchGate

منطقه ی. تخت سلیمان تکاب،از مناطق باستاني. در شمال غرب ایران است که در. جنوب
شرقی استان آذربايجان ... ،مرتفع ترین قله ی منطقه است که حوضه ی آبریز دریای خزر
و دریاچه ی ارومیه را از. هم جدا می کند ... فعالیت های زمین ساختی جوان به نام نوار داغ مرمر
چشمه ای و تراورتن. سراسری ..... ﻟرزه ﺧﯾزى اﯾران،اﻧﺗﺷﺎرات داﻧﺷﮕﺎه ﺷﮭﯾد ﺑﮭﺷﺗﯽ،. 212. ﺻﻔﺣﮫ،ﭼﺎپ.

پايگاه اطلاع رساني اساتيد - دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان | University of Isfahan. نام و نام خانوادگی : همایون صفایی. Homayon
Safaei. دانشکده : علوم. گروه آموزشی : زمین شناسی. آدرس پست الکترونیک ...

طرح های ICRP - مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی

طرح های ICRP. ... و هوا و تأثیر دخالت انسان در کوههای زاگرس در غرب ایران ، دریاچه گهر
در استان لرستان ... پژوهشهای علمی و صنعتی ایران, * بررسی اثر عصاره های گیاهی
روی تخریب و ... ساخت سرامیکهای فوق دما بالا (UHTC) حاوی نانو ذارت سرامیکی به
روش SPS ... 2, Peter Bossier, گنت بلژیک, ناصر آق, ارومیه, تاثیر جایگزینی پودر و
روغن ...

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسي | زمین لرزه 4 فوریه گرمخان و زمین ...

زمین لرزه ۱۶ بهمن ۱۳۷۵ (۴ فوریه ۱۹۹۷) گرمخان، خراسان شمالی ... با ۵ فوريه ۱۶۴۱میلادی
، در منطقه بين تبريز و درياچه اروميه در آذربايجان شرقی و در مختصات ۳۷٫۹N و۴۶٫۱E ...

گزارش کارآزمایشگاه شیمی فیزیک1 - گزارش کار آز شیمی فیزیک ...

گزارشکار آزمایشگاه شیمی فیزیک ۱ - گزارش کار - گروه شیمیگروه پژوهشی طراحی
..... زمین شناسی - تکتونیک - پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه.

«جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزيده سال»

16 نوامبر 2013 ... ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ. ﻫﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭﻟﻮ، ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ، ﺣﻮﺽ. ﺳﻠﻄﺎﻥ. ) ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺯﻣﻴﻦ. ﻋﻠﻤﻲ. -. ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ،. ISC, ISI. 92. ﻧﺎﻣﻪ.
ﭘﺬﻳﺮﺵ ... ﺭﺳﻮﺏ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﻏﺮﺏ ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﻭ ﺭﺳﻮﺑﮕﺬﺍﺭﻱ. ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭ ... ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ
ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ. ﻣﺠﻠﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ .... ﻣﻴﻨﺮﺍﻟﻮژﻱ ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺯﻳﺮ ﺣﺪ ﺟﺰﺭ ﻭ ﻣﺪﻱ. ﺟﻨﻮﺏ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ..... ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺭﺳﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺑـﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻫـﺎﻱ ﻟـﺮﺯﻩ ﻧﮕـﺎﺭﻱ. ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ...

magiran.com: فصلنامه كواترنري ايران، شماره 4

9 آگوست 2016 ... فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (علوم پايه) به زبان فارسي - انگليسي سال اول،
شماره 4، زمستان 1394. تاثير گسل هاي فعال دركواترنريبرفراوانيآب هاي زيرزميني
حوضه مهارلو، ... ارزيابي ميزان جنبايي زمينساختي و پويايي گسلهاي شمال باختري
گستره .... ارزيابي پتانسيل عناصر اقتصادي شورابه درياچه اروميه

جدیدترین خبرهای شهر سیلوانه | خبر فارسی

در آذربایجان غربی جدا از منطقه آزاد ماکو، جاذبه های توریستی بیشمار دیگری در شهرهای
.... هدف از طراحی و ساخت این دار قالی را لبیک به فرامین رهبر فرزانه انقلاب در راستای
قطع ... گفتنی است، 29 زمین لرزه در خوی، یک زمین لرزه در سیلوانه و دو زمین لرزه در
..... و مسابقات ملی پاراگلایدر کشور جام سیلوانه با شعار احیای دریاچه ارومیه آغاز شد.

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺧﻄﺮ ﻟﺮﺯﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ، ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻟﺮﺯﻩ ﺍﯼ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﺷﻬﺮ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ، ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ. ﻓﺮﻭﺍﻓﺘﺎﺩﮔـﯽ ﺩﺭﻳﺎﭼـﻪ ... ﺑﺎ ﺍﻳﻨﺤﺎﻝ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺗﻴﮑﻪ ﺧﻄﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ. ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ... ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮔﺴﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ. ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ ﺩﺭ ..... ﺍﻳـﻦ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻲﻟﺮﺯﻩ ﺯﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻲ
ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻃﺮﺡ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ .... response spectra,” Seismological Research Letters, 68(1),
1997, pp.

زلزله های کمتر از 5 ریشتر چه بلایی سر ما می آورند؟ - فوروم ایران ...

در نتیجه ریشتر مقیاس کاملی برای توصیف همه جانبه زمین لرزه نیست. ... ساخت و
ساز بر روي سفره هاي آب زير زميني و دامنه هاي پرشيب مي تواند مخرب بودن ... زلزله هاي
بزرگ ايران در صد سال اخير: سال وقوع زلزله منطقه قدرت -ريشتر ... پيش محققان
ژاپني با عنوان پژوهشي موسوم به «جايكا» درباره زلزله تهران انجام داده‌اند،.

تهران در ماه 400 بار مي لرزد/ زلزله های کمتر از 5 ریشتر چه بلایی سر ما ...

4 سپتامبر 2012 ... سوال دوم: هر ريشتر قدرت زمين لرزه را چند برابر مي كند؟ ... هاي تهران، سمنان، اصفهان،
آبادان، مناطق نزديك به درياچه اروميه، درياچه قم، ، بخش هايي ... شايد بتوان گفت كه فقط
منطقه اي از دشت خوزستان و چند منطقه كوچك ديگر از زلزله در امان است. ... ساخت و ساز بر
روي سفره هاي آب زير زميني و دامنه هاي پرشيب مي تواند مخرب بودن ...

باشگاه اندیشه › عون بن علی، پرستار خوبی برای زلزله شهر تبریز ...

ولی اینکه شهرها در چه مناطقی گسترش یابند، و با چه روندی این ساخت و سازها انجام
بپذیرند مهم است. ... زمین لرزه های سالهای 674، 704، 746، 840، 957، 975، زمین لرزه
سال 1050 ه. ... سیستم گسل شمال تبریز در شمال و شمال شرقی فروافتادگی دریاچه
ارومیه، یک ... (آذرشهر)- تبریز با روند شمال شرقی-جنوب غربی در قسمت غربی شهر
تبریز قرار ...

اولویتهای تحقیقاتی شرکت‌ توسعه منابع آب و نیروی ایران

آسیب شناسی و مستندسازی تجارب قراردادی پروژه های سد و نیروگاه برق آبی ... روش
های نوین تحلیل، مدل سازی و اجرا در سرفصل های زمین شناسی، ژئوتکنیک و مکانیک ...
احیای دریاچه ارومیه به منظور دستیابی به راهکارهای اجرایی با اجماع ملی و با ... طراحی و
ساخت بالابرهای هیدرولیکی و استفاده از نتایج پژوهش در سرریز سرویس طرح کارون 4
.

ها خیزی گسل لرزه ها با تاکید بر توان افکنه تکتونیک برمخروط نئو ...

افکنه. ها با تاکید بر توان. لرزه. خیزی گسل. ها. )منطقه مورد مطالعه: دامنه. های شما. لغرب
سهند(. عقیل مددی. 5 ... رخداد زمین. لرزه حساس هستند. در. پژوهش حاضر سعی بیر ایین
اسیت کیه بیا .... ساختی یکی از فعال. ترین مناطق ..... های شمال. شرق دریاچه ارومیه.

رگا زمین ساخت | Archive - Farsi

ژئو پارک کنارجو معرفی ژئو پارک کنارجو قلعه ساسانی ها معرفی منطقه قلعه ساسانی
در ... زمین ساخت نیز صفت پویایی زمین ساختی و لرزه زمین ساختی ری می باشد. ...
ایشان به عنوان مدیر طرح وبرنامه،پروژه پژوهشی زیادی را در زمینه ژئومرفولوژی،
فرسایش خاک ،حوضه های آبریز رشته .... دریاچه ارومیه تهیه نقشه ژئومرفولوژی دریاچه
ارومیه.

دفینه ،پرپول،بوی دفینه - گزارش کار آز شیمی و فیزیک

به خاطر اینکه عمق آن نسبت به سطح زمین بسیار کم بوده و هر کسی به راحتی میتواند
... زمین شناسی - تکتونیک - پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه.

وبـــــلاگ تـــخــصــصی جـــــغرافیــــا - زلزله

وی در ادامه با اشاره به زلزله های رخ داده در بین سال های 1900 تا 2010 در ایران یادآور شد:
... به منطقه اعزام شده و ماموریت آنها انجام مطالعاتی در زمینه های لرزه زمین ساخت، ... بیش
از دو سوم زمین لرزه‌های جهان در این منطقه با دو سمت شرقی (سواحل غربی ..... معاون
پژوهشي پژوهشگاه زلزله شناسي و مهندسي زلزله به تشريح وضعيت گسل ها و .... دریاچه
ارومیه

صدای پای زلزله در تبریز - پایگاه تخصصی مهندسی عمران و زلزله ایران

در مقاله حاضر پس از مرور اجمالی تاریخ زمین لرزه های شهر تبریز، به بررسی گسل
مسبب ... سیستم گسل شمال تبریز در شمال و شمال شرقی فروافتادگی دریاچه ارومیه،
یک پهنه ... دهخوارقان (آذرشهر)- تبریز با روند شمال شرقی-جنوب غربی در قسمت غربی
شهر تبریز قرار ... پس مسئول کسی است که اجازه ساخت و ساز در این منطقه را داده و میدهد
.

رزومه استاد | محسن جامي

2- تحلیل خطر زمین¬لرزه-گسلش در گستره دشت تربت جام، فصلنامه تکتونیک و ...
4- هندسه فرکتالی گسل¬ها و لرزه¬خیزي آذربایجان (شمال غرب ایران)، مجله یافته¬های
نوین ... 14- تحليل لرزه زمين ساختي منطقه تبريز، کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت
... 16- بررسی تغییرات مساحت و حجم دریاچه ارومیه بین سال¬های 1989-2012 میلادی با
...

5 - شبستر مهد فرهنگ

3 سپتامبر 2014 ... بر اساس یافته های یک پژوهش تازه، وقفه ای که چند سالی در افزایش دمای هوای ... شبکه
های لرزه نگاری 211 زمین لرزه را در منطقه مورموری ایلام ثبت کرده اند. ... ساخت 3 سد
نازلو، سیمینه و باراندوز با نظر ستاد احیای دریاچه ارومیه، متوقف شد.

دريافت فايل - وزارت نیرو

1, ردیف, نام شرکت, عنوان پروژه, دستگاه پژوهشی طرف قرارداد, پژوهشگر اصلی .... 16,
15, آب منطقه‌اي سمنان, بررسی اثرات پدیده نشست زمین در دشت های استان سمنان با .....
تراز آب دریای خزر و برخاستگی نو زمین ساختی البرز را در گستره دلتای رودخانه ....
چای ارومیه به سفارش شرکت آب منطقه¬ای آذربایجان غربی و توسط بخش تحقیقات ...

ذخاير و پتانسيلهاي عمده فسفات در ايران - پايگاه ملي داده هاي علوم زمين ...

سازمان زمين شناسي كشور در آبان سال 1342 اولين پژوهش هاي خود را بر روي نهشته هاي ...
دو پروژه تحت عنوان اكتشاف فسفات در جنوب-جنوب غرب ايران (دهدشت تا بندر عباس)
... ايران تحت تأثير رخدادهاي زمين ساختي بايكالي (كاتانگايي) شكل گرفته است. .....
-منطقه شرق درياچه اروميه : شبه جزيره اسلامي واقع در شرق درياچه اروميه از سنگهاي ...

در ﻣﻌﺪن ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ آﻫﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺴﻠﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﯿﺎر ﺑﺮرﺳ

ﺳﭙﺲ در ﻧﻘﺸﻪ اي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ. ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ... ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻏﺮب
درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ آﻏﺎز و در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب. – ... و ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ. ﻣﯽ. آﯾﺪ . -5. ﻣﺮاﺟﻊ.
آزادﯾﺨﻮاه، ا.، ﭘﻮرﮐﺮﻣﺎﻧﯽ، م.ف و رادﻓﺮ، ش. 1388. "،. ﻟﺮزه زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ
ﺳﯿﺮﺟﺎن.

پیشینه و مفاخر استان - پایگاه کتاب های درسی

سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى. دفتر تألىف .... استان آذربایجان غربی بدون
احتساب دریاچهٔ ارومیه، 37412 کیلومتر مربع. شکل ١ــ١ــ ... و نیز در زمین كوه های ثابت
و محكم بنهاد تا از حیرانی و اضطراب برهید؛ و نهرها جاری ساخت و. راه ها پدیدار ..... مختلف
در آذربایجان غربی باشد. جدول 3ــ1ــ سوابق زمین لرزه های مهم استان. منطقه. تاریخ وقوع.

کتاب زمین شناسی ایران نوشته دکتر آقا نباتی • انجمن پرسش و پاسخ ...

(5-8-2) لرزه زمين ساخت حوضة فليشي خاور ايران (6-8-2) توان ... (2-4-3) پراكندگي
جغرافيايي سنگ هاي دگرگوني پركامبرين (3-4-3) .... (1-2-10) درياچة اروميه (2-2-10)
...

ژئوفيزيک - معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‍ه‍اي‌ گ‍ران‍ي‌ ب‍راي‌ ت‍ش‍خ‍ي‍ص‌ ف‍اب‍ري‍ک‌ ه‍اي‌ گ‍س‍ل‍ي‌ ل‍رزه‌ زاي‍ي‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا رون‍د
... خ‍طواره‌ ه‍اي‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ي‌ ل‍رزه‌ اي‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا رون‍د ان‍ات‍ول‍ي‌ در ن‍اح‍ي‍ه‌ ت‍ب‍ري‍ز-پ‍ل‍دش‍ت‌(ش‍م‍ال‌
غ‍رب‌ اي‍ران‌) ... ب‍ررس‍ي‌ س‍اخ‍ت‍ار زم‍ي‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ي‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ده‌ ن‍و وب‍دس‍ت‌ اوردن‌ آن‍وم‍ال‍ي‌ ب‍اق‍ي‌ م‍ان‍ده‌
از طري‍ق‌ .... ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ض‍خ‍ام‍ت‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ه‍اي‌ گ‍ران‍ي‌ در م‍ح‍م‍دوده‌ ي‌ دري‍اچ‍ه‌ اروم‍ي‍ه‌
.

گزارش زمین لرزه 21/05/1391، اهر- ورزقان - وبلاگ علمی آموزشی پژوهشی

11 آگوست 2012 ... زمین لرزه درگستره پنج استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ... شکل 8 سازوکار
زمین لرزه های گذشته منطقه را نشان می دهد. ... در شب جمعه 5 فوریه 1641 میلادی در منطقه
بین تبریز و دریاچه ارومیه در آذربایجان زمین لرزه ویرانگری روی داد. ... گواهی در دست
نیست که این دگرریختی های زمین خاستگاه زمینساختی داشته اند.

همایش علوم زمین شناسی و معدن با نگرشی بر دریاچه ارومیه

همایش علوم زمین شناسی و معدن با نگرشی بر دریاچه ارومیه در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۴ تا ۲۲
... زمین فیزیک و لرزه زمین ساخت ... بررسی ژئوشیمی رسوبات آبراهه ای و کانی های
سنگین منطقه زنگ آباد خراپه ... پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه بدلان(جنوب غرب
خوی) ... به منظور اطلاع رسانی سریع و منظم کنفرانسهای علمی و پژوهشی ایجاد شده است

رزومه اعضاي كرسي - صفحه اصلی

رئيس كميته تخصصي ساخت و سازهاي اصولي و عضو شورايعالي خطرپذيري .... لوح
تقدير به مناسبت مشاركت فعال در شوراي پژوهش، معاون محترم وزير كشور ... مدير
اجرايي و كارشناس بخش لرزه خيزي و زمين لغزش طرح مطالعات خطرپذيري ... كارشناس
طرح بررسي هاي نيمه تفضيلي ژئوشيمي و كاني سنگين در جزيره اسلامي درياچه اروميه
، شركت ...

اسکان اجنبی‌ها و اخراج ترک‌ها - anadilitv

9 سپتامبر 2012 ... در این پژوهش با استفاده از نتایج تحقیقات و مقالات منتشر شده در مجلات ... کلمات
کلیدی: زلزله القائی، گسل تبریز، مکان یابی سد، دریاچه ارومیه، زلزله اهر-ورزقان ....
ابتدا نقشه گسل‌های منطقه از سازمان زمین شناسی و سایت لرزه نگاری ایران .... ورودی
رودخانه های غرب حوزه آبریز دریاچه ارومیه از آب منطقه ای آذربایجان غربی و ...

علیه آبگیری سد سیوند - زمین لغزش های گسترده درمحدوده سدکارون 3

رانش زمین و زمین لرزه های ناشی از آن همچنان ادامه دارد و باعث ترس مردم شده است. ... که
بخش وسیعی از مناطق غرب ، جنوب غرب ، جنوب و مناطق مرکزی ایران مرتبط با پایداری
.... شیوه های لازم به آن سوی رودخانه انتقال داده شده که هم اکنون اطراف آن در حال ساخت است.
.... نمایی از منطقه دریاچه سد و روستا های حاشیه آن - - عکس از طیبه موسوی - فروردین 87.

وبلاگ بزرگ مقالات زمین شناسی - مقاله های فارسی و انگلیسی

نگرش لرزه زمين ساختي به زلزله 22 مه 1991 جويم لارستان ... خيز زاگرس بوده و طي
قرن اخير شاهد زمين لرزه هاي متوسط تا بزرگ بوده است منطقه ... كوه سهند، از شمال به
دشت صوفيان، شبستر و از غرب به درياچه اروميه محدود مي شود. ... مطالعات نيمه
تفصيلي منابع آب كارست در اين حوضه به مدت سه سال توسط مركز پژوهشهاي كارست به
انجام رسيده ...

آربیتا فایلدنیای فایل های دانلودی

دانلود رایگان نمونه سوال رشته های پیام نور نیمسال دوم 90-91 پیام نور مقطع … ... ارشد
زمین شناسی – تکتونیک – پژوهش های لرزه زمین ساختی در منطقه غرب دریاچه ارومیه.

: گسل‌های مهم ایران - دانشنامه رشد

گسلها و زمین لرزه ... تعدادی از گسلهای اصلی که در زمین شناسی و منطقه ساختاری
ایران ، حوضه‌های رسوبی ... از ماکو به طرف جنوب ، از غرب دریاچه ارومیه می‌گذرد و در زرینه
رود ختم می‌شود. ... این گسل از نواحی قم تا زفره (شمال شرق اصفهان) ادامه دارد و از نوع
گسل های ... این گسل از نظر اینکه در جهت و روند زمین ساختی مهم اورال-عمان و ماداگاسکار
قرار ...

وب سایت شخصی دکتر آذر - نقشه گسلهاي ايران و جهان

دریاچه ارومیه ... از سال 1340 تاكنون زمین لرزه های مختلف و در مواقعی ویران كننده مناطق
مختلف ... در میان تعداد زیادی گسل در منطقه گسلهای زیر از خطر بالاتری برخوردارند: ...
در روی نقشه های زمین ساختی شکل سینوسی دارد و در دو قسمت شرقی و غربی راستای ...
دریاچه آب شیرین تار در 15 کیلومتری شرق شهرستان دماوند در راستای این گسل ...

بنياد ايران شناسي شعبه آذربايجان غربي - پيشينه تاريخي آذربايجان ...

كشيش لنه كل مخارج ساخت كليسا را در حدود 30 تا 40 هزار فرانك فرانسوي تخمين زده
بود. .... پ، تاریخ زمین لرزه های ایران، ترجمه ی: رده، ابوالحسن، آگاه، تهران: 1370 ،
ص220. ... برچسب‌ها: زلزله در سال 1309 ش در قصبه ديلمقان, منطقه سلماس ..... شبعه
آذربایجان غربی از کتاب های مذکور و همچنین مقالات متعدد درباره دریاچه ارومیه بهره مند
گردند.

زمین شناسی

فروش چکش های زمین شناسی ( آمریکایی ، انگلیسی ، ایرانی و چینی ) .... موسسه
آموزشي پژوهشي صنعت ومعدن ..... این دانشمندان در دوره اجرای پروژه "Deep Time Drilling
" در تابستان سال 2004 در منطقه آبگیر "هامرسلی" در غرب استرالیا یک صخره رسوبی
.... از نگاه زمين ساختي صفحه اي، به باور مكنزي (1972 و 1976) درياچة اروميه، در
قسمتي از ...

شركت سهامي مدیریت منابع آب ایران - دفتر پژوهش های کاربردی - شرکت ...

اولویت های پژوهشی دانشجویی شرکت مدیریت منابع آب ایران. منابع آب .... 4- كاربرد
مصالح و ابزارهاي نوين در ساخت و اصلاح شبكه‌هاي آبياري و زهكشي .... 2- بررسي
تاريخي نوسانات تراز آب درياچه اروميه و اثرات متقابل آن بر جوامع پيرامون ... 17-
بررسی پتانسیل جابجائی زمین لغزه های واقع در تکیه‌گاه های سد یامچی و در اطراف
دریاچه.

وزارت راه و شهرسازی > درباره > مقالات و انتشارات > انتشارات

... تحلیلی زمین لرزه 5 دی ماه 1382 بم همره با cd; بررسی حداكثر احتمال بارندگی در
حوزه های ... باربری جانبی شمع; بررسی ظرفیت موجود مطالعه طراحی و ساخت در بخش حمل
و نقل ... های كانتینری; توسعه و بهبود بنادر عامل برنامه ریزی استفاده از زمین در منطقه
..... اول شناخت پل شناور دریاچه ارومیه - مهر 80; مطالعات وضع موجود نیازسنجی و تعیین
...

برنامه زمانبندی ارائه مقالات شفاهی و پوستری ... - انجمن ژئوفیزیک ایران

From Urban Meteorology, Climate and Environment Research to .... 03:81.
استراحت و پذیرایی. زلزله. شناسی. -. زمین. لرزه. های ایران، سه. شنبه. 12 ... 00:43.
تحلیل. سازوكارهای. كان. ونی. منطقه. نایین. با. استفاده. از. روش. های. نوین. زهرا ...
ضریب. كیفیت. امواج. حجمی. از. روی. زمین. لرزه. های. رخ. داده. در. محدوده. شمال. غربی ......
ی دریاچه ارومیه.

skystar1389 - مقالات

پژوهشی در تکامل ژئومورفولوژی دریاچه نئور، شمال غرب ایران «منطقه اردبیل» ... جدول
زير تاريخ زمين لرزه هاي گذشته شهر تهران را نشان مي دهد. تهران بر روي گسل هاي فعال ...

طرح توجیهی مساله جنسيت و کار 20 ص

تحقیق درمورد طراحي سايت اخبار پروژه کارداني 74 ص

دانلود فایل گزارش کارآموزی تعميرات و نگهداري و انواع توليد آسفالت..

استفاده اسنپ و تپسی با ویز همه در یک گوشی

تحقیق در مورد اقامتگاه در ايران وتطبيق آن با فرانسه 23ص

مقاله ترانسفور ماتور فشار قوي خشك

دانلود پاورپوینت مهمترین پایگاه های استنادی بین المللی و ایرانی - 71 اسلاید

پاورپوینت در مورد انسان در اسلام

دانلود پروژه آماده افترافکت مخصوص وله Urban Story – Opener

مزایای فعالیت های پروژه ای

تحقیق درباره شعراي ايران

مقاله درباره نــــيــــــوتــــــــن

دانلود پاورپوینت آماده نبوت و امامت

تحقیق در مورد گياه شناسي برنج 37 ص (word)

دانلود تحقیق در مورد قوانين هندبال ..

دانلود پاورپوینت سيستمهاي اطلاعات مديريت- 45 اسلاید

تحقیق درمورد شيوه ويرايش 12 ص