دانلود رایگان

بررسي و پياده‏سازي مديريت ريسك از استاندارد ISMS - دانلود رایگاندانلود رایگان 75 صفحه word

دانلود رایگان بررسي و پياده‏سازي مديريت ريسك از استاندارد ISMS در اين پروژه به بررسي چگونگي پياده‏سازي فرآيند مديريت ريسك بر اساس استاندارد ISO/IEC 27005:2008 مي‏پردازيم. این استاندارد بین المللی خط‏مشی‏ها و دستورالعمل‏هایی را برای مدیریت ریسک امنیت اطلاعات[1] در یک سازمان با پشتیبانی از نیازمندی‏های ISMS مطابق با استاندارد ISO/IEC 27001 فراهم می‏کند.در انجام فرآيند مديريت ريسك اولين مرحله تهيه ليستي از دارايي هاي مهم سازمان به همراه میزان اهمیت آنها مي‏باشد، پس از آن تعيين سطح معيارهاي محرمانگي، دسترس پذيري، يكپارچگي براي هر دارايي بنا بر نوع دارايي و شرايط سازمان صورت مي‏گيرد، آسيب‏پذيري‏ها و تهديدات مرتبط با هر دارایی شناسايي شده و ارزش‏گذاري مي‏شوند، وپس از ارزيابي احتمال وقوع هر تهديد، سرانجام ريسك هر دارايي به دست مي‏آيد.مرحله بعدي در انجام فرآيند مديريت ريسك " كاهش ريسك [2]" مي‏باشد در اين مرحله براساس نوع دارايي و شرايط حاكم بر سازمان، كنترل‏هايي به منظور كاهش ريسك پياده‏ سازي مي‏شوند.
انجام كليه مراحل فرآيند مديريت ريسك و تحلیل و ارزیابی مخاطرات، توسط نرم افزار تحليل و ارزيابي ريسك Callio Secura انجام مي‏گيرد.
طبق نتايج به دست آمده از اين پروژه اگر در مرحله بدست آوردن ريسك براي هر دارايي، آسیب‏ها‏یی که دارایی را مورد تهدید قرار می‏دهند دقیق و کارشناسانه شناسایی شوند و تعیین سطوح برای معیارهای امنیتی محرمانگی، دسترس‏پذیری و یکپارچگی و همچنین تخصیص مقادیر برای آسیب‏پذیری‏ها و تهدیدات دقیق انجام ‏گیرد در نتیجه ریسک هر دارایی با دقت بیشتری به دست می‏آید.
از طرف ديگر در مرحله كاهش ريسك، اگر کنترل‏هایی که در اثر اعمال آن‏ها تهدیدات بیشتری کاهش می‏یابند در اولویت پیاده‏سازی قرار بگیرند، کاهش ریسک برای هر دارایی، چشم‏گیرتر خواهد بود و فرایند مدیریت ریسک با کیفیت بالاتری انجام می‏گیرد.
مقدمه: 1
فصل اول:آشنايي با ISMS. 2
1-1 ISMS چيست؟ 3
1-2 تعاریف و اختصارات.. 3
1-3 امنیت اطلاعات.. 5
1-4 مزایای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات.. 5
1-5 اهداف امنیتی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات.. 6
1-5-1 تدوین خط‏مشی امنیت سازمان. 6
1-5-2 سازمان امنیت اطلاعات.. 7
1-5-3 مدیریت دارایی. 7
1-5-4 امنیت پرسنل. 7
1-5-5 امنیت فیزیکی و محیطی. 7
1-5-6 مدیریت عملیات و ارتباطات.. 7
1-5-7 کنترل دسترسی. 7
1-5-8 توسعه و نگهداری سیستم های اطلاعاتی. 7
1-5-9 مدیریت حوادث امنیت اطلاعات.. 8
1-5-10 مدیریت تداوم کسب و کار سازمان. 8
1-5-11 انطباق. 8
1-6 معرفی فازهای طراحی، اجرا، بررسي، اقدام و بخش آموزش.. 18
1-6-1 فاز طراحی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات.. 18
1-6-2 فاز اجرا سیستم مدیریت امنیت اطلاعات.. 20
1-6- 3 بخش آموزش.. 20
1-6-4 فاز بررسي. 21
1-6-5 فاز اقدام. 21
1-7 مستندات و سوابق سیستم مدیریت امنیت اطلاعات.. 21
1-7-1 مستندات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات.. 21
1-7-2 سوابق سیستم مدیریت امنیت اطلاعات.. 22
1-7-3 فعالیت‏ها و فرایند‏های سیستم مدیریت امنیت اطلاعات.. 23
فصل دوم: معرفی ابزار و محیط.. 27
فصل سوم: معرفي پروژه 30
3-1 معرفی استاندارد بین المللی ISO/IEC 27005:2008: 31
3-2 مدیریت ریسک توسط نرم افزار Callio: 31
3- 3 فرمول محاسبه ریسک: 39
3-4 کاهش ریسک Risk Mitigation : 40
3-5 مراحل انجام "کاهش ریسک" توسط نرم افزار Callio: 41
فصل چهارم: بررسي يك نمونه كاربردي.. 50
فصل پنجم: نتيجه گيري، پيشنهادات و راهكارهايي براي آينده 66

فهرست اشكال و جداول:
شکل1-1 : اهداف کنترلی ISMS 8
جدول 1-1: شرح وظايف و مسئوليت‏هاي تيم‏ها 10
شکل1-2: مراحل فاز اجرای ISMS 20
شکل1-3: فرایندهای موجود در فازهای مختلف 24
جدول 1-2:روش‏های اجرایی و آيين‏نامه‏ها 25
شکل (2-1): صفحه نخست نرم افزار Callio. 28
شکل (2-2): انتخاب سيستم مديريت امنيت 29
شکل (3-1): محيط اصلي نرم افزار 32
شکل (3-2): بخش‏هاي اصلي Risk Management 33
شکل (3-3):ورود دارايي و انتخاب طبقه‏بندي. 34
شکل(3-4):كليك روي Add براي ورود دارايي. 34
شکل (3-5): وارد كردن مشخصات دارايي. 35
شکل (3-6): تعريف معيار براي هر دارايي. 35
شکل (3-7): تعييين سطح پارامترهاي امنيتي. 36
شكل(3-8):شناسایی آسيب‏پذيري‏هاي هردارایی. 37
شكل (3-9): شناسایی تهدیدات هر دارایی. 37
شکل (3-10): ارزيابي احتمال وقوع تهديد 38
شكل(3-11):ريسك محاسبه شده براي هر دارايي. 38
شکل(3-12):مقداركل ريسك براي هر Category. 39
شکل(3-13):كاهش ريسك با Risk Mitigation. 41
‏ شکل(3-14):اتخاذيك تصميم جديدحاوي كنترل. 42
شکل (3-15): ايجاد يك تصميم جديد با Add. 42
شکل(3-16):انتخاب نام و توصيف براي تصميم 43
شکل(3-17): براي نمايش ليست استانداردها 44
شکل (3-18): انتخاب استاندارد مورد نظر 44
شکل(3-19):انتخاب كنترل براي پياده‏سازي. 45
شکل(3-20):انعکاس تاثیر کنترل انتخاب شده 46
شکل (3-21): کاهش مقادیر برای آسیب‏پذیری‏ 47
شکل(3-22): کاهش مقادیر برای تهديدات.. 48
شکل(3-23):كاهش ريسك براثر اعمال كنترل‏ها 49
شكل(3-24): ريسك قبل و بعد از اعمال كنترل. 49
شكل (4-1): ليست دارايي‏هاي مورد بررسي 51
جدول(4-1):پارامترهاي امنيتي هر دارايي. 51
جدول(4-2):مرتبط بانرم‏افزارجامع مشتركين 52
جدول(4-3):مرتبط با Visual Studio 2005. 55
جدول(4-4):مرتبط با Data Recovery 57
جدول (4-5): مربوط به نرم افزار Edit Plus 59
جدول (4-6): مربوط به Sql Server 60
جدول (4-7): مربوط به كليه فرم‏ها 64
جدول(4-8):ريسك محاسبه شده براي هر دارايي. 65
مدیریت


مدیریت ریسک


ISMS


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسي و پياده سازي مديريت ريسك از استاندارد ISMS - مقالات و پروژه ...

در اين پروژه به بررسي چگونگي پياده سازي فرآيند مديريت ريسك بر اساس
استاندارد ISO/IEC 27005:2008 مي پردازيم. این استاندارد بین المللی خط مشی ها و ...

پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات با ارزیابی مدل کنترل ...

پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات با ارزیابی مدل کنترل دسترسی ... از
آنجائیکه ارزیابی ریسک یکی از فرایندهای مهم در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ....
بررسی و ارزیابی: جهت انتشار یک قانون، تاثیر فرآیند استاندارد در سازمان و ... “
Information Security Management Standard: A Comparative Study of the Big Five
” IJECS.

دستورالعمل مديريت امنيت اطلاعات

ISMS. Information Security Management System. سيستم مديريت امنيت اطلاعات ...
اين سيستم براي پياده سازي از استانداردها و متدولوژي هاي گوناگوني مانند ... قسمتی
از سیستم مدیریت کلی، برپایه روش ریسک کاری ، جهت تاسیس، پیاده سازی، عملکرد
، نظارت، مرور ، نگهداری ..... مطالعه و بررسي حوادث فيزيکي جديد و روشهاي مقابله با آن.

Kasys ISMS

استراتژیک فناوری اطالعات، پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت. اطالعات ، سیستم
مدیریت ... حوزه کلی قابل بررسی می باشند که. عبارتند از .... استانداردها و یا
پشتیبانی و تسهیل در استقرار استانداردها به کار گرفته میشوند . این. مدلها برای
جاری ..... ISMS. مستند سازی شده در قالب ریسک های کلی سازمان را تعیین و تصریح.
می نماید.

پیاده سازی مدیریت امنیت اطلاعات ISMS - فناوری اطلاعات رجاء

30 سپتامبر 2016 ... پیاده سازی ISMS منطبق بر استاندارد های ISO27001 ... بکارگیری الزامات و ملاحظات
این استاندارد به عنوان یکی از چهارچوب های سیستم مدیریت امنیت اطلاعات چه به ... §در
زمینه‌های تخصصی مثل ارزیابی ریسک، تهیه برنامه و طرح تداوم کسب‌ و کار، ... قدم
ضروری بعدی، بررسی میزان فاصله (Gap) با الزامات استاندارد می باشد ...

پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) - پارس ...

اولین استاندارد در زمینه مدیریت امنیت اطلاعات توسط موسسه استاندارد بریتانیا ...
شناسایی و ارزیابی مخاطرات (Risk Assessment):راه حل استاندارد برای ایجاد یا ... این
راه حلها میتوانند شامل پذیرش مخاطرات، اجتناب از مخاطرات، انتقال مخاطرات به سایر
طرفها و در نهایت پیاده سازی ... o مستندات روشهای بررسی کارایی کنترلهای پیشنهادی
. 5.

ISMS چیست؟

ISMS، مخفف Information Security Management System یا سیستم مدیریت امنیت ...
ISO/IEC 27001:2005، یک استاندارد مدیریتی می باشد و چگونگیِ ساختن، ... اِعمال مواد
اصلاحی و حفاظتی، بر مبنای بررسی های مدیر برای دستیابی به ارتقای ... بر پایۀ
طرز برخورد با ریسک، کنترلهای لازم جهت پیاده سازی، انتخاب می شوند (مرحلۀ 7).

سيستم مديريت امنيت اطلاعات

23 سپتامبر 2011 ... و بسياري سوالات ديگر نشان مي‌دهند پياده سازي امنيت در سطح يک سازمان ... ISMS يک
سيستم مديريت سازماني با رويکرد ريسک تجاري است. ... را بررسي کرده و در صورت
لزوم اقدام به اصلاح و يا بهبود سيستم مي‌نمايد. استانداردهاي مرتبط با ISMS. سازمان
جهاني استاندارد (ISO) براي سيستم مديريت امنيت اطلاعات، سري ...

مقاله بررسي و پياده سازي مديريت ريسك از استاندارد ISMS

3 نوامبر 2016 ... دانلود پایان نامه | مقاله بررسي و پياده سازي مديريت ريسك از استاندارد ISMS. فرمت
فايل : WORD و PDF ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات : 84 WORD و ...

مقاله :: سیستم مدیریت امنیت اطلاعات یا ISMS چیست ؟

همه مطالب, مقالات, آموزش ها, نکات, سوالات, بحث ها, فیلم های آموزشی, بررسی کتاب,
ابزارها, لینک ها, خبر ... سیستم مدیریت امنیت یک ساختار استاندارد و تعریف شده
است و این بدین معنا می ... درستی پیاده سازی و مدیریت کند تجارتی دائمی و همراه با
ریسک کمتر خواهد داشت ... مراحل پیاده سازی و دریافت استاندارد ISO 27001 یا ISMS
چیست ؟

مقاله بررسی و پیاده سازی مدیریت ریسک از استاندارد ISMS - فی فوو

5 آگوست 2016 ... Information Security Risk Management. چکیده: در این پروژه به بررسی چگونگی
پیاده سازی فرآیند مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO/IEC ...

ضرورت پیاده سازی ISMS در بانکداری الکترونیک - سازمان فناوری ...

شود، مورد بررسی رارار گرفتاهس ساپر ضارورت. پیاده. سازی. ISMS. در بانکداری ...
استاندارد. ISO/IEC27000. پیشنهادهایی مر. بت. ط. با مدیریت امنیت اطالعات برای
کسانی که ..... های مناسب برای مدیریت ریسک و بهبود اطالعات باه منظاور بدسات آوردن.

Please click to view PDF file. - DOURAN Portal

حسابداری انبار، بودجه و تامین اعتبار، قیمت تمام شده .... مدیریــت فنــاوری اطالعــات
مشــتمل بــر اســتانداردهای ITIL و ISMS را ... تعریــف مدل هــای داده هــا بــه همــراه تعریــف
جریان هــای کاری جهــت پیــاده ســازی سیســتم کافــی اســت و عمــال نیــاز بــه برنامــه
نویســی بــه .... ارزیابـی ریسـک هـا بـه روش هـای FMEA، FTA زیرسیسـتم HSE : و.

الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ( ISMS ) - بخش اول - مرکز داده ...

23 مارس 2017 ... ISO (سازمان بین المللی استاندارد سازی) و IEC (کمیسیون بین المللی
الکتروتکنیک) ... بین المللی مشارکت نموده و فیلدهای خاص فعالیت های فنی را مورد
بررسی قرار می دهند. ... بادر نظر گرفتن مفهوم ریسک های کلان کسب و کار سازمان است
. استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در یک سازمان، تحت تأثیر ...

ISMS

بررسی و تحلیل سیستم اطلاعاتی ... با ارائه اولين استاندارد مديريت امنيت اطلاعات
در سال 1995، نگرش سيستماتيک به مقوله ايمن‌سازي فضاي تبادل اطلاعات شکل
گرفت. ... Risk based continual improvement framework for information security
management ... اين فاز در واقع مرحله مشخص شدن تعاريف اوليه پیاده سازي ISMS
ميباشد.

مشاوره و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS

مشاوره و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS ... سيستم مديريت منيت
اطلاعات(ISMS) با استفاده از مدل PDCA که شامل چهار فاز طرح، اجرا، بررسی و اقدام می
باشد در ... کمینه کردن ریسک های ناشی از خطای انسانی یا سوء استفاده از تجهیزات، به
کمک ... آشنایی با مستندات استاندارد (روش های اجرایی، آئین نامه ها، خط مشی ها و فرم
ها).

لزوم استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در صنعت نفت | آشنا ایمن

پیاده سازی و حفظ امنیتی که بعد از اجرای طرح اعمال شود ناکارآمدتر و هزینه برتر از
نمونه از پیش ... استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) بر اساس استاندارد
مرجع ISO .... و سایر اشخاص ثالث؛ کنترل دسترسی اشخاص ثالث، بررسی عملکرد
اشخاص ثالث از ... عامل 12- مدیریت صحیح ریسک باقی‌مانده شامل شاخص های: کیفیت
چهارچوب ...

مقاله بررسي و پياده سازي مديريت ريسك از استاندارد ISMS - 0f0.in

14 دسامبر 2016 ... فرمت فايل : WORD و PDF ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات : 84
WORD و 84 PDF + منابعی جامع و کامل به همراه دسته بندی کاملا ...

ISMS - دانشگاه اصفهان

سيستم مديريت امنيت اطالعات. (ISMS). •. رويکردي. مبتني. بر. استاندارد. ISO
27001 ... يك. فرآيند. تعريف. شده. براي. ارزيابي،. پياده سازي،. نگهداري. و. مديريت.
امنيت. اطالعات ... بررسي و مميزي. شناسايي و پياده. سازي راهكارهاي. ارتقاء. ISMS.
تدوين سياست .... اين سطح امنيت براي سازمان هايي با محيط عملياتي پر ريسك و
سازمان هايي كه.

نسخه قابل چاپ - Print

18 سپتامبر 2016 ... ... دریافت گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001:2013 (ISMS) شد. ... با
استاندارد سازی فرآیند ها و پیاده سازی کنترل های سیستم مدیریت امنیت ... شبکه و
تعیین ریسک دارایی های سازمان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

ایزو ۲۷۰۰۱ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

با این حال، بدون سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)، کنترل حدودی بی سامانی و عدم
... دیگر اشکال مقابله با خطر (مانند پیشگیری ازخطرات یا انتقال ریسک؛ بیمه) برای
هدف ... این در حالی است که ISO/IEC 27002 اطلاعات بیشتر و راهنمایی‌های پیاده سازی را
... بررسی، پیاده سازی“ (PDCA) پرداخت که بر محور استانداردهای کیفیت مثل ISO ...

دانلود پایان نامه | مقاله بررسي و پياده سازي مديريت ريسك از استاندارد ...

16 نوامبر 2016 ... دانلود پایان نامه | مقاله بررسي و پياده سازي مديريت ريسك از استاندارد ISMS. فرمت
فايل : WORD و PDF ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات : 84 WORD و ...

ISMS معرفی - construct

معرفی ISMSآشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و دسترسی به استانداردها و
منابع مرتبط. خانه; معرفی ... ISMS مدیریت ریسک ... ایزو 27001 و چرخه PDCA;
کمیته فنی فناوری اطلاعات JTC1; راهنمای پیاده سازی ISMS; آشنایی با روال تولید
استاندارد; معرفی ISMS .... بررسی انطباق ISMS پیاده سازی شده در سازمان با الزامات
ایزو 27001 ...

شرکت تعاونی طاها رایانه بافق - مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

در ضمن بررسی دوره ای امنیت اطلاعات توسط سازمان های امنیتی یک روش مقبول در این
زمینه ... پیاده سازی مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس یک استاندارد بین المللی مانند ...
نظارت بر اجرا; بازبيني هاي منظم بر كارآيي و كارآمدي ISMS; نظارت بر ريسك هاي مورد ...

عنوان تحقیق: پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS در سازمانها

مدیریت - عنوان تحقیق: پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS در سازمانها ...
میزان انطباق سازمان با الزامات و کنترل های استاندارد ISO/IEC 27001 مورد بررسی ....
شد، مفاهيم كلي امنيت اطلاعات از قبيل سرمايه،تهديد، آسيب پذيري، ريسك، ضربه و .

اﻣﻨﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋ

ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ را ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺰرگ، ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ . در. ﭘﯿﺎده
ﺳﺎزي ... ISMS. ، اﺑﺘﺪا وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي. اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ. ﻫـﺎ. را. ﻣﺮور و در اداﻣﻪ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﻣﻌﺮﻓﯽ. و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ
. ﮐﻨﯿﻢ .... ﻃﺮح ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻓﻨـ. ﯽ اﻣﻨﯿـﺖ، ﮔـﺎم دوازدﻫـﻢ. : ﻃﺮح ﭘﯿﺎده. ﺳ. ﺎزي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ. ﻓﺎز. : 3.

ایزو 27001 امنیت اطلاعات - شرکت صادر کننده ایزو

چگونه می توانیم عملکرد امنیت اطلاعات خود را بررسی کنیم؟ ... سوالات سختگیرانه ای
که مدیران درمورد سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) پیاده سازی شده در ...

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

امنیت اطلاعات، پروسه امنیت اطلاعات، سیستم مدیریتی، ISMS، 27001 IEC/ISO. مقدمه
... و- اندازه گیری اثر عملیات انجام گرفته در خصوص کاهش ریسک ... در ادامه مقاله به
بررسی زوایای اصلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و راهبردهای آن میپردازیم. ... برای
پیاده سازی امنیت در حوزه های فوق الذکر ایمن سازی سخت افزار شبکه و تدوین
سیاستهای ...

بررسي و تحليل چارچوبهاي ITIL, COBIT, eTOM و ISMS براي مديريت ...

IT. بررسي و تحليل چارچوبهاي. ITIL. ,. COBIT. ,. eTOM. و. ISMS. براي مديريت
اطالعات ... با توجه به اينكه سازمان ها به پياده سازي چند نمونه چارچوب مديريت فناوري
اطالعات مي پردازند و .... كه به مقايسه فرايندهاي كلي استانداردها و چارچوبهاي مورد مطالعه
مي پردازد كه ... ISMS : ✓. كمك كننده بخش مديريت امنيت. ✓. كمك كننده بخش مديريت
ريسك. ✓.

گروه ارتباطات رهنما فردا: نرم افزار پیاده سازی مدیریت امنیت اطلاعات

با استفاده از نرم‌افزار Easy ISMS قادر خواهید بود بدون نیاز به مشاور، سیستم ...
ISM3; رویکرد مبتنی بر مدیریت ریسک مانند استاندارد ISO27005; رویکرد مبتنی
بر ...

| سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) - خانه

17 ژوئن 2015 ... فوايد پياده سازي استانداردهاي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) ... موجود را تا
رسیدن به وضعیت مطلوب در زمینه امنیت سازمانی بررسی مینمایند. ... با توجه به
داراییهای شناخته شده صورت میگیرد و ریسک کلیه داراییها محاسبه شده و ...

بسمه تعالي نام سازمان / اداره كل / شركت ...

طراحي ، پياده سازي و استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات. (ISMS). مهلت ارسال
پيشنهاد : . ... (در اين قسمت در صورتيكه سيستهاي مديريتي استاندارد مثل ISO 9001
و . ...... مديريت امنيت در حوزه اطلاعات و بهبود مستمر آن; ارزيابي ريسک هاي امنيت
اطلاعات ... 4-3- بعد از دريافت صورتحساب(هاي) پيمانكار، كارفرما آن(ها) را بررسي كرده
و ظرف ...

بررسي و پياده سازي مديريت ريسك از استاندارد ISMS – mediate

خانه / محصولات / بررسي و پياده سازي مديريت ريسك از استاندارد ISMS. بررسي و
پياده سازي مديريت ريسك از استاندارد ISMS. می 24, 2015 ارسال دیدگاه 23 بازدید ...

کارگاه آشنایی با مدیریت امنیت اطلاعات ویژه مدیران سازمانها وشرکتها ...

13 ا کتبر 2016 ... خرید بلیت و ثبت‌نام کارگاه آشنایی با مدیریت امنیت اطلاعات ویژه مدیران ... لزوم
حفاظت از دارایی های اطلاعاتی; بررسی وضعیت امنیت در ایران و سایر کشورها ... برای
پیاده سازی ISMS در دستگاه های اجرایی کشور; معرفی خانواده استاندارد سری ... با گام
های پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات; آشنایی با مفهوم ریسک، ...

سیستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) | گیلاس کامپیوتر

تعدادی از شرکت های معروف، ریسک های مربوط به استفاده گسترده و ارتباط با سیستم
های ... یک سيستم استاندارد و کارآمد مديريت امنيت اطلاعات(ISMS)، ضمن مقابله با ...
خدمات بررسی آسيب‌پذيری ‌های امنيتی; راهکارهای مديريت آسيب‌پذيری ‌های امنيتی ...
به پياده سازی راهكارهای امنيتی و استقرار استاندارد مديريت امنيت اطلاعات نموده اند.

ISMS

نخستین گام در ایجاد امنیت بررسی تهدید های امنیتی است . ... فواید پیاده سازی
استاندارد ها ی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS) ... شده صورت میگیرد و ریسک
کلیه دارای ها ی محاسبه شده و کنترل مناسب جهت به حداقل رسانیدن ریسک انتخاب
میگردد.

ایزونیک | ISO 27001

... درستی پیاده سازی و مدیریت کند تجارتی دائمی و همراه با ریسک کمتر خواهد داشت ،
تصور کنید شخصی ... پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات علاوه بر موارد بالا
می تواند باعث اطمینان از سازگاری با استانداردهای امنیت اطلاعات و محافظت از داده ها ،
قابل اطمینان ... ۳) بررسی بلادرنگ وضعیت امنیت اطلاعاتی بعد از اعمال سیاست
امنیتی

شركت پژوهش و توسعه ناجي - اخبار > استانداردهای مدیریت امنیت اطلاعات

7 سپتامبر 2015 ... راهنمای پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات. ISO/IEC 27004 ... ISO/IEC 27005:
2008, Information security risk management. مدیریت مخاطرات امنیت ... به طور خلاصه
استاندارد مذکور موضوعات زیر را بررسی می کند: تدوین سیاست ...

مرجع امنیت | آموزش امنیت | آموزش شبکه | آموزش هک | آموزش طراحی - امنیت ...

در این دوره ابتـدا بصورت کلی و خلاصه مفاهیم فنـی امنیت بررسی می‌شود سپس 10
دامنه ... سپس با ریسک و مدیریت آنها و نیز ایجاد برنامه بازیابی آشنا می‌شونـد و
سرانجام برای ... پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد ISO
27001 این ...

دانلود بررسي و پياده سازي مديريت ريسك از استاندارد ISMS رایگان ...

27 دسامبر 2016 ... بررسي و پياده سازي مديريت ريسك از استاندارد ISMS بررسی ایفون ٧ کردن به
انگلیسی رنو ساندرو خودرو ios 10 سوابق بیمه تخصصی موبایل های ...

متدولوژي، استانداردها و الگوهاي مورد استفاده - ثامن ارتباط عصر

متدولوژي مديريت برنامه ها و پروژه هاي شرکت ثامن ارتباط عصر و خدمات تخصصي که ...
دور از ذهن به نظر مي رسد، بررسي و پياده سازي استانداردهاي زير در بخش هاي مربوطه ...

سیستم یکپارچه مدیریت و راهبری فناوری اطلاعات (ITIMS) | امن نگر سامان

برنامه ریزی، اجرا و پیاده سازی فرآیندها، خدمات و ارائه راه کارهای بهبود خدمات IT با ITIL
... حوزه ISMS اشاره شده (ولی نه در حد کنترل ها و شاخص های کنترلی); در استاندارد
COBIT ، به ... هاي موجود در سازمان در جهت همسو شدن با اهداف چارچوب پیشنهادی بررسی
گرديده. ... پایش و ارزیابی کارائی فرآیندها; مدیریت تداوم و پایایی خدمات; مدیریت
ریسک IT ...

سیستم مدیریت امنیت اطالعات (ISMS)

گذاری، پیاده. سازی ، به. ره. برداری، نظارت، بازبینی، نگهداری و بهبود امنیت. اطالعات
است. ... در حال حاضر مجموعه ای از استانداردهای مدیریتی و فنی ایمن سازی فضای تبادل
اطالعات سازمان ها ارائه .... اجرا ، بررسی ، نظارت و بهبود. ISMS). (. -. استاندارد بین
المللی. ISO27001 ... مفاد مدیریت ریسک استراتژیک سازمان که برپایی و نگهداری
این.

دانلود پایان نامه | مقاله بررسي و پياده سازي مديريت ... - مرجع خبر ایران

5 ژوئن 2016 ... دانلود پایان نامه | مقاله بررسی و پیاده سازی مدیریت ریسک از استاندارد ISMS. دانلود
پایان نامه | مقاله بررسی و پیاده سازی مدیریت ریسک از استاندارد ...

مراحل پیاده سازی ismsبر اساس استاندارد iso27001 - کلوب

16 آگوست 2011 ... مراحل پیاده سازی ismsبر اساس استاندارد iso27001. ... ISMS باید پیاده سازی شده و
مدیریت شده باشد؛ بررسی، نظارت و کنترل شود، و به طور مداوم بهبود داده شود. BS7799
و ... شناسایی دارایی ها، ارزیابی ریسک، تولید سیاست ها و پردازش ها

شرکت خدمات بین المللی نوین آموز ثبات – Risk Management

ISO 31000 استاندارد سازی مدیریت ریسک ... لازم برای طراحی، پیاده سازی، نظارت،
بررسی و بهبود پیوسته فرآیند های مدیریت ریسک فراهم میکنند” مشخص میکند.

هولدینگ پاسارگاد | حوزه فعالیت شرکت - شرکت ارتباط پارسه شهریار

... نيازها و محدوديت‌هاي تجاري، شناسايي نيازها و محدوديت‌هاي فني، بررسي زير ساخت‌هاي
ارتباطي و مراکز ... سيستم‌هاي امنيتي و مديريتي (Security & Management) ...
ارزيابي امنيتي و تحليل ريسك، تست نفوذپذيري، شناسايي و مستندسازي ضعف‌هاي
... تدوین و پیاده سازی استاندارد ISMS; پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS);
پیاده ...

بادبان | (ISMS) نرم‌افزار سيستم مديريت امنيت اطلاعات

فرایند مديريت اسناد در بادبان، برمبنای استاندارد ISO 10013 تمامی موارد يادشده را در
... مديريت ريسك، قلب سيستم مديريت امنيت اطلاعات به‌شمار می‌رود و از همين روی، ...
بادبان، پياده‌سازی سيستم مديريت امنیت اطلاعات (ISMS) را بسیار تسهیل نموده است.
بیمه البرز. آخرین مقالات. بررسی آخرین تغییرات استاندارد ISO/IEC 27001:2013.

مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات ISRM - آکادمی باتیس

کارگاه آموزشی مدیریت مخاطرات (ریسک) امنیت اطلاعات (ISRM) ... مروری بر مفاهیم
سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS); معرفی استاندارد مدیریت مخاطرات امنیت ...
27005; آشنایی با مفهوم ریسک، آسیب پذیری و آسیب و مدیریت ریسک امنیتی;
بررسی انواع ... سازی مخاطرات (Risk Treatment Plan); پایش اثربخشی کنترل های
پیاده سازی شده.

بررسي و پياده سازي مديريت ريسك از استاندارد ISMS | کانون صبای ...

26 جولای 2016 ... در این پروژه به بررسی چگونگی پیاده سازی فرآیند مدیریت ریسک بر اساس
استاندارد ISO/IEC ۲۷۰۰۵:۲۰۰۸ می پردازیم. این استاندارد بین المللی ...

Infornation Security Management System - صفحه اصلي

با ارائه اولين استاندارد مديريت امنيت اطلاعات در سال 1995، نگرش سيستماتيک به
مقوله ... و کار (Business Risk Approach) قرارداشته و هدف آن، پايه ‌گذاري، پياده ‌سازي ،
بهره ... بوده و به استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS:information security
... مديريت امنيت اطلاعات بر اساس چرخه دمينگ (برنامه-اجرا-بررسي-اقدام اصلاحي) در ...

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS - به کوش فناوران کاسپین

تحقیقات و بررسی های صورت گرفته در زمینه امنیت اطلاعات نشان داده است که انسان از
... با ارائه اولين استاندارد مديريت امنيت اطلاعات در سال 1995، نگرش سيستماتيک
به مقوله .... پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات می بایست برای سازمان به
عنوان یک ... سيستم های خود را با به حداقل رساندن ريسک های امنيتي و تجاری کنترل
کنند.

disms - مارال کامپیوتر زاگرس

طراحي و پياده سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات در سازمان ها ، تحت تأثير نيازها و
... هاي استانداردهايPCI DSS ، الزامات شاپرک،ISO 27001 و ديگر استانداردهاي امنيت ...
جهت بررسی آیتم های امنیتی چک لیست ها و محاسبه خودکار درجه اهمیت و ریسک با کمک
...

قاصدک سامانه | Ghasedak samaneh | مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

پیاده سازی استاندارد های امنیتی موجود نیز ، سازمان ها را در نیل به اهداف خود یاری می
رساند. ... جهت پیاده سازی مدیریت امنیت اطلاعات به چک لیست های کاملی جهت بررسی
وضعیت ... و کار (Business Risk Approach) قراردارشته و هدف آن، پایه ‌گذاری، پیاده
‌سازی ...

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات - نرم افزار حسابداری بهین سیستم

امنيت اطلاعات نيازمند يك "سيستم مديريت امنيت" يا به اصطلاح ISMS است. ... در اين
مقاله به بررسي اين سيستم پرداخته شده است. تعریف ISO در ISMS. قسمتی از
سیستم مدیریت کلی، برپایه روش ریسک کاری جهت تاسیس، پیاده سازی، .... پروژه
طراحي و پياده سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات مبتني بر استاندارد ISO 27001 :
2005.

دوره ISMS - ISMS - رایبد

استاندارد ISO/IEC 27001:2013 مدلی را برای استقرار، پياده سازی، عمليات، نظارت، ...
مديريت امنيت اطلاعات، مديريت و حفاظت از دادهها، مديريت ريسک، مميزی، مديريت ...

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح اﺳﺘﻘﺮار ﭘﯿﺎده ﺳﺎ - mtonline

ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي روال ﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت و اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ ... ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ رﯾﺴﮏ اﻣﻨﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ و در ﺣﻮزه. ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي. ISMS. ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ... اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ... ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ، روال ﻫﺎ و
.

RMKNET Group | استانداردهای امنیت اطلاعات

از این رو استفاده از یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات(ISMS ) مناسب برای ... در ادامه
به بررسی و نگاهی اجمالی به کلیات هریک از این چهار استاندارد می پردازیم: ... این
استاندارد (بخصوص نسخه 2013 آن) برای پیاده سازی در انواع سازمان های دولتی، ... است:
تنظیم استراتژیک، تحویل ارزش، مدیریت منابع، مدیریت ریسک، اندازه¬گیری
کارایی .

امنیت | Novin52

11 فوریه 2017 ... مدیریت ریسک و مخاطره اين فرآیند مشتمل بر پیشگیری، تشخیص و پاسخ به حوادث،
... مراحل طرح، اجرا، بررسی و اقدام (PDCA) در برگیرنده تمامی این جنبه ها می باشد. ...
مدل PDCA ساختاری است که در پیاده سازی ISMS بکار برده میشود و ISMS ... بر اساس
استانداردهاي مديريت امنيت اطلاعات و ارتباطات، هر دستگاه یا سازمان ...

سیستم مدیریت ایمنی اطلاعات - استاندارد ایزو اخذ استاندارد ce

استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001:2005 ... که بدینوسیله اطمینان از تداوم
کسب و کار، به حداقل رساندن ریسک تجاری و به حداکثر رساندن ... ایزو 27001 برای
تهیه، پیاده سازی، اجرا، نظارت، بررسی، نگهداری، و ارتقا سیستم مدیریت امنیت
اطلاعات ...

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS

ISMS. (. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ. ) ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ. ISO27001. ﻭ. ISO27002. ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺣﻴﺪﺭ ﻋﻠﻲ ﮐ .... ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ . ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ .... ﺍﻣﻨﻴﺖ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ؛. ﺏ. ) ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺭﻳﺴﮏ ﻫﺎﻱ. ﺍﻣﻨﻴﺖ. ﺍﻃﻼﻋ.

مدیریت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات - شرکت ملی نفت ایران

17 مه 2016 ... این مدیریت از طریق پیاده سازی سیستم های نوین مدیریتی، استقرار ... به پروژه ها ،
پیاده سازی استاندارد مدیریت پروژه در حوزه فعالیت این واحد می باشد . ... بررسی اهداف
کلان و برنامه های تدوین شده شرکت و ایجاد همسویی با اهداف و خط ... مشارکت در استقرار
سیستم ISMS با واحد فنآوری اطلاعات و یکپارچه سازی مدارک مرتبط

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮح

اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﻀﺎي ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺎ اﺟﺮاي ﯾﮏ.
ﻃﺮح ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ... ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ رﯾﺴﮏ و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ .3. ﻓﺎز ﺑﺮرﺳﯽ: .1. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
اﺟﺮا .2 ... ﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت. (. ISMS. ) ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ اﯾﻦ ﺧﻄﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.

سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) - فناوران عصر شبکه پاسارگاد

در اين راستا، يکي از کارامدترين و مناسب ترين چارچوب هاي پياده سازي چنين نظام
هايي، خانواده استاندارد ISMS مي باشد. جایگاه. فلسفه وجودي نظام جامع مديريت امنيت ...

دانلود بررسي و پياده سازي مديريت ريسك از استاندارد ISMS - لاین بلاگ

دانلود بررسي و پياده سازي مديريت ريسك از استاندارد ISMS - دانلود.

بررسی راهکارهای ارتقاء امنیت واحد فناوری اطلاعات اداره کل راه و ...

بررسی راهکارهای ارتقاء امنیت واحد فناوری اطلاعات اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان
از طریق پياده سازي و استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات(ISMS) ... و پـياده سـازي
سـيسـتم مـديـريت امـنيـت اطـلاعات بر اساس حداقل هاي مورد انتظار استاندارد ... جهت
مديريت امنيت در حوزه اطلاعات و بهبود مستمر آن • ارزيابي ريسک هاي امنيت اطلاعات در
...

اصل مقاله (268 K) - دانشگاه تهران

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. اﻛﺘﺸﺎف. در. ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي. ISMS. ﭘﺎﻳﻴﻦ. ﺗﺮ. از. ﺣﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ. اﺳﺖ . واژه. ﻫﺎي. ﻛﻠﻴﺪي. : ﺗﺤﻠ. ﻞﻴ. ﺳﻠﺴﻠﻪ
... ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. اﻣﻨﻴﺖ. اﻃﻼﻋﺎت. ﻣﺴﺘﻨﺪ. ﺷﺪه،. ﺑﺎ. در. ﻧﻈﺮ. ﮔﺮﻓﺘﻦ. ﻣﻔﻬﻮم. رﻳﺴﻚ. ﻫﺎي. ﻛﻼن. ﻛﺴﺐ. وﻛﺎر ...
اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﻦﻴﺑ. اﻟﻤﻠﻠ. ﻲ،. ).2013. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻨﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻛﺸﻮر، ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﺔ ﺷﻤﺎرة ...
ﻣﻮاﻧﻊ. اﺳﺘﻘﺮار. ﺳﻴﺴـﺘﻢ. ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ. اﻣﻨﻴـﺖ. اﻃﻼﻋـﺎت. و. ﺑﺮرﺳـﻲ. ﻣﻴﺰان. آﻣﺎدﮔﻲ. ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي. در. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.

دانلود بررسي و پياده سازي مديريت ريسك از استاندارد ISMS - یوکلوب

بررسي و پياده سازي مديريت ريسك از استاندارد ISMS در اين پروژه به بررسي
چگونگي پياده سازي فرآيند مديريت ريسك بر اساس استاندارد I SO/IEC 27005:2008
...

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISO 27001 - ISMS ) - امن پرداز

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات برگرفته شده از استاندارد بین المللیISO/IEC 27001
، ... یکی از مهم‌ترین نیازهای امروزی سازمان‌ها در حوزه امنیت اطلاعات، بررسی میزان ... و
اجرایی امنیت در سازمان کارفرما و تعیین دقیق دامنه و محدوده پیاده سازی سیستم، به ...
ISMS و ارزیابی مخاطرات با توجه به دارایی‌های شناخته شده صورت می‌گیرد و ریسک
کلیه ...

سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) - اندیشه نگار پارس

... شده صورت میگیرد و ریسک کلیه داراییها محاسبه شده و کنترلهای مناسب جهت به
حداقل ... جهت پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان کارشناسان ISMS و
... این پیاده سازی با توجه به در نظر گرفتن کلیه بندها و کنترل‌های موجود در
استانداردهای ... نفوذ شرکت اندیشه نگار پارس ، سیستم پیاده سازی شده را مورد
بررسی قرار داده و ...

باشگاه اندیشه › سیستم مدیریت امنیت اطلاعات از طرح تا اصلاح

امنیت اطلاعات نیازمند یک "سیستم مدیریت امنیت" یا به اصطلاح ISMS است. ... در این
مقاله به بررسی این سیستم پرداخته شده است. ... 2 - رویکرد مورد نظر در سازمان: برای
پیاده سازی سیستم‌های مدیریت امنیت، روشها و الگوهای ... یکی از مهمترین قابلیتهای
ISMS که در هر سازمانی متناسب با محدوده و نیازش باید انجام شود، مدیریت ریسک است.

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS | پارس آوان رایان

... صورت میگیرد و ریسک کلیه داراییها محاسبه شده و کنترلهای مناسب جهت به حداقل
رساندن ... جهت پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان کارشناسان ISMS و
... این پیاده سازی با توجه به در نظر گرفتن کلیه بندها و کنترل‌های موجود در
استانداردهای ... کارشناسان تست نفوذ شرکت پارس آوان ، سیستم پیاده سازی شده را
مورد بررسی ...

ISMS | Hossein Malekzadeh Official Website

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استاندارد ISMS : ISO 27001 ... در زمینه‌های
تخصصی مثل ارزیابی ریسک، تهیه برنامه و طرح تداوم کسب‌ و کار، تست ... پیاده
سازی شده مورد بررسی قرار گرفته و گزارشی را در اختیار تیم پیاده سازی قرار می‌دهند
تا ...

ایزو 27001

این استاندارد یک سیستم مدیریت امنیتی براساس ریسک مشخص می کند که ... یک
پروسه مدیریت برای ارزیابی، پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ...
پیاده سازی، کاربرد، نظارت، بررسی، نگهداری و ارتقا یک سیستم مدیریت امنیت
اطلاعات ... استاندارد 27001,مشاور ایزو 27001,اخذ استاندارد 27000 ISMS,مشاوره ایزو
27001 ...

آنچه برای پیاده سازی استاندارد ISO 13485:2016 لازم است بدانید

ISO 9001 · ISO 14001 · OHSAS18001 · ISO/TS 16949 · ISO 13485 · ISO 27001 ·
ISO/IEC ... به زودی سند برای راهنمایی در مورد پیاده سازی الزامات ISO 13458:2016
توسط ... الزامات استاندارد بود که در حال حاضر لازم است متدها و تکنیک های مدیریت
ریسک در .... سازی شود، انتظار می رود که تطابق با همه الزامات قانونی قابل کاربرد هم
بررسی ...

ISMS - پرتال اینترنتی مرکز آموزش شرکت ملی نفت ایران

مدیریت امنیت بستن و ممنوع الورود گردن همه چیز برای همه کس و در همه زمان نیست ... ISO)
) به همراه كميسيون بين‌المللي الكتروتكنيك ((IEC بالاترين مرجع استاندارد سازي اين
... مديريتي سازمان است كه مبتني بر ريسك هاي كاري؛ به تاسيس، پياده سازي، اجرا، ....
است که در یک فرآیند بررسی حرفه‌ای سیستماتیک درخصوص کنترل‌های مدیریت ...

Marzieh Sameni | LinkedIn

Information Security Specialist at Fanavaran Hafiz Samaneh (Ansar Bank) ... 3-"
بررسی چالش های تست امنیت برنامه های کاربردی وب"​ مرضیه ثامنی، دکتر ناصر
مدیری، ... 6-"روش پیاده سازی شبکه های محلی بر اساس استاندارد سیستم مدیریت
امنیت اطلاعات"​ ... Activities and Societies: مقالات: 1-“ The Risk Assessment and
Treatment ...

راهنمای - امنیتی فنون - فناوری اطالعات سازی يکپارچه پیاده ISO/IEC ...

پیاده. سازی يکپارچه. استاندار. د. های. ISO/IEC 27001. و. ISO/IEC 20000-1.
Information ... می. کنند درکمیتۀ. ملی. طرح. و. بررسی. و. درصورت. تصویب،. به. عنوان
. استاندارد. مل. ی .... سازی عده. ،اند. ت ربه. عوند . فرآیندهای مدیریتی و سازما. نی. به طور
. معمرول مری .... ISMS. -. سامانه مدیری امنی اطالعات. 1. )از. استاندارد. ISO/IEC 27001. (.
SMS.

دانلود فايل : mis-system.doc

همچنين مديريت امنيت، وظيفه پياده سازي و كنترل عملكرد سيستم امنيت سازمان را ....
در اين بخش، به بررسي مختصر استانداردهاي فوق خواهيم پرداخت. .... مفاهيم کلي
امنيت اطلاعات از قبيل سرمايه، تهديد، آسيب پذيري، ريسک، ضربه و . ... مستندات
ISMS.

1. 1. iso 27001 (سیستم مدیریت امنیت اطلاعات) - فرزاد باجولوند

فرزاد باجولوند - استاندارهای مدیریت امنیت اطلاعات - پیشگام در ارائه خدمات نوین
مخابراتی . ... این استاندارد برای ایجاد، پیاده سازی، اجرا، پایش، بازنگری، نگه‌داری
و بهبود ... در این قسمت نیازمندی‌های ضروری این استاندارد مورد بررسی قرار می‌گیرد: ...
استاندارد 27005 راهنمایی است به منظور پیاده‌سازی سیستم مدیریت ریسک- امنیت
اطلاعات ...

پاورپوینت عربی نهم درس چهارم

موسیقی یک دقیقه ای 16

دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای تعمیرکار اتومبیل های بنزینی درجه 2 (مجموعه دوم)

وکتور سبد خرید -فایل کورل

دانلود پاورپوینت پل میلائو - 37 اسلاید

مبانی نظری هوش معنوی (نظریات هوش معنوی)

طرح توجیهی آموزشگاه علوم رایانه با ظرفيت 2496 هنرجو در سال

نمونه سوالات تراشکار درجه 2

دانلود تحقیق آماده با موضوع ثبت دامنه - 10 صفحه ورد

پاورپوینت درس دوم زبان هشتم

پاورپوینت ارزیابی متوازن

تحقیق درمورد خصوصيات گياه برنج 19 ص

سوره واقعه آیه 1 تا10

طرح کسب و کار تاثیر آموزش کار آفرینی بر رشد کسب و کارهای جدید

پاورپوینت سيستم هاي اطلاعات مديريت( مدیریت دولتی ) 289 اسلاید

دانلود کتاب در مورد باغ‌های درمانگر با عنوان لاتین Flowers That Heal

دانلود بررسی و تحلیل تاریخ، کتاب تعلیمات اجتماعی کلاس چهارم

دانلود پاورپوینت سیستم خرید اینترنتی 19 اسلاید

وکتور

فایل پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک مبحث: مدیریت آموزشی ..

دانلودتحقیق درموردآشنایی با چاپگرها وویژگی های آنها

دانلود پاورپوینت سرمایه در گردش

دانلود پاوپوینت خانه‌های هوشمند

دانلود پاورپوینت خصوصیات شیمیایی آب های آشامیدنی

علم تغذيه ورزشي

دانلود گزارش کارآموزی دوره کاردانی - اسانسگیری

دانلود تحقیق بروشور درباره سرطان ريه

دانلود تحقیق فيزيولوژي متابوليسم