دانلود رایگان

دانلود مقاله کارشناسی حقوق تغییر ساختار سازمان ملل متحد - دانلود رایگاندانلود رایگان مرجع دانلود مقاله , تحقیق و جزوه های دانشگاهی

دانلود رایگان دانلود مقاله کارشناسی حقوق تغییر ساختار سازمان ملل متحد دانلود مقاله کارشناسی حقوق تغییر ساختار سازمان ملل متحد فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه............................................................................ 1پيام دبير كل به مناسبت روز ملل متحد.................................................. 3پيام دبير كل خطاب به همايش اصلاحات در سازمان ملل.................................... 6تاريخچه.................................................................................. 14خاستگاه و ساختار.....................................................................17مبناي تاسيس سازمان ملل، كنفرانس ها و اعلاميه ها............................................. 48اهداف و اصول........................................................................................ 51اصلاح ساختار سازمان ملل نگرش ها و هدف ها................................................... 59تغيير ساختار در سازمان ملل............................................................................... 97اصلاحات در سازمان............................................................................ 104نكات كليدي پيش نويس طرح اصلاحات................................................................ 116سهم آفريقا از جهان........................................................................ 122بازخواني نقش ايران در سازمان ملل................................................................... 128تشكيلات............................................................................................ 146گام بعدي............................................................................................ 180هزاره جديد سازمان ملل متحد و حقوق بشر........................................................ 189شوراي امنيت................................................................................... 225گسترش شوراي امنيت طرحها و ديدگاهها........................................................... 285برنامه اي براي صلح و منشور ملل متحد.............................................................. 308سازمان ملل متحد اصلاحات يا درگوگوني........................................................... 326عملكرد سازمان ملل در قرن 21........................................................................... 333ضمائم........................................................................................ فهرست منابع و ماخذ............................................................................ سازمان ملل متحد:تاريخچه:در 14 اوت 1941 در زماني كه آتش جنگ جهاني دوم در چهار گوشه ايران شعله ور بود. روز ولت رئيس جمهوري آمريكا و چرچيل نخست وزير بريتانيا، بر عرشه يك كشتي جنگي در اقيانوس اطلس، اعلاميه اي را امضا كردند كه به پيمان آتلانتيك معروف شد. در اين اعلاميه دو سياستمدار، علاوه بر ذكر اصولي مانند عدم توسعه طلبي ارضي، حقوق مساوي ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه حكومت خود. دسترسي همه ملل به منابع اقتصادي و آزادي بازرگاني، خود مختار و خلع سلاح، اظهار اميدواري كردند كه پس از شكست آلمان صلح برقرار و امنيت براي همه تامين شود. اصولي كه آينده اي بهتر را نويد مي داد.در اوايل ژانويه 1942 بيست كشور، از جمله آمريكا عليه فاشيسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلاميه اي را امضا كردند كه به اعلاميه ملل متحد معروف است.بالاخره روز ولت، استالين و چرچيل در دسامبر 1943 در كنفرانس تهران مسئوليت خود و عليه دول متحد را در برقراري صلح دائمي و دور كردن خطر جنگ براي نسل هاي آينده اعلام كردند. تابستان سال 1944 در دمبارتن اوكس واشنگتن طرح هايي كه وزارت امور خارجه آمريكا با ساير دول طول دو سال براي ايجاد چنين سازماني تهيه كرده بود، مطالعه و پيشنهادي تهيه شد كه اگر چه اساسنامه تشكيل سازمان ملل متحد نبود، اما هدف سازمان، نحوه همكاري دول براي تامين صلح و حل مشكلات و مسائل انساني و اجتماعي و اقتصادي را توصيف مي كرد.بايد اذعان نمود كه امروزه يا سازمان نقش مهمي در زندگي بين المللي و وسيله ارزنده اي در به ثمر رساندن صلح جهاني به شمار مي آيد.مقر كنوني سازمان ملل متحد در ساختمان مخصوصي در شهر نيويورك واقع است.امروزه 188 كشور عضويت سازمان ملل را دارا مي باشند اما تعداد محدودي از كشورها به دلايل گوناگون در اين سازمان عضويت ندارند. اين كشورها عبارتند از: تايوان (چين ملي سابق) سوئيس، واتيكان (سرير مقدس) داراي ناظران دائم در سازمان مي باشند.
سازمان ملل متحد: خواستگاه، ساختار[2]عنوان ملل متحد توسط پرزيدنت فرانكلين د. روز ولت ابداع شد و براي نخستين بار در اول ژانويه 1942، در جريان جنگ جهاني دوم، هنگامي كه نمايندگان 26 ملت تعهد دولت هاي خود را به ادامه مبارزه مشترك در مقابل نيروهاي محور اعلام مي داشتند، در اعلاميه ملل متحد ذكر گرديد.منشور ملل متحد توسط نمايندگان 50 دولت جهان كه طي روزهاي پاياني جنگ جهاني دوم، از 25 آوريل تا 26 ژوئن 1945 در كنفرانس ملل متحد پيرامون سازمان بين المللي در سانفراسيسكو گرد آمده بودند، به نگارش درآمد. پيش نويس اين كشور بر اساس پيشنهادهايي تنظيم يافت كه در جريان برگزاري جلسه اي طي ماه هاي اوت و اكتبر 1944 در دامبارتورن اوكزاستيت در واشينگتن، توسط نمايندگان اتحاد شوروي، ايالات متحده آمريكا، بريتانيا، چين و فرانسه [3]تهيه شده بود. نمايندگان 50 دولت شركت كننده در كنفرانس روز 26 ژوئن 1945 منشور را امضا كردند. لهستان، كه امكان شركت در جلسه مذكور را نيافته بود، بعدا اين منشور را امضا كرد و در زمره 51 عضو بنيانگذار سازمان ملل متحد جاي گرفت.سازمان ملل متحد در تاريخ 24 اكتبر 145، هنگامي كه اتحاد جماهير شوروي، ايالات متحده آمريكا، بريتانيا، چين، فرانسه و اكثريتي از امضا كنندگان ديگر منشور ملل متحد را مورد تصويب قرار دادند، رسما موجوديت پيدا كرد. همه ساله، روز 24 اكتبر به عنوان روز سازمان ملل متحد جشن گرفته مي شود.منشور ملل متحدمنشور ملل متحد، سندي كه سازمان ملل بر مبناي آن بنياد نهاد شده است، حقوق و تكاليف كشورهاي عضو را بيان مي دارد و ارگان ها و روش هاي كار سازمان را بنا مي نهد.اين منشور، كه يك معاهده بين المللي محسوب مي شود، اصول عمده روابط بين المللي را از براي حاكميت كشورها تا ممنوعيت استفده از زور در روابط بين الملي و حقوق انساني اساسي كه همه زنان و مردان به يكسان حق برخورداري از آن را دارند- در سطح جهاني تدوين كرده است.منشور با مقدمه اي آغاز مي شود و بخش هايي پيرامون مقاصد و اصول سازمان ملل متحد، عضويت در آن، ارگان هاي سازمان، فيصله مسالمت آميز اختلافات، اقدام در قبال تهديد صلح، نقض صلح و اعمال تجاوزكارانه، همكاري هاي اقتصادي بين المللي، و سرزمين هاي غير خود مختار را در بر مي گيرد.مقدمه منشورمقدمه منشور بيانگر آرمان ها و هدف هاي مشترك همه ملت هايي است كه دولت هاي آنها براي برپايي سازمان ملل متحد دست به دست هم دادند:ما مردم ملل متحد با تصميمبه محفوظ داشتن نسل هاي آينده از بلاي جنگ، كه دو بار مدت يك عمر انساني افراد بشر را دچار مصايب غير قابل بيان نموده، با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انساني و به برابري حقوق مرد و زن و همچنين اين ملت ها، از بزرگ و كوچك، به ايجاد شرايط لازم براي حفظ عدالت و احترام به الزامات ناشي از پيمان ها و ساير منابع حقوق بين المللي و كمك به پيشرفت اجتماعي وشرايط زندگي بهتر با آزادي بيشتر، بر آن شده ايم كه:به منظور نيل به اين هدفهابه بردباري و مدارا در براي يكديگر، و زيستن در كنار يكديگر چونان همسايگان خوب، و متحد ساختن قواي خود براي حفظ صلح و امنيت بين المللي، و قبول اصول و برقراري روش هايي كه عدم استفاده از نيروي مسلح را جز در جهت تامين منافع مشترك تضمين نمايد، و به كار گيري سازواره بين المللي در راه پيشبرد آرمان ترقي اقتصادي و اجتماعي همت گماريم.و از اين روي،دولت هاي متبوع ما توسط نمايندگان خود كه در شهر سانفراسيسكو گرد آمده اند و اختيارات تامه آن ابراز و صحت و اعتبار آن محرز شناخته شده است، نسبت به اين منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده اند. و بدين وسيله يك سازمان بين المللي را كه سازمان ملل متحد ناميده خواهد شد، بنيان مي نهند.عضويتمنشور ملل متحد اعلام مي دارد كه عضويت سازمان ملل متحد به روي همه ملتهاي صلحدوست كه الزامات آن را مي پذيرند و طبق داروي آن مايل و قادر به اجراي اين الزامات هستند، گشوده است.دولت ها به توصيه شوراي امنيت توسط مجمع عمومي به عضويت سازمان پذيرفته مي شوند. منشور همچنين تعليق عضويت يا اخراج اعضا را در مقابل نقض اصول مندرج در آن مقرر مي دارد، اما تا به امروز چنين اقدامي به عمل نيامده است.زبان هاي رسميطبق منشور، زبان هاي رسمي سازمان ملل متحد عبارتند از: اسپانيولي، انگليسي، چيني، روسي و فرانسه. زبان عربي نيز به زبان هاي رسمي مجمع عمومي، شوراي امنيت و شوراي اقتصادي و اجتماعي افزوده شده است.ساختار سازمان ملل متحدمجمع عمومي ارگان اصلي سازمان ملل متحد براي تامل و بررسي مسائل به شمار مي آيد. اين مجمع از نمايندگان همه كشورهاي عضو تشكيل شده است، و در آن هر كدام از اعضا يك راي دارند.تصميم در باب مسائل مهمي مانند صلح و امنيت، پذيرش اعضا جديد و مسائل بودجه اي مستلزم اكثريتي معادل دو سوم است. تصميم پيرامون مسائل ديگر با اكثريت ساده اتخاذ مي گردد.وظايف و اختياراتبر اساس مفاد منشور، وظايف و اختيارات مجمع عمومي از قرار زير است:طبق قطعنامه اتحاد براي صلح كه در نوامبر 1950به تصويب مجمع عمومي رسيد، اين مجمع مي تواند در ارتباط با مواردي كه به نظر مي رسد تهديدي براي صلح، نقص صلح يا عملي تجاوز كارانه باشد، در صورت عدم اقدام مقتضي توسط شوراي امنيت به دليل فقدان اتفاق راي، دست به اقدام لازم بزند. مجمع اختيار آن را دارد كه در مواردي كه متضمن نقض صلح يا عملي تجاوزكارانه است، به قصد ارائه توصيه هايي به اعضا براي اقدام جمعي، شامل به كار گيري نيروهاي مسلح ودر صورت لزوم براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت، مسئله را بي درنگ مورد بررسي قرار دهد.اجلاس هااجلاس عادي مجمع عمومي هر سال سومين سه شنبه ماه سپتامبر آغاز و تا نيمه دسامبر ادامه مي يابد. در آغاز هر يك از اجلاس هاي عادي، مجمع يك رئيس جديد، 21 نايب رئيس و و روساي شش كميته اصلي را انتخاب مي كند. به منظور تامين عدالت جغرافيايي در اين انتخاب ها، رياست هر مجمع هر سال بين پنج گروه از كشورها، يعني كشورهاي آسيايي، آفريقايي، آمريكاي لاتين، اروپاي غربي و ساير كشورها به نوبت مي گردد.علاوه بر اجلاس هاي عادي، مجمع عمومي مي تواند به درخواست شوراي امنيت، اكثريت اعضاي سازمان ملل متحد با يكي از اعضا، در صورت موافقت اكثريت، اجلاس هاي ويژه اي برگزار كند.اجلاس هاي ويژه فوق العاده را مي توان به فاصله 24 ساعت از زمان درخواست شوراي امنيت، با راي هر گونه 9 عضوي از اعضاي شوراي مزبور، يا اكثريت اعضاي سازمان ملل متحد و يا يكي از اعضا، در صورت موافقت اكثريت، تشكيل داد.در آغاز هر كدام از اجلاس هاي عادي، مجمع به يك بحث كلي اقدام مي كنند كه در جريان آن كشورهاي عضو نظرات خود را در باب طيف وسيعي از مسائل مورد علاقه بين المللي بيان مي دارند. به دليل مطرح بودن شمار زيادي از مسائلي كه مي بايد مورد بررسي و مداقه مجمع عمومي قرار گيرند (براي مثال، دستور كار اجلاس سران سال 1994، مجمع عمومي شامل 162 عنوان جداگانه بود) مجمع غالب مباحث مطروحه را به كميته هاي اصلي ششگانه خود احاله مي كند كه عبارتند از:مجمع عمومي همچنين داراي يك كميته سومي متشكل از رئيس مجمع، 21 نايب رئيس و روساي شش كميته اصلي است و كميته ديگري نيز با عنوان كميته استوارنامه ها دارد كه از نه عضو تشكيل شده است كه به پيشنهاد رئيس مجمع توسط مجمع عمومي منصوب مي شوند و گزارش كار خود را در ارتباط با استوار نامه ها به مجمع مذكور ارائه مي دهند.برخي مباحثات تنها در جلسات همگاني مورد بررسي قرار مي گيرند تا در يكي از كميته هاي اصلي، و راي گيري براي همه مسائل نيز غالبا در اواخر اجلاس عادي و در پي تكميل بررسي هاي مربوطه و تسليم پيش نويس قطعنامه ها به مجمع، توسط جلسه همگاني به عمل مي آيد.راي گيري در كميته ها بر اساس اكثريت ساده است. در جلسات همگاني، قطعنامه ها مي توانند از طريق اعلام موافقت شفاهي نمايندگان، بدون اعلام نظر مخالف يا بدون راي گيري به تصويب برسند، يا راي گيري ممكن است به صورت ثبت آرا يا خواندن اسامي كشورها براي اعلام نظر شفاهي، انجام گيرد.تصميم هاي متخذه توسط مجمع عمومي، در عين حال كه به لحاظ قانوني الزامي براي دولت ها ايجاد نمي كند، از جهت باز تاباندن افكار عمومي جهاني در باب مسائل عمده بين المللي و نيز از بعد مرجعيت قانوني جامعه جهاني واجد اهميت است.كار سازمان ملل متحد در طول سال به طور عمده از تصميم هاي مجمع عمومي، يعني اراده اكثريت اعضاي سازمان، در قالب قطعنامه هاي متخذه توسط آن، نشات مي گيرد. اين كار به طرق زير به مرحله اجرا درمي آيد.شوراي امنيتطبق منشور؛ شوراي امنيت مسئوليت اصلي حفظ صلح و امنيت بين المللي را بر عهده دارد.شورا داراي 15 عضو است: پنج عضو دايم كه عبارتند از ايالات متحده امريكا، بريتانيا، چين، فدراسيون و روسيه و فرانسه،* و 10 عضو غير دائم كه به مدت دو سال توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند.هر عضوي از اعضاي شوراي امنيت يك راي دارد. تصميمات درباره مسائل شكلي و آيين نامه اي با راي مثبت حداقل9 عضو اتخاذ مي گردد. تصميمات مربوط به مسائل ماهوي مستلزم 9 راي، شامل آراي موافق همه پنج عضو دائم است. اين همان قاعده اتفاق راي قدرت هاي بزرگ است ه با عنوان حق وتو مورد اشاره قرار مي گيرد. همه اعضاي دائم در موردي از موارد از اين حق استفاده كرده اند. چنانچه يكي از اعضاي دايم ازتصميم حمايت نكند اما در عين حال مايل به جلوگيري از اتخاذ آن از طريق اعمال حق وتو نباشد، مي تواند از دادن راي امتناع وزرد.طبق منشور، همه اعضاي سازمان ملل متحد تصميمات شوراي امنيت را پذيرفته، اجراي آن را تقبل مي كنند، در حالي كه ارگان هاي ديگر سازمان تنها مي توانند توصيه هايي به دولت ها بكنند، شوراي امنيت اختيار اتخاذ تصميم هايي را دارد كه طبق منشور دولت هاي عضو ملزم به اجراي آن هستند.وظايف و اختياراتطبق منشور، وظايف و اختيارات شوراي امنيت عبارتند از:شوراي امنيت به ترتيبي سازماندهي شده است كه قادر به انجام وظيفه به صورتي مستمر و بدون وقفه باشد، و نماينده هر كدام از اعضاي آن مي بايد در همه اوقات در مقر سازمان ملل متحد حضور داشته باشد، در تاريخ 31 ژانويه 1992، اولين جلسه سران شورا با شركت روساي كشورها و دولت هاي 13 عضو و 15 عضو و وزراي خارجه دو عضو ديگر در مقر سازمان تشكيل گرديد. شوراي امنيت مي تواند در صورت تشخيص مصلحت جلسات خود را در جايي غير از مقر مركزي سازمان تشكيل دهد؛ براي مثال در سال 1972شورا جلسه اي در آديس بابا، پايتخت اتيوپي، و يك سال بعد جلسه اي در پاناماسيتي، پايتخت پاناما، برگزار نمود.به هنگام طرح شكايتي در ارتباط با تهديد صلح، نخستين اقدام شوراي امنيت معمولا عبارت است از توصيه به اينكه طرف هاي مربوطه به رسيدن به توافقي از طرق صلح آميز اهتمام ورزند. در پاره اي موارد، شورا انجام تحقيقات و اقدامات ميانجيگرانه اي را بر عهده مي گيرد. شورا مي تواند نمايندگان ويژه اي را منصوب كند يا انجام اين كار يا وساطت در حل هسئله را به دبير كل سازمان واگذار نمايد.هنگامي كه اختلافي به درگيري نظامي بينجامد، پايان دادن به درگيري ها اولين مطلبي است كه شورا مد نظر دارد. از زمان تاسيس سازمان ملل متحد، شورا در موارد عديده رهنمودهايي براي قبول آتش بس داده است كه درجلوگيري از گسترش مخاصمات در بسياري از نقاط جهان موثر افتاده است. شورا همچنين به منظور كاستن از تنشها در مناطق ناآرام، جدا نگاهداشتن نيروهاي درگير منازعه و ايجاد شرايطي آرام براي پي جويي راه حل هاي مسالمت آميز، نيروهاي پاسدار صلح اعزام مي دارد. شورا مي تواند تصميم هايي در جهت اقدامات تنفيذي، اعمال مجازات هاي اقتصادي (مانند تحريم هاي تجاري) يا اقدامات نظامي جمعي اتخاذ كند.مجمع عمومي ممكن است به توصيه شوراي امنيت اعمال حقوق و امتيازات ناشي از عضويت را در مورد دولتي كه شوراي مذكور عليه آن اقدامات پيشگيرانه تنفيذي معمول داشته است، به حال تعليق درآورد. همچنين مجمع عمومي ممكن است با توصيه شوراي امنيت دولت عضوي را كه به طور مداوم به نقض اصول مندرج در منشور ملل متحد مبادرت ورزيده است، از سازمان ملل متحد اخراج نمايد.دولتي كه عضو سازمان ملل متحد است، اما در شوراي امنيت عضويت ندارد، مي تواند در صورت تشخيص شوراي امنيت در مورد اين كه بحث هاي مطروحه ممكن است به نحو خاصي بر منافع آن تاثير بگذارد، بدون حق راي در بحث هاي شورا شركت جويد. هم از اعضاي سازمان ملل متحد و هم از دولت هاي غير عضو، در صورتي كه يكي از طرف هاي اختلافي باشند كه درشوراي امنيت مورد بحث و رسيدگي است، دعوت به عمل مي آيد تا بدون حق راي در بحث هاي شورا شركت نمايند. شرايط شركت دولت غير عضو در چنين بحثي توسط شوراي امنيت تعيين مي گردد.شوراي اقتصادي و اجتماعيمنشور ملل متحد شوراي اقتصادي و اجتماعي را به عنوان ارگان اصلي سازمان براي هماهنگ ساختن كار اقتصادي و اجتماعي آن و كارگزاري ها و نهادهاي تخصصي وابسته كه تحت عنوان خانواده سازمان ملل متحد شناخته مي شوند، به وجود آورد. شوراي اقتصادي و اجتماعي 54 عضو دارد كه براي مدت 5 عضو دارد كه براي مدت سه سال خدمت مي كنند. راي گيري در اين شورا از طريق اكثريت ساده انجام مي گيرد و هر كدام از اعضا يك راي دارند.وظايف و اختياراتوظايف و اختيارات شوراي اقتصادي و اجتماعي عبارتند از: تعداد صفحات:349متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

پایان نامه


تحقیق


مقاله


ارشد


دکترا


کارشناسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه