دانلود رایگان

پاورپوینت چشم انداز تحول اداری مدیریت امور مالی - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پاورپوینت چشم انداز تحول اداری مدیریت امور مالی پرداخته شده است

دانلود رایگان پاورپوینت چشم انداز تحول اداری مدیریت امور مالی نوع فایل:power point
قابل ویرایش 53اسلاید
قسمتی از اسلاید
درابتدای سال 1391 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پس از گذراندن مراحل پایه ای استقرار نظام نوین مالی موفق شد به جمع استانهای کشور ودانشگاههائی که موفق به گذراز مبنای نقدی به تعهدی شده بودند بپیوندد وبرای اولین بارگزارش حسابهــــــای خود ( تراز مالی ) وصورت مالی خود را به صورت تعهدی ارائه دهد
پس از تبدیل اسناد و سیستمی نمودن تمامی انبار های دانشگاه برای اولین بار این امکان فراهم گردید که در ستاد دانشگاه بتوانیم تمام موجودی ها را مشاهده و کنترل نمائیم
در حال حاضر با مکانیزه بودن تمامی مراحل عملیات مالی و وجود ارتباط منطقی بین بخشها و وجود مکانیسم فرآیندی شاهد پیشرفتها و خروجی های مناسبی از سیستم می باشیم که موجب رسیدن به هدف نظام نوین مالی که همان گزارشگری عملیاتی و بهره وری ، خواهد شد
فهرست مطالب:
نمودار سازمانی مدیریت امورمالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مدیریت امور مالی دارای
شرح وظایف اداره نظارت و پایش عملکرد مالی (رسیدگی سابق)
شرح وظایف اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار(دفترداری سابق)
شرح وظایف اداره حسابداری مدیریت (اموال سابق)
شرح وظایف اداره حسابداری پرسنلی شاغلین و باز نشستگان
شرح وظایف اداره درآمد
تغییر مبنا از نقدی به تعهدی
اهم فعالیتها
ساماندهی تمامی انبارهای دانشگاه
ساماندهی اموال منقول و غیر منقول دانشگاه
عملکرد حسابداران و کارشناسان مالی
رعایت استاندارد های حسابداری
چشم انداز
گزارش صورت برداری و شناسائی دارائی غیر منقول
مستند سازی
تفویض اختیار
مقدمات ورود به بهای تمام شده خدمات
تهیه اطلاعات پایه جهت حسابداری تعهدی
5 گام اصلی استقرار نظام نوین مالی
نتایج استقرار نظام نوین مالی دردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
کمیته درآمد وهزینه درآمد ( عملکرد)
فرآیند طرحهای عمرانی
ضمانتنامه
ارزش ریالی ضمانتنامه های موجود دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مکانیزه نمودن ارائه خدمات مالیپاورپوینت


چشم


انداز


تحول


اداری


مدیریت


امور


مالی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه