دانلود رایگان

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آموزش نرم افزار تحلیل و طراحی سازه های مهندسی با Perform 3D در 122 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آموزش نرم افزار تحلیل و طراحی سازه های مهندسی با Perform 3D در 122 اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آموزش نرم افزار تحلیل و طراحی سازه های مهندسی با Perform 3D در 122 اسلاید


CSI Perform 3D برنامه ا ی خاص با تمرکز ویژه روی طراحی مقاوم لرزه ای است. با استفاده از این برنامه می توان سازه های پیچیده شامل سازه های با دیوار برشی را به صورت غیر خطی و بر اساس حالت های حدی مختلف مقاومت و تغییر شکل، تحلیل کرد. هندسه ی مدل را می توان از برنامه ی SAP2000 یا ETABS بازخوانی کرد. در برنامه از انواع مختلفی از المان ها شامل: تیرها، مهاربندها، دیوارهای برشی(با بازشو)، دال کف، میراگرها و جداساز ها می توان استفاده کرد. تحلیل های غیر خطی می توانند به صورت استاتیکی و یا دینامیکی روی یک مدل انجام شوند. بارها می توانند در مراحل متفاوت بر سازه اعمال گردند. به عنوان مثال، بار دینامیکی زلزله می تواند پس از بار استاتیکی غیر خطی وارد شود. این برنامه قابلیت های قدرتمندی برای طراحی بر اساس عملکرد داشته و می تواند نسبت های ظرفیت نیاز را برای تمام اجزاء و برای حالت های حدی محاسبه کند. ارزیابی عملکرد بر اساس ATC-40، FEMA-356 و ATC-440 به صورت خودکار انجام می شود. خروجی های برنامه شامل نسبت ظرفیت/ نیاز، نمودارهای غیر خطی استاتیکی، نمایش های بالانس انرژی، اشکال مودی، هندسه ی تغییر شکل یافته و پاسخ های نیرو و تغییر مکان تاریخچه زمانی هستند.
قابلیت های کلیدی نرم افزار CSI Perform 3D:
مدلسازی:
- بازخوانی هندسه مدل از برنامه ی SAP 2000 و ETABS
- امکان مدلسازی با هر تعداد المان
- المان های خطی و غیر خطی
- سهولت استفاده از محیط گرافیکی برنامه
- المان های تیر، ستون و مهاربند
- لینک های برشی و Panel Zone
- دیوارهای برشی پیچیده با بازشو
- گسیختگی اتصالات
- دال کف
- میراگرهای سیال
- جداسازهای اصطکاکی
- مفاصل پلاستیک با اندرکنش PMM
- اثرات P-Delta

تحلیل غیرخطی:
- تحلیل استاتیکی غیر خطی سه بعدی (Pushover)
- تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی سه بعدی
- استفاده از مقاطع مسلح به الیاف برای مصالح مختلف
- تعیین ظرفیت های غیر خطی بر اساس تغییر شکل و یا مقاومت
- انجام تحلیل دینامیکی غیر خطی پس از تحلیل استاتیکی غیر خطی
- در نظر گرفتن تحلیل استاتیکی غیر خطی چرخه ای

تحلیل خودکار:
- در نظر گرفتن رابطه ی نیرو- تغییر مکان سه خطی
- در نظر گرفتن کاهش سختی تحت بارهای چرخه ای
- محاسبه ی اتلاف انرژی
- تحلیل P-Delta
- بارگذاری ناشی از زلزله های مختلف
- امکان تغییر مقاومت اعضا بدون تغییر مدل
- موتور تحلیل کارا برای سازه های بزرگ

عملکرد بر اساس ارزیابی:
- تحلیل استاتیکی غیر خطی بر اساس ATC-40، FEMA-356 و ATC-440
- حالت های حدی بر اساس تغییر شکل، مقاومت و یا تغییر شکل نسبی
- نسبتهای ظرفیت/ نیاز
- محاسبه ی نسبت های ظرفیت/ نیاز برای زلزله های متعدد
- محاسبه ی ظرفیت های تغییر شکل یا مقاومت برای انواع المانها
- محاسبه ی بالانس انرژی برای افت انرژی

خروجی ها:
- ترسیم نمودارهای رنگی نسبتهای ظرفیت / نیاز
- نمودارهای پاسخ برای ATC-40، FEMA-356 و ATC-440
- نتایج تاریخچه زمانی مربوط به تغییر شکل، تغییر شکل نسبی و نیروها
- نمایش تاریخچه زمانی پاسخ نیروها برای گروهی از المانها
- نمودارهای برش و خمش
- نمایش نیرو برای گروهی از المانها
- نمایش هندسه ی تغییر شکل یافته به صورت متحرک
- نمایش اشکال مودی به صورت متحرک
- نمودارهای چرخه ی هیستریزیس
- نمودارهای بالانس انرژی

فهرست مطالب:
پیشگفتار
کلیات
سازه ها
دکمه های Toolbar
فاز ها
مدل سازی
فاز آنالیز
دکمه های نوار ابزار وظایف آنالیز سازه
دکمه های نوار ابزار در وظیفه ارزیابی رفتار
دکمه های نوار ابزار در وظیفه نیاز-ظرفیت
جهت دید و پرسپکتیو
گره ها
روش های تعیین گره
محدودیت فاصله گره ها
تکیه ها
جرم ها
وابستگی های قیدی
قاب ها
نمایش گره ها و المان ها
تعریف یک قاب
تکثیر یک قاب
مشخصات اجزاء
انواع مختلف جزء
انواع و اسامی اجزاء
سطح مقطع ها
ترسیم حلقه های هیسترزیس
اجزاء مرکب قاب
اجزاء مرکب دیوار برشی
اجزاء مرکب دیوار عمومی
اجزاء مرکب BRB و میلگرد های ویسکوز
مدیریت مشخصات اجزاء
نیرو-تغییر مکان
کاهش مقاومت
ظرفیت های مقاومت و تغییر شکل
روش کار تعیین مشخصات مقطع مقاوم
آنالیز دینامیکی
روش ضرایب کاهندگی
المان ها
انواع المان
مراحل تعیین المان
اثرات تغییر مکان بزرگ، P-Δ و p-δ
الگو های بار
انواع الگو و محدودیت
الگوی های بار گرهی
الگوی های بار المان
الگوی بار وزن خود
تغییر شکل های نسبی و تغییر شکل های خمشی
تغییر شکل های نسبی
روند تعیین تغییر شکل های نسبی
تغییر شکل های خمشی
مقاطع سازه
تعیین برش های المان
مقاومت برشی مقطع یک دیوار
گروه های مقطع و حالات حدی مقاومت
حالات حدی و نسبت های کاربرد
گروه های حالات حدی
المان های غیر فعال
حالات بار ثقلی
حالات بار پوش اور استاتیکی
حالات بار دینامیکی زلزله
رکورد های زلزله
وارد کردن یک رکورد زلزله جدید
حالات بار و آنالیز دینامیکی
و...


سازه


آنالیز


Perform 3D


تکیه


جرم


مقاومت


بار


المان


قاب


گره


فاز


زلزله


دیوار


مقطع


خمش


وزن


الگو


هیسترزیس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره سوره نساء

گزارش کار آموزی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

فيزيك دان ايراني و شگفت آفريني تازه سياه چاله ها

تحقیق درمورد علم شيمي

دانلود پاورپوینت اهميت ازدواج در اسلام

كارگاه ذوب فلزات مدرن 39 ص

تحقیق در مورد آبله مرغان

پاورپوینت نظارت بر مقررات دولتی -19 اسلاید

تحقیق درمورد ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش اکستروژن در 131 اسلاید

جهاني سازي

709 - بررسی سازمان فنی و حرفه ای کشور و اهداف و فعالیتهای آن

دانلود تحقیق درباره آفریقا (علوم انسانی-جغرافیا)

تحقیق در مورد حقوق و دستمزد 68 ص

حسابداری

نوع‌شناسي سيستم‌هاي اطلاعات 26 ص

مقاله درباره عقل و ایمان