دانلود رایگان

مقاله درمورد روش شناسی پژوهش های داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه درسی در آموزش عالی - دانلود رایگان



دانلود رایگان مقاله درمورد روش شناسی پژوهش های داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه درسی در آموزش عالی

دانلود رایگان مقاله درمورد روش شناسی پژوهش های داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه درسی در آموزش عالی مشخصات فایل
عنوان:روش شناسی پژوهش های داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه درسی در آموزش عالی
محتویات
چکیده
Abstract
مقدمه
روش شناسی پژوهش در مسائل تربیتی و برنامه درسی
روش پژوهش
نتایج
سؤال اول پژوهشی: رویکرد و روش پژوهشی غالب در پژوهش های خارجی چیست؟
سؤال دوم پژوهشی: رویکرد و روش پژوهشی غالب در پژوهش های داخلی چیست؟
سؤال سوم پژوهشی: رویکردهای پژوهشی داخلی و خارجی در طی حدود 12 سال چه روندی داشته اند؟
بحث و نتیجه گیری
منابع
قسمتی از متن
روش شناسی پژوهش های داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه درسی در آموزش عالی
Internal and external research methodologies relevant to the curriculum in higher education

چکیده: برنامه درسی همواره مهم ترین عنصر هر نظام آموزشی به شمار می رود که تحقیقات نسبتاً گسترده ای را به خود اختصاص داده است .این پژوهش با رویکرد کمی و با استفاده از روش تحلیل محتوای اسنادی به بررسی روش شناسی پژوهش های برنامه درسی در حوزه آموزش عالی پرداخت .به این منظور از میان پژوهش های انجام گرفته در این حوزه ،تعداد 30پژوهش داخلی از 13 مجله و 30پژوهش خارجی از14مجله معتبر با استفاده از روش نمونه گیری گیری هدفمند انتخاب و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که در پژوهش های خارجی برنامه درسی رویکرد کیفی ، رویکرد غالب بود به طوری که 60% پژوهش های مبتنی بر رویکرد مزبور بود .در این میان پژوهش های
موردی و پدیدارشناسی به ترتیب با 50% و 37/5%دارای بیشترین کاربرد در میان پژوهشگران بود .همچنین نتایج پژوهش حکایت از آن داشت که در ایران رویکرد کمی در ایران ، رویکردغالب پژوهشی با 50% فراوانی بود .در این میان روش پژوهش پیمایشی با فراوانی85/8% پرکاربردترین روش بود .همچنین این پژوهش نشان می دهد که روند پژوهش ها در تحقیقات داخلی و خارجی حاکی از روند کمی به سوی کیفی و ترکیبی است. البته این روند در تحقیقات خارجی فراوان تر بود.
Abstract: Curriculum has always been the main element in any educational system and a relatively large number of research has been carried out in this area. Using quantitative approach and document content analysis, this study investigates the methodologies applied in research on higher education curriculum. Among the existing literature, 30 studies from 13 journals that were carried out by Iranian researchers, and 30 studies from 14 credible journals carried out by foreign scholars were selected through purposeful sampling, and subsequently analyzed. The results reveal that in foreign studies on curriculum, qualitative approach was dominant, employed in sixty percent of the studies. Within this portion, case studies and phenomenological approach with %50 and 37.5% were used most by the researchers. The study also found that quantitative approach was the dominant approach applied in Iranian studies (fifty percent), among which survey methodology was the most widely used (%85.8). Moreover, this study indicates that both Iranian and foreign research are moving from quantitative to qualitative and mixed research, although this trend is stronger in foreign research. Keywords: methodology, curriculum, higher education.
مقدمه
"فرایند" فعال و جهت دار است که این ویژگی آن را از جمع آوری منفعلانه اطلاعات متمایز می سازد (علاقبند راد ،1382.) البته تلقی هر پژوهشگر از حقیقت، او را به سوی روش ها و یافته های خاص رهنمون می سازد (بلام2، 2331). کثرت روش شناختی یک امر مقبول و خواستنی و واقعی، البته با شدت و ضعف، در جامعه علمی تعلیم و تربیت در جهان و ایران است (مهرمحمدی ،1391) تمایز میان مبحث "روش شناسی پژوهش تربیتی" از بحث "روش ها و فنون تحقیق در تعلیم و تربیت" و ارتباط آن با دیدگاه های فلسفی به طور طبیعی مستلزم آن است که پذیرای رویکردهای متنوعی در این زمینه برحسب سنت های فلسفی گوناگون باشیم (صادق زاده قمصری ،1381)




مقاله درمورد روش شناسی پژوهش های داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه درسی در آموزش عالی


سوم پژوهشی: رویکردهای پژوهشی داخلی و خارجی در طی حدود


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله درمورد روش شناسی پژوهش های داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه ...

1 روز پیش ... دانلود مقاله فایل پروژه کامل و معتبر مقاله ی مقاله درمورد روش شناسی پژوهش های داخلی و
خارجی مربوط به حوزه برنامه درسی در آموزش عالی آماده دانلود می باشد. بازدید کننده عزیز
و گرامی شما هم اکنون در حال مشاهده فایل دانلودی با نام مقاله درمورد روش شناسی پژوهش های
داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه درسی در آموزش عالی هستید.

روش‌شناسی پژوهش های داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه درسی در ...

Rahmanpour M, Nasr Esfehani A R. Internal and external research
methodologies relevant to the curriculum in higher education. CSTP. 2014; 1 (2) :
125-148. URL: http://cstp.khu.ac.ir/article-1-1920-fa.html. رحمان پور محمد، نصر
اصفهانی احمدرضا. روش‌شناسی پژوهش های داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه درسی در
آموزش عالی.

مقاله درمورد روش شناسی پژوهش های داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه ...

مقاله درمورد روش شناسی پژوهش های داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه درسی در آموزش
عالی مشخصات فایلعنوان:روش شناسی پژوهش های داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه
درسی در آموزش عالی قالب بندی: WORDتعداد صفحات: 32
محتویاتچکیدهAbstractمقدمهروش شناسی پژوهش در مسائل تربیتی و برنامه درسیروش
پژوهش نتایجسؤال اول پژوهشی: ...

مقاله درمورد روش شناسی پژوهش های داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه ...

مشخصات فایل عنوان: روش شناسی پژوهش های داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه درسی
در آموزش عالی قالب بندی: WORD تعداد صفحات: 32 محتویات چکیده Abstract مقدمه
روش شناسی پژوهش در مسائل تربیتی و برنامه درسی روش پژوهش نتایج سؤال اول
پژوهشی: رویکرد و روش پژوهشی غالب در پژوهش های خارجی چیست؟ سؤال دوم پژوهشی:
رویکرد و ...

فصلنامه پژوهش در برنامه ريزي درسي، شماره 53 - Magiran

اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.
کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642 021 تهران، صندوق
پستی 111-15655 فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار
و مطالب ...

بررسی پژوهش‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه درسی از ...

هدف این پژوهش بررسی پایان‌نامه‌های مرتبط با فاوا از منظر روش‌شناسی پژوهشی و قلمرو
موضوعی در علوم تربیتی بود. ابتدا 79 ... مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی و اولین
همایش بین‌المللی یادگیری الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت. کیانی، مریم و ...
روش‌شناسی پژوهش های داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه درسی در آموزش عالی. دو
فصلنامه ...

درﺳﯽ در و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي، ﻣﻠﯽ، ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﻧﻈﺮي ﮐ - پژوهش‌های برنامه درسی

9 آوريل 2016 ... ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔـﺮوه. ﻫـﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان
ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از اﯾـﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪ. ﻫـﺎ در. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي درﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ... ﻫﺎي
درﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑ. ﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﯿﺮوﻧﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫـﺎ را در ﺑـﺎزه. ﻫـﺎي. زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺿﺮوري ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻠﻮي (. 1391. )، ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ (ع) در ﻣـﻮرد وﺳـﯿﻊ.

پژوهشنامه آموزشي ، شماره 120 دي ماه 1389 - پژوهشگاه مطالعات آموزش و ...

عده ای نيز می پندارند كه توجه مراجع تصميم گيرنده در امر پژوهش معطوف به حوزه های فنی
است و ميزان سرمايه گذاری آموزشی در. سطوح فوق ..... تدوين برنامه هاي ويژه هفته پژوهش
در سطح پژوهشكده هاي تعليم و تربيت، استثنائي، خانواده، برنامه ريزي درسي و نوآوري
هاي آموزشي. به ويژه .... انجام شده به روش تحقيق عمل و بحث هاي مربوط به روش شناسي.

نقد رویکرد متعارف برنامه های درسی رشته علوم اقتصادی در کشور و ...

چکیده ایجاد دوره رسمی آموزشی- پژوهشی کاربردی مبتنی بر روششناسی طراحی یک
برنامه درسی کارآمد، از ملزومات تحقق عملی اقتصاد مقاومتی در مجامع علمی و دانشگاهی
است. این مقاله درصدد است تا با نقد رویکرد متعارف برنامه درسی رشته علوم اقتصادی
در کشور، به بیان اصول و روش های برنامه ریزی درسی و طراحی یک برنامه درسی در
مقطع ...

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

مجله «مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی» توسط انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
منتشر می شود. شرایط پذیرش مقاله: برگه مشخصات شامل عنوان مقاله به دو زبان فارسی
و ... روش شناسی (شامل جامعة آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه، ابزار پژوهش و روش
پژوهش); گزارش یافتهها (شامل گزارش یافتههای آماری، محل قرارگرفتن جداول و نمودارها در
متن ...

SID.ir | بررسي آموزش روش شناسي پژوهش در روان شناسي و علوم تربيتي ...

تدوين اين مقاله بر اساس مطالعات و يافته هاي يک پژوهش مصوب علمي است که به منظور
«بررسي روش- شناسي پژوهش در روان شناسي و علوم تربيتي در ايران» اجرا شده است.
هدف هاي اين پژوهش آن بوده است که ببينيم: 1- متون و منابعي که در کلاسهاي درسي
دانشگاهي روش تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي مورد استفاده قرار مي گيرند
اساسا ...

اصل مقاله (462 K) - نشریه پژوهش در نظام های آموزشی

برنامۀ درســی با نظام آموزشی، مشــارکت در بازنگری برنامه های درسی، ارزشیابی و
اعتبارسنجی و خدمات مشاوره ای«. را بــر عهــده دارند. این یازده وظیفه دارای 68 تکلیف
اصلی و حدود 173 زیر تکلیف هســتند که به نوعی چارچوب کار. متخصص برنامۀ درسی
آموزش عالی را نشان می دهند. متخصص برنامۀ درسی، وظیفه، تکلیف، دیکوم، آموزش عالي،
...

curriculum leadership in the postgraduate : the gap between current ...

بررسی استفاده از روش های مختلف سنجش و سنجش های مبتنی بریادگیری پایدار ,
علمی پژوهشی,فناوری آموزش-دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی,1392,پوراندخت
پورنادری,احمد رضا نصر اصفهانی,محمدرضا نیلی احمد آبادی, زهره باقری. • روش شناسی
پژوهش های داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه درسی در آموزش عالی,علمی پژوهشی,برنامه
ریزی ...

فایلدون

مقاله درمورد روش شناسی پژوهش های داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه درسی در آموزش
عالی. مشخصات فایل عنوان: روش شناسی پژوهش های داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه
درسی در آموزش عالی قالب بندی: WORD تعداد صفحات: ۳۲ محتویات چکیده Abstract
مقدمه روش شناسی پژوهش در مسائل تربیتی و برنامه درسی روش پژوهش نتایج سؤال اول
...

تحلیلی بر برنامه درسی میان رشته ای آموزش محیط زیست در آموزش عالی

بدین منظور این پژوهش. به بررسی تحلیلی برنامه درسی میان رشته ای آموزش زیست
محیطی در آموزش عالی. می پردازد. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه
آماری شامل اساتید و. دانشجویان زیست محیطی در دانشگاه های کشور به تعداد 759 نفر
می باشد که 40 نفر. استاد و 719 نفر دانشجو است. روش نمونه گیری برای دانشجویان به
طور ...

سامانه آموزش های کوتاه مدت

توضیحات: سرفصل دوره: تاريخچه و تعاريف وب سنجي، شباهت ها و تفاوت هاي وب
سنجي با علم سنجي، كتاب سنجي و اطلاع سنجي، حوزه هاي پژوهشي مربوط به وب ،زمينه
هاي پژوهش در وب سنجي، سنجش ميزان تاثيرگذاري وب سايت ها، سنجش ميزان رويت
پذيري وب سايت ها،همكاري بين وب سايت ها، تعيين وب سايت هاي هسته،بررسي رفتار
...

پزشكي مولكولي - معاونت آموزشي دانشگاه

باتوجه به كثرت مراكز تحقيقاتي باليني و توانايي آن ها در برگزاري دوره هاي آموزشي
با كمك گروه هاي علوم پايه دانشكده هاي پزشكي مربوط به نظر مي رسد كه در فاصله كوتاهي
... ه) مسلط به جديدترين فنون و روش هاي آموزشي و پژوهشي پايه در پزشكي مولكولي
باشند. 7) نقش دانش اموختگان در نظام بهداشتي (Role Definition):. 1- آموزشي. 2-
پژوهشي.

برنامه درسي رشته دندانپزشكي عمومي - معاونت آموزشي دانشگاه

ماده 2) از تاريخ 31/2/79 كليه دوره هاي آموزشي و برنامه هاي مشابه موسسات در زمينه
دكتراي عمومي دندانپزشكي در همه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مذكور در ماده 1 منسوخ مي
شوند ..... جنين و بافت شناسي دهان و فك عملي. 1. -. 34. 34. ندارد. 36. روش تحقيق در
علوم پزشكي. 2. 34. -. 34. ندارد. 37. زبان خارجي تخصصي: 1 – 37. زبان خارجي
تخصصي 1. 2.

مقاله درباره ارزشیابی توصیفی - دانلود کامل

مقاله درباره ارزشیابی توصیفی مشخصات فایلعنوان: ارزشیابی توصیفیقالب
بندی: wordتعداد صفحات: 31 قسمتی از متنارزشیابی توصیفیمقدمه طرح ارزشیابی
توصیفی مشهور به ارزشیابی کیفی یا طرح حذف نمره ،تجربه نو آورانه ی برخاسته از
عمل در مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ایران است.این طرح به صورت پیش آزمایشی در
سال ...

دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... تحول و نوسازي نظام آموزش و تربيت كشور: خانواده، مدرسه،. دانشگاه و حوزه. تحول و
ارتقاء علوم انساني. پيش نياز هاي فرهنگي تحقق چشم انداز 20 ساله كشور ... مقاالت
ارسالي نبايد براي هيچ نشريه داخلي يا خارجي ارسال. و يا در آنها چاپ ..... توجّه به مباني
تأسيســي مربوط به ابزار و روش هــاي پژوهش در حوزه دين پژوهي، مي توان از.

مقاله درباره ارزشیابی پیشرفت تحصیلی - دانلود کامل

مقاله درباره ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مشخصات فایلعنوان: ارزشیابی پیشرفت
تحصیلیقالب بندی:wordتعداد صفحات:18 محتویاتچكيدهبیان مسئله هدف كلي
تحقيقاهداف جزئي تحقيقاهميت و ضرورت:سئوال هاي پژوهشيپیشینه تحقیقروش
تحقیق پاسخ به سئوالات پژوهشينتيجه گيري و بحثپيشنهاداتيادداشت هامنابع مورد
استفاده ...

مقاله درمورد آموزش بزرگسالان در جهان - دانلود کامل

مقاله درمورد آموزش بزرگسالان در جهان مشخصات فایلعنوان: آموزش بزرگسالان در
جهانقالب بندی: wordتعداد صفحات:11 محتویاتفهرست آموزش بزرگسالان درجهان (
سوادآموزی تابعی - سوادآموزی روش پائولوفریره ) تاریخچه مختصر آموزش بزرگسالان
درایران هدفهای آموزش بزرگسالان ویژگیهای آموزش بزرگسالان علل شکست برنامه های
آموزش ...

فناوري اطلاعات سلامت - معاونت آموزشي دانشگاه

3- تامين اطلاعات مورد نياز به منظور بهره برداري هاي آموزشي، پژوهشي، خدماتي و آماري
مرتبط به رشته هاي مختلف پزشكي ... و- مشاركت در امور مربوط به خدمات ماشيني
اطلاعات سلامت. ي- مشاركت ... طول دوره و نظام آموزشي آن مطابق آئين نامه آموزشي دوره هاي
كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي
مي باشد.

گزارشی ازسایت های حوزه برنامه ریزی درسی

انجمن برنامه ریزی درسی ایران، با مشارکت تعدادی از متخصصان و خبرگان علمی به
منظور گسترش ، پیشبرد و ارتقای علم برنامه درسی، توسعه كمی و كیفی نیروهای
متخصص مربوط در عرصه های نظر و عمل، بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در
زمینه برنامه ریزی درسی در سطح كشور تشکیل گردیده است. انجمن، موسسه ای غیر
انتفاعی است و ...

ایران کنفرانس-فراخوان های کنفرانس،سمینار،کنگره،همایشهمه همايش ها

ایران کنفرانس IranConferences|مرجع همایش هاوکنفرانس ها و سمینارهای داخلی و خارجی
،راهنمای مقاله نویسی و اخبار دانشگاهی.

لیست مجلات علمی | دانلود پرسشنامه و آزمون (استاندارد و رایگان)

فصلنامه نوآوری های آموزشی. آموزش و یادگیری. نشریه علمی- ترویجی آموزش محیط
زیست. نشریه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی. پژوهش در برنامه ریزی درسی(خوراسگان)
... مقالات علمی در یک حوزه مشخص به مقالات یک مجله نسبت به تعداد مقالات منتشر شده
همان مجله در همان حوزه (مثلا حوزه آینده پژوهی برای فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش
عالی) ...

ﻛﻴﻔﻲ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ؛ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ آﻣﻮزش در ﻣﺮاﻛﺰ ﻳ - دانشگاه تهران

در اﻳﻦ. ﺗﺤﻘﻴﻖ. از روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ. آﻣﺎري. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﺪﻳﺮان و ﺧﺒﺮﮔﺎن
ﻣﺮاﻛﺰ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﮔﺬاران ﻛﻴﻔﻴ. ﺖ در. آﻣﻮزش. ﻋﺎﻟﻲ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد.
18 .... ﺣﻮزه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﻧﻈﺎم. ﻫﺎ. ي ارز. ﺷﻴﺎﺑﻲ. ﻣﻠﻲ. ﺟﻬﺖ ار. زﻳﺎﺑﻲ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي. ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي در
داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه. اﻧﺪ. ﻛﻪ در. ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزش. ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ.

آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه

آئین نامه «ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
دولتی و. است، به شرح ذیل برای ... دانشگاهها، مراکز علمی و تحقیقاتی، حوزه علمیه و
دیگر مراکز علمی - فرهنگی، در نیل به این آرمان. سیاستهای ابلاغی ... نزدیک ترین
نسخه به زمان حیات مؤلف؛ به کارگیری روش تحقیق؛ شرح و توضیح مستندات. متن؛
ذکر ماخذ و ...

سامانه کنفرانس‌ها | مرور عناوین مقالات

داتن اطلاعا موثق در مورد خانواده ایرانی و آسیب های آن نقش بسزایی در سیاست گزاری های
مربوط به خانواده خواهد داشت. پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی با هدف تعقیب
پژوهشگران به کار در حوزه خانواده و نیز گردآوری و نشر یافته های پژوهش ها، هشتمین
کنگره آسیب شناسی خانواده و چهارمین جشنواره خانواده پژوهی را برگزار می کند. این
کنگره ...

رابطه بین عملکرد پژوهشی و آموزشی اعضای هیات علمی و پیشرفت ...

بـا هم دیگـر و بـا پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان مـورد توجـه محققـان حـوزه آمـوزش
عالـی می باشـد. ... تصمیم گیری های اساسی و برنامه ریزی های راهبردی به. مسئوالن نظام
.... 6. تدریس، کیفیت تدریس، عملکرد پژوهشی اعضای هیات. علمی و پیشرفت
دانشجویان صورت پذیرفت. روش شناسی. ایـن تحقیـق از نظـر روش از نـوع تحقیق هـای
علـی-.

روش شناسی پژوهش های داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه درسی در آموزش ...

روش شناسی پژوهش های داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه درسی در آموزش عالی ... اين
پژوهش با رويكرد كمي و با استفاده از روش تحليل محتواي اسنادي به بررسي روش
شناسي پژوهش هاي برنامه درسي در حوزه آموزش عالي پرداخت. به اين منظور از ... مقاله
نشریه: روش شناسی پژوهش های مربوط به یادگیری الكترونیكی: مقایسه پژوهش های
ایرانی و خارجی.

اصل مقاله - علوم تربیتی - دانشگاه شهید چمران اهواز

اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ي. درﺳﯽ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺮان. : ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎ. ﮐﻮرش. ﻓﺘﺤﯽ. واﺟﺎرﮔﺎه. *.
ﻋﯿﺴﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ. زاده. **. ﻣﻬﺮان ﻓﺮج. اﻟﻠﻬﯽ. ***. ﻣﻬﺮﻧﻮش ﺧﺸﻨﻮدي. ﻓﺮ. ****. ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ي ... ﻫﺎي
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ،. ﻫﻢ. اﻓﺰاﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي داﺧﻠﯽ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﻨﯽ ﮐﺮدن آن. ﭼﻪ ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﯽ. ﺷﻮد و. ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺪرﯾﺲ آن، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد آﻣﻮزش از دور در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺣﻀﻮري
،.

دانشکده علوم پایه | معرفی

حوزه آموزش دانشکده علوم پایه درسال 1362 و به دنبال شکل‌گیری مدرسه تربیت مدرس پا
به عرصه وجود گذاشت این مجموعه در همان سال‌های اولیه در 5 رشته: زمین‌شناسی؛ ریاضی؛ ...
جذب اساتید خوب و توانا دایره خدمات رسانی به دانشجویان را کاملتر نموده و در چهار بخش
ریاضی و آمار، زمین شناسی، زیست شناسی، شیمی و فیزیک به فعالیت خود ادامه داد.

ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ: ﺗﻌﺮﯾﻒ: در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﺴ

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﺒﺎدﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮي. -. اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و. ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ. ﮐﺎر آﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي. ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ و ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ... رﺷﺘﻪ. ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. ﻫﻨﺮي ﻣﺮﺑﻮط. و دارﻧﺪﮔﺎن درﺟﺎت ﻫﻨﺮي. -1. 4. ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﺪرﯾﺲ.
-2. ﻣﻬﺎرت: -. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ. ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح درﺳﯽ. -. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﻨﺮ. -3. دوره ﻫﺎي. آﻣﻮزﺷ. :ﯽ. -. ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ. -.
روش.

بررسی تطبیقی برنامه درسی ادبیات در مقطع متوسطه ایران با شش ...

تعامل عوامل داخلی و خارجی بر محتوا و شکل برنامه های درسی ادبیات در مدارس تاثیر می
گذارد و این عوامل نیز بسته به وضعیت اقتصادی- اجتماعی کشورها، ویژگی های
جغرافیایی .... 5- زمینه های چالش برانگیز در حوزه برنامه درسی ادبیات متوسطه
کشورهای مورد مقایسه کدام است؟ روش شناسی پژوهش. این پژوهش به لحاظ نوع از نوع
کیفی بوده که با ...

الزامات طراحی برنامه درسی رشته طراحی صنعتی در ایران چكيده

با رویکرد کیفی و به روش پدیدار شناسی صورت گرفته است. جمعیت مورد مطالعه
اعضای هیات ... راستای هدف پژوهش، 604 کد معنادار یافت شد که در انتها، ده مضمون اصلی
به عنوان الزامات طراحی. برنامه درسی رشته طراحی ... نســبت به برنامه هاي درســي آموزش
عالي یکي از دالیل عمده نارسایي هاي کیفي آموزش عالي. است)عارفي، 101 ،1388 ( و هر ...

شناسایی، مقایسه و تحلیل گرایش‌های موضوعی غالب و غایب در کتاب‌های ...

با روش نمونه‌گیری هدفمند، 28 کتاب لاتین و 28 کتاب فارسی از کلیة کتاب‌های
منتشر شدة داخلی و خارجی با عنوان «مطالعات برنامة درسی» و «برنامه‌ریزی درسی»
انتخاب شدند. در جمع‌آوری اطلاعات ... شناسایی، مقایسه و تحلیل گرایش‌های موضوعی
غالب و غایب در کتاب‌های درسی دانشگاهی رشتة مطالعات برنامة درسی در ایران و جهان.
مقاله 3، دوره 20، ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

پنجمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی، ۱۷
اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد در محل دانشگاه برگزار می شود. از
تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند به حوزه مهندسی عمران و معماری دعوت می گردد جهت
ارسال مقالات خود حداکثر تا۲ بهمن با توجه به محورهای برگزاری پنجمین دوره همایش اقدام
نمایند.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ یزﻣﺎن ﺑﻨﺪیاراﺋﻪ یﻣﻘﺎﻻت - پنجمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران

paper, we seek to answer these questions by reflecting on what we know about
engineering education based on our experience of working in ... The sample was
the foreign policy and ... درس آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ از رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ،
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ دﮐﺘﺮی در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﺮان ﻋﺮﺿﻪ.

دانلود مقاله اثر فرسایش آبی در کاهش حاصلخیزیword 53صفحه - مرجع ...

پایین بودن میزان تولیدات کشاورزی در ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی به میزان
زیادی بعلت کاهش مداوم حاصلخیزی خاک است.با اجرای صحیح برنامه های حفاظت خاک می
توان متوسط تولید در واحد سطح را افزایش داد.بنابراین یکی از اساسی ترین و اصولی
ترین روشهای دستیابی به خودکفایی ؛اجرای برنامه های حفاظت آب و خاک است.به کار ...

اﺳﺘﺨﺮاج اﺑﻌﺎد ﻣﻌﻠامن اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣ ا - پژوهش در تربیت معلم

ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠّﻢ. ﺳﺎل اول، ﺷامره ١، ﺑﻬﺎر ١٣٩٦. اﺳﺘﺨﺮاج اﺑﻌﺎد ﻣﻌﻠامن اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ. اﺛﺮﺑﺨﺶ و اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ آن. 1ﺟامل رزی. 2ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ.
3ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ اﺣﻤﺪی ... در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ، ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻮن ﻧﻈﺮی و ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ...
روش ﻫﺎی ﺗﺪرﻳﺲ و ارزﺷﻴﺎﺑﯽ ﻧﻴﺰ، ﮐﻪ از دﻳﮕﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ. و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻠﻢ
اﺳﺖ.

ی ها آموزش چند فرهنگی در نظام آموزش عالی: واکاوی دیدگاه ... - تدریس پژوهی

هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای آ. موزش چند فرهنگی در نظام آموزش عالی ایران
بود. به. منظور نیل به این هدف از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده شد. جامع
... کلید واژه. :ها. آموزش چندفرهنگی، برنامه درسی چندفرهنگی، کثرت. گرایی فرهنگی. *
. نویسنده مسئول: Email: sherko.mohammadi720@gmail.com. این مقاله برگرفته.

مجموعه آموزشی سی شارپ در قالب فایل های پاورپوینت - مرجع دانلود

آموزش به زبان انگلیسی هست ولی متون خیلی ساده هست و هر کسی متوجه می شه. ...
پیشاپیش از نظرات ، انتقادات و پیشنهاد های شما در مورد این پست و یا سایر مطالب
سایت استقبال می کنیم و مایه دلگرمی ماست و قطعا باعث ارتقای کمی و کیفی مطالب
... مقاله درمورد روش شناسی پژوهش های داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه درسی در آموزش
عالی.

مقاله درمورد روش شناسی پژوهش های داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه ...

اکنون میتوانید فایل مقاله درمورد روش شناسی پژوهش های داخلی و خارجی مربوط به حوزه
برنامه درسی در آموزش عالی با اطلاعات ذکر شده در قالب فشرده از دسته علوم انسانی از
طریق لینک زیر بطور مستقیم دانلود نمایید.

گزارش دومین مراسم روز جهانی آینده - فرهنگستان علوم

برنامه. نشست بعد از ظهر. 13:30-13:00. دکتر توفیقی. آینده پژوهی در حوزه آموزش
عالی. (دکتر بهرامی، دکتر فراستخواه، دکتر منتظر). جلسه سوم. 14:15-13:30 ... و
توفیق داد تا به مناسبت برگزاری دومین مراسم گرامیداشت روز جهانی آینده در
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما بزرگواران حوزه اندیشه و عمل
آیندهپژوهی و آینده نگری ...

پرتال جامع علوم انسانی-احمدرضا نصر اصفهانی

عنوان مقاله: بررسی الزامات استفاده از سیستم مدیریت یادگیری در آموزش عالی از
دیدگاه استادان. حوزه (های) تخصصی: ... عنوان مقاله: روش شناسی پژوهش های داخلی و
خارجی مربوط به حوزه برنامه درسی در آموزش عالی. حوزه (های) تخصصی: اصول و روشها ...
عنوان مقاله: برنامه ریزی درسی مدرسه محور: مبانی، چالشها و چشم اندازها. حوزه (های)
تخصصی: نظریه ...

حوزه رسالت و اهداف - معاونت آموزشي - دانشگاه علوم پزشكي لرستان

حوزه ها : به عنوان بخش هاي اصلي از ساختار ، فرايند و پيامد آموزش پزشكي تعريف شده
و موارد زير را در بر مي گيرند : چراكه هدف اوليه : رسيدن به سطح .... استاندارد ارتقاي
كيفيت : بهتر است در تدوين برنامه درسي ، عناصري به منظور مهارت آموزي دانشجويان در
زمينه تفكر علمي و روش تحقيق در نظر گرفته شود . توضيحات : مهارت آموزي در تفكر
...

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ - فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی

10 ژوئن 2015 ... اﺳﺘﺎد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي درﺳﯽ و. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ. اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه. ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ. 5. ﮐﻮرش ﻓﺘﺤﯽ
واﺟﺎرﮔﺎه. اﺳﺘﺎد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي درﺳﯽ. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ. 6. آرﯾﻦ ﻗﻠﯽ. ﭘﻮر. اﺳﺘﺎد. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري ...
ﻫﺎي ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ. -. ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮاي ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه. ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ از اﯾﻦ. رو اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ. ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻋﻼم ﻣﯽ. ﺷﻮد:.

16 ساعت )معادل یک واحد درسی - ساها

کتاب حاضر مجموعه ای از برنامه های درسی تخصصی برای. آموزش های کوتاه مدت کاربردی
در حوزه. آزمایشگاه ها و کارگاه هاست که با همکاری. صمیمانه و مجدانه معاونت برنامه ریزی و
امور. اقتصادی دانش بنیان در قالب 30 عنوان برنامه. درسی تهیه و تدوین شده است. این
کتاب یکی دیگر از مجموعه کتاب های مربوط. به معرفی توانمندی های سامانه ساها است که
...

07-nikzad - پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی - دانشگاه فردوسی مشهد

هافن، پژوهشی حافصر با هدف تعیین اعتبار نویسندگان و منابع مورد استفاده به
بررسی وضعیت استنادهای درون مبتنی در. کتابهای تألیفی فارسی ... برنامه های
درسی، یکی از عناصر یا خرده نظام های اصلی، آموزش عالی هستند که نقش تعیین ... ۵
پراستناد ترین (تأثیرگذارترین) نویسندگان (اعم از داخلی و خارجی) به لحاظ
استنادهای درون متنی.

نگاهی سیستمی‌ به مسائل آموزشی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری و اطلاع ‌رسانی سابق) به ‌عنوان یکی از
سیستمهای فرعی آموزش عالی در جایگاه خود دارای مسائل و مشکلاتی است که در این ...
دیدگاه متفاوت انجام داد؛1- از نقطه نظر جامعیت و کلیت خارجی سیستم و خواص مربوط به
آن، 2- از دیدگاه ساختار داخلی سیستم و سهمی‌ که عناصرش در تشکل و کلیت بخشیدن
به آن ...

تحليل چالش كيفيت آموزش عالي در برنامه پنجم توسعه

روندهاي اخير در كش ور نش ان مي دهد نظام آموزش عالي با چالش هاي جدي مربوط به
كيفيت مواجه. است. طراحي و اجراي برنامه هاي مناسب ... واژگان كليدي: خط مشي آموزش
عالي، برنامه پنجم توسعه، كيفيت آموزش و پژوهش، پويايي سيستم ها .... تجارب
كاربرد روش شناسي پويايي سيستم ها در تحليل خط مشي هاي آموزش عالي. كندي )2008(
در مقاله اي با ...

اصل مقاله (270 K)

30 آوريل 2014 ... ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﻧﺶ. ﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺭﻳﺰﻱ. ﺩﺭﺳﻲ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻱ. ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻭ
... ﻫﺎ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ. ﻫﺎﻱ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﻨﻨﺪ.ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ، ﺟﻨﺒﺶ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ. ﻫﺎ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ.
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎ. ﻟﻲ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﻇﻬﻮﺭ ﺁﻥ، ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻲ.

تحقیق درباره سورس mvvm - دانلود کامل

تحقیق درباره سورس mvvm اما mvvm چیست؟الگوی طراحی MVVM ،یک الگوی طراحی
مخصوص برای برنامه های WPF و Silverlights می باشد.که در آن :Models:لایه دسترسی
به داده هاست. و در واقع کلاس های داده در این لایه قرار خواهند گرفت.مثل مدل edmx در Entity
FrameWorkViews :لایه رابط کاربری است.در واقع به تمام المان های نمایش داده شده در ...

آموزش عالی پایدار و پایداری محیط زیست - مجله آموزش عالی ایران

از نظر روش شناسی نیز برای پاسخ به سواالت اساسی تحقیق از روش مطالعه اسنادی.
استفاده شده. است. مهم ترین نتایج این بررسی عبارت بودند از. الف(. بهبود. شبکه ها،
همکاری ها و. مشارکت های علمی، بازنگری بر. نامه های درسی و دوره های آموزشی موجود،
بازنگری شیوه های. تدریس و رویکردهای آموزش محیط زیست؛ ب(تدوین برنامه های میان
رشته ای و ...

موسسه پژوهشی ماد دانش پژوهان

جستجو و انتخاب مقالات به روز 2016 به بعد و ترجمه، مدل شناسی تحقیق، روش شناسی
مقاله، تحقیق نتایج و شبیه سازی نرم افزاری. تدوین، نگارش پیش پروپوزال جهت
تایید، تصویب و انجام به همراه اخذ پذیرش تحصیلی و همچنین انجام مراحل اخذ پذیرش
تحصیلی از دانشگاه های خارجی و داخلی. تدوین، نگارش فصل های پایان نامه. تدوین،
نگارش و ...

مقاله درمورد روش شناسی پژوهش های داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه ...

1 روز پیش ... مشخصات فایل. عنوان:روش شناسی پژوهش های داخلی و خارجی مربوط به حوزه برنامه درسی
در آموزش عالی. قالب بندی: WORD. تعداد صفحات: 32. محتویات. چکیده. Abstract. مقدمه.
روش شناسی پژوهش در مسائل تربیتی و برنامه درسی. روش پژوهش. نتایج. سؤال اول
پژوهشی: رویکرد و روش پژوهشی غالب در پژوهش های خارجی چیست؟

240 مقاله در زمینه آموزش و پرورش تعلیم و تربیت - تحقیقات آموزشی ...

تحقیقات آموزشی EDUCATIONAL RESEARCH - 240 مقاله در زمینه آموزش و پرورش
تعلیم و تربیت - Educational Research تحقیقات آموزشی سنجش و اندازه گیری
آموزش ... متخصصان تعلیم و تربیت و روان شناسان تربیتی تأكید می كنند روش
تدریس قدیمی، معلم محور، موضوع مدار و بیمارگونه (واگیردار) توسط روش های تدریس
نوین، فعال، ...

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش. شوراي عالي آموزش و پرورش. با تأييد سند فلسفه تعليم و
تربيت جمهوري اسالمي ايران،. كه »سند تحول بنیادین آموزش و پرورش« مصوبه ....
شایستگی هاي پایه. مجموعهای تركيبی از صفات و توانمندیهای فردی و جمعی. ناظر به همه
جنبههای هويت )عقالنی، عاطفی، ارادی و عملی. ( و نيز تمام مولفه های جامعه بر اساس نظام
معيار ...

چالش های پژوهشی | معاونت امور زنان و خانواده

موازی کاری و پراکندگی در حوزه های مطالعاتی ،رشد کمی مطالعات در برخی حوزه ها
مانندحوزه علوم انسانی و بهداشت و کمبود مطالعات در حوزه های بین المللی ،سیاسی و
اقتصادی (مکنون ،۱۳۸۶ ) نشان دهنده فقدان برنامه ریزی نظام مند در پژوهشهای مربوط به
زنان می باشد . ب- تبیین وضع موجود ب-۱) عوامل روش شناختی - پژوهش های مسائل زنان
نسبت به ...

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺮان

ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ داﻧﺎﻳﻲ وﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ،ﺗﻘﻮﻳﺖ روﺣﻴﻪ ﺗﺘﺒﻊ،ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي اﻗﻮال، ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﻲ. اﺳﺖ . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺮاي. اﻳﺠﺎد.
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ. ﻣﻴﺎن. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﻃﻼب ﺣﻮزه. ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺮان، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ اﺗﻜﺎء ﺑﻪ اﺻﻮل. ﻋﻠﻤﻲ روش
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻼﺣﻈﻪ روش ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﮕﺎرش در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ. ﺣﺎﺿﺮ را ﺟﻬﺖ ﻧﮕﺎرش و
ﺗﻨﻈﻴﻢ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﺳﻄﺢ. ﺳﻪ. اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺗﻤﺎم ﻧﻜﺎت. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ روﺷﻤﻨﺪ ﻳﻚ اﺛﺮ ﻋﻠﻤﻲ
را ...

نشريه برنامه 478

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در نامه ای به آقای روحانی رئیس جمهور،
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه را ابالغ کردند. این سیاستهای کلی بر پایه ی
محورهای سه گانه ی »اقتصاد مقاومتی«، »پیشتازی در عرصه علم و فناوری« و »تعالی و
مقاوم سازی فرهنگی« و با در نظر گرفتن. واقعیتهای موجود در صحنه داخلی و خارجی
تنظیم ...

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت (

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﭘ. ﮋوﻫﺸﯽ در داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق. )ع(. ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﺑﺮد . اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺣﯿﺚ ﻫﺪف، ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺤﻘﻖ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ آن روﺑﻪ
رو ... و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﺗﻌﺪاد. 30. ﻧﻔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ واﺣﺪﻫﺎي
زﯾﺮ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ واﻗﻊ ﺷﺪه. اﻧﺪ. : ﺣﻮزه. رﯾﺎﺳﺖ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ
...

برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني

درعين حال، بسياري از سازمانها فاقد تخصص و مهارت لازم هستند كه بتوانند به طور موثر
برنامه هاي استراتژيك منابع انساني را تهيه كنند. ... اصولاً اقدامات مربوط به حوزه
فرهنگ، دربازدهي طولاني قرار مي گيرد، عليهذا اين واقعيت هيچگاه توجه فراوان و تاكيد
زياد بر آن را نفي نمي نمايد، بعنوان مثال تشويق كاركنان به ارتقاء مستمر سطح علمي و
...

پاورپوینت کارافرینی - دانلود رایگان

دانلود رایگان این پاورپوینت در زمینه کارافرینی تدوین شده است.

آئین نامه دکتری تخصصی phd | معاونت آموزشی دانشگاه | دانشگاه علوم ...

رای صادره در سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 29/08/86
در مورد آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ((Ph.Dصحیح است،به واحد های مجری ... با
احاطه یافتن به حیطه های علمی در یک زمینه خاص و آشنا شدن با روشهای پیشرفته
تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش ، بتوانند ، با نوآوری در زمینه
های ...

آيين نامه جامع مديريت دانشگاهها - دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

1 مارس 2011 ... آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ. ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺴﺠﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎر آﯾﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﯿﺄﺗﻬﺎي
اﻣﻨﺎ. درﺧﺼﻮص ﺗﺸﮑﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوري و اﺳﺘﻔﺎده از .... ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻣﻮﺳﺴﻪ. ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ؛ . 13. اﯾﺠﺎد
ﺷﻮراي ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭘﻨﺞ ﺗﻦ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺷﺎﺧﺺ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺣﻮزه. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ،.

گیلان - دانشگاه جامع علمی کاربردی

همایش های داخلی: 1- مدرسه يادگيري چيست؟ - دانشگاه تهران-1380. 2- بررسی عوامل موثر
بر رشد آموزش غیر رسمی در مجتمع آموزش عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق
آذربایجان .... 9- مقايسه تأثير روش تدريس همياری ( مشارکتی)، اکتشافی و سخنرانی
بر پيشرفت تحصيلی و نگرش نسبت به درس فيزيک. ... مقاله در مجلات علمی خارجی:
1.

Page 1 مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی با چهار گرایش: ۱- اندیشه سیاسی ...

شورای برنامه ریزی آموزش عالی، در هشتصد و سی و پنجمین جلسه مورخ ۹۲/۹/۹، برنامه
درسی. مقطع دکترای رشته ... و بررسی نظریههای مربوط به حوزه مطالعات انقلاب با توجه
به انتظارات و نیازهای داخلی و. خارجی : ۲- انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در زمینه
انقلاب اسلامی و کمک به غنای ادبیات مربوط. به حوزه ... روش شناسی جامعه شناسی
سیاسی.

پژوهش کیفی چیست؟ | سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

28 دسامبر 2015 ... اندیشمندان حوزه روش‌‌شناسی پژوهش، پژوهش را به دو گروه کلی طبقه‌بندی می‌کنند (1)
پژوهش‌های کمّی و (2) پژوهش‌های کیفی. هدف اصلی این مقاله بحث و بررسی در مورد
پژوهش‌های کیفی است. بنابراین، ... در اکثر موارد، به‌منظور افزایش روائی داخلی و
روائی خارجی پژوهش، می‌توان از هر دو نوع تکنیک‌های کیفی و کمّی استفاده نمود.

دکتر حمید جاودانی - موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی - مطالعات ...

کتاب های چاپ شده: گیل برتون و میشل لامبرت(۱۳۸۷)،جهانی شدن ودانشگاه ها:سپهر نو و
کنش گران نوین،ترجمه حمید جاودانی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی،وزارت علوم
تحقیقات وفناوری. مورن، ادگار، رائول موتاوا میلیو روجرا (۱۳۸۷) «آموزش برای عصر
سیاره‌ای: اندیشه پیچیده به مثابه روش یادگیری در سرگردانی و بی‌اطمینانی انسانها»،
...

دانشکده علوم ارتباطات - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد ...

90, تحلیل نیروهای وارد بر استخوان تیبیا در حین راه رفتن در افراد مبتلابه کیووس
و واروس پاشنه در دو حالت لبه داخلی و خارجی, مریم صادقی خیمه سری, دانشکده فنی و ......
هدف از این پژوهش بررسی امکانات موجود برای یافتن برترین فرصت ها به هدف ارائه
بهترین خدمات به گردشگران می باشد که مسلما نیازمند به کارگیری روش های نوین است.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی - 2017 - ترجمه فا

جدیدترین مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه
ترجمه + خرید ترجمه آماده تایپ شده با فرمت ورد رشته های مدیریتی.

سیستم آموزش محوردر مقطع ارشد و تاثیر آن بر نظام آم

31 ا کتبر 2017 ... در سال‌های اخیر با رشد پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ابهاماتی در مورد ادامه
تحصیل به روش آموزش محورایجاد شد؛ اینکه آیا با وجود اینکه شاخص علمی .... در حوزه
تحقیق و پژوهش دارد برنامه ای که محتوای امکانات مادی و معنوی موجود، رشته های موجود و
مورد نیاز واقعی، اولویت های پژوهشی و همه مسایل مربوط به پژوهش کشور را ...

مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی نفت - متن کامل لایحه برنامه پنجم ...

این مرکز با رعایت استانداردهای مرکز ریشه، می تواند حوزه وسیعی از خدمات گواهی
الکترونیکی را به نهادها و سازمان های کشور ارائه نماید. ... با توجه به نتایج حاصله
برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور آموزش و پرورش در جهت پیشگیری و کاهش جرائم
تخلفات و آسیب های اجتماعی ناشی از آن انجام دهد مراکز پژوهشی مربوط، نیروی انتظامی و
رسانه های ملی ...

علم همراه تهذیب نفس است که انسان را به مقام انسانیت می ... - معاونت آموزشی

4 جولای 2015 ... بنـده از آقـای دکتـر باقـرالریجانـی و همکاران شـان در حـوزه معاونـت آموزشـی بابـت
تدویـن. ایـن بسـته ها ... چنـد کـه تـا بـه امـروز نیـز نظـام آمـوزش عالـی سـامت در کشـور مـا
، بـا بهره منـدی از. وجـود حـدود .... پاسـخگویی مناسـب بـه نیازهـای آموزشـی، پژوهشـی،
فرهنگـی و رفاهـی دانشـجویان و بهـره گیـری از روش هـای نوین. در حرفه هـای ...

PhD_OloomTashrihi85.pdf - دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۲- از تاریخ ۸۵/۱۰/۹ کلیه دوره های آموزشی و برنامه های مشابه موسسات در زمینه دکتری
تخصصی (PhD). رشته علوم ... رأی صادره در سی و یکمین جلسه شورای عالی برنامه
ریزی علوم پزشکی مورخ ۸۵/۱۰/۹ در مورد. برنامه آموزشی دوره ... با توجه به اینکه بافت
شناسی به عنوان زیر شاخه لاینفک رشته علوم تشریحی می باشد، در بیست و هفتمین
جلسه.

احمد رضا نصر اصفهانی - پایگاه مجلات تخصصی نور - نورمگز

فهرست مقالات احمد رضا نصر اصفهانی (نصر اصفهانی، احمد رضا)

مسئولیت اجتماعی سازمان و ارتباط آن با نیازهای منابع انسانی - بانک فایل

1 روز پیش ... نویسندگان: سید مصطفی سیدپور ، اسماعیل انصاری ، اولین کنفرانس بین
المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی – ۱۳۹۴ کلیدواژه: مسئولیت
اجتماعی سازمان ها ) ، )CSRمدیریت منابع انکارکنان ، انگیزش درونی
چکیده: در جهان امروز بسیاری از سازمان ها به نحو فزاینده ای از ...

آئین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی

مصوبه «آئین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی» که در
جلسه 679 مورخ 14/10/89 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح
ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: كليات ... "تدوین کتاب"، "مقاله" و"تولید اثر بدیع و ارزنده
هنری" با رویکرد اسلامی در حوزه های فرهنگی – تربیتی - اجتماعی. تا 4. 2.

طرح توجیهی مساله جنسيت و کار 20 ص

تحقیق درمورد طراحي سايت اخبار پروژه کارداني 74 ص

دانلود فایل گزارش کارآموزی تعميرات و نگهداري و انواع توليد آسفالت..

استفاده اسنپ و تپسی با ویز همه در یک گوشی

تحقیق در مورد اقامتگاه در ايران وتطبيق آن با فرانسه 23ص

مقاله ترانسفور ماتور فشار قوي خشك

دانلود پاورپوینت مهمترین پایگاه های استنادی بین المللی و ایرانی - 71 اسلاید

پاورپوینت در مورد انسان در اسلام

دانلود پروژه آماده افترافکت مخصوص وله Urban Story – Opener

مزایای فعالیت های پروژه ای

تحقیق درباره شعراي ايران

مقاله درباره نــــيــــــوتــــــــن

دانلود پاورپوینت آماده نبوت و امامت

تحقیق در مورد گياه شناسي برنج 37 ص (word)

دانلود تحقیق در مورد قوانين هندبال ..

دانلود پاورپوینت سيستمهاي اطلاعات مديريت- 45 اسلاید

تحقیق درمورد شيوه ويرايش 12 ص