دانلود رایگان

پرسشنامه،مقياس افسردگي واضطراب بيمارستاني (HADS) - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه,مقیاس افسردگی واضطراب بیمارستانی (HADS)

دانلود رایگان پرسشنامه،مقياس افسردگي واضطراب بيمارستاني (HADS) مشخصات فایل:

نوع فایل: pdf

روایی و اعتبار: دارد

شیوه نمره گذاری: دارد

گارانتی بازگشت وجه: دارد ( کیفیت این فایل تضمین شده است درصورت هرگونه مشکل یا نارضایتی احتمالی مبلغ شما بازگردانده می شود)


پرسشنامه


مقیاس افسردگی واضطراب بیمارستانی (HADS)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایایی و روایی مقیاس بیمارستانی اضطراب و افسردگی - مجله دانشکده ...

23 آگوست 2008 ... ﺮداد. 1388. ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ اﺿﻄﺮاب و اﻓ. ﺴﺮدﮔﻲ. (HADS). : ﺑﻴﻤﺎران اﻓﺴﺮده و
اﺿﻄﺮاﺑﻲ اﻳﺮاﻧﻲ. ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎوﻳﺎﻧﻲ. *. ،. ﺣﺴﻴﻦ ﺻﻴﻔﻮرﻳﺎن. وﻧﺪاد ﺷﺮﻳﻔﻲ. ،. ﻧﺮﮔﺲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ. ﺧﺎﻧﻲ. ﮔﺮوه .... ﻣﻴﺰان
اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﻚ. ﻣﻘﻴﺎس. )10-1 (. ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪه. (. روان. ﭘﺰﺷﻚ ﻳﺎ روان. ﺷﻨﺎس. )
درﺟﻪ. ﺑﻨﺪي ﻛﻤﻲ ﺷﺪ . ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻤﺮات و ﻧﻤﺮات. ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ.

پرسشنامه رایگان مقیاس غربالگری مقیاس بیمارستانی اضطراب و ...

19 آوريل 2016 ... پرسشنامه مقیاس غربالگری مقیاس بیمارستانی اضطراب و افسردگی (HADS). چکیده:
سندرم روده تحریک‌پذیر یکی از شایع ترین اختلالات کارکردی دستگاه گوارش است
که به علت ایجاد درد مزمن، احساس ناراحتی اثرات منفی بر کیفیت زندگی می‌گذارد.
بنابراین بررسی تأثیر درمان‌های روانشناختی بر این اختلالات از ...

SID.ir | پايايي و روايي مقياس بيمارستاني اضطراب و افسردگي (HADS ...

زمينه و هدف: جامعه پژوهشي روان شناسان و روان پزشکان ايران نياز به سنجش معتبر و
پايا دارد. هدف اصلي تحقيق حاضر هنجارسازي و اعتباريابي پرسش نامه هاي HADS در
افراد افسرده و مضطرب در مقايسه با جمعيت بهنجار بود. روش بررسي: 261 بيمار
افسرده و مضطرب مراجعه کننده به بخش سرپايي بيمارستان روزبه و همچنين به طور
موازي 261 ...

پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی - مادسیج

29 ژانويه 2015 ... دریافت پکیج پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی (HADS). (شامل پرسشنامه
استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه). مقیاس
اضطراب و افسردگی هاسپیتال توسط زیگمون و اسنایت (۱۹۸۳) طراحی شده است. این
سیاهه ی گزینشی ۱۴ ماده ای برای سنجش تغییرات خلقی ، بویژه ...

مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال (HADS) - مرجع دانلود پرسشنامه و ...

هدف: سنجش تغییرات خلقی ، بویژه حالات اضطراب و افسردگی. تعداد سوال: 14. تعداد
بعد: 2. شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:‌دارد. نوع فایل: word 2007. منبع: پاول و
انرایت، (1378). کنترل اضطراب و فشارهاي روانی –(ترجمه: مهرداد پژهان). انتشارات غزل-
چاپ اول. همین الان دانلود کنید. قیمت: رایگان ...

پرسشنامه اضطراب و افسردگی بيمارستانی HADS : دانلود پرسشنامه

عنوان انگليسي, Hospital Anxiety and Depression Scale. عنوان فارسي, پرسشنامه
اضطراب و افسردگی بيمارستانی HADS. زبان, فارسی. کاربرد, اندازه گيری مقياس
اضطراب و افسردگی بالينی. منبع, زيگموند و اسنيت. سال ساخت, 1983. تعداد سوال,
14 آيتمي، آيتمهاي فرد ميزان اضطراب و آيتمهاي زوج ميزان افسردگي را مي سنجد.

مقیاس بیمارستانی اضطراب و افسردگی(HADS) - پرستاری

به منظور رفع اين مشکل زيگ موند و اسنيت در سال 1983 "مقياس بيمارستاني اضطراب
و افسردگي (HADS) " را بعنوان یک ابزار خود گزارشی بسیار مناسب و کاربردی جهت
بررسی اضطراب و افسردگی در بیماران دارای مشکل جسمی و ذهنی طرّاحي کردند. از
مزيّتهاي این پرسشنامه کوتاه بودن، نمره گذاري آسان و حسّاسيّت نسبي به تغيير ...

اضطراب افسردگی هاسپیتال,HADS, Hospital Anxiety Depression ...

اضطراب افسردگی هاسپیتال,HADS, Hospital Anxiety Depression Scale, نرم افزار
پرسشنامه هاسپیتال , نمره گزاری,دانبود رایگان,سوالات HADS, تولیدی فارس روان ,
FarsRavan.

رابطه خوش‌بینی و امید با افسردگی و اضطراب بیماران زن مبتلا به ...

روش کار: در این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی تعداد 97 بیمار زن مبتلا به
سرطان پستان مراجعه‌کننده به بیمارستان سیدالشهدای اصفهان با روش نمونه‌گیری
تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده‌ها شامل آزمون جهت‌گیری زندگی (LOT)،
پرسشنامه امید اسنایدر و مقیاس اضطراب افسردگی بیمارستانی (HADS) بود. داده‌ها با
استفاده از ...

اضطراب و افسردگی بیمارستانی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر

6 آگوست 2013 ... ﮔﻪ. ﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ روش در دﺳﺘﺮس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ از ﻣﻘﻴﺎس. اﺿﻄﺮاب و
اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ. (. HADS. ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . داد. ﻫه. ﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم. اﻓﺰار. SPSS v.17. ، آﻣﺎر
ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و .... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮد . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﺿــﻄﺮاب و اﻓﺴــﺮدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳــﺘﺎﻧﻲ.
(. HADS. ) ، اﺑــﺰاري. ﭼﻬﺎرده ﺳ. ﺆ. اﻟﻲ و داراي دو ﻣﻘﻴـﺎس اﺿـﻄﺮاب و اﻓﺴـﺮدﮔﻲ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ.

ارزیابی اضطراب و افسردگی و عوامل خطر مرتبط با آن در زنان بعد از ...

اضطراب و افسردگی با استفاده از پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی HADS
( Hospital Anxiety and Depression Scale ) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تحلیل
داده ها از آزمونهای کای دو، تی تست و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. یافتهها: بین
میانگین نمرات کل اضطراب و افسردگی در گروه توبکتومی (49/6 ± 50/16) در مقایسه
...

مرکز تحقیقات بهداشت روان - بانك ابزار

11, پرسشنامه پرخاشگري كودك 11-7 ساله در مدرسه (فرم معلمان). پرخاشگري عملي و
كلامي .... 9 مقياس نشانگان باليني (اضطراب، شبه جسمي، دو قطبي شيدايي، افسرده
خويي، وابستگي به الكل، وابستگي دارويي، اختلال تفكر، افسردگي اساسي). و. 4
مقياس تصحيح و ... مقياس افسردگي و اضطراب بيمارستاني HADS. 58, مقياس
تنهايي.

شیوع عالئم اضطراب و افسردگی سه ماه پس از سکته قلبی چکیده ...

های پژوهش از ابزار ذيل استفاده شد: مقياس اضطراب و افسردگی بيمـارسـتـان ). HADS.
(8. : ايـن. پرسشنامه يک ابزار کوتاه است که با حذف عالئم جسـمـی و. تمرکز بر عالئم
روانشناختی سطح اضطراب و افسـردگـی در. بيماران جسمی مورد ارزيابی قرار می. گيرد.
مقياس اضطـراب و. افسردگی بيمارستان شامل. 14. آيتم و دو خرده آزمون اضطراب.

اضطراب و افسردگی بیمارستانی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر

جهت بررسی اضطراب و افسردگی از مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی (HADS)
استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS v.17، آمار توصیفی و استنباطی مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمرات خرده مقیاس
اضطراب و افسردگی به ترتیب (6/2)23/7 و (6/2)74/6 بود. از میان بیماران 7/45% دارای
...

بررسي تاثیر مالقات برنامه ريزي شده بر اضطراب و افسردگي ...

9 آوريل 2013 ... تقسيم شدند. برنامه مالقات برنامه ريزی شده عبارت بود از اجرای. ســه نوبت مالقــات در
روز در گروه آزمــون، در مقابل يک نوبت. مالقات روتين برای گروه شاهد. اطالعات با
استفاده از پرسشنامه. اضطراب و افســردگی بيمارســتانی )HADS( روز اول و سوم.
بستری جمع آوری گرديد. ميانگين نمره اضطراب در گروه آزمون به طور معنا داری ...

: ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ : ﻧﺎم ﺷﯿﺮواﻧﯿﺎن اﻟﻬﻪ : ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن

12 آوريل 2010 ... ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺮوي از درﻣﺎن و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن. اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ .
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ. 200. ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻠﯿﻮي ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻫﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد، ﮐﻪ ﺑﻪ. روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮ. م ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﺪه. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ادراك از ﺑﯿﻤﺎري
. (. Brief-IPQ. ) ، ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ. (. HADS. ) ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ.

تأثیر الکسی تایمی، اضطراب و افسردگی بر شدت درد در بیماران زن با ...

3 آگوست 2015 ... در اين مطالعه يك مدل فرضي از اثر الکسي تايمي، اضطراب و افسردگی برشدت درد در
بيماران زن با. در اين مطالعۀ مقطعی 150 زن با مواد و روش .... کرونباخ پرسشنامه را 0/85
و ضريب پايايی حيطه های حـسی-. عـاطفی را باالی 0/8 گزارش کرده است ... 13 Hospital
anxiety and depression scale (HADS). 14 Bagby. 15 Modeston.

رابطه بین الکسی تایمیا و مؤلفه های آن با اضطراب و افسردگی در ...

... همبستگی و مقطعی پس رویدادی است، به کلیه ی 215 بیمار مبتلا به اختلالات روان
تنی پوست که در فاصله ی مهر 1389 تا آبان 1391 به درمانگاه اختلالات روان تنی
پوست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه نمودند، پرسشنامه ی 20 ماده ای الکسی
تایمیای تورنتو (TAS-20) و مقیاس بیمارستانی سنجش اضطراب و افسردگی (HADS)
داده شد.

رابطه بین طرحواره های هیجانی با میزان اضطراب وافسردگی و سبک ها ی ...

ﮐﺮوﻧﺮي ﻗﻠﺐ را داﺷﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻘﯿﺎس ﻃﺮﺣﻮارﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻟﯿﻬﯽ. LESS. (. Leahy Emotional
Schemas scale. ) ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ. ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮاﺳﺘﺮس. -. ﻓﺮم ﮐﻮﺗ. ﺎه. CISS(. ) و ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب و
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ. (HADS)-. ﺑﺮاي اﻧﻬﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از. آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ. : ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺪار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و
ﻣﻌﻨﯽ ...

آزمون های اضطراب، ترس Anxiety - روانسنجی

مقیاس اضطراب همیلتون; Health Anxiety Inventory پرسشنامه اضطراب سلامتي;
Health Anxiety Inventory- hypochondriasis پرسشنامه اضطراب سلامتي- خود بيمار
پنداري; Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Zigmond and Snaith‚
1983. افسردگی و اضطراب بیمارستان; Illness Worry Scale (IWS). Robbins &
Kirmayer‚ 1996.

سنجش و اندازه گیری اضطراب در افراد سالمند - اسایشگاه سالمندان در کرج

31 ا کتبر 2016 ... از آن جایی که غالبا نشان داده شده است سنجش نگرانی به جای اضطراب برای کار با
سالمندان فی نفسه مفیدتر است ، پرسشنامه نگرانی پن استیت ( PSWI ) توسط ...
مقیاس افسردگی و اضطراب بیمارستانی ( HADS ) ( زیگموند اسنیت ، 1983 ) اساسا
برای کار با بیماران جسمی تهیه شده بود و چون اجزای مقیاس افسردگی و ...

تاثیر برنامه آموزشی ترکیبی گروهی بر کیفیت زندگی اضطراب و ...

قبل از تخصیص تصادفی، شرکت کنندگان پرسشنامه اولیه را تکمیل کردند. شرکت
کنندگان سه بار طی یکسال پرسشنامه ها را تکمیل کردند. ابزار اضطراب و افسردگی
بیمارستان Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) برای اندازه گیری
اضطراب و افسردگی و پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگیNattingham Health Profile
...

الگوی ساختاری روابط بین دشواری‌های تنظیم هیجانی، مشکلات ...

این افراد، با پاسخ دادن به چهار پرسش‌نامه‌ی مقیاس دشواری‌های تنظیم هیجان (Difficulties
in emotion regulation scale یا DERS)، مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی (
HADS یا Hospital anxiety and depression scale)، پرسش‌نامه‌ی ادراک جسمی تعدیل
شده (MSPQ یا Modified somatic perception questionnaire) و مقیاس شدت علایم
گوارشی ...

و اضطراب با شدت و طول مدت ی ارتباط افسردگ در زنان ای درد پستان دوره

2 دسامبر 2015 ... درمانی شهرستان تبریز انجام شد . از پرسشنامه. های مشخصات فردی. -. اجتماعی، مقیاس
ارزیابی شدت درد و مقیاس. اضطراب و افسردگی بیمارستانی برای جمع. آوری داده ....
اجتماعی، مقیاس ارزیابی شدت درد. پستان. ) NDBP. (. و پرسشنامه افسردگی و اضطراب
. ) HADS. (. 2 .بود. چارت درد روزانه، جدولی استاندارد است که شامل. 31.

رفتاری در کاهش اضطراب، استرس و افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان

یافته‌ها:نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل کوواریانس، حاکی از اثربخشی آموزش مدیریت
استرس به شیوه شناختی - رفتاری برای زنان مبتلا به سرطان پستان در کاهش
خرده‌مقیاس استرس پرسشنامه DASS-21 (05/0P<)، خرده‌مقیاس اضطراب پرسشنامه
DASS-21، خرده‌مقیاس افسردگی پرسشنامهDASS-21، خرده‌مقیاس اضطراب پرسشنامه
HADS و ...

اضطراب و افسردگی بيمارستانی در بيماران مبتلا به بيماری عروق کرونر

19 آوريل 2015 ... روش: اين مطالعه توصيفی- مقطعی برروی 300 بيمار مبتلا به بيماری عروق کرونر
بستری در بيمارستان قلب جماران تهران در سال 1389 انجام شد. نمونه‌گيری بيماران به
روش در دسترس انجام شد. جهت بررسی اضطراب و افسردگی از مقياس اضطراب و
افسردگی بيمارستانی (HADS) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS ...

دورة متوسطة آموزان دانش افسردگی و اضطراب در جسمی با ارتباط سطح ...

21 آگوست 2013 ... شدند. سطح فعالیت جسمی با پرسشنامة. IPAQ. )روایی: قابل. قبول. ،. پایایی: 66. (0/.
و میزان افسردگی و اضطراب. با. پرسشنامة. HADS. )روایی: قابل. قبول ..... دو
پرسشنامة. HADS3. ) مقیاس اضطراب و افسردگی. بیمارستانی. و(. 8. IPAQ. )
پرسشنامة. فع. الیت. جسمی. بین. المللی. (. گردآوری شد . پرسشنامة. HADS. شامل.

ارتباط شیوه زندگی سالم با افسردگی و اضطراب در بزرگسالان اصفهانی

برای ارزیابی اجزای امتیاز شیوه زندگی سالم از پرسشنامه بسامد غذایی 106- قلمی
اعتبارسنجی شده، پرسشنامه GPPAQ (General Practice Physical Activity
Questionnaire) و GHQ (General Health Questionnaire) استفاده شد. در ارزیابی
شیوع اضطراب و افسردگی نیز معیار HADS (Hospital Anxiety and Depression
Scale) مورد استفاده ...

اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ - مجله پرستاری مراقبت ویژه

28 آوريل 2003 ... ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ ﻗﻠﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ . ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود. 10. ﺳﺎﻋﺖ از اﻧﺠﺎم آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﯿﻤﺎران از. ﻧﻈﺮ ﻗﻠﺒﯽ. -. ﻋﺮوﻗﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪاري ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺣﺎﺿﺮ .ﺷﺪ. از ﺑﯿﻤﺎران
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺰار اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه. ي. اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ. (HADS). را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .
اﯾﻦ اﺑﺰار، ﯾﮏ. ﭘﺮﺳﺶ. يﻧﺎﻣﻪ. ﭼﻬﺎرده. ﺳﺆاﻟﯽ، ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﻘﯿﺎس. اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺖ.

مقياس افسردگي واضطراب بيمارستاني (HADS) - پیشینه,ادبیات ...

پرسشنامه,مقیاس افسردگی واضطراب بیمارستانی (HADS)

بررسی ارتباط بین افسردگی و اضطراب با فعالیت بدنی در بیماران ...

اضطراب و افسردگی شرکت کنندگان در مطالعه توسط مقیاس اضطراب و افسردگی
بیمارستانی و سطح فعالیت بدنی آنها توسط پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی
اندازه ... by using the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) and physical
activity level as assessed with the International Physical Activity Questionnaire (
IPAQ).

ارتباط بین مصرف صبحانه و علایم روان پزشکی در بزرگسالان - مجله ...

... مطالعه مقطعی روی 4378 بزرگسال سالم شهر اصفهان در سال 1389 انجام شد. مصرف
صبحانه با کمک یک پرسش نامه معتبر عادات غذایی و افسردگی و اضطراب با استفاده
از پرسش نامه فارسی معتبر مقیاس بیمارستانی افسردگی و اضطراب (HADS) بررسی
شدند. نسخه فارسی پرسش نامه سلامت عمومی نیز برای ارزیابی سلامت روانی استفاده
شد.

نرم افزار پرسشنامه اضطراب افسردگی هاسپیتال HADS - فروشگاه ...

دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب افسردگی هاسپیتال HADS،نرم افزار پرسشنامه
اضطراب افسردگی هاسپیتال، تفسیر و نمره‌گذاری،HADS،بالینی،فارس‌روان،فشارهای
روانی،درمانگر،ضرغامی،زیگمون،اسنایت، Hospital Anxiety Depression scale.

ACT - Baqiyatallah University of Medical Sciences | Journals

نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار اندازه. گیری، مقیاس. اضطراب بیمارستانی
. و فرم. کوتاه مقیاس. افسردگی. بود که توسط شرکت. کنندگان تکمیل گردید. .....
مقیاس اضطراب. بیمارستانی. ) Hospital Anxiety Scale. (HAS). (:. این مقیاس جهت
اندازه گیری سطح اضطراب در. بیماران سرپایی تدوین شده و با وجود نام. بیمارستانی.

تأثیر تکنیک‌های تن‌آرامی بر میزان حجم ادم لنفاوی، اضطراب و افسردگی د

پرسشنامه بررسی اطالعات دموگرافیک. جهت ارزیابی اطالعات دموگرافیک بیماران،
تانک. حجم. سنج برای اندازه. گیری میزان حجم ادم. با روش. جابجایی آب، با معلق کردن
ابتدا اندام سالم و سپس اندام. ادم دار تا. 0. سانتی. متر پایین. تر از چین زیر بغل در
تانک. محتوی آب انجام شد ). 02. ( و پرسشنامه اضطراب و. افسردگی بیمارستانی ).
HADS.

مقاله استفاده از اضطراب بیمارستان و مقیاس افسردگی (HADS) و ...

مقاله استفاده از اضطراب بیمارستان و مقیاس افسردگی (HADS) و EORTC QLQ-C30
پرسشنامه برای غربالگری نیازهای برآورده نشده قابل درمان در بیماران مراجعه طور معمول
برای پرتو درمانی, در Cancer Treatment Reviews () توسط , , ,

بسم اهلل الرحمن الرحیم - ResearchGate

پرسشنامه های کیفیت خواب. ) PSQI. (،. معیار تاثیر خستگی). MFIS. (، معاینه
مختصر وضعیت. روانی. ) MMSE. ( و مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی. )
HADS. ( را تکمیل نمودند. نهایتا. داده های به دست آمده توسط نرم افزار نسخه. 02. SPSS.
مورد تجزیه و تحلیل آماری. قرار گرفت. مواد و روشها. شیوع اختالالت خواب در بین. 12.
بیما.

The Relationship between Hope and Depression-Anxiety in Patients ...

30 جولای 2016 ... اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ. 1. و؛. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﻣﯿـﺪ. ﻫﺮث. 2. ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﻃﯽ دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺗﮑﻤﯿﻞ
. ﺷــﺪ. ﻣﻘﯿــﺎس. اﺿــﻄﺮاب و اﻓﺴــﺮدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎﻧﯽ. اﺣﺴﺎﺳــﺎت و ﻫﯿﺠﺎﻧــﺎت اﻓــﺮاد را در ﺧــﻼل ﯾــﮏ ﻫ.
ﻔﺘــﻪ. ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت. 4 ..... validity of Hospital Anxiety and Depression Scales
(HADS): Iranian patients with anxiety and depression disorders.

اضطراب، استرس و کیفیت زندگی زنان یائسه

2 دسامبر 2012 ... increases the quality of life, but has not significant effects on the anxiety.
Conclusions The ... انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و گواه به ترتیب
به 9 و 8 نفر تقسیم شدند و به نسخة کوتاه مقیاس اضطراب، افسردگی،. استرس و نیز
پرسشنامة کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، پاسخ دادند. گروه آزمایش، 10 ...

(HADS): بيماران افسرده و اضطرابي ايراني - سامانه دانش گستر برکت

پايايي و روايي مقياس بيمارستاني اضطراب و افسردگي (HADS): بيماران افسرده و
اضطرابي ايراني ... هدف اصلي تحقيق حاضر هنجارسازي و اعتباريابي پرسش نامه هاي
HADS در افراد افسرده و مضطرب در مقايسه با جمعيت بهنجار بود. روش بررسي: 261
بيمار افسرده و مضطرب مراجعه كننده به بخش سرپايي بيمارستان روزبه و همچنين به
طور ...

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺳﺎﻟ

20 سپتامبر 2014 ... اﻓﺴﺮدﮔﯽ در. ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس. 42. ﺳﺆاﻟﯽ. Lovibond &Lovibond. 1995(. )
اﺳﺘﻔﺎده. ﺷ. ﺪ. رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ وﺟ. ﻮﮐﺎر(. 1386. ) در اﯾﺮان ﺗﺄﯾﯿﺪﺷﺪه اﺳﺖ. ...
Kork et al. ،. 2009. ). ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت. اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﯾﺮان. ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﯿﻮع. 12. درﺻﺪ. اﻓﺴﺮدﮔﯽ در. ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان.
ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و. 15. ﺻﺪدر. ﺗﺎ. 16. درﺻﺪ. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان. ﻣﻘـﯿﻢ. ﺧﺎﻧـﻪ. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ.

Relationship between Behavioral Disorders and Quality ... - govaresh

گروه مورد از بین مراجعه کنندگان مبتال به بیماری سلیاک به کلینیک تخصصی
بیمارستان امام رضا )ع( و کلینیک تخصصی بیمارستان قائم مشهد. و گروه شاهد از بین
جمعیت سالم جامعه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه های افسردگی بک،
اضطراب حالت-صفت اشپیل. برگر، نارسایی هیجان تورنتو و کیفیت زندگیSF-36 ...

بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه ی کوتاه مقیاس سازگاری روانی با ...

مقياس نسخه ی. کوتاه سازگاری رواني با سرطان بر روی آنها اجرا شد،. تعداد. 133. نفر.
از آزمودني ها. ، پرسشنامه ی اضطراب و افسردگي بيمارستاني را نيز تکميل نمودند.
برای تجزیه و ... Depression Scale also show that this scale has discriminate
validity. Conclusions: ... has power to measure aspects of mental adjustment with
cancer.

psychologytest.ir | psychologytest.ir

5 مه 2015 ... 217 مقیاس سنجش افسردگی هامیلتون HRSD دارای 17 و 21 سوال 218 مقیاس افسردگی
و اضطراب بیمارستانی ( HADS) 219 آیا تیپ Aهستید یا تیپ B 220 پرسشنامه
انگيزه پيشرفت هرمنس AMT 221 مقیاس خود پذیری ( آیا شما یکی از افراد محبوب
هستید ) 222 آزمون جرات راتوس 223 آیا افکارتان شما را غمگین می کند

شیوع افسردگی در آرتریت روماتوئید - موسسه خدمات دارویی رضوی

23 جولای 2014 ... با این حال چنین مصاحبه هایی وقت گیر و گران قیمت است و به همین دلیل اغلب برای
بررسی بیماران در محیط شلوغ بیمارستان ایده آل نیست. همچنین پرسشنامه های
غربالگری مانند پرسشنامه ی سلامت بیمار (PHQ) و مقیاس اضطراب و افسردگی
بیمارستانی (HADS) ممکن است مورد استفاده قرار گیرند. این ابزار شامل گزارش های ...

اضطراب ، افسردگی و پریشانی روانی - مجله دانشگاه علوم پزشکی ...

ﺍﺿﻄﺮﺍﺏﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﻭﺍﺣﺪ. ﻫﺎ ﺑﻪ. ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ. ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ. ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺁﻣﺎﺭ. ﻱ. SPSS. ﻧﺴﺨﻪ. ١٥. ﻭ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ....
ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻳﺎ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﻱ ﺑﻴﻦ. ٢١. _. ٠. ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ. ٢١. -. ١١. ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ
ﺩﻭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﺯ. ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻝ، ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻫﺎﻱ. ﺗﺎ٨. ١٠. ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﻭ. ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ.

تأثیر توان‌بخشی قلبی بر افسردگی و اضطراب بیماران پس از جراحی ...

ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي ﻏﯿﺮ. اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و در
دﺳﺘﺮس. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ
و اﺿﻄﺮاب. (Hospital Anxiety Depression Scale). ﻗﺒﻞ و. ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ. ﺑﻌﺪ از دوره. ﺗﻮان. ﺑﺨﺸﯽ. ﺟﻤﻊ.
آوري ﮔﺮدﯾﺪ . ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻣﺪت. 12. ﻫﻔﺘﻪ. و ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ دو ﺟﻠﺴﻪ در ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ. ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.

مقايسه استرس، اضطراب، افسردگي و نقش جنسي افراد مبتال به ...

هدف از این مطالعه مقایسه استرس، اضطراب، افسردگي و نقش جنسي افراد مبتال به
دیسفوریاي جنسيتي با افراد عادي مي باشد. ... تحقيق حاضر بيانگر آنس ت که
افراد مبتال به دیس فوریاي جنس يتي، در مقياس هاي اس ترس، اضطراب،
افسردگي و نقشبحث و نتيجه گيري ..... 6 Hospital Anxiety and Depression Scale (
HADS).

اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر

اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ... ﺳﻴﺪ. ﻃﻴﺐ ﻣﺮادﻳﺎن. و. ﻫﻤﻜﺎران. روان. ﭘﺮﺳﺘﺎري
. دوره. 1. ﺷﻤﺎره. 2. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 1392. ٥٥. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻄـﺮ ﺑـﺮوز ﺑﻴﻤـﺎري ....
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺑﺨـﺶ دوم. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮد . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﺿــﻄﺮاب و اﻓﺴــﺮدﮔﻲ
ﺑﻴﻤﺎرﺳــﺘﺎﻧﻲ. (. HADS. ) ، اﺑــﺰاري. ﭼﻬﺎرده ﺳ. ﺆ. اﻟﻲ و داراي دو ﻣﻘﻴـﺎس اﺿـﻄﺮاب و اﻓﺴـﺮدﮔﻲ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ.

چکیده - دانشگاه علوم پزشکی تهران: پایگاه مجلات علمی

Tehran University Medical Journal مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی
تهران.

تأثیر مراقبت معنوی- مذهبی بر استرس بیماران پس از عمل جراحی بای ...

در مرکــز توانبخشــی بیمارســتان بقیــه اهلل االعظــم )عــج( تهــران در ســال 1392
انجــام شــد. ... پرسشـنامه افسـردگی، اضطـراب، اسـترس )DASS-21( بـود. .... در این
مقیاس سـؤاالت. 14 ،12 ،11 ،8 ،6 ،1 و 18 بــه ســنجش اســترس می پــردازد. مطالعـات
مختلفـی نیـز در داخـل کشـور انجـام گرفتـه کـه اعتبـار. ایـن ابـزار را بـه اثبـات
رسـانیده اسـت.

ارتباط بین علائم روان شناختی و عزت نفس در جانبازان شیمیایی سردشت

داراي ﻋﻼﻳﻢ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺗﻮام،. 73. )ﻧﻔﺮ. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ . وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي. دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ. (. ﺳﻦ،
ﺟﻨﺲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ. ،. ﺳﻄﺢ. ﺗﺤﺼﻴﻼت. و ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ. ) ، ﻣﺠﺮوﺣﻴﺖ. (. درﺻﺪ. ﺟﺎﻧﺒﺎزي و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. ) ،
اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ. (. HADS. و ). ﻋﺰت. ﻧﻔﺲ. (. Rosenberg Self-Esteem Scale. ) در. ﻛﻠﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺖ. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن. ﺛﺒﺖ. ﮔﺮدﻳﺪ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ. HADS. (. Hospital Anxiety Depression. Scale. ).

مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستان زیگموند و اسنیت (HADS ...

مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستان زیگموند و اسنیت (HADS). خرداد ۹, ۱۳۹۵. تعداد
گویه ها: ۱۴ هدف: سنجش تغییرات خلقی (حالات اضطراب و افسردگی) در بیمارستان زیر
مقیاس ها: اضطرابافسردگی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳
تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word. 19,000 ریال – خرید پرداخت مورد به سبد خرید ...

بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی بر کاهش اضطراب و پرخاشگری ...

مزمـن عضانـی اسـکلتی به صـورت نمونه گیـری در دسـترس انتخـاب و 18 نفـر بـا
نمـرات باالیـی در آزمـون اضطراب و پرخاشـگری مشـخص شـدند. سـپس بـه شـیوه
تصادفـی در دو گـروه آزمایشـی )9 نفـر( و کنترل )9 نفـر( قرار گرفتنـد. ابتدا هر دو
گروه پرسشـنامه افسـردگی- اضطراب- اسـترس،. پرخاشـگری، مقیـاس چنـد وجهـی درد را
تکمیـل نمودند.

پرسشنامه مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال (HADS) - نانو فایل

21 جولای 2015 ... پرسشنامه مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال (HADS) ,دانلود پرسشنامه مقیاس
اضطراب و افسردگی هاسپیتال (HADS),خرید پرسشنامه مقیاس اضطراب و افسردگی
هاسپیتال (HADS)

دپارتمان سنجش و ارزیابی - مرکز مشاوره احیا

22 آوريل 2015 ... مقیاس سنجش کیفیت زندگی – معنویت، مذهب و اعتقادات شخصی WHOQOL-SRPB;
سنجش تعلقات و اعتقادات مذهبی; مقیاس جهت گیری مذهبی; پرسشنامه خودفراروی ...
اضطراب کتل; مقیاس اضطراب همیلتون; اضطراب و افسردگی بیماران بستری در
بیمارستان HADS; سیاهه کمال گرایی هیل; بهزیستی روانشناختی ریف.

مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستان زیگموند و اسنیت (HADS) | مرکز ...

15 سپتامبر 2015 ... مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستان زیگموند و اسنیت (HADS) ... هدف: سنجش
تغییرات خلقی (حالات اضطراب و افسردگی) در بیمارستان ... دانلود پرسشنامه مقیاس
فعال سازی رفتاری برای افسردگی کانتر و همکاران (BADS) · دانلود پرسشنامه مقیاس
درجه بندی تعامل اجتماعی از دیدگاه معلم هوپز و همکاران · دانلود پرسشنامه ...

مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال(HADS)rava20.ir | rava20.ir

23 ا کتبر 2016 ... مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال(HADS) ... از میان ابزارهای سنجش مناسب برای
کار بالینی و پژوهشی می توان از مقیاس بیمارستانی Hospital Anxiety and
Depression Scale اضطراب و افسردگی(HADS) نام برد . ... برای مشاهده لیست همه ی
پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید.

و متاآنالیز مرور سیستماتیک در ایران: اضطراب ... - مجله علمی پژوهشی

مقیاس. اضطراب. و. افسردگی. بیمارستان. : این. پرسشنامه. یک. ابزار. کوتاه. است. که.
بقا. حقفف. عالئم. جسمی. و. تمرکز. بر. عالئم. روانشناختی. سطح. اضطراب .....
اضطراب. ) (99. فریال. خمسه. پرستاران. DASS-21. ---. 1388. تهران. 413. 3/3. 2/66. ---
. (33). رضا باقریان. سرا رودی. بیماران سکته. قلهی. HADS. 55/85(10/29). 1385.
اصفهان.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻼﺳﻬﺎي آﻣﻮزش دوران ﺑﺎرداري ﺑﺮ روﻧﺪ زاﯾﻤﺎن - فصلنامه نسیم تندرستی

30 نوامبر 2012 ... آوري داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ،. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و زاﯾﻤﺎﻧﯽ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪا. رد اﺿـﻄﺮاب و
اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﯽ. ،. ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪت درد ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس. دﯾﺪاري. درد. (. VAS. و). ﻣﻘﯿﺎس ﻣﮕﮕﯿﻞ ..... 2. visual
Analogue Scale (VAS). 3. HADS. دﯾﻼﺗﺎﺳـﯿﻮن. ) و ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم زاﯾﻤـﺎن. و ﺑـﺎ. ﻣﻘﯿـﺎس. ﻣـﮏ ﮔﯿـﻞ.
ﻓﻘـﻂ در ﻓـﺎز ﻓﻌـﺎل زاﯾﻤـﺎﻧﯽ. در دو ﮔـﺮوه. ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت. ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ زاﯾﻤـﺎن.

ارتباط خودکارآمدی با اضطراب و افسردگی در بیماران تحت همودیالیز مراجعه

ﺳﺮﺷﻤﺎﺭ. ﻱ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩ .ﺪﻳ. ﺍﺑﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭ. ﻱ. ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎ. ﻣ. ﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﭼﻬـﺎﺭ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓ. ﻴـ. ﮏ،
ﺍﺿـﻄﺮﺍﺏ. ﻭ. ﺍﻓﺴـﺮﺩﮔ. ﻲ. ﻴﺑ. ﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻧ. ﻲ. (. HADS. ﻭ). ﺳـﻨﺠﺶ. ﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣﺪﻱ. ﺑﻮﺩ . ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ..... ﺏ
ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ. ٢١. ﻗـﺮﺍﺭ. ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻣﺘ. ﻴ. ﺎﺯ ﺑﺎﻻﺗﺮ. ﻧﺸﺎﻥ. ﺩﻫﻨﺪﻩ. ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ. ﻳ. ﺎ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔ. ﻲ. ﺑﺎﻻﺗﺮ. ﻲﻣ. ﺑﺎﺷﺪ. 1
General Self Efficacy Scale. 2 walker. 3 Hospital Anxiety Depression Scale.

بررسی شیوع اضطراب، افسردگی و سبک های مقابله ای در بیماران سکته ...

5 سپتامبر 2010 ... HADS. ) 1. و. ﻣﻘﯿــﺎس ﺳــﺒﮏ. ﻫــﺎی. ﻣﻘﺎﺑﻠ. ﻪ. ای ﺟﺎﻟﻮﯾﺲ. 2. ﺟﻤﻊ. آوری ﮔﺮدﯾﺪ . ﻣﻘﯿــﺎس اﺿــﻄﺮاب و
اﻓــﺴﺮدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن. : اﯾــﻦ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﮏ اﺑـﺰار ﮐﻮﺗـﺎه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺣـﺬف ﻋﻼﺋـﻢ. ﺟﺴﻤﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻋﻼﺋﻢ
رواﻧﺸﻨﺎ. ﺧﺘﯽ ﺳﻄﺢ اﺿـﻄﺮاب و. اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﺟﺴﻤﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد . ﻣﻘﯿﺎس اﺿﻄﺮاب و
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ. 14. آﯾـﺘﻢ و. دو ﺧﺮده آزﻣﻮن اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ.

86 The Clarification of Contribution of ﻢﻳ ﺑﻴﻨﻲ ﻋﻼ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨ M

اﻓﺴــﺮدﮔﻲ، اﺿــﻄﺮاب و. ﺗــﻨﺶ. (DASS-21). (. آﻧﺘــﻮﻧﻲ و. ﻫﻤﻜﺎران،. )1998. ﺑﻮد. ﺑﻪ . ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨـﻲ
ﺳـﻬﻢ ﺑﺎورﻫـﺎي ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ. داده. ﻫﺎ ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از روش. رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﻪ روش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم و ..... ورود ﺑـﻪ
ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﺎﻏﻞ ﺑـﻮدن. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺘﺎر در ﻳﻜﻲ از ﺑﺨـﺶ. ﻫـﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑـﻮد . اﺑـﺰار. ﮔﺮدآوري داده.
ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﺑﺎورﻫﺎي. ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. (. MCQ-30. ) و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ. ﺔ. اﻓﺴـﺮدﮔﻲ،. اﺿـﻄﺮاب و اﺳـﺘﺮس.

پایایی، ساختار عاملی و توان تمایزی مقیاس مانیای یانگ بین بیماران ...

مقیاس درجه بندی افسردگی همیلتون. (HDRS). و. پرسشنامه. افسردگی بک. (BDI).
برای گردآوری داده ها به کار رفتند و داده ها با استفاده. از آزمون همبستگی پیرسون،
تحلیل عاملی و تحلیل تمایزات تحلیل شدند. یافته. ها: مقیاس درجه ب. ندی مانیای یانگ
در جمعیت ایرانی همسانی درونی باالیی. ) α=0/82. ( داشت و روایی آن از طریق همبستگی
باال با ...

بینی افسردگی در بیماران مبتال به درد مزمن در پیش آفرینی رضایت ...

بیمارانی. که. به. کلینیک. ارتوپدی. بیمارستان آتیه و کلینیک درد رسا. مراجعه.
کرده. بودند. و. با. توجه. به. معیارهای. ورود. و. خروج،. 121. بیمار. انتخاب. شدند. و از. آن. ها
. خواسته. شد. که. به. پرسشنامه. های. مقیاس. دیداری. شدت. درد،. مقیاس. فاجعه. آمیز. کردن
. درد،. ترس. از. حرکت،. ناتوانی ناشی از درد،. مقیاس. افسردگی و رضایت زناشویی.
پاسخ.

ارتباط اضطراب و افسردگی با کیفیت زندگی بیماران پس از جراحی ...

The sample consisted of 102 patients who had been undergone coronary artery
bypass graft (CABG) in Azahra hospital of Shiraz city. The patients were recruited
by convenience sampling method. Data was collected by standardized hospital
anxiety and depression scale (HADS) and global Quality of Life questionnaire ...

اﺛﺮ ﮔﻴﺎه اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ( Lavandula angustifolia Mill ) در درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﻲ

7 فوریه 2010 ... اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ. ﻧرو .ﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﺼﺮف اﺳﻄﻮﺧﻮدوس. ﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﻲ.
ﺑﻴﻤـﺎران. ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺘﺎﻟﻮﭘﺮام. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. 80. ﺑﻴﻤﺎر
ﺳـﺮﭘﺎﻳﻲ. ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻛﻨﻨـﺪ. ه. ﺑـﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴـﻚ رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ. ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎﺟﺮ. ﺷﻬﺮﻛﺮد. ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﺎ. ﺣﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و.
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎﻣﻴﻠﺘﻮن ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ. اﺳﺎﺳﻲ را داﺷﺘﻨﺪ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺷﺪه.

ارزيابي اثربخشي داروي الانزاپين (Olanzapine) در بهبود علائم و ...

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) يک ابزار سودمند، قابل پذيرش(
acceptable) ، معتبر(valid) ، قابل اعتماد(reliable) و آسان (easy ) براي غربالگري
افسردگي و اضطراب است که از سال 1983 تدوين شده و هم اکنون در کشورهاي مختلف دنيا
مورد استفاده قرار مي گيرد. اين پرسشنامه سطح اضطراب و افسردگي را در جمعيت
بيماران ...

و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻋﻼﻳﻢ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮ ذﻫﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘ

ي. ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن اﺧﺘﻼل دوﻗﻄﺒﻲ،. ﺑﻪ ﺧﺼﻮص. درﻣﺎن ﻋﻼﻳﻢ. اﻓﺴﺮدﮔﻲ آن. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . واژ. ه. ﻫﺎ. ي. ﻛﻠﻴﺪ
. :ي. اﺧﺘﻼل دوﻗﻄﺒﻲ، درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ذﻫﻦ. آﮔﺎﻫﻲ، اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﻋﻼﻳﻢ. ﺷﻴﺪاﻳﻲ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﺧﺘﻼل دوﻗﻄﺒﻲ ....
ﻣﻘﻴﺎس اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ. -. ﻧﺴﺨﻪ. ي. دوم. (. BDI-II. ) (ﺑﻚ و اﺳﺘﻴﺮ. ،. )1987. ،. ﺷﻜﻞ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه. ي. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
. ي. اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪت اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. و. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﺑﺎ ﻓﺮم اوﻟﻴﻪ. ي. آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ.

بررسی تاثیر ژورنالینگ بر اضطراب و استرس بیماران ... - مجله طب مکمل

ﻋﻮد. ﺑﯿﻤﺎري. و. دﻓﻌﺎت. ﺑﺴﺘﺮي. در. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻃﯽ. ﯾﮏ. ﺳـﺎل. اﺧﯿﺮ،. اوﻟـﯿﻦ. ﻋﻼﻣـﺖ. ﺑﯿﻤـﺎري،. ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ.
ﻣﺸـﮑﻞ. ﻧـﺎﺗﻮان. ﮐﻨﻨـﺪه. ﺑﯿﻤﺎري. و. اﺑﺘﻼ. ﺑﻪ. ﺳـﺎﯾﺮ. ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬـﺎ. و،. ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. 1. DASS- 21. ﺟﻬﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ.
ﻣﯿﺰان. اﺿﻄﺮاب و. اﺳﺘﺮس. ﺑﯿﻤـﺎران. ﺑـﻮد ﮐـﻪ در اﺑﻌـﺎد. 1Depression,Anxiety,stress scale.
Downloaded from cmja.arakmu.ac.ir at 18:15 +0330 on Saturday November 25th
2017 ...

نشريه روان پرستاري، - Magiran

3 سپتامبر 2013 ... تاثير تخليه هيجاني با نوشتن بر افسردگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
دكتر مسعود فلاحي خشكناب .... اضطراب و افسردگي بيمارستاني در بيماران مبتلا به
بيماري عروق كرونر سيد طيب مراديان ... اثربخشي آموزش فردي مهارت هاي رفتاردرماني
ديالكتيك در بهبود علايم افسردگي و افكار خودكشي عزيزه عليزاده ...

مقایسه ی مؤلفه های ذهن آگاهی و مزاج های عاطفی در افراد با افسردگی اساسی

استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه اضطراب اشپيلبرگر
، پرسشنامه پنج مؤلفه ذهن آگاهی و پرسشنامه ... افسرده در مزاج. هاي عاطفی نمرات
بيشتري نسبت به افراد اضطرابی و بهنجار کس. ب نمودند وتفاوت این نمرات در مقياس
. ادوارخویی و تحریک. پذیري نسبت به افراد بهنجار .... راه، سابقه بستري در
بيمارستان.

دانلود رایگان مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال (HADS) | تک دانشجو

10 آگوست 2015 ... پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانیپرسشنامه اضطراب و افسردگی هاسپیتال
(HADS)پرسشنامه پزشکیپرسشنامه رواشناسی بالینیپرسشنامه غربالگری اضطراب
و افسردگی هاسپیتالتک دانشجوخرید پرسشنامه اضطراب و افسردگی هاسپیتال (
HADS)خرید مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال (HADS)دانلود ...

رابطه بین تعارضات کار-خانواده مادران شاغل و اضطراب کودکان و مقایسه آن

10 سپتامبر 2012 ... ﺗﻌﺎﺭﺿﺎﺕ ﻛﺎﺭ-ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﻲ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ... ﻛﺎﺭ-ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ
ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﭘﻴﺶ. ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ [14] ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ .... ﺯﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻭ ﺯﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻫﺎﻱ. ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﻴﺎﺱ ...

jadid 92.indd

ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺗﻮﺍﻧﻰ ﻗﻠﺒﻰ ﻓﺎﺯ ﻳﻚ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳــﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﺒﻰ، ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪﻭﺩ 10 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﻫﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺑﺎﺯﺗﻮﺍﻧﻰ ﻗﻠﺒﻰ ﻓﺎﺯ ﻳﻚ ﺭﺍ ﺑﻪ ... ﻗﻠﺒﻰ ﻓﺎﺯ ﻳﻚ، ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻪ ﺳﻨﺪﺭﻡ ﺣﺎﺩ ﻛﺮﻭﻧﺮﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ. ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯ ... (HADS) ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 14
ﺳﻮﺍﻟﻰ، ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ (7 ﺳﻮﺍﻝ) ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻰ (7 ﺳﻮﺍﻝ) ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ. ﺍﺯ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ 21 ...

روانپرستاری - معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

تأثیر انحراف فکر سمعی-بصری بر اضطراب و رضایتمندی بیماران تحت
برونکوسکوپی بیمارستان. امام علی )ع( زاهدان. 4، *شهال ... ابزار جمع آوري داده ها شامل
فرم مشخصات فردي و بیماری، پرسشنامه اضطراب حالت اشپیل برگر و فرم.
رضایتمندی بود. .... برونکوسکوپي در صورت نیاز است توسط مقیاس 5 نقطه اي )قطعاً.
خیر، احتماال خیر، ...

اثربخشی نقاشی درمانی بر کاهش اضطراب و پرخاشگری دانش آموزان ...

بررسی ارتباﻁ حمایت اجتماعی با رﺿایت مندی والدین از مراﻗبت نوزادان نارﺱ بستری
در بﺨﺶ مراﻗبت ویژه نوزادان بیمارستان های منتﺨب دانشﮕاه. علوم پﺰشکی ... اثربخشی
نقاشي درماني بر کاهش اضطراب و پرخاشگري دانش آموزان دبستاني پسر داراي ... درماني
با استفاده از پرسشنامه خشم کودک نلسون، مقیاس اضطراب اسپنس اندازه گیري شد.

اثربخشی توانبخشی روانی به شیوه دوسا بر افسردگی، اضطراب و ...

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧ. ﻨ. ﺪ زﻣﯿﻨﻪ. ﺳﺎز ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﺷ .ﺪﻨ. اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ. ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ. رواﻧﯽ. ﺑﻪ. ﺷﯿﻮه. دوﺳﺎ. ﺑﺮ. ﮐﺎﻫﺶ. ﻣﯿﺰان. اﻓﺴﺮدﮔﯽ،. اﺿﻄﺮاب .....
ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و. اﺳﺘﺮس. (. DASS-21. ) ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل. 1995. ﺗﻮﺳﻂ. Lovibond.
ﺗﻬﯿﻪ .ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس داراي. 21. ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ. ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺎزه. ﻫﺎي رواﻧﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس را
.

اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی - مجله علمی دانشگاه ...

12 مارس 2013 ... پرسشنامه اضطراب زونگ، افس ... یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین هوش
معنوی با استرس ادراک شده، اضطراب و افسردگي رابطه منفي معن. ي .... ب( مقیاس هوش
معنوی: این پرسشنامه که توسط. King. ،. ساخته. شده است دارای. 27. آیتم مي باشد. ای. ن
پرسشنامه بر اساس مقیاس لیكرت. 6. گزینه ای پاسخ داده مي شود.

رابطۀ کيفيت خواب با افسردگی در افراد سالمند در سه ناحيۀ شهر تهران

prevention programs, and increasing life expectancy, the population of older
people has increased in dif- ferent countries. ... مطالعه انتخاب شدند. برای جمع آوری
داده ها، از دو پرسشنامه مقياس کيفيت خواب پيتزبرگ و مقياس افسردگی سالمندان
استفاده شد .... 17[افسردگی، اضطراب و پایين آمدن کيفيت زندگی شود. شایان ذکر
است که ...