دانلود رایگان

پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)

دانلود رایگان پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) مشخصات فایل:
تعداد سوال:28

نوع فایل: word

روایی و اعتبار: دارد

شیوه نمره گذاری: دارد

گارانتی بازگشت وجه: دارد ( کیفیت این فایل تضمین شده است درصورت هرگونه مشکل یا نارضایتی احتمالی مبلغ شما بازگردانده می شود)


پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)

پرسشنامه سلامت عمومی. (GHQ). فرم 28 سؤالی. باسمه تعالی. مقدمه. آزمون یا تست
عبارتست از وسیله اي که به روش علمی تهیه شده و براي اندازه گیري عینی استعدادها و
تواناییهاي فردي به کار می رود. نقش اصلی هر آزمون روانی اساساً اندازه گیري تفاوتهاي
فردي یا تفاوتهایی است که در فرد بخصوصی در مواقع مختلفی دیده می شود. این امر که
...

پرسشنامه 28 - GHQ - دانشنامه روانشناسی مردمی

می خواھیم درباره کسالت و ناراحتی ھای پزشکی و اینکه سلامت عمومی شما در یک ماه
گذشته تا به امروز چگونه بوده است، اطلاعاتی به دست آوریم. لطفا در تمامی سؤال ھای
زیر، پاسخی را که فکر می کنید با وضع شما بیشتر مطابقت دارد مشخص کنید.
بخاطر داشته باشید که ما می خواھیم درباره ناراحتی ھای اخیر شما اطلاعاتی به دست
آوریم، نه ...

دانلود پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) - سایت علمی و آموزشی ایران تحقیق

4 سپتامبر 2014 ... پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) توسط گلدبرگ و هیلیر در سال 1989 ساخته شده است.
پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) را از سایت موسسه ایران تحقیق دانلود کنید.

دانلود رایگان و مشخصات روانسنجی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28 ...

28 جولای 2016 ... پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) یک پرسشنامه ی مبتنی بر روش خود گزارش دهی است
که در مجموعه ی بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای یک اختلال روانی هستند ، مورد
استفاده قرار می گیرد (گلدبرگ ، ۱۹۷۲). در این پرسشنامه ، به دو طبقه ی اصلی از
پدیده ها توجه می شود. ناتوانی فرد در برخورداری از یک کنش ورزی «سالم» ...

پرسشنامه سلامت عمومی ghq- 28 - مادسیج

10 مه 2013 ... دریافت پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی از سایت مادسیج. پرسشنامه. این آزمون ۲۸سؤال
دارد که چهار زیرمقیاس را در برمیگیرد _ هر زیرمقیاس هفت سؤال دارد). سیستم نمره
گذاری سؤالات از ۰ تا ۳ را دربرمی گیرد. نمره هر فرد در هر زیرمقیاس از ۰ تا ۲۱ متغیر
است. نمهر۰ تا ۷ نشانه وضع وخیم پاسخگو است. ۷ تا ۱۴ وضعیت در ...

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ - روانسنجی

پرسشنامه سلامت عمومی. General Health Questionnaire. لطفا" سوالات زير را بدقت
مطالعه و در هر مورد گزينه اي را كه فكر مي كنيد با وضعيت كنوني شما (از يك ماه پيش تا
كنون) مطابقت دارد مشخص كنيد . 1- آيا از يكماه گذشته تا به امروز احساس كرده ايد كه
كاملا" خوب و سالم هستيد ؟ الف: اصلاً ب: در حد معمول ج: بیش از حد معمول د: به مراتب
بیشتر ...

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) - طرحواره

16 سپتامبر 2017 ... پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) برای پاسخگویی به یکی از دغدغه‌های اساسی متخصصان
حوزه سلامت روان به وجود آمد. همواره وجود یک ابزار مناسب و کوتاه که ...

هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) بر روی ... - دانشگاه شاهد

ﭼﻜﻴﺪه. ﻫـﺪف از ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ ﻓـﺮم. 28. ﺳـﺆاﻟﻲ از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑـﺮ روي. داﻧﺸ.
ﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ، ﺳﺎل ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ و داﻧﺸـﻜﺪه ﺑـﻮد . ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ. ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ
ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑـﻴﻦ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در ﺳـﺎل. ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ،. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ و. دﺧﺘﺮ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮﻣﻲ و
ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ. ﻣﻲ. ﭘﺮدازد . ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر. 1146. ﻧﻔﺮ از. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷـﺮﻛﺖ. ﻛﺮ.

پرسشنامه بررسی سلامت روانی 28 GHQ - مشاوره روانشناسی راز

7 جولای 2014 ... پرسشنامه بررسی سلامت روانی ۲۸ GHQ: نسخه اصلیاین آزمون ۶۰ سوال دارد ولی فرم های
کوتاه آن ۳۰،۲۸،و ۱۲ سئوالی می باشد. تاریخچه: فرم اصلی پرسشنامه توسط گلدبرگ و
هیلر ساخته شده در سال۱۹۷۰ و اعتبار و روایی آن بارها مورد بررسی قرار گرفته است. چن
چن دربررسی روایی همزمان این پرسشنامه با پرسشنامه چند جانبه ...

دانلود رایگان پرسشنامه سلامت رواني ( GHQ ) گلدبرگ | آنلاین پروژه

پرسشنامه ای که پیش رو دارید در راستای اجرای پژوهش با موضوع بررسی مقایسه ای
سلامت روانی دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی است. پرسشنامه سلامت روانی ( GHQ
) گلدبرگ یکی از شناخته شده ترین ابزار در روان پزشکی است و برای شناسایی
اختلالات روانی غیر سایکوتیک در شرایط گوناگون به کار می رود و دارای ۲۸ سؤال و ۴ .

دانلود پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) - جی آزمون

معرفی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ). پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) برای
پاسخگویی به یکی از دغدغه‌های اساسی متخصصان حوزه سلامت روان به وجود آمد. همواره
وجود یک ابزار مناسب و کوتاه که بتواند ملاکی درباره سلامت روان کلی افراد جامعه ارائه
دهد و بتوان به گستردگی آن را اجرا کرد در ذهن محققان این حوزه وجود داشته است. با توجه
به همین ...

پرسشنامه وضعیت سلامت روان (GHQ) - تبیان

12 مه 2010 ... می خواهیم بدانیم که در چند هفته گذشته، ناراحتی جسمانی داشته اید و یا به طور کلی،
وضع عمومی سلامت شما چگونه بوده است. لطفاً پاسخی را که فکر می کنید بیشتر از
پاسخهای دیگر با وضع شما مطابقت دارد، مشخص کنید. فراموش نکنید می خواهیم وضع
کنونی و اخیر شما را بدانیم، نه آنچه در گذشته وجود داشته است.

پرسشنامه سلامت عمومی ghq - روان شناسی.دلهره.خشم.افسردگی .وسواس ...

پرسشنامه سلامت عمومی ghq. این پرسشنامه توسط گلدبرگ و هیلر 1979 ساخته شد.
پرسشنامه سلامت عمومی را می توان بعنوان مجموعه پرسش هایی در نظر گرفت که از
پایین ترین سطوح نشانه های مشترک مرضی که در اختلال های مختلف روانی وجود دارند
تشکیل شده است و بدین ترتیب می تواند بیماران روانی را به عنوان یک طبقه کلی از
آنهایی که ...

نتیجه آزمون پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) - - تلنت یاب

وضعیت سلامت عمومی و علائم جسمانی که فرد در یک ماه گذشته تجربه کرده است را نشان
می دهد. نشانه های فیزیکی می توانند علت پزشکی داشته یا نداشته باشند. مهم این است
که افکار و احساسات و اعمال فرد در رابطه با نشانه هایش افراطی و بی تناسب باشد.
اختلال علایم جسمانی شامل وجود یک یا چند نشانه جسمانی ناراحت کننده یا به شدت مختل
...

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ | کلینیک گراف

23 مه 2014 ... General Health Questionnaire. پرسش نامه ۲۸ سوالی وضعیت سلامت روان GHQ، یکی
از رایج ترین تست های روانشناسی برای بررسی سلامت عمومی جسمی و روانی افراد است.
این آزمون به شما نشان می دهد که وضع عمومی سلامت شما در چند هفته گذشته، چگونه بوده
است. در این آزمون نمره افراد در چهار مقیاس به دست می آید و برای ...

پرسشنامه سلامت روان GHQ به همراه تفسیر و نمره گذاری - پشتیبان ...

پشتیبان مشاوران و روانشناسان - پرسشنامه سلامت روان GHQ به همراه تفسیر و نمره
گذاری - اشتراک گذاشتن ابزارها و مطالب مفید ویِژه دانشجویان و متخصصین رشته های
روانشناسی و مشاوره - پشتیبان مشاوران و روانشناسان.

اعتباریابی پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومی به عنوان ... - مجله حکیم

11 سپتامبر 2008 ... Title: The Validation of General Health Questionnaire- 28 as a Psychiatric
Screening Tool. Authors: Noorbala AA, (MD); Bagheri yazdi SA, (MSc);
Mohammad K, (PhD). Introduction: The aim of this research was to validate the
General Health Questionnaire- 28. (GHQ-28) as a screening instrument of mental
...

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آوین :: آزمون سلامت روان GHQ

پرسش نامه 28 سوالی وضعیت سلامت روان GHQ، یکی از رایج ترین تست های
روانشناسی برای بررسی سلامت عمومی جسمی و روانی افراد است. این آزمون به شما نشان
می دهد که وضع عمومی سلامت شما در چند هفته گذشته، چگونه بوده است. در این آزمون نمره
افراد در چهار مقیاس به دست می آید و برای تفسیر آن نیاز به مراجعه به متخصص است.
چنانچه در ...

بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) - پرتال جامع علوم ...

چکیده: هدف از پژوهش حاضر، بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی (فرم 28
سوالی) بود. برای این منظور در یک مطالعه 75 نفر از دانشجویان برای بررسی اعتبار
پرسشنامه در مطالعه ای دیگر 92 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز جهت بررسی روائی آن
شرکت نمودند. اعتبار پرسشنامه مزبور از سه روش دوباره سنجی، تنصیفی و آلفای ...

پرسش‌نامه سلامت عمومی (28 ماده‌ای) | طب‌لینک - TebLink

پرسش‌نامه سلامت عمومی (28 ماده‌ای). General Health Questionnaire (GHQ-28). درباره‌ی
آزمون: این پرسش‌نامه، یک ابزار سرندی مبتنی بر روش خود-گزارشی است که برای
تفکیک موارد مبتلا به اختلال‌های روان‌شناختی ساخته شده است و می‌تواند احتمال وجود
یک اختلال روانی را در فرد تعیین کند. همچنین، برای ردیابی کسانی که دارای مشکلات
...

کلید و روایی و پایایی پرسشنامه سلامت روان ghq28 - تالار همیاری ...

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 دریافت پرسشنامه ghq28 پرسشنامه سلامت عمومی «
پرسشنامه سران.

آزمون سلامت عمومی - شرکت فرا ايمن : نگرشی نوین به ایمنی و بهداشت

11 سپتامبر 2012 ... پرسشنامه سلامت عمومی GHQ می تواند یک برآورد کلی از میزان سلامت عمومی شما به ما
بدهد. این پرسشنامه در یکی از مقیاس های خود، می تواند مشخص کند که آیا شما اضطراب و
بی خوابی دارید و یا خیر؟ اگر اضطراب و بی خوابی دارید، نمره ی آن به چه میزان است؟

GHQ, نرم افزار پرسشنامه سلامت عمومی , دانلود نمره گذاری GHQ-28 ...

پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی توسط گلدبرگ و هیلر (1979) ارائه شده و داراي 4
مقیاس فرعی است و هر مقیاس 7 پرسش دارد. مقیاسهاي مذکور عبارتند از: -1 مقیاس علائم
جسمانی -2 مقیاس علائم اضطرابی و اختلال خواب -3 مقیاس کارکرد اجتماعی -4 مقیاس
علائم افسردگی. بخشی از سوالات: -1 آیااز یکماه گذشته تابه امروزکاملاًاحساس کرده
ایدکه ...

پرسشنامه آنلاين | پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)

18 آگوست 2013 ... پرسشنامه سلامت عمومی GHQ. می خواهیم درباره ی کسالت و ناراحتی های پزشکی و
اینکه سلامت عمومی شما در طی یک ماه گذشته تا به امروز چگونه بوده است، اطلاعاتی به
دست آوریم.لطفأ در تمامی سؤال های زیر،پاسخی را که فکر می کنید با وضع شما
بیشتر مطابقت دارد مشخص کنید. به خاطر داشته باشید که ما می خواهیم درباره ی ...

RDS Journals - شبکه تحقیقات سلامت روان

کد دانشگاه یا سازمان مرجع یا ثبت کننده, 0. نام دانشگاه یا سازمان مرجع یا ثبت کننده,
انستيتو روانپزشکی تهران (مرکز تحقيقات بهداشت روان). عنوان انگلیسی, General
health questionnaire 12(GHQ). عنوان فارسی, پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ). زبان
اصلی, فارسی. کلید واژه ها. کاربرد, غربالگری افراد سالم و بيمار. سازنده, گلدبرگ و
...

پرسشنامه سلامت عمومی روانشناختی GHQ28 | مرکز مشاوره تخصصی مبنا

این پرسشنامه وضعیت سلامت روان شما ، طی ماه گذشته را بررسی می نماید. می خواهیم
درباره کسالت و ناراحتی های پزشکی و این که سلامت عمومی شما در طی یک ماه گذشته تا
به امروز چگونه بوده است، اطلاعاتی به دست آوریم. لطفا در تمامی سوالهای زیر پاسخی را
که فکر می کنید با وضع شما بیشتر مطابقت دارد مشخص کنید. به خاطر داشته باشید
...

تعيين پايايي و روايي پرسشنامه 12 سوالي سلامت عمومي (GHQ-12)

چكيده: مطالعه حاضر با هدف ترجمه، بررسي پايايي و روايي پرسشنامه 12 سوالي سلامت
عمومي (General Health Questionnaire=GHQ-12) به عنوان ابزاري جهت سنجش وضعيت
بهداشت رواني جوانان و ساير اقشار جامعه ايراني طراحي و اجرا شد. پس از ترجمه نسخه
اصلي پرسشنامه از زبان انگليسي به فارسي با استفاده از روش ترجمه استاندارد ...

بررسی ساختار عاملی نقطه برش بالینی و ویژگی‌های روانسنجی نسخه 28 ...

هدف: بررسی ساختار عاملی، نقطه برش بالینی ویژگی‌های روانسنجی نسخه 28 سوالی
پرسشنامه سلامت عمومی (28- GHQ) در بیماران دچار آسیب مغزی تروماتیک مواد و روش‌ها:
238 بیمار دچار TBI (43 زن و 195 مرد) در قالب یک مطالعه توصیفی-طولی به شیوه
نمونه‌گیری غیر احتمالی و پیاپی وارد مطالعه شدند و هریک از آنها نسخه مناسب سازی شده
28- ...

نرم افزار فارسی پرسشنامه سلامت عمومی (ghq-28) - روان بنیان

15 ژوئن 2015 ... شرح:پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) برای پاسخگویی به یکی از دغدغه*های اساسی
متخصصان حوزه سلامت روان به وجود آمد. همواره وجود یک ابزار مناسب و کوتاه که بتواند
ملاکی درباره سلامت روان کلی افراد جامعه ارائه دهد و بتوان به گستردگی آن را اجرا کرد
در ذهن محققان این حوزه وجود داشته است.منتشر کننده: سایت و انجمن روان ...

دانلود پرسشنامه سلامت روان GHQ | tstory

2 آوريل 2017 ... پرسشنامه ی سلامت عمومی، یک پرسش نامه ی غربالگری (سرندی) مبتنی بر روش خود
گزارش دهی است که در مجموعه های بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای اختلال روانی
اند، مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این پرسش نامه دست یابی به یک تشخیص خاص در
سلسله مراتب روانی نیست، بلکه منظور اصلی آن ایجاد تمایز بین ...

پرسشنامه رایگان سلامت روان - پرسشنامه رایگان

27 دسامبر 2015 ... ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سازگاری DAS-32، سلامت عمومی GHQ-28،
صمیمیت تامپسون و واکر و ابعاد صمیمیت باگاروزی است که در مرحله پیش آزمون و پس
آزمون توسط آزمودنی‌ها تکمیل گردید. پس از تکمیل پیش آزمون، گروه مداخله هشت جلسه
یک ساعت و نیمه تحت درمان تصویرسازی ارتباطی قرار گرفتند.

ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗ د - ResearchGate

8 فوریه 2014 ... ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﻖ ﺑﺸﺮي و ﯾﮏ ﻫﺪف. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻬﺎن، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ارﺿﺎي ﻧﯿﺎزﻫﺎي.
اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن، ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ. )1( . از ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ.
ﻋﺒ. ﺎرت اﺳﺖ از رﻓﺎه ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﯽ، رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در. ﻓﺮد؛ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗ. ﺄ. ﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﭘﻮﯾﺎ وﺟﻮد
دارد. )2(. ؛. ﻟﺬا ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ، ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ. ي ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﻓﺮاد. را درﺑﺮ ﻧﻤﯽ.

ویژگیهای روان‌سنجی، ساختار عاملی، نقطه برش بالینی، حساسیت و ...

ویژگیهای روان‌سنجی، ساختار عاملی، نقطه برش بالینی، حساسیت و ویژگی پرسشنامه
سلامت عمومی 28 سؤالی (GHQ-28) در بیماران ایرانی مبتلا به اختلالات روانپزشکی.

( ) ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺎﯾﮑﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮرﺳﯽ GH - سامانه مدیریت ...

3 مه 2014 ... ﺑﺮرﺳﯽ. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺎﯾﮑﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ. (. GHQ-28. ) رﺿﺎ وﻟﯿﺰاده. 1. ، ﻓﺮوزان
ﮐﺎوري زاده. 2،. ﻣﺴﻌﻮد ﯾﺎﺳﻤﯽ. 3. ، ﻣﺤﻤﺪرﺳﻮل ﯾﺎﺳﻤﯽ. 3،. ﻣﯿﻼد رﺷﯿﺪﺑﯿﮕﯽ. 3. ، ﺣﺎﻣﺪ ﺗﻮان. 3. *. )1. ﮔﺮوه.
روان. ﭘﺰﺷﮑﯽ. ، داﻧﺸﮑﺪه. ﭘﺰﺷﮑﯽ،. داﻧﺸﮕﺎه. ﻋﻠﻮم. ﭘﺰﺷﮑﯽ. اﯾﻼم،. اﯾﻼم،. اﯾﺮان. )2. ﮔﺮوه. آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ،.
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان. )3. ﮐﻤﯿﺘﻪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت. داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ،. داﻧﺸﮕﺎه. ﻋﻠﻮم.

اعتبار روایی و ساختار عاملی ترجمه فارسی پرسشنامه سلامت عمومی 28 ...

زمینه و هدف: پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی (GHQ-28) از 4 خرد مقیاس تشکیل
می‌گردد. علی‌رغم تعدد پژوهش‌هایی که حساسیت، ویژگی و اعتبار این پرسشنامه را در
ایران بررسی کرده‌اند، پژوهش‌های اندکی ساختار عاملی آن را مورد بررسی قرار داده‌اند. این
درحالی است که بررسی این موضوع که آیا نسخه‌های ترجمه شده‌ی این پرسشنامه در ایران،
باز هم ...

پرسشنامه سلامت عمومی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

هدف از پژوهش حاضر، بررسی روائی و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی (فرم 28 سوالی)
بود. برای منظور در یک مطالعه 75 نفر از دانشجویان برای بررسی اعتبار پرسشنامه در
مطالعه ای دیگر 92 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز جهت بررسی روائی آن شرکت نمودند
. اعتبار پرسشنامه مزبور از سه روش دوباره سنجی، تنصیفی و آلفای کرونباخ بررسی
...

فایل word پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی ( GHQ ) | کارشید

8 مارس 2017 ... فایل word پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی ( GHQ ). پرسشنامه سلامت عمومی 28
سوالی توسط گلدبرگ و هیلر 1 (1979) ارائه شده و داراي 4 مقیاس فرعی است و هر مقیاس
7 پرسش دارد. مقیاسهاي مذکور عبارتند از: -1 مقیاس علائم جسمانی 2. -2 مقیاس علائم
اضطرابی و اختلال خواب 3. -3 مقیاس کارکرد اجتماعی 4. -4 مقیاس علائم ...

مقاله هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) روی دانشجویان دانشگاه ...

هدف از پژوهش حاضر هنجاریابی فرم 76 سوالی از پرسشنامه سلامت عمومی روی دانشجویان
دانشگاه های استان همدان به تفکیک جنس دانشکده و گروه بود. همچنین پژوهش حاض...

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘ - سالنامه پژوهش علوم سلامت و ...

ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺭﺗﺶ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ-ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ، 52 ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺭﺗﺶ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ:
(GHQ-28) ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ، ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ 17 ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻟﻴﻜﺮﺕ ﺩﺭ ﻧﻤﺮﻩ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ SPSS ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﮔﺮﺩﻳﺪ.

پایایی و روایی فرم 28 سؤالی مقیاس سلامت روانی در جمعیت ایرانی ...

روش بررسی: 214 مراجعه کننده به مراکز مشاوره و دانشجویان دانشگاه های تهران و علم و
صنعت ایران در دو گروه بیمار (107 =n؛ 64 زن، 43 مرد) و بهنجار (107 =n؛ 64 زن، 43 مرد)
با اجرای مقیاس سلامت روانی، مقیاس افسردگی بک، مقیاس اضطراب بک و پرسشنامه
سلامت عمومی در این پژوهش شرکت کردند. فرم 28 سؤالی مقیاس سلامت روانی (MHI-28)
بر ...

اعتباریابی و ساختار عاملی پرسشنامه سلامت عمومی - 12 - GHQ - در ...

حمید یعقوبی,معصومه کریمی,عبداله امیدی,عصمت باروتی,میلاد عابدی ; مجله: علوم
رفتاری ; تابستان 1391 - شماره 20 ;

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ - فروشگاه اینترنتی روان کالا

فروشگاه اینترنتی روان کالا ( تست و آزمون روانشناسی ). سبد خرید. ( 0 ). مبلغ کل :
پرداخت سبد خرید · صفحه اصلی · آزمونهای روانی · هوش · آزمون هوش وکسلر · آزمون هوش
ریون · آزمون هوش گودیناف · آزمون هوش استنفورد بینه · آزمون هوشی بندرگشتالت · آزمون
هوش چند گانه گاردنر · آزمون هوش آندره ری · آزمون هوشی تکمیل تصاویر · آزمون مکعب های ...

نرم‌افزار پرسشنامه سلامت عمومی GHQ - فروشگاه روانشناسی فارس روان

دانلود رایگان پرسشنامه سلامت عمومی،نرم‌افزار پرسشنامه سلامت عمومی، GHQ،
روانشناسی،مقیاس علائم جسمانی، مقیاس علائم اضطرابی و اختلال خواب، مقیاس کارکرد
اجتماعی، مقیاس علائم افسردگی،فارس‌روان، تفسیر و نمره‌گذاری،نسخه فارسی،
General Health Questionnaire.

Doc - North Khorasan University of Medical Sciences Journals System

داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی(GHQ 28) جمع آوری و به وسیله
نرم افزار آماریSPSS و آزمون های تي مستقل و آناليز واريانس يكطرفه و کای دو تحلیل
شد. يافته ها: در نمونه مورد مطالعه، از لحاظ سلامت جسمانی 7/5%، از لحاظ عملکرد اجتماعی
8/2%، از لحاظ وضعیت اضطراب 4/11% و از نظر وضعیت افسردگی 4/1% دارای اختلال
...

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ | NCBA

دﺳﺘﻪ: رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: docx ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 12 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 5 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ.
ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ (28- GHQ) ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ (28- GHQ) ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻠﺪﺑﺮگ و ﻫﯿﻠﯿﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه.
اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﺳﺮﻧﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﯾﮏ اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ را در ﻓﺮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ
. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دارای 4 زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺖ: ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، اﺿﻄﺮاب و ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ، ﻧﺎرﺳﺎ ﮐﻨﺶ وری.

( ) ﺗﺴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ GHQ : ﻟﻄﻔﺎً ﻗﺒﻞ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ اﯾ

ﺗﺴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ. (. GHQ. ) ﻟﻄﻔﺎً ﻗﺒﻞ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ. : داﻧﺸﺠﻮي
ﮔﺮاﻣﯽ ﺿﻤﻦ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪﮔﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و آرزوي ﺗﻮﻓﯿﻖ روز اﻓﺰون ﺑﺮاي ﺗﻼش ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯿﺘﺎن. ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ
در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ. ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه. ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺟﺰ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺟﺰ ﺷﻤﺎ و ﻣﺸﺎورﺗﺎن ﮐﺲ دﯾﮕﺮي. ﺑﻄﻮر ﻣﻮرد.

ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻢ ﺳﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ از ﻣﻘﻴـﺎس ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ. (GHQ-28). اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪ . ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳــﻼﻣﺖ
ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﺗﻮﺳــﻂ. ﮔﻠﺒﺮگ. ) 1979(. ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ . اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ،. داراي. 28. ﺳﺆال ﺑﻮده، ﺳﻼﻣﺖ
ﻋﻤـﻮﻣﻲ را در ﭼﻬـﺎر ﺧـﺮده ﻣﻘﻴـﺎس ﺷـﺎﻣﻞ. ﻧﺸﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، اﺿﻄﺮاب، اﺧـﺘﻼل در ﻛـﺎرﻛﺮد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، و.
ﻧﺸﺎﻧﻪ. ﻫﺎي اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . ﻣﻠﻜﻮﺗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران. ) 1385(. در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ، رواﻳـﻲ، و
ﺗﺤﻠﻴـﻞ ...

دانلود پرسشنامه سلامت عمومی GHQ - دانلود مقاله و پروژه دانشجویی

2 ا کتبر 2017 ... دانلود پرسشنامه سلامت عمومی GHQ. دسته بندی : پایان نامه و پروژه دانشگاهی » رشته
مدیریت. جزئیات و دریافت. دانلود پرسشنامه سلامت عمومی GHQ. دسته بندی: پایان نامه
و پروژه دانشگاهی » رشته مدیریت تعداد مشاهده: ۴۴۱ مشاهده. فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: ۳. حجم فایل:۱۵ کیلوبایت.

مقایسه سطح سلامت روانی کارکنان بخش درمانی با کارکنان بخش ...

ابزار مورد استفاده، پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی (GHQ-28) بود که نقطه برش در
کل آزمون 23 و در زیر مقیاسها 6 در نظر گرفته شد. دادهها با استفاده از آزمون آماری 2χ و
OR تحلیل شدند. یافته ها: 6/41 درصد پرسنل درمانی و 0/49 درصد پرسنل غیردرمانی در
شاخص کل، بالاتر از نقطه برش شناسایی شدند اما تفاوت شیوع اختلالات بین دو نوع ...

دریافت - مرکز تحقیقات منوپوز وآندروپوز دانشگاه علوم پزشکی جندی ...

نتیجهگیری: درصد قابل توجهی از زنان در سن یائسگی دارای اختلال در سلامت عمومی
خود بوده که با برخی از ویژگیهای فردی زنان مرتبط است و پدیدهی یائسگی میتواند
عاملی در ... some demographic characteristics (age, education, occupation, wife,
husband's occupation, monthly income, and smoking) and GHQ 28 questionnaire
.

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 - توضیحات | نیکان 2017

دانلود پرسش نامه با موضوع سلامت عمومی GHQ-28، در قالب word و در 3 صفحه، قابل
ویرایش. توضیحات: این آزمون 28 سؤال دارد که چهار زیرمقیاس را در بر می گیرد. هر
زیرمقیاس، هفت سؤال دارد. سیستم نمره گذاری سؤالات از 0 تا 3 را در برمی گیرد. نمره هر
فرد در هر زیرمقیاس، از 0 تا 21 متغیر است. نمره 0 تا 7، نشانه وضع وخیم پاسخگو
است.

مقاله GHQ-12 تاريخ تصحيح 81.7.3

ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ. « ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ. ﺑﻪ»ﺑﺪ« ﺗﺎ ». ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ. GHQ-12. ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺮﻩ ﺑﺎﻻﻳﻲ
ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻧﺪ. (. ٠٠٠١/٠. P<. ,. ٦/٥٨. F= ). ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ، ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮﺵ ﺍﺯ
ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ. (Reciever Operating Characteristic Curve - ROC Curve).
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮﺵ. ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ١٢. ﺳﺆﺍﻟﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ. (. GHQ-12. ٥/
٣ﺑﺮﺍﺑﺮ ).

بررسی وضعیت سلامت عمومی و عوامل مؤثر بر آن در کارکنان یکی از ...

ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش، دو پرسشنامه بود که پرسشنامه. اول مربوط به
اطالعات دموگرافیک فرد و پرسشنامه دوم پرسشنامه. سالمت عمومی )General Health
Questionnaire )GHQ که متشکل. از 2۸ سئوال بود که به وسیله پرسنل مورد بررسی،
تکمیل می گردید. این پرسشنامه یک ابزار روان شناختی است و از شناخته شده ترین.

وضعیت سلامت عمومی و روانی سربازان در دوره آموزش رزم مقدماتی | نوری ...

ابزار پژوهش پرسشنامه سلامت عمومي(GHQ) و پرسشنامه مشخصات دموگرافیک بود. پس
از تکمیل پرسشنامه‌ها، اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS18 و روش
های آماری (توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار و آزمون تی) مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت. نتایج: 60/19 درصد آزمودني‌ها داراي مشکلاتی از نظر سلامت عمومی بودند.

Psychometric Analysis of Persian GHQ-12 with C-GHQ Scoring Style

8 ا کتبر 2013 ... وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﻞ ﻧﻤﺮه ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮔﯿﺮي: ﻧﺴﺨﮥ ﻓﺎرﺳﯽ. GHQ-12. ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻧﻤﺮه دﻫﯽ. C-GHQ. در زﻧﺎن، داراي
رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ. واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي. : ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺳﺒﮏ ﻧﻤﺮه دﻫﯽ. C-GHQ. ،
رواﻧﺴﻨﺠﯽ، زﻧﺎن. ، اﯾﺮان. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد ﺳﻼﻣﺖ،. ﺳﻼﻣﺖ روان اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن از ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ. رواﻧﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ. ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ...

SID.ir | تاثير درمان نگهدارنده متادون بر سلامت رواني معتادان به ترياك و ...

در مرحله پيش - آزمون، سلامت رواني شركت كنندگان با پرسشنامه سلامت عمومي GHQ
گلدبرگ، 1972) ارزشيابي شد. سپس در خلال شش ماه، بيماران افزون بر دريافت
متادون، هر ماه با پرسشنامه GHQ ارزشيابي شدند. نتايج با استفاده از روش آماري اندازه
هاي تكراري و آزمون t نشان دادند كه روند بهبود وضعيت سلامت رواني بيماران از همان ماه
نخست ...

شیوه نمره گذاری پرسشنامه سلامت عمومی GHQ - مرجع دانلود پرسشنامه و ...

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ (سلامت عمومی گلدبرگ). سلامت روان چیست؟ تاکنون
تعاریف متفاوتی از سلامت روانی (Mental Health) ارائه شده است. مثلاً گفته شده است
که سلامت روانی یعنی: داشتن تعادل عاطفی و سازش اجتماعی، احساس راحتی و آسایش،
فقدان بیماری روانی (Mental Illess)، یکپارچگی شخصیت و شناخت خود و محیط. برخی
از ...

آزمون پایش سلامت عمومی - خدمات آنلاین روانشناسی

نام علمی آزمون: فرم 28 سوالی (General Health Questionnaire (GHQ)). نام کاربردی
آزمون: پایش سلامت عمومی. نوع: روانشناسی. تعداد سوالات: 28. مدت زمان تقریبی اجرای
آزمون : 10 دقیقه. قیمت آزمون : ۲,۰۰۰ تومان. قیمت تفسیر : ۱۵,۰۰۰ تومان. هدف آزمون: هدف از
این آزمون شناسایی افرادی است که دارای یک اختلال روانی هستند. توضیحات : پزشکان
و ...

مقایسه وضعیت سلامت عمومی در والدین کودکان فلج‌مغزی و سالم

چهل زوج دارای کودک فلجمغزی (میانگین سنی: پدران 5±34 ، مادران 4.5±29 سال) و چهل
زوج دارای کودک سالم ( میانگین سنی: پدران 4±33 ، مادران 4.6±28 سال) پرسشنامه
سلامت عمومی 28 سئوالی (GHQ-28) را پر کردند که شامل 4 زیر مقیاس نشانههای جسمانی
، اضطراب - اختلال خواب، اختلال عملکرد اجتماعی و افسردگی بود. والدین از نظر
فرهنگی، ...

بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی (.GHQ) - انجمن ایرانی ...

انجمن ایرانی روان شناسی - عضو ایرانی اتحادیه بین المللی روان شناسی علمی و عضو
پیوسته شورای انجمن های علمی ایران.

پرسشنامه سلامت عمومی (سلامت روان) GHQ گلدبرگ و هیلر 1979 | دانلود ...

13 مارس 2014 ... توضیحات. سازنده ابزار: گلد برگ و هیلر 1979. تعداد گویه/سوال: 28. مولفه/زیر
مقیاس: 4 مولفه : علایم جسمی، اضطراب و بی خوابی، اختلال در عملکرد اجتماعی و
افسردگی. مقیاس/طیف: 4 درجه ای لیکرت. نمره گذاری: دارد. تفسیر: دارد. روایی: صوری
دارد. پایایی: آلفای کرانباخ دارد. زبان: فارسی. تعداد صفحات: 5 صفحه.

بررسی وضعیت سلامت روانی پرستاران شاغل دربیمارستانهای ...

جامعه آماری پژوهش ، پرستاران شاغل (131 مر و 1064 زن ) در بیمارستانهای دولتی
وخصوصی شهر شیراز و ابزار پژوهش ، پرسشنامه سلامت عمومی– 28 سوالی (GHQ-28)
General Health Questionnaire بود . بررسی های انجام یافته در اپیدمیولوژی
اختلالات روانی در ایران با استفاده از پرسشنامه مذکور نشان دهنده این واقعیت است که
میزان روایی و ...

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ (فرم 28 سوالی) | روانسنجی نسیم فردا

5 مارس 2015 ... پرسشنامه سلامت عمومی GHQ (فرم ۲۸ سوالی). فرم ۲۸ سوالی پرسشنامه سلامت عمومی
توسط گلدبرگ و هیلر(۱۹۷۹)، از روی اجرای تحلیل عاملی بر روی فرم بلند آن طراحی شده
است. منیع: کلیک کنید ...

بررسي روايي و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومي (G.H.Q)

عنوان اصلی: بررسي روايي و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومي (G.H.Q). پدیدآورندگان :
سيد محمدرضا تقوي (پديدآور). نوع : متن. جنس : مقاله الكترونيكي. زبان : فارسي.
صاحب محتوا : ...

پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28)

15 آگوست 2013 ... پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) یک «پرسشنامه ی سرندی » مبتنی بر روش خود
گزارش دهی است که در مجموعه ی بالینی با هدف ردیابی کسانی که.

نقش پیش بین خردمندی در سلامت عمومی سالمندان - نشریات علمی دانشگاه

روش: در یک مطالعه توصیفی تحلیلی 114 نفر(61 مرد و 53 زن) با میانگین سنی 23/
66 و انحراف استاندارد 7/8 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به مقیاس سه
بعدی خردمندی (3D-WS) و پرسشنامه سلامت عمومی 28-GHQ پاسخ گفتند. داده ها با
استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفت.

ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﺳﻼﻣﺖ روان ﺟﻬﺖ

ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ. ﻫﺎ ﺑﺎ دو آزﻣﻮن ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ آﻟﭙﻮرت و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ. GHQ). ) ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . اﻳﻦ آزﻣﻮﻧﻬﺎ. ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه .اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮﻧﻬﺎ ﭘﺲ ا. ز
ﻧﻤﺮه. ﮔﺬاري ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ. ﺑﻴﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻳﺎ. ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻮدن و ﺳﻼﻣﺖ
رواﻧﻲ راﺑﻄﻪ. اي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد دارد . ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ. دروﻧﻲ. ﺗﺮ ﻣﻲ. ﺷﻮد ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ.
رود.

روان شناسی - پرسشنامه وضعیت سلامت روان (GHQ)

روان شناسی - پرسشنامه وضعیت سلامت روان (GHQ) - روان شناسی(مقالات,کتب و
همچنین دست نوشته های شخصی)

پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-12) | علمی فایل

8 ژانويه 2015 ... عنوان پرسشنامه: سلامت عمومی (GHQ-12). تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش سلامت روانی
زیر مقیاس ها: سلامت روانی مثبت – علائم اختلال روانی سازندگان پرسشنامه: گلدبرگ
معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد روش اجرا: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی و
خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان)

بررسی سلامت روانی فرزندان 18-15 ساله جانبازان - Journal Mil Med ...

ابزار مورد استفاده در تحقیق، پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک و پرسشنامه سلامت
عمومی GHQ-28 بود. داده‌های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های آماری آنالیز
واریانس و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج. سطوح
احساس سلامت در دختران و پسران در هر چهار خرده مقیاس اختلاف دارد. در کل احساس سلامت
...

وضعیت اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با سلامت عمومی دانشجویان ...

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎد و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ. ﻋﻤﻮﻣﻲ. آﻧﺎ. ن. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . روش. ﺗﺤﻘﻴﻖ. : اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ.
-. ﻣﻘﻄﻌﻲ در ﺳﺎل. 1389. در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي. ﻃﺒﻘﻪ. اي
ﺗﺼﺎدﻓﻲ،. 400. ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎ. ن رﺷﺘﻪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . ﭘﺲ از اﺧﺬ رﺿﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ، واﺣﺪﻫﺎي
ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻪ. ﻓﺮم. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي،. ﻣ. ﻘﻴﺎس اﻋﺘﻴﺎد اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ. IAT. و ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻼﻣﺖ. ﻋﻤﻮﻣﻲ. GHQ-
28.

رابطه سلامت عمومی و رفتارهای پر خطر در دانشجویان دانشگاه‌های سبزوار

اطّلاعات مورد نظر از طریق پرسشنامه مدون جمع آوری گردید که شامل پرسشنامه سلامت
عمومی‌(GHQ) و پرسشنامه رفتار‌های پرخطر(YRS) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار
SPSS و آزمون‌های همبستگی پیرسون، تی مستقل، تحلیل واریانس و آزمون شفه انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات دانشجویان در متغیّرهای رفتارهای پر ...

بررسی رابطه همسرآزاری و سلامت روانی در زنان دچار خشونت خانگی ارجاع ...

ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه جمعیت‌شناختی، پرسشنامه سلامت عمومی (28-GHQ)
و پرسشنامه استاندارد خشونت علیه زنان بود، جهت برآورد پایایی ابزارهای اندازه‌گیری،
آلفای کرونباخ استفاده شد، تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از ویرایش 18 نرم‌افزار
SPSS انجام شد. یافته‌ها: میانگین سنی نمونه‌های پژوهش 6.27±30.42 گزارش شد. بیش از
...

ارتباط بین سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه علوم ...

در مرحلهی دوم از دانشکدههای مذکور، چند کلاس به تصادف انتخاب و برای رعایت اخلاق
پژوهش پس از توضیح مختصر در مورد اهداف و جلب مشارکت آزمودنیها از آنان خواسته شد
پرسشنامهی سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (GHQ-28)[11] و آزمون تفکر انتقادی
کالیفرنیا-فرم ب (CCTST-B)[12] را تکمیل نمایند که 357 پرسشنامه توسط
دانشجویان (196 ...

بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دبیرستان شهر ساری سال 82 ...

... سنین می باشد، هدف این مطالعه بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان مقطع
دبیرستان شهر ساری (82-81) و تشخیص موارد مشکوک به اختلالات روانی می باشد. مواد
و روش ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی- مقطعی بر روی 1068 دانش آموز مقطع
دبیرستان با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی و آزمون های استاندارد SCL-90-R ,
GHQ-28 انجام و ...

بررسی ارتباط بین هوش معنوی و سلامت عمومی دانشجویان - نشریه روان ...

برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه هوش
معنوی و نسخه فارسی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) استفاده شد. برای تعیین
تفاوت نمرات هوش معنوی و سلامت عمومی با توجه به متغیر های دموگرافیک از آزمون تی
مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه و همچنین جهت بررسی رابطه ی بین اجزاء سلامت
عمومی و ...

بررسی سلامت روان پرستاران بخش‌های روانپزشکی و دیالیز بیمارستان ...

... بخش‌های روانپزشکی و دیالیز دانشگاه علوم پزشکی کاشان صورت گرفته است. مواد
و روش‌ها : در این پژوهش مقطعی تمامی پرستاران بخش‌های روانپزشکی و دیالیز
بیمارستان اخوان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان (47 نفر) در سال 1389مورد مطالعه قرار
گرفتند. ابزار تحقیق، پرسش‌نامه مشخصات دموگرافیک و پرسش‌نامه سلامت عمومی
GHQ-28 بود.

دانلود نرم افزار پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ28)+پرسشنامه+روش نمره ...

۱- فایل اکسل برنامه: حاوی فایل برنامه پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) (فرم ۲۸ سوالی)
که بدون نیاز به اینترنت و با نرم افزار اکسل (Excel) باز شده و بدون محدودیت روی
چندین کامپیوتر قابل نصب است. پس از پاسخگویی به سوالات، نتایج داده ها به
صورت نمودار نمایش داده خواهد شد. ۲- فرم پرسشنامه و پاسخنامه سلامت عمومی (GHQ) (فرم
۲۸ ...

مرکز تحقیقات بهداشت روان - بانك ابزار

تشخيص نوع انگيزش تحصيلي دانش آموزان. 27, پرسشنامه رفتاري كودكان ( آيبرگ).
28, SCL-90, SCL-25, شكايات جسماني، وسواس و اجبار، حساسيت در روابط بين فردي،
افسردگي، اضطراب، پرخاشگري، ترس مرضي، افكار پارانوئيد، روان‌پريشي. 29.
سلامت عمومي GHQ. علايم جسماني، علايم اضطرابي، علايم افسردگي، كاركردهاي
اجتماعي.

ارتباط کیفیت خواب با سلامت عمومی در پرستاران نوبت کار - فصلنامه ...

این مطالعه به منظور بررسی ارتباط کیفیت خواب با سلامت عمومی در پرستاران یکی
از بیمارستان‌های آموزشی شهر بابل انجام شده است. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی
– تحلیلی مقطعی 240 پرستار به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. داده‌ها با استفاده از
پرسش‌نامه فردی، پرسش‌نامه سلامت عمومی (GHQ-28) و نیز پرسش‌نامه کیفیت خواب ...

سورس برنامه تست تمرکز + فایل های php در محیط بیسیک فور آندروید

مقاله درمورد اخلاق و ورزش

پاورپوینت در مورد قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور

تحقیق در مورد آشنایی با بعضی از كاربردهای انرژی هسته ای 30ص1

تحقیق درباره آموزش املاء

پاورپوینت اندیشه اسلامی 2

گزارش کار آموزی خدمات حسابداري شرکت 14 ص

ساختمان (عمران)

فعالیت های اطلاعاتی پیامبر (ص)در جنگ های صدر اسلام

مقاله کمپوزیسیون

تحقیق درباره طرح توجيهی احداث يك واحد توليدي فرش دستباف

ایجاد یک ایمیل و فرهنگ اصطلاحات چت

اینترنت اشیا(LOT)

پاورپوینت درباره نرم افزار تغذیه دانشجویی

فایل پاورپوینت فصل 1 رياضی دوم تقارن چهار قسمتی ..

فایل گزارش کارآموزی ايستگاه تحقيقات كشاورزي ..

تحقیق درمورد الفباي مديريت زنجيره تامين

دانلود فایل فلش فارسی J500F سامسونگ ورژن XXU1BPH1 اندروید 6.0.1 (4 فایل ) با لینک مستقیم