دانلود رایگان

تحقیق آماده حیات و کنش - دانلود رایگاندانلود رایگان طرح های توجیهی,تحقیق های آماده و فایل های ویژه

دانلود رایگان تحقیق آماده حیات و کنش
در این قسمت شما صرفا بخش ابتدایی این تحقیق آماده را مشاهده می کنید همانطور که می دانید چون این قسمت از تحقیق از فایل ورد کپی شده در آن احتمالا بهم ریختگی فونت ها و یا همخوانی نداشتن مطالب و همچنین نداشتن تصاویری که احتمالا در فایل ورد اصلی موجود است باعث می شود زیبایی فایل اصلی را نداشته باشد برای مشاهده بهترین کیفیت و مطالب به طور کامل ابتدا مبلغ را از طریق درگاه بانکی پرداخت کنید و سپس فایل اصلی را دریافت کنید
:::قسمت ابتدایی تحقیق حیات و کنش(صرفا جهت اطمینان) برای مشاهده فایل کامل و اصلی تحقیق در فرمت ورد پرداخت کنید:::

حیات و کنش
متابولیسم
متابولیسم شامل همه واکنشهای شیمیایی است که کار دستگاههای موجود زنده را برقرار میدارند؛ متابولیسم را به طور کلی سه فرایند فرعی یعنی تغذیه، تنفس سلولی و ترکیب تشکیل میدهد.
تغذیه
تغذیه به معنای فراهم ساختن مواد خام لازم برای بقای حیات است. همه موجودات زنده وابستگی مداوم به این مواد خام دارند، زیرا تداوم زندگی با مصرف شدن بدون انقطاع دو کمیت اساسی، یعنی انرژی و ماده همراه است. موجود زنده از این نظر به یک موتور مکانیکی یا در واقع به هر سیستم عمل کننده دیگر همانند است. انرژی برای مصارفی چون: نیرو بخشیدن به این سیستم برای برقرار داشتن کار اجزا و ادامه فعالیت آن ـ مختصر آنکه، برای استمرار کنش آن ـ مورد نیاز است. و ماده در این سیستم برای تجدید اجزا، ترمیم ضایعات و ادامه سلامت وقدرت کنش سیستم به طور خلاصه، برای بقای ساختار آن ضرورت دارند. بنابراین، موجود زنده که در اصل یک واحد عمل کننده است، تنها در صورتی میتواند زنده بماند که پیوسته انرژی و ماده به مصرف برساند. هم ماده و هم انرژی باید از محیط خارج و بوسیله غذا فراهم آیند. مواد خام خارجی که در این کنش به کار میروند غذاها هستند. یک دسته از غذاها که شامل آب، نمکها و دیگر مواد کانی است، مستقیماً از محیط فیزیکی بدست می آیند و دسته دیگر که مواد آلی هستند، از محیط زنده فراهم میشوند. فراهم شدن غذای آلی به دو روش عمده صورت میگیرد. گروهی از موجودات زنده یا اتوتروفها، غذای آلی را از مواد خام موجود در محیط زیست فیزیکی خود ـ خاک، آب و هوا ـ می سازند. بیشتر جانداران اتوتروف، برای ساختن غذا از نور خورشید به عنوان منبع انرژی استفاده میکنند. فرایندی که در جریان آن این جانداران غذای آلی را میسازند فتوسنتز نامیده میشود. فتوسنتزکننده ها عبارتند از: گیاهان سبز، جلبکها و سایر جاندارانی که در پیکرشان کلروفیل ـ یعنی رنگیزه سبزی که اساس فتوسنتز است ـ وجود دارد.
گروه دیگر جانداران که هتروتروفها را تشکیل میدهند، نمی توانند غذای آلی مورد نیاز خود را از مواد اولیه بسازند و از این رو ناگریز باید به منابع غذای آلی از پیش آماده شده وابسته باشند، هتروتروفها عبارتند از: جانوران، قارچها، اکثر باکتریها و به طور کلی همه جاندارانی که الزاماً باید از غذای آلی موجود در پیکر جانداران دیگر، اعم از زنده یا مرده، استفاده کنند. عمل خوردن در جانوران، یکی از روشهای معروف دستیابی به غذای آلی از پیش آماده شده است.
بنابراین، جانداران اتوتروف می توانند در محیط زیست کاملاً فیزیکی به زندگی ادامه دهند، حال آنکه هتروتروفها که قادر به ساختن غذای آلی مورد نیاز خود نیستند، برای زنده ماندن، علاوه بر محیط زیست فیزیکی به جانداران محیط نیز نیاز دارند.
تنفس سلولی
همه غذاها ترکیباتی شیمیایی هستند و به این جهت انرژی شیمیایی دارند. تمام موجودات زنده به انرژی شیمیایی که از غذا حاصل میشود وابسته اند. در پیکر جاندار، بعضی از انواع غذاها طی یک سلسله واکنش شیمیایی انرژی زا تجزیه میشوند و انرژی حاصل از این واکنشها به مصرف ادامه فعالیتهای حیاتی میرسد. سیستمهای زنده از این جهت شباهتی اساسی به ماشینهای معمولی دارند.
مثلاً در یک موتور بنزینی یا در موتور بخار، سوخت بوسیله عمل سوختن تجزیه میشود و از این فرایند، انرژیی آزاد میشود که موتور را به کار می اندازد. مواد غذایی نیز در ماشین زنده به گونه سوخت عمل میکنند. واقع امر این است که غذای آلی و سوخت موتور به یک دسته از مواد شیمیایی تعلق دارند. از این گذشته، غذای آلی به طریقی که در واقع نوعی سوختن است، تجزیه میشود و سپس انرژیی که از این تجزیه حاصل می آید، ماشین زنده را بکار می اندازد. فرایند دستیابی به انرژی از راه تجزیه مواد غذایی در موجود زنده را تنفس سلولی می نامند. تنفس دومین فعالیت عمده ماده زنده است: یعنی منبع اصلی نیرویی است که همه فرایندهای حیاتی ـ مثل تغذیه و حتی تنفس ـ را برقرار میدارد. برای اینکه تغذیه و تنفس ادامه یابند، فراهم بودن انرژی حاصل از تنفس ضرورت دارد.
سنتز
غذا را به صورت ماده ساختمانی نیز به کار میرود. پیکر موجود زنده باید از اجزای تشکیل دهنده غذا ساخته شده، به وسیله آنها سالم نگه داشته شود. بنابراین، مواد شیمیایی سازنده ماده زنده ـ مثلاً ماده سازنده پوست بدن یا قلب ـ در اصل همانند مواد شیمیایی سازنده غذاها هستند. اینکه گفته میشود، پیکر شما از آنچه می خورید ساخته شده است واقعیت دارد. عکس این گفته نیز درست است. از آنجا که مواد غذایی و اجزای سازنده پیکر موجودات زنده در اساس همانندند و غذا سوخت سلول است، موجود زنده می تواند مواد پیکر خود را به عنوان سوخت مصرف کند. کسانی که به هنگام پرهیز غذایی خوراک خود را محدود میسازند، مقداری از ماده سازنده بدنشان در تنفس سلولی به عنوان سوخت به مصرف میرسد؛ که حاصل آن کم شدن وزن آنان است. طبیعت ماده زنده این است که همواره خود را تجزیه کند و به مصرف برساند. ماشین زنده نمی تواند میان سوخت خارجی و اجزای ساختمانی درونی فرق بگذارد، زیرا هر دو در اساس یکی هستند. بنابراین، موجودات زنده ساختمانی ناپایدار دارند؛ اما به یاری ماده غذایی با این ناپایداری مقابله میکنند. و این اجزای نو، جانشین اجزای فرسایش یافته میشوند. ماده زنده بدین گونه لحظه به لحظه تغییر میکند. از آنجا که تخریب و انهدام ماده زنده و ساخته شدن مجدد آن به موازات یکدیگر انجام می گیرد، ماده سازنده آن همواره استخلاف می شود؛ بدین معنی که، الگوی ساختمانی ماده زنده بدون تغییر می ماند، در حالی که تقریباً هر ذره سازنده آن دیر یا زود به وسیله ذره ای دیگر جانشین می شود. از این گذشته، اگر وارد شدن مواد ساختمانی نو در ماده زنده سریعتر از فرسایش مواد قبلی انجام گیرد، جاندار رشد می کند. رشد، نتیجه آشکار بکار رفتن ماده غذایی در ساختمان ماده زنده است. به مجموع فرایندهایی که طی آنها ماده غذایی به اجزای نو تبدیل می شود سنتز (ترکیب) گویند. ترکیب سومین کنش اصلی همه موجودات زنده است. ترکیب مانند سایر کنشهای حیات به انرژی نیاز دارد و تنفس باید این انرژی را فراهم آورد.
مجموع تعداد صفحات این تحقیق:17

:::برای مشاهده فایل کامل و اصلی تحقیق در فرمت ورد پرداخت کنید:::


حیات و کنش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه