دانلود رایگان

گزارش کارگاه مخابرات نوری - دانلود رایگاندانلود رایگان گزارش کارگاه مخابرات نوری:روپوش را معمولا در زمان تولید بر روی غلاف قرار می دهند و جنس بصورتی که روکش مورد نظر می تواندشامل چند لایه پلاستیک

دانلود رایگان گزارش کارگاه مخابرات نوری فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 12صفحه


تعریف
اجزاي تشكيل دهنده يك فيبر نوري:
1- روپوش اولیه (JACKET) .
روپوش را معمولا در زمان توليد بر روي غلاف قرار مي دهند و جنس بصورتي که روكش مورد نظر مي تواندشامل چند لايه پلاستيك باشد. اين روكش مانعي براي تغيير شكل و خراشيدگي سطح فيبر است.
2- الیاف پشم شیشه که در اطراف هسته قرار می گیرد.
که وظیفه ثابت نگه داشتنcore در هسته را بر عهده دارد و همچنین باعث محکم نگه داشتن کانکتور روی کابل می شود و جلوگیری از رطوبت نیز محسوب میشود.
3- چهار الیاف خشک استخوانی که در چهار طرف coreقرار میگیرد. و باعث میشود core در وسط کابل قرار بگیرد و کارش محافظت از فیبر و در مقاومت سازی فیبر اثر دارد و.
4- بافر: که محافظ دور هسته محسوب می شود.
5- در داخل بافر یک لایه سفید رنگ بنام clad قرار دارد که ضریب شکست آن با ضریب شکست هسته فرق می کند.
6 - core يا هسته: يك رشته نازك شيشه كه در مركز فيبر است و سيگنال در داخل آن حركت ميكند.
شیشه ای بسیار نازک که بسیار نازک و شکننده میباشد.
7- Cladding يا روكش: لايه شيشه اي ديگري بوده كه با هسته متحدالمركز است ولي ضريب شكست نور در آن متفاوت است و به عنوان روكش دور تا دور هسته را گرفته و باعث شكست نور ميشود.
8- رويه: كه از جنس پلاستيك بوده و از فيبر در مقابل آسيب هاي احتمالي مانند رطوبت و تا حد كمي ضربه ميكند.


گزارش


کارگاه


مخابرات


نوری


فیبر


نوری


فیبر نوری


گزارش کارگاه مخابرات نوریمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کارگاه راهبردی اموزشی توسعه فناوری فیبر نوری - تکنولوژی ...

19 نوامبر 2016 ... به گزارش روابط عمومی GPOL به نقل از مخابرات ایران:اولین کارگاه راهبردی آموزشی
توسعه فناوری فیبر نوری توسط مخابرات ایران با حضور کلیه مدیران ارشد استانها و
تهران برگزار شد. در این کارگاه نسبت به ارائه روشها و توضیحات فنی پروژه ی FTTH
اقدام گردید و در این خصوص جناب آقای مهندس تراکمه عضو محترم هیات ...

ﻓﻴﺒﺮﻫﺎﯼ ﻧﻮﺭﯼ

23 مه 2003 ... ﻓﻴﺒﺮﻫﺎﻱ ﻧﻮﺭﻱ. EL 81SSOCD TRP306 2. I. ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ. ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓﻨﻲ. ﭘﺮﻭﮊﻩ. : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺍﺩﻭﺍﺕ
ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻧﻮﺭﻱ. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ. ﮔﺰﺍﺭﺵ. : ﻓﻴﺒﺮﻫﺎﻱ ﻧﻮﺭﯼ. -. ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﺩﻭﻡ. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ. ﮔﺰﺍﺭﺵ. : Optical
Fibers - ... ﻫﺰﺍﺭ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ. ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ... ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺻﻞ
ﺗﻼﺵ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺟﺒﺮ ﻧﻮﺭﯼ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﯼ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻧﻮﺭﯼ. ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ...

ÊÞæíÊ ßääÏå åÇí äæÑí

26 سپتامبر 2003 ... ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻴﺒﺮﻧﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻧﻮﺭﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮﺭﺩ. ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍ .ﻧﺪ. ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻴﺒﺮﻧﻮﺭﻱ ﺍﺭﺑﻴﻮﻣﻲ ﻭ ﺭﺍﻣﺎﻥ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻬﺎﻱ ﻓﻴﺒﺮ
ﻧﻮﺭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ. ﻱ ﻛﻪ. ﺩﺭ. ﺧﺼ. ﻮﺹ. ﺍﻳﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ، ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ ﻛﺎﺭ، ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ. ﻫﺎﻱ. ﺭﻗﻴﺐ. ، ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺗﺴﺖ ...

ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ارﺗﺒﺎط ﻧﻮری

27 ا کتبر 2003 ... ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﻮری ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ روﺷﻬﺎی ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ. ﭘﺎﻟﺲ ﻫﺎی ﻧﻮری
در ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮ .د. اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻟﺴﻬﺎی ﻧﻮری ﺣﺠﻢ ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ. ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ داده
اﺳﺖ . در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ. ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ارﺗﺒﺎط ﻧﻮری. در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ
رﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ارﺗﺒﺎط ﻧﻮری ...

تقویت کننده فیبر نوری الاینده به اربیوم و وسایل ... - ResearchGate

در اين گزارش تقويت كننده هاي فيبرنوري كه در مخابرات نوري پيشرفته استفاده مي
شوند مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته ا ند. تقويت كننده هاي فيبرنوري اربيومي و
رامان عمده ترين و مهم ترين تقويت كنند ههاي فيبر نوري هستند . مهم ترين موارد ي كه در
خصوص اين تقويت كننده ها در اين گزارش آمده است عبارتند از كاربردها، تئوري و اساس
كار ...

اخبار > روایتی از کار جهادی گسترش فیبر نوری در ... - مخابرات تهران

3 مه 2017 ... روایتی از کار جهادی گسترش فیبر نوری در مخابرات منطقه 8 تهران. مخابرات منطقه 8،
یکی از تجاری ترین مناطق مخابراتی شهر تهران و قطعا یکی از پر ظرفیت ترین مناطق
در ارایه سرویس های نوین مخابراتی بر بستر فیبر نوری است. برنامه "گشتی در
مراکز مخابراتی "در راستای تهیه گزارش از تلاش ها و برنامه های همکارانمان ...

مهندس تراکمه در کارگاه راهبردی و آموزشی توسعه فناوری فیبر نوری ...

سهم فناوری های دسترسی مبتنی بر فیبر نوری در میزان رشد مشتریان بسیار
چشمگیر است به صورتی که سرویس های مبتنی بر فیبر اصلی ترین محرک رشد درآمد
در حوزه مخابرات هستند . به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ،
مهندس تراکمه با تشریح برنامه کارگاه آموزشی فیبر نوری افزود : تولیدکننده هایی که
در ...

دانشگاه صنعتي شريف دانشكده مهندسی برق پایان نامه کارشناسی ...

دانشكده مهندسی برق. پایان نامه کارشناسی. گرایش مخابرات. عنوان: گزارش پروژه ایجاد
شبکه فیبر به منازل. استاد راهنما: آقای دکتر جواد صالحی. نگارش: دیمن زاد توت آغاج.
تابستان 1386. تقدير و تشكر. با تشكر از استاد گرانقدر، جناب آقاي دكتر صالحي و
با سپاسگزاري از اعضا و مسئولين محترم آزمايشگاه شبكه هاي نوري و مخابرات داده ها به
...

ﻛﺎﻧﺎل در ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﻮري ﻓﻀﺎي آزاد آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﻣﺪل ﺳﺎزي

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪر س. داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ. رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق. -. اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ. ﻣﺪل ﺳﺎزي. و
. آﻧﺎﻟﻴﺰ. ﻛﺎﻧﺎل در ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﻮري ﻓﻀﺎي آزاد. اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﭼﻤﻦ ﻣﻄﻠﻖ. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. : دﻛﺘﺮ وﺣﻴﺪ اﺣﻤﺪي. اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور. : دﻛﺘﺮ ذﺑﻴﺢ اﻟﻪ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮﺋﻲ. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 1389 ...

بومی سازی سیستمهای مخابرات نوری پرظرفیت کلید خورد - خبرگزاری مهر

13 ا کتبر 2016 ... مرکز تحقیقات مخابرات ایران بومی سازی سیستمهای انتقال نوری پرظرفیت و
سیستم های دسترسی مخابرات نوری را در دستور کار قرار داد و از شرکتهای دانش بنیان
برای مشارکت در پروژه دعوت کرد. به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه ارتباطات و
فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) درسال اقتصاد مقاومتی، ...

دوره آموزشی تجهیزات پسیو نوری آغاز به کار کرد > شرکت مدیریت ...

16 سپتامبر 2007 ... دوره آموزش تجهيزات پسيو نوری آغاز به کار کرد دوره آموزش تجهيزات پسيو نوری از
امروز ( دهم شهریور) به مدت یک هفته در سالن کنفرانس شرکت مدیریت شبکه برق ... ...
بر اساس این گزارش مهندس گلنوش کارشناس مرکز تحقيقات و آموزش مخابرات در
خصوص توليد فيبر نوری گفت : ماده اوليه آن از جن س سيليس خالص است و با ...

گروه ارتباطات نوري سه كارگاه آموزشي در كنفرانس مهندسي برق ارائه مي كند

بنا بر اين گزارش، كارگاه هاي " ارتباطات کوانتمی نوری: تحولی نوین در مخابرات" در
تاريخ 9 ارديبهشت ، "تکامل شبکه‌هاي نوري منعطف ترابيتي" در تاريخ 10 ارديبهشت
، با مشاركت اعضاي هيات علمي دانشگاه خواجه نصير و دانشگاه اميركبير و " فن‌آوری‌های
شبکه‌های دسترسی نوری" در روز 11 ارديبهشت ماه و با مشاركت اعضاي هيات علمي
دانشگاه ...

ارتباطات کوانتمی نوری: تحولی نوین در مخابرات

ارائه دهنده مسئول: دکتر سارا توفیقی (عضو هیأت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)) ... در این کارگاه آموزشی ابتدا با گزارش
میزان سرمایه گذاری های جهانی و معرفی پروژه های عملیاتی موفق ارتباطات کوانتمی،
اهمیت سرمایه گذاری کشور و تحقیقات در حوزه محاسبات کوانتومی و ارتباطات
کوانتومی بیش ...

دانلود پروژه فیبر نوری - پاورجام

۱-۶-روشهای ساخت پیش‌سازه. ۱-۷- مواد لازم در فرایند ساخت پیش‌سازه. ۱-۸-کاربردهای
فیبر نوری. ۱-۹-فن‌ آوری ساخت فیبرهای نوری. ۱-۱۰-روش‌های ساخت پیش‌سازه. ۱-۱۱-مواد
لازم در فرایند ساخت پیش‌سازه. ۱-۱۲- مراحل ساخت. ۱-۱۳-شبکه ملی فیبر نوری. فصل
دوم : مخابرات تار نوری. ۲-۱- سیستم‌های مخابرات فیبر نوری. ۲-۲- سیستم مخابراتی
پایه.

فیبر نوری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

امروزه مخابرات فیبر نوری، به دلیل پهنای باند وسیعتر در مقایسه با کابلهای مسی، و
تاخیر کمتر در مقایسه با مخابرات ماهواره ای از مهمترین ابزار انتقال اطلاعات محسوب ...
نور در داخل این کانالها بوسیله آینه‌ها و عدسی‌ها هدایت می‌شد، اما از آنجا که تنظیم این
آینه‌ها و عدسی‌ها کار بسیار مشکلی بود این کار نیز غیر عملی تشخیص داده شد و مردود
ماند.

مخابرات نوری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مخابرات نوری عبارت است از هر فرم انتقال اطلاعات که در آن نور واسط انتقال داده باشد.
... روشن بود که موج نور باید این کار را انجام دهد اما این مهم انجام نشده بود. دو عامل مهم برای
به ... اختراع لیزر در 1960 نخستین گام مهم ارتباطات نوری است که بعدها اولین نسل
فیبرهای ارتباط نوری با به کارگیری LEDها به عنوان منبع نوری شروع به کار کردند.

فیبر نوری در ایران همه‌گیر می‌ شود - روزنامه دنیای اقتصاد

27 ا کتبر 2017 ... فیبر نوری در ایران همه‌گیر می‌ شود. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران معتقد است فیبر
نوری تا چهار سال آینده منشاء اتفاق‌های بسیار خوشایندی خواهد بود و تلاش می‌شود تا
پنج سال آینده در تمام منازل ایرانی فیبر نوری داشته باشیم. به گزارش ایسنا، تا
انتهای کار دولت یازدهم وسعت شبکه اصلی فیبر نوری به۵۶ هزار و ۶۱۶ ...

مدرنیزه کردن شرکت مخابرات ایران/اتصال ۸۵۰۰ سایت اپراتور اول به ...

17 جولای 2017 ... مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: از مهم‌ترین کارهای ما در حوزه فیبر نوری این
بود که زیرساخت فیبر را در حوزه موبایل و ثابت فراهم کردیم و توانستیم ۸۵۰۰ سایت
همراه اول را به فیبر متصل کنیم. به گزارش ایسنا، رسول سراییان امروز در مراسم
افتتاح پروژه‌های شرکت مخابرات ایران مرتبط با فاز سوم شبکه ملی ...

آشنایی با اصطلاحات مخابراتی(فاواژه ها) - شرکت مخابرات خراسان رضوی

آشنایی با اصطلاحات مخابراتی. ... اگر به صورت فرستنده به كار رود ، امواج فرستنده
را به امواج الكترو مغناطيس تبديل نموده و پخش مي نمايد و اگر به صورت گيرنده به كار
رود ، امواج اكترومغناطيسي موجود در فضا را ... افزاره اي فيزيكي كه نقش ميانه را براي
اتصال كابل نوري يا كابل هم محور به همديگر يا به دستگاه مخابراتي ايفا مي كند.

سرفصل دروس به همراه چارت ترم بندی

رییس دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات از ارایه 70 درصد خدمات در دنیا بر
مبنای رایانش ابری خبر داد و گفت: رایانش ابری می تواند باعث پرکردن شکاف
دیجتیالی میان فقیر و غنی و تحقق عدالت اجتماعی، اشتغالزایی، توسعه صادرات شود.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پست و... Thumbnail. دانشکده پست و مخابرات کارگاه
آموزشی ...

ایرنا - واعظی: بهره برداری از شبکه دسترسی برپایه فیبر نوری تحولی ...

24 آوريل 2017 ... تهران- ایرنا- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به بهره برداری از طرح تانومای
شرکت مخابرات ایران گفت: بهره برداری از شبکه دسترسی برپایه فیبر نوری
سرعت کار را افزایش می دهد و تحولی بزرگ در شبکه ملی اطلاعات محسوب می شود. به
گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمود واعظی» امروز (دوشنبه) در مراسم بهره ...

فاز مطالعاتی طراحی نسل جدید سیستمهای مخابرات نوری به پایان رسید ...

22 جولای 2015 ... به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی جشنواره پوستر مخابرات؛ فراخوان
کارگاه طراحی ... نرم افزار شبیه‌سازی شبکه مخابرات نوری طراحی شد به گزارش
ممتازنیوز به نقل از - ممتازنیوز: نرم افزار طراحی و شبیه سازی شبکه مخابرات نوری
مدیریت اطلاعات در مرکز تحقیقات مخابرات ایران با هزینه ۲۰۰ میلیون ...

SID.ir | مروري بر انواع منابع نويز در لينكهاي مخابرات نوري

در اين مقاله نويزهاي مطرح در يك لينك مخابرات نوري و منابع آن‌ها مرور مي‌شود. مهمترين
عوامل توليد كننده نويز در چنين لينكي عبارتند از ليزرهاي نيمه‌هادي، تقويت‌كننده‌ها و
آشكارسازهاي نوري. ابتدا، به مرور نويز‌هاي شدت نسبي و فاز در ليزرهاي نيمه‌هادي
مي‌پردازيم. آنگاه نشان مي‌دهيم، نويز شدت نسبي در فركانس‌هاي كم، ناچيز است و در
نزديكي فركانس ...

کارگاه آموزشی FTTH در مخابرات منطقه کردستان برگزار شد

15 نوامبر 2017 ... به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کردستان، در این کارگاه آموزشی یک روزه که با
حضور پیمانکاران و پرسنل مرتبط با این سرویس برگزار شد، جهت توانمند سازی
نیروهای انسانی مرتبط با فناوری فیبر نوری،در زمینه شناخت مبانی و تجهیزات
GPON و نحوه طراحی و کابلکشی فیبر نوری داخل منازل مطالبی ارائه شد.

دانلود رایگان گزارش کارآموزی واحد پشتیبانی سوییچ مخابرات

دانلود رایگان گزارش کارآموزی واحد پشتیبانی سوییچ مخابرات مربوط به رشته
مهندسی برق و الکترونیک. ... مرکز مخابراتی. مسیر برقراری ارتباط از مشترک تا
مرکز. سیگنالینگ صحبت. تبدیل صوت به سیگنال دیجیتالی. لینک E1. فیبر
نوری. Call prossesing. چگونگی شماره ... در ابتدای کار ارتباطات کانالیزه نبوده و
امنیت نداشت.

مهندسي برق- مخابرات | مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر

فارع التحصیلان این دوره میتوانند علاوه بر کار آموزشی یا پژوهشی در دانشگاهها، در
سطح مراکز تحقیقاتی، صنایع مخابراتی والکترونیکی، شرکت مخابرات، ارتش و
سپاه، ... 24. فیلترهای وفقی. 3. 25. فیبر نوری و سیستمهای مخابرات نوری. 3. 26.
پردازش اطلاعات نوری. 3. 27. تئوری صف. 3. 28. شبکه های عصبی. 3. 29. شناسایی
آماری الگو.

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎ - وزارت ارتباطات و فناوری ...

15 مارس 2016 ... ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺷﺒﮑﻪ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻃﯿﻒ،. ﺳﻮﯾﯿﭗ ﮊﻧﺮﺍﺗﻮﺭ
ﻣﺎﮐﺮﻭﻭﯾﻮ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎﺭﯼ ﺗﺎ GHz 23 ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﯼ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ
ﺩﮐﺘﺮﺍ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. 2- ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻧﻮﺭﯼ: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﮐﺎﺭ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻧﻮﺭﯼ،.
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺁﻥ ﻭ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﺟﺰﺍﯼ ﻟﯿﻨﮏ ﻧﻮﺭﯼ ﺷﺎﻣﻞ.

شبکه فیبر نوری افغانستان به چین وصل می‌شود - BBC Persian

21 آوريل 2017 ... مقام‌های وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می‌گویند با کشور چین تفاهم
شده که شبکه فیبر نوری این کشور به چین وصل شود. ... با عملی شدن این پروژه،
قیمت اینترنت و خدمات مخابراتی در افغانستان ارزان‌تر می‌شود، میلیون‌ها دلار درآمد
نصیب افغانستان خواهد شد و شمار زیادی در این کشور صاحب کار خواهند شد.

فراخوان کنفرانس منطقه ای مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا

31 ا کتبر 2017 ... فراخوان کنفرانس منطقه ای مخابرات نوری بیسیم غرب آسیا به گزارش خبرگزاری
صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دبیر علمی کنفرانس گفت: پژوهشگران مهندسی برق
والکترونیک تا 29 آذر فرصت دارند مقاله خود را به رایانامه wacowc@of.iut.ac.ir
بفرستند. اصغر غلامی افزود: مخابرات نوری فضای آزاد ، اینترنت اشیاء ، مخابرات ...

گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق گرایش مخابرات: گزارش كارآموزي ...

با توجه به اينكه تقريبا زيرساخت تمامي شبكه هاي انتقال را فيبر نوري تشكيل مي
دهد، اكثر فن آوري هاي مهم و نوين معرفي شده اين حوزه در حال حاضر مربوط به سيستم هاي
نوري مي باشد. همه اين ها و ويژگي هاي منحصر به فرد و مهم شبكه ارتباطات زيرساخت من را
بر آن داشت تا واحد كارآموزي خود را در اين مركز بگذرانم و با فعاليت ها و تكنولوژي ...

وضعیت مخابرات گیلان در اجرای پروژه فیبر نوری بسیار مناسب است ...

9 ا کتبر 2016 ... مدیر مخابرات منطقه گیلان گفت: وضعیت مخابرات گیلان در اجرای پروژه فیبر نوری
بسیار مناسب است و معتقدیم با اجرای پروژه FTTH و ارائه خدمات از بستر ... به گزارش
ایلنا از رشت، خضردوست در جلسه شورای اداری مخابرات با تسلیت ایام عزای حضرت
اباعبدالله الحسین(ع) و بزرگداشت یاد شهدای مظلوم کربلا، شهدای دفاع ...

دکتر عمیدیان - سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

رزو ﮐﺎر. ی. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي. : ﻧﺎم. و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ. : ﻋﻠﯽ. اﺻﻐﺮ ﻋﻤﯿﺪﯾﺎن. ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت. : دﮐﺘﺮاي. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
. ﺑﺮق. -. ﻣﺨﺎﺑﺮات. ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. : ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن. ﭘﺴﺖ ...
داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺨﺎﺑﺮات . -. ﺗﺎﻟﯿﻒ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش ﻃﺮح ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮر. 3. ﻣﺠﻠﺪ. (. ﻣﺠﺮي. ) -. ﺗﺎﻟﯿﻒ و
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﯿﺒﺮ. ﻧﻮري ﮐﺸﻮر. (. ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي. ) -. ﺗﺎﻟﯿﻒ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش ﭘﺮوژه
ﻃﺮاﺣﯽ و ...

PDF11F.tmp - مخابرات استان اردبیل

طرح قرارداد اجرای عملیات حفاری ، کانالسازی، کابلکشی خاکی و کانالی فیبر نوری
در مسیر بیله سوار - جعفر آباد. (متاقصه شماره .... فیبر نوری که در انبار مخابرات
تحویل داده خواهد شد بر عهده پیمانکار می باشد. ..... تایید گزارش کار به منزله تایید
قسمتی از کار و یا تمامی کار نبوده و پیمانکار از مسئولیت خود در رابطه با اجسرای
قرار داد،.

شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی

كابل نوري خشك خاكي. کابل مخابراتی نوری کانالی. کابل نوری کانالی ژله فیلد ·
کابل نوری کانالی خشک. کابل مخابراتی نوری هوایی. کابل نوری هوایی مهاردار خشک ·
كابل نوری هوایی مهاردار تمام عایق · کابل نوری هوایی مهاردار ژله فیلد · کابل نوری هوایی
مهاردار با زره فولادی. Optical Indoor Cable. کابل مخابراتی نوری باتیوپ مرکزی.
FTTx.

نحوه درخواست فیبر نوری برای منازل – شرکت مهندسی افشان کابل

4 جولای 2017 ... مشترکان مخابرات ایران می‌توانند به پورتال این شرکت مراجعه کرده، شماره تلفن منزل
یا محل کار خود را وارد کنند و استعلام این‌که امکانات فیبر نوری برای آنها وجود دارد یا
خیر را بگیرند. در صورتی که منطقه آنها ... به گزارش ایسنا، تانوما (تار نوری مخابرات
ایران) به معنی «فیبر نوری تا ساختمان/خانه» است. این سرویس به ...

رئیس دانشکده مهندسی برق خبر داد | دانشگاه شهید رجایی

بر اساس این گزارش، پروفسور فری قاسملویی استاد دانشگاه نیوکاسل انگلستان
نیز سخنران کلیدی دیگری بودند که به ایراد سخنرانی بسیار جذابی در خصوص Free
Space Optics with Relay پرداختند. پروفسور قاسملویی نیز از افراد سرشناس بین
المللی در حوزه میدان و همچنین مخابرات نوری هستند که بر روی مخابرات نوری از طریق
منابع ...

مخابرات ایران پرچمدار فیبر نوری کشور است | عضو هیات مدیره - قطره

17 ا کتبر 2017 ... عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه مخابرات ایران پرچمدار فیبر
نوری کشور است، اظهار کرد: مخابرات ایران زیست بوم کسب و کار دیجیتال را در خودش
به گونه ای فراهم کرده که بتواند اتصال را به صاحبان کسب و کار فراهم کند برای
مشاهده مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید - به گزارش سایت قطره و به نقل ...

مقدمه اي بر مخابرات فيبر نوري - دانشگاه علوم پزشکی زنجان

برنارد فوكو (1819 – 1868 ) نميز درگير پژوهش در سرعت نور بود او در ششم ماه مه سال
1850 به فرهنگستان علوم گزارش كرد كه سرعت نور در آب كمتر از سرعت آن در هواست
البته اين نتيجه با فرمول بندي نظريه گسيلش ... تقريباً بلافاصله بعد از آغاز كار
ميزر، اين فكر بوجود آمد كه آيا همين روش را مي توان به ناحيه نوري طيف نيز گسترش داد؟

فیبر نوری - تی نیوز

انتقاد شماری از شهروندان از شهرداری انار به دلیل تاخیر در بهسازی یک پیاده رو انتقاد
شماری از شهروندان از شهرداری انار به دلیل تاخیر در بهسازی یک پیاده رو حدود سه هفته
قبل مخابرات انار برای عبور فیبر نوری در بخشی از پیاده روی بولوار شهید مطهری
کانال حفر کرده اما شهرداری پس از پایان کار مخابرات اقدام به... انار پرس |۷ روز قبل ...

مخابرات منطقه سمنان - اخبار > برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ...

13 آگوست 2017 ... بمناسبت آغاز پروژه "تانوما" واگذاری فیبرنوری به منازل (FTTH) در استان سمنان،
کلاس آموزشی معرفی تانوما در مخابرات منطقه سمنان برگزار شد. به گزارش روابط‌عمومی
مخابرات منطقه سمنان، کارگاه آموزشی آشنایی با "تانوما"، از سوی مخابرات منطقه سمنان و
با همکاری مخابرات منطقه 7 تهران، با حضور مدیران و کارکنان مخابرات ...

هدیه برای خانه‌هایی که به سرعت نور وصل می‌شوند

16 ا کتبر 2017 ... به گزارش ایسنا، به اعتقاد برخی از کارشناسان حوزه شبکه‌های مخابراتی، بر اساس
الگوهای موجود در دنیا، در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (منا)، کشورهایی چون قطر، کویت
، ترکیه و لبنان استفاده از ... اخیرا در شرکت مخابرات ایران تصمیم گرفته‌ایم که
فیبر نوری را به محل کار، منازل و بخش‌های اقتصادی کشور ببریم.

اداره کل مخابرات وفناوری اطلاعات - test

كارگاه آموزشي روسا و مسئولين مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي با حضور مديران كل
محترم فرودگاههاي استان گلستان و مازندران و به ميزباني اداره كل فرودگاههاي استان ...
با تلاش مهندسين اداره مخابرات و فناوري و اطلاعات هوانوردي فرودگاه بین المللی زاهدان،
ارتباط فيبر نوري بين اين اداره و ايستگاه هواشناسي فرودگاه، بمنظور افزايش سرعت
...

روزنامه ايران94/12/18: درخواست رفع انحصار مخابرات از فيبر نوري

8 مارس 2016 ... داوود زارعيان سخنگوي شرکت مخابرات ايران در اين باره به «ايران» گفت: تنها 2 درصد
شبکه مخابرات ايران به فيبر نوري متصل شده است بنابراين فعلاً ... يوسفي زاده مي
افزايد: استفاده از فيبرنوري کار بسيار خوبي است که بايد روند استفاده از آن در
مکان هايي که ساخت و ساز انجام مي شود، صورت گيرد يا اينکه سيم هاي ...

فیوژن زدن فیبر نوری :: مخابرات

18 نوامبر 2013 ... معرفی دستگاه فیوژن : مدل A60 کورنینگ دستگاهی است که می تواند کورهای نوری را
به یکدیگر جوش دهد . نحوه کار : بعد از تمیز کردن کورها و به کارت کردن آن دو در
دستگاه قرار می دهیم باید توجه داشت که قبل از کار ارتفاع از سطح دریا و نوع کابل که
ZN و SM و غیره است را تنظیم کنیم دستگاه دو عدد فک متحرک در طرفین ...

جزوه و گزارش آزمایشگاه – وبسایت تخصصی مهندسی برق

جزوه و گزارش آزمایشگاه. نوشته شده توسط علی اصغر شریفی نجف آبادی. گزارش کار
کامل آزمایشگاه فیزیک یک، این فایل به صورت ورد می باشد و تمامی آزمایش ها را
پوشش می دهد و نمودارهای مربوطه .. motor3 ... جزوه آزمایشگاه مدار مخابراتی · جزوه و گزارش
آزمایشگاه. توسط رحمان زرنوشه فراهانی. جزوه آزمایشگاه مدار مخابراتی لینک دانلود.

پروژه FTTH شهرک صنعتی اهواز - رهیاب ارتباط پارس

26 نوامبر 2016 ... طراحی، نقشه برداری، بهینه سازی طراحی، آماده سازی ازبیلت و گزارش های دوره ای از نحوه
انجام کار، همگی توسط کارشناسان شرکت رهیاب ارتباط پارس انجام گرفت. تامین
تجهیزات، شامل لوله سی اُ دی، باکس های OCDF و باکس های ODF/OTB، کابل فیبر
نوری توسط شرکت رهیاب ارتباط پارس صورت گرفت. کابل های فیبر ...

شبکه سلام و کار شبکه فایبر نوری در ولایت بدخشان افتتاح گردید ...

12 آگوست 2014 ... محترم بریالی حسام معین تخنیکی وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی وهیات معیتی
شان در سفری که به روز یکشنبه مورخ 19 اسد سال 1393 در ولایت بدخشان داشتند،
فعالیت شبکه سلام و آغاز کار شبکه فایبر نوری را در آن ولایت افتتاح نمودند. محترم
بریالی حسام در محفل افتتاحیه شبکه سلام و آغاز پروژه فایبر نوری ...

بزرگترین پروژه فیبر نوری صنعت نفت در منطقه مرکزی پایان یافت

19 آوريل 2016 ... به گزارش خبرنگار شانا، حسین محمدی، مسئول تعمیرات کابل و فیبر نوری منطقه
مرکزی، پروژه تغییر مسیر فیبر نوری مسیر اراک – فشارشکن شهید مهدوی را ... و
همچنین جابه جایی خط لوله ۲۶اینچ قدیم نفت خام، عملیات تغییر مسیر کابل فیبر
نوری مسیر اراک – فشارشکن شهید مهدوی در دستور کار مخابرات منطقه مرکزی ...

مشخصات دوره کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات-میدان

فارغ التحصیلان این دوره می توانند علاوه بر کار آموزشی یا پژوهشی در دانشگاه ها، در
سطح مراکز تحقیقاتی، صنایع مخابراتی و الکترونیکی، شرکت مخابرات، ارتش و ...
دانشجو برای تکمیل دوره کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات باید 32 واحد درسی و
تحقیقاتی بشرح زیر را با موفقیت بگذراند. ... آزمايشگاه مخابرات نوري, 3, 0,
غيراجباري.

تجهیزات بومی مخابرات نوری در ۱۰۰ شهر نصب می‌شود - خبرآنلاین

11 ژوئن 2016 ... مهر نوشت: مهندسان کشورمان در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات، تجهیزات انتقال
شبکه‌های مخابراتی نوری (DWDM ) را در قالب پروژه «توانا» برای ۱۰۰ شهر نیمه ...
علویان درباره بازار مصرف تجهیزات انتقال شبکه مخابراتی گفت: پیرو قرارداد منعقد
شده با شرکت ارتباطات زیرساخت، کار طراحی، تولید، نصب و راه اندازی ...

مرکز پژوهشها - مصوبه شورای اقتصاد در خصوص ارجاع کار خرید تجهیزات ...

مصوبه شورای اقتصاد در خصوص ارجاع کار خرید تجهیزات SDH شبکه انتقال شرکت
مخابرات ایران (تجهیزات شبکه فیبر نوری کشور ) به مشارکت ایرانی خارجی. بسمه
تعالی وزارت ارتباطات و فناوری ‎‎‎ ... 3 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف
است گزارش پیشرفت کار را در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
ارایه ...

دانلود گزارش کارآموزی الکترونیک در مخابرات - پروژه دات کام

6 نوامبر 2013 ... عنوان گزارش : کارآموزی الکترونیک در مخابرات قالب بندی : PDF قیمت : رایگان شرح
مختصر : مدل يك سيستم مخابراتي الكتريكي هدف اصلي اين سيستم انتقال اطلا. ...
كانال ميتواند شكل هاي مختلفي از قبيل يك خط راديويي مايكروويو در فضاي آزاد يك
جفت سيم و يا يك فيبر نوري باشد. صرف نظر از نوع كانال سيگنال ...

فیبر نوری به منازل و شرکت‌های اصفهان رسید - کیهان

23 آگوست 2016 ... حسین کشایی افزود: شرکت مخابرات اصفهان از چهار سال گذشته پیاده‌سازی طرح فیبر
نوری تا در منازل را در دستور کار خود قرار داد و از ابتدای امسال سیم‌های مسی را در توسعه
شبکه حذف و فیبر ... این گزارش حاکی است از این طرح‌ها 115 طرح مخابراتی و فناوری
اطلاعات در کاشان با صرف 102میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

تجربه اینترنت ۸۰۰ مگابایتی در منزل با اجرای طرح فیبر نوری مخابرات

24 آوريل 2017 ... به گزارش پانوشت و به نقل از خبرگزاری مهر فاز نخست دسترسی منازل به فیبر نوری
صبح امروز با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به بهره. ... اسدی تهران
برگزار شد، شبکه دسترسی فیبر نوری (FTTH) با نام تجاری تانوما در شهرهای تهران،
کرج، تبریز، اصفهان، اهواز، شیراز، کرمانشاه و مشهد آغاز به کار کرد.

فناپ‌تلکام | شبکه موازی با مخابرات 3 سال دیگر بهره‌برداری می‌شود

24 دسامبر 2016 ... بر این اساس هر کسی با توجه به بضاعتش کارهایی کرد. مثلا تعدادی از FCPها که همان
PAPهای سابق بودند امکاناتی داشتند و رفتند یک‌سری کارهای رادیویی انجام دادند.
بعضی‌هایشان کارهای کابلی - چه مسی و چه نوری - انجام دادند. ولی یک‌ سال زود است برای
رسیدن به مرحله سرمایه‌گذاری. اما کار را شروع کرده‌اند، یک عده بالاخره در ...

پورتال جامع سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

3, عیب یاب فاکتورهای مربوط به تست کابل های مسی و فیبر نوری, 1/ 1/ 44/ 56- 8. 4,
فن ور نصب و نگهداری Out door, 2/ 1/ 23/ 56- 8 ... 8, فن ورز مفصل بندی کابل های
نوری, 2/ 1/ 55/ 57- 8. 9, فن ورز نصب شبکه کابل, 2/ 1/ 39/ 56- 8 ... 19, کار با نرم
افزار سنجش کابل های مخابراتی, 6/1/1/41/23-0. 20, نقشه کشی طرح های شبکه کابل )
با ...

FTTX – وب سایت با2020 | ba2020 | فروش اینترنت مخابرات

3- (Fiber to the Curb or Fiber to the Cabinet ) FTTC فیبرنوری از مرکز تا نزدیک
ترین کافو نوری به مشترک انتقال داده می شود و بقیه مسیر (حداکثر تا سیصد متری
مشترک) به وسیله سیم مسی سرویس ارائه می شود. 4- FTTH(Fiber To The Home)
فیبر نوری از مرکز تا داخل منزل یا محل کار مشترک کشیده می شود و پهنای باند توسط
ONT ...

فروش پروژه و گزارش کار

پروژه های جدید. بزودی ....... *پروژه مداری. *پروژه الکترونیکی. *پروژه مخابراتی. *
پروژه با میکروکنترولر. *پروژه تحقیقاتی. و.... http://mf19.blogfa.com/tag/دانلود-
برنامه-. کلیک کنید. برای خرید پروژه یا گزارش کار مورد نظر تون فرم درخواست زیر
رو دانلود. کنید و بعد پر کنید و به ایمیل مدیر وبلاگ بفرستید. فرم درخواست پروژه
یا ...

طراحی و ساخت مفصل‌های فیبر نوری در پارک فناوری پردیس - رسانه کلیک

6 مه 2016 ... طراحی و ساخت مفصل‌های فیبر نوری در پارک فناوری پردیس. یک شرکت فناوری فعال
در زمینه تامین تجهیزات و قطعات مخابراتی از جمله مفصل‌های فیبرنوری، از سال ۱۳۹۱
موفق به تولید مفصل‌های فیبرنوری با بالاترین استاندارد و با استفاده از دانش فنی
و فناوری روز شده است. به گزارش کلیک، مفصل فیبرنوری تولید ...

فناوری نانو در خدمت مخابرات نوری کشور - سیناپرس-خبرگزاری علم و ...

16 فوریه 2015 ... یکی از چالش‌های مربوط به مخابرات نوری، سیستم‌های حامل اطلاعات نوری یا فیبرهای
نوری است. توسعه فناوری نانو، امکان ساخت سیستم‌هایی به نام کریستال‌های
فوتونیکی را فراهم آورده است .

آموزش الکترونیک و رباتیک و دانلود پروژه - گزارش کار آموزی مخابرات

گزارش کار آموزی مخابرات. فصل 1: اتاق سوئیچ. مخابرات ... البته فیبر نوری که به
تازگی وارد مخابرات شده است می تواند کار چند صد عدد کابل کواکسیال را انجام دهد.
دبیت کارت (DBit Card) ... زوج سیم هایی که از اتاق سوئیچ به سمت MDF می آیند و
بوق و پالس مشترک را حمل می کنند وارد این قسمت از مخابرات می شوند. ابتدا این زوج
سیم ها از ...

فاز اول فیبر نوری منازل FTTH شرکت مخابرات رونمایی شد - زومیت

24 آوريل 2017 ... آموزش از راه دور، IPTV با کیفیت HD و 4K، بانکداری الکترونیک، خرید آنلاین،
تلفن تصویری و مهم‌تر از همه، اینترنت با سرعت فوق‌العاده مهم‌ترین خدماتی هستند که
در بستر فیبرنوری منازل ارائه می‌شود. تانوما مخفف «تار نوری مخابرات ایران» است و
قرار است نام این شبکه باشد. بر اساس گزارش برات قنبری، رئیس هیئت ...

مهندسی برق و مخابرات و آی سی تی - دانلود جزوه یا کتاب

در سیستمهای انتقال مخابراتی اعم از مسی یا رادیوی یا فیبر نوری که سه نوع عمده
ارتباطات مخابراتی هستند ، سیستم دسترسی با فیبر نوری مزایای فراوانی از قبیل
پهنای باند زیاد ، ظرفیت بالا و ارزانی تجهیزات را ..... جزوه ای که در لینک دانلود قرار
داده ام یک گزارش کار خوب از کارگاه مبانی الکترونیک است که شامل مباحث زیر است:.

فیبرنوری آینده گریزناپذیر مخابرات - سایت خبری تحلیلی تابناك ...

9 سپتامبر 2017 ... به گزارش ایسنا، دستاوردی که تغییر فناوری از سیم مسی به فیر نوری به ارمغان
می‌آورد این است که دیگر با محدودیت پهنای باند مواجه نخواهیم بود. ... این کار با بردن
یک پورتال به داخل مجموعه امکان‌پذیر است و کافی است یک بار فیبر نوری را داخل
مجموعه ببریم و پس از آن هر سرویس قابل ارائه است و این قابلیت مناسب ...

ابداع روشی جدید برای بهبود مخابرات نوری - ستاد نانو

11 ژوئن 2011 ... محققان مؤسسه فناوری فدرال سوئیس (EPFL) با همکاری آزمایشگاه‌های فدرال علم و
فناوری مواد (EMPA) با ابداع نانوتوری‌های جدید، به‌روشی نوین در کنترل طول موج و
قطبش نور دست یافتند که می‌تواند به بهبود مخابرات نوری و افزایش کارایی
آشکارسازهای گاز بیانجامد.

همه روستاهای استان کردستان از شبکه فیبر نوری برخوردار شدند ...

5 سپتامبر 2017 ... مدیر مخابرات منطقه کردستان گفت: تکنولوژی FTTH برای اولین بار در نقاط
روستایی استان استفاده شده و حتی روستاهای که جاده ندارند از فیبر نوری برخوردار
هستند. به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، آزاد حکمت پیش‌از ظهر امروز در بازدید از
اتاق (شو روم) مخابرات منطقه کردستان اظهار داشت: سرویس FTTH جزو ...

دانلود رایگان گزارش کارآموزی اداره مخابرات - مادسیج پرسشنامه و آزمون ...

15 دسامبر 2015 ... دانلود رایگان گزارش کارآموزی اداره مخابرات هرکدام از قسمت های عملکردی گفته شده در
صفحه قبل وظایف خاصی دارندکه در کنار و در ارتباط با هم ساختار تشکیلاتی اداره
مخابرات راتشکیل می دهند. شرح وظایف واحد های عملکردی: واحد اداری:نظارت بر کار
پیمانکاران-تنظیم قرارداد های پیمان کاری –مکاتبات-پیگیری انشعاب آب و ...

ارائه طرح تخفیف فیبر نوری توسط مخابرات تهران - آنا

20 سپتامبر 2016 ... سخنگوی شرکت مخابرات استان تهران گفت: طرح تخفیف بستر فیبر نوری برای
سرویس‌های دیتای تجاری توسط شرکت مخابرات استان تهران در هفدهمین نمایشگاه بین
المللی تلکام ارائه می‌شود. به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی مخابرات
استان تهران، محمدرضا بیدخام، سخنگوی شرکت مخابرات استان تهران ...

گزارش آی اس پی فای - ispfy

طبق گزارش وزارت. ارتباطات و فناوری، در سال ۱۳۸۳ بیش از ۶۸۰ شرکت ارائه دهنده.
خدمات اینترنت در ۳۳۱ شهر ایران به پنج میلیون کاربر ایرانی. خدمات اینترنتی ارائه
می دادند. در حال حاضر بیش از ۱۴۰۰ ..... کامل روی بسترهای فیبر نوری، شرکت مخابرات
قادر به عرضه .... تغییر سرویس دهنده اینترنت خود را داشتید، این کار را انجام. می دادید
؟

آذری جهرمی: انحصار مخابرات در فروش اینترنت روی سیم و فیبر نوری ...

6 روز پیش ... آذری جهرمی: انحصار مخابرات در فروش اینترنت روی سیم و فیبر نوری رفع شد.
وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت:مدیرعامل مخابرات
ایران خبر رفع انحصار فروش اینترنت برای خطوط PCM* و ONU* و اجرای بخشی از
مصوبه 253 کمیسیون تنظیم مقررات را اعلام کرد. محمد جواد آذری جهرمی در ...

سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور؛ سومین همایش بین المللی افق های
نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک ۷ دی ماه ۱۳۹۶ در تهران برگزار می گردد. ...
مهندسی برق – مخابرات نوری مهندسی برق – الکترونیک مهندسی برق – مخابرات مهندسی
برق – کنترل مهندسی برق – قدرت پزشکی(بیوالکتریک) ماشین های الکتریکی

کار مهندسان اداره مخابرات کهگیلویه در شرایط سخت برای حل مشکل مردم ...

29 نوامبر 2016 ... مهندسان اداره مخابرات کهگیلویه در شرایط سخت با کمبود امکانات و در هوای سرد دیشموک
با تلاش بی وقفه موفق به شناسایی نقطه مورد نظر و وصل فیبر نوری شدند. به گزارش
شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری شهرستان کهگیلویه، در 24 ساعت
گذشته به دلیل قطع شدن فیبر نوری، اینترنت و خطوط تلفن همراه و ...

متن کامل (PDF)

1 مه 2013 ... ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪت ﻧﻮر در ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣـﻲ. ﺷـﻮد . ﺑـﺮاي ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪت ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﻧـﻮر درﻳـﺎﻓﺘﻲ. ﻟﻴﻨﻚ. ﻫﺎي
ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﻮري زﻣﻴﻨﻲ. ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﺗ. ﺎﺑﻊ ﺗﻮز. ﻳﻊ. ﮔﺎﻣﺎ. –. ﮔﺎﻣﺎ. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺗﻮرﺑﻮﻟﻨﺲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ...... ﻫﺎي
ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﻮري ﺑﻪ. ﺻﻮرت دو ﻃﺮﻓﻪ. 1. ﻛﺎر ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ، ﻣـﻲ. ﺗـﻮان. در اﻳﻦ در ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺰارش. ﮔﻴـﺮي از
ﻧـﺮخ ﺧﻄـﺎي. ﺑﻴـﺖ ﻟﻴﻨـﻚ و. اﻧﻌﻜﺎس آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮﺳـﺘﻨﺪه، ﺗـﻮان ﻓﺮﺳـﺘﻨﺪه. ﻫـﺎ و ﺗﻌـﺪاد آﻧﻬـﺎ را. ﺑﻪ.

کاردان فنی مخابرات-کابل و فیبر نوری

کاردان فنی مخابرات-کابل و فیبر نوری کاردانی است که قادر به شناخت شبکه کابل
یا فیبر نوری بوده و بتواند این شبکه را توسعه و نگهداری نماید. او باید در صورت
بروز هر گونه عیبی بتواند آن را تشخیص و رفع نموده و یا گزارش تخصصی لازم را به
مافوق ارائه نماید. هدف از تربیت چنین کاردانی تربیت نیروی انسانی ماهر و ورزیده ای
است ...

دنیای مخابرات(telecommunication s world) - گزارش کارآموزی از مرکز ...

دنیای مخابرات(telecommunication s world) - گزارش کارآموزی از مرکز OMC استقلال
خراسان رضوی - بزرگترین و کاملترین و بروزترین مرجع تخصصی و عمومی مخابرات
در ایران(دایره المعارف مخابرات ایران) ... گزارش کار آموزی در مورد مرکز OMC شبکه
مخابراتی که آن را در تابستان سال90 آماده نمودم ... ظ توسط میثم نوری | آرشیو نظرات ...

ایران بهشت جاویدان... - فیبر نوری-5

جهت گیری‌های كاربردی جدیدی به وجود خواهند آمد و فرصت‌های شغلی جدیدی در همه زمینه‌های
کسب و کار به ویژه در صنعت مخابرات و کامپیوتر به همراه خواهد داشت. ... در گزارش
سالیانه شورای فیبربه منازل اروپا می خوانیم:«تحلیل گران معتقدند اگر روند
پیشرفت پروژه های فیبر نوری به منازل ftth در اروپا با سرعت کنونی ادامه یابد
حدود430 سال طول ...

Ebrahim - بچه های برق-مخابرات زاهدان ورودی 89

19 فوریه 2017 ... عجب ظالمی بود .ترم آخر با میدانی کارگاه برق داشتیم از شانس ما با دو تا دختر هم گروه
شده بودیم یه روز تو کارگاه یه سوسک داشت جولان می داد که میدانی با لگد سوسک رو به
سمت دختره شوت کرد سوسک هم از پای دختره بالا رفت حالا مونده بودم اگه نگم سکته
میکنه اگه بگم گردن خودم میفته خلاصه بیخیال شدیم بعد یه مدت ...

لذت اینترنت پرسرعت با فیبرنوری در منازل! - ictpress

16 ا کتبر 2017 ... به گزارش شبکه خبری ICTPRESS، اینترنت پرسرعت برای دانلود فیلم و نرم‌افزار،
تلفن تصویری، مشاهده برنامه‌های زنده تلویزیونی با کیفیت HD و 4K، بانکداری
الکترونیک، بازی و خرید آنلاین، ... اخیرا در شرکت مخابرات ایران تصمیم گرفته‌ایم
که فیبر نوری را به محل کار، منازل و بخش‌های اقتصادی کشور ببریم.

تلفن و اینترنت بر روی فیبر نوری - نمایندگی پاناسونيك - عصر

4 ژوئن 2017 ... تانوما چیست؟ به گزارش خبرنگار فناوری ایلنا، تانوما (تار نوری مخابرات ایران) به
معنی فیبرنوری تا ساختمان یا خانه است. این سرویس به تکنولوژی جدیدی اطلاق
می‌شود که به جای استفاده از کابل مسی از فیبر نوری برای انتقال اطلاعات تا ساختمان
یا محل سکونت مشتری بهره می‌برد و می‌توان سرویس‌های گوناگونی از جمله ...

کاربردهای فیبر نوری در نظامی

کاربردهای فیبر نوری در نظامی,سایت علمی و پژوهشی آسمان | اقدام پژوهی | گزارش
تخصصی. ... فعالیت استفاده از کابلهای نوری در دیگر شهرهای بزرگ ایران شروع شد
تا در آینده نزدیک از طریق یک شبکه ملی مخابرات نوری به هم متصل شوند. انتشار نور
تحت تأثیر عواملی ذاتی و اکتسابی ذچار تضعیف می‌شود. این عوامل عمدتا ناشی از
جذب ...

تحقیق در مورد خط قرآن

تحقیق نظارت

اقدام پژوهی افزایش علاقه دانش آموزان پنجم ابتدایی به ریاضی

طرح کارآفرینی کارآفرینی درصنایع غذائی

دانلود پروپوزال رشته مديريت بررسی عوامل موثربر توانمند سازی کارمندان

دانلود پاورپوینت جدیداستفاده ازآنالوگ در آموزش شیمی

دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت شبکه

بک گراند عکس آتلیه

طراحي سيستم2

پاورپوینتی در مورد شركت مديريت شبکه برق ایران

پاورپوینت در مورد منابع درآمدي يك رويداد ورزشي

تحقیق درمورد تئوری حسابداری اجتماعی

تحقیق درباره ريشه يابي علل عقب ماندگي در ايران

تحقیق در مورد آخرين اطلاعات موجود در رابطه با ويروس هاي كامپيوتري به 21 ص

دانلود مقاله رشته نفت3 (isi)

تحقیق كودهاي شيميايي

تحقیق درمورد اكو 9 ص

بادگير