دانلود رایگان

مقاله درباره اصول ارزشیابی - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله درباره اصول ارزشیابی

دانلود رایگان مقاله درباره اصول ارزشیابی مشخصات فایل
اصول ارزشیابی
محتویات
اصول ارزشیابی
اصول ارزشیابی توانمند ساز عبارتند از
مقدمه
مختصات طرح ارزشیابی توصیفی
تاکید بر اهداف آموزش و پرورش به جای تاکید بر محتوای کتابها
محور اول : تغییر تاکید از ارزشیابی پایانی به ارزشیابی تکوینی
محور دوم : تغییر مقیاس فاصله ای (20 - 0) به مقیاس تربیتی (در حد انتظار ، نزدیک به انتظار ، نیازمند تلاش بیشتر )
تاکید بر اهداف آموزش و پرورش به جای تاکید بر محتوای کتابها
محور چهارم : تغییر در ساختار کارنامه
محور پنجم : تغییر در مرجع تصمیم گیرنده درباره ارتقاء دانش آموزان
قسمتی از متن
مقدمه :
طرح ارزشیابی توصیفی مشهور به ارزشیابی کیفی یا طرح حذف نمره ، تجربه نو آورانه ی برخاسته از عمل در مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ایران است . این طرح بهصورت پیش آزمایشی در سال تحصیلی 82-81 اجرا و ارزشیابی شد . گزارش ارزشیابی طرح توسط نویسنده این مقاله که مجری این ارزشیابی بوده بلافاصله منتشر گردید (محمد حسن مقنی زاده1381) . اجرای آزمایشی این طرح در چهار سال تحصیلی بعد ادامه داشته است .
در قسمتی از یادداشت سر دبیر نامه ارزشیابی تحصیلی فصلنامه تعلیم و تربیت شماره مسلسل 70-69 بهار و تابستان 1381 آمده است : "... هدف اساسی سنجش و ارزش یابی ، ارتقای یادگیری دانش آموزان است و محتوا و چگونگی ارزش یابی ، ارتقای یاد گیری دانش آموزان را رقم می زند . اگر معلم بر حفظ کردن مطالب بی ارتباط تاکید کند ، دانش آموزان به یادگیری سطحی و طوطی وار روی می آورند . به همین دلیل است که گفته اند : " اگر می خواهید نظام آموزشی را بهبود بخشید ، شیوه های سنجش و ارزشیابی را اصلاح کنید .
" نظام ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان یا ایدهئولوژی عملیاتی شده نظام آموزشی " ، معتقد است : یکی از موثر ترین و کارسازترین مجاری اصلاح نظام آموزش و پرورش تحلیل و نقد نظام ارزش یابی از آموخته های دانش آموزان در سایه اهداف و آرمان های تصریح شده نظام آموزشی (برنامه درسی) است .


مقاله درباره اصول ارزشیابی


اصول ارزشیابی


مختصات طرح ارزشیابی توصیفی


تاکید بر اهداف آموزش و پرورش به جای تاکید بر محتوای کتابها


تاکید بر ا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه