دانلود رایگان

آمادگی و استعداد تحصیلی کودکان در مدارس عادی و استثنایی - دانلود رایگاندانلود رایگان آمادگی و استعداد تحصیلی کودکان در مدارس عادی و استثنایی

دانلود رایگان آمادگی و استعداد تحصیلی کودکان در مدارس عادی و استثنایی عنوان: آمادگی و استعداد تحصیلی کودکان در مدارس عادی و استثنایی
قالب بندی: WORD

تعداد صفحات: 55
این پروژه در مورد آمادگی و استعداد تحصیلی کودکان در مدارس عادی و استثنایی می باشد که در 2 فصل و به صورت تحقیقی و پژوهشی تهیه و تنظیم شده و به صورت کامل می باشد. این پروژه به دانشجویان رشته های علوم اجتماعی ، آموزش ابتدایی ، علوم تربیتی و دیگر رشته های مرتبط با آن پیشنهاد می گردد.
چکیده
هدف از این پژوهش هنجاریابی تست آمادگی تحصیلی کودکان ۷-۶ ساله بدو ورود به دبستان در مدارس عادی و استثنایی می باشد.
جامعه مورد مطالعه شامل تعداد ۸۵۰=N نفر از دانش آموزان بدو ورود به دبستان می باشد.به منظور هنجاریابی تست آمادگی تحصیلی از پرسشنامه یا تست آمادگی تحصیلی که توسط سازمان آموزش و پرورش کشور معاونت پیشگیری و تحقیق تهیه شده و از روایی و پایایی لازم برخوردار می باشد ، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد: بین خرده آزمونهای تست آمادگی تحصیلی با نمره کل آزمون همبستگی بالایی وجود دارد. بین نمره خرده تست ها با همدیگر رابطه بالایی وجود دارد. بین نمرات آمادگی تحصیلی دانش آموزان روستا و شهر تفاوت معناداری وجود دارد. بین نمرات آمادگی تحصیلی دانش آموزان دارای سابقه مهد کودک وآمادگی و دانش آموزان فاقد سابقه مهد کودک و آمادگی تفاوت معنا داری وجود دارد. بین نمرات آمادگی تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنا داری وجود ندارد.
کلید واژه ها: هنجار ، آمادگی تحصیلی
مقدمه
تلاش برای تربیت ، پرورش و پیشرفت کودکان به عنوان نسل فردا از زمانی تحقّق می یابد که استعدادها و نیازهای آنان را بشناسیم و با به کارگیری روشهای نوین تعلیم و تربیت ، یافته های جدید روانشناسی و ابزارهای نوین آموزشی با درایت و شناختی نسبی در این راه گام برداریم . یکی از مسائل مهمی که در تعلیم و تربیت و رسیدن به اهداف آموزشی باید در نظر گرفت وجود تفاوتهای فردی کودکان ، شناخت توانائیها و استعدادهای آنان و تنظیم برنامه های آموزشی متناسب با این استعدادها است.
قرآن کریم در سوره قیامت می فرماید: ایحسب الانسان الن نجمع عظامه بلی قادرین علی ان نسوی بنانه
آیا انسان می پندارد ما نمی توانیم استخوانهای پوسیده او را جمع نمائیم. بلکه قادریم که سر انگشتان او را نیز مشخص نمائیم . واین اشاره است که حتّی سر انگشتان همه انسانها با هم متفاوت است.
بر اساس اطلّاعات روانشناسی رشد ، کودک ۶ ساله ای که آماده ورود به دبستان می گردد از لحاظ ابعاد مختلف دارای ویژگیهایی است که شناخت آنها لازمه موفقیّت وی در مدرسه می باشند. یکی از راههای تشخیص تفاوتهای فردی استفاده از آزمونها است که توانائیهای شناختی کودک را نشان داده و برای آزماینده شاخصی مقایسه ای از نقاط ضعف و قوت کودکان فراهم آورد.
آزمون آمادگی تحصیلی یک آزمون غربالگری است که به صورت انفرادی اجرا شده و برای شناسائی کودکان بدو ورود به دبستان به کار می رود. آزمون آمادگی تحصیلی همچنین به عنوان یک آزمون مختصر اما مؤثر بر اساس مقیاس ارزیابی کودکان پیش دبستانی میلر (MAP) که برای ارزیابی توانائیهای غیر کلامی ،شناختی ،کلامی ،عصب شناسی و هماهنگی حسی مورد استفاده قرار می گیرد، طراحی شده است. مدارک و شواهد نشان می دهند که آزمونهای غربالگری هنجار شده می توانند برای تشکیل فرضیّات ابتدایی درباره ی مشکلات کودکان بدو ورود به دبستان مورد استفاده قرار گیرند(گاتسمن و سریلو ، ۱۹۹۱) . آزمونهای غربالگری هنجارشده به عنوان بخشی از فرایند تصمیم گیری و جایگزینی های آموزشی می تواند مفید باشند(میزلس و پروونس ، ۱۹۸۹) . این آزمون تقریباً در ۱۵ دقیقه اجرا می شود و می تواند اولین مرحله در فرایند ارزیابی کودکان با نیازهای خاص باشد.
تاريخچه آموزش پيش دبستاني
تاريخچه آموزش پيش دبستاني در ايران به ۸۰ سال پيش باز مي گردد.
در سال ۱۲۹۸ مسيونر هاي مذهبي و اقليت هاي ديني به احداث كودكستان ها و مراكز آموزش پيش دبستاني درتهران مبادرت نمودند .در همان اثنا زنده ياد جبار باغچه‏بان در سال ۱۳۰۳ به احداث باغچه اطفال در شهرستان تبريز مبادرت نموده و چند سال بعد در سال ۱۳۰۷ كودكستان ديگري در شهرستان شيراز داير نمود. گفتني است كه در آن اثنا تنها از كودكان خانواده هاي مرفه و كارمندان عالي رتبه ادارات در اين مراكز ثبت نام به عمل مي آمد . استقبال اين خانواده ها از عملكرد مراكز آموزش پيش دبستاني)كودكستان ها( سبب گرديدكه طي مدت زمان كوتاهي در تهران وچندين شهر بزرگ ديگر كشور، كودكستان هايي توسط بخش خصوصي داير گردد .از جمله مهمترين برنامه هاي اين مراكز مي توان به بازي هاي مرسوم ، آموزش مقدماتي خواندن و نوشتن ، نقاشي و بازي با عروسك و اشكال هندسي اشاره نمود.در سال ۱۳۰۳ شوراي عالي فرهنگ ،به تصويب انحصاري آيين نامه احداث مراكز آموزش پيش دبستاني در شهرستان تهران و درسال ۱۳۰۴به تصويب اين آيين نامه براي ساير شهرهاي كشور مبادرت نمود.نخستين امتياز تاسيس كودكستان توسط وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه در سال ۱۳۱۰ صادر گرديد.از اين روي سال۱۳۱۰ آغاز فصل جديدي در تاريخ آموزش پيش دبستاني ايران محسوب مي گردد.نخستين آيين نامه ويژه كودكستانها و مراكز آموزش پيش دبستاني درسال ۱۳۱۲ به تصويب شوراي عالي فرهنگ رسيد. در ماده اول اين آيين نامه ، سن كودكان جهت پذيرش در كودكستانها ۴ تا ۷ سال قيد شده بود. اين در حاليست كه درسال ۱۳۳۵ ، آيين نامه جديدي جهت اداره كودكستانها به تصويب رسيد كه طي آن سن كودكان ، ۳ تا ۶ سال تعيين شده بود. در سال۱۳۳۴ ، اداره مستقلي جهت رسيدگي و نظارت بر امور كودكستان ها تحت نظارت وزارت فرهنگ تاسيس گرديد. در سال۱۳۴۰ ، اداره امور كودكستانهاي كشور منحل شده و وظايف مربوطه به اداره كل تعليمات ابتدائي محول گرديد. در آن اثنا دولت به تلاش هايي درجهت احداث كودكستان هاي دولتي مبادرت نموده و با احداث كودكستانها در شهرهاي سراسركشور،كودكان خانواده هاي طبقه متوسط را تحت پوشش خود قرار داد. تا سال ۱۳۲۲ در سراسر كشور تنها تعداد ۷ كودكستان وجود داشت و اين در حاليست كه طي سال۱۳۳۱ به ۷۴ و طي سال ۵۱ ۱۳ به ۴۳۱ مركز بالغ گرديد. در همان اثنا تلاش هايي درجهت تربيت مربيان مراكز پيش دبستاني نيز آغاز گرديد. درسال ۱۳۳۶ ، آموزشگاه هاي كودكياري آغاز به فعاليت نمودند . اولين اساسنامه و برنامه درسي اين آموزشگاهها طي سال ۱۳۴۵ به تصويب شوراي عالي فرهنگ رسيد. چندسال بعد تدريس رشته كودكياري يا آموزش و پرورش پيش ازدبستان در برخي دانشكده هاي علوم تربيتي من جمله مدرسه عالي شميرانات و دانشگاه ابوريحان آغاز گرديد.
فهرست مطالب
فصل اول
چکیده
مقدمه
تاريخچه آموزش پيش دبستاني
اهميت و ضرورت آموزش و پرورش پيش از دبستان
اهداف آموزش و پرورش پيش از دبستان
اهداف آموزشی
بیان مسئله
فصل دوم
مادران شاغل
زمان بازگشت به كار، پس از تولد فرزند
نگهداري از كودك
حتما زماني را به كودك خود اختصاص دهيد
كودك و مهد
كار مناسب تر
به اندازه كافي استراحت كنند
براي انجام كارهايتان برنامه ريزي كنيد
احساس گناه نكنيد
فرزندان مادران شاغل سالم ترند یا خانه دار؟
مطالعه
مطالعات قبلی خلاف این را می گفتند
مراقبت بیشتر، سلامت بیشتر
فرزندان مادران شاغل، تغذیه ناسالم و تحرک بدنی کمی دارند
کار کردن مادر شاغل در خانه
زندگی آرام تر برای مادران شاغل
برنامه ریزی کنید
بیش از حد برای فرزندتان برنامه نچینید
کمال گرایی را کنار بگذارید
دست اندازهای صبحگاهی را هموار کنید
نه گفتن را یاد بگیرید
به اندازه کافی بخوابید
هشدار به مادران شاغل
چسبيدن بيش از حد به والدين
نافرماني و حرف نشنوي
مادران شاغل کودکان چاق تری دارند
بررسی اشتغال زتان و نظریه دانشمندان مختلف در خصوص آن
علل رشد اشتغال زنان
سه نوع تفكر و برداشت رايج در ارتباط با اشتغال زنان
منابع و مآخذ


آمادگی تحصیلی


آمادگی تحصیلی کودکان


استعداد تحصیلی کودکان


استعداد کودکان استثنایی


اهداف آموزش پیش از دبستان


اهداف آموزش و پرورش


پایان نا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


هندبال

تحقیق در مورد شايعترين آسيبهاي ورزشي در رشته فوتبال كدامند 9 ص

تحقیق در مورد پیشگیری ازبین رفتن زمین کشاورزی

پاورپوینت آدرس گذاری و نام گذاری در کامپیوتر -29 اسلاید

تحقیق درباره سيستمهاي ابر رسانه

آلبوم اون 14

فرهنگ(شکاف نسلها) 89 ص

تحقیق درمورد ساخت هاي ثابت و واحدهاي آزاد

فایل پاورپوینت مروارید در صدف.

تحقیق؛ ورزش در قرآن

تحقیق درباره ژوزف استالین

پاورپوینت در مورد رضايت نامه و برائت نامه

پاورپوینت استاندارد های فضای داخلی

فایل طرح درس سالانه علوم چهارم ..

مقاله درباره زندگی نامه زرتشت

دانلود تحقیق سبک سازي با پانل هاي پوما

تحقیق اماده آشنایی با گل و گیاهان زینتی

ازدواج 28 ص

تحقیق مورچه و زنبور عسل در قرآن كريم

خانواده 2

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت صنعتی شرکت بسپار صنعت پروژه (BSP).

کار آفرینی بسته بندی 26 ص

تحقیق در مورد داستان کوتاه در ادبیات نوین ایران (word)

حماسه غزه 65 ص

پاورپوینت ديوارها

تحقیق در مورد نفت 8 ص

دانلود پاورپوینت اهمیت تعلیم و تربیت - 14 اسلاید

تحقیق در مورد بينش عاطفي به عنوان جو فكري ، شخصيت و توانايي روحي 21 ص

تحقیق در مورد data base

فرهنگ خشونت و راه های نفی آن 9ص